ELITE 15 kategorija ŽENE
mart 2015.
Zvanični rezultati
poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
st.br.
Vreme
3:19:13
3:27:49
3:36:20
3:41:27
3:44:78
3:45:59
3:49:23
3:56:20
4:11:38
4:26:04
5:06:55
Prezime i ime
Trklja Nora
Tomašević Nataša
Stanković Ivana
Poslon Gabriela
Čonkić Biljana
Odobašić Tijana
Grbović Tatjana
Janković Aleksandra
Petrović Dragoslava
Sarajevčić Nataša
Janković Sanela
Pol god.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
1989
1987
1973
1971
1976
1989
1967
1994
1971
1969
1980
kat
Klub, Mesto
ZS
ZS
Z35
Z35
Z35
ZS
Z35
ZS
Z35
Z35
Z35
Subotica
Nova Pazova
Projektura
AK Sljeme
ARK Fruška Gora
ARK Somaraton
Novi Sad
AK Hajduk MT
Novi Sad
Beograd
Beograd
Država
SRB
SRB
SRB
CRO
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
Download

linku ŽENE