SPISAK IZABRANIH LEKARA SLUŽBE ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
ID BROJ
PREZIME I IME
ZANIMANJE
RADI U
KONTAK TELEFON
23002182
Zdravković Ivana
specijalista dečije i preventivne
stomatologije
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002158
Cakić Vidosava
specijalista dečije i preventivne
stomatologije-primarijus
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002131
Momčilović Biljana
specijalista dečije i preventivne
stomatologije-primarijus
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002166
Ilić Novica
specijalista dečije i preventivne
stomatologije
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002093
Nikolić Marina
specijalista dečije i preventivne
stomatologije-primarijus
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002700
Milenković Biljana
specijalista dečije i preventivne
stomatologije
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002107
Konić Ilija
specijalista dečije i preventivne
stomatologije-primarijus
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002239
Petrović Ljubica
specijalista dečije i preventivne
stomatologije-primarijus
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002140
Grgov Vidosava
specijalista dečije i preventivne
stomatologije
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23001941
Stamenković Snežana
specijalista dečije i preventivne
stomatologije
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002255
Stojilković Goran
lekar stomatolog-mr.
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002220
Stojanović Ivana
lekar stomatolog
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002174
Senić Vesna
lekar stomatolog
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002190
Jović Marina
lekar stomatolog
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002204
Jović Đuretić Dragana
lekar stomatolog
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002000
Kražić Marija
lekar stomatolog
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
23002697
Blažić Suzana
specijalista dečije i preventivne
stomatologije
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
Page 1 of 2
specijalista dečije i preventivne
stomatologije
odeljenje za preventivni i dečiju
stomatologiju
016/242 - 619
lekar stomatolog
odeljenje za stomatološku zdrav. zašt.
Grdelica
016/3426 - 512
Nikolić Zoran
specijalista opšte stomatologije
odeljenje za stomatološku zdrav. zašt.
Grdelica
016/3426 - 512
23005130
Spasić Bratislav
specijalista opšte stomatologije
odeljenje za stomatološku zdrav. zašt.
Vučje
016/3427 - 359
23002662
Dačić Dragan
specijalista dečije i preventivne
stomatologije
odeljenje za stomatološku zdrav. zašt.
Vučje
016/3427 - 359
23001801
Colić Olivera
specijalista opšte stomatologije
odeljenje za prevenciju i lečenje odraslih
DZ Le
016/244 - 127
23001704
Damnjanac Marina
specijalista opšte stomatologije
odeljenje za prevenciju i lečenje odraslih
DZ Le
016/244 - 127
23001690
Milovanović Ljubiša
specijalista opšte stomatologije
odeljenje za prevenciju i lečenje odraslih
DZ Le
016/244 - 127
23002441
Kostić Dušan
23002468
Tonić Nadežda
23005122
Page 2 of 2
Download

Стоматологија