14. ročník RUDOLF JELÍNEK CUP 2014
Propozície
Medzinárodná barmanská súťaž profesionálov
5. – 7. SEPTEMBER 2014
Vizovice – Česká republika
Kostelany – Česká republika
Slovenská barmanská asociácia
Organizačné pokyny
Termín:
5. – 7. september 2014
Miesto konania:
Vizovice – Česká republika (areál likérky R. JELÍNEK)
Kostelany – Česká republika (Hotel Ranč)
Prihlášky:
RUDOLF JELÍNEK a.s.
e mail: [email protected]
Slovenská barmanská asociácia – IBA member
e mail: [email protected]
Generálny sponzor:
RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice
zastúpená Ing. Pavel Dvořáček – generálny riaditeľ
Hlavný partneri:
MONIN – France
COCA COLA HBC - Česká republika
HEAVEN HILL DISTILLERIES - USA
Garant :
Slovenská barmanská asociácia – IBA member
zastúpená Ing. Jozef Roth – prezident SkBA
email: [email protected]
mobil: 00421 948 500 000
Organizátor:
RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o.
zastúpená Ľubomír Čul – obchodný riaditeľ
email.: [email protected]
mobil.: 00421 911 104 901
Program
05.09.2014 (piatok)
Príchod účastníkov, WELCOME PARTY.
Počas Welcome party prebehne aj samotné vylosovanie poradia súťažiacich
v kategórií KLASIK aj FREE STYLE.
06.09.2014 (sobota)
Barmanská súťaž 14. ročník RUDOLF JELÍNEK CUP 2014 v kategórií KLASIK.
Barmanská súťaž 7. ročník FREE STYLE CUP 2014.
07.09.2014 (nedeľa)
Individuálny odchod.
Propozície súťaže
RUDOLF JELÍNEK Slovakia s.r.o. a Slovenská barmanská asociácia člen IBA usporiadajú
medzinárodnú barmanskú súťaž 14. RUDOLF JELÍNEK CUP 2014 dňa 5. - 7. 9. 2014.

Súťaže sa môžu zúčastniť barmani - profesionáli starší ako 18 rokov, ktorí sú členmi SkBA,
CBA, PBA, BAB, ABR, za každú krajinu vybraný barmani, po konzultácií so sponzorom.
 Súťažná kategória:
1. FANCY DRINK - 5 porcií
Základná surovina BOHEMIA HONEY 35% R. JELÍNEK (slivovica s medom),
minimálne 2 cl.
Poháre na tento nápoj nezabezpečí usporiadateľ. Súťažiaci nesmie použiť
konkurenčné výrobky sponzorských firiem.
2. LONG DRINK - 5 porcií
Základná surovina BOHEMIA HONEY 35% R. JELÍNEK (slivovica s medom), minimálne
2 cl, sirup alebo likér MONIN, minimálne 1 cl a jednu položku zo sortimentu CocaCola.
Poháre na prípravu tohoto nápoja zabezpečí usporiadateľ - highball glass obsah 0,33l
s logom R. JELÍNEK. Súťažiaci nesmie použiť konkurenčné výrobky sponzorských
firiem.

Receptúra prihláseného nápoja musí byť pôvodná, doteraz neprihlásená v žiadnej inej
súťaži. Množstvo použitých ingrediencii označte v cl a strekoch. Je možné použiť všetky
spôsoby miešania.

Súťažiť sa bude na open baroch, kde bude zabezpečená prípojka el.energie.

Dekorácia musí byť pripravená podľa pravidiel IBA - môže byť pripravená výlučne
v zázemí alebo priamo na barovom pódiu a musí byť zostavená iba z jedlých surovín.

Maximálne množstvo použitých liehovín na jednu porciu v každej je 7 cl.

Na prípravu miešaného nápoja je možné použiť maximálne 6 ingrediencií.

Časový limit na prípravu 5 porcií obidvoch nápojov je 12 minút.

Súťaži sa jednokolovo.

Súťažiaci používajú vlastné barmanské náčinie.

Suroviny na prípravu súťažných nápojov uvedené v priloženom zozname zabezpečí
sponzor. Ostatné potrebné suroviny si súťažiaci zabezpečí na vlastné náklady.

Ubytovanie a stravovanie počas súťaže čestným hosťom a súťažiacim hradí spoločnosť
RUDOLF JELÍNEK a.s.

Barmani súťažia v klubovom prípadne smart casual.

Prihlášku na 14. RUDOLF JELÍNEK CUP 2014 a 8. FREE STYLE CUP 2014 spolu s
požiadavkou na ubytovanie a receptúrami pošlite emailom na adresu: [email protected]

Súťaž má obmedzený počet účastníkov, preto si spoločnosť RUDOLF JELÍNEK a.s.
vyhradzuje právo výberu súťažiacich.

Odmeňovanie v súťažnej kategórii KLASIK:
1.miesto = poukaz na produkty z portfólia R.JELÍNEK v hodnote 5 000 Kč + pohár a
darčeková taška
2.miesto = poukaz na produkty z portfólia R.JELÍNEK v hodnote 3 000 Kč + pohár a
darčeková taška
3.miesto = poukaz na produkty z portfólia R.JELÍNEK v hodnote 1 000 Kč + pohár a
darčeková taška

Ďalej je vyhlásená CENA GENERÁLNEHO SPONZORA za drink splňujúci najlepšie tieto
kritéria: kreativný, ale jednoduchý drink, vytvorený z dostupných surovín a aktívne
použiteľný v barovej praxi.
Barman, ktorého drink najlepšie splní tieto kritériá, bude ocenený nasledovne:
o Prize Money: 10 000 Kč
o Platená spolupráca na dvoch dohodnutých akciách generálneho sponzora
v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov
o Víťazný drink s receptúrou i menom autora bude prezentovaný v odbornej tlači
v rámci marketingovej kampane na produkt Bohemia Honey na podzim 2014
o Víťazný drink bude promovaný s receptúrou i menom autora v on – trade trhu
v priebehu jesennej marketingovej kampane na produkt Bohemia Honey na
podzim 2014
o Víťazný drink bude promovaný s receptúrou i menom autora na Prague Bar Show
2014 pri prezentácii značky RUDOLF JELÍNEK a produktu Bohemia Honey
Prihláška
14. RUDOLF JELÍNEK CUP 2014
Meno __________________________________________________________
Adresa _________________________________________________________
Zamestnávateľ ___________________________________________________
Názov barmanskej asociácie/sekcia___________________________________
Záväzne sa prihlasujem na 14. ročník RUDOLF JELÍNEK CUP 2014.
Ubytovať v dvojposteľovej izbe s:____________________________________
Dňa: __________________
Podpis: ______________________________
Všetky prihlášky prosím zaslať najneskôr do 25. 8. 2014.
Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované.
Receptúry
14. RUDOLF JELÍNEK CUP 2014
Meno ___________________________________________________________
Adresa zamestnávateľa _____________________________________________
FANCY DRINK
Názov nápoja _____________________________________________________
Počet
Množstvo
1
Ingrediencia
BOHEMIA HONEY 35% RUDOLF JELÍNEK
2
3
4
5
6
Dekorácia ________________________________________________________
Spôsob prípravy:
priamo v skle
šejker
miešací pohár
mixér
LONG DRINK
Názov nápoja _____________________________________________________
Počet
Množstvo
1
Ingrediencia
BOHEMIA HONEY 35% RUDOLF JELÍNEK
2
3
4
5
6
Dekorácia ________________________________________________________
Spôsob prípravy:
priamo v skle
šejker
miešací pohár
mixér
Prehlásenie súťažiaceho
14. RUDOLF JELÍNEK CUP 2014
A
8. FREE STYLE CUP 2014
Súťažiaci a účastníci 14. RUDOLF JELÍNEK CUP 2014 a 8. FREE STYLE CUP 2014
súhlasia, aby ich pôvodné receptúry prihlásené do súťaže mohla firma RUDOLF
JELÍNEK a.s. využívať v budúcnosti pre marketingové a reklamné účely. Zároveň
súťažiaci prehlasujú, že oni sami tieto receptúry nebudú nikde ďalej samostatne
marketingovo prezentovať.
Dátum: _______________
Podpis: ________________________________
8. FREE STYLE CUP 2014
Propozície súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť barmani - profesionáli starší ako 18 rokov, ktorí sú členmi SkBA,
CBA, PBA, BAB, ABR, za každú krajinu vybraný barmani po dohode so sponzorom

Každý súťažiaci musí pripraviť:
1. Kategória WORKING FLAIR: 1 porciu povinného nápoja – „BOHEMIA PIE“
Receptúra: 4cl Bohemia Honey 35% RUDOLF JELÍNEK, 2cl Apple Pie sirup MONIN,
1,5cl citrónová šťava MONIN, 10cl ananásového džúsu
2. Kategória EXIBITION SHOW: 3 porcie FANCY DRINK, ktorý musí obsahovať minimálne
2cl Evan Williams HONEY 35% a minimálne jednu položku od spoločnosti MONIN
a jednu položku od spoločnosti COCA-COLA.

Poháre na povinný nápoj v kategórií WORKING FLAIR zabezpečí usporiadateľ.

V kategórií exhibition si poháre zabezpečí súťažiaci sám, nie je povolené konkurenčné
označenie.

Suroviny: usporiadateľ dodá suroviny potrebné na prípravu nápojov pre obidve kategórie
podľa prílohy. Ostatné suroviny si zabezpečia súťažiaci sami na vlastné náklady.

Maximálny počet surovín na prípravu je 7 vrátane kvapiek, strekov a bitters. Pri použití
viacero druhov ovocia, jeden druh sa považuje ako jedna ingrediencia. Maximálne
množstvo alkoholu obsiahnuté v receptúre je 7,0 cl. Nie je povolené použiť
„predmiešané“ a vlastným spôsobom vyrobené suroviny, zmrzlina ako aj teplé suroviny.
Dekorácia musí byť pripravená podľa pravidiel IBA, môže byť pripravená výlučne v zázemí
alebo priamo na barovom pódiu a musí byť zostavená iba z jedlých surovín.

Poháre nesmú byť naplnené ľadom vopred počas prípravného procesu.

Otvorený oheň je zakázaný.

Nápoj je dôležité pripravovať v súlade s pravidlami IBA.

Počet porcií: Povinný drink WORKING FLAIR „BOHEMIA PIE“ 1 porcia, FANCY DRINK
EXHIBITION SHOW– 3 porcie.

Ľad: k dispozícií bude zabezpečený dostatok ľadu.

Pracovné pomôcky: vlastné – nie s konkurenčným označením.

Barmani môžu používať len fľaše MONIN a EVAN WILLIAMS, ktoré musia byť naplnené
pri kategórií WORKING FLAIR do ½ až ¾ obsahu fľaše a pri kategórií EXHIBITION SHOW
musia byť naplnené fľaše minimálne 3cl v každej použitej fľaši.

Žiadne iné rekvizity (loptičky, palice a pod.) nesmú byť použité na žonglovanie okrem
fliaš, pohárov, šejkrov, ľadu a pod.

Barman musí pracovať sám počas svojho vystúpenia a bez asistencie druhej osoby.

Časový limit: 6 minút na obidve kategórie nápojov s tým že bude tolerované prekročenie
času o 60 sekúnd, potom bude vystúpenie súťažiaceho hodnotiacim komisárom
ukončené a súťažiaci diskvalifikovaný. Ak súťažiaci naznačí, že jeho vystúpenie je
skončené, viac sa nesmie dotknúť nápojov pridaním slamiek, dekorácie a pod.
 Hudobná produkcia: Vlastná (presne označené CD s presným označením skladby),
dohoda s DJ pred vystúpením.

Odmeňovanie v súťažnej kategórii FREE STYLE:
1.miesto = poukaz na produkty z portfólia R.JELÍNEK v hodnote 5 000 Kč + pohár a
darčeková taška
2.miesto = poukaz na produkty z portfólia R.JELÍNEK v hodnote 3 000 Kč + pohár a
darčeková taška
3.miesto = poukaz na produkty z portfólia R.JELÍNEK v hodnote 1 000 Kč + pohár a
darčeková taška
8. FREE STYLE CUP 2014
Prihláška
Záväzne sa prihlasujem na 8. FREE STYLE CUP 2014
Meno ___________________________________________________________
Adresa zamestnávateľa ____________________________________________
Receptúra
FANCY DRINK
Názov nápoja _____________________________________________________
Počet
Množstvo
1
Ingrediencia
Evan Williams Honey 35% HEAVEN HILL
2
3
4
5
6
7
Dekorácia ________________________________________________________
Spôsob prípravy:
priamo v skle
šejker
miešací pohár
mixér
Dátum: __________________ Podpis: ________________________________
Zoznam surovín:
14. RUDOLF JELÍNEK CUP 2014
a
8. FREE STYLE CUP 2014
RUDOLF JELÍNEK
(celé portfólio)
COCA COLA
(Coca-Cola a Coca-cola Zero, Coca-cola light, Coca-Cola cherry,
Coca-Cola Vanilla, Fanta pomeranč, Fanta malina, Fanta peach a apricot, Sprite,
Kinley Tonic Water, Kinley Ginger Ale, Kinley Bitter Rose, Kinley Bitter Lemon,
Bonaqua sýtená, nesýtená a jemne sýtená, Cappy pomaranč, ananas, tomato,
jahoda, multivitamín, hruška, jablko, čierna ríbezľa, grapefruit, marhuľa,
mango-maracuja, Nestea zelený čaj, citrón a broskyňa)
MONIN
(celé portfólio)
HEAVEN HILL
(Evan Williams Bourbon black, Cinnamon a Honey)
Download

propozície pre barmanov