T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
TOPLUMDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MÜLKİ İDARE AMİRİ ALGISI
ARAŞTIRMASI İLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ
ANKETİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI
Yapılacağı Tarih:09-13 Mart 2015
Yer: Antalya
YAPILACAK EĞİTİMİN
TARİHİ
SAATİ
EĞİTİM GÖREVLİSİ
KONUSU
ARAŞTIRMA VE ETÜTLER MERKEZİ
(Toplumda İçişleri Bakanlığı Ve Mülki İdare Amiri Algısı Araştırması)
09.30-12.30
Pazartesi
Selim ÇAPAR
Başkan
ARAŞTIRMA VE ETÜTLER MERKEZİ
Danışma Birimi Olarak AREM'in Bakanlık
Teşkilatına Tanıtılması
Öğle Arası
12.30-14.00
14.00-16.30
*Toplumda İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare
Amiri Algısı
-Rapor II: Medya Analizi
09.30-12.30
*Toplumda İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare
Amiri Algısı
-Rapor I: Vatandaş Algısı
Prof. Dr. Gülise GÖKÇE
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Orhan GÖKÇE
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Öğle Arası
12.30-14.00
14.00-15.00
*Toplumda İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare
Amiri Algısı
-Rapor III: Toplumun Farklı Kesimlerinin Algısı
Selim ÇAPAR
Başkan
ARAŞTIRMA VE ETÜTLER MERKEZİ
15.00-16.30
*Toplumda İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare
Amiri Algısı
-Rapor IV: Mülki İdare Amirlerinin Algısı
Dr. Şükrü YILDIRIM
Başkan Yardımcısı
ARAŞTIRMA VE ETÜTLER MERKEZİ
Salı
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(İçişleri Bakanlığı Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi Değerlendirme Çalıştayı)
09.30-10.00
10.00-10.45
İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
Ahmet AVŞAR
Daire Başkanı
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
Mustafa IRMAK
Şube Müdürü
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
10.45-11.00
Çarşamba
Ara
11.00-11.45
Mülki İdare Amirleri Eğitim İhtiyaç Analizi
Anketi Değerlendirilmesi
11.45-12.30
Kaymakam Adaylığı Süreci
12.30-14.00
Sevcan KORAMAZ
Psikolog
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yemen BAYRAK
Şube Müdürü
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Öğle Arası
Çarşamba
14.00-17.00
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
Perşembe
12.00-12.30
*Mülki İdare Amiri Yetiştirme ve Yenileme
Eğitimlerinde Eğitim Programlarının
Zenginleştirilmesi Yuvarlak Masa Grup
Çalışmaları
A- Mülki İdare Amirleri Yetiştirme Eğitimleri
1- Kaymakam Adayları Eğitimi Çalışma Grubu
2- Yabancı Dil Eğitimi Çalışma Grubu
B- Mülki İdare Amirleri Yenileme Eğitimleri
1- Asayiş ve Güvenlik Hizmetleri Hizmet İçi
Eğitim Semineri Çalışma Grubu
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Hizmet İçi Eğitim
Semineri Çalışma Grubu
3- Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Hizmet İçi
Eğitim Semineri Çalışma Grubu
4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri
Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubu
5- Kültür-Turizm ve Çevre Hizmetleri Hizmet
İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubu
6- Sanayileşme, Kobi, Arge Hizmetleri Hizmet
İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubu
7- Çağdaş Yönetim Teknikleri Hizmet İçi Eğitim
Semineri Çalışma Grubu
8-Mali Hizmetler Hizmet İçi Eğitimi Semineri
Çalışma Grubu
C- Eğitim Yöntem ve Teknikleri Çalışma Grubu
D-GİH Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Çalışma
Grubu
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
*Mülki İdare Amiri Yetiştirme ve Yenileme
Eğitimlerinde Eğitim Programlarının
Zenginleştirilmesi Çalışma Grupları
Raporlarının Sunumu ve Değerlendirilmesi
A- Mülki İdare Amirleri Yetiştirme Eğitimleri
1- Kaymakam Adayları Eğitimi Çalışma Grubu
2- Yabancı Dil Eğitimi Çalışma Grubu
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ARA
B- Mülki İdare Amirleri Yenileme Eğitimleri
1- Asayiş ve Güvenlik Hizmetleri Hizmet İçi
Eğitim Semineri Çalışma Grubu
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Hizmet İçi Eğitim
Semineri Çalışma Grubu
Öğle Arası
12.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
09.30-10.00
10.00-10.30
Cuma
10.30-11.00
11.00-14.00
14.00-17.00
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3- Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Hizmet İçi
Eğitim Semineri Çalışma Grubu
4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri
Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubu
Ara
5- Kültür-Turizm ve Çevre Hizmetleri Hizmet İçi
Eğitim Semineri Çalışma Grubu
6- Sanayileşme, Kobi, Arge Hizmetleri Hizmet İçi
Eğitim Semineri Çalışma Grubu
7- Çağdaş Yönetim Teknikleri Hizmet İçi Eğitim
Semineri Çalışma Grubu
8-Mali Hizmetler Hizmet İçi Eğitimi Semineri
Çalışma Grubu
C- Eğitim Yöntem ve Teknikleri Çalışma Grubu
D-GİH Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Çalışma
Grubu
Öğle Arası
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENEL DEĞERLENDİRME
Download

Program 2. Grup - İçişleri Bakanlığı