Savjet za informisanje i odnose sa javnošću
06-SIOJ/14; 21.07.2014.
maj-juni 2014.
imenovanje predsjednika i članova Općinskog
izbornog štaba DF BH Bihać kao i ostala pitanja.
Odluku o proširenju donijeli su u skladu sa
Odlukom Predsjedništva DF – Željko Komšić broj:
20-2013, članovi i predsjednik Općinskog odbora
Bihać, te predsjednik KO i član Predsjedništva DF
sa USK-a
Glasanjem u OO Demokratske fronte –
Željko Komšić Bihać izabrani su slijedeći članovi:
1. Mehmed Duraković MZ Kamenica,
2. Slobodanka Šakić MZ Luke,
3. Demir Dulić MZ Srbljani,
4. Sandra Jašarević MZ Veliki Lug,
5. Sonja Terzić MZ Ozimice I.
Na ovaj način formiran je općinski odbor
koji sačinjava više od 30% žena, zastupljeni su
pripadnici sva tri konstitutivna naroda, kao i
pripadnici ostalih, teritorijanno su zastupljene i
gradske i prigradske MZ, a također su zastupljeni i
mladi i penzioneri.
UNUTARSTRANAČKA DEŠAVANJA
Obavijest o radu OO DF – ŽELJKO KOMŠIĆ Bihać
za maj-juni 2014. godine
OO DF – ŽELJKO KOMŠIĆ Bihać je u periodu majjuni 2014. godine održao tri redovne i jednu
tematsku sjednicu.
Dana 14.05.2014. godine održana je 17. sjednica
OO DF – ŽELJKO KOMŠIĆ Bihać.
Na sjednici su načelno razmatrani prijedlozi
kandidata za proširenje Općinskog odbora DF BH
Bihać, prijedlozi kandidata Općinskog izbornog
štaba DF BH Bihać sa ciljem da se otvore razgovori
o ovoj problematici kako bi se svim članovima dalo
dovoljno vremena za razmišljanje u cilju dobijanja
što kvalitetnijih prijedloga, te ostala pitanja. Na
ovoj sjednici članovi odbora su još jednom
upoznati sa Odlukom predsjedništva o proširenju
općinskih odbora. Također je napomenuto da bi pri
izboru kandidata trebalo voditi računa da se
izbalansira rodna zastupljenost u Odboru koja je
predviđena Statutom stranke, te bi također trebalo
voditi računa da se poveća prisustvo u Odboru
članova iz prigradskih MZ, obzirom da je sada
velika većina članova Odbora iz gradskih MZ.
Dana 28.05.2014. godine održana je 18. sjednica
OO DF – ŽELJKO KOMŠIĆ Bihać.
Na sjednici su u skladu sa Odlukom Predsjedništva
DF – Željko Komšić o proširenju općinskih odbora
broj: 20-2013, razmatrani prijedlozi kandidata i
donošenje odluke o popuni i proširenju Općinskog
odbora DF BH Bihać, prijedlozi kandidata i
1
OO DF – ŽELJKO KOMŠIĆ Bihać je na
prijedlog predsjednika osnovao Općinski izborni
štab u sljedećem sastavu:
1. Predsjednik Općinskog izbornog štaba:
Davor Župa,
2. Sekretar
izbornog
štaba:
Damir
Pečenković,
3. Koordinator za financije: Berbir Misimović
4. Koordinator za izradu propagandnog
materijala: Mirsad Beširević,
5. Koordinator za distribuciju i postavljanje
propagandnog materijala: Asim Omanović,
6. Koordinator za medije: Amel Dervišević,
7. Koordinator za IT: Adis Hodžić,
8. Koordinator za pravna pitanja: Nurudin
Osmanović,
9. Koordinator za biračke odbore: Melinda
Toromanović
10. Koordinator za posmatrače: Alen Hodžić,
www.dfusk.ba
11. Koordinator za javne tribine i skupove:
Senad Zanačić,
12. Koordinator za Političku akademiju:
Vildana Alibabić,
13. Koordinator za organizaciju žena: Senita
Handukić,
14. Koordinator za mlade i volonterski rad:
Dijan Šumar.
Dana 21.06.2014. u organizaciji Kantonalnog
odbora Demokratske fronte-Željko Komšić USK-a, u
sali Kulturnog centra u Bihaću, održana je javna
tribina pod nazivom "EKONOMSKI PROGRAM
VIZIJA 14-22". Ekonomski program prezentirali su
autori programa prof.dr.sc. Dženan Đonlagić i
njegov tim. Javnoj tribini je prisustvovao veliki broj
članova stranke sa cijelog USK-a, privrednika i
drugih gostiju. Kratkim obraćanjem, tribinu je
otvorio predsjednik kantonalnog odbora USK-a,
gospodin Farko Hodžić-Hodža. Istakao je da je
U četvrtak 05.06.2014. godine održana je IItematska sjednica na kojoj su sazvani svi
predsjednici mjesnih organizacija sa zadatkom da
sazovu sjednice MO i obavijeste svakog člana o
pokretanju aktivnosti predlaganja kandidata za
izborne liste. Sve MO imale su mogućnosti da
predlože kandidate za koje smatraju da bi bili
kvalitetna rješenja za mjesta na koje ih predlažu.
Također je naglašeno da prije svega treba
predlagati časne, poštene i ugledne članove
cijenjene u svojim sredinama, te da je također
važno da su aktivno učestvovali i doprinijeli radu
stranke, ako i da su lojalni ideji i vrijednostima koje
njeguje Demokratska fronta – Željko Komšić. Ovom
prilikom predsjednici MO su obaviješteni o
aktuelnim zbivanjima u stranci.
Demokratska fronta-Željko Komšić jedina stranka u
našoj zemlji koja je ponudila ekonomski program
koji ima za cilj povećanje proizvodnje,
zapošljavanje i izvoz. Ovakvim načinom Stranka
pokazuje svoju opredijeljenost da na vrlo ozbiljan
način riješi mnogobrojne probleme u našem
društvu.
Predsjedavajući ekonomskog vijeća DF-a Željko
Komšić, prof.dr.sc. Dženan Đonlagić je prezentirao
najznačajnije odrednice Ekonomskog programa
vizija 14-22 kojim će se osigurati ekonomski
prosperitet, izgrađen na iskrenim, realnim i
hrabrim osnovama. Iz prezentacije je vidljiva
sveobuhvatnost ovog Programa, studijski i
sistematični pristup problematici kao i niz
ponuđenih mjera kojim će se poboljšati ekonomska
situacija..u..našoj..zemlji.
Dana 11.06.2014. godine održana je 19. sjednica
OO DF – ŽELJKO KOMŠIĆ Bihać.
Općinski odbor je sve prijedloge mjesnih
organizacija uvrstio na jedinstvenu listu, koja je na
samoj sjednici dopunjena prijedlozima Savjeta za
ljudske resurse, kao i prijedlozima članova Odbora
i ostalih prisutnih.
U skladu sa Statutom Demokratske fronte – Željko
Komšić i odobrenim kvotama kandidata dobivenih
od strane KO USK-a glasanjem članova odbora
predloženi su sljedeći kandidati ispred Općinske
organizacije Demokratske fronte – Željko Komšič
Bihać:
Posebna pozornost i usmjerenost ovog Programa je
podrška privatnom poduzetništvu, domaćim i
stranim investicijama, preuređenju javnog sektora,
te razvoju poljoprivrede i turizma. Naglasio je da je
Program zasnovan na dva načela: načelo
efikasnosti i načelo provodivosti. Nakon
prezentacije je uslijedila diskusija, te postavljanje
pitanja od strane prisutnih. Iz ovog dijela se kao
zaključak nameće da je pored ekonomskog kolapsa
naše društvo dodatno opterećeno korupcijom,
kriminalom i političkom nestabilnošću koji takođe
otežavaju..razvoj..ekonomije.
ZaPredstavnički dom Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovineje predloženi kandidat je:
1. Dinko Bećirspahić
Za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine predloženi su:
1. Senita Handukić
2. Edin Mašić i
3. Berbir Misimović
Za Skupštinu USK-a su predloženi:
1. Farko Hodžić
2. Davor Župa
3. Sandra Jašarević
4. Alen Hodžić
5. Sonja Terzić
Ekonomski program vizija 14-22, predstavlja vrlo
ambiciozan početak političkog djelovanja Stranke,
a nakon izbora bi mogao biti i značajan osnov za
razvoj naše zemlje u cijelosti, jer ćemo
implementacijom predloženih ekonomskih mjera
postići snažan i kontinuiran ekonomski rast i tako
omogućiti državi da garantuje adekvatnu socijalnu
i zdravstvenu zaštitu, smanjenje siromaštva,
povećanje zaposlenosti i realan osnov za veće
ulaganje u nauku i obrazovanje.
Javna tribina - EKONOMSKI PROGRAM
VIZIJA 14-22
2
www.dfusk.ba
Opći izbori 2014.
9. Hercegovačko - neretvanski kanton(409) –
Ružica..Burić
10. Kanton 10 (412) - Franjka Suzana Galić
11. Srednjobosanski kanton (408)- Ilhan Bušatlić
Demokratska fronta je 30.05.2014., u predviđenom
roku prijave stranaka i nezavisnih kandidata za
oktobarske izbore, predala Centralnoj izbornoj
komisiji BiH prijavu za učešće na općim izborima
12. oktobra ove godine.
Izborne jedinice i nosioci listi za Skupštine kantona
u Federaciji Bosne i Hercegovine:
Demokratka fronta će na predstojećim izborima
imati kandidate za sve nivoe vlasti.
Dana 10.07.2014. na sjednici Predsjedništvo
Demokratske fronte (DF) donijelo je odluku da će
na Općim izborima 2014. godine imati dva
kandidata za člana Predsjedništva Bosne i
Hercegovine i to jednog iz reda bošnjačkog i jednog
iz reda hrvatskog naroda.
1. Unsko - sanski kanton (USK) - Farko Hodžić
2. Posavski kanton (PK)- Mustafa Jupić
3. Tuzlanski kanton (TK) - Sabid Zekan
4. Zeničko - dobojski kanton (ZDK) - Samir Lemeš
5. Bosansko - podrinjski kanton (BPK) - Edita Velić
6. Srednjobosanski kanton (SBK) – Rusmin
Jusufspahić
7. Hercegovačko - neretvanski kanton (HNK) - Ana
–Marija..Tadić..-Jakovljević
8.Kanton Sarajevo (KS)- Goran Akšamija
9.Kanton 10 (K10) - Niko Baković
U povodu općih izbora u Bosni i Hercegovini,
predsjedništvo Demokratske fronte – Željko
Komšić (DF) donijelo je odluku da će Anto Popović
biti kandidat DF za hrvatskog člana Predsjedništva
Bosne i Hercegovine, dok će Emir Suljagić biti
kandidat DF za bošnjačkog člana Predsjedništva.
Predsjedništvo stranke je na sjednici 12.07.2014.
usvojilo kandidatske liste za Predstavnički dom
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine, te kandidatske liste za Skupštine
kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
ŠTA DRUGI PIŠU
Izborne jedinice i nosioci listi za Predstavnički dom
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine:
Objavljeno: 22.07.2014. u 12:50 | Izvor: dnevno.ba
Demokratska fronta
1.
Kanton
Sarajevo
(513)Željko
Komšić
2. Zeničko - dobojski kanton (514) - Mensura Beganović
3. Unsko - sanski kanton (511) - Rusmir Mujadžić
4. Hercegovačko - neretvanski kanton (512) - Alija Šuko
5. Tuzlanski kanton (515) - Damir Bećirović
Nećemo dopustiti da rođaci Izetbegović,
Lagumdžija i Hadžiomerović zavladaju ovom
zemljom!
Napadi stranke Zlatka Lagumdžije na Demokratsku
frontu - Željko Komšić je dokaz da ta stranka i njen
lider žive u paralelnoj stvarnosti. Nakon što je cijeli
mandat proveo u zagrljaju Dragana Čovića i u
samrtnom strahu od svog poslovnog partnera
Milorada Dodika čije je prohtjeve ispunjavao
bespogovorno, Lagumdžija je odlučio da DF i Željka
Komšića optuži za podjelu BiH!
Izborne jedinice i nosioci listi za Predstavnički dom
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kanton Sarajevo (411) - Dženan Đonlagić
Kanton Sarajevo (407) - Dževad Adžem
Zeničko - dobojski kanton (405) - Alma Kratina
Zeničko - dobojski kanton (406) - Mujo Hodžić
Unsko - sanski kanton (401) - Almir Zulić
Tuzlanski kanton (402) - Jasmin Kadić
Tuzlanski kanton (403) - Mahir Mešalić
Tuzlanski kanton (404) - Nermin Avdić
3
Lagumdžijin SDP će ostati upamćen kao stranka
koja je prva u civiliziranom svijetu pokušala da
vrati rasistički koncept iz devetnaestog vijeka u
vidu različite vrijednosti glasa, sve zarad ostanka u
vlasti i blizini narodnih para. Stranka čiji lider
javno kaže da je potpuno prirodno da glas Hrvata iz
Unsko-sanskog kantona vrijedi manje od glasa
Hrvata iz Hercegovine, odnosno da glas Bošnjaka iz
www.dfusk.ba
moje uvjerenje da niko u ovoj zemlji ne govori u
ime tihe većine građana ove zemlje, u ime onih
koji se - kako reče aktuelni član Predsjedništva
iz reda Bošnjaka - "nisu snašli“, kazao je
kandidat Demokratske fronte za člana
Predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda Emir
Suljagić u intervjuu Agenciji FENA, govoreći o
tome šta ga je motiviralo da prihvati
kandidaturu.
Sarajeva vrijedi više nego glas Bošnjaka iz Posavine
ili Goražda, nema šta tražiti na narednim izborima.
Demokratska fronta – Željko Komšić želi ovim
putem podsjetiti javnost i na cijeli niz izdajničkih
paktova koje je Lagumdžija napravio sa Dodikom,
kao što su neuspjeli prijedlozi zakona o
prebivalištu i izbornog zakona, ali i Zakon o
Elektroprijenosu i namještanje tendera za izradu
ličnih karata i vozačkih dozvola čije je usvajanje
motivirano jedino krčmljenjem i krađom javnog
novca.
Emir Suljagić
"Posljednje što sam doživio bila je 'klaonica'
pregovora političkih stranaka koje će učestvovati
zajedno u entitetu RS kroz koaliciju 'Domovina' i
uvid koji sam stekao u politiku, nespremnost
zvaničnog Sarajeva da pogleda, a kamoli da uradi
bilo šta za ostatak Bosne i Hercegovine i
istovremena spremnost da uništi sve ako dođe u
pitanje jedna ili dvije fotelje u Sarajevu", navodi
Suljagić.
Mi u DF – Željko Komšić smatramo da je panika od
neizbježnog kraha Lagumdžijinog SDP-a na
predstojećim izborima razlog za gubitak veze s
realnošću i da su stoga odlučili da vode kampanju i
jučer, na Dan žalosti proglašen zbog pokopa 284
žrtve genocida u Prijedoru. Smatramo legitimnim
pravom na vođenje izborne kampanje, ali ne i
vođenje izborne kampanje od tabuta.
To ga je, kaže, učvrstilo u uvjerenju da ne može
stajati postrani i "učestvovati u isporuci ove zemlje
u ruke onih koje već dvije decenije Bosna zanima
isključivo od Baščaršije do Marijin-Dvora, odnosno
od ulaza u BH Telecom do ulaza u Elektroprivredu
BiH“.
Na koncu, želimo potcrtati da ne postoji količina
spina i novca Elektroprivrede i Autocesti
Federacije BiH koji mogu sakriti činjenicu o
postojanju dogovora između Bakira Izetbegovića i
Zlatka Lagumdžije o izigravanju narodne volje i
nasilnom uvlačenju Lagumdžije u vlast po svaku
cijenu i nakon narednih izbora. Plan da trojica
rođaka – Zlatko Lagumdžija, Bakir Izetbegović i
Bakir Hadžiomerović – preuzmu upravljanje ovom
zemljom neće proći, jer to ne želi ovaj narod, ali
samo Lagumdžija može biti toliko drzak da to
smisli, a dva Bakira toliko kratkovidna da na to
pristanu.
Dodaje da se kandidirao i da ukaže na to da danas
postoje dvije vrste Bošnjaka: "Bošnjaci 'bijelci' koji
imaju pravo da upravljaju ovom zemljom i Bošnjaci
'crnci', koji nemaju i da progovorim u ime ovih
drugih“.
"Da kažem da me nimalo ne obavezuje ako je bilo
ko pomislio da je pola Bosne mogao prepisati
Radovanu Karadžiću. Ako sam 1992. godine kao
Bošnjak iz Bratunca, samo zbog toga što jesam,
mogao izgubiti život, onda kao Bošnjak iz Bratunca
mogu da se kandidujem za člana Predsjedništva
BiH 2014. godine. Jer, ova zemlja i ovaj narod u
Predsjedništvu trebaju nekoga ko će ih
predstavljati sve, bez obzira na to gdje žive - i tamo
gdje su manjina, a ne samo one Bošnjake koji žive
na Poljinama", kazao je Suljagić.
Stoga, ponavljamo da su listopadski izbori
referendum o četiri godine iza nas i referendum o
tome u kakvoj zemlji želimo da živimo: ovakvoj na
kojoj radi Lagumdžija sa dva Bakira ili viziji Bosne i
Hercegovine koju zagovara i na njoj rade Željko
Komšić i Emir Suljagić, navodi se u priopćenju
Demokratske fronte.
________________________________________________________________
Na pitanje koje su, po njegovom mišljenju, njegove
prednosti u odnosu na ostale kandidate za člana
Predsjedništva BiH iz bošnjačkog naroda, Suljagić
kaže da je njegova prva prednost u tome što se u
politici prije svega vodi vrijednostima.
Objavljeno: 22.07.2014. u 11:07 | Izvor: klix.ba
Suljagić: BiH nema vremena za ljude koji
dvadeset godina pričaju da će "se riješiti“
Mnogo je toga što sam preživio i doživio i što
bih mogao sabrati u motive, ali ponajprije je to
4
"Obrazovaniji sam od ostalih kandidata, imam vrlo
jasnu viziju ove zemlje i spreman sam joj podrediti
sve svoje kapacitete. Pokazao sam da znam šta i
kako trebamo raditi da dokrajčimo aparthejd koji
vlada na jednoj polovici naše zemlje. U posljednje
dvije godine sam, kolokvijalno kazano, 's livade'
pokrenuo inicijativu 'Glasaću za Srebrenicu', koju
www.dfusk.ba
će historija cijeniti kao najveći udar na ideologiju
genocida i etničkog čišćenja u ovoj zemlji i
uspješno posredovao u pregovorima sedam
probosanskih političkih stranaka o nastupu na
zajedničkoj multietničkoj listi na izborima u
entitetu RS. To se posljednji put dogodilo 1998.
godine, a tada je bio potreban autoritet prvog
predsjednika BiH Alije Izetbegovića, da se to
dogodi", kazao je Suljagić.
Dodao je da svi oni koji misle da su prijetnje po
integritet i suverenitet naše zemlje otklonjene,
"žive u iluzijama".
"U entitetu RS na vlasti imate kliku koja će, ukoliko
uvidi da gubi vlast krenuti u sistematsko izazivanje
nasilja, kao što je radila čak i na vrhuncu poplava,
samo da bi spriječila ljude u ovoj zemlji da pruže
ruku jedni drugima. A u slučaju Ukrajine smo
najbolje vidjeli koja je razlika između zemalja
članica NATO-a i onih koje to nisu", kazao je
Suljagić.
Dakle, dodao je, u stanju sam ujediniti ljude na
temelju vrijednosti, na temelju ideje i 'imam vrlo
opipljive rezultate iza sebe'.
U razgovoru je naveo da će njegovu kampanju
finansirati Demokratska fronta - Željko Komšić "u
skladu sa zakonima ove zemlje i potpuno
transparentno“.
Suljagić navodi da su najveći nedostaci bosanske
politike danas odsustvo vizije i sposobnosti da se ta
vizija provede u djelo.
"A snaga i jasnoća vizije je razlika između ozbiljnih
političara i političkih projekata i slučajnih
prolaznika kroz politiku. Ova zemlja nema vremena
za ljude koji se dvadeset godina kane, pričaju da 'bi
trebalo' i da će 'se riješiti', za ljude koji ne znaju šta
hoće, i ne umiju da to urade i u rijetkim situacijama
kad znaju šta hoće", kazao je Suljagić.
OO DF – ŽELJKO KOMŠIĆ BIHAĆ
Savjet za informisanje i odnose sa javnošću
Upitan šta će biti u fokusu njegove predizborne
kampanje, odnosno prioriteti u programu rada
ukoliko bude izabran, Suljagić je odgovorio: "Tu
smo da ponudimo drugačiju viziju zemlje“.
"Demokratska fronta sa Željkom Komšićem na čelu
prerasta u pokret i okuplja ljude koji vjeruju da se o
vrijednostima ne može pregovarati. Kada je Komšić
napustio SDP, to je bilo u vrijeme kada su Zlatko
Lagumdžija i Dragan Čović pregovarali i dogovorili
o različitoj vrijednosti glasa građanina BiH u
Posušju i u Goraždu. Jednostavno, DF je nastao kao
odgovor na mešetarenje osnovnim vrijednostima i
slobodama", kazao je Suljagić.
Moji prioriteti, dodao je, bit će snažna vanjska
politika, "u kojoj ćemo strateški djelovati, ponovno
okupljati naše prijatelje u svijetu, te braniti
suverenitet ove države s jasnim i trajnim planom
djelovanja“.
Po njegovim riječima, usko definirane ovlasti su do
sada redovno bile izgovor za nerad: mjesto člana
Predsjedništva ima težinu koja je i više nego
dovoljna da se jako mnogo stvari pokrene, iako ne
moraju imati izravne veze s ovlastima.
"Stoga će u domovini moj fokus biti zaštita svih
onih koji su marginalizovani, svih onih čiji se glas
ne čuje. Kratkoročno, mislim da naš prvi
vanjskopolitički prioritet mora biti što skorije
pristupanje NATO-u, odnosno za početak
ispunjavanje uslova za pokretanje Akcionog plana
za članstvo", kazao je Suljagić.
5
www.dfusk.ba
Download

Bilten maj - juni 2014 | PDF - Demokratska fronta Unsko