1. jul - 16. avgust 2013.
kotor art
kotorski festival pozorišta
za djecu
kotor art APSS
kotor art
don Brankovi dani muzike
kotor arTeatar premijere
kotor art festival klapa
kotor art
pisanje grada
200
godina
od rođenja
www.kotorart.me
Njegova je godišnjica,
njegovo je slavlje.
This is His Anniversary
and His Celebration.
U isto vrijeme ovo je jedna posebno teška godina godina koja svjedoči recesiju svih
ekonomija u Evropi.
Posustaje čak i njemačka „Lokomotiva”.
I biće to jedan strmi pad.
Rast teutonskog bruto domaćeg dohotka smanjiće se sa onog predviđenog od 1,2
na 0,6%. Pad od pedeset odsto koji će dokazati, bez izgovora, da politika pretjerane
strogosti ne služi nikom.
Čak i onima koji je nameću...
U tom kontekstu važna je preporuka Evropske Komisije za razvoj zemljama koje od
Turizma stiču ogroman profit (i zato smatram da je preporuka namijenjena posebno
zemljama Mediterana), da udesetostruče investicije u Kulturu zato sto će za desetak
godina baš kulturni turizam biti pobjednički adut.
At the same time, this is an exceptionally hard year; a year that witnesses recession
of all European economies.
Even the German “Locomotive” is losing momentum.
And it will be a steep fall.
Growth of Teutonic gross domestic product will decrease from predicted, amounting
from 1.2% to 0.6%. It is a decrease of 50%, which will prove, without exception, that
policy of excessive strictness serves to no one. Not even to those that impose it...
In that context, the European Commission’s recommendation for development is important to countries that earn enormous profits from the Tourism (for that reason I
believe that recommendation was especially meant to Mediterranean countries), to
increase investments in Culture tenfold, since in a ten-year time, exactly the cultural
tourism will be the winning card.
Restauriranje, Čuvanje, Ekologizacija, jačanje kulturnih mreža da bi osigurali postojanje kulturnih događaja od visokog kvaliteta tokom cijele godine u turističkim mjestima,
u cilju oživljavanja gradova i svih mjesta namjenjenih turizmu.
Restoration, Preservation, Ecologization, strengthening of cultural networks to ensure
existence of high quality cultural events all year long in tourist places, in order to revive
towns and all places meant for tourism.
Povezati opuštanje sa umjetničkom kreativnošću i odmor sa potrošnjom visoke kulture. Pomislite samo kakav bi život bio zimi u Veneciji bez muzike na svjetskom nivou,
kakav bi maj i jun bili bez Bijenala, septembar bez filmskog festival i kako bi se živjelo
u Laguni odoktobra do maja bez koncerata, opera, vrhunskog pozorišta i velikih izložbi u muzejima?
Iz ovog razloga već dugo vremena tražimo da Kotor Art postane jedna institucija koja
će raditi tokom cijele godine, u trajnom sjedištu koje će širiti kvalitetnu kulturu dvanaest mjeseci u godini u cijeloj zemlji, od snijega do mora.
Relate relaxation with artistic creativity, and vacation with high culture consumption.
Just imagine what the life would be like in winter time in Venice, without the world
of classic music, what the May or June would be like without Biennale, September
without the film festival; and what life in Laguna would be like from October to May
without concerts, operas, excellent theatre, and great exhibitions in museums?
Ne kažem ovo samo zbog ličnih razloga ne bih imao vremena da se totalno posvetim
zbog previše obaveza. Kažem to iz ljubavi, kažem to zato što je ovo jedna diskusija
koja već daje svoje plodove u Hrvatskoj. Čisto da spomenem jednu susjednu zemlju.
Čini mi se suviše da govorim još jednom o velikom kvalitetu i vrijednosti svih segmenata Kotor Art-a, od Festivala za najmlađe do Don Brankovih dana muzike, do produkcija i susreta, mnogobrojnih i raznovrsnih seminara, laboratorija pa sve do Klapa...
Ova je godina Njegoševa i mi mu posvećujemo cijeli Festival. Otvorite ovu knjižicu i
razumjećete.
Ova je godina Njegoševa i već dugo vremena traju veliki manevri za njegovu sistematizaciju, uokvirenje, ideologizaciju i manipulaciju.
I pomalo za njegovo ubijanje.
Govorio je veliki Tomas Man da su godišnjice velikih pjesnika, njihovi jubileji, plodan
teren za lešinare...
Mi iz Kotor Arta idealno se krećemo iz mjesta licemjerja u njegovo rodno mjesto, u
orlovo gnijezdo na par udara krila i letimo sa Njim prema njegovim omiljenim destinacijama Veneciji, Beču, Kotoru, Cetinju.
Let njegova života.
Paolo Magelli
For this reason, we have been asking for a long time to turn Kotor Art in institution that
would be working all year long from the permanent centre, which would spread the
culture twelve months a year in entire country, from the snow to the sea.
I am not saying this for personal reasons: I would not have time to dedicate myself to
it due to too many obligations. I am saying it out of love, because this is a discussion
that has already been giving its fruits in Croatia. Just to mention a neighbouring country. It seems to me that it is unnecessary to speak once again about great quality and
value of all segments of Kotor Art, from the Festival for Children, to Don Branko’s days
of music, to production and meetings, numerous and diverse seminars, laboratories,
all the way to Klapas...
This is the year of Njegoš, and we are dedicating entire Festival to him. Open this little
book, and you will understand. This is the year of Njegoš, and great maneuvers for his
systematization, framing, ideologization and manipulation have been lasting for a long
time. And for his killing a little bit.
Great Thomas Mann used to say those anniversaries of great poets, and their jubilees
were fertile ground for scavengers...
We, from the Kotor Art are ideally moving from the point of hypocrisy to his native place, to eagle’s nest a few flaps of wings away, and flying with Him towards his favourite
destinations Venice, Vienna, Kotor, Cetinje.
The flight of his life.
Paolo Magelli
5. MEĐUNARODNI FESTIVAL KOTORART 2013
5th INTERNATIONAL FESTIVAL KOTORART 2013
1. jul - 16. avgust
1 July - 16 August
kotor art kotorski festival pozorišta za djecu
kotor art kotor festival of theatre for children
kotor art don Brankovi dani muzike
kotor art don Branko’s music days
kotor arTeatar premijere
kotor arTheatre premiere
kotor art festival klapa perast
kotor art festival klapa music perast
kotor art APSS
kotor art APSS
kotor art pisanje grada
kotor art town writing
PONEDJELJAK, 1. JUL
MONDAY, JULY 1
21.30 h, Trg Sv. Tripuna / 9:30 pm, St.
Tryphon Square
SVEČANO OTVARANJE... / OPENING
CEREMONY…
BABA JAGA / BABA YAGA (5+)
COMPAGNIA TPO, PRATO & TEATRO
METASTASIO STABILE DELLA TOSCANA - ITALIJA / TPO COMPANY, PRATO &
TEATRO METASTASIO STABILE DELLA
TOSCANA - ITALY
21.30 h, Ljetnja pozornica / 9:30 pm,
Summer Stage
PLANETA FUDBAL / PLANET FOOTBALL (6+)
TEATR LALEK GULIWER, VARŠAVA POLJSKA /
PUPPET THEATER GULIWER, WARSAW - POLAND
PETAK, 5. JUL / FRIDAY, JULY 5
UTORAK, 2. JUL / TUESDAY, JULY 2
20.00 h, Kulturni centar / 8:00 pm, Cultural Center
CRVENKAPA / LITTLE RED RIDING
HOOD (5+)
FONDACIJA ĆANO KOPRIVICA, NIKŠIĆ
& NIKŠIĆKO LUTKARSKO POZORIŠTE
ŠĆUĆKIN - CRNA GORA / ĆANO
KOPRIVICA FOUNDATION, NIKŠIĆ &
NIKŠIĆ PUPPET THEATER ŠĆUĆKIN MONTENEGRO
Zgrada Starog zatvora / Old Prison
Building
Uvodna predavanja Ljetnje škole
arhitekture Kotor Art Kotor APSS /
Opening lectures: Kotor Architectural
Prison Summer School
Boštjan Vuga, Dijana Vučinić, Simon Hartmann, Marko Stjepčević,Ivan Milošević
21.00 h, Pjaca od kina / 9:00 pm, Cinema Square
SNEŽANA / SNOW WHITE (5+)
MINI TEATER, LJUBLJANA - SLOVENIJA
/ MINI THEATER, LJUBLJANA - SLOVENIA
21.30 h, Ljetnja pozornica / 9:30 pm,
Summer Stage
PINOKIO / PINOCCHIO (6+)
GRADSKO POZORIŠTE PODGORICA CRNA GORA /
CITY THEATER PODGORICA - MONTENEGRO
22.00 h, Ljetnja pozornica / 10:00 pm,
Summer Stage
ŽABAR / KATZELMACHER (16+)
KRALJEVSKO POZORIŠTE ZETSKI
DOM, CETINJE - CRNA GORA / ROYAL
THEATER ZETSKI DOM, CETINJE MONTENEGRO
SRIJEDA, 3. JUL
WEDNESDAY, JULY 3
21.00 h, Kulturni centar / 9:00 pm, Cultural Center
KLIK! / CLINC! (4+)
COMPANYIA PEP BOU, BARSELONA ŠPANIJA /
PEP BOU COMPANY, BARCELONA SPAIN
SUBOTA, 6. JUL / SATURDAY, JULY 6
19.00 h, Zgrada Starog zatvora / 7:00
pm, Old Prison Building
Večernje predavanje / Evening Lecture
Borislav Vukićević / gostujući predavač /
guest lecturer
ČETVRTAK, 4. JUL / THURSDAY, JULY 4
Zgrada Starog zatvora / Old Prison
Building
Otvaranje izložbe / Exhibition opening:
“The Competitive Hypothesis”
20.00 h, Trg Sv. Luke / 8:00 pm, St. Luke
Square
KUKURIKU PRIČE / COCK-TALES (0+)
PASPARTOUT, BERGATROJTE NJEMAČKA /
PASPARTOUT, BERGATREUTE - GERMANY
20.00 h, Kulturni centar / 8:00 pm, Cultural Center
SLIKE MOGA SVIJETA / IMAGES OF
MY WORLD (3+)
ART CENTAR HLEBA I IGARA, STARA
PAZOVA - SRBIJA & USZZ, BRATISLAVA SLOVAČKA / ART CENTER BREAD AND
PLAYS, STARA PAZOVA - SERBIA &
USZZ, BRATISLAVA - SLOVAKIA
21.30 h, Terasa Dojmi / 9:30 pm, Dojmi
Terrace
PROLAZ / PASSAGE (1+)
PIA (PROJECTOS DE INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA), PINJAL NOVO - PORTUGALIJA /
PIA (PROJECTOS DE INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA), PINHAL NOVO - PORTUGAL
NEDJELJA, 7. JUL / SUNDAY, JULY 7
19.00 h, Zgrada Starog zatvora / 7:00
pm, Old Prison Building
Večernje predavanje / Evening Lecture
Veljko Radulović, Studio Grad / gostujući
predavač / guest lecturer
20.00 h, Pjaca od kina / 8:00 pm, Cinema Square
MAŠA I MEDVJED / MASHA AND THE
BEAR (3+)
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ,
MOSKVA - RUSIJA / MOSCOW STATE
REGIONAL PUPPET THEATER, MOSCOW - RUSSIA
21.30 h, Ljetnja pozornica / 9:30 pm,
Summer Stage
ČUDESNI SVIJET BROJEVA / THE
MAGIC WORLD OF NUMBERS (5+)
GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA,
ZAGREB - HRVATSKA /
CITY THEATER ZAR PTICA, ZAGREB CROATIA
PONEDJELJAK, 8. JUL
MONDAY, JULY 8
19.00 h, Zgrada Starog zatvora / 7:00
pm, Old Prison Building
Večernje predavanje / Evening Lecture
Nikola Novaković, Studio Enforma /
gostujući predavač / guest lecturer
20.00 h, Kulturni centar / 8:00 pm,
Cultural Center
VJETAR / WIND (2+)
LA SOCIETÀ DELLA CIVETTA, BOLONJA - ITALIJA & THE EGG AT
THEATRE ROYAL, BAT - ENGLESKA /
LA SOCIETÀ DELLA CIVETTA, BOLOGNA - ITALY & THE EGG AT THEATRE
ROYAL, BATH - ENGLAND
21.30 h, Ljetnja pozornica / 9:30 pm,
Summer Stage
PIPI DUGA ČARAPA / PIPPI LONGSTOCKING (6+)
ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ,
SKOPLJE - MAKEDONIJA /
THEATER FOR CHILDREN AND
YOUTH, SKOPJE - MACEDONIA
UTORAK, 9. JUL / TUESDAY, JULY 9
19.00 h, Zgrada Starog zatvora / 7:00
pm, Old Prison Building
Večernje predavanje / Evening Lecture
20.00 h, Kulturni centar / 8:00 pm,
Cultural Center
BAJKA O VITEZU BEZ KONJA / A
FAIRYTALE ABOUT A KINGHT WITHOUT A HORSE (6+)
POZORIŠTE MLADIH, NOVI SAD - SRBIJA / YOUTH THEATER, NOVI SAD SERBIA
21.30 h, Ljetnja pozornicа / 9:30 pm,
Summer Stage
PRINCEZA U ZAMKU DUHOVA / PRINCESS IN A CASTLE OF GHOSTS (3+)
POZORIŠTANCE PUŽ, BEOGRAD SRBIJA /
TINY THEATER PUZ, BELGRADE SERBIA
SRIJEDA, 10. JUL
WEDNESDAY, JULY 10
21.30 h, Trg od oružja / 9:30 pm,
Square of Arms
SVEČANA DODJELA NAGRADA /
AWARDS CEREMONY
ČETVRTAK, 11. JUL SRIJEDA 17. JUL
THURSDAY, JULY 11 WEDNESDAY, JULY 17
KOTOR ART PISANJE GRADA 2013 /
KOTOR ART WRITING OF THE TOWN
2013
(Javne prezentacije radova studenata i projekta POSLUŠAJ ME - ODIGRAĆU TI - Autorski projekat Sanje Garić u saradnji sa
Fakultetom dramskih umjetnosti Cetinje i
baletskom trupom Allegro)
(Public presentations of the works of
students and project named LISTEN TO
ME - I WILL PLAY IT FOR YOU - Author
project of Sanja Garic in cooperation with
the Faculty of Dramatic Arts in Cetinje
and Allegro corps de ballet)
Izvršna produkcija / Executive producer:
Fakultet dramskih umjetnosti / Faculty of
Dramatic Arts
Programski urednik projekta / Program
project editor: prof. mr Janko Ljumović
(FDU Cetinje / FDA Cetinje)
PETAK, 12. JUL / FRIDAY, JULY 12
Zgrada Starog zatvora / Old Prison
Building
OPEN PRISON NIGHT Prezentacija
studentskih radova i Panel diskusija
/ Student work exhibition and Panel
Discussion
SUBOTA, 13. JUL / SATURDAY, JULY 13
21.00 h, Trg Katedrale Sv. Tripuna
/ 9:00 pm, Square of St. Tryphon’s
Cathedral
NJEGOŠEVIH DVJESTA / TWO HUNDRED YEARS OF NJEGOŠ
Ivo POGORELIĆ, klavir / piano
Ivica ŠARIĆ, bas / bass
Darinka MATIĆ MAROVIĆ, dirigent /
conductor
Borjan CANEV, dirigent / conductor
Crnogorski simfonijski orkestar / Montenegrin Symphony Orchestra
Hor „Obilić“ AKUD-a „Branko
Krsmanović“ / Choir “Obilić” of the AACA
“Branko Krsmanović”
Program: Chopin, Maksimović
Zgrada Starog zatvora / Old Prison
Building
Prezentacije studentskih radova u zatvoru / Prison Open for Student Work
Exhibition
NEDJELJA, 14. JUL
SUNDAY, JULY 14
Zgrada Starog zatvora / Old Prison
Building
APSS Talk finalna konferencija / APSS
Talk final Conference
Ivan Milošević, AIM Studio, Crna Gora /
Montenegro
Dean Skira, Skira Architectural Lighting
Design, Hrvatska / Croatia
Saša Begović and Marko Dabrović,
3LHD Architects, Hrvatska / Croatia
Boštjan Vuga, SADAR+VUGA, Slovenia
Simon Hartman, HHF architects,
Švajcarska / Switzerland
Andreas Ruby, Ruby Press, Berlin,
Njemačka / Germany
Hubert Klumpner, Urban-Think Tank,
Švajcarska / Switzerland
22.00 h, Crkva Sv. Duha / 10:00 pm,
Church of the Holy Spirit
Edvard Bond / Edward Bond
EGZISTENCIJA / EXISTENCE
Autorski projekat / Author: Radmila
Vojvodić
Međunarodni festival Kotor Art, Crnogorsko narodno pozorište / International
festival Kotor Art, Montenegrin National
Theatre
PONEDJELJAK, 15. JUL
MONDAY, JULY 15
22.00 h, Crkva Sv. Duha / 10:00 pm,
Church of the Holy Spirit
Edvard Bond / Edward Bond
EGZISTENCIJA / EXISTENCE
Autorski projekat / Author: Radmila
Vojvodić
Međunarodni festival Kotor Art, Crnogorsko
narodno pozorište / International festival
Kotor Art, Montenegrin National Theatre
UTORAK, 16. JUL / TUESDAY, JULY 16
21.00 h, Ljetnja scena / 9:00 pm, Summer Stage
APOKALIPSO / APOCALYPSO
RUNDEK CARGO TRIO
Darko RUNDEK, gitara i vokal / guitar and
vocal
ISABEL, violina / violin
Dušan VRANIĆ, multiinstrumentalista /
multi-instrumentalist
22.00 h, Crkva Sv. Duha / 10:00 pm,
Church of the Holy Spirit
Edvard Bond / Edward Bond
EGZISTENCIJA / EXISTENCE
Autorski projekat / Author: Radmila
Vojvodić
Međunarodni festival Kotor Art, Crnogorsko
narodno pozorište / International festival
Kotor Art, Montenegrin National Theatre
PETAK, 19. JUL / FRIDAY, JULY 19
21.00 h, Crkva Sv. Duha / 9:00 pm,
Church of the Holy Spirit
KOTORSKI DRAGULJI / KOTOR`S
JEWELS
Učenici Muzičke škole „Vida Matjan“, Kotor /
Pupils of the Vida Matjan Music School,
Kotor
Program: Ginastera, Benda, Chopin,
Albinoni, Porret, Hüe, Popp, Debussy,
Haydn, Prebanda, Barrios
SUBOTA, 20. JUL
SUTERDAY, JULY 20
PREMIJERA / PREMIERE
NJEGOŠ I JA
Autorski projekat / Author: Paolo Magelli
Međunarodni festival Kotor Art, Crnogorsko
narodno pozorište, Kraljevsko pozorište
Zetski dom / International festival Kotor Art,
Montenegrin National Theatre, The Royal
Theatre Zetski dom
NEDJELJA, 21. JUL
SUNDAY, JULY 21
21.00 h, Plato Bogorodičinog hrama, Prčanj /
9:00 pm, Stage in front of the Church of
Our Lady, Prčanj
PREPLITANJA: NJEGOŠU S
ODANOŠĆU ŽENE / INTERTWINING: TO
NJEGOŠ, WITH WOMAN`S DEVOTION
Floraleda SACCHI, harfa / harp
Gordana JOSIFOVA NEDELKOVSKA,
oboa /oboe
Hyunim YOON, flauta / flute
Varja ĐUKIĆ, narator / narrator
Program: Marcello, Bozza, Fauré, Ibert,
Gaubert, Machajdík, Sekulić
NJEGOŠ I JA
Autorski projekat / Author: Paolo Magelli
Međunarodni festival Kotor Art, Crnogorsko narodno pozorište, Kraljevsko
pozorište Zetski dom / International
festival Kotor Art, Montenegrin National
Theatre, The Royal Theatre Zetski dom
PONEDJELJAK, 22. JUL
MONDAY, JULY 22
NJEGOŠ I JA
Autorski projekat / Author: Paolo Magelli
Međunarodni festival Kotor Art, Crnogorsko narodno pozorište, Kraljevsko
pozorište Zetski dom / International
festival Kotor Art, Montenegrin National
Theatre, The Royal Theatre Zetski dom
SRIJEDA, 24. JUL
WEDNESDAY, JULY 24
11,00 h, Opšta bolnica, Kotor / 11:00
am, General hospital, Kotor
21.00 h, Crkva Sv. Duha / 9:00 pm,
Church of the Holy Spirit
KOTORAR-TIĆ / KOTORART FOR
CHILDREN
Marina MILIĆ APOSTOLOVIĆ, klavir i
moderator / piano and moderator
Program: Zdrav duh pobjeđuje / A
Healthy Spirit Wins
Čojstvo i junaštvo u muzici / Humanity
and Heroism in Music
PETAK, 26. JUL / FRIDAY, JULY 26
20.00 h, Muzej Perasta / 8:00 pm, Museum of Perast
XII FESTIVAL KLAPA PERAST
IZLOŽBA mladih slikarskih talenata iz
umjetničke škole na Cetinju
EXHIBITION - Paintings of young talents, Art School - Cetinje
21.00 h, Perast, Trg pred crkvom
Sv.Nikole / 9:00 pm, Perast, Square of
St.Nicola Church
OTVARANJE XII FESTIVALA,
Takmičenje u kategoriji ženskih klapa
OPENING CEREMONY OF 12TH FESTIVAL, Concert of female klapa, contest
SUBOTA, 27. JUL /
SATURDAY, JULY 27
21.00 h, Perast, Trg pred Crkvom Sv.
Nikole / 9:00 pm, Perast, Square of St.
Nicola Church
XII FESTIVAL KLAPA PERAST FESTIVAL
KONCERT: Takmičenje u kategorijama
mješovite i muške klape, Nove klapske
pjesme
CONCERT: Mixed and Male klapas and
New Compositions- contests
21.00 h, Luka Kotor / 9:00 pm, The
Port of Kotor
GULIVER
Reditelj / Directed by: Petar Pejaković
Međunarodni festival Kotor Art, Kotorski
festival pozorišta za djecu / International
festival Kotor Art, Kotor Festival of Theatre for Children
NEDJELJA, 28. JUL
SUNDAY, JULY 28
20.00 h, Muzej Perasta / 8:00 pm, Museum of Perast
XII FESTIVAL KLAPA PERAST FESTIVAL
Prezentacija knjige: „ LUDVIK KUBA,
Pjesme dalmatske iz Boke 1907.”
Book presentation: ” LUDVIK KUBA,
Dalmatian songs from Boka, 1907.”
21.00 h, Perast, Trg pred Crkvom Sv.
Nikole / 9:00 pm, Perast, Square of St.
Nicola Church
“Renesansa bokeljske pjesme”
(Premijera savremenih klapskih obrada
pjesama iz Boke, inspirisano zapisima
Ludvika Kube iz 1907.g.)
“Renaissance of Boka Songs“ (Premiere - performances of modern arrangements of songs of Boka, inspired
by music notes written by Ludvik Kuba in
year 1907)
21.00 h, Luka Kotor / 9:00 pm, The
Port of Kotor
GULIVER
Reditelj / Directed by: Petar Pejaković
Međunarodni festival Kotor Art, Kotorski
festival pozorišta za djecu / International
festival Kotor Art, Kotor Festival of Theatre for Children
PONEDJELJAK, 29. JUL
MONDAY, JULY 29
21.00 h, Katedrala Sv. Tripuna / 9:00
pm, St. Tryphon’s Cathedral
ALLA ITALIANA
Antonio Di CRISTOFANO, klavir / piano
Cecilia LODA, mandolina / mandolin
Giancarlo De LORENCO, dirigent /
conductor
Festivalski orkestar KotorArta / KotorArt
Festival Orchestra
Program: Mozart, Vivaldi
ČETVRTAK, 1. AUGUST
THURSDAY, AUGUST 1
PREMIJERA / PREMIERE
21.30 h Tabačina Most, 22.30 h Diskoteka Maksimus / 9.30 p.m. Tabačina,
10.30 p.m. Discoteque Maximus
Petar II Petrović Njegoš
SAN NA BOŽIĆ
Autorski projekat / Author: Lidija Dedović
Međunarodni festival Kotor Art, Kraljevsko pozorište Zetski dom, Crnogorsko
narodno pozorište / International festival
Kotor Art, The Royal Theatre Zetski dom,
Montenegrin National Theatre
PETAK, 2. AVGUST
FRIDAY, AUGUST 2
21.00 h, Bogorodičin hram, Prčanj /
9:00 pm, Church of Our Lady, Prčanj
PETI ELEMENT / THE FIFTH ELEMENT
Mladen Jagušt, dirigent / conductor
Festivalski orkestar KotorArta / KotorArt
Festival Orchestra
Program: Händel, Mozart, Tchaikovsky
NEDJELJA, 4. AVGUST
SUNDAY, AUGUST 4
21.00 h, Crkva Sv. Duha / 9:00 pm,
Church of the Holy Spirit
PIJANISTIČKI VATROMET / PIANISTIC
FIREWORKS
Simon TRPČESKI, klavir / piano
Program: Brahms, Liszt
21.30 h Tabačina Most, 22.30 h Diskoteka Maksimus / 9.30 p.m. Tabačina,
10.30 p.m. Discoteque Maximus
Petar II Petrović Njegoš
SAN NA BOŽIĆ
Autorski projekat / Author: Lidija Dedović
Međunarodni festival Kotor Art, Kraljevsko
pozorište Zetski dom, Crnogorsko narodno
pozorište / International festival Kotor Art,
The Royal Theatre Zetski dom, Montenegrin National Theatre
PONEDJELJAK, 5. AVGUST /
MONDAY, AUGUST 5
21.00 h, Crkva Sv. Duha / 9:00 pm,
Church of the Holy Spirit
GROMOVI U HELIJUMU / THUNDERS
IN HELIUM
Roman SIMOVIĆ, violina / violin
Simon TRPČESKI, klavir / piano
Program: Franck, Grieg, Debussy, Ravel
21.30 h Tabačina Most, 22.30 h Diskoteka Maksimus / 9.30 p.m. Tabačina,
10.30 p.m. Discoteque Maximus
Petar II Petrović Njegoš
SAN NA BOŽIĆ
Autorski projekat / Author: Lidija Dedović
Međunarodni festival Kotor Art, Kraljevsko
pozorište Zetski dom, Crnogorsko narodno
pozorište / International festival Kotor Art,
The Royal Theatre Zetski dom, Montenegrin National Theatre
UTORAK, 6. AVGUST
TUESDAY, AUGUST 6
20.00 h i 22.00 h, Zgrada Starog zatvora
/ 8:00 pm, 10:00 pm, Old prison
Po motivima Luče mikrokozma Petra II
Petrovića Njegoša / Based on theThe Light
of Microcosm by Petar II Petrović Njegoš
NJEGOŠ, VATRE / NJEGOŠ, THE FIRES
Autorski projekat / Authors: Radmila
Vojvodić, Paolo Magelli
Međunarodni festival Kotor Art, Kraljevsko
pozorište Zetski dom / International festival
Kotor Art, The Royal Theatre Zetski dom
SRIJEDA, 7. AVGUST
WEDNESDAY, AUGUST 7
21.00 h, Katedrala Sv. Tripuna / 9:00 pm,
St. Tryphon’s Cathedral
NJEGOŠ, LUČA / NJEGOŠ, THE RAY
Guy BRAUNSTEIN, dirigent, violina / conductor, violin
Gili SCHWARZMAN, flauta / flute
Srđan GRAHOVAC, narator / narrator
Andres MUSTONEN, dirigent, violina /
conductor, violin
Festivalski orkestar KotorArta / KotorArt
Festival Orchestra
Program: Schubert, Bach, Kreisler, Corelli,
Marović
ČETVRTAK, 8. AUGUST
THURSDAY, AUGUST 8
20.00 h i 22.00 h, Zgrada Starog zatvora
/ 8;00 pm, 10:00 pm, Old prison
Po motivima Luče mikrokozma Petra II
Petrovića Njegoša / Based on theThe Light
of Microcosm by Petar II Petrović Njegoš
NJEGOŠ, VATRE / NJEGOŠ, THE FIRES
Autorski projekat / Authors: Radmila
Vojvodić, Paolo Magelli
Međunarodni festival Kotor Art, Kraljevsko
pozorište Zetski dom / International festival
Kotor Art, The Royal Theatre Zetski dom
SUBOTA, 10. AVGUST
SATURDAY, AUGUST 10
21.00 h, Ljetnja scena / 9:00 pm, Summer Stage
DUŠKO GOJKOVIĆ SUMMIT
Duško GOJKOVIĆ, džez truba / jazz
trumpet
Belgrade Summit Octet
UTORAK, 13. AVGUST
TUESDAY, AUGUST 13
21.00 h, Ljetnja scena / 9:00 pm, Summer Stage
INSIEME
Miloš KARADAGLIĆ, gitara / guitar
Premil PETROVIĆ, dirigent / conductor
Orkestar bez granica / No Borders Orchestra
Program: Prokofiev, Žebeljan, Rodrigo,
Wagner, Kodály
SRIJEDA, 14. AUGUST
WEDNESDAY, AUGUST 14
PREMIJERA / PREMIERE
ČETVRTAK, 15. AUGUST
THURSDAY, AUGUST 15
PETAK, 16. AUGUST
FRIDAY, AUGUST 16
21.00 h, Pjaca od kina / 9:00 pm, Cinema Square
NJEGOŠ ZA DJECU / NJEGOŠ FOR
CHILDREN
KAKO RASTU VELIKI LJUDI / HOW
TO GROW GREAT PEOPLE (5+)
Autorski projekat / Author: Petar
Pejaković
Međunarodni festival Kotor Art, Kotorski
festival pozorišta za djecu / International
festival Kotor Art, Kotor Festival of Theatre for Children
200
godina
od rođenja
kotor art
KOTORSKI
festival
pozorišta
za djecu
kotor art
KOTOR
festival
of theatre
for children
200
godina
od rođenja
Himna Festivala /
Festival Anthem
KOTOR, SREĆAN GRAD!
KOTOR ART 21. KOTORSKI FESTIVAL
POZORIŠTA ZA DJECU
Gradili me preci da se dajem djeci.
Mašna, šešir i kravata, otvara vam Kotor vrata.
Kotor, Kotor, brod ljubavi, djeca na njem’ kormilari.
KOTOR ART 21st KOTOR FESTIVAL OF
THEATRE FOR CHILDREN
Djevojčice i dječaci, glumci, lutke i pajaci.
Svuda mašta igrom skita,
u gradu se dijete pita.
Kotor, Kotor, brod ljubavi, djeca na njem’ kormilari.
Ključeve od starog grada
prima dječija ruka sada,
da otključa srca mala,
za sve dane festivala.
1-10. JUL 2013. / 1-10 JULY, 2013
Kotor, Kotor, brod ljubavi, djeca na njem’ kormilari.
16
Muzika / Music: prof. Nikola Gregović
Tekst / Text: Dubravka Jovanović
17
KAKO RASTU VELIKI LJUDI
HOW TO GROW GREAT PEOPLE
(recept br. 21)
(recipe No. 21)
Potrebno:
You will need:
Priprema:
Preparation:
- 1 nos od Pinokija
- 1 poljubac za Snežanu
- 1 klik!
- 1 crvena kapa
- 2 duge čarape
- 3 tone gusjenice
- 12 radionica za izmošljotine
- 13 osmijeha duha
- 27 nevidljivih vještica
- 33 leteća kišobrana
- 1 crni biser
- 1 ludi kamen
- 1 voćka čudnovata
- 1 beskrajna knjiga
- 1 čudo prirode
- bezbroj putovanja
- more soli
- tegla slatkih snova
- nešto različitog
- zrno samoće
- mrva hrabrosti
- metar upornosti
- litar dobrote
- prstohvat nježnosti
- šaka vedrine
- zagrljaj ljubavi
- 21 gram duše
- 1 Evropa (može i stara)
- 1 grad Kotor (može i stari)
- 62508 širom otvorenih dječijih očiju
- 1 Pinocchio’s nose
- 1 kiss for Snow White
- 1 Clinc!
- 1 red riding hood
- 2 long stockings
- 3 tonnes of caterpillar
- 12 workshops of silliness
- 13 ghost smiles
- 27 invisible witches
- 33 flying umbrellas
- 1 black pearl
- 1 crazy stone
- 1 magic fruit
- 1 never-ending book
- 1 wonder of nature
- countless travels
- sea of salt
- jar of sweet dreams
- a bit of something different
- grain of solitude
- crumb of bravery
- meter of perseverance
- liter of kindness
- pinch of tenderness
- handful of cheerfulness
- embrace of love
- 21 grams of soul
- 1 Europe (old one will do)
- 1 Town of Kotor (old one will do)
- 62508 children’s eyes wide open
Uzeti Evropu i u nju staviti Kotor. Prethodno u njemu izmiješati sve ostale sastojke.
Pustiti ih na miru da se igraju 10 dana, može i zauvijek.
Servirati toplo.
Prijatno!
Glavni kuvar Festivala
Petar Pejaković
18
Mix all the ingredients and add them to Kotor, then place Kotor into Europe. Let all of
them play peacefully for about 10 days. Forever will also do.
Serve while hot.
Enjoy!
Head Chef of the Festival
Petar Pejakovic
19
GLAVNI POZORIŠNI PROGRAM
MAIN THEATER PROGRAM
PONEDJELJAK, 1. JUL
SVEČANO OTVARANJE...
MONDAY, JULY 1
BABA JAGA (5+)
COMPAGNIA TPO, PRATO
u saradnji sa TEATRO METASTASIO
STABILE DELLA TOSCANA - ITALIJA
21.30 h, Trg Sv. Tripuna
PROLAZ (1+)
PIA (PROJECTOS DE INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA), PINJAL NOVO PORTUGALIJA
21.30 h, Terasa Dojmi
NEDJELJA, 7. JUL
UTORAK, 2. JUL
CRVENKAPA (5+)
FONDACIJA ĆANO KOPRIVICA, NIKŠIĆ
NIKŠIĆKO LUTKARSKO POZORIŠTE
ŠĆUĆKIN - CRNA GORA
20.00 h, Kulturni centar
MAŠA I MEDVJED (3+)
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ,
MOSKVA - RUSIJA
20.00 h, Pjaca od kina
PINOKIO (6+)
GRADSKO POZORIŠTE PODGORICA CRNA GORA
21.30 h, Ljetnja pozornica
ČUDESNI SVIJET BROJEVA (5+)
GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA,
ZAGREB - HRVATSKA
21.30 h, Ljetnja pozornica
SRIJEDA, 3. JUL
KLIK! (4+)
COMPANYIA PEP BOU, BARSELONA ŠPANIJA
21.00 h, Kulturni centar
ČETVRTAK, 4. JUL
KUKURIKU PRIČE (0+)
PASPARTOUT, BERGATROJTE NJEMAČKA
20.00 h, Trg Sv. Luke
PLANETA FUDBAL (6+)
TEATR LALEK GULIWER, VARŠAVA POLJSKA
21.30 h, Ljetnja pozornica
PETAK, 5. JUL
SNEŽANA (5+)
MINI TEATER, LJUBLJANA SLOVENIJA
21.00 h, Pjaca od kina
ŽABAR (16+)
KRALJEVSKO POZORIŠTE ZETSKI
DOM, CETINJE - CRNA GORA
22.00 h, Ljetnja pozornica
SUBOTA, 6. JUL
SLIKE MOG SVIJETA (3+)
ART CENTAR HLEBA I IGARA, STARA
PAZOVA - SRBIJA
u saradnji sa USZZ, BRATISLAVA SLOVAČKA
20.00 h, Kulturni centar
20
PONEDJELJAK, 8. JUL
VJETAR (2+)
LA SOCIETÀ DELLA CIVETTA,
BOLONJA - ITALIJA
u saradnji sa THE EGG AT THEATRE
ROYAL, BAT - ENGLESKA, UK
20.00 h, Kulturni centar
PIPI DUGA ČARAPA (6+)
ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ,
SKOPLJE - MAKEDONIJA
21.30 h, Ljetnja pozornica
OPENING CEREMONY
BABA YAGA (5+)
TPO COMPANY, PRATO
a co-production with TEATRO
METASTASIO STABILE DELLA
TOSCANA - ITALY
9:30 pm, St. Tryphon Square
TUESDAY, JULY 2
LITTLE RED RIDING HOOD (5+)
CANO KOPRIVICA FOUNDATION,
NIKSIC
NIKSIC PUPPET THEATER SCUCKIN MONTENEGRO
8:00 pm, Cultural Center
SATURDAY, JULY 6
IMAGES OF MY WORLD (3+)
ART CENTER BREAD AND PLAYS,
STARA PAZOVA - SERBIA
a co-production with USZZ, BRATISLAVA SLOVAKIA
8:00 pm, Cultural Center
PASSAGE (1+)
PIA (PROJECTOS DE INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA), PINHAL NOVO - PORTUGAL
9:30 pm, Dojmi Terrace
SUNDAY, JULY 7
MASHA AND THE BEAR (3+)
MOSCOW STATE REGIONAL PUPPET
THEATER, MOSCOW - RUSSIA
8:00 pm, Cinema Square
PINOCCHIO (6+)
CITY THEATER PODGORICA MONTENEGRO
9:30 pm, Summer Stage
THE MAGIC WORLD OF NUMBERS (5+)
CITY THEATER ZAR PTICA, ZAGREB CROATIA
9:30 pm, Summer Stage
WEDNESDAY, JULY 3
MONDAY, JULY 8
CLINC! (4+)
PEP BOU COMPANY, BARCELONA SPAIN
9:00 pm, Cultural Center
THURSDAY, JULY 4
WIND (2+)
LA SOCIETÀ DELLA CIVETTA,
BOLOGNA - ITALY
in association with THE EGG AT THEATRE
ROYAL, BATH - ENGLAND, UK
8:00 pm, Cultural Center
UTORAK, 9. JUL
COCK-TALES (0+)
PASPARTOUT, BERGATREUTE GERMANY
8:00 pm, St. Luke Square
PIPPI LONGSTOCKING (6+)
THEATER FOR CHILDREN AND YOUTH,
SKOPJE - MACEDONIA
9:30 pm, Summer Stage
BAJKA O VITEZU BEZ KONJA (6+)
POZORIŠTE MLADIH, NOVI SAD SRBIJA
20.00 h, Kulturni centar
PLANET FOOTBALL (6+)
PUPPET THEATER GULIWER,
WARSAW - POLAND
9:30 pm, Summer Stage
TUESDAY, JULY 9
PRINCEZA U ZAMKU DUHOVA (3+)
POZORIŠTANCE PUŽ, BEOGRAD SRBIJA
21.30 h, Ljetnja pozornica
FRIDAY, JULY 5
SRIJEDA, 10. JUL
KATZELMACHER (16+)
ROYAL THEATER ZETSKI DOM,
CETINJE - MONTENEGRO
10:00 pm, Summer Stage
SVEČANA DODJELA NAGRADA
21.30 h, Trg od oružja
SNOW WHITE (5+)
MINI THEATER, LJUBLJANA - SLOVENIA
9:00 pm, Cinema Square
A FAIRYTALE ABOUT A KINGHT
WITHOUT A HORSE (6+)
YOUTH THEATER, NOVI SAD - SERBIA
8:00 pm, Cultural Center
PRINCESS IN A CASTLE OF GHOSTS (3+)
TINY THEATER PUZ, BELGRADE SERBIA
9:30 pm, Summer Stage
WEDNESDAY, JULY 10
AWARDS CEREMONY
9:30 pm, Square of Arms
21
PONEDJELJAK, 1. JUL
KONCERT OTVARANJA FESTIVALA
GUDAČA
Orkestar Muzičke škole Franca Šturma,
Ljubljana - Slovenija
20.00 h, Trg Sv. Luke
UTORAK, 2. JUL
MLADI TALENTI HERCEGOVINE
Izložba likovnih radova
Dječja igraonica Ciciban, Trebinje i
Škola crtanja i slikanja Cambridge,
Trebinje, Gacko, Bileća, Nevesinje Bosna i Hercegovina
19.30 h, Trg Sv. Luke
PLAVI ZEC SLAVI ROĐENDAN
KLAP, Kolašin
20.00 h, Pjaca od kina
LUCKASTI KLOVNOVI
Putujuće pozorištance Čarapanija,
Kruševac i Kulturni mozaik, Crvenka Srbija
21.00 h, Pjaca od kina
KONCERT
Ivanka Muhadinović (flauta), Cetinje
Aleksej Molčanov (klavir), Kijev - Ukrajina
21.00 h, Terasa Pomorskog muzeja
Crne Gore
NE PREPORUČUJE SE
Dramski studio, Podgorica
22.00 h, Atrijum Kulturnog centra
SRIJEDA, 3. JUL
BUDIMO PRIJATELJI
Teatar Glazalmaz... Moskva - Rusija
20.00 h, Trg od oružja
BAL@
Baletna i-štorija
Umjetnost-Ars i Bosansko narodno
pozorište Zenica - Bosna i Hercegovina
20.00 h, Ljetnja pozornica
VELIKI LJUDI RASTU NA VELIKOM
ODMORU
Predstavljanje knjige Veliki odmor - Ružica
Lazarević i Škola za talente, Tivat
Gosti: Aleksandra Lukić i Tode Nikoletić,
pjesnici i Mateja Bokan
20.30 h, Pjaca od kina
KONCERT UČENIKA IZ MOSKVE, BEČA
I KOTORA
Rusija, Austrija, Crna Gora
21.00 h, Crkva Sv. Duha
22
PRIČE ZA LAKU NOĆ
Gradsko pozorište Teatar 91, Aleksinac Srbija
21.30 h, Pjaca od kina
RAZIGRANE LJETNJE VARIJACIJE
NVU Djeca Tivta i JU Dječiji savez
Podgorica
21.30 h, Trg od oružja
ČETVRTAK, 4. JUL
VETERINAR
Teatar Glazalmaz… Moskva - Rusija
19.30 h, Pjaca od kina
LJUBAV I VRIJEME
Dramski studio Sunce, Bar
20.00 h,Trg od oružja
MALE MORSKE I OBALSKE PRIČE
Promocija knjige Radmile Knežević,
Izdavačka kuća Pčelica, Čačak - Srbija
Dramski studio Budva
20.30 h, Pjaca od kina
KRESIVO
Sparkle theatre, Sofija - Bugarska
21.00 h, Kulturni centar
13. SAMOSTALNI KONCERT FEŠTINIH
MAŽORETKI
Mažoretke Fešta, Kotor
21.30 h, Trg od oružja
PETAK, 5. JUL
NE SUMNJAJMO U SUNCE KOJE SE
IZA OBLAKA PONEKAD KRIJE
Plesna škola Sunce, Prokuplje - Srbija
20.00 h, Trg od oružja
ALISA U ZEMLJI ČUDA
Gradsko pozorište Teatar 91, Aleksinac Srbija
20.00 h, Kulturni centar
KONCERT POLAZNIKA MASTER-CLASS
SEMINARA ZA SOLO PJEVAČE
Prof. Lilia Ilieva, Sofija - Bugarska
21.00 h, Crkva Sv. Duha
Hrvatska, Slovenija, Crna Gora
12.00 h, Terasa Dojmi
IGRA I PJESMA SU NAŠI NAJBOLJI
DRUGARI
JPU Radost, Kotor
20.00 h, Trg od oružja
SJEME DJEČAKA KOE I KRALJ DEMON
I OSTALE FESTIVALSKE PRIČE IZ KINE
Predstavljanje književnog stvaralaštva za
djecu Kerolin Han (Carolyn Han) - SAD
20.30 h, Pjaca od kina
NE VJERUJTE DARVINU
Studio glume Maska, Beograd - Srbija
21.30 h, Ljetnja pozornica
I ŽIVJELI SU SREĆNO DO KRAJA
ŽIVOTA
Dramski studio JU Zahumlje, Nikšić
22.00 h, Atrijum Kulturnog centra
NEDJELJA, 7. JUL
U SVIJETU POSTOJI JEDNO CARSTVO
JPU Radost, Kotor i prijatelji - Crna Gora,
Hrvatska
20.00 h, Trg od oružja
KONCERT ORKESTRA MUZIČKE
ŠKOLE
ANDRE NAVARA
Podgorica
21.00 h, Crkva Sv. Duha
VEČE MALE SIRENE
Studio za balet i ples Mala Sirena, Kotor
21.30 h, Trg od oružja
UTORAK 9. JUL
MODNA REVIJA ZA DJECU
NVU My day, Kotor i Afirmativni centar,
Beograd - Srbija
20.00 h, Trg od oružja
OD ČITANJA SE RASTE
Autorsko veče Jasminke Petrović,
Beograd - Srbija
20.30 h, Pjaca od kina
ZAVRŠNI KONCERT MEĐUNARODNOG
ORKESTRA
FESTIVALA GUDAČA SA SOLISTIMA
Austrija, Japan, Rusija, Ukrajina, Srbija,
Hrvatska, Slovenija, Crna Gora
21.00 h, Trg Sv. Luke
VEČE SA ALISOM
Studio za moderan ples, balet i
mažoretke Alisa, Kotor
21.30 h,Trg od oružja
EVO ME
Dramska sekcija SMŠ Mladost, Tivat
22.00 h, Pjaca od kina
SRIJEDA, 10. JUL
VELIKA TRAMPA
Ekološka zabava
18.00 h, Pjaca od kina
NARODNE IGRE I PJESME
KUD Nikola Đurković, Kotor
21.30 h, Trg od oružja
KEKO EKO
Ekološki lutkarski mjuzikl
Produkcija Z, Split - Hrvatska
19.00 h, Pjaca od kina
OPSESIJA - PIKASO I DORA MAR
Dramska sekcija Gimnazije Stojan
Cerović, Nikšić
22.00 h, Atrijum Kulturnog centra
DIKAN
Promocija stripa Laza Sredanovića
19.30 h, Pjaca od kina
PONEDJELJAK, 8. JUL
MARKO KRALJEVIĆ I MUSA KESEDŽIJA
OŠ Risto Manojlović i KLAP, Kolašin
20.00 h, Trg od oružja
BAJKOVITI SVIJET
Art grupa Montenegro, Kotor
21.30 h, Trg od oružja
KEKO EKO
Ekološki lutkarski mjuzikl
Produkcija Z, Split – Hrvatska
20.30 h, Pjaca od kina
SUBOTA, 6. JUL
MATINE KONCERT MEĐUNARODNOG
ORKESTRA
FESTIVALA GUDAČA
Austrija, Japan, Rusija, Ukrajina, Srbija,
KONCERT POLAZNIKA MASTER-CLASS
SEMINARA
Profesori: Arkadij Winokurov - Ukrajina,
Georg Baich - Austrija
21.00 h, Crkva Sv. Duha
glavni pozorišni program // dječije scensko stvaralaštvo // scena za mlade // off program //
zabavno-književni program // likovni program // muzički program // edukativno-teorijski programi // animacioni programi
OVIH DANA U KOTORU GRADU...
PUT OKO SVIJETA
Produkcija Z, Split - Hrvatska
20.00 h, Pjaca od kina
NADAHNUĆE
Натхнення, Južnoukrajinsk - Ukrajina
20.00 h, Trg od oružja
RADILI SMO, GLEDAJTE!
Prezentacija festivalskih radionica
20.30 h, Pjaca od kina
SVEČANA DODJELA NAGRADA
PINYIN
Kineski narodni ples i muzika
Dječija delegacija XI’AN - Kina
21.30 h, Trg od oružja
23
MONDAY, JULY 1
FESTIVAL OF STRINGS OPENING
CONCERT
Franc Sturm School of Music Orchestra,
Ljubljana - Slovenia
8:00 pm, St. Luke Square
TUESDAY, JULY 2
YOUNG TALENTS OF HERZEGOVINA
Visual Arts Exhibition
Ciciban Children Playroom, Trebinje and
Cambridge School of Drawing and
Painting, Trebinje, Gacko, Bileca, Nevesinje
- Bosnia and Herzegovina
7:30 pm, St. Luke Square
BLUE RABBIT CELEBRATES
HIS BIRTHDAY
KLAP, Kolasin
8:00 pm, Cinema Square
SILLY CLOWNS
Carapanija Travelling Theater, Krusevac
and Cultural Mosaic, Crvenka - Serbia
9:00 pm, Cinema Square
CONCERT
Ivanka Muhadinovic (flute), Cetinje
Alexey Molchanov (piano), Kiev - Ukraine
9:00 pm, Terrace of the Maritime Museum
NOT RECOMMENDED
Drama Studio, Podgorica
10:00 pm, Cultural Center Atrium
WEDNESDAY, JULY 3
LET’S BE FRIENDS
Glazalmaz... Theater, Moscow - Russia
8:00 pm, Square of Arms
BALL@
Ballet e-story
Umjetnost-Ars and Bosnian National
Theater Zenica - Bosnia and Herzegovina
8:00 pm, Summer Stage
BIG PEOPLE GROW ON BIG VACATIONS
Presenting The Big Vacation book by
Ruzica Lazarevic and Talent School, Tivat
Guests: Aleksandra Lukic and
Tode Nikoletic, poets and Mateja Bokan
8:30 pm, Cinema Square
CONCERT OF STUDENTS FROM
MOSCOW, VIENNA AND KOTOR
Russia, Austria, Montenegro
9:00 pm, Church of the Holy Spirit
24
BEDTIME STORIES
Teatar 91 City Theater, Aleksinac - Serbia
9:30 pm, Cinema Square
PLAYFUL SUMMER VARIATIONS
NVU Children of Tivat and JU Children’s
Alliance, Podgorica
9:30 pm, Square of Arms
THURSDAY, JULY 4
VETERINARIAN
Glazalmaz… Theater, Moscow - Russia
7:30 pm, Cinema Square
LOVE AND TIME
Sunce Drama Studio, Bar
8:00 pm, Square of Arms
LITTLE SEA AND COASTAL STORIES
Promotion of the book by Radmila
Knezevic, Pcelica Publishing House,
Cacak - Serbia
Budva Drama Studio
8:30 pm, Cinema Square
THE TINDERBOX
Sparkle Theater, Sofia - Bulgaria
9:00 pm, Cultural Center
13th SOLO SHOW OF FIESTA
MAJORETTES
Fiesta Majorettes, Kotor
9:30 pm, Square of Arms
FRIDAY, JULY 5
LET’S NOT DOUBT THE SUN THAT
SOMETIMES HIDES BEHIND THE
CLOUDS
Sunce Dance School, Prokuplje - Serbia
8:00 pm, Square of Arms
ALICE IN WONDERLAND
Teatar 91 City Theater, Aleksinac - Serbia
8:00 pm, Cultural Center
CONCERT OF STUDENTS FROM THE
MASTER-CLASS SEMINAR FOR SOLO
SINGERS
Professor Lilia Ilieva, Sofia - Bulgaria
9:00 pm, Church of the Holy Spirit
FAIRYTALE WORLD
Montenegro Art Group, Kotor
9:30 pm, Square of Arms
SATURDAY, JULY 6
INTERNATIONAL ORCHESTRA MATINEE
CONCERT
FESTIVAL OF STRINGS
Austria, Japan, Russia, Ukraine, Serbia,
Croatia, Slovenia, Montenegro
12:00 pm, Dojmi Terrace
LITTLE MERMAID EVENING
Little Mermaid Dance Studio, Kotor
9:30 pm, Square of Arms
DANCE AND SONGS ARE OUR BEST
FRIENDS
JPU Radost, Kotor
8:00 pm, Square of Arms
TUESDAY, JULY 9
CHILDREN FASHION SHOW
My Day NGO, Kotor and Affirmative Center,
Belgrade - Montenegro, Serbia
9:30 pm, Square of Arms
KOA’S SEED and THE DEMON KING
AND OTHER FESTIVAL FOLKTALES
OF CHINA
Presenting creative work for children by
Carolyn Han - USA
8:30 pm, Cinema Square
DO NOT TRUST DARWIN
Maska Acting Studio, Belgrade - Serbia
9:30 pm, Summer Stage
AND THEY LIVED HAPPILY EVER AFTER
JU Zahumlje Drama Studio, Niksic
10:00 pm, Cultural Center Atrium
SUNDAY, JULY 7
SOMEWHERE IN THE WORLD
THERE IS A KINGDOM
JPU Radost, Kotor and Friends Montenegro, Croatia
8:00 pm, Square of Arms
ANDRE NAVARA SCHOOL OF MUSIC
ORCHESTRA CONCERT
Podgorica
9:00 pm, Church of the Holy Ghost
FOLK DANCE AND SONGS
KUD Nikola Djurkovic, Kotor
9:30 pm, Square of Arms
OBSESSION - PICASSO
AND DORA MAAR
Drama Group of Stojan Cerovic High
School, Niksic
10:00 pm, Cultural Center Atrium
MONDAY, JULY 8
MARKO KRALJEVIC
AND MUSA KESEDZIJA
OS Risto Manojlovic and KLAP, Kolasin
8:00 pm, Square of Arms
KEKO ECO
Environmental puppet musical
Production Z, Split – Croatia
8:30 pm, Cinema Square
THE MASTER-CLASS SEMINAR
STUDENTS CONCERT
Professors: Arkadij Winokurov - Ukraine,
Georg Baich - Austria
9:00 pm, Church of the Holy Ghost
READING MAKES YOU GROW
Literary evening with Jasminka Petrovic,
Belgrade - Serbia
8:30 pm, Cinema Square
CLOSING CONCERT OF THE
INTERNATIONAL ORCHESTRA
FESTIVAL OF STRINGS WITH SOLO
PERFORMERS
Austria, Japan, Russia, Ukraine, Serbia,
Croatia, Slovenia, Montenegro
9:00 pm, St. Luke Square
EVENING WITH ALISA
Alisa Studio for Modern Dance, Ballet and
Majorettes, Kotor
9:30 pm, Square of Arms
HERE I AM
SMS Mladost Drama Group, Tivat
10:00 pm, Cinema Square
WEDNESDAY, JULY 10
THE GREAT SWAP
Environmental party
6:00 pm, Cinema Square
KEKO ECO
Environmental puppet musical
Production Z, Split - Croatia
7:00 pm, Cinema Square
DIKAN
Promotion of the comic book by Lazo
Sredanovic
7:30 pm, Cinema Square
TRIP AROUND THE WORLD
Production Z, Split - Croatia
8:00 pm, Cinema Square
INSPIRATION
Inspiration, Yuzhnoukrainsk - Ukraine
8:00 pm, Square of Arms
WE WORKED, YOU WATCH!
Presentation of the Festival workshops
8:30 pm, Cinema Square
AWARDS CEREMONY
PINYIN
Chinese folk dance and music
XI’AN Children Delegation - China
9:30 pm, Square of Arms
25
main theater program // children stage work // youth stage // off program //
entertaining literary program // visual arts program // music program // educational and theoretical program // animation program
THESE DAYS IN THE TOWN OF KOTOR...
A svakoga dana…
Every day...
RADIONICE
WORKSHOPS
Edukacija profesionalaca
RADIONICA SAVREMENOG PLESA / KAKO RASTU VELIKI LJUDI / EVROPSKI
MODELI PRODUKCIJE POZORIŠTA ZA DJECU / RADIONICA ZA GUDAČKE INSTRUMENTE / SAVREMENA DRAMATURGIJA U POZORIŠTU ZA DJECU I MLADE
Educating the Professionals
CONTEMPORARY DANCE WORKSHOP / HOW TO GROW GREAT PEOPLE / EUROPEAN MODELS OF CHILDREN THEATER PRODUCTION / STRING INSTRUMENTS WORKSHOP / CONTEMPORARY DRAMATUGRY IN CHILDREN AND
YOUTH THEATER
Umjetničke radionice za djecu i mlade
RADIONICA MODELOVANJA / RADIONICA VITRAŽA / FILMSKA RADIONICA /
RADIONICA STRIPA / RADIONICA MASKI / LIKOVNA RADIONICA / RADIONICA
GLUME
RAZGOVORI O PREDSTAVAMA
DA TE PITAM, DA ME PITAŠ
Djeca i autori
Medijator: Milica Piletić
Kulturni centar, 11.00 h
LIKOVNI PROGRAM
KOTOR - MUZEJ DJETINJSTVA
Umjetničke instalacije u Starom gradu
LETEĆI KIŠOBRANI (Škaljarska pjaca), NEVIDLJIVE VJEŠTICE (Vrata od Gurdića),
PUTOLAŽI (Trg. Sv Tripuna i Pjaca od muzeja), GULIVER OPET DOLAZI (Pjaca
Sv. Ozane), ĆIHU-HU (Terasa Dojmi), VELIKA KNJIGA (Pjaca od kina), LEŽEĆI
SAT (Vrata od mora), BLACK PEARL (Kulturni centar), LUDI KAMEN (Trg Sv. Luke),
SKOČICA (Vardar), LUTKE (Gurdić, Škurda)
ANIMACIONI PROGRAM
VELIKA KNJIGA - MALE PRIČE / KOTORSKE ZAVRZLAME / ČIČA MIČA, STIŽE
PRIČA / STUB SRAMA - ŠTORIJE BEZ BLAMA / ANIMATORI NAS ZOVU DA IM
SKINEMO KRILA / NOVELE FESTIVALA / KOTORFON / IGRALIŠTE
26
Artistic workshops for children and young people
MODELLING WORKSHOP / STAINED GLASS WORKSHOP / FILM WORKSHOP /
COMICS WORKSHOP / MASK WORKSHOP / VISUAL ARTS WORKSHOP / ACTING WORKSHOP
DISCUSSIONS ON THEATER SHOWS
I ASK YOU, YOU ASK ME
Children and the authors
Mediator: Milica Piletic
Cultural Center, 11:00 am
VISUAL ARTS PROGRAM
KOTOR - MUSEUM OF CHILDHOOD
Artistic installations in the Old Town
FLYING UMBRELLAS (Piazza of Skaljari), INVISIBLE WITCHES (Gurdic Gate), SILLY SIGN POSTS (St. Tryphon Square and Museum Piazza), GULLIVER RETURNS
(St. Ozana Square), CHOO-CHOO (Dojmi Teracce), BIG BOOK (Cinema Square),
LYING CLOCK (Main Gate crosswalk), BLACK PEARL (Cultural Center), CRAZY
STONE (St. Luke Square), Jumpy (Vardar), PUPPETS (Gurdic and Skurda)
ANIMATION PROGRAM
BIG BOOK - LITTLE STORIES / KOTOR PUZZLES / AND THAT IS HOW THE STORY COMES / PILLAR OF SHAME - EMBARRASING STORIES TO PROCLAIM /
ANIMATORS CALL OUT FOR US TO TAKE DOWN THEIR WINGS / NOVELLAS OF
THE FESTIVAL / KOTORPHONE / PLAYGROUND
27
PONEDJELJAK, 1. JUL / MONDAY, JULY 1
21.30 h, Trg Sv. Tripuna / 9:30 pm, St. Tryphon Square
BABA JAGA
BABA YAGA
TRUPA TPO, PRATO - ITALIJA
COMPAGNIA TPO, PRATO - ITALY
u saradnji sa / a co-production with
TEATRO METASTASIO STABILE DELLA TOSCANA - ITALIJA
TEATRO METASTASIO STABILE DELLA TOSCANA - ITALY
BABA JAGA
BABA YAGA
Umjetnički direktor / Artistic Direction: Davide Venturini i Francesco Gandi
Vizuelni dizajn / Visual Design: Elsa Mersi
Koreografija / Choreographer: Paola Lattanzi
Računarski inženjering / Computer Engineering: Rossano Monti, Martin Von Gunten
Dizajn zvuka / Sound Design: Spartaco Cortesi
Pjevanje / Singing: Naomi Berril
Glas / Voice Off: Caterina Poggesi
Izrada kostima / Costume Designer: Fiamma Ciotti Farulli
Izrada rekvizita / Props: Livia Cortesi, Massimiliano Fierli
Konzola / Console: Saulo d’Isita, Massimiliano Fierli
Saradnja na konceptu / Collaboration on Concept: Stefania Zampiga
Trajanje / Duration: 55 min.
Uzrast / Age: 5+
Yaga stand out as an archetype of disturbing and menacing evil, but - and this is the
moral of the show - she can be defeated if the children take action together. As light as
butterflies, two dancers guide the audience through a story experienced through sounds,
images and emotions rather than words. Thanks to the use of invisible sensors and interactive technology, a wealth of stage effects enliven the show’s landscapes of sound and
epic visual projections. In collaboration with an actress, the company offers a workshop on
the theme of Baba Yaga. Through a reading of the fairytale, the children re-live the story’s
most significant moments and take part in an animation game using the show’s interactive
space as well as its music and images.
Igraju / Cast:
Carolina Amoretti, Sara Campinoti
Djevojčica mora da napusti svoj dom i ode u kuću strašne ljudožderke Baba Jage. Na
putu sreće nekoliko životinja koje joj pomažu da prevaziđe opasnosti. Njena intuicija, hrabrost i umijeće da sklopi prava prijateljstva pomažu joj da se suoči sa izazovom koji nikad
ne bi mogla da savlada sama. Italijanska trupa smjestila je ovu poznatu rusku priču u
savremeni ambijent, koristeći ples i originalne muzičke kompozicije, a posebno raskošne
ilustracije Rebeke Dautremer koje se projektuju na cijelu scenu u velikim formatima. Ova
priča predstavljena je kroz izvanrednu koreografiju u kojoj se Baba Jaga ističe kao tipičan
zlikovac koji staje na put junacima. Ipak, pouka koju ova predstava pokušava da prenese
jeste da se zlo može savladati ako se djeca ujedine. Lepršavi poput leptira, dva igrača
vode publiku kroz priču ne upotrebljavajući riječi, već zvuke, slike i osjećanja. Zahvaljujući
nevidljivim senzorima i interaktivnoj tehnologiji, bogatstvo scenskih efekata oživljava ovu
predstavu kroz zvučne pejzaže i projekcije u punoj razmjeri. U saradnji sa glumicom iz trupe ostvariće se radionica na temu Baba Jage. Kroz čitanje bajke, djeca će biti podstaknuta da prožive najupečatljivije trenutke iz priče, a potom će moći da učestvuju u animiranoj
igri, u kojoj će biti iskorišćeni interaktivni prostor, muzika i slike iz predstave.
In the fairytale of Baba Yaga, a little girl is forced to leave her family home and go to the
house of a terrible ogress. However, she meets several animals who help her to brave
the dangers on her arduous journey. Her intuition, courage and ability to make friends are
qualities she must use to face a challenge that cannot be overcome alone. The Italian
company TPO has staged this well-known Russian tale in a contemporary way, using
dance, original music compositions and Rébecca Dautremer’s lavish illustrations, which
are projected across the whole stage. The show’s astonishing choreography sees Baba
28
www.tpo.it
UTORAK, 2. JUL / TUESDAY, JULY 2
20.00 h, Kulturni centar / 8:00 pm, Cultural Center
FONDACIJA ĆANO KOPRIVICA
NIKŠIĆKO LUTKARSKO POZORIŠTE ŠĆUĆKIN, NIKŠIĆ - CRNA GORA
CANO KOPRIVICA FOUNDATION
NIKSIC PUPPET THEATER SCUCKIN, NIKSIC - MONTENEGRO
CRVENKAPA
LITTLE RED RIDING HOOD
Autor teksta, prevod, dramatizacija / Author of the Text, Translation, Dramatization:
Igor Bojović
Režija / Directed by: Goran Bulajić
Dizajn lutaka / Puppet Designer: Anka Gardašević
Muzika, izvođenje uživo / Music, Live Performance: Petar Šundić
Trajanje / Duration: 45 min.
Uzrast / Age: 5+
Igraju / Cast:
Kristina Stevović i Petar Burić
29
Crvenkapa Igora Bojovića nudi, u dramaturškom smislu, mnogo više od lutkarskog
teatra na koji smo navikli, izmiče tradicionalnoj kategorizaciji koja podrazumijeva
određenu vrstu lutaka i uzrast publike. On smjelo i vješto u priču, koju, vjerovatno među
prvim, najčešće čuje svako dijete, uvodi nove likove, asocira na dramske klasike, crtani film, otvara mogućnost drugačijih lutaka i nekonvencionalne muzičke podrške… Od
Diznija do Šekspira… Nadasve, nudi glumcima prostor za radost „igranja i pjevanja“…
Mora li Crvenkapa da se plaši Vuka, baš?.. Ko je tata, i zašto ga nema u bajci?...
Autorski tim ove predstave je „surfovao“ na talasu pozitivne energije, uz potrebu da
početak rada Nikšićkog lutkarskog pozorišta Šćućkin u okviru filantropske djelatnosti
Fondacije Ćano Koprivica učini plodnijim i svečanijim, prije svega, na radost brojne
dječije publike.
UTORAK, 2. JUL / TUESDAY, JULY 2
21.30 h, Ljetnja pozornica / 9:30 pm, Summer Stage
Dramaturgy-wise, Igor Bojović’s Little Red Riding Hood offers much more than the
puppet theater we are used to. It avoids the traditional classification that implies a
certain kind of puppet and the age of the audience. Courageously and skillfully, he
introduces new characters into stories that are often among the first children experience, while also referencing theater classics and cartoons, from Shakespeare to
Disney, and introducing different kinds of puppets and some unconventional music to
accompany them. Most importantly, it offers the actors a space for the joys of singing
and dancing. Does Little Red Riding Hood really have to be so scared of the Big Bad
Wolf? Who is her dad and why is not he in the story? The team behind this performance have surfed a wave of positive energy, aiming to make this debut from the Niksic
Puppet Theater “Scuckin”, in collaboration with the philanthropic work of the “Cano
Koprivica” Foundation, fruitful and festive, bringing joy to their young audience.
Goran Bulajić
po motivima romana Pinokio, Karla Kolodija / based on the novel Pinnochio by Carlo
Collodi
Režija / Directed by: Snežana Trišić
Scenograf / Set Designer: Darko Nedeljković
Kostimograf / Costume Designer: Milena Đurđić
Koreografija i scenski pokret / Choreographer and Stage Movement: Slavka Nelević
Muzika / Music by: Aleksandar Radunović Popaj
Trajanje / Duration: 85 min.
Uzrast / Age: 6+
www.nvfcanokoprivica.org
CRVENKAPA
LITTLE RED RIDING HOOD
GRADSKO POZORIŠTE PODGORICA - CRNA GORA
PODGORICA CITY THEATER - MONTENEGRO
Jelena Mijović
PINOKIO
PINOCCHIO
Igraju/ Cast:
PINOKIO - Jelena Simić, ĐEPETO - Dejan Đonović, CVRLE - Katarina Krek, VILA Julija Milačić, LISICA - Ivana Mrvaljević, MAČAK - Pavle Ilić, FITILJKO - Goran Slavić,
VLASNIK CIRKUSA, DOBOŠAR, KOČIJAŠ MAGAREĆIH ZAPREGA - Davor Dragojević,
POLICAJAC - Branko Ilić, MAGARAC, TUNJ - Sejfo Seferović, DIREKTORKA ŠKOLE,
SUDIJA - Ivona Čović, MORSKA ZVIJEZDA - Dijana Dragojević
PINOKIO
PINOCCHIO
30
31
Kako dijete da izgradi sistem vrijednosti u društvu u kome su vrijednosti poljuljane, sistem pokvaren, a stubovi društva i kulture iskrivljeni i ruše se? U takvom svijetu teško
da će drveni lutak postati dječak, ali još teže će postati i ostati čovjek. Ovo je avantura
u kojoj želje pomjeraju svijet, ljubav stvara čuda, a prijateljstvo čaroliju.
KLIK!
CLINC!
How is a child supposed to build a system of values in a world where all values are
compromised, the system is corrupt and the pillars of the society are distorted and
crumbling? In such a world, a wooden puppet is unlikely to become a boy, and even
less likely to become and remain human. This is an adventure where desires change
the world, love creates miracles, and friendship creates magic.
Snežana Trišić
www.pgpozoriste.me
SRIJEDA, 3. JUL / WEDNESDAY, JULY 3
21.00 h, Kulturni centar/ 9:00 pm, Cultural Center
TRUPA PEP BOU, BARSELONA - ŠPANIJA
Sa podrškom Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
U saradnji sa Castells de Cardedeu brothers i pod pokroviteljstvom Municipal de
Cultura de Cardedeu
COMPANYIA PEP BOU, BARCELONA - SPAIN
With the support of the Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
With the collaboration of Castells de Cardedeu brothers and the Patronato Municipal
de Cultura de Cardedeu
KLIK!
CLINC!
Autor i reditelj / Created and Directed by: Pep Bou
Pokret / Movement: Marta Carrasco
Scenografija / Set Designer: Castells Planas de Cardedeu
Kostimograf / Costume Desginer: Rui Alves
Dizajn svjetla / Light Design: Pep Bou i Jep Vergés
Izrada rekvizita i scene / Props and Stage Construction: Pascualin, SL
Tehničar svjetla i tona / Light & Sound Technician: Jep Vergés
Muzika / Music by: Ferran Martínez Paou
Montaža zvuka / Sound Editing: Mon Feijóo
Audio-vizuelni elementi / Audiovisuals: Elsabeth
Fotografija / Photography: David Ruano
Trajanje / Duration: 65 min.
Uzrast / Age: 4+
Igraju / Cast: Isaias Antolín, Eduardo Telletxea (Agustí Sanllehí)
Klik! Instant sreća Klik! je nova predstava koju je osmislio i režirao Pep Bou. Ovo
novo ostvarenje nastalo je kao plod dugogodišnjeg istraživanja, koristeći jezik balona
od sapunice i ostalih površinskih struktura. Klik! simbolizuje kako se perspektiva ljudi
promijeni kada prestanu da gledaju na svijet pesimistički, kada odluče da uoče ljepotu
32
svoje neposredne okoline i da se udruže umjesto da žive usamljeno. Jednostavan gest
i simbol će navesti junake ove predstave da promijene svoj stav. Umjesto življenja u
strahu od nepoznatog, oni će početi da uživaju u svom neznanju. Ovu promjenu u
pogledu na svijet ostvariće putem vještog rukovanja svakodnevnim predmetima iz
stvarnog svijeta: vode, sapuna, krugova, magljenika… junaka Klika!
Clinc! Instant Happiness Clinc! is the new stageshow created and directed by Pep Bou.
This new show is the fruit of years of experimentation using the language of soap bubbles
and other surfactant structures. Clinc! symbolizes the change of perspective people have
when they stop viewing life pessimistically; when they decide to behold the beauty of their
surroundings and start to co-operate instead of living life in isolation. A simple gesture
and a symbol help the characters to change their attitudes. Instead of living in fear of the
unknown, they start to enjoy the fact they don’t know. This change in outlook is attained by
manipulating the daily elements of reality: water, soap, tubes, circles, smoke machines…
the protagonists of Clinc!
www.pepbou.com
ČETVRTAK, 4. JUL / THURSDAY, JULY 4
20.00 h, Pjaca Sv. Luke / 8:00 pm, St. Luke Square
PASPARTU, BERGATROJTE - NJEMAČKA
PASPARTOUT, BERGATREUTE - GERMANY
KUKURIKU PRIČE
COCK-TALES
Režija / Directed by: Margit Knittel
Muzika / Music by: PasParTouT i Sören Leyers
Kostimografija / Costume Designer: Angelika Grampp
Trajanje / Duration: 30 min.
Uzrast / Age: 1+
Igraju / Cast:
Anita Fricker, Elisabeth Flämig, Luise Gerlach
33
Čudnovate ptice, vragolasti slonovi i ekscentrični starci se miješaju sa publikom.
Paspartu izvodi muzikalni, duhoviti ulični performans. Ovdje je smijanje dozvoljeno.
Magični pernati muzikalni trio izvodi životinjske i ljudske scene među gledaocima,
ali i sa njima. Nadobudni, sujetni i svadljivi petao, kvočka koja zvoca i, povrh svega,
rasklimatano uzrujano pile - ova komična pernata družina odslikava samu publiku na
dobrodušan i humorističan način.
Koreografija / Choreographer: Władysław Janicki
Tekst songova Fudbalski tim i Život jednog sudije / Lyrics to Songs Football Team
and The Life of a Referee - Piotr Tomaszuk
Inspicijent / Stage Manager: Krystyna Bogacka
Trajanje / Duration: 90 min.
Uzrast / Age: 6+
Bizarre birds, impish elephants and eccentric geriatrics all mix together with the audience. Paspartout plays humorous musical street theatre. Laughing is encouraged
here. A magnificently feathered and musical poultry trio plays animal/human scenes
among and with the audience. The puffed-up, vain, quarrelsome cockerel; the nagging
mother hen; and, to top it all, the rickety stewing chicken - this comic feathered gathering holds up a mirror to the audience in a good-natured, humorous way.
www.paspartout.de
Igraju / Cast:
Georgi Angiełow, Joanna Borer, Katarzyna Brzozowska, Paweł Jaroszewicz, Damian
Kamiński, Tomasz Kowol, Izabella Kurażyńska, Maciej Owczarzak, Elżbieta Pejko,
Jacek Poniński, Krzysztof Prygiel, Adam Wnuczko, Honorata Zajączkowska
KUKURIKU PRIČE
COCK-TALES
Zamislite da je neko iznenada otkrio Zemlju, neko ko za nju nikada ranije nije čuo.
Ovo je zaista jedna nevjerovatna priča. Kapetan svemirskog broda je sletio na Zemlju
i otkrio da Zemljanima upravlja moć fudbala. Njihova ljubav prema fudbalu je toliko
jaka da su odlučili da preimenuju Zemlju u „Planeta Fudbal“. Kapetan će pokušati da
otkrije odakle dolazi ova strast. Šta će otkriti? Da li će pronaći odgovor na ovu misteriju - saznaćete na kraju ove zanimljive priče. Ovakav tip predstave, koji je dijelom
kabare, dijelom revija, neuobičajen je za pozorište Guliver. Autor predstave Marek
Zakostelecki inspiraciju je pronašao u Evropskom prvenstvu u fudbalu 2012.
Imagine that someone discovered Earth without having heard of planet Earth before.
Well, here is a really amazing story: the Captain of a spaceship lands on Earth and
discovers that earthlings are controlled by the power of football. The earthlings’ love
for football is so strong that the Captain decides to name Earth “Planet Football” and
attempts to find the source of this passion for football. And what did he discover? Did
he find the answer to this mystery? All will be revealed by the end of this intriguing
tale. This is an unusual kind of play for Teatr Guliwer, part cabaret, part revue, with the
author Marek Zákostelecký taking his inspiration from EURO 2012.
www.teatrguliwer.waw.pl
PLANETA FUDBAL
PLANET FOOTBALL
ČETVRTAK, 4. JUL / THURSDAY, JULY 4
21.30 h, Ljetnja pozornica/ 9:30 pm, Summer Stage
TEATR LALEK GULIWER, VARŠAVA - POLJSKA
GULLIVER PUPPET THEATER, WARSAW - POLAND
Marek Zákostelecký
PLANETA FUDBAL
PLANET FOOTBALL
Režija / Directed by: Marek Zákostelecký
Scenografija / Set Designer: Marek Zákostelecký
Muzika / Music by: Vratislav Šrámek
Dramaturgija / Dramaturgy by: Hana Mlynářová
34
35
PETAK, 5. JUL / FRIDAY, JULY 5
21.00 h, Pjaca od kina/ 9:00 pm, Cinema Square
MINI TEATER, LJUBLJANA - SLOVENIJA
MINI THEATER, LJUBLJANA - SLOVENIA
Braća Grim
SNEŽANA
SNOW WHITE
SNEGULJČICA
Adaptacija / Adaptation: Marek Bečka, Zala Dobovšek
Režija / Directed by: Marek Bečka
Muzika i songovi / Music and Songs: Jose
Dizajn lutaka i umjetnički koncept / Puppet Design and Artistic Concept: Robert Smolik
Trajanje / Duration: 50 min.
Uzrast / Age: 5+
Igraju / Cast:
Elena Volpi, Ajda Toman, Vesna Vončinain Jose, Aljaž Jovanović
Priča o Snežani oživljena je u formi dosjetljvog, živahnog i sarkastičnog doživljaja o
trenutnom stanju svijeta, dok istovremeno zadržava sve motive bajke koji su osnova
ove predstave. Junaci nisu smješteni u magični svijet začaranih šuma, otrovnih jabuka, idilične prirode i natprirodnih poljubaca. Ovdje su moderne bajkovite situacije
smještene u mračne rudarske gradove u kojima, uz pomoć savremenih uređaja, ukazuju i na ekološke probleme i na nekontrolisano zagađivanje prirodne sredine. Ipak,
zla maćeha, magično ogledalce, nestašni patuljci i spasitelj naći će se i u ovoj priči o
Snežani!
SNEŽANA
SNOW WHITE
SNEGULJČICA
The story of Snow White comes to life as a witty, lively and sarcastic comment on the
actual state of the world but maintains all the vital fairytale motifs that are the foundations of this story. The fairytale heroes here are not to be found in the magical world
of the enchanted forest, with poisoned apples, idyllic nature and supernatural kisses.
This is a modern fairytale set in a dark mining town where - with the help of modern accessories - the ecological crisis and the uncontrolled pollution of our environment are
highlighted. But of course the evil stepmother, magic mirror, mischievous-but-likable
elves and handsome savior are all still present, even in this Snow White!
www.mini-teater.si
PETAK, 5. JUL / FRIDAY, JULY 5
22.00 h, Ljetnja pozornica / 10:00 pm, Summer Stage
KRALJEVSKO POZORIŠTE ZETSKI DOM, CETINJE - CRNA GORA
ROYAL THEATER ZETSKI DOM, CETINJE - MONTENEGRO
R.W. Fassbinder
ŽABAR
KATZELMACHER
Režija / Directed by: Lidija Dedović i Petra Veber
Trajanje / Duration: 80 min.
Uzrast / Age: 16+
Igraju/ Cast:
JORGOS - Miloš Pejović, HELGA - Ana Vučković, MARI - Karmen Bardak, INGRID
- Sanja Jovićević / Gorana Marković, GUNDA - Bojana Malinovska, ELIZABETA - Gordana Mićunović, FRANC - Momčilo Otašević, BRUNO - Aleksandar Radulović, PAUL
- Petar Novaković, ERIH - Jovan Krivokapić, MUZIČAR - Nebojša Nenezić
CRVENKAPA
LITTLE RED RIDING HOOD
36
37
Žabar je jedno od prvih ostvarenja genijalnog Fasbindera i za njega je to bila odskočna
daska u daljem radu. Fasbinerov tekst, iako napisan šezdesetih godina, baza je za
suočavanja sa brutalnostima, lažima, konstrukcijama i fobijama savremenog društva i
njegovih mladih zaboravljenih običnih ljudi, delikvenata koji su izgubili svoje kompase,
ali i dalje znaju gdje su prave strane njihovih malih svjetova, samo teško da ih mogu
naći u zamračenom skladištu današnjice…
Katzelmacher was one of the first creations of the ingenious R. W. Fassbinder and
presented a stepping stone to his future work. Despite being written in the 1960s,
Fassbinder’s piece represents a basis for facing the brutality, lies, mechanisms and
phobias of contemporary society and its forgotten ordinary people, the delinquents
who lost their compasses yet still know the directions in their own little universe. Still,
it can be difficult to find them in the darker corners of the modern world…
www.zetskidom.me
Predstava je inspirisana običajima, mitovima i legendama slovačkog etnosa u Vojvodini, kao i nadaleko čuvenim naivnim slikarstvom Martina Jonasa i vojvođanske
Kovačice. Zasnovana je na glumačkom teatru, pokretu, teatru slika, impresivnoj muzici i pokretu zvuka i svjetla.
This show was inspired by the customs, myths and legends of the Slovak people situated in Vojvodina, as well as Martin Jonas’ innocent artwork and Kovačica of Vojvodina. It is based on visual arts and actors’ theater, movements, impressive music and
the motion of sound and light.
www.breadandplays.com
SLIKE MOGA SVIJETA
IMAGES OF MY WORLD
OBRAZY MÔJHO SVETA
SUBOTA, 6. JUL / SATURDAY, JULY 6
20.00 h, Kulturni centar / 8:00 pm, Cultural Center
ART CENTAR HLEBA I IGARA, STARA PAZOVA - SRBIJA
ARTCENTERBREADANDPLAYS, STARA PAZOVA - SERBIA
u saradnji sa / a co-production with
USZZ, BRATISLAVA - SLOVAČKA
USZZ, BRATISLAVA - SLOVAKIA
Miroslav Benka
SLIKE MOGA SVIJETA
IMAGES OF MY WORLD
OBRAZY MÔJHO SVETA
Pozorišna trilogija - treći deo / The Theatre Trilogy - Part Three
Scenario, režija, scenski pokret i total dizajn / Writer, Director, Stage Movement and
Overall Design: Miroslav Benka
Saradnica na scenografiji / Assistant Set Designer: Dipl. ing. arh. Mirjana Gegenbauer
Izrada scenografskih maketa / Set Design Models: Dipl. ing. arh. Dejan Mitov
Slikarsko-kaširerski radovi / Artwork: Prof. Mr. Jozef Klatlk
Saradnica na kostimima / Assistant Costume Designer: Jelena Zlatković
Saradnica na izradi maski / Assistant Mask Designer: Vlasta Šarkezy
Asistent režije / Assistant Director: Miroslav Kožik
Fotografije / Photography: Milan Kovač i Miralem Čaušević
Trajanje / Duration: 60 min.
Uzrast / Age: 3+
Igraju / Cast:
SEOSKI DŽULOV - VELEPOSEDNIK - Miroslav Kožik, NjEGOV DOUŠNIK - Marko
Vareca, ŠILO - Milan Mutić, NEVESTE OD VJETRA - Andrea Stanišić i Alexandra
Havran, ŽENE NA HARMONIKAMA, MEŠKARKY (Aradac, Banat): Anka Puderka,
Maria Truman,Tatiana Miklan
38
SUBOTA, 6. JUL / SATURDAY, JULY 6
21.30 h, Terasa Dojmi / 9:30 pm, Dojmi Terrace
PIA, PINJAL NOVO - PORTUGALIJA
PIA - PROJECTOS DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA, PINHAL NOVO - PORTUGAL
PROLAZ
PASSAGE
PASSAGEM
Performans i instalacija / Performance and installation
Produkcija / Production: PIA - Projectos de Intervenção Artística, CRL
Autor, umjetnički direktor i koncept / Author, Artistic Direction and Plastic Conception:
Pedro Leal
Direktor produkcije i audio-vizuelni elementi / Production Direction and Audiovisual:
Helena Oliveira
39
Kostimografi / Costumes: Maria João Domingues, Olinda Cordas, Filomena Godinho
Instalacija i maske / Installation and Masks: Pedro Leal
Uzrast / Age: 1+
NEDJELJA, 7. JUL / SUNDAY, JULY 7
20.00 h, Pjaca od kina / 8:00 pm, Cinema Square
Zamisao i interpretacija / Creation and Interpretation:
Helena Oliveira, Mafalda Cabral, Ricardo Mondim, Sylvain Peker
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ, MOSKVA RUSIJA
MOSCOW STATEREGIONAL PUPPET THEATER, MOSCOW - RUSSIA
Prolaz je priča o četiri stara putnika koji hodaju kroz univerzum lebdećih predmeta u
kojem će, kroz prisjećanje prošlosti, pronaći novo putovanje. Ono će biti dopunjeno instalacijom u obliku poetskog izraza koji istražuje zajednički prostor, dok brojne senzacije
i emocije čine jedinstvenom sredinu koja nas okružuje. Pomoću ovoga se stvara nova
forma iz osjećaja zaborava i rutine koja na kratko vrijeme transformiše običan prostor
u mjesto za razmišljanje i preispitivanje. Prolaz ističe vrijednost umjetničke intervencije
u javnom prostoru, čineći ga tako pravom scenom za vizuelnu poeziju. U crvenim i bijelim bojama, Prolaz uključuje i performans fizičkog teatra na štulama, koristeći tehnike
maskiranja i instalaciju koja je isključivo napravljena od već iskorišćenih predmeta i materijala, dobijajući nov oblik i funkciju, ali istovremeno čuvajući sopstvene priče.
„Svi smo mi posjetioci ovog vremena i prostora. Mi smo ovdje samo u prolazu. Naš cilj
je da posmatramo, da rastemo, da volimo… A potom da se vratimo kući.“
(Aboridžinska poslovica)
A performance that tells the story of four old travelers who walk among a universe of
suspended objects where, through memories of lives past, they find a new journey.
The performance is presented as an installation, taking the form of a poetic exploration of the commonplace, while its multiplicity of sensations and feelings combine
to create a unique environment. Emerging from a sense of oblivion and routine, it
transforms the everyday into an ephemeral place of contemplation. Passage is designed to highlight the value of artistic intervention in public spaces, showing it as a
truly privileged stage for visual poetry. Colored by red and white, Passage includes
a performance of physical theatre on stilts, using masks and an installation created
entirely with reused objects and materials, which here gain new forms and life while
still preserving their own histories.
“We are all visitors to this time, this place. We are just passing through. Our goal is to
observe, to grow, to love… and then we return home.” (Aborigine proverb)
www.piacrl.com
PROLAZ
PASSAGE
PASSAGEM
40
Viktor Aleksandovič Švemberger
MAŠA I MEDVJED
MASHA AND THE BEAR
МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ
Tekst, prevod, dramatizacija / Author of the Text, Translation, Dramatization: Vladimir
Gusarov
Režija / Directed by: Vladimir Gusarov
Svjetlo / Lighting: Nechushkin Kirill
Zvuk / Sound: Afanasyev Nikolai
Vođa tima / Leader of the Team: Grygoryan Rita
Garderoba / Dresser: Egorova Zhanna
Trajanje / Duration: 45 min.
Uzrast / Age: 3+
Igraju / Cast:
Kozlova Elena, Kostochkina Tamara, Potseluev Aleksey, Miller Marina
Priča o maloj Maši i Medvjedu je vesela i prijatna, ali istovremeno i veoma dirljiva. Evo
šta se desilo: jednoga dana, mala djevojčica, zvana Maša, otišla je u šumu da sakupi
pečurke i bobice. U šumi se izgubila i naišla na kolibu u kojoj je živio Medvjed. Pošto
on nije bio kod kuće, odlučila je da malo počisti kolibu. Medvjedu se Maša toliko svidjela da nije htio da je pusti da se vrati kući. Ali Maša je odlučila da pobjegne i da se
vrati babi i djedu. Umesila je pitu i zamolila Medvjeda da je njima odnese. Spakovala
je pitu u korpu i tu se i sakrila. Na putu do kuće osjetila je grižu savjesti jer je htjela da
nadmudri dobrodušnog Medvjeda, pa je izašla iz korpe. Na kraju, Medvjed je pustio
da se vrati kući. Ova predstava je zabavna za cijelu porodicu.
MAŠA I MEDVJED
MASHA AND THE BEAR
МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ
41
Masha and the Bear is a merry and enjoyable story, as well as a moving one. It goes
like this: one day a little girl called Masha goes to the forest to gather mushrooms and
berries. She gets lost and happens upon a hut that is home to a Bear. As he is away,
she decides to tidy up the hut a bit. After finding her upon his return, the Bear likes
Masha so much that he doesn’t let her go home, only for Masha to decide to run away
back to her Grandfather and Grandma: she makes some pies and asks the Bear to
bring them to her Grandfather and Grandma, packing them in a basket before jumping
in there herself. But on the way she feels so ashamed of tricking such a kind Bear that
she climbs out of the basket, leading the Bear to let her go anyway. This show is good
fun for the whole family.
www.kukli-mogtk.ru
NEDJELJA, 7. JUL / SUNDAY, JULY 7
21.30 h, Ljetnja pozornica / 9:30 pm, Summer Stage
Kako stići do Brojlanda? Naravno, s brojevima i malo mašte. A zašto? Zato što tamo
možemo vidjeti da 2 plus 2 nisu u svakoj situaciji 4, te da se od brojeva može napraviti
avion, automobil, voz, meda, majmun, patka, a ponekad i policajac. Među sve te brojeve
jedino se ne uklapa razigrana Nula koja više voli uživati u svojim igrama i nadmudrivati
ostale nego biti bez vrijednosti i svog mjesta u svijetu brojeva. Međutim, i Nula će otkriti da
je spojena s drugim brojevima i te kako vrijedna i potrebna. Brojland liči na naš svijet, te na
svijet u kojem mi ličimo na brojeve kada nam nedostaju osjećaji, smijeh i igra.
How to reach Numberland? With numbers, of course. And a little bit of imagination. But
why? Because there we can see that 2 and 2 does not always equal 4, and that by using
numbers you can make a plane, a car, a train, a bear, a monkey, a duck and sometimes
even a police officer. The only outcast among these numbers is the playful Zero, who prefers to have fun through games and outsmart the rest than to be without a value or place
in the number world. However, Zero will also discover how, when combined with other
numbers, it is very much valuable and needed. Numberland resembles our world, a world
in which we resemble numbers in times when we miss emotions, laughter and games.
www.zar-ptica.hr
GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA, ZAGREB - HRVATSKA
CITY THEATER ZAR PTICA, ZAGREB - CROATIA
Aleksandar Ivanov
ČUDESNI SVIJET BROJEVA
THE MAGIC WORLD OF NUMBERS
Režija / Directed by: Sunny Suninsky
Scenografija i kostimografija / Set Designer and Costume Designer: Martina-Karla
Franić
Muzika / Music by: Neven Frangeš
Tekst songova / Song Lyrics by: Nevenka Videk
Dizajn svjetla / Lighting Designer: Olivije Marečić
Trajanje / Duration: 50 min.
Uzrast / Age: 5+
Igraju / Cast:
Ana Marija Bokor, Natalija Đorđević, Gorana Marin, Drago Utješanović
ČUDESNI SVIJET BROJEVA
THE MAGIC WORLD OF NUMBERS
PONEDJELJAK 8. JUL / MONDAY, JULY 8
20.00 h, Kulturni centar / 8:00 pm, Cultural Center
LA SOCIETÀ DELLA CIVETTA, BOLONJA - ITALIJA
LA SOCIETÀ DELLA CIVETTA, BOLOGNA - ITALY
u saradnji sa / in association with
THE EGG AT THEATRE ROYALBATH, BAT - ENGLESKA, UK
THE EGG AT THEATRE ROYAL BATH, BATH - ENGLAND, UK
VJETAR
WIND
Autor teksta, prevod, dramatizacija /
Author of the Text, Translation, Dramatization: Guglielmo Papa
Režija / Directed by: Guglielmo Papa
Trajanje / Duration: 40 min.
Uzrast / Age: 2-6
Igraju / Cast:
Guglielmo Papa, Tiziano Popoli, Fabiana Giordano
Dva prozora. Iza svakog, čovjek i žena koje nosi vjetar. Kroz nježnu igru otvaranja i zatvaranja, oni posmatraju svijet, svako kroz svoj prozor. Svako otvaranje prozora prilika
je da se proviri unutra, u živote ova dva lika, a istovremeno da se vidi šta je napolju, šta
se dešava u daljini. Napolju vjetar duva, komeša se, šapuće... Grub je, melanholičan,
svjetlucav, a nježan poput dodira. Vjetar je sila, energija i pokretač života. On je točak
koji pokreće svijet. Nevjerovatan dizajn zvuka u ovoj predstavi vodi publiku na magično
putovanje kroz nepoznate pejzaže i situacije. Otvaranje prozora je ujedno prikaz humora
i poezije, ali i momenata iz stvarnog života. Ritam naglih uzdaha vjetra koji prekida živote
ova dva lika, noseći ih, postaje, na kraju, ključni element, kome se se prepuštaju da bi
iskusili jedinstvenu promjenu. Prozori se otvaraju i zatvaraju dok lebde u vazduhu, u igri
42
43
potjere i razmjenjivanja pogleda, sve brže i brže. Kad se vjetar smiri, srešće se licem u
lice. Šta će se desiti?
Two windows. A man and a woman behind each, carried by the wind. Through a delicate
game of opening and closing, the man and woman observe the world, each through their
own window. Every opening is an invitation to take a peek inside, into the lives of two characters at the same time, a chance to discover what is outside, to see what’s happening
just beyond. On the outside, the wind blows, stirs, whispers… It is violent, melancholic,
sparkling, yet as delicate as a caress. The wind is a force of life, energy and vitality. It is the
wheel that makes the world go round. This show’s extraordinary sound design takes the
audience on a surreal journey through unfamiliar landscapes and situations. The window
openings are simultaneously passages of humor, poetry and moments of real life. The
rhythm of the wind’s impetuous breath interrupts the lives of the two characters and carries them away. Finally, it becomes the key element that encourages them let themselves
go in order to experience a momentous change. The windows open and close while floating in space, in a game of glances and chase at a faster and faster pace. And when the
wind calms down, they will find themselves face to face. What will happen next?
VJETAR
WIND
www.lasocietadellacivetta.it
PONEDJELJAK 8. JUL / MONDAY, JULY 8
21.30 h, Ljetnja pozornica / 9:30 pm, Summer Stage
ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ, SKOPLJE - MAKEDONIJA
THEATER FOR YOUTH AND CHILDREN, SKOPJE - MACEDONIA
Astrid Lindgren
PIPI DUGA ČARAPA
PIPPI LONGSTOCKING
ПИПИ ДОЛГИОТ ЧОРАП
Dramatizacija i adaptacija / Dramatization and Adaptation: Bojan Trifunovski
Režija / Directed by: Dragana Miloševski Popova
44
PIPI DUGA ČARAPA
PIPPI LONGSTOCKING
ПИПИ ДОЛГИОТ ЧОРАП
Asistent režiser / Assistant Director: Dragana Stojčevska
Scenografija / Set Designer: Kiril Vasilev
Asistent scenograf / Assistant Set Designer: Enez Deari
Kostimografija / Costume Designer: Marija Pupučevska
Asistent kostimograf / Assistant Choreographer: Marta Trendafilova
Muzika / Music by: Marjan Nečak
Koreografija / Choreographer: Simona Spirovska
Ton / Sound: Angele Naskovski
Svjetlo / Lighting: Oliver Stavrev
Izrada kostima / Costumes: Ljubica Velkova, Kerim Etem
Trajanje / Duration: 70 min.
Uzrast / Age: 6+
Igraju / Cast:
PIPI - Sonja Stamboldžioska, ANIKA - Emran Kurtišova, TOMI - Martin Jordanoski,
MAJKA - Ana Levajkoviќ Boškov, OTAC - Predrag Pavlovski, UČITELJICA PRISILIUS - Tatjana Pavlovska Kočovska, POLICAJAC KLING - Miki Ančevski, DŽIM - Bojan Kirkovski, BAK - Vladimir Lazovski, MAJMUN NILSEN - Marija Đorđijovska, KAPETAN DUGA ČARAPA, KONJ RADE - Dragan Dovlev
Pipi je super, ona može sve. Pipi je simbol slobodnog djeteta prepunog fantazije, primjer nezavisnosti, pravde… Pipi nas ne vaspitava, ona nam jača osjećaj povjerenja i
hrabrosti. Ona je dokaz da sva djeca ne moraju biti isto obučena, i da je poželjno da
se razlikuju međusobno. Svako na ovom svijetu je različit od ostalih i svako dijete još
od malih nogu mora naučiti da se bori da zadrži svoju originalnost i individualnost.
Pippi is amazing, she can do anything. Pippi symbolizes free-spirited children who
are full of imagination, a prime example of independence and justice. Pippi does not
educate us; she strengthens our sense of trust and courage. She is the proof that not
all children have to be dressed the same and that diversity is very important. In this
world, we are all different and every child must learn how to preserve and fight for their
uniqueness and individuality from an early age.
www.puppet.com.mk
45
UTORAK, 9. JUL / TUESDAY, JULY 9
20.00 h, Kulturni centar / 8:00 pm, Cultural Center
TEATAR MLADIH, NOVI SAD - SRBIJA
YOUTH THEATER, NOVI SAD - SERBIA
Marta Gušnjovska (Marta Gusniowska)
BAJKA O VITEZU BEZ KONJA
A FAIRYTALE ABOUT A KNIGHT WITHOUT A HORSE
Prevod sa poljskog / Translation from Polish: dr Zoran Đerić
Režija / Directed by: Jaroslav Antonjuk
Kreacija i izrada lutaka, scenografije i kostimografije / Set, Costume and Puppet
Designer: Eva Farkašova
Korepetitor / Accomapanist: mr Agota Vitkai Kučera
Fotografija / Photography: Branislav Lučić
Trajanje / Duration: 50 min.
Uzrast / Age: 6+
Igraju / Cast:
Slavica Vučetić, Marija Mitrović, Slobodan Ninković, Saša Latinović
Savremena bajka o nesrećnom Vitezu bez Konja i podjednako o nesrećnom Konju
bez Viteza koji lutaju po svijetu u potrazi jedan za drugim. U priči nije sve kao što se
dešava u bajkama. Pored Viteza i Konja pojavljuju se: Princeza koja je zarobljena u
kuli, zli razbojnici, mali miš, čarobnjak s magičnom kuglom i strašni Zmaj, pri čemu nijedan od njihovih atributa ne treba uzimati ozbiljno do kraja. Izuzetno bogata i originalna barokna scena će nas odvesti u svijet fantazije. Radnja se odvija u baroknom salonu, u kojem se nalazi minijaturna scena za marionete. Brza akcija, odlične glumačke
kreacije, duhovite pjesme, sve između bajke i otmene dvorske igre. Predstava je puna
humora i, bez sumnje, i djeca i odrasli će uživati u njoj. Ali ne samo zbog toga što je
to istovremeno priča sa moralnom porukom, postoji i ona koja je za predstavu, bez
obzira na uzrast, najvažnija: „Kada iskreno vjerujete u nešto, onda će vam se vaši
snovi ispuniti.“
Jaroslav Antonjuk
This is a contemporary fairytale about an unfortunate Knight Without a Horse and an
equally unfortunate Horse Without a Knight, who travel around the world in search
of each other. Here, not everything happens like it does in a fairytale. Other than the
Knight and the Horse, we also have: a Princess trapped in a tower, evil bandits, a little mouse, a wizard with a magic ball and a fearsome Dragon, although none of their
attributes are to be taken completely seriously. The extremely colorful and original
baroque staging will take the audience into a world of fantasy. The plot takes place in
a baroque salon with a tiny stage made for marionettes. Quick action, stellar acting,
witty songs - all are to be found amid a fairytale and a noble royal dance. The show
is full of humor, with both children and adults certain to enjoy it. Not only because it’s
a story with a moral to it, but because it emphasizes the most important and ageless
moral of all: “When you believe in something genuinely, then your dreams will come
true.”
Jaroslav Antonjuk
www.pozoristemladih.co.rs
UTORAK, 9. JUL / TUESDAY, JULY 9
21.30 h, Ljetnja pozornica / 9:30 pm, Summer Stage
POZORIŠTANCE PUŽ, BEOGRAD - SRBIJA
TINY THEATER PUZ, BELGRADE - SERBIA
Aleksandra Milavić Dejvis
PRINCEZA U ZAMKU DUHOVA
PRINCESS IN A CASTLE OF GHOSTS
Režija, scenografija, koreografija / Director, Set Designer and Choreographer: Aleksandra Milavić Dejvis
Kostimografija / Costume Designer: Jelena Perišić
Muzika / Music by: Božidar Obradinović
Asistent režije / Assistant Director: Ivana Popović
Trajanje / Duration: 70 min.
Uzrast / Age: 3+
46
47
Igraju / Cast:
PRINCEZA - Iskra Brajović, TATA DUH - Branislav Zeremski, MAMA DUH - Branka Šelić, MISTER ZVEZDING, KLOVN - Lako Nikolić, VODOINSTALATER- Uroš
Jakovljević, REPORTERKA - Jelena Angelovski, SNIMATELJ - Aleksandar Vujanović,
BRAT- Marko Jovičić, ANIMATOR LUTKE - Predrag Filipović
Ova priča duhovitih duhova ukazuje na problem preterano brižnih roditelja koji
drže djecu pod staklenim zvonom. Prezaštićeno dijete je princeza Kamelija. Njeni
roditelji su duhovi koji je ne puštaju iz zamka jer je svijet suviše opasan. Njihov glavni zadatak je da plašenjem otjeraju momke koji pokušavaju da oslobode princezu...
Naravoučenije, ili kao što pjesnik reče: „Za decu nisu strogi stražari, nego drugarice i
drugari. Za decu nisu staklena zvona, njima je tesna i vasiona.“
This story about witty ghosts tackles the issue of overly protective parents who like
to keep their children wrapped in cotton wool. The overprotected child in this case
is the princess Camelia. Her parents are ghosts who will not let her leave the castle
because they deem the world too dangerous. Their main goal is to scare away all the
boys who are trying to free the princess. The moral of the story is: “A child is not to be
the guarded one, children are made for friends and fun. Children should not be kept
between the walls - for them, even the universe is too small.“
www.pozoristancepuz.com
SCENSKO STVARALAŠTVO
DJEČIJE SCENSKO STVARALAŠTVO: BAL@ / RAZIGRANE LJETNJE VARIJACIJE /
LJUBAV I VRIJEME / 13. SAMOSTALNI KONCERT FEŠTINIH MAŽORETKI / NE SUMNJAJMO U SUNCE KOJE SE IZA OBLAKA PONEKAD KRIJE / BAJKOVITI SVIJET / U
SVIJETU POSTOJI JEDNO CARSTVO / IGRA I PJESMA SU NAŠI NAJBOLJI DRUGARI
/ NARODNE IGRE I PJESME / MARKO KRALJEVIĆ I MUSA KESEDŽIJA / VEČE MALE
SIRENE / MODNA REVIJA ZA DJECU / VEČE SA ALISOM
Jedna od glavnih misija Kotorskog festivala pozorišta za djecu je promovisanje dječijeg
stvaralaštva. Pružanjem prilike djeci da se pokažu i iskažu na festivalskim pozornicama
podstičemo ih da se ne odriču svijeta mašte i kreativnosti i da razvijaju svoje potencijale i
znanje. Možda su baš pozorište, ples i mjuzikli načini da izrastu u velike ljude... Mi vjerujemo u to. A vi?
SCENA ZA MLADE: NE PREPORUČUJE SE / I ŽIVJELI SU DO KRAJA ŽIVOTA /
OPSESIJA - PIKASO I DORA MAR / EVO ME
Scena za mlade nastaje kao potreba stvaranja prostora za ovu društvenu grupu izuzetno
osjetljivu i željnu novih stvari i dokazivanja. Festival otvara mogućnost mladim ljudima koji
izražavaju svoje stavove putem pozorišne umjetnosti da glasno pošalju poruku, ali i publici
da je oslušnu. Uvidjevši da je kulturna ponuda za tinejdžere izuzetno siromašna, ovo je
pravi put i način da se mladi animiraju i vrate u pozorište.
OFF PROGRAM: PLAVI ZEC SLAVI ROĐENDAN / LUCKASTI KLOVNOVI / BUDIMO
PRIJATELJI / PRIČE ZA LAKU NOĆ / VETERINAR / KRESIVO / ALISA U ZEMLJI ČUDA
/ NE VJERUJTE DARVINU / KEKO EKO / PUT OKO SVIJETA / NADAHNUĆE / PINYIN
OFF program nastaje kao težnja širenja programskih modela i sadržaja Festivala u domenu profesionalnog pozorišta za djecu i kvalitetnih amaterskih trupa čiji je pozorišni rad
posvećen najmlađima. Riječ je o fringe programu u kojem pozorišta predstavljaju svoj
rad i stiču priliku za usavršavanje, promociju i razmjenu iskustava na internacionalnom
evropskom nivou.
STAGE CREATIVITY
CHILDREN STAGE WORK: BALL@ / PLAYFUL SUMMER VARIATIONS / LOVE
AND TIME / 13TH SOLO SHOW OF FIESTA MAJORETTES / LET’S NOT DOUBT
THE SUN THAT SOMETIMES HIDES BEHIND THE CLOUDS / FAIRYTALE
WORLD / SOMEWHERE IN THE WORLD THERE IS A KINGDOM / DANCE AND
SONGS ARE OUR BEST FRIENDS / FOLK DANCE AND SONGS / MARKO
KRALJEVIC AND MUSA KESEDZIJA / LITTLE MERMAID EVENING / CHILDREN FASHION SHOW / EVENING WITH ALISA
One of the main aims of Kotor Festival of Theater for Children is promoting children creativity. By offering them an opportunity to present themselves on the
Festival stages, we encourage the children not to give up the world of imagination and creativity and to nurture their potential and knowledge. Perhaps the
theater, dance and musicals are the very things that will help them grow to be
great people. We believe that, how about you?
48
49
YOUTH STAGE: NOT RECOMMENDED / AND THEY LIVED HAPPILY EVER
AFTER / OBSESSION - PICASSO AND DORA MAAR / HERE I AM
The youth stage is created to provide space for this extremely sensible social
group that is eager to discover new things and to prove itself. The Festival opens
up the possibility to many young people who like expressing their attitudes
through the means of theater to put across their message loudly, but also offers
the audience a chance to hear it. Taking into consideration the incredibly poor
cultural offer for teenagers, this seems to be the right way to activate young people and reignite their interest in theater.
OFF PROGRAM: BLUE RABBIT CELEBRATES HIS BIRTHDAY / SILLY
CLOWNS / LET’S BE FRIENDS / BEDTIME STORIES / VETERINARIAN / THE
TINDERBOX / ALICE IN WONDERLAND / DO NOT TRUST DARWIN / KEKO
ECO / TRIP ARAOUND THE WORLD / INSPIRATION / PINYIN
ČETVRTAK, 4. JUL
MALE MORSKE I OBALSKE PRIČE
Promocija knjige Radmile Knežević, Izdavačka kuća Pčelica, Čačak - Srbija
Dramski studio Budva
SUBOTA, 6. JUL
SJEME DJEČAKA KOE I KRALJ DEMON
I OSTALE FESTIVALSKE PRIČE /
Predstavljanje književnog stvaralaštva za djecu Kerolin Han (Carolyn Han) - SAD
UTORAK, 9. JUL
OD ČITANJA SE RASTE
Autorsko veče Jasminke Petrović, Beograd - Srbija
SRIJEDA, 10. JUL
OFF Program tends to extend program models and the content of the Festival related to professional children theater and accomplished amateur
companies whose theater work is dedicated to the youngest audience.
More precisely, it is a fringe program wherein theaters will be able to present their work and have an opportunity to improve, promote and exchange
their experience on an international, European level.
ZABAVNO-KNJIŽEVNI PROGRAM
ZA DJECU I ODRASLE
ČITAONICA POD VELIKIM DRVETOM
Partneri: NVU Prijatelji, Herceg Novi, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor
Pjaca od kina, kod velikog drveta, 20.30 h
... Tragajući za čudesnim mjestom koje će ih okupiti, djeca i oni koji za njih stvaraju
krenuli su istim putem, kroz lavirinte djetinjstva... Najzad, stigli su u Kotor... Spojili
su se neraskidivim nitima igre u književnosti i pozorištu za djecu. I od tada, niko ih
ne razdvoji... Lijepim i novim riječima zajedno proljepšavaju jezik i uljepšavaju svijet!
Velika topola, kao mudra starica iz bajki, grli ih svojim granama i zasipa stoljetnim
sunčanim prahom, otkrivajući im čarolije čitanja i pisanja... Budi i ti dio naše priče...
DIKAN
Promocija stripa Laza Sredanovića
Gosti: Boban Knežević, urednik Everest media, Simon Vučković, predsjednik
Udruženja autora stripa Crne Gore
Čitaonica pod velikim drvetom i ove godine promovisaće književnost za djecu i na najbolji način njegovati lijep odnos prema knjizi. Najznačajniji dio programa čine večeri
proze i poezije čiji su stvaraoci djeca i poznate autorke koje se već dugo bave pisanjem za djecu i mladе. Ponosni smo na različite mogućnosti predstavljanja stvaralaštva
za djecu, kako iz našeg regiona tako i sa drugih kontinenata. Nadamo se da će i djecu
i odrasle obradovati naslovi Jasminke Petrović poput Bontona, Seksa za početnike
ili Škole, kao i Male morske i obalske priče Radmile Knežević, a svakako će nas
zainteresovati i pripovedanja o havajskom dječaku ili festivalske priče iz daleke Kine
Amerikanke Kerolin Han (Carolyn Han). Posebno nam je zadovoljstvo da predstavimo
i radove tivatskih mladih autora i njihove profesorice Ružice Lazarević, koji će nam
pokazati da „veliki ljudi“ najbrže porastu na Velikom odmoru. Na kraju, posjetiće nas
i junak jednog od najtiražnijih i najznačajnijih stripova sa prostora bivše Jugoslavije Dikan Laza Sredanovića.
Uživajmo!
Učesnici: Škola glume Kotor, Škola glume Petra Pejakovića Podgorica, Studio za balet i ples Mala Sirena (Kotor), OŠ Narodni heroj Savo Ilić (Dobrota), Škola za talente
(Tivat), OŠ Maksim Gorki (Podgorica), OŠ Milorad - Musa Burzan (Podgorica), JPU
Radost (Kotor), Knightsbridge Schools International Montenegro (Tivat)...
Urednik i voditelj: Jelena Đonović
PROGRAM
SRIJEDA, 3. JUL
VELIKI LJUDI RASTU NA VELIKOM ODMORU
Predstavljanje knjige Veliki odmor - Ružica Lazarević i Škola za talente, Tivat
Gosti: Aleksandra Lukić i Tode Nikoletić, pjesnici i Mateja Bokan
50
51
ENTERTAINING LITERARY PROGRAM
FOR CHILDREN AND GROWN UPS
READING SESSION UNDER THE BIG TREE
Partners: NGO Friends, Herceg Novi, City Library Kotor
Cinema Square, under the big tree, 8:30 pm
...Looking for that magical place that will bring them together, the children and those
who create for them embarked on the same journey, through the labyrinths of childhood... At last, they arrived to Kotor. Ever since becoming connected with an unbreakable thread of playfulness in literature and children’s theatre, no one has been able to
separate them... With new and refined words, together they embellish the language
and the world! As they soak up the century-old sunshine, the big poplar embraces
them with her branches as if she were a wise old lady from the fairy tales, revealing
them the magic of reading and writing... Come be a part of our story too.
PROGRAM
WEDNESDAY, JULY 3
BIG PEOPLE GROW ON BIG VACATIONS
and youth literature for many years. We are proud to present numerous opportunities
through which we will demonstrate the creative work for children from our region and
other continents alike. We hope that both children and grown-ups will be delighted to
see works by Jasminka Petrovic, such as Bonton, Sex for Beginners or School, but
also Little Sea and Coastal Stories by Radmila Knezevic. Furthermore, we are bound
to be interested in storytelling about a boy from Hawaii or festival stories from the faraway China by the American author Carolyn Han. It is also our pleasure to introduce
the works of young authors from Tivat and their professor Ruzica Lazarevic, who will
show us that big people grow up the fastest on the Big Vacation. Finally, we will be
visited by a hero from one of the best selling and most significant comic books from
ex-Yugoslavia - Dikan, created by Lazo Sredanovic.
Enjoy!
Participants:
Acting School Kotor, Petra Pejakovic Acting School Podgorica, Little Mermaid Dance
and Ballet Studio (Kotor), OS Narodni Heroj Savo Ilic (Dobrota), Talent School (Tivat),
OS Maksim Gorki (Podgorica), OS Milorad - Musa Burzan (Podgorica), JPU Radost
(Kotor), Knightsbridge Schools International Montenegro (Tivat)...
Editor and host: Jelena Djonovic
Presenting The Big Vacation book by Ruzica Lazarevic and Talent School, Tivat
Guests: Aleksandra Lukic and Tode Nikoletic, poets and Mateja Bokan
LIKOVNI PROGRAM
THURSDAY, JULY 4
KOTOR - MUZEJ DJETINJSTVA
Umjetničke instalacije u Starom gradu
LITTLE SEA AND COASTAL STORIES
Promotion of the book by Radmila Knezevic, Pcelica Publishing House, Cacak - Serbia
Budva Drama Studio
SATURDAY, JULY 6
KOA’S SEED and THE DEMON KING AND OTHER FESTIVAL FOLKTALES OF CHINA
Presenting creative literary work for children by Carolyn Han - USA
TUESDAY, JULY 9
READING MAKES YOU GROW
Literary evening with Jasminka Petrovic, Belgrade - Serbia
WEDNESDAY, JULY 10
DIKAN
Promotion of the comic book by Lazo Sredanovic
Guests: Boban Knezevic, Everest Media editor, Simon Vuckovic, Association of Comic Book Authors Montenegro director
This year, the Reading Session under the Big Tree will once again promote children
literature and nurture our relationship with books. The most significant part of this
program will be represented through prose and poetry evenings whose authors will be
children themselves, alongside prominent writers who have been engaged in children
52
LETEĆI KIŠOBRANI, Škaljarska pjaca
NEVIDLJIVE VJEŠTICE, Vrata od Gurdića
PUTOLAŽI, Trg Sv. Tripuna i Pjaca od muzeja
GULIVER OPET DOLAZI, Pjaca Sv. Ozane
ĆIHU - HU, Terasa Dojmi
VELIKA KNJIGA, Pjaca od kina
LEŽEĆI SAT, Vrata od mora
BLACK PEARL, Kulturni centar
LUDI KAMEN, Trg Sv. Luke
LUTKE, Gurdić
SKOČICA, Vardar
MLADI TALENTI HERCEGOVINE
Izložba likovnih radova
Dječja igraonica Ciciban, Trebinje i Škola crtanja i slikanja Cambridge, Trebinje,
Gacko, Bileća, Nevesinje - Bosna i Hercegovina
Likovni program 21. Festivala Kotor - muzej djetinjstva zamišljen je kao „ogromna“
izložba čiji je galerijski prostor cijeli kotorski Stari grad u kojem su izloženi džinovski
predmeti iz imaginarnog svijeta, i u kojem je i sama „galerija“ izložena na izložbi.
Namjera je da ovo bude i začetak višegodišnjeg projekta koji bi trebalo da inicira
osnivanje zbirke eksponata budućeg muzeja djetinjstva i igre u Kotoru. Promovišući
likovno stvaralaštvo za djecu i mlade, kao i njihovo kreativno izražavanje, u ovom imaginarnom Muzeju djetinjstva čuvaće se vrijednosti mašte i igre.
53
VISUAL ARTS PROGRAM
KOTOR - MUSEUM OF CHILDHOOD
Artistic installations in the Old Town
FLYING UMBRELLAS, Piazza of Skaljari
INVISIBLE WITCHES, Gurdic Gate
SILLY SIGN POSTS, St. Tryphon Square and Museum Piazza
GULLIVER RETURNS, St. Ozana Square
CHOO-CHOO, Dojmi Terrace
BIG BOOK, Cinema Square
LYING CLOCK, Main Gate crosswalk
BLACK PEARL, Cultural Center
CRAZY STONE, St. Luke Square
PUPPETS, Gurdic
JUMPY, Vardar
YOUNG TALENTS OF HERZEGOVINA
Visual Arts Exhibition
Ciciban Children Playroom, Trebinje and Cambridge School of Drawing and Painting,
Trebinje, Gacko, Bileca, Nevesinje - Bosnia and Herzegovina
Visual arts program of the 21st Festival Kotor - Museum of Childhood is designed to
be a large-scale exhibition whose gallery is embodied in the entire Old Town of Kotor,
where enormous object from imaginary worlds will be placed, so the very “gallery” of
this exhibition will also be on display. The intention is to make this a stepping stone
for a prolonged project whose aim will be to initiate establishing a collection of the
showpieces of a future museum of childhood and games in Kotor. Promoting artistic
creativity for children and young people, as wells as their visual arts expression, this
illusory Museum of Childhood will house the value of imagination and playfulness.
MUZIČKI PROGRAM
4. FESTIVAL GUDAČA
MUZIČKA ŠKOLA VIDA MATJAN, KOTOR
KONCERT OTVARANJA FESTIVALA GUDAČA
Orkestar Muzičke škole Franca Šturma, Ljubljana - Slovenija
KONCERT
Ivanka Muhadinović (flauta), Cetinje i Aleksej Molčanov (klavir) - Kijev, Ukrajina
KONCERT UČENIKA IZ MOSKVE, BEČA I KOTORA
Rusija, Austrija, Crna Gora
KONCERT POLAZNIKA MASTER-CLASS SEMINARA ZA SOLO PJEVAČE
Prof. Lilia Ilieva, Sofija - Bugarska
MATINE KONCERT MEĐUNARODNOG ORKESTRA FESTIVALA GUDAČA
Austrija, Japan, Rusija, Ukrajina, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora
KONCERT ORKESTRA MUZIČKE ŠKOLE ANDRE NAVARA
Podgorica
54
KONCERT POLAZNIKA MASTER-CLASS SEMINARA
Profesori: Arkadij Winokurov - Ukrajina, Georg Baich - Austrija
ZAVRŠNI KONCERT MEĐUNARODNOG ORKESTRA FESTIVALA GUDAČA SA
SOLISTIMA
Austrija, Japan, Rusija, Ukrajina, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora
Festival gudača je manifestacija koja ima javni međunarodni karakter promotivno-edukativnog tipa, gdje se okupljaju mladi umjetnici iz različitih sredina i različite starosne
dobi. Radi se o jedinstvenom Festivalu u našoj zemlji koji ima za cilj unapređenje ukupne kulturne i turističke ponude grada Kotora, kao i prezentovanje kulturnih i tradicijskih vrijednosti naše zemlje.
U okviru Festivala se organizuju master-class radionice za obuku gudača (violina,
violončelo, viola, kamerna muzika i orkestar), a svake večeri na različitim lokacijama
atraktivnog Starog grada organizuju se koncerti koji privlače pažnju velikog broja turista i domaće javnosti. Posebna atrakcija na prethodnim Festivalima bili su završni
koncerti Međunarodnog orkestra mladih muzičara (10 zemalja), na kojima je publika
mogla osjetiti atmosferu kulturnog i muzičkog ugođaja, uzvišenog i temeljnog, kako to
našem gradu i dolikuje.
Kotor je posljednjih godina postao atraktivna turistička destinacija, a naš cilj je da
pružimo poseban značaj jačoj i čvršćoj vezi kulture i turizma, isključivo vodeći računa
o prezentaciji sadržajnih i visoko kvalitetnih programa.
MUSIC PROGRAM
4th FESTIVAL OF STRINGS
VIDA MATJAN SCHOOL OF MUSIC, KOTOR
FESTIVAL OF STRINGS OPENING CONCERT
Franc Sturm School of Music Orchestra, Ljubljana - Slovenia
CONCERT
Ivanka Muhadinovic (flute), Cetinje and Alexey Molchanov (piano) - Kiev, Ukraine
CONCERT OF STUDENTS FROM MOSCOW, VIENNA AND KOTOR
Russia, Austria, Montenegro
CONCERT OF STUDENTS FROM THE MASTER-CLASS SEMINAR FOR SOLO
SINGERS
Professor Lilia Ilieva, Sofia - Bulgaria
INTERNATIONAL ORCHESTRA MATINEE CONCERT FESTIVAL OF STRINGS
Austria, Japan, Russia, Ukraine, Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro
ANDRE NAVARA SCHOOL OF MUSIC ORCHESTRA CONCERT
Podgorica, Montenegro
THE MASTER-CLASS SEMINAR STUDENTS CONCERT
Professors: Arkadij Winokurov - Ukraine, Georg Baich - Austria
CLOSING CONCERT OF THE INTERNATIONAL
ORCHESTRA FESTIVAL OF STRINGS WITH SOLO PERFORMERS
Austria, Japan, Russia, Ukraine, Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro
Festival of Strings in as international event with promotional and educational aims, one that
brings together young artists from different backgrounds and age groups. This Festival is
unique in our country and it serves to improve the overall cultural and touristic offer in the
town of Kotor. Furthermore, it demonstrates artistic and traditional values of our country.
55
Master-class workshops for educating string players (violin, cello, viola, chamber music and orchestra) will be organized within the Festival, and each evening, concerts
will be held at various locations in the Old Town, which will attract a significant number
of tourists and local spectators. Closing concerts of the International Orchestra of
young musicians (10 countries) have been traditionally well visited at the previous
Festivals, where the audience had an opportunity to experience cultural and musical
enjoyment, both uplifting and profound, just like the town that hosts it.
Recently, Kotor has become an attractive tourist destination and our goal is to emphasize the tight bond between culture and tourism, focusing exclusively on presenting
the most outstanding and eventful programs.
EDUKATIVNO-TEORIJSKI PROGRAMI
Umjetničke radionice za djecu i mlade
Oživimo zmajeve, ljiljane, zvjezdice na kamenim portalima grada!
RADIONICA MODELOVANJA, 17-19. jun
Dajmo zmajevima krila, lotosima i ljiljanima boje i mirise! Primijetimo ih! Po ko zna
koji put učinimo đir po Starom gradu. Uočavanje raznolikosti i bogatstva oblika na kotorskim reljefima. Oživimo ih svojom maštom i rukama vještim poput starih majstora.
Dajmo im priliku da odšetaju i pronađu mjesto gdje biće opaženi, gdje će šapatom
odati brojne tajne grada…
Voditelj: Izabela Matoš, slikarka
Uzrast: 6+
Vi-tražite!
RADIONICA VITRAŽA, 20-27. jun
Igrajući se oblicima i bojama, stvaranjem magičnog vozića i letećih kišobrana, djeca
će zakoračiti u svijet likovne umjetnosti, ukrasiti grad i tako ostaviti prepоznatljiv trag.
Voditelj: Goran Moškov, vajar
Uzrast: 5+
Kako ispričati filmsku priču?
FILMSKA RADIONICA, 2-10. jul
Uvodni kurs u svijet filma za tinejdžere, upoznavanje osnova filmskog jezika, filmskih
stilova, tehnike snimanja i montaže kratkih filmova. Poslije izbora teme priča polaznici
će pristupiti njenoj razradi, pisanju scenarija, a potom i snimanju kratkih, dokumentarnih ili igranih filmova.
Voditelj: Dušan Vuleković, filmski reditelj
Uzrast: 12+
Pusti ruku da nacrta priču!
RADIONICA STRIPA, 2-10. jul
Savladavanje osnovnih tehnika crtanja i ilustrovanja i izrada stripa. Upoznavanje sa
tajnama zanata poznatih strip-autora. Kreiranje sopstvenih strip-junaka, priče i stripa
kao cjeline, uz lijepu zabavu u društvu ljubitelja stripa.
Voditelji: Simon Vučković i Ozren Miždalo, strip-autori
Uzrast: 6+
Venecijanske maske!
RADIONICA MASKI, 3-9. jul
56
Radionica se realizuje u saradnji sa Zajednicom Italijana Crne Gore, na kojoj će djeca, korak po korak, ovladati različitim vještinama i tehnikama, kao što je popularno
kaširanje, ali i u mnogim drugim. Zabavljajući se i radeći, doći će do svojih prvih originalnih i ručno izrađenih karnevalskih maski koje će ličiti na one čuvene venecijanske.
Voditeljke: Ana Zarubica, Ivana Lazarević, Branka Todorović i Milica Martinović
Uzrast: 12+
Kreativna radionica djece sa smetnjama u razvoju
LIKOVNA RADIONICA, 5. jul
U saradnji sa Udruženjem roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Pružite
nam šansu, Podgorica i Kulturni centar Homer, Podgorica.
Voditelj radionice: Mirko Dragović, slikar
Uzrast: 8+
Glumačka putovanja...
RADIONICA GLUME, 15-30. jul
Na omiljenoj radionici djeca će imati priliku da se na kotorskim pločnicima sretnu sa
Guliverom, igraju se svojim tijelom i glasom, nauče neke glumačke cake i trikove, na
trenutak budu neko drugi, ali, prije svega, samo svoji i originalni...
Voditelji: Petar Pejaković, pozorišni reditelj i Slaviša Grubiša, glumac
Uzrast: 7+
ATIONAL AND THEORETICAL PROGRAM
Artistic workshops for children and young people
Let’s bring to life dragons, lilacs and stars on the stone gates of the town!
MODELLING WORKSHOP, June 17 - June 19
Let’s give wings to dragons, colors and scents to lotuses and lilacs! Let’s notice them!
Let’s stroll around the Old Town once again. Spotting the differences and the richness
of shapes on Kotor’s reliefs - let’s bring them to life with our imagination and skillful
hands, just like the old masters used to have. Let’s give them an opportunity to walk
around and find a spot where they will be noticed, revealing many secrets of the town
through whispers…
Workshop leader: Izabela Matos, painter
Age: 6+
Stained gl-ask!
STAINED GLASS WORKSHOP, June 20 - June 27
By playing with shapes and colors and creating a magic train and flying umbrellas,
children will step into the world of visual arts, decorate the town and leave behind
their own distinguishing mark.
Workshop leader: Goran Moskov, sculptor
Age: 5+
How to tell a film story?
FILM WORKSHOP, July 2 - July 10
This is an introductory course into the world of film dedicated to teenagers, where they
will have an opportunity to get acquainted with the basics of film language, film styles
and techniques of shooting and editing short films. Upon deciding on the topic, the
participants will then continue to develop it, first by writing a script and then by shooting a short documentary or a feature film.
Workshop leader: Dusan Vulekovic, film director
Age: 12+
57
Let the hand draw the story!
COMICS WORKSHOP, July 2 - July 10
Mastering basic techniques of drawing, illustrating and putting together a comic book.
Getting to know the secrets of the renowned comic book authors. Creating one’s own
comic book character, stories and the comic as a whole, all while having fun in the
company of other comic book fans.
Workshop leaders: Simon Vuckovic and Ozren Mizdalo, comic book authors
Age: 6+
Venetian masks!
MASK WORKSHOP, July 3 - July 9
This workshop has been realized in collaboration with the Association of Italians in Montenegro and it will help children master various skills and techniques, step by step - like the
popular papier-mâché technique, but also many others. Through fun and work, they
will create their own first hand-made carnival mask that will resemble those famous
ones they have in Venice.
Workshop leaders: Ana Zarubica, Ivana Lazarevic, Branka Todorovic and Milica Martinovic
Age: 12+
Creative workshop for children with developmental disabilities
VISUAL ARTS WORKSHOP, July 5
In collaboration with Give Us a Chance Association of Parents with Children with Developmental Disabilities from Podgorica and Homer Cultural Center, Podgorica.
Workshop leader: Mirko Dragovic, painter
Age: 8+
Acting journeys...
ACTING WORKSHOP, July 15 - July 30
During this workshop, deemed to be the audience favorite, children will have an opportunity to meet Gulliver in the streets of Kotor, but also to manipulate their bodies
and voice, learn a few of actors’ tricks and tips, be someone else for a short while - but
first and foremost - be themselves and be original.
Workshop leaders: Petar Pejakovic, theater director and Slavisa Grubisa, actor
Age: 7+
KAKO RASTU VELIKI LJUDI, 5. i 6. jul
Seminar-radionica Kako rastu veliki ljudi zasniva se na iskustvu interdisciplnarne prakse u
oblasti kulture i umjetnosti koji su posvećeni razvoju darovite djece i mladih ljudi.
Predavač dr Ranko Rajović je specijalista interne medicine, osnivač Mense Jugoslavije,
osnivač Odseka za darovite Mense Srbije - NTC (Nikola Tesla centar), član Borda direktora svjetske Mense, a od 2010. godine predsjednik Komiteta svjetske Mense za darovitu
djecu. Autor je programa NTC sistem učenja za stručno usavršavanje vaspitača i učitelja
koji se sprovodi u 14 država.
EVROPSKI MODELI PRODUKCIJE POZORIŠTA ZA DJECU, 7. i 8. jul
Radionica je namijenjena najprije producentima, ali i pozorišnim umjetnicima različitih
profila koji su zainteresovani za samostalan i nezavisan rad u oblasti kulture. Program
predstavljaju teme unapređenja produkcijskih uslova, finansiranja i repertoarska politika u
oblasti pozorišnog stvaralaštva za djecu, sa posebnim akcentom na međunarodnoj saradnji i razmjeni.
RADIONICE ZA GUDAČKE INSTRUMENTE, 1-9. jul
Radionice su namijenjene profesionalcima i studentima muzičkih škola i akademija zainteresovanim za savremene multidisciplinarne kreativne procese u muzičkom obrazovanju
sa naročitim osvrtom na kamerno i orkestarsko izvođenjenje - najkompleksnijem tipu
zajedničkog muziciranja.
Realizovaće ih iskusni pedagozi sa konzervatorija iz Beča, Sofije, Kijeva i Cetinja: Arkadij
Winokurov - Ukrajina, Georg Baich - Austrija, Ilia Lilieva - Bugarska i Radovan Papović Crna Gora.
SAVREMENA DRAMATURGIJA U POZORIŠTU ZA DJECU I MLADE, 30. i 31. jul
Program radionice je namijenjen profesionalnim dramaturzima i piscima za djecu koji žele
da unaprijede svoj rad. Najveći značaj posvetiće se obradi savremenih tema i tendencija,
kao i dramaturgiji u lutkarskom pozorištu.
Voditelj radionice Igor Bojović završio je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu - odsjek
za dramaturgiju i Internacionalnu školu za dramske pisce u Royal Court Theatre u Londonu. Jedan je od najistaknutijih dramskih pisaca sa područja Balkana koji je više puta
nagrađivan za svoja ostvarenja, a najviše za dramsko stvaralaštvo u pozorištu za djecu.
Educating the Professionals
Edukacija profesionalaca
RADIONICA SAVREMENOG PLESA, 1-5. jul
Program radionice je primarno namijenjen plesačima i koreografima koji se bave edukacijom djece i mladih podučavajući ih različitim savremenim plesnim tehnikama.
Voditelj radionice Mikael Honesseau završio je klasičan balet na Međunarodnoj
akademiji baleta u Parizu, kao i moderan ples u Schola Cantorum u Parizu i na
Umjetničkom univerzitetu Folkwang u Esenu. Kao edukator savremenog plesa, pokreta, koreografije i joge, Mikael osmišljava i održava brojne radionice za profesionalne
plesače, glumce, pjevače i muzičare, kao i edukatore iz pomenutih oblasti.
Prezentacija radionice će se održati 5. jula u 23.00 h na Pjaci od kina.
58
CONTEMPORARY DANCE WORKSHOP, July 1 - July 5
The program of this workshop is primarily aimed at dancers and choreographers who are
involved in working with children and young people and its goal is to educate them on various contemporary dance techniques.
Workshop leader, Mikael Honesseau, graduated from the International Academy of Ballet in Paris at the Ballet Department, but also from Schola Cantorum in Paris and the
Folkwang University of Arts in Essen. As an educator of contemporary dance, movement,
choreography and yoga, Mikael designs and hosts numerous workshops for professional
dancers, actors, singers and musicians, but also for educators in the aforementioned fields.
Presentation of the workshop will be held on July 5 at 11:00 pm, Cinema Square.
HOW TO GROW GREAT PEOPLE, July 5 - July 6
Seminar-workshop How to Grow Great People is based on the experience related to interdisciplinary practice in the fields of culture and art dedicated to nurturing gifted children
and young people.
59
The lecturer, Dr Ranko Rajovic, Specialist in Internal Medicine, is the founder of
Mensa Yugoslavia, founder of the Special Interest Group for the Gifted within Mensa
Serbia - NTC (Nikola Tesla Center), member of the Board of Directors of Mensa International and since 2010, President of the Committee for Gifted Children within Mensa
International. He is the author of the NTC system of learning for specialized training of
educators and teachers, conducted in 14 countries.
EUROPEAN MODELS OF CHILDREN THEATER PRODUCTION, July 7 - July 8
This workshop is primarily aimed at producers, but also at theater artists of different
profiles who might be interested in independent work in the field of culture. The program is presented through topics dealing with improvement of production conditions,
funding and repertoire policy in the sphere of theater for children, with special emphasis on the international cooperation and exchange.
STRING INSTRUMENTS WORKSHOPS, July 1 - July 9
These workshops are aimed at professional musicians and students of music schools
and academies who might be interested in contemporary multidisciplinary creative
processes in musical education, with a special emphasis on chamber and orchestral
performances, as the most complex form of collective playing. It will be presented
by experienced educators, coming from conservatories in Vienna, Sofia and Cetinje:
Arkadij Winokurov - Ukraine, Georg Baich - Austria, Ilia Lilieva - Bulgaria and Radovan
Papovic - Montenegro.
CONTEMPORARY DRAMATURGY IN CHILDREN AND YOUTH THEATER,
July 30 - July 31
Program of this workshop is aimed at professional dramatists and children writers who
would like to improve their work, with a special emphasis on dealing with contemporary issues and tendencies, but also dramaturgy in puppet theater.
Workshop leader, Igor Bojovic, graduated from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, Department of Dramaturgy, as well as the International School for Playwrights
at the Royal Court Theater in London. He is one of the most prominent playwrights in
the Balkans, whose works have received numerous awards, especially those closely
related to children theater.
ANIMACIONI PROGRAM
zAnimacija
Animacioni program zAnimacija ima cilj da svakodnevno najavljuje festivalske programe, upućuje ljude na mjesta njihovih odigravanja, popuni i oboji grad i svaki dan
Festivala, a prije svega - da zabavi i pokrene djecu i odrasle.
Koncepcija zAnimacionog programa bazirana je na pričama: kotorskim novelama,
pričama iz davnog Kotora, pričama koje stižu ili nastaju u Kotoru. Uz dobre priče rastu
i dobri ljudi. Neki će sa pričama porasti i postati veliki ljudi. Neki će ostati mali, a velikih priča će i dalje biti. Baš kao što je rekao naš dobri duh Festivala i čuveni pjesnik
Dragan Radulović: „Veliki-mali i mali-veliki.“
60
VELIKA KNJIGA - MALE PRIČE (Pjaca od kina)
Igranje najkraćih drama na svijetu
KOTORSKE ZAVRZLAME (Stari grad)
Izvođenje scena iz Novele od ljubavi u autentičnim prostorima
ČIČA MIČA, STIŽE PRIČA (Pjaca Sv. Ozane, Pjaceta Sv. Klare, Park)
Pričanje nepoznatih i manje poznatih priča
STUB SRAMA - ŠTORIJE BEZ BLAMA (Trg od oružja)
Javna ispovjedaonica
ANIMATORI NAS ZOVU DA IM SKINEMO KRILA (Stari grad)
Ulični zabavljači
NOVELE FESTIVALA (Stari grad)
Pisane i snimane hronike Festivala
KOTORFON (Stari grad)
Peroje Veliki i Peroje Mali najavljuju festivalske programe
IGRALIŠTE (Trg Sv. Tripuna)
Vuča konopca, frizbi, lastika, ko će zadnji, ko će prvi, skok u dalj, badminton, leleškinjeboboškinje, s ramena na kamen, boćanje, kuglanje, hula-hop, kockice, školice, ronjenje na dah bez mora, plivanje nasuvo...
SRIJEDA, 10. JUL
VELIKA TRAMPA
Ekološka zabava
18.00 h, Pjaca od kina
Jedinstvena i tradicionalna ekološka razmjena knjiga, igračaka, CD-ova, stripova...
ANIMATION PROGRAM
Funimation
Funimation program aims to announce programs of the Festival on a daily basis,
direct the audience to the location where they are being held, complement and embellish the town and each day of the Festival, but its primary goal is to entertain and activate children and adults. The concept of the Funimation program is based on stories:
novellas of Kotor, stories from ancient Kotor, tales that arrive or begin in Kotor. Good
people grow alongside good stories. Some will grow to be great people with these
stories. Some will stay little, but big stories will continue to exist. Just like the great
poet and the good spirit of the Festival, Dragan Radulovic used to say:”Big little ones
and little big ones.”
BIG BOOK - LITTLE STORIES (Cinema Square)
Performance of the shortest plays in the world
KOTOR PUZZLES (The Old Town)
Performance of the scenes from Love Novella in authentic spaces
61
AND THAT IS HOW THE STORY COMES (St. Ozana Square, St. Clara Square, Park)
Retelling of unknown and lesser known stories
PILLAR OF SHAME - EMBARRASING STORIES TO PROCLAIM (Square of Arms)
Public confessional
ANIMATORS CALL OUT FOR US TO TAKE DOWN THEIR WINGS (The Old Town)
Street performers
IMPRESUM / IMPRESSUM
NOVELLAS OF THE FESTIVAL (The Old Town)
Written and recorded chronicles of the Festival
Izvršni producent / Executive Production
FONDACIJA KOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU
KOTORPHONE (The Old Town)
Peroje the Big and Peroje the Little announce programs of the Festival
Suorganizator / In Cooperation With
KULTURNI CENTAR NIKOLA ĐURKOVIĆ, Kotor
PLAYGROUND (St. Tryphon Square)
Rope pulling, flying discs, French skipping, who’s last - who’s first, long jump, badminton, Red Rover, stone off the shoulder, bocce, bowling, hula hoop, cubes, hopscotch,
free-diving without sea, swimming on ground…
Savjet Fondacije / Foundation Council
Petar Pejaković, Ljubo Radović, Miloš Dževerdanović, Tatjana Kondanari, Vesna
Momčilović
WEDNESDAY, JULY 10
THE GREAT SWAP
Environmental Party
6:00 pm, Cinema Square
Unique and traditional environmental party where people can swap books, toys, CDs,
comic books…
Pokrovitelj / Patronage
UNESCO
MINISTARSTVO KULTURE CRNE GORE
OPŠTINA KOTOR
Generalni medijski pokrovitelj / General Media Patronage
RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
Dječji žiri / Children Jury
Teodora Latković, Miljana Tujković, Anja Radonjić, Lena Uzelac, Laura Petrović, Anđela
Vujović, Marko Subotić, Željko Krivokapić, Andrej Krivokapić, Ruđer Marđonović, Maša
Radovanović, Jovana Risteljić, Gracija Brguljan, Martin Mihaliček i Andrijana Karadžić
Žiri grada / Town Jury
Vjera Rašković, predsjednica, Slađana Mijanović, Dubravka Jovanović, Marina Dulović,
Tvrtko Crepulja
Podrška / Support
Ambasada Portugalije u Beogradu
Ambasada Poljske
Ambasada Slovenije
Partneri / Partners
UNICEF
ASSITEJ, Crna Gora
KULTURNI CENTAR NIKOLA ĐURKOVIĆ, Kotor
POMORSKI MUZEJ CRNE GORE, Kotor
ŠOSMO VIDA MATJAN, Kotor
BISKUPSKI ORDINARIJAT KOTOR
GRADSKA BIBLIOTEKA I ČITAONICA KOTOR
LUKA KOTOR
TURISTIČKA ORGANIZACIJA KOTOR
62
63
RESURSNI CENTAR ZA SLUH I GOVOR, Kotor
ZAJEDNICA ITALIJANA CRNE GORE, Kotor
JPU RADOST, Kotor
UDRUŽENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE
SA SMETNJAMA U RAZVOJU PRUŽITE NAM ŠANSU, Podgorica
PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA OSMIJEH, Kotor
KULTURNI CENTAR HOMER, Podgorica
NVU PRIJATELJI, Herceg Novi
PLESNA TRUPA BALLO, Podgorica
Veliki prijatelji / Great Friends of the Festival
VUK PETROL DOO, Kotor - www.vuk-petrol.me
LUKA KOTOR AD - www.portofkotor.co.me
POMORSKI MUZEJ CRNE GORE - www.museummaritimum.com
MIROSS Travel Agency, Podgorica - www.miross.me
Sponzori / Sponsors
LEDO DOO MONTENEGRO, Podgorica - www.ledo.co.me
AQUABIANCA DOO, Podgorica - www.aquabianca.me
KNJAZ MILOŠ - MONTENEGRO DOO, Kotor - www.knjaz.co.rs
Medijski prijatelji / Media Friends:
PINK M - www.pinkm.com
TV VIJESTI www.rtvvijesti.com
RTV ATLAS - www.rtvatlas.tv
PRVA TELEVIYIJA - www.prva.rs
ND VIJESTI - www.vijesti.me
DN DAN - www.dan.co.me
POBJEDA - www.pobjeda.me
DNEVNE NOVINE - www.dnovine.me
PORTAL ANALITIKA - www.portalanalitika.me
CAFFE DEL MONTENEGRO - www.cdm.me
RADIO KOTOR - www.radiokotor.com
SKALA RADIO - www.skalaradio.com
RADIO HERCEG NOVI - www.radiohercegnovi.net
RADIO TIVAT - www.radiotivat.com
RADIO DUX - www.radiodux.me
Prijatelji / Friends
TURISTIČKA ORGANIZACIJA KOTOR - www.tokotor.me
MONTENEGRO AIRLINES, Podgorica - www.montenegroairlines.com
KNIGHTSBRIDGE SCHOOLS INTERNATIONAL MONTENEGRO, Tivat www.knightsbridgeschools.com
NIKSEN-TRADE ČAVOR DOO, Kotor - www.niksentrade.com
Drugari / Pals
IZDAVAČKA KUĆA PČELICA, Čačak - Srbija
Snack bar NAUTICA, Kotor
Kafe bar BANDIERA, Kotor
Kafe bar OMBRA, Kotor
Caffe-pizzeria SAPORI, Kotor
Pekara STARI GRAD, Kotor
64
Udruženje žena, Tivat
Direktor Festivala / Festival Director: Petar Pejaković
Programski sektor / Program Section: Petar Pejaković
Urednički odbor, selekcija / Editorial Board, Selection
Živomir Joković, Petar Pejaković,
Marija Backović, Dejan Đonović
Urednici / Editors
Zabavno-književni program / Entertaining Literary Program: Jelena Đonović
Likovni program / Visual Arts Program: Radmila-Beća Radulović, Goran Moškov
Animacioni program / Animation Program: Slaviša Grubiša
Edukativno-teorijski program / Educational and Theoretical Program: Marija Backović
Organizaciono-administrativni sektor / Organizational and Administrative Section:
Nataša Ristelić
Koordinatori / Coordinators
Glavni pozorišni program / Main Program: Tomislav Žegura
Prateći programi / Side Programs: Marija Backović
Organizatori / Organizers: Milivoje Lakić, Jelena Odalović, Barbara Delać, Savo
Miljenović, Jelena Risteljić, Lana Gojković
Pravna podrška / Legal Support: Dragan Starović, Miloš Vojinović
Služba računovodstva / Accounting Service: Božana Biskupović
Računovođa / Accountant: Vanja Jovanović
Biletari / Box Office: Mirjana Milić, Emina Marjanović, Marko Čizmović
Služba za goste / Guest Office: Perica Gojković
Operativna služba / Operational Services: Marjan Šantić
Pomoćni radnici / Assistant Workers: Nikola Veselinović, Nikola Crepulja, Nikola
Tomović, Nikola Popović, Duško Mažibrada, Ivan Bilafer, Brano Pajović, Dejan Ivošević,
Novak Roganović, Žarko Račić, Slavka Praci, Vojka Marić, Nenad Đurković, Nikola
Milaš, Petar Čiča, Stefan Majdak, Đorđe Zanata, Antonije Zanata
PR i Marketing sektor / PR and Marketing Section: Dejan Đonović
PR služba / PR Office: Milica Piletić
Prevodilac / Translator: Ana Brdar
Lektor / Lector: Jelena Đonović
Fotografija / Photography: Aleksandar Kaluđerović, Dalibor Ševaljević
65
except those featured in the Main Theater Program that are performed
at the Summer Stage and in the Cultural Center
Marketing i fundraising služba / Marketing and Fundraising Office: Jelena Mišeljić
Protokol / Protocol: Radmila Božović
Ketering služba / Catering Service: Nikola Marković, Gracija Janković
Izvršni producent / Executive Production
FONDACIJA KOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU
Kulturni centar, Stari grad, 85340 Kotor, Crna Gora
KOTOR FESTIVAL OF THEATRE FOR CHILDREN FOUNDATION
Cultural Centre, Old Town, 85340 Kotor, Montenegro
Tehnički sektor/ Technical Section: Obren Tošić
Produkcija / Production: PG Sound
Izvršni direktor / Executive Director: Obren Tošić
Tehnički direktor / Technical Director: dipl.ing. Milan Todorović
Dizajn tona / Sound Design: Goran Đolević i Bojan Cicak
Dizajn svjetla / Light Design: Mili Malović
Majstori svjetla / Chief Lighting Tehnicians: Amel Omeričić, Sreten Milošević, Dejan
Kalezić
Tehničari / Technicians: Mario Tošić, Aleksandar Poček, Enis Sadović, Ajdar Nurković
Montaža scene / Stage Construction: Radivoje-Beli Lopičić
tel./fax +382 32 323 344
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.kotorskifestival.me
Suorganizator / In Cooperation With
KULTURNI CENTAR NIKOLA ĐURKOVIĆ, Kotor
Tehnička služba / Technical Service: Mladen Petrović, Zvjezdan Šantić
Volonteri / Volunteers:
Jana Bulajić, Marko Nikolić, Helena Martinov, Lana Vukašinović, Vasilije Čolan,
Nikola Vujičić, Miloš Kašćelan, Ivan Kašćelan, Krsto Kustudić, Itana Dragojlović, Lea
Rolović, Irina Vukadinović, Dragana Kunarac, Marko Radović, Milica Kašćelan, Jovana
Kašćelan, Ivan Franović, Petra Radulović, Ina Cicović, Rita Presutt, Tina Čavor, Kristina
Milošević, Milena Kašić, Valentina Ljubojević, Radovan Jovović, Andra Pavićević, Sandra Brkanović, Irina Vukasović, Nikola Marković, Vasilije Adžić, Milica Kajtez, Nevena
Barbić, Ana Samardžić,Tamara Bogdanović, Stefan Bogdanović, Marija Jablan, Dušica
Milutin, Milena Mitrović, Darja Popović, Ivana Proročić, Tijana Maslovar, Marija Grivić,
Laura Pavličević, Zoja Šćekić, Marija Todorović, Jovana Lazović, Anđela Gatti, Anđela
Milošević, Jelena Jovović, Jovana Roćenović i Jelena Jasović.
IZVRŠNI
PRODUCENT
PRODAJNA MJESTA:
Kameni kiosk TOK, 8-20h
Blagajna Kulturnog centra, 10-13h i 18-21.30h
Ljetnja pozornica, 19.30-21.30h (prije predstave)
Kotorola (vozilo Festivala)
POKROVITELJI
GEN. MEDIJSKI
POKROVITELJ
partneri
veliki prijatelji
UNESCO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization
podrška
Kulturni centar
Nikola Đurković, Kotor
Vlada Crne Gore
Ministarstvo kulture
Opština Kotor
šosmo
Vida Matjan,
Kotor
Gradska biblioteka i
čitaonica Kotor
sponzori
Biskupski Ordinarijat Kotor
Ambasada Portugalije u Beogradu
TICKETS:
Stone kiosk TOK, 8am-8pm
Cultural Center pay desk, 10am-1pm and 6pm-9:30pm
Summer Stage, 7:30pm-9:30pm (before the performances)
Kotorola (Festival vehicle)
66
www.youtube.com/kotorfestivalvideo
Under the patronage of
Kotorski
festival
pozorišta
za djecu
ULAZ SLOBODAN za sve programe,
osim za predstave Glavnog pozorišnog programa koje se igraju
na Ljetnjoj pozornici i u Kulturnom centru
Resursni centar za sluhi govor, Kotor
JPU Radost, Kotor
Zajednica Italijana Crne Gore, Kotor
Udruženje roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju
Pružite nam šansu, Podgorica
Kulturni centar Homer, Podgorica
Privatna predškolsa ustanova Osmijeh, Kotor
Plesna trupa Ballo, Podgorica
medijski prijatelji
prijatelji
www.portalanalitika.me
a nalitika
informativni portal
a nalitika
informativni portal
C:0
M : 60
Y : 100
informativni
K:0
C : 95
M : 30
portalYK :: 035
a nalitika
www.portalanalitika.me
informativni portal
a nalitika
www.portalanalitika.me
www.portalanalitika.me
a nalitika
www.portalanalitika.me
a nalitika
www.portalanalitika.me
FREE ENTERANCE to all the shows,
KotorskiFestival Pozorista(Za Djecu)
informativni portal
informativni portal
ÕÅÐÖÅÃÍÎÂÈ
£ÀÂÍÈ ÑÅÐÂÈÑ • ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÂÍÈ ÖÅÍÒÀÐ
67
Stari grad Kotor
3
13
12
14
2
8
11
6
7
5
18
4
www.itinereri.org
copyright© Žiža Kartografija
1
10
9 3
16
3
1.
Kulturni centar
2.
Ljetnja pozornica
3.
Vrata od mora
4.
Trg od oružja
5.
Pjaca od kina
6.
Trg Sv. Luke
7.
Crkva Sv. Duha
8.
Škaljarska pjaca
9.
Kameni kiosk
10. Trg Sv. Tripuna
15
11. Pomorski muzej
12. Trg Sv. Ozane
PRODAJNA MJESTA:
9 Kameni kiosk TOK, 8-20h
1 Blagajna Kulturnog centra, 10-13h i 18-21.30h
Ljetnja pozornica, 19.30-21.30h (prije predstave)
Kotorola (vozilo Festivala)
13. Stari zatvor
14. Franjevački samostan
15. Riva
16. Terasa Dojmi
17. Vrata od Gurdića
18. Vardar
17
3
kotor art
don brankovi
dani muzike
kotor art
don branko’s
music days
200
godina
od rođenja
PROGRAM - DON BRANKOVI DANI MUZIKE
Hyunim YOON, flauta / flute
Varja ĐUKIĆ, narator / narrator
SUBOTA, 13. JUL / SATURDAY, JULY 13
Trg Katedrale Sv. Tripuna, 21 h / Square of St. Tryphon’s Cathedral, 9 p.m.
Program: Marcello, Bozza, Fauré, Ibert, Gaubert, Machajdík, Sekulić
Njegoševih dvjesta / Two hundred years of Njegoš
Ivo POGORELIĆ, klavir / piano
Ivica ŠARIĆ, bas / bass
Darinka MATIĆ-MAROVIĆ, dirigent / conductor
Borjan CANEV, dirigent / conductor
Crnogorski simfonijski orkestar / Montenegrin Symphony Orchestra
Hor „Obilić” AKUD-a „Branko Krsmanović” / Choir “Obilić” of the Academic Arts and
Culture Association “Branko Krsmanović”
SRIJEDA, 24. JUL / WEDNESDAY, JULY 24
Opšta bolnica, Kotor, 11 h / General hospital, Kotor, 11 a.m.
Crkva Sv. Duha, 21 h / Church of the Holy Spirit, 9 p.m.
KotorAr-Tić / KotorArt for Children
Marina MILIĆ APOSTOLOVIĆ, klavir i moderator / piano and moderator
Program: Chopin, Maksimović
Program: Zdrav duh pobjeđuje / A Healthy Spirit Wins
Čojstvo i junaštvo u muzici / Humanity and Heroism in Music
UTORAK, 16. JUL / TUESDAY, JULY 16
Ljetnja scena, 21 h / Summer Stage, 9 p.m.
PONEDJELJAK, 29. JUL / MONDAY, JULY 29
Katedrala Sv. Tripuna, 21 h / St. Tryphon’s Cathedral, 9 p.m.
Apokalipso / Apocalypso
Alla Italiana
RUNDEK CARGO TRIO
Antonio Di CRISTOFANO, klavir / piano
Cecilia LODA, mandolina / mandolin
Giancarlo De LORENCO, dirigent / conductor
Festivalski orkestar KotorArta / KotorArt Festival Orchestra
Darko RUNDEK, gitara i vokal / guitar and vocal
ISABEL, violina / violin
Dušan VRANIĆ, multiinstrumentalista / multi-instrumentalist
Program: Mozart, Vivaldi
PETAK, 19. JUL / FRIDAY, JULY 19
Crkva Sv. Duha, 21 h / Church of the Holy Spirit, 9 p.m.
Kotorski dragulji / Kotor’s Jewels
Učenici Muzičke škole „Vida Matjan“, Kotor /
Pupils of the Vida Matjan Music School, Kotor
Program: Ginastera, Benda, Chopin, Albinoni, Porret, Hüe, Popp, Debussy, Haydn,
Prebanda, Barrios
NEDJELJA, 21. JUL / SUNDAY, JULY 21
Plato Bogorodičinog hrama, Prčanj, 21 h / Stage in front of the Church of Our Lady,
Prčanj, 9 p.m.
Preplitanja: Njegošu s odanošću žene / Intertwining: To Njegoš, with woman’s
devotion
Floraleda SACCHI, harfa / harp
Gordana JOSIFOVA-NEDELKOVSKA, oboa /oboe
72
PETAK, 2. AVGUST / FRIDAY, AUGUST 2
Bogorodičin hram, Prčanj, 21 h / Church of Our Lady, Prčanj, 9 p.m.
Peti element / The Fifth Element
Mladen Jagušt, dirigent / conductor
Festivalski orkestar KotorArta / KotorArt Festival Orchestra
Program: Händel, Mozart, Tchaikovsky
NEDJELJA, 4. AVGUST / SUNDAY, AUGUST 4
Crkva Sv. Duha, 21 h / Church of the Holy Spirit, 9 p.m.
Pijanistički vatromet / Pianistic fireworks
Simon TRPČESKI, klavir / piano
Program: Brahms, Liszt
73
PONEDJELJAK, 5. AVGUST / MONDAY, AUGUST 5
Crkva Sv. Duha, 21 h / Church of the Holy Spirit, 9 p.m.
Gromovi u helijumu / Thunders in Helium
Roman SIMOVIĆ, violina / violin
Simon TRPČESKI, klavir / piano
Program: Franck, Grieg, Debussy, Ravel
SRIJEDA, 7. AVGUST / WEDNESDAY, AUGUST 7
Katedrala Sv. Tripuna, 21 h / St. Tryphon’s Cathedral, 9 p.m.
Njegoš, Luča / Njegoš, The Ray
Guy BRAUNSTEIN, dirigent, violina / conductor, violin
Gili SCHWARZMAN, flauta / flute
Srđan GRAHOVAC, narator / narrator
Andres MUSTONEN, dirigent, violina / conductor, violin
Festivalski orkestar KotorArta / KotorArt Festival Orchestra
Program: Schubert, Bach, Kreisler, Corelli, Marović
SUBOTA, 10. AVGUST / SATURDAY, AUGUST 10
Ljetnja scena, 21 h / Summer stage, 9 p.m.
Duško Gojković Summit
Duško GOJKOVIĆ, džez truba / jazz trumpet
Belgrade Summit Octet
UTORAK, 13. AVGUST / TUESDAY, AUGUST 13
Ljetnja scena, 21 h / Summer stage, 9 p.m.
Insieme
Miloš KARADAGLIĆ, gitara / guitar
Premil PETROVIĆ, dirigent / conductor
Orkestar bez granica / No Borders Orchestra
Program: Prokofiev, Žebeljan, Rodrigo, Wagner, Kodály
74
75
12
Iako je simbolika broja 12 mnogoznačna i vezana za meridijane i njihove mitološke,
religijske i ine kontekste, ona uvijek upućuje na kompletiran i zaokružen, savršen
iskustveni ciklus. Vezana je za kalendar sa 12 mjeseci, horoskop sa 12 znakova,
za cikluse od 12 sati dnevnih i noćnih neumitnih smjena... Ili muzički gledano, za 12
tonova i po 12 durskih i molskih ljestvica, kao ram za cijeli jedan savršen paralelni svijet mašte, sreće, nade, ljubavi, istine, vjere, ispovjesti, utjehe... upravo onakav kakav
će pulsirati tokom 12 koncerata ovogodišnjih, 12. Don Brankovih dana muzike.
Inače, 12 je i broj zlatnih, uvjek uspravno postavljenih zvjezda kao dio konstelacije
na zastavi koju ćemo jednog dana i našom zvati. Iako crnogorska petokraka na njoj
nikada zapravo neći zablistati jer bi narušila simboliku savršenstva zaokruženog ciklusa, naša „slaba i malena iskra, među sunca plamteće svjetove” još kako hoće. Iako
sama neosvjetljena, ona već 200 godina isijava iznutra poput najplemenitijeg metala i
ništa manje od drugih velikih vatri svijeta otkriva i tumači sazvježđa: od onih sa raznih
zastava do mnogo važnijih, skrivenih duboko u nama. Iskra besamrtna.
Ratimir Martinović
76
12
Even though the symbolism of number 12 has numerous meanings and is associated
with meridians and their mythological, religious and other contexts, it always refers to
a complete and rounded, perfect cycle of experience. It is connected to the 12-month
calendar, 12 zodiac signs of horoscope, to 12-hour cycles of stringent alternations
of day and night… Or from music perspective, to 12 tones and 12 major and minor
scales as a frame for an entire, perfect parallel universe of imagination, happiness,
hope, love, truth, confessions, consolation… exactly like the one that will pulsate during the 12 concerts of this year’s 12th Don Branko’s Music Days.
Also, 12 is the number of golden, always vertically placed stars that are a part of a
constellation on a flag that we will call our own one day. Even though the Montenegrin
five-pointed star would never actually shine on it because it would disrupt the symbolism of the rounded cycle perfection, our “small, unprotected ray among glowing worlds
of the brightest sun” certainly will. Although itself unilluminated, it has been radiating
from within for the past 200 years, like the most precious metal, and no less than any
other great fire of the world it reveals and interprets constellations: from those on
various flags to those much more important, hidden deep inside us. The immortal ray.
Ratimir Martinović
77
Subota, 13. jul / Saturday, July 13
Trg Katedrale Sv. Tripuna, 21 h / Square of St. Tryphon’s Cathedral, 9 p.m.
Njegoševih dvjesta / Two hundred years of Njegoš
Ivo POGORELIĆ, klavir / piano (Hrvatska / Croatia)
Ivica ŠARIĆ, bas / bass (Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina)
Darinka MATIĆ-MAROVIĆ, dirigent / conductor (Srbija / Serbia)
Borjan CANEV, dirigent / conductor (Makedonija / Macedonia)
Crnogorski simfonijski orkestar / Montenegrin Symphony Orchestra
Hor „Obilić“ AKUD-a „Branko Krsmanović“ / Choir “Obilić” of the Academic Arts
and Culture Association “Branko Krsmanović” (Srbija / Serbia)
Program:
Frédéric CHOPIN (1810-1849):
Koncert za klavir i orkestar br. 2 u f-molu, op. 21 /
Piano concerto No. 2 in F minor, Op. 21
Allegro Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
Rajko MAKSIMOVIĆ (1935):
Testamenat vladike crnogorskog Petra Petrovića
Njegoša za solo bas, mješoviti hor i orkestar /
Testament of Petar Petrović Njegoš the Bishop
of Montenegro, for bass, mixed choir and orchestra
Slava Tebje / Glory Be unto Thee
Tvoje je Slovo / Thy Word
Čovjek je smrtan / Man is Mortal
Ja sa nadeždnom stupam / With Hope I step
Ja na Tvoj poziv / I Go calmly
Ivo POGORELIĆ, pijanista, počeo je da uči klavir sa sedam godina, a s dvanaest je primljen u Centralnu muzičku školu, kasnije i na Konzervatorijum „Čajkovski“ u Moskvi. Оsvojio
је više prvih nagrada, ali one nisu privukle toliku pažnju u svijetu kao njegova eliminacija u
trećoj etapi Šopenovog konkursa u Varšavi (Poljska) 1980. godine. Nakon debitovanja u
njujorškom Karnegi holu (1981) uslijedili su pozivi da nastupa s poznatim orkestrima širom
svijeta, a 1982. postao je ekskluzivni umjetnik izdavačke kuće „Dojče Gramofon“. Veliku
podršku pruža mladim muzičarima kroz fondaciju koju je osnovao 1986. godine u Hrvatskoj. Godine 1988. UNESKO ga je proglasio ambasadorom dobre volje. Tokom posljednjih godina Pogorelić koncertira u zemljama Evope, Sjedinjenih Američkih Država, Azije i u
Izraelu. Od 1989. održava se festival „Ivo Pogorelić“ u Bad Verishofenu (Njemačka), čiji je
cilj podrška mladim muzičarima na početku njihovih karijera.
78
Ivo POGORELIĆ, pianist, began his piano lessons
at the age of seven, and at the age of twelve he was
admitted to the Central Music School and later to the
“Tchaikovsky” Conservatory in Moscow. He has won
several first prizes, but none of them attracted as much
attention worldwide as his elimination from the third
stage of the Chopin competition in Warsaw (Poland)
in 1980. After his debut at New York’s Carnegie Hall
(1981) numerous invitations followed to perform with
renowned orchestras around the world. In 1982 he became the exclusive artist of “Deutsche Grammophone”
record label. In 1988 he was named an Ambassador of
Goodwill by UNESCO. He gives great support to young
musicians through a foundation he established in 1986
in Croatia and since 1989 the festival “Ivo Pogorelich”
in Bad Woerishofen (Germany), aims to support young
musicians at the beginning of their careers. In recent
years, Pogorelich has performed in Europe, the United
States, Asia and Israel.
Ivica ŠARIĆ, bas, čiji operski repertoar broji više od pedeset uloga, diplomirao je solo
pjevanje na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Brune Špiler. Godine 1974. postao
je stalni član Opere Narodnog pozorišta u Sarajevu, gdje je kasnije stekao status prvaka
Opere. Stalni je gost Zagrebačke, Splitske, Riječke, Osječke, Ljubljanske, Mariborske i
Skopske opere. Nastupao je u Italiji, Mađarskoj, Austriji, Belgiji, Švajcarskoj, Francuskoj,
Portugalu, Njemačkoj i Kanadi. Učestvovao je na brojnim muzičkim festivalima. Dobitnik je pojedinačne i kolektivne Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva, nagrade „Vladimir
Ruždjak“ za ulogu Borisa Godunova u istoimenoj operi Musorgskog (HNK, Zagreb), odlikovanja Republike Hrvatske za izuzetne zasluge u kulturi i dr. Bio je direktor Opere i baleta
Narodnog pozorišta Sarajevo, a 2011. godine ponovo je imenovan za ministra kulture i
sporta Kantona Sarajevo.
Ivica ŠARIĆ, bass, whose operatic repertoire includes more than fifty roles, graduated vocal studies
at the Music Academy in Sarajevo with Prof. Bruna
Spiller. In 1974 he became a permanent member of
the National Theatre Opera in Sarajevo where he later
acquired the status of the lead soloist. He is a regular
guest of opera theatres in Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Ljubljana, Maribor and Skopje. He has performed
in Italy, Hungary, Austria, Belgium, Switzerland,
France, Portugal, Germany and Canada. He has
participated in numerous music festivals and won the
individual and collective Sixth of April prize, awarded
by the city of Sarajevo and “Vladimir Ruždjak” award
for the role of Boris Godunov in Mussorgsky’s opera
of the same title (NK Zagreb), the Croatian medals
for outstanding achievement in culture etc. He was
Director of Opera and Ballet of the National Theatre
of Sarajevo and in 2011 he was re-appointed for the
Minister of Culture and Sport of the Sarajevo region.
79
Darinka MATIĆ-MAROVIĆ, dirigentkinja i profesor
emeritus, od 1971. godine do danas odnjegovala
je generacije muzičara, djelujući kao profesor dirigovanja i dirigent horova i orkestara na Fakultetu
muzičke umetnosti (Beograd), Muzičkoj akademiji
(Podgorica, Cetinje) i Akademiji umjetnosti (Banjaluka). U tri mandata bila je dekanka Fakulteta
muzičke umetnosti i u pet mandata rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu. S Akademskim
ženskim horom „Collegium Musicum“ i mješovitim
horom „Obilić“ Kulturno-umetničkog društva „Branko
Krsmanović“ nastupala je u više od 40 zemalja i
osvojila brojne nagrade na najznačajnijim horskim
takmičenjima. Dirigovala je uglednim orkestrima,
kao što su Jermenski simfonijski orkestar, Moskovski kamerni orkestar, Makedonska filharmonija,
Simfonijski orkestar Radio-televizije Zagreb, Crnogorski simfonijski orkestar, Beogradska filharmonija
itd. Darinka Matić-Marović je ostvarila više od 300
premijernih izvođenja kompozicija domaćih autora.
Darinka Matić MAROVIĆ, conductor and professor emeritus, has nurtured generations of musicians since 1971, acting as professor of conducting and conductor of
choirs and orchestras at the Music Academy (Belgrade), Academy of Music (Podgorica, Cetinje) and the Academy of Arts (Banja Luka). She served three terms as
the Dean of the Faculty of Music and five terms as a Vice Provost of the University
of Arts in Belgrade. With academic women’s choir “Collegium Musicum” and mixed
choir “Obilić” of the Academic Arts and Culture Association “Branko Krsmanović” she
has performed in more than 40 countries and won numerous awards at the most important choral competitions. She has conducted prestigious orchestras such as the
Armenian Symphony Orchestra, the Moscow Chamber Orchestra, the Macedonian
Philharmonic Orchestra, the Symphony Orchestra of Radio Television Zagreb, Montenegrin Symphony Orchestra, Belgrade Philharmonic, etc. Darinka Matić Marović has
made more than 300 premieres of compositions by local authors.
Borjan CANEV, dirigent, diplomirao je na
Fakultetu muzičke umjetnosti u Skoplju, gdje
od 2012. radi kao profesor. Usavršavao se na
Državnoj muzičkoj akademiji „Pančo Vladigerov“
u Sofiji i na Kraljevskom muzičkom koledžu u
Londonu. Dobitnik je nagrade „August Mann“ za
najboljeg mladog dirigenta Kraljevskog koledža,
kao i nagrade „Georgi Božikov“ za najbolje
izvođenje dijela makedonskih kompozitora.
Dirigovao je Makedonskom, Sofijskom filharmonijom, kamernim orkestrom „Skopski solisti“,
Londonskim simfonijskim orkestrom, ansamblom za savremenu muziku „Alea“, Orkestrom
makedonske Opere, Crnogorskim simfonijskim
orkestrom. Nastupao je na festivalima u zemlji
- Ohridski ljetnji festival, Skopski ljetnji festival,
80
Majske operske večeri, i u inostranstvu - Zagrebačke ljetnje večeri (Hrvatska),
Dani kamerne muzike u Gabrovu (Bugarska), NOMUS (Srbija). Sarađivao je sa
solistima, kao što su Dejvid Geret, Johanes Mozer, Ilja Gringolc, Gotje Kapison,
Monika Leskovar.
Borjan CANEV, conductor, graduated from the Faculty of Music in Skopje, where
he has been working as a professor since 2012. He continued his studies at the
State Academy of Music “Pancho Vladigerov” in Sofia and at the Royal College of
Music in London. He was awarded “August Mann” for the best young conductor of
the Royal College, and award “Georgi Bozhikov” for the best performance of Macedonian composers. He has conducted the Sofia Philharmonic Orchestra, Chamber Orchestra “Skopje soloists”, the London Symphony Orchestra, the Ensemble
for Contemporary Music “Alea”, the Opera Orchestra of Macedonia and Montenegrin Symphony Orchestra. Canev has performed at festivals in the country Ohrid Summer Festival, Skopje Summer Festival, the May Opera Evenings, and
abroad - Zagreb Summer Evenings in Zagreb (Croatia), Days of chamber music in
Gabrovo (Bulgaria), NOMUS (Serbia). He has worked with soloists such as David
Garrett, Johannes Moser, Ilya Gringolc, Gautier Capuçon and Monika Leskovar.
Crnogorski simfonijski orkestar ima dugu predistoriju, počev od škole Prve vojne muzike (1869) i Simfonijskog orkestra (1896). Vojna muzika, osnovana 1907.
u Podgorici pod vođstvom K. Heringa, poslužila je kao osnova A. Ivanoviću za
stvaranje malog Simfonijskog orkestra 1931. Nakon 1945. godine, Orkestar sastavljen od članova oba ansambla djelovalo je u okviru programa Radio Cetinja.
Simfonijski orkestar, osnovan 1959. pod upravom Jovana Miloševića, funkcionisao je kao dio Radio-televizije Crne Gore pod vođstvom dirigenata C. Ivanovićа,
A. Vujićа i R. Papovićа. Osnivanjem Muzičkog centra Crne Gore 2006. stvorili su
se uslovi za početak rada novog ansambla koji je dobio ime Crnogorski simfonijski
orkestar. Pod vođstvom glavnog dirigenta Alekseja Šatskog orkestar je ustanovio
novi izgled simfonijske koncertne scene u zemlji. Od sezone 2012/2013. na čelu
orkestra je dirigent Grigorij Krasko.
Montenegrin Symphony Orchestra has a long history, starting with the first military school of music (1869) and Symphony Orchestra (1896). Army Band, founded
in 1907 in Podgorica under the leadership of K. Herring, served as a basis for A.
Ivanović to create a small symphony orchestra in 1931. After 1945 the orchestra
made up of members of both ensembles operated under Radio Cetinje. Symphony
Orchestra, founded in 1959 under the direction of Jovan Milošević, operated as
a part of Radio Television of Montenegro, under the leadership of conductors C.
Ivanović, A. Vujić and R. Papović. Establishment of the Montenegrin Music Center
in 2006 enabled creation of a new ensemble, named the Montenegrin Symphony
Orchestra. Under the leadership of chief conductor Alexey Shatskiy the orchestra
created a new concert stage image in the country. Since season 2012/2013, the
orchestra is headed by conductor Grigory Krasko.
Akademski hor „Obilić“ AKUD-a „Branko Krsmanović“ osnovan je 1884. na Univerzitetu u Beogradu, tadašnjoj Velikoj školi, pod nazivom Akademsko pjevačko
društvo „Obilić“. Horom je dirigovao Josif Marinković, а kasnije Stanislav Binički,
Jovan Bandur, Lovro Matačić, Svetolik Pašćan i Branko Dragutinović. Nekoliko go-
81
dina poslije obnavljanja rada 1945. godine, pod rukovodstvom maestra Bogdana
Babića, ansambl je pod imenom Akademski hor „Branko Krsmanović“ postao
značajan činilac tadašnje jugoslovenske muzičke produkcije. Od 1981. dirigent i
umjetnički rukovodilac je prof. Darinka Matić-Marović, koja je svojom kreativnošću,
energijom i entuzijazmom u radu s horom postigla do tada najviše umjetničke
domete. Pored brojnih turneja po evropskim zemaljama, hor je održao više od 500
koncerata u okviru osam tromjesečnih turneja u SAD i Kanadi. Djelujući u okviru
AKUD-a „Branko Krsmanović“, hor je 1991. vratio svoje prvobitno ime „Obilić“.
the Bishop of Montenegro (1986), The Saint Prince Lazarus Passion (1989), Temptation, Feat and Death of St. Peter of Korisha (1994). He also wrote compositions for
chamber ensembles and orchestra: solo cantata Maybe she sleeps, Partita Concertante, Piano Concerto, Musique de Devenir, Diptych, etc. He has received numerous
awards, including: “Hristić” prize for the Piano Concerto, “Mokranjac” award for the
Testament, October award for the Passion and “Vuk’s Prize” for lifetime achievement.
Choir “Obilić” of the Academic Arts and Culture Association “Branko
Krsmanović” was founded in 1884 at the University of Belgrade, formerly known
as Great School, under the name Academic Choral Society “Obilić”. The first choir’s
conductor was Josif Marinković followed by Stanislav Binički, Jovan Bandur, Lovro
Matačić, Svetolik Pašćan and Branko Dragutinović. A few years after reassuming
work in 1945 , under the direction of maestro Bogdan Babić, the ensemble was renamed to Academic Choir “Branko Krsmanović”. It became a significant factor in the
former Yugoslav music production. Since 1981 conductor and artistic director has
been Prof. Darinka Matić Marović, whose creativity, energy and enthusiasm to work
with the choir achieved the highest artistic accomplishments. In addition to numerous
European tours, the choir has performed at more then 500 concerts in the eight threemonth tours in the U.S.A. and Canada. Acting within AKUD “Krsmanović”, the choir
resumed its original name “Obilić” in 1991.
Rajko MAKSIMOVIĆ, kompozitor, završio je osnovne i postdiplomske studije na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Radio je kao profesor kompozicije i orkestracije sve do penzionisanja na
Fakultetu muzičke umetnosti (Beograd), a predavao je i na Fakultetu dramskih umetnosti (Beograd) i Akademiji umetnosti (Novi Sad). Njegovo
glavno interesovanje je okrenuto horskoj i horskoorkestarskoj muzici s djelima: Kad su živi zavideli
mrtvima (1963), Iz tmine pojanje (1975), Buna
protiv dahija (1978/2004), Testamenat vladike
crnogorskog P. P. Njegoša (1986), Pasija Svetoga
kneza Lazara (1989), Iskušenje, podvig i smrt
Svetog Petra Koriškog (1994). Pisao je i kompozicije za kamerne ansamble i orkestar: solo kantata Možda spava, Partita Concertante, Klavirski
koncert, Muzika postojanja, Diptih i dr. Dobitnik je
brojnih nagrada, među kojima su: Hristićeva za
Klavirski koncert, Mokranjčeva za Testamenat,
Oktobarska za Pasiju, Vukova za životno djelo.
Rajko MAKSIMOVIĆ, composer, completed his
undergraduate and postgraduate studies at the Music Academy in Belgrade. He
worked as a professor of composition and orchestration until his retirement at the
Faculty of Music (Belgrade), and taught at the Faculty of Drama Arts (Belgrade) and
the Academy of Arts (Novi Sad). His main interest was directed to choral and choralorchestral music with the works: When the living Envied the Dead (1963), Chants out
of Darkness (1975), Uprising against Dakhias (1978/2004) Testament of P. P. Njegoš
82
83
Utorak, 16. jul / Tuesday, July 16
Ljetnja scena, 21 h / Summer Stage, 9 p.m.
Apokalipso / Apocalypso
RUNDEK CARGO TRIO
Darko RUNDEK, gitara i vokal / guitar and vocal
ISABEL, violina / violin
Dušan VRANIĆ, multiinstrumentalista / multi-instrumentalist
Darko RUNDEK je jedan od najpopularnijih muzičara s teritorije bivše Jugoslavije.
Nakon preseljenja u Francusku, snimljena dva albuma sa „Cargo orkestrom“ i dvije
zajedničke turneje, ispunio je svoj dugo željeni san o osnivanju trija. Kroz svoju karijeru nikada nije svirao u bendu manjem od šest članova, sve do prije tri godine kada
je odlučio da osnuje trio s ciljem još većeg približavanja muzike publici kroz intimnost
i transparentnost koju pruža takva formacija.
Darko RUNDEK is one of the most popular musicians on the territory of the former Yugoslavia. After moving to France, recording of two albums and touring with the “Cargo
Orchestra”, he met his long-desired dream of forming a trio. Throughout his career,
he never played in a band consisting of less than six members, until three years ago
when he decided to form a trio with the goal of getting even closer to the audience,
through intimacy and transparency provided by this formation.
Rundek Cargo Trio, uz lidera Darka Rundeka, čine violinistkinja Isabel i multiinstrumentalista Dušan Vranić. Prvi album ansambl je objavio 2010. pod nazivom Plavi
avion u izdanju Menarta. Pjesme izlaze iz uobičajene strukture da bi istražile otvorenije, improvizovane djelove, te ispričale mnoge priče u kojima se slušalac osjeća kao
učesnik. Minimalistički aranžmani ostavljaju prostora da se svaki od tri muzičara izrazi
na svoj način. Kvalitet albuma prepoznala je i struka, pa je tako Trio osvojio Porina
za najbolji album u kategoriji alternativne rok muzike. Promotivne koncerte Plavog
aviona započeli su nastupima po Skandinaviji krajem oktobra 2010. i ta višegodišnja
turneja još uvijek traje. Plavi avion postigao je veliki uspjeh kod kritičara i publike, te
je, nesumnjivo, privukao i nove obožavaoce. Trio kombinuje najbolje od balkanskog
zvuka s evropskim bluzom. Legendarne pjesme iz Rundekove bogate karijere čine
vrhunac svakog nastupa ovog ansambla.
Rundek Cargo Trio, along with its leader Darko Rundek, is made by Isabel, violinist
and multi-instrumentalist Dušan Vranić. The first album of the Trio, The Blue Airplane,
was released in 2010 by Menart. Songs go out of the common structures, in order to
explore open, improvised parts, and tell many stories in which the listener feels as a
participant. Minimalist arrangements leave room for each of the three artists to express in their own way. The quality of the album was recognized by the critics, so the
trio won the Porin award for the best album in the category of alternative rock music.
Promotional concerts of The Blue Airplane began in late October 2010 in Scandinavia,
and this multi-year tour is still ongoing. The Blue Airplane has achieved great success
with critics and audiences, and no doubt attracts new fans. The Trio combines the best
of Balkan sounds with European blues. Legendary songs from the illustrious career of
Darko Rundek make the culmination of this ensemble’s performances.
84
85
Petak, 19. jul / Friday, July 19
Crkva Sv. Duha, 21 h / Church of the Holy Spirit, 9 p.m.
Kotorski dragulji / Kotor’s Jewels
Učenici Muzičke škole „Vida Matjan“, Kotor /
Pupils of the Vida Matjan Music School, Kotor
Program:
Alberto GINASTERA (1916-1983):
Tri argentinska plesa, op. 2 / Argentine Dances, Op.2
Ples starog pasira / Dance of the Old Herdsman
Ples lijepe djevojke / Dance of the Graceful Maiden
Ples arogantnog gauča / Dance of the Arrogant Cowboy
Darko TOMIČIĆ, klavir / piano
Klasa / Professor: Ilija Milošević
Georg BENDA (1722-1795):
Sonatina u D-duru, br. 8, I stav / Sonatina in D major,
I Movement
Jovana RISTELIĆ, klavir / piano
Klasa / Professor: Ljiljana Dončić
Frédéric CHOPIN (1810-1849):
Skerco br. 1 u h-molu, op. 20 / Scherzo No. 1 in
b minor, Op. 20
Paola MITROVIĆ, klavir / piano
Klasa / Professor: Gabriella Aksamit
Tomaso ALBINONI (1671-1751):
Koncert za trubu u Es-duru / Trumpet Concerto
in E flat major
86
Grave - Allegro - Andante - Allegro
Stefan KNEŽEVIĆ, truba / trumpet
Klasa / Professor: Momir Petričević
Korepetitor / Piano Accomp. Aleksej Molčanov
87
Julien PORRET (1896-1979):
Končertino br. 3 / Concertino No. 3
Allegro moderato - Andantino - Allegro
Miloš KATURIĆ, truba / trumpet
Klasa / Professor: Momir Petričević
Korepetitor / Piano Accomp. Aleksej Molčanov
Georges HÜE (1858-1948):
Fantazija / Fantaisie
Ivanka MUHADINOVIĆ, flauta / flute
Klasa / Professor: Andrea Petrović
Korepetitor / Piano Accomp. Nina Vuleković
Wilhelm POPP (1828-1902):
Ciganska idila / Gypsy Idyll
Jovana MRŠULJA, flauta / flute
Klasa / Professor: Tamara Knežević
Korepetitor / Piano Accomp. Nina Vuleković
Claude DEBUSSY (1862-1918):
Mali crnac / Little Negro
Trio flauta / Flute Trio:
Srđana ĐURAŠEVIĆ, Jovana MRŠULJA, Tamara ŽIVKOVIĆ
Klasa / Professor: Andrea Petrović, Tamara Knežević
Joseph HAYDN (1732-1809):
Londonski trio u C-duru, br. 1, Hob. IV / London Trio in
C major, No. 1, Hob. IV
II Andante
III Finale: Vivace
Trio za dvije flaute i violončelo /
Trio for two flutes and violoncello:
Ivanka MUHADINOVIĆ (flauta / flute),
Jovana RADOMAN (flauta / flute),
Mija RISTELJIĆ (violončelo / violoncello)
Klasa / Professor:
Andrea Petrović ,Tamara Knežević i Milena Đurović
Milan PREBANDA (1907-1979):
Bijeli dani / White Days
Jelena KRIVOKAPIĆ, solo pjevanje / voice
Klasa / Professor: Milica Zdravković
Korepetitor / Piano Accomp. Aleksej Molčanov
Agustín BARRIOS (1885-1944):
San u šumi / A Dream in the Forest / Un sueno en la floresta
Aleksandra VUJAČIĆ, gitara
Klasa / Professor: Danijel Cerović
88
89
Nedjelja, 21. jul / Sunday, July 21
Plato Bogorodičinog hrama, Prčanj, 21 h /
Stage in front of the Church of Our Lady, Prčanj, 9 p.m.
Preplitanja: Njegošu s odanošću žene /
Intertwining: To Njegoš, with woman’s devotion
Floraleda SACCHI, harfa / harp (Italija/ Italy)
Gordana JOSIFOVA-NEDELKOVSKA, oboa /oboe (Makedonija / Macedonia)
Hyunim YOON, flauta / flute (Južna Koreja / South Korea)
Varja ĐUKIĆ, izbor poezije i proze, narator / poetry and prose selection, narrator
(Crna Gora / Montenegro)
Program:
Alessandro MARCELLO (1673-1747):
Koncert za obou i gudače u d-molu, SF. 935
(transkripcija za obou i harfu) / Concerto for Oboe in
D minor, SF. 935 (transcription for oboe and harp)
Andante spiccato
Adagio
Presto
Eugène BOZZA (1905-1991):
Arija (transkripcija za obou i harfu) / Aria
(transcription for oboe and harp)
Gabriel FAURÉ (1845-1924):
Pavana, op. 50 (transkripcija za flautu i harfu) /
Pavane, Op. 50 (transcription for flute and harp)
Jacques IBERT (1890-1962):
Međučin, za flautu i harfu / Entr’acte for flute and harp
Jacques IBERT: Interludijum, br. 2
(transkripcija za flautu, obou i harfu) /
Interlude No. 2 (transcription for flute, oboe and harp)
Philippe GAUBERT (1879-1941):
Grčki divertisman (transkripcija za flautu, obou i harfu) /
Greek Divertissement (transcription for flute, oboe and harp)
Peter MACHAJDÍK (1961):
Put u nepoznato / Flowing into the unknown
Izbor tekstova iz knjige Njegošu knjiga duboke odanosti Isidore SEKULIĆ / Selection of texts from the book To Njegoš, a book of deep devotion by Isidora SEKULIĆ
90
Floraleda SAKI je harfu počela da svira s
četrnaest godina kod Lizete Rosi, а nastavila je
da studira u klasama Džudi Loman u Kanadi, Alis
Šalifu u Sjedinjenim Američkim Državama i Alis
Džajls u Njemačkoj. Nastupala je u brojnim koncertnim salama u Evropi, Americi i Aziji, i osvojila je
nagrade na šesnaest međunarodnih takmičenja.
Napisala je muzikološku studiju o harfisti i kompozitoru Elijasu Parišu. Objavljuje članke u stručnim
časopisima. Glavna interesovanja u njenom
životu jesu putovanja, učenje, crtanje, fotografija
i video snimanje, zbog čega je često opisuju kao
svestranu umjetnicu. Jedina je harfistkinja koja je
snimila albume za četiri velike izdavačke kuće:
„Deku“, „Filips“, „Univerzal“ i „Dojče Gramofon“,
predstavljajući svoj bogati repertoar koji čine autorske kompozicije i aranžmani, zatim djela kasnog 18. vijeka i savremenih autora.
Floraleda SACCHI, harp, began to play at the age of fourteen with Liset Rossi, and
continued her studies in the classes of Judy Loman in Canada, Alice Chalifoux in the
United States and Alice Giles in Germany. She has performed in numerous concert
halls in Europe, America and Asia, and has won prizes at sixteen international competitions. She wrote a musicological study about harpist and composer Elias Parish
Alvars. She publishes articles in professional journals. Her main interests are travels,
learning, drawing, photography and video recording which is why she is often defined
as a versatile artist. She is the only harpist who recorded albums for four major record
labels: “Decca”, “Phillips”, “Universal” and “Deutsche Grammophon”, presenting her
vast repertoire made of original compositions and arrangements, as well as the works
of the late 18th century and contemporary composers.
Gordana JOSIFOVA-NEDELKOVSKA, oboistkinja i univerzitetski profesor, nastupala je kao
solistkinja s brojnim važnim orkestrima, kao što su
Simfonijski orkestar Državne kapele Sankt Peterburga, Estonski nacionalni simfonijski orkestar u
Talinu, Kamerni orkestar „Musica Viva“, Beogradska filharmonija, Kamerni orkestar „Sofijski solisti“,
Kamerni orkestar „Gudači svetog Đorđa“, Orkestar
Avinjona, Kamerni orkestar Porto Alegrea. Godine
2009. svirala je s Eniom Morikoneom. Bila je nominovana u kategoriji „Uspješne žene 21. vijeka“ od
strane organizacionog odbora Američkog biografskog instituta 2004. godine, koji je ukazao na nju
kao veoma uspješnu ženu koja sa svim svojim
angažovanjima i dostignućima može da služi kao
uzor mlađim generacijama. Od septembra 2009.
godine dekanka je Fakulteta muzičke umjetnosti
u Skoplju. Umjetnička je direktorka najznačajnije
kulturne manifestacije u Makedoniji - Ohridskog
ljetnjeg festivala.
91
Gordana JOSIFOVA NEDELKOVSKA, oboist and university professor, performed
as a soloist with many major orchestras, such as the National Symphony Orchestra
of the chapel of St. Petersburg, Estonian National Symphony Orchestra of Tallinn,
Chamber Orchestra “Musica Viva”, the Belgrade Philharmonic, Chamber Orchestra
“Sofia Soloists”, Chamber Orchestra “Strings St. George”, Avignon Orchestra and the
Chamber Orchestra of Porto Alegre. She played with Ennio Morricone in 2009. In
2004 she was nominated for the “Successful Women of the 21st century” award by the
organizing committee of American Biographical Institute, portraying her as a successful woman who serves as a role model for younger generations with all her responsibilities and achievements. She has been the Dean of the Faculty of Music in Skopje
since September 2009 and Artistic Director of the most important cultural event in
Macedonia - Ohrid Summer Festival.
Hjunim JUN, flautistkinja, rođena je u Seulu (Južna
Koreja). Nakon Nacionalne umjetničke srednje
škole, pohađala je Seulski nacionalni univerzitet.
Paralelno je studirala na Muzičkom konzervatorijumu u Ženevi (Švajcarska) kod prof. Maksana Larijea, a zatim na Visokoj školi za muziku i
izvođačku umjetnost u Štutgartu (Njemačka) kod
prof. Žan-Kloda Žerara. Pažnju publike privukla je
kao pobјednica takmičenja Dnevnog lista „Chosun“ i muzičkog takmičenja „Busan“ (J. Koreja),
dok je međunarodnu reputaciju stekla nakon osvojene visoke druge nagrade na 47. Međunarodnom
takmičenju „Marija Kanals“ (Španija). Kao solistkinja nastupala je sa Sofijskom filharmonijom,
Plovdivskim državnim orkestrom, Transilvanijskom filharmonijom, Budapeštanskim simfonijskim
orkestrom „MAV“, Orkestrom „Janaček“, Krakovskom filharmonijom, Izmirskom državnom filharmonijom. Radi kao profesor na Suvonskom univerzitetu (J. Koreja).
Varja ĐUKIĆ, glumica, diplomirala je glumu u klasi
prof. Ognjenke Milićević na Fakultetu dramskih
umetnosti u Beogradu (1984), gdje se kao asistent-saradnik bavila pedagoškim radom (19892001). Od 1998. djelovala je kao samostalna umjetnica u Podgorici, a 2005. osnovala je knjižaru
„Karver“ (Podgorica) u kojoj je realizovala oko 400
književnih, filmskih, likovnih, muzičkih i edukativnih programa. Igrala je u televizijskim serijama i
dramama (Banjica, Narodni poslanik, Tesla), filmovima (Variola vera, Stepenica za nebo, U ime oca
i sina, Pogled s Ajfelovog tornja), kao i u predstavama Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Ateljea
212, Beogradskog dramskog pozorišta, Narodnog pozorišta Sombor, kao i Crnogorskog narodnog pozorišta, čijа je članica od 2008. Autorka je
knjige Pozorišni geto (CDNK, 2000), radio-drama
(Devojčica u cveću rezede i 1919), pozorišnih
predstava (Tebi iz jučerašnje, Pozorišni geto, Post
Scriptum). Dobitnica je brojnih priznanja.
Varja ĐUKIĆ, actress, graduated acting in the class of prof. Ognjenka Milićević at
the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade (1984), where she worked as a teaching assistant (1989-2001). From 1998 she was an independent artist in Podgorica. In 2005
she opened the bookshop “Karver” (Podgorica), where she realized about 400 literary,
film, art, music and educational programs. She acted in television series and dramas
(“Washroom”, “MP”, “Tesla”), movies (“Variola vera”, “Stairway to Heaven”, “In the
name of the Father and Son”, “View from the Eiffel Tower”), and at the Yugoslav Drama Theatre, “Atelje 212”, Belgrade Drama Theatre, National Theatre Sombor and the
Montenegro National Theatre as its member since 2008. She is the author of the book
“Theatre ghetto” (CDNK, 2000), radio dramas (“Girl with flowers and mignonette”,
“1919”), theater dramas (“To you from yesterday”, “Theatre ghetto”, “Post Scriptum”).
She has numerous awards and merits to her credit.
Hyunim YOON, flutist, was born in Seoul (South Korea). After the National High
School for Arts she attended the Seoul National University. Simultaneously, she studied at the Geneva Conservatoire de Musique (Switzerland) with prof. Maxence Larrieu, and the Hochschule for Music and Performing Arts in Stuttgart (Germany) with
prof. Jean-Claude Gerard. She attracted the attention of the audience as the winner
of the “Chosun” daily newspaper competition and the musical competition “Busan”
(South Korea), and gained an international reputation after winning the second prize
at the 47th Maria Canals International Flute Competition (Spain). She performed as a
soloist with the Philharmonic Orchestra of Sofia, Plovdiv State Orchestra, Transylvania Philharmonic Symphony Orchestra, MAV Symphony Orchestra, Janacek Orchestra, Krakow Philharmonic and Izmir State Philharmonic. She works as a professor at
the Suwon University (South Korea).
92
93
Srijeda, 24. jul / Wednesday, July 24
Opšta bolnica, Kotor, 11 h / General hospital, Kotor, 11 a.m.
Crkva Sv. Duha, 21 h / Church of the Holy Spirit, 9 p.m.
KotorAr-Tić / KotorArt for Children
Marina MILIĆ-APOSTOLOVIĆ, klavir i moderator / piano and moderator
Program:
Zdrav duh pobjeđuje / A Healthy Spirit Wins
Opšta bolnica, Kotor, 11 h / General hospital, Kotor, 11 a.m.
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827):
Za Elizu, bagatela br. 25, WoO 59 /
Für Elise, bagatelle No. 25, WoO 59
Johann Sebastian BACH (1685-1750):
Tokata u d-molu, BWV 565 /
Toccata in D minor, BWV 565
Frédéric CHOPIN (1810-1849):
Etida u c-molu, op. 10, br. 12, Revolucionarna /
Étude in C minor, Op. 10, No. 12, Revolutionary Étude
Robert SCHUMANN (1810-1856):
Uveče iz ciklusa Fantazijski komadi op. 12 /
In the Evening from Fantasy Pieces Op. 12
Edvard GRIEG (1843-1907):
Marš patuljaka iz ciklusa 6 lirskih komada op. 54 /
March of the Trolls from 6 Lyric pieces Op. 54
Čojstvo i junaštvo u muzici / Humanity and Heroism in Music
Crkva Sv. Duha, 21 h / Church of the Holy Spirit, 9 p.m.
Sergei RACHMANINOFF (1873-1943):
Prelid u cis-molu, op. 3, br. 2 /
Prelude in C-sharp minor, Оp. 3, No. 2
Sergei PROKOFIEV (1891-1953):
Đavolja sugestija iz ciklusa 4 komada op. 4 /
Diabolic Suggestion from 4 Pieces Op. 4
Sergei PROKOFIEV:
Monteki i Kapuleti, Merkucio iz Deset
komada iz baleta Romeo i Julija op. 75 /
Montagues and Capulets, Mercutio from 10 pieces from
Romeo and Juliеt Op. 75
Мiroslav ŠTATKIĆ (1951):
Oro, Kolo (folklore dances)
Marko TAJČEVIĆ (1900-1984):
Igre iz Sedam balkanskih igara /
Dances from the Seven Balkan Dances
94
Koncept kostimiranog koncerta Zdrav duh pobjeđuje zasnovan je na pričama o
slavnim likovima iz prošlosti koji su se herojski borili protiv svojih bolesti. Među njima
su Ana Magdalena i Johan Sebastijan Bah, Georg Fridrih Hendl, Ludvig van Betoven,
Frederik Šopen, Sergej Rahmanjinov, Klara i Robert Šuman, Nina i Edvard Grig. S
ciljem da dјeci ulije duhovnu snagu i da im da primjer kako da izdrže u borbi protiv
raznih bolesti, koncert predstavlja idealan program za djecu na bolničkom liječenju.
The concept of the costumed concert A Healthy Spirit Wins is based on the stories of
the famous characters from the past who have fought heroically against their diseases. Among them were Anna Magdalena and Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich
Händel, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Sergei Rachmaninoff, Clara and
Robert Schumann, Nina and Edvard Grieg. Aiming to instill the spiritual strength in
children and give them an example of how to resist various diseases, the concert is
an ideal program for children in hospitals.
KotorAr-Tić, muzička radionica, svojevrstan kutak za djecu i svakako jedan od
brendova Kotor Arta, razvija ljubav prema umjetnosti i njeguje najmlađu publiku.
Ovogodišnja radionica posvećena je pjesniku Petru Petroviću Njegošu, povodom
obilježavanja 200-godišnjice rođenja ovog vladara i vladike Crne Gore. Pijanistkinja
Marina Milić-Apostolović, uvijek agilna da povezuje istoriju, književnost i slikarstvo
s muzikom, kako bi muzičku umjetnost što više približila djeci Kotora i strancima, realizuje radionicu s temom „Čojstvo i junaštvo u muzici“. Kroz citate Gorskog vijenca
program radionice uči djecu o vrijednostima za koja se zalagao Njegoš, povezuje
čojstvo i junaštvo u muzici S. Rahmanjinova i S. Prokofjeva, ruskih kompozitora čiji se
jubileji takođe obilježavaju ove godine. KotorAr-Tić prezentuje i tradicionalne igre kroz
djela M. Tajčevića i M. Štatkića.
KotorAr-Tić, music workshops, a distinctive playground for children and certainly
KotorArt’s brand, develop love for the arts and nurture the youngest audience. This
year’s workshop is dedicated to the poet Petar Petrović Njegoš, honoring the 200th
birth anniversary of the ruler and the Bishop of Montenegro. Pianist Marina Milić
Apostolović, agile to link history, literature and art with music, and bring them closer
to the children of Kotor and foreign tourists, organized a workshop on the theme “Humanity and heroism in music”. Through quotations from Njegoš’s most famous heroic
poem “Gorski Vijenac”, the workshop is teaching children about the values promoted
by Njegoš and connecting humanity and heroism in the music of S. Rachmaninoff and
S. Prokofiev - Russian composers whose anniversaries are also marked this year.
KotorAr-Tić is also presenting folklore dances through the works of M. Tajčević and
M. Štatkić.
Marina MILIĆ-APOSTOLOVIĆ, pijanistkinja i redovna profesorka Akademije umetnosti u Novom Sadu, prvi kostimirani interaktivni koncert postavila је u Londonu 2001.
godine. Tada je direktor kompanije „Stenvej“ takav pristup, inače naučno izučavan i
potvrđen MBA disertacijom na Univerzitetu u Batu, ocijenio riječima: „Naprosto genijalni pristup, nigdje do sada viđen!“ Devetnaest godina provedenih u prestonici Velike
Britanije ostavili su traga na ovu neobičnu ličnost, koja je i umjetnica Bi-Bi-Sijevog
Radija 3. Njen portret u Sali slavnih Stenvej hola može se vidjeti uz najveće pijaniste prošlosti i sadašnjice. Kreirala je i specijalne kompakt-diskove i DVD zapise za
najmlađe, sve sa željom da djecu privuče klasičnoj muzici. U Londonu je 1991. osnovala fond „Laza Kostić“ s ciljem promovisanja srpske kulture u svijetu na najvišem
95
nivou, čiji je najveći projekat bila predstava Henri VI (2012) na Kulturnoj olimpijadi u
londonskom teatru Glob.
Marina MILIĆ APOSTOLOVIĆ, pianist and tenure professor at the Academy of Arts in
Novi Sad, staged the first costumed interactive concert in London in 2001. Steinway
director praised this approach, scientifically researched and confirmed with MBA dissertation at the University of Bath, with the words: “...simply ingenious approach, never seen before”. Nineteen years of living in the capital of Great Britain left their mark
on this unusual personality, the artist of the BBC Radio 3. Her portrait in the Steinway
Hall of Fame can be seen among the greatest pianists of the past and present. She
created special compact discs and DVD movies for children, all aspiring to attract
children to classical music. In 1991 she established the foundation “Laza Kostić” for
promotion of Serbian culture in the world at the highest level. The largest project was
the play Henry VI (2012) at the Cultural Olympics in London’s Globe Theatre.
96
97
Ponedjeljak, 29. jul/ Monday, July 29
Katedrala Sv. Tripuna, 21 h / St. Tryphon’s Cathedral, 9 p.m.
Alla Italiana
Antonio Di CRISTOFANO, klavir / piano (Italija/ Italy)
Cecilia LODA, mandolina / mandolin (Italija, Italy)
Giancarlo De LORENCO, dirigent / conductor (Italija / Italy)
Festivalski orkestar KotorArta / KotorArt Festival Orchestra
Program:
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791):
Divertimento br. 3 u F-duru za gudački ansambl, K. 138 /
Divertimento No. 3 in F major for string ensemble, K. 138
Allegro
Andante
Presto
Wolfgang Amadeus MOZART:
Koncert za klavir i orkestar u Es-duru, br. 14, K. 449 /
Piano Concerto No. 14 in E-flat major, K. 449
Allegro vivace
Andantino
Allegro ma non troppo
Antonio VIVALDI (1678-1741):
Koncert za mandolinu u C-duru, RV 425 /
Mandolin concerto in C major, RV 425
Allegro
Largo
Allegro
Antonio VIVALDI: Kamerni koncert za madolinu (orig. lautu)
i dvije violine u D-duru, RV 93 /
Chamber concerto for mandolin (orig. lute)
and two violins in D major, RV 93
Allegro giusto
Largo
Allegro
Antonio VIVALDI:
Koncert za dvije violine, violončelo i gudače u g-molu, RV 578 /
Concerto for two violins, cello and strings in G minor, RV 578
Allegro
Largo
Allegro
98
Antonio di KRISTOFANO, pijanista, studije klavira
je završio 1986. na Konzervatorijumu „Luiđi Kerubini“ u Firenci (Italija) pod mentorstvom prof. Bakelija.
Nastupa podjednako kao solista i kao član različitih
muzičkih ansambala. Učestvovao je na poznatim
festivalima u Evropi, Izraelu, Meksiku, SAD, Kanadi, Južnoj Koreji itd. Snimio je kompakt-disk s djelima F. Šuberta, kao i s kompozicijama J. Bramsa,
A. Berga i A. Skrjabina. Tokom 2006. i 2007. godine
ostvario je debi u njujorškom Karnegi holu, Koncertnoj sali i Zlatnoj sali Muzikferajna u Beču. Do sada
je nastupao s brojnim orkestrima. Često je pozivan
kao član međunarodnih pijanističkih takmičenja i kao
predavač na Konzervatorijumu „Čajkovski“ u Moskvi,
Ljetnjoj akademiji u Dubrovniku, na univerzitetima u
Seulu, Solunu, SAD-u. Umjetnički je direktor Simfonijskog orkestra Groseta (Italija), Međunarodnog
pijanističkog takmičenja „Skrjabin“ i Muzičke škole u
Grosetu.
Antonio Di CRISTOFANO, pianist, completed piano studies in 1986 at the Luigi Cherubini Conservatory in Florence (Italy) under the supervision of Prof. Bacchelli. He performs
both as a soloist and as a member of various musical ensembles. He performed at major
festivals in Europe, Israel, Mexico, USA, Canada, South Korea etc. He made a compact
disc featuring works of F. Schubert, as well as compositions of J. Brahms, A. Berg and
A. Scriabin. During 2006 and 2007 he made his debut at New York‘s Carnegie Hall, the
Konzerthaus and Golden Hall in Vienna’s Musikverein. He has performed with numerous
orchestras and often invited as a member of international piano competitions, and as a
lecturer at the Tchaikovsky Conservatory in Moscow, the Summer Academy in Dubrovnik,
University of Seoul, Thessaloniki and the USA. He is the artistic director of the Grosseto
Symphony Orchestra (Italy), the Scriabin International Piano Competition and the Music
school in Grosseto.
Čečilija LODA, mandolinistkinja, diplomirala je 1984.
godine na Konzervatorijumu „Čezare Polini“ u Padovi
u klasi prof. Uga Orlandija. Kao članica Trzalačkog
orkestra grada Breše, često je nastupala kao solistkinja
na koncertima u zemlji i inostranstvu. Bila je članica
trzalačkog kvinteta „Raffaele Calace“ i kvinteta „Carmina Rara“. Nastupala je kao solistkinja s ansamblima:
Solisti Venecije, Solisti Peruđe, Orkestar Olimpijskog
teatra u Vićenci, zatim Orkestar „Magna Grecia“, Kamerni orkestar Firence, Italijanski filharmonijski orkestar,
Simfonijski orkestar Sanrema, Kamerni orkestar Istanbula, Barokni orkestar Helsinkija, Orkestar Ermitaža u
Sankt Peterburgu, Klasični orkestar Madeire, Simfonijski orkestar Kališa, Orkestar „Symphony Toronto“. Snimala je za izdavačku kuću „Fone“. Redovno nastupa
kao solistkinja s Kamernim orkestrom Breše „Vox Aurae“, Italijanskim filharmonijskim orkestrom i Orkestrom
Olimpijskog pozorišta u Vićenci.
99
Cecilia Loda, mandolin, graduated in 1984 at the Conservatory Cesare Pollini of
Padua with Prof. Ugo Orlandi. As a member of the plucked strings orchestra of the city
of Brescia, she often performed as a soloist at home and abroad. She was a member
of the plucked strings quintet “Raffaele sting” and the quintet “Carmina Rara”. She
has performed as soloist with ensembles: Solisti Veneti, I Solisti di Perugia, Orchestra
Olympic Theatre in Vicenza, the Magna Grecia Orchestra, Chamber Orchestra of Florence, the Italian Philharmonic Orchestra, the Sanremo Symphony Orchestra, Chamber Orchestra of Istanbul, the Helsinki Baroque Orchestra, Orchestra of Hermitage in
St. Petersburg, Clássica Orquestra da Madeira, the Symphony Orchestra Kalisz and
the Toronto Symphony. She recorded for the “Fone” record company. She regularly
performs as a soloist with the Chamber Orchestra of Brescia “Vox Aurae”, the Italian
Philharmonic Orchestra and the Orchestra of the Olympic Theatre in Vicenza.
Đankarlo De LORENCO, dirigent, studirao je na
Muzičkom konzervatorijumu u Breši, potom na
Univerzitetu u Bolonji. Od 1992. stalni je dirigent
orkestra „Vox Aurae“ iz Breše, od 2003. do 2011.
bio je umjetnički direktor i glavni dirigent Orkestra Olimpijskog pozorišta u Vićenci, a od 2012.
glavni je dirigent Italijanske filharmonije i Simfonijskog orkestra Groseta, kao i dirigent Simfonijskog
orkestra Sanrema. Sarađivao je s poznatim solistima i orkestrima iz Italije i inostranstva. Godine
2009. dirigovao je Simfonijskim orkestrom Abruca
u milanskoj Skali povodom rekonstrukcije Gradskog pozorišta u Akvili. S orkestrom „Vox Aurae“ snimio je cjelokupan opus za gudački orkestar F. Durantea, djela za gudački orkestar J. Mislivečeka, F.
L. Gasmana, klavirske koncerte V. A. Mocarta. Godine 2012. na Festivalu u Santanderu (Španija) sa
Simfonijskim orkestrom Bilbaoa izveo je Triologiju
O. Respigija i svjetsku premijeru Desete simfonije
T. Marka.
Festivalski orkestar KotorArta osnovan je u okviru istoimene nezavisne inicijative
u kulturi 2003. Zamišljen kao staggione ansambl koji funkcioniše i po principu majstorskog seminara, ovaj ansambl ima cilj da okupi perspektivne muzičare regiona koji
tokom nekoliko nedjelja pripremaju i izvode odabrane programe. Uz edukaciju, kroz
rad s istaknutim dirigentima i solistima i koncertne nastupe ovako koncipirani Festivalski orkestar ima i jedno dodatno značenje i poruku koja je na fonu koncepta festivala
u cijelini - to je poruka slavlja muzike kroz toleranciju, suživot i razumijevanje.
KotorArt Festival Orchestra was founded in 2003 under the auspices of the independent initiative in culture of the same name. Conceived as “staggione” ensemble
that acts also as a master seminar, the ensemble aims to bring together talented
musicians from the region, who can prepare and perform selected programs in few
weeks. Apart from education, musicians are working with renowned conductors and
soloists and have numerous concert appearances, which gives the KotorArt Festival
Orchestra an additional meaning and the message - to celebrate music through tolerance, coexistence and understanding.
Giancarlo De LORENZO, conductor, studied at the Music Conservatory in Brescia,
then at the University of Bologna. Since 1992 he has been a permanent conductor of
the “Vox Aurae” Orchestra di Brescia. From 2003 to 2011 he was the artistic director
and the principal conductor of the Orchestra of the Olympic Theatre in Vicenza, and
since 2012 a chief conductor of the Orchestra Filarmonica Italiana and the Orchestra
Sinfonica di Grosseto, as well as a conductor of the Symphony Orchestra of Sanremo.
He has collaborated with renowned soloists and orchestras from Italy and abroad. In
2009 he conducted the Sinfonica Abruzzese at La Scala theatre on the occasion of
the reconstruction of the city of Aquila. With the orchestra “Vox Aurae” he recorded the
entire body of work for string orchestra by F. Durante, works for string orchestra by J.
Misliveček and F. L. Gassman as well as W. A. Mozart’s piano concertos. In 2012 he
performed at the Festival in Santander (Spain) with Orchestra Sinfonica di Bilbao a
“Trilogy” by O. Respighi and the world premiere of the “Tenth Symphony” by T. Marco.
100
101
Petak, 2. avgust / Friday, August 2
Bogorodičin hram, Prčanj, 21 h / Church of Our Lady, Prčanj, 9 p.m.
Peti element / The Fifth Element
Mladen JAGUŠT, dirigent / conductor (Srbija / Serbia)
Festivalski orkestar KotorArta / KotorArt Festival Orchestra
Program:
Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759):
Končerto groso u B-duru, op. 6, br. 7 /
Concerto Grosso in B-flat major, Op. 6, No. 7
Largo
Allegro
Largo, e piano
Andante
Hornpipe
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791):
Serenada za gudače u G-duru, br. 13, K. 525
(Mala noćna muzika) / Serenade No. 13 for
strings in G major, K. 525 (A Little Night Music)
Allegro
Romance: Andante
Menuetto: Allegretto
Rondo: Allegro
* pauza / intermission
Pyotr Ilych TCHAIKOVSKY (1840-1893):
Serenada za gudače u C-duru, op. 48 / Serenade
for strings in C major, op. 48
102
Pezzo in forma di sonatina: Andante non troppo Allegro moderato
Valse: Moderato - Tempo di valse
Élégie: Larghetto elegiaco
Finale (Tema russo): Andante - Allegro con spirito
103
Mladen JAGUŠT, iskusni horski, operski, simfonijski i oratorijumski dirigent
međunarodnog renomea, karijeru je započeo 1945. godine, radeći s horom „Ivan
Goran Kovačić“, čiji je i osnivač. Potom je djelovao kao dirigent Kamernog hora Radio
Zagreba, hora i orkestra Umetničkog ansambla Doma JNA u Beogradu, Opere i Baleta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Simfonijskog orkestra i hora Radiotelevizije Beograd. Dobitnik je više nagrada i priznanja, među kojima su: Oktobarska
nagrada grada Beograda, Vukova nagrada, nagrada Udruženja kompozitora Jugoslavije za izvođenje i trajne zapise kompozicija domaćih autora (Koštane P. Konjovića,
Ohridske legende S. Hristića i kompletnog opusa S. S. Mokranjca). Djelovao je kao
redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Svoja dva jubileja, 80 godina života i 60 godina umjetničkog rada,
obilježio je velikim izvođenjem Rekvijema Đ. Verdija u beogradskom Centru „Sava“
19. novembra 2004.
Mladen JAGUŠT, experienced choral, opera, symphony and oratorio conductor of
international renown, started his career in 1945, founding and working with the choir
“Ivan Goran Kovačić”. He then acted as a conductor of Radio Zagreb Chamber Choir,
choir and orchestra of the Art Ensemble of JNA in Belgrade, Opera and Ballet of the
Serbian National Theatre in Novi Sad, Symphony Orchestra and Choir of Radio Television Belgrade. He has won several awards, including the October award by the City
of Belgrade, “Vuk Stefanović Karadžić” award and the award from the Association
of Yugoslav Composers for performing and recording compositions by local authors
(“Koštana” by P. Konjović, “Ohrid’s legend” by S. Hristić and complete opus of S.
Mokranjac). He worked as a professor at the University of Novi Sad and Faculty of
Music in Belgrade. He celebrated his two anniversaries, 60 years of performing and
80 years of age, on the stage of Belgrade’s “Sava Centar”, conducting the “Requiem”
by G. Verdi on November 19 2004.
copyright - Miroslav Majstorovic
104
105
Nedjelja, 04. avgust / Sunday, August 04
Crkva Sv. Duha, 21 h / Church of the Holy Spirit, 9 p.m.
Pijanistički vatromet / Pianistic fireworks
Simon TRPČESKI, klavir / piano (Makedonija/ Macedonia)
Program:
Johannes BRAHMS (1833-1897):
Tri intermeca, op. 117 / Three Intermezzi, Op. 117
1. Andante moderato
2. Andante non troppo e con molto espressione
3. Andante con moto
Johannes BRAHMS:
Varijacije i fuga na Hendlovu temu, op. 24 /
Variations and Fugue on a Theme by Händel, Op. 24
Franz LISZT (1811-1886):
Večeri u Beču (9 valcera - kaprisa prema
Šubertu), S. 427 /
Soirées de Vienna (9 Valses caprices d’
après Schubert), S. 427
Simon TRPČESKI, pijanista, važi za umjetnika besprijekorne tehnike i delikatne
izražajnosti. Diplomirao je klavir u klasi prof. B. Romanova na Fakultetu muzičke
umjetnosti u Skoplju (Makedonija). Dobitnik je više prvih nagrada na međunarodnim
takmičenjima, kao i priznanja: „Mladi umjetnik“ Kraljevskog filharmonijskog društva
(Velika Britanija), Predsjednički orden zasluga za Makedoniju i Nacionalni umjetnik
Makedonije. Širom svijeta održava resitale, nastupa s orkestrima i kao član kamernih
ansambala. Ostvario je saradnju s brojnim svjetski poznatim orkestrima, kao što su
Londonski simfonijski orkestar, Londonska filharmonija, Koncertgebau orkestar (Holandija), Ruski nacionalni i Orkestar Boljšoj teatra (Moskva), Kraljevska filharmonija (Stokholm), zatim filharmonije Njujorka, Los Anđelesa, Bostona, San Franciska,
Čikaga, simfonijski orkestri Hong Konga, Sidneja, Novog Zelanda. Sarađivao je sa
dirigentima, među kojima su V. Aškenazi, M. Alsop, G. Dudamel, L. Mazel i dr.
Simon TRPČESKI, pianist, is well known as an artist of impeccable technique and
delicate expression. He graduated in piano performance under prof. B. Romanov at
the Faculty of Music in Skopje (Macedonia). He has won several awards and prizes
at international competitions: “Young Artist” Royal Philharmonic Society (UK), Presidential Medal of Merit for Macedonia and Macedonian national artist. He performs
worldwide as a solo artist, with orchestras and as a member of chamber ensembles.
He has established collaborations with many world-renowned orchestras such as the
London Symphony Orchestra, London Philharmonic, Concertgebouw (The Netherlands), the Russian National Orchestra and the Bolshoi Theatre (Moscow), Royal
Philharmonic Orchestra (Stockholm), the Philharmonics of New York, Los Angeles,
Boston, San Francisco, Chicago, symphony orchestras of Hong Kong, Sydney and
New Zealand. He has worked with esteemed conductors including V. Ashkenazi, M.
Alsop, G. Dudamel, L. Mazel etc.
5.Moderato Cantabile con Affetto
7.Allegro Spiritoso
6.Allegro con Strepito
Franz LISZT:
Mađarska rapsodija br. 2, S. 244/2/
Hungarian Rhapsody No. 2, S. 244/2
Credit - KulturOp, Lube Saveski
106
107
Ponedjeljak, 05. avgust / Monday, August 05
Crkva Sv. Duha, 21 h / Church of the Holy Spirit, 9 p.m.
Gromovi u helijumu / Thunders in Helium
Roman SIMOVIĆ, violina / violin (Crna Gora,Velika Britanija /
Montenegro, Great Britain)
Simon TRPČESKI, klavir / piano (Makedonija/ Macedonia)
Program:
César FRANCK (1822-1890):
Sonata za violinu i klavir u A-duru, M. 8 /
Sonata for violin and piano in A major, M. 8
Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo: Fantasia
Allegretto poco mosso
Edvard GRIEG (1843-1907):
Sonata za violinu i klavir u C-duru, op. 45 /
Sonata for violin and piano in C major, Op. 45
Allegro molto ed appassionato
Allegretto espressivo alla romanza
Allegro animato
Roman SIMOVIĆ, violinista, koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra, laureat međunarodnih konkursa „Vijenavski”, „Lipicer“ i „Sion“, prepoznat je širom svijeta
kao umjetnik briljantne virtuoznosti i urođene muzikalnosti. Nastupajući u poznatim
svjetskim salama i na značajnim svjetskim festivalima, kao solista je svirao pred Londonskim simfonijskim orkestrom, Simfonijskim orkestrom Marinski teatra, Simfonijom
Nove Škotske (Kanada), Kamernim orkestrom „Franc List“ (Mađarska), kameratama
Berna i Salcburga, Poznanjskom filharmonijom, Praškom filharmonijom itd. Sarađivao
je s dirigentima: V. Gergijevim, A. Papanoom, K. Jarvijem, J. Belohlavekom, svirao
kamernu muziku sa: Š. Mincom, F. Leluom, I. Golanom, J. Rahlinom i dr. Svira na
violini „J. B. Guadagnini“ iz 1752. Tokom naredne sezone (2013/14) snimiće dva kompakt-diska - kao vođa gudačkog orkestra LSO i kao solista pred Orkestrom „Marinski“
(dirigent V. Gergijev) s koncertima P. I. Čajkovskog i A. Glazunova.
Roman SIMOVIĆ, violinist, concertmaster of the London Symphony Orchestra, laureate of international competitions Wienawski, Lipizer and Sion-Valais, is recognized
worldwide as an artist of brilliant virtuosity and innate musicality. Performing at world
famous venues and at major international festivals, as a soloist he performed with the
London Symphony Orchestra, Mariinsky Theatre Symphony Orchestra, Symphony
Nova Scotia (Canada), Franz Liszt Chamber Orchestra (Hungary), Cameratas of Bern
and Salzburg, Poznan Philharmonic, Prague Philharmonia etc. He has worked with
conductors V. Gergiev, A. Papanno, K. Järvi, J. Belohlavek, and performed chamber
music with: Schlomo Mintz, Francois Leleux, Itamar Golan, J. Rachlin etc. He plays a
1752 “J.B. Guadagnini” violin. During the 2013/14 concert season, he will record two
compact disc - as the leader of the LSO string orchestra and as a soloist in front of
the Orchestra “Mariinsky” (directed by V. Gergiev) with concerts by P. I. Tchaikovsky
and A. Glazunov.
Claude DEBUSSY (1862-1918):
Sonata za violinu i klavir u G-duru, L. 140 /
Sonata for violin and piano in G major, L. 140
Allegro vivo
Intermède: fantasque et léger
Finale: très animé
Maurice RAVEL (1875-1937):
Ciganin, rapsodija za violinu i klavir /
Tzigane, Rhapsody for violin and piano
108
109
Srijeda, 07. avgust/ Wednesday, August 07
Katedrala Sv. Tripuna, 21 h / St. Tryphon’s Cathedral, 9 p.m.
Njegoš, Luča / Njegoš, The Ray
Guy BRAUNSTEIN, dirigent, violina / conductor, violin (Njemačka, Izrael / Germany,
Israel)
Gili SCHWARZMAN, flauta / flute (Njemačka, Izrael / Germany, Israel)
Srđan GRAHOVAC, narator / narrator (Crna Gora / Montenegro)
Andres MUSTONEN, dirigent, violina / conductor, violin (Estonija / Estonia)
Festivalski orkestar KotorArta / KotorArt Festival Orchestra
Program:
Franz SCHUBERT (1797-1828):
Rondo za violinu i gudački orkestar u A-duru, D. 438* /
Rondo for violin and string orchestra in A major, D. 438*
Johann Sebastian BACH (1685-1750):
Koncert za flautu (orig. obou), violinu i orkestar u
d-molu, BWV 1060 /
Concerto for flute (orig. oboe), violin and orchestra in
D minor, BWV 1060
Allegro
Adagio
Allegro
Friedrich KREISLER (1875-1962):
Sinkopacija za flautu i gudače (orig. violinu i klavir) /
Syncopation for flute and strings (orig.violin and piano)
Friedrich KREISLER:
Romansa za flautu i gudače (orig. violinu i klavir), op. 4 /
Romance for flute and strings (orig. violin and piano), op. 4
Arcangelo CORELLI (1653-1713):
Sonata za violinu u d-molu, op. 5, br. 12 (La folia)** /
Violin Sonata in D minor, Op. 5, No. 12 (La Folia)**
Ivan MAROVIĆ (1981): Iskra besamrtna / The immortal Ray (porudžbina KotorArta /
commissioned by KotorArt)
* Solista: Gaj Braunštajn, violina / Soloist: Guy Braunstein, violin
** Solista: Andres Mustonen, violina / Soloist: Andres Mustonen, violin
110
Gaj BRAUNŠTAJN, violinistа, rođen u Tel Avivu (Izrael),
studirao je violinu u klasi prof. Haima Tauba, a kasnije u Njujorku kod poznatih violinista i pedagoga, Glena Dikteroua i
Pinkasa Cukermana. Još kao veoma mlad počeo je da nastupa kao međunarodni solista i kamerni muzičar. Svirao je
s Izraelskom filharmonijom, Orkestrom ciriškog Tonhalea,
Bamberškim simfonijskim orkestrom, zatim Orkestrom Radio Kopenhagena i Radio Frankfurta, kao i Filharmonijom
milanske opere „Skala“, Berlinskom filharmonijom itd. Od
2006. godine muzički je direktor festivala „Rolandseck“ u
Njemačkoj. Postao je najmlađi koncertmajstor Berlinske fillharmonije 2000. godine, gdje i danas radi. Vrhunac njegove
solističke karijere predstavlja sezona 2010/11. kada je svirao s Izraelskim simfonijskim orkestrom, zatim Orkestrom
salcburškog Mocarteuma, Sofijskom filharmonijom i dr.
Guy BRAUNSTEIN, violinist, born in Tel Aviv (Israel), studied violin with Prof. Chaim Taub, and later in New York with
renowned violinists and teachers, Glenn Dicterowand and
Pinkas Zukerman. As an international soloist and chamber musician he began to perform as very young. He has performed with the Israel Philharmonic Orchestra, the
Tonhalle Zurich, Bamberg Symphony Orchestra music, then Radio Copenhagen and
Frankfurt Radio Orchestras, the Philharmonica de la Scala, Berliner Philharmoniker
and many others. Since 2006 he is the musical director of the Rolandseck Festival in
Germany. He became the youngest concertmaster of the Berlin Philharmonic in 2000,
where he still works. The highlight of his solo career is concert season 2010/11 when
he played with the Israel Symphony Orchestra, the Mozarteum Orchestra Salzburg,
and the Sofia Philharmonic Orchestra.
Gili ŠVARCMAN, flautistkinja, nastupa širom svijeta kao
solistkinja i članica kamernih ansambala, u najznačajnijim
evropskim salama. Muziku je studirala na Muzičkoj akademiji u Jerusalimu (Izrael) i na Univerzitetu Tel Aviva, a
školovanje je nastavila na Muzičkoj akademiji u Minhenu
(Njemačka) u klasi prof. Andraša Adorjana. Redovno
svira na prestižnim festivalima: Jerusalimskom festivalu kamerne muzike, Zagrebačkom ljetnjem festivalu,
Salcburškom festivalu, kao i festivalu „Rolandseck“ u
Njemačkoj, s muzičarima kao što su Sol Gabeta, Emanuel
Paji, Fransoa Lelu i dr. Poslednjih godina bila je na mjestu
prve flaute ansambla „Gropius“ i kamernog orkestra „Eden“
u Londonu. Trenutno je članica ansambla „Solisti Tel Aviva“
i Međunarodnog orkestra „Maler“. Takođe je članica orkestra „West-Eastern Divan“, kojim rukovodi maestro Daniel
Barenboim.
Gili SCHWARZMAN, flutist, performs worldwide as a soloist and a member of chamber ensembles at the most
important European concert halls. She studied music at
the Academy of Music in Jerusalem (Israel) and Tel Aviv
University, and continued her education at the Academy
111
of Music in Munich (Germany) in the class of Prof. Andras Adorjan. She performs
regularly at prestigious festivals - Jerusalem Chamber Music Festival, Spring Festival
of Zagreb, Salzburg Festival, and Rolandseck Festival of Germany, with musicians
such as Sol Gabetta, Emmanuel Pahud and Francois Leleux. In recent years she was
the first flute of the Gropius ensemble and the Eden chamber orchestra in London.
Currently she is a member of the ensemble “Tel Aviv soloists” and the “Mahler” international orchestra. She is also a member of the “West-eastern Divan” orchestra, lead
by maestro Daniel Barenboim.
Srđan GRAHOVAC, glumac, završio je Fakultet dramskih
umjetnosti na Cetinju, u klasi prof. Branislava Mićunovića.
Igrao je u predstavama Sudnji dan (diplomska predstava),
The Pillow Man-Jastučko (Hrvatska), Fužinski Blues, Hlapci
(Slovenija), zatim u predstavama Čekajući Godoa, Medeja
i Che Gevara reditelja Slobodana Milatovića, u predstavama Konte Zanović, Montenegrini, Princeza Ksenija i Danilo
rediteljke Radmile Vojvodić, u predstavi Njegoš vatre reditelja Radmile Vojvodić i Paolа Mađeliја, potom u predstavama San ljetnje noći, Malograđani i Galeb reditelja Paola
Mađelija, Joneskomanija, Poludjela lokomotiva, Party Time
i Saloma, Eksplozija sjećanja 5 reditelja Edvarda Milera, u
predstavi Otpad reditelja Nika Apera, Gorski vijenac reditelja Branislava Mićunovića itd. Igrao je u filmovima: L... kao
ljubav, Gledaj me, Lokalni vampir, Ljubav Ožiljci, u televizijskom filmu Marko Skače.
Srdjan GRAHOVAC, actor, graduated from the Faculty of Dramatic Arts in Cetinje,
with Prof. Branislav Mićunović. He acted in plays Judgment Day (graduation performance), The Pillow Man (Croatia), Fužinski Blues, Hlapci (Slovenia), followed by
performances of Waiting for Godot, Medea and Che Guevara directed by Slobodan
Milatović, Conte Zanović, Montenegrini, Princess Ksenija and Danilo directed by Radmila Vojvodić, the play Njegoš, Fire directed by Radmila Vojvodić and Paolo Magelli,
followed by performances in A Midsummer Night’s Dream, Philistines and Seagull directed by Paolo Magelli, Ionescomania, Crazy Locomotives and Party Time, Salome,
the Explosion of Memories 5 directed by Edward Miller, in the play Waste directed by
Nick Apera, Mountain Wreath directed by Branislav Mićunović, etc. He played in the
movies: L…is for love, Look at Me, Local Vampire, Love Scars, and in the television
movie Marko Jumps.
Andres MUSTONEN, dirigent, u svemu što radi izražava svoj originalni izgled i
muzičku spoznaju, bilo da diriguje simfonije Malera i Šostakoviča ili bečkih klasičara.
Aktivno izvodi djela svojih savremenika, kao što su: S. Gubajdulina, K. Penderecki,
G. Kančeli, V. Silvestrov, A. Knaifel, E. Tir, A. Pert i A. Terterjan. Muzičko obrazovanje
je stekao na Muzičkoj akademiji u Talinu (Estonija). Tokom sedamdesetih godina XX
vijeka okrenuo se izvorima evropske hrišćanske tradicije i osnovao ansambl „Hortus
Musicus“, čiji repertoar danas čini muzika od indijske, arapske i jevrejske tradicionalne
muzike do djela savremenih kompozitora. Pored toga, Mustonen voli da svira kamernu muziku sa svojim prijateljima i kolegama i nedavno je osnovao ansambl „Art Jazz
Quartet“. Nastupa širom svijeta s lokalnim orkestrima, ansamblom „Hortus Musicus“ ili
kao solista, u brojnim evropskim zemaljama, kao i Brazilu, Meksiku, Izraelu.
112
Andres Mustonen, conductor, expresses his personality
and musical knowledge in everything he does, whether he
is conducting a symphony by Mahler and Shostakovich or
the Viennese classics. He is keenly performing his contemporaries such as S. Gubaidulina, K. Penderecki, G Kancheli,
V. Silvestrov, A. Knaifel, E. Tüür, A. Pärt, and A. Terterjan. He
graduated at the Music Academy in Tallinn (Estonia). During the seventies he turned to basics of European Christian
tradition and founded the ensemble “Hortus Musicus”. Their
repertoire today includes variety of music from Indian, Arab
and Jewish traditional music to the works of contemporary
composers. In addition, Mustonen loves to play chamber music with his friends and colleagues, and recently founded the
group “Art Jazz Quartet”. He performs around the world with
local orchestras, Ensemble “Hortus Musicus” or as soloist in
numerous European countries, as well as Brazil, Mexico, and
Israel.
Ivan MAROVIĆ, kompozitor, poslije završenog klavirskog odsjeka u Srednjoj muzičkoj
školi „Vida Matjan“ u Kotoru, upisao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji na Cetinju.
Pohađao je Internacionalni seminar iz kompozicije u Rajhenau (Austrija, 2005, 2006)
kod prof. Jana Jiraseka i Detleva Milera Zimensa, kao i džez radionice nevladine
organizacije „Jazz Art“ u Podgorici (Crna Gora, 2008, 2009) kod prof. Stjepka Guta
i Ralа Mićića. Autor je muzike za brojne pozorišne predstave: Art export (režija L.
Dedović), Medeia, (režija S. Milatović), Dobri Zloćko (režija P. Pejaković), Oro iz bajke (režija B. Lungov), Don Žuan (režija A. Vukotić), Čaura (autori T. Vujošević i S.
Nelević), Command Performance (režija P. Kirbi), Ulcinjski gusar (režija M. Karadžić) i
dr. Dobitnik je nagradе za autora saradnika na Bijenalu crnogorskog teatra za muziku
u predstavama Medeia reditelja Slobodana Milatovića i Oro iz bajke reditelja Bonja
Lungova.
Ivan MAROVIĆ, composer, after graduating from the piano
department at the Music High School “Vida Matjan” in Kotor, he enrolled the Music Academy in Cetinje. He attended
the international composition seminar in Reichenau (Austria, 2005, 2006) with prof. Jana Jirasek and Detlev Müller Zimens and jazz workshops of NGO “Jazz Art” in Podgorica (Montenegro, 2008, 2009) with Prof. Stjepko Gut and
Rale Mićić. He is the author of music for numerous theater
productions: Art Export (directed by L. Dedović), Medeia,
(directed by S. Milatović) Good Naughty (directed by P.
Pejaković), Oro from Fairytale (directed by B. Lungov), Don
Juan (directed by A. Vukotić), Cocoon (authors T. Vujošević
and S. Nelević) Command Performance (directed by P. Kirby), Ulcinj Pirates (directed by M. Karadžić) and others. He
received the award as the author’s associate at the Biennale
of Montenegrin Theaters for music in play Medeia, directed
by Slobodan Milatović and Oro Fairytale directed by Bonjo
Lungov.
113
Subota, 10. avgust/ Saturday, August 10
Ljetnja scena, 21 h / Summer stage, 9 p.m.
Duško Gojković Summit
Duško GOJKOVIĆ, džez truba / jazz trumpet
(Njemačka, Srbija / Germany, Serbia)
Belgrade Summit Octet (Srbija / Serbia)
Duško GOJKOVIĆ, džez trubač i kompozitor, studije je završio na Muzičkoj akademiji
u Beogradu i Muzičkoj akademiji „Berkli“ (SAD). Bio je član više poznatih džez orkestara: Mejnarda Fergusona, Vudija Hermana, Radio Beograda, Keni Klark/Fransi Boland Big benda. Godine 1966. objavio je album „Swinging Macedonia“ koji predstavlja
utemeljenje danas priznatog stila balkan džez. Pored kompakt-diska „Soul Connection“ (1994), snimio je više albuma za izdavačku kuću „Enja Rekords“ (Minhen): „Bebop City“, „Balkan Connection“, „Balkan blue“, „Samba do mar“, „A Handful O’Soul“,
„ Samba Tzigane“, „Five Horns and Rhythm Unit“. Јedini је džez muzičar s prostora
bivše Jugoslavije čiji je opus u drugoj polovini XX vijeka zabilježila svaka relevantna
džez enciklopedija u svijetu. Godine 2007. izašlo je srpsko izdanje Gojkovićeve biografije Džez je sloboda, koju je bavarski Džez institut objavio još 1995. u čast njegovog četrdesetogodišnjeg boravka u Njemačkoj.
Duško GOJKOVIĆ, jazz trumpeter and composer, graduated from the Music Academy in Belgrade and the Berklee College of Music (USA). He was a member of several
well-known jazz bands: Maynard Ferguson, Woody Herman, Radio Belgrade, Kenny
Clarke/Francy Boland Big Band. In 1966 he released the album “Swinging Macedonia”, accepted today as a foundation of Balkan-style jazz. Besides the compact disc
“Soul Connection” (1994), he recorded several albums for the label “Enja Records”
(Munich): “Bebop City”, “Balkan Connection”, “Balkan Blue”, “Samba do Mar”, “A
Handful O’Soul”, “Samba Tzigane”,” Five Horns and Rhythm Unit”. He is the only jazz
musician from the former Yugoslavia whose body of work was acknowledged in every
relevant jazz encyclopedia in the world in the second half of the twentieth century. In
2007 the Serbian edition of his biography “Jazz is freedom” was released, which the
Bavarian Jazz Institute published back in 1995, honoring his fortieth anniversary of
life in Germany.
Za 40. BEMUS (Beogradske muzičke svečanosti, Srbija) Duško Gojković je 2008. pripremio produkciju s internacionalnim „all star“ sastavom pod nazivom Summit Octet,
u koјem je okupio muzičare iz svih djelova planete: Australije, SAD, Italije, Francuske,
Njemačke, Makedonije, Srbije. Pored nezaboravnog koncerta, sastav je snimio materijal za kompakt-disk koji je prvo objavila izdavačka kuća B92 (Srbija), a potom
„Enja Rekords“ (Minhen). Krajem 2012. snimljen je CD „Quo vadis samba“ s Big bend
orkestrom RTS-a s novim Gojkovićevim aranžmanima njegovih originalnih kompozicija. U toku je snimanje albuma pod radnim naslovom „Duško and strings“. Autorske
kompozicije u aranžmanima proslavljenog britanskog saksofoniste i aranžera Pitera
Kinga biće snimljene s gudačima Brandenburškog simfonijskog orkestra i džez ritam
sekcijom. U Kotoru će Belgrade Summit Octet predstaviti originalne aranžmane za
sastav: 2 trube, trombon, 2 saksofona i ritam sekciju.
114
For 40th BEMUS (Belgrade Music Festival, Serbia) in 2008, Duško Gojković formed a
production with an international “all-star” band called the Summit Octet, which brought
together musicians from all parts of the globe: Australia, USA, Italy, France, Germany,
Macedonia and Serbia. In addition to the unforgettable concert, the band recorded
material for a CD, first published by record company B92 (Serbia), and then “Enja
Records” (Munich). In 2012 he recorded the CD “Quo vadis samba” with Big Band Orchestra of RTS (Radio Television Serbia) with new arrangements of his original compositions. Currently he is recording the album entitled “Duško and strings.” His original
compositions arranged by famous British saxophonist and arranger Peter King, will be
recorded with strings of the Brandenburg Symphony Orchestra and jazz rhythm section. Duško Gojković and the Belgrade Summit Octet will present in Kotor original
arrangements for 2 trumpets, trombone, two saxophones and rhythm section.
115
Utorak, 13. avgust/ Tuesday, August 13
Ljetnja scena, 21 h / Summer stage, 9 p.m.
Insieme
Miloš KARADAGLIĆ, gitara / guitar
(Crna Gora, Velika Britanija / Montenegro, Great Britain)
Premil PETROVIĆ, dirigent / conductor (Srbija, Njemačka / Serbia, Germany)
Orkestar bez granica / No Borders Orchestra
Program:
Sergei PROKOFIEV (1891-1953):
Simfonija br. 1 u D-duru, br. 1, op. 25 (Klasična) /
Symphony No. 1 in D major (Classical), Op. 25
Allegro con brio
Larghetto
Gavotte: Non troppo allegro
Finale: Molto vivace
Isidora ŽEBELJAN (1967):
Konji Svetog Marka, iluminacija za orkestar /
The Horses of Saint Mark, an illumination for orchestra
Joaquín RODRIGO (1901-1999):
Koncert za Aranhuez, za gitaru i orkestar /
Concierto de Aranjuez, for guitar and orchestra
Allegro con spirito
Adagio
Allegro gentile
Richard WAGNER (1813-1883):
Zigfridova idila, simfonijska poema, WWV 103 /
Siegfried-Idyll, symphonic poem, WWV 103
Ruhig bewegt
Leicht bewegt
Lebhaft. Rallentando
Zoltán KODÁLY (1882-1967):
Igre iz Galante / Dances of Galanta
Lento
Allegretto moderato
Allegro con moto, grazioso
Allegro
Allegro vivace
116
© Margaret Malandruccolo / DG
Miloš KARADAGLIĆ, gitarista, posebnu pažnju u svijetu privukao je 2011. debitantskim
albumom „The Guitar“. Gitaru je počeo da uči s osam godina, da bi sa sedamnaest upisao Kraljevsku muzičku akademiju u Londonu. Kao ekskluzivni umjetnik izdavačke kuće
„Dojče Gramofon“ realizovao je svoj drugi album „Latino“ (Pasión) 2012. godine, za koji je
dobio nagradu „Classic Brit“ (Velika Britanija) i „Echo Klassik“ (Njemačka). Godina 2012.
u njegovoj karijeri bila je označena rasprodatim koncertima u Velikoj Britaniji, Francuskoj,
Holandiji, Švajcarskoj, SAD, Kanadi, Koreji, Japanu, Kini, Australiji. Kao solista nastupao je s orkestrima: Simfonijskim orkestrom Atlante, Kraljevskim škotskim nacionalnim
orkestrom, Londonskom filharmonijom, Engleskim kamernim orkestrom, Filharmonijom
Hong Konga. Nastupa podjednako u poznatim svjetskim salama i u netradicionalnim
prostorima, u kamernom ambijentu i u velikim salama, kao što je to bilo pred 3000 posjetilaca u londonskoj sali „Royal Albert Hall“.
Milos KARADAGLIĆ, guitarist, drew the attention of the world in 2011 with his debut album “The Guitar”. He began studying the guitar at the age of eight, and at seventeen he
entered the Royal Academy of Music in London. As an exclusive artist of “Deutsche Grammophon” he released his second album “Latino” (Pasión) in 2012, for which he won the
“Classic Brit” (UK) and the “Echo Klassik” (Germany) awards. The year 2012 was marked
in his career with sold-out concerts in the UK, France, Netherlands, Switzerland, USA,
Canada, Korea, Japan, China and Australia. As a soloist he has performed with orchestras: the Atlanta Symphony Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, the London
Philharmonic, the English Chamber Orchestra, Hong Kong Philharmonic Orchestra. He
performs equally in the world-famous concert halls and non-traditional venues, the chamber settings and in large halls, as it was in the Royal Albert Hall in front of 3000 people.
Premil PETROVIĆ, dirigent, diplomirao je na teorijskom odsjeku Fakulteta muzičke
umetnosti u Beogradu, a potom i dirigovanje na Visokoj školi za muziku „Hans Ajsler“ u
Berlinu. Sredinom 90-ih godina osnovao je Muzičko pozorište u kulturnom centru Radija
117
B92 „Rex“. Istakao se kao izvođač operskih i drugih muzičko-scenskih djela klasičnog i
savremenog repertoara, a njegove interpretacije muzičko-scenskih djela savremenih srpskih kompozitorki Anje Đorđević (opera Narcis i Eho, scenska kantata Atlas) i posebno
Isidore Žebeljan (opere Zora D. i Maratonci) naišle su na oduševljenje stručne kritike i
publike u zemlji i inostranstvu. Kao dirigent simfonijske muzike nastupao je s Berlinskim
simfoničarima, Beogradskom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom RTS-a, Kamernim
orkestrom „Gudači svetog Đorđa”, orkestrom „Žebeljan“ i dr. Godine 2010. s gudačkim
kvartetom „Brodski“ i hornistom Štefanom Dorom snimio je kompakt-disk s muzikom
Isidore Žebeljan. Umjetnički je direktor i osnivač Orkestra bez granica.
Premil PETROVIĆ, conductor, graduated music theory at the Faculty of Music in Belgrade, and then conducting at the Hochschule für Musik “Hans Eisler” in Berlin. In the mid90s, he founded the musical theater at the “Rex” Cultural Center of Radio B92. He distinguished himself as a conductor of opera and other musical and stage works from classical
and contemporary repertoire to his interpretations of stage musical works of contemporary
Serbian composers Anja Đorđević (opera Narcissus and Echo, scenic cantata Atlas) and
especially Isidora Žebeljan (operas Zora D. and Marathoners) to delight of critics and audiences at home and abroad. As a conductor of symphonic music, he has performed with
the Berliner Symphoniker, Belgrade Philharmonic, Symphony Orchestra of the Serbian
Radio-Television, Strings of St. George, Žebeljan Orchestra and others. In 2010 the string
quartet “Brodski” and horn player Stefan Dohr made a compact disc with music by Isidora
Žebeljan. He is the artistic director and the founder of the No Borders Orchestra.
Orkestar bez granica je kreiran u Beogradu. Lideri festivala i muzičkih institucija regiona
dogovorili su se 23. oktobra 2010. o osnivanju Orkestra. Poslije audicija u više gradova
formiran je orkestar s 80-100 mladih profesionalonih muzičara. Inspiracija je pronađena
u izraelsko-palestinskom orkestru West-Eastern Divan (WEDO) koji su osnovali dirigent
Danijel Barenbojm i palestinski intelektualac Edvard Said. Misija orkestra započela je
izvođenjem Malerove Druge simfonije (Uskrsnuće) na ljetnjim festivalima, a nastavila se
na koncertima u regionu, u Briselu, Parizu, Berlinu. Orkestar je nastao iz želje da se oformi
regionalni profesionalni simfonijski orkestar i da se kreira projekat koji poziva na novu
vrstu komunikacije. Društveni aspekat projekta ostvaruje se kroz dekonstrukciju stereotipa, prevazilaženje nacionalizma, rasizma, ksenofobije, homofobije, krvavog naslijeđa iz
prošlosti, odnosno kroz afirmaciju kulturnih vrijednosti. Sa svom sviješću o prošlosti Orkestar nije jugonostalgičan projekat. Naprotiv, on je u potpunosti okrenut budućnosti.
No Borders Orchestra was created in Belgrade. Leaders of the festivals and music institutions in the region decided to form an orchestra on October 23 2010. After auditions in
several cities, they formed an ensemble with 80-100 professional young musicians. Inspiration came from the Israeli-Palestinian orchestra West-Eastern Divan Orchestra (WEDO),
which was founded by conductor Daniel Barenboim and Palestinian intellectual Edward
Said. The mission of the orchestra began by performance of Mahler’s Second Symphony
(Resurrection) at summer festivals and concerts, continued in the region, Brussels, Paris
and Berlin. The orchestra was formed with aspiration to establish a regional professional
symphony orchestra and to create a project that calls for a new type of communication.
The social aspect of the project is achieved through the deconstruction of stereotypes,
overcoming nationalism, racism, xenophobia, homophobia, bloody legacy of the past and
the promotion of cultural values. With the full awareness of the past, orchestra is not a
“Yugo-nostalgic” project. On the contrary, it is entirely focused on the future.
© Margaret Malandruccolo / DG
118
119
Pod pokroviteljstvom UNESCO-a / Under the patronage of UNESCO
Produkcija festivala / Festival production
5. Međunarodni festival KotorArt / 5th KotorArt International Festival
Izvršna produkcija / Executive production:
NVO KotorArt: Nezavisna inicijativa u kulturi /
NGO KotorArt: Independent Initiative in Culture
Stari Grad 456, 85330 Kotor
12. KotorArt Don Brankovi dani muzike
12th KotorArt Don Branko’s Music Days
Pokrovitelji festivala / Festival patrons
Ministarstvo kulture Crne Gore / Ministry of Culture of Montenegro
Opština Kotor / Kotor Municipality
Sponzori festivala / Festival sponsors
Prva Banka Crne Gore
Montenegro Airlines
Opština „Stari Grad“ Beograd, Srbija
Generalni medijski pokrovitelj / Official media patronage
Radio-Televizija Crne Gore
Ratimir MARTINOVIĆ, umjetnički direktor / Artistic Director
Viktor VAROŠI, producent / Producer
Dejan ĐONOVIĆ, organizacioni direktor / Organizing Director
Marina MIKIĆ, asistent umjetničkog direktora / Assistant to Artistic Director
Laura JOVANOVIĆ, organizator / Organizer
Olga ŽULOVIĆ, odnosi s javnošću / PR Manager
Timea KALMAR, umjetnički intendant Festivalskog orkestra KotorArt-a / Artistic
Intendant of the KotorArt Festival Orchestra
Boris MARKOVIĆ, urednik programske knjižice / Chief-Editor of the Program Booklet
Protokol i prodaja karata / Protocol and ticket sales:
Andrea ORLANDO, Emina MARJANOVIĆ
Asistenti produkcije / Production assistants:
Matija BOROE, Lazar BUZIĆ, Petar SBUTEGA, Milka ŠOLAJA, Dragana KRGOVIĆ
Klavirštimeri / Piano tuners:
Kristijan BJELANOVIĆ, Gavrilo RADUNOVIĆ
Prevodi / Translations:
Olga PETROV
Prijatelji festivala / Festival friends
Biskupski ordinarijat, Kotor
Muzički centar Crne Gore
Crnogorsko narodno pozorište
Ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori
Muzička škola „Vida Matjan“
Kulturni centar „Nikola Đurković“
BMW - Voli motors
Voli trade d.o.o.
Hotel „Marija“
Hotel „Cattaro“
Dom za djecu sa oštećenjem sluha i govora u Kotoru
MIROSS Travel Agency
Pobjeda A.D.
Portal Analitika
Radio Skala
Radio Kotor
120
121
Kotor
arTeatar
kotor
arTheatre
200
godina
od rođenja
MEĐUNARODNI FESTIVAL KOTOR ART,
CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE I KRALJEVSKO POZORIŠTE ZETSKI DOM
Premijera: 20. jul
Reprize: 21. i 22. jul
NJEGOŠ I JA
Kotor arTeatar premijera 2013
Autorski projekat Paola Magellija
Producenti: Janko Ljumović, Slobodan Božović
Saradnica na dramaturgiji; Željka Udovičić
Kompozitor: Ljupče Konstantinov
Scenograf : Hans Georg Schafer
Kostimograf: Leo Kulaš
Igraju:
Karmen Bardak, Aleksandar Radulović
Paolo Magelli, Maja Pelević, Ljupčo Kontantinov
PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ, rođen je na Njegušima, blizu Cetinja 1. novembra
1813. godine.
Vladika, pjesnik i filozof, naslijedio je Svetog Petra Cetinjskog, nastavljajući njegovu
državotvornu i prosvetiteljsku misiju. Njegoševo djelo pripada duhu evropskog romantizma, ali je njegov autorski otklon oslonjen na narodnoj poeziji, donio autentičan
pečat knjževnosti XIX vijeka.
Dramski spjevovi “Gorski vijenac” i “Lažni car Šćepan mali”, kao i filozofsko -religiozni spjev “Luča mikrokozma”, nesumnjivi su vrhunci njegovog djela. Najveći pjesnik
Južnih Slovena, jedan od najobrazovanijih umova svoga vremena, državnik i izvrstan
diplomata, bio je jedan od kreatora “Jugoslovenske ideje”. Održao je duhovne veze
sa najvišim evropskim političkim personama svoga vremena, boravio je u Italiji, Rusiji,
Austriji... Umro je od tuberkoloze 1851. godine u tridesetosmoj godini života, a dvadesetprvoj godini vladavine.
PAOLO MAGELLI, rođen je u Pratu, u središtu Toskane u Italiji.
Na njegov umjetnički razvoj uticao je njegov učitelj Giorgio Strehler, kome je Magelli
bio asistent.
Početkom 70-tih zajedno s Robertom Benignijem, Pamelom Viloresi i Marcellom
Bartolijem postaje jedan od osnivača “Teatro studio del Teatro Metastasio”, gdje su se
bavili proučavanjem kultura njima manje poznatih prostora.
Režira gotovo na svim prostorima bivše Jugoslavije, te u Njemačkoj, Francuskoj,
Belgiji, Švajcarskoj, Italiji, JužnojAmerici, Madjarskoj i Izraelu. Živi između Njemačke,
Toskane i Zagreba, u kojem se nastanio krajem 1985. godine.
Dobitnik je mnogih međunarodnih pozorišnih nagrada. Od 2010. je upravnik “Teatro
Stabile della Toscana” i vanredni professor na ADU Zagreb, na Odsjeku za pozorišnu
režiju.
Direktor je Međunarodnog festival Kotor art.
126
Ljubavi, dosađujem ti po poslednji put
“Njegoš i ja” - priča o jednom dječaku koji živi u prošlosti.
“Njegoš i ja” - nije sentimentalna autobiografija, već san koji se zaista i dogodio.
“Njegoš i ja” - govori o jednom mladiću od 26 godina; o jednom Italijanu koji je loše
govorio slovenske jezike i nije poznavao velikog Pjesnika.
Prvo ostvarenje koje je pročitao bila je “Luča mikrokozma”, stara knjiga štampana u
Đenovi.
Čitajući tu knjigu počeo je zamišljati prostor u kojem je nastala i tako je u svojoj glavi
kreirao sve te bajkovite predjele: jezera, visoke planine i more.
I kameni grad.
Krajem ljeta je bio pozvan od strane jednog pjesnika i jednog glumca, koji je na kraju
radio kao direktor pozorišta - i u pozorištu je i umro - mlad, zato što je bio dobar.
Pozvan je u tu bajkovitu zemlju i shvatio je da ga je njegova mašta odvela pravo do
srži realnosti, stvar koja se rijetko dešava u životu.
Dočekan je na obali jednog velikog jezera, u kafeu okruženom grmovima šipka.
Otišao je i do ušća rijeke, zatim u grad Vladike, pa do mjesta u kojem se rodio veliki Pjesnik. Došao je do vrhova planina, svo vrijeme vođen Danteom i Domaćinom.
Konačno je sišao i do mora, do kamenog grada. U jednom užasnom hotelu, koji je
nosio norveško ime, upoznao je jednu bijesnu ali simpatičnu konobaricu sa dlakavim
nogama. Upoznao je i jednog glupog policajca ali je nastavio da priča o Njegošu.
“Njegoš i ja”, predstavlja želju za znanjem, spoznajom veličine drugih i ljepotu voljenja
različitosti. “Njegoš i ja” znači voditi diskusije dok ne budeš pobijeđen, kao ti one
večeri pored bunara u kamenom gradu, u restoranu koji se zvao “Karampana”, a
danas se zove ne znam više kako ali znam da tamo više neću kročiti jer me sigurno
policajac glupan čeka da se pojavim.
Draže mi je da pobjegnem u glavu “Mime od dlakavih nogu” i sakrijem se u njen
ironični osmijeh od žutih zuba.
Da, i draže mi je da se svađam sa svojim alter egom oko “Njegoš i ja”.
Prošle su već godine otkad se svađamo i prepirka još nije završena.
Postoji samo jedna osoba koja me razumije - muzičar, zato što je lud kao ja.
Paolo Magelli
127
INTERNATIONAL FESTIVAL KOTOR ART
MONTENEGRIN NATIONAL THEATRE AND ROYAL THEATRE ZETSKI DOM
Love, I am bothering you for the last time
Premiere: July 20th
Reprises: July 21st and 22nd
“Njegos and I” - a story of a boy living in the past.
NJEGOSH AND I
Kotor arTheatre premiere 2013
Original project author: Paolo Magelli
Producers: Janko Ljumović, Slobodan Božović
Associate at dramaturgy: Željka Udovičić
Composer: Ljupče Konstantinov
Set designer: Hans Georg Schafer
Costume designer : Leo Kulaš
Cast:
Karmen Bardak, Aleksandar Radulović
Paolo Magelli, Maja Pelević, Ljupčo Konstantinov
PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ was born in Njegoši, near the town of Cetinje, on
November 1, 1813. He was the Bishop-ruler of Montenegro, poet and philosopher.
He succeeded St. Peter of Cetinje on the state throne, continuing his creation of the
state and enlightening mission. Njegoš’s works are part of European Romanticism,
but his tendencies toward folk poetry, created authentic signature in the 19th century
literature.
His poetry pieces “The Mountain Wreath” and “Scepan the Small, the Pretender”, as
well as philosophic-religious epic “The light of Microcosm” are his best works. He was
the greatest poet among the South Slavs, and one of the most educated persons of
that time, statesman and excellent diplomat. Njegoš was one of the creators of the
“Yugoslav idea”. He had spiritual relationship with the most important European, political, and cultural personas, he was in Italy, Russia, Austria… He died of tuberculosis in
1851, at the age of 38, and the 21st year of his rule.
PAOLO MAGELLI was born in Prato, in the heart of Tuscany. His artistic development was greatly influenced by his teacher Giorgio Strehler, whose assistant Magelli
was. Along with Roberto Benigni, Pamela Viloresi and Marcello Bratoli he became
one of the founders of “Teatro studio del Teatro Metastasio” at the beginning of the
1970’s. There they studied cultures that were less known to the public. Magelli directed on almost all stages in ex-Yugoslavia, Germany, Switzerland, Belgium, Italy, South
America, Hungary, Israel. He lives between Geramant, Tuscany and Zagreb, were he
has been living since 1985.
He won many international theatre awards. He has been the headmaster of “Teatro
Stabile della Toscana” since 2010 and associate professor at the Drama Academy of
the Zagreb University, department Theatre Director.
Magelli is Festival Director of international festival Kotor art.
128
“Njegos and I” - it is not a sentimental biography but a dream that really happened.
“Njegos and I” - it is about a 26-year-old young man; about an Italian who spoke Slavic
languages pretty bad and knew nothing about the great Poet.
The first work that he read was “Luča Mikrokozma”, an old book printed in Genoa.
While reading the book he started imagining the space where it came to being and
thus created in his head fairytale landscapes: lakes, high mountains and the sea.
And a stony town as well.
By the end of the summer he was called by a foreign poet and an actor, who ended
up working as a Theatre Director - and in the Theatre he passed away - yet a young
man, because he was kind. He was called to that fairytale land and realized that his
imagination led him straight to the essence of the reality, which is something that
rarely ever happens in one’s life.
He was welcomed at the bank of a huge lake, in a café surrounded by rose-hip bushes.
He went to the river delta, then to the town of a Bishop, and then to the place where
the great Poet was born. He reached the peaks of the mountains, led by Dante and the
Host, all the time. Finally, he went to the coast, to the stony town. In a horrible hotel,
bearing a Norwegian name, he met a furious but a rather cute waitress with hairy legs.
He also met a stupid policeman but he went on talking about Njegos. “Njegos and I” is
a wish for knowledge, comprehension of other people’s greatness and beauty of loving differences. “Njegos and I” means to have discussions until defeated, just like you
were that night near the well in the stony town, in a restaurant named “Karampana”,
today named who knows how, but I know that not ever again shall I go there, since that
stupid policeman must be certainly waiting for me to show up.
I’d rather run away into the head of “Mima, the hairy legs” and hide behind her ironic
yellow-teeth smile.
Yes, I’d rather not fight with my alter-ego about “Njegos and I”.
Many years passed since we have been fighting and our quarrelling hasn’t finished
yet.
There is only one person that understands me - a musician, because he is mad, just
like me.
Paolo Magelli
129
MEDJUNARODNI FESTIVAL KOTOR ART,
KRALJEVSKO POZORIŠTE ZETSKI DOM I CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE
Premijera: 1. avgust u 22 sata
Reprize: 4.i 5. avgust u 22 sata
Po motivima proze
Petra II Petrovića Njegoša
San na Božić
Kotor arTeatar premijera 2013
Režija Lidija Dedović
Producent:Slobodan Božović
Janko Ljumović
Dramaturški tim: Ljubomir Đurković
Lidija Dedović
Jelena Milošević
Kompozitor Ljupče Konstantinov
Scenograf Hans Georg Schafer
Kostimograf Leo Kulaš
Organizatori
Đorđije Radoičić
Andjelka Nenezić
Nataša Božović
Glumačka podjela:
PjesnikSrđan Grahovac
Starac Zoran Vujović
Pravda/nepravda Gorana Marković
Majka
Ana Vučković*
Žrtva Bojana Malinovska*
Trudnica Gordana Mićunović*
Djevojka Karmen Bardak*
Momak / policajac Miloš Pejović*
Zavisnik Petar Novaković*
Momak / policajac Aleksandar Radulović*
Ubica
Jovan Krivokapić*
Akrobata
Mira Dobrković
*Studenti specijalističkih studija Glume u klasi prof. B. Mićunović, FDU Cetinje
PETAR II PETROVIĆ - NJEGOŠ, rođen je na Njegušima, blizu Cetinja 1. novembra
1813. godine.
Vladika, pjesnik i filozof, naslijedio je Svetog Petra Cetinjskog nastavljajući njegovu
državotvorinu i prosvetiteljsku misiju. Njegoševo djela pripada duhu evropskog romantizna, ali je njegov autorski otklon oslonjen na narodnoj poeziji, donio autentičan
pečat književnosti XIX vijeka. Dramski spjev “Gorski vijenac” i “Lažni car Šćepan
mali” kao i filozofski - religiozni spjev “Luča mikrokozma” nesumljivi su vrhunci njegovog djela. Najveći pjesnik Južnih Slovena, jedan od najobrazovanih umova soga vremena, državnik i izvrstan diplomata, bio je jedan od kreatora “jugoslovenske ideje”.
Održavao je duhovne veze sa najvišim evropskim političkim i kulturnim personama
svoga vremena, boravio u Italiji, Rusiji, Austriji… Umro je od tuberkuloze 1851. godine u tridesetosmoj godini života, a dvadesetprvoj godini vladavine. San na Božić je
jedna od dvije jedine napisane proze, izuzetno značajne i vrijedne za njegov opus.
130
LIDIJA DEDOVIĆ rođena je 1976. godine u Podgorici. Apsolvirala je engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Diplomirala je režiju na
Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju 2005. godine sa predstavom “Bliže”
u klasi profesora Egona Savina i Radmile Vojvodić. Prije diplomske predstave, postigla je zapažen uspjeh sa prvom cjelovečernjom predstavom “Final
Countdown” po tekstu Saviane Stanesku, u produkciji Kraljevskog pozorišta
Zetski dom. Radila je i kratke forme, dramu Dejvida Fridmana “Brza brzina” koja
je izvedena na festivalu Grad teatar u Budvi 2003. godine i kratki film “Ne znam”.
U Crnogorskom narodnom pozorištu režirala je po tekstu Valentina Krasnogorova
predstavu “Ajmo na seks” koja je godinama bila jedna od najpopularnijih predstava na repertoaru CNP-a, dok je 2010. godine režirala i predstavu “Antigona”.
Poslednji projekat radila je u Kraljevskom pozorištu Zetski dom po tekstu
Slobodana Šnajdera “Enciklopedija izgubljenog vremena” za koju je dobitnica nagrade za najbolju režiju na Crnogorskom bijenalu teatra. Do sada je radila još i nagrađenu dječiju predstavu “Dobro drvo” za Gradsko pozoriste iz
Podgorice i zapaženu predstavu “Žabar“ po tekstu slavnog Rajnera Fasbindera.
Od pozorišne sezone 2011/12. je umjetnički direktor Kraljevskog pozorišta Zetski dom.
PETAR II PETROVIĆ - NJEGOŠ was born in Njeguši, near the town of Cetinje, on
November 1, 1891. He was the Bishop - ruler of Montenegro, poet and philosopher.
He succeeded St. Petar of Cetinje on the state throne, continuing his creation of the
state and enlightening mission. Njegoš’s works are part of European Romanticism,
but his tendencies toward folk poetry, created authentic signature in the 19th century
literature.
His poetry pieces “The Mountain Wreath” and “Šćepan the Small, the Pretenderi”, as
well as philosophic - religious epic “The light of Microcosm” are his best works. He
was the greatest poet among the South Slavs, and one of the most educated persons
of the time, statesman and excellent diplomat. Njegoš was one of the creators of the
“Yugoslav idea”. He had spiritual relationship with the most important European, political and cultural personas. He was in Italy, Russia, Austria... He died of tuberculosis in
1851, at the age of 38, and in the 21st year of his rule. “Dream on Christmas” is one of
two stories by Njegoš, very important, metaphoric and precious.
LIDIJA DEDOVIĆ was born on 29 June 1976 in Podgorica. She studied English
Language and Literature at the Faculty of Philosophy in Nikšić. She graduated in
Directing at the Faculty of Dramatic Arts in Cetinje in 2005, presenting her final exam
named “Closer”, mentored by professors Egon Savin and Radmila Vojvodić. Before
her graduation play, she had had a great success with the first full-length play named
“Final Countdown” written by Saviana Stanescu, produced by the Royal Theatre
Zetski dom. She also made short forms, such as David Friedman’s drama “Quick
speed”, performed at the festival in Budva Theatre City, 2003, a short film named “I do
not know” and “New Year’s Fairy Tale” for the City Theatre from Podgorica.
At the Montenegrin National Theatre she directed the play named “Let’s Have
Sex” by Valentin Krasnogorov that was one of the most popular plays in the repertoire of the
Montenegrin National Theatre, and in 2010 she directed the play “Antigone”. She did her last
project at the Royal Theatre Zetskidom named “Encyclopedia of Wasted Time”, written by
Slobodan Šnajder.
For this performance she got award for the best direction. Also she directed awarded performance Good tree for City theatre Podgorica and
successful performance Katzelmacher by famous Rainer Fassbinder.
From the theatrical season 2011/12 she has been the artistic director of the Royal
Theatre Zetski dom.
131
San na Božić
A dream at the Christmas
Noćas u snu pođem u mjesec, i počnem po njemu hoditi. Kada dođem na jedno
mjesto poizvišeno, đe bješe jedno slavno strojenije pred kojijem sjeđaše jedan starac,
nazovem mu: “Pomoz’ bog!” i on mi odgovori: “Dobra ti sreća, sine.” Veselo i prijatno
lice toga starca pozove me, i sjednem kod njega. I odma, kako sjednem, stanem ga
pitati strojenije pred kim sjedimo čije je, i tko u njemu živi. Odgovori mi: “Ovo je strojenije opšte, svijeh svjetovah, i u njemu živu dvije stvari, tj. pravda i krivda.” Zamolim
ga da pođemo, ako je moguće, da uljezemo u dvoru tom. On mi reče: “Dragovoljno,
sine.” Otlen se krenemo i pođemo k dvoru.
Kad do stijenah dođemo njegovijeh, pogledam - ali na njemu nije više do dvoje vratah:
jedna velika i svakolika zlatom izvezena i različnijema bojama, koje se ne mogahu od
dike gledat; druga mala i tijesna, tako da jedva čoek mogaše posagnut njima uljest.
Upita me on: “Đe si voliji priđe da uljezemo?” Ja mu odgovorim: “Ovamo, k ovijema
zlatnijema.” A on me ufati za ruku i pojako povikne: “Ne, sine, ne tamo! To je obitelište
krivde! No hajdmo sad na ova te su uža.” Otidemo i onijema uskijema jedva u dvor
uljezemo. A kad u dvor uljegosmo, otvori ni se jedna prevelika soba, koje se užasna
veličina ne mogaše očima pregledat, na srijedu koje bješe posađen prekrasno napravljeni prestol od slonove kosti, na kojemu prestolu sjeđaše prekrasno obučena
đevojka u carskijema haljinama, kojoj bješe na glavu kruna, sva izrezana od jednog
dragoga kamena, na koju bjehu ove riječi napisate: “Moj je prestol izagnat sa zemlje,
ali jopet vječno ostajem pravda pravdom! Ja jesam pravda, i svi na me koji mrze i
viču - vječnost će ih nakazati.” Ova velika i besmrtna carica držaše u rukama vjesi (iliti
mjerilo) koje ne bjehu ni na jednoj strani nagnute, nego ravno stojahu.
Kada sve to vidimo, onda me isti starac ufati za ruku i izvede me iz one užasne i
čudokrasne palate visoke carice, i zbori mi: “Hajde sada, sine, da pođemo u onaj dvor
na kojemu jesu ona velikoljepna vrata.” Ja pođem za njim, i uljezemo onijema velikoljepnijema vratima. Kada unutra pogledam, ali eto gomila različitijeh ljudih. Upitam
starca koji su ovo, i on mi odgovori: “Ovo su razbojnici, zločinci, pohititelji i razoritelji
sirotinjeki i najviši krvopije ljudski”. Tu gomilu ljudih prođemo, pa dođemo u jednu
sobicu, ali eto prestol na kojemu sjedi jedna žena pristara kojojzi ne bješe krune na
glavi, nego joj stojaše pod nogama; i ona u rukama držaše vjesi, kojizi stojahu nakrivo,
zato što u jedan ne bješe ništa, a u jednome bješe jedna aspra kao cekin mletački.
Otolen se drugijem krajem kuće vratimo i nađemo u oboru množestvo sirotah, koje
plakahu, jaukahu i bijahu se rukama u prsi. Upitamo ih: “Što vi je tako nevolja, ter ste
toliko plačem i žalošću razdražene?” One se stanu žalit i različne nepravde prikazivat
i krivosuđa koja su učinjena protivu njih u istome dvoru đe se nalazahu. Ali sada već
starac, razjareni tolikom žalošću, povika:
“Ej nepravdo, da te već ne bude!
No daj, bože, pravdu među ljude.”
Njegov me glas iz sna probudi. Ustanem i ovo napišem.
Last night I dreamt to have gone to the moon, and started walking on it. When I have
reached one sublime place, with a glorious plant, in front of which an older man had
seated, I greeted him “God bless you”, and he replied “God bless you too, my son”.
His smiling and pleasant face invited me, and I sat near him. As I sat, I asked him to
whom the plant belongs, and who is living there. He answered: “This plant belongs to
everyone, to all people, and two things are living there, i.e. justice and guiltiness.” I
had kindly asked him, if it were possible, to enter that castle. He told: “With pleasure,
my son.” Then, we have parted toward the castle.
When we have reached its wall, I looked - and there were nothing but two doors: one
big, thoroughly gold embroidered with different colors, shiny and glorious; the other
was so small and narrow that a man only if banded could get in. Then, he asked me:
“Where would you like to get in first?” And I answered: “Over there, to the golden one.”
That moment, he took my hand and screamed: “No, my son, not there! That is the
home of guiltiness! Let’s go to this narrow one.” We went and entered the castle with
effort. As we came in, the big room has opened in front of us, so big that one could
not imagine; in the middle of it, there was a magnificent throne made of ivory; pretty
dressed girl was sitting on the throne, with imperial dress, crown embroidered with
a gemstone, with the words written: “My throne was banished from the earth, but I
am still remaining justly justified! I am justice and everyone who hates me and shout
at me - the eternity will mutilate him.” This great and immortal empress was holding
measures with her hands, not bending to either side, but standing firmly straight.
When we have seen all this, the old man again grabbed my hand and took me out
of this terrible and magnificent castle of great empress, and said to me: Let’s go my
son now to that castle with big door.“ I followed him, and we entered to that marvelous door. When I looked inside, there were plenty of different people. I asked the old
man who were these people, and he replied: “These are thugs, criminals, lascivious
persons and destroyers, poor and human bloodsuckers.” We passed by those people,
and arrived in a small room, with the throne and an older lady sitting there, her crown
not on her head, but by her foot; she was holding measures, but bended to one side,
because one was empty while the other contained one coin similar to ducat of the
Republic of Venice. Then, we left though the other side of house, and found in stable
many poor people, crying, moaning, and beating their chests. We asked them: “What
kind of misfortune happened, so you cry and moan so irritably?” They started lamenting for different injustices done against them in the same castle. But, at this point, the
old man, enraged with such sorrow, shouted:
“Heigh, injustice, let you disappear!
Oh,God, let the justice among people”
aligorija, tj. Primjena
Allegory, i.e. Application
Petar II Petrović Njegoš
132
His voice woke me up. I stood and wrote down this.
Petar II Petrović Njegoš
133
KOTOR ARTEATAR & KOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU /
KOTOR ARTHEATER & KOTOR FESTIVAL OF THEATER FOR CHILDREN
SRIJEDA, 14. AVGUST / WEDNESDAY, AUGUST 14 - PREMIJERA / PREMIERE
ČETVRTAK, 15. AVGUST / THURSDAY, AUGUST 15
PETAK, 16. AVGUST / FRIDAY, AUGUST 16
21.00 h, Pjaca od kina / 9:00 pm, Cinema Square
NJEGOŠ ZA DJECU / NJEGOS FOR CHILDREN
Kako rastu veliki ljudi /
How to grow great people (5+)
Kotor arTeatar premijera 2013
Kotor arTheatre premiere 2013
Autorski projekat / Author: Petar Pejaković
Dizajn / Design: Goran Moškov
Igraju / Cast: Mišo Obradović, Slaviša Grubiša
Žubor listića i raspucanje cvjetovah, huka mora i vjetrovah su glas moje muze.
Genije je zrake koje svuda padaju nego se samo na svijetlim stvarima kupe i igraju.
Svijet je knjiga otvorena u kojoj treba učiti.
Svijet je pozorište smiješno na kojemu se treba u različitim i raznobojnijem maskama
pokazivati.
Čovjek usamjen na visoku goru, noću bez mjeseca, nebesna tijela vidi đe se veselo
dvižu, more đe se igra na srebrne valove i on (čovjek) kako izgubjenik na goru ćuti.
Petar II Petrović Njegoš
The rustle of the leaves and the blossom of the flowers, the roar of the sea and the
winds are the voice of my muse.
Genius is a ray of light that descends everywhere, yet assembles and frolics only on
the brightest of things.
The world is an open book in which we are to study.
The world is a frivolous theater where we are to expose ourselves in different and
most colorful masks.
Lone is the man on the high mountain at night without the moon, when he sees celestial objects as they gleefully arise, the sea playing with silver ripples and him (the
man) lost on the mountain, in silence.
Petar II Petrović Njegoš
134
135
MEĐUNARODNI FESTIVAL KOTOR ART I CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE
14., 15. I 16. JUL 2013.
22.00 h, Crkva Sv. Duha
EDVARD BOND
EGZISTENCIJA
Kotor arTeatar premijera 2012
Autorski projekat RADMILE VOJVODIĆ
Igraju: MOMČILO OTAŠEVIĆ i ALEKSANDAR RADULOVIĆ
Prijevod: ĐORĐE KRIVOKAPIĆ
Producent: JANKO LJUMOVIĆ
Izvršni producent: DEJAN ĐURKOVIĆ
Asistenti: MIRJANA MEDOJEVIĆ*, MIRKO RADINJIĆ*
Inspicijent: Damjan Šuškavčević
Sufler: Gorica Šuškavčević
*Studenti II godine Pozorišne režije u klasi prof. Radmile Vojvodić, FDU Cetinje
“Jedne noći je jedan čovjek pošao da opljačka drugoga; njegova u ovom bizarnom oroblajvanju agresija ne nailazi na otpor, žrtva je pasivna i ne opire se ni riječju, a nasilnik
ne dolazi do plijena, jer - nema što da otme; drama izmedju nasilnika i žrtve traje dok
se ne razdani i dok se dva ljudska bića ne zbliže; dok se nasilnik ne preobrazi vapeći za
kaznom smrću kao posljednjim i zasluženim poniženjem; pravda mora biti zadovoljena.
Rediteljski sam je čitala kao veliku generalizaciju, kao apsolutnu ljudsku situaciju - kao
čistu scensku poeziju. U jednom izolovanom, do apsurda redukovanom, opsjednutom
spoljašnjošću i materijalnim - u jednom svijetu izgubljene humanosti - ova dramska
priča je poziv na povratak vlastitoj unutrašnjosti, na put ozdravljenja, na povratak ljudskosti, bliskosti.
Najkraće: nasilje i nepravda su svuda - na porodičnom planu, društveno - ekonomskom… razaznajemo ih svuda - ideološki, tržišno, politički, masmedijski… ljudski i
tehnološki, javno i tajno… strah nas je budućnosti čovjeka naše civilizacije, ali - utopije
stvaranja boljeg svijeta nijesu neostvarive.
Ili, ako parafraziramo Bondov utopistički poziv: poticati gledaoca na pitanja „zašto” i na
odgovore na pitanja „zašto”, prije svega na pitanje: zašto i kako se boriti za pravdu i
kako stvarati pravedan svijet.”
Radmila Vojvodić
136
137
INTERNATIONAL FESTIVAL KOTOR ART
AND MONTENEGRIN NATIONAL THEATRE
14, 15 and 16 JULY 2013
10:00 pm, Church of the Holy Spirit
EDVARD BOND
EXISTENCE
Kotor arTheatre premiere 2012
Author RADMILA VOJVODIĆ
Cast: MOMČILO OTAŠEVIĆ i ALEKSANDAR RADULOVIĆ
Translation: ĐORĐE KRIVOKAPIĆ
Producer: JANKO LJUMOVIĆ
Executive producer: DEJAN ĐURKOVIĆ
Assistants: MIRJANA MEDOJEVIĆ*, MIRKO RADINJIĆ*
Inspicient: Damjan Šuškavčević
Prompter: Gorica Šuškavčević
* 2Nd year Theatre Directing student in the class of professor Radmila Vojvodić, FDA, Cetinje
“One night a man went to rob another man; in this bizarre robbery, aggression encounters no resistance, the victim is passive and without even a word of resistance, and
the violator captures no prey, because - there is nothing to rob; the drama between
the violator and the victim lasts until it dawns and until the two human beings become
close; until the violator transforms crying out to be punished by death as the final and
deserved degradation; justice must be served.
In an isolated, reduced to absurd, obsessed by exterior and material world - in a world
of lost humanity - this drama story calls upon us to return to our own interior, to a road
towards recovery, to return to humanity, to intimacy.
In short: violence and injustice are everywhere - in family, in social and economic
sphere… we recognize them everywhere - in ideology, market, politics, mass media...
human and technological, public and secret... we fear for the future of the people of our
time, but - utopias of creating a better world are not impossible to realize.
Or, if we paraphrase Bond’s utopian call: to encourage the viewer to ask “why” and to
find answer to the question “why”, and first of all to the question: why and how to fight
for justice and how to create a just world.”
Radmila Vojvodić
138
139
KRALJEVSKO POZORISTE ZETSKI DOM CETINJE
MEĐUNARODNI FESTIVAL KOTOR ART
6. i 8. avgust 2013.
20:00h i 22:00h, Zgrada starog zatvora
Njegoš, vatre
Kotor arTeatar premijera 2010
Po motivima Luče mikrokozme Petra II Petrovica Njegoša
Autorski projekat Radmila Vojvodić, Paolo Magelli
Producent: Slobodan Božović
Kompozitor: Ljupčo Konstantinov
Video art: Ivan Marušić Klif
Saradnik na režiji: Danijela Radovanović
Organizator: Djordjije Radoičić
Igraju:
Pjesnik / Adam: Srđan Grahovac
Tvoritelj: Jelena Rakočević / Karmen Bardak*
Satana: Goran Slavić
Luča: Ana Vučković*
Angel Mihailo: Karmen Bardak */ Sanja Vujisić**
Angel Gavrilo: Jovan Krivokapić
Angeli: Emir Ćatović / Momčilo Otašević*, Petar Novaković*, Julija Milačić, Bojana
Malinovska*, Gordana Mićunović*, Miloš Pejović*, Aleksandar Radulović*
*Studenti specijalističkih studija Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju,
klasa profesora Branislava Mićunovića
**Student druge godine glume Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju,
klasa profesora Branimira Popovića
Đevojčice sa školjkama: Antonina Lešenko, Tijana Lešenko
Klavir: Julija Milačić
Petar II Petrović - Njegoš, rođen je na Njegušima, blizu Cetinja 1. novembra
1813. godine.
Vladika, pjesnik i filozof, naslijedio je Svetog Petra Cetinjskog nastavljajući njegovu
državotvornu i prosvetiteljsku misiju. Njegoševo djelo pripada duhu evropskog romantizma, ali je njegov autorski otklon oslonjen na narodnoj poeziji, donio autentičan
pečat književnosti XIX vijeka.
Dramski spjevovi “Gorski vijenac” i “Lažni car Šćepan mali” kao i filozofsko-religiozni
spjev “Luča mikrokozma” nesumnjivi su vrhunci njegovog djela. Najveći pjesnik Južnih
Slovena, jedan od najobrazovanijih umova svoga vremena, državnik i izvrstan diplomata, bio je jedan od kreatora “jugoslovenske ideje”. Održavao je duhovne veze sa
najvišim evropskim političkim i kulturnim personama svoga vremena, boravio u Italiji,
Rusiji, Austriji... Umro je od tuberkuloze 1851. godine u tridesetosmoj godini života, a
dvadesetprvoj godini vladavine.
“Luča mikrokozma” je, kako kažu kritičari, Njegošev najzreliji misaoni spjev sa filozofskom i teološkom sadržinom. Napisao ga je krajem marta i početkom aprila 1845. godine
140
141
za svega nekoliko sedmica, odgovarajući na složene probleme egzistencije u snažnoj
inspiraciji. U njemu je do najvećeg pjesničkog izraza došlo bogatstvo Njegoševih misli
i prema ocjeni savremenika “Luča mikrokozma” bila je pjesniku najdraža od svih djela.
RADMILA VOJVODIĆ, pozorišni reditelj, dramski pisac i univerzitetski profesor
rođena je 1961. godine u Baru. Diplomirala je režiju na Fakultetu dramskih umetnosti
u Beogradu 1985. godine.
Autor je drama Princeza Ksenija od Crne Gore (1993), Montenegrini (1998) i Montenegro blues (2005).
Pozorišnim predstavama po vlastitim dramskim tekstovima, kao i tekstovima
savremene svjetske dramaturgije i klasične drame (Bremenska sloboda, R.V. Fasbinder, Gnijezdo, F.K. Krec, Markiza de Sad, J. Mišima, Leons i Lena, G.Bihner,
Mravlji metež, Nega Mrtvaca i Play, Aleksandra Popovića, Vreme čuda, B. Pekić,
Konte Zanović, V. Sekulić, Don Žuan se vraća iz rata, J.F. Horvat, Danilo, M. Kovač)
učestvovala je na brojnim festivalima: Moskovski pozorišni festival (Rusija), Sterijino pozorje (Srbija), Poletni festival (Slovenija), Mitelfest (Italija), MOS (Makedonija),
Pozorišni festival-Elbasan (Albanija), Sarajevska zima i MESS (BiH).
Dobitnik je stručnih priznanja i najviše državne Trinaestojulske nagrade (1997).
A Zatvor?
Topos ljudske patnje, mučenja tijela i poniženja duha,
čisto zemaljskog nagona, prirodnog i materijalnog grijeha, neobuzdane strasti…?
Luča?
Duhovna svjetlost. Spiritualni pojam. Ili materijalno svjetlo, fizičko?
Kreacija.
Da.
I himera kreacije.
Da.
Je li Njegoš čitao Borhesa?
Da.
Je li Dante čitao Njegoša? A Kipling, je li čitao Miltona …? Je li Njegoš čitao Kafku?
A Bucatija? Da. Čitao je Korta Maltezea…? Je li Njegoš …? Da. Da…
Radmila Vojvodić i Paolo Magelli
Paolo Magelli rođen je u Pratu, u središtu Toskane u Italiji.
Na njegov umetnički razvoj uticao je njegov učitelj Giorgio Strehler, kome je Magelli
bio asistent.
Početkom 70-tih zajedno s Robertom Benignijem, Pamelom Viloresi i Marcellom Bartolijem postaje jedan od osnivača “Teatro studio del Teatro Metastasio”, gdje su se
bavili proučavanjem kultura njima manje poznatih prostora.
Režira gotovo na svim prostorima bivše Jugoslavije, te u Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Švajcarskoj, Italiji, Južnoj Americi, Mađarskoj i Izraelu. Živi između Njemačke,
Toskane i Zagreba, u kojem se nastanio krajem 1985. godine.
Dobitnik je mnogih međunarodnih pozorišnih nagrada. Od 2010. je upravnik “Teatro
Stabile della Toscana” i vanredni profesor na ADU Zagreb, na Odsjeku za pozorišnu
režiju.
Direktor je Međunarodnog festivala Kotor arta.
POSVETA NJEGOŠU
Zapitani smo o smislu i porijeklu svijeta i čovjeka i razvitku materijalnih i duhovnih pojava?
Ne.
Nego, je li čovjek jači od kletve božije?
Valjda, je li Pjesnik jači od…?
Je li to pitanje koje postavlja Njegoš?
Njegošev Pjesnik i Bog su srodnici!
A Bog i Satana srodnici po vlastoljublju?
Da. To je dobra mjera slobode interpretacije.
A Adam je lakomisleni smrtnik…
Prokleti drznik.
Karakteri mitoloških bića i njihovi odnosi predstavljaju slike ljudskih odnosa i društvenih
prilika!
Svejedno, našoj civilizaciji nikako ne pripada da se bavi filozofijom i metafizikom izvan
banalne situacije realiteta.
Da. Taj čovjek realiteta naše civilizacije ionako traži dimenziju koju više ne može naslutiti.
142
143
ROYAL THEATRE ZETSKI DOM
AND INTERNATIONAL FESTIVAL KOTOR ART
6th, 8th August 2013
Old prison, 8 p.m, 10 p.m.
Njegosh, the Fires
Kotor arTheatre premiere 2010
Based on the Light of Microcosm by Petar II Petrovic Njegosh
Original project authors Radmila Vojvodić and Paolo Magelli
Producer: Slobodan Božović
Composer: Ljupčo Konstantinov
Video Art: Ivan Marušić Klif
Assistant Director: Danijela Radovanović
Organization: Djordjije Radoičić
Cast
Poet / Adam: Srđan Grahovac
Creator: Jelena Rakočević / Karmen Bardak*
Satan: Goran Slavić
Light: Ana Vučković*
Angel Michael: Karmen Bardak */ Sanja Vujisić**
Angel Gabriel: Jovan Krivokapić*
Angels: Emir Ćatović / Momčilo Otašević*, Petar Novaković*, Julija Milačić, Bojana
Malinovska*, Gordana Mićunović*, Miloš Pejović*, Aleksandar Radulović*
*Third year students of the Dramatic Arts Faculty Cetinje, Acting Department, Class
of Professor Branislav Mićunović.
Petar II Petrović - Njegoš was born in Njeguši, near the town of Cetinje, on
November 1, 1813. He was the Bishop-ruler of Montenegro, poet and philosopher.
He succeeded St. Peter of Cetinje on the state throne, continuing his creation of the
state and enlightening mission. Njegoöís works are part of European Romanticism,
but his tendencies toward folk poetry, created authentic signature in the 19th century
literature.
His poetry pieces ìThe Mountain Wreathî and ìScepan the Small, the Pretenderî, as
well as philosophic-religious epic ìThe light of Microcosmî are his best works. He was
the greatest poet among the South Slavs, and one of the most educated persons of
that time, statesman and excellent diplomat. Njegoö was one of the creators of the
ìYugoslav ideaî. He had spiritual relationship with the most important European, political, and cultural personas, he was in Italy, Russia, Austria... He died of tuberculosis in
1851, at the age of 38, and the 21st year of his rule.
ìThe Light of Microcosmî is, as the critics say, Njegoöís the most mature epic with philosophic and theological content. He wrote it at the end of March and the beginning of
April of 1845. It took him just few weeks to finish it, being strongly inspired, responding
complex existence problematic. His poetry talent was highly exhibited in the richness
of his thoughts. The critics also say ìThe Light of Microcosmî was his preferred work.
RADMILA VOJVODIC, a theatre director, playwright and the university professor, was
144
145
born in 1961 in Bar. She graduated from the Directing Department of the Drama Art
Faculty in Belgrade in 1985.
She is the author of the plays Princess Xenia of Montenegro (1933), Montenegrini
(1998) and Montenegro Blues (2005).
With the plays she directed and wrote, and as a director of plays based on the contemporary dramaturgy and classical drama (Bremen Freedom, R.W. Fassbinder, The
Nest, F.K. Kretz, Madame de Sade, Y. Mishima, Leonce and Lena, G. Büchner, Ant
Confusion, Taking Care of the Dead and The Play, Aleksandar Popovic, The Time of
Miracles, B. Pekic, Count Zanovic, V. Sekulic, Don Juan Comes Back from the War,
O.V. Horvath, Danilo, M. Kovac) she participated in many festivals: The Moscow Theatre Festival (Russia), Sterijino pozorje (Serbia), Poletni festival (Slovenia), Mitelfest
(Italy), MOS (Macedonia), Elbasan Theatre Festival (Albania), Sarajevo Winter and
MESS (Bosnia and Herzegovina).
She has won many professional recognitions and the 13th July Award, the greatest
state recognition.
Paolo Magelli was born in Prato, in the heart of Tuscany. His artistic development
was greatly influenced by his teacher Giorgio Strehler, whose assistant Magelli was.
Along with Roberto Benigni, Pamela Viloresi and Marcello Bartoli he became one of
the founders of “Teatro studio del Teatro Metastasio” at the beginning of the 1970ís.
There they studied cultures that were less known to the public. Magelli directed on
almost all the stages in ex-Yugoslavia, Germany, Switzerland, Belgium, Italy, South
America, Hungary, Israel. He lives between Germant, Tuscany and Zagreb, where he
has been living since 1985.
He won many international theatre awards. He has been the headmaster of ìTeatro
Stabile della Toscanaî since 2010 and associate professor at the Drama Academy of
the Zagreb University, department Theatre Director.
Magelli is Festival Director of international festival Kotor art.
DEDICATION TO NJEGOSH
Do we wonder about the meaning and origins of the world and of man and the evolution of material and spiritual phenomena?
No.
But, can a man be stronger than the curse of God?
I guess, is the poet stronger than …
Is that a question that Njegosh asks?
Njegosh’s Poetry and God are of kin!
And God and Satan share their love of power?
Yes. That is the right measure of poetic license.
And Adam is a thoughtless mortal…
Damn insolence.
The characters of mythical creatures and their relationships represent human relationships and the social climate!
Nevertheless, our civilization is not worthy of dealing with philosophy and metaphysics beyond the frivolous situation of reality.
Yes. Man in our civilization’s reality is in search of the dimension he can no longer
foresee anyway.
And the Prison?
The strains of human suffering, body torture and humiliation of spirit, of purely
earthly urges, natural and material sin, the passion unrestrained…?
The Light?
Spiritual light. Spiritual notion. Or material, physical light?
Creation.
Yes.
And the chimera of creation.
Yes.
Did Njegosh read Borges?
Yes.
Did Dante read Njegosh? And Kipling, did he read Milton … Did Njegosh read Kafka? What about Buzzati? Yes. He read Corto Maltese…? Did Njegosh … Yes. Yes…
Radmila Vojvodić and Paolo Magelli
146
147
KOTOR ART KOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU
KOTOR art KOTOR FESTIVAL OF THEATRE FOR CHILDREN
subota, 27. jul / Saturday, July 27
nedjelja, 28. jul / Sunday, July 28
Luka Kotor, 21 h / Port of Kotor, 9 p.m.
GULIVER
GULLIVER
Kotor arTeatar premijera 2012
Kotor arTheatre premiere 2012
Po motivima romana Guliverova putovanja Džonatana Svifta / Based on the novel
Gulliver’s Travels by Johathan Swift
Režija / Directed by: Petar Pejaković
Dramatizacija / Dramaturgy: Dejan Đonović i Petar Pejaković
Dizajn lutke / Puppet Design By: Federico Biancalani
Asistenti / Assistents: Marco Burroni, Tommaso De Donno
Uzrast / Age: 4+
U čuvenom romanu za djecu i odrasle Guliver je čovjek koji na svojim putovanjima
sreće najrazličitija stvorenja i upoznaje njihov način života. U kotorskoj predstavi, Guliver je džinovska lutka, veća od Starog grada, koja se sreće sa djecom - Kotorancima.
Gigantska marioneta budi se na obali stvarnog svijeta, a djeca se igraju države i
društva po ugledu na odrasle. Lutka se kreće kroz grad malih ljudi i svojom veličinom
podsjeća nas na pitanje koje sebi često postavljamo - koliko je važno biti dobar čovjek.
Podsjeća nas i na to kakve uzore postavljamo pred djecu i ko ima više (izgubljene)
ljudskosti, lutke ili ljudi.
In this famous novel for children and grown-ups, Gulliver is a man who encounters
all sorts of creatures during his journeys and discovers their way of life. In this Kotor
stage show, Gulliver is a giant puppet, larger than the Old Town itself, who meets
with children - the Kotorians. This enormous marionette awakens at the shore of the
real world, while the children, inspired by adults, play a game of state and society.
The puppet moves through the town of little people, with his size reminding us of the
importance of being kind. It reminds us of the rolemodels we put before children and
how much (forgotten) humanity resides in puppets.
148
149
kotor art
festival
klapa
perast
kotor art
festival OF
klapa music
perast
200
godina
od rođenja
XII MEĐUNARODNI FESTIVAL KLAPSKOG PJEVANJA - PERAST 2013.
THE 12 TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF KLAPA MUSIC - PERAST 2013
PETAK , 26. jul
IZLOŽBA MLADIH SLIKARSKIH TALENATA IZ UMJETNIČKE ŠKOLE NA CETINJU
Muzej Perasta, 20 č.
OTVARANJE XII FESTIVALA, TAKMIČENJE U KATEGORIJI ŽENSKIH KLAPA
(ženske klape: DIVA - Široki Brijeg, NEUM - Neum, REĆINA - Šibenik, TAMARIN Vranjic, MUSICA VIVA - Sombor, ZVIJEZDA MORA - Neum, ORŠULICE - Vodice,
KAMELIJA - Opatija, INCANTO - Kotor, VOX MIRUS - Podgorica, FORTUNA - Dubrovnik, ŠKERAC - Korčula, NARENTA - Mostar)
Perast, 21 h, Trg ispred crkve Sv. Nikole
Friday, July 26
EXHIBITION - PAINTINGS OF YOUNG TALENTS, ART SCHOOL - CETINJE
Perast, 8 p.m. Museum gallery
OPENING CEREMONY OF 12TH FESTIVAL, CONCERT OF FEMALE KLAPA- CONTEST
female klapa: DIVA - Široki Brijeg, NEUM - Neum, REĆINA - Šibenik, TAMARIN Vranjic, MUSICA VIVA - Sombor, ZVIJEZDA MORA - Neum, ORŠULICE - Vodice,
KAMELIJA - Opatija, INCANTO - Kotor, VOX MIRUS - Podgorica, FORTUNA - Dubrovnik, ŠKERAC - Korčula, NARENTA - Mostar)
Perast, 9 p.m. Square of St. Nicola Church
SUBOTA , 27.jul
TAKMIČENJE U KATEGORIJAMA MJEŠOVITE I MUŠKE KLAPE, NOVE KLAPSKE
PJESME
mješovite klape: CASTEL NUOVO - Herceg Novi, SIGNUM - Čapljina, KURENAT Mljet,
muške klape: ASSA VOCE - Podgorica, PODVORJE- Kaštel Sućurac, CONSTANTINE - Niš, BUKALETA - Pazin, BAŠKA - Baška Voda, ŽRNOVNICA - Žrnovnica,
AKUŽA - Split,
Nove klapske pjesme: mj. CASTEL NUOVO - Herceg Novi, m. ASSA VOCE Podgorica, m. PODVORJE - Kaštel Sućurac, m. CONSTANTINE - Niš, ž. ALATA Podgorica, ž. NARENTA - Mostar
Perast, 21 h, Trg ispred crkve Sv. Nikole
Saturday, July 27
CONCERT OF MIXED, MALE KLAPA AND NEW COMPOSITIONS - CONTESTS
CATEGORIES
Mixed klapa: CASTEL NUOVO- Herceg Novi, SIGNUM - Čapljina, KURENAT -Mljet)
Male klapa: ASSA VOCE - Podgorica, PODVORJE- Kaštel Sućurac,CONSTANTINE
- Niš, BUKALETA - Pazin, BAŠKA-Baška Voda , ŽRNOVNICA- Žrnovnica, AKUŽA Split
New klapa songs: mix CASTEL NUOVO - Herceg Novi, m. ASSA VOCE - Podgorica,
m. PODVORJE - Kaštel Sućurac, m. CONSTANTINE - Niš, f. ALATA- Podgorica, f.
NARENTA - Mostar
Perast, 9 p.m. Square of St. Nicola Church
NEDELJA , 28. jul
PREZENTACIJA KNJIGE: „LUDVIK KUBA, PJESME DALMATSKE IZ BOKE 1907.”
etno-muzikolozi: dr J. Primorac, dr Z. Marjanović, dr S. Jerkov, dr R. Jakovljević
I PRVOG IZDANJA FESTIVALSKOG LISTA “LIRICA”
Muzej Perasta, 20 h
REVIJALNA NOĆ: SVEČANA PREMIJERA SAVREMENIH KLAPSKIH OBRADA
PJESAMA IZ BOKE, PO ZAPISIMA LUDVIKA KUBE IZ 1907. GODINE
Dječji hor muzičke škole Tivat, CASTEL NUOVO - Herceg Novi, VOX MIRUS Podgorica, ALATA - Podgorica, BASKA - Baška Voda, INCANTO - Kotor, BELLEZA
- Tivat, JADRAN -Tivat, ASSA VOCE - Podgorica, BISERNICE BOKE - Kotor,
BOKELJSKI MORNARI - Kotor, REĆINA - Šibenik, SIGNUM - Čapljina, NARENTAMostar VENTULA - Split, AKUŽA-Split
Perast, 21 h, Trg ispred crkve Sv. Nikole
Sunday, July 28
BOOK PRESENTATION: “LUDVIK KUBA, DALMAT SONGS FROM BOKA, 1907”
Perast, 8 p.m. Museum
CLOSING NIGHT - PREMIERE: PERFORMANCES OF MODERN ARRANGEMENTS OF KLAPA SONGS OF BOKA, (inspired by music notes written by Ludvik
Kuba in year 1907)
Children choir of Music School - Tivat, klapa: CASTEL NUOVO - Herceg Novi, VOX
MIRUS - Podgorica, ALATA - Podgorica, BASKA - Baška Voda, INCANTO - Kotor,
BELLEZA - Tivat, JADRAN - Tivat, ASSA VOCE - Podgorica, BISERNICE BOKE
- Kotor, BOKELJSKI MORNARI - Kotor, REĆINA - Šibenik, SIGNUM - Čapljina,
NARENTA - Mostar, VENTULA - Split AKUŽA- Split
Perast, 9 p.m. Square of St. Nicola Church
GLAVNI PROGRAM
- TAKMIČENJE U KATEGORIJI ŽENSKIH KLAPA
- TAKMIČENJE U KATEGORIJAMA MJEŠOVITIH I MUŠKIH KLAPA I U KATEGORIJI NOVE KLAPSKE PJESME
- PREZENTACIJA KNJIGE: „LUDVIK KUBA, PJESME DALMATSKE IZ BOKE 1907.”
- REVIJALNA NOĆ : SVEČANA PREMIJERA SAVREMENIH KLAPSKIH OBRADA
PJESAMA IZ BOKE, PO ZAPISIMA LUDVIKA KUBE IZ 1907.
MAIN PROGRAM
- CONCERT OF FEMALE KLAPAS - contest category
- CONCERT OF MIXED AND MALE KLAPAS AND NEW COMPOSITIONS - contest
category
- BOOK PRESENTATION: “LUDVIK KUBA, DALMAT SONGS FROM BOKA, 1907”
- CLOSING NIGHT - PREMIERE: PERFORMANCES OF MODERN ARRANGEMENTS
OF KLAPA SONGS OF BOKA, (inspired by music notes written down by Ludvik
Kuba in year 1907)
PRATEĆI PROGRAM
- IZLOŽBA MLADIH SLIKARSKIH TALENATA IZ UMJETNIČKE ŠKOLE NA CETINJU
ADDITIONAL PROGRAM
- EXHIBITION - PAINTINGS OF YOUNG TALENTS, ART SCHOOL - CETINJE
152
153
„...UVIJEK JE NEKO JAVLJAO DA
VIDI JEDRA - RAZAPETA U DALJINI...”
Već dvanaesti put od 2002. naši prijatelji
iz ženskih, mješovitih i muških klapa će
se okupiti da zapjevaju u baroknom
Perastu. Dolaze iz našeg okruženja, iz
kolijevke klapskog pjevanja - Dalmacije, iz Opatije, Šibenika, Splita, Korčule,
Dubrovnika i drugih mjesta Hrvatske,
zatim iz Mostara i Neuma u Bosni u
Hercegovini, čak iz Sombora i Konstantinovog Niša u Srbiji. Pjesmom će, uz
naše crnogorske klape, da učvrste ono
što smatramo simbolom i preduslovom
klapskog pjevanja - sklad i međusobno
prijateljstvo koje mi u festivalu gradimo
svih proteklih godina.
Inspirisani upravo zapisima Ludvika Kube iz 1907, ove su obrade napisali za
naš XII Festival, renomirani muzički stvaraoci: Krešimir Magdić iz Dubrovnika,
Mario Katavić iz Sarajeva, Vinko Didović, Vanda Ferić i Ana Kodrić iz Splita i
Jure Šaban- Stanić iz Omiša.
„Renesansa bokeljske pjesme” naziv je programa u kojem će 25 od ovih
savremenih klapskih obrada biti premijerno izvedene tokom posebne revijalne festivalske noći 28.jula. U ovom programu koji je posvećen Ludviku Kubi
učestvuje, 14 klapa među kojima 9 crnogorskih klapa kao i dječji hor iz Tivta.
Dio festivalskog programa je već tradicionalna izložba slika mladih talenata iz
Umjetničke škole sa Cetinja, kao i nastupi mladih muzičkih talenata tokom festivala.
„Prijateljska jedra u daljini su za Peraštane pretpostavljala radost dugo željenih susreta.” kaže pjesnik. Tako smo i mi u Festivalu sigurni da će ljubitelji klapske pjesme
istinski uživati u ovoj muzici i druženju sa raspjevanim ljudima dobroga srca.
Iznova to potvrđuju rekordne brojke: 30 prijavljenih klapa, više od 320
pjevača koji će otpjevati gotovo 80 pjesama, a uz mlade talente u pratećim
umjetničkim programima imaćemo
preko 400 učesnika. No, od brojeva su
još važnija vrlo pozitivna opažanja mnogih stručnjaka o sve kvalitetnijim muzičkim
sadržajima, klapskim interpretacijama i organizaciji festivala.
Nekoliko značajnih obilježja XII Festivala klapskog pjevanja zaslužuju posebnu pažnju:
Bokeljska pjesma obavezni je dio repertoara pa ćemo, samo u takmičarskim
kategorijama, čuti veliki broj poznatih bokeljskih pjesama u raznim
aranžmanima. Peraški festival ovakvim repertoarom teži očuvanju neophodne muzičke prepoznatljivosti. To je ujedno i vrlo vrijedan doprinos festivala na očuvanju muzičkog nasljeđa i kulturne tradicije Boke i Crne Gore.
Nove klapske pjesme, njih sedam napisanih posebno za ovaj festival, dodatno će obogatiti klapsko stvaralaštvo. Tokom pet poslednjih godina smo
sakupili već lijepu zbirku od preko 30 novih klapskih kompozicija.
„Ludvik Kuba, pjesme dalmatske iz Boke, 1907.” naslov je naše prve
knjige koja uskoro izlazi iz štampe. Knjiga ima izuzetnu etno-muzikološku
vrijednost.. Sastavni dio knjige je CD sa 155 notnih zapisa koje je L. Kuba,
proslavljeni češki melograf zapisao u Boki prije 106 godina a u Crnoj Gori se
objavljuju po prvi put. Knjiga od preko 300 stranica sadrži naučne radove o
Kubinim zapisima, njihove prepise u savremenoj notografiji, izuzetan Kubin
opis Boke, recenzije, fotografije i interesantne priloge.
„Lirica” je naziv našeg časopisa koji premijerno izlazi za XII Festival. U
„Lirici” objavljujemo 39 savremenih klapskih obrada pjesama iz Boke.
154
155
“...SOMEONE HAD ALWAYS REPORTED TO
SEE THE SAILS- SPREAD AT A DISTANCE...”
It is already the 12th time since 2002
that our friends, members of female,
mixed and male klapas will sing together in the baroque town of Perast. They
are coming from our neighborhood,
from the very cradle of klapa singing - Dalmatia, from Opatija, Šibenik,
Split, Korčula, Dubrovnik and other
parts of Croatia, as well as from Mostar and Neum in Bosnia and Herzegovina and even from Sombor and Niš
of Constantine in Serbia. They will sing
together with Montenegrin klapas and
strengthen what we consider to be the
symbol and the essence of klapa singing - the harmony and mutual friendship, like we have been experiencing
in the Festival all these years.
To ratify this statement, there are
again record numbers: 30 participating
klapas. More than 320 singers will perform almost 80 songs and, with young
talents in special artistic programs, we will have more than 400 participants. But even
more than the numbers, we appreciate the very positive observations of many professionals about the high levels of music contents, interpretations of singers and organization of our Festival.
on Kuba’s work, the modern transcriptions of music, the exceptional description of Boka written by Kuba, experts critiques, photos and other interesting
enclosures.
39 modern arrangements of songs of Boka are part of the festival first
edition “Lirica” and represent very special value as well. Inspired by notes
of Kuba written down in 1907, six very famous composers: Kresimir Magdić
from Dubrovnik, Mario Katavić from Sarajevo, Vinko Didović, Vanda Feric,
Ana Kodrić from Split and Jure Šaban-Stanić from Omiš, have prepared
these new arrangements especially for 12th Festival of klapa in Perast.
“Renaissance of Boka Songs” is the name of our program dedicated to
Ludvik Kuba which will take place at celebration night July 28th. More than 20
songs in modern arrangements, out of the 39 previously mentioned, will be
performed in premiere presentation by 14 klapas, mostly from Montenegro,
and Children choir from Tivat.
The exhibition of young painters from Art School of Cetinje is becoming traditional
part of Festival, as well as performances of young musicians who will take part in
programs.
“Friendly sails in a distance had always represented the joy of long desired encounters for people of Perast”, poet says. We in the Festival, as well, are positive that lovers of klapa songs will enjoy this music and superb company of these singing people
of good hearts.
A few significant characteristics of 12th Festival of klapa music bear emphasis:
Songs from Boka are a regular part of the repertoire of all klapas in different
contest categories, meaning that we will enjoy many songs from Boka, in a
variety of the arrangements. By such selection of program, we in Perast Festival are endeavoring to preserve musical heritage and highlight the cultural
traditions of Boka Kotorska and Montenegro.
New klapa songs, seven to be precise, were written and composed especially for this Festival and will enrich klapa music creativity. We now have a
respectful collection of more than 30 new klapa songs written and promoted
in our festivals over the last five years.
“Ludvik Kuba, dalmat songs from Boka, 1907” is the title of the first book
of Festival edition. It represents an extraordinary treasure for ethno-musicology. The CD with 155 music notes that were written down by famous Czech
melodist L.Kuba 106 years ago in Boka, is part of the book and its significance is that these historic notes are now being published for the first time in
Montenegro. The book, with more than 300 pages, contains scientific studies
156
157
Kotor
APSS
Kotor
APSS
200
godina
od rođenja
O Kotor Art Kotor APSS-u
Kotor APSS-a je osnovan 2011. godine u okviru Kotor Art festiva. Pozvali smo arhitekte profesionalce, studente i poštovaoce prostora I arhitekture oko nas da nam se
pridruže u Starom austrijskom zatvoru u Starom gradu Kotor.
Ljetnja arhitektonska škola je ideja koja postoji već neko vrijeme. Postoji mnogo
razloga zbog kojih smo se posvetili ovoj inicijativi i uprkos činjenici da da su ljetnje
radionice i škole jako zastupljene u regionu i u svijetu, ova praksa u Crnoj Gori nije
bila zastupljena u dovoljnoj mjeri. Ali postoje neki, mnogo važniji, razlozi zbog kojih
je važno okupiti arhitekte u Kotoru.
Velike praznine u planskim legislativama i prevrati u socijalnim, političkim i ekonomskim okolnostima doveli su do bitne zloupotrebe prostora u mnogim gradovima duž
Jadranske obale. U potrazi za brzim oporavkom, ugostiteljski i turistički orijentisani
projekti izgledali su kao najjednostavnija i najprofitabilnija mogućnost. Nezavisno od
komercijalnih odnosno razloga vođenih profitom i legislativom stvorenog ambijenta,
postojao je očigledan deficit ovih kategorija, naročito u atraktivnim turističkim destinacijama na crnogorskom primorju. Popularnost gradova, kao što su Kotor, Budva,
Petrovac, Bar i ostalih naglo je rasla, a time i potreba za novim prostorima. I dok je
Budva doživjela devastaciju u urbanom i arhitektonskom smislu, gradovi poput Kotora
uspjeli su da sačuvaju formu, duh i šarm koji su oduvijek imali. Kotor će, naravno,
nastaviti da se razvija i širi, stoga mi želimo da budemo tu, kao arhitekti, studenti i
mislioci.
Postoje dvije osnovne programske komponente Kotor APSSa:
- Ljetnja škola i radionica sa finalnom prezentacijom studentskih radova i panel diskusijom. Panel diskusija je otvorena za sve zaintersovane.
- Finalna APSS Talk konferencija. Finalna konferencija je otvorena za širu javnost.
160
161
Kotor Art Kotor APSS 2013 Program
July 4 Otvaranje izložbe “The Competitive Hypothesis”
Izložba “The Competitive Hypothesis” čini dio godišnjeg programa Think Space
Past Forward i predstavlja izložbu koja preispituje kulturu arhitektonskih konkursa.
Kroz četiri postave u prostoru izložba “Think Space: The Competitive Hypothesis”,
predstavlja rezultate “ponovljenih” prekretnih arhitektonskih konkursa koji su se dogodili u skorijoj prošlosti kroz program Think Space Past Forward, zatim predmete
i trikove korištene za sticanje naklonosti žirija, hipnotičku dioramu sastavljenu od
fragmenata koji se učestalo koriste pri stvaranju trodimenzionalnih prikaza održivih
gradskih krajolika, te kratke tekstove i autoportrete nepoznatih umova koji su bili dio
timova nagrađivanih konkursnih radova. Izložba “The Competitive Hypothesis” nastoji
istaknuti dvojaka značenja sadržana u pojmu arhitektonskih konkursa i takmičenja:
s jedne strane odnoseći se prema konkursima kao mehanizmima za stvaranje projekata, a s druge strane uzimajući u obzir ethos koji prožima današnju arhitektonsku
praksu. Izložba je pocetkom 2013. godine prikazana u galeriji Storefront for Art and
Architecture u New York-u.
13. Jul
Prezentacije studentskih radova u zatvoru
14. Jul APSS Talk finalna konferencija
-
Ivan Milošević, AIM Studio, Montenegro, www.aimstudio.me
- Dean Skira, Skira Architectural Lighting Design http://www.skira.hr
-
Saša Begović and Marko Dabrović, 3LHD Architects, Croatia, www.3lhd.com
-
Boštjan Vuga, SADAR+VUGA, Slovenia www.sadarvuga.com
-
Simon Hartman, HHF architects, Switzerland www.hhf.ch
-
Andreas Ruby, Ruby Press, Berlin
-
Hubert Klumpner, Urban-Think Tank, Switzerland. www.u-tt.com
4 - 14. Jul Ljetnja škola arhitekture Kotor Art Kotor APSS / Architectural Prison Summer
School
5 Jul. početak radionice i uvodna predavanja:
Boštjan Vuga
Dijana Vučinić
Simon Hartmann
Marko Stjepčević
Ivan Milošević
Lokacija: Zgrada Starog zatvora, Stari Grad Kotor
6. Jul
19.00 Večernje predavanje / Borislav Vukićević / gostujući predavač
7. Jul
19.00 Večernje predavanje / Veljko Radulović, Studio Grad / gostujući predavač
8. Jul
19.00 Večernje predavanje / Nikola Novaković, Studio Enforma / gostujući predavač
9. Jul
19.00 Večernje predavanje / gostujući predavač
Kotor Art Kotor APSS Finale
12. Jul OPEN PRISON NIGHT Prezentacija studentskih radova i Panel diskusija
Lokacija: Zgrada Starog zatvora, Stari Grad Kotor
162
163
Kotor Art Kotor APSS 2013 Tema
APSS Tim:
Južni Jadran obuhvata dio jadranske obale đe spada teritorija crnogorske obale i
južnog dijela hrvatske obale. Ovaj prostor je objedinjen jednim od prvih regionalnih planova - “Regionalni plan Južnog Jadrana” koji je donešen krajem 60ih godina prošlog vijeka (1964-1968). Plan je bio inicijativa SFR Jugoslavije, a izrađen je
u saradnji sa UNDP programom. Ovaj plan je bio početak institucionalnog bavljenja
prostornim planiranjem na ovim prostorima dok je u isto vrijeme bio, na izvjestan način
i sredstvo modernizacije bivše države.
DijanaVučinić, Osnivač i Programski direktor,
Boštjan Vuga - Savjetnik na programu
Marija Ičević, Direktor Produkcije
Luka Bošković, Art Director
Milja Đuranović, Komunikacije
Plan je inaugurisao turizam kao ekonomski potencijal regiona. Turizam je uzet kao
dopuna postojećoj ekonomiji i način da se odmor na primorju približi radničkoj klasi
indutrijalizacije.
Pedeset godina kasnije turizam ima potpuno drugačiju ulogu u našem društvu. Smatra
se glavnom razvojnom granom crnogorske ekonomije i velikim izazovom kad je u
pitanju Urbano planiranje. Dok je “Regionalni Plan Južnog Jadrana” razvoj turizma
mjerio razvojem infrastrukture, kulture, brojem zapošljenih i proizvodnjom - u toku
90ih mi smo se fokusirali na broj kreveta kao osnovno mjerilo razvoja turizma.
Čini se da je jedan od ključnih momenata koji su uticali na urbanistički haos na obali
bila inauguracija apartmana kao osnovne smještajne jedinice. Proizvodnja stanova
- apartmana, odnosno slobodnih kreveta je bila značajno jeftinija, brža i manje zahtjevna od proizvodnje, odnosno građenja hotela. Sama jedinica je multiplicirana i svojom
strukturom uticala na formiranje, kako arhitekture, tako i šireg urbanog okruženja i
određenih obrazaca u društvenim kretanjima. U toku 90ih sam apartman je kreirao
određena urbanistička stanja na obali koja pokušavamo ispraviti danas.
Radionica će se baviti pojmom “mjesta” u širem urbanom kontekstu i njegovom transformacijom pod uticajem nekontrolisane izgradnje stanova, zahtjeva tržišta i ubrzanim
razvojem prouzrokovanim tranzicijom. Želimo da se vratimo i proučimo suštinu grada
i njegove arhitekture na jednoj strani i rezidencijalne - smještajne jedinice, kao jednog
od osnovnih elemenata gradskog okruženja na drugoj strani.
Milica Jakić, Asistent
Boriša Medenica, Tehnika / Foto i Video
Aleksandra Lalatović, Koordinator za studente
Matija Vuković, Koordinator za studente
Mentori:
Boštjan Vuga, SADAR+VUGA, Ljubljana
Simon Hartmann, HHF Architects, Basel
Ivan Milošević, AIM Studio, Crna Gora and Marko Stjepčević, UCG, Crna Gora
Predavači na radionici:
Dijana Vučinić, DVARP, Crna Gora
Borislav Vukićević, Crna Gora
Veljko Radulović, Studio Grad, Crna Gora
Nikola Novaković, Enforma, Crna Gora
Predavači na konferenciji:
Ivan Milošević, AIM Studio, Crna Gora
Dean Skira, Skira Architectural Lighting Design, Hrvatska
Boštjan Vuga, SADAR+VUGA, Ljubljana Slovenija
Saša Begović or Marko Dabrović, 3 LHD Architects, Hrvatska
Simon Hartmann, HHF Architects, Bazel, Švajcarska
Hubert Klumpner, Urban-Think Tank, Cirih, Švajcarska
Andreas Ruby, Ruby Press, Berlin, Njemačka
Radionica će istražiti nove elemente koji će redefinisati odnos između arhitekture i
urbanih sistema u gradu i unaprijediti gradsko okruženje projmernom njegovih fundamentalnih komponenata.
Dijana Vučinić,
Osnivač i Programski direktor APSSa
Kotor Art Kotor APSS 2013
164
165
kotor art
pisanje
grada
kotor art
town
writing
200
godina
od rođenja
KOTOR ART PISANJE GRADA 2013
KOTOR ART WRITING OF THE TOWN 2013
11-17. jul (javne prezentacije radova studenata i projekta POSLUŠAJ ME ODIGRAĆU TI - Autorski projekat Sanje Garić u saradnji sa Fakultetom dramskih
umjetnosti Cetinje i baletskom trupom Allegro)
11-17 July (public presentations of the works of students and project named LISTEN
TO ME - I WILL PLAY IT FOR YOU - Author project of Sanja Garić in cooperation
with the Faculty of Dramatic Arts in Cetinje and Allegro corps de ballet)
Izvršna produkcija:
Executive producer: Faculty of Dramatic Arts
Program project editor: prof. MA Janko Ljumović (FDA Cetinje)
Art student workshop Kotor Art Writing of the Town 2013 brings together students
from the Faculty of Dramatic Arts and the Faculty of Fine Arts in Cetinje who will implement creative platforms and artifacts for the 5th International Festival Kotor Art for
the purpose of promoting and presenting the Festival.
Programski urednik projekta: prof. mr Janko Ljumović (FDU Cetinje)
Umjetnička studentska radionica Kotor art Pisanje grada 2013 okuplja studente
Fakulteta dramskih umjetnosti i Fakulteta likovnih umjtenosti na Cetinju koji će realizovati kreativne platforme i artefakte za V Međunarodni festival Kotor art u funkciji
promocije i prezentacije festival.
Koncept predavanja i radionica baziran je:
- unaprijeđenje protoka informacija kreiranjem različitih medijskih sadržaja
i platformi putem različitih kanala informisanja,
- kreiranje reklamnih sadržaja namijenjenih različitim ciljnim grupama, i
- razvoj animacionih projekata.
Rezultat edukativnih i kreativnih radionica predstavlja kreiranje konkretnih artefakata
koji predstavljaju različite segmente programa festivala.
Predmet rada predstavlja program ovogodišnjeg festival Kotor art, kao i pojedinačni
programski sadržaji koji posebno mogu biti fokusirani kao predmet kreativnih rješenja
u različitim medijima tj. različitim marketinškim kanalima komunikacije.
Radovi studenata pod mentorstvom voditelja radionice mogu podići standard interpretacije festivala u javnosti i njegovu bolju vidljivost kroz kreiranje različitih meeting
pointa u samom gradu, kao i unutar medija i institucija, na lokalnom i nacionalnom
nivou, koje možemo partnerski vezati za projekat Kotor art Pisanje grada.
Predavači:
prof. mr Janko Ljumović, programski urednik (FDU Cetinje) Marketing festivala i animacija publike na primjeru Kotor art-a
prof. dr Milena Dragićević Šešić (FDU Beograd) Savremeni festivalski menadžment, kulturni turizam
i brendiranje kulturnog proizvoda
prof. mr Mirko Stojković (FDU Beograd) Radionica kreativnog pisanja
The concept of lectures and workshops is based on the following:
- improvement of the flow of information by creating various media
contents and platforms through various information channels,
- creation of advertising contents intended for different target groups, and
- development of animation projects.
The result of educational and creative workshops is to create concrete artefacts representing various segments of the festival programme.
The subject of the work is the programme of this year’s Festival Kotor Art, as well as
individual programme contents that may be specially focused as the subject of creative solutions in a variety of media, i.e. various marketing communication channels.
Works of the students under the supervision of a workshop leader can raise the standard interpretation of the Festival in public and its better visibility through creation of
various meeting points in the very town, as well as within the media and institutions, at
local and national level, which we can bind through partnership for the project of Kotor
Art Writing of the Town.
Lecturers:
Prof. MA Janko Ljumović, program editor (FDA Cetinje)
Festival marketing and audience animation in the case of Kotor Art
Prof. Milena Dragićević Šešić Ph.D. (FDA Belgrade)
Modern festival management, cultural tourism and cultural product branding
Prof. MA Mirko Stojković (FDA Belgrade)
Creative writing workshop
Doc. Marija Perović (FDA Cetinje)
Modern visual communications and presentations
docent Marija Perović (FDU Cetinje) Savremene vizulene komunikacije i prezentacije
168
169
Međunarodni festival Kotor Art 2013.
Paolo Magelli, umjetnički direktor festivala
KOTOR ART KOTORSKI FESTIVAL POZORIŠTA ZA DJECU:
Petar Pejaković, umjetnički direktor
KOTOR ART DON BRANKOVI DANI MUZIKE:
Ratimir Martinović, umjetnički direktor
KOTOR ARtEATAR:
Međunarodni festival Kotor Art - Paolo Magelli, direktor
Crnogorsko narodno pozorište - Janko Ljumović, direktor
Kraljevsko pozorište Zetski dom - Slobo Božović, direktor
KOTOR ART PISANJE GRADA:
Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje,
prof. mr Janko Ljumović, programski urednik
KOTOR ART KOTOR APSS:
Dijana Vučinić, programski direktor
KOTOR ART FESTIVAL KLAPA PERAST:
Milan Kovačević, umjetnički direktor
Pokrovitelji
Vlada Crne Gore
Ministarstvo kulture
Opština Kotor
www.kotorart.me
Generalni
medijski
pokrovitelj
Download

kotor art - kotorski festival pozorišta za djecu