Počítačová grafika a vizualizace I
FOTOAPARÁTY A FOTOGRAFIE
Mgr. David Frýbert
[email protected]
JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Co je fotografie?
- „Fotografie je proces získávání a uchování obrazu
za pomocí specifických reakcí na světlo“ (cs.wikipedia)
- cca 300let př.n.l. camera obscura viz. – pouhé promítání bez záznamu
- 19stol. vynález chemické fotografie
- cínová deska a petrolejový olej – doba expozice 8hodin.
- proces na bázi stříbra (Jacques Daguerre) = daguerrotypie
- 1884 první fotografický film – George Eastman – KODAK (1889)
- 1935 na trhu i barevné filmy
- 1963 firma Polaroid = okamžitá fotografie (film se speciální emulzí – snímky vytvořeny
během několika minut po expozici bez dalšího upravování)
- 1969 vynález CCD snímače
- 1981 první digitální fotoaparát firmy Sony
- 1988 Fuji DS-1P kompakt -16MB interní paměť
- 1991 – KODAK DCS-100 první zrcadlovka – 1,3 Mpix – 13 000 USD
- 1999 NIKON D1 – pod 6 000 USD – bajonet F
Snímače obrazu – obrazové senzory
- zařízení citlivé na světlo
- obsahující elementy schopné registrovat světlo a vyhodnocovat
jeho intenzitu (jas)
- plošné nebo lineární elektronické integrované obvody (čipy)
CCD (Coupled Charge Ddevice)
– zařízení pracující s propojeným nábojem, resp. s vázanými náboji
Super CCD
CMOS – Complementary Metal Oxide Semiconductor
Foveon X3
Odkazy: http://www.profifoto.cz/poradna7.html
CCD - Charge-coupled device – zařízení s vázaným nábojem
 obsahující elementy schopné registrovat světlo a vyhodnocovat
jeho intenzitu (jas)
 plošné nebo lineární elektronické integrované obvody (čipy)
 citlivé na světlo
 viz. odkaz-wiki
CMOS - Complementary Metal–Oxide–Semiconductor, polovodič - tranzistor
 polovodičové elementy
 méně energeticky náročné
 levnější výroba
 odolnost proti šumu
 snadnější montáž, menší rozměry
Barevné snímání obrazu
Bayerova maska
- odfiltrování barevných složek
- ZELENÁ x 2 - citlivost
Interpolace barevné informace
- Zprůměrování barev, antialiasing - filtry
Foveon 3
-
Jedna buňka úplná barevná informace
Sigma, Polariod
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY
Kompakty - DSC – digital still camera
 malé, levné, přenosné, menší snímač
 nízká světelnost objektivů
Ultra-Zoom – EVF (electronic viewfinder – elektronický hledáček)
 Kompromis mezi kategoriemi – přestupní stanice
 kvalitnější objektiv, vysoká úroveň Zoomu - přiblížení
Zrcadlovky - DSLR – digital single lens reflex
 vysoká cena, vysoká kvalita, velká variabilita, mechanicky odolné
 kvalitní objektivy, větčí snímač, i full-frame (35mm)
Zrcadlovky - DSLR – digital single lens reflex
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY

Do interní paměti (EEPROM-Flash; malá paměť k „záloze“,
vyzkoušení fotoaparátu, ukázka - DSLR)

Na paměťovou kartu (CF, SD,SDHC,MS; v GB např. 16GB,
32GB,..)

(Na film)
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY
ZÁKLADNÍ TERMÍNY A HODNOTY
VELIKOST SNÍMAČE
CROP FAKTOR
- koeficient, kterým se přepočítává ohnisková vzdálenost,
jakou by měl objektiv se stejným zorným úhlem na kinofilmovém fotoaparátu
Zařízení umožňující vstup světla na senzor (doba expozice)
Rozděluje se na:

Centrální

Štěrbinovou

Elektronickou (data se načítají po urč. dobu) KOMPAKTY
Clona - f
- otvor, jehož velikost se dá podle potřeby měnit
- reguluje množství světla
procházejícího objektivem fotoaparátu
- Funguje na podobném principu jako
lidská oční zornička a kontroluje množství světla,
které dopadá na fotocitlivý materiál nebo obrazový
snímač.
 Měří
se v EV (exposure value)
 Označuje
proces vystavení světla senzoru i jeho
celkové množství
 DOBRÁ
FOTOGRAFIE = správný poměr
- času, clonového čísla a citlivosti.
CITLIVOST - ISO
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY – CHYBY OBJEKTIVU
VINĚTACE
CHROMATICKÁ
ABERACE
Informační zdroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Foveon_X3
http://cs.wikipedia.org/wiki/CMOS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Charge-coupled_device
http://diit.cz/clanek/zemrel-willard-boyle-otec-ccd-snimace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Historie_fotografie
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_single-lens_reflex_camera
Download

PGV1_p7- fotoaparaty.pdf