Pounje u Bosanskoj Krajini
POUNJE
u
BOSANSKOJ KRAJINI
od
MILANA KARANOVIĆA
1925.
Milan Karanović
-1-
Pounje u Bosanskoj Krajini
- 35 -
iz Alajbegova Dubovika veli za Štrpce da su iz nekakve Štrbine sa Hercegovine. Zvali su se Pavlovići
i najpre su pali na Grahovo. Odatle su jedni odselili u Mali Radić. Iz Malig Radića se odvojio Rade
Štrbac pod Gomilu, a jedni nasele u Suvaju. Mali Radić i Suvaja su matica svih Štrbaca ove oblasti
koji slave sv, Đurđa.
Knez iz Gudavca, nikola Štrbac, veli da su iz Dalmacije. Tu ih je toliko bilo u jednoj kući da je po
13 ,,kolijevki,, sa decom pri sisi izlazilo na njive kad žene moraju da rade i često doje decu. Potomci
Rade Štrpca, koji se prozovu Radići, toliko ,,ozgode,, pod Gomilom, da je išlo po 9 divankabanica iz
jedne kuće na zbor crkvi i da su imali i po 50 samih mačaka. - Ogranak štrbačkih rodova, što slave
NikoLjdan, razgranali su ae po selima ove oblasti iz Štrbaca više Unca. Škorića se predak naselio iz
Like gde se zvao Bokan. Kako je naselio leti, pokrio na brzu ruku lipovim korama kuću, i te se brzo na
suncu ,,škorile,,; prozovu ih Škorići.
Starinci su sa Zmijanja grupa rodova Mudrinić-Majkić-Marjanović. Predak
ovih rodova zvao se Gvozden. U Zmijanju sam čuo od Jove Kneževića iz Ratkova
da je taj Gvozden bio sa Turcima pod Bečom (ne znaju šta je radio u vojsci), pa
donio gvožđe u nozi i prozvan Gvozden. Imao je tri sina: jednom bilo ime Marko,
pa ga od milošte prozvali Marjanom, drugog (neznaju mu ime) kako nisu jedno
vreme imali žensko u kući, ,,majao,, , pa ga prozvao Majkom, a treći je bio odveć
mudar pa ga zvali Mudrica. Od njih su postali rodovi: Marjanovići, Majkići i
Mudrinići. Ima ih svega u ispitanoj oblsti od ta tri brata 139 kuća sa 12 prezimena
i to su: Marjanovići 6 k. u 4 n.; Mudrinići 21 k. u 11 n. i od njih (sve nekad bila
jedna kuća pa se razrodilo): Đukići 32 k. u 7 n.; Jožići 12 k. u 2 n.; Kneževići 11 k.
u 4 n.; Savići 9 k. u 4 n.; Šušilovići 6 k. u 3 n.; Puđe 3 k. u 2 n. i Dopuđa 1 k. - Od
onoga što su ga zvali ,,Majka,,: Majkići 30 k. u 9 n., Vukomanovići 5 k. i Stričevići
3 k. Majkića je porodica bila sa 94 čeLjadi u jednoj kući pre 150 g. Tada su kad
jedu sedali za 7 stolica. Moglo je izaći po 30 kosaca na livadu. Imali su po 30 žena
i 1500 ovaca. U kući su bile 4 starešine: glavni starešina, jedan od ovaca, jedan od
janjaca i jaradi, a jedan od letine. ZakoLje starešina vola čeLjadima i čuje da se
jedna žena iz kuće potužila, da nije ni okusila mesa.
341
Tad se razLjuti i podeli na troje. Jedni odsele u dolinu Japre pod Grmeč
planinom, i od njih se razvije celo naseLje Majkića Japra sa preko 100 kuća. Ona
je matica svih Majkića ove oblasti. Mudrinići, dosele pre 200 g. sa Zmijanja u
Grmušu. Jedan je ogranak odselio u Liku za Laudonova Rata, 1788-91. i od tih su
se jedni naseLjavali u ovu oblast. Iz Grmuše su se raseLjavali pod raznim
prezimenima po Beširevića i Bužimskoj Krajini. Marjanovići su i Majkići davali
više sveštenika.
I po geografskoj rasprostranjenosti topografskih naziva od osnove Karan, i po istim slavama i
njihovim promenama, razgranati rod Karana čini se kao da ima nešto zajedničkoga sa Štrpcima. Vl.
Skarić me upozorio na prezime vojnika Karanovića u Bihaću 1540 .1)
Franjevac Jukić i Stojan Novaković su mišLjenja2), da je prezime Karan od rudarskih kola Karren.
Toga je mišLjenja i Dragiša Lopašić3). Uveravali su me da u selu Uslocima kod Stare Gradiške ima
Milan Karanović
Download

POUNJE u BOSANSKOJ KRAJINI