O projektu „Medijacija za Rome“
VET rešenje
Izazovi
Evropski projekat „Medijacija za Rome“ nastao je kao
svojevrsna diskusija o tome šta je romska medijacija, sa
ciljem analize i definisanja mogućnosti i potreba romskih
medijatora. Cilj projekta jeste da razvije evropski romski
medijatorski okvir kroz
implementaciju
VET
sertifikata za romske
"Povezati romske
medijatore. Ovaj VET
medijatore putem
sertifikat za cilj ima
priznate profesije,
prepoznavanje
i
priznavanje
romske
definisati njihove
medijacije kao profesije,
karakteristike i
definišući
njene
mogućnosti
i
potrebe.
potrebe"
Pored toga, pružajući
efikasnu medijaciju on će
osnažiti romsku zajednicu i doprineti promociji
profesionalnih medijatora.
Projekat „Medijacija za Rome“ će razviti profesionalni i
sertifikovani kurikulum romske medijacije koji se zasniva
na novim teorijskim metodama i metodama obuke. Glavni
cilj projekta jeste da prirodnim medijatorima ponudi
profesionalizovani i sertifikovani put ka priznatoj i
prepoznatoj medijaciji u skladu sa Evropskim referentnim
okvirom. Sertifikat će biti razvijen kroz saradnju svih
partnera na projektu, koji će na taj način udružiti
transkulturalne vrednosti, a koje će rezultirati u
uspostavljanju finalnog kurikuluma primenjivog u svim
zemljama partnera projekta. Obuka će romskim
medijatorima ponuditi spektar veština i alatki s kojima će
od prirodnog medijatora postati profesionalni i priznati
romski medijatori u četiri oblasti (zapošljavanje,
zdravstvo, stanovanje i obrazovanje).
„Medijacija za Rome“ će promovisati sertifikovani
kurikulum standardizovan za romske medijatore u svim
zemljama partnera kroz obuku putem e-platforme. VET
rešenje u vidu učenja i obuke putem e-platforme će
unaprediti digitalnu pismenost Roma, kao jedne od
najvažnijih kompetencija, kako bi postali konkurentniji u
tržišnoj ekonomiji i prilagoditi njihove veštine novim
izazovima u medijaciji. Nadalje, putem pilot treninga
„Medijacija za Rome“ biće obučen i sertifikovanim zanjem
osposobljen jedan nacionalni referent po zemlji partneru,
koji će zauzvrat obuhvatiti najmanje 125 romskih
medijatora u svakoj zemlji. Kroz ove strategije obuke
treneri će obuhvatiti najmanje 1000 krajnjih korisnika iz
država čije organizacije su uključene u realizaciju ovog
projekta
Evropske vrednosti
Prvi korak predstavlja realizacija istraživanja profila
profesionalnih medijatora i glavnih projekata medijacije
koji su realizovani na evropskom i nacionalnom nivou,
kako bi ti rezultati bili upotrebljeni za promovisanje
sertifikovanog kurikuluma standardizovanog za sve
države partnere projekta. Kada se to realizuje, „Medijacija
za Rome“ će kreirati edukativni plan kroz platformu eučenja koji će biti vidljiv u okviru pilot treninga u svakoj
zemlji partnera projekta..
„Medijacija za Rome“ je usklađen sa ciljevima EU Okvira
za nacionalne strategije romske integracije do 2020.
godine. Uz to, ovim projektom će se pokušati podstaći
mobilnost medijatora u evropskim zemljama. Glavni cilj
jeste da se stvori jaka društvena veza između medijatora
iz cele Evrope, koja će na taj način promovisati kreiranje
jedne nove politike romske integracije.
“ Glavni cilj projekta jeste obezbediti
profesionalno i sertifikovano znanje
prirodnim medijatorima”
“ VET e-učenje
olakšaće Romima
pristup digitalnom
obrazovanju”
Partneri
Partneri koji učestvuju u projektu „Medijacija za
Rome“ su:
Fundació Pere Closa (Španija)
www.fundaciopereclosa.org
Fundación Esplai (Španija)
www.fundacionesplai.org
Intercultural Institute Timisoara (Rumunija)
www.intercultural.ro
Arci Solidarietá Onlus (Italija)
www.arcisolidarietaonlus.eu
CMGVRW (Belgija)
www.cmgv.be
RUT (Srbija)
Radutoku.wordpress.com
EARC Speranta (Rumunija)
www.craesperanta.ro
Posetite nas:
www.mediation4roma.eu
Pratite nas na Tviteru:
@mediation4roma
Ovaj projekat se finansira uz podršku Evropske komisije.
Autor je jedini odgovoran za ovu komunikaciju dok Evropska komisija
otklanja svaku odgovornost po pitanju korišćenja informacija koja su deo
ove komunikacije.
Download

"Povezati romske medijatore putem priznate profesije, definisati