VS
Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave
Nora Štangová
Agnesa Víghová
Eva Hajduchová
Bratislava, 2012
Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave
Nora Štangová
Agnesa Víghová
Eva Hajduchová
Bratislava, 2012
© Autorky
Za odbornú a jazykovú stránku zodpovedajú autorky. Rukopis
ISBN: 978-80-970802-9-7
Predslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . .9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
. . . . . . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
. . . . . . . . . . . . . . . . 40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3
. . . . . . . . . 91
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
. . . . . . . . . . 96
. . . . . . . . . . . . . . 99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
. . . . . . . . . . . . 105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
. . . . . . . . . . . . . . . . . 131
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
. . . . . . . . . . . . . 168
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
. . . . . . . . . . . . . 181
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
. . . . . . . . 184
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
239
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
. . . . . . . 261
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
. . . . . . . . . . . . . . . 309
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
. . . 352
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
5
..
379
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
6
Download

ÚČTOVNÍCTVO V KONTEXTE VEREJNEJ SPRÁVY A