Krizna pomoć
U mogućnosti smo pružati
pomoć samo u hrani. Ako vam
je potrebna pomoć u vezi
plina, komunalija, troškova
liječenja, itd, obratite se United
Way organizaciji na:
*211 or (800) 427-4626
Izbor Kuhinja
ACFP je kuhinja "izbora".
Oponaša mali dućan, a naši
klijenti "nabavljaju" u našoj
ostavi u pratnji volontera.
Zahvaljujući donacijama
prodavnica zajednice i
područja, u mogućnosti smo
pružiti obiteljima svježe
proizvode, jaja, meso, kruh,
i određene mliječne, kao i
dugortajne proizvode.
Pripadnost
ACFP je ponosan na članstvo
Operation Food Search i St.
Louis Area Foodbank.
Naša misija
Pridržavamo se hrišćanskog načela naših
Crkava, pružanjem kontinuiranog i
pouzdanog izvora pružanja pomoći u hrani
ugroženima u Affton zajednici.
Naše Crkve
Affton Christian
Affton Presbyterian
Church of the Reformation-Lutheran
Cure of Ars
Eden United Church of Christ
New Apostolic
Our Lady of Providence
Rooftop
Salem Lutheran
Seven Holy Founders
St. George
St. Dominic Savio
St. Mark
St. Simon the Apostle
Zion Methodist
Jeste li gladni?
Da li vam je
potrebna hrana?
Donacije
U ACFP je 501 (c) 3 organizacija. Sve
donacije su oslobođene od poreza u
skladu sa zakonom. Da bi donirali, ili se
priključili, molimo Vas kontaktirajte:
Jennifer Meehan, izvršni direktor
(314) 750-5899
[email protected]
Afft on Christi an
Food Pantry
4960 H eege Rd.
St. Louis, MO 631 23
AfftonChristianFoodPantry.com
U ACFP služi kao kontinuirani i
pouzdan izvor hrane za
ugrožene obitelji na Affton
području .
Afft on Christi an
Food Pantry
314-580-3138
Radno vrijeme
Kako mi radimo
Nazovite da zakažite svoj
inicijalni intervju:
314-580-3138
Ponesite:


Vozačku dozvola ili State I.D.
Dokaz o prebivalištu u 63123*
(komunalni račun, sporazum o
iznajmljivanju) ili sponzorsko
pismo od članova crkve
 Paycheck stub (platni odrezak)
 • social security kartice za sve
članove vašeg domaćinstva
 papire za bonove za hranu (ako
je primjenjivo na vas)
 Medicare / Medicaid, SSI, i
Social Security
dokumenata
Prijava
Pri vašem prvom posjetu, bit ćete
intervijuisani kako bi se utvrdila
vaša podobnost i nivo usluge na
osnovu veličinu vaše porodice i
prihoda.
Nabavka
Potom ćete otići "u nabavku" u našu
ostavu, u pratnji volontera.
Dobrodošli ste u nabavku jednom u 2
tjedna, po dogovoru.
PONEDJELJAK: 12:00PM-2:00PM
* ACFP služi sve osobe koje
su u finansijskoj krizi i žive u našem
području pružanja usluga, ili su pod
pokroviteljstvom neke od naših crkava
članica, bez obzira na rasu, vjeru ili
nacionalnost.
UTORAK: 4:00PM-6:30PM
ČETVRTAK: 6:00PM-8:00PM
SUBOTA: 9:30AM-12:00PM
Download

Jeste li gladni? Da li vam je potrebna hrana?