Žiadosť: vrátenie peňazí/výmena produktu
Vyplní zákazník
Overovanie údajov
http://bezchoroby.sk/
Meno:*
Priezvisko:*
Adresa:*
Telefón:*
E-mail:
Číslo účtu:*
Číslo objednávky:*
Produkt za ktorú
chcete náhradu:*
Vrátenie peňazí:#
napíšte cenu produktu bez
doručenia:
Výmena na
produkt/y:#
Rozdiel v cene:#
vráteného a požadovaného
produktu bez ceny
doručenia.
+ preplatok
- nedoplatok
Poznámka:
Ak chcete môžete uviesť
prečo požadujete vrátenie
peňazí alebo výmenu
tovaru. Budeme radi ak
napíšete svoju poznámku,
otázky, dotazy ohľadne
našej ponuky a e-shopu.
Ďakujeme!
Dátum odoslania:*
Podpis zákazníka:*
Vybavuje:
Margita Víghová
konateľka
spoločnosti
Pečiatka a podpis:
Dátum doručenia:
Dátum vybavenia:
Vážený zákazník! Pre rýchle vybavenie vašej žiadosti vyplňte všetky požadované údaje* a údaje
označené # podľa toho či žiadate o vrátenie alebo výmenu. Vytlačte a vyplňte si žiadosť 2x, jeden nám pošlite
spolu so zásielkou, druhú uschovajte pre prípadné porovnanie údajov. Ak chcete môžete nám svoju
žiadosť dopredu poslať aj e-mailom, ale aj v tomto prípade jednu kópiu doložte k zásielke!
S úctou k vám!
BEZCHOROBY s.r.o.
F.Rákócziho 39
94301 Štúrovo
IČO: 46224505
+421905692937
http://bezchoroby.sk/
[email protected]
Download

Žiadosť o vrátenie peňazí / výmenu tovaru!