Uputstvo za GIMP
Promena boje
Postoji nekoliko načina za promenu boje na delu slike,
navodimo dva najčešća:
1. Otvoriti sliku koju želite da obradite i odaberite „Free
Select Tool“ a potom njim zaokružite tačkicama željenu
površinu dok ne sastavite prvu i poslednju tačkicu da bi
dobili površinu koju možete obraditi.
Kad ste to uradili odaberite „Colors – Hue-Saturation
Tool“ i u sledećem prozoru podešavajte boju koju želite.
2. Idite na „Colors – Color Balance Tool“ i podešavajte
vrednosti crvene, zelene i plave kako vama odgovara..
Najveći broj boja moći ćete postići kombinovanjem ova
dva postupka.
Text tool – dodaje i menja slojeve koji sadrže
tekst
Uzmite Text alat (iz kutije alata) i kliknite negde na sliku. U
novootvorenom prozoru ispišite neki tekst kao što biste pisali u bilo
kom text editoru i pritisnite Esc (na tastaturi).
Dobijate ispisana crna slova na providnom papiru, što znači da
tekstualni sloj ima providnu pozadinu!
Izgled teksta možete prilagoditi vašim potrebama. Sve izmene koje
možete vršiti nad slovima rade se iz Tool options-a. Font birate
klikom na AA dugme. Odmah ispod toga je odabir veličine fonta
(Size), i ona se može izvršiti (između ostalog) u milimetrima (mm)
ili pikselima (px). Slede opcije će nam omogućiti bolji prikaz
fontova. Hinting moramo obavezno da koristimo kod malih fontova
kako bi oni bili bolje vidljivi. Antialiasing takođe obavezno
uključite. On „glača ivice“ slova pa fontovi izgledaju daleko lepše.
Korisno je da odaberite boju slova (Color) i poravnanje teksta
(Justify)…. Indent određuje koliko će novi pasus biti uvučen. Line
spacing određuje prored između redova.
Slojevi (Layers)
Kada govorimo o slojevima možete ih zamisliti kao providne listove papira koji se ređaju
jedan na drugi. Ukoliko je na svakom od tih papira nešto iscrtano krajnji rezultat biće suma
svih crteža na providnim papirima.
Kada se otvori fotografija u nekom od programa za obradu pojavljuje se jedan jedini sloj
koji se zove pozadina
(background).
Novi sloj koji je identičan
prethodnom kreirate pritiskom na
Shift+Ctrl+D iliLayer>Duplicate
Layer. Prazan novi sloj kreira se s
Shift+Ctrl+N.
Slojevi se aktiviraju klikom na
traku sloja i mogu se vući goredole po želji, čime se menja
redosled slojeva.
Unutar prozora Layers bira se
način mešanja (mode), redosled
slojeva, bira određeni sloj koji će
biti aktivan...
Imamo dva sloja prikazana u
Layers prozoru Gimp-a sa leve
strane i način slaganja sa desne strane. Sloj na vrhu se nalazi iznad svih ostalih. Poslednji
sloj je pozadina. Ovaj sloj se nalazi na dnu što znači da ga bilo koji drugi sloj prekriva.
Suma svih slojeva daje sliku.
Transparency и Opacity
Transparency i Opacity se odnose na providnost
(transparency) odnosno neprovidnost (opacity) čitave slike ili
nekog sloja. Na primer, ukoliko je slika 100% opaque ona je
0% transparentna, tj. nije uopšte providna. Ukoliko je slika
60% opaque ona je 40% transparentna.
Mode određuje način na koji će pikseli sloja ispod biti
preklapani pikselima sloja iznad.
Svaki sloj može imati svoj način mešanja sa slojem ispod.
Normal - Kao što mu samo ime govori to je normalan način mešanja u kom su slojevi
ravnopravni i gornji u potpunosti prekriva donji, osim ako je neprozirnost gornjeg manja od
100%.
Multiply način množi piksele oba sloja i deli ih s 255. Potamnjuje sliku. Crno ostaje crno, belo
ne menja ništa. Položaj sloja nije bitan.
Divide množi vrednosti donjeg sloja s 255 i to deli s vrednostima gornjeg sloja.
Screen uzima svetlije piksele. Crno ne menja ništa. Položaj slojeva nije bitan.
Overlay način potamnjuje sliku nešto blaže nego Multiply. Pojačava kontrast, naglašava
detalje. Sve što je tamnije od 128. nivoa potamnjuje donji sloj, a sve što je svetlije od 128. nivoa
posvetljuje donji sloj, a 128-i nivo ne menja ništa.
Dodge posvetljuje, ali neke boje mogu biti prikazane u negativu, pa se više koristi kod crnobele fotografije.
Burn potamnjuje, vadi detalje iz svetlih delova. Dobre rezultate daje kod crno-bele fotografije.
Hard Light potamnjuje sve što je tamnije od 128. nivoa, a posvetljuje sve što je svetlije od 128.
nivoa. Daje svetle boje i oštrije ivice. Koristi se kod brze izrade maski.
Soft Light nije u srodstvu s Hard Light. Slične efekte daje kao Overlay. Ivice su mekše. Nivo
128 nema uticaja na donji sloj. Koristi se kod izoštravanja sa emboss i high pass filterom.
Difference izvrće elemente. Rezultat je uvek čudan bez obzira kako dobro izgledali slojevi.
Addition sabira vrednosti nivoa i ako je zbir veći od 255 izjednačava ga sa 255.
Subtract oduzima vrednosti nivoa. Ako je rezultat negativan broj izjednačava ga s nulom.
Darken only potamnjuje. Upoređuje vrednosti slojeva i uzima tamniju. Crno daje crno, a belo
nema efekta.
Lighten only posvetljuje. Upoređuje vrednosti slojeva i uzima svetlije. Crno nema efekta, a
belo daje belo.
Hue uzima nijansu boje od gornjeg sloja, a zasićenje i osvetljenje od donjeg sloja. Koristi se za
promenu boja (crvene oči, automobili na sivoj pozadini…). Neutralna pozadina ne menja boju.
Saturation uzima zasićenje boje od gornjeg sloja, a nijansu i osvetljenje od donjeg nivoa.
Korisno kod regulisanja zasićenja na fotografijama cveća.
Color uzima nijansu i zasićenje boje od gornjeg sloja, a osvetljaj od donjeg nivoa. Koristi se za
promenu boja (crvene oči). Neutralna pozadina menja boju u skladu sa osvetljenjem.
Value ili Luminosity uzima osvetljaj od gornjeg sloja, a zasićenje i nijansu boje od donjeg
nivoa. Može se koristiti za otkrivanje detalja u tamnim i svetlim delovima bez naglašavanja
zasićene boje.
Opacity određuje stepen transparentnosti sloja. Opacity skalu podešavate za svaki sloj zasebno.
Vidljivost sloja
Svaki od slojeva ima sa leve strane ikonicu u obliku oka. Ukoliko
je ona uključena sloj će biti vidljiv u Image prozoru, odnosno biće
sačuvan tokog narednog snimanja slike. Ako je isključena – sloj je
nevidljiv, a nevidljivi sloj se ne može menjati.
Ikonica u obliku lančića (dobija se tako što pređete mišem levo od
sloja, pored ikonice oka. Pojavi se mali kvadratić. Klikom na taj
kvadratić pojavi se ikonica u obliku lančića) simbolizuje link .
Kada uključite ovu ikonicu na dva ili više sloja, oni će se zajedno
pomerati kada koristite Move alat.
Primećujete da je jedan od slojeva uokviren plavo, što označava takozvani aktivni sloj. Bilo šta
da radite u Image prozoru biće urađeno samo na aktivnom sloju, dok će drugi ostati
neizmenjeni.
Spajanje slojeva
Spajanje slojeva radimo na kraju obrade slike kako bismo je snimili u nekom od formata koji ne
podržava slojeve. Ono se vrši na nekoliko načina. Prvi način je spajanje aktivnog sloja
sa onim ispod njega. To se radi odabirom Merge Downopcije iz menija koji se dobija desnim
tasterom na aktivni sloj. Drugi način je spajanje svih slojeva odjednom odabirom Image →
Merge Visible Layers iz Image prozora ili prečicom Ctrl + M sa tastature. Treći način – Image
→ Flatten Image– pored toga što spaja sve slojeve vrši i popunjavanje providnih delova
pozadinskom bojom, tj. uklanja Alfa kanal boja. Manje važno je što on primenjuje maske na
svim kanalima. Ukoliko ne snimite sliku u Gimp-ovom XCF formatu, izgubićete podatke o
slojevima jer će oni biti spojeni. Ukoliko sliku snimite kao JPEG, ne samo da ćete izgubiti
podatke o slojevima već će i transparentni delovi biti uništeni (Flatten).
Filteri
Filter je posebna vrsta alata koja uzima ulazni sloj ili sliku, primenjuje matematičke funkcije
(algoritme) na njega, a zatim vrati ulazni sloj ili sliku u izmenjenom obliku. U Gimp-u se filteri
koriste za postizanje različitih efekata.
Većina filtera ima Preview gde se prikazuju promene
na slici, u realnom vremenu (ako je označena opcija
Preview).
Desni klik na Preview prozor otvara pomoćni meni
koji omogućava da podesite stil i veličinu provere
koja predstavlja providnost.
Za većinu filtera potrebno je podesiti odgovarajuće parametre, kako bi se dobili željeni rezultati.
Filteri su podeljeni u nekoliko kategorija:
• Blur Filters – skup filtera koji zamućuje sliku ili delove slike. Ukoliko postoji
izabrana oblast – zamućenje će biti primenjeno samo na izabranu oblast
• Enhance Filters – koriste se da kompenzuju nesavršenosti slike: čestice prašine,
nedovoljna oštrina…
• Distort Filters – menja sliku na mnogo različitih načina
• Light and Shadow Filters – obuhvataju tri grupe filtera: originalni svetlosni efekti –
primena različitih svetlosnih efekata na sliku, skripte – stvaraju senke i stakleni efekti
– dobija se utisak kao da je slika viđena kroz objektiv ili staklenu pločicu
• Noise Filters – dodaju šum aktivnom sloju ili izabranoj oblasti
• Edge-Detect Filters – tragaju za granicama između različitih boja čime otkrivaju
konture objekta. Koriste se za dobijanje zanimljivih umetničkih efekata
• Generic Filters
• Combine Filters – povezuju dve ili više slika u jednu sliku
• Artistic Filters – stvaraju umetničke efekte kao što su kubizam, ulje na platnu,
platno…
• Decor Filters – stvaraju dekorativne granice, a neki od njih dodaju neke lepe
specijalne efekte na slike
• Map Filters
• Rendering Filters
• Web Filters
• Animation Filters
• Alpha to Logo Filters
Download

Neka Uputstva za GIMP