T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1. Poliklinik ve servis çalışmaları a) Poliklinik ve serviste değerlendirilen toplam hasta sayısı: POLİKLİNİKLERE BAŞVURAN HASTA SAYILARI Hasta Çocuk Çocuk Acil Romatoloji 2014 yılı 11 aylık sayı* 6490 Nefroloji Endokrin +diyabet 5252 Kardiyoloji Allerji-­‐İmmünoloji Yenidoğan Hematoloji Onkoloji Nöroloji Enfeksiyon Gastroenteroloji Göğüs hastalıkları 8694 8740 2053 6495+1255=7750 9251 4507 2811 2888 5735 8314 3179 4566 Toplam** 81007 * Aralık ayı hariç 11 aylık sonuçlar **2013 yılında 11 aylık toplam poliklinik başvuru sayısı: 86516 1
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SERVİSLERE YATAN HASTA SAYILARI Genel Çocuk Hastalıkları 2014 yılı 11 aylık sayı* Yatan hasta Ölen hasta 1552 5 Pediatrik Hematoloji 370 1 Pediatrik Onkoloji 601 1 Yenidoğan yoğun bakım 464 394 44 164 37 Çocuk Acil Servis 510 1 Toplam** 4055 89 Genel pediatri servisinde YD yatan hasta Çocuk Yoğun Bakım 0 (Kadın Doğum servisinde izlenen bebek sayısı: 1028) * Aralık ayı hariç 11 aylık sonuçları göstermektedir. **2013 yılında 11 aylık toplam yatan hasta sayısı: 3944 b) Yapılan testler ve sayıları: Kemik iliği aspirasyonu değerlendirmesi: 2. BOS ve efüzyon sitolojisi değerlendirmesi: 3. Yenidoğan işitme tarama testi Toplam TEOAE: 1511 BERA: 876 4. Yenidoğan tarama testi kanı: 2387 5. GH testi: 114 6. OGTT: 158 7. LHRH: 52 8. AKBM: 100 9. Elektrokardiyografi: 6445 10. Ekokardiyografi: 5100 11. Ritm Holter: 667 12. Fetal Ekokardiyografi: 813 1.
250 + 77 = 327 55 2
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 13. Efor testi: 169 14. Tilt testi: 151 15. Event Recorder: 48 16. Video EEG: 760 17. Solunum fonksiyon testi: 27 18. Reversibilite SFT: 457 19. Deri allerji testi: 2226 20. Penisilin testi: 20 21. İlaç provokasyon testi: 42 22. Gıda provokasyon testi: 51 23. FENO: 37 24. Otolog serum testi: 35 25. Ter testi: 256 c) Yapılan girişimler: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
İntratekal kemoterapi: 239 Kİ aspirasyonu: 250 Kİ biyopsisi: 83 + 53 LP: 118 + 58 Günübirlik kemoterapi: 866 Subcutan immunoterapi uygulaması: 140 hasta /2401 enjeksiyon Karaciğer biyopsisi: 13 Kolonoskopi: 20 Rektoskopi: 13 Üst GIS endoskopisi: 135 Böbrek biyopsisi: 14 Kronik periton diyalizi açılan hasta: 3 Akut Hemodiyaliz: 2 Akut periton diyalizi açılan hasta sayısı: 3 Toplam periton diyaliz hastası: 9 Renal Tx a giden: 1 İntraartiküler Enjeksiyon: Diz (22), El bileği (1), Ayak bileği (5), Dirsek (3) Fleksibl Bronkoskopi: 52 Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi: 50 3
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2. Eğitim a) Asistan eğitimi: Dersler: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kusma ile gelen çocuğa yaklaşım Çocuklarda Sıvı Elektrolit tedavisi Doğum salonunda hipoterminin önlenmesi Çocuklarda Solunum Fonksiyon Testleri Çocuklarda İmmün Yetmezliğe Yaklaşım Sağlıklı Çocuk İzlemi Boy kısalığına yaklaşım Yenidoğan sarılıklarına yaklaşım İdrar yolu enfeksiyonu Immün trombositopenide güncel yaklaşım TPN Nöromusküler hastalıklara yaklaşım Çocuklarda Hipertansiyon Asiyonatik Konjenital Kalp Hastalıkları İdrar Yolu Enfeksiyonu Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları EKG Onkolojik aciller İdrar sedimenti değerlendirme Çocuklarda alerjik döküntülü hastalıklar İnhalasyon teknikleri Nütrisyonel anemiler Baş-­‐boyun, mediasten kitlelerine yaklaşım Bilinci kapalı hastaya yaklaşım Cinsel gelişim bozukluklarına yaklaşım Periferik Yayma Değerlendirme Kistik Fibrozis Senkop ve Göğüs Ağrısına Yaklaşım Erken püberte ve tedavisi Aşılar ve ulusal aşılama programı Kritik Hastada Antibiyotik Seçimi Enteral beslenme Yenidoğan sarılıklarına yaklaşım Dr. Ayşen Aydoğan Dr. Zelal Ekinci Dr. Ayla Günlemez Dr. Zeynep Seda Uyan Dr. Metin Aydoğan Dr. Zuhal Gündoğdu Dr. Şükrü Hatun Dr. Gülcan Türker Dr. Zelal Ekinci Dr. Emine Zengin Dr. Ayla Günlemez Dr. Bülent Kara Dr. Kenan Bek Dr. Murat Deveci Dr. Zelal Ekinci Dr. Murat Deveci Dr. Kadir Babaoğlu Dr. Funda Çorapçıoğlu Dr. Kenan Bek Dr. Metin Aydoğan Dr. Zeynep Seda Uyan Dr. Nazan Sarper Dr. Funda Çorapçıoğlu Dr. Bülent Kara Dr. Şükrü Hatun Dr. Emine Zengin Dr. Zeynep Seda Uyan Dr. Kadir Babaoğlu Dr. Şükrü Hatun Dr. Emin Sami Arısoy Dr. Selim Öncel Dr. Ayşen Aydoğan Dr. Gülcan Türker 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Kanama diatezi Hipoglisemi Astım tanı ve tedavisi Aritmiler Konjenital hipotiroidi ve TFT yorumlanması Ateşli Hastaya Yaklaşım Febril Nötropeniler Çocuklarda döküntülü hastalıklar Pediatrik göğüs hastalıkları radyolojisi Febril möbetler Çocuk Yoğun Bakım hastasına yaklaşım Bebek beslenmesi Lenfadenopatilere yaklaşım Artritle gelen çocuğa romatoloji yaklaşımı Dr. Emine Zengin Dr. Ayşe Engin Arısoy Dr. Metin Aydoğan Dr. Kadir Babaoğlu Dr. Şükrü Hatun Dr. Selim Öncel Dr. Nazan Sarper Dr. Emin Sami Arısoy Dr. Zeynep Seda Uyan Dr. Bülent Kara Dr. Zuhal Gündoğdu Dr. Ayşe Sevim Gökalp Dr. Funda Çorapçıoğlu Dr. Zelal Ekinci Eğitim Toplantıları: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sabah Toplantıları (haftaiçi her sabah) Pediatrik makale saatleri (15 günde 1 saat) Pediatrik Radyoloji toplantıları (Radyoloji AD ile birlikte) (15 günde 1 saat) Yenidoğan eğitim saati (Haftada 1 kez) Perinatoloji toplantıları: KHD AD ile birlikte (Ayda 1 kez) Fetal toplantılar: KHD AD ile birlikte (Ayda 1 kez) Yenidoğan Bilgi Paylaşımı Toplantıları, Yenidoğan Marmara Grubu, İstanbul (2 ayda 1 kez) Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı eğitim saati (Haftada 1 kez) Çocuk Endokrinoloji BD’nın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte “İntersex” ortak eğitim toplantıları Çocuk onkoloji seminerleri (Haftada 2 saat -­‐ Çarşamba) Pediatrik Tümör Konseyi (Haftada 2 saat) Çocuk Üroloji Konseyi (Haftada 1 saat –Cuma) Çocuk Nefroloji Eğitim Toplantısı (Haftada 1 saat –Cuma) Çocuk Romatoloji Eğitim Toplantısı (Haftada 1 saat –Salı) Çocuk Enfeksiyon Makale Saati (Haftada en az 1 saat) Çocuk Kardiyoloji Eğitim Toplantısı (Haftada 1 saat) Çocuk Kardiyoloji-­‐Kalp Damar Cerrahi Konseyi (Haftada 1 kez) Çocuk Nöroloji Makale Saati (Haftada 1-­‐2 kez) 5
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI b) Diğer eğitim çalışmaları: •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NRP kurs eğitimciliği, Kocaeli, 24-­‐26 Şubat 2014 (Yenidoğan BD) NRP kurs eğitimciliği, Kocaeli, 28-­‐30 Nisan 2014 (Yenidoğan BD) NRP kurs eğitimciliği, Kocaeli, Mayıs 2014 (Yenidoğan BD) NRP kurs eğitimciliği, Gebze, Haziran, 2014 (Yenidoğan BD) NRP kursu eğitimciliği, Ebelik yüksekokulu, 9-­‐11 Haziran 2014 (Yenidoğan BD) NRP kursu eğitimciliği, Ebelik yüksekokulu, 11-­‐14 Haziran 2014 (Yenidoğan BD) NRP kurs eğitimciliği, Kocaeli, 1-­‐3 Eylül 2014 (Yenidoğan BD) NRP kurs eğitimciliği, Kocaeli, 3-­‐5 Kasım 2014 (Yenidoğan BD) Kocaeli İli Bebek Ölümleri Komisyonu: Aylık toplantıları (Çocuk YBÜ ve Yenidoğan BD) Arkadaşım Diyabet Kamp İznik (2-­‐9 Ağustos 2014, İznik) (Ş. Hatun) Diyarbakır Diyabetli Çocuklar Kampı (15-­‐20 Ağustos 2014-­‐Hazar Gölü) (Ş. Hatun) Okulda Diyabet Programı (Ulusal Düzeyde Çocuklarda Diyabet ve Şişmanlık Eğitim ve Farkındalık Programı) Sürdürülüyor. Bu program çerçevesinde “Çocuklarda Diyabet Farkındalık Kamu Spotu” yapıldı. (Ş. Hatun) Arkadaşım Diyabet Belgeseli. Diyabetli çocuk kamplarını ve diyabetle barışık yaşamayı anlatan belgesele “http://www.youtube.com/watch?v=GY_z18GHHog” adresinden ulaşılabilmektedir. (Ş. Hatun) 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği: Diyabetik ayak ünitesinin açılışı, Arkadaşım diyabet belgeselinin ilk gösterimi, Diyabetli çocuklar vakfı açılış konuşması (Ş. Hatun) www.arkadasimdiyabet.com (Diyabetli Çocuklar, Gençler ve Aileleri için Eğitim ve İletişim sitesi) (Ş. Hatun) Çocuk Endokrinoloji BD: Dr. Gülcan Seymen Karabulut, Ljubljana, Childrens hospital’da insülin pompa eğitimi almıştır. Çocuk Endokrinoloji BD: Dr. Ayşegül Yüksel Gürcistanda gerçekleştirilen kış okuluna katılmıştır. Hemofili hastaları ve yakınları için eğitim (18 Aralık 2014): Hemofilide gen tedavisi çalışmaları (E. Zengin) Hemofili hastaları ve yakınları için eğitim (18 Aralık 2014): Hemofilide uzun etkili faktörler ve Faz III ilaç çalışmaları (N. Sarper) PCIP-­‐From sound to ultrasound (Multimedia based course)-­‐ Erasmus öğretim üyesi değişim progamı çerçevesinde Girit Üniversitesinden Dr. Yannis Germanakis tarafından kurs düzenlenmiştir. Çölyak hastalığı konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Kocaeli Metabolizma ve Çölyak Derneği ile birlikte televizyon programlarına katılındı. 6
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 3. Araştırmalar a) “SCI expanded” ve “Pubmed” kapsamındaki dergilerde yayımlanan çalışmalar: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Binnetoğlu FK, Babaoğlu K, Türker G, Altun G. Diagnosis, treatment and follow up of neonatal arrhythmias. Cardiovasc J Afr. 2014;25(2):58-­‐62. doi: 10.5830/CVJA-­‐2014-­‐002. Hamzaoglu O, Yavuz M, Turker G, Savli H. Air Pollution and Heavy Metal Concentration in Colostrum and Meconium in Two Different Districts of an Industrial City: A Preliminary Report. International Medical Journal 2014; 21(1) 77 – 82. Ozsu E, Mutlu GY, Yüksel AB, Hatun S. Features of two cases with 18q deletion syndrome. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2014; 6: 51-­‐4. Tugtepe H, Thomas DT, Turan S Cizmecioglu F, Hatun S, Bereket A, Dagli ET. Does common channel length affect surgical choice in female congenital adrenal hyperplasia patients? J Pediatr Urol 2014 Mar 21. pii: S1477-­‐513. Yesiltepe Mutlu G, Ozsu E, Kalaca S, Yuksel A, Pehlevan Y, Cizmecioglu F, Hatun S. Evaluation of Vitamin D Supplementation Doses during Pregnancy in a Population at High Risk for Deficiency. Horm Res Paediatr 2014; 81(6): 402-­‐428. Yeşiltepe Mutlu G, Kırmızıbekmez H, Ozsu E, Er I, Hatun S. Metabolic bone disease of prematurity: report of four cases. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2014; 6(2): 111-­‐115. Law JR, Yeşiltepe-­‐Mutlu G, Helms S, Meyer E, Ozsu E, Cizmecioğlu F, Lin FC, Hatun S, Calikoglu AS. Diabet Med 2014 Oct; 31(10): 1245-­‐1251. Ozsu E, Mutlu GY, Işık O, Çizmecioğlu FM, Arboleda VA, Hatun S. Is hyperpigmentation in the first days of life always associated with IMAGE syndrome? JCRPE 2014; 6(4): 266-­‐8. Roman-­‐Garcia P, Quiros-­‐Gonzalez I, Mottram L, Lieben L, Sharan K, Wangwiwatsin A, Tubio J, Lewis K, Wilkinson D, Santhanam B, Sarper N, Clare S, Vassiliou GS, Velagapudi VR, Dougan G, Yadav VK. Vitamin B12-­‐dependent taurine synthesis regulates growth and bone mass. J Clin Invest 2014; 124(7): 2988-­‐3002. Sema Aylan Gelen, Nazan Sarper, Uğur Demirsoy, Emine Zengin, Esma Çakmak. The efficacy and safety of procedural sedoanalgesia with midazolam and ketamine in pediatric hematology. Turkish journal of hematology (yayına kabul edildi) Demirsoy U, Ekinci Z. Early Bone Marrow Failure in a 6-­‐Year-­‐Old Boy with Cystinosis. Pediatr Hematol Oncol 2014 Oct 17. [Epub ahead of print] Ekinci Z. A case of liddle syndrome: correspondence. Indian J Pediatr 2014; 81(11): 1278. Alvur TM, Cinar N, Oncel S, Akduran F, Dede C. Trends in smoking among university students between 2005-­‐2012 in Sakarya, Turkey. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15:4575-­‐81. Karakurt DG, Demirsoy U, Corapcioglu F, Oncel S, Karadogan M, Arisoy ES. Do proinflammatory cytokine levels predict serious complication risk of infection in pediatric cancer patients? Pediatr Hematol Oncol. 2014;31:415-­‐24. Ciftci E, Demirsoy U, Anik Y, Gorur G, Corapcioglu F, Demir H. Staging and evaluation of neoadjuvant chemotherapy response with 18F-­‐FDG PET/CT in NUT-­‐midline carcinoma in a 7
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI child: A case report and review of the literature. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol 2014 Oct 7. pii: S2253-­‐654X(14)00176-­‐0. doi: 10.1016/j.remn.2014.08.007 Karadogan M, Yologlu N, Demirsoy U, Aydogan M, Ercin C, Corapcioglu F. Lymphocyte Depleted Hodgkin Lymphoma with Common Variable Immunodeficiency. Pediatr Hematol Oncol. 2014 May; 31(4):369-­‐71. doi: 10.3109/08880018.2013.825682. Demirsoy U, Karadogan M, Selek O, Anik Y, Aksu G, Müezzinoglu B, Corapcioglu F. Golden Bullet-­‐Denosumab: Early Rapid Response of Metastatic Giant Cell Tumor of the Bone. 2014 Mar; 36(2): 156-­‐8. doi: 10.1097/MPH.0000000000000034. Büyükkapu-­‐Bay S, Akça A, Karadogan M, Corapçioglu F, Anik Y. Concomitant Meningioma and Glioma Within the Same Optic Nerve in Neurofibromatosis Type 1. J Child Neurol. 2014 Mar;29(3):385-­‐8. doi: 10.1177/0883073812475157 Basar EZ, Corapcioglu F, Babaoglu K, Anik Y, Gorur Daglioz G, Dedeoglu R. Are cardiac magnetic resonance imaging and radionuclide ventriculography good options against echocardiography for evaluation of anthracycline induced chronic cardiotoxicity in childhood cancer survivors? Pediatr Hematol Oncol. 2014 Apr;31(3):237-­‐52. Ugur Demirsoy, Hakan Demir, Funda Corapcıoğlu. Bone and lymph node metastases from neuroblastoma detected by (18)F-­‐DOPA-­‐PET/CT and confirmed by posttherapy (131)I-­‐MIBG but negative on diagnostic (123)I-­‐MIBG scan. Clin Nucl Med. 2014 Jul;39(7):673. doi: 10.1097/RLU.0000000000000475. Cakiroglu Y, Doger E, Yildirim Kopuk S, Babaoglu K, Caliskan E, Yucesoy G. Prenatal Diagnosis of Cantrell's Pentalogy Associated with Agenesis of Left Limb in a Twin Pregnancy. Case Rep Obstet Gynecol. 2014 Babaoğlu K, Deveci M, Kayabey O, Altun G, Binnetoğlu K. Prevalence of overweight and obesity among patients with congenital and acquired heart disease in Kocaeli, Turkey. Cardiol Young. 2014 Mar 25:1-­‐6. Uzun O, Babaoglu K, Ayhan YI, Moselhi M, Rushworth F, Morris S, Beattie B,Wiener J, Lewis MJ. Diagnostic ultrasound features and outcome of restrictive foramen ovale in fetuses with structurally normal hearts. Pediatr Cardiol. 2014Aug;35(6):943-­‐52. Babaoğlu K, Deveci M, Yavuz S, Altun G, Anık Y. Aortic saddle embolism caused by right ventricle thrombus in a 2-­‐year-­‐old girl with Ebstein anomaly and Glenn shunt. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Mar;14(2):E5-­‐6. Binnetoğlu FK, Babaoğlu K, Altun G, Kayabey Ö. Effects that different types of sports have on the hearts of children and adolescents and the value of two-­‐dimensional strain-­‐strain-­‐rate echocardiography. Pediatr Cardiol. 2014 Jan;35(1):126-­‐39. Mir S, Sozeri B, Deveci M, Ozdemir K, Gun ZH, Dincel N, Gozuoglu G, Yılmaz E, Kaplan Bulut I. Cardiovascular functional and structural changes in children with primary hypertension. Minerva Pediatr. 2014 Nov 20. Doyon A, Kracht D, Bayazit AK, Deveci M, Duzova A, Krmar RT, Litwin M,Niemirska A, Oguz B, Schmidt BM, Sözeri B, Querfeld U, Melk A, Schaefer F, Wühl E; 4C Reference Study Consortium. Response to intima-­‐media thickness in children-­‐-­‐need for more parameters. Hypertension. 2014 May;63(5):e121-­‐2. 8
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 28. Novarino G, Fenstermaker AG, Zaki MS, Hofree M, Silhavy JL, Heiberg AD, Abdellateef M, Rosti B, Scott E, Mansour L, Masri A, Kayserili H, Al-­‐Aama JY, Abdel-­‐Salam GM, Karminejad A, Kara M, Kara B, Bozorgmehri B, Ben-­‐Omran T, Mojahedi F, Mahmoud IG, Bouslam N, Bouhouche A, Benomar A, Hanein S, Raymond L, Forlani S, Mascaro M, Selim L, Shehata N, Al-­‐Allawi N, Bindu PS, Azam M, Gunel M, Caglayan A, Bilguvar K, Tolun A, Issa MY, Schroth J, Spencer EG, Rosti RO, Akizu N, Vaux KK, Johansen A, Koh AA, Megahed H, Durr A, Brice A, Stevanin G, Gabriel SB, Ideker T, Gleeson JG. Exome sequencing links corticospinal motor neuron disease to common neurodegenerative disorders. Science 2014 Jan 31;343(6170):506-­‐11. 29. Kara B, Ayhan Ö, Gökçay G, Başboğaoğlu N, Tolun A. Adult phenotype and further phenotypic variability in SRD5A3-­‐CDG. BMC Med Genet. 2014 Jan 16; 15: 10. 30. Kara B, Mukaddes NM, Altınkaya I, Güntepe D, Gökçay G, Özmen M. Using the modified checklist for autism in toddlers in a well-­‐child clinic in Turkey: adapting the screening method based on culture and setting. Autism. 2014 Apr;18(3):331-­‐8. 31. Celtik C, Durmaz O, Oner N, Yavuz T, Gökce S, Aydogan A, Nisli K, Emiroglu HH, Omeroglu RE, Sökücü S. Investigation of Cardiomyopathy In Children With Cirrhotic and Noncirrhotic Portal Hypertension. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Sep 22. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25250684. b) Ulusal ve diğer dergilerde yayımlanan çalışmalar: 1.
2.
3.
4.
Ayla Günlemez. Geç pretermlerde beslenme: Sorunlar ve Önlemler. Türkiye Klinikleri 2014;10(4):10-­‐5. Ayla Günlemez. Respiratuvar sinsityal virusa bağlı alt solunum yolu enfeksiyonları ve riskleri. Klinik Tıp Pediatri, 2014;6(3). Olcay Işık, Ayla Günlemez, Mine Esin Eruyar, Gülşen Ekingen, Meriban Karadoğan, Mücahit Tan, Funda Çorapcıoğlu. Yenidoğan Döneminde Tespit Edilen Büyük Abdominal Kist. İKSST Derg 6(3):147-­‐151, 2014 Zelal Ekinci, Kenan Bek, Mehmet Baha Aytac, Aynur Karadenizli, Veysel Sabri Hancer. Renal outcome with eculizumab in two diarrhea-­‐associated hemolytic–uremic syndrome cases with severe neurologic involvement. Hong Kong Journal of Nephrology, 2014; 16(2): 46–49. c) Yurt dışı kongre bildirileri (sözlü veya poster): 1.
2.
Ayşe Engin Arısoy, Ayla Günlemez, İlkay Er, Evrim Çeliker Yapıcı, Emin Sami Arısoy. “Breast milk as source of fatal late-­‐onset Serratia marcescens septicemia in a very low birth weight newborn.” 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2014), 6-­‐10 Mayıs 2014, Dublin, İrlanda Ayla Günlemez, Ayşe Engin Arısoy, Demet Oğuz, Selim Öncel, Emin Sami Arısoy. “An unusual neonatal pathogen: Achromobacter xylosoxiıdans pnemonia in a preterm newborn.” 32nd 9
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2014), 6-­‐10 Mayıs 2014, Dublin, İrlanda Murat Deveci, Özlem Kayabey, Belkıs İpekçi, Ayşe Engin Arısoy, Kadir Babaoğlu, Emin Sami Arısoy. “Infective endocarditis due to Granulicatella adiacens in a 7-­‐year-­‐old boy with ventricular septal defect.” 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2014), 6-­‐10 Mayıs 2014, Dublin, İrlanda Özlem Kayabey, Murat Deveci, Kadir Babaoğlu, Ayşe Engin Arısoy, Emin Sami Arısoy. “Chronic Escherichia coli sternal wound infection and mediastinitis after heart surgery for tetralogy of Fallot.” 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS 2014), Barselona, İspanya İsmail Çevik, Ayla Günlemez, Meral Oruç, Zeynep Seda Uyan, Metin aydoğan, Ayşe Engin arısoy, Ayşe Sevim Gökalp. “The evaluation of lung function by using the oscillometrıc method in transıent tachypnea of the newborn at preschool age”. 5th congress of the European Academy of Paediatric Societies. Barcelona, 17-­‐21 October, 2014. Gulcan Seymen Karabulut, Ayşegül Yüksel, Elif Özsu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Filiz Mine Çizmecioğlu, Şükrü Hatun. Characteristics of children treated with leuprolide acetate ESPE, Dublin, 18-­‐20 September 2014. Gülcan Seymen Karabulut, Şükrü Hatun, Ayşegül Yüksel, Funda Özer Çorapçıoğlu, Yonca Anık, Gülşen Ekingen, Yeşim Gürbüz. Leydig Cell Hyperplasia mimicking tumor: a rare cause of isosexual precoccious puberty ESPE, Dublin, 18-­‐20 September 2014 Gül Yesiltepe Mutlu, Heves Kırmızıbekmez, Elif Özsu, Abraham Zlotogorski, Şükrü Hatun. Multıple endocrınopathıes ın a case wıth h syndrome due to a novel slc29a3 mutatıon ESPE, Dublin, 18-­‐20 September 2014 Nazan Sarper, Emine Zengin, Sema Aylan Gelen. Late onset non-­‐syndromic juvenile myelomonocytic leukemia with PTPN11 mutation. European Hematology Association 2014, 12-­‐15 June, Milano. Sema A. Gelen, Uğur Demirsoy, Suar Ç. Kılıç, Emine Zengin, Nazan Sarper, Zafer Gülbaş. Haemopoetıc Stem Cell Transplantatıon In A Female Teenager Wıth Glanzmann Thrombastenıa. European Hematology Association 2014, 12-­‐15 June, Milano. Uyar N, Ekinci Z. Childhood UTI caused by ESBL producing bacteria: There is no risk factor anymore. . Pediatr Nephrol 2014; 29:1681 Ekinci Z, Aytac MB, Cheong HI. Unusual inheritance of ATP6V1B1 mutations in four children from two unrelated families. Pediatr Nephrol 2014; 29: 1673. Ekinci Z, Aytac MB, Wudy SA, Cheong HI. Spironolactone is not a safe and sensitive drug for distinction between Liddle Syndrome and Apparent Mineralocorticoid Syndrome. Pediatr Nephrol 2014; 29: 1821. Aytac MB, Ekinci Z. Nutcracker Syndrome: Different presentations of the same disease. Pediatr Nephrol 2014; 29: 1799. Uyar N, Dündar D, Baydemir C, Ekinci Z. Antimicrobial susceptibility and response to empiric antimicrobial therapy of childhood UTI caused by ESBL-­‐producing bacteria. Pediatr Nephrol 2014; 29: 1803. 10
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 16. Demirsoy U, Ekinci Z. Early bone marrow failure in a six-­‐year-­‐old boy with cystinosis: a case 17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
report. . Pediatr Nephrol 2014; 29: 1821. Ozturk K, Ekinci Z. Can serum amyloid a level be used to support the familial mediterranean fever diagnosis? Pediatr Rheumatol 2014; 12: P245. Ozturk K, Aytac MB, Ekinci Z. Macrophage activation syndrome due to systemic onset juvenile idiopathic artrhitis in a case with liver transplantation. Pediatr Rheumatol 2014; 12: P223. Ozturk K, Yıldız DK, Uyan ZS, Ekinci Z. A rare presentation of systemic lupus erythematosus: diffuse alveolar hemorrahage in an infant. Pediatr Rheumatol 2014; 12: P315. Murat Deveci, Özlem Kayabey, Zeynep Seda Uyan, Kadir Babaoğlu, Emin Sami Arısoy. “Successful treatment of fluconazole-­‐resistant Candida albicans endocarditis with caspofungin in an infant who had a pulmonary artery banding procedure.” 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS 2014), Barselona, İspanya Öncel S, Siklar S, Dallar Bilge Y. Approaches of residents of different specialties to acute pharyngitis (poster) 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases. Babaoglu K., Başar EZ., Kayabey O., Çorapçıoğlu F. Subclinical Anthracycline Induced Cardiotoxicity in the Long-­‐term Follow-­‐up of Asymptomatic Childhood Cancer Survivors: a Speckle Tracking Echocardiographic Study. 48th Annual meeting of European pediatric and congenital cardiology, Helsinki, 2014 Babaoglu K., Uzun O., Deveci M., Kayabey O. Prenatal Diagnosis And Outcome For Fetuses With Congenital Absence of The Pulmonary Valve. 48th Annual meeting of European pediatric and congenital cardiology, Helsinki, 2014 Uzun O., Babaoglu K., Bendapudi P., Wong A., Parry A., Ofoe W., Caputo M., Wilson D., Musumeci F. Total Anomalous Pulmonary Venous Connection: Clinical Presentation and Long Term Outcome of 60 Patients at a Single Institution in 32 Years. 48th Annual meeting of European pediatric and congenital cardiology, Helsinki, 2014 Altun G., Babaoglu K., Binnetoglu K., Demirbas F., Koca B., Saltik L..A rare cause of central cyanosis and nose bleeding: hereditary haemorrhagic telangiectasia with large pulmonary arteriovenous fistula. 48th Annual meeting of European pediatric and congenital cardiology, Helsinki, 2014. Altun G., Babaoglu K., Kayabey O., Oruc M., Binnetoglu K., Demirbas F., Arısoy AE.. Evaluation of cardiac functions in preschool children with bronchopulmonary dysplasia by using 2D strain–strain rate echocardiography. 48th Annual meeting of European pediatric and congenital cardiology, Helsinki, 2014 Kayabey O., Altun G., Binnetoglu FK., Babaoglu K. Assessment of left ventricular functions with strain and strain rate chocardiography in children after acute period of Kawasaki disease. 48th Annual meeting of European pediatric and congenital cardiology, Helsinki, 2014 Deveci M., Kayabey Ö., Altun G., Babaoglu K. Early repolarization and myocardial bridging in an adolescent with chest pain. 48th Annual meeting of European pediatric and congenital cardiology, Helsinki, 2014 11
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 29. Kayabey O., Canturk A., Altun G., Deveci M., Cabbarov N., Babaoglu K. Comparison of two different head-­‐up tilt test protocols to evaluate vasovagal syncope in children. 48th Annual meeting of European pediatric and congenital cardiology, Helsinki, 2014 30. Uyan ZS, Çakır E, Gökdemir Y, Midyat L, Öztürk E, Şen V, Gedik AH, Erdem E, Karadağ B, Karakoç F, Ersu R. The evaluation of pulmonary function of children with bronchiolitis obliterans by spirometry and impulse oscillometry methods. 24th European Respiratory Society Meeting, Munich, Germany, 2014. 31. Gedik AH, Cakir E, Gokdemir Y, Uyan ZS, Kocyigit A, Torun E, Ersu R, Karadag B, Karakoç F. Antimicrobial peptides cathelicidin (LL-­‐37) and human β2 defensin levels of pediatric patients with bronchiolitis obliterans. 24th European Respiratory Society Meeting, Munich, Germany, 2014. 32. Gedik AH, Cakir E, Gokdemir Y, Uyan ZS, Kocyigit A, Torun E, Ersu R, Karadag B, Karakoç F. Total oxidative stres, total antioxidant status and paraoxonase activity in pediatric patients with bronchiolitis obliterans. 24th European Respiratory Society Meeting, Munich, Germany, 2014. d) Yurt içi kongre bildirileri (sözlü veya poster): 1.
2.
3.
4.
5.
6.
İsmail çevik, Ayla Günlemez, Meral Oruç, Zeynep seda Uyan, Metin aydoğan, Ayşe Engin arısoy, Ayşe Sevim Gökalp. Yenidoğanın geçici takipnesi tanısı alan hastaların okul öncesi dönemde akciğer fonksiyonlarının IOS yöntemi ile değerlendirilmesi. Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKO-­‐22, 9-­‐13 Nisan 2014, Antalya. İlkay Er, Gürcan dikme, Yasemin Doğan, Ayla Günlemez, Ayşe Sevim Gökalp. Dev konjenital servikal teratomlu bir yenidoğan. Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKO-­‐22, 10-­‐13 Nisan 2014, Antalya. Gülcan Seymen Karabulut, Şükrü Hatun, Ayşegül Yüksel, Funda Özer Çorapçıoğlu; Yonca Anık, Gülşen Ekingen, Yeşim Gürbüz. Periferik puberte prekoks olgusunda tümörle karışabilen leydig hücre hiperplazisi Çocuk endokrinolojisi olgu sunumları toplantısı 18-­‐19 Nisan 2014, Sheraton Çeşme. Gülcan Seymen Karabulut, Ayşegül Yüksel, Yasemin Alanay, Şükrü Hatun. Meningokokkal purpura fulminans geçiren bir çocukta şiddetli boy kısalığı: primer hastalığına mı bağlı? İskelet displazisi mi? Çocuk endokrinolojisi olgu sunumları toplantısı 18-­‐19 Nisan 2014, Sheraton Çeşme. Gülcan Seymen Karabulut, Murat İmal, Ayşegül Yüksel, Şükrü Hatun. Prematür adrenarşli olgularin klinik ve hormonal özellikleri. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 2014, Bursa. Ayşegül Yüksel, Gülcan Seymen Karabulut, Şükrü Hatun. Progresif psödoromatoid displazi ve boy kisaliği. Çocuk endokrinolojisi olgu sunumları toplantısı 18-­‐19 Nisan 2014, Sheraton Çeşme. 12
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Elif Ozsu, Gul Yesiltepe Mutlu, Filiz Mine Cizmecioglu, Sukru Hatun. HADH mutation is a rare cause of Hyperinsulinaemic Hypoglycaemia. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 2014, Bursa. Emine Zengin, Mehmet Baha Aytaç, Meriban Karadoğan, Kenan Bek, Nazan Sarper. Talasemili hastada deferiziroksa bağlı difüz mezangiyoproliferatif glomerulonefrit. 40. Ulusal hematoloji kongresi 22-­‐25 Ekim 2014, Antalya. Fulya Tozan, Yücel Erbilgin, İsmail Can, Özden Hatırnaz Ng, Orçun Taşar, Sevcan Mercan, Sinem Şişko, Deniz Çakmak, Sinem Fırtına, Zeynep Karakaş, Tülin Tiraje Celkan, Saniye Sema Anak, Nazan Sarper, Emine Türkkan, Yıldız Yıldırmak, Gönül Aydoğan, Çetin Timur, Uğur Özbek, Müge Sayitoğlu. Pediatrik akut lösemi hastalarında LEF1 mutasyon analizi. 40. Ulusal hematoloji kongresi 22-­‐25 Ekim 2014, Antalya. Özden Hatırnaz Ng, Sinem Fırtına, Tülin Tiraje Celkan, Saniye Sema Anak, Zeynep Karakaş, Aykan Güven, Nazan Sarper, Emine Sezgin, Emine Türkkan, Didem Yalçın Atay, Yuk Yin Ng, Ömer Doğru, Türkan Tansel, Enver Dayıoğlu, Müge Sayitoğlu, Uğur Özbek. Çocukluk çağı nüks akut lösemide genom boyu metilasyon analizleri. 40.Ulusal hematoloji kongresi 22-­‐25 Ekim 2014, Antalya. Berkay Saraymen, Mustafa Yavuz Köker, Bülent Eser, Canan Albayrak, Nazan Sarper, Sabahattin Muhtaroğlu. Tip I Glanzmann trombastenili Vakaların lenfosit alt gruplarının akım sitometri ile incelenmesi. 40. Ulusal hematoloji kongresi 22-­‐25 Ekim 2014, Antalya. Meriban Karadoğan, Emine Zengin, Neşe Ergül, Aslı Ece Yakıcı, Nazan Sarper. Akut solunum sıkıntısı ile başvuran çocuk hastada idyopatik hipereozinofilik sendrom. 40. Ulusal hematoloji kongresi 22-­‐25 Ekim 2014, Antalya. Özlem Tüfekçi, Gül Tokgöz, Emine Zengin. Marmara bölgesinde endemik olmayan bir hastalık: Visseral Leishmaniasis. 40. Ulusal Hematoloji kongresi 22-­‐25 Ekim 2014, Antalya. Nazan Sarper, Uğur Demirkol, Johannes Oldenburg, Anna Pavlova, Sema Aylan Gelen, Emine Zengin. Kız bebekte ileri derecede X inaktivasyonuna bağlı gelişen ağır hemofili. 11. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi İstanbul-­‐2014. Sema Aylan Gelen, Nazan Sarper, Uğur Demirsoy, Emine Zengin, Esma Çakmak. Çocuk hematoloji kliniğinde ağrili işlemlerde midazolam ve ketaminle uygulanan sedoanaljezinin etkinlik ve güvenilirliği. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 30 Mayıs-­‐1 Haziran 2014, Eskişehir. Ipekçi B, Bek K, Aytaç MB, Ekinci Z. Çocuklarda non-­‐nörojen işeme disfonksiyonu: Üçüncü basamakta 10 yıllık deneyim.8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi,29 Ekim-­‐1 Kasım 2014, Antalya. Aytaç MB, Vural Ç, Zengin E, Karadoğan M, Sarper N, Bek K. Yeni nesil oral şelatör Deferasirox ilişkili diffüz mezangioproliferatif glomerulonefrit. 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi,29 Ekim-­‐1 Kasım 2014, Antalya. Öztürk K, Ekinci Z. Serum amiloid a düzeyi ailevi Akdeniz ateşi tanısını desteklemek için kullanılabilir mi? Ann Pediatr Rheum 2014;43: O-­‐007. Öztürk K, Aytaç MB, Ekinci Z. Karaciğer nakli yapılmış bir olguda sistemik başlangıçlı juvenil idiopatik artrit ve buna bağlı gelişen makrofaj aktivasyon sendromu. Ann Pediatr Rheum 2014; 91: P-­‐036. 13
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 20. Öztürk K, Ekinci Z. Sistemik lupus eritematozus: tanı kriterlerinin karşılaştırılması. Ann Pediatr 21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Rheum 2014; 141: P-­‐073. Öztürk K, Yıldız DK, Uyan ZS, Ekinci Z. Sistemik lupus eritematozus ile ilişkili diffüz alveoler kanama. Ann Pediatr Rheum 2014;106: P-­‐045. Öztürk K, Anık Y, Babaoğlu AK, Ekinci Z. Organize pnömoni sistemik başlangıçlı juvenil idiyopatik artritin bulgularından biri olabilir! XV. Ulusal Romatoloji Kongresi 2014: PP-­‐37. Öztürk K, Anık Y, Ergül N, Ekinci Z. Çocukluk çağında bir ‘‘ IMAM ’’ olgusu. XV. Ulusal Romatoloji Kongresi 2014: PP-­‐38. Öztürk K, Ekinci Z. İki kız kardeşte juvenil lokalize skleroderma. XV. Ulusal Romatoloji Kongresi 2014: PP-­‐002. Uğur Demirsoy, Asiye Güngörmüş, Cebbar Yıldırım Çakar, Funda Çorapcıoğlu. Metastatik dev hücreli kemik tümörü tedavisinde etkin bir seçenek, Denosumab. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 13-­‐17 Mayıs 2014, Bodrum, Muğla. Uğur Demirsoy, Hakan Demir, Şenel Çalık, Funda Çorapcıoğlu. MIBG negatif hale gelen F18-­‐
FDG-­‐PET/BT pozitifliği. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 13-­‐17 Mayıs 2014, Bodrum, Muğla. Uğur Demirsoy, Cebbar Yıldırım Çakar, Asiye Güngörmüş, Cengiz Erçin, Funda Çorapcıoğlu. Yaygın değişken immun yetersizlik tanılı hastada gelişen lenfositten fakir Hodgkin Lenfoma. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 13-­‐17 Mayıs 2014, Bodrum, Muğla. Kadir Babaoğlu, Orhan Uzun, Murat Deveci, Özlem Kayabey. Fetal pulmoner kapak yokluğu sendromu; prenatal, antenatal ve postnatal özellı ̇klerı ̇nı ̇n 11 olguda değerlendı ̇rı ̇lmesı ̇. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 Murat Deveci, Özlem Kayabey, Ayşen Ağaçdiken Ağır, Mehmet Zeki Günlüoğlu, Kadir Babaoğlu. sempatektomı ̇ ı ̇le kontrol altina alinan ve ‘torsades de poı ̇ntes’ ı ̇le prezentasyon gösteren elektrı ̇ksel firtina. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 Özlem Kayabey, Murat Deveci, Ali Rıza Karacı, Kadir Babaoğlu. Sağ ventrı ̇kül çikiş yolu rekonstrüksı ̇yonu yapilan bı ̇r hastada konduı ̇t etrafinda sivi koleksı ̇yonu ı ̇le seyreden staphylococcus aureus endokardı ̇tı ̇. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 ̇Özlem Kayabey, Murat Deveci, Fatma Demirbas, Selim Öncel, Kadir Babaoğlu. ikı ̇ olguda kawasakı ̇ hastaliğinin nadı ̇r görülen bı ̇r prezentasyonu: febrı ̇l tortı ̇kolı ̇s. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 Özlem Kayabey, Murat Deveci, Emin Sami Arısoy, Kadir Babaoğlu. fallot tetralojı ̇lı ̇ bı ̇r hastada konjenı ̇tal kalp cerrahı ̇sı ̇ sonrasinda gelı ̇şen kronı ̇k escherı ̇chı ̇a colı ̇ medı ̇astı ̇nı ̇tı ̇. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 Gürkan Altun, Kadir Babaoğlu, Köksal Binnetoğlu, Fatma Demirbaş, Meral Oruç, Ayşe Engin Arısoy. bronkopulmoner dı ̇splazı ̇ tanili çocuklarda geç dönem kardı ̇yak fonksı ̇yonlarin 2d straı ̇n ekokardı ̇yografı ̇k yöntemle değerlendı ̇rı ̇lmesı ̇. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 Gürkan Altun, Murat Öztürk, Özlem Kayabey, Fatih Sarı, Selvet Erdoğan, Kadir Babaoğlu. çocuklarda adenoı ̇dektomı ̇ ve adenotonsı ̇llektomı ̇nı ̇n kardı ̇yak fonksı ̇yonlar üzerı ̇ne etkı ̇sı ̇nı ̇n 2d 14
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI straı ̇n ekokardı ̇yografı ̇k yöntemle değerlendı ̇rı ̇lmesı ̇. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 Kadir Babaoğlu, Yasemin Doğan, Murat Deveci, Özlem Kayabey, Gülseren Yücesoy. Prenatal dönemde tani alan ı ̇zole ‘crossed’ pulmoner arter. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 Kadir Babaoğlu, Eviç Zeynep Başar, Murat Deveci, Özlem Kayabey, Funda Çorapçıoğlu. kanser tedavı ̇sı ̇ görmüş asemptomatı ̇k çocuklarin uzun dönem ı ̇zlemı ̇nde subklı ̇nı ̇k antrası ̇klı ̇n kardı ̇yotoksı ̇sı ̇tesı ̇: “speckle trackı ̇ng” ekokardı ̇yografı ̇ çalişmasi. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 Murat Deveci, Özlem Kayabey, Fatma Demirbaş, Kadir Babaoğlu. Göğüs ağrisi ı ̇le başvuran bı ̇r adölesanda erken repoları ̇zasyonun nadı ̇r bı ̇r nedenı ̇: mı ̇yokardı ̇yal köprüleşmenı ̇n yol açtiği ı ̇skemı ̇. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 Fatih Köksal Binnetoğlu, Şule Yıldırım, Naci Topaloğlu, Hakan Aylanç, Fatih Battal, Mustafa Tekin, Nazan Kaymaz, Zuhal Aşık, Kadir Babaoğlu. sporcu ve normal tansı ̇yonlu obez çocuklarda sol ventrı ̇kül straı ̇n parametrelerı ̇nı ̇n ventrı ̇küler repoları ̇zasyon ı ̇le ı ̇lı ̇şkı ̇sı ̇. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 Funda Öztunç, Kadir Babaoğlu. fetal dönemde tani alan bı ̇r aortopulmoner pencere olgusu. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 Murat Deveci, Özlem Kayabey, Kadir Babaoğlu. vı ̇ral mı ̇yoperı ̇kardı ̇t tanisi alan bı ̇r bebekte mevcut perı ̇kardı ̇yal effüzyon ı ̇le karişan sol atrı ̇yal apendaj anevrı ̇zmasi. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 Gürkan Altun, Kadir Babaoğlu, Elif Özsu, Köksal Binnetoğlu, Gül Yeşiltepe Mutlu, Şükrü Hatun. Tı ̇p 1 dı ̇abetes mellı ̇tus tanili çocuklarda kardı ̇yak fonksı ̇yonlarin 2d straı ̇n ekokardı ̇yografı ̇k yöntemle değerlendı ̇rı ̇lmesı ̇. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 Murat Deveci, Özlem Kayabey, Kadir Babaoğlu. bı ̇ventrı ̇küler tamı ̇r yapilmiş ı ̇ntakt ventrı ̇küler septumlu pulmoner atrezı ̇ zemı ̇nı ̇nde gelı ̇şen sağ ventrı ̇kül anevrı ̇zmasi . 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014. Bülent Kara, Nilay Etiler, Ayşen Aydoğan, Hülya Maraş Genç, Esen Gümüşlü, Andrezj Furman, Gülbin Gökçay. 5-­‐18 yaş Türk çocuklarında yaş, boy ve bel çevresine göre baş çevresi referans eğrileri. 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 22-­‐27 Haziran 2014, Avanos. (Poster bildiri-­‐ Poster Birincilik Ödülü) Hülya Maraş Genç, Emek Uyur Yalçın, Bülent Kara. TSEN-­‐54 ilişkili ponto-­‐serebellar hipoplazi. 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 22-­‐27 Haziran 2014, Avanos. (Sözlü Bildiri) Emek Uyur Yalçın, Hülya Maraş Genç, Yonca Anık, Bülent Kara. Aicardi-­‐Goutieres sendromu tanılı iki kardeşte klinik ve radyolojik özellikler. 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 22-­‐27 Haziran 2014, Avanos. (Sözlü Bildiri) Hülya Maraş Genç, Emek Uyur Yalçın, Asiye Güngörmüş, Kenan Doğan, Bülent Kara. Tirozinemi tip 1a tanılı hastada NTBC kesimi sonrası ağır nörolojik kriz. 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 22-­‐27 Haziran 2014, Avanos. (Sözlü Bildiri) 15
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 47. Emek Uyur Yalçın, Hülya Maraş Genç, Özden Aksu, Bülent Kara. Rasmussen ensefaliti: Olgu 48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
sunumu. 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 22-­‐27 Haziran 2014, Avanos.(Poster Bildiri) Emek Uyur Yalçın, Hülya Maraş Genç, Bülent Kara. İnme benzeri atak ile başvuran bir Sturge-­‐
Weber olgusu. 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 22-­‐27 Haziran 2014, Avanos.(Poster Bildiri) Hülya Maraş Genç, Emek Uyur Yalçın, Adnan Deniz, Murat Alemdar, Yonca Anık, Bülent Kara. Schilder’in yaygın miyelinoklastik sklerozunda uzun süreli klinik ve radyolojik izlem. 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 22-­‐27 Haziran 2014, Avanos. (Poster Bildiri) Bülent Kara, Hülya Maraş, Emek Uyur Yalçın, Yonca Anık, Altay Sencer, Candan Gürses. Opistotonus postür bozukluğu olan ve fokal kortikal displazi tanısı alan iki infantil epileptik ensefalopati olgusu ve lezyonektomi sonrası izlemleri. 9. Ulusal Epilepsi Kongresi, 15-­‐19 Mayıs 2014, Fethiye. (Sözlü Bildiri) Zehra İpek Arslan, Volkan Alparslan, Bülent Kara, Zehra Nur Baykara, Kamil Toker, Mine Solak. Bonzai zehirlenmesinde bazal gangliyon tutulumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, 25-­‐29 Ekim 2014, Ankara. Işıl Eser Şimşek, Nail Yoloğlu, Nihal Şahin, Emre Akkelle , Zeynep Seda Uyan, Metin Aydoğan. Seftriakson ile ilişkili eksfoliatif dermatit olgusu, 31. Ulusal Alerji Klinik İmmünoloji Kongresi, 25-­‐28 Ekim 2014, Bodrum Eser Simsek I, Yoloğlu N, Akcay N, Tumer Er Z, Uyan ZS, Aydoğan M. Subkutan immünoterapi yeni duyarlanmayı önler mi?, Çocuk Alerji ve Astım Akademisi 23-­‐26 Nisan 2014, Kıbrıs Işıl Eser Şimşek, Zeynep Seda Uyan, Emek Uyur, Nail Yoloğlu, Emin Sami Arısoy, Metin Aydoğan. Ağır Kombine İmmün Yetmezlikli Hastada Dissemine BCG Enfeksiyonu ve İntrakranial Kalsifikasyon, Çocuk Alerji ve Astım Akademisi 23-­‐26 Nisan 2014, Kıbrıs. Uyan ZS, Çakır E, Gökdemir Y, Midyat L, Öztürk E, Şen V, Gedik AH, Erdem E, Ersu R, Karakoç F, Karadağ B. Bronşiyolitis obliteranslı hastaların solunum fonksiyonlarının spirometri ve impuls osilometri yöntemleri ile değerlendirilmesi. 17. Yıllık Toraks Kongresi, Antalya, 2014. Demirbaş F, Kayabey Ö, Maraş H, Deveci M, Kara B, Uyan ZS. Beş yaşında bir çocukta proteus sendromunun akciğer bulguları. 17. Yıllık Toraks Kongresi, Antalya, 2014. Deniz A, Uyan ZS, Anık Y, Sarper N, Aydoğan M, Arısoy ES. Yedi Yaşında Bir Çocukta Osteomiyelite İkincil Septik Pulmoner Emboli. 17. Yıllık Toraks Kongresi, Antalya, 2014. Gedik AH, Çakır E, Gökdemir Y, Uyan ZS, Kılıç E, Torun E, Ersu R, Karadağ B, Karakoç F. Bronşiolitis obliteranslı çocuklarda serum total oksidatif stres, total antioksidan düzeyleri ve paraoxonase aktiviteleri. 17. Yıllık Toraks Kongresi, Antalya, 2014. Gedik AH, Cakir E, Gokdemir Y, Uyan ZS, Kocyigit A, Torun E, Ersu R, Karadag B, Karakoç F. Bronşiolitis obliterans tanılı çocuk hastaların antimikrobiyal peptid cathelicidin (LL-­‐37) ve human β2 defensin düzeyleri. 17. Yıllık Toraks Kongresi, Antalya, 2014. Zuhal Gündoğdu, selim yüksel, Ayla Günlemez, Ayşe Engin Arısoy. Kocaeli ilindeki ani bebek ölüm sendromu, III. Sosyal Pediatri Kongresi, Ankara, 2014. 16
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI e) Üniversite araştırma fonundan destekli devam eden çalışmalar: •
Dr. Aslı Ece Yakıcı’nın uzmanlık tezi. Çocuk Hematoloji Kliniğinde el hijyeninin iyileştirilmesi. KOÜ BAP, Hızlı proje desteği alınarak başlatıldı. Proje yöneticisi: Nazan Sarper. •
Dr. Ömer Karaca’nın uzmanlık tez çalışması. Altı-­‐oniki aylık bebeklerde serum B12, homosistein ve idrarda metil malonik asit düzeyi taraması ve psikomotor gelişimle ilişkisi. KOÜ BAP, Hızlı proje desteği alındı. Danışman: Emine Zengin f) Üniversite araştırma fonu dışındaki kaynaklarca desteklenen ve devam eden çalışmalar: • Novo-­‐Nordisk firmasının Hemofili tedavisinde uzun etkili rekombinan Faktör VIII çok merkezli ilaç araştırması bir hasta ile devam ediyor. • Erciyes Üniversitesi Tıbbi biyoloji bölümünün planladığı Türkiye’deki Glanzmann trombastenili hastalarda genetik mutasyon analizi Tübitak projesine hasta örnekleri verilerek ortak olundu. g) Kitap bölümü yazarlığı: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ayşe Sevim Gökalp. "Kadın Kitabı", Münevver Tekcan(Ed.) "Çocuklarda Cinsiyet Ayrımcılığı ve Yoksunluk", Ayşe Sevim Gökalp, Umuttepe Yayınları, s:1-­‐11, ISBN (Yayın) No: 978-­‐605-­‐593-­‐99-­‐
0, 2013-­‐ 2014. Ayla Günlemez. “Yenidoğan bebeğin doğum salonunda bakımı ve ısı stabilizasyonu.” Sağlık bakanlığı yenidoğan yoğunbakım kurs kitabı. Ankara, 2014. Olcay Işık, Ayla Günlemez. İnfant enteral beslenmesi. Benal Büyükgebiz (ED). Pediatrik gastroenteroloji ve beslenme. Selen yayıncılık, İstanbul, 2014:159-­‐172. Uyan ZS. İki aylıktan itibaren öksürük, hırıltı öyküsü ve büyüme gelişme geriliği olan iki yaşında kız hasta. In: Karakoç F, Çakır E, Öktem S; eds. Vakalarla Çocuk Göğüs Hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 2015: 17-­‐19. Uyan ZS. Öksürük, nefes darlığı, sağ yan ağrısı ve akciğer grafisinde kaviter lezyon ile başvuran onbeş yaşında erkek hasta. In: Karakoç F, Çakır E, Öktem S; eds. Vakalarla Çocuk Göğüs Hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 2015: 43-­‐45. Uyan ZS. Atipik mikobakteri enfeksiyonu olan bir kistik fibrozis hastası. In: Karakoç F, Çakır E, Öktem S; eds. Vakalarla Çocuk Göğüs Hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 2015: 187-­‐
190. 17
7.
8.
9.
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Uyan ZS. İki aylıktan itibaren öksürük, hırıltı, tekrarlayan pnömonisi ve hepatosplenomagalisi olan dokuz aylık kız hasta. In: Karakoç F, Çakır E, Öktem S; eds. Vakalarla Çocuk Göğüs Hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 2015: 225-­‐227. Uyan ZS. Doğumdan itibaren stridoru olan bir yaşında kız hasta. In: Karakoç F, Çakır E, Öktem S; eds. Vakalarla Çocuk Göğüs Hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 2015: 237-­‐239. Uyan ZS. Doğduğundan beri hırıltısı ve tekrarlayan krupları olan üç yaşında kız hasta. In: Karakoç F, Çakır E, Öktem S; eds. Vakalarla Çocuk Göğüs Hastalıkları. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 2015: 309-­‐310. 4. Anabilim dalındaki öğretim üyelerinin konferans ve/veya panel konuşmaları 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ayşe Sevim Gökalp. EUA Annual Conference. 2-­‐4 Nisan 2014, Brüksel. Ayşe Sevim Gökalp. Medeniyet Üniversitesi, Yenidoğanda Etik Toplantısı, 6 Şubat 2014, İstanbul, Davetli Konuşmacı. Ayşe Sevim Gökalp. Marmara Neonatoloji GrubuToplantıları, Yenidoğanda NEK, 27 ŞUBAT 2014, Oturum Başkanlığı. Ayşe Sevim Gökalp. Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Kadın ve Çocuk Sorunlarının Farkındalığı, 28 Şubat 2014, Sakarya Üniversitesi, Davetli Konuşmacı Ayşe Sevim Gökalp. Çocuk ve Şiddet, Kocaeli İl Mil. Eğ. Müd. 16 Nisan 2014, Kocaeli. Davetli Konuşmacı. Ayşe Sevim Gökalp. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKO 22, 10-­‐13 Nisan 2014, Oturum Başkanlığı. Ayşe Sevim Gökalp. Türk Neonatoloji Derneği Marmara Gurubu 93.Eğitim Toplantısı, 16 Ekim 2014, Oturum Başkanı Ayşe Sevim Gökalp. Perinatolojide Güncel Konular, 18 Ekim 2014 Kocaeli, Oturum Başkanı. Ayşe Engin Arısoy. Neonatoloji Derneği protokol belirleme toplantısı, konuşmacı. “sepsis”. 6 Mart 2014, İzmir. Ayşe Engin Arısoy. Anne bebek vakfı, yenidoğan hemşirelik eğitimi. Konuşmacı. 28 Mart 2014, Eskişehir. Ayşe Engin Arısoy. Ulusal, Kongre, Oturum başkanı, Ulusal Neonatoloji Kongresi, UNEKO 21, 9-­‐
13 Nisan 2014, Antalya Ayşe Engin Arısoy. Ulusal, Kongre, Oturum başkanı, Türk Pediatri Kongresi, 26-­‐28 Mayıs 2014, Antalya Ayşe Engin Arısoy. Ulusal, Kongre, Oturum başkanı, Türk Milli pediatri Derneği Kongresi, 21-­‐23 Ekim 2014. Gülcan Türker. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi'nde "Sanayileşme ve Sağlık" oturumunda "Sanayileşmenin çevre üzerinden çocuk sağlığına etkileri" 20-­‐24 Ekim 2014, Edirne 18
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 15. Ayla Günlemez, Ulusal, Kongre, Davetli konuşmacı, “Her yenidoğana kalça ultrasonografisi: Ne 16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
kazandırıyor? Ne kaybettiriyor? Gerçekten kimlere gerekiyor?”, Pediatri Kış Kongresi, 16-­‐19 Mart 2014, Bursa. Ayla Günlemez, Ulusal, Kongre, Davetli konuşmacı ,“Mekanik ventilatördeki yenidoğanın bakımı ve izlemi”, 36. Pediatri Günleri ve 15. Pediatri Hemşireliği Günleri, 8-­‐9 Nisan 2013.İstanbul. Ayla Günlemez, Ulusal, Kongre, Davetli konuşmacı, “Yenidoğanın geçici takipnesi” Ulusal Neonatoloji Kongresi, UNEKO 22, 9-­‐13 Nisan 2014, Antalya Ayla Günlemez, Ulusal, kongre, Davetli Konuşmacı, 3.PUADER. “Ventilatördeki bebeğin izlemi ve bakımı”. 30 Nisan 2014, Antalya. Ayla Günlemez, Konuşmacı, Kocaeli Milli Pediatri derneği Toplantıları, konuşmacı, “Yenidoğan sünneti”. Kocaeli, 16 Ocak 2014 Ayla Günlemez. Konuşmacı, Sağlık bakanlığı yenidoğan yoğunbakım kursu, “Yenidoğan bebeğin doğum salonunda bakımı ve ısı stabilizasyonu.” Ankara, Mayıs 2014. Şükrü Hatun. Tip 1 Diyabet ve Tedavisi: Genel Bakış. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 22 Mart 2014, Diyarbakır. Şükrü Hatun. D Vitamini Eksikliğinin Anne-­‐Çocuk Sağlığına Etkileri ve Önlenmesi. Güven Hastanesi Pediatri Günleri. 8-­‐9 Nisan 2014, Ankara. Şükrü Hatun. Tip 1 Diyabetli Çocukların Erişkin Kliniklerine Geçişi: Sorunlar/Öneriler. 36. Türkiye Endokrin ve Metabolizma Kongresi, 21,25 Mayıs 2014, Antalya. Şükrü Hatun. Çocuklarda tiroid fonksiyon testlerinin yorumlanması. VII. Çocuk Sağlığı Bahar Toplantısı, 31 Ekim 2014, Kocaeli Şükrü Hatun. Tip 1 Diyabetli Çocukların Erişkin Kliniklerine Geçişi: Sorunlar/Öneriler. XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrin Kongresi, 4-­‐8 Kasım 2014, Bursa. Şükrü Hatun. Ülkemizde Çocukluk Çağı Diyabet Programı Ve Diyabetli Çocukların Sorunları. Diyabet Parlamentosu, 19 Kasım 2014, Ankara. Şükrü Hatun. Çocukluktan erişkine: Obezite-­‐Tip 2 diyabet süreci. Ulusal Obezite Kongresi, 27-­‐
29 Kasım 2014, İstanbul. Şükrü Hatun. Günümüzde D vitamini eksikliği. III. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, 17-­‐21 Aralık 2014, Ankara. Filiz M. Çizmecioğlu. Screening Program for CH inTurkey. Royal Hospital for Sick Children Yorkhill, Glasgow 31.03.2014 Filiz M. Çizmecioğlu. Yaş Tayininde Güncel Yaklaşımlar. XI. Adli Bilimler Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/Gazimağusa, 23-­‐26 Nisan 2014 Filiz M. Çizmecioğlu. How to get published in JCEM? Oturum başkanlığı. Current Trends in Pediatric Endocrinology-­‐II, İstanbul, 23-­‐24 Mayıs 2014. Zelal Ekinci. Çocuk Nefroloji Derneği 2014 Yılı Kursları: Kronik Böbrek Haslığında İzlem Kursu: KBH’da büyüme sıvı-­‐elektrolit dengesi ve bozukluklarınıon izlemi. 22Mart 2014, Ankara. Zelal Ekinci. Otoinflamatuar Hastalıklar ve Hemolitik Üremik Sendrom’da Yeni Tedavi ve Kayıt Yöntemleri Toplantısı: HÜS olguları sunumu. 27 Haziran 2014 ,İzmir. 19
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 34. Emine Zengin. Kök hücre nakli ve kordon kanı bankacılığı (Milli Pediatri Derneği Kocaeli 35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Şubesi). Emin Sami Arısoy. Ulusal Aşı Çalıştayı, Sağlık Bakanlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, 27-­‐
29 Mart 2014, Sheraton Oteli ve Kongre Merkezi, Ankara Emin Sami Arısoy. 9. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Oturum Başkanı, 18-­‐19 Nisan 2014, Kervansaray Termal Oteli, Bursa Emin Sami Arısoy. 50. Türk Pediatri Kongresi, 26-­‐30 Mayıs 2014, Konuşmacı, Rixos Sungate Oteli, Kemer, Antalya Emin Sami Arısoy. 10. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Oturum Başkanı, 19-­‐20 Eylül 2014, Elite World Oteli, Van Emin Sami Arısoy. 58. Türk Milli Pediatri Kongresi, Konuşmacı, 22-­‐24 Ekim 2014, Kaya Plazzo Oteli, Belek, Antalya Emin Sami Arısoy. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Pediatrik İnvazif Mantar Enfeksiyonları Toplantısı, Oturum Başkanı, 31 Ekim-­‐2 Kasım 2014, Hilton Oteli, Kayseri Funda Çorapçıoğlu. Onkoloji Kliniğinde Destek Bakım-­‐ Nutrisyon Desteği. Konuşmacı, Ulusal Kongre. Kadir Babaoglu. Ani ölüm ve senkopta konjenital anomalilerin Belirlenmesi.. Kardiyo Bahar. Toplantısı İzmir, 2014. Kadir Babaoglu. Opere olmuş konjenital kalp hastalarında geç dönemde görülen aritmilerde klinik ve ekokardiyografik değerlendirme. Ulusal Aritmi Toplantısı, Mardin, 2014 Kadir Babaoglu. Genetik aritmilerde spor. Pediatrik Kardiyoloji Derneği. Aritmi Grubu Toplantısı, Ankara, 2014 Kadir Babaoglu. Miyokarditlerde güncel gelişmeler. 5. Türk pediatri Kurumu Kongresi, Antalya, 2014 Murat Deveci. Çocuklarda göğüs ağrısına yaklaşım. 13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Diyarbakır, 2014 Bülent Kara. Nöromotor gelişimin değerlendirilmesi. İlk Beş Yaş Sağlıklı Çocuk İzlem Kursu. 1. Marmara Pediatri Kongresi, 19 Ocak 2014, İstanbul. Bülent Kara. Fabry hastalığında nörolojik tutulum. 27 Mart 2014, Emex Otel, Kocaeli. Bülent Kara. Nöromotor gelişimin değerlendirilmesi. İlk Beş Yaş Sağlıklı Çocuk İzlem Kursu. 36. Pediatri Günleri, 8 Nisan 2014, İstanbul. Bülent Kara. İki yaş altı ateş ve konvülziyonla gelen çocuklara genel pediatri ve nöroloji penceresinden bakış. 36. Pediatri Günleri, 8-­‐11 Nisan 2014, İstanbul. Bülent Kara. Çocuklarda demir birikimiyle seyreden nörodejeneratif bozukluklar. 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 22-­‐27 Haziran 2014, Avanos. Bülent Kara. Epilepsi ve genetik-­‐olgu örnekleriyle. Semiyoloji Sempozyumu, 18-­‐19 Ekim 2014, Ankara. Bülent Kara. Çocukluk çağı dirençli epilepsileri-­‐olgu örnekleriyle. Semiyoloji Sempozyumu, 18-­‐
19 Ekim 2014, Ankara. Bülent Kara. Nöromotor gelişimin değerlendirilmesi. İlk Beş Yaş Sağlıklı Çocuk İzlem Kursu. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, 17 Aralık 2014, Ankara. 20
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 55. Metin Aydoğan. Fırınlanmış süt ürünlerinin kullanımı, Çocuk Alerji ve Astım Akademisi 23-­‐26 Nisan 2014, Kıbrıs Metin Aydoğan. Elit sporcularda astım ve doping, 31. Ulusal Alerji Klinik İmmünoloji Kongresi, 25-­‐28 Ekim 2014, Bodrum Zeynep Seda Uyan. Bronşektazi ve kistik fibrozis, Konuşmacı, Türk Toraks Derneği 13. Göğüs Hastalıkları Kış Okulu, Antalya, 2014 Zeynep Seda Uyan. Nöromusküler hastalıklarda solunum sorunları, Konuşmacı, 17. Yıllık Toraks Kongresi, Antalya, 2014 Zeynep Seda Uyan. Akut astım atağı tedavisi, Konuşmacı, TTD Çocuk Göğüs Hastalıkları Sempozyumu, Van, 2014 Zeynep Seda Uyan. Çocukluk çağı tüberkülozunda yenilikler – Tedavi, Konuşmacı, 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Kayseri, 2014 Zeynep Seda Uyan. Çocuklarda tüberküloz tedavisi, Konuşmacı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı VII. Çocuk Sağlığı Bahar Toplantısı, Kocaeli, 2014 Zeynep Seda Uyan. Erişkinde kistik fibrozis; olgu eşliğinde, Konuşmacı, TTD Doğu Karadeniz Şube Toplantısı, Trabzon, 2014 Zeynep Seda Uyan. Konjenital anomaliler ve KVS ilişkili havayolu hastalıkları, Konuşmacı, Pediatrik Toraksta Klinisyenler İçin Radyoloji Sempozyumu, İzmir, 2014 56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
5. 2015 için plan a) Planlanan araştırmalar: •
•
•
•
•
•
•
•
Dr. Murat İmal’ın uzmanlık tezi: Prematür adrenarşlı olguların klinik ve hormonal özellikleri. Proje yöneticisi: Şükrü Hatun. DKA hastalarda lökosit migrasyonu Çocuklarda obezite risk değerlendirmesi ve Tip 2 diyabet süreci için genetik faktörler (Tcf712) (Gülcan Seymen Karabulut yan dal araştırma makalesi?) Konstitüsyonel büyüme geriliği paterni ve erken çocukluk döneminde “failure to thrive” ile ilişkisi. Turkiye’de ozellikle gebelik doneminde iyot eksikligi ve/veya fazlaligi var midir? Bu durumun bebeklerin tiroid fonksiyonlari ve yenidogan tarama programi uzerine etkisi nasildir? Iyot iceren antiseptiklerin kullaniminin ve dogum seklinin anne ve bebeklerin iyot durumu ve tiroid fonksiyonlari uzerindeki etkisi nedir? Dr. Uğur Demirsoy’un akut lenfoblastik lösemili hastalarda kemik sağlığı ile ilişkili çalışması devam etmekte. Proje yöneticisi: Nazan Sarper Dr. Adnan Deniz’in hemofili hastalarında demografik veri toplanması ve yaşam kalitesi çalışması planlandı Proje yöneticisi: Nazan Sarper 21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI “Üşütme” ve “aşılanan çocuklarda ağrı duyumu” konusunda iki araştırma (S. Öncel). Dr. Meriban Karadoğan tarafından yürütülen “Akut lenfoblastik lösemilerde myeloid koekspresyonun prognoza etkisi”-­‐retrospektif çalışma. Danışman: Emine Zengin Ailevi Akdeniz tanısında serum amiloid a değeri ve hastalık şiddeti ile ilişkisi Juvenil idiopatik artrit tanılı hastalarda depresyon ve anksiyete belirtilerinin sıklığı ve hastalık şiddeti ile ilişkisi Ailevi Akdeniz ateşi tanılı hastalarda depresyon ve anksiyete belirtilerinin sıklığı ve hastalık şiddeti ile ilişkisi Non-­‐Hodgkin lenfomalı hastalarımızın izlem ve tedavi sonuçları (Dr. M. Karadoğan yan dal tez çalışması) NF-­‐1’li hastaların demografik, klinik özellikleri, izlem sonuçları (Dr. Nihal Şahin tez çalışması) VTC kemoterapisinin refrakter ve relaps solid tümörlü hastalarda etkinliği başlıklı çalışmanın yazımı. Otozomal resesif serebellar ataksi olgularında tüm ekzom dizileme çalışması. Diskinetik serebral hareket bozukluğu olan çocuklarda tüm ekzom dizileme çalışması. Leigh sendromunda nükleer genlerle ilişkili hedefli moleküler analiz için kit geliştirme. Bonzai kullanan çocuklarda kraniyal MR bulguları Poliklinik ve acil servise başvuran 18-­‐36 ay arası çocuklarda M-­‐CHAT testi ile otistik spektrum bozukluğu açısından tarama (Dr. Duygu Bilal’in uzmanlık tezi çalışması) Çölyak hastalarında kardiyolojik fonksiyonların değerlendirilmesi (Çocuk kardiyoloji ile birlikte yürütülmekte) Çölyak hastalarında immun fonksiyonların değerlendirilmesi (Çocuk İmmunoloji ile birlikte) İnek sütü proteini entoleransı-­‐non IgG prezentasyonlarında doğal öykü (Çocuk Alerji ile birlikte) Tip 1 Diyabetli hastalarda Çölyak riskinin belirlenmesinde doku grubu kullanımının maliyet açısından değerlendirilmesi (Çocuk Endokrin ile birlikte) Tip 1 Diyabetli hastalarda ekzokrin pankreas fonksiyonlarının değerlendirilmesi (Çocuk Endokrin ile birlikte) Annelerin gıda allerjisinde ne kadar yeri var? Atopik dermatit fenotipleri ve genetik analizleri İnek sütü allerjisinde toleransda IgG4 (Gastroenteroloji ile birlikte) Primer siliyer diskinezili hastalarda Acapella ile konvansiyonel pulmoner rehabilitasyonun karşılaştırılması b) Eğitim ve diğer konulardaki çalışmalar: • Yenidoğan Yoğunbakım ünitesinin 2. ve 3. düzey olarak bölünerek birbirinden bağımsız iki ayrı yoğunbakım olarak hizmet verilmesi. • NRP kurslarının Kocaeli’de düzenli olarak yapılması ve tüm asistanların bu eğitimi almasının sağlanması. (Kadın doğum, anestezi, Çocuk cerrahi doktor ve hemşireleri, Acil ATT). 22
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI • Pediatrik hematopoetik kök hücre nakli sorumlu hekim ve hemşire eğitimleri nakil ünitelerindeki 6 ay-­‐1 yıl süreli rotasyonlarla tamamlandı, ünite ruhsatı alındı. • Dr.Sema Aylan Gelen Sağlık Bakanlığının açtığı 3 aylık aferez eğitimi sertifikasyon programını İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamladı. • Kök hücre yüksek lisans Temel Hematoloji eğitimi güz yarıyılında her hafta iki saat olarak devam etmekte (Dr. Nazan Sarper). • B-­‐prekürsör akut lenfoblastik lösemilerde flow-­‐sitometri ile MRD çalışması akreditasyon süreci başlatıldı. (KÖGEM) • İnsülin pompa tedavisi • Diyabetli çocuklar için erişkine geçiş oturumu. • Çocuk Nefroloji Derneği: Akreditasyon Başvurusu yapıldı. • Dr. Kübra Öztürk: Young Investigator Meeting Travel Bursary • Uludağ Kış Kongresi’nde (Mart 2015) “Brusellozda değerlendirme ve Yönetim başlıklı konuşma (Selim Öncel) • İstanbul Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Şubesi Toplantısı Mart Ayında fakültemizde yapılacaktır. • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bilim dalımızın davetlisi olarak Probiyotikler konusunda bir sunum yapacaktır. • Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Yüksek Lisans Programı’nda vermekte olduğum “Melez Müzik Türleri” dersi devam edecek. (Selim Öncel) • Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Ki’deki program yapımcılığım devam edecek. (Selim Öncel) • Alanım dışında bu yıl University of Edinburgh’da katıldığım Fundamentals of Music Theory, University of Rochester’da katıldığım History of Rock, Music of the Beatles ve Music of the Rolling Stones ile Berklee College of Music’te katıldığım Introduction to Music Production sertifika programlarında edindiğim birikimi üniversitemizde dersler açarak öğrencilerimizle paylaşacağım. (Selim Öncel) • Dr. Uğur Demirsoy’un tümör genetiği konuları ile ilgili bir proje kapsamında yurt dışı deneyimi kazandırılması • Yan dal sonrası zorunlu hizmet için kadro sağlanması (Çocuk Onkoloji) • Çocuk Onkoloji Bilim dalı akademik kadrosunun genişletilmesi • Çocuk klinikleri servislerinde ve anjiografi ünitesinde kullanılmak üzere ve poliklinikte kullanılmak üzere iki ekokardiyografi cihazının temini • Çocuk Kardiyolojisi ayaktan tanı ve tedavi poliklinikleri ünitesinin kurulması • Aritmi polikliniğinin kurulması. • Konjenital kalp cerrahisi postoperatif yoğun bakımının kurulması. 23
Download

Budak Mah.Turizm Alanı nazım imar plan değişikliğine yapılan