DEVLET SU İŞLERİ VAKFI BAŞKANLIĞI
Sayı :
Konu: Mütevelli Heyet
Toplantısı.
Devlet Su İşleri Vakfı 23. Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı 06.06.2014 Cuma günü
saat 14:00’de DSİ Konferans Salonunda yapılarak, Yönetim ve Denetim Kurulu
aşağıdaki şekilde yeniden oluşmuştur ve sıralanan kararlar alınmıştır. Alınan kararların
hayırlara vesile olmasını diler,
Bilginizi ve gereğini rica ederim.
DSİ VAKFI BAŞKANI a.
1- Yönetim ve Denetim Kurulu aşağıdaki şekilde seçilmiştir.
a) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
DSİ Vakfı Başkanı ve DSİ Genel Müdürü: Sayın Akif ÖZKALDI
1Ömer ÖZDEMİR
DSİ Genel Müdür Yardımcısı
2Yakup BAŞOĞLU
DSİ Genel Müdür Yardımcısı
3Döndü TATLIDİL
Emekli Genel Müdür Yardımcısı
4Mehmet GÜLLÜ
İç Denetim Birimi Başkanı
5Mustafa KARATAŞ Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanı
6Bahri EGE
Teftiş Kurulu Başkanı
7Aysen CANER
Emekli Hukuk Müşaviri
8Hacı HAKSAL
Müfettiş
b) DENETİM KURULU ÜYELERİ
BaşkanHalil Süreyya ÖZBAY
1Erdoğan BAĞCI
Emekli Bölge Müdürü
2Savaş UŞKAY
Emeli Daire Başkanı
3Hasan ÖZLÜ
Başmüfettiş
4İ. Hakkı ERTEKİN Müfettiş
2- ALINAN KARARLAR
a) Vakıf aidatları ( bağışları) değiştirilmemiş aylık 10,00TL/Ay olarak tahsil edilecektir.
b) Öğrenci kredi ödemeleri Ekim-2014 tarihinde itibaren 300,00 TL/Ay olarak ödenecek,
öğrenci kredi geri ödemeleri Kredi ve Yurtlar Kurumu esas alınarak “Öğrenim kurumunun
bitmesi gereken sürede eşit taksitlerle alınacaktır.”
c) Sağlık sandığı aidatlarının 50,00TL/Ay olarak tahsil edilecek, Sağlık Sandığından
yararlanan üyelerin birikimlerinin 2 katına kadar yapılan yardımların her yılsonunda fazla
yapılan ödemelerin 12 ay eşit taksitlerle alınacaktır.
d) Sosyal Yardım ve Dayanışma sandığı aidatlarının 70,00TL/Ay olarak, % 0.70 faiz oranı ile
verilen kredinin birikiminin 5 katı azami 25.000,00 TL, en fazla 24 ay eşit taksitlerle geri
ödeme planı yapılarak tahsil edilecektir. Aylık geri ödemelerini aksatan üyelere bir daha
kredi verilmeyecektir.
e) Vefat eden Vakıf üyelerinin ailelerine yapılan cenaze yardımının 2.500,00 TL’den 3.000,00
TL’ye çıkarılmıştır.
f) Konut Kredisi % 0.70 faiz oranı, en fazla 36 ay eşit taksitlerle geri ödemeli azami
20.000,00 TL verilecektir. Konut kredisi kullanacak kişinin kendisine veya eşine ait başka
evin olmaması gerekir.
3- DSİ Vakfı Huzurevi Sosyal ve Kültürel Tesis Kompleksi proje yapımı işi ihale edilmiş ve
toplantıda sunumu yapılmıştır.
Önemli Bilgiler Aşağıya Çıkarılmıştır:
a) Ödenmeyen Vakıf Aidatınız Tutarı
= 10,00 TL / ay X
= ……….. TL
b) Ödenmeyen Sağlık Sand. Aidatınız Tutarı = 50,00 TL / ay X
= ……….. TL
c) Yardımlaşma ve Day. San. Aidatınız Tutarı = 70,00 TL / ay X
= ……….. TL
Not: Tüm bilgileri vakfımızın 0312 229 85 61 numaralı telefonundan almanız mümkündür.
Vakıf Aidat Hesabı T.VAKIFBANK Bahçelievler Şb. TR97 0001 5001 5800 7295 6276 71
Sağlık San. Hesabı T.VAKIFBANK Bahçelievler Şb. TR56 0001 5001 5800 7295 6276 33
Yard.ve Day.San.Hesabı T.VAKIFBANK Bahçelievler Şb.TR62 0001 5001 5800 7295 6276 22
…. . /…. /2014 B.Opt. E.Kolay
……/……/2014 V.Müd. N.Çiftçi
Devlet Su İşleri Vakfı Başkanlığı
Anıttepe Mah. İlk Sok. No:28 Yücetepe - ANKARA
Telefon : 0 312 229 85 61 Faks : 0 312 229 84 21
Elektronik Ağ : www.dsivakfi.org.tr e-posta : [email protected]
Download

burayı - Devlet Su İşleri Vakfı