Evolution of the Color3
W W W . A L F A P A R F. R S
1
To mogu samo istinski profesionalci.
2
EVOLUTION OF THE COLOR3
Evolution of the Color3
3D tehnologija za rezultate koji garantuju
apsolutnu perfekciju.
3D TEHNOLOGIJA:
3 EKSKLUZIVNE KOMPONENTE ZA 3 FAZE DELOVANJA
1. FAZA: Mešanje
2. FAZA: Nanošenje
3. FAZA: Nanošenje
Multi Lamellar Vehicle
Hyaluronic Acid
Hyper Intense Color System
AKCIJA:
L'MLV štiti pigment od oksidacije tokom mešanja
Više pigmenata prodire dublje u strukturu vlasi
bez dodatnog ljuštenja i otvaranja kose, pri čemu
se čuva nivo vlage u strukturi kose.
AKCIJA:
Hijaluronska kiselina stvara mrežu oko kose koja
omogućava ravnomerno nanošenje i bolje primanje boje. INOVACIJA: Prva boja za kosu
koja koristi hijaluronsku kiselinu
AKCIJA:
Kristalizirani mikro pigmenti prodiru duboko u
vlasi, a rezultat je ravnomernna i dugotrajna boja.
REZULTAT:
REZULTAT:
REZULTAT:
Više pigmenta
Smanjeno otvaranje
korena kose
Ravnomerna
boja
Smanjeno otvaranje
korena kose
Veća koncentracija
pigmenta
Manje otvaranje
korena
Duže
delovanje
Meka kosa,
lako reščešljavanje
Izvanredno
prekrivanje
Čvrsta i elastična
kosa
Intenzivna
boja
Sjajna
kosa
SAVRŠENA BOJA
SAVRŠENA KOSA
SAVRŠENA BOJA
SAVRŠENA KOSA
SAVRŠENA BOJA
SAVRŠENA KOSA
HIDROGEN PEROKSID
PIGMENT
3
EVOLUTION OF THE COLOR 3
EVOLUTION OF THE COLOR 3
Savršena boja dokazane efikasnosti
Teorija bojenja
Zelena
Konkurencija 11%
Intenzitet
% boje
Evolution of the Color
Konkurent 1
Konkurent 2
Evolution
of the Color
89%
Broj pranja
Evolution
of the Color
Utvrđeno je da je nakon 12 pranja Evolution of
the Color3 boja za kosu za 19% dugotrajnija u
poređenju sa konkurencijom
Evolution of the Color3 boja za kosu pokriva
sede bolje u 89% slučajeva bolje od konkurencije
Konkurent
1
Konkurent
2
Za 29% bolji intenzitet od konkurencije. U
testu su poređene boje istih tonova
Primarne (osnovne boje): Postoje tri osnovne boje, a to su: Plava, crvena i žuta. Sekundarne
(složene boje): Složene boje se dobijaju mešanjem istih delova dve primarne ili osnovne boje. Žuta
pomešana sa plavom u jednakom odnosu, daje zelenu sekunarnu boju. Crvena pomešana sa plavom u
jednakom odnosu, daje ljubičastu sekunarnu boju. Žuta pomešana sa crvenom u jednakom odnosu,
daje narandžastu sekunarnu boju. Kada se osnovne boje mešaju u različitim odnosima, dobijene
sekundarne boje su jačeg ili slabijeg intenziteta. Komplementarne boje: Boje koje se u hromatskom
krugu nalaze jedna nasuprot druge mešanjem se nautrališu. Crvena boja je nasuprot zelene i obratno.
Žuta je nasuprot ljubičaste i obratno. Plava je nasuprot narandžaste i obratno. Svaka boja ima sposobnost neutralizovanja suprotne boje. Ovo pravilo odnosi se i na kozmetičke boje za neutralizovanje
neželjenih tonova. Osnovne i složene boje dele se na hladne i tople. Tople boje: Crvena, narandžasta i
žuta. Hladne boje su: Zelena, plava i ljubičasta.
Utvrđeno je da je kosa 67% razmršenija i
nežnija nego kod konkurencije, a čak 73%
razmršenija u poređenju sa prirornom kosom
4
Sjaj
Konkurent
2
Nedostižna elastičnost kose
Evolution
of the Color
Konkurent
1
Konkurent
2
Za 12% kosa je sjajnija u poređenju sa
konkurencijom
Ljubičasta
NIVO TONA
Nivo prvog
tona: Zlatno
7.32
Evolution Konkurent
of the Color
1
Neutralna
Narandžasta
Kako protumačiti EVOLUTION nijanse?
Nivo boje:
Srednje plavo (blond)
Elastičnost
Snaga potrebna za
raščešljavanje kose
Prirodna
kosa
Žuta
Crvena
PRIMER:
Evolution Konkurent Konkurent
of the Color
1
2
Plava
• Prvi broj označava nivo boje
• Drugi broj označava nivo prvog tona
• Treći broj označava nivo drugog tona.
Nivo drugog
tona: Violet
NIVO BOJE
0. Čisto (prirodna osnova)
1. Crno
1. Pepeljasto (plavo/zelena osnova)
2. Najtamnije braon
2. Violet (violet osnova)
3. Tamno braon
3. Zlatno (žuta osnova)
4. Srednje braon
4. Bakar (narandžasta osnova)
5. Svetlo braon
5. Mahagoni (crvena/violet osnova)
6. Tamno plavo (blond)
6. Crvena (crvena)
7. Srednje plavo (blond)
7. Mat (zelena osnova)
8. Svetlo plavo (blond)
9. Veoma svetlo plavo (blond)
10. Najsvetlije plavo
5
EVOLUTION OF THE COLOR 3 / KOLOR KARTA
EVOLUTION OF THE COLOR 3 / KOLOR KARTA
Kolor karta EVOLUTION boja za kosu
Uputstvo: Pomešati sa hladnim ili prirodno intenzivnim serijama za 100% pokrivenost sedih. Rezultati: Elegantni smeđi tonovi sa toplim sjajem
Uputstvo: Pomešati sa prirodnim ili prirodno intenzivnim serijama za 100% pokrivenost sedih. Odlično za neutralizovanje neželjenih
žutih/narandžastih prigmenata. Rezultati: Odlični prirodno pepeljasti hladni rezultati
3 NAČINA ZA POKRIVANJE SEDIH.
Sektor za istraživanje i razvoj ALFAPARF-a ispunjava potrebe stilista fokusirajući se na tehnologiju pokrivanja sede kose razvijajući tri različite serije da bi
se to postiglo.
1. Maksimalno pokrivanje sedih
2. Izuzetni krajnji rezultati
3. Tačnost dobijanja nijanse
PRIRODNA SERIJA (NATURALI)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Uputstvo: Same ili mix. Prilikom pokrivanja sede kose pomešati željene hladne tonove sa odgovarajućim prirodnim nijansama u jednakim količinama.
Rezultat: 100% pokrivenost sa hladnim prirodnim rezultatima.
Uputstvo: U zavisnosti od željenog rezultata i pokrivanja sedih mešati sa hladnim ili prirodno intenzivnim serijama za 100% pokrivenost sedih.
Rezultati: Intenzivna lubičasta za naglašavanje dubine
Uputstvo: U zavisnosti od željenog rezultata i pokrivanja sedih mešati sa hladnim ili prirodno intenzivnim serijama za 100% pokrivenost sedih.
Rezultati: Savršeno za upotrebu uz tamnu bazu, kao i za hladan prirodan efekat
Uputstvo: Pomešati sa toplim prirodnim ili toplim intenzivnim bojama za 100% pokrivanje sedih. Rezultat: Odličan za toplo kestenjaste tonalitete.
Uputstvo: Same ili mix. Prilikom pokrivanja sede kose pomešati željene hladne tonove sa odgovarajućim prirodnim nijansama u jednakim količinama.
Rezultat: 100% pokrivenost sa toplim prirodnim rezultatom
Uputstvo: Same ili mix sa hladnim ili toplim tonovima. Prilikom pokrivanja sede kose pomešati jednake količine željenog sa jednakim delovima prirodno
intenzivnih nijansi. Rezultat: 100% pokrivenost sa intenzivnim prirodnim rezultatima
Uputstvo: Pomešati sa prirodnim, toplo prirodnim ili prirodno intenzivnim serijama za 100% pokrivenosti sedih. Rezultat: Intenzivno braon boja sa
hladnim tonalitetom
Uputstvo: Pomešati sa toplo prirodnim ili prirondo intenzivnim serijama za pokrivanje 100% sedih. Rezultat: Odlično za toplo zlatne mahagoni
tonalitete.
Uputstvo: Pomešati sa toplo prirodnim ili prirodno intenzivnim serijama za 100% pokrivanje sedih. Rezultat: Odlično za mahagoni tonalitete.
Uputstvo: Prilikom pokrivanja sedih pomešati sa odgovarajućom nijansom iz prirodne serije. Rezultat: Odlična za crne boje sa plavim tonom
Uputstvo: Pomešati sa toplo prirodnim ili prirono intenzine serijama za 100% pokrivenosti sedih. Rezultat: Odlična za bronzani tonalitet
Uputstvo: Pomešati sa prirodnim ili prirodno intenzivnim serijama za 100% pokrivenost sedih. Odlično za neutralizovanje neželjenih žutih/narandžastih
prigmenata. Rezultati: Odlični pepeljasto hladni rezultati
Uputstvo: Pomešati sa prirodnim ili prirodno intenzivnim serijama za 100% pokrivenost sedih. Odlično za neutralizovanje neželjenih žutih/narandžastih
prigmenata. Rezultati: Odlični prirodno pepeljasti hladni rezultati
6
Uputstvo: Pomešati sa toplo prirodnim ili prirodno intenzivnim serijama za 100% pokrivenosti sedih. Rezultat: Odličan za crvene/zlatno crvene/crvene tonalitete
Uputstvo: Pomešati sa toplo prirodnim ili prirodno intenzivnim serijama za 100% pokrivenosti sedih. 6 serija obezbeđuje odličnu pokrivenost bez
mešanja sa prirodnom osnovom. Rezultat: Superiorno žive, strastvene i bezkonpromisne čiste crvene
7
EVOLUTION OF THE COLOR 3 / KOLOR KARTA
EVOLUTION OF THE COLOR 3 / KOLOR KARTA
vanja(SS), a jedan nivo kada se mixuje sa bilo kojom Evolution bojom (osim platinum serije) . Odnos mešanja 1:1,5 (30ml boje, 30ml 000sss i 90ml
hidrogena)
Uputstvo: Pomešati sa toplo prirodnim ili prirono intenzivnim serijama za 100% pokrivenosti sedih. Rezultat: Odlično za bakarne/crvene tonalitete
Uputstvo: Pomešati sa toplo prirodnim ili prirodno intenzivnim serijama za 100% pokrivenosti sedih. Rezultat: Odličan bakarni tonalitet
Uputstvo: Pomešati sa toplo prirodnim ili prirodno intenzivnim serijama za 100% pokrivenosti sedih. Rezultat: Odličan zlatni tonalitet
Karakteristike: Nepigmentni krem koji posvetljuje prirodnu kosu do 5 nivoa. Koristi se samo sa platinum i pure platinum serijom. Uputstvo: Odnos
mešanja 1:2 (30ml boje, 30ml 000sss i 120ml hidrogena)
Karakteristike: Dodatak koji se meša sa Pure Red nijansama i pojačava intenzitet crvene do krajnjih granica koje su ranije bile nemoguće. Uputstvo:
Minimum: 1:5 (10gr booster+50gr boje+ 90ml hidrogena). Maximum: 1:1 (30gr booster+30gr boje+ 90ml hidrogena)
Uputstvo: Pomešati sa toplo prirodnim ili prirodno intenzivnim serijama za 100% pokrivenosti sedih. Rezultat: Odličan duboko zlatni tonalitet
Uputstvo: Mešati seriju .13 sa toplo prirodnim ili prirodno intenzivnim serijama za 100% pokrivenost sedih. Nijanse .31 su idealne za utop-ljavanje
hladnog tonaliteta. Nijanse .13 su idealne za hlađenje toplog tonaliteta. Idealne za posvetljivanje. Rezultati: Odlične za prirodno bež tonalitet
Karkteristike: Podizanje do 4 nivoa počevši od nivoa 5 svetlo braon. Uputstvo: Predlažemo mešanje sa hidrogenom 40vol 12%, odnos mešanja 1:1.5,
vreme procesa 45 - 50 min. Ekstra posvetljivanje kada se pomeša u jednakom količinom sa 000sss. Rezultat: Spektakularna plava će posvetleti i
tonizirati u istom procesu
Karakteristike: Posvetljuje do 5 nivoa kada se pomeša u jednakim količinama sa 0sp. Počevši od 5. Nivoa, svetlo braon. Uputstvo: Preporučujemo hydrogen 12%, odnos 1:2 Vreme procesa 50 - 55 min. Rezultat: Odličan za visoko posvetljivanje čineci kosu svetlijom i sjajnijom.
Karakteristike: do 4 nivoa podizanje idealna osnova 6+
Uputstvo: Preporučujemo hydrogen 12%, odnos 1:2 Vreme procesa 50 - 55 min. Rezultat: Dizajnirano za klijente sa osnovom 6+ koji žele platinasto
plavu sa čistom i delikatnom reflekcijom
Karakteristike: Nepingmentni krem koji posvetljuje prirodnu kosu. Uputstvo: Pola nivoa posvetljivanja kada se meša sa serijom visokog posvetlji8
Sve Evolution boje se mogu prilagoditi i poboljšati našim korektorima: Grafit, Žuta, Crvena, Plava.
Ovi korektori poboljšavaju nijansu i povećavaju intenzitet.
– Odstanjuje neželjenu žutu ili mesingane tonove ili da intenzivira sve pepeljaste serije
– Koristi se za intenziviranje zlatne i intenzivno zlatne serije
– Koristi se za pojačavanje crvene, mahagoni i bakarne serije
– Koristi se za otklanjanje neželjenih narandžasto/žutih tonova ili za pojačavanje 1.11 (plavetno crna) nijanse
Uputstvo: Ne preporučuje se da bude više od 50% ovih nijansi u ukupnoj smesi odn.
u ukupnom miksu sa drugom bojom.
NEGA
KOSE POČINJE
VEĆ TOKOM BOJENJA
Evolution of the Color3 boje za kosu vode računa o nezi kose na
specifičan način. Proces nege kose počinje već tokom bojenja
kose!
Karakteristike: Hranljivi koncentrat za suvu kosu. Dodaje se u mešavinu boje za dužinu i krajeve suve kose.
Karakteristike: Koncentrat koji puni oštećenu kosu. Dodaje se u
mešavinu boje za negu cele dužine i vrhove oštećene kose.
Uputstvo: Pripremite mešavinu boje (kolor krema + Oxidi'o) u odnosu
1:2. Dodajte Booster u istu posudu u odnosu: 20g boje + 40g Care
Booster + 40ml Oxidi'o. Boosteri koji neguju kosu deluju u isto vreme kada
i boja pošto je koren kose otvoren aktivni sastojci lako prodiru u dubinu korena kose.
9
Color Wear
ALFAPARF hidrogen (OXID’O) je stabilizovana krema obogaćena voskom i regeneratorom da bi štitila kosu tokom
kolorizacije. Specijalna formula visokog kvaliteta obezbeđuje
dugotrajnu moć i osigurava optimalnu boju. Prijatnog je mirisa i
daje savršen krajnji rezultat.
Šta je Color Wear?
Evolution „ton na ton“ boja bez amonijaka. Postiže se intenzivan rezultat i sjajna kosa zahvaljujući ekstraktima šafrana, indiga i broća. Biljni ekstrakti čine
kosu sjajnom i boje kosu na prirodan način. Zahvaljujući taninu, pigment pigment prodire duboko u dlaku, dajući pritom trajan rezultat. Color Wear je namenjen klijentima koji teže nežnom bojenju bez promene nijanse.
Upotreba:
Izaberite željenu nijansu. Promešajte 60ml Color Wear kreme sa 120ml Color Wear aktivatora (u posudi koja nije metalna) u odnosu 1:2. Prva aplikacija:
Nanesite mešavinu na koren, dužinu i vrhove kose. Ostaviti da deluje (pogledajte tablicu), isperite, šamponirajte i stilizujte. Ponovljena aplikacija:
Nanesite samo na izrastke. Pet minuta pre kraja tretmana nanesite na celu dužinu kose. Nastavite kao u prvoj aplikaciji. Aplikacija za pojačavanje nijanse: Koristi se za pojačavanje intenziteta nijanse. Promešajte ljubičastu sa mahagoni nijansama, crvenu sa crvenim nijansama,
naramdžastu sa bakarnim nijansama. Aplikacija za sjaj i mekoću: Odnosi mešanja navedeni su u tablici. Kada se nijanse koriste
samostalno imaju učinaktretmana za kosu bez sjaja ili već tretiranu kosu (za odnose mešanja pogledajte tablicu.
Dostupno u 50 nijansi
23 modne boje: 6 braon; 2 mahogoni; 4 intenzivno crvene; 4 bakarne; 4 zlatne; 3 bež. 13 tehničkih boja: 8 Prirodnih, koje
pokrivaju do 100% sede kose; 5 pepeljasih,i dealnih posle usluge blanširanja i pokrivanje muške sede kose. 4 strateške
boje: 3 korektora da bi se izdejstvovale krejzi boje; 1 Clear da bi se izdejstvovala mekoća.
Odnos mešanja:
Za regularne EOC nijanse: Najvažnije je da se poštuje
pravilo mešanja (1:1.5) -60ml boje : 90ml hidrogena
Za platinaste i čisto platinaste nijanse: Najvažnije je da
se poštuje pravilo mešanja (1:2) -60ml boje : 120ml hidrogena
Dostupno u četiri različita volumena:
10 volumen - 3% | 20 volumen - 6% | 30 volumen - 9% | 40
volumen - 12%
NOVA
FORMULA
U NOVOJ AMBALAŽI
BOLJE ŠTITI KOŽU
BAZA
ŽELJENI TON BOJE
1
2
3
4
1
10/20
10/20
20/30
30/40
2
10
10/20
10/20
20/30
30/40
3
10
10
10/20
10/20
20/30
30/40
4
10
10
10
10/20
10/20
20/30
30/40
5
Predpigmentacija
10
10
10
10/20
10/20
20/30
30/40
10
10
10
10/20
10/20
20/30
30/40
10
10
10
10/20
10/20
10
10
10
10/20
10
10
10
6
7
8
9
10
10
Predpigmentacija
Predpigmentacija
Predpigmentacija
Predpigmentacija
Predpigmentacija
5
6
CILJ
7
8
9
10
Do 60% pokrivanje sedih
ODNOS MEŠANJA
1:2
60ml nijanse/120ml aktivatora
COLOR WEAR
OXID'O
Hidrogen
VREME DELOVANJA
SA ZAGREVANJEM
BEZ ZAGREVANJA
20-25’
10-15’
Izbeljivanje
ALTERNATIVE
Izbeljivanje
Reflekcija + živo
1:2
30ml nijanse + 30ml korektora + 120ml aktivatora
20-25’
10-15’
Reflekcija + duboko
1:1
60ml nijanse + 60ml aktivatora
20-25’
10-15’
Izbeljivanje
Reflekcija + meko
1:2
30ml nijanse + 30ml clear + 120ml aktivatora
20-25’
10-15’
20/30
30/40
Do 100% pokrivanje sedih
Predlažemo mešanje sa prirodnom osnovom
1:1
60ml nijanse + 60ml aktivatora
30-40’
15-20’
10/20
20/30
Tonalizacija posle usluge oblikovanja
/
10/20
10/20
1:2
60ml nijanse + 120ml aktivatora
10-15’
10
10
10
10/20
Usluga sa sjajem
1:2
60ml clear + 120ml aktivatora
20-25’
10-15’
Izbeljivanje
Izbeljivanje
Izbeljivanje
30%
SPECIJALNA FORMULA
DUŽA TRAJNOST
11
DIJAGNOZA
Sledite korake od 1 do 5 da ispravno utvrdite
koju ćete boju i tehniku koristiti
1. Odrediti željenu boju kose vašeg klijenta
2. Utvrdite prirodnu boju kose vašeg klijenta
3. Odrediti kozmetičku boju kose vašeg klijenta
4. Utvrdite koliko sedih ima vaš klijent u procentima
5. Utvrdite kakav tretman željena boja kose zahteva: posvetljavanje, potamnjivanje ili ton na ton
boju.
Od ovih pet stavki dvema treba pridati poseban
značaj:
• Procenat sedih. Odaberite boju koja najbolje pristaje.
• Odaberite odgovarajući hidrogen da dobijete željeni ton.
Za savršen rezultat važno je i proceniti:
6. Koliko je kosa zdrava
7. Vrstu prethodnih tretmana kako bi se utvrdila
poroznost kose.
Ton karta je idealno pomagalo za dijagnozu.
POKRIVANJE SEDIH
Svaki tip kose sadrži različitu koncentraciju melanina koji proizvodi pigmente koji stvaraju nivoe
prirodne boje kose. Seda kosa je rezultat gubitka
melanina. Nedostatak prirodnog pigmenta čini
kosu beživotnom i bez sjaja. Bojenje sede kose ne
znači samo pokrivanje sedih, već pre svega postizanje prirodnog izgleda kose sa prirodnim sjajem.
Za postizanje savršenih rezultata poštujte sledeća
pravila:
12
• Mešajte željenu boju u jednakom odnosu sa
hladnim, toplim ili intenzivnim bojama u zavisnosti
od rezultata koji želite da postignete
• Odaberite volumen hidrogena u skladu sa željenom bojom
• Pažljivo nanesite boju u malim razmacima na
kosi
• Ostavite da deluje 35 minuta.
PRVO POTPUNO BOJENJE KOSE
Svrha ove tehnike je da se ujednači boja prirodne
kose kako bi se izbegli svetliji tonovi na vrhovima kojima nedostaje melanin.
Postupak:
• Razdelite kosu na četiri jednaka dela: od uveta
do uveta i od centra glave prema čelu i potiljku
• Nanosite boju počevši od desnog dela
• Nanesite boju na koren kose. Odaberite volumen
hidrogena uzavisnosti od željenog tona boje
• Nastavite jednako po svim delovima kose
• Nanesite boju na dužinu i vrhove kose
• Višu koncentraciju hidrogena koristite za bojenje
korena kose. Ostavite da deluje 35 minuta
• Na kraju tretmana razredite boju u emulziju i
temeljno isperite šamponom
• Za ton na ton nijansu koristite hidrogen volumena
10 od korena do vrhova kose. Ostavite da deluje
35 minuta
BOJENJE IZRASTAKA
Postupak:
• Razdelite kosu na četiri jednaka dela: od uveta
do uveta i od centra glave prema čelu i potiljku
• Nanesite smesu na koren kose
• Ako su vrhovi kose do 1 ton svetliji, razredite boju
u emulziju i nanesite na celu dužinu kose ostavljajući da deluje 3 - 5 minuta na kraju tretmana
• Ako su vrhovi kose svetliji za 1 do 2 tona emulziju
ostavite da deluje 10 minuta
• Ako su vrhovi kose svetliji za više od 2 tona koristite smesu boje i hidrogen volumena 10 u
odnosu 1:2, pa ostavite da deluje poslednjih 10
minuta tretmana
RE-PIGMENTACIJA
Šta je re-pigmentacija?
Re-pigmentacija je tehnički naziv za ponovno
dobijanje kozmetičke ili prirodne boje kose
Postupak:
Kada kosu želimo da potamnimo za više od 3
tona repigmentacija je zaštitno bojenje koje
garantuje dugotrajan i stabilan rezultat. Ovim
postupkom se izbegavaju sive ili zelene nijanse
koje se mogu pojaviti u toku bojenja.
Mešavina:
• Treba da sadrži tople tonove (zlatne, bakarne
ili crvene)
• Odabrani ton treba da bude 1 do 2 tona svetliji
od željenog tona
• Koristiti 10vol. hidrogen (3%)
• The Evolution of the Color3 - Oxido's odnosi
mešanja:
1:2 (1 boja + 2 hidrogen) za srednje osetljivu kosu
1:3 (1 boja +3 hidrogen) za osetljivu ili izbeljenu
kosu
• Možete koristiti The Evolution of the Color3 i Color
Wear
PRE-PIGMENTACIJA
Šta je pre-pigmentacija?
Tehnički naziv za prvi tretman koji priprema sede za
postizanje željenog rezultata bojenja.
Kada je potrebna?
Kada je koncentracija sedih velika, najčešće na
prednjem delu glave.
Prepigmentacijom postižemo urezivanje u koren
kose i na taj način ga otvaramo tako da pigment
može da prodre duboko u koren kose.
Mešavina:
• Za prepigmentaciju se preporučuje korišćenje boja
iz serije pure, ton svetlije od željenog rezultata
• Najbolji ton za prepigmentaciju je neki od toplih
tonova (.3)
Postupak:
• Pošto je određen deo kose za prepigmentaciju
mešavina se nanosi na kosu vrhom četke bez
dodirivanja kože glave
• Postupak treba izvesti najmanje 10 minuta pre
nanošenja završne boje
Proces bojenja
• 60ml The Evolution of the Color3 iris, zlatna, svetlo
smeđa (5.32)
• 120ml Oxido's 10vol. (3%)
• Vreme 10 minuta
• Nakon tretmana kosu dobro isprati.
PROCES IZBELJIVANJA BOJE
Šta je proces izbeljivanja boje?
Proces kojim se odstranjuje kozmetička boja sa kose.
Kada je potreban?
Koristi se kada odstranjujete kozmetičku boju, ili
podižete boju za više od jednog nivoa.
Mešanje Equipment Supermeches+:
• Dve kašike (50g) Equipment Supermeches+
• Ampula Equipment Soothing Infusion
• 100ml Oxido's
Postupak:
• Razdelite kosu na tri dela: potiljak, čelo i strane
• Pripremite mešavinu za odstranjivanje boje i nanesite sledećim redosledom: na potiljku, sa strane i na
PROCEDURE I TEHNIKE
PROCEDURE I TEHNIKE
Procedure i tehnike
Postupak:
A) Dijagnoza
• Željena boja: iris, zlatna, svetlo smeđa (5.32)
• Boja kose: zlatna, jako svetlo plava (9.3); znači radi
se o 4 tona
B) Odaberite nijansu koja najbolje odgovara željenoj
boji kose
Primer: Željena boja je do 5 tonova viša, svetlo
smeđa kosa ima tendenciju ka narandžastoj boji. Za
repigmentaciju boja mora biti za 1 do 2 tona svetlija
od željene boje, refleksija treba da teži ka bakarnoj
boji. Odabrana boja je 6.4, tamno bakarno plava,
odnos mešanja je 1:3 sa 10vol. hidrogenom.
Ponovljena gradnja narandžaste omogućuje uspešno postizanje prirodne nijanse.
C) Nanošenje
Re-pigmentaciska mešavina
• 30ml The Evolution of the Color3 tamno bakarno plave (6.4)
• 90ml Oxido's 10vol. (3%)
Nanesite mešavinu na delove koje treba potamniti.
Ostavite da deluje 10 -15 minuta. Dobro isperite i
prosušite kosu peškirom. Pripremite novu mešavinu
koristeći željenu boju 5, svetlo smeđu. Nanesite na
koren, dužinu i vrhove kose.
kraju čeoni deo
• Vreme delovanja zavisi od volumena hidrogena.
Tokom celog procesa proveravajte stepen odstranjivanja boje
• Kada procenite da ste postigli željeni rezultat dobro
operit ekosu šamponom. Ako je kosa izbeljena više
nego što je potrebno uradite repigmentaciju. Ako ste
postigli željeni efekat nastavite sa ton na ton bojenjem.
ODSTRANJIVANJE BOJE:
Šta je odstranjivanje boje?
Tehnički naziv za odstranjivanje neželjenih tonova
zelene ili sive nijanse.
Kada je potrebno?
Kada želite da promenite tonalitet iz hladnog u topli
i obratno. Ovim procesom postižete željene rezultate bez pojave kontrasnih tonova između postojeće
i buduće boje kose. Odstranjivanje boje se primenjuje kada se menja tonalitet boje kose. Postupak nije
delotvoran ako se želi postići razlika veća od 1
nivoa. Ako je potrebno promeniti ton za više od
jednog nivoa kosu je neophodno izbeliti.
Mešanje Equipment Supermeches+:
• Dve kašike (50g) Equipment Supermeches+
• 0,33 Fl. Oz. Shampoo
• Puder sa 4,22 Fl. Oz. razvijača
• Vreme delovanja je najviše 20 minuta.
Postupak:
• Kosu navlažite, nanesite mešavinu i raščešljajte
kosu
• Kada postignete željeni rezultat isperite mešavinu mlakom vodom i nastavite sa bojenjem.
Dodatne pogodnosti: Ne sadrže paraphenylenediamine. Sadrže najmanji procenat amonijaka: 0,7%. I nakon
uzastopnih bojenja kosa ostaje zdrava. Nova voćna aroma pruža posebno zadovoljstvo tokom tretmana.
13
SUPERMECHES+ NOVI PUDER ZA IZBELJIVANJE
Izbeljuje do 7 nivoa; Daje maksimalnu preciznost i ujednačeni rezultat zahvaljujući TJ kompleksu, sistemu koncentrovanih biljnih molekula koji stvaraju ujednačenu
mrežu na kosi; Maksimalna prilagodljivost (odnosi mešanja od 1:1 do 1:3); Keratin, rekonstruiše kosu iznutra za vrlo visoke kozmetičke rezultate; Lak za miksovanje; Kremasta tekstura (bez grudvica); Posebna plava formula za neutralizovanje neželjenih plavih tonova.
BARRIER CREAM
Stvara zaštitni sloj na koži koji sprečava nastajanje mrlja. Ulje avokada vlaži kožu, što je idealno i za najosetljiviju kožu. Uputstvo: Nanesite kremu pre bojenja
na područje izrastaka izbegavajući kosu. Nakon procesa bojenja isperite.
POROSITY EQUALIZER
Proizvod koji umanjuje poroznost kose pre bojenja. Sadrži kationski spoj koji omogućava jednako prijanjanje boje, kao i citrusne vitamine koji hrane i revitalizuju
oštećenu kosu. Uputstvo: Nanesite sprej od sredine dužine kose do vrhova pre bojenja. Equalizer možete koristiti pre odstranjivanja boje sa kose, kovrdžanja
ili ravnanja kose.
TEHNIKA
IZBELJIVANJA
PRAMENOVI
NA RUKU
KAPA
SVEUKUPNO
IZBELJIVANJE
1:2
od 1:1 do 1:1.5
1:2
od 1:2 do 1:3
1:2
1:3 + 10ml šampona
50g pudera +
100ml oksidanta
50g pudera +
50/75ml oksidanta
50g pudera +
100ml oksidanta
50g pudera +
100/150ml oksidanta
50g pudera + 100ml oksidanta
50g pudera + 150ml oksidanta + 10ml šampona
20 vol. i 30 vol.
10, 20, 30 i 40 vol.
20, 30 i 40 vol.
10, 20 i 30 vol.
JAKO
SREDNJE
40 vol.
20 vol. i 30 vol.
Dok se ne postignu željeni rezultati, ne duže od 50 minuta
Inovativni TJ kompleks, sistem koncentrovanih biljnih molekula koji
stvaraju ujednačenu mrežu na kosi dajući maksimalnu preciznost i ujednačen rezultat.
14
KOREKCIJA BOJE: Jedna od najvažnijih usluga u frizerskim salonima, za sve one koji žele svetliju boju kose, kao i za ispravljanje neželjenih rezultata bojenja,
je posvetljavanje kozmetičke boje kose sa odstranjivačem boje, zatim uklanjanje boje ispiranjem. Sve veći broj klijenata dolazi u salone sa bojom koje dobijenom
korišćenjem kućnih setova boja koje treba korigovati. Na primer preteranu količinu boje i neželjene tragove po dužini kose i na vrhovima.
COLOR REMOVER (ODSTRANJIVAČ BOJE BEZ AMONIJAKA) KOZMETIČKI KOREKTOR BOJE
Nežno uklanja sve vrste oksidirajućeg kozmetičkog pigmenta iz kose bez posvetljivanja prirodne boje i priprema kosu za naknadnu primenu boje zadržavajući
pritom kvalitet teksture kose. Kosa ostaje mekana i svilenkasta na dodir. Proizvod ne sadrži amonijak. Uputstvo: Pomešati dve faze u zdelicu i naneti na suvu
neopranu kosu. Ostaviti da deluje 20 minuta. Isprati i šamponirati 3-4 puta. Naneti 10vol. Oxid'o (3%) na deo kose kako bi proverili rezultat odstranjivača boje.
Naneti regenerator na tretirani pramen. Za dobar rezultat naneti 2 tona svetliju nijansu od željene boje (ako je ciljana boja 6.1, primeniti nijansu 8.1)
BLAGO
TJ
KOMPLEKS
10 vol.
Do 20 minuta
Finalni rezultat
TJ kompleks
VREME DELOVANJA
SOOTHING INFUSION
Proizvod na bazi kamilice kreiran da štiti kožu i kosu tokom bojenja. Sadrži: Centella Asiatica koja kosu čini mekom i i citrusne vitamine koji revataliziraju kosu.
Uputstvo: Sadržaj jedne ampule umešajte u smesu boje ili nanesite direktno na kosu pre bojenja.
OTKLANJANJE BOJE
UMOTANI
ODNOSI
AKTIVATOR
EQUIPMENT
EQUIPMENT
Equipment
STAIN REMOVER
Delotvorno otklanja mrlje od boje sa kože. Sadrži ulje badema koje ublažava crvenilo kože. Uputstvo: Nanesite malu količinu na komadić vate i njime uklonite
mrlje sa kože. Isperite.
Keratin, rekonstruiše kosu iznutra,
što daje izuzetno visoke kozmetičke
rezultate
Maksimalna prilagodljivost: odnosi
mešanja od 1:1 do 1:3 omogućavaju
rad sa svim tehnikama
Lak za miksovanje: kremasta
tekstura (bez grudvica)
15
Progresivan tretman ravnanja kose sa keratinom. Sa svakom novom aplikacijom efekat je bolji i dugotrajniji. Namenjen svim tipovima kose. Kompleks
keratina i kolagena garantuje dugotrajnu nežnost. Zagrevanjem preoblikuje lance keratina u kosi, ispravlja ih, dajući kosi karakterističnu nežnost. Babasu ulje
dobijeno ekstrakcijom iz semena babasu palme (Attalea speciosa) koja raste u Amazoniji kosu čini mekanom, svilenkastom i sjajnom.
Tehnički detalji:
Prirodna (ne tretirana) kosa ostaje ravna, nežna i bez kovrdžanja 3 do 6 meseci. Svako sledeće tretiranje kose rezultate čini dugotrajnijim i boljim. Keratinski
tretman čini kosu zdravijom i vidno popunjenijom. Kod izrazito kovrdžave kose dodatni tretmani se preporučuju u nedeljama koje slede nakon prvog tretmana.
Inovativna formula omogućuje trajno bojenje kose istog dana, nakon tretmana keratinom.
1. DEEP CLEANSING SHAMPOO
Čisti prodirući duboko, ostavlja pramenove potpuno razmršene. Priprema kosu za dalji tretman.
2. SMOOTHING FLUID
Uz pomoć toplote preuređuje keratinske lance u kosi, čini ih nežnim, ne narušavajući
pritom sulfidne mostove.
3. DETANGLING CREAM
Primenjuje se pri tretiranju veoma oštećene kose. Neguje kosu i unapređuje
efekat tokom tretmana. Četkanje kose i stilizovanje peglom čini lakšim i
bržim, štiteći kosu od eventualnih oštećenja usled izlaganja toploti.
4. REHYDRATING MASK
Hidrira kosu i usporava prirodan proces sušenja kose. Daje kosi
svež i svetao izgled i omogućava lako češljanje. U slučaju da
kozmetička boja izbledi, a želite da je osvežite, promešajte Color
Wear direktno sa Rehydrating Mask. Tretiranjem već obojene
kose kozmetička boja može izbledeti i do 1,5 tona.
5. MAINTENANCE SHAMPO
Šampon bez parabena, sulfata i soli. Nežno čisti kosu produžavajući o održavajući pritom kozmetičke efekte dobivene
na tretmanima u salonu. Posebna formula na bazi keratina
čini kosu mekom, sjajnom i raspetljanom.
6. MAINTENANCE CONDITIONER
Regenerator bez parabena, sulfata i soli. Hrani kosu i daje joj
neophodnu vlažnost. Posebna formula na bazi keratina čini
kosu mekom, sjajnom i raspetljanom.
ZA SVE TIPOVE
ISPRAVLJANJE
KOSE
I BOJENJE KOSE
U JEDNOM DANU
I OBOJENE I TRETIRANE
NIŽI TROŠKOVI
PO APLIKACIJI
OBE USLUGE
Korak A:
Korak D:
Nanesite Deep Cleansing šampon na vlažnu
kosu. Masirajte da dobijete glatku penu po
celoj kosi i isperite. Ponovite postupak još
jedan put. Osušite kosu fenom.
Bez ispiranja nastavite sa raščešljavanjem. Uzimajte pramenove maksimalne debljine od 0.5
cm i pristupite peglanju kose na tempereturi
200°/ 210°C, i to 6 do 8 puta*. Temeljno isperite
kosu.
LISSE DESIGN - KERATIN THERAPY
LISSE DESIGN - KERATIN THERAPY
16
LISSE DESIGN Keratin Therapy
* Na prirodnu kosu više puta.
Kod ekstremno oštećene kose ne koristiti peglu iznad 180°C.
Korak B:
Korak E:
Podelite kosu na 4 dela. Navucite par rukavica
na i koristeći četku-aplikator nanesite Smoothing
Fluid, ravnomerno, pramen po pramen na suvu
kosu. po celoj kosi. Raščešljajte od korena ka
krajevima kose, češljem sa finim zupcima, ne
ostavljajući kosu preterano vlažnom. Ne nanosite
na kožu glave. Ostavite da deluje 20 minuta.
Nanesite Rehydrating Mask na vlažnu kosu i
ostavite da deluje 5 minuta. Temeljno isperite.
Osušite kosu fenom.
Korak C (opciono):
Korak E2 (opciono):
Koristiti samo u slučaju veoma oštećene kose
kako bi pomogli nanošenje i raščešljavanje.
Nanesite Detangling Cream, pramen po pramen, obraćajući pritom posebnu pažnju na
krajeve. Rasporedite ravnomerno koristeći
češalj.
Ako je kozmetička boja izbledela i želite da
je osvežite: Promešajte odgovarajuću nijansu
Color Wear-a (u odnosu 1:2 sa aktivatorom)
sa Rehydrating Mask (30g boje + 60 ml aktivatora + 30g Rehydrating Mask). Nanesite na
vlažnu kosu i ostavite da deluje 5-10 minuta.
Temeljno isperite. Osušite kosu fenom.
ISPLATIVIJA
USLUGA ZA SALONE
FREE
100% Bezbedan Prilagodljiv Efikasan
17
UOMO BOJE NOVA LINIJA NAMENJENA MUŠKOJ KLIJENTELI
Evolution of the Color3
UOMO / JEAN'S COLOR
Uomo
5min.
SAMO 6 NIJANSI
Dejstvo:
Potpuno prirodan efekat za samo 5 minuta i sa samo 6 nijansi (proređuje sede).
Upotreba:
Sjediniti sadržaj UOMO tube sa bojom i UOMO hidrogena (odnos 1:1) i naneti
na mokru kosu počev od frontalne oblasti. Nastaviti celom dužinom, masirati
kako bi naneli proizvod ravnomerno. Ostaviti 5 min. i isprati. Nastaviti sa
UOMO šamponom. Osušiti. Stilizovati. Ne upotrebljavati ako ima više od 70%
sedih. Pažljivo se pridržavajte vremena procesa.
UOMO kolekcija i za najzahtevnijumušku klijentelu
UOMO BOJA ZA KOSU (50 ml), UOMO HIDROGEN (1000 ml), UOMO REGENERATOR (200 ml), SILVER ŠAMPON (200 ml), UOMO GEL (150 ml),
UOMO PASTA MAT (70 g), UOMO ŠAMPON (200 ml), UOMO TONIK (125 ml)
Jean's Color
BEZ
Dejstvo:
Čista krem boja bez amonijaka fantastičnog mirisa. Proizvod je veoma jednostavan
AMONIJAKA
za upotrebu. Nije potreban razvijač. Daje rezultate prirodnih boja i čuva strukturu kose.
Kada se nanosi na izbeljenu kosu, ili pri pramenovanju daje vrlo moderan rezultat. Ako se
nanosi na već odojenu kosu naglasiće ton boje i kosi dati sjaj. Jeans boje se postepeno ispiraju
nakon četiri do šest pranja. Rezultat može zavisiti od učestalosti šamponiranja i pranja kose.
Upotreba:
Nanetni direktno na delove kose. Ostaviti da deluje 10-15 minuta u zavisnosti od željenog intenzitetaApply directly to sections of hair. Sa vodom napravite penu, zatim isperite
Pet dostupnih nijansi u pakovanju od po 250ml
Deep Red (PF001371), Magenta (PF001370), Purple (PF005756), Pink (PF001777), Chili Red
(PF001773)
18
19
Evolution of the Color3
20
Ekskluzivni uvoznik i distributer za teritoriju Srbije:
PARFATON d.o.o. Milana Rakića 48, 11000, Beograd; telefoni: 011/2417 829, 2411 786, 063 433 470; faks: 011/2417 829, e-mail: [email protected]
Download

Evolution of the Color