Republika Srbija
MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE
TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA
УПРАВА ЗА ДИГИТАЛНУ АГЕНДУ
PMO na PMI
Ili kako ovladati projektima u vladinom sektoru
Dušan Stojanović
10. oktobar 2013.
Kako je to nekada bilo?
 Upoznajmo našeg projekt menadžera:
 Godina 40…
 Pol: muški (retka vrsta)…
 Po obrazovanju tehnički fakultet sa društvenom
specijalizacijom…
 Staž u državnoj upravi 8+…
 Pozicija u organu DU: srednji-rukovodeći…
 Iskustvo u PM: planira kada ide sa suprugom na
pijacu…
 Komunikacione veštine: radi sa 4 koleginice u
kancelariji…
Kako je to nekada bilo? - II
 Stiže novi radni zadatak – PROJEKAT:
 U pravom trenutku…
 Pravom čoveku…
 Naizgled jednostavni cilj…
 Sa prilično jasnim rokom…
 Ali nejasnim budžetom…
 I nezainteresovanim korisnikom…
 Srećom tu je motivacija…
Kako je to nekada bilo? - III
 I kako se to nekad upravljalo projektom?
 Pa potrebno je pronaći korisnika…
 Odrediti budžet…
 Definisati rokove…
 Denisati ljudske resurse (i dobiti ih)…
 Pokrenuti tim da radi…
 I naravno poštovati plan koji ste izradili…
 Pa onda replanirati (nekoliko puta)…
 Konstantno motivisati tim…
 I na kraju?
I na kraju…
 Pitanje je gde je projekat?
 Ali uopšte nije pitanje gde je projekt menadžer…
Ministarstvo MTT
 Preko 700 zaposlenih
 Organizaciona struktura dobra, ali kompleksna
 Preko 20 projekata na godišnjem nivou
 Operativni budžet oko 3.000.000.000 RSD
 Nekoliko svetski donora: EU, WB, USAID, UNDP…
PMO
 Ideja projekta…
 Trenutni status…
 Dalji koraci…
Hvala na pažnji
Dušan Stojanović
Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine
i telekomunikacija
Uprava za digitalnu agendu
[email protected]
+381 64 8228 424
Download

"PMO na PMI", Uprava za digitalnu agendu Ministarstva spoljne i