SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA,
ODGOJA, NAUKE I KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNI ODBOR SSVOONK SBK – TRAVNIK
Broj: 05-10-12/14
Travnik, 09.12.2014.g.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB
- ministru
- odjelu za školstvo
Poslodavcima-direktorima/ravnateljima i Stručnim saradnicima,
( pedagozima-psiholozima ) srednjih škola za područje SBK/KSB
Komisijama/Povjerenstvima, ( svim imenovanim članovima Komisija/Povjerenstava )
za ocjenjivanje nastavnog osoblja u srednjim školama za područje SBK/KSB
Sindikalne organizacije - podružnice srednjih škola SBK/KSB
- predsjednicima-cama i članovima Sindikalnih odbora srednjih škola
Poštovana i uvažena gospodo,
Pošto se ni u kom pogledu postojeći i važeći Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju
nastavnog osoblja, stručnih saradnika u nastavi i direktora u osnovnim i srednjim
školama ne može implementirati ni u kom njegovom segmentu, ovim putem Vam
preporučujem da ga jednostrano bojkotujete i ne dozvolite da se njegova
implementacija usmjeri na njegovu ,, Fiktivnu, paušalnu i proizvoljnu primjenu ,, s
ciljem da se svim zaposlenicima u nastavnom procesu umanje plate u planiranom iznosu
od 5 do 10% u odnosu na sadašnje. Postojeća i odlazeća Vlada SBK/KSB u tehničkom
mandatu i njeni članovi na kraju svog četverogodišnjeg mandata, kao i resorni ministar
obrazovanja pokušavaju na vrlo perfidan i jednostran način ostvariti znatne uštede
preko leđa nastavnog osoblja, ne libeći se da nastupaju krajnje zlobno i nemoralno.
Napominjemo, da to tako neće moći, sve dok se u potpunosti ne obezbijede određeni
uslovi i ne provedu sljedeće aktivnosti i to:
1. Dok se svim zaposlenicima u nastavnom procesu ne obezbijede jednaki minimalni
uslovi rada po pitanju uspješne realizacije nastave u svim srednjim školama.
Postojeći uslovi rada i opremljenost škola nastavnim sredstvima i pomagalima su
katastrofalni i neprimjereni savremenom odgoju i obrazovanju ;
2. Dok se ne provede kvalitetno i transparentno stručno usavršavanje po jedinstvenim
Kriterijima i jednakim okolnostima za sve zaposlenike u nastavnom procesu, ( 99%
nastavnog osoblja, stručnih saradnika u nastavi i direktora osnovnih i srednjih škola
do danas nisu imali nikakve oblike stručnog usavršavanja u okviru svoje profesije i
struke, a posebno u okviru nastavnih predmeta koje predaju, što je bila isključiva
nadležnost osnivača srednjih škola, resornog ministarstva školstva /obrazovanja i
poslodavaca-direktora/ravnatelj srednjih škola u prethodnim godinama ;
3. Dok se od strane resornog ministra obrazovanja, privremeno ne imenuje određeni
neophodni broj mentora i savjetnika koji bi bili jedini kompetentni da najobjektivniji
način realizuju aktivnosti po pitanju praćenja, napredovanja i ocjenjivanja nastavnog
osoblja u svim srednjim školama ;
4. Dok resorni ministar obrazovanja/školstva SBK/KSB decidno, jasno i precizno uz
zajedničku saradnju sa nadležnim predstavnicima Sindikata srednjeg obrazovanja/
školstva SBK/KSB ne sačini poseban podzakonski propis pod sljedećim nazivom
,, Instrmentariji implementacije Pravilnika ,, po gore navedenom pitanju, kojim će se
jasno precizirati sve pojedinačne nadležnosti osoba koje učestvuju u procesu praćenja
i vrednovanja svih nastavnika, stručnih saradnika u nastavi i direktora/ravnatelja
svih srednjih škola ;
5. Itd. ( bezbroj je i drugih razloga koji proističu iz politikanstva određenih dužnosnika
zakonodavne i izvršne vlasti u SBK/KSB ) ;
Napomena:
U prilogu Vam dostavljam još uvijek važeće Zaključke i stavove Sindikata srednjeg
obrazovanja/školstva SBK/KSB po ovom vrlo važnom pitanju iz ranijeg perioda !
Još jednom Vam naglašavamo, da se nisu stekli ni najminimalniji uslovi da se postojeći
Pravilnik uopće može početi primjenjivati, a u suprotnom njegova implementacija, kako
je to zamislio resorni ministar školstva SBK/KSB bi predstavljala klasični oblik jako
izražene diskriminacije nad zaposlenicima u nastavnom procesu, stručnim saradnicima i
direktorima u svim osnovnim i srednjim školama na području SBK/KSB, što ne bi bio
krajnji presedan kršenja radničkih i ljudskih prava i to na ovogodišnji ,, Međunarodni
dan ljudskih prava – 10. 12. 2014.godine ,, .
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK SSVOONK SBK
-------------------------------------------Nedžad Jahić, prof.
Download

SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA,