Moja kuća je
poplavljena!!!
Sadržaj
Uvod ..................................................................................2
Crpljenje vode iz podruma ...............................................3
Čišćenje i dezinfekcija .......................................................4
Sušenje kuće .....................................................................5
Načini isušivanja kuće .......................................................6
Uklanjanje plijesnii ...........................................................7
Popravljanje kuće .............................................................9
Izdao: Caritas Biskupske konferencije BiH, 2013
Originalnu verziju izdala Konfederacija Caritas-a Rumunjske pod
naslovom ''My house has been flooded. What now?''
Tekst i koncept: Thomas Hackl
Ilustracije: Alexandra Marchis
Prevod: Đorđe Vuković
Tekst prilagodila: Dijana Muzička
1
UVOD
Vi i vaša obitelj ste pogođeni prirodnom nepogodom. Vaša kuća je
poplavljena i oštećena. Najvjerojatnije ste izgubili mnogo svojih osobnih
stvari. Biće potrebno malo vremena prije nego što se vaš život vra u
normalu. U ovakvoj situaciji, mi bismo željeli da vam ovim malim priručnikom
pružimo potporu i osiguramo korisne informacije.
Postoji mnogo stvari koje treba uradi kako biste obnovili vaš dom i povra li
sigurne i zdrave uvjete života u vašoj kući. Mnoge od ovih stvari bi trebalo
uradi što hitnije nakon poplave, dok je za druge potrebno malo više
vremena.
Ovaj priručnik će vam pruži informacije neophodne za najvažnije radove u
procesu obnove vašeg doma. U njoj je objašnjen proces crpljenja vode iz
podruma, način čišćenja i dezinfekcije doma, procedure isušivanja u kući i
način na koji se može izbjeći pojava buđi i borba pro v nje. Na kraju, pronaći
ćete instrukcije za radove rekonstrukcije koje treba obavi u kući.
Ukoliko niste sigurni kako postupiti, potražite savjet i pomoć nekoga tko ima
iskustva. To može bi lokalni poduzetnik ili građevinski inženjer.
I posljednja stvar: Pazite na vaše zdravlje i sigurnost! Koris te zaš tnu
opremu i radite samo stvari za koje ste sigurni da možete izves .
Želimo vam mnogo uspjeha u obnovi vaše kuće i nadamo se da ćete uskoro
moći , zajedno sa vašom obitelji, vra se u obnovljen i očišćen dom.
Tim Caritas-a
2
Crpljenje vode iz podruma
Ako je vaš podrum poplavljen, nemojte
previše žuri sa crpljenjem vode. Postoji
razlog za to. Voda u zemlji sa vanjske strane
vrši jak pri sak na vanjske zidove vašeg
podruma. Ali, i voda u vašem podrumu vrši
pri sak u suprotnom smijeru.
Ako isuviše brzo isušite podrum, pri sak sa
vanjske strane zidova će bi veći od pri ska
sa unutrašnje strane – a to može doves do
pojave puko na i rušenja zidova i podova, što
će prouzroči ozbiljnu štetu.
Da biste izb j egli ovu situaciju, pra te
sljedeće korake prilikom crpljenja vode iz
vašeg podruma:
1. Nakon što se poplavne vode povuku sa
površine, možete poče sa crpljenjem
vode iz podruma. Nemojte koris
pumpe za vodu ili agregate na benzinski
pogon u zatvorenom prostoru jer benzinski motori stvaraju smrtonosni
izduvni gas ugljen monoksid.
2. Crpite vodu do nivoa koji je niži za 70 do 100cm. Označite nivo vode i
sačekajte preko noći.
3. Provjerite nivo vode sljedećeg dana. Ako se voda ponovo podigla, još
uvijek je prerano za isušivanje podruma. Sačekajte preko noći. Potom
crpite još 70 do 100cm vode. Provjerite nivo vode sljedećeg dana.
4. Kada se nivo vode prestane podiza , iscrpite još 70 do 100 cm i sačekajte
preko noći. Ponavljajte korake 4 i 5 dok ne iscrpite svu vodu iz podruma.
3
Čišćenje i dezinfekcija
Bakterije, virusi i gljivice se moraju
ubi u procesu čišćenja.
Hipoklorid, u formi komercijalnog
sredstva za kućnu uporabu - tj.
varikina/izbjeljivač, je sigurno i
efikasno sanitarno sredstvo koje je
općenito prihvaćeno. Vrijeme je
faktor na koji treb a o bra
p o s e b n u p a ž n j u u p r o ce s u
čišćenja. Patogeni organizmi se
neće podići u vazduh sve dok su
površine koje su kontaminirane vlažne. Kada se te površine osuše, organizmi
se mogu putem zraka prenosi na čes cama prašine. Stoga, važno je sve
kontaminirane površine što prije dezinficira rastvorom klora.
Rastvor klora koji
treba koris za
dezinfekciju kuća koje
su poplavljene
zagađenom vodom
120 ml varikine za kućnu
upotrebu
1 l vode
Kako biste napravili rastvor klora, dodajte 120 ml varikine/izbjeljivača za
kućnu upotrebu na 1 litar vode. Odmah nakon dezinfekcije, osušite sve
površine kako biste spriječili truljenje i raspadanje. Utvrdite koje ćete
predmete mora odstraniti i odvojite ih za bacanje. U najvećem broju
slučajeva, stvari možemo spasi ako ih očis mo rastvorom klora. Tapacirani
nameštaj, jastuke i dušeke ćete mora baci ; tepisi i pros rke za kuću i van
nje se možda mogu spasi . Detaljno isperite svu prljavs nu i blato koje vidite
na svim predme ma koje ćete zadrža . Isperite zidove do 15 cm iznad
najvišeg nivoa poplave. Rastvor klora bi trebalo da ostane na svim
površinama najmanje 15 minuta kako bi bilo dovoljno vremena da se uklone.
4
Isušivanje kuća
Nakon što je kuća poplavljena, na sto ne litara vode može osta zarobljeno
u njenim prostorijama, što proizvodi nega vne efekte kao što su:
 Dalje propadanje građevine
 Opstrukcija radova pri obnovi
 Viso k st up anj vlažn os
u
prostorijama koji m ogu
prouzroči zdravstvene probleme
 Buđ i plijesan
Uklan jan je vlage je d ugotrajan
(nekoliko mjeseci!) proces.
Prvi koraci:
 Uklonite svu preostalu vodu iz
građevine (također i sa skrivenih mjesta, podruma, itd.)
 Uklonite sve predmete koji su natopljeni vodom, a koji se ne mogu vra
u pređašnje stanje (tepisi, uništeni nameštaj, itd.)
 Uklonite sve što spriječava sušenje građevine:
- Podne pokrivače kao što su tepisi, vinil ploče, pločice, parket,
brodski pod, itd.
- Zidne obloge sa niskom propustljivošću kao što su vinil tapete,
pločice, itd.
Također može bi korisno uklanjanje
maltera bar sa jedne strane zidova od
poda do nekoliko cen metara iznad
najviše tačke nivoa vode. Posebice
treba obra te pozornost na uklanjanje
maltera ako zid sadrži drvene elemente,
koji mogu istruli ako se ne osuše
dobro.
Idealni u vje za sušenje
neke građevine:
suh i topao zrak koji cirkulira
Dopus te zraku da slobodno struji kroz sve prostorije u građevini.
Posebno obra te pozornost na prostorije bez prozora kao što su
kupa la ili ostave.
5
Načini isušivanja kuće:
 Ako je vrijeme toplo i suho (posebice
tijekom ljeta), otvorite sve prozore i vrata i
držite ih otvorenim kako bi ušlo što više
toplog svježeg zraka.
 Tijekom zime, hladan zrak sadrži vrlo malo
vlage. Zagrijte
prostorije do najmanje 20 - 22°C i ponavljajte
provjetravanje u kratkim vremenskim intervalima
tako što ćete otvara što više prozora na 2-3
minute. Na ovaj način će temperatura prostorije
osta konstantna i suhi zrak će isuši konstrukciju.
 Uređaji za uklanjanje vlage ('isušivači'): Ovo su
tehnički uređaji koji smanjuju nivo vlage u zraku i
doprinose sušenju građevina. Uređaji za
uklanjanje vlage se upotrebljavaju kada načini
prethodno opisani ne daju rezultate. Ovo je
slučaj u periodima kada je vrijeme vlažno i
prohladno (proljeće i jesen) ili u unutrašnjim
prostorijama, koje se ne mogu dovoljno
provjetri . Uređaji za uklanjanje vlage rade
efikasno samo ako je temperatura u prostoriji dovoljno visoka, najmanje
20°C. U suprotnom, oni će samo potroši mnogo električne energije bez
velikog smanjenja nivoa vlage. Kada koris te uređaj za smanjenje vlage,
SVI prozori i vrata moraju bi zatvoreni!
 Sredstva za isušivanje su materijali koji upijaju vlagu (na primer Ceresit
Stop Vlazi). Mogu se koris za isušivanje plakara ili drugih
malih zatvorenih prostora, kroz koje se zrak ne kreće.
Uporaba ven latora čini sve načine
isušivanja kuće efikasnijim.
6
Uklanjanje plijesni
Plijesan je jedna vrsta mikroskopske gljivice. Malene čes ce Plijesni su uvijek
prisutne u zraku, u obliku sićušnih mikroskopskih ćelija pozna h kao spore.
Spore plijesni se mogu razvi i poras u vlažnom i sparnom okruženju. Kuća
koja je poplavljena može pruži idealne uvjete za rast i brzo širenje plijesni .
Zašto je plijesan toliko opasna?
Plijesan u zatvorenom prostoru može izazva alergiju ili simptome slične
alergiji koji pogađaju gornji respiratorni trakt i izazivaju začepljenje nosa i
sinusa, kašalj, otežano disanje, upalu grla i iritaciju kože. Ovi simptomi mogu
d o v es d o in fe kci j a
gornjeg respiratornog
trakta. Najranjivije grupe
su djeca i stariji, osobe sa
respiratornim
problemima (na primjer
astma) i osobe sa
oslabljenim imunitetom.
Ta ko đ e r , p l i j e s a n
oštećuje građevinski
mater ij al, imo vin u i
nameštaj.
Iz ovih razloga ne treba dopus
prostoru.
da plijesan raste i širi se u zatvorenom
Kako otkri plijesan:
 Potražite vidljive izraštaje plijesni
 Pretražite prostor gde se može osje smrad plijesni
 Potražite znake viška vlage ili oštećenja od vode
 Pretražite mjesta iza i ispod materijala (tepisi, vinil podne obloge),
namještaja ili uskladištenih predmeta.
7
Kako odstrani plijesan:

Skinite i uklonite sve porozne materijale i predmete koje je napala
plijesan kao što su gipskartonske ploče (''rigips''), izolacioni materijali,
iverica, tepisi, papirni proizvodi, itd. Plijesan također raste i unutar ovih
materijala, odakle ju je gotovo nemoguće odstrani .

Očis te predmete od neporoznih ili poluporoznih materijala: prvo
uklonite vidljivi dio plijesni i druge prljavš ne tako što ćete opra
predmete ili zidove sunđerom ili krpom. Potom upotrijebite rastvor
klora (120ml izbjeljivača za kućnu uporabu i doda u 1l vode). Nakon
toga nemojte ispira , već dopus te da se rastvor osuši na površini.
Također možete koris
specijalne rastvore za uklanjanje plijesni koji se
mogu naći u prodavnicama građevinskog materijala.
Pažnja:
 Izbjegavajte direktan kontakt sa plijesni ili rastvorom klora. Nosite
gumene rukavice.
 Ne mijješajte izbjeljivač ni sa jednim rastvorom koji sadrži amonijak.
 Neka sobe u kojima radite sa izbjeljivačem budu dobro prozračene.
Plijesan će se
ponovo javi ako
ne uspijete
o tk lon it i glav ni
uzrok, a to je vlaga.
Stoga, nako n
odstranjivanja
plijesni, sačekajte
da se sve osuši i
k o r i s
t e
procedure za
sušenje kuće koje
su opisane.
8
Popravite vašu kuću
Provjerite da li ima strukturalnih oštećenja
Sigurnosne rizike kao što su oslabljeni temelji bi trebalo ukloni prije nego što
nastavite dalje. Cijela konstrukcija može bi u opasnos od rušenja.
Da li postoje tragovi srušenih ili naprslih zidova u podrumu ili temelju? Da li
ima oštećenih stubova, iskrivljenih ili pomjerenih stepenica ili nakrivljenih
podova i zidova? Bilo koja od ovih stvari može znači da se temelj, podovi ili
zidovi moraju u potpunos ponovo izgradi . Ako niste sigurni, konsultirajte
se sa stručnjakom!
Renoviranje enterijera
Prije nego što počnete sa
renoviranjem i sanacijskim
radovima u unutrašnjos
vaše kuće, ispra te sve
opisane korake čišćenja,
ukl anjanja oštećenog
materijala i sušenja kuće.
B u di te strp l ji vi! Ako
postavite izolacijske
materijale, drvenu oplatu,
te p ih e, vi n i ln e p o d n e
obloge, itd. na zidove i podove koji se nisu potpuno osušili:
 Postojaće visok rizik od pojave plijesni
 Novi materijali mogu bi izloženi nega vnom djelovanju ili čak uništeni
 Zidovi i podovi će bi zapečaćeni i neće se moći isuši
Ovo će se također desi ako se zidna boja (disperzijska boja) suviše brzo
nanese. Boja će nabubri i otpas !
Prethodno se može koris
širenje plijesni u zidu.
9
živi kreč. On omogućava sušenje zida i sprječava
Ne ulazite u građevinu kada postoji rizik od rušenja
Električna energija predstavlja veliki rizik u slučaju poplava. Stoga,
prekinite napajanje električnom energijom u vašoj kući i ponovo
ga povežite tek onda kada budete sigurni da instalacije više nisu
izložene vodi i vlagi. Ako niste sigurni, pozovite stručnjaka.
 Pazite se toksičnih supstanci koje su se mogle pomiješa sa
vodom tijekom poplave (na a, benzin, kemikalije koje se koriste u
gospodarstvu).
 Uzmite u obzir rizik koji nastaje ako gas curi iz cijevi


Izvori:
Repairing Your Flooded Home, objavio Američki Crveni Križ i FEMA
Post Flood Emergency Health Precau ons, objavila Akademija za izobrazbu,
planiranje i trening u oblas upravljanja u kriznim situacijama
 Restoring your home a er a flood, objavila Kancelarija za javne radove, Irska
 Dealing with Mold Problems A er a Flood, objavilo Ministarstvo zdravlja
Minesote


10
Kontakt informacije:
Ovaj priručnik je izdala Konfederacija Caritas-a Rumunije u okviru SEECEG Projekta
Izgradnje Kapaciteta.
SEECEG (Grupa za Izvanredne Situacije Caritas-a Jugoistočne Evrope) je grupa koju čine
Caritas organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Kosova, Crne Gore,
Rumunjske, Srbije i Turske, koje rade zajedno u oblasti Humanitarne Pomoći i Smanjenja
Rizika od Prirodnih Nepogoda.
SEECEG Projekat Izgradnje Kapaciteta (2012-2014) finansiraju:
Caritas Spain
Caritas Austria
Caritas Belgium
Secours Catholique - Caritas France
Caritas Germany
Caritas Switzerland
Download

Moja kuća je poplavljena!!! - Caritas