ZLATNI B.U.S. VIDEO ART / GOLDEN B.U.S. REWARD - VIDEO ART
STREET ART FESTIVAL 2014. KRALJEVO
Tema: ČEKAJUĆI LEDENO DOBA
Autor: Street Art Festival
Kulturni centar “Ribnica“ Kraljevo objavljuje:
KONKURS
Za kratkometražne video radove.
Tema konkursa je "ĈEKAJUĆI LEDENO DOBA" – Ujedinjene nacije ,svesne ozbiljnosti
I neophodnosti globalne reakcije na sve izraženije klimatske promene su proglasile
period 2014. – 2024. Za dekadu održive energije pod nazivom SE4ALL (sustainable
energy for all) . Svesni posledica nezapamćenih vremenskih nepogoda i u našoj zemlji
,kao I na globalnom nivou, izazvanih upravo štetnim uticajem ljudske rase a sa željom
da podržimo inicijativu UN-a, odluĉili smo da ovogodišnja tema festival bude posvećena
upravo ovom problemu.
Oĉekujemo da na pravi naĉin, kroz umetnost, odgovoriš na svu ozbiljnost prisutno
gproblema globalnog zagrevanja, klimatskih promena, uništavanja prirodne sredine,
zagaĊenja vode, zemljišta vazduha… TakoĊe kroz radove treba sagledati I drugu stranu
, onu svetliju, vedriju, koja je I dalje moguća ukoliko budemo reagovali zajedniĉki na
svim nivoima. Zato I ove godine REAGUJ, UPOZORI, SPREĈI, POHVALI, STVARAJ
BOLJU BUDUĆNOST .
Odabrani radovi biće izloženi u okviru programa Street art festival, koji će biti održan
29. I 30. avgusta 2014. godine u Kraljevu.
Uslovi konkursa:
-Konkurs je otvoren za sve potencijalne uĉesnike.
-Rok za dostavljanje radova je 20. avgust 2014.
-Maksimalno trajanje video rada je 5 (pet) minuta
-Jedan autor može predate višera dova.Rezultati selekcije će biti objavljeni do 21.
avgusta 2014. godine, na internet prezentaciji festivala www.streetartfestival.rs i
www.kulturnicentarribnica.rs.
Izabrani video radovi ćeuĉestvovati u konkurenciji za nagradu Zlatni B.U.S. Video Art
Street Art Festivala.
Dodela nagrade će biti održana tokom Festivala u terminima koji će se naknadno
definisati.
PRAVILNIK UČEŠĆA NA KONKURSU
Uĉesnik konkursa je dužan da dostavi:
- Popunjen prijavni formular za uĉešće na konkursu (potrebna dokumentacija može se
naćina www.streetartfestival.rs i www.kulturnicentarribnica.rs);
-Uĉesnici konkursa su dužni da dostave popunjene formulare i video do 2 GB
upotrebom internet portal za slanje dokumenata www.wetransfer.com na e-mail adresu
[email protected] ili poštom na adresu: Kulturni centar Ribnica, Izletniĉka 2,
36103 Kraljevo sa naznakom "za Zlatni B.U.S. Video Art"
-Uz radove, autori bi trebalo da pošalju i svoju biografijuili, ako je više autora radilo na
filmu, biografiju svih autora pojedinaĉno, po sledećim stavkama: funkcija
autora(scenario, režija, snimanje…), ime i prezime, datum i mesto roĊenja, adresa
stalnog boravka, broj mobilnog i fiksnog telefona, adresa elektronske pošte, naziv rada,
tehnika i godina nastanka filma.
• Video radovi koji ispune sve tražene uslove biće prikazani u okviru MeĊunarodnog
Festival alternativnih umetnosti "Street Art Festival";
• Filmovi koji pristignu na konkurs ostaju u arhivi organizatora;
• Organizator zadržava pravo upotrebe filmova u svrhu promocije" Street Art Festival"-a
i Kulturnog centra "Ribnica" Kraljevo;
• Za projektovanje filmova koji budu odabrani, organizatori neće isplaćivati nikakve
naknade autorima;
Uĉestvovanjem na konkursu, prihvatate Pravilniku ĉešća.
Download

ZLATNI B.U.S. VIDEO ART / GOLDEN B.U.S. REWARD