EK - 4A
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Adres
:Yusuf Mehmet Örnek
Telefon
Mail
:0533-0365820
:[email protected]
2. Doğum Tarihi
:05.01.1955
3. Unvanı
:Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
:Barınaklar Bulvarı. No:10/2, Çağlayan Mahallesi, 07230 Antalya
Alan
Sosyoloji ve İdare
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Yıl
1977
Felsefe
Johannes-Gutenberg-Uni., Mainz
1983
5. Akademik Unvanlar
Doç. : Felsefe Tarihi, Hacettepe Üniversitesi 1987
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
-
Inneres Handeln als Kern des Philosophierens von Karl Jaspers, DELO 1-2/1984 Belgrad,
s.104-117(Sırpça: Unutarnje elanje Kao Jezgro Jaspersovog Filozofiranja)
Politica y Libertad, Folia Humanistica. Ciencias-Artes-Letras, T.XXV, Num. 289, Febrero
1987, Barcelona, s.75-90(İspanyolca)
Pratik Aklın Eleştirisi(Immanuel Kant), Kant-Studien, 73/1982, H.4, s.485, Berlin(Almanca)
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
-
Globalization and Cultural Identity, 2003 Dünya Felsefe Kongresi, C.13, s.83-88, Ankara
2007
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
-
-
Kitap: Karl Jaspers. Philosophie der Freiheit, Verlag Karl Alber, 150s., Freiburg 1986
Bölüm: Politik und Freiheit bei Karl Jaspers, Karl Jaspers Today. Philosophy at the
Threshold of the Future, Ed. L.Ehrlich/R.Wisser, University Press of America, s.257-273
Pittsburgh/Pennsylvania 1987
Bölüm: Büyük Kapadokyalılar. Anadolu’nun İlk Teolog Filozofları, ‘’Essays in Honour of
İ.Kuçuradi’', Ed. Şinasi Tekin, Harvard University 2001, s.261-265
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
-
Karl Jaspers-Varoluş Felsefesi mi, Akıl Felsefesi mi?, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi, C.3 S.2, Aralık 1985, s.177-185
Dubrovnik’de Bir Felsefe Seminari ve Düşündürdükleri, Yazko Felsefe Yazıları, Kitap 3,
Istanbul 1982, s.100-104
Kişinin Silinen Yüzü, Günümüzde Kitaplar, Aylık Kültür Dergisi, Kasım/Aralık 1986, s.3537
Mimarlık ve Felsefe, Çağdaş Filozofların Mimarlığı Yeniden Düşünmesi, Maltepe
Üniversitesi Yayınları(baskıda), Istanbul 2014
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
-
Martin Heidegger’de Metafizik Problemi, Türkiye 1. Felsefe-Mantık-Bilim Tarihi
Sempozyumu, Kasım 1986 Ankara
Kültür Mirasını Korumak –Felsefi Bir Yaklaşım, Türkiye Felsefe Kurumu ve UNESCO’nun
düzenlediği ‘’Anadolu’da Felsefeye Yolculuk. Sinop’lu Bir Filozof:Diogenes’’ başlıklı
sempozyumda sunulan tebliğ,(baskıda), Ankara 2014
7.6 Diğer Yayınlar
-
Existentielle Freiheit. Ihre Bedeutung im philosophischen und politischen Werk von Karl
Jaspers, Inaug. Diss., Mainz 1983
Felsefede Antropoloji Geleneği ve Takiyettin Mengüşoğlu, ‘’Yüzyılımızda İnsan Felsefesi.
Takiyettin Mengüşoğlu’nun Anısına’’, Ed.İ.Kuçuradi, s.67-73, Ankara 1997
Karl Jaspers ve Martin Heidegger. Dialogda Başarısızlık, ‘’Dünya Olayları Karşısında
Felsefe. İ.Kuçuradi’ye Armağan’’, s.361-370, Istanbul 2014
7.7.Diğer/Yayınlanmamış Konferanslar:
-
Bilimde, Felsefede ve Politikada Karl Jaspers, 20 Nisan 1983, Ankara Sanat Kurumu/Türkiye
Felsefe Kurumu
Handeln und Sollen bei Karl Jaspers, 21 Şubat 1984, Katholische Universitaet, Eichstaett
Immanuel Kant’ın Teorik Felsefesi, 27 Nisan 1984, Ankara Sanat Kurumu/Türkiye Felsefe
Kurumu
Werden und Vergehen in der Sicht von Ibn Chaldun. Bemerkungen zu einem neu erwachten
Interesse, ‘’Geschichte und Geschichtlichkeit als philosophische Frage’’, Inter-University
Center of Postgraduate Studies), 22 Mart 1987, Dubrovnik
8.Projeler/Çeviriler
-
Immanuel Kant, Prolegomena, Ankara 1983(İ.Kuçuradi ile birlikte)
Martin Heidegger, Was ist Metaphsik?, Ankara 1991(3. Baskı 2009)
Martin Heidegger, Brief über den Humanismus, Ankara 2012
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
Türkiye Felsefe Kurumu
11.Ödüller
Kapadokya’da gerçekleştirilen restorasyon çalışmasından ötürü Avrupa Birliği Kültür Mirası
Ödülü Europa Nostra 2006
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dersin Adı
Dönem
GÜZ(Yeditepe)
2012
GÜZ(Yeditepe)
2012
GÜZ(Yeditepe)
2012
BAHAR(Yeditepe)
2012
GÜZ(Maltepe)
2011
GÜZ(Maltepe)
2011
Felsefe Metinleri IV
Fel. Metin. Yorumlama
(Heidegger)*
Felsefe Semineri
(Kant)*
Modern Felsefe
(Felsefi Antropoloji)*
Anlama ve Yorumlama
(Heidegger)*
Nietzsche*
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Teorik
3
Uygulama
-
3
-
7
3
-
5
3
-
13
3
-
12
3
-
16
15
Download

Özgeçmiş - Uluslararası Antalya Üniversitesi