99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Saati
14.00
Program
No
Eğitim Görevlisi
Efgan ÂLÂ
İÇİŞLERİ BAKANI
Açılış Töreni ve Açılış Dersi
Saati
T-1
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
08 Ocak 2014 Çarşamba
Eğitimin Konusu
09 Ocak 2014 Perşembe
Eğitimin Konusu
Eğitim Görevlisi
* Devlet Yönetim Sistemleri
(Tanıtım)
Prof. Dr. Şenol DURGUN
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
11.15 - 12.45
ARA
* Devlet Yönetim Sistemleri
(Tanıtım)
Prof. Dr. Şenol DURGUN
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
V-1
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*Türk İdare Tarihi ve Gelişim Süreci
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
15.15 - 16.30
ARA
*Türk İdare Tarihi ve Gelişim Süreci
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Saati
G-1
09.30 - 16.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
Eğitim Görevlisi
10 OCAK İDARECİLER GÜNÜ PROGRAMINA KATILIM
(Gezi - İnceleme)
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
M-1
Saati
09.30 - 11.00
Program
No
10 Ocak 2014 Cuma
Eğitimin Konusu
13 Ocak 2014 Pazartesi
Eğitim Görevlisi
*Anayasada İdareye İlişkin Temel İlkeler
(Mevzuat)
Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. E.Ethem ATAY
Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Murat SEZGİNER
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç.Dr. Münci ÇAKMAK
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
M-2
11.15 - 12.45
ARA
*İdari İşlemler ve Eylemler
(Mevzuat)
Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. E.Ethem ATAY
Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Murat SEZGİNER
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç.Dr. Münci ÇAKMAK
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
ÖĞLE TATİLİ
Sayfa No : 1
14.00 - 15.00
M-3
*Devletin Sorumluluk Hukuku
(Mevzuat)
Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. E.Ethem ATAY
Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Murat SEZGİNER
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç.Dr. Münci ÇAKMAK
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
M-4
15.15 - 16.30
ARA
*Disiplin Hukuku- Ceza Hukuku Mukayesesi
(Mevzuat)
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
T-2
Saati
09.30 - 11.00
Program
No
Eğitimin Konusu
Arş.Gör. Ahmet Hulisi AKKAŞ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
14 Ocak 2014 Salı
Eğitim Görevlisi
*Türkiye'nin İdari Teşkilatı ve Sorunları
*Genel Olarak İdarenin Yapısı ve İşleyişi
A- Merkezi Yönetim Teşkilatı
B- Taşra Teşkilatı
C- Sürekli Olmayan (Süreli) Teşkilat
Serap AKSU
Devlet Personel Uzmanı
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Devlet Personel Başkanlığı
(Tanıtım)
11.15 - 12.45
ARA
* Türkiye'nin İdari Teşkilatı ve Sorunları
*Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Yapısı ve İşleyişi
A- Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları
B- Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları
(Tanıtım)
Serap AKSU
Devlet Personel Uzmanı
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Devlet Personel Başkanlığı
V-2
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*İdarenin İyileştirilmesi Çalışmaları
(Vizyon Eğitimi)
Saati
V-3
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
Mürteza BALCI
Müsteşar Yardımcısı
BAŞBAKANLIK
15 Ocak 2014 Çarşamba
Eğitim Görevlisi
*Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
(Vizyon Eğitimi)
Doç.Dr. M. Murat ERDOĞAN
Öğretim Üyesi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
V-4
11.15 - 12.45
ARA
*Bölgelerarası Toplumsal Farklılıklar
- Dini İnanış ve Mezhepler
- Azınlıklar
- Aşiret Yapılanmaları
(Vizyon Eğitimi)
Doç.Dr. M. Murat ERDOĞAN
Öğretim Üyesi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
V-5
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*Şehir ve Medeniyet
Yahya DÜZENLİ
(Vizyon Eğitimi)
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
V-6
09.30 - 11.00
Saati
Eğitimin Konusu
*Türkiye'de İç Göç Hareketleri,
*Göçün Neden Olduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Vizyon Eğitimi)
16 Ocak 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
Doç.Dr. M. Murat ERDOĞAN
Öğretim Üyesi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
ARA
Sayfa No : 2
11.15 - 12.45
*Türkiye'de İç Göç Hareketleri,
*Göçün Neden Olduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Vizyon Eğitimi)
Doç.Dr. M. Murat ERDOĞAN
Öğretim Üyesi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
V-7
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*Bürokrasinin Dünü, Bugünü
(Vizyon Eğitimi)
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
T-3
Saati
09.30 - 11.00
Program
No
Eğitimin Konusu
Prof. Dr. Sacit ADALI
Dekan
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
17 Ocak 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
* İçişleri Bakanlığı'nın
-Teşkilat Yapısı
-Teşkilat Yapısının Tanıtılması
- Görevleri
Hikmet AYDIN
Daire Başkanı
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Tanıtım)
11.15 - 12.00
ARA
* İçişleri Bakanlığı'nın
-Teşkilat Yapısı
-Teşkilat Yapısının Tanıtılması
- Görevleri
Hikmet AYDIN
Daire Başkanı
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Tanıtım)
M-5
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*5442 sayılı İl İdaresi Kanununa Göre Vali ve Kaymakamların Görev, Yetki
ve Sorumlulukları
(Mevzuat)
Hikmet AYDIN
Daire Başkanı
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
M-6
15.15-16.30
ARA
*1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu
*Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(Mevzuat)
Saati
M-7
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
Ömer DURAN
Daire Başkanı
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
20 Ocak 2014 Pazartesi
Eğitim Görevlisi
*Şehit Aileleri ve Gazilere Sağlanan Haklar, İlgili Mevzuat ve Uygulama
Örnekleri
(Mevzuat)
İlhami AKTAŞ
Daire Başkanı
Altan YILMAZ
Şube Müdürü
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T-4
11.15 - 12.45
ARA
*112 Acil Çağrı Projesi
(Tanıtım)
Bilal ŞENTÜRK
Daire Başkanı V.
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
M-8
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*Apostil Uygulamaları
*Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
ve Uygulaması
Gazi Levent KURTOĞLU
Daire Başkanı
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Mevzuat)
Sayfa No : 3
M-9
15.15-16.30
ARA
*Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Usûl ve Esasları, İlgili Mevzuat ve
Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Saati
M-10
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
Gazi Levent KURTOĞLU
Daire Başkanı
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
21 Ocak 2014 Salı
Eğitim Görevlisi
*Kamuda İç Kontrol Sistemi ve İçişleri Bakanlığı'ndaki Uygulamalar
(Mevzuat)
Nurtaç ARSLAN
Daire Başkanı V.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
M-11
11.15 - 12.45
ARA
*İçişleri Bakanlığı İç Denetim Çalışmaları, İlgili Mevzuatı
(Mevzuat)
Emin TANRIÖVEN
İç Denetçi
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
M-12
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*İş Yeri Açma Ruhsatları, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Saati
M-13
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Ahmet KAYA
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Eğitimin Konusu
22 Ocak 2014 Çarşamba
Eğitim Görevlisi
*Sınır Anlaşmazlıkları, Köy Kurulması, Kaldırılması ile Mülki Ayrılma ve
Birleşmeler, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Mehmet AKTAŞ
Genel Müdür Yardımcısı V.
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11.15 - 12.45
ARA
*Sınır Anlaşmazlıkları, Köy Kurulması, Kaldırılması ile Mülki Ayrılma ve
Birleşmeler, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Mehmet AKTAŞ
Genel Müdür Yardımcısı V.
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
V-8
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*Spor Ahlakı
(Vizyon Eğitimi)
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
M-14
09.30 - 11.00
Saati
Eğitimin Konusu
*Kaymakam ve Yerel Yönetimler Arasındaki Hukuki İlişki, Belediyeler,
Özel İdareler, Köyler ve Birlikler Üzerinde İdari Vesayet Yetkileri ve
Mahalli İdare Meclis Kararlarının Kesinleşmesi, İlgili Mevzuat ve
Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Şenol GÜNEŞ
Teknik Direktör
23 Ocak 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
Aydın BARUŞ
Daire Başkanı
Yunus SEZER
Şube Müdürü
MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
M-15
11.15 - 12.45
ARA
Aydın BARUŞ
Daire Başkanı
*Yerel Yönetimlerde Mekânsal Planlama
*Belediye ve İl Özel İdareleri Plan Uygulamaları
*Köylerde İmar ve Köy Yerleşim Planı Uygulaması
(Mevzuat)
Yunus SEZER
Şube Müdürü
MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
V-9
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*Türkiye - AB İlişkileri
(Vizyon Eğitimi)
Prof.Dr. Mehmet ÖZCAN
ANKARA STRATEJİ ENSTİTÜSÜ
Sayfa No : 4
M-16
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
*3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesine
İlişkin Kanun ve İlgili Yönetmelik
-Kapsamı
-Tanımlar
-Kavramlar
-Temel İlkeler ve Yaklaşımlar
(Mevzuat)
24 Ocak 2014 Cuma
Ferda İLERİ
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
11.15 - 12.00
ARA
*3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesine
İlişkin Kanun ve İlgili Yönetmelik
-Kapsamı
-Tanımlar
-Kavramlar
-Temel İlkeler ve Yaklaşımlar
(Mevzuat)
Ferda İLERİ
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
M-17
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*3091 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelik, Uygulamada Oluşturulan Dosya,
Tutanaklar ve Örnek Olay Masa Çalışması
(Mevzuat)
Ferda İLERİ
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
15.15 - 16.30
ARA
*3091 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelik, Uygulamada Oluşturulan Dosya,
Tutanaklar ve Örnek Olay Masa Çalışması
(Mevzuat)
Saati
M-18
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
Ferda İLERİ
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
27 Ocak 2014 Pazartesi
Eğitim Görevlisi
*Emniyet ve Asayiş Toplantıları
*Jandarma ve Polis Sorumluluk Alanlarının Belirlenmesi, İlgili Mevzuat ve
Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Dr. Kasım TURGUT
Başkan Yardımcısı
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
M-19
11.15 - 12.45
ARA
* Emniyet ve Asayiş Planları, Hazırlanması, Güncellenmesi, Provası ve
Uygulama Esasları
(Mevzuat)
Dr.Kasım TURGUT
Başkan Yardımcısı
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
V-10
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
* Türkçenin Muassır Devirdeki Seyri
(Vizyon Eğitimi)
Program
No
Saati
T-5
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Dr. Alpaslan YASA
Öğretim Üyesi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mütercim Tercümanlık Bölümü
28 Ocak 2014 Salı
Eğitim Görevlisi
*Toplumda Tehdit Alan Kişilerin Korunması
(Tanıtım)
Mustafa ÜÇKUYU
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
T-6
11.15 - 12.45
ARA
*Bağımsız Kolluk Şikâyet Mekanizması
(Tanıtım)
Mustafa ÜÇKUYU
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞLE TATİLİ
Sayfa No : 5
TP-1
14.00 -
Program
No
Saati
M-20
09.30 - 11.00
Muammer TÜRKER
Genel Sekreter
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
*Tecrübe Paylaşımı
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Eğitimin Konusu
29 Ocak 2014 Çarşamba
Eğitim Görevlisi
*Mülki İdare Amirlerinin Kolluk Güçleri Üzerindeki Yetkileri ile Kolluğun
Sivil Gözetimi ve Denetimi, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Dr. Hüseyin Başol GÜLEÇ
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
M-21
11.15 - 12.45
ARA
*Kolluğun Yetkileri
*Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Mehmet DOĞAN
4. Sınıf Emniyet Müdürü
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Asayiş Dairesi Başkanlığı
TP
14.00 - 16.30
Program
No
Saati
M-22
09.30 - 11.00
ÖĞLE TATİLİ
Bülent ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
Hükümet Sözcüsü
*Tecrübe Paylaşımı
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Eğitimin Konusu
30 Ocak 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
*Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları,
İlgili Mevzuatı
(Mevzuat)
Jan. Kur. Albay Ali Osman GÜRCAN
Daire Başkanı
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı
M-23
11.15 - 12.45
ARA
*Karayolları Trafik Kanununun Görev ve Yetki Verdiği Kuruluşlar ile Bu
Kuruluşların Trafikle İlgili Görevleri,
*İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Görevleri, Toplantı ve Karar Usulleri,
İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Ufuk GÖKSEL
2. Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkan Yardımcısı
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı
V-11
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*Dil ve Yönetim
(Vizyon Eğitimi)
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
09.30 - 11.00
M-24
Saati
Eğitimin Konusu
31 Ocak 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
*Nezarethanelerin Denetimi
*Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
*Önleme Aramalarında Mülki İdare Amirlerinin Görev, Yetki ve
Sorumlulukları
*Cezaevlerinin Haricen Korunması, Sevk ve Nakillerle İlgili Faaliyetler,
İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Dr. Yılmaz AYDIN
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
ARA
11.15 - 12.00
Program
No
D. Mehmet DOĞAN
Başkan
Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı
*Nezarethanelerin Denetimi
*Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
*Önleme Aramalarında Mülki İdare Amirlerinin Görev, Yetki ve
Sorumlulukları
*Cezaevlerinin Haricen Korunması, Sevk ve Nakillerle İlgili Faaliyetler,
İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Dr.Yılmaz AYDIN
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
ÖĞLE TATİLİ
Sayfa No : 6
M-25
14.00-15.00
Halil DUMANLI
2. Sınıf Emniyet Müdürü
*Spor Güvenliği ve Toplumsal Olaylara Müdahale, Polisin Zor Kullanma
Yetkisinin Sınırları ile Mülki İdare Amirlerinin Spor Güvenliği ve
Toplumsal Olaylara Müdahalede Yetki ve Sorumlulukları, İlgili Mevzuat
ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Gökhan KABUKÇU
3. Sınıf Emniyet Müdürü
Seçkin KINDIK
4. Sınıf Emniyet Müdürü
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Güvenlik Dairesi Başkanlığı
M-26
15.15-16.30
ARA
*Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Edilmesi, İlgili Mevzuat ve
Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Saati
M-27
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
Adem ŞAHİN
3. Sınıf Emniyet Müdürü
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı
03 Şubat 2014 Pazartesi
Eğitim Görevlisi
*Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare
Amirlerince Alınacak Önlemler, Mülki İdare Amirlerinin Görev Yetki ve
Sorumlulukları, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Harun ÖKSÜZ
Mülkiye Müfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
11.15 - 12.45
ARA
*Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare
Amirlerince Alınacak Önlemler, Mülki İdare Amirlerinin Görev Yetki ve
Sorumlulukları, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Harun ÖKSÜZ
Mülkiye Müfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
M-28
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*Kaçakçılıkla Mücadelede Koordinasyon
(Mevzuat)
Saati
M-29
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
Mustafa ÇÖĞGÜN
Daire Başkanı
KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT HAREKAT VE BİLGİ TOPLAMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
04 Şubat 2014 Salı
Eğitim Görevlisi
*6360 sayılı Kanunun Getirdiği Yenilikler
*Köy Yönetimi, Köylerin Denetimi, Köy Bütçeleri ve İhtiyar Heyeti
Kararlarının Tasdikinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, İlgili Mevzuat
ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Rahmi KÖSE
Daire Başkanı
Mehmet Sinan YILDIZ
Şube Müdürü
MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
M-30
11.15 - 12.45
*Mahalli İdare ve Sulama Birlikleri
*KÖYDES Projesi Uygulaması
* Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Bu Birliklerin İhale Usulleri, İlgili
Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
M-31
14.00 - 16.30
ARA
*Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları Ödemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar, Tespit Edilen
Aksaklıklar, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Rahmi KÖSE
Daire Başkanı
Mehmet Sinan YILDIZ
Şube Müdürü
MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞLE TATİLİ
Sami PINARAKAR
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Sayfa No : 7
Saati
T-7
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
05 Şubat 2014 Çarşamba
Eğitim Görevlisi
*Hükümet Konaklarının Yapımı Onarım-Bakım İşlemleri, Valilik ve
Kaymakamlık Bürolarının Ödenek Kullanımına İlişkin Usül ve Esaslar
*YİKOB Uygulaması
(Tanıtım)
Şaban ACAR
Daire Başkanı
Üzeyir Aziz ÖZEREN
Başkan Yardımcısı
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11.15 - 12.45
ARA
*Hükümet Konaklarının Yapımı Onarım-Bakım İşlemleri, Valilik ve
Kaymakamlık Bürolarının Ödenek Kullanımına İlişkin Usül ve Esaslar
*YİKOB Uygulaması
(Tanıtım)
Şaban ACAR
Daire Başkanı
Üzeyir Aziz ÖZEREN
Başkan Yardımcısı
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TP-2
14.00-
ÖĞLE TATİLİ
*Tecrübe Paylaşımı
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Saati
Eğitimin Konusu
Hakan FİDAN
Müsteşar
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI
06 Şubat 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
T-8
09.30 - 11.00
Arif ŞAYIK
Genel Sekreter
*Kalkınma Ajansları
- Kuruluşu
- Görevleri
- Proje Hazırlama Yöntemleri
Ömer AKKAYA
Uzman
(Tanıtım)
Aytül GÜNGÖR
Uzman
ANKARA KALKINMA AJANSI
ARA
11.15 - 12.45
Arif ŞAYIK
Genel Sekreter
*Kalkınma Ajansları
- Kuruluşu
- Görevleri
- Proje Hazırlama Yöntemleri
Ömer AKKAYA
Uzman
(Tanıtım)
Aytül GÜNGÖR
Uzman
ANKARA KALKINMA AJANSI
M-32
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*MİA - STK İlişkileri
*Dernekler Mevzuatı
*Yardım Toplama Kanunu ve Uygulaması ile Mülki İdare Amirlerinin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
(Mevzuat)
Mustafa YARDIMCI
Daire Başkanı
Murat GİRGİN
Başkan Yardımcısı
DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T-9
15.15 - 16.30
ARA
*Dünyada ve Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları
*MİA - STK İlişkileri
(Tanıtım)
Prof. Dr. Kemal BAŞLAR
Öğretim Üyesi
DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa No : 8
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
M-33
Saati
09.30 - 11.00
Program
No
Eğitimin Konusu
07 Şubat 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
*4342 sayılı Mera Kanunu, Mera Yönetmeliği ve Mera Hizmetlerine Dair
Özel Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik, Mülki İdare Amirlerinin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Mesut AKDAMAR
Daire Başkanı
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
M-34
11.15 - 12.00
ARA
*Tarım Alanında Uygulanan Destek ve Teşvikler
*5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Mülki İdare
Amirlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Dr. Yüksel ŞAHİN
Daire Başkanı
İsmail AYDIN
Ziraat Mühendisi
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
M-35
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*Gıda Üretimi ve Satışının Denetimi
(Mevzuat)
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
M-36
Saati
09.30 - 11.00
Program
No
Eğitimin Konusu
Dr. Neslihan ALPER
Daire Başkanı
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
10 Şubat 2014 Pazartesi
Eğitim Görevlisi
*Harcama Yetkililiği
*Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile Mahalli İdareler
Harcama Belgeleri Yönetmeliği
*Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Mülki İdare Amirlerinin Görev, Yetki ve
Sorumlulukları ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Ahmet KOÇYİĞİT
Daire Başkanı
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
11.15 - 12.45
ARA
*Harcama Yetkililiği
*Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile Mahalli İdareler
Harcama Belgeleri Yönetmeliği
*Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Mülki İdare Amirlerinin Görev, Yetki ve
Sorumlulukları ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Ahmet KOÇYİĞİT
Daire Başkanı
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
M-37
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
* Sayıştay Denetimi ve Yargılama Usulü
(Mevzuat)
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
M-38
Saati
09.30 - 11.00
Program
No
Eğitimin Konusu
Ali Hikmet TUNCER
Sayıştay Üyesi
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
11 Şubat 2014 Salı
Eğitim Görevlisi
*Kamu İhale Kanunu
-Kapsamı
-Tanımlar
-Kavramlar
-Temel İlkeler ve Yaklaşımlar
Kadriye Sema TAN
Hukuk Danışmanı
KAMU İHALE KURUMU
Düzenleme Dairesi Başkanlığı
(Mevzuat)
M-39
11.15 - 12.45
ARA
*Kamu İhaleleri, Kamu İhalelerinin Gerçekleştirilmesi ile Bu Konuda
Mülki İdare Amirlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
(Mevzuat)
Kadriye Sema TAN
Hukuk Danışmanı
KAMU İHALE KURUMU
Düzenleme Dairesi Başkanlığı
ÖĞLE TATİLİ
Sayfa No : 9
14.00 - 15.00
M-40
*Kamu İhaleleri, Kamu İhalelerinin Gerçekleştirilmesi ile Bu Konuda
Mülki İdare Amirlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
* Kamu İhale Kanunu İle İlgili Örnek Masa Çalışması
(Mevzuat)
Cumhur SEZER
Daire Başkanı
KAMU İHALE KURUMU
Düzenleme Dairesi Başkanlığı
15.15 - 16.30
ARA
*Kamu İhaleleri, Kamu İhalelerinin Gerçekleştirilmesi ile Bu Konuda
Mülki İdare Amirlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
* Kamu İhale Kanunu İle İlgili Örnek Masa Çalışması
(Mevzuat)
Saati
M-41
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
Cumhur SEZER
Daire Başkanı
KAMU İHALE KURUMU
Düzenleme Dairesi Başkanlığı
12 Şubat 2014 Çarşamba
Eğitim Görevlisi
*2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Uygulaması
(Mevzuat)
İbrahim SEVİMLİ
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
M-42
11.15 - 12.45
ARA
*2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve Uygulaması
(Mevzuat)
Ali ÇELİK
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
S-2
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
M-43
Saati
09.30 - 11.00
Program
No
Eğitimin Konusu
13 Şubat 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
* Kamu Mali Yönetimi, Kaymakamların Harcama Yetkililiği ile İlgili Görev,
Yetki ve Sorumlulukları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ve Uygulama Örnekleri
Mehmet BÜLBÜL
Daire Başkanı
Şafak Birol ACAR
Maliye Uzmanı
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
(Mevzuat)
11.15 - 12.45
ARA
* Kamu Mali Yönetimi, Kaymakamların Harcama Yetkililiği ile İlgili Görev,
Yetki ve Sorumlulukları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ve Uygulama Örnekleri
Mehmet BÜLBÜL
Daire Başkanı
Şafak Birol ACAR
Maliye Uzmanı
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
(Mevzuat)
S-3
14.00 - 16.30
Program
No
Saati
V-12
09.30 - 11.00
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Eğitimin Konusu
14 Şubat 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
*Terörle Mücadelede Yeni Güvenlik Konsepti ve Türkiye Örneği
(Vizyon Eğitimi)
Doç. Dr. Süleyman ÖZEREN
UTSAM Müdürü
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
ARA
Sayfa No : 10
11.15 - 12.00
Doç. Dr. Süleyman ÖZEREN
UTSAM Müdürü
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
*Terörle Mücadelede Yeni Güvenlik Konsepti ve Türkiye Örneği
(Vizyon Eğitimi)
M-44
14.00 - 16.30
Program
No
Saati
M-45
09.30 - 11.00
ÖĞLE TATİLİ
*Tüketici Hakları ve Tüketici Sorunları, Tüketici Sorunları Hakem
Heyetlerinin Toplantı ve Çalışma Usulleri,
*4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulaması,
Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bu Konuda Mülki İdare Amirlerinin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Yakup GÜZEL
Daire Başkanı
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Eğitimin Konusu
17 Şubat 2014 Pazartesi
Eğitim Görevlisi
*İş Kanunu ve Sendikal Mevzuat ile Bu Konuda Mülki İdare Amirlerinin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
(Mevzuat)
Cüneyt ÖZEN
Daire Başkanı
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Çalışma Genel Müdürlüğü
T-10
11.15 - 12.45
ARA
* İstihdam ve İŞKUR Projeleri
(Tanıtım)
Abdullah TAŞALTIN
Daire Başkanı
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
T-11
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
Program
No
Saati
*İl ve İlçelerde Yürütülen Sosyal Hizmetler ile Bu Konuda Mülki İdare
Amirlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, İlgili Mevzuat ve Uygulama
Örnekleri
(Tanıtım)
G-2
10.00 - 16.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GEZİSİ
* Diyanet İşleri Başkanlığının
- Tarihçesi
- Teşkilatlanması
- Görevleri
- Hedefleri ve Hizmet Politikaları
* Türkiye'de Dini Oluşumlar ve Mezhepler
Prof. Dr. Ali ERBAŞ
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü
M-46
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Saati
18 Şubat 2014 Salı
Eğitim Görevlisi
(Gezi ve İnceleme)
Program
No
Fethullah HAKSÖYLER
Daire Başkanı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitimin Konusu
Dr. Necdet SUBAŞI
Strateji Geliştirme Başkanı
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
19 Şubat 2014 Çarşamba
Eğitim Görevlisi
*Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Faaliyetleri
*SYGM Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar
*Sosyal Yardımların Uygulama Usul ve Esasları ile Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Mehmet Cengiz YÜCEDAL
Genel Müdür Yardımcısı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
11.15 - 12.45
ARA
*Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Faaliyetleri
*SYGM Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar
*Sosyal Yardımların Uygulama Usul ve Esasları ile Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Mehmet Cengiz YÜCEDAL
Genel Müdür Yardımcısı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
S-4
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
Sayfa No : 11
Saati
M-47
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
20 Şubat 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
*Engellilere Sağlanan Haklar, 5378 sayılı Kanun ve Bu Kanun Kapsamında
Mülki İdare Amirlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Uygulama
Örnekleri
(Mevzuat)
Elçin ER
Daire Başkanı V.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
M-48
11.15 - 12.45
ARA
*Ailenin ve Çocuğun Korunması ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi
* 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Mülki İdare Amirlerinin Görev ve
Yetkileri
(Mevzuat)
Abdulkadir KAYA
Genel Müdür
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TP-3
14.00 -
ÖĞLE TATİLİ
*Tecrübe Paylaşımı
Saati
T-12
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
İbrahim ŞAHİN
Genel Müdür
TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU
21 Şubat 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
*Aile İçi Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin ve Kadına Yönelik
Şiddetin Önlenmesi
(Tanıtım)
İsmet YILDIZ POLAT
Genel Müdür
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
11.15 - 12.00
ARA
*Aile İçi Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin ve Kadına Yönelik
Şiddetin Önlenmesi
(Tanıtım)
İsmet YILDIZ POLAT
Genel Müdür
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
T-13
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
* Kadın İstihdamı ve Uygulanabilecek Projeler
(Tanıtım)
Saati
M-49
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
Nurcan ÖNDER
Genel Müdür
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Çalışma Genel Müdürlüğü
24 Şubat 2014 Pazartesi
Eğitim Görevlisi
*Turizm, Turizmin Önemi, Turizm Bölgeleri ile Bu Konuda Mülki İdare
Amirlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanunu ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
S. Ferhat ÖZKAN
Şube Müdürü
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
M-50
11.15 - 12.45
ARA
*Tarihi Eserlerin Tescili, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması ve
Yürütülmesi ile Bu Konuda Mülki İdare Amirlerinin Görev, Yetki ve
Sorumlulukları, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Ali GÜLEN
Genel Müdür Yardımcısı V.
M.Yaşar GÜNEŞ
Daira Başkan V.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
T-14
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*Vakıf Eserlerinin Tescili ve Korunmasına Yönelik İşlemler
*Vakıflar Bölge Müdürlüklerince Yürütülen Sosyal Yardım Çalışmaları ve
Bu Konu ile İlgili Mülki İdare Amirlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
(Tanıtım)
Suat Faruk GİRAY
Daire Başkanı
Niyazi KAYA
Daire Başkanı
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARA
Sayfa No : 12
15.15 - 16.30
*Vakıf Eserlerinin Tescili ve Korunmasına Yönelik İşlemler
*Vakıflar Bölge Müdürlüklerince Yürütülen Sosyal Yardım Çalışmaları ve
Bu Konu ile İlgili Mülki İdare Amirlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
(Tanıtım)
09.30 - 11.00
M-51
*Mülkiye Müfettişlerince İlçelerde Yapılan Teftişler, Düzenlenen
Raporlar, Sonuçlarının Takip Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ve
Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
*Mülkiye Müfettişlerince İlçelerde Yapılan Teftişler, Düzenlenen
Raporlar, Sonuçlarının Takip Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ve
Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Suat Faruk GİRAY
Daire Başkanı
Niyazi KAYA
Daire Başkanı
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25 Şubat 2014 Salı
Dr. Kasım TURGUT
Başkan Yardımcısı
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
ARA
Dr. Kasım TURGUT
Başkan Yardımcısı
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
TP-4
14.00 -
ÖĞLE TATİLİ
*Tecrübe Paylaşımı
(Yurtdışı Türkler)
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
V-13
Saati
11.00 - 12.45
Program
No
Eğitimin Konusu
Kemal YURTNAÇ
Başkan
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI
BAŞKANLIĞI
26 Şubat 2014 Çarşamba
Eğitim Görevlisi
*Dil, Kültür ve Medeniyet
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Hilmi YAVUZ
Şair - Yazar - Mütefekkir
S-5
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Saati
Eğitimin Konusu
27 Şubat 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
*Mülki İdare Amirliği Mesleğinde Sorunlu Alanlar ve Çözüm Önerileri
Mustafa ÖZYAPI
Genel Müdür Yardımcısı
(Vizyon Eğitimi)
Hüseyin GÖKDEMİR
Daire Başkanı
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ARA
Muhterem İNCE
Genel Müdür V.
11.15 - 12.45
V-14
09.30 - 11.00
Muhterem İNCE
Genel Müdür V.
*Mülki İdare Amirliği Mesleğinde Sorunlu Alanlar ve Çözüm Önerileri
(Vizyon Eğitimi)
Mustafa ÖZYAPI
Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin GÖKDEMİR
Daire Başkanı
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞLE TATİLİ
Sayfa No : 13
14.00 - 16.30
S-6
SERBEST ÇALIŞMA
Saati
G-3
10.00 - 16.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Program
No
Saati
Eğitimin Konusu
Eğitim Görevlisi
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GEZİSİ
*İş ve Yatırım Dünyasının Örgütlenmesi ve Devletle Olan İlişkileri
(Gezi - İnceleme)
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
M-52
28 Şubat 2014 Cuma
Eğitimin Konusu
Halit Sait GÜLER
Eğitim ve Kalite Müdürü
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
03 Mart 2014 Pazartesi
Eğitim Görevlisi
*657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ( Disiplin Hükümleri Hariç)
-Kapsamı
-Tanımlar
-Kavramlar
-Temel İlkeler ve Yaklaşımlar
(Mevzuat)
Muhammet AKTAŞ
Mülkiye Müfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
11.15 - 12.45
ARA
*657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ( Disiplin Hükümleri Hariç)
-Kapsamı
-Tanımlar
-Kavramlar
-Temel İlkeler ve Yaklaşımlar
(Mevzuat)
Muhammet AKTAŞ
Mülkiye Müfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ( Disiplin Hükümleri Hariç)
-Kapsamı
-Tanımlar
-Kavramlar
-Temel İlkeler ve Yaklaşımlar
(Mevzuat)
Muhammet AKTAŞ
Mülkiye Müfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
M-53
15.15 - 16.30
ARA
Program
No
Saati
*657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Uygulamalarında Dikkat Edilecek
Hususlar
(Mevzuat)
V-15
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Osman HACIBEKTAŞOĞLU
Daire Başkanı
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
04 Mart 2014 Salı
Eğitim Görevlisi
*Mülki İdare Amirliği Mesleğinde Sorunlu Alanlar ve Çözüm Önerileri
(Vizyon Eğitimi)
Dr. Kasım TURGUT
Başkan Yardımcısı
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
11.15 - 12.45
ARA
*Mülki İdare Amirliği Mesleğinde Sorunlu Alanlar ve Çözüm Önerileri
(Vizyon Eğitimi)
Dr. Kasım TURGUT
Başkan Yardımcısı
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Ö-1
15.00 - 15.45
ÖĞLE TATİLİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
M-54
Saati
09.30 - 11.00
Program
No
Eğitimin Konusu
*Seçimler ve Mülki İdare Amirlerinin Seçimle İlgili Görev, Yetki ve
Sorumlulukları,
*Seçim Mevzuatı, Seçim Mevzuatında Yapılan Son Değişiklikler ve
Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
05 Mart 2014 Çarşamba
Eğitim Görevlisi
Nilgün İPEK
Danıştay Üyesi - YSK Üyesi
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
Sayfa No : 14
11.15 - 12.45
ARA
*Seçimler ve Mülki İdare Amirlerinin Seçimle İlgili Görev, Yetki ve
Sorumlulukları,
*Seçim Mevzuatı, Seçim Mevzuatında Yapılan Son Değişiklikler ve
Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Nilgün İPEK
Danıştay Üyesi - YSK Üyesi
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
S-7
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
Program
No
Saati
SERBEST ÇALIŞMA
M-55
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Eğitimin Konusu
06 Mart 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
*Yasa Dışı Göç ve İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
Suçlarında Göçmen ve Mağdurların Korunmasına İlişkin Alınacak
Tedbirler
*1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi
Işığında Türk İltica Mevzuatı ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Aydoğan ASAR
Daire Başkanı
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11.15 - 12.45
ARA
*Yasa Dışı Göç ve İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
Suçlarında Göçmen ve Mağdurların Korunmasına İlişkin Alınacak
Tedbirler
*1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi
Işığında Türk İltica Mevzuatı ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Aydoğan ASAR
Daire Başkanı
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TP-5
14.00 -
ÖĞLE TATİLİ
*Tecrübe Paylaşımı
Hasan Celal GÜZEL
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
M-56
Saati
09.30 - 11.00
Program
No
Eğitimin Konusu
07 Mart 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
* Disiplin Hukuku ve Uygulamaları
-Kapsamı
-Tanımlar
-Kavramlar
-Temel İlkeler ve Yaklaşımlar
Serdar İĞDELER
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
(Mevzuat)
M-57
11.15 - 12.00
ARA
*Disiplin Hukuku ve Uygulamaları
(Mevzuat)
Serdar İĞDELER
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
M-58
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*Disiplin Hukuku ve Uygulamaları ile İlgili Örnek Olay Masa Çalışması
(Mevzuat)
Serdar İĞDELER
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
M-59
15.15 - 16.30
ARA
İlhami AKTAŞ
Daire Başkanı
*Disiplin Hukuku Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar
(Mevzuat)
Kemal ÖZÇELİK
Şube Müdürü
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa No : 15
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
M-60
Saati
09.30 - 11.00
Program
No
Eğitimin Konusu
10 Mart 2014 Pazartesi
Eğitim Görevlisi
*Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması,
*4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun
-Kapsamı
-Tanımlar
-Kavramlar
-Temel İlkeler ve Yaklaşımlar
(Mevzuat)
Serdar İĞDELER
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
M-61
11.15 - 12.45
ARA
*4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun ve Uygulaması
(Mevzuat)
Serdar İĞDELER
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
M-62
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun ile İlgili Örnek Olay Masa Çalışması
Serdar İĞDELER
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
(Mevzuat)
15.15 - 16.30
ARA
*4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun ile İlgili Örnek Olay Masa Çalışması
(Mevzuat)
Saati
T-15
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Serdar İĞDELER
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Eğitimin Konusu
11 Mart 2014 Salı
Eğitim Görevlisi
*Kamu Hastaneleri Birliği ve Halk Sağlığı Merkezleri
*Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Aile Hekimliği Sistemi, İlgili Mevzuat ve
Uygulama Örnekleri
(Tanıtım)
Betül Faika SÖNMEZ
Bakanlık Müşaviri
Dr. Kanuni KEKLİK
Daire Başkanı
SAĞLIK BAKANLIĞI
M-63
11.15 - 12.45
ARA
*Umumi Hıfzıssıhha Kanununun Uygulanma Esasları, İl ve İlçe Umumi
Hıfzıssıhha Kurulları ile Kanuna Göre Mülki İdare Amirlerinin Görev, Yetki
ve Sorumlulukları
(Mevzuat)
Dr. Yıldırım CESARETLİ
Daire Başkanı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
TP-6
14.00 -
ÖĞLE TATİLİ
Program
No
Saati
*Tecrübe Paylaşımı
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
09.30 - 11.00
M-64
Eğitim Görevlisi
*Entegre Sınır Yönetimi Projesi
11.15 - 12.45
T-16
Eğitimin Konusu
Mehmet ATALAY
Genel Müdür
BASIN İLAN KURUMU
12 Mart 2014 Çarşamba
*Sınır Mülki İdare Amirliği, Sınır Kapıları (Hava, Kara, Deniz ve
Demiryolu) ve Sivil Hava Meydanları Mülki İdare Amirliğinin Görev, Yetki
ve Sorumlulukları, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
(Tanıtım)
ARA
Abdullah ÖZBEK
Mülkiye Başmüfettişi
SINIR YÖNETİMİ BÜROSU
Gazi Levent KURTOĞLU
Daire Başkanı
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞLE TATİLİ
Sayfa No : 16
14.00 - 16.30
S-8
SERBEST ÇALIŞMA
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
M-65
Saati
09.30 - 11.00
Program
No
Eğitimin Konusu
13 Mart 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
*Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleriyle İlgili Mülki İdare Amirlerinin
Yetki ve Sorumlulukları, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
*İnternet Kafelerin ve Turistik Tesislerin Denetimi, İlgili Mevzuat ve
Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Bilal YAVAŞ
Mülkiye Müfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
11.15 - 12.45
ARA
*Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleriyle İlgili Mülki İdare Amirlerinin
Yetki ve Sorumlulukları, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
*İnternet Kafelerin ve Turistik Tesislerin Denetimi, İlgili Mevzuat ve
Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Bilal YAVAŞ
Mülkiye Müfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
TP-7
14.00 -
ÖĞLE TATİLİ
*Tecrübe Paylaşımı
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
M-66
Saati
09.30 - 11.00
Program
No
Eğitimin Konusu
Temel KOTİL
Genel Müdür
TÜRK HAVA YOLLARI
14 Mart 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
*5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
-Kapsamı
-Tanımlar
-Kavramlar
-Temel İlkeler ve Yaklaşımlar
Dr. A. Recai AKALAN
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
(Mevzuat)
11.15 - 12.00
ARA
*5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
-Kapsamı
-Tanımlar
-Kavramlar
-Temel İlkeler ve Yaklaşımlar
Dr. A. Recai AKALAN
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
(Mevzuat)
M-67
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*5326 sayılı Kabahatler Kanunu
*Mülki İdare Amirlerinin Kabahatler Kanunu ve İdari Para Cezaları
Konusundaki Görev ve Yetkileri (Mevzuat)
*Kabahatler Kanunu ve İdari Para Cezalarının Uygulanması ile İlgili Örnek
Olay Masa Çalışması
(Mevzuat)
Dr. A. Recai AKALAN
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
15.15 - 16.30
ARA
*5326 sayılı Kabahatler Kanunu
*Mülki İdare Amirlerinin Kabahatler Kanunu ve İdari Para Cezaları
Konusundaki Görev ve Yetkileri (Mevzuat)
*Kabahatler Kanunu ve İdari Para Cezalarının Uygulanması ile İlgili Örnek
Olay Masa Çalışması
(Mevzuat)
Saati
M-68
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
Dr. A. Recai AKALAN
Mülkiye Başmüfettişi
MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
17 Mart 2014 Pazartesi
Eğitim Görevlisi
*İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi
(Mevzuat)
Keziban GÜLCAN KAYA
Danıştay Savcısı
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Sayfa No : 17
11.15 - 12.45
ARA
*İdari Yargı Kararlarının Uygulanması
(Mevzuat)
Tuncay DÜNDAR
Kd. Tetkik Hakimi
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
M-69
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
* Personel ve Disiplin Hukukundan Doğan Davalar ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
V-16
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
* Enerji Sektörünün Geliştirilmesinde Mülki İdare Amirinin Görev ve
Sorumlulukları
(Vizyon Eğitimi)
Sibel KAYA SAÇMALI
Kd. Tetkik Hakimi
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
18 Mart 2014 Salı
Dr. Sırrı UYANIK
İSKEN Genel Müdürü
11.15 - 12.45
ARA
* Enerji Sektörünün Geliştirilmesinde Mülki İdare Amirinin Görev ve
Sorumlulukları
(Vizyon Eğitimi)
Dr. Sırrı UYANIK
İSKEN Genel Müdürü
V-17
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
* Memur Suçları
(Vizyon Eğitimi)
Saati
T-17
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
Muhammet GÜNEY
Yargıtay Üyesi
19 Mart 2014 Çarşamba
Eğitim Görevlisi
*Kriz ve Afet Hallerinde İçişleri Bakanlığının Görev ve Sorumlulukları
(Tanıtım)
İ. Ejder KAYA
Bakan Müşaviri
Afet ve Acil Durum Merkezi Başkan Vekili
11.15 - 12.45
ARA
*Kriz ve Afet Hallerinde İçişleri Bakanlığının Görev ve Sorumlulukları
(Tanıtım)
İ. Ejder KAYA
Bakan Müşaviri
Afet ve Acil Durum Merkezi Başkan Vekili
S-9
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
Saati
T-18
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
20 Mart 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
*Afet ve Acil Durum Yönetiminde Mülki İdare Amirlerinin Dikkat Etmesi
Gereken Hususlar
*Erciş Örneği
(Tanıtım)
Ramazan FANİ
Şube Müdürü (MİA)
EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
11.15 - 12.45
ARA
*Afet ve Acil Durum Yönetiminde Mülki İdare Amirlerinin Dikkat Etmesi
Gereken Hususlar
*Erciş Örneği
(Tanıtım)
Ramazan FANİ
Şube Müdürü (MİA)
EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
TP-8
14.00 -
ÖĞLE TATİLİ
*Tecrübe Paylaşımı
(Afet ve Acil Durum Yönetiminde Van Örneği)
Münir KARALOĞLU
Bursa Valisi
Sayfa No : 18
Saati
V-18
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
21 Mart 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
*e- Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri
(Vizyon Eğitimi)
Dr. Ramazan ALTINOK
e-Devlet Danışma Grubu Başkanı
BAŞBAKANLIK
11.15 - 12.00
ARA
*e- Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri
(Vizyon Eğitimi)
Dr. Ramazan ALTINOK
e-Devlet Danışma Grubu Başkanı
BAŞBAKANLIK
V-19
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*Afet Yönetimi
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU
Öğretim Üyesi
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uzay ve Uçak Bilimleri Fakültesi
V-20
15.15 - 16.30
ARA
*Afet Konusunda Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi ve Mülki İdare Amirleri
(Vizyon Eğitimi)
Saati
T-19
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU
Öğretim Üyesi
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Uzay ve Uçak Bilimleri Fakültesi
24 Mart 2014 Pazartesi
Eğitim Görevlisi
*e-Devlet, e-İçişleri, İnternet
Siteleri Yönetimi ve Elektronik İmza Projesine İlişkin Uygulamalar ile 5070
sayılı Elektronik İmza Kanunu ve Uygulaması
(Tanıtım)
İlhan URAN
Daire Başkanı
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11.15 - 12.45
ARA
*e-Devlet, e-İçişleri, İnternet
Siteleri Yönetimi ve Elektronik İmza Projesine İlişkin Uygulamalar ile 5070
sayılı Elektronik İmza Kanunu ve Uygulaması
(Tanıtım)
İlhan URAN
Daire Başkanı
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T-20
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Yönetimi
*Kentsel Dönüşüm ve TOKİ Uygulamaları
* Atık Yönetimi
*Çevre Kirliliği
*Mülki İdari Amirlerinin Konu İle İlgili Görev Yetki ve Sorumlulukları
(Tanıtım)
Zeynep AFŞEÖREN
Daire Başkanı
Zeki TERZİOĞLU
Daire Başkanı
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
15.15 - 16.30
ARA
*Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Yönetimi
*Kentsel Dönüşüm ve TOKİ Uygulamaları
* Atık Yönetimi
*Çevre Kirliliği
*Mülki İdari Amirlerinin Konu İle İlgili Görev Yetki ve Sorumlulukları
(Tanıtım)
Program
No
Saati
T-21
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Zeynep AFŞEÖREN
Daire Başkanı
Zeki TERZİOĞLU
Daire Başkanı
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
25 Mart 2014 Salı
Eğitim Görevlisi
*TİB ve Güvenli İnternet Kullanımı
(Tanıtım)
Necmi Murat GÜNGÖR
İletişim Uzmanı
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM KURUMU
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
Sayfa No : 19
M-70
11.15 - 12.30
ARA
*Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)' in Çalışma Usulü, İlgili Mevzuat
ve Uygulama Örnekleri, Dilekçe Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
(Mevzuat)
Şahin ARSAL
Daire Başkanı
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
V-21
14.00 -
ÖĞLE TATİLİ
Rasim ÖZDENÖREN
Yazar
*Tecrübe Paylaşımı
(Vizyon Eğitimi)
Program
No
Saati
M-71
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
26 Mart 2014 Çarşamba
Eğitimin Konusu
Eğitim Görevlisi
*Nüfus Olayları
Dr. Ahmet SARICAN
Genel Müdür
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Mevzuat)
T-22
11.15 - 12.45
ARA
*Adres Bilgi Sistemi
*Kimlik Paylaşım Sistemi
*MERNİS Projesi ve Uygulaması
(Tanıtım)
Etem ACAR
Genel Müdür Yardımcısı
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
S-10
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
V-22
Saati
09.30 - 11.00
Program
No
Eğitimin Konusu
27 Mart 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
*Yeni Örgün Eğitim Sistemi
*Taşımalı Eğitim
*YİBO'lar ve PYO' lar
* İlçelerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Vizyon Eğitimi)
Atıf ALA
Grup Başkanı
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
V-23
11.15 - 12.45
ARA
İsmail DEMİR
Grup Başkanı
*İlçelerde Yürütülen Yaygın Eğitim Faaliyetleri
V-24
14.00 - 16.30
(Vizyon Eğitimi)
ÖĞLE TATİLİ
Türkiye'de Münevverlik
(Vizyon Eğitimi)
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
G-4
Saati
10.00 - 16.00
Program
No
Eğitimin Konusu
AFET VE ACİL DURUM BAŞKANLIĞI GEZİSİ
* Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve
Görevleri, 5902 sayılı Kanun ve Uygulama Örnekleri
* İl ve İlçelerde Afet, Acil Durum ve Sivil Savunma Hizmetlerinin
Yürütülmesi ve Hazırlanması Gereken Planlar, İlgili Mevzuat ve Bu
Konuda Mülki İdare Amirlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile
Uygulama Örnekleri
(Gezi - İnceleme)
Osman AKKUŞ
Daire Başkanı
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Suat KAMBER
Uzman
BAŞBAKANLIK
28 Mart 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
Mehmet ÇINAR
Uzman
Erkan DOĞANAY
Uzman Yardımcısı
AFET VE ACİL DURUM BAŞKANLIĞI
Sayfa No : 20
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
31 Mart 2014 Pazartesi
Eğitimin Konusu
Eğitim Görevlisi
09.30 - 11.00
T-23
Saati
*İnsan Hakları (Genel Olarak)
*İnsan Hakları Alanında Uluslararası Belgeler
*Türkiye’de İnsan Haklarının Kurumsallaşma Süreci
*İnsan Hakları Kurumu ve Getirdiği Yenilikler
*İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Çalışma Esasları, İlgili Mevzuat ve
Uygulama Örnekleri
(Tanıtım)
11.15 - 12.45
Program
No
*İnsan Hakları (Genel Olarak)
*İnsan Hakları Alanında Uluslararası Belgeler
*Türkiye’de İnsan Haklarının Kurumsallaşma Süreci
*İnsan Hakları Kurumu ve Getirdiği Yenilikler
*İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Çalışma Esasları, İlgili Mevzuat ve
Uygulama Örnekleri
(Tanıtım)
Aydın BİNGÖL
Uzman
BAŞBAKANLIK
İnsan Hakları Başkanlığı
ARA
Aydın BİNGÖL
Uzman
BAŞBAKANLIK
İnsan Hakları Başkanlığı
14.00 - 15.00
M-72
*İnsan Hakları Alanında Uluslararası Denetim Mekanizmaları
*AİHM’nin Türkiye’ye İlişkin Karar Örnekleri
*Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
15.15 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*İnsan Hakları Alanında Uluslararası Denetim Mekanizmaları
*AİHM’nin Türkiye’ye İlişkin Karar Örnekleri
*Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Arş. Gör. Alper AKGÜL
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
Güvenlik Bilimleri Fakültesi
(Mevzuat)
ARA
G-5
10.00 - 16.00
Saati
Arş. Gör. Alper AKGÜL
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
Güvenlik Bilimleri Fakültesi
(Mevzuat)
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
01 Nisan 2014 Salı
Eğitim Görevlisi
Eğitimin Konusu
Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye'nin AB'ye Katılım Süreci
*Avrupa Birliği Bakanlığının Kurumsal Yapısı
*Avrupa Birliği ve Türkiye - AB İlişkilerinin Tarihçesi
*Katılım Müzakerelerinde Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
*Türkiye'nin AB İletişim Stratejisi ve Üyeliğin Karşılıklı Etkileri
(Gezi - İnceleme)
Erencan TEZCAN
AB İşleri Uzman Yardımcısı
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Saati
V-25
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
02 Nisan 2014 Çarşamba
Eğitimin Konusu
Eğitim Görevlisi
* Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde İçişleri Bakanlığı ve Bu Konuda
Yürüttüğü Projeler
(Vizyon Eğitimi)
Abdurrahman KORUCU
Daire Başkanı
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11.15 - 12.00
ARA
* Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde İçişleri Bakanlığı ve Bu Konuda
Yürüttüğü Projeler
(Vizyon Eğitimi)
Abdurrahman KORUCU
Daire Başkanı
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S-11
14.00 - 16.30
Program
No
Saati
T-24
09.30 - 11.00
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Eğitimin Konusu
03 Nisan 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
*AB Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması
(Tanıtım)
Ünsal GENÇ
AB İşleri Uzman Yardımcısı
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Proje Uygulama Başkanlığı
ARA
Sayfa No : 21
11.15 - 12.45
*AB Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması
(Tanıtım)
Ünsal GENÇ
AB İşleri Uzman Yardımcısı
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Proje Uygulama Başkanlığı
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*AB Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması
(Tanıtım)
Program
No
Saati
V-26
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Ünsal GENÇ
AB İşleri Uzman yardımcısı
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Proje Uygulama Başkanlığı
04 Nisan 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
*Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Yönetimi ve Politikaları
(Vizyon Eğitimi)
Tahsin ŞİMŞEK
Daire Başkanı
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
11.15 - 12.45
ARA
*Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Yönetimi ve Politikaları
(Vizyon Eğitimi)
Tahsin ŞİMŞEK
Daire Başkanı
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
S-12
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
09.30 - 11.00
Algı Yönetimi
*Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
*Kamuoyu Araştırması ve Toplumsal Beklentilerin Tespiti ve
Değerlendirilmesi
(Vizyon Eğitimi)
07 Nisan 2014 Pazartesi
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
ARA
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
Algı Yönetimi
*Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
*Kamuoyu Araştırması ve Toplumsal Beklentilerin Tespiti ve
Değerlendirilmesi
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
ARA
15.15 - 16.30
V-27
Algı Yönetimi
*Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
*Kamuoyu Araştırması ve Toplumsal Beklentilerin Tespiti ve
Değerlendirilmesi
(Vizyon Eğitimi)
11.15 - 12.45
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Algı Yönetimi
*Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
*Kamuoyu Araştırması ve Toplumsal Beklentilerin Tespiti ve
Değerlendirilmesi
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
Sayfa No : 22
Saati
V-28
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
08 Nisan 2014 Salı
Eğitim Görevlisi
*Sosyal Olaylara İlişkin Veri Analiz Etme Teknikleri ve Türkiye’de Sosyal
Değişim
(Vizyon Eğitimi)
Doç. Dr. Gülcan SEÇKİN
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
11.15 - 12.45
ARA
*Sosyal Olaylara İlişkin Veri Analiz Etme Teknikleri ve Türkiye’de Sosyal
Değişim
(Vizyon Eğitimi)
Doç. Dr. Gülcan SEÇKİN
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
14.00 - 15.30
ÖĞLE TATİLİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Saati
V-29
09.30 - 12.45
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
09 Nisan 2014 Çarşamba
Eğitim Görevlisi
*Akıllı Güç ve Algı Yönetimi
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR
Rektör Yardımcısı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
S-13
14.00 - 16.30
Program
No
Saati
M-73
09.30 - 11.00
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Eğitimin Konusu
10 Nisan 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
*Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Sistemi ve Getirdiği Yenilikler
(Mevzuat)
Mustafa TUTULMAZ
Genel Sekreter
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
11.15 - 12.45
ARA
*Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Sistemi ve Getirdiği Yenilikler
(Mevzuat)
Mustafa TUTULMAZ
Genel Sekreter
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
V-30
14.00 - 16.30
Program
No
Saati
M-74
09.30 - 11.00
ÖĞLE TATİLİ
*Edebiyat ve Yöneticilik
(Vizyon Eğitimi)
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Eğitimin Konusu
Prof. Dr. Nurullah GENÇ
Şair - Yazar
11 Nisan 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
*İl ve İlçelerde Protokol Hizmetleri, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
*Bayrak, Bayram, Tatil ve Törenler, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Gazi Levent KURTOĞLU
Daire Başkanı
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11.15 - 12.45
ARA
*İl ve İlçelerde Protokol Hizmetleri, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
*Bayrak, Bayram, Tatil ve Törenler, İlgili Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Mevzuat)
Gazi Levent KURTOĞLU
Daire Başkanı
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
V-31
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*İdarede Estetik ve Sanat
(Vizyon Eğitimi)
Hayati İNANÇ
Şair-Yazar
Sayfa No : 23
Saati
V-32
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
14 Nisan 2014 Pazartesi
Eğitimin Konusu
Eğitim Görevlisi
* Protokol Yönetimi
(Vizyon Eğitimi)
Nihat AYTÜRK
Uzman
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
11.15 - 12.45
ARA
* Protokol Yönetimi
(Vizyon Eğitimi)
Nihat AYTÜRK
Uzman
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
V-33
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*Uygun Giyim ve Resmi Davetler
(Vizyon Eğitimi)
Nihat AYTÜRK
Uzman
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
15.15 - 16.30
ARA
*Uygun Giyim ve Resmi Davetler
(Vizyon Eğitimi)
Nihat AYTÜRK
Uzman
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
Saati
V-34
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
15 Nisan 2014 Salı
Eğitimin Konusu
Eğitim Görevlisi
*Aile içi İletişim
Prof. Dr. Aytekin SIR
Rektör Yardımcısı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(Vizyon Eğitimi)
11.15 - 12.45
ARA
*Aile içi İletişim
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Aytekin SIR
Rektör Yardımcısı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
TP-9
14.00 -
Program
No
Saati
V-35
09.30 - 11.00
ÖĞLE TATİLİ
Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU
Vali
Müsteşar
*Tecrübe Paylaşımı
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Eğitimin Konusu
16 Nisan 2014 Çarşamba
Eğitim Görevlisi
*Kapasite Geliştirme
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Servet ÖZDEMİR
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
11.15 - 12.45
ARA
*Kapasite Geliştirme
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Servet ÖZDEMİR
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
S-14
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
Sayfa No : 24
Saati
V-36
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
17 Nisan 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
*Hitabet Eğitimi
*Diksiyon, Güzel Konuşma ve Ses Tutma Teknikleri
(Vizyon Eğitimi)
Gülden ÖZEL
Spiker
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Dairesi Başkanlığı
11.15 - 12.45
ARA
*Hitabet Eğitimi
*Diksiyon, Güzel Konuşma ve Ses Tutma Teknikleri
(Vizyon Eğitimi)
Gülden ÖZEL
Spiker
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Dairesi Başkanlığı
TP-10
14.00 -
ÖĞLE TATİLİ
*Tecrübe Paylaşımı
(Vizyon Eğitimi)
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Saati
09.30 - 11.00
Program
No
Eğitimin Konusu
Hacı BOYDAK
Yönetim Kurulu Başkanı
BOYDAK HOLDİNG A.Ş.
18 Nisan 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
*Hitabet Eğitimi
*Diksiyon, Güzel Konuşma ve Ses Tutma Teknikleri
(Vizyon Eğitimi)
Feride Julide SÖNMEZ
Spiker
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Dairesi Başkanlığı
11.15 - 12.45
ARA
*Hitabet Eğitimi
*Diksiyon, Güzel Konuşma ve Ses Tutma Teknikleri
(Vizyon Eğitimi)
Feride Julide SÖNMEZ
Spiker
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Dairesi Başkanlığı
V-37
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*Osmanlı Sisteminden Günümüz İdarecilerinin Alabileceği Dersler
(Vizyon Eğitimi)
Saati
V-38
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Mehmet GENÇ
İstanbul Şehir Üniversitesi
Eğitimin Konusu
21 Nisan 2014 Pazartesi
Eğitim Görevlisi
*Etkili İletişim Teknikleri ve Beden Dili
(Vizyon Eğitimi)
Erdoğan ARIKAN
Spiker
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Dairesi Başkanlığı
11.15 - 12.45
ARA
*Etkili İletişim Teknikleri ve Beden Dili
(Vizyon Eğitimi)
Erdoğan ARIKAN
Spiker
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Dairesi Başkanlığı
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*Etkili İletişim Teknikleri ve Beden Dili
(Vizyon Eğitimi)
Fulin ARIKAN
Spiker
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Dairesi Başkanlığı
15.15 - 16.30
ARA
*Etkili İletişim Teknikleri ve Beden Dili
(Vizyon Eğitimi)
Fulin ARIKAN
Spiker
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayfa No : 25
Saati
V-39
09.00 - 11.00
*Basına Demeç Verme
*Televizyon Programlarına Katılma
11.15 - 12.45
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
*Basına Demeç Verme
*Televizyon Programlarına Katılma
Eğitimin Konusu
22 Nisan 2014 Salı
Eğitim Görevlisi
(Vizyon Eğitimi)
(Vizyon Eğitimi)
Haluk KOÇ
Haber Program Yapımcısı - Müdür
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Haluk KOÇ
Haber Program Yapımcısı - Müdür
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
S-15
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
23 Nisan 2014 Çarşamba
23 NİSAN 2014 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI (RESMİ TATİL)
Saati
V-40
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
24 Nisan 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
*Vizyon Geliştirme ve Kurum Kültürü
(Vizyon Eğitimi)
Yrd. Doç. Dr. Ayhan URAL
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
11.15 - 12.45
ARA
*Vizyon Geliştirme ve Kurum Kültürü
(Vizyon Eğitimi)
Yrd. Doç. Dr. Ayhan URAL
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
S-16
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
Saati
V-41
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
25 Nisan 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
*Rapor, Brifing ve Bilgi Notu Hazırlama ve Sunma Teknikleri
(Vizyon Eğitimi)
Selim ÇAPAR
Başkan
AREM BAŞKANLIĞI
11.15 - 12.45
ARA
*Rapor, Brifing ve Bilgi Notu Hazırlama ve Sunma Teknikleri
(Vizyon Eğitimi)
Selim ÇAPAR
Başkan
AREM BAŞKANLIĞI
TP-11
14.00 -
ÖĞLE TATİLİ
Recep Birsin ÖZEN
E. Vali
*Tecrübe Paylaşımı
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
V-42
09.30 - 11.00
Saati
Eğitimin Konusu
*Sosyal Medya ve Algı
(Vizyon Eğitimi)
28 Nisan 2014 Pazartesi
Eğitim Görevlisi
Doç. Dr. Gülcan SEÇKİN
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
ARA
Sayfa No : 26
11.15 - 12.45
Doç. Dr. Gülcan SEÇKİN
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
*Sosyal Medya ve Algı
(Vizyon Eğitimi)
V-43
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*Valilik ve Kaymakamlıklarda Sosyal Medya Kullanımı
(Vizyon Eğitimi)
Mesut KESEN
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Saati
V-44
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
29 Nisan 2014 Salı
Eğitimin Konusu
Eğitim Görevlisi
Yrd. Doç. Kemal KÖKSAL
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
*Mobbing ve Mobbingle Mücadele Stratejileri
(Vizyon Eğitimi)
11.15 - 12.45
ARA
Yrd. Doç. Kemal KÖKSAL
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
*Mobbing ve Mobbingle Mücadele Stratejileri
(Vizyon Eğitimi)
TP-12
14.00 -
ÖĞLE TATİLİ
Osman GÜNEŞ
Bakan Yardımcısı
*Tecrübe Paylaşımı
Saati
V-45
09.30 - 12.45
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
30 Nisan 2014 Çarşamba
Eğitimin Konusu
Eğitim Görevlisi
Süreyya CİLİV
CEO
TÜRKCELL
*Liderlik
(Vizyon Eğitimi)
14.00 - 15.00
ÖĞLE TATİLİ
*Yönetimde Saydamlık ve Hesap Verebilirlik
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Muhittin ACAR
Öğretim Üyesi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
TP-13
15.15 - 16.30
ARA
*Yönetimde Saydamlık ve Hesap Verebilirlik
(Vizyon Eğitimi)
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Prof. Dr. Muhittin ACAR
Öğretim Üyesi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
01 Mayıs 2014 Perşembe
1 MAYIS 2014 İŞÇİ VE EMEKÇİLER BAYRAMI (RESMİ TATİL)
V-46
11.15 - 12.45
Saati
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
02 Mayıs 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Galip YÜKSEL
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(Vizyon Eğitimi)
Prof.Dr. Galip YÜKSEL
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
*Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
*Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
ÖĞLE TATİLİ
Sayfa No : 27
14.00 - 16.30
S-17
SERBEST ÇALIŞMA
G-6
10.00- 16.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
KURULUŞTAN KURTULUŞA GEZİ PROGRAMI
(BİLECİK-BURSA-ÇANAKKALE-EDİRNE-İSTANBUL)
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
V-47
05-09 MAYIS 2014
*Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim Becerileri
(Vizyon Eğitimi)
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
Öğretim Üyesi
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
11.15 - 12.45
ARA
*Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim Becerileri
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
Öğretim Üyesi
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
V-48
14.00 -
ÖĞLE TATİLİ
*Tecrübe Paylaşımı
(Vizyon Eğitimi)
Program
No
Saati
V-49
09.30 - 11.00
* Lider Yönetici/Yönetimde ve Liderlikte Etkinlik
*Stratejik Değişim ve Değişimi Yönetme
11.15- 12.45
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
* Lider Yönetici/Yönetimde ve Liderlikte Etkinlik
*Stratejik Değişim ve Değişimi Yönetme
Eğitimin Konusu
İshak ALATON
Yönetim Kurulu Başkanı
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
13 Mayıs 2014 Salı
Eğitim Görevlisi
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Servet ÖZDEMİR
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
ARA
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Servet ÖZDEMİR
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
S-18
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
Saati
V-50
09.30 - 11.00
*Sorun Çözme Becerileri
* Problem Çözme, Karar Verme ve Kriz Yönetme
11.15- 12.45
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
*Sorun Çözme Becerileri
* Problem Çözme, Karar Verme ve Kriz Yönetme
Eğitimin Konusu
14 Mayıs 2014 Çarşamba
Eğitim Görevlisi
(Vizyon Eğitimi)
Yrd. Doç. Dr. Behire KUYUMCU
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
ARA
(Vizyon Eğitimi)
Yrd. Doç. Dr. Behire KUYUMCU
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
V-51
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*Türkiye’nin Stratejik Konumu
*Yakın Kara ve Yakın Deniz Devletlerindeki Gelişmeler ve Değişimler
Prof. Dr. Kamer KASIM
USAK Başkanlığı
(Vizyon Eğitimi)
Sayfa No : 28
Saati
V-52
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
15 Mayıs 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
*Farkındalık ve Kendini Bilme
(Vizyon Eğitimi)
Prof.Dr. Mehmet GÜVEN
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
11.15 - 12.45
ARA
*Farkındalık ve Kendini Bilme
(Vizyon Eğitimi)
Prof.Dr. Mehmet GÜVEN
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
TP-14
14.00 -
ÖĞLE TATİLİ
Alaaddin YÜKSEL
Ankara Valisi
*Tecrübe Paylaşımı
Saati
V-53
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
16 Mayıs 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
*Müzakere Teknikleri
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
11.15- 12.45
ARA
*Müzakere Teknikleri
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
S-19
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
19 Mayıs 2014 Pazartesi
19 MAYIS 2014 ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (RESMİ TATİL)
Saati
V-54
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
20 Mayıs 2014 Salı
Eğitim Görevlisi
* Toplantı ve Zaman Yönetimi
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
11.15 - 12.45
ARA
* Toplantı ve Zaman Yönetimi
(Vizyon Eğitimi)
Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ
Öğretim Üyesi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
V-55
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
*Türkiye'de Tarihsel ve Kültürel Mirasın Korunmasında Yeni Yöntemler
ve Kalıcı Uygulamalar
(Vizyon Eğitimi)
Saati
V-56
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
Prof. Dr. Metin SÖZEN
ÇEKÜL Vakfı Başkanı
21 Mayıs 2014 Çarşamba
Eğitim Görevlisi
*Stratejik Yönetim ve Planlama
(Vizyon Eğitimi)
Doç. Dr. Sebahattin GÜLTEKİN
Öğretim Üyesi
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
ARA
Sayfa No : 29
11.15 - 12.45
*Stratejik Yönetim ve Planlama
(Vizyon Eğitimi)
Dr. Muhammet KIRILMAZ
Daire Başkanı
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
S-20
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
Saati
V-57
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
22 Mayıs 2014 Perşembe
Eğitim Görevlisi
*MİA'nın Tarihsel Gelişimi
(Vizyon Eğitimi)
Selim ÇAPAR
Başkan
AREM BAŞKANLIĞI
V-58
11.15 - 12.45
ARA
*Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması ve Etik
*Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Görevleri ve Çalışma Esasları, İlgili
Mevzuat ve Uygulama Örnekleri
(Vizyon Eğitimi)
Ömer KARACA
Uzman
BAŞBAKANLIK
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı
S-21
14.00 - 16.30
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST ÇALIŞMA
Saati
V-59
09.30 - 11.00
99. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU PROGRAMI
Program
No
Eğitimin Konusu
23 Mayıs 2014 Cuma
Eğitim Görevlisi
*Ziyaret, Kabul, Ağırlama ve Görüşmelere İlişkin Uygulamalar
(Vizyon Eğitimi)
Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ
Öğretim Görevlisi / MYO Müdürü
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
11.15 - 12.45
ARA
*Ziyaret, Kabul, Ağırlama ve Görüşmelere İlişkin Uygulamalar
(Vizyon Eğitimi)
Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ
Öğretim Görevlisi / MYO Müdürü
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
V-60
14.00 -
ÖĞLE TATİLİ
* Tecrübe Paylaşımı
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ
(Vizyon Eğitimi)
SINAV HAZIRLIKLARI
( 26 Mayıs-06 Haziran 2014)
KURS SONU SINAVI
(07-08 Haziran 2014)
KAPANIŞ TÖRENİ
(11 Haziran 2014)
ZİYARET VE KABULLER
(16-20 Haziran 2014)
-Sayın Cumhurbaşkanının Kabulleri
-Sayın Meclis Başkanının Kabulleri
-Sayın Başbakanın Kabulleri
-Sayın İçişleri Bakanının Kabulleri
-Sayın İçişleri Bakanlığı Müsteşarının Kabulleri
-Sayın Personel Genel Müdürünün Kabulleri
-Anıtkabir Ziyareti
Sayfa No : 30
Download

Efgan ÂLÂ İÇİŞLERİ BAKANI Açılış Töreni ve Açılış Dersi