SR
Uputstvo za upotrebu
CDPM 75553
CDPM 75553 X
MAŠINA ZA PRANJE POSUĐA
Čestitamo!
GARANCIJA
Zahvaljujemo Vam što ste izabrali Candy
aparat za domaćinstvo; kvalitetnu mašinu
za pranje sudova koja garantuje visok
kvalitet i pouzdanost.
Candy proizvodi vrlo široki asortiman
aparata za domaćinstvo: mašine za pranje
sudova, mašine za pranje/sušenje veša,
šporete, mikrotalasne rerne, ugradne rerne
i ploče za kuvanje, frižidere i zamrzivače.
Tražite od svog prodavca najnoviji i
kompletan katalog Candy proizvoda.
Ovaj uredjaj ima garanciju koja
omogućava
besplatno
korišćenje
servisnih usluga ovlašćenog servisa za
vreme garantnog roka OD 24 MESECA
OD DANA KUPOVINE OSIM U
SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA!!!.
A. Bilo koji kvarovi nastali usled loše i
nestručne instalacije od strane osobe
koja nije ovlašćena.
B. Bilo koji kvarovi nastali usled popravke
uređaja od strane nestručne i/ili
neovlašćene osobe.
Molimo da pažljivo pročitate uputstva iz
sadržaja u ovoj knjižici. Oni će Vam pružiti
važne podatke ne samo radi sigurnog
postavljanja, korišćenja i održavanja
mašine, već i kako postići najbolje
rezultate u svakodnevnom rukovanju
mašine za pranje sudova.
C. Bilo koji kvarovi nastali usled korišćenja
rezervnih delova koji nisu originalni
delovi isporučeni od strane proizvođača.
D. Bilo koji kvarovi nastali korišćenjem
uređaja van domaćinstva ili drugom
nenamenskom upotrebom uređaja.
E. Bilo koji kvarovi nastali priključenjem na
neadekvatan napon.
F. Bilo koji kvarovi nastali
nepravilnog korišćenja uredjaja.
usled
CANDY SERVISNI CENTAR
BESPLATAN INFO TELEFON NA TERITORIJI SRBIJE
0800 303 304
Molimo da račun od kupovine ovog uređaja čuvate na sigurnom mestu jer ga je potrebno
pokazati serviseru ako pozovete ovlašćeni servis.
3
SADRŽAJ
Uputstvo za sigurno korišćenje
Nameštanje i ugradnja
Uređaj za omekšavanje vode
Punjenje posude za so
Nameštanje gornje korpe
Stavljanje sudova u mašinu
Podaci za laboratorijska ispitivanja
Punjenje deterdžentom
Vrste deterdženata
Punjenje sredstvom za ispiranje
Čišćenje
Praktični saveti
Čišćenjeenje i održavanje
Opis kontrolne table
Tehnički podaci
Podešavanje programa i specijalne funkcije
Tabela programa
Aquastop - sistem kontrole vode
Prepoznavanje manjih grešaka u radu
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
Slika A
5
1
4
2
3
Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstva navedena u ovoj knjižici zato jer sadrže važne
podatke koji se odnose na sigurno nameštanje i ugradnju mašine, njeno korišćenje i
održavanje, kao i korisne savete za što bolju upotrebu.
Pažljivo čuvajte ovu knjižicu jer bi Vam i ubuduće mogla zatrebati.
4
5
6
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
26
28
29
UPUTSTVO ZA SIGURNO
KORIŠĆENJE
Prislanjanjem ili sedenjem na otvorenim
vratima mašine za pranje sudova može
se uzrokovati njihovo oštećenje.
Ovde su prikazana osnovna sigurnosna
pravila koja važe za sve električne
aparate za domaćinstvo i to kako sledi.
UPOZORENJE!
Noževe i sličan pribor s oštricama
morate staviti u korpu pribora za jelo s
oštricama okrenutim prema dole ili
položiti vodoravno.
Instalacija
U slučaju da utikaču na uređaju ne
odgovara utičnica u zidu, isti mora biti
zamenjen odgovarajućim i to od strane
za to osposobljene stručne osobe koja
istovremeno mora proveriti da li presek
kablova utičnice odgovara priključnoj
snazi električnog uredjaja.
Svakodnevno korišćenje
Ovaj uredjaj izrađen je isključivo za
korišćenje u domaćinstvu.
Obratite pažnju da uređaj ne pritiska
priključni kabal.
Mašina za pranje sudova izrađena je za
pranje uobičajenog kuhinjskog posuđa
koje se koristi u domaćinstvima, u
mašini nikako ne smete prati sudove ili
predmete uprljane benzinom, lakom,
metalnim
ili
čeličnim
trunjem,
nagrizajućim hemikalijama, kiselinama ili
alkalima.
Generalno
se
ne
preporučuje
priključivanje uređaja na električnu
mrežu preko različitih ispravljača,
višestrukih utičnica ili produžnih kablova.
Ako neophodno treba zameniti priključni
kabal mašine, obratite se ovlašćenom
servisnom centru.
Ako je u stanu ili kući ugrađen aparat za
omekšavanje vode, nije potrebno
dodavati so u odeljak za omekšavanje
vode, koja je ugradjena u mašini za
pranje sudova.
Sigurnost
Ne dodirujte uređaj kada su Vam ruke ili
noge vlažne ili mokre.
Pribor za jelo će se najbolje oprati ako
ga stavite u korpu sa ručicama okrenutim
prema dole.
Ne dodirujte uređaj ako ste bosi.
Ne izvlačite utikač iz utičnice tako da
povlačite priključni kabal ili celi uređaj,
već uhatite samo utikač i izvadite ga iz
utičnice.
Ako se mašina pokvari ili prestane
ispravno da radi, isključite je, zatvorite
vodu i ne pokušavajte da je sami
popravite. Popravke mora izvršiti smo
ovlašćeni serviser uz ugradnju isključivo
originalnih rezervnih delova. Bilo koji
propust u gore navedenim savetima
može imati ozbiljne posledice za
sigurnost uređaja.
Električni uređaj ne izlažite različitim
atmosferskim uticajima, kao na primer:
kiši, suncu itd.
Ovaj uređaj nije namenjen upotrebi od
strane osoba (uključujući decu) sa
ograničenim fizičkim i mentalnim
sposobnostima, niti od strane osoba sa
ograničenim iskustvom i znanjem, osim
ukoliko nisu obučeni za korišćenje
uređaja od osobe koja je odgovorna za
njihovu sigurnost.
Odlaganje
Mašina za pranje sudova izrađena je od
materijala koji se mogu reciklirati, tako
da se može baciti bez bojazni po
zagadjenje životne sredine.
Deca se ne smeju igrati ovim uređajem.
Vodu koja ostane u mašini za sudove ili
na sudovima na kraju programa pranja
nije potrebno brisati.
Ako se želite rešiti stare mašine za
pranje sudova, budite savesni i
demontirajte vrata mašine kako bi
sprečili da se unutra uvuku i zatvore
deca. Isto tako nakon što odvojite utikač
iz zida, presecite glavni kabal za
električno napajanje.
Vrata mašine za pranje sudova nije
dobro ostavljati otvorenima, budući da
to predstavlja moguću opasnost (npr.
saplitanje, udaranje).
5
NAMEŠTANJE I UGRADNJA
Priključivanje na električnu mrežu
(tehničke napomene)
Uređaj odgovara svim međunarodnim
sigurnosnim propisima, i ima ugrađen
tropolni utikač sa uzemljenjem, koji
osigurava kompletno uzemljenje uređaja.
Uspešnost sigurnog rada mašine, takođe
zavisi i od pravilnog uzemljenja električnih
instalacija u vašoj kući ili stanu.
Nakon što ste uklonili ambalažu, podesite
visinu mašine za sudove. Da bi uređaj
ispravno radio, mora biti izravnan. Visinu
uređaja izravnajte pomoću okretljivih
nožica. Uređaj sme da bude nagnut
najviše za 2°.
Ako morate da pomerate uređaj prilikom
raspakivanja ručno, ne smete ga hvatati
za donju ivicu vrata, već u tom slučaju
vrata uređaja delimično otvorite i
uhvatite ga za gornju ivicu pa ga
pomerite kako je prikazano na slici
Zato pre nego što priključite mašinu na
električnu mrežu proverite sledeće:
1. da li je utičnica ispravno uzemljena;
2. da li električno brojilo, osigurači i presek
električnih
kablova
odgovara
priključnim vrednostima električnog
uređaja, navedenim na tablici sa
tehničkim podacima koja je pričvršćena
na mašini.
UPOZORENJE!
Osigurajte da je vaš električni uređaj
pravilno uzemljen.
U slučaju da elektirčna instalacija nije
pravilno uzemljena, upozoravamo Vas
da može doći do disperzije električne
energije po metalnim delovima
električnog aparata za domaćinstvo,
disperzija električne energije može
se osetiti i zbog prisustva uplitanja
radio talasa.
VAŽNO
Ako uređaj postavite na pod
pokriven itisonom ili tepihom, morate
proveriti da otvori za ventilaciju na
donjem delu uređaja nisu zapušeni.
Proizvodjač ne preuzima nikakvu
odgovornost za moguće povrede ljudi ili
moguće nastale materijalne štete,
izazvane priključivanjem uređaja na
nepravilno uzemljenu električnu instalaciju.
Budite sigurni da je nakon ugradnje
utikač na uređaju ostao dostupan.
Ovaj aparat je izrađen u skladu sa
Evropskim
Direktivama
br.
73/23/EEC, 89/336/EEC, zamenjenim
s 2006/95/EC i 2004/108/EC i
daljnjim izmenama.
6
Priključivanje na vodovodnu mrežu
VAŽNO
Mašina za pranje sudova mora biti
spojena na vodovodnu mrežu
korišćenjem nove garniture creva.
Stara creva nije dobro ponovo
koristiti.
1
Creva za odvod i dovod vode na
mašini možete usmeriti ili na levu ili na
desnu stranu.
VAŽNO
Mašinu možete priključiti na hladnu
ili toplu vodu, s tim da ulazna
temperatura tople vode ne sme da
prelazi temperaturu veću od 60°C.
Dozvoljeni minimalni pritisak vode iznosi
0,08 MPa do maksimalno 0,8 MPa.
U slučaju da je pritisak u vodovodnoj
mreži manji od 0,08 MPa, posavetujte se
sa ovlašćenim servisnim centrom.
2
Priključnu cev morate pričvrstiti na
slavinu navojem, tako da mašinu možete
odvojiti od vodovodne mreže kada je ne
koristite (slika 1 B) .
Mašina je opremljena dovodnom cevi
koja na kraju ima navoj promera 3/4”
(slika 2) .
Spojite dovodnu cev " A " na slavinu za
vodu " B " sa priključkom 3/4”i proverite
da je spoj dobro zavrnut.
Ako je neophodno, dovodna cev može
se produžiti do 2,5 m. Produžna cev
može se nabaviti kod ovlašćenog
servisera.
Ako je u vodi prisutan kamenac ili pesak,
u tom slučaju preporučujemo da
u servisnom centru kupite dodatni
broj 9226085 (slika 3) . Filter " D"
namestite između slavine " B " i dovodne
cevi " A", a pre toga spojite sa tačkom " C ".
3
Ako mašinu priključujete na novu
vodovodnu instalaciju ili na vodovodnu
instalaciju koja duže vreme nije bila
korišćena, pustite vodu da teče nekoliko
minuta da se iz cevi isperu moguće
nečistoće (kao na primer pesak, rđa itd...)
pre nego što mašinu za pranje sudova
priključite na cev za dovod vode. Na taj
način izbeći ćete moguće začepljenje
navedenim
nečistoćama.
Dovodnu cev priključite na slavinu za
dotok vode tek kada je voda sasvim čista.
7
Zaobljeni kraj odvodne cevi možete
obesiti i na ivicu sudopere, ali svakako
morate pripaziti da kraj cevi nije
potopljen u vodu koja se možda nalazi u
sudoperi, jer će ona kod uključivanja
uređaja, nazad oteći u mašinu
(slika 4Y).
Priključivanje odvodne cevi
Kraj odvodne cevi namestite na stalni
odvod vode, pa pazite da cev ne bude
savijena (slika 4) .
Stalni odvod vode mora biti na visini
najmanje 40 cm i imati unutrašnji promer
širine najmanje 4 cm.
U slučaju da isti kraj želite namestiti
ispod radne površine, morate ga
pričvrstiti neposredno ispod radne ploče,
na najvišoj mogućoj tačci (slika 4Z).
Preporučujemo
da
namestite
i
odgovarajući sifon koji će sprečavati
širenje neprijatnih mirisa (slika 4X) .
Po završetku priključivanja mašine na
vodovodnu mrežu proverite da cevi za
odvod i dovod vode nigde nisu savijene.
Ako je neophodno, odvodna cev može
se produžiti do 2,5 m; osigurajte da stoji
na najviše 85 cm visine od nivoa poda.
Produžna cev može se nabaviti kod
ovlašćenog servisera.
4
8
UGRADNJA U OPREMLJENU
KUHINJU
Ugradnja ispod postojeće radne
površine
(nameštanje ispod radne površine)
Nameštanje između postojećih
kuhinjskih ormarića
Većina modernog kuhinjskog nameštaja
opremljena je i radnom površinom, ispod
koje mogu biti umetnuti različiti kuhinjski
uređaji. U navedenom slučaju dovoljno
je da odstranite radnu površinu mašine,
tako da odvrnete šrafove koji se nalaze
sa zadnje strane (slika 6a).
Visina mašine iznosi 85 cm, pa zbog
toga može biti postavljena u nivou s
ostalim kuhinjskim elementima slične
visine.
Gornja površina mašine može biti
iskorišćena u različite svrhe, jer je
otporna na visoke temperature, ogrebotine
i mrlje (slika 5).
VAŽNO
Nakon uklanjanja radne ploče,
zavrtnji za učvršćivanje se MORAJU
VRATITI na svoje mesto ispod zanje
ivice (slika 6b).
Visina mašine smanjiće se na 82 cm kako
je predviđeno prema međunarodnim
propisima (ISO), pri čemu ćete je moći
ugraditi ispod radne površine (slika 7) , a
s istom visinom savršeno će se uklopiti
ispod postojećih kuhinjskih elemenata.
5
6
a
b
a
7
b
598
Otvaranje vrata
556/573
Zatvaranje vrata
Stavite vašu ruku u žljeb i povucite.
U slučaju da se vrata slučajno otvore za
vrema rada mašine, posebni sigurnosni
sistem će je automatski isključiti.
Zatim proverite da li se prskalice za
raspršivanje vode lako okreću, tj. da li su
tanjiri, pribor za jelo i ostalo posuđe
postavljeni tako da ne ometaju okretanje
prskalica.
Zatvorite vrata pritiskom prema uređaju,
proverite da su dobro zatvorena
(sigurnosni zatvarač mora napraviti klik).
VAŽNO
Za pravilan rad mašine, važno je da
vrata tokom pranja ne otvarate.
9
UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE
VODE
* Uređaj za omekšavanje vode fabrički
je podešen na 4. stepen, tako da je
pogodan za većinu korisnika.
U različitim krajevima voda sadrži različite
količine kalcijumskih soli i minerala koji se
tokom pranja talože na sudovima i
ostavljaju na njima mrlje i beličaste
naslage. Ako je ovih soli u vodi više, voda
je veće tvrdoće.
Mašina za pranje sudova opremljena je
uređajem za odstranjivanje kamenca koji
korišćenjem posebne vrste soli iz vode
uklanja kamenac, odnosno vodu omekšava
tako da je pogodna za pranje sudova.
Podatke o stepenu tvrdoće vode u Vašoj
vodovodnoj mreži možete zatražiti od
opštinske uprave Vodovoda.
Prema tvrdoći vode možete podesiti
potrošnju soli za regeneraciju po sledećem
postupku:
VAŽNO
Mašina UVEK mora biti isključena
pre početka postupka za
podešavanje potrošnje soli.
1. Pritisnite i držite dugme "IZBOR
PROGRAMA"
u isto vreme uključite
mašinu
pritiskom
na
dugme
"UKLJUČENO/ISKLJUČENO" (čućete
kratak zvučni signal).
Regulisanje uređaja za
omekšavanje vode
Uređaj ima šestostepeni regulator pomoću
kojeg može omekšavati vodu tvrdoće do
90°fH (francuska skala tvrdoće) odnosno
50°dH (nemačka skala tvrdoće).
2. Držite pritisnuto dugme
"IZBOR
PROGRAMA"
najmanje 5 sekundi,
DOK SE NE OGLASI
zvučni signal.
Neke signalne lampice
"IZBOR
PROGRAMA"
će se upaliti i pokazati
podešeni nivo omekšivača vode.
Na donjoj tabeli popisani su različiti stepeni
tvrdoće vode sa odgovarajućim postavkama
uređaja za omekšavanje vode.
Nemačka
skala
(°dH)
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
Podešavanje
omekšivača
vode
Francuska
skala
(°fH)
0
1
2
3
*4
5
6
7
Protiv
kamenca
Nivo
Tvrdoća vode
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
3. Pritisnite isto dugme ponovo da bi ste
izabrali željeni nivo: svaki put kada
pritisnete dugme upaliće se nova
indikatorska lampica (podešen nivo
omekšivača je predstavljen brojem
upaljenih indikatorskih lampica). Kada
dođete do nivoa “d7”, prikaz na ekranu
vratiće se na nivo “d0”.
4. Isključite
mašinu
pritiskom
na
dugme "UKLJUČENO/ISKLJUČENO"
da sačuvate novo podešavanje.
UPOZORENJE!
Ukoliko se pojavi bilo kakav problem
u toku podešavanja pritisnite dugme
"UKJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE" i
počnite postupak od početka
(KORAK 1).
Digitalni ekran
Dugme
"UKLJUČENO/ISKLJUČENO"
Dugme
"IZBOR PROGRAMA"
10
PUNJENJE POSUDE ZA SO
VAŽNO
(samo pri prvom pokretanju mašine)
Kada mašinu za pranje sudova
koristite prvi put, nakon potpunog
punjenja posude za so, neophodno
je dodati vode sve dok se ne prelije
iz posude.
Na dnu uređaja nalazi se posuda za so,
pomoću koje se obnavlja sredstvo za
odstranjivanje kamenca.
Vrlo je važno da koristite isključivo so
posebno namenjenu za mašine za
pranje sudova. Ostali tipovi soli kao npr.
kuhinjska so, sadrže visok postotak
krečnjačkih sastojaka, pa zbog
prisutnosti istih, ne moÏe doći do
pročišćavanja, pa se aparat može
zapušiti.
So u aparatu za omekšavanje dodajete
tako da odvrnete poklopčić na posudi,
koji se nalazi na dnu mašine.
Pri navedenoj radnji često se događa
da iz posude isteče nešto vode, bez
obzira na to, slobodno sipajte so u
posudu sve dok nije potpuno puna. Da
bi lakše sipali so u posudu, tokom
sipanja je mešajte npr. drškom od
varjače.
Na kraju punjenja, odstranite ostatke
soli i dobro pričvrstite poklopac.
Pokazatelj zaliha soli
Pojedini modeli mašina za pranje sudova
opremljeni su svetlosnim indikatorom, koji
pokazuje potrošnju soli.
Nakon što ste u mašinu stavili so,
preporučljivo je pokrenuti kompletan
program pranja ili program za HLADNO
ISPIRANJE.
U posudu za so moÏete sipati oko 1,5
do 1,8 kg soli. Za što bolje i uspešnije
korišćnje mašine potrebno je povremeno
obnoviti zalihu soli, u skladu sa
vrednostima datim na tabeli.
VAŽNO
Ako se na sudovima pojave bele
fleke, to je sigurni znak da u mašini
nedostaje soli.
11
NAMEŠTANJE GORNJE
KORPE
1
Za tanjire promera od 29 cm do 32,5 cm,
preporučujemo donju korpu mašine, ali tek
nakon što ste namestili gornju korpu u
najviši položaj i to na sledeći način:
1. Izvucite gornju korpu;
2. Zatim uhvatite korpu sa obe strane i
povucite na gore (slika 1).
2
Sudovi koji su u promeru veći od 14 cm ne
mogu se više stavljati u gornju korpu, isto
tako kada je korpa u gornjem položaju ne
mogu se koristiti pokretni nosači.
a
b
a
b
SMEŠTANJE KORPE NA NIŽI POLOŽAJ:
1. Uhvatite korpu sa obe strane i polako
povucite na gore (slika 2a) ;
2. Zatim polako spuštajte na željeni
položaj (slika 2b) .
3
N. B.: NIKADA NE SPUŠTAJTE I
PODIŽITE KORPU SAMO NA JEDNU
STRANU (slika 3).
Pažnja:
preporučuje se da korpu namestite pre
nego što počnete da je punite.
12
STAVLJANJE SUDOVA
U MAŠINU
Tanjire većeg promera od oko 20 cm,
lagano nagnite prema prednjoj strani,
kako bi lakše stavili korpu u unutrašnjost
mašine.
Korišćenje gornje korpe
Na gornju korpu takođe možete poređati
činije za salatu i plastične činijice, ali je
preporučljivo da ih učvrstite na mesto jer
se takvo posuđe kod raspršivanja vode
može prevrnuti.
Gornja korpa opremljena je pokretnim
stalkom prikačenim za bočnu ivicu, pri
čemu može biti postavljena u četiri
položaja.
Gornja korpa napravljena je tako da je
maksimalno možete iskoristiti, odnosno
da je napunite samo s tanjirima koje
stavljate u dva reda ili samo sa čašama
koje slažete u pet redova ili sa različitim
komadima posuđa.
U nižem položaju (A-A1) stalak se može
koristiti za pranje šoljica za čaj ili kafu,
dugačkih noževa i kutlača.
Na krajevima istog stalka moguće je
obesiti šolje i bokale, čaše, tanjiriće od
šoljica i tanjire za desert možete staviti
ispod stalka.
A
Uobičajeno dnevno punjenje mašine
posuđem prikazano je na slikama 1 i 2.
A1
Gornja korpa (slika 1)
1
Duboki i plitki tanjiri mogu sa staviti sa
stalkom u uspravan položaj (B-B1).
Tanjire uvek treba postavljajti uspravno,
tako da su udubljene strane tanjira
okrenute prema vratima mašine.
Uvek obratite pažnju da ostane dovoljno
slobodnog prostora između jednog i
drugog tanjira, kako bi voda slobodno
kružila za vreme pranja.
B
Gornja korpa (slika 2)
B1
2
Poželjno je da prvo tanjire iste veličine
poslažete zajedno u isti red da u
potpunosti iskoristite kapacitet korpe.
Tanjiri mogu biti poređani ili svi u jednom
ili u dva reda.
13
Korišćenje donje korpe
5
U donju korpu možete poslagati tanjire,
tiganje, činije za supu, činije za salatu,
duboke i plitke tanjire, pribor za jelo
kutlače.
Pribor za jelo poređajte u plastičnu
korpicu (držač) koja je za to namenjena,
vrhovima ručica okrenutim prema gore.
A
Držač pribora za jelo stavite na donju
korpu (slika 6) da kašike, viljuške i
noževi ne iskliznu kroz otvore na korpici
i time blokiraju okretanje prskalice za
raspršavanje vode.
Mali tanjiri, koji se na primer koriste za
desert, moraju biti smešteni u donju
korpu, kao što je prikazano na slici 5,
pomoću krilaca-držača smeštenim prema
spolja ("B") .
Za uobičajenu veličinu tanjira krilca-držač
moraju biti u položaju ("A") .
Donja korpa je opremljena sa posebnim
središnjim krilcem-držačem (slike 3 i 4).
To omogućava stabilno i optimalno
punjenje čak i ako su oblik i veličina
sudova nestandardni.
- POLOŽAJ "A" : za standardno punjenje
ili kada nema činija za salatu, tiganja i
sličnog posuđa.
UPOZORENJE!
Ukoliko su mali tanjiri postavljeni u
donju korpu sa držačem u pogrešnom
položaju, tanjiri mogu ometetati normalan
rad i okretanje donje prskalice.
- POLOŽAJ "B" : za pouđe koje, iako
standardnih prečnika ima određen oblik
(veoma duboke činije, četvrtast oblik
ili posude bez ivice).
- POLOŽAJ "C" : za pouđe koje je većih
dimenzija od standardnih prečnika i/ili
onih nestandardnih oblika (kvadratni,
heksagonalni, ovalni, posuđe za pizzu
itd.).
3
B
Uobičajeno dnevno punjenje posuđem
prikazano je na slici 6.
Donja korpa (slika 6)
6
B
A
4
C
A
Pravilno i racionalno razmeštanje sudova u
mašini doprineće dobrim rezultatima pranja.
14
Treća korpa napravljena je tako da pruži
najveću moguću prilagodljivost pri
korišćenju. Zbog podele na tri nakošena
dela posuđe je moguće postaviti na
bezbroj načina: samo šoljice i tanjire
pravougaonog oblika i razni kuhinjski
pribor ili rende i sl.
VAŽNO
Donja korpa ima uređaj za
sigurnosno zaustavljanje koji je
posebno koristan za sigurno
izvlačenje potpuno pune korpe.
Potpuno izvlačenje korpe neophodno
je pri redovnom održavanju, kada
punite so i čistite
r.
Korpica pribora za jelo
Uobičajeno dnevno punjenje posuđem
prikazano je na slici 7.
Gornji deo korpice pribora za jelo može da
se ukloni, što omogućava različite
kombinacije punjenja.
Treća korpa (slika 7)
7
Korišćenje treće korpe
Treća korpa namenjena je predmetima koji
inače zauzimaju dosta prostora zbog
svog oblika, npr. razni kuhinjski pribor
ili predmeti nestandardnog oblika. Ako
prostor u donjoj korpi oslobodite takvih
predmeta, jednostavnije i lakše ćete
stavljati velike predmete (lonce i tepsije).
U treću korpu možete staviti sledeće:
šoljice za kafu, ovalne ili pravougaone
tanjire, činije za voće ili deser, kuhinjske
noževe i viljuške, kultlače, rende i
delove malih kućnih uređaja (npr. delove
miksera i sl.).
PODACI ZA LABORATORIJSKA
ISPITIVANJA
UPOZORENJE!
U treću korpu ne stavljajte pribor za
jelo. Nemogućnost postavljanja
korpe za pribor za jelo može izazvati
propadanje pribora na donju korpu
ili dno mašine za pranje sudova.
Molimo vas da informacije u vezi testova
poređenja programa, kao i merenja nivoa
buke, u skladu sa EN normativima,
potražite na sledećoj adresi:
[email protected]
Molimo vas da u zahtevu navedete naziv
modela i broj sudomašine (pogledajte na
pločici sa podacima).
Treća korpa se vrlo lako vadi iz mašine
tako što uklonite prednji zaustavni
zaštitnik na početku korpe.
15
PUNJENJE DETERDŽENTOM
Deterdžent
VAŽNO
Za pranje sudova u mašini morate
upotrebljavati posebno sredstvo za
pranje, koje može biti u tečnom
stanju, odnosno adekvatan prašak ili
tablete.
B
Nakon što ste stavili deterdžent u posudu,
zatvorite poklopac, prvo ga gurnite (1), a
zatim ga pritisnite (2) sve dok se ne čuje
"klik".
“CALGONIT” daje vrlo dobre rezultate, a
može se nabaviti u većini prodavnica.
Neprikladna sredstva kao na primer:
sredstva za ručno pranje sudova, ne
sadrže sastojke pogodne za pranje sudova
u mašini, pa tako smetaju pravilnom radu
mašine.
Punjenje posude za deterdžent
Posuda za deterdžent smešten je na
unutrašnjoj strani vrata (slika A “2”). Ako
je poklopac posude zatvoren, za otvaranje
pritisnite taster (A).
Na kraju bilo kog programa pranja,
ostavite poklopac uvek otvoren.
Budući da sva sredstva za pranje nemaju
istu snagu pranja, pridržavajte se uputstava
proizvođača.
Podsećamo i to, da nedovoljna količina
sredstva za pranje može prouzrokovati
nepotpuno uklanjanje prljavštine. Dozirate
li preveliku količinu detrdženta, nećete
postići bolje rezultate pranja, već samo
nepotreban trošak.
UPOZORENJE!
Vodite računa da prilikom punjenja
donje korpe tanjirima i drugi posuđem
ne blokirate posudu za deterdžent.
VAŽNO
Nemojte koristiti prekomerne količine
sredstava za pranje jer tako
istovremeno doprinosite i zaštiti
okoline.
Potrebna količina sredstva za pranje zavisi i
od stepena prljavštine kao i o tipu posuđa.
Preporučujemo da odjeljak za pranje
posude za detrdžent napunite sa
20÷30 grama sredstva za pranje sudova (B).
A
16
VRSTE DETERDŽENATA
delovanje deterdženata koji sadrže
sredstvo za omekšivanje vode/so zavisi
od tvrdoće vode u vašem vodovodu.
Proverite da li je tvrdoća vode iz vašeg
vodovoda u skladu s područjem
delovanja koje se nalazi na ambalaži
deterdženta.
Deterdženti u tabletema
Deterdženti u tabletama od različitih
proizvođača se rastvaraju različitom
brzinom. To može dovesti do toga da neke
tablete ne mogu da postignu pun učinak
pranja. Ako koristite ove proizvode koristite
duže programe i/ili programe koji peru na
višim temperaturama.
Ukoliko niste zadovolni rezultatima
korišćenja ove vrste proizvoda,
kontaktirajte proizvođača.
Pod izvesnim
kombinovanih
prouzrokovati:
VAŽNO
Za postizanje zadovoljavajućih
rezultata pranja tablete MORAJU da
se stave u posudu za deterdžent a
NIKAKO direktno u prostor za
pranje.
okolnostima, upotreba
deterdženata
može
talog kamenca na sudovima ili u mašini
za pranje sudova;
slabiji rezultat pranja i sušenja.
Koncentrovani deterdženti
VAŽNO
Naša garancija ne pokriva nikakve
probleme koji su nastali kao direktan
rezultat upotrebe tih proizvoda.
Korišćenjem koncentrovanih deterdženata
sa smanjenom alkalnošću i sa prirodnim
enzimima kod programa na 50°C, postiže
se smanjeni uticaj na okolinu i štite se
posuđe i uređaj
Program 50°C je namenski razvijen za
korišćenje koncentrovanih deterdženata sa
enzimima takoda je učinak rastvaranja i
uklanjanja nečistoće sa posuđa kao kod
programa na 65°C sa klasičnim
deterdžentima.
Obratite pažnju na sledeće.
Korišćenjem "SVE u 1" kombinovanih
deterdženata u tabletama, signalne
lampice za so i sredstvo za ispiranje
(samo kod pojedinih modela) su
uključene ali ne obraćajte pažnju na njih
pošto se so i sredstvo za ispiranje već
nalaze u tabletama.
Kombinovani deterdženti
Deterdženti koji sadrže i sredstvo za
ispiranje („sjaj“) takođe moraju da se stave
u posudu za deterdžent. U tom slučaju
potrebno je da rezervoar tečnosti za
ispiranje bude prazan. (Ukoliko rezervoar
tečnosti za ispiranje nije prazan postavete
regulator potrošnje na najmanji podeok.)
U tom slučaju preporučujemo upotrebu
tradicionalnih proizvoda koji imaju samo
jednu funkciju – so, deterdžent i sredstvo
za ispiranje. To će osigurati ispravan rad
aparat za omekšavanje vode u mašini.
U tom slučaju preporučujemo:
napunite rezervoare za so i sredstvo za
ispiranje;
"SVE u 1" kombinovani
deterdženti
pustite da mašina „odradi“ jedan
univerzalni program bez punjenja
posuđa.
Ako nameravate da upotrebljavate kombinovane
deterdžente "SVE u 1" ("3 u 1"/"4 u 1"/"5 u
1", itd.), tj. one koji sadrže so i/ili sredstvo za
ispiranje, savetujemo Vam da učinite
sledeće:
pažljivo pročitajte i pridržavajte se
uputstva proizvođača koje se nalaze na
ambalaži;
Molimo imajte u vidu da nakon što ponovo
počnete da koristite konvencionalnu so za
mašinu, još će morati da prođe čitav niz
ciklusa pre nego što uređaj ponovo počne
da ostvaruje besprekorne rezultate.
17
PUNJENJE SREDSTVOM ZA
ISPIRANJE
Sredstva za ispiranje
Sredstvo za ispiranje, koje se automatski
ispušta tokom zadnjeg ispiranja, pomaže da
se sudovi brže osuše, sprečava nastajanje
mrlja i taloženje vodenog kamenca.
C
Punjenje rezervoara sredstva za
ispiranje “ SJAJ”
Posuda sredstva za ispiranje nalazi se levo
od posude za deterdžent (slika A "3") .
Da otvorite poklopac posude, gurnite
oznaku za očitavanje i u isto vreme, povucite
jezičak za otvaranje. Preporučljivo je uvek
koristiti sredstvo za sjaj posebno namenjeno
za mašine za pranje sudova.
Nivo sredstva za sjaj proverite na pokaznom
oknu (C) koje je smešteno na raspršivaču.
PUNO
tamno
PRAZNO
svetlo
Regulisanje dodavanja tečnosti za
sjaj od 1- 6
Regulator (D) je smešten ispod poklopca i
može se okretati pomoću novčića.
Preporučeni položaj je 4.
Količina kamenca u vodi bitno utiče kako na
nastajanje vodenih mrlja tako i na sušenje
sudova. Zato je veoma važno regulisanje
količine sredstva za visoki sjaj, da bi se
postigao optimalan rezultat pranja.
U slučaju da se po završetku pranja na
sudovima pojave tragovi tečnosti za sjaj
potrebno je regulator postaviti na niÏu
vrednost, a na višu vrednost ako se na
sudovima pokažu beličaste mrlje.
D
18
ČIŠĆENJE FILTERA
Sastav
(slika A “4”)
središnje posude
komadiće;
ravne mrežice
od pranja;
sastoji se od:
koji zadrÏava veće
koja neprekidno
1
trira vodu
mikro ltera , smeštenog ispod mreÏice, koji
zadržava najsitnije komadiće i osigurava
savršeno ispiranje.
Da bi svaki put postigli savršene
rezultate pranja,
re treba proveriti i
čistiti nakon svakog pranja.
Da uklonite
r, jednostavno okrenite
ručicu u smeru suprotnom kretanju
kazaljki na satu (slika 1).
Za lakše čišćenje možete ukloniti
središnju posudu (slika 2).
2
Uklonite mrežicu (slika 3) i operite je
pod mlazom vode, ako je potrebno
koristite i manju četku.
Sa samočistećim mikro
rom ,
održavanje je svedeno na minimum i
sastav
potrebno je samo
proveriti svake dve nedelje. Ipak, nakon
svakog pranja preporučujemo da
proverite središnju posudu i mrežicu da
nisu zapušeni.
UPOZORENJE!
Nakon čišćenja, uverite se da ja
ponovo ispravno namešten i da je
mrežica ispravno usađena na dno
mašine.
3
prilikom
Proverite da li je
vraćanja
u
mrežicu
pravilno
u smeru kazaljke na satu,
jer ako je
loše postavljen može
doći do štetnih posledica u vezi sa
uspešnim radom mašine za pranje
sudova.
VAŽNO
Nikada ne koristite mašinu za pranje
sudova ako je
izvađen.
19
PRAKTIČNI SAVETI
Kako uštedeti
Ako želite da u potpunosti iskoristite
prostor u mašini za pranje sudova,
stavljajte sudove u mašinu nakon
svakog jela i ako je potrebno pokrenite
ciklus HLADNO ISPIPRANJE da se
omekšaju i uklone veće čestice hrane
sa naknadno dodatog posuđa. Kada je
mašina puna, pokrenite program za
kompletno pranje.
Kako postići zaista dobre
rezultate pranja
Pre stavljanja sudova u mašinu, sklonite
sve ostatke hrane (kosti, ljuske,
komadiće mesa ili povrća, talog od
kafe, koÏu voća, pepeo cigareta,
čačkalice itd.) kako bi sprečili začepljenje
filtera, odvodne cevi ili mlaznica za
pranje.
Ako sudovi nisu jako prljavi i mašina
nije
sasvim
puna,
izaberite
EKONOMIČAN program pranja i sledite
pri tome sva uputstva navedena u opisu
programa.
Preporučujemo da sudove ne ispirate
pre nego što ga stavite u mašinu.
Ponekad su ovali, tiganji i lonci jako
zaprljani i sadrže zagorele ili zapečene
ostatke hrane, u tom slučaju, takve
sudove je potrebno nakvasiti pre pranja.
Šta se ne sme prati
Upamtite da nije svo posuđe pogodno
za pranje u mašini za sudove.
Savetujemo da neke vrste sudova kao
na primer: plastiku neotpornu na
toplotu, escajg sa plastičnim ili drvenim
drškama, aluminijumsko posuđe,
kristalne predmete, čaše od olovnog
stakla (ako drugačije nije napomenuto)
ne perete u mašini za sudove.
Sudove smestite u mašinu tako da su
okrenuti prema dole.
Ako je ikako moguće sudove u mašinu
poređajte tako da se međusobno ne
dodiruje. Vrlo je važno da posuđe
pravilno složite u mašinu jer to daje
bolje rezultate pranja.
I ukrasi bojama na nekom posuđu nisu
sasvim postojani. Zato je najbolje da
proverite njihovu postojanost tako da u
mašini operete samo pojedini komad,
kako bi proverili da li je pogodan za
pranje u mašini ili ne.
Nakon što ste sudove odložili u mašinu,
pre početka pranja morate proveriti da li
se prskalice za raspršivanje vode
slobodno okreću.
Lonce i drugo posuđe na kojima su
ostaci zagorele hrane do početka
pranja natopite u rastvoru deterdženta
za pranje.
Ujedno ne zaboravite da istovremeno
ne smete prati srebrni i običan metalni
pribor za jelo, jer među njima može
doći do hemijske reakcije.
Kod pranja srebrnog posuđa i pribora
za jelo pazite na sledeće:
VAŽNO
Prilikom kupovine novog posuđa ili
pribora za jelo proverite da li je
pogodono za pranje u mašini za
sudove.
a) isperite ga odmah posle upotrebe,
posebno ako ste ga koristili za jaja,
majonez, ribu ili slično;
Korisni saveti
b) nemojte direktno da sipate
deterdžent na takve sudove ili pribor
za jelo;
Da bi izbegli slučajno kapljanje iz gornje
korpe, prvo izvadite sudove iz donje
korpe.
c) pazite da takvo posuđe ne dođe u
dodir sa drugim metalima.
Ako po završetku pranja ostavite neko
vreme sudove u mašini, vrata mašine
morate samo pritvoriti, da vazduh u
unutarnjosti može slobodno da kruži.
Na taj način će se sudovi bolje osušiti.
20
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
1
Za čišćenje spoljnih delova mašine za
sudove koristite samo mokru krpu, ne
koristite oštra ili sredstva koja sadrže
rastvore.
1b
Mašina ne zahteva neko posebno
održavanje, jer unutarnjost mašine
poseduje sistem samočišćenja.
Redovno morate čistiti gumu na vratima
i to sa vlažnom krpom, kako bi sa nje
odstranili moguće ostatke hrane i sredstva
za visoki sjaj.
Povremeno
je
preporučljivo
iz
unutrašnjosti mašine ukloniti kamenac ili
prljavštinu; sipajte čašu sirćeta na dno
mašine i odaberite program pranja za
osjetljive sudove; neka mašina pere
prazna.
2
Ako uprkos uobičajenom čišćenju filtera
primetite da sudovi ili tiganji nisu dobro
oprani i osušeni, proverite da li su otvori
na
rotirajućim
prskalicama
za
raspršivanje vode (slika A”5”)
možda
zapušeni ostacima hrane.
Ako su zapušeni očistite ih na sledeći
način:
1. Da biste uklonili gornju prskalicu,
okrećite je sve dok se oznaka za
zaustavljanje ne izravna sa strelicom
(slika 1b) . Gurnite je prema gore i zadržite je povučenom, odvijte je u smeru
kazaljke na satu. Za ponovno
postavljanje, ponovite istu radnju, ali
je okrećite suprotno kazaljkama na
satu. Nižu rotirajuću prskalicu sklonite
jednostavno tako što je povučete prema
gore (slika 2) ;
2. operite prskalice pod jakim mlazom
vode tako da očistite svaki otvor za
raspršivanje;
3. kada ste završili, ponovo ih namestite u
isti položaj, zapamtite da gornju prskalicu
položite na oznaku za zaustavljanje i
potpuno zavijete u početni položaj.
NAKON ZAVRŠETKA
PROGRAMA PRANJA
Nakon svakog završetka pranja, uvek
morate zatvoriti slavinu za dotok vode u
mašinu, kako dovodna cev ne bi stalno bila
pod stalnim pritiskom. Isto tako morate
isključiti taster “uključeno”/”isključeno” kako
bi mašinu isključili iz električne mreÏe.
U slučaju da mašinu nećete upotrebljavati
duže vremena, učinite sledeće:
1. u praznu unutrašnjost mašine stavite malo
detrdženta i uključite jedan od programa
kako bi se unutrašnjost odmastila;
2. izvadite utikač iz utičnice;
3. zatvorite slavinu za dotok vode;
4. napunite posudu sa sredstvom za sjaj;
5. vrata mašine ostavite pritvorenim;
6. unutrašnjost mašine mora ostati čista;
7. ako je mašina ostavljena u prostoriji gde
je temperatura niža od 0°C, voda u mašini
može se zalediti, u tom slučaju prostoriju
zagrejati i sačekati 24 sata pre nego što
mašinu ponovo počnete da koristite.
I unutrašnjost mašine i unutrašnja strana
vrata mašine izradjeni su od nerdjajućeg
čelika; ipak, mogu se pojaviti fleke
prouzrokovane oksidacijom, to je
verovatno od vode koja sadrži previše
metala.
Ove fleke odstranite laganim sredstvom
za poliranje nerđajućeg čelika, koje ne
sme da sadrži hlor. Te fleke ni u kom
slučaju ne smete odstranjivati čeličnom
vunom ili drugim metalnim sredstvima.
21
OPIS KONTROLNE TABLE
A
B
C
D
E
F
G
Dugme “IZBOR PROGRAMA”
H
I
Dugme “ODLOŽENO STARTOVANJE”
L
Signalna lampica “KOLIČINE SREDSTVA
ZA SJAJ”
M
Signalna lampica “IZABRANA OPCIJA”
N
Signalna lampica “U WASH”
O
Vodič kroz programe
Dugme “UKLJUČENO/ISKLJUČENO”
Dugme “START”/”RESET”
(pokretanje/poništavanje programa)
Opcijsko dugme “SUPER ECO”
Opcijsko dugme “ALL IN 1”
•
Dugme “U WASH”
DIMENZIJE:
Visina
Dubina
Širina
Dubina sa otvorenim vratima
Digitalni ekran (displej)
Signalna lampica “POTROŠNJE SOLI”
•
sa radnom pločom
cm
cm
cm
cm
85
60
60
120
bez radne ploče
82
57,3
59,8
117
TEHNIČKI PODACI:
EN 50242 kompleta
Kapacitet sa šerpama i činijama
Pritisak u vodovodnoj mreži
Jačina osigurača (A)
Maksimalna priključna snaga
Napon napajanja
15
9 osoba
Min.0,08 – Max. 0,8 MPa
(pogledati fabričku pločicu)
(pogledati fabričku pločicu)
(pogledati fabričku pločicu)
22
PODEŠAVANJE PROGRAMA
I SPECIJALNE FUNKCIJE
Da izaberete drugi program, pritisnite
dugme "IZBOR PROGRAMA".
(Koristiti zajedno sa tabelom programa)
Ako želite, izaberite dugme “U
• WASH”.
Pritisnite dugme "START" . Trajanje
programa biće prikazano na ekranu
sledećim redosledom: sati i minuti
(npr. 1h/25 - 1 sat i 25 minuta).
VAŽNO
Ova mašina ima jednu veoma praktičnu
funkciju:
- " preporučeni " program (koji je idealan
za punu mašinu pri svakodnevoj
upotrebi) za brz i siguran izbor;
Kada zatvorite vrata, zvučni signal će
vas obavestiti da je program startovao.
Na ekranu će biti prikazano vreme
preostalo do kraja ciklusa.
- memorija mašine čuva poslednji
korišćeni program, tako da ako
redovno koristite isti program, ne
morate svaki put resetovati i menjati
program na taj način, uz manji napor,
štedite vaše vreme.
U roku od jednog minuta posle
biranja programa, možete izabrati
drugi program, tako što ćete pritisnuti
dugme "IZBOR PROGRAMA" (takođe
je moguće izabrati ili poništiti dugme
“U WASH”).
•
•
Dugme “U WASH”
Ovo dugme omogućuje promenu intenziteta
pranja, u zavisnosti od toga koliko je posuđe
prljavo.
Pritisnite dugme da povećate intenzitet pranja
(svetlosni indikator ) ili da smanjite intenzitet
pranja i osetno skratite vreme pranja (svetlosni
indikator ).
Istovremeno pritiskanje ovog dugmeta i 4
osnovna programa omogućava vam da imate
na raspolaganju 8 različitih programa pranja.
Prekid programa
Otvaranje vrata u toku trajanja programa
se ne preporučuje, naročito za vreme
glavnog pranja i toplog ispiranja. Kako
god, ako otvorite vrata (npr. da dodate
nešto od posuđa) mašina će se automatski zaustaviti.
Kada ponovo zatvorite vrata,
bez
pritiskanja bilo kog dugmeta , program
će se automatski nastaviti od onog
momenta u kome se zaustavio.
VAŽNO
Jednom izabrano, ovo dugme ostaje
aktivno (sa odgovorajućim svetlosnim
indikatorom koji je upaljen) dok god ga
ne pritsinete ponovo (svetlosni
indikator će se ugasiti) ili ne poništite
program koji je u toku.
VAŽNO
Program može biti prekinut bez
otvaranja vrata pritiskom dugmeta
"UKLJUČENO/ISKLJUČENO". U tom
slučaju ponovnim pritiskom dugmeta
"UKLJUČENO/ISKLJUČENO" i program
će se automatski nastaviti od onog
momenta u kome se zaustavio.
Podešavanje programa
Otvorite vrata i stavite posuđe kako je u
prethodnom poglavlju preporučeno.
UPOZORENJE!
Ukoliko otvorite vrata u toku ciklusa
sušenja, zvučni signal će vas
upozoriti da program nije završio!
Pritisnite
dugme "UKLJUČENO/
ISKLJUČENO"
.
Na ekranu će biti prikazane dve linije.
23
Menjanje pokrenutog programa
VAŽNO!
Postupite prema sledećem ukoliko želite
da prekinete ili promenite program koji ste
pokrenuli:
“Isprekidan” način rada pumpe NE MORA
značiti da se radi o kravu, to je karakteristika
impulsivnog pranja i mora se uzeti u obzir
kao uobičajeni rad ovog programa.
Držite pritisnuto dugme "RESET"
najmanje 5 sekundi.
“00” se pojavljuje na ekranu i oglasiće se
zvučni signal.
Dugme "ODLOŽENO STARTOVANJE"
Pokrenuti program će biti prekinut i
poništen, a na ekranu će se prikazivati
dve linije.
Početak pranja može biti odložen od 1 do 23
sata.
Postupite prema sledećem ukoliko želite da
podesite odloženi start:
Nakon ovoga možete izabrati novi
program kako je prethodno opisano.
Pritisnite dugme “ODLOŽENO STARTOVANJE”
(”00” će se prikazati na ekranu).
Ponovo pritisnite dugme da povećate
odlaganje u satima (svakim pritiskom na dugme
povećaće se odlaganje za 1 sat do max 23 sata).
UPOZORENJE!
Pre pokretanja novog programa
proverite posudu za prašak i ako je
potrebno dopunite je.
Da počnete odbrojavanje, pritisnite dugme
“START”. Na ekranu je prikazano vreme
preostalo do početka programa.
Faze programa
Kada odbrojavanje završi, program pranja će se
automatski pokrenuti, a preostalo vreme do kraja
ciklusa pranja, biće prikazano na ekranu.
Dok je program u toku, na ekranu je prikazano
vreme preostalo do kraja ciklusa, koje se
automatski ažurira.
Ukoliko želite da poništite odlaganje početka
pranja, postupite na sledeći način:
Ukoliko za vreme pranja dođe do
prekida napajanja električnom strujom,
specijalna memorija “pamti” gde se
program zaustavio i automatski
nastavlja program po ponovnom
uspostavljanju napajanja.
Držite pritisnuto dugme “RESET” najmanje 5
sekundi. “00” se pojavljuje na ekranu i
oglasiće se zvučni signal.
Odloženi početak i izabrani program biće
otkazani - poništeni. Na ekranu će se
prikazati dve linije.
Kraj programa
Pritiskom na dugme “ODLOŽENO STARTOVANJE”
podesite novo željeno vreme odlaganja.
Po završetku programa, oglasiće se zvučni
signal (ukoliko nije isključen) u trajanju od
5 sekundi i ponoviće se 3 puta u intervalu
od 30 sekundi.
Ekran i sve signalne lampice će se ugasiti.
Posuđe možete ukloniti i pritiskom na
dugme “UKLJUČENO/ISKLJUČENO”
možete isključiti mašinu ili ubaciti novo
posuđe za pranje.
Nakon ovoga možete izabrati novi program
kako je prethodno opisano i uključiti odnosno
isključiti opciono dugme.
“IMPULSE” programi
“IMPULSE” programi koriste impulsivnu tehnologiju pranja, koja smanjuje potrošnju, radnu
buku i povećava učinak pranja.
24
Isključivanje zvučnog signala
za KRAJ PROGRAMA
Korišćenje poslednjeg korišćenog
programa
Poslednji program koji je korišćen, može se
ponovo aktivirati na sledeći način:
Zvučni signal koji označava kraj programa
se može isključiti na sledeći način:
VAŽNO!
Mašina UVEK mora biti isključena pre
početka ove procedure.
VAŽNO!
Mašina za pranje posuđa pre ovog postupka
UVEK mora biti isključena.
1. Pritisnite i držite dugme “IZBOR PROGRAMA”
u isto vreme uključite mašinu pritiskom na
dugme “UKLJUČENO/ISKLJUČENO”
(čućete kratak zvučni signal).
1. Držite pritisnuto dugme “IZBOR PROGRAMA”
i istovremeno uključite mašinu pritiskom na
dugme “UKLJUČENO/ISKLJUČENO”. Jednom
će se uključiti kratak zvučni signal.
2. Držite pritisnuto dugma “IZBOR PROGRAMA”
najmanje 15 sekundi, dok se ne oglase DVA
zvučna signala.
2. Najmanje 30 sekundi držite pritisnutim dugme
“IZBOR PROGRAMA” (tokom tog vremena
oglasiće se 3 zvučna signala).
3. Otpustite dugme kada se oglasi DRUGI
zvučni signal (oznaka “b1” će se pojaviti
na ekranu da prikaže da je zvučni signal
uključen).
3. Pustite dugme kada se oglasi TREĆI zvučni
signal (”A0” će se pojaviti na ekranu kao
pokazatelj da je memorija isključena).
4. Pritisnite isto dugme ponovo (oznaka “b0”
će se pojaviti na ekranu da prikaže da je
zvučni signal isključen).
5. Isključite mašinu pritiskom na dugme
“UKLJUČENO/ISKLJUČENO” da sačuvate
novo podešavanje.
Istim postupkom možete ponovo aktivirati
zvučni signal za kraj programa.
4. Opet pritisnite isto dugme (”A1” će se pojaviti
na ekranu kao pokazatelj da je memorija
uključena).
5. Isključite mašinu za pranje posuđa pritiskom na
dugme “UKLJUČENO/ISKLJUČENO” da potvrdite
nove postavke.
Opciona dugmad
Dugme “SUPER ECO”
Za deaktivaciju memorije, sledite istu proceduru.
Ovo dugme osigurava prosečnu uštedu od 25%
na potrošnji električne energije i vremenu pranja
(u zavisnosti od odabranog programa pranja),
jer smanjuje temperaturu vode i vreme sušenja
tokom poslednjeg ispiranja.
Preporučljivo je za manje prljavo posuđe i kada
se ne zahteva da posuđe bude odmah potpuno
osušeno.
Ukoliko želite bolje osušeno posuđe, savetujemo
da nakon kraja ciklusa pranja vrata mašine ostavite
polu-otvorena kako bi se omogućilo prirodno
kruženje vazduha u unutrašnjosti uređaja.
ZNAČAJNO!
Ova mašina za sudove opremljena je sigurnosnim
protiv-poplavnim uređajem koji će, ako se takav
problem pojavi, automatski isprazniti svaku veću
količinu vode.
Dugme “ALL IN 1”
Ova opcija poboljšava korišćenje kombinovanih
deterdženata “SVE U 1” (”3u1” / “4u1” / “5u1” itd.).
Pritiskom na ovo dugme odabrani program se
prilagođava, kako bi s kombinovanim deterdžentima
postigao najbolji radni učinak (pri tome su svetlosni
indikatori za količinu soli i sredstva za sjaj isključeni).
25
UPOZORENJE!
Da obezbedite ispravan rad sigurnosnog protivpoplavnog uređaja, preporučujemo vam da
mašinu ne pomerate i ne naginjete tokom rada.
Ako je mašinu potrebno pomeriti ili nagnuti,
proverite da li je ciklus pranja završen i da u
unutrašnjosti mašine nema vode!
TABELA PROGRAMA
Opis
Program
Higijenski
75°C
Antibakterijski ciklus, namenjen je za pranje i
sterilizaciju posuđa (samo jako prljavog), dečijih
flašica itd.
Intenzivni
75°C
Pogodan za jako zaprljane šerme ili bilo koji drugi
zakoreli pribor.
Jako &
Brzo 65°C
Univerzalni+
70°C
Univerzalni
60°C
Namenjen za brzo pranje veoma prljavog posuđa.
Namenjen je svakodnevnom pranju posuđa.
Dva završna ispiranja osiguravaju visok stepen
higijene i čistoće.
Pogodan za pranje uobičajeno zaprljanog posuđa.
Svakodnevni
55°C
Eco
45°C
Izuzetno tih ciklus pranja. Savršen za pranje
posuđa u noćnim satima uz korišćenje jeftinije
tarife električne energije.
Program za normalno zaprljano posuđe
(najdelotvornije u smislu njegove kombinovane
potrošnje energije i vode za tu vrstu posuđa).
Program je standardizovan normativnom EN 50242.
Delikatni
45°C
Pogodan za osetljivo keramičko i stakleno suđe kao
i za dnevno pranje manje zaprljanog suđa, izuzimajući
šerpe/lonce/tiganje.
Ultra Silent
55°C
Ultra Rapid 60'
65°C
Pogodan za dnevno pranje uobičajeno zaprljanog
suđa koje je potrebno oprati neposredno nakon jela
(MAKSIMALNO punjenje suđem, 8 mesta).
Ultra Rapid 24'
50°C
Program za brzo pranje suđa koje mora biti
oprano odmah nakon jela.
Punjenje mašine suđem za najviše 6 osoba.
Predpranje
= “IMPULSE”
Brzi program, za normalno zaprljano posuđe, za
često pranje i uobičajenu količinu.
Kratko hladno predpranje za komade koji čekaju
da se mašina napuni.
programi
Pranje sa predpranjem
Za pranje sa predpranjem, preporučljiva je dodatna doza deterženta (najviše 10 grama) direktno u
mašinu.
26
Dugme za “SUPER ECO”
Dugme za “ALL IN 1”
DA
DA
DA
75°C
130
DA
DA
DA
65°C
85
DA
DA
DA
70°C
125
DA
DA
DA
60°C
120
DA
DA
DA
55°C
80
DA
DA
DA
55°C
240
DA
DA
DA
45°C
170
DA
DA
DA
45°C
85
DA
DA
DA
65°C
60
DA
DA
DA
50°C
24
DA
N/A
DA
5
DA
N/A
N/A = NIJE DOSTUPNO
27
Toplo ispiranje
Dugme za “ODLOŽENO
STARTOVANJE”
Drugo hladno ispiranje
140
Prvo hladno ispiranje
75°C
Glavno pranje
Hladno predpranje
Opciona
dugmad
Sa hladnom vodom (15° C)
Tolerancija ± 10%
• • • ••
• • • ••
• • • ••
• • ••
• • ••
• • ••
• • ••
• • • ••
• • ••
• • • ••
• • ••
•
Toplo predpranje
So za regeneraciju
vode
Tečnost za ispiranje
Deterdžent za pranje
Deterdžent za
predpranje
Prosečno
trajanje u
min.
Sadržaj programa
Provera pre početka
AQUASTOP - SISTEM KONTROLE VODE
Uređaj za zaustavljanje vode sprečava oštećenja koja mogu nastati usled curenja na
dovodnom crevu a koja mogu nastati usled prirodnog starenja materijala od kojeg
je crevo napravljeno. U sistemu za zaustavljanje vode, voda koja curi ispunjava
spoljno naborano crevo i aktivira sigurnosni ventil koji prekida dotok vode iz slavine.
To se može uočiti ukoliko je u kontrolnom prozorčiću crvena boja
.
U tom slučaju morate odmah obavestiti ovlašćenog servisera.
Ako crevo nije dovoljno dugačko za ispravno povezivanje, mora biti zamenjeno dužim.
Crevo možete nabaviti u ovlašćenom servisu.
Sigurnosni sistem (pritisnite i okrenite da biste uklonili dihtung).
AUTOMATSKI PRIKAZANE GREŠKE U RADU
GREŠKA
Prikaz oznake E2 na
ekranu i zvučni signal.
Prikaz oznake E3 na
ekranu i zvučni signal.
UZROK
REŠENJE
Nema vode (dovod vode zatvoren).
Isključite mašinu, otvorite dovod
vode i ponovno pokrenite program.
Mašina ne ispušta vodu.
Proverite da odvodna cev nije
ili sifon nisu
savijena ili da
začepljeni.
Ako se problem nastavlja, obratite
se ovlašćenom servisu.
Proverite da odvodna cev nije
savijena ili da
ili sifon nisu
začepljeni.
Ako se problem nastavlja, obratite
se ovlašćenom servisu.
Prikaz oznake E4 na
ekranu i zvučni signal.
Curenje vode.
Prikaz oznake E5, E6, E7, Ef i
na ekranu i zvučni signal.
Greška na elektronskoj kontroli.
Obratite se ovlašćenom servisu.
Prikaz oznaka E8 i E1 na
ekranu i zvučni signal.
Grejač vode ne radi ispravno ili je
začepljen
r.
Očistite
r.
Ako se problem nastavlja, obratite
se ovlašćenom servisu.
EL
28
PREPOZNAVANJE MANJIH GREŠAKA U RADU
Ako primetite da Vaša mašina radi neispravno, pre nego što pozovete ovlašćenog
servisera, prvo proverite niže navedene uzroke:
PROBLEM
1 - Mašina u potpunosti ne radi
2 - Voda ne dotiče u uređaj
MOGUĆI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Uređaj nije priključen na električnu
mrežu
Utaknite utikač u utičnicu
Nema električnog napona
Proverite
Dugme U/I nije uključeno
Uključite dugme U/I
Vrata uređaja su otvorena
Zatvorite vrata uredjaja
Proverite uzroke pod 1
Proverite
Slavina za dovod vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Dugme za izbor programanije u
ispravnom poloÏaju
Postavite dugme za izbor
programa uspravan položaj
Dovodno crevo je savijeno
Ispravite dovodno crevo
Filter odvodnog creva nije ispravno
spojen
Očistite
Filter je prljav
Očistite
Crevo za odvod vode je savijeno
Ispravite odvodno crevo
Produžno crevo za odvod vode nije
ispravno spojeno
Pogledajte pažljivo uputstva za
spajanje produžnog odvodnog creva
Izlazni spoj u zidu je sastavljen
prema dole ne prema gore
Pozovite
Odvodna cev je prenisko nameštena
Namestite odvodnu cev na visinu
40 cm od poda
Dodali ste previše detrdženta
Smanjite količinu detrdženta i
upotrebljavajte odgovarajući
Neki predmet u mašini ometa vrtenje
mlaznica
Proverite
Sitasta ploča
zaprljani
Očistite ploču i
na kraju creva
3 - Mašina ne izbacuje vodu
4 - Voda neprekidno izbacuje u
uređaj
5 - U toku pranja ne čujete
vrtenje mlaznica
6 - Na elektronskim uredjajima
bez ekrana: jedno ili više
LED svetlucanja.
i
su jako
Slavina za dovod vode je zatvorena
29
osobu
Isključite uređaj, otvorite slavinu
ponovno pokrenite pranje
PROBLEM
MOGUĆI UZROK
KAKO UKLONITI PROBLEM
Proverite uzroke iz tačke 5.
Proverite
Dno tiganja nije dobro oprano
Namočite tiganje pre pranja
Ivice tiganja nisu dobro oprani
Rasporedite tiganje bolje
Mlaznice su delimično začepljene
Izvadite mlaznicu i isperite je
Suđe nije ispravno ubačeno
Ne stavljajte suđe preblizu jedno
drugom
Kraj odvodne cevi je potopljen u vodi
Kraj odvodne cevi ne sme biti
potopljen u vodi
Neodgovarajuća količina deterdženta
ili je deterdžent prestar ili tvrd
Smanjite količinu deterdženta prema
zaprljanosti suđa ili promenite
deterdžent
Izabrani program pranja pranja nije
odgovarajući
Izaberite intenzivniji program
Suđe na nižoj korpici nije oprano
Isključite taster za pranje polovične
količine suđa
8 - Deterdžent nije rastvoren ili
je delimično rastvoren
Posuđe ili pribor za jelo ometa
(blokira) otvaranje posude za
deterdžent
Razvrstajte suđe ravnomerno da ne
ometa pravilan rad posude za
deterdžent.
9-
Voda u vodovodnoj mreži je izuzetno
tvrda
Proverite količinu sredstva za sjaj,
dodajte ga ako je potrebno.
Ako se mrlje ponavljaju pozovite
ovlašćenog servisera
Suđe udara jedno o drugo
Razvrstajte suđe ravnomerno u
obe korpice
Raspršivač udara po suđu
Razvrstajte suđe pravilnije
Vazduh u mašini ne kruži pravilno
Nakon završetka pranja ostavite
vrata mašine pritvorena da bi
omogućili prirodno sušenje
Nedostaje sredstvo za ispiranje
Napunite dozer sredstva za
ispiranje
7-
Posuđe je samo delimično
oprano
Bele mrlje na posuđu
10 - U toku pranja čujete
lupkanje
11 - Suđe nije dobro osušeno
VAŽNO:
Ako posuđe zbog nekog od gore navedenih razloga nije dobro oprano, morate ga ručno oprati. Ostaci
hrane se tokom sušenja u mašini sasuše i ne možete ih odstraniti ponovnim pranjem u mašini.
Ako kod proveravanja grešaka u radu mašine niste ustanovili ni jednu nepravilnost od navedenih, molimo
da nazovete jednog od naših ovlašćenih servisera.
Serviseru obvezno navedite oznaku uređaja (navedena je na pločici na uređaju ili u garantmom listu) i
opišite mu kvar. Time ćete serviseru olakšati rad, a Vaša mašina će brže biti popravljena.
Proizvođač neće snositi odgovornost za eventualne greške u štampanju ove knjižice.
Proizvođač ujedno zadržava pravo na tehničke izmene svojih proizvoda, ali bez promene njihovih
osnovnih karakteristika.
30
Proizvođač neće snositi odgovornost za eventualne greške u štampanju ove knjižice.
Proizvodjač ujedno zadržava pravo na tehničke izmene svojih proizvoda, ali bez
promene njihovih osnovnih karakteristika.
Ovaj uređaj je označen u skladu sa evropskim standardima 2002/96/EZ-a o "otpadu električne i
elektronske opreme" (WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda možete pomoći i
Vi i tako sprečiti potencijalne negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu
biti prouzrokovane neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje
da ovaj proizvod ne može biti tretiran kao kućni otpad. Umesto toga ovaj proizvod mora biti
predan na odgovarajuće mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Odlaganje mora biti
izvršeno u skladu sa lokalnim ekološkim propisima za odlaganje otpada. Za opširnije informacije
o tretmanu, reciklaži ili korišćenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoju
komunalnu službu, sluÏbu vašeg lokalnog otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Upozorenje!
Candy aparati za domaćinstvo, namenjeni su isključivo za korišćenje u domaćinstvu. Ako želite,
odnosno nameravate da upotrebljavate Candy aparate za domaćinstvo u profesionalne svrhe,
prethodno se posavetujte sa dobavljačem!
Mašinu koristite samo prema uputstvima!
Sva su prava zadržana. Nijedan deo ovog izdanja ne sme biti reprodukovan ili prepisan u bilo
kom obliku odnosno na bilo koji način, bilo mehanički, fotokopiranjem ili na neki drugi način, bez
prethodnog odobrenja vlasnika autorskih prava (copyright).
Proizvođač ne odgovara za eventualne greške u štampanju ovog uputstva.
Proizvođač zadržava pravo na odgovarajuće izmene na proizvodu koje ne menjaju njegove
bitne karakteristike.
0800 303 304
SR
11.02 - 41900195
Besplatan info telefon iz bilo kog mesta u Srbiji
Download

CDPM 75553 i 75553 X