GRUNDFOS PUMPE ZA OTPADNE VODE NA DOHVAT RUKE
IMATE ZAHTEV ZA HITNOM ISPORUKOM?
GRUNDFOS ŽELI DA VAM POMOGNE
KRAĆI ROKOVI ISPORUKE.
BRŽI TOK INFORMACIJA.
REŠAVANJE MOGUĆIH PROBLEMA.
Mi u Grundfosu razumemo i znamo koliko je kritičan zastoj u radu pumpnih
stanica za otpadne vode i da isti može dovesti do veoma kritičnih situacija.
Stoga, da bismo Vam na najbolji mogući način pomogli u ovakvim situacijama počevši od 01.01.2015. nudimo konstantan
lager određenih modela pumpi za otpadne vode koje će se nalaziti u našem distributivnom centru u Nemačkoj spremne za
isporuku. Ovim lagerom osiguravamo hitnu isporuku naručenih proizvoda i to bez dodatnih troškova.
Ova posebna usluga je dostupna za portfolio odabranih proizvoda koje možete naći u tabeli:
BROJ PROIZVODA
96106566
96115123
96106577
96104129
96104118
96104192
98624257
98624199
98624258
98624165
98624254
98624259
98625975
98624692
98624694
98624693
98624252
98624251
98624695
98617678
98626076
98626039
98624702
98626052
98624260
98626041
98624703
98624255
98626047
98624700
98625977
98625966
98626053
98624701
98626056
98626028
98626066
98626068
be
think
innovate
OPIS
SL1.50.65.09.2.50B
SLV.65.65.09.2.50B
SLV.65.65.11.2.50B
SL1.50.65.11.2.50B
SL1.50.65.15.2.50B
SLV.65.65.15.2.50B
SL1.50.65.22.2.50D
SLV.65.65.22.2.50D
SL1.50.65.30.2.50D
SLV.65.65.30.2.50D
SLV.65.65.40.2.51D
SL1.50.65.40.2.51D
SLV.80.80.11.4.50D
SLV.80.80.13.4.50D
SLV.80.80.15.4.50D
SL1.80.80.15.4.50D
SLV.80.80.22.4.50D
SL1.80.80.22.4.50D
SL1.80.100.22.4.50D
SL1.50.80.22.2.50D
SL1.50.80.30.2.50D
SLV.80.80.40.2.51D
SLV.80.80.40.4.51D
SL1.80.80.40.4.51D
SL1.50.80.40.2.51D
SLV.80.80.60.2.51D
SL1.80.80.75.4.51D
SLV.80.80.75.2.51D
SLV.80.80.92.2.51D
SLV.80.80.110.2.51D
SL1.80.100.15.4.50D
SL1.80.100.30.4.50D
SL1.80.100.40.4.51D
SL1.100.100.40.4.51D
SLV.100.100.40.4.51D
SL1.80.100.55.4.51D
SL1.80.100.75.4.51D
SL1.100.150.75.4.51D
DN
SNAGA MOTORA (P2)
max. NAPOR
max. PROTOK
TIP RADNOG KOLA
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
150
0.9 kW
0.9 kW
1.1 kW
1.1 kW
1.5 kW
1.5 kW
2.2 kW
2.2 kW
3.0 kW
3.0 kW
4.0 kW
4.0 kW
1.1 kW
1.3 kW
1.5 kW
1.5 kW
2.2 kW
2.2 kW
2.2 kW
2.2 kW
3.0 kW
4.0 kW
4.0 kW
4.0 kW
4.0 kW
6.0 kW
7.5 kW
7.5 kW
9.2 kW
11.0 kW
1.5 kW
3.0 kW
4.0 kW
4.0 kW
4.0 kW
5.5 kW
7.5 kW
7.5 kW
11.6 m
7.5 m
9.5 m
15.8 m
17 m
10.6 m
18.7 m
18.8 m
22.6 m
22.2 m
30.4 m
27.1 m
8.1 m
9.8 m
10.9 m
9m
13.1 m
12.2 m
12.4 m
19.1 m
22.3 m
24.5 m
18.5 m
17.9 m
27.2 m
28.9 m
27.2 m
34.5 m
38.1 m
43.6 m
9.3 m
13.3 m
18 m
12.4 m
14.1 m
21.3 m
26.4 m
21.7 m
16.1 l/s
6.81 l/s
11.9 l/s
17.8 l/s
19.5 l/s
12.5 l/s
20.8 l/s
12.5 l/s
19.4 l/s
12.5 l/s
16.7 l/s
19.4 l/s
16.1 l/s
17.5 l/s
20 l/s
32.4 l/s
19.4 l/s
36.9 l/s
38.9 l/s
20.8 l/s
19.4 l/s
22.2 l/s
23.6 l/s
49.2 l/s
19.4 l/s
23.6 l/s
55 l/s
25 l/s
25 l/s
25 l/s
35.3 l/s
45.6 l/s
51.1 l/s
63.6 l/s
33.3 l/s
56.9 l/s
55 l/s
83.3 l/s
SINGLE CHANNEL
SUPER VORTEX
SUPER VORTEX
SINGLE CHANNEL
SINGLE CHANNEL
SUPER VORTEX
S-tube
SUPER VORTEX
S-tube
SUPER VORTEX
SUPER VORTEX
S-tube
SUPER VORTEX
SUPER VORTEX
SUPER VORTEX
S-tube
SUPER VORTEX
S-tube
S-tube
S-tube
S-tube
SUPER VORTEX
SUPER VORTEX
SUPER VORTEX
S-tube
SUPER VORTEX
S-tube
SUPER VORTEX
SUPER VORTEX
SUPER VORTEX
S-tube
S-tube
S-tube
S-tube
SUPER VORTEX
S-tube
S-tube
S-tube
ŠTA OVE PUMPE MOGU DA UČINE ZA VAS?
POSTOJI NIZ FUNKCIJA KOJE SU ZAJEDNIČKE ZA PUMPE SERIJA SE I SL, A KOJE NUDE FUNKCIONALNOSTI PREMA VAŠIM
POTREBAMA. INSTALACIJA, KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE SE ILI SL PUMPI JE LAKA I JEDNOSTAVNA ZA KORISNIKA. KAKO SU
DOSTUPNE I U VERZIJAMA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA, PUMPE SERIJA SE I SL SE MOGU PRILAGODITI VAŠIM ZAHTEVIMA.
IE3 motor
Najviši standardi u efikasnosti motora osiguravaju značajne uštede u energiji i troškovima.
Inteligentne adaptivne kontrole
Grundfos iSOLUTIONS obezbeđuju da se SE/SL program pumpi za otpadne vode dinamički prilagođavaju promenljivim uslovima
rada. Ovo znači da sistem i generisane beneficije energetske efikasnosti pokazuju kako inteligentno daljinsko praćenje, kontrola i
upravljanje čine rad lakšim za onoga ko upravlja pumpom. Životni vek pumpe je produžen, vreme za servis i održavanje je smanjeno,
kao i troškovi električne energije.
Integrisani analogni senzori
Kao dodatak standardnim termalnim senzorima u namotajima motora, brojne analogne opcije senzora i digitalnih senzora curenja
nude potpuno praćenje stanja pumpe, nudeći vam prednost konstantnog nadzora, upozorenja i alarma.
Pumpa sa jednim kablom
Koristeći samo jedan kabl, u koji su integrisani napojni i kabl od senzora, uklonjena je važna oblast rizika, pojednostavljujući instalaciju pumpe, puštanje u rad i održavanje.
Uvodnica kabla laka za demontažu
Inovativna i patentirana uvodnica za kabl od nerđajućeg čelika osigurava da tečnost ne može da prodre u motor lako se skida u
slučaju servisiranja.
Patentirana SmartSeal zaptivka
Patentirana Grundfos SmartSeal zaptivka automatske spojnice pruža vezu između pumpe i osnovne jedinice automatske spojnice,
koja je u potpunosti otporna na curenje.
Dvostruka mehanička zaptivka vratila
Primarna i sekundarna zaptivka su u jednom sklopu i nude duži radni vek zaptivanja i laku zamenu - čak i na terenu. Zamena se
može izvršiti bez specijalnih alata.
SmartTrim
Patentirano, lako prilagođavanje fabrički podešenog razmaka radnog kola pomaže održavanju maksimalne efikasnosti i ne zahteva
poseban alat ili rastavljanje pumpe.
Veći slobodan prolaz – SL1 pumpe
Za primene koje zahtevaju duge radne sate i gde
je sadržaj čvrste materije do 3%, S-tube radno kolo
sa sferičnim slobodnim prolazom do 160 mm je
savršen izbor. Hidraulična efikasnost svetske klase
koja ne pravi kompromise oko slobodnog prolaza
znači bolje upravljanje čvrstim materijama i boljim
mogućnostima nezačepljenja.
Viši procenat čvrstih materija – SLV pumpe
Za primene gde se zahteva mali broj radnih sati
dok je nivo sadržaja čvrstih materija preko 3%,
SuperVortex radno kolo sa sferičnim slobodnim
prolazom do 100 mm je idealan izbor. Vrtlog koji se
generiše u kućištu pumpe drži vlaknaste sadržaje i
mulj u pokretu što omogućava rad bez komplikacija.
H
[m]
70
50 Hz
60
50
40
30
SE&SL 0.9 - 11 kW
SE&SL 9 - 30 kW
20
12
10
8
7
6
5
5
7
20
10
15
40
20
60
30
80 100
40
50
200
70
100
400
150
600
200
300
Q [l/s]
Q [m³/h]
TM05 3576 1312
OPTIMALAN IZBOR RADNOG KOLA:
Download

IMATE ZAHTEV ZA HITNOM ISPORUKOM? GRUNDFOS ŽELI DA