PRAVILNIK FLAIR NATJECANJA
LISTA PIĆA ZA PRIPRAVLJANJE:
1. COCKTAIL
BARMEN ĆE MOĆI BIRATI IZMEĐU 3 COCKTAILA
Odabire cocktail koji hoće te ga po receptu koji je dobio od Flair pod
sekcije pripravlja. Mora pripraviti najmanje 1 cocktail a najviše 3 ISTA
COCKTAILA.
SEX ON THE BEACH
COSMOPOLITAN
ROYAL RED
3cl Vodka Vigor
2cl Vigor Breskva
6cl Sok od Brusnice
3cl Sok od naranče
1cl Sok od ananasa
4cl Vodka Vigor
2cl Triple sec
1cl Lime juice
3cl Sok od Brusnice
2cl Vodka Vigor
1cl Gin sax
2cl Jagoda Liq.
2cl Grenadina
1cl Lime juice
10cl Sok Naranča
1 twist svježe limete
Large American
Pripremiti u Shakeru, s
ledom uliti u čašu
Dekorirati Voćem
Sve sastojke protresti u
shakeru
Poslužiti u Large American
čašu
Ukrasiti narančom
Sokovi koji idu u sex on the
beach biti će pomiješani u
store n poure
Protresti u shakeru
Poslužiti u Martini čašu
Ukrasiti Limetom
Flair će se prakticirati sa bocama od 0,75 l zapremnine
VIGOR BOCE
VAŽNO
Što se likera i sirupa tiče OBAVEZNA je upotreba MONIN boca
Ovim putem naglašavam da svaki natjecatelj koji koristi bilo koju drugu
bocu likera neće moći nastupiti!!!
2. MIJEŠANA PIĆA
Barmen mora natočiti 2 miješana pića:
1. VODKA sa energetskim napitkom
HRVATSKA SEKCIJA BARMANA
FLAIR
2. VODKA sa sokom od brusnice
To miješano piće mora natočiti u Large American čašu i poslužiti sa
slamkom i limetom
BARMEN JE OBVEZAN KORISTITI SAMO PIĆA ODNOSNO BOCE
KOJI SU PREDHODNO DOGOVORENI SA SPONZORIMA.
UPOTREBA SASTOJAKA ILI BOCA KOJI NISU DIO RECEPTA ILI
PIĆE KOJE JE U RECEPTU A NIJE U ORGINALNOJ BOCI
KAŽNJAVATI ĆE SE NEGATIVNIM BODOVIMA.
ZA PRIPREMU SVIH OVIH PIĆA ODNOSNO ZA CIJELI SHOW
BARMEN IMA
6 MINUTA
HRVATSKA SEKCIJA BARMANA
FLAIR
VAŽNO:
GLAVNI SPONZOR NATJECANJA BITI ĆE VODKA VIGOR
VODKA JE OBAVEZNA U COCKTAILU I SHOWU
PRAVILA ZA BARMANE
OBAVEZNO:
 KORISTITI POURERE NA BOCAMA (plastični ili metalni)
 IMATI NAJMANJE 3CL PIĆA U BOCAMA
 VEĆINU FLAIRA IZVODITI S BOCAMA ILI SASTOJCIMA GLAVNOG
SPONZORA, (barmen će dobiti više bodova bude li većinu flaira radio sa
pićima glavnog a ne sporednog sponzora)
 POČETI SHOW KADA POČNE MUZIKA
 NAGLASITI SPONZORA TIJEKOM SHOWA – u slučaju da barmen napravi
neki trik da naglasi marku pića koja je sponzor natjecanja dobiva ekstra
bodove, slobodno kreiranje ili korištenje kapa, majica te bilo kojeg drugog
propagandnog materijala koji Vam je na raspolaganju ili ga barmen sam želi
izraditi. Bitno je da se taj materijal koristi kao kombinacija showa boca i
reklamnog materijala.
 PRIDRŽAVANJE PRAVILNIKA
 ZABRANJENO:
 DRŽATI KRIVE SASTOJKE U BOCAMA - u bocama se drže samo sastojci
koji su etiketirani originalno
 DRŽATI PREMIKSE U JUICE KONTEJNERIMA – držanje i ulijevanje već
pomiješanih sastojaka – tequila, gin i juice ili slično
 PRIPRAVLJATI COCKTAIL UNAPRIJED – cocktail se priprema tijekom
showa, tako se i ocjenjuje baratanje bocama, snalažljivost u poslu, točnost
ulijevanja sastojaka....
 KORISTITI OPREMU KOJA NIJE ADEKVATNA U BARU – PIROTEHNIKU,
VATRU, RAZNA CIRKUSKA POMAGALA, PLASTIČNE BOCE, PLASTIČNE
ČAŠE, BOCE BEZ ETIKETA,
 VULGARNO PONAŠANJE I SEXUALNI ČINOVI – skidanje pred publikom,
psovanje, pokazivanje vulgarnih značenja itd...
 KORIŠTENJE PRLJAVE OPREME – ako shaker, čaša ili lopatica za led
padnu na pod i onda se nakon toga koriste – u redu je ako boca padne i koristi
se u daljnjoj koreografiji jer sastojci koji su u boci nisu izloženi prljavštini....
HRVATSKA SEKCIJA BARMANA
FLAIR
 DIRANJE LEDA RUKAMA – žongliranje ledom bez lopatice ili bilo kakav
kontakt sa ledom rukama
 STAVLJANJE LEDA U ČAŠE PRIJE POČETKA OCJENJIVANJA – kada
krene muzika tek onda može krenuti bilo koji oblik pravljenja cocktaila ili
koreografije.
 STAVLJANJE DEKORACIJA, SLAMKI NA ČAŠE PRIJE POČETKA
OCJENJIVANJA - kada krene muzika tek onda može krenuti bilo koji oblik
pravljenja cocktaila ili koreografije.
 PRAKTICIRATI SHOW PRAZNIM BOCAMA – zabranjeno prvo uliti sastojke u
čašu i tek onda početi show, obvezno paziti da kada završite sa točkom ulijete
odgovarajuću količinu sastojaka u čašu, ako barmen radi show punom bocom
(3cl) ulije sastojak u čašu i opet nastavi raditi show istom bocom biti će
kažnjen za pretjerani flair, ako barman ne izlije kompletni sadržaj (3cl) iz
boce bocu može naknadno koristiti u drugim elementima koreografije –
kombinacija 2 shakera boca, 3 boce, 4 boce itd... ako pak bocu skroz isprazni
i koristi je kasnije u tim elementima biti će kažnjen minus bodovima.
 LAŽNO ETIKETIRANJE BOCA ILI KRIVO PREDSTAVLJANJE OPREME
KOJOM SE BARMAN SLUŽI ( predstavljanje omotane boce kao juice
kontejner, bilo koje alkoholno piće u boci od druge vrste ili marke)
 KORIŠTENJE SVOJIH ČAŠA – natjecatelji će biti opskrbljeni sa čašama
potrebnim za show i rezervnim čašama u slučaju da im padnu ili se razbiju
 KORIŠTENJE UNAPRIJED PRIPREMLJENIH MIXOVA I SKLADIŠTENJE
ISTIH U BRANDIRANIM BOCAMA
 KORIŠTENJE OPREME KOJA NIJE BARSKA
pomagala, štapovi, stalci i slično...)
(razna cirkuska ili druga
 VARANJE ILI BILO KOJI OBLIK MALVERZACIJE
 POMAGANJE VANJSKIH SURADNIKA PRILKOM SHOWA – natjecatelji će
sa svake strane imati pomagače koji će biti upućeni i uvježbani da im pomažu
u slučaju neprilika ili ostalih tekućih događaja
DISKVALIFIKACIJA:
 PRILKOM NE PRIDRŽAVANJE BILO KOJIH OD NAVEDENIH PRAVILA
 SLUČAJNO RAZBIJANJE ČAŠE ILI BOCE IZNAD LEDA
 NAMJERNO RAZBIJANJE STAKLENIH PREDMETA
HRVATSKA SEKCIJA BARMANA
FLAIR
PLUS I MINUS BODOVI
PLUS BODOVI:
 VEĆINU FLAIRA IZVODITI S BOCAMA ILI SASTOJCIMA GLAVNOG
SPONZORA, (barmen će dobiti više bodova bude li većinu flaira radio sa
pićima glavnog a ne sporednog sponzora)
+ 5 bodova po svakoj rutini u kojoj koristi VODKA bocu
 NAGLASITI SPONZORA TIJEKOM SHOWA – u slučaju da barmen napravi
neki trik da naglasi marku pića koja je sponzor natjecanja dobiva ekstra
bodove, slobodno kreiranje ili korištenje kapa, majica te bilo kojeg drugog
propagandnog materijala koji Vam je na raspolaganju ili ga barmen sam želi
izraditi. Bitno je da se taj materijal koristi kao kombinacija showa boca i
reklamnog materijala.
+ 15 bodova za VODKA prezentaciju
+ 5 bodova za SOK ili ENERGETSKI NAPITAK prezentaciju
 SMOOTH – ako barmen prilikom izvođenja showa ili zamišljenih rutina izgleda
elegantno ili ako izvodi elegantne pokrete za svaki dobiva bodove.
+ 5 bodova po svakom extra elegantnom pokretu
 RUTINE – za svaku rutinu (rutina može biti pokreti sa: bocom i shakerom, 2
boce, 3 boce, 4 boce, 2 shakera i 1 boca, 2 boce i 1 shaker, 2 shakera i 2
boce, 3 boce i shaker, itd...) za svaku rutinu posebno barmen dobiva bodove.
+ 5 bodova za svaku rutinu
 TEŽINA – za izvođenje teških pokreta barmen dobiva extra bodove, barmen
dobiva bodove samo ako taj pokret izvede do kraja bez greške
+ 15 bodova za svaki izveden teški trik
 NOVI TRIKOVI – bodovi koji se dobiju za izvođenje trikova i pokreta koji još
nisu viđeni odnosno barmeni koji ih izvode sami su ih izmislili i kreirali.
+ 15 bodova za svaki novi trik
 SCENSKI NASTUP – Pošto su ovo kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje se
održava po pravilima I.B.A. natjecatelji mogu izraditi koreografiju, tematsku
uniformu itd... – scenski nastup mora biti povezan sa glavnim sponzorima
natjecanja.
+ 5 do +25 bodova – ovisi o ideji nastupu i kompletno zamišljenoj koreografiji
Scenski nastup i kostimi nisu obvezni ali barmen gubi mogućnost dobivanja
bodova za taj dio
+ 35 BODOVA ZA KOSTIM VRHUNSKI SLOŽEN
+ 25 BODOVA ZA KOSTIM SREDNJE SLOŽEN
+ 10 BODOVA ZA KOSTIM LOŠIJE IZRADE
+ 20 BODOVA AKO JE IME SHOWA POVEZANO SA KOREOGRAFIJOM
KOSTIMOM I MUZIKOM ILI SLIČNO.
HRVATSKA SEKCIJA BARMANA
FLAIR
 REAKCIJA PUBLIKE – ovaj dio ocjenjuje se za svaku reakciju publike na
pokrete barmena koji radi show
+ 5 bodova za svaku reakciju publike na barmena i njegov show
MINUS BODOVI:
 POURERI NA BOCAMA (ako barmen ima zatvorene boce ili se ustanovi da
koristi začepljene pourere gubi bodove)
- 20 bodova po boci
 IMATI NAJMANJE 3CL PIĆA U BOCAMA (ako barmen donese prazne boce ili
boce u kojima je manje od 3 cl gubi bodove)
- 15 bodova po svakoj boci
 POČETI SHOW KADA POČNE MUZIKA (ako barmen ne završi show ili pića u
6 minuta za svaku sekundu gubi 5 boda
- 5 boda za svaku sekundu prekoračenja
 DRŽATI KRIVE SASTOJKE U BOCAMA – u slučaju da barmen u bocama ne
drži originalne sastojke gubi bodove. OVO SE ODNOSI I NA DRŽANJE
SOKOVA U MALIBU BOCAMA.
- 15 bodova za svaki krivi sastojak u bocama
 DRŽATI PREMIKSE U JUICE KONTEJNERIMA – za držanje i ulijevanje već
pomiješanih sastojaka – tequila, gin i juice ili slično barmen gubi bodove
- 15 bodova
 PRIPRAVLJATI COCKTAIL UNAPRIJED – DISKVALIFIKACIJA
 KORISTITI OPREMU KOJA NIJE ADEKVATNA U BARU – PIROTEHNIKU,
VATRU, RAZNA CIRKUSKA POMAGALA, PLASTIČNE BOCE, PLASTIČNE
ČAŠE, BOCE BEZ ETIKETA,
- 20 bodova
 VULGARNO PONAŠANJE I SEXUALNI ČINOVI – skidanje do gola pred
publikom, psovanje, pokazivanje vulgarnih značenja itd...
- 20 bodova
 KORIŠTENJE PRLJAVE OPREME – ako shaker, čaša ili lopatica za led
padnu na pod i onda se nakon toga koriste – u redu je ako boca padne i koristi
se u daljnjoj koreografiji jer sastojci koji su u boci nisu izloženi prljavštini....
- 5 bodova
 DIRANJE LEDA RUKAMA – žongliranje ledom bez lopatice ili bilo kakav
kontakt sa ledom rukama
- 15 bodova
HRVATSKA SEKCIJA BARMANA
FLAIR
 STAVLJANJE LEDA U ČAŠE PRIJE POČETKA OCJENJIVANJA – kada
krene muzika tek onda može krenuti bilo koji oblik pravljenja cocktaila ili
koreografije.
- 5 bodova po svakom piću koji se započne prije muzike
 STAVLJANJE DEKORACIJA, SLAMKI NA ČAŠE PRIJE POČETKA
OCJENJIVANJA - kada krene muzika tek onda može krenuti bilo koji oblik
pravljenja cocktaila ili koreografije.
- 5 bodova po svakom piću
 PRAKTICIRATI SHOW PRAZNIM BOCAMA – ako barmen prvo ulije sastojke
u čašu ili shaker a nakon toga radi show gubi bodove.
- 15 bodova za svaku bocu
 PRETJERANI FLAIR – ako barmen radi show sa pićem u boci te izlije piće i
opet radi show ali sada sa praznom bocom gubi bodove za pretjerani flair
- 5 bodova
ako barmen ne izlije kompletni sadržaj (3cl) iz boce, bocu može naknadno
koristiti u drugim elementima koreografije – kombinacija 2 shakera boca, 3 boce,
4 boce itd... ako pak bocu skroz isprazni i koristi je kasnije u tim elementima biti
će kažnjen minus bodovima.
 NE NAGLAŠAVANJE SPONZORA - ako barmen radi show a prilikom istog
niti u jednoj rutini ne napravi show sa sponzorskim pićem gubi bodove
- 30 bodova
 VARANJE ILI BILO KOJI OBLIK MALVERZACIJE
 POMAGANJE VANJSKIH SURADNIKA PRILIKOM SHOWA
Dopuštene hostese za početak ili kraj showa – prilikom izvedbe showa
ZABRANJENO
 DROP – ako prilikom izvođenja rutine padne bilo koji barski predmet (shaker,
čaša, boca, lopatica za led, dekoracija itd...)
- 5 bodova
 SPILL – ako prilikom izvođenja rutine natjecatelj prolije bilo iz boce, juice
kontejnera, čaše ili shakera
- 5 bodova
 POVRŠNA PIĆA – ako barmen ne završi zadana pića u zadanom
vremenskom periodu gubi bodove.
- 15 bodova za svako nezavršeno piće ili krivo uliveno piće
 TOČENJE – ako barmen ne ulije odgovarajuću mjeru danu u receptu ili
zaboravi uliti određene sastojke iz recepta gubi bodove.
- 5 bodova po svakom krivo ulivenom sastojku
HRVATSKA SEKCIJA BARMANA
FLAIR
Download

U Zagrebu, xx - Glitch Agency