Milorada Jovanovića 9
11147 Beograd/Srbija
Tekući račun - Banca Intesa: 160-394832-47
tel +381.11.2052.434
fax +381.11.2052.401
www.berng.rs
[email protected]
CENOVNIK
Vossloh Schwabe
Maj 2014
Elektro oprema
Elektromagnetni trafoi za halogene sijalice 230V/12V
Kod
507181.08
170002.08
Artikal
STr 50/12.337 35 - 50W
STr 105/12.311 60 - 105W
VP cena (din/kom)
619.00
1,075.00
Elektronski trafoi za halogene sijalice 230V/12V
Kod
186173.02
186072.82
186005.02
186077.82
186007.02
186098.02
Artikal
EST 60/12.380 10 - 60W
EST 70/12.380 20 - 70W
EST 70/12.601 20 - 70W
EST 105/12.381 20 - 105W
EST 105/12.601 35 - 105W
EST 150/12.645 50 - 150W
VP cena (din/kom)
600.00
686.00
1,448.00
760.00
1,608.00
1,327.00
Elektromagnetne prigušnice za fluo cevi
Kod
530941.08
169645.08
508294.58
508186.88
535977.08
529029.08
Artikal
L18 230V 50Hz
L30 230V 50Hz
L36 G13, 2G10/11,
2x18W 2G10/11
L58 230V 50 Hz
L36 230V 50Hz kl.C
L36 230V 50Hz kl.B
VP cena (din/kom)
352.00
363.00
345.00
547.00
280.00
350.00
Elektronske prigušnice za fluo cevi
Kod
188136.58
188137.58
188130.58
188708.98
188709.98
188705.92
188706.98
188707.98
188660.08
188093.98
188921.98
188922.98
188438.98
188095.08
188617.98
188140.98
Artikal
T8 1/2x18W G13
T8 1/2x36W G13, 2G10/11
T8 1/2x58W G13
T8 1x18/36W G13
T8 2x18/36W G13
T8 2x18/36W G13
T8 1x58W G13
T8 2x58W G13
T8 4x18W G13
T5 1x14/21/28/35W
T5 1x14/21/28/35W
T5 2x14/21/28/35W
T5 3/4x14
T5 1x49W
T5 2x49W
T5 1x24/39W,
TC-LF 1x18/24/36W, TC-L
1x40W
VP cena (din/kom)
1,581.00
1,635.00
1,583.00
1,228.00
1,352.00
1,135.00
1,108.00
1,135.00
1,290.00
1,329.00
1,241.00
1,302.00
1,524.00
1,674.00
1,721.00
1,527.00
T5 2x24/39W,
TC-LF 2x18/24/36W, TC-L
2x40W
188142.98
T5 1x54W
188618.98
T5 2X54W, TC-L 2x55W
188144.98
T5 1x80W, TC-L 1x55/80W
188619.08
T5 2x80W, TC-L 2x55/80W
188116/183039.98 T5 3/4x24W, T83/4x18W
188616.98
1,465.00
1,527.00
1,761.00
1,674.00
2,914.00
2,273.00
Elektromagnetna prigušnica za kompakt izvore svetla
Kod
Artikal
VP cena (din/kom)
163711.08
LN 13L850
503871/163763.08 LN 18L850
509502.08
LN 26.813
300.00
289.00
285.00
Elektromagnetne predspojne sprave za kompakt izvore svetla
Kod
506191.91
505773.91
Artikal
VP cena (din/kom)
BOX 2x18W
BOX 2x26W
1,355.00
1,467.00
Elektronske prigušnice za kompakt izvore svetla
Kod
188699.92
183040.92
188700.92
188643.92
Artikal
VP cena (din/kom)
1/2x18W
2x26W
2x26W
2x26/32/42W
1,290.00
1,093.00
1,191.00
1,536.00
Elektromagnetne prigušnice za živine izvore svetla
Kod
167263.01
167367.02
167330.02
Artikal
Q125.568 125W
Q250.528 250W
Q400.612 400W
VP cena (din/kom)
787.00
1,263.00
1,681.00
Elektromagnetne prigušnice za živine izvore i metalhalogene
izvore svetla
Kod
533568.02
161707.02
533565.01
161686.01
535142.01
533484.02
Artikal
NaHJ 70.128 70W
NaHJ 100.941 100W
NaHJ 150.620 150W
NaHJ 250.915 250W
NaHJ 400.006 400W
NaHJ 600.005 600W
VP cena (din/kom)
812.00
1,014.00
1,216.00
1,620.00
2,585.00
5,143.00
Elektronske prigušnice za natrijumove i metalhalogene izvore
svetla
Kod
188494/188891.02
188583/183026.82
188214/183027.82
188690/183046.02
188456.58
Artikal
MH 20W
MH 35W
MH 70W
MH 150W
MH 2x70W
VP cena (din/kom)
3,872.00
3,417.00
2,929.00
5,772.00
7,071.00
Elektromagnetne predspojne sprave za Na i MH izvore svetla
Kod
536199.02
535657.02
535695.02
Artikal
BOX 35W
BOX 70W
BOX 150W
VP cena (din/kom)
3,038.00
2,823.00
3,375.00
Upaljači za natrijumove i metalhalogene izvore svetla
Kod
140413.02
147707.02
140597.02
142897.02
140430.02
140497.02
Artikal
Z 70 S
Z 400 M VS-Power
Z 400 MK-CMH
Z 400 MK-ARC PC
Z 1000W
Z 2000 S/400V
VP cena (din/kom)
659.00
491.00
547.00
457.00
1,499.00
2,576.00
LED driver - Effect line
Kod
186157.02
186180.02
186158.02
186159.02
186160.02
Artikal
LED driver 350mA/11W
LED driver 350mA/6W
LED driver 500mA/16W
LED driver 700mA/17W
LED driver 1050mA/20W
VP cena (din/kom)
1,655.00
1,315.00
1,864.00
2,046.00
2,438.00
Kondenzatori
Kod
506366.05
500316.88
500319.01
536813.88
Artikal
Kondenzator 12mF
Kondenzator 20mF
Kondenzator 32mF
Kondenzator 40mF
VP cena (din/kom)
156.00
170.00
329.00
404.00
Izvori svetla
Fluo cev prečnika 16mm, T5 High Efficiency, G5
Artikal
T5HE 14W, 2700K
T5HE 14W, 3000K
T5HE 14W, 4000K
T5HE 14W, 6500K
T5HE 21W, 2700K
T5HE 21W, 3000K
T5HE 21W, 4000K
T5HE 21W, 6500K
T5HE 28W, 2700K
T5HE 28W, 3000K
T5HE 28W, 4000K
T5HE 28W, 6500K
T5HE 35W, 2700K
T5HE 35W, 3000K
T5HE 35W, 4000K
T5HE 35W, 6500K
VP cena (din/kom)
184.44
184.44
184.44
184.44
190.36
190.36
190.36
190.36
209.40
209.40
209.40
209.40
361.69
361.69
361.69
361.69
Fluo cev prečnika 16mm, T5 High Output, G5
Artikal
T5HO 24W, 2700K
T5HO 24W, 3000K
T5HO 24W, 4000K
T5HO 24W, 6500K
T5HO 39W, 2700K
T5HO 39W, 3000K
T5HO 39W, 4000K
T5HO 39W, 6500K
T5HO 49W, 2700K
T5HO 49W, 3000K
T5HO 49W, 4000K
T5HO 49W, 6500K
T5HO 54W, 2700K
T5HO 54W, 3000K
T5HO 54W, 4000K
T5HO 54W, 6500K
T5HO 80W, 2700K
T5HO 80W, 3000K
T5HO 80W, 4000K
T5HO 80W, 6500K
VP cena (din/kom)
209.40
209.40
209.40
209.40
247.47
247.47
247.47
247.47
380.72
380.72
380.72
380.72
276.02
276.02
276.02
276.02
380.72
380.72
380.72
380.72
Kompakt fluo cev prečnika 17mm, TC-L, 2G11
Artikal
TCL 18W, 2700K
TCL 18W, 3000K
TCL 18W, 4000K
TCL 24W, 2700K
TCL 24W, 3000K
TCL 24W, 4000K
TCL 36W, 2700K
TCL 36W, 3000K
TCL 36W, 4000K
TCL 40W, 2700K
TCL 40W, 3000K
TCL 40W, 4000K
TCL 50W, 2700K
TCL 50W, 3000K
TCL 50W, 4000K
TCL 55W, 2700K
TCL 55W, 3000K
TCL 55W, 4000K
VP cena (din/kom)
161.81
161.81
161.81
209.40
209.40
209.40
256.99
256.99
256.99
276.02
276.02
276.02
342.65
342.65
342.65
323.61
323.61
323.61
Kompakt fluo cev prečnika 12mm, TC-DEL, G24q
Artikal
TCDEL 13W, 2700K
TCDEL 13W, 3000K
TCDEL 13W, 4000K
TCDEL 18W, 2700K
TCDEL 18W, 3000K
TCDEL 18W, 4000K
TCDEL 26W, 2700K
TCDEL 26W, 3000K
TCDEL 26W, 4000K
VP cena (din/kom)
142.77
142.77
142.77
152.29
152.29
152.29
171.32
171.32
171.32
Kompakt fluo cev prečnika 12mm, TC-TEL, GX24q
Artikal
TCTEL 26W, 2700K
TCTEL 26W, 3000K
TCTEL 26W, 4000K
TCTEL 32W, 2700K
TCTEL 32W, 3000K
TCTEL 32W, 4000K
TCTEL 42W, 2700K
TCTEL 42W, 3000K
TCTEL 42W, 4000K
TCTEL 57W, 2700K
TCTEL 57W, 3000K
TCTEL 57W, 4000K
VP cena (din/kom)
237.95
237.95
237.95
256.99
256.99
256.99
285.54
285.54
285.54
323.61
323.61
323.61
Kompakt fluo cev prečnika 12mm, TC-D, G24d
Artikal
TCD 13W, 2700K
TCD 13W, 3000K
TCD 13W, 4000K
TCD 18W, 2700K
TCD 18W, 3000K
TCD 18W, 4000K
TCD 26W, 2700K
TCD 26W, 3000K
TCD 26W, 4000K
TCD 26W, 6500K
VP cena (din/kom)
171.32
171.32
171.32
171.32
171.32
171.32
180.84
180.84
180.84
180.84
*Navedene cene su V.P. bez uračunatog PDV-a
*Zadržavamo mogućnost promena cena uzrokovanih tržišnim kretanjima
Download

Vossloh Schwabe