Pretpostavimo da je putovanje nagrada,
kako ga možemo učiniti još efikasnijim?
Srbija
Answers for Mobility.
siemens.rs
Siemens odgovara:
‘’Potpuna mobilnost’’
Siemens-ova divizija Mobility, koja posluje u okviru sektora
Infrastruktura i Gradovi, vodeći je isporučilac saobraćajnih
i logističkih rešenja. Siemens u okviru koncepta „potpune
mobilnosti“ kreira efikasna saobraćajna rešenja u cilju
racionalnog povezivanja različitih transportnih sistema i
pružanja ekonomičnih, bezbednih i ekološki prihvatljivih
vidova prevoza ljudi i robe.
Siemens d.o.o. Beograd je deo Siemens
AG grupe, jedne od najvećih i po tradiciji
najstarijih kompanija na svetu, sa oko 430
hiljada zaposlenih u preko 190 zemalja.
Kompanija Siemens d.o.o. Beograd je
osnovana 1996. godine. Kompanija danas
ima 250 zaposlenih i aktivna je u svim
oblastima kao i matična kuća. Siemens
je organizovao svoje poslovanje u tri
vertikalna prodajna sektora (Industriju,
Energiju i Medicinsku Opremu) i jedan
horizontalan prodajni sektor – (Rešenja i
usluge u oblasti Informacionih Tehnologija),
sa ciljem da transparentnom i usko
specijalizovanom organizacijom još brže
odgovorimo na zahteve kupaca i našim
inovativnim portfolijom pružimo najbolja
tehnološka rešenja, neophodna za dalji
razvoj društva u kojem živimo i radimo.
Koncept „potpune mobilnosti“ kombinuje
sve aspekte zaštite životne sredine u svojim
proizvodima i rešenjima za prevozna
sredstva i intermodalni saobraćaj. Potreba
za mobilnošću konstantno će rasti tokom
naredne dve decenije. Ovakav razvoj
diktiraju dva velika trenda – urbanizacija
i demografske promene. Istovremeno,
klimatske promene dovode do strožijih
kriterijuma u pogledu usklađenosti tako da
se postojeća infrastruktura koristi efikasnije
i sa manje negativnih uticaja na klimu.
Saobraćajni sektor je kao krajnji korisnik
u ovom trenutku odgovoran za 25 do 30
procenata potrošnje energije. Siemens je
jedina kompanija koja objedinjuje praktično
sva moguća sredstva potrebna za ponudu
integrisanih saobraćajnih i logističkih
rešenja iz jednog izvora.
3
Jedini način da se obezbedi kompletna mobilnost u budućnosti je
pažljivo povezivanje svih saobraćajnih sistema. Siemens poseduje
svu neophodnu tehnologiju i kapacitete da dizajnira i realizuje ova
integrisana intermodalna saobraćajna rešenja.
Saobraćaj na magistralnim i
na prugama za velike brzine
Međugradski & Regionalni
saobraćaj
4
Rešenja za
aerodrome
Gradski/prigradski
prevoz
Nadzor
saobraćaja
Integrisano
upravljanje
saobraćajem
Naplata putarine
Vozna sredstva (RS)
• Javni prevoz
• Lokomotive i komponente
• Integrisane usluge
Upravljanje
voznim
parkovima
Poštanska
automatizacija
Sistemi „ključ u ruke“ i
elektrifikacije (TK EL)
• Sistemi „ključ u ruke”
• Elektrifikacija
Automatizacija šinskog
saobraćaja (RA)
• Rešenja za železnički saobraćaj
• Rešenja za javni gradski saobraćaj
Saobraćajna rešenja (TS)
• Gradski saobraćaj
• Međugradski saobraćaj
• Rešenja za aerodrome
Prevoz robe &
Upravljanje tovarom
Infrastrukturna logistika (IL)
• Automatizacija pošte
• Logistika aerodroma
5
Saobraćajni šinski sistemi
Deo portfolija Siemens-ove divizije Mobility karakteriše bogata ponuda
najsavremenijih proizvoda, rešenja i usluga za potrebe prevoza putnika
i roba. Odlikuju nas više od 160 godina tradicije, vodeće mesto u svetu u
primeni modernih tehnologija u domenu šinskih saobraćajnih sistema i
trajna orijentisanost ka budućnosti sa akcentom na pouzdanost sistema,
sigurnost putnika i zaštitu životne sredine.
Siemens-ov proizvodni program pokriva
potrebe klijenata od pojedinih komponenti
do čitavih sistema za gradski i prigradski
saobraćaj, međugradski i regionalni prevoz
i saobraćaj na magistralnim i prugama za
velike brzine. Signalno - sigurnosna tehnika,
upravljački sistemi za javni gradski prevoz i
železnicu, elektrifikacija (proizvodi i sistemi
za kompaktnu mrežu i vučna postrojenja
javno-gradskog prevoza i železnice), sistemi
za informisanje putnika, modularna rešenja
za vozna sredstva - od tramvaja, preko
metro i lakih šinskih vozila, do voznih
garnitura, putničkih kola, lokomotiva
svih tipova – čine nas vodećim svetskim
isporučiocem proizvoda i usluga u ovoj
oblasti.
6
U pogledu usluga, poznati smo po razvoju,
planiranju, implementaciji i održavanju
u svim oblastima koje čine deo našeg
portfolija. Naš spektar usluga uključuje i
podršku kupcima i krajnjim korisnicima – od
finansiranja, preko pripreme projekata po
sistemu “ključ u ruke”, do post-prodajnih
usluga.
Svoja rešenja krojimo po meri kupca, sledeći
svetske standarde kvaliteta i nastojeći da
uvek idemo i korak ispred svoga vremena.
Naša rešenja
za vozna sredstva (RS):
JAVNI PREVOZ
• Tramvaji
• Laka šinska vozila
• Metro vozila
• Bezpilotna šinska vozila
• Gradsko-prigradski vozovi (dizel i električni)
• Vozovi za međugradski i regionalni saobraćaj
(dizel i električni)
• Vozovi za velike brzine
• Putnički vagoni
• Električne komponente
• Remont i modernizacija
LOKOMOTIVE I KOMPONENTE
• Električne i dizel-električne lokomotive
• Pogonske i upravljačko-kontrolne komponente
• Remont i modernizacija
• Razvoj i proizvodnja obrtnih postolja za tramvaje,
metro vozila, vozove i lokomotive
• Razvoj i proizvodnja električne opreme za
tramvaje, metro vozila, vozove i lokomotive
INTEGRISANE USLUGE
• Proizvodnja i održavanje
• Rezervni delovi
• Električne i mehaničke komponente
• Trening/obuka
• Dokumentacija
• Tehničke konsultacije
• Tehnička podrška
• Centar za testiranje u Wegberg-Wildenrath (DE)
7
Naša rešenja za sisteme
automatizacije šinskog
saobraćaja (RA):
• Upravljačko kontrolni sistemi za železnice
• Putni prelazi
• Automatski sistemi upravljanja i kontrole za javni
gradski saobraćaj
• Trening/obuka
• Komponente
• Telekomunikacije za primenu na železnici
Naša rešenja „ključ u ruke“ i za
elektrifikaciju (TK EL):
Sistemi „ključ u ruke“
• za javni gradski prevoz
• za železnicu
Elektrifikacija
• Proizvodi i sistemi za kontaktnu mrežu javnog
gradskog prevoza i železnice
• Proizvodi i sistemi za vučna postrojenja javnog
gradskog prevoza i železnice
8
Naša rešenja za zaštitu životne
sredine „Green Mobility“
Za saobraćaj u regionima sa velikom
gustinom naseljenosti Siemens nudi
izuzetno efikasna vozila i automatizovana
rešenja za šinski saobraćaj, kao i sisteme
inteligentnog upravljanja i logistike za
drumski saobraćaj.
Zahvaljujući tehnologijama korišćenja
lakih konstrukcija u svim segmentima,
Siemens-ova vozila za podzemnu železnicu,
poput onih koja se koriste u metrou u Oslu,
izuzetno su ekološki prihvatljiva. Ova vozila
koriste i do 30 procenata manje energije
od onih koja su ranije bili u upotrebi. Metro
u Oslu emituje samo dva grama ugljendioksida po kilometru i toni težine vozila,
čime se značajno doprinosi očuvanju
životne sredine.
Eurorunner (familija
dizel-električnih
lokomotiva) 13 dB(A) tiši
i do 16% ekonomičniji
Syntegra (obrtna postolja)
Energetski efikasna, bez
ulja, lake konstrukcije
Velaro (voz za velike
brzine, 350km/h)
Samo 0.33 litara goriva
po sedištu na 100 km
Pored toga, Siemens proizvodi i sisteme
koji omogućavaju rekuperaciju tj „vraćanja“
kočione energije.
Siemens takođe nudi mobilne jedinice za
skladištenje energije, koje skladište energiju
proizvedenu tokom kočenja i oslobađaju je
prilikom ubrzavanja vozila ili premošćavanja
deonica na kojima nema kontaktne
mreže. Korišćenjem ovih sistema moguće
je uštedeti i do 25 procenata pogonske
energije.
Vi postavljate cilj – mi nudimo rešenja!
ZLS 901 (Sistem za automatsko
postavljanje puteva vožnji)
Optimizacija puteva vožnji znači
manju potrošnju energije
Metro Oslo
Mogućnost reciklaže do
95%
Sitras SES
Smanjuje emisiju
CO2 do 300 tona
preko rekuperacije
kočione energije
Transrapid vozilo (“magnetna levitacija”)
75% manjeg zagađenja od
aviona pri 400 km/h
Combino Plus
Ekološko šinsko
vozilo (tramvaj) za
smanjenje gužvi na
gradskim ulicama
9
Saobraćajna rešenja (TS)
Organizaciona jedinica saobraćajna rešenja (Traffic Solution) je lider u
svetu u oblasti inteligentnog upravljanja saobraćajem i ima sve prednosti
integrisanih sistema koji ostaje otvoren za kombinovanje sa postojećim
i budućim proizvodima i sistemima. Ovaj integrisani sistem upravljanja
saobraćajem u gradskoj mreži, harmonizuje tokove saobraćaja i predstavlja
tehnologiju spremnu da odgovori zahtevima budućnosti.
Parkiranje
Inteligentni
Saob. Sist.
Sistemi
za Tunele
Elektronska
naplata putar.
Tehnologija za
aerodrome
Mega gradovi
SITRAFFIC
TS u okviru Mobility Divizije u svom
portfoliju poseduje inovativne tehnologije
za kontrolu saobraćaja na auto-putevima i
u tunelima, upozorava vozače o udesima,
opasnostima od pojave magle ili leda
i dinamičkim putnim znacima vozače
obaveštava o ograničenjima, preporučenoj
brzini i pruža im važne saobraćajne
informacije. Zahvaljujući najrazličitijim
senzorima informacije koje se dobijaju
sa uličnih koridora, omogućavaju nam
da na osnovu realnih podataka utvrdimo
pravo stanje saobraćaja na terenu i da na
osnovu toga našim naprednim sistemima
upravljanja saobraćajem izvršimo
optimizaciju i time direktno povećamo
zadovoljenje svih učesnika u saobraćaju
10
Moderno saobraćajno inženjerstvo se
očigledno promenilo u odnosu na “crveno
– žuto-zeleno i zeleno” iz prethodnog
perioda. Danas naš portfolio obuhvata
čitav spektar infrastrukturnih tehnologija
za drumski saobraćaj – od klasičnih sistema
za upravljanje saobraćajem do veoma
naprednih, satelitskih sistema za naplatu
putarine.
U našem portfoliju nalaze se i parking
sistemi kako u parking garažama tako
i na uličnim parkinzima. Moderna
tehnologija navođenja vozila ka slobodnim
parkiralištima i parking mestima dokazala
se kao ključni instrument za eliminisanje
virtuelnog saobraćaja, čime je ovaj sistem
postao nezamenjivo sredstvo u prevenciji
saobraćajnog kolapsa. Siemens svojim
klijentima nudi kompletna parking rešenja,
koja su sposobna da zadovolje svaki tehnički
ili estetski zahtev kupca. Takođe, sa našim
višegodišnjim inženjerskim iskustvom u
implementaciji parking rešenja u Srbiji
u mogućnosti smo da našim klijentima
ponudimo kompletno projektovanje,
instalaciju i održavanje parking sistema.
Siemens TS nudi i ceo program
aerodromskog osvetljenja, opremu i sisteme
za aerodrome svih kategorija I, II ili III.
Kao svetski poznat lider na tržištu u oblasti
osvetljenja aerodromskih pista (Airfield
Ground Lighting – AGL), Siemens proizvodi,
prodaje i održava ceo spektar AGL proizvoda
i rešenja.
Naš rad je definisan sa nekoliko ključnih
oblasti. Jedna od najvažnijih je integracija.
Mi smo stvorili rešenja koja omogućavaju
sveukupan pregled a samim tim i kontrolu
različitih saobraćajnih tokova.
REŠENJA ZA GRADSKI SAOBRAĆAJ
• Sistemi za kontrolu i upravljanje saobraćajem
• Sistemi za navođenje ka parkinzima i parking
garažama
• Parking sistemi
• Fleet menadžment sistemi
REŠENJA ZA MEĐUGRADSKI SAOBRAĆAJ
• Sistemi za kontrolu i upravljanje na putevima i
autoputevima
• Sistemi za upravljanje saobraćajem u tunelima
• Sistemi naplate putarine
REŠENJA ZA AERODROME
• Sistemi za nadzor i kontrolu aerodromskog
osvetljenja
• Osvetljenje aerodromskih pista i staza
• Osvetljenje za heliodrome
11
Infrastrukturna logistika (IL)
Kako broj putnika i pošiljaka raste, tako
rastu i izazovi vezani za logistiku na aerodromima. Upravljanje prtljagom je jedna
od kritičnih tačaka: kao dodatak brzom procesuiranju prtljaga, svi sigurnosni zahtevi
moraju biti zadovoljeni. Siemens-ovi sistemi
za efikasno upravljanje prtljagom rastu sa
zahtevima i omogućavaju veću pouzdanost
,bezbednost i zadovoljstvo klijenata. Preko
30 godina, Siemens je sa visoko efikasnom
IT infrastrukturom i tehnologijom pomagao
u ispunjenju sve većih zahteva za prevoz
avionskih pošiljaka. Ovo uključuje simuliranje kontejnerskog prevoza jako zapaljivih
materija i drugih opasnih supstanci avionom u laboratorijama za testiranje.
Mnogi aerodromski operatori širom sveta
oslanjaju se na Siemens kao iskusnog partnera koji nudi inovativna rešenja i usluge.
Naše prednosti: Siemens-ova rešenja nisu
ograničena na samo jednu ili dve oblasti,
već su deo sveukupnog koncepta projektovanog za velike izazove budućnosti. Rešenja
za napajanje električnom strujom, kontrola
pristupa, sistemi za obaveštavanje putnika i
automatizacija zgrada upotpunjuju zavidan
portfolio kompanije Siemens. Preko 300
referentnih projekata po celom svetu samo
12
potvrđuju naš impresivan portfolio u sistemima za upravljanje prtljagom i avionskim
prevozom robe.
Siemens kao svetski lider u automatiziji rešenja za poštanski saobraćaj, omogućava da
poštanska pošiljka stigne od pošiljaoca do
primaoca brzo, pouzdano iI ekonomično.
Vrhunskom I dokazanom tehnologijom naši
sistemi pokrivaju ceo proces od pre-sortiranja pošte do sekvencioniranja. Siemens-ov
sistem za upravljanje pošiljkama Open Mail
Handling System - OMS) predstavlja novu
generaciju mašina za sortiranje pisama i
fletova visokih performansi i efikasnosti, koji
pažljivo i brzo mogu sortirati veliku količinu
pošiljaka svih veličina.
Poštanske usluge su suočene sa svakodnevnim izazovima – isporuka miliona paketa i
pisama na vreme. Neophodne informacije
za obradu pošiljaka nalaze se na adresama
svake pošiljke, ili na svakom bar kodu. Naša
osnovna stručnost ogleda se u brzom i
pouzdanom izvlačenju podataka sa adresa i
bar kodova u svrhu sortiranja.
Sve veći aerodromi i stalan rast broja putnika doprinose da transport putnika
u okviru aerodroma predstavlja poseban izazov. Siemens u ponudi ima i
potpuno automatizovana rešenja za transport ljudi, praćenje prtljaga, kao i
rešenja za poštanski saobraćaj.
Rešenja za automatizaciju pošta:
• Kompletna rešenja za automatizaciju pisama i
KEP-a
• Sistemi čitanja i video kodiranje/dekodiranje za
pisma i aplikacije
• Postrojenja za sortiranje pisama
• Sistemi za sortiranje fletova
• Paketski i kontejnerski sistemi transporta
• Softverske aplikacije za pisma i KEP aplikacije
• Kompletno održavanje i servisne usluge
• Outsourcing rešenja
Rešenja za logistiku aerodroma:
• Sistemi za upravljanje prtljagom
• Sistemi za upravljanje teretom
• Bezbednosni sistemi
• Planiranje, inženjering i simulacija (testiranje)
• Servis
13
Naši klijenti su u
odabranom društvu:
Naše reference
u regionu
Siemens d.o.o. Beograd je implementirao
svoja rešenja širom Srbije i regiona u brojnim
objektima. Ove reference najbolje potvrđuju našu
stručnost i mogućnost ispunjenja svih zahteva
kupaca. Stavljamo Vam na raspolaganje naše
veliko iskustvo i najbolja rešenja, sa željom da
doprinesemo brzom i potpunom ostvarenju vaših
ciljeva.
1. Isporuka ultrabrzih prekidača i zaštitne opreme za
tramvajske ispravljačke stanice u Beogradu
2. Remont i modernizacija celokupnih tramvajskih
ispravljačkih stanica – IS “Mostar’’ i IS ’’Smederevski
put“
3. Isporuka i ugradnja opreme za rekonstrukciju
tramvajske kontaktne mreže u Beogradu u ulicama:
• „Milentija Popovića“ i „Treći bulevar“
• „Stari most“
• „Bulevar Vojvode Mišića“
• „Resavska“
4. Isporuka i ugradnja sistema za upravljanje
tramvajskim skretnicama WS90E u ulicama:
• „Bulevar Vojvode Mišića“
• „Resavska“
5. Isporuka i ugradnja elektronskog staničnog signalnosigurnosnog uređaja SIMIS W sa komandno
nadzornim uredjajem ILTIS u ž. st. Dimitrovgrad
6. Isporuka i ugradnja uređaja za osiguranje putnih
prelaza na mreži pruga Železnica Srbije (ŽS)
7. Isporuka i ugradnja uređaja za osiguranje putnih
prelaza na mreži pruga Željezničke Infrastrukture
Crne Gore (ŽiCG)
8. Modernizacija postojećih uređaja za osiguranje
putnih prelaza novim senzorskim sistemima na
mrežama pruga ŽS i ŽiCG
9. Modernizacija postojećih uređaja za međustaničnu
zavisnost novim elektronskim brojačkim sistemima
na mrežama pruga ŽS i ŽiCG
10. Isporuka i ugradnja napojnih uređaja za signalnosigurnosne sisteme na mreži pruga ŽS i ŽiCG
11. Isporuka i ugradnja opreme za kontaktnu mrežu na
prugama ŽS
12. Isporuka i ugradnja opreme za stabilna postrojenja
elektrovuče na prugama ŽS i ŽiCG
13. Isporuka parking sistema naplate i dinamičkog
navođenja vozila do slobodnog parking mesta na
objektu ’’Delta City 67 ’’ Beograd
14. Isporuka parking sistema naplate i dinamičkog
navođenja vozila do slobodnog parking mesta na
objektu ’’UŠĆE Shopping Centre’’, Beograd
14
Govorimo vaš jezik:
naše kancelarije u vašoj zemlji
Naši kontakti:
Infrastructure and Cities Sector - Mobility Division
Siemens d.o.o. Beograd
Ana Radonjić, direktor sektora
Infrastruktura i gradovi i direktor divizije
Tel: 011/ 2096–266
Fax: 011/ 2096–054
E-mail: [email protected]
Omladinskih brigada 21
11070 Beograd, Srbija
www.siemens.rs
Kristina Lukić, komercijalni rukovodilac
divizije
Tel: 011/ 2096–362
Fax: 011/ 2096–054
E-mail: [email protected]
Milan Rapaić, servisni inženjer
Tel: 011/ 2096–318
Fax: 011/ 2096–054
E-mail: [email protected]
Slobodan Stefanović, servisni inženjer
Tel: 011/ 2096–150
Fax: 011/ 2096–054
E-mail: [email protected]
Vladimir Bošković, servisni inženjer
Tel: 011/ 2096–317
Fax: 011/ 2096–054
E-mail: [email protected]
Vlado Pavlović, Account Manager
za železnice
Tel: 011/ 2096–183
Fax: 011/ 2096–054
E-mail: [email protected]
Milan Stajčić, servisni inženjer
Tel: 011/2096 203
Fax: 011/ 2096–054
E-mail: [email protected]
Marija Starčević, komercijalista
Tel: 011/ 2096–032
Fax: 011/ 2096–054
E-mail: [email protected]
Mirjana Cvijanović, koordinator divizije
Tel: 011/ 2096 258
Fax: 011/ 2096–054
E-mail: [email protected]
Pavle Dujmić, servisni inženjer
Tel: 011/ 2096–218
Fax: 011/ 2096–054
E-mail: [email protected]
Dejan Rosić, podrška komercijali i prodaji
Tel: 011/ 2096–035
Fax: 011/ 2096–054
E-mail: [email protected]
15
Siemens d.o.o. Beograd
Divizija Mobility
Omladinskih brigada 21
11070 Beograd, Srbija
www.siemens.rs
Download

Saobraćajna rešenja