'Hrvati i drugi Europljani će izumrijeti,
postat će manjina na europskom tlu, a
Rusija će postati saveznica SAD-a jer služe
istog gospodara!'
•
•
•
Autor: Zrinka Kasapić
Datum: četvrtak, 06. ožujka 2014. u 07:58
Izvor: dnevno.hr
Hrvati, kao i drugi Europljani, bit će manjina, i u prosjeku jako stara manjina. Ta kultura smrti
može biti preokrenuta, naravno, ali bez nalaženja našeg istinskog duhovnog centra iz kojeg
raste sav život to je nemoguće i naša civilizacija i sve nacije u njoj su osuđene na propast i
izumiranje.
Prije negoli je uhićen zbog ne tako bezalene prepiske s Rankom Ostojićem, Marko
Francišković, diplomirani ekonomist, gostovao je na ruskom portalu rossia3.ru, gdje je dao
svoje viđenje geopolitike i današnjeg svijeta. Između ostalog, u intervjuu je predvidio i
probleme Rusije te Hrvatske koji se sada, nakon nekoliko mjeseci, obistinjuju. Pročitajte što
Francišković prognozira Rusiji, Hrvatskoj i SAD-u u intervjuu kojeg smo s ruskog preveli na
hrvatski jezik. Izvorni članak na ruskom možete pogledati ovdje.
Kako opažate današnji suvremeni svijet? Je li pravičan, pošten? Ako je, zašto? Ako nije,
kako bi trebao biti promijenjen?
Suvremeni svjetski poredak je dijaboličan do srži, to bi bio najtočniji opis današnjeg svjetskog
poretka. Ono što je od vraga, naravno, ne može biti pravično i pošteno prema ljudskom biću.
Ako to razumijete, tada znate kako to može biti promijenjeno i da postoji samo jedan način,
tijesan put, ali jedini put. Ili, da citiram Dostojevskog: "Ako nema Boga, sve je dopušteno".
Sada, naravno, krucijalno pitanje je kako biti na pravoj strani, na strani Boga? Kako izbjeći
sve lažne bogove i sva zavaravanja koja dolaze od oca laži? To je temeljna bitka s bojištem
koje simultano nastaje u svakome od nas, kao i kolektivno unutar svakog naroda ove planete.
Dakle, potreban je kakav kvantni efekt koji bi učinio da se odabir dobra umjesto zla i na
individualnom i na kolektivnom planu odvija u isto vrijeme..
Jedino na takav način čovječanstvo se može nadati boljemu svijetu i pravednom svjetskom
poretku, ne savršenom, ne u formi 'raja na zemlji', ali svijetu na pravome putu. Sada nema
sumnje u to, svijet je na putu potpune destrukcije, svijet je podčinjen i izložen zlu, a voće toga
puta je ovdje u svoj slavi pakla. Umjesto "kako na nebu tako i na zemlji", imamo situaciju
"kako u paklu, tako i na zemlji".
Ako se možda pitate o čemu ja to govorim i ako vam je ovo možda preapstraktno za pojmiti,
samo ovaj proces impozantnog genetički modificiranog organizma je nešto što dokazuje
dovoljno o gradnji pakla na zemlji ako imate temeljnog znanja o biologiji i ako znate
činjenice u pogledu korporativnog guranja GMO hrane i svih ostalih genetičkih
eksperimenata i praksa.
To čak nije stvar profita, profit je ovdje samo alat humanoidnim slugama cijelog
globalističkog sistema, to je čisto zlo manifestirano kroz globalno bankarstvo i korporativno
rukovodstvo te njihovih vladinih marioneta, naravno, te SAD-a kao njihove najjače lutke. Ono
što je prava tragedija za čovječanstvo je to što su te sluge toliko zaslijepljene svojom
privremenom moći i bogatstvom i tako su kratkovidni, priglupi, da ne shvaćaju da je to
također njihova smrtna kazna i svome potomstvu. Zlo ih je zaslijepilo, oni su slijepci koje
vode slijepci, i svi su osuđeni na propast.
Što mislite, je li hegemonija SAD-a dobra ili loša za ljude svijeta? Što je krucijalno u toj
hegemoniji, nametnuti vojnu snagu, svoju kulturu diljem svijeta, financijski i ekonomski
čimbenici?
Naravno da je hegemonija SAD-a loša za svijet, bilo čija hegemonija je loša, ne samo ona
SAD-a, moramo biti glavni po tom pitanju i izvlastiti hegemoniju bilo koje vrste.
Drugi dio pitanja, što je krucijalno, napisao sam u svojoj knjizi prije nekoliko godina, kako je
međusobno povezano i kako radi u principu, i možete primijeniti na bilo koga, SAD ili bilo
koju drugu državu bez obzira kako veliku, hegemonijsku ili ne.
Morate zamisliti koncentrične krugove i u njihovom centru kao središnju točku spiritualnu
domenu, sve je bazirano na toj spiritualnoj bazi koja može biti i dobra i zla, no u oba slučaja
je polazišna točka bez obzira na što, bez obzira mislili da ste ateist, taj ateizam determinira
vaš spiritualni centar, sviđalo vam se to ili ne. Prvi krug, koji je najbliži duhovnoj centralnoj
točki, je kulturalna domena. Čak i riječ kultura pomaže nam zaključiti jer govorimo o nekoj
vrsti kulta, a kult je direktno zavisan o duhovnom. Nakon kulture, dolazi sljedeći krug u
političkoj domeni i politika je samo širi oblik svojih kulturalnih temelja. Vojna snaga,
ekonomska moć, financijska moć, sve su širi aspekti političkog kruga, sljedeći krugovi
proizlaze jedan iz drugoga, no tu je nešto što međusobno povezuje sve krugove i spaja centar
s periferijom, a to je novac.
Da bi razumjeli kako novac kao novac povezuje sve krugove zajedno, trebali bi znati pravu
definiciju novca koja kaže da je novac "broj s imenom" i znajući tu isključivo dualističku
prirodu novca, biti u isto vrijeme broj i ime, matematika i povijest, tada možete razumjeti
kako je novac u isto vrijeme prisutan u centru spiritualne domene, kao i kulturalnoj, političkoj
ili ekonomskoj i na rubu ove imaginarne slike organizirane društvene strukture ljudskog
društva.
Znajući i razumijevajući to, također je shvatljivo kako je važna pozicija stvaranja i distribucije
novca i, ako držite tu poziciju, tada kontrolirate sve i svakoga, tada ste iznad države i svi
politički igrači podloženi su vama i zavise o vama.
Apsurdnost takozvanih "kreditnih rejtinga" sjajan je primjer onoga što pokušavam objasniti
ovdje, države strepe pred nepoznatim agencijama i njihovim odlukama. I tko drži tu poziciju
izdavanja i distribucije novca u suvremenom svijetu? Ne suverene države, već privatne
oligarhijske strukture i tu se krije rješenje za svijet i čovječanstvo u povećanom planu.
Suverenost nacionalnih država mora biti očuvana i moraju ponovo omogućiti izdavanje i
distribuciju novca oslobođenog od kamate. To je tako važno da ću ponoviti dio rješenja:
novac oslobođen kamate! Ako je novac čovjeku u funkciji alata kako bi mu pomogao kao bilo
koji drugi alat, tada nema potrebe za kamatom, ali ako želimo porobiti čovjeka novcem, onda
je tu kamata omogućava to porobljenje. Vlada koja je ovdje doista za ljude, izdat će i
distribuirati novac bez kamate. To je jednostavno tako.
To je rješenje, no, naravno, skriveni vlasnici novca ne dopuštaju gubitak skupljene moći i
trebali bi biti izbrisani sa svojih pozicija u istom obliku u kojem ih je Isus otjerao pred
hramom prije 2000 godina. Oni ne razumiju niti jedan drugi jezik osim jezika sile. Nije
pametno raspravljati s njima, to je čisti gubitak energije i vremena, jedino brutalna sila i ništa
drugo, ono je što može napraviti dobro i ispravno za cijelo čovječanstvo.
Koja se država ili grupa država, društvena ili politička sila može suprotstaviti američkoj
hegemoniji?
U principu, svaka država ili grupa država, društvena ili politička sila može se i treba
suprotstaviti američkoj hegemoniji. Ako to ne naprave, osuđeni su na ropstvo u takozvanom
Novom Svjetskom Poretku, ali da budem savršeno jasan, ta borba protiv hegemonije ne bi
trebala biti rezervirana samo protiv SAD-a, već bilo kojeg oblika hegemonije, bez obzira tko
je želi uspostaviti nad kime.
Nažalost, moram reći da je u tom pogledu, u tom suprotstavljanju SAD/NATO imperijalizmu,
Rusija veliko razočarenje i ovdje prvenstveno mislim o ulozi ruske agresije nad Libijom i
razočaravjućeg glasanja u UN-ovom Sigurnosnom Vijeću. To je bilo direktno protiv najboljih
interesa ruske nacije i svih nacionalnih država, i svi tekući problemi u Siriji bili bi izbjegnuti u
tom obliku da nije bilo tog poteza Rusije koja je protiv svake logike i bez razloga glasala za
NATO agresiju i ratni zločin koji je Rusiju učinio suučesnikom.
Prije toga, smatrao sam Rusiju pravim protivnikom Novog Svjetskog Poretka. O Putinu sam
radije mislio dobro nego loše, unatoč prijašnjim greškama u njegovoj internoj politici, ovdje
je riječ o novcu s kamatom kao jednom od njegovih najvećih grešaka, ali poslije ovog poteza
nad Libijom, ne vidim nikakvu stvarnu ili stratešku razliku između Rusije i Amerike. Čini se
da služe istog gospodara, samo u drukčijim ulogama. Moglo bi se činiti oštro prema Rusiji, ali
kao što je zapisano, "sudite im po djelima", a djela su ovdje jasna. Libija i Gaddafi izdani su
bez pravog razloga. Nitko mi ne može reći da je Rusija bila prisiljena učiniti to. Mislim, sve
što je Rusija trebala učiniti bilo je uložiti veto na američku imperijalisitčku rezoluciju, ali
Rusija se s tom rezolucijom usuglasila i to je bila smrtna kazna Gaddafiju, ali na način da je to
bio suicid Rusije ili, u najmanju ruku, pucanj u nogu i sad je obogaljena.
I ovo što se događa u Siriji. Tužan sam što moram reći da je u strateškim odnosima Rusija u
jako lošoj situaciji jer je izgubila šansu imati inicijativu ispred US/NATO imperijalističkih
tendencija i sada pasivno odgovara pokretima s druge strane. Umjesto očuvanja Libije i
Gaddafija i dobivanjem uporišta u Africi, Rusija se sada čuva djelovanja i strateškog stiskanja
od US/NATO sila i njihovih zastupnika, a da ne spominjem dugoročni problem s Kinom koja
će se uzdići prije ili kasnije zbog više faktora: povijesnih, kulturalnih, demografskih,
okolišnih, ekonomskih itd.
Što mislite o globalističkoj ideji, "Jedan Svijet" svjetska vlada?
Mislim da je iz mojih prijašnjih odgovora jasno da ideje globalizma i jedne svjetske vlade
smatram apsolutno neprihvatljivima u bilo kojem obliku. Hajdemo to složiti ovako: prihvatiti
jednu svjetsku vladu znači negirati Boga, a negirati Boga znači negirati slobodu i prigrliti
ropstvo jer ako nismo načinjeni na sliku Božju, tada nismo ništa više od životinja i
prihvaćamo tako biti i tretirani. Čak je Voltaire shvaćao da je Bog elementaran u bilo kojoj
tenedenciji ka slobodi kad je rekao: "Da nema Boga, trebalo bi ga izmisliti". Također, tu nema
sredine, kao što je pisano, ne možeš služiti dvojici gospodara.
Kako se osjećate zbog ideje o multipolarnom svjetskom poretku? Što je za vas
multipolarnost? Što je pol u internacionalnim odnosima? Kako dovodite u svezu
koncept pola s konceptima suverena nacionalna država, carstvo, civilizacija?
Ne sviđa mi se ta ideja multipolarnog svijeta i objasnit ću vam zašto. Prvo, što ta
multipolarnost znači? Zašto čovječanstvo treba bilo koju drugu polarnost osim polarnosti
dobra i zla? Samo su dva pola u svijetu: ili si s Bogom ili nisi. I ovdje nema mjesta nijednom
drugom polu. Jednostavno je tako.
Osim toga, ta ideja multipolarnog svijeta izgleda mi kao ideja mafijaških multi šefova, sada su
dominantan šef mafije SAD i alternativa koja je ponuđena idejom multipolarnosti je prihvatiti
više šefova mafije tako da trenutni nije više toliko dominantan. Ne želim da šefovi mafije
dominiraju nada mnom u bilo kojem obliku: mono, stereo ili multi. Želim biti slobodan kao
ljudska individua i biti slobodan kao nacija, a iznad države nacije može biti samo Bog i nitko
drugi i to treba primijeniti jednako za sve, za sve nacije svijeta bez obzira koliko velike ili
jake bile. Sve države nacija bi trebale odgovarati po jednakim uvjetima i ne bi smjelo biti
privilegiranih država kakvih ima sada u obliku ovog UN Sigurnosnog Vijeća koje je u svojoj
srži oblik legalnog imperijalizma.
Moja nacija ne treba patronizaciju kao da smo mala djeca i nezreli biti jednaki s drugim
nacijama i to se također može primijeniti na sve nacije. Nikada neću prihvatiti i pokloniti se
pred nepoštenim UN principom dvostrukih standarda, kao što nikada neću prihvatiti EU /
NATO okupaciju hrvatske države legalnom i legitimnom. Ova integracija hrvatske u EU čista
je izdaja od strane kriminalnog režima i također je provedena izvan važećih zakona i
konstitucije, što nije teško dokazati, ali živimo u tiraniji i liberalnom dikatatorstvu gdje je
jedini zakon, zakon sile. Kriminalna politička vlada provodi svoju volju usprkos zakonima i u
tom pogledu nema stvarne razlike između EU ili vlade SAD-a. Neuspjeh vladavine zakona,
dok u isto vrijeme glasno proklamiraju da se zalažu za zakon, karakterističan je za ovu
izumiruću civilizaciju i bezakonje hrvatskog izdajničkog klika je tek oponašanje gospodara sa
strane svojih slugu.
Kako vidite ulogu vaše države u mogućem multipolarnom svjetskom sustavu? Što je
krucijalno za geopolitiku Hrvatske? Kakve veze mislite da bi trebala Hrvatska imati s
Rusijom, SAD-om, europskim zemljama i balkanskim zemljama?
Samo je jedan način na koji vidim Hrvatsku i to je kao nezavisna nacionalna država, bez
obzira je li svijet multipolaran ili monopolaran. U bilo kojem slučaju, Hrvatska je i okupirana
ili nezavisna, s tim nema kompromisa i nije ga nikad bilo u ljudskoj povijesti. Sloboda je
apsolutan pojam, u potpunom smislu ste slobodni ili niste slobodni uopće. Ne možete biti
djelomično slobodni, to je tek izvrstan izraz za biti robom i ljudi se vole zavaravati i ne žele
priznati grubu realnost bivanja robom ili slugom i konstruiraju te pojmove koji su u
kontraindikaciji s logikom i razumom. Obično, da bi opravdali svoju pasivnost, kukavičluk i
nedostatak volje za borbom sa svim rizicima koji s njom dolaze.
U ovom trenutku, krucijalno za geopolitiku Hrvatske je riješiti se izdajničke i kriminalne klike
i osloboditi se EU/NATO okupacije. To je apsolutni prioritet, samo nakon toga možemo
razmatrati druge geopolitičke pokrete Hrvatske koji ovise od lokalne kao i globalne situacije
od trenutka oslobođenja od trenutačne okupatorske sile. Naravno, kao istinski neovisna
zemlja, Hrvatska ima velike interese u razvijanju dobrih odnosa s Rusijom na zajedničkim
povlasticama. Naš položaj na Jadranskom moru najbolji je način kako Rusija može do
mediteranskog mora i samo na tu kartu Hrvatska se može postaviti i prosperirati u
geopolitičkom smislu. Pisao sam o tome u svojoj knjizi u sjajnim detaljima i kako je na
hrvatskom, relativno malom teritoriju, točka susretanja dviju najvećih europskih nacija,
njemačke i ruske i jedino zadržavanjem svoje neovisnosti i položajem države možemo u svom
najboljem interesu spojiti Njemačku i Rusiju i profitirati u najboljem smislu riječi. Nije
slučajnost da je suprotan oblik vlasti Londona, i poslije Washingtona, koji su u srži ista stvar,
stvorio i kontrolirao Jugoslaviju kao alat protiv Rusije i Njemačke istovremeno i blokirao
njihov pristup na Jadran.
Moje mišljenje i analiza dovode do zaključka da je prvi svjetski rat primarno izazvan s ciljem
da se obogalji Rusiju koja je dovršavala transsibirsku željeznicu i London je s pravom
zaključio da će strateški Rusija sa svojim sjajnim ljudskim znanstvenim i kulturnim
potencijalom kombiniranim s velikim prirodnim izvorima uskoro nadvladati Britansko
Carstvo pa su aktivirali sve svoje agente. Prvo od Beograda, da bi započeli rat i namamili
Rusiju u rat bez cilja, a kasnije agente izravno iz Rusije da bi proveli revoluciju nakon što je
rat iscrpio Rusiju u svakom mogućem smislu. Rezultati Boljševičke revolucije bili su
uništavajući za rusku naciju i, umjesto da postane europska i svjetska sila, Rusija je osuđena
na građanski rat i destrukciju vlastitog ljudskog i tehnološkog potencijala. Kasnije, s drugim
svjetskim ratom, isti koncept konfrontiranja Rusije i Njemačke ponovljen je na zadovoljstvo
strateških interesa Londona i Washingtona.
Taj strateški cilj se nije promijenio i možemo vidjeti kako London i Washington kroz svoje
sluge na Balkanu konstruiraju granicu i za Rusiju i Njemačku s namjerom, ako je moguće, da
ih zarate opet. Moje vizija je, umjesto te konfrontacije, uspostaviti suradnju i neku vrstu
alijanse protiv Londona i Washingtona, slomiti EU i NATO iznutra, igrajući na kartu
oslobođenja Njemačke od okupacije. Njemačka je, kao nacija, potisnuta i tiranizirana sa
strane Londona kroz Cionističke tlačitelje i domaće sluge.
Ustvari, Rusija može osloboditi Njemačku od te okupacije i, pomažući sama sebi na najbolji
način, preusmjeravnjem onoga što je London činio desetljećima - sad Rusija može koristiti
Njemačku protiv Londona, a ne obrnuto. To i nije tako neka velika tajna; ako čitate što
Kissinger piše, možete vidjeti kako otvoreno kaže da je glavna prijetnja dominaciji Anglo
američkog svijeta, potencijalna alijansa između Rusije i Njemačke i to mora biti zaustavljeno
pod svaku cijenu. Pametna i mudra politika, ruska i njemačka, bila bi upravo suprotno Anglo
američkim planovima. I Hrvatska, zbog svog geopolitičkog položaja, ovdje može odigrati vrlo
značajnu ulogu za svoj vlastiti najbolji interes. Hrvatska može i treba biti geopolitička veza
Rusije i Njemačke, ali samo kao potpuno neovisna država i pod jednakim uvjetima sa svima
umiješanima u isti scenarij.
Za koje trendove svjetskog razvitka mislite da su negativni, a koji pozitivni? Što se može
učiniti da prvi budu preovladani, a posljednji poduprti?
Svi trendovi svjetskog razvitka su pozitivni, ne može biti negativnog razvitka jer ako je nešto
negativno, onda se ne može razvijati, nego degradirati. Ali, razumijem što ste mislili pod tim i
znanstvena pronalaženja i razvitak tehnologije su definitivno pozitivne stvari koje se mogu
upotrijebiti za razvoj svijeta i jedina stvar koja ih čini negativnima i destruktivnima je ljudski
faktor. Ovdje smo opet u polju duhovnosti, centru svih krugova. Ovdje opet imamo borbu
dobra protiv zla jer to je ono što determinira je li se svijet izgrađuje ili degradira. Danas, nema
sumnje u to, dominantan je trend zla i kao rezultat imamo situaciju u svijetu kao ovakvu
kakva jest.
U tom smislu, da bi nadvladali tu degradaciju i destrukciju, moramo naći istinu i pridržavati je
se bez obzira na što jer nas jedino istina može osloboditi od ropstva laži i oca laži i njegovih
slugu.
Podijelite s nama svoju viziju "budućnosti" svoje države, civilizacije kojoj pripadate i
svijeta?
Već sam zaključio što je potrebno za Hrvatsku kako bi imala ikakvu budućnost i kako je hitno
osloboditi nas od globalističke okupacije i izdajničke klike i što bi radila neovisna i slobodna
Hrvatska u geopolitičkim uvjetima kao i u internacionalnoj organizaciji gdje je krucijalna
stavka preuzeti kontrolu nad izdavanjem i distribucijom novca bez kamata. Ponovno oživljena
od financijskog vampirizma, hrvatska nacija bi eksplodirala od razvoja i prosperiteta, baš kao
što je mala država Dubrovnik koja je u jednom trenutku imala drugu najveću trgovačku
mornaricu na svijetu. Nema razloga ne ponoviti pa čak i premašiti takvo postignuće, sve je
pitanje znanja državnog rukovodstva i razumijevanja da je sloboda generator sveg bogatstva.
Po pitanju položaja države, sloboda je nacionalna suverenost, stoga je moramo zadržati,
očuvati i nikada ne razmatrati bilo koju drugu opciju osim slobode i neovisnosti.
To bi bio idealistički cilj, ali realnost je veoma sumorna, ne samo za Hrvatsku, već za cijelu
zapadnu civilizaciju s Rusijom kao svojim dijelom, usprkos svoje specifične pozicije.
Demografski podatci su nemilosrdni i pokazuju da sve europske nacije izumiru i za nekih 50ak godina u Hrvatskoj će biti šačica Hrvata, kao i drugih nacija Europe, i različite etničke
grupe će biti dominantne i to je snažna činjenica s kojom se možemo suočiti kao ljudi, ili
ignorirati "razmišljajući pozitivno" i ne radeći ništa kao neka stara žena.
Hrvati kao i drugi Europljani, biti će manjina, i u prosjeku jako stara manjina. Ta kultura smrti
može biti preokrenuta, naravno, ali bez nalaženja našeg istinskog duhovnog centra iz kojeg
raste sav život to je nemoguće i naša civilizacija i sve nacije u njoj su osuđene na propast i
izumiranje.
Kako bilo, jedna stvar je sigurna, velika svjetska bitka je ispred nas, možete ju čuti kako
dolazi, možete osjetiti podrhtavanje zemlje od marširajućih vojski, i u toj nadolazećoj bitki
svatko ima priliku izabrati stranu i tim izborom determinirati vječnost.
Download

`Hrvati i drugi Europljani će izumrijeti, postat će manjina na