ISSN 1452-6425
NOVI SAD
NO. 1 VOL. 5
Maj 2010
Trendovi
Menadžment
Zubna tehnika
CHIRANA
Dental
© Image from BigStockPhoto.com
Odgovori na dva najčešća
pitanja u endodonciji
Odgovori na dva pitanja koji pomažu u donošenju odluka u vezi
sa koničnošću kanala i apeksnom granicom preparacije i
opturacije.
Pogledajte Vašu ordinaciju
očima Vaših pacijenata
Šta zaista misle Vaši pacijenti?
Mnogi stomatolozi veruju da
znaju odgovor, ali samo nekolicina može ta verovanja da potkrepi brojkama.
strana 21
strana 4
VELIKA NAGRADNA IGRA
od 01. 03. do 29. 05. 2010. godine
IZVLAČENJE NAGRADA
subota - 29. 05. u 1300 h
Master Centar Novi Sad
Kupujte i putujte sa
Neodent-om !
GLAVNE NAGRADE:
Pariz – 2 osobe
Berlin – 2 osobe
Potrebno je da odaberete jedan proizvod iz akcije
i eventualno porudžbinu dopunite sa bilo kojim
proizvodom iz redovne ponude Neodenta.
Kupovinom robe u iznosu :
4000 din. u prodavnici
Neodent-a u Rankeovoj br. 4
5000 din. sa dostavom robe na Vašu adresu
dobijate 1 kupon
Vrednim nagradama akciju Neodent-a podržavaju:
sa nizom vrhunskih proizvoda
Teme iz oblasti zubne tehnike
u ovom izdanju
Nove mogućnosti u izradi protetskog rada na implantatima
autora Mile Simonović i Zubna
linija Premium autora Franka
Porschke-a.
Ukoliko želite DT informacije mejlom, pošaljite nam
Vašu e -mail adresu na: [email protected]
strana 15
Botoks i dermalni punioci:
sledeća “velika stvar” koja će se
dogoditi u stomatologiji
Autor: dr Luis Malkmaher (Louis Malcmacher) SAD
Često me pitaju koja će sledeća
velika stvar da se dogodi u stomatologiji. Koja nova tehnika ili
tehnologija će promeniti stomatološku praksu? Mi smo sigurno
napravili ogroman napredak u
mnogim oblastima stomatologije kao što su restorativna terapija, implantologija i estetska
stomatologija. Verujem da će se
sledeća velika stvar u stomatologiji dogoditi u oblasti koja povezuje opšte i oralno zdravlje.
Većina stomatologa upoznata je
sa ovom povezanošću zbog toga
što znaju kako oralno zdravlje
utiče na opšte zdravlje.
Nameravam da povezanost
između oralnog i opšteg zdravlja sagledam iz malo drugačije
perspektive. Mi stomatolozi napravili smo velik posao postigavši da zubi izgledaju dobro,
čime smo omogućili ljudima
zdrav i lep osmeh.
Estetska stomatologija je bila
apsolutni bum u proteklih trideset godina. U tom periodu se
došlo do takvih inovativnih tehnika kao što su beljenje zuba i
ugradnja venira minimalno invazivnom tehnikom. Kada smo
postigli da zubi izgledaju dobro
šta uraditi sa peri-oralnom regijom oko usta? Ako zubi izgledaju dobro, a ignorišemo ostatak
lica, tada imamo ograničenje u
onom što smo postigli estetskom
stomatologijom. Vreme je da se
ozbiljno pozabavimo proširivanjem estetske stomatologije na
estetiku celog lica. Somatolozi
su po tom pitanju mnogo više u
toku od ostalih lekara.
Botoks se koristi da izravna
dinamičke bore koje nastaju
pomeranjem mišića lica. Dermalni punioci obično se koriste
da bi se povećao volumen lica
kod nazolabijalnih brazdi, augmentacije usana, oralnih komisura i linija smeha.
> DT
strana
20
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
2
www.dentopedia.inf
Od kraja 2009-te godine aktivan
je novi stomatološki veb portal
pod nazivom Dentopedia.info.
Iako još uvek u razvoju, kontinuirano beleži porast poseta i
preuzimanja objavljenih tekstova tako da je po broju poseta
preuzeo primat među domaćim
stomatološkim sajtovima. Na
ovom veb portalu mogu se naći
interesantni naučni i popularnih stručni članaci sistematizovani prema specijalističkim
disciplinama i nazivima koji
su kod nas uobičajni. Biblioteku čine aktuelni naučni radovi,
knjige ili popularni članci koje
čitaoci mogu preuzeti. Posebna
karakteristika sajta je deo koji
je zainteresovao mlađe kolege
- odeljak Studentski servis koji
je posvećen temama interesantnim za buduće stomatologe.
Terminololški Stomatološki
rečnik koji se kontinuirano po-
punjava deo je sajta koji predstavlja riznicu starih narodnih
izraza koji se odnose na stomatologiju, ali i novih pojmova koji
otvaraju vrata budućnosti stomatologije.
Saradnja sa drugim strukovnim glasilima kao što je Dental
Tribune, kao i sa drugim veb
portalima daje novi kvalitet u
razmeni informacija od značaja
za kvalitetan stručni rad.
možete pridružiti timu Stomatološkog rečnika da bi ga napravili
još boljim;
- ukoliko želite da se prijavite ili predložite autore, naučnike i stručnjake koji bi bili
zainteresovani da se njihovi
naučni i stručni radovi nađu
u našoj bazi i na taj način
učine dostupnijim čitaocima veb portala Dentopedia.
info. Broj preuzetih i kasnije
Administrator portala
Vas poziva na saradnju:
citiranih radova značajno je
porastao za do sada objavljene radove što je posebno važno za sve one čiji su tekstovi
publikovani van vodećih časpisa i baza podataka. Na taj
način postaju vidljivi i dostupni stručnoj javnosti kojoj su
i namenjeni;
- pitanja i sugestije svake vrste, od strane zainteresovanih čitalaca i potencijalnih
saradnika se mogu poslati
na kontakt mejl adresu uređivačkog tima: [email protected]
Poziv budućim saradnicima stalno je otvoren, jer ima
mnogo talentovanih i vrednih ljuudi koji ovakav vid
stručne komunikacije mogu
da unaprede. DT
www.dental-tribune.com
dental berza
- ukoliko želite da se Vaši radovi
na ovaj način prezentuju naučno-stručnoj javnosti i pretraživačima;
- po principu dobrih stomatoloških rečnika u svetu i ovde su
otvorena vrata za nove ili zaboravljene reči i izraze, tako da se
Povoljno prodajem kompletnu
opremu za stomatološku ordinaciju
Kontakt telefon: 061 622 9660
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
616.31 (05)
Dental Tribune: the World’s Dental Newspaper /
glavni i odgovorni urednik Anita Brzaković. - Serbia and
Montenegro edition. - Vol. 1, No. 1 (avgust 2006)- .Novi Sad: Dental Media, 2006-. - 42cm
Prodajem ortopan Simens 10 (atestiran),
zajedno sa komorom
Četiri puta godišnje
ISSN 1452-6425
Kontakt: 064 258 6346, Ljubica
COBISS.SR-ID 215641863
International
Imprint
Imprint
Izdavač:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Internet:
DENTAL MEDIA d.o.o.
(ekskluzivni nosilac licence za Srbiju i Crnu Goru)
Fruškogorska 35
21000 Novi Sad
063-1026242
[email protected]
www.dental-tribune.com
Glavni i odgovorni urednik:
Umetnički direktor:
Prevodioci:
Lektor:
Štampa:
dr Anita Brzaković
Snežana Popov
dr Vesna Miletić
Marijana Dudvarski
Zoran Zrnić
Mirjana Grubišić-Bandić
Stojkov štamparija, Novi Sad
Distribuira se besplatno u Srbiji i Crnoj Gori
Dental Tribune se izdaje kvartalno
Copyright 2006 by Dental Tribune International GmbH
All rights reserved
Urednički materijal preveden i preštampan u ovom izdanju časopisa Dental
Tribune International, iz Nemačke, zaštićen je autorskim pravom kompanije
Dental Tribune International GmbH. Sva prava su zadržana.Objavljeno uz dozvolu kompanije Dental Tribune International GmbH, Holbeinstr. 29, 04229
Leipzig, Germany. Reprodukovanje na bilo koji način na bilo kom jeziku, u celini ili delimično, bez prethodne pismene dozvole kompanije Dental Tribune
International GmbH i Dental Media d.o.o. strogo je zabranjeno. Dental Tribune je zaštitni znak kompanije Dental Tribune International GmbH.
#
!
(&%
!
Licensing by Dental
Tribune
International
Publisher
Torsten
%"(#
'"%!!
'"%&. *72.5)266.:6*77
!*&%"" !''%(!" Group Editor/Managing Editor DT Asia Pacific
Daniel Zimmermann
[email protected]
!!
'"%% !('"!&
.*77.<<.7-.:;
+49 341 48 474 107
!%&!''%(!,86
Editorial Assistant
Claudia Salwiczek '"%&&&'!'&
5*=-2*$*5?2,B.4
[email protected]
&*-!''%(!"
74.$,12.6*77
Sabrina Raaff
& Hans
!!!''%(!"
Motschmann
Copy Editors
"#,'"%&
#8+2788-6*7
*7;8<;,16*77
Publisher/President/CEO
%&!'
VP Sales & Marketing
%'"%"!!!"!'%"!
Director of Finance& Controlling
Torsten Oemus
".<.:'2<<.,B.4
Peter Witteczek
*7'=7-.:52,1
Dan Wunderlich
%'!&
Marketing & Sales Services
%)&
License Inquiries
!&!$(%&
Accounting
"(!'!
Business Development Manager
%"('!%
Executive Producer
*72.5*)2.:4.
Nadine Parczyk
+(')%"(%
Production &Ad Disposition
.:78<.A.:
Jens
Lindenhain
%"('"!
Project Manager Online
*:2=;.B0.:
Alexander
Witteczek
Designer
&!%
Franziska
Dachsel
:*7B2;4**,1;.5
Jörg Warschat
F:0'*:;,1*<
Manuela
Hunger
*7=.5*=70.:
Bernhard Moldenhauer
.:71*:-85-.71*=.:
Gernot Meyer
% %#& " % Oemus
Editorial Board
International
Dr Nasser Barghi, USA – Ceramics
: *;;.:*:012.:*62,;&$
Dr Karl Behr, Germany – Endodontics
:*:5.1:7-8-87<2,;.:6*7A
Dr George Freedman, Canada – Aesthetics
:.8:0.:..-6*7;<1.<2,;*7*-*
Dr Howard Glazer, USA – Cariology
:8?*:-5*B.:*:28580A&$
Prof Dr I. Krejci, Switzerland – Conservative Dentistry
":8/::.3,287;.:>*<2>..7<2;<:A$?2<B.:5*7Dr Edward Lynch, Ireland – Restorative
:-?*:-A7,1#.;<8:*<2>.:.5*7Dr Ziv Mazor, Israel – Implantology
:)2>*B8:695*7<8580A;:*.5
Prof Dr Georg Meyer, Germany – Restorative
":8/:.8:0.A.:#.;<8:*<2>..:6*7A
Prof Dr Rudolph Slavicek, Austria – Function
":8/:#=-8591$5*>2,.4=7,<287=;<:2*
Dr Marius Steigmann, Germany – Implantology
:*:2=;$<.206*77695*7<8580A.:6*7A
© 2010, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved.
!#
!$ E.7<*5%:2+=7.7<.:7*<287*56+55:201<;:.;.:>.-
Dental Tribune makes every effort to report clinical information and manufacturer’s product news accurately, but cannot assume responsibility for the
.7<*5%:2+=7.6*4.;.>.:A.//8:<<8:.98:<,5272,*527/8:6*<287*7-
validity of product claims, or for typographical errors. The publishers also do
6*7=/*,<=:.:;9:8-=,<7.?;*,,=:*<.5A+=<,*778<*;;=6.:.;987;2+252<A
not assume responsibility for product names or claims, or statements made by
/8:<1.>*52-2<A8/9:8-=,<,5*26;8:/8:<A980:*912,*5.::8:;%1.
advertisers. Opinions expressed by authors are their own and may not reflect
9=+52;1.:;*5;8-878<*;;=6.:.;987;2+252<A/8:9:8-=,<7*6.;8:,5*26;
those of Dental Tribune International.
8:;<*<.6.7<;6*-.+A*->.:<2;.:;!927287;.@9:.;;.-+A*=<18:;*:.<1.2:
8?7*7-6*A78<:.D.,< <18;. 8/ .7<*5 %:2+=7. 7<.:7*<287*5
Dental Tribune International
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany
!
Tel.: +49
341 4 84 74 302 | Fax:
+49 341
4 84 74 173
85+.27;<:.29B20.:6*7A
Internet: www.dental-tribune.com | E-mail: [email protected]
%.5
*@
7<.:7.<???-<29=+52;1270,86C6*2527/8-.7<*5<:2+=7.,86
Regional Offices
$
Asia Pacific
Dental Tribune Asia Pacific Limited
$
Room A, 26/F, 389 King’s Road, North Point, Hong Kong
(87<8:2;28866=72,*<287;
Tel.: +852 3118 7508 | Fax: +8528:<1"827<870870
3118 7509
#886*>*#8*-
%.5
*@
The Americas
Dental Tribune America, LLC
.7<*5%:2+=7.6.:2,*
213 West 35th Street, Suite 801, New York, NY 10001, USA
'.;<
<1$<:..<$=2<.
.?(8:4
(&$
Tel.: +1 212 244 7181 | Fax: +1 212 224
7185
"187.*@
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
3
HOUSTON @ NIŠ
“Hjuston u Nišu: 1. Interkontinentalni Simpozijum o savremenoj stomatologiji”, 3. i 4. juna 2010. godine
Mesto održavanja: Narodno pozorište u Nišu, Sinđelićev trg bb., 18000 Niš
Nova Klinika za MHF u Nišu
opremom. Zahvaljujući tome
naša ustanova postaje referentna za veliko područje naše zemlje, od centra Šumadije do samog srpskog juga, odnosno od
Pirota i Zaječara na jugoistoku,
do Kosova i zapadne Srbije. Do
sada smo pacijente s područja
od preko tri miliona stanovnika
u oblasti maksilofacijalne hirurgije zbrinjavali u operativnim
salama Hirurške, ORL ili drugih
klinika niškog Kliničkog centra. Sada smo praktično bez tog
problema jer imamo sopstveni
i izuzetno opremljen hirurški
prostor i, svakako, visokostručne kadrove.
Niš je prvih dana posle Božića dobio novi objekat Klinike
za maksilofacijalnu hirurgiju.
Niško zdravstvo se na taj način,
uz Novi Sad i Beograd, u našoj
zemlji svrstava među najosposobljenije i najmodernije na Balkanu i ovom delu Evrope kada je
reč o hirurgiji glave i vrata, rekao je dr Dragan Krasić, direktor
Stomatološke klinike, u čijem će
sklopu biti i nova klinika:
– Na preko 1.500 kvadratnih
metara prostora su tri velike i
najmodernije hirurške sale, od
kojih je jedna za urgentne intervencije, zatim ambulante, prijemni centar, kao i stacionarni deo
s tridesetak postelja, jedinicom
intenzivne nege i svim pratećim
službama i najsavremenijom
Za pacijente iz velikog dela
Srbije, koji gravitiraju ka Nišu
i niškim medicinskim ustano-
vama, najznačajnije je, ističe dr
Krasić, što će postupak od dijagnostike oboljenja ili povreda
glave i vrata, do neophodnih hirurških intervencija biti sveden
na minimum.
– Klinika za hirurgiju glave i
vrata je zasebna ustanova i kao
i stomatološka biće nastavna
baza za studente medicine i stomatologije. Upravo iz tog razloga u novom objektu formiran je i
moderan multimedijalni centar
koji će omogućiti stručnjacima
iz maksilofacijalne hirurgije,
specijalizantima iz ove oblasti i
studentima – budućim zubarima da, i kada nisu u sali, mogu
da prate sve vrste operativnih
zahvata. Audio vezom između
multimedijalnog centra i hi-
SKUP JE AKREDITOVAN OD STRANE ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE I STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE
KOTIZACIJA
BODOVANJE
Bodovi za pasivno učešće: 6
Bodovi za aktivno učešće: - poster prezentacija: 9
- oralna prezentacija: 12
- predavanje po pozivu: 12
PREZENTACIONA OPREMA
Autorima radova na raspolaganju
će biti računar i soba za pripremu
KOTIZACIJA OBUHVATA
za stomatologe i tehničare
 KASNA (do 26. maja) u din. protivvrednosti .................... 55 evra
 U DANE SIMPOZIJUMA u din. protivvrednosti .................. 75 evra
za stomatološke sestre
 KASNA (do 26. maja) u din. protivvrednosti ..................... 45 evra
 U DANE SIMPOZIJUMA u din. protivvrednosti ................... 65 evra
za studente
POSLEDIPLOMSKIH STUDIJA u din. protivvrednosti ............ 20 evra
 studentima OSNOVNIH STUDIJA ............................ ulaz slobodan
 Učešće na Simpozijumu  Kongresni materijal  Koktel dobrodošlice  3 kafe pauze
ROK ZA PRIJAVU RADOVA: 1. maj 2010.
ROK ZA PRIJAVU PASIVNOG UČEŠĆA: 26. maj 2010.
PRIJAVA NA LICU MESTA: 27 - 29. maj 2010.
ORGANIZATORI
• Klinika za stomatologiju Vojvodine • Akademija medicinskih nauka SLD • Stomatološki fakultet u Beogradu
• Sekcija za stomatologiju DLV SLD • Udruženje stomatologa Srbije • Novosadski sajam A.D.
Molimo da prijavu rada pošaljete na adresu:
KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE
Hajduk Veljkova 12, 21000 NOVI SAD
ili elektronskim putem na e-mail:
[email protected]
Molimo da prijavu za pasivno učešće pošaljete na adresu:
PANACOMP - Zemlja čuda d.o.o.
Bulevar Cara Lazara 96, 21000 Novi Sad
ili elektronskim putem na e-mail:
[email protected]
[email protected]
Detaljnije informacije možete naći na sajtu
www.simpozijum.net
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu organizator je i domaćin naučnog skupa “Hjuston u Nišu: 1. Interkontinentalni
simpozijum o Savremenoj stomatologiji”, 3. i 4. juna 2010.
godine. Dvanaest uvaženih profesora sa Stomatološkog fakulteta u Hjustonu Univerziteta u Teksasu (University of Texas,
SAD) predavaće na Simpozijumu, uz pet dodatnih usmenih
prezentacija. Biće prezentovane aktuelne i naučno utemeljene
informacije iz različitih oblasti stomatologije (vidite program
sa imenima predavača i temama na: http://www.medfak.
ni.ac.rs/ISCD/program.htm.)
rurške sale, koja je „pokrivena”
kamerama, omogućeno je da se
hirurzima tokom operacija postavljaju pitanja, a oni da objašnjavaju šta preduzimaju.
Klinika za maksilofacijalnu
hirurgiju građena je, a potom
i opremana, po vrlo strogim i
visokim kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije
i Evropske unije, ističe direktor Krasić. Sam objekat koštao
je oko 70 miliona dinara i ta
sredstva obezbedili su Ministarstvo zdravlja, grad Niš i
Stomatološka klinika, a oprema je vredna preko dva miliona evra. Pored resornog ministarstva i grada u opremanje
klinike najmodernijim uređajima, aparatima i sistemima donacijama uključile su
se mnoge firme iz naše zemlje, ali i Srbi koji žive u inostranstvu. DT
4
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
Odgovori na dva najčešće postavljana pitanja u kliničkoj endodonciji:
Koju koničnost odabrati? Kako rešiti probleme u vezi sa apeks lokatorom?
Autor: dr Ričard Mauns (Richard E. Mounce), SAD
Globalno, stomatolozi opšte
prakse postavljaju veoma slična
endodontska pitanja. Dva najčešća pitanja biće obrađena u
ovom tekstu. Dok specifični kanalni instrumenti mogu varirati, principi rada su univerzalni.
U suštini svakog odgovora je
da se iz sistema kanala otklone
bakterije u najvećoj mogućoj
meri, opturira kanalni sistem u
tri dimenzije i da se nakon tretmana, što pre, postigne postendodontsko krunično zaptivanje. Ovi ciljevi su u skladu sa
ciljevima endodontske preparacije kanala: trodimenzionalno
čišćenje i oblikovanje kanala
od kruničnog ulaza do fiziološkog suženja (FS) apeksnog
foramena i to tako da se minimizira ili eliminiše rizik od
naknadne vertikalne frakture
korena. Uz bezbedno i efikasno
proširivanje kanala treba istaći i
to da mora da se poštuju osnovni principi preparacije kanala
(samo uvećavanje koničnosti
kanala korena dok se FS i sâm
kanal zadržavaju u originalnoj
poziciji i veličini). Sekundarni
ciljevi prilikom preparacije kanala su priprema kanala kako
bi imali optimalnu koničnost i
dijametar za irigaciju i punjenje.
Ako se odgovori na ove osnovne
ciljeve, dobiće se odgovor i na
druga dva pitanja.
Prvo pitanje: Kako da znam
koju koničnost da odaberem
za dati kanal? Da li je to važno,
posebno u apikalnoj trećini?
Ovo pitanje postalo je klinički mnogo važnije otkako je uveden Twisted File (TF) instrumenat (SybronEndo, Orange,
Calif). Proces proizvodnje TF je
takav da se nikada ne seče kroz
zrnastu strukturu metala, što
više nego ikad ranije omogućava fleksibilno i veoma efikasno
proširenje kanala na FS zbog
veće fleksibilnosti i otpornosti
instrumenata na frakture. TF je
dostupan u 5 konusnih veličina
– 0.12, 0.10, 0.08, 0.06 i 0.04. U zavisnosti od anatomije sa kojom
se susrećemo, TF-om se može
preparisati koničnost kanala od
0.12, 0.10 i 0.08 u apikalnoj trećini, što je daleko više nego što
se postizalo brušenim rotirajućim nikl titanijumskim (RNT)
instrumentima (Slika 1). Nekoliko važnih napomena u
vezi sa izborom koničnosti: O upotrebi instrumenata različite koničnosti u različitim anatomijama kanalnog sistema diskutovaćemo u nastavku.
1. Instrumenti veće koničnosti
uklanjaju više zubne strukture
pri preparaciji nego instrumenti manje koničnosti i nose veći
rizik za vertikalnu frakturu
korena, naročito ako je kanal u
korenu uvećan više nego što je
potrebno (Slika 2).
2. Generalno, instrumenti veće
koničnosti se koriste u manje
složenim sistemima korenskih
kanala. Manja koničnost se koristi u složenijim sistemima korenskih kanala.
3. Upotreba instrumenata veće
koničnosti u apikalnoj trećini
kanala povećava mogućnost
za pojavu cikličnog zamora instrumenata. Drugim rečima,
više metalne mase daje RNT
instrumentima veću otpornost
na torziona naprezanja, a ipak
smanjuje njihovu otpornost na
savijanje što vodi zamoru instrumenta. Što se tiče instrumenata veće koničnosti koji se koriste u apikalnoj regiji, ne smemo
zaboraviti da takvi instrumenti ranije dostižu ciklični zamor u
odnosu na instrumente manje
koničnosti.
4. Upotreba instrumenata veće
koničnosti u apikalnoj regiji vodi, osim veće koničnosti, i
većem dijametru kanala apikalno. Na primer, sa 0.10 konusnim instrumentom, kao što je
0,10 TF, koji ima prečnik 25 na
vrhu, 1 mm od vrha prečnik je
35, a 2 mm od vrha je 45. Takav
nagli rast u veličini instrumenta povećava rizik od vertikalne
frakture korena. Osim toga, u
slučaju da se instrumentom
prolazi dalje od FS, originalni
dijametar suženja se brzo gubi.
To vodi i apikalnom krvarenju,
otežanom naleganju gutaperka
poena, istiskivanju silera i irigansa, itd. Poznavanje tačnog
položaja FS i precizna kontrola
pozicije vrha RNT instrumenta
su neophodni za najefikasniju
upotrebu većih konusa.
5. Instrumenti veće koničnosti,
korišćeni apikalno, a što je moguće sa TF instrumentima, zahtevaju dobar klizni put u koji će
plasirati instrumente. Upotreba
kolenjaka sa recipročnim pokretima, kao što je M4 (SybronEndo, Orange, Calif.), omogućava efikasnije i brže pravljenje
kliznog puta u odnosu na ručnu
preparaciju.
Slika 1. Spiralni instrumenti
(SybronEndo, Orange, Calif.)
Slika 2. Prevelika koničnost dovela je
do perforacije korena donjeg molara.
Slika 5. Tačan položaj fiziološkog suženja apeksnog foramena.
A. 0.12 konični RNT instrumenti se koriste prvenstveno za proširivanje ulaza kanala ali ne i za
srednju trećinu kanala niti za
FS. Međutim, da li 0.12 RNT treba koristiti i u kruničnoj trećini
postoje situacije gde ovo može
biti moguće, pa čak i poželjno.
Na primer, TF instrumenti bi
mogli da se koriste u apikalnoj
trećini nekog široko otvorenog
palatumskog korena i korena
očnjaka zbog svoje fleksibilnosti i sposobnosti sečenja. Medjutim, kao što je pomenuto, to
bi pre bio izuzetak od pravila.
Da bi ovo bilo moguće, potre-
Slika 3. Klinički slučaj urađen jednim TF instrumentom.
Slika 4. Klinički slučaj urađen sa dva
TF instrumenta.
Slika 6. Nedostatak odredjivanja precizne radne dužine doveo je do prebacivanja silera u periapeks i jatrogene
greške.
ban je odličan klizni put do FS,
irigacija i rekapitulacija bi bili
obavezni posle svakog instrumenta i kanal ne bi smeo imati
bilo kakvu naglu apikalnu zakrivljenost – odnosno, morao bi
biti relativno prav i jednostavan
celom dužinom. Kliničar bi to
utvrdjivao pažljivom evaluacijom početnog radiograma kao i
taktilnim osećajem u ranoj fazi
širenja kanala.
B. Bilo bi neuobičajeno uzeti
brušeni RNT koničnosti 0.10 i
0.08 za obradu FS. Sa TF instrumentima koničnosti 0.10 i 0.08
jednostavnije je savladati apikalni konus. Alternativno, 0.06 je
veoma česta koničnost za RNT
instrumente. Ako bi 0.04 instrument bio uzet za FS, moguće je
da se lako i bezbedno preparira
kanal veće koničnosti, i to TF
instrumentima koničnosti 0.06
ili 0.08, u zavisnosti od datog
slučaja (Slike 3 i 4).
Slika 7. Elements Diagnostic Unit (SybronEndo, Orange, Calif.)
Generalno, većina RNT instrumenata se proizvodi sa koničnošću od 0.12, 0.10, 0.08, 0.06
i 0.04. Osim TF i LightSpeed
Instrumenata koji su presovani (Discus Dental, Culver City,
Calif.), svi RNT instrumenti su
brušeni od čiste nikl titanijumske žice. Brušenjem se stvaraju
mesta veće mikroporoznosti
koja mogu biti polazne tačke za
mikropukotine i pukotine većih
razmera.
ili samo na ulazu, u potpunosti
zavisi od postojeće anatomije,
širine dentina u furkaciji i željenog RNT instrumenta. U svakom slučaju, 0.12 RNT instrumente treba koristiti selektivno.
RNT instrumente, bez obzira na
brend, treba koristiti izuzetno
pažljivo zbog mogućeg rizika
od vertikalne frakture korena.
Veoma je retko da se 0.12
RNT koristi za FS. Medjutim,
Da sumiramo, u široko otvorenom, pravom i nekomplikovanom, nekalcifikovanom kanalu,
0.12 i 0.10 konični TF instrumenti su klinički indikovani
ako se pažljivo plasiraju u predelu FS. Za srednje teške kanale
koriste se 0.10 i 0.08 konični TF.
“Srednje teški” u ovom kontekstu znači premolari ili mezijalni
koreni mnogih prosečnih molara. Korišćenje 0.10 koničnog
TF instrumenta zavisi od gore
pomenutih rizika. Uski, kalcifikovani, zakrivljeni i kompleksni
kanali generalno zahtevaju 0.08
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
koničnost od ulaza u kanal do
vrha sa TF instrumentima. Ekstremno komplikovani kanali
zahtevaju 0.06 koničnost pri
radu sa TF instrumentima.
Pri korišćenju brušenih RNT
instrumenata, takva koničnost
se ne preporučuje za FS zbog
nedostatka fleksibilnosti. Na primer, u mezijalnom korenu prosečnog molara brušeni instrumenti 0.10 koničnosti mogu se
koristiti samo za ulaz u kanal,
0.08 mogu biti plasirani samo
u kruničnu trećinu korena dok
preparaciju završavamo sa 0.06
koničnošću. Ovo predstavlja razliku u preparaciji kanala u poređenju sa TF instrumentima
kod kojih se ceo kanal preparira
sa 0.08 ili 0.10 koničnošću.
Drugo pitanje: Apeks lokator
mi ponekad daje neuobičajeno
očitavanje i nisam siguran da li
je pouzdan. Kako da rešim ovaj
problem?
Lociranje pravilnog položaja FS je osnova uspeha endodontske terapije. Ukoliko je
pravi položaj FS lociran, kliničar ima mogućnost za optimalno čišćenje i oblikovanje
kanalnog sistema. Ovo ima
značajne kliničke posledice.
Mnoštvo mogućih jatrogenih
problema se može izbeći ako
kliničar tačno utvrdi početni
položaj FS i preduzme korake
kako bi izbegao probijanje i
proširivanje FS; u osnovi, neophodno je zadržavanje ove
prirodne granice u prostoru
kanala korena u njenom originalnom položaju. Ako je FS
pomeren ili promenjen u bilo
kom smislu, češće su jatrogene
greške, kao npr. prebacivanje
iriganasa i silera u periapeks.
Pored toga, kliničar treba da
izbegava upotrebu RNT instrumenata u apikalnoj trećini ako
prethodno nije tačno odredjen
položaj FS. Korišćenje RNT bilo
koje veličine i koničnosti u
apikalnoj trećini bez prethodne preparacije kliznog puta
vodi frakturi instrumenata i
jatrogenim greškama svih vrsta (Slika 5, 6).
U endodontskoj literaturi ističe se nekoliko važnih kliničkih
razmatranja koja mogu pomoći
u tumačenju položaja FS i odredjivanju radne dužine kanala.
Kratak pregled literature
1. Radiografska sredstva za odredjivanje položaja FS treba uzeti
sa rezervom jer radiogrami pokazuju samo relativnu poziciju
instrumenta u odnosu na sâm
koren i radiografski vrh korena.
Radiogrami ne pokazuju kliničaru precizan položaj FS niti
bilo šta o položaju instrumenta
u odnosu na apeksni foramen. U
literaturi je pokazano da instrument koji na radiogramu izgleda “kratak”, u stvarnosti je bliži
apeksnom foramenu i obrnuto,
kada izgleda “dugačak” zapravo
je dalji od apeksnog foramena
nego što to izgleda na radiogramu. 1 Radiografsko određivanje
radne dužine kanala povezano
je sa mnogim potencijalnim
problemima. Oni, između osta-
log, obuhvataju greške pri razvijanju filma, greške u uglovima
snimanja i nedostatak softvera
za obradu snimaka. Jedna studija je pokazala da je radiografsko
odredjivanje radne dužine duže
u odnosu na originalni FS u 51%
slučajeva, kao i da se takve greške
mogu smanjiti primenom apeks
lokatora.2 Pomenute radiografske
greške su u osnovi posledica nepoklapanja apeksnog foramena i
anatomskog vrha korena.
2. Endodontska literatura potvrdjuje moje mišljenje da prisustvo irigansa u kanalu utiče
na očitavanje i pouzdanost odredjenih apeks lokatora.3
3. Empirijski je poznato da je
način korišćenja nekog apeks
lokatora važniji od njegove marke. U jednoj studiji je upoređivan Elements Diagnostic Unit
(SybronEndo, Orange, Calif.) sa
Root ZX (J Morita, Irvine Calif.).
5
Nije utvrđena statistički značajna razlika između ovih uređaja.
Za razliku od njih, Elements Diagnostic Unit koji koristim već
nekoliko godina u endodontskoj
praksi, pokazao se odličnim.
Pomenuti apeks lokator može se
koristi i za ispitivanje vitaliteta
zuba (Slika 7).
> DT
strana
6
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
6
<
Iako se ističe da se ovi uređaji
mogu koristiti u kanalu u prisustvu krvi, gnoja i NaOCl (izmedju ostalog), empirijski sam
ustanovio da je njihova preciznost manja u prisustvu tečnosti u kanalu tj. bolje funkcionišu
u suvim kanalima. Osim toga, u
slučaju netačnog merenja, bitno
je da instrument najvećeg dijametra bude plasiran u apikalnu
trećinu kanala i da instrument
DT strana 5
Po definiciji, apeks lokator
određuje položaj FS kada instrument prođe najuži deo kanala
u predelu cemento-dentinske
granice. Uprkos njihovoj pouzdanosti, postoji nekoliko problema vezanih za apeks lokatore.
Slika 8. Klinički slučaj tretiran na način opisan u tekstu i sa „tačkom krvarenja“ kao potvrdom pozicije fiziološkog
suženja apeksnog foramena.
ne dodiruje metalnu krunicu
ukoliko postoji. Prvo što kliničar treba da uradi u slučaju netačnog merenja jeste da proveri
sve spojeve uređaja da bi se uverio da su ispravni i da oni nisu
uzrok greške merenja.
Neophodno je znati da je
elektro-odontometrija pomoću
apeks lokatora jedan od načina
da se utrvdi prava pozicija api-
UDRUŽENJE ENDODONTISTA SRBIJE SEKCIJA ZA ENDODONCIJU SLD i
CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU
organizuju PROLEĆNI ENDODONTSKI SIMPOZIJUM
u subotu, 22. maja, početak u 11:00 sati
amfiteatar u „SAVA CENTRU“,
Dođite na visečasovni multimedijalni događaj godine iz oblasti endodoncije:
„JEDAN ČOVEK – ČITAV ORKESTAR“
Glavni predavač:
dr Ričard Mauns (Richard Mounce)
- Specijalista endodoncije, privatna praksa, Vankuver, Vašington, SAD
- Jedan od najangažovanijih i najatraktivnijih predavača u preko 40 zemalja na svim
kontinentima, sa objavljenim stručnim radovima u 36 svetskih časopisa
Program
(simultano prevođenje predavanja i diskusije):
„Umetnost oblikovanja, širenja i čišćenja kanala korena“ (11:00 – 12:45)
- Pauza sa osveženjem -
„Aktuelni koncepti opturacije kanala i koronarnog zaptivanja“
(13:00 – 15:00 sa diskusijom)
Kotizacija
2.000,00 dinara (uključen PDV)
Za učesnike skupa predviđena je kotizacija od 2000 dinara
Uplata kotizacije vrši se na žiro račun:
Udruženje endodontista Srbije (otvoren kod Komercijalne banke Beograd)
br. 205-156091-34, sa pozivom na broj 2205, svrha uplate je kotizacija za “Endodontski simpozijum”
ili
na dan održavanja, prilikom registracije.
Ovaj skup je bodovan od strane Zdravstvenog saveta ministarstva zdravlja Srbije sa 3 boda
Sertifikat o učešću dobijaju svi učesnici skupa sa plaćenom kotizacijom.
Neophodno je rezervisati učešće na ovom skupu jer je broj mesta ograničen.
Prijave za učešće možete izvršiti u Zavodu za stomatološku zdravstvenu zaštitu, na broj telefona 011 2682 984,
ili na [email protected]
Za sve dodatne informacije, obratite se Zavodu za stomatološku zaštitu na tel. 011/2682-984.
Rukovodilac Programa
prof.dr Vladimir Ivanović,
Predsednik Udruženja endodontista Srbije
kalnog foramena. Pre svega,
kliničar treba da zna da ručni
instrument, pri prolasku kroz
FS, često daje osećaj “pucanja”
dok izlazi iz apikalnog foramena. Ovo se postiže malim,
prethodno zakrivljenim ručnim instrumentima #06, 08,
10. Ako kliničar pažljivo označi
poziciju ovog inicijalnog “pucanja” (ukoliko je isti otkriven), otkriće da je to praktično
identična pozicija odredjena
“tačkom krvarenja” pomoću
papirnog poena i očitavanjem
pomoću apeks lokatora. Pozicija ovog osećaja “pucanja” na
FS omogućava kliničaru da
prepariše kanal do te dužine
čak i ako se prirodno suženje
izgubi naknadnim radom.
Eventualni gubitak prirodnog
suženja je jatrogena greška, a
ne posledica kalcifikacije ili
neka druge blokade u vezi sa
anatomskim zakrivljenjem u
sistemu kanala korena.
Metoda za određivanje prave
radne dužine ima onoliko koliko ima i kliničara. Navešću one
koje ja najčešće koristim:
1) Tokom tretmana ne snimam radiografski ukoliko to
nije neophodno. Na preoperativnom snimku pravim procenu radne dužine, i ova procenjena radna dužina je obično
veoma približna pravoj radnoj
dužini. Procenjenu radnu dužinu koristim za inicijalnu prohodnost kanala malim ručnim
instrumentima.
2) Kada ručni instrument dostigne procenjenu radnu dužinu, tačnu radnu dužinu odredjujem pomoću apeks lokatora
i započinjem preparaciju TF
instrumentima, kako je ranije
opisano. Kada je završeno proširivanje kanala, radnu dužinu
potvrdjujem apeks lokatorom.
Ovo drugo određivanje radne
dužine primenjujem zato što
će kanal postati za nijansu
kraći tokom preparacije, iako
je gubitak dužine generalno
prilično mali, 0.5 do 1 mm.
3) Nakon završene preparacije kanala, i apeks lokatorom
potvrdjene radne dužine, istu
još jednom proveravam “tačkom krvarenja”. “Tačka krvarenja” je odredjena papirnim
poenom koji treba da pokaže
tačkicu vlage ili krvarenja na
vrhu, uglavnom oko 1 mm od
pozicije FS. Ovakvo uočavanje
je konzistentno i ponovljivo.
Time je kanal pripremljen za
opturaciju.
4) Neki kliničari će postaviti
glavni gutaperka poen od 0.5
do 1 mm kraće od FS kako
bi sprečili istiskivanje silera
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
prilikom opturacije materijala. Ukoliko je pozicija FS bila
precizno utvrdjena, ovo nije
neophodno, i ja lično taj korak
ne preduzimam. Odgovarajuća preparacija apikalne trećine
kanala, aplikacija odgovarajuće
količine silera i postizanje odličnog konusnog naleganja su metode koje sprečavaju istiskivanje
silera u periapeks.
Odgovori na ova dva klinički
relevantna pitanja treba da
pomognu kliničarima u donošenju odluka u vezi sa koničnošću kanala i apeksnom granicom preparacije i opturacije.
Naglašena je važnost stvaranja
konusa koji omogućava adekvatnu irigaciju i opturaciju,
ali koja ne povećava rizik za
frakturu korena i perforaciju zida kanala. Pored toga,
odredjivanje tačne radne dužine u suvom kanalu i razumevanje ograničenja i mogućnosti
elektro-odontometara su od suštinskog značaja (Slika 8). DT
Zanimljivosti
Zubobolja češće pogađa riđokose
Nedavna studija sprovedena u
SAD otkriva da je genetika verovatno u pozadini povećane
pojave zubobolje kod riđokosih
ljudi. Istraživanje je identifiko-
valo novi gen melanokortin-1
receptor svojstven koži, kosi
i očima, a koji utiče na način
na koji ljudski mozak obrađuje
bol, uznemirenost i strah. DT
7
Rizik od prekoračenja
preporučene doze cinka
Američko udruženje potrošača zdravstvenih proizvoda
nedavno je izdalo upozorenje
nacionalnog karaktera kojim
ukazuje na štetne posledice
upotrebe zubnih krema sa
dodatkom cinka. Prema na-
vodima udruženja, izlaganje
povećanim dozama cinka
tokom upotrebe ovih zubnih
krema može dovesti do neobjašnjive slabosti, gubitka
čulnih osećaja ili drugih neuroloških simptoma. DT
Literatura
1. Williams CB, Joyce AP, Roberts S.
A comparison between in vivo radiographic working length determination and measurement after extraction.
J Endod 2006;32:624–627
2. ElAyouti A, Weiger R, Löst C. The
Ability of Root ZX Apex Locator to Reduce the Frequency of Overestimated
Radiographic Working Length. J Endod 2002; 28:116–119)
3. Venturi M and Breschi L. A comparison between two electronic apex locators: an in vivo investigation. Int Endod
J 2005;38:36–45
O autoru
Gelatamp
Srebro zlata vredno!
• antibakterijski efekat sa produženim dejstvom zbog prisustva koloidnog srebra
• zaustavljanje krvarenja i stabilizacija krvarenja
Richard E. Mounce, DDS
Richard E. Mounce predaje
širom sveta i veoma često
publikuje. Radi u privatnoj
praksi u Vancouveru, Wash.
Drži intenzivne, jednodnevne endodontske kurseve u
svojoj ordinaciji za male
grupe stomatologa.
Za informacije kontaktirajte
Dennis (360) 891-9111
ili pišite na e-mail adresu:
[email protected]
Gelatamp - kombinacija sunđerastog želatina i fino dispergovanog (koloidnog) srebra - zaustavlja krvarenje i
sprečava ponovnu infekciju postekstrakcione rane. Srebro, koje već dugo ima primenu u medicini, ima antibaktericidni efekat sa produženim delovanjem i organizam ga veoma dobro podnosi.
Gelatamp se upotrebljava za sigurno zbrinjavanje postekstrakcionih rana, kao i nakon drugih hirurških zahvata.
Nakon aplikacije ostaje u rani i resorbuje se u potpunosti.
Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
D-89129 Langenau
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
[email protected]
Hipokrat Sistem doo
Mitropolita Stratimirovica 6
21000 NOVI SAD
Tel: 021 4740600
Fax: 021 6360935
[email protected]
Vetmetal doo
Savska 33/II
11000 BELGRAD
Tel: 011 3613799
Fax: 011 3613799
[email protected]
www.coltenewhaledent.com
8
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
Odlične privremene nadoknade
Džejms Grin (James Green) izveštava o novim materijalima za privremene nadoknade
Upotreba akrilnih i kompozitnih tipova materijala za izradu
privremenih krunica široko je
raširena duži niz godina. Većina materijala koja je danas dostupna na tržištu zasnovana je
na dvokomponentnom sistemu
baze i katalizatora, u kompletu
sa špricem za mešanje i aplikaciju. To omogućava laku upotrebu i jednostavno mešanje proizvoda uz njegovu jednostavnu i
preciznu aplikaciju.
Ključno za postizanje uspeha
u postavljanju krunica ili mosta
jeste izrada privremenih nadoknada koje ispunjavaju određene kriterijume kao što su estetski izgled (uključujući oblik
zuba), stabilna okluzija, dugotrajnost i kvalitet uklapanja.
Svrha ovog članka je da analizira kako kompoziti Structur 2
SC i Structur Premium odgovaraju postavljenim ciljevima.
Trenutno, najpopularniji
metod izrade privremenih nadoknada (u slučajevima gde se
radi o relativno malim promenama na postojećoj strukturi)
započinje uzimanjem otiska,
bilo korišćenjem osnovne otisne
mase ili osnovne otisne mase i
silikona za korekcioni otisak,
postojećeg zuba ili nadoknade.
Ovaj jednostavan i pouzdan
metod omogućuje oblikovanje
osnove koja će biti dovoljno elastična da bi se mogla skinuti sa
predminiranih mesta i interproksimalne površine bez kidanja i deformisanja, a pri tom i
dovoljno kruta da odražava originalnu građu u najsitnijim detaljima (slika 1). Još jedna prednost ove metode je u tome što se
osnova može držati u ordinaciji
neograničeno dugo, bez deformisanja, sve dok konačna nadoknada ne bude gotova. U slučaju
neželjenog gubitka ili oštećenja
nadoknade, nova nadoknada se
može brzo i lako izraditi.
Slika 12, slučaj 4:
Predoperativni prikaz.
Slika 1, slučaj 1: Privremena krunica
od materijala Structur 2 SC na zubu
46, prikaz precizne reprodukcije originalne krunice (koja mora biti zamenjena zbog hroničnog distalnog karijesa).
Slika 5: Promotivni set proizvoda
Struktur 2 SC (samoobnavljajući
materijal za privremene krunice i mostove u dozama za primenu).
Jedan od najznačajnijih aspekata uspešnog postavljanja
krunice ili mosta jeste postizanje estetike mekih tkiva, a
privremena nadoknada igra
izuzetno značajnu ulogu u održanju postojećeg izgleda, a u
određenim slučajevima, ona
pomaže izgradnji novog profila
(slike 2 i 3).
Da bi konačna krunica imala profil prirodno izraslog zuba,
gingiva se mora zadržati u željenoj poziciji. U suprotnom, u
nekim slučajevima, može doći
do povlačenja gingive i narušavanja estetike.
Slike 2, 3 i 4 prikazuju kako
uspeh u postizanju savršenog
uklapanja nadoknade u probnoj
fazi omogućuje održavanje idealnog ruba gingive tokom pripremanja subgingivalnih margina. Takav rezultat se lako
postiže korišćenjem kompozita Structur 2 SC, rad je veoma
precizan a površina po stvrdnjavanju ima teksturu visoke
polimerizacije i omogućuje lako
Slika 13, slučaj 4: Nadoknade od materijala Structur 2 SC sa izvučenim novim ivicama radi postizanja idealnog
gingivalnog ruba.
Slika 2, slučaj 1: Prikaz mekog tkiva
u probnoj fazi sa optimalnim rubom
gingive.
Slika 3, slučaj 1: Prikaz profila nove
krunice.
Slika 4, slučaj 1: Postavljena krunica.
Slika 6, slučaj 2: Predoperativni prikaz
sa uskim bukalnim prostorom u području od 13 do 16.
Slika 7, slučaj 2: Prikaz vilice sa postavljenim nadoknadama od materijala Struktur 2 SC samo na zubima
15, 14 i 13.
Slika 8, slučaj 2: Konačne porculanske
fasete na zubima 15, 14, 13 i 12.
Slika 9, slučaj 3:
Predoperativni prikaz.
Slika 10, slučaj 3:
Otisak u vosku.
poliranje. Ispolirana tvrda ivica
nadoknade utiče na smanjenje
prisustva bakterija na površini, a pacijentu olakšava održavanje higijene.
njuje pojavu opisanih problema
u radu (slika 5).
Slika 11, slučaj 3: Nadoknade koje
omogućuju kvalitetno uzimanje dijagnostičkog otiska u vosku, uključujući
i prenos svih detalja teksture površine,
što u velikoj meri olakšava planiranje
promena.
Jedan od problema, sa kojim
sam se tokom godina suočavao
prilikom korišćenja većine proizvoda koji su na tržištu, je taj
da količina katalizatora i baze
unutar aplikatora nije uvek jednaka. To znači da može doći do
malih odstupanja u konačnoj
kompozitnoj mešavini što za
rezultat ima neznatne razlike
u polimerizaciji materijala. Ovo
uzrokuje dva nova problema.
Prvo, tekstura površine može
postati previše lepljiva što nadoknadu čini neurednom i teškom
za poliranje. Drugo, mogu se
pojaviti skriveni defekti u materijalu koji mogu biti uočeni tek
danima nakon ugradnje nadoknade i njenog opterećenja zbog
korišćenja.
Kompanija „Voco“ ponudila je
rešenje ovog problema isporukom materijala koji je podeljen
u dve identične doze katalizatora i baze što omogućuje idealnu
kompozitnu razmeru i na taj
način ujednačenu polimerizaciju, što u značajnoj meri sma-
Structur 2 SC je samoobnavljajuća kompozitna smesa sa
faznom polimerizacijom. Ovo
omogućuje fleksibilnu fazu rada
tokom koje se materijal još uvek
može ukloniti gde je potrebno
pre njegovog konačnog stvrdnjavanja, bez rizika od postizanja savršenog uklapanja. Ovo je
naročito korisno tokom izrade
mosta ili u radu sa većim brojem nadoknada. Vreme polime-
Slika 14, slučaj 5:
Predoperativni prikaz.
Slika 16, slučaj 5:
Predoperativni prikaz.
rizacije je pogodno i kratko, a
konačno doterivanje i poliranje
moguće je već nakon tri minuta.
U slučajevima gde se planiraju značajnije izmene okluzije
ili spoljnog izgleda, upotreba
dijagnostičkog voska za uzimanje otiska je bolja alternativa
za izradu osnove nadoknade.
Ponavljam da je sposobnost precizne reprodukcije trenutnog
Slika 15, slučaj 5: Privremene fasete od
materijala Structure Premium. Visok
sjaj postignut poliranjem u probnoj
fazi održan je i nakon 14 dana tokom
probe konačnih faseta.
Slika 17, slučaj 5: Privremene nadoknade 14 dana nakon postavljanja.
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
stanja ključna za započinjanje
izrade nadoknade sa ciljem bilo
kakve estetske ili okluzivne promene. Struktur 2 SC je dokazano pouzdan za primenu u ovim
slučajevima (slike 6-11).
Uobičajen problem na koji
se nailazi kod privremenih nadoknada je, kod subgingivalne
preparacije, da ivice mogu biti
veoma tanke i krhke. Ovo se dešava usled činjenice da nakon
uklanjanja zuba odnosno čvrstog zubnog tkiva koje je pružalo potporu, meko tkivo može
da se uvuče i upadne u prostor
koji treba da popuni privremeni
materijal. Krunica koja se postavlja na mesto oslabljene potpore može biti razlog za manje
iritacije i povlačenje tkiva, što
takođe dovodi i do narušavanja
estetike tokom ili ubrzo nakon
konačnog cementiranja. Da bi
se ova pojava sprečila, često je
neophodno pojačati margine
privremene nadoknade da bi se
postigli bolji rezultati. Materijal
kao što je Structur 2 SC omogućuje laku doradu, jednostavnim
dodavanjem sloja kompozita ili
akrilnog privremenog materijala (obe vrste materijala pokazuju izuzetno dobro vezivanje i
gotovo nevidljiv spoj). Ni jedna
vrsta materijala ne zahteva nikakvu posebnu tehniku vezivanja, što predstavlja značajnu
uštedu vremena, troškova i nepotrebnog napora.
um za privremene nadoknade
unapređene estetike. Ovaj materijal predstavlja ispunu vrlo
fine granulacije što mu daje
izuzetne prednosti u radu na
regiji prednjih zuba, s obzirom
da omogućuje poliranje do vrlo
visokog sjaja i ima poboljšane
karakteristike vezivanja, što je
važno kod postavljanja privremenih faseta kod kojih je visok
nivo jačine veze neophodan radi
održanja restauracije.
Moj zaključak je da su oba
proizvoda kompanije „Voco“ na
mene ostavila izuzetan utisak.
S obzirom da sam radio sa većinom materijala koji su danas
dostupni, nalazim da su ova dva
proizvoda najpouzdanija i najisplativija materijala ovog tipa i
želeo bih da ohrabrim sve kolege da ih isprobaju. DT
9
O autoru
Džejms Grin (James Green)
glavni je predavač i rukovodilac praktične obuke u bolnici
Guy’s Hospital u Londonu. Možete ga kontaktirati slanjem
elektronske pošte na e-mail@
d3dental.co.uk
www.dental-tribune.com
Grubi finiš na Structur 2 SC
lako se postiže korišćenjem
diska za grubo poliranje bez
opasnosti da dođe do loma čak
i najtanjih rubova ivica. Fino
poliranje se zatim vrši upotrebom diska za fino poliranje ili
meke četkice da bi se postigao
visoki sjaj.
Slike 14-17 prikazuju privremene fasete dobijene primenom
materijala Structur Premium.
Visoki sjaj je postignut u probnoj
fazi i čuva se i nakon deset dana
na probi konačnih faseta.
Nakon nekoliko godina rada
sa materijalom Struktur 2 SC
impresioniran sam tvrdoćom
materijala i suočio sam se sa
svega nekoliko slučajeva pucanja, čak i prilikom rekonstrukcije mosta dužine do šest zuba.
Podrazumeva se da održivost
slučaja zavisi od adekvatnog
smanjenja potporne zubne
strukture i podrobne analize
celokupnog zagrižaja.
Za regiju prednjih zuba, koja
je za pacijente još važnija zbog
izgleda privremenih nadoknada, kompanija „Voco“ plasirala
je na tržište 2005. godine poseban materijal Structur Premi-
Structur 2
BRZO. LEPO. JEDNOSTAVNO.
Privremene krunice i mostovi
• Structur 2 QM
Prirodna estetika u 7 boja: A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, BL
Jednostavna upotreba
Dugotrajni privremeni radovi: stabilan oblik i boja
• Structur 2 SC
Idealan za izradu privremenih krunica, inleja i onleja
Bez pištolja za mešanje
Tri boje: A1, A2, A3
Novi Sad
Mitropolita Stratimirovića 6 · Tel.: +381 (21) 47 40 600
Novi Beograd
Bul. Zorana Đinđića 6b · Tel.: +381 (11) 30 15 356
VOCO GmbH · P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Nemačka · Tel. +49 (0) 4721 719-0 · Fax +49 (0) 4721 719-140 · www.voco.com
XS_DT_Serbien_0210_Structur2_210x297.indd 1
24.02.2010 9:16:31 Uhr
• •• •• ••• ••• •• •• •• • • • •• • • •
RIBUNE Serbia&Montenegro Edition
• ••••••••••
•• ••
•• ••••••
••• ••••••• ••
•• ••••
• •••••ENTAL
•••
• ••• ••••
• ••••• •••••••
•• ••• •• ••••
••• ••• ••
•• •• •• ••••••••
• • ••••• •••• •••• ••••••••••••••
• •••••
(npr. tetraciklinska preboje••• •••• •••••
• • ••••••••
nost) imaće slabije rezultate, ali
••• ••••••••••• •••••
• ••• ••••••• • • • ••• • • •••••
• •• •• ••• ••• •• •• •• • • • •• • • •
mogu postići zadovoljavajuću
boju kombinacijom ordinacij•
•
••
•
•
•
•
•••
•
•
•
••
•• ••
•
•••
••
••
•
•
•••••••
•••
•
•
•• •• ••• ••• •• •• •• • • • •• • • •
skih i kućnih izbeljivača.
•• ••• •• ••••
•
••
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•••••••
••• •• •• • • ••••••• ••• • •
Idealni kandidati za beljenje:
••
••
•
• • •• ••• •••• •••• ••••••••••••••
• •••••
• • • ••••
• •••••••••
• • • •• •• • • • ••• • • • •- •••
• • sa prirodnim zupacijenti
•
•
••••
•
•
•
••
••
•••••••••••••••
••
•
••
•
••
••
•••••••••••
••••••••U•••svetu
•••••••••
•stomatologije
•
•
••
stabilnost bez potrebe da se erozije, milolize. Sve ovo može Odabir pacijenata
bima
•• •• •• • •poseb• ••• • •va••••••
•• • uzrok
• • • • • •povećane
• • • ••••• ••••
• osetljivosti za beljenje
• • •u• frižideru.
• • •• •• • • Takođe
• • • • •• •••odva•••• • • ••••biti
zuba
no mesto zauzima kraljica čuva
•
•
•
••
••
•
•
•
•••
•
•
•
•
•••
• • sa zubima prebojepacijenti
•••
• beljenja.
••••••••••••
•• •• •••••••••••
• •••••kalcijuma
• •i •fosfata,
• • • • • po• • •••••••• ••••
••••
• za- -nim
•• •••••••
• • •••••••• ••••••••••••••••
• ••• ••
tokom
• • ••stomatologije,
• • • • •••
• • •Njeno
•• Veličan- janjem
Skoro svi pacijenti su
od godina, nikotina i hrane
•
D
10
T
Kućni izbeljivači
Izaberite najbolji proizvod za vaše pacijente
•• • •
•• • •• • • • • •••••••••• • • • •• •• •• • • • • • • • • • •
• • • • • ••••• ••••
•
•
• • efekat
•• •• • •ACP-a
• • • • •(amorp••••••• • • •••• •• • •
se
dovoljni nakon beljenja zuba.
stvo - Estetika. Nakon funkci- većava
•••
•
•
•
••
••
•••••••••••
•
••
•
••
••
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NiteWhite
i
DayWhite
sadrže
• biti
Međutim, rezultat neće
onalno uspešne terapije, svaki hous calcium phosphate) koji se
••
•
•
•
•
•
•
•••
••
•••
•
••••
•
•
•
••
•
•
•
••
•
••
•
•
••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••••••••••
•
•
••
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ACP, koji smanjuje senzitivnost. isti kod svih pacijenata. Žuta
pacijent očekuje da mu stoma- nalazi u sastavu gela.
• • •• • • • • • • • • •
• • ••
•• • • • zuba,
••• • • prebojenost
• • ••• • •zuba nastala tokom
ACP se •taloži
na površini
tolog
obezbedi
prelep
osmeh.
•• U•velikom
••• •••• • • • •• •• •••••••••••••••
••
•
••
•
••
••
•••••••••••
•••••taj••••••• ••Različiti
• • • • • •••načini
•• ••• • ••••
• • •••• • • •hidroksiapatit
• • • • • • • • • i oklu- godina ili prebojenost od nikotii • • • • •• • •• •• • ••formira
••••
•••••••••••
•••••
••• ••
• ••••
••••
• • •• • • • • • • • • • • ••••• ••••••
• • • • • •broju
• •• •• slučajeva
• • • • • • •••
••
•••••
••••••••nošenja
••
•••••••••
• • ••
• • •• ••• • ••• • • • • ••• • •
•
•
•
•
dužina
tray-eva
•
• •••••• •••••••••••
•• ••• •••••••••••
• ••
•osmeh
•• ••••••••može
• ••••••••••••••••
• se
• • postići
• • • • • • • •••
• ••••••••
•
•• prelep
•
•
• ••••
••• ••
••••
•
••
••••
••••
••••••••••••••••••••
NiteWhite ACP 10%, 16% i
jednostavno
i
lako,
izbeljiva• • • • •• ••••••••••
•
•
•
••
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•22%
••••
• •• ••
• ••••
• •••
• ••••
••••
• • ••nose
• • •• •• • • • • • • ••
• ••••••• •
••
• ••••carbamide
••••••
• ••••••••
• • • • • • • • • • •• • ••• • • • • • • •
peroxide
njem
••••••••
••••••
••• •••••••••••
• ••zuba.
• •• •• • •• • • • • • • • • ••
• • • • •••
• •se
• • noću
•
•••••
• •••
• ••••••••10-14
•••
•
•••
••• ••• • ••• • • • ••• • • •• ••••
•
••••
••••••••••••••••••••
dana,
naravno
•• •Beljenje
••• •• ••• • ••••• • •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • • • ••••••••••
•
•
•
••• •• •• •
• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • •
kuć- uz mogućnost modifikovanja
• • •• • •zuba
• • • • •može
• • biti ••
•••
•
•
•
•
••••••••••
•••
•
•
•
•
••
••••
•••
•
••• ••• •••od
• ••• • • • ••• • • •• ••••
no, njega ćemo vam u ovom tek- vremena nošenja zavisno
••
•
• • • • • ••• •• ••• • •••• • • • • •• • •• ••• •• ••• ••
• •••••••••• ••
• •••• ••••••• •• •• ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • •
osetljivosti pacijenta. DayWhite
predstaviti, i ordinacijsko,
•• stu
•
•
• •• • •••
• ••••
• ••••••••• •••
• • •••
• • •••• • ••••••••••••••••••
•••• •••••••••••• ••••••• ••••• •• • •••••••
••
• •••• ••••••••••
• ••••• •••
••••••••••
7.5%
i 9.5%
hydrogen peroxide
ali u••••
oba
kontrolom
•
• •slučaja
•• • • ••••pod
• ••••
••••••••••••••••••••
• •• • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
koriste se dva puta dnevno, 15stomatologa.
••
•••• •• ••••••••••• •••• ••••••••• •••••• ••••••••
• ••• • • •••• •••
• • • ••
• ••••
• • •••
• • ••••••••••••••••••
•••••••••••••••
••• •• ••••
••••• •••
• •••dana.
•••••
Koristi
•
•• ••••
••• ••• ••• •30
••••••minuta,
•••• •••
•••10-14
••• •••••
•••• • • •• • •••• • •••• ••••••••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•••
•
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
Veliki
broj
pacijenata
pre
će
se
za
pacijente
kojima
je
nepri••
•••
•
••
•
••
•
•
••
• • • •• • ••• •• •• • • • • • ••• • • • • ••••• •• •• •• ••••••••••••••••
• • • • • • • • ••• • • • •
da
celu
• •••
• •• ••noć
• nose
•••• •• • tray.
• ••••••• • • • •• ••• •• • • • • • • • • • • •
••••••••••••••
•• odabrati
•••
••••• ••••kućno
• •• beljenje,
•••• ••• •prven••• ••• ••• • jatno
•••
• ••••
• •••
••• ••••
sveno
zbog
niže
cene.
Na
odabir
•
•
•
•••
•
•
•
••• • ••••
• • • •• • ••• •• •• • • • • • •••
• •••••• •••••• ••• •• ••
• • • • • • ••• • • • • •• • • •
Izvanredni
vrste
izbeljivača
uticaće
način
• • ••••• • • rezultati
• •• •• •••••••••
• • • • • • • •••••••••
• ••• • ••• • • •• •• • • ••• • ••
•• •••
••prevazilaze
•• • ••••••••
••• ••
•• života
••••••• ••pacijenta,
•• •••••••
• ••••• • •• • ••• ••• ••• • ••••••••••••••••••
••••••••••
•
•
osteljivo••• •• •• •••
••• •• •• ••• •••••• •pacijenta.
• •• • • • • • • • nivo
• • • •••
• •• • • • • •očekivanja
••• • ••••
• • •• ••••• •• ••••• •• • • • ••• • •• • •••••••••• ••
• ••• • ••••••••••••••••••
•••
•• •Ovi
• •• preparati
• •• • • • •••
••pored
•••••• • •• •••belog
•••• •••
• •••• •• ••••••••••••••••••••
•••• • • • • • • • • • • • ••• • • •
•••••••••••••••
•• sti,gnu•••vreme
• • • ••••za
•••koje
• •••••žele
• •• •da•••posti•••
•
•
osmeha
obezbeđuju
i
mnogo
rezultat
kao
i
mogućnost
da
•
•
•
•••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • • • • • • • ••• • • • • • • •••••••••• •• • • • • • • ••••• •• •• •••
• ••••••• • • •• • • • ••• • •• • •••••••••• ••
•• kraće
•••••• •••••ili••••duže
•• • •nose
•• tray-eve.•
više.
Oni
•
• podstiču
••• ••zub
• • ••da•• re••• • • • ••••••••••••••••••
• •
• •••••••••••••••
• ••• ••• • • • • • •••• •• • •• ••••••• mineralizuje
• •••••••
• na
• ••taj
•• ••• •• •
• • • • •• •••• •• •gleđ,
• •• ••način
•
• •• • •• •• •ACP
• • • • • • poboljšavaju
• •
••
•••
•• i •••
NiteWhite
DayWhite
kvalitet zubne po• • • •• • • • • • •••••••• • • • • • • • • • • •• •••• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •• •• • • • • •••• • • •• •
• • ••• •••••••• -••pacijenti
•• • ••••• sa žutom i braon pre• ••• • • •• • • ••
•
• • • • • • ••• zuba
•••
bojenošću
• • •• ••••••••
••• ••••••
• • •• •••• •• •• •• •• •••••
• • • • •
• •••••••••
• • • • ••• ••••••••••
•••••••
•• • •••••
• ••• • • •• • • ••Beljenje
• • • • • • •je
•••kontraindikovano
•••
•• ••••• •• • • • • • • • • •• ••• • • • •
u
sledećim
slučajevima:
• • • • • • • • ••• • •••••••
•••••••
•••
•
•••
•
•
•••••••
•
• • • • •• •• • • • • •••• • • •• •
• • ••• ••••••••
•• •• • •••••
• ••• • • •• • • •• • • • • • • • ••• • • •
• • •• ••••••••• • • • •
••• •••••
• • • •••••••••••••••••••
• •• •••
• • ••••••••
• • • • ••• ••••••••••
•• • •••••
• ••• • • •• • • •• • • • • • • • ••• • • •
•• ••••• •• • • • • • • • • •• ••• • • • •
• • • • • • • • ••• • •••••••
•••••••
•••
•
•••
•
1.
- pacijeti sa lošim zdravljem
usne duplje
• • • •• •• •••• • • • • ••••• •• •• • • •
• • • • • • • •• • • • • • • • ••• • • ••••••
sa mlečnim zubima
Slika 1. Čestice amorfnog
kalcijum
nanose se • • •• • • ••• ••• -• •pacijenti
• • ••••••••••
•• •••
• •• • • •• •fosfata(ACP)
•• • ••••••••
na zube u toku tretmana
beljenja
• • ••• • ••• • • •••
• ••• ••• •• se podrazumevaju
• • • •• • • • •••• ••• • ••• • • ••• • • •••••
(najčešće
• • • • ••
• • • ••• • • •••••• ••••••••••••• ••••••• •••••••••
• • • •• •• •••• • pacijenti
• • • ••••• •• ••mlađi
• • • od 13 godina)
Slika 2. Amorfni kalcijum
fosfat
veze
se
za
eksponirani
•• ••• • •• • • •• • •• • ••••••••
• • •• • • ••• ••• • • • • ••••••••••
2.
dentin na zubnoj površini
• • • •• • • • •••• ••• • ••• • • ••• • • •••••
• • • •• • • • • • • • • • • • • ••• •• • • • • ••
•
•
•
•
•
- trudnice i dojilje
sa AIDS-om i kom• • • • • • • •• •-• •pacijenti
• • • • ••• • • ••••••
•• ••• • •• • • •• •promitovanim
•• • ••••••••
imunim siste• • • •• • • • •••• ••• • ••• • • ••• • • •••••
• • • • ••
•• •• •• ••
• •• •• ••••••••mom
••••••• •• •• •••••••
• •••••••••
•• ••• • •• • • •• •-•• pacijenti
• ••••••••
na hemo ili radi• • • •• • • • •••• ••• • ••• • • ••• • • •••••
oterapiji
• • • •• • • • • • • • • • • • • ••• •• • • • • ••
• • ••• • ••• • • ••• • ••• ••• ••
Stanja u kojima je
beljenje manje uspesno:
- tetraciklinska
• • • ••• •• • • • ••• • • • • • •• • • •••• • ••••
• • • •• •• •••• • • • • ••••• •• •• • • •
•
•
•••
•
•
••
••
•
• • • •••
prebojenost
zuba
• • •• • • ••• ••• • • • • ••••••••••
• • ••• • ••• • • ••• • ••• ••• ••
- fluoroza
• • • ••• •• • • • ••• • • • • • •• • • •••• • ••••
• • • •• •• •••• • • • • ••••• •• •• • • •
• • ••• • • •• •• • -• •početne
• •••
boje zuba
• • •• • • ••• ••• • • • • ••••••••••
• • ••• • ••• •4.
• ••• • ••• ••• ••
3.
C i D po Vita ključu
- sive mrlje
Slika 3. Čestice amorfnog kalcijum fosfata popunjavaju
• je smanjena.
- bruksizam
dentinske tubule i senzitivnost
• • • ••• •• • • • ••• • • • • • •• • • •••• • ••••
- malpozicije zuba
Slika 4. Novi sloj hidroksiapatita,
koji ACP stvara na gleđi, po• • ••• • • •• •• • • • • •••
••• ••• izbeljivači
• • • • • •••• u
•• •razno• ••••••• vršine.
• • • ••Sve
••• ••koncentracije
• • • • • • • izbe• • • •
ACP• kućni
• •• • •• • • •••
••• ••omogu•••••
••• • •• •amorfni
••••••••••kalcijum
••
• •koncentracijama
• • • •• •• • ljivača
• ••• • •sadrže
likim
••••••••••••••••••
• • •vam
•• ••da
• •tretirate
• • ••••
•••••••••svakog
•••••••• ••
• ••••
• fosfat
•• • • ••
• • • nitrat.
• • • • • • •• • •• • • • •
ćavaju
i ••••
kalijum
punjava površinske defekte,
• čineći površinu zuba sjajnijom.
•
•
•••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
• • ••drugačije.
• • • • ••• • • ••• •
• • • • • • ••• • •• • •••••••••• ••
pacijenta
• • • ••• •• • • • ••• • • • • • •• • • •••• • ••••
•
•
••• •• • • •• •• •••Kako
• • • ••••••••••••••••••
• zuba
•
smanjiti osetljivost
• • ••• • • •• •• • • • • •••
•
• tubice•••••••
Dvokomorne
gela • • • • • • • • Pre početka beljenja obaobezbeđuju stabilnost
vezno treba proveriti da li na dira dentinske tubule. ACP po- na, gaziranih pića, čaja, kafe,
preparata.
zubima postoji recesija gingi- maže u remineralizaciji zuba. crnog vina, nakon beljenja daće
Odvajanjem sastojaka gela u ve, izloženost dentina, karijes, Poboljšava sjaj zuba. Smanjuje najbolje rezultate. Pacijenti koji
imaju sivu prebojenost zuba
dvokomorne tubice, gel zadrža- pukotine na zubima, klinaste povraćaj boje. (Slike 1 do 4)
Bitno je znati šta pacijent očekuje nakon beljenja zuba.
Pre početka beljenja utvrdite početnu boju zuba. Preporučujemo da početnu boju odredite pomoću Vitapan Classic
Shade Guide ključa. Reakcija
pacijenta na beljenje variraće
zavisno od njegovih navika i
strukture zuba.
• • • ••
• • ••• • • •• • •••• • ••••••• ••• • • • •• •• • • •
•
• •• •• ••••
••• •••
• •••••
• ••••••• •••••
••••••• ••••••• ••• • • • •• •• • • •
• • ••• •••••zuba
••• • • ••• ••- •blistav
• • • • • ••osmeh
•• •••
••• • • • ••••
••
Izbeljivanje
brzo
i lako
••••••••
• •• •••
• •••
• •••••••••
• ••
• •••
• ••• •••
• • • ••
•• ••• • •• • ••• ••• • • •• •• • • ••• • • •• • •••• • ••••••• ••• • • • •• •• • • •
• •• •• ••••
••• •••
• •••••
• ••••••• ••••
• ••••••• ••••••• ••• • • • •• •• • • •
• • ••• ••••• ••• • • ••• •• • • • • • • ••
•• ••• ••• • • • •••• ••
• • • ••
• • • ••
• • • ••
• • • ••
€
5
1
€
5
2
••• •••••
• •• •••
• •••• ••• •••
• •••••••••
• ••
• •••
•• ••• • •• • ••• •• • • •• ••
• • ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • •••
• ••••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • ••••• •• •• •• •• • • • •• • • • • •
• ••• •• • ••• • • • • ••
• • • • • • • • • •••••••••••••• • • •• • • • • •
Važno je da na osnovu pregleda
objasnite pacijentu šta može da
očekuje nakon beljenja. Savetujemo da ne dajete nikakve garancije i obećanja o tome kakva
će boja biti postignuta. Možete
pokazati pacijentu svoje prethodne slučajeve, na kojima se
vidi situacija pre i posle beljenja.
Na osnovu toga pacijent može
zaključiti koliko beljenje može
biti uspešno, ali naravno sva• • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • •
ki pacijent je različit i rezultati
mogu jako varirati.
• • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • ••• •• •• • • •• • ••• • • • • • • • •• • • •• • •• • • ••••• • • • • ••• •• • •• • • •• • • ••• •••• • •••• ••• • •• ••• •• ••• •• •• • •• • ••• • ••• • •• • • •• • • • • • ••••
• ••••••
•• • ••• ••• • •• • •• ••• • ••• •• ••• • • • • • • •• •• ••• • • • • • •• •••• • • •• •• • ••• • • •• • • • • • • • • • ••• • •• •• • • •• •• • • • •• • •• • • •• •• • •• • • • • • •• • •• • • •• • •• • •• • ••• • • •• •• •• • •• • •••• • • •• • ••• ••• • • •• ••
• • • • •• • • •• • ••• • • • ••• • • • •• •••• • • • ••• • • • •••• • • • ••• •• ••• •• • • •• ••• • ••• • •• • •• • • • ••• ••• • •• •• • •• • • ••• •• •• • •• •• • •• • ••• • •• • • •• •• • •• • • • •• •••• • • •• • • • • ••• • • • •• • • ••• • ••• • • •• ••••••••
• ••• •• •••• •• • • •••• •••••• ••• • • • • • •• • •• •• • •• • •• • • • • • • • •••• •••• • •• •• •• • • • •• • ••• • ••• • • • • • • •• • • ••• •• • • • •• • • •••• • ••• • ••• • •
• •• • • •• •• ••• • • •• • ••• •• • •• • • •••• • •• • • ••• • • • •• • • • • • • ••• • • •••• •• • • • • ••• • • • • • •••• • • •• • •• • • • • • •••• •• • • • • • •• • •• • •••• • ••• • • • •• • • ••• •• • • • ••• ••• • •• • • • • • •••• •• ••• • • •• • ••• ••• • • • • ••• • • •• •• ••• • • • ••• • • • • •• •• ••• •• • • ••• •• • •• • • • •••• ••• • •• • •• •• •• • •• • •• • • • • • • •• •• •• •••••• • • •• • ••• ••• • • •• ••• • • •••• • •
•
• • ••• • • • • • ••• • • • •• ••••• • • •• • •• • • •• • • ••• • ••• • ••• • • • ••• • • • •••
• ••• • •• • •• • ••• •• ••• • • ••• •• • • •• •• ••• • • •• ••• •• •••• ••• • •• • • •• • • • • • • •• • •• • •• • • • •• •• ••• • ••• • •• ••• •• •• • •• • •• • • • • • • • • ••••• •• • •• • •• • • •• • •• ••• •••• • •• • • ••• ••• • • • •• • • •• •••• • •• • ••• • •• ••• • •••• •• •• ••• •• • • ••• • •• • • •• • • • • • • •• •••• • • •• • •• • • ••
•
• • • • • ••• ••• • • • •• • ••• • • • • • •• •• • • • •••
• • • •• • •••• • • • • • • •• ••• • •• • •• •• • ••••••• • • •• ••• • • •••• • •••• • • • • • •• ••• •• •• • • •• • • ••• •• •• • • • • • • •• • • •• • • •• •• •• •• ••• •• • • • • •• • • • • • • • • •• •• • •• • •• • • • • ••••• •• • • • •• • •••• • • ••• • •• •••••••• ••••• •••
• ••• • •• • • ••• ••• •• • • • •• •• ••• ••• •••• • • •• ••• •• • ••• ••• • ••• ••• • • •• • • • •••• • •
• • • • •• • • • • • • • •••• ••• •• • ••• • ••• • ••• • • •• • •• • • •• • •••• •••••• • • ••• • • •••• • •• • • • • • • • • • •••••• • • •• • ••• ••• • • •• •• ••• • ••• •• ••• • • • • • • • ••• ••• •• • • • • • ••• ••• •• • •••• • • • ••• • ••• • •• •••• • •• • ••• •• • •• • • •• • •• •• • • • • •• ••• •• • • •• • •• • •• •• •• ••• •• • • • • •• • • • • • •• • •• •• • •• • •• • • • • • • •• ••• • • •• • ••• ••• ••• •• • ••• • • ••• •••••• • •• • • •
• • • •••• • ••• ••• • • • •
• ••• •• •• • • •• ••• • • • • • • • •• • • •• • •• • • ••••• • • • • ••• •• • •• • • •• • • ••• •••• • •••• ••• • •• ••• •• ••• •• •• • •• • ••• • ••• • •• • • •• • • • • • ••••
• ••••••
•• • ••• ••• • •• • •• ••• • ••• •• ••• • • • • • • •• •• ••• • • • • • •• •••• • • •• •• • ••• • • •• • • • • • • • • • ••• • •• •• • • •• •• • • • •• • •• • • •• •• • •• • • • • • •• • •• • • •• • •• • •• • ••• • • •• •• •• • •• • •••• • • •• • ••• ••• • • •• ••
•
•
••••••••
• ••• •• ••
• ••• ••
• •••
• •••
• •••••
• ••• •• •••• •• • • •••• •••••• ••• • • • • • •• • •• •• • •• • •• • • • • • • • •••• •••• • •• •• •• • • • •• • ••• • ••• • • • • • • •• • • ••• •• • • • •• • • •••• • ••• • ••• • •
••• •• ••••
• ••• •••• ••••••••••
••••••• •• •••
• ••••••
• •• •••••••••••• ••••
•• ••• • • •• ••• • ••• • •• • •• • • • ••• ••• • •• •• • •• • • ••• •• •• • •• •• • •• • ••• • •• • • •• •• • •• • • • •• •••• • • •• • • • • ••• • • • •• • • ••• • ••• • • • ••••••••
• •• • • •• •• ••• • • •• • ••• •• • •• • • •••• • •• • • ••• • • • •• • • • • • • ••• • • •••• •• • • • • ••• • • • • • •••• • • •• • •• • • • • • •••• •• • • • • • •• • •• • •••• • ••• • • • •• • • ••• •• • • • ••• ••• • •• • • • • • •••• •• ••• • • •• • ••• ••• • • • • ••• • • •• •• ••• • • • ••• • • • • •• •• ••• •• • • ••• •• • •• • • • •••• ••• • •• • •• •• •• • •• • •• • • • • • • •• •• •• •••••• • • •• • ••• ••• • • •• ••• • • •••• • •
••••••• • ••••••••••••• •••• ••• ••••••
•• •• •• ••••••
• ••• •• •••••• •••
• ••• •••
••• ••
• ••••••••
• •• • •• ••• •• ••• • ••• •• •••• • • • ••• • • • ••••• ••• • • •• • • • • •• • ••• • • • •• •••• •• • ••• • • • •• •• • • •• • • •• • • ••• • • •• • •• • • • •••• •••• •• • ••• •• •• • • • • •••• • •• • •• •• ••• • ••• • ••••• ••• ••• • • ••• • •• • •• • • •• • •• ••••• • •• ••• • •• • • • • •• • • •• • • • • ••• • •• • • • •• • • •• ••• •• • • •• •• •• •• ••• ••••
•••••••
• •• • •••
• •••••••
• •••
• ••••• •••
• •••
• ••• • •• • •• • ••• •• ••• • • ••• •• • • •• •• ••• • • •• ••• •• •••• ••• • •• • • •• • • • • • • •• • •• • •• • • • •• •• ••• • ••• • •• ••• •• •• • •• • •• • • • • • • • • ••••• •• • •• • •• • • •• • •• ••• •••• • •• • • ••• ••• • • • •• • • •• •••• • •• • ••• • •• ••• • •••• •• •• ••• •• • • ••• • •• • • •• • • • • • • •• •••• • • •• • •• • • ••
• ••••
•••••••• ••• •••• ••••••
• ••••••••
•
• •• •• ••••••••
• • • •• •• • • • •••
• • • •• • •••• • • • • • • •• ••• • •• • •• •• • ••••••• • • •• ••• • • •••• • •••• • • • • • •• ••• •• •• • • •• • • ••• •• •• • • • • • • •• • • •• • • •• •• •• •• ••• •• • • • • •• • • • • • • • • •• •• • •• • •• • • • • ••••• •• • • • •• • •••• • • ••• • •• •••••••• ••••• •••
• ••• • •• • • ••• ••• •• • • • •• •• ••• ••• •••• • • •• ••• •• • ••• ••• • ••• ••• • • •• • • • •••• • •
• •••••••
• • •• •• • • •
• • • • •• • • • • • • • •••• ••• •• • ••• • ••• • ••• • • •• • •• • • •• • •••• •••••• • • ••• • • •••• • •• • • • • • • • • • •••••• • • •• • ••• ••• • • •• •• ••• • ••• •• ••• • • • • • • • ••• ••• •• • • • • • ••• ••• •• • •••• • • • ••• • ••• • •• •••• • •• • ••• •• • •• • • •• • •• •• • • • • •• ••• •• • • •• • •• • •• •• •• ••• •• • • • • •• • • • • • •• • •• •• • •• • •• • • • • • • •• ••• • • •• • •••• •••• •••••••••• ••••• ••
• ••••••
• • •••• • ••• ••• • • • •
•
•
••
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
• • ••• • • •• • •• ••• • ••• • •• •• • ••• ••• •• • • •• ••• • • • • • • • • • •• •
• • ••• •• •• •• ••• •• • • •• •• • •••••• • • •• • • •• ••• •••• • •• ••• •• ••• • • • •••• •• • •• ••• •• ••• • ••• •• •••• • • • ••• • • • ••••• ••• • • •• • • • • •• • ••• • • • •• •••• •• • ••• • • • •• •• • • •• • • •• • • ••• • • •• • •• • • • •••• •••• •• • ••• •• •• • • • • •••• • •• • •• •• ••• • ••• • ••••• ••• ••• • • ••• • •• • •• • • •• • •• ••••• • •• ••• • •• • • • • •• • • •• • • • • ••• • •• • • • •• • • •• ••• •• • • •• •• •• •• ••• ••••
• • •• • • • •••• • • • • •• •• • • • ••••
• • ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••••• • • • • • • • • • • •miniset
•••••
set • • • •• • •••
• • • •• •4 x•1,3••ml•gela• za•izbeljivanje
• • • •u•špricu
•••••••••
• ••• •• • ••• • • • • ••
• 6 x 2,4 ml gela za izbeljivanje u špricu
• ••• •• • ••• • • • • ••
MLR_2513AU_020508_NW_Dealer.indd2 2
• • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • •
2• •folije
izradu
• • • ••• •• •• • • •• • ••• •
• • • • • •• • ••
•• • •• • • ••••• • •za
• • ••• ••
• •• • • •• • • •••splinta
•••• • •••• ••• • •• ••• •• ••• •• •• • •• • ••• • ••• • •• • • •• • • • • • •••
• ••••••
•• • ••• ••• • •• • •• ••• • ••• •• ••• • • • • • • •• •• ••• • • • • • •• •••• • • •• •• • ••• • • •• • • • • • • • • • ••• • •• •• • • •• •• • • • •• • •• • • •• •• • •• • • • • • •• • •• • • •• • •• • •• • ••• • • •• •• •• • •• • •••• • • •• • ••• ••• • • •• ••
• • • • •• • • •• • ••• • • • ••• • • • •• •••• • • • ••• • • • •••• • • ••• •• ••• •• • • •• ••• • ••• • •• • •• • • • ••• ••• • •• •• • •• • • ••• •• •• • •• •• • •• • ••• • •• • • •• •• • •• • • • •• •••• • • •• • • • • ••• • • • •• • • ••• • ••• • • • ••••••••
• ••• •• •••• •• • • •••• •••••• ••• • • • • • •• • •• •• • •• • •• • • • • • • • •••• •••• • •• •• •• • • • •• • ••• • ••• • • • • • • •• • • ••• •• • • • •• • • •••• • ••• • ••• • •
• •• • • •• •• ••• • • •• • •••••• • •• • • 1
•••• •kutijica
•• • • ••• • • • •• • • •za
• • • •••čuvanje
• • •••• •• • • • • ••• splinta
• • • • • •••• • • •• • •• • • • • • •••• •• • • • • • •• • •• • •••• • ••• • • • •• • • ••• •• • • • ••• ••• • •• • • • • • ••••• ••• • • •• • ••• ••• • • • • ••• • • •• •• ••• • • • ••• • • • • •• •• ••• •• • • ••• •• • •• • • • •••• ••• • •• • •• •• •• • •• • •• • • • • • • •• •• •• •••••• • • •• • ••• ••• • • •• ••• • • •••• • •
• • ••• • • • • • ••• • • • •• ••••• • • •• • •• • • •• • • ••• • ••• • ••• • • • ••• • • • •••• ••• • •• • •• • ••• •• ••• • • ••• •• • • •• •• ••• • • •• ••• •• •••• ••• • •• • • •• • • • • • • •• • •• • •• • • • •• •• ••• • ••• • •• ••• •• •• • •• • •• • • • • • • • • ••••• •• • •• • •• • • •• • •• ••• •••• • •• • • ••• ••• • • • •• • • •• •••• • •• • ••• • •• ••• • •••• •• •• ••• •• • • ••• • •• • • •• • • • • • • •• •••• • • •• • •• • • ••
• • •••
•• •• • • • •••• • • •• • •••• • • • • • • •• ••• • •• • •• •• • ••••••• • • •• ••• • • •••• • •••• • • • • • •• ••• •• •• • • •• • • ••• •• •• • • • • • • •• • • •• • • •• •• •• •• ••• •• • • • • •• • • • • • • • • •• •• • •• • •• • • • • ••••• •• • • • •• • •••• • • ••• • •• ••••••• ••••• •••
• ••• • •• • • ••• ••• •• • • • •• •• ••• ••• •••• • • •• ••• •• • ••• ••• • ••• ••• • • •• • • • •••• • •
••• •••••••
••••••• ••••• •••• ••••• •• • •••••
2 • ••• •• ••• • • • • • • • ••• ••• •• • • • • • ••• ••• •• • •••• • • • ••• • ••• • •• •••• • •• • ••• •• • •• • • •• • •• •• • • • • •• ••• •• • • •• • •• • •• •• •• ••• •• • • • • •• • • • • • •• • •• •• • •• • •• • • • • • • •• ••• • • •• • ••• ••• ••• •• • ••• • • ••• •••••• • •• • • •
• •• • • • • • • • •••• ••• •• • ••• • ••• • ••• • • •• • •• •MLR_2513AU_020508_NW_Dealer.indd2
• •• • •••• •••••• • • ••• • • •••• • •• • • • • • • • • • • •••• • • •• • ••• ••• • • •• •• •••
•
•
•
•
•
Beljenjem zuba možete većini
svojih pacijenata priuštiti ono što
najviše vole kod posete stomatologu – besprekorno beli osmeh. I
vi ćete biti zadovoljni jer će se vaš
• • • • •• • • •• ••• • • • •
pacijent
osmehivati
nakon
8/12/08 5:16:19 dugo
PM
izlaska iz vaše ordinacije. DT
•
•
KOLIČINA GELA ZA 36 SPLINTOVA
•
•
KOLIČINA GELA ZA 12 SPLINTOVA
••••••••
••••••••• • ••
• •••••• • • • • • •• • •• • • •• • •• • • ••••• • • • • ••• •• • •• • • •• • • ••• •••• • •••• ••• • •• ••• •• ••• •• •• • •• • ••• • ••• • •• • • •• • • • • • ••••
• •••• ••
• ••••••
•• • ••• ••• • •• • •• ••• • ••• •• ••• • • • • • • •• •• ••• • • • • • •• •••• • • •• •• • ••• • • •• • • • • • • • • • ••• • •• •• • • •• •• • • • •• • •• • • •• •• • •• • • • • • •• • •• • • •• • •• • •• • ••• • • •• •• •• • •• • •••• • • •• • ••• ••• • • •• ••
•
•• •• •••
• • ••
••• •• •••
• • •••••••••• •• ••
• •••••••
• • •• •••••• •• •• •••••• ••
• ••• •• •••• •• • • •••• •••••• ••• • • • • • •• • •• •• • •• • •• • • • • • • • •••• •••• • •• •• •• • • • •• • ••• • ••• • • • • • • •• • • ••• •• • • • •• • • •••• • ••• • ••• • •
• ••••• ••
• ••• •••
•••••••
••• ••
•• •••
• • ••••
• • •• • • •• ••• • ••• • •• • •• • • • ••• ••• • •• •• • •• • • ••• •• •• • •• •• • •• • ••• • •• • • •• •• • •• • • • •• •••• • • •• • • • • ••• • • • •• • • ••• • ••• • • • ••••••••
• •• • • •• •• ••• • • •• • ••• •• • •• • • •••• • •• • • ••• • • • •• • • • • • • ••• • • •••• •• • • • • ••• • • • • • •••• • • •• • •• • • • • • •••• •• • • • • • •• • •• • •••• • ••• • • • •• • • ••• •• • • • ••• ••• • •• • • • • • •••• •• ••• • • •• • ••• ••• • • • • ••• • • •• •• ••• • • • ••• • • • • •• •• ••• •• • • ••• •• • •• • • • •••• ••• • •• • •• •• •• • •• • •• • • • • • • •• •• •• •••••• • • •• • ••• ••• • • •• ••• • • •••• • •
•• •• •••
••• •••• •••• ••
•••
•• •• ••••••••
••••• •••
• •• ••••
••• • •• ••• •• ••• • ••• •• •••• • • • ••• • • • ••••• ••• • • •• • • • • •• • ••• • • • •• •••• •• • ••• • • • •• •• • • •• • • •• • • ••• • • •• • •• • • • •••• •••• •• • ••• •• •• • • • • •••• • •• • •• •• ••• • ••• • ••••• ••• ••• • • ••• • •• • •• • • •• • •• ••••• • •• ••• • •• • • • • •• • • •• • • • • ••• • •• • • • •• • • •• ••• •• • • •• •• •• •• ••• ••••
• ••• •••• • •••• •••••
• •• •• ••••• •• •• •••• ••••
• •••
•••••• •••
• •••••• •• ••••
• • •••
• ••• • •• • •• • ••• •• ••• • • ••• •• • • •• •• ••• • • •• ••• •• •••• ••• • •• • • •• • • • • • • •• • •• • •• • • • •• •• ••• • ••• • •• ••• •• •• • •• • •• • • • • • • • • ••••• •• • •• • •• • • •• • •• ••• •••• • •• • • ••• ••• • • • •• • • •• •••• • •• • ••• • •• ••• • •••• •• •• ••• •• • • ••• • •• • • •• • • • • • • •• •••• • • •• • •• • • ••
• • •• ••••
•
• •• •• ••• •• ••••• ••••
••• •• •• • •• ••••••• •••
• • • • •• •• • • • •••
• • • •• • •••• • • • • • • •• ••• • •• • •• •• • ••••••• • • •• ••• • • •••• • •••• • • • • • •• ••• •• •• • • •• • • ••• •• •• • • • • • • •• • • •• • • •• •• •• •• ••• •• • • • • •• • • • • • • • • •• •• • •• • •• • • • • ••••• •• • • • •• • •••• • • ••• • •• •••••••• ••••• •••
• ••• • •• • • ••• ••• •• • • • •• •• ••• ••• •••• • • •• ••• •• • ••• ••• • ••• ••• • • •• • • • •••• • •
• •••
• ••••• ••
• ••• ••••••••••••••
• • • • •• • • •
• • • • •• • • • • • • • •••• ••• •• • ••• • ••• • ••• • • •• • •• • • •• • •••• •••••• • • ••• • • •••• • •• • • • • • • • • • •••••• • • •• • ••• ••• • • •• •• ••• • ••• •• ••• • • • • • • • ••• ••• •• • • • • • ••• ••• •• • •••• • • • ••• • ••• • •• •••• • •• • ••• •• • •• • • •• • •• •• • • • • •• ••• •• • • •• • •• • •• •• •• ••• •• • • • • •• • • • • • •• • •• •• • •• • •• • • • • • • •• ••• • • •• • •••
•• •••••
• • •••• • ••• ••• • • • •
• • ••• • • •• • •• ••• • ••• • •• •• • ••• ••• •• • • •• ••• • • • • • • • • • •• •
• • ••• •• •• •• ••• •• • • •• •• • •••••• • • •• • • •• ••• •••• • •• ••• •• ••• • • • •••• •• • •• ••• •• ••• • ••• •• •••• • • • ••• • • • ••••• ••• • • •• • • • • •• • ••• • • • •• •••• •• • ••• • • • •• •• • • •• • • •• • • ••• • • •• • •• • • • •••• •••• •• • ••• •• •• • • • • •••• • •• • •• •• ••• • ••• • ••••• ••• ••• • • ••• • •• • •• • • •• • •• ••••• • •• ••• • •• • • • • •• • • •• • • • • ••• • •• • • • •• • • •• ••• •• • • •• •• •• •• ••• ••••
• • •• • • • •••• • • • • •• •• • • • ••••
•
2513AU_020508_NW_Dealer.indd2 2
2513AU_020508_NW_Dealer.indd2 2
www.discusdental.com
• • • • •• • • •• ••• • • • •
8/12/08 5:16:19 PM
8/12/08 5:16:19 PM
8/12/08 5:16:19 PM
(Vita Shade Guide ključ – boje
poređane po vrednosti, od najsvetlije do najtamnije: B1 A1 B2
D2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3.5
B4 C3 A4 C4.)
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
12
IPS Empress Direct –
vrhunski kompozit
u direktnoj restaurativnoj terapiji
Zaštita i čuvanje zdravih
zubnih struktura veoma je
važan aspekt restauracije lezija tvrdih zubnih tkiva. Primenom savremenih kompozitnih
materijala, može se primeniti konzervativni koncept
preparacije, jer se uklanja
minimum tkiva, koji je neophodan za pristup i odstranjenje kariozne lezije.
Nadalje, kako je otkriveno
još pre dvadesetak godina,
jaka adhezivna veza između nadoknade i zuba krucijalna je za stabilnost preostale zubne strukture. Ovaj
nalaz uticao je na razvoj čitave palete različitih adheziva
i kompozitnih materijala.
Najnoviji predstavnik firme
Ivoclar Vivadent (Schaan, Liechtenstein) na polju kompozitnih materijala za direktne
restauracije jeste svetlosno-
Slika 6
Slika 2
Slika 1
Slika 3
Slika 1. Početna situacija
Slika 2. Pristup karioznoj leziji
Slika 3. Situacija nakon uklanjanja karijesa i
direknot prekirvanja pulpe na zubu 26
Slika 4. Dno proksimalno kaviteta prekriveno
tečnim kompozitom
Slika 4
Slika 5. Oštri uglovi popunjeni su sa
Tetric EvoFlow
Slika 5
polimerizujući, nanohibridni kompozit IPS Empress Direct, koji poseduje izvanredne
karakteristike, pogotovo kada
je estetski faktor u pitanju. Novi
kompozit je indikovan za restauraciju svih klasa kaviteta. Ukupan sadržaj neorganskih punioca iznosi 75-79 težinskih ili 5259 zapreminskih procenata, sa
veličinom primarnih čestica od
40 do 3000 nanometara i srednjom veličinom od 550 nm.
Novi monomer sastoji se
od dimetakrilata sa reduko-
Slika 7
Slika 8
Slika 10
Slika 11
vanim sadržajem bis-GMA.
Na ovaj način, smanjuje se kontrakcija i lepljivost. Zahvaljujući
novih hemijskim formulama
(prepolimeri, nanomodifikatori
i fini iterbijum-trifluorid punioci), dentinski materijal pokazuje veću rentgen-kontrasnost
i lakše se adaptira na adhezivni sloj. Prema proizvođaču, gleđni materijal manje je
podložan trošenju zahvaljujući
nanomodifikatorima, barijum
alumminijum silikatnom staklu i silicijum-cirkonijum-dioksid mešanom oksidu u formuli.
Slika 9
Dodatno, postižu se bolji i dugotrajniji rezultati poliranja.
Još jednu inovaciju predstavlja opalescentni materijal,
koji, kada se koristi u incizalnoj regiji, daje efekat opalescentnosti, odnosno, plavičast
odsjaj u odbijenom i crvenkasti
odsjaj u transmitovanom svetlu.
Klinička procedura
U ovom članku, predstavljen je slučaj sa direknom adhezivnom restauracijom klase I i
klase II na zubima 24, 25 i 26,
pomoću svetlosno-polimerizujućeg nonohibridnog kompozita
IPS Empress Direct-a. Takođe, nano-optimizirani kompozit Tetric EvoFlow (Ivoclar
Vivadent, Schaan, Liechtenstein) korišćen je kao tečni
kompozit.
Klinička i radiološka pretraga
otkrila je primarnu karijesnu
leziju distalno na zubu 24, mezijalno na zubu 25 i okluzalno
na zubu 26, kao i sekundarni
karijes ispod okluzo-distalne kompozitne nadoknade
na zubu 25 i mezio-okluzalne kompzitne nadoknade na
zubu 26, koje postoje na ovim
zubima duži vremenski period (slika 1). Prvi korak podrazumeva uklanjanje postojećih ispuna i eksponiranje
karioznih lezija (slika 2).
Slika 6. IPS Empress Direct špricevi
Slika 7. Svaki sloj kompozita zasebno je polimerizovan
Slika 8. Završena nadoknada na zubu 25, matrice postavljene oko zuba 24 i 26
Slika 9. Tetric EvoFlow nanešen na vertikalni zid proksimalnog sandučeta na
mezio-palatinalnoj strani
Slika 10. Dentinski i gleđni materijali nanose se u slojevima
Slika 11. Izgled gotove nadoknade
Slika 12
Slika 12. Izgled nadoknade dve nedelje nakon tretmana
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
Nakon odabira boje zuba,
postavljen je koferdam, u cilju postizanja suvog radnog
poolja. Zatim je karijes uklonjen u potpunosti. Kavitet na
zubu 25, koji distalno doseže
skoro do pulpe, i mezijalno
eksponirana pulpa na zubu
26 tretirani su sa kalcijumhidroksidom i potom prekriveni glass-jonomer cementom (Vivaglass, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein,
(slika 3)).
trice, u cilju sprečavanja njenog
negativnog uticaja na polimerizaciju (slika 11). Izvanredna
marginalna adaptacija i boja
materijala pokazuju pun efekat u savršenom uklapanju
sa zubnim strukturama.
Nakon ukalnjanja viškova,
koferdam je uklonjen i provereno je stanje okluzije. Nadoknada je potom ispolirana.
Konačno, nanešen je sloj Flu-
13
or Protector-a (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein)
na površinu zuba.
Slika 12. pokazuje izgled
nadoknade dve nedelje po
tretmanu. Nadoknada se neprimetno uklopila u okruženje prirodnih zuba. DT
www.dentaltribune.com
Molimo Vas da nas obavestite
o svakoj promeni Vaše adrese
ukoliko želite da dobijate
redovno Dental Tribune
Počevši od zuba 25, postavljene su odgovarajuće matrice i
postavljeni kočići. Nakon dezinfekcije pomoću hlorheksidina,
kavitet je nagrizen total-etch
tehnikom i zatim je nanešen
adheziv (slika 4). U kavitet je zatim nanešen sloj tečnog kompozita (Tetric EvoFlow, (slika 5)).
Prvo su tretirani oštri uglovi prelaza između gleđi i matrice, u proksimalnim delovima kaviteta. Zatim je kompozit postavljen u podminiranim
zonama gleđi bez dentinske
osnove, nakon čega je tretirana celokupna površina dentina. Kompozit je potom svetlosno polimerizovan.
Poverenje
Pouzdanost
Estetika
Empress Direct
IPS
U sledećoj fazi, zub je rekonstruisan u slojevima, koristeći dentinski i gleđni materijal, iz palete IPS Empress
Direct (slika 6). Svaki sloj je
zasebno polimerizovan (slika
7). Materijali su aplikovani na
osnovu strukutre prirodnog
zuba, koji se sastoji od dentinskog i gleđnog sloja. Materijal
se lako adaptira i konturira.
Sa upotrebom IPS Empress Direct-a, gleđni sloj može
imati istu debljinu kao i sloj
prirodne gleđi. Ovo nije moguće postići sa drugim materijalima, jer njihova velika
translucentnost utiče na pojavu sivkaste boje.
Nakon skidanje matrice,
uklonjen je tanak sloj viška
kompozita i bonda u proksimalnoj zoni, i zub je obrađen diskovima za poliranje.
Matrice su zatim postavljene
oko zuba 24 i 26 i osigurane
kočićima (slika 8).
Na slici se može videti kavitet nastao uklanjanjem karijesa
(zub 26). Tetric EvoFlow je aplikovan kao baza, popunivši oštre
uglove kaviteta, kao i dentin.
(slika 9). Zubi su rekonstruisani
slojevitom tehnikom, uz upotrebu dentinskih i gleđnih boja (slika 10). Uobičajeno prebojavanje
fisura, ciljano je izbegnuto.
Završna polimerizacija sprovedena je nakon uklanjanja pa-
®
irectdirektne
Estheticrestauracije
Composite
Vrhunski estetski kompozit za
e th t
Jedini kompozitComposit
koji može
da nosi ime Empress!
• Izvanredne upotrebne
ing karakteristike
• Jednostavna aplikacija
tion
• Prirodne boje
de
• Superioran sjaj
www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | FL-9494 Schaan | Principality of Liechtenstein | Tel.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60
Distributeri u Srbiji i Crnoj Gori:
Akord Dental I Beograd: 011 3986122 I Kragujevac: 034 337713
Vetmetal I Beograd: 011 3613799
Dental Medical I Subotica: 024 554927 I Beograd: 011 2435356
Neodent I Beograd: 011 3089161
Plastdent I Niš: 018 230984
RSV Farmacia Montenegro I +382 20 260711
Hipokrat Sistem I Novi Sad: 021 4740600 I Beograd: 011 3015356
be
Poruka predsednika FDI: poziv na akciju
Od dvanaestog januara, pažnja celog sveta usmerena je na Haiti i na
razaranje koje je opustošilo zemlju
koju je pogodio zemljotres jačine 7
stepeni po Rihteru. Slivaju se poruke predstavnika FDI iz celog sveta,
koje izražavaju saučešće zbog gubitaka svih na koje je ovaj nemili
događaj uticao, kao i zabrinutost za
kolege iz Udruženja stomatologa
Haitija, te pitanja o tome kako pomoći. Kako se napori za obnovom
nastavljaju, jasno je na osnovu slika koje nam stižu sa Haitija da je,
uz neodložnu i očajničku potrebu
za hranom, vodom i smeštajem,
hiljade ljudi koji su imali sreću da
prežive, suočeno sa ozbiljnim povredama vilice i lica, kao i sa ranijim problemima u vidu zubobolje i
nelečenih dentalnih bolesti.
FDI (Svetska stomatološka federacija) pridružila se kampanji
regionalne organizacije Latinske
Amerike LARO/FOLA i redakcije
„Dental Tribune International“
koje su je započele radi pružanja
pomoći stanovništvu i stomatolozima na Haitiju. FOLA predvodi
kampanju, pozivajući proizvođače
stomatološke opreme i pribora i
stomatologe koji žele da doniraju
stomatološke instrumente, materijal i opremu radi podrške dugoročnoj obnovi na Haitiju. Pozivam
članove FDI i sve stomatologe gde
god se nalazili, da podrže napore
za ponovnim uspostavljanjem sektora stomatoloških usluga na Haitiju. Za više informacija o ovoj kampanji na raspolaganju je dr Adolfo
Rodriguez, predsednik udruženja
LARO/FOLA ([email protected]).
Dr Roberto Vianna
FDI President
Počela je registracija za učešće na kongresu 2010.
u Salvadoru de Baiju u Brazilu
Postupak registracije za učešće
na Godišnjem kongresu FDI
2010. u Salvadoru u Brazilu otvoren je 25. januara. Kongres zajednički organizuju FDI i Udruženje
stomatologa Brazila (ABO) u sunčanoj brazilskoj državi Baija, uz
obećanje da će kongres biti inspirativan, da će obuhvatiti različite
samo kao jedan od najvažnijih finansijskih centara Brazila, već i
po brojnim kulturnim događajima
koji se organizuju tokom cele godine. Domovina kapuere, bosa nove
i najveće karnevalske proslave na
svetu, ova bivša prestonica Brazila – koja se nalazi u regiji snažnog
ekonomskog razvitka – predstavlja
će izlagati neki od vodećih svetskih
predavača. Teme su osmišljene sa
namerom da predstave nove trendove kako na području tehnologije,
tako i na području brige za pacijente; da podstaknu razgovor o javnim
strategijama i privatnoj praksi; da
pruže uvid u istraživanja, obuku i
kliničku praksu; da ohrabre debatu o udruženom delovanju stomatologa i drugih zdravstvenih profesija radi postizanja boljeg opšteg i
oralnog zdravlja.
Više informacija o naučnom
programu za 2010. i o registraciji za
ovogodišnji kongres FDI, posetite
veb-sajt FDI www.fdiworldental.
org. FDI
Zahvaljujemo se Ministarstvu turizma Brazila na fotografiji
naučne programe (akreditovane
od strane ADA CERP organizacije za akreditovanje programa
kontinuiranog obrazovanja),
Svetsku izložbu stomatologije, kao i bogat prateći program
upoznavanja kulture na kraju
svakog radnog dana, uz uživanje
u tradicionalnim plesovima, muzici i kuhinji Baije.
Salvador de Baija nalazi se na
severoistočnoj obali Brazila i treći je grad po veličini. Poznat je ne
odgovarajuće kulise za ovogodišnji
kongres FDI koji će biti održan pod
motom „Lokalni izazovi, globalna
rešenja“.
Kongres FDI je jedini međunarodni skup stomatologa koji podrazumeva poslovno i strateško okupljanje lidera više od 130 nacionalnih udruženja stomatologa, sa vizijom da unaprede stomatologiju i
oralno zdravlje. Naučni program za
2010. obuhvatiće najvažnije teme
stomatološke profesije danas, koje
Da li ste znali?
Veoma velik broj stomatologa živi i radi u Brazilu. U ovoj
zemlji ima 227.000 profesionalaca, od toga 43.000 specijalista i
40.000 studenata stomatologije,
uz hiljade protetičara, dentalnih higijeničara i stomatoloških pomoćnika. Sa 187 visokih
škola stomatologije i više od
500 lokalnih udruženja (od toga
320 ogranaka ABO), Brazil ima
najveću mrežu za kontinuirano
obrazovanje u stomatologiji na
planeti.
FDI kalendar događaja za 2010.
Kontinuirano obrazovanje
2010. je još jedna godina koja donosi veliki broj aktivnosti za FDI komitet za kontinuirano obrazovanje: planirano je 28 programa koji obuhvataju brojne teme i koji će se održati u različitim regionima širom sveta.
Neki od nastupajućih događaja su: Prevencija – Osnovna periodontalna
terapija, Planiranje tretmana (predavač je profesor Niklaus Lang), Povezanost periodoncije i endodoncije, Zamke u tretmanu kanala korena
(predavač dr Robert Ng, predavanje će biti održano u Nepalu 27. februara), 19. međunarodni kongres Udruženja stomatologa Rumunije biće
održan od 11. do 13. marta u Bukureštu. Kompletan kalendar programa kontinuiranog obrazovanja FDI za 2010. možete pogledati na veb
adresi http://www.fdiworldental.org/content/continuing-education
Kompletan raspored sastanaka FDI u 2010. možete pogledati na vebsajtu FDI www.fdiworldental.org. FDI
Obnovljen je status „zvaničnih
odnosa“ FDI sa Svetskom
zdravstvenom organizacijom
na 126. Sastanku izvršnog odbora
Izvršni odbor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) obnovio
je status FDI kao „nevladine
organizacije u zvaničnim odnosima“ tokom 126. sesije odbora
održane u Ženevi u Švajcarskoj
od 18. do 23. januara. Novoizabrani pomoćnik direktora FDI i
predsedavajući komiteta FDI za
javno zdravlje, dr S.D. Shantinath i rukovodilac FDI projekata
javnog zdravlja i savetodavnih
projekata, Jon Crail, prisustvovali su ovom sastanku, zajedno sa
predstavnicima Svetske alijanse
zdravstvenih radnika (WHPA).
Sastanak Izvršnog odbora otvoren
je izveštajem generalnog direktora SZO, dr Margaret Chan, koja je
naglasila ključne teme diskusija za
seriju sastanaka održanih tokom
nedelju dana, a koje su obuhvatale novosti u vezi sa naporima za
pružanjem humanitarne pomoći
Haitiju, izveštaj o postignutim rezultatima tokom aktivnosti u vezi
sa Milenijumskim ciljevima razvoja SZO, kao i priznanje efikasnom međunarodnom odgovoru u
smislu obuzdavanja širenja virusa
H1N1 do aktuelnog datuma. (Kompletna verzija izveštaja dr Chan
može se preuzeti sa web sajta SZO
www.who.int).
Odluka Stalnog komiteta za nevladine organizacije Izvršnog odbora
SZO da obnovi status FDI (Svetske
stomatološke federacije) kao „ne-
vladine organizacije u zvaničnim
odnosima“ zasnovana je na izveštajima koje je FDI podnela, a koji
sadrže prethodne i tekuće planove
rada u vezi sa javnim zdravljem.
Komitet je posebno preporučio da
se formalno prizna doprinos i kontinuirana podrška FDI postizanju
ciljeva SZO. Predstavnici FDI učestvovali su i u diskusijama o drugim temama dnevnog reda koje
su u vezi sa oralnim zdravljem i
stomatološkom praksom, uključujući i izradu nacrta globalnog kodeksa zapošljavanja zdravstvenih
radnika, implementaciju strategije
prevencije i kontrole bolesti koje
nisu zarazne (od kojih su bolesti
zuba najčešće hronične bolesti),
kao i stalno praćenje napretka u
ispunjenju Milenijumskih ciljeva
razvoja. FDI
About the publisher
Publisher
Tour de Cointrin, Avenue Louis Casai 84,
Case Postale 3
1216 Cointrin – Genève, Switzerland
Phone: +41 22 560 81 50
Fax: +41 22 560 81 40
E-mail: [email protected]
Web site: www.fdiworldental.org
FDI Communications Manager
Aimée DuBrûle
FDI Worldental Communiqué is published
by the FDI World Dental Federation. The
newsletter and all articles and illustrations
therein are protected by copyright. Any utilisation without prior consent from the editor or publisher is inadmissible and liable to
prosecution.
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
ZU
BN
A
15
TE
H
Nove mogućnosti u
izradi protetskog rada
na implantatima
N
IK
A
Autor: Mila Simonović, viši zubni tehničar
Uspešna zubna nadoknada je
rezultat interdisciplinarne saradnje, izmedju stomatologa i
zubnih tehničara.
Danas u praćenju novih
stomatoloških trendova, zubni tehničari nisu više orijentisani samo na tehničke detalje koji su neosporno važni,
nego moraju da vode računa i
o tome da su pacijenti veoma
dobro informisani i zahtevni.
Odlučujući se za implantološka rešenja pacijenti ponekad očekuju maksimalna
rešenja u funkcionalnom i
estetskom smislu. Tu i nastaju
najveći problemi. Ovi veoma
kompleksni protetski radovi zahtevaju sinhronizivanu
edukaciju implantologa, protetičara i zubnog tehničara.
Nije redak slučaj da se od zubnih tehničara očekuju madjioničarska rešenja, iako su preduslovi za rad u tehnici postavljeni
još u toku ugradnje implantata.
Upravo zato izrada zubotehničkih radova na implantatima podrazumeva velike izazove koji
zahtevaju veliko znanje, preciznost, veštinu i umetnost, ali
pri tome često dolazi do raznih
varijacija i potpunih apsurdnih
rešenja.
Kod izrade ovakvih nadoknada potrebno je znanje iz
oblasti implantologije, poznavanje različitih implantoloških sistema, poznavanje svih
tehničkih faza i posedovanja
odgovarajućih instrumenata.
Nova dimenzija u zubnoj tehnici ogleda se u kreaciji i vizuelnom postignuću estetskog dela
koji se odnosi na izgled i odnos
crvene i bele estetike. Koliko je
važna estetika belih zuba u implantologiji, toliko je od izuzetnog značaja i izgled gingivalnog
dela nadoknade. Estetiku ne
čine samo sjajni i beli zubi, već i
zdrava gingiva. Pacijenti kod kojih se planira implantološka rehabilitacija, očekuju kompletno
estetsko i funkcionalno rešenje.
Izrada ovih nadoknada podrazumeva dobru podršku savremene i moderno opremljene
zubne laboratorije koja mora
ispratiti sve postavljene indi-
kacije, kao i individualne zahteve pacijenata.
Može se dogoditi da na
samom kraju pacijent bude
nezadovaljan krajnjim rezultatom. Razlog za to je nedovoljno dobro planiranje terapije, greške u pozicioniranju
implantata. Zato se naglašava da implantologija bude
vodjena protetikom, što podrazumeva neophodno učestvovanje zubnog tehničara
od početka terapije.
Na mnogim stručnim skupovima i kursevima najčešća
su predavanja iz hiruškog i
protetskog dela bez laboratorijskih faza. Veoma retko se
prikazuje rad od početka do
kraja. Osim toga veliki je problem što nema sinhronizovanih kurseva za stomatologe i
zubne tehničare.
Kako bi trebalo da se radi a
kako se radi, pravo je pitanje?
Tehničke faze
Otisak* mora da bude uzet
adicionim silikonima, sa preciznim i stabilno pozicioniranim transfer analozima, potpuno spojenim sa implantat
replikama. Tehničar ne sme
preći na fazu izlivanja radnog modela ukoliko transfer
analozi nisu ispravno pozicionirani.
Radni model* se priprema
tako što se prvo izrađuje gingivalna maska-veštačka gingiva,
koja mora biti od meke silikonske
mase. Ona treba da je pravilno
aplikovana tako da se lako može
skidati i po potrebi zasecati skalpelom, kod izrade gingive od keramičkih materijala. Model se lije
od super tvrdog gipsa.
Suprastrukture* se ušrafe u
replike-analoge na gipsanom
modelu. Zatim se pristupa paraleliziranju i obradi suprastruktura u dentalnom paralelometru.
> DT
strana
16
16
<
DT strana 15
Zagrizajne šablone * se izrađuju preko suprastruktura na
radnom modelu. Posle uzimanja MVO u ordinaciji, pristupa
se unošenja modela u artikulator u zubnoj laboratoriji.
Modelacija*. Pre modelovanja metalne konstrukcije na
implantatima, važno je jasno
izanalizirati odnos implantata
i gingive, kao i sve faktore od
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
kojih zavisi vidljiva zona i prelaz između belog i crvenog dela.
Modelovanje se uglavnom izvodi pomoću specijalnog autopolimerizujućeg akrilata koji je
dimenzionalno stabilan i visoko
precizan. Dalji postupak se odnosi na uobičajene faze ulaganja i livenja konstrukcije.
Metalna konstrukcija* se
obrađuje uobičajenim načinom
i postavlja na suprastrukture na
radni model. Važno je da ne postoje prostori ili zazori između
implantata i metalnih kapica.
Privremene krunice* se
izrađuju na suprastrukturama
koje su na radnom modelu i prilagođavaju se antagonistima.
Lekar u ordinaciji proba metalnu konstrukciju na zašrafljene
suprastrukture u implantate u
ustima pacijenta. Preko metala
uzima otisak, koji se izliva i taj
radni model služi za izradu keramike. Posle uzimanja otiska,
lekar cementira privremene
krune. Na ovaj način u jednoj
seansi lekar proba metalnu
konstrukciju i bez prebacivanja
suprastruktura postavlja provi-
zorije. Na taj način postižemo
precizniji odnos i poziciju suprastruktura u ustima pacijenta.
kvržice. Završnu fazu čini glaziranje keramike koje prethodi
cementiranju u ordinaciji.
Keramika* - nanošenje, oblikovanje i sinterovanje keramike
je uobičajeni način za dobijanje
krunica i mostova i postizanje
maksimalne estetike. Kod izrade krunica i mostova na implantatima od velikog značaja je pravilno fasetiranje bočne regije.
Neophodno je izvesti i proveriti
propulzione i lateralne kretnje
u artikulatoru, zatim pravilno
oblikovati vodeće i potporne
Zaključak: Izrada zubnih
nadoknada na implantatima
zahteva permanentno usavršavanje zubnih tehničara i
saradnju kompletnog tima.U
toku rada neophodna je velika
preciznost i odgovornost kako
bismo postigli maksimalne rezultate i ispunili očekivanja naših pacijenata. DT
Premium - radionica Heraeus Kulzera
u Wasserburgu/Bodensko jezero
Zubna linija Premium – jedna za sve?
Autor: Frank Porške (Frank Poerschke), majstor dentalne tehnike
Nakon uvođenja Premium
lateralnog zuba na tržište,
sada sledi odgovarajući frontalni zub kako bi se kompletirala linija Premium zuba.
Da bi se novi akrilatni zub
konstruisao i konačno probio
na tržište, treba uzeti u obzir
veliki broj faktora i zahteva.
Kako proizvod prolazi? Funkcionišu li koncepti u praksi
kao i u teoriji?
Ključne reči: akrilatni zubi,
zubna linija Premium, oblik i
funkcija
zubne linije činili su majstori
dentalne tehnike kao i saradnici Heraeus Kulzera, a drugi
deo činili su iskusni protetičari koji su dobili mogućnost
da se upoznaju sa novom
zubnom linijom i steknu prva
iskustva.
Sadržaji
Deo učesnika radionice
za razvoj i realizaciju nove
Cilj ove radionice bio je
razmena mišljenja između
onih koji su radili na razvoju
Odgovori na ova pitanja potražili smo u jednoj radionici
Heraeus Kulzera u Wasserburgu na Bodenskom jezeru.
i onih koji učestvuju u praktičnom radu s ovom zubnom
linijom kako bi se dobio stručan sud, i odgovor na pitanje
da li željena funkcionalnost
može biti postignuta,odnosno,
da li bi bila isplativa.
Trebalo je diskutovati o
tome da li Premium zub dozvoljava varijacije u postavi
zuba bez naknadnih ubruša-
vanja grizne površine i koliko
se mogu primijeniti moderni
koncepti okluzije i postave
zuba.
Tog dana posebnu pažnju privukao je novi Premium prednji
zub koji ovom stručnom skupu
nije samo predstavljen vizuelno,
nego su ga, prvi put, dali u upotrebu kako bi se mogao probati i
njime eksperimentisati.
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
Ideja
Najprije je majstor dentalne tehnike Folker Broš (Volker Brosch), koji je učestvovao u kreiranju novih oblika
zuba, na predavanju je izložio svoja zapažanja i zahteve
koji se nameću u vezi sa upotrebom ovog novog zuba.
1. Zahtevi za lateralni zub
Prvobitni cilj bio je da se
razvije lateralni zub koji
treba da bude usklađen sa
specijalnim zahtevima kod
kombinovanih zubnih nadoknada. Pored toga volumen
zuba prilagođen je volumenu
prirodnih zuba. Veća vertikalna dimenzija omogućava
ugradnju veza (atečmena) ili
lepljenih spojeva u zub bez
problema. To je uticalo i na to
da se oblikuje grizna površina koja se bez većih brušenja
može potpuno funkcionalno
uklopiti u preostali zubni niz,
kako kod eugnatih tako i kod
disgnatih situacija.
2. Šta se traži kada se radi o
prednjem zubu
Folker Broš (Volker Brosch) je na temelju upečatljivih
snimaka prednjih zuba ljudi
različite životne dobi dokumentovao izjavu da su oblici zuba funkcijski oblici. Od
nicanja mlečnih zuba njihovom međusobnom funkcijom
nastaju individualne pojave
trošenja, koje čak mogu dovesti do promene oblika. Zub
koji je nikao u dečjem dobu
s ovalnim osnovnim oblikom,
dobija abrazijom u starosti
trouglasti oblik.
Ova saznanja dovela su do
toga da se razvije zub koji
u slojevitoj građi treba da
bude tako strukturiran da se
pre svega može obeležiti kao
mladenački, ali i da ciljanim
brušenjem dobije oblik i boju
zuba koji su prikladni za starije pacijente. Mnogim prednjim zubima za proteze nedostaju anatomski korektno
oblikovane aproksimalne i
palatinalne površine. Deluju
dvodimenzionalno
pa ih i laici prepoznaju kao
veštačke i neprirodne. Te slabosti su ispravljene na novim
prednjim zubima. Palatinalni
volumen proširen je pravilno
oblikovanim rubnim grebenima i tuberima, te tako novooblikovani zub u celini deluje
trodimenzionalno.
Struktura površine stvara veći prelom svetlosti tako
da taj prednji zub deluje više
kao telo, a manje kao površina. Taj oblik tela se strukturom labijalne površine koja
odgovara prirodnim prednjim
zubima još i pojačava.
Izrada
Učesnicima je, prilikom vođenja kroz proizvodne prostorije, postalo jasno kako je teško
izraditi zub s njegovim karakterističnim osobinama u
obliku, boji i strukturi slojeva
i površina.
Kompanija Heraeus Kulzer
se u gradnji oblika oslanja na
modernu CAD-CAM tehnologiju. Prednost te tehnologije
je u tome što se levi i desni
niz zuba može izraditi apsolutno jednako, poput slike u
ogledalu. Kod izrade oblika
galvanskim postupkom ne
mogu se izbeći odstupanja.
Sintetski materijal se stavlja metodom ubrizgavanja u
kalupe, a to rezultira visokim
vrednostima čvrstoće i homogenosti materijala.
Praktična primena
Nakon obilaženja proizvodnih prostorija prešlo se
na praktični dio. U prostorijama za obuku pomoću „živih
kataloga oblika zuba“ predstavljene su i objašnjene različite veličine i oblici zuba.
Tada su učesnici dobili priliku da sami prosude kakva je
primena Premium zuba. Pod
vođstvom profesora Kordassa
na Univerzitetu Greifswald
izrađen je virtualni artikulator, na kojem se mogla proveriti teorijska valjanost funk-
cije lateralnih zuba. Virtualni
artikulator je kratko rečeno –
računarski softver. On sadrži
trodimenzionalno skenirane
podloge. Na displeju računara mogu se virtualno prikazati pojedini zubi kao i čitavi
situacijski modeli, digitalizovane informacije, a može se
izračunati i tok okluzionih
pokreta. Trebalo je samo potvrditi da li je u praksi održivo
ono što je teorija obećala.
Diskusija
Ciljevi za Premium zube
bili su postavljeni visoko. Ako
se posmatra velika ponuda
veštačkih zuba na tržištu,
merilo za nešto novo i bolje
mora biti vrlo visoko.
Kompanija Heraeus Kulzer
je u pripremi napravila važan
i odlučujući korak: zamoljen je
jedan dentalni tehničar da objasni koji su to zahtevi važni da bi
se poboljšali veštački zubi.
Pre svega, predviđen je zub
za kombinovan protetski rad.
Iz toga nije nastala samo multifunkcionalna grizna površina, nego i multiindikativan
proizvod za izradu parcijalnih
i totalnih proteza. Centrični
položaj okluzalnih površina
je jasno definisan.
Sa statički važnim kontaktnim tačkama mogu se kod
totalnih proteza postaviti zubi
prema konceptu zub prema
zubu ili zub u odnosu spram
dva zuba.
Varijabilnom mogućnošću
postave zuba, odnosno, griznih površina mogu se opskrbitisve klase po Anglu bez
potrebe prebrušavanja zuba.
Dentalni tehničar ne mora
svoje pouzdane koncepte podešavati na novi zub, već integriše ovaj proizvod u svoj
način rada.
Drugi važan korak bio je da
se primeni virtualni artikulator, kako bi se funkcionalni
aspekti pravovremeno proverili
i po potrebi mogli optimizirati.
Stomatognati sistem čoveka sigurno se ne može ovim softverom simulirati u svim pojedinostima, ali je to svakako
napredak u odnosu na način
kako funkcionišu uobičajeni
artikulatori.
Premium frontalni zub nudi
se tržištu uz već postojeće „potpuno anatomske zube“.
On se može uzeti kao gotov
proizvod iz „pločice“ garnitura zuba u postavljanje zuba,
jer pri tome odgovara najvišim estetskim i funkcionalnim zahtevima.
Takođe su moguće mere
funkcionalnog brušenja i subtrahirane korekture oblika
zuba ako se industrijski proizveden zub gleda kao poluproizvod.
Naglašeni oralni i aproksimalni rubni grebeni čine
dovoljno velike kontaktne povr-
17
Molimo Vas da nas obavestite o
svakoj promeni Vaše
adrese ukoliko želite da
dobijate redovno
Dental Tribune
šine koje odgovaraju interproksimalnim površinama abradiranih zuba odraslog čoveka.
To omogućava dentalnom
tehničaru da izbegne neugodne situacije kada treba
zatvoriti veliki prostor ispod
kontaktne tačke ili neprirodno velike interdentalne papile ili kada treba izbrusiti zub
i tako nekontrolisano promeniti oblik zuba.
Zaključak
Heraeus Kulzer se odvažio
na hrabar korak, ali oni koji su
radili na razvoju novog Premium zuba, ništa nisu prepustili
slučaju. Za dentalnog tehničara Premium zubna linija je
zaista rešenje „sve u jednom“
koje zadovoljava najviše zahteve estetike. DT
Kontakt
Frank Poerschke
c/o Dentallabor A-Poerschke
Nieverner Str. 28a
D-56130 Bad Ems
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
18
Prva vakcina u borbi protiv oboljenja desni
Autor: Daniel Zimmermann, DTI
u organizmu dolazi i do povećane proizvodnje brojnih
enzima za koje se pokazalo
da stupaju u interakciju i dovode do degradacije noseće
proteinske strukture.
Iako je moguće eliminisati bakterije primenom parodontalne terapije, one se
često pojavljuju pri ponovljenim infekcijama.
© Image from BigStockPhoto.com
Hong Kong/ Lajpcig, Nemačka: Naučnici sa Univerziteta u Melburnu u Australiji saopštili su da su u saradnji sa CSI Limited i Sanofi
Pasteur, najvećim bio-farmaceutskim kompanijama u
toj zemlji, započeli program
razvoja i plasmana vakcine
za lečenje oboljenja desni.
Ovaj program trajaće deset
godina, a uključuje istraživanje bakterijskih peptida
i proteina koji se ponašaju
kao okidač i aktiviraju imuni odgovor na parodontalne
upale. Vakcina se trenutno
ispituje na laboratorijskim
miševima, a uskoro se očekuju i klinički testovi, najavljuju istraživači.
Nov pristup kreiranju vakcine podrazumeva ciljano dejstvo
usmereno ka takozvanom „kolovođi“ grupe patogenih bakterija poznatih pod nazivom
P.gingivalis koje su uzročnici
parodontitisa. Prema naučnicima iz američkog konzorcijuma
za istraživanje P.gingivalis, povećano prisustvo ovih mikroorganizama potvrđeno je u većini
parodontalnih lezija, kao i u površinskim slojevima zdravog
tkiva. Kao propratna pojava,
Joga
„Parodontitis je ozbiljno oboljenje i stomatolozi se suočavaju sa ogromnim izazovima
prilikom lečenja, s obzirom
da većina ljudi nije svesna
oboljenja sve dok ne postane suviše kasno jer je infekcija
veoma uznapredovala“, navodi
profesor Eric Reynolds, izvršni
direktor Istraživačkog naučnog centra za oralno zdravlje i
dekan Stomatološkog fakulteta
Univerziteta u Melburnu. „Nov
pristup će omogućiti stomatolozima i pacijentima naročit
način lečenja“.
Ustaljena terapija kod parodontitisa uključuje ručno skaliranje i čišćenje zuba, pa čak
i operativne zahvate uz korišćenje hirurških instrumenata ili lasera, a sve u cilju zau-
stavljanja bakterijske infekcije.
Raynolds kaže da će njihova
nova linija vakcina verovatno
sprečiti dalji razvoj oboljenja, a
da je manje verovatno da će uticati na simptome i posledice već
nastalih oštećenja tkiva.
Kompanija „Sanofi Pasteur“
ima pravo na ekskluzivnu međunarodnu licencu za komercijalnu upotrebu intelektualne
svojine u vezi sa ovim proizvodima. DT
www.dental-tribune.com
Kompanija
Glaxosmithkline najavila je
eliminaciju cinka iz svojih
krema za učvršćivanje
zubnih proteza
Autor: Daniel Zimmermann, DTI
Hipokrat joga studio
Mitropolita Stratimirovića 6
Novi Sad
Amila Lukić
064-98 38 338
© Image from BigStockPhoto.com
Radnim danima i vikendom
Lajpcig, Nemačka: Zbog izjava potrošača u kojima se navode pojave neuroloških komplikacija izazvanih dugotrajnom
upotrebom, kompanija GlaxoSmithKline (GSK) objavila je
da eliminiše cink iz dentalnih
krema koje pod svojim brendom proizvodi širom sveta.
Britanski proizvođač je takođe izdao saopštenje kojim
upozorava potrošače o potencijalnim rizicima za zdravlje
u slučaju dugotrajnog izlaganja povećanim dozama cinka
koji sadrže kreme za učvršćivanje zubnih proteza, ali
naglašava da ovi proizvodi ne
prestaju da budu bezbedni za
upotrebu pod uslovom da se
potrošač pridržava uputstva
za upotrebu navedenom na
deklaraciji.
Cink je prevenstveno korišćen kao dodatak kremama
za zubne proteze da bi pobolj-
šao efekat učvršćivanja. Ipak,
nedavne studije pokazuju da
povećane doze ovog metala
mogu dovesti do taloženja u
telu tokom dugog niza godina, što kod nekih pacijenata može dovesti do paralize.
Zdravstveni stručnjaci preporučuju dnevnu dozu od 8
miligrama cinka za žene i 11
miligrama za muškarce. Dentalne kreme mogu da sadrže
i do 38 miligrama cinka po
gramu.
Dr. Howard Marsh, rukovodilac odeljenja za brigu o
zdravlju potrošača, komentarisao je najavu kompanije:
„Naša prevashodna briga je
bezbednost naših potrošača.
Preduzimamo ovaj korak jer
smo postali svesni potencijalnih zdravstvenih problema
povezanih sa dugotrajnom
upotrebom dentalnih krema
za zubne proteze koje sadrže
cink. Izveštaji o ovim pojavama su veoma retki, imajući
u vidu da nekoliko miliona
ljudi širom sveta koristi ove
proizvode“.
On je takođe izjavio da bi
oni pacijenti koji svakodnevno koriste dentalne kreme
trebalo da se konsultuju sa
svojim lekarom i da počnu
sa upotrebom alternativne
kreme koja ne sadrži cink.
Korišćenje previše kreme za
učvršćivanje može da ukaže
na to da proteza više ne prijanja savršeno.
GSK će početi da proizvodi
kreme koje ne sadrže cink i to
kod svih varijanti proizvoda,
u svim zemljama, do aprila
ove godine. Oznaka „ne sadrži cink“ biće jasno vidljiva na
novom pakovanju, saopšteno
je iz kompanije za Dental Tribune Online. DT
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
19
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
20
<
DT strana 1
Starenjem se gubi kolagen u
facijalnoj regiji i bore počinju da
se produbljuju. Kožni punioci se
ubrizgavaju neposredno ispod
kože da bi “ugojili” ove delove
lica i učinili da bore budu manje uočljive. Lice izgleda mlađe
i lepše. Botoks i dermalni punioci su savršeno komplementarni
sa estetskom stomatologijom.
Ja sam neko vreme obučavan
i imam iskustvo sa botoksom i
dermalnim puniocima i mogu
da kažem da su to vrlo jednostavni zahvati za stomatologe
koji su pravilno obučeni. Mi, stomatolozi svakodnevno dajemo
injekcije, a ovo je samo učenje
kako dati drugačiju vrstu injekcije koja je izvan usta, ali to je
ista regija lica u koju stalno dajemo injekcije. Mi takođe imamo
znatnu prednost u odnosu na
dermatologe, plastične i estetske
hirurge i medicinske sestre, koje
obično sprovode ove procedure,
zbog toga što možemo da damo
anesteziju u ovim regijama pre
nego što pristupimo proceduri
punjenja. Nikada neću zaboraviti da su pacijenti podvrgnuti
tretmanu dermalnim puniocima i augmentaciji usana, u toku
moje obuke, bili potpuno opušteni znajući da sam stomatolog,
osposobljen da dajem adekvatnu
anesteziju u ovoj regiji. Pacijenti
tretirani od lekara drugih spe-
cijalnosti bili su dosta napeti
i uznemireni i to je svakako
jedna od najvećih zamerki u
vezi sa dermalnim puniocima.
Mnoga državna regulaciona
tela dopuštaju stomatolozima
opšte prakse da pacijentima
ubrizgavaju botoks i dermalne
punioce. Pitanje je da li postoji
tržište za ovakvu vrstu usluga?
U 2008. god. skoro 5 milijardi
američkih dolara potrošeno je
na botoks i dermalne punioce u
SAD. Razmislite o ovom - to su
THE 1st SESSION
OF THE 4th GROUP
BEGINS ON MAY 13, 2010
ΑTHENS - GREECE
A series of advanced seminars certified by the European Association of Implantologists
(BDIZ-EDI) and the University of Cologne
FACULTY:
Dr. Peter Ehrl, Dr.med.dent., Dentist, Oral surgeon, Specialist
Implantology
Dr. Detlef Hildebrand, Dr.med.dent., Dentist, Dental Technician
Dr. Klaus U. Benner, Prof.Dr.med., Anatomy demostration on
human codavers
Dr. Christian Berger, Dentist, Oral Surgeon, President BdiZ EDI
Dr. Fred Bergmann, Maxillofacial Surgeon
Dr. Ronald Younes, DDS, MS, Ph.D., Oral Surgeon
Dr. Nabih Nader, DDS, CES, DU, Oral Surgeon
Dr. Katja Nelson, DDS, PhD, Clinic for Oral- and Maxillofacial
Surgery and Navigation and Robotics
Dr. George Goumenos, DDS, MS, DrOdont, Periodontist
Dr. Spyros Karatzas, DDS, MS, DMD, Periodontist
Dr. Nikos Krompas, DDS, General Dentist
Dr. Constantinos Laghios DDS, MS, Endodontist
Dr. Stratis Papazoglou DDS, MS, PhD, Assistant Professor
University of Athens, Greece
Dr. Stavros Pelekanos Dr.Med. Dent, Assistant Professor
of Prosthodontics, University of Athens, Greece
Dr. Nikos Raptis DDS, Prosthodontist
Dr. Ioannis Fakitsas DDS, DrOdont, Maxillofacial Surgeon
A comprehensive program on Implantology, designed to cover all the current aspects of the modern Implantology from the treatment planning till
the insertion of the implants and their
prosthetic restoration.
During the educational program, participants will present cases out of their practice
– placing implants their selves - in power
point format.
All sessions are conducted in English.
Fee
8.100€
LIMITED NUMBER
OF PARTICIPANTS
SPONSORS:
PERIOD 2010
Location:
Athens - Berlin
pare koje su potrošene na nehirurške estetske zahvate koji
nisu bili neophodni, a taj novac
je mogao biti potrošen na estetsku stomatologiju. Interesantno
je da su ovi zahvati postali vrlo
popularni u nesigurnim ekonomskim uslovima zato što pacijenti žele da urade nešto da bi
izgledali bolje a ovi tretmani su
mnogo pristupačniji od estetske
hirurške intervencije.
Kao i sve drugo što radite i
ovo zahteva obuku, ali je ona
za nas stomatologe vrlo kratka
zbog toga što mi znamo kako da
lako damo injekciju dobro smo
upoznati sa anatomijom lica.
Često držim kurseve o botoksu
i dermalnim puniocima i stomatolozi su zadivljeni kako su
ovi tretmani jednostavni u poređenju sa svim drugim što mi
radimo u svakodnevnoj praksi.
Pronaći modele za vežbanje je
jednostavno: počnite sa rodbinom i prijateljima koji će se boriti da vam dopuste da vežbate
na njima. Ako želite još dokaza
za moju tvrdnju pitajte žene u
vašoj ordinaciji, da li su imale
ili bi želele da se podvrgnu botoksu ili terapiji sa dermalnim
puniocima. Bićete preplavljeni
pozitivnim reakcijama.
Koja je sledeća velika stvar
koja će se desiti u stomatologiji? Ona bi mogla da se dogodi
ako počnemo da se proširujemo
sveru rada i na oralnu i maksilofacijalnu regiju, a što je u okviru uobičajenih veština svakog
stomatologa. Sve što vam je potrebno jeste znanje i ordinacija.
Tada ćete biti u stanju da pružite ove nove usluge vašim pacijentima i da zaista upotpunite
ponudu vaše estetske stomatološke ordinacije. DT
O autoru:
Total duration
of the lessons:
16 days of clinical
education.
The implants from A to Z:
Surgery, Prosthetics,
Management of Soft and
Hard Tissues, Treatment of
Complex Cases, Management of Implant Practice,
Live Surgeries, Hands on/
Workshops
Session I
Μay 13 - 16, 2010 Αthens
Session IΙ
July 8 - 11, 2010 Αthens
Session IΙΙ
October 21 - 24, 2010 Αthens
Session IV
December 9 - 12, 2010 Berlin
For Registration & More Info: Contact Person in Athens: Mrs. Lito Christophilopoulou
Τel: +30 210 21 32 084 | +30 210 22 22 637 Fax.: +30 210 22 22 785 E-mail: [email protected] website: www.omnipress.gr
Dr Louis Malcmacher je privatni stomatolog opšte prakse i međunarodno priznati
predavač, autor i dentalni
konsultant poznat po svom
sveobuhvatnom i zabavnom
stilu. Dr Malcmacher je predsednik američke Akademije
za estetiku lica i evaluator
za kliničke izveštaje. Možete ga kontaktirati na e-mail:
[email protected]
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
21
Pogledajte vašu ordinaciju
očima vaših pacijenata
Autor: Sally McKenzie, SAD
Šta zaista misle vaši pacijenti?
Mnogi stomatolozi veruju da
znaju odgovor na to pitanje, ali
samo nekolicina njih može ta
verovanja potkrepiti brojkama,
podacima ili proverljivim istraživanjem iz nepristrasnog izvora. U stvari, većina stomatologa
je blaženo nesvesna stvarnih
iskustava pacijenata stečenih
izvan granica prostora koji je
pod njihovom direktnom kontrolom.
Otuda oni često imaju pogrešne pretpostavke o svojim
pacijentima. Istina je da ono što
vam ljudi kažu u lice i ono što
stvarno misle i rade, mogu biti
dve vrlo različite stvari.
Kap koja preliva čašu
U stvari, retkost je da pacijent
naglas izrazi svoju zabrinutost
direktno stomatologu. Zašto?
Jer u većini slučajeva, pacijenti
Vas cene i poštuju, i osim u slučajevima kada su nečim veoma
uznemireni, vrlo malo njih će
Vam skrenuti pažnju na problem.
Oni zaista ne žele Vas da opterećuju negativnim primedba-
ma o tome kako je neljubazno i
neprijateljski nastrojeno osoblje
na prijemu. Oni ne žele da Vama
stvaraju problem zbog očiglednog nedostatka taktičnosti rukovodioca naplate iskazanog
tokom pregovora o odloženom
plaćanju koje je sa pacijentom
vodio ispred čekaonice prepune
znatiželjnih slušalaca.
Ali zato vam neće učiniti nikakvu uslugu. Većina pacijenata
ostaviće vas u neznanju sve do
momenta dok Vi lično ne učinite nešto što će predstavljati kap
koja preliva čašu.
Kao i kada je u pitanju bilo
koji drugi zategnut dugoročan
odnos koji na kraju propadne,
ne postoji jedan veliki lom kao
glavni pokretač konačnog raskida. To je više kulminacija niza
manjih i naizgled beznačajnih
sitnica koje frustriraju i koje nagrizaju kvalitet odnosa stomatologa i pacijenta.
Pacijent odlazi u tišini i kune
se da se nikada neće vratiti, ne
toliko zbog dosadne osobe sa
prijemnog odeljenja koju svakako ćutke podnosi dok prolazi do
stomatologa ili dentalnog higije-
ničara, već zato što Vi, kao glavni stomatolog, niste saslušali
njega kao pacijenta onako kako
je on mislio da treba.
Ili zato što je izgledalo da Vi
niste zainteresovani da mu date
potpune odgovore na njegova
pitanja u vezi sa tokom lečenja
koji ste preporučili. Ili ste samo
ostavili pacijenta da čeka isuviše dugo, tog određenog dana.
Koji god da su razlozi, verovatno nikada nećete tačno saznati zašto pacijenti odlaze. Oni
jednostavno nestanu, ostavljajući vas u nezavidnoj finansijskoj
situaciji.
Toplo preporučujem da anketirate postojeće pacijente, ali
ne treba da se na tome zaustavite. Morate da razumete kako
pacijenti, a posebno kako novi
pacijenti vide vašu ordinaciju,
što me dovodi do još jednog važnog pitanja: Da li ste se skoro
zapitali gde su nestali svi novi
pacijenti?
Ranije ste se mogli osloniti na
određen broj koji čini stalni priliv pacijenata u vašu ordinaciju,
ali u poslednjih osam meseci ili
©
godinu dana primetili ste promenu i ona utiče na vašu rentabilnost.
Da, udeo u padu prometa
ispod vaših očekivanja jeste i
odraz privrednih kretanja, ali
garantujem da to nije sve.
Neko ili nešto odbija nove pacijente od vaše ordinacije. Predlažem da prestanete da svaljujete krivicu na dnevna kretanja
na finansijskim tržištima i da
sagledate stvari iznutra. Vreme
je za internu istragu. Da pojasnim...
„Kako sam privukao
nove pacijente?“
Često su me stomatolozi zvali i postavljali pitanja o tome šta
ef
ag
Im
rom
m
.co
oto
Ph
k
c
Sto
Big
mogu da urade da privuku više
novih pacijenata. Nikad im nije
palo na pamet da su ih novi pacijenti već nazvali telefonom, da
su možda već i bili u prvoj poseti, ali da se nikada nisu vratili, i
to iz više razloga.
Kompjuterski program koji
koristite u ordinaciji ne beleži
broj potencijalnih pacijenata
koji su odbijeni pri prvom telefonskom pozivu. Nema alarma
koji se uključuje kada novi pacijent obeća sebi da nikada više
neće doći jer je nemoguće parkirati automobil u blizini vaše
ordinacije.
> DT
strana
22
22
<
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
„Pritajeni pacijent“ može da
pomogne u proceni stepena osposobljenosti svakog zaposlenog
za vođenje telefonskog razgovora i za uspešno komuniciranje
licem u lice, te u određivanju
da li nešto ima negativan uticaj
na poslovanje. Telefonski poziv
ordinaciji koristi se za definisanje slabih i jakih strana članova osoblja u procesu komuniciranja sa pacijentom tokom
telefonskog razgovora. Poseta
ordinaciji, tokom koje „pritajeni
pacijent“ zastaje da porazgovara
sa osobljem na prijemu kako bi
se informisao, koristi se za procenu kvaliteta lične interakcije
koja je od odlučujućeg značaja
jer preko 70% pacijenata odustaje od saradnje sa određenom
ordinacijom zbog lošeg odnosa
sa korisnicima usluga.
DT strana 21
Nema ptičice koja će došapnuti kako je pacijent bio ljut
dok je pokušavao da prati mrvice na putu do vaše ordinacije na
kojem nema putokaza, table niti
natpisa.
Zaboravljate na vidljive fleke
na stolicama u čekaonici, raspadnuta izdanja časopisa od pre
četiri meseca, na toalet za pacijente koji je, da budemo iskreni,
odvratan.
Vama jednostavno ne pada
na pamet da problem postoji,
sve dok ga ne osetite po svom
stanjenom novčaniku.
Naravno, potrebno je puno
hrabrosti za unajmljivanje privatnog istražitelja za vašu stomatološku praksu. U ljudskoj je
prirodi to da većina stomatologa
veruje da su njihovi pacijenti
zadovoljni, te da novi pacijenti
stoje u redu da zakažu termin,
i da je sve njihovo osoblje jednostavno divno. Ipak, brojke su tu
da ih razuvere.
Vreme je da izvučete glavu
iz peska i da preispitate svoju
ordinaciju sa tačke gledišta pacijenata. Još bolje, probajte da
otkrijete šta to tačno znači biti
novi pacijent u vašoj ordinaciji.
Otkrijte šta tačno utiče na pacijenta da se okrene i ode, zgrožen,
ili da se radostan ponovo vrati u
vašu ordinaciju. Ako novih pacijenata nema u vašoj stolici, sede
na nekoj tuđoj, i verovatno za
to postoji dobar razlog, ako ne i
više njih.
Sa znanjem dolazi moć, a u
ovom slučaju to je sposobnost da
izvršimo promene. Kada se nedostaci uoče, u većini slučajeva
oni se mogu odmah ispraviti.
Više marketinga i reklamiranja može vam dati privremeni
podsticaj, ali ja garantujem da
ćete doživeti da vam nakon nekoliko meseci opadne promet.
Morate da otkrijete razloge koji
stoje u pozadini vaših gubitaka.
Da li se nešto dešava kada
potencijalni novi pacijenti nazovu? Da li je problem u vašem
cenovniku, sa vašom lokacijom,
sa parkingom? Da li su vaša pravila toliko komplikovana da pacijenti ne vide svrhu upuštanja
u njih.
Često osoblje ne shvata kakav
je njihov pristup pacijentima.
Oni ne razumeju da njihovi postupci imaju negativan uticaj na
poslovanje. Jednom kad postanu svesni toga, osoblje je uglavnom spremno i željno da učini
neophodne promene.
Usluge „pritajenog pacijenta“
Da li je osoblje neljubazno?
Da li oni nesvesno uzrokuju
predstavu o tome da ne želite
nove pacijente? Vaš način života
i Vaš posao zavise od toga da li
znate zašto promet opada.
Kako bi to bilo kada biste mogli da pošaljete svog privatnog
detektiva? Nekoga ko bi mogao
da bez buke oceni vašu ordinaciju i da saopšti mišljenje o tome
kakvo je iskustvo sa tačke gledišta pacijenta – nekoga kao što je
„pritajeni pacijent“.
Da li nalazite odgovore u
ovom lavirintu pitanja? Evo
male pomoći:
U zdravstvu se „pritajeni pacijenti“ pojavljuju već nekoliko
godina. Stomatolozi su oberuč-
ke prihvatili ovaj koncept, jer
sve više ordinacija dolazi do zaključka da su duboko zavisni o
stabilnom broju zadovoljnih pacijenata i stalnom prilivu novih
pacijenata.
Postoje usluge „pritajenog
pacijenta“ posebno prilagođene stomatološkim ordinacijama. To daje stomatolozima
mogućnost jasnog uvida u to
kako njihovu ordinaciju vide
pacijenti.
Program vam omogućuje
da sagledate situaciju iz svih
uglova. Dobijate mogućnost da
bolje razumete način na koji
vi (vaš tim i vaša stomatološka
praksa) pristupate pacijentima sa stanovišta objektivnog
pacijenta.
Najvažnije od svega je to što
ovakva procena omogućuje da
precizno odredite gde tačno vi
i vaš tim možete da postignete
trenutna poboljšanja.
CENA ČASOPISA: 7 € + PDV+ troškovi poštarine
Časopis možete poručiti u prodavnicama HIPOKRAT-a
NOVI SAD: Mitropolita Stratimirovića 6, Tel: 021 47 40 600
NOVI BEOGRAD: Bul. Zorana Đinđića 6b, Tel: 011 30 15 356
Ključno je to da stomatolozi moraju da budu odlučni
u tome da istraže probleme
kako bi mogli da primene adekvatna rešenja.
Ovlašćeni konsultant Sally McKenzie je priznata američka
autorka i predavač iz oblasti
menadžmenta. Ona je direktor
firme McKenzie Management,
koja pruža efikasne usluge iz
oblasti menadžmenta u stomatologiji od 1980. godine. DT
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
23
Drevni ostaci zuba bacaju
novo svetlo na tok ljudske evolucije
Tekst preuzet od Univerziteta u Bristolu
Bristol, UK: Zubi deteta stari
trideset hiljada godina bacaju novo svetlo na tok evolucije
modernog čoveka, zahvaljujući
istraživanju Univerziteta u Bristolu objavljenom pre nekoliko
nedelja u časopisu Proceedings
of the National Academy of Science (Zbornik izveštaja Nacionalne Akademije nauka).
andertalaca, sa ostacima ljudi
iz perioda kasnog pleistocena
(starim oko dvanaest hiljada
godina), te sa zubima današnjih ljudi.
Primenom tehnike takozvane mikro-tomografije, koja
koristi rendgenske zrake da bi
predstavila odvojene fragmente
Na fotografiji: „Lagar Velho“ skelet
(Izvor DTI/fotografija Univerziteta u Bristolu).
Zubi pripadaju zapanjujuće
očuvanim ostacima deteta pronađenim 1998/99. godine u mestu Abrigo do Lagar Velho u Portugalu. Klasifikovan kao moderan čovek (Homo), sa tragovima
porekla koji svedoče o njegovim
precima Neandertalcima, ostaci
ovog deteta izazivaju polemike
o stepenu učestalosti mešanja i
rasnog ukrštanja između Neandertalaca i grupa modernih potomaka afrikanusa po njihovom
dolasku u Evropu i direktnom
susretu vrsta.
Rani moderni pripadnici
ljudske vrste čija je anatomija
u osnovi vrlo slična današnjoj,
pojavili su se pre oko pedeset
hiljada godina i dugo se smatralo da se od tog vremena malo
toga promenilo u biologiji čoveka. Postalo je uobičajeno da se
razmatra biologija praljudi kao
što su Neandertalci i da se poredi sa savremenim ljudima, dok
se uveliko zanemaruje biologija ranih homo sapiensa koji su
po vremenskoj odrednici bliski
Neandertalcima.
Imajući to u vidu, istraživači
iz Francuske, SAD i Portugala
ponovili su ispitivanje zuba Lagar Velho deteta (i to sve njegove
mlečne zube i gotovo sve stalne
zube) da bi ih uporedili sa zubima nađenim u ostacima Ne-
trodimenzionalnog predmeta,
istraživači su ispitivali paralelu
između faza razvoja zuba i uporednih proporcija gleđi krune,
te dentina i pulpe zuba. Oni su
�����
došli do zaključka da u istoj fazi
razvoja prednji zubi srazmerno
zaostaju za kutnjacima. Takođe,
pulpa i dentin prednjih zuba bili
su zastupljeni u većoj zapremini, dok je gleđi bilo srazmerno
manje, u poređenju sa zubima
današnjeg čoveka. Zubi Lagar
Velho deteta odgovaraju modelu
ustanovljenom kod ranijih Neandertalaca, a u suprotnosti su
sa modelom ustanovljenim kod
ljudi kasnog pleistocena (pre
oko dvanaest hiljada godina) i
savremenih ljudi.
„Ponovljena analiza Lagar
Velho deteta povećava broj
informacija prikupljenih na
osnovu drugih ostataka ranih
ljudi nađenih širom Evrope (u
Mladeču, u Češkoj; u Pestera cu Oase i Pestera Muieri u
Rumuniji; u mestu Les Rois u
Francuskoj) koje dokazuju da
su ovi rani ljudi bili moderni,
ali ne u potpunosti istovetni savremenim ljudima. Evolucija
ljudske anatomije se nastavila
i nakon perioda u kojem su oni
živeli, pre oko trideset do četrdeset hiljada godina“, izjavio
je koautor istraživanja profesor Joao Zilhao sa Univerziteta u Bristolu. DT
Kompanija „AMD LASERS“
predstavlja novi laser
za operacije mekih tkiva
Autor: Daniel Zimmermann, DTI
Njujork, SAD/Lajpcig, Nemačka: Američki proizvođač „AMD
LASERS“ nedavno je stomatolozima predstavio novi uređaj - Picasso Lite. Uređaj koji je prvi ove
vrste, predstavlja se kao unapređena verzija stomatološkog
lasera za meka tkiva, a moći će
da se koristi sa praktičnim vrhovima za jednokratnu upotrebu,
i sa jeftinim optičkim vlaknima
kojima nije potrebna priprema
(separacija i skidanje zaštitnog
omotača). Laser ima veoma
široku primenu, navodi proizvođač u saopštenju za štampu.
Picasso Lite namenjen je pre
svega oralnim higijeničarima i
stomatolozima koji imaju malo
iskustva sa dentalnim laserima.
Stomatolozi mogu da koriste uređaj Picasso Lite za sve
operativne zahvate na mekim
tkivima, uključujući tretman
gingivalnog sulkusa, gingivektomiju, frenektomiju, otkrivanje
implantata, zuba i ortodontskih
bravica, lečenje aftoznih ulcera
i herpesnih lezija. Kako navodi
kompanija, uređaj vrši inciziju i
kolagulaciju tkiva uz smanjenu
pojavu povreda, krvarenja i odumiranja okolnog tkiva.
Picasso Lite čija je cena 2.495
američkih dolara isporučuje se
sa uputstvom za korišćenje na
DVDu, on-line obukom za upotrebu lasera sa sertifikacijom,
potrebnim dodacima i adapterom za električno napajanje.
Proizvođač „AMD LASERS“
daje dvogodišnju garanciju na
sve svoje proizvode. DT
�����������������������������������������
������������������ !������"���#��$��%
�
�
�
�
�
&�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
&������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�
������� !� ���������"�#��
24
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
Bezbolno bušenje snopom plazme
moglo bi uskoro da zameni borer
Autor: Claudia Salwiczek, DTI
Lajpcig, Nemačka: Usmerava- urnal of Medical Microbiology.
nje snopa plazme niske tempe- Stoga bi tehnološki postupak
rature u dentin smanjuje prisu- korišćenja snopa plazme mogao
stvo bakterija i do 10000 puta, biti efikasna i bezbolna alterotkriva novo istraživanje objav- nativa bušenju stomatološkim
Projekt3_Anzeigen
Standizdanju
DIN A4 27.04.10
11:46 Seite 1
ljeno
u februarskom
Jo- borerom.
Naučnici sa IOM Instituta za
tehnologiju materijala u Lajpcigu i stomatolozi sa Univerziteta
Saarland iz Hamburga, testirali su efekte primene plazme u
odnosu na uobičajene oralne
patogene. Istraživači su inficirali dentin iz izvađenih ljudskih
kutnjaka sa četiri vrste bakterija, a zatim su ih izložili dejstvu
snopa plazme u rasponu od po
6, 12 ili 18 sekundi. Što je dentin
duže bio izložen dejstvu plazme,
veća količina bakterija je bivala
uništena.
Dr Stefan Rupf sa Univerziteta Saarland koji je rukovodio
istraživanjem izjavio je da ne-
davni razvoj tehnologije primene hladne plazme pokazuje
odlične perspektive primene u
stomatologiji. „Niske temperature (oko 40ºC) znači da se uništavaju bakterije dok zub ostaje
neoštećen. Pulpa u središtu
zuba, ispod dentina, povezana je
sa krvnim sudovima i nervima
i oštećenja koje može da izazove
visoka temperatura moraju biti
izbegnuta po svaku cenu“.
Plazma sve više nalazi primenu u tehnici i medicini. Plazma visoke temperature se već
koristi za dezinfekciju hirurških
instrumenata. „U ovom trenutku ostvaren je veliki napredak
na polju istraživanja upotrebe
plazme u medicini, a njena upotreba u kliničkom lečenju zubnih šupljina može se očekivati
u periodu od tri do pet godina“,
dodaje dr Rupf. DT
Najava
revolucionarnog
napretka u
inženjeringu
zubnog tkiva
Autor: Claudia Salwiczek, DTI
Njujork, SAD/Lajpcig, Nemačka: Istraživači sa Univerziteta
Ilinois u SAD možda su na pragu otkrića ključnog za samoisceljivanje i obnovu zubne gleđi.
Uporedna studija sprovedena na
životinjama dovela je do otkrića
koje dokazuje da su sekvence
prostih aminokiselina prolina
odgovorne za jačanje i povećanje otpornosti zuba. Njihova
otkrića mogu pomoći u procesu
nadoknade izgubljenog zubnog
tkiva kod pacijenata koji pate od
propadanja zuba.
Aminokiselina prolin glavna
je komponenta proteina kolagena, vezivne strukture koja povezuje i učvršćuje sva tkiva. Ona
se nalazi i u proteinskim mehurićima koji pomažu formiranje
zubne gleđi.
Tokom istraživanja naučnici
su poredili broj sekvenci prolina
kod vodozemaca i sisara, kao što
su miševi, krave i žabe, i otkrili
su da kada su sekvence kraće,
zubima nedostaju prizme gleđi, koje su inače glavni činioci
kvaliteta ljudske zubne gleđi.
Nasuprot tome, kada su sekvence prolina duže, one uzrokuju
sažimanje grupa molekula koje
potpomažu obnovu kristala
zubne gleđi.
Istraživači tvrde da će ovo
otkriće pomoći i na drugim bitnim poljima istraživanja izvan
domena stomatologije, uključujući i istraživanja neurodegenerativnih bolesti kao što su Alchajmerova i Krojcfeld-Jakobova
bolest. DT
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
Oralna terapija za pacijente obolele
od multiple skleroze čeka odobrenje
Tekst preuzet od : AFP
Vašington, SAD: Nedavno testirana terapija za lečenje multiple
skleroze smanjuje pojavu recidiva i pogoršanja stanja pacijenata, ali bez brojnih neželjenih propratnih efekata koji
se pojavljuju kod drugih terapija. Kliničko istraživanje objavljeno u časopisu New England
Journal of Medicine navodi da
lek „Cladribine“(Kladribin) koji
proizvodi farmaceutska grupa „Merck Serono“, predstavlja
prvi oralni medikament za pacijente obolele od multiple skleroze koje je složeno neurološko
oboljenje.
Tim istraživača koji je predvodio Gavin Giovanonni, profesor sa britanskog Stomatološkog fakulteta „Barts and The
London School of Medicine and
Dentistry“, pratio je 1.300 pacijenata u periodu od nepune dve
godine, ispitujući njihovo stanje
pomoću magnetne rezonance.
Pacijenti su primili ili dve ili
četiri table tableta Kladribina
tokom godine, a kontrolna grupa je uzimala placebo. Rezultati
su ohrabrujući jer je kod grupe
koja je uzimala tablete Kladribina zabeleženo da je kod preko
55% procenata smanjen broj
recidiva, dok je kod 30% pacijenata uočeno da nema pogoršanja stanja u inače smanjenoj
pokretljivosti koja se javlja zbog
multiple skleroze.
Multipla skleroza je neurološko oboljenje koje obično počinje
u mlađem odraslom uzrastu i
zasniva se na imunom odgovoru organizma usmerenom
prema sopstvenom centralnom
nervnom sistemu. Oštećenja
koja pri tome nastaju ometaju
komunikaciju mozga sa drugim delovima tela što vodi do
invaliditeta.
Često pacijenti moraju redovno da primaju injekcije i
infuziju, ali terapija Kladribina,
koji deluje kao imunosupresant
da bi bila efikasna, traje samo
tokom osam do deset dana godišnje, navodi se u pomenutom
istraživanju.
„Uvođenje oralne terapije,
pogotovo one koja ne uzrokuje
kratkoročne neženjene propratne pojave, a koja je laka za sprovođenje kao što to je slučaj sa
oralnom primenom Kladribina,
Američka agencija za kontroimaće ključni uticaj na tok lečenja obolelih od multiple sklero- lu prometa hrane i lekova nije
Projekt2
06.01.2010
Seite 1 zahtev proizvođača
ze“,
izjavio je
Giovanonni.9:10 Uhr odobrila
25
„Merck Serono“ za stavljanje
leka u promet početkom decembra. U toku je rasprava koja
se vodi u nadležnom regulatornom telu, a kompanija je izjavila
da traži način za ponovno podnošenje zahteva.
Od multiple skleroze obično
obolevaju ljudi od 20 do 40 godina starosti. Simptomi mogu biti
ozbiljni i narušiti fizički izgled
pacijenta ali i dovesti do inva-
liditeta. Oboljenje ugrožava gotovo sve biološke funkcije kontrole pokreta, osetljivost čula,
kao i pamćenje.
Procena je da je jedna od
hiljadu osoba obolela od ove
bolesti. DT
Molimo Vas da nas obavestite o
svakoj promeni Vaše
adrese ukoliko želite da
dobijate redovno
Dental Tribune
EMS-SWISSQUALITY.COM
AIR-FLOW KILLS
BIOFILM
THE NEW AIR-FLOW HANDY PERIO GETS RID OF THE ENEMY –
WITH GENTLE ACTION AND UTMOST PRECISION
Three horizontal nozzle apertures for
the air-powder mixture, a separate
vertical water nozzle aperture for rinsing: what used to be off limits is now
easily reachable, through gentle action
and without any risk of emphysema.
And since the Air-Flow Powder Perio
is particularly fine, the tooth surface
is not damaged.
DEEP DOWN, between tooth and gingiva, billions of bacteria managed to
proliferate under the cover of malicious
biofilm – until now.
Grain size ~ 25 µm
Together with the Original Air-Flow
Powder Perio, the new Air-Flow
handy Perio with its unique PerioFlow nozzle tracks down biofi lm, even
in the deepest periodontal pockets.
With its new Air-Flow handy Perio,
Air-Flow has assigned its latest family
member to combat –
right on target for
subgingival prophylaxis in your
practice.
For more information >
welcome@ ems-ch.com
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
26
Hirurški, protetski kurs i mekotkivna regeneracija
Oralna implantologija beleži
enormni napredak u poslednjoj deceniji, kao grana stomatologije koja je prošla kroz
najintenzivniji razvoj i našla
svoje definitivno mesto u savremenoj nauci i struci. Zamena izgubljenih zuba dentalnim
implantatima i izrada adekvatnog protetskog rada na
njima, postali su deo svakodnevne stomatološke prakse.
Brojni implantološki sistemi
dostupni su na tržištu, nudeći
paletu različitih prozvoda.
Kompanija Dental Ant već
dugi niz godina prisutna je na
domaćem tržištu, a poslednjih
godina je zvanični zastupnik i
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 8
Slike 1-9 : Hirurški i protetski postupak na implantatima
distributer jednog od vodećih
implantoloških sistema, BioHorizons, USA (www.biohorizons.com).
Pomenuti implantološki sistem nudi niz različitih vrsta
implantata, savremenih karakteristika dizajna i površine, kao
i protetskih delova za različite
tipove protetske rahabilitacije.
U organizaciji kompanije
Dental Ant, od 4. do 6. Juna 2010.
godine u Beogradu, biće održana trodnevna kontinuirana
edukacija iz oblasti oralne implantologije, koja će pokrivati
polje hirurgije, protetike, kao i
menadžmenta mekih tkiva.
Imperativ savremene nauke i struke jeste da se upoznaju osnovnim hirurškim i
protetskim principima u radu
sa dentalnim implantatima,
kao i posedovanje adekvatnog,
međunarodno priznatog sertifikata, za rad sa svakim pojedinačnim sistemom.
Trodnevna kontinuirana edukacija zamišljena je kao multidisciplinarni celodnevni kurs
koji će pokrivati hirurški i
protetski modul. Polaznici se
mogu opredeliti za jedan od
dva modula, ili pak, pohađati
oba istovremeno, s obzirom
da će satnica i raspored biti
ukomponovani tako da omoguće pohađanje oba.
Kurs je koncipiran i podeljen
na tri dela, prema savremenim
standardima: predavanja, prikaz rada na pacijentu («live op»
hirurgija i protetika uz prenos
uživo i mogućnost komunikacije s operaterom) i «hands on»,
rad na modelu.
Tokom hirurškog dela kursa,
polaznici će dobiti kompletnu
teoretsku osnovu iz implantologije, uključujući postavljanje
dijagnoze, mogućnosti terapije
implantatima, kao i izradu adekvatnog individualnog plana terapije. Predavanja će pokriti rad
i rukovanje različitim vrstama
implantata, terapiju implanta-
Slika 9
tima u slučajevima parcijalne i
totalne bezubosti, kao i mogućnosti implantacije u složenim
uslovima, poput imedijatne
ugradnje u sveže ekstrakcione rane, kao i ugradnje u slučajevima sporne širine alveolarnog grebena. Takođe, polaznici
će biti informisani o mogućnostima i predenostima modelovanja i augmentacije mekih
tkiva, što predstavlja jedan od
osnovnih izazova savremene
estetske stomatologije. Odabir
najkompletnijih kliničkih slučajeva biće prikazan kroz tri
«live» operacije, koje će vršiti
predavači. Svaki polaznik dobiće svoj model, na kome će se
oprobati u ugradnji implantata pri različitim indikacijama.
Protetski deo kursa pokriće
širok dijapazon predavanja iz
oblasti protetske rehabilitacije
pacijenata kojima su ugrađeni
implantati. Protokoli opterećenja, odabir protetskih delova,
kao i izbor materijala za izradu privremene i definitivne
protetske nadoknade biće objašnjeni i prezentovani tokom kursa. Kompletan postupak izrade
protetskog rada, od izrade plana terapije, preko otiskivanja,
odabira suprastrukture, izrade
privremenih kruna, probe metalne i keramike konstukcije, do
cementiranja definitivnog rada,
biće demonstriran polaznicima
kursa i video zapisom koji će se
prenositi uživo. Svaki polaznik
će na svom modelu vršiti izradu
kruna, mostova ili proteza na
implantatima.
Predavači na kursu su renomirani stručnjaci iz zemlje i iz ino-
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
27
DENTAL TRIBUNE KURSEVI
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad i Hipokrat Sistem Novi Sad organizuju kurs
akreditovan kod Zdravstvenog saveta Republičkog ministarstva zdravlja:
BLS (Basic Life Support tj. masaža srca i veštačko disanje)
Slika 10
u trajanju od 4 sata, pohađanje ovog kursa donosi 5 bodova i sertifikat.
cena 4.500 din + PDV
(cena uključuje kurs, sertifikat i osveženje za učesnike - kafa, bezalkoholna pića i lagani snack)
Restauracija velikih karijesnih defekata
metodom „sendvič“ tehnike
Kurs I kategorije vrednovan od strane Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja Srbije sa 6 bodova
Slika 11
Slike 10, 11: Teoretski i praktični deo kursa
stranstva, koji imaju sertifikat za
rad na sistemu BioHorizons. Za
hirurški deo kursa biće zaduženi Doc. dr Zoran Aleksić i Doc.
dr Saša Janković, sa Klinike za
Parodontologiju i Oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta u
Beogradu. Protetski deo kursa
vodiće Prof. dr Vojkan Lazić, sa
Klinike za Stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u
Beogradu, kao i dr Spiros Botos, sa Klinike za Stomatološku
protetiku, New Jersey School of
Dentistry, USA. Dr Botos je zvanični instruktor za BioHorizons
s višegodišnjim međunarodnim iskustvom, nosilac brojnih
nagrada za rad i obučavanje na
sistemu BioHorizons.
Svim polaznicima biće obezbeđen kompletan edukativni
materijal, kao i mogućnost par-
ticipacije na internet forumu
kuji će biti postavljen po završetku kursa, u cilju dalje razmene
informacija, iskustava i znanja,
kao i razjašnjavanja dilema i postavljanja pitanja predavačima.
Svi polaznici dobiće zvanični,
međunarodno priznat, sertifikat BioHorizons. DT
Kontakt
Za sve dalje informacije i
prijave, obratiti se na:
Tel: 011/328 6256 ili
Mob: 065/2070 237
Jelena Panić
E-mail: [email protected]
KURS I kategorije u okviru kontinuirane medicinske edukacije u trajanju od 6 sati.
Bodovan od strane Zdravstvenog saveta ministarstva zdravlja Srbije sa 6 bodova
Kurs je akreditovan za stomatologe i stomatološke sestre
Realizatori kursa: prof dr Dejan Marković( rukoviodilac kursa),
asist. dr Tamara Perić, dr Dragana Đergović Baltić
Kontakt telefon: dr Dragana Đergović Baltić 063 776 3615 ili 011 3181 003.
Sažetak programa kursa
- Principi restauracije velikih dentalnih defekata metodom „sendvič” tehnike Kurs „Principi restauracije velikih dentalnih defekata me-
Realizacija kursa obaviće se kroz predavanja i demon-
todom „sendvič” tehnike” namenjen je sticanju novih znanja
straciju kliničkih veština. Polaznici kursa će se prvo upo-
i usavršavanju stomatologa i stomatoloških sestara iz oblasti
znati sa biološkim osnovama velikih dentalnih defekata,
restaurativnih tehnika i u radu sa savremenim glas-jonomer-
postavljanju indikacija za njihovu restauraciju i izborom
nim i kompozitnim restaurativnim materijalima.
materijala za restauraciju velikih dentalnih defekata. Na-
Cilj kursa je da polaznike uputi u savremene principe
kon predavanja, pristupiće se kliničkoj demonstraciji sen-
dijagnostike, postavljanja indikacije i terapiji velikih den-
dvič tehnike koju će zatim polaznici kursa imati prilike da
talnih defekata, kao i unapređenje kvaliteta rada celoku-
savladaju kroz praktične vežbe na modelu i prikazu kon-
pnog stomatološkog tima.
kretnih kliničkih problema.
Od strane polaznika prethodno održanih kurseva ovaj kurs je ocenjen odličnom ocenom (4,78),
a završni test položili su svi polaznici sa prosečnim uspehom od 84%.
Za informacije o datumu održavanja kurseva možete se obratiti
dr Aniti Brzaković na mob: 063 568 605 ili na e-mail: [email protected]
RADNE UNIFORME
KVALITETNO • UDOBNO • MODERNO • POVOLJNO
Tel: 021 47 40 600
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
28
raciji bilo je možda i najteže jer
su znali kakve su veličine bili i
šta su značili u stomatološkoj
javnosti prof. dr Jovan Perović,
prof. dr Vladimir Lukić, prof.
dr Borka Ozerović i ostali čije
je delo u nauci i struci trebalo
da nastavimo. Sa druge strane,
trebalo je privoleti mlade saradnike da se marljivo priključe
ovom i mukotrpnom i dugotrajnom poslu, u vremenu „brzih
komunikacija“ i kratkotrajnih
vrednosti.
Stomatološki leksikon
Stručnoj i naučnoj javnosti krajem 2009. god. predstavljen je
višedecenijski rad 39 autora i
saradnika rukopisa kakav na
srpskom jeziku do sada nije
postojao. Ovo delo dugo se pripremalo, a njegovo štampanje
mnogo puta je najavljivano i
odlagano. U godini u kojoj je
obeležavano 60 godina Stomatološkog fakulteta u Beogradu,
ova najstarija i najveća visokoškolska ustanova stomatološke
struke, odužila se stručnoj javnosti izdavanjem ove leksikografske publikacije od izuzetnog nacionalnog značaja.
Novi VDW.KVALITET
1 Tri godine garancije

za novi ureðaj

tehnièki servis u roku od
3 dana od prijema ureðaja
2 Poboljšan motor

precizno podešavanje sile

poboljšan hardver
3 Poboljšana tehnologija
VDW Gold apeks lokatora

optimizovano
odreðivanje dužine

poboljšani rezultati
za razlièite iriganse
Iz predgovora..
“Ideju o stvaranju Stomatološkog leksikona
začeli su vizionari Stomatološkog fakulteta
u Beogradu pre
više od 30 godina. Želja da se
na jednom mestu nađu pojmovi koji govore o
stomatologiji, ili
su sa njom povezani, stara je gotovo koliko i prvi
studenti stomatologije kod nas.
Sada, posle mnogo godina, generacija studenata
i nastavnika koji
su učili, stvarali
i razvijali stomatološku struku,
nauku i praksu,
ali i specifičan
način strukovnog razumeva-
nja, autori ovog Stomatološkog
leksikona odlučili su da stave na
raspolaganje prvo izdanje Stomatološkog leksikona u Srbiji.
Veliki broj nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta učestvovao je u kreiranju
mnogih medicinskih rečnika i leksikona i dao značajan
doprinos njihovom kvalitetu.
Isprepletanost pojmova, naziva,
polja interesovanja i domena
stručnog delovanja često je nametalo dilemu da li je uopšte
Stomatološki leksikom i potreban. Činjenica da ovaj Leksikon
obuhvata i mnogo medicinskih
pojmova ne umanjuje njegov
značaj, već izlazi u susret potrebi stomatologa da dopune svoje
terminološke praznine, i upotpune saznanja iz oblasti koje ih
interesuju. Terminološke nedoumice, pojmovi iz fizike, hemije, biologije, kao i mnogobrojne
odrednice iz različitih grana
medicine govore o povezanosti stomatologije sa različitim i
često ne baš srodnim granama
nauke. Upravo zbog toga, uz
punu odgovornost, prihvatili
smo rizik da nismo napravili
konceptualno čist stomatološki
leksikon. Opredelili smo se da
iz „tamnog vilajeta“ ponesemo
što je moguće više a da su primedbe i sugestije čitalaca, koje
budu stizale do autora, svakako
dobrodošle, jer će nam pomoći
da ispravimo učinjene propuste
ali i pokazati prave smernice za
budući rad. Znaćemo da naša
namera da stvorimo korisnu
knjigu za svakog stomatologa,
kakve do sada nije bilo kod nas,
ima izgleda da uspe na dobrobit
stomatološke struke i nauke. „
Reč urednika
Urednik ovog izdanja stomatološkog leksikona je prof. dr
Dejan Markovic, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u
Beogradu.
„Kao mlad sam prihvatio zadatak koji mi je poverio, pred
odlazak u penziju, prof. dr Vladimr Lukić, ličnost koja uživa
neizmerno poštovanje među
svim stomatolozima koji su
imali čast da ga poznaju. Moja
borba sa ovim rukopisom trajala je 15 godina i danas kada je
pred vama nije mi žao ni jednog
trena provedenog nad njim“
Sadašnjim nastavnicima i saradnicima bila je čast da nastave
delo koje su započeli da svaraju
njihovi učitelji. „Srednjoj gene-
Sasvim je razumljivo da ovo
izdanje nije konačno, i ne može
biti završeno. Naprotiv, ono je
otvorena knjiga - poziv stručnjacima i čitaocima koji mogu
doprineti novom kvalitetu budućih izdanja. Ovako dinamična
struka, kakva je stomatološka,
zahteva dinamičnu publikaciju
koja će pratiti njen razvoj, ali i
čuvati njeno nasleđe. Želja autora je bila da od zaborava sačuvaju i narodne izraze i običaje,
istoriju stomatologije, kao i sve
ono što čini stomatološku misao
i praksu u svetu, a posebno na
prostorima gde se srpski jezik
govori i razume pa ne postoji
barijere za stručnu i naučnu komunikaciju.
Recenzenti dela prof. dr Nadica
Mitić, akademik prof. dr Vojislav Leković, prof. dr Miodrag.
Gavrić, i prof. dr Dragan Beloica biranim rečima i uz kritičan
pristup pozitivno su ocenili ovo
delo i kategorizovali ga kao naučno-leksikografsku publikaciju od izuzetnog nacionalnog
značaja. DT
Uskoro izlazi 5. izdanje «Kliničke parodontologije i dentalne
implantologije» na hrvatskom jeziku
U prodaji će se uskoro naći hrvatski prevod petog izdanja
udžbenika «Klinička parodontologija i dentalna implantologija» koji čitaocima nudi novo,
nenadmašno i sveobuhvatno štivo o parodontologiji i dentalnoj
implantologiji. Radi se o knjizi
koja samo po naslovu odgovara
starijim izdanjima ali novo izdanje obuhvata mnoštvo novih
i revidiranih poglavlja o razvoju
parodontologije i dentalne implantologije u poslednjih nekoliko godina. Poglavlja o anatomiji
su proširena i sada obuhvataju
sva znanja o tkivima oko zuba,
ali i implantata.Patologija i patogeneza parodontitisa sagledane su u svetlu novih otkrića, a
značajno je osavremenjen tekst
koji obuhvata procenu rizika i
terapiju, pre svega regenerativnu terapiju.
U ovom izdanju urednici ( Jan
Lindhe, Niklaus P. Lang, Thorkild Karring ) okupili su saradnike sa svih strana sveta tako da
konzorcijum autora predstavlja
vrhunac u akademskom i naučnom okruženju, ali i zavidnu
praksu u kliničkom radu i rezultatima. Ova knjiga obuhvata
i niz disciplina oko parodontologije i dentalne implantologije
tako da jednom rečju postaje
nezaobilazna.
Sa povećanjem od oko 25%
i više od 15 novih poglavlja, sa
preko 1500 fotografija, ovo hrvatsko izdanje «Kliničke parodontologije i dentalne implantologije», preraslo je dimenzije
jedne knjige. Sa novim informacijama o patogenezi, interakciji domaćina i parazita, sa
najnovijim tehnikama u plastičnoj parodontalnoj hirurgiji,
posebno mikrohiruškim tehnikama, kao i sveobuhvatnom
prikazu implantološke terapije
koja po prvi put uključuje i komplikacije, ovaj udžbenik postaje
osnovno štivo iz parodontologije
bez koje ne mogu ni studenti ni
doktori dentalne medicine.Svaki profesionalac koji pacijentima
želi pružiti optimum terapije
prilagođene individualnoj situaciji morao bi imati ovo delo. Pre
svega specijalisti parodontolozi,
specijalisti oralni hirurzi, ali i
svi oni koju nude implantologiju
kao neodvojivi deo terapije, morali bi biti vlasnici ove knjige.
Naglasak treba staviti upravo na poglavlja koja obuhvataju
detaljne kliničke korake, dijagnostiku i procenu rizika za
parodontalnu ili implantološku
terapiju, s tim što akcenat treba staviti na ona poglavlja koja
govore o motivacionom intervjuu, podsticanju pacijenata da
promeni svoje oralnohigijenske
navike, nešto što u našem radu
predstavlja veliki izazov. Traba
istaći i poglavlje koje govori o
pregledu i održavanju pacijenata sa implantima, a nudi i rešenja za situacije koje su sve češće
u ordinaciji, kada pacijent već
ima implantate, ali ne zna koje.
Isprepletenost ortodoncije i
parodontologije ( ali i implantologije) kao i endodoncije i paro-
dontologije naglašena je sa po
dva poglavlja na svaku temu, a
uključena je i dijagnostika i terapija zadaha kao jedna od najatraktivnijih tema današnjice.
Treba reći da je «Klinička
parodontologija i dentalna implantologija» odavno prerasla
okvire «parodontološke biblije»
te se svrstala u red večitih udžbenika koje će listati i mnoge
buduće generacije. DT
Prof. Andrija Bošnjak,
DDS MSc, PhD
Urednik hrvatskog izdanja
«Kliničke parodontologije i dentalne implantologije»
www.dental-tribune.com
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
29
DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
30
Nanotehnologija
čini da ispuni traju duže
Bulevar Zorana Ðinðiæa 88
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 / 311.10.48 311.29.36
fax: +381 11 / 143.142
e-mail: [email protected]
www.dentalexpress.rs
Pored vrhunskih proizvoda,
od nas oèekujte i
vrhunsku uslugu.
Dolazimo!
Autor: Paula Hinely, SAD
Augusta, Džordžija, SAD:
Projekat istraživanja koji se
sprovodi u SAD trenutno ispituje
nove tehnike koje mogu produ-
žiti vek trajanja zubnih ispuna.
Dr Franklin Tay, vanredni profesor endodoncije na Stomatološkom fakultetu Džordžije, no-
silac je dvogodišnje istraživačke
stipendije od 250.000 dolara koju
dodeljuje Američki nacionalni
institut za istraživanje dentalnih
bolesti i kraniofacijalnih anomalija namenjenu istraživanju
ContactLite ECO
ContactLite S,H
a cena
Economy-Class
Akcijsk
• Visok
kvalitet izrade
•
•
• Inovativni
elektronski kontrolni sistem
za 4• korisnika
•
• Metalna
konstrukcija
•
• Made in Germany
S
H
• LED Svetlosna turbina titanijum NSK
• LED Svetlosni električ ni mikro motor NSK
• Svetlosni kolenjak plavi titanijum NSK
• Skidač kamenca RITTER
• Led Lampa
• Kompresor - gratis
• Sauger - gratis
• Doktorski element sa bi č evima odgore
• Reflektor sa hladnim svetlom
• Keramič ka pljuvaonica
• Asistentski deo sa digitalnim komandama
• Sistem za destilovanu vodu
• Snažna metalna konstrukcija
+
13.900 €
Ideja kojom se rukovodi dr
Tay nastala je u toku njegovog
ispitivanja na koji način se kristali formiraju u prirodi, kao na
primer u ljusci jajeta ili u sedefu školjke. Kristali, poznati pod
imenom hidroksiapatiti, vežu se
prilikom interakcije proteina i
minerala.
novo
• Svetlosna turbina titanijum NSK
• Svetlosni električni mikro motor NSK
• Svetlosni kolenjak plavi titanijum NSK
• Skidač kamenca RITTER
• Led lampa
• Kompresor - gratis
a cena
Akcijsk
11.530 €
a cena
Akcijsk
• Turbina NSK
• Vazdušni mikro motor NSK
• Kolenjak NSK
• Nasadnik NSK
• Led Lampa
6.500 €
Dr Tay će koristiti kalcijum
fosfat, koji je primarna komponenta dentina, gleđi i kostiju,
kao i dva supstituta proteina koji
se takođe nalaze u dentinu, da bi
oponašao prirodu kontrolišući
veličinu svakog nastalog kristala. Teoretski, kristali bi trebalo
da zarobe minerale u hibridni
omotač i da utiču na sprečavanje njegovog propadanja.
„Umesto da stomatolog zameni zub kod kojeg je uočena
propala veza ispune i dentina,
mi se nadamo da će upotreba
ovih kristala tokom same izrade obezbediti jačinu potrebnu
za kasnije očuvanje veze“ navodi dr Tay. „Naš konačan cilj je
da ovaj materijal sam popravlja
šupljinu u zubu tako da stomatolog uopšte ne mora da postavlja ispunu“.
Superior
• Doktorski element sa bi č evima odgore
• Ritter reflektor
• Pomerljiva pljuvaonica
• Asistentski deo sa komandama
• Sistem za destilovanu vodu
• Dostupan u 8 boja
postupka prevencije starenja i
degradacije veze ispune sa dentinom. Cilj bi trebalo da bude
postignut ugradnjom minerala
u kolagensku strukturu postupkom vođene remineralizacije
tkiva, što je novi nanotehnološki
postupak kojim se stvara izuzetno mali kristal mineralne
strukture koji se usmerava do
demineralizovane praznine između kolagenih vlakana.
RTG Leadex 70
Autoclav
CleanTec AB/23
RITTER – DENTAL
MEDPRO-JAN
Rade Kondića 141
21410 Futog
021/895 347
064/132 45 39
e-mail: [email protected]
www.ritterconcept.com
www.ritteramerica.com
Rumenački put 47
21000 Novi Sad
+381 (0) 21 422 702
+381 (0) 21 63 14 128
+381 (0) 65 80 40 201
e-mail: [email protected]
www.jan-dent.com
Prema rezultatima istraživanja publikovanim u Zborniku
Američkog udruženja stomatologa, polovina od ukupnog broja
svih kompozitnih ispuna u boji
upotrebljenih prilikom popravki propadne tokom perioda od
deset godina, a oko šezdeset
procenata svih operativnih
zahvata u stomatologiji obavlja se da bi se one zamenile.
Ukoliko se koncept vođene remineralizacije tkiva pokaže
kao uspešan, dr Tay će stvoriti
odgovarajući sistem za aplikaciju kristala u hibridni omotač
nakon postupka nagrizanja kiselinom. DT
Svetlosna turbina Ti-MAX A700L sa kuplungom “NSK”
• u titanijumu,
• torque glava
• 3 spreja
• keramički lageri
• snage 360.000 o/min, 22W
Elektro-ultrazvučni eksterni skidač kamenca VARIOS 350 “NSK”
• snage 28-32 kHz
• 3 nastavka
• malih dimenzija (80 x 125 x 32 mm)
• težina samo 393 gr
823 €
576 €
768 €
538 €
+
Vazdušni ultrazvučni skidač kamenca AS2000 “NSK”
• sa 3 nastavka
• direktno na turbinsko crevo
• težina 65 gr
• 2 izvedbe MIDVEST i BORDEN
378 €
265 €
a
j
i
c
k
A
gratis
Hirurški fiziodispenzer SURGIC XT Plus “NSK”
• hirurški kolenjak S-Max SG20 prenos 20:1
• bez četkica 40.000 o/min snage 210 W
3.200 €
2.800 € +
1. Autoklav EUROPA B EVO “Tecno-Gaz” sa integrisanim štampačem
hirurški nasadnik SGS-ES
prenos 1:1, GRATIS (381 €)
TECNO-GAZ
• klasa B
• zapremine 18 lit sa 4 tacne
• snage 1,6 kw
2. Pakerica DEA “Tecno-Gaz” sa trakama
• 1 x traka 50x200 mm
• 1 x traka 75x200 mm
• 1 x traka 100x200 mm
Akcija: 1+2+3
3.600 €
3. Destilator za vodu “Tecno-Gaz”
• kapaciteta 5 lit
• snaga 560 W
• težina 3,8 kg
MEDPRO-JAN
Rumenački put 47
21000 Novi Sad
+381 (0) 21 422 702
+381 (0) 21 63 14 128
+381 (0) 65 80 40 201
e-mail: [email protected]
www.jan-dent.com
Generalni distributer brendova NSK i TECNO-GAZ
Garancija 12 meseci.
Isporuka odmah sa lagera.
Akcija traje dok traju zalihe.
Download

“velika stvar” koja će se dogoditi u stomatologiji