From: Mirjana Pavić [mailto:[email protected]]
Sent: 31 January 2013 15:45
To: [email protected]
Subject: Fwd: očitovanje na poziv za prvo saslušanje
Poštovani gospodine Leko, ja sam Mirjana Pavić iz Splita a Vama kao predsjedniku Sabora se
obraćam sa zahtjevom za terminom za razgovor. Htjela bih Vam predočiti službenu
dokumentaciju o tome kako funkcionira nezakonito ustrojeno paralelno pravosuđe u Republici
Hrvatskoj. Indikativno, u prilogu dostavljam jedno svoje očitovanje kako biste barem malo
djelomice izvršili uvid u predmetnu problematiku. Molim Vas pročitajte pažljivo te nemojte pri
tome ni pomisliti, molim, da očekujem da se na bilo kakav način miješate u moje pravne stvari.
Znači nisam Vam dostavila ovo očitovanje iz tog razloga nego da Vam na jednom konkretnom
modelu pokažem kako se stvari odvijaju u našoj zemlji. Jer, ova priča bez konkretnih dokaza bi
bila potpuno besmislena. Nadam se da ste me u ovome ispravno shvatili. Zahvaljujem. Inače
imam oko metar u visinu dokumentacije koja pokazuje stvarnu sliku stanja u državi. Gospodine
Leko, apsolutno ništa ne funkcionira u skladu sa zakonima koje donosi Sabor RH, nijedno
državno tijelo, nijedna udruga itd. Život se odvija prema paralelno ustrojenom pravosuđu, i
svemu drugom paralelnom, uključujući i Policiju RH, Uskok i DORH pa postavljam pitanje
između ostaloga koja je svrha Sabora, točnije zašto građani izdvajaju sredstva za tolike djelatnike
Sabora, kada nije moguće u cijelom državnom aparatu naći nijedno tijelo koje je barem jednu
zakonsku odredbu ispoštovalo. Imam dokaze da se stotine milijardi kuna izvlače od građana, od
strane državnih tijela a da se ni lipa poreza ne plati jer, naravno, za to nema zakonske osnove,
jer je sve kako sam prethodno rekla, upregnuto u paralelni sistem koji je skoro pa postao
stvaran, zakonit. Nije baš lako i jednostavno ovo ni otkriti, trebalo mi je do dvije godine da sve
povežem u jednu cijelinu. Osobno, nikada ni na filmu nisam uspjela vidjeti da je se netko i
našalio na mogućnost da bi cijela država funkcionirala na paralelnom sistemu.
Ovo pismo će biti dostupno na internetu na stranici koja se nalazi pri dnu očitovanja, tako da će
svi građani imati priliku vidjeti i Vaš odgovor, ako ga bude. Već sam informirala i dio europske i
svjetske javnosti. Završila bih sa konstatacijom da ovo što Vam želim prezentirati svijet još nije
vidio. U ovom momentu ne želim ni pomisliti, da je ovo što sam razotkrila, ujedno i model po
kojem se i druge države širom svijeta ravnaju. Ako je tako onda......
Ljubazno molim odredite termin za razgovor pri čemu me Vaš ured može kontaktirati na mob
098 633 035 ili na e-mail [email protected] Zahvaljujem.
S poštovanjem,
Mirjana Pavić, Split
Download

Poštovani gospodine Leko, ja sam Mirjana Pavić