Tel.
+ 381 11 4048 570
e-mail: [email protected]
www.championstravel.rs
Kosovska 16, Beograd
OTP licenca br. 48/2014
PUT SVILE
UZBEKISTAN
Taškent - Hiva - Buhara - Šahrisabz - Samarkand - Taškent
9 dana/8 nodenja, avionom
Polazak: 22. Aug. 2015.
Taškent je glavni grad Uzbekistana sa preko 2 miliona stanovnika. Nastao je u periodu izmedju 5. i 3. veka p.n.e. i tokom vekova je bio
trgovački centar različitih plemena u srednjoj Aziji. Istovremeno je bio jedan od važnih punktova na Putu svile. Jako je postradao u
zemljotresu 1966. godine, kada je uništen najvedi deo spomeničkog nasleđa. Hiva je grad sa više od 50 istorijskih spomenika i 250 starih
kuda iz 18. i 19. veka predstavlja muzej na otvorenom. Vekovi prošlosti preplidu se u utvrđenjima spoljnog i unutrašnjeg grada Dišan Kala i
Ičan Kala. Buhara je peti grad po veličini u Uzbekistanu, osnovan 500 god. p.n.e. i predstavljao je jedan od najvažnijih gradova na putu
svile. Jedno vreme je bila intelektualni centar islamskog sveta ,najvedi centar Tadžika a takođe je jedan od glavnih centara iranske
civilizacije. Šahrisabz je osnovan je pre 2.700 godina a 329 god p.n.e. zauzeo ga je Aleksandar Makedonski i tu je sa svojom ženom
Roksanom proveo zimu 328/327 god. p.n.e. Grad se nalazio tačno na polovini puta svile između Kine i Evrope. Samarkand je drugi grad
po veličini u Uzbekistanu. Osnovan 700 god. p.n.e., dugo vremena bio je ključna tačka na velikom putu svile. Procvat doživljava od 6. do
13. veka, kada je bio vedi i bogatiji od današnjeg Samarkanda. Od 1370. postao je centar carstva Timur Lenka (Tamerlana), koje se
prostiralo od Indije do Turske. Godine 1402. posle Angorske bitke u kojoj je porazio turskog sultana Bajazita, Tamerlan je u Samarkand
doveo 70 srpskih majstora koji su gradili neke od najlepših spomenika u Samarkandu. Po nekim navodima sa Bajazitom je u Samarkand
odvedena i Olivera, derka cara Lazara i sestra Despota Stefana Lazarevida, ali je ubrzo bila otkupljena i vratila se u Srbiju.
Program putovanja:
22.08. 1. dan BEOGRAD – MOSKVA - TAŠKENT
Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”. Let Aeroflota-a za Moskvu u 13:10 časova (let SU 2091). Dolazak na
moskovski aerodrom u 17.00h časova. Nastavak leta za Taškent u 21.35h (let SU1870).
23.08. 2. dan TAŠKENT
Dolazak u Taškent u 03.30h. Transfer do hotela. Smeštaj. Odmor. Doručak. Popodne razgledanje grada: Arhitektonski kompleks Hazretimam (16.v.), Medresa Barak - kana (16. v.), Džamija Tila šeik (19.v.), Džama džamija (15-18, kraj 19.v), Islamski institut Imama Ismail al
Buhari (16.v.), Medresa Kukeldaš (16.v.), Medresa Abdulkasima (kraj 19. v.), Istočnjačka pijaca „Čorsu“ (2-1. v. pre n.е.). Povratak u hotel.
Nodenje.
24.08. 3. dan TAŠKENT - URGENČ - HIVA
Rani transfer do aerodrom. Ukrcavanje na jutarnji let za Urgenč. Po sletanju u Urgenč transfer za Hivu (35 км, 40 мin.) Ekskurzija po
gradu: Tvrdjava kana „Kuna – Ark“ (17. v.), Kula „Minor“ (19. v.), Medresa „Muhamed Amin Han“ (19. v.), „Džuma džamija“ (18. v.),
Džamija „Ark“ (17. v.), Memorijal Pahlavan Mahmuda (19. v.), Rezidencija Imam Hodže (20. v.). Smeštaj u hotel posle 14:00. Slobodno
vreme. Nodenje u Hivi.
25.08. 4. dan HIVA - BUHARA
Doručak. Polazak za Buharu (480км. 8-10 sati). Putovanje kroz pustinju Kizil Kum duž starog karavanskog puta. Pustinja Kizil Kum se
prostire na 298.000 km² i predstavlja jednu od najvedih pustinja na svetu. Čine je pustinjska prostranstva sa nekoliko depresija i visoravni.
Najvedim delom pokrivaju je peščane dine, a oko reka i oaza nalaze se poljoprivredna naselja gde se gaje pamuk, pirinač i pšenica. Po
dolasku u Buharu smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Nodenje.
26.08. 5. dan BUHARA
Doručak. Ekskurzija po Buhari: Mauzolej Samanida (9-10. v.), Mauzolej „Čašma Ajub“ (14.v.), Kompleks „Poi Kalan“ (12-16. v.), Medrese
Uglukbeka (15. v.), Medrese Abdulazis Hana (17. v.), Džamija „Magoki-Atari“ (10-16. v.), Ansambl „Labi-Hauz“ (16-17. v.), Muzej-tvrđava
Ark (19-20. v.), Večera u medresi Nodir Divanbega sa folklornim programom. Nodenje u Buhari.
27.08. 6 dan
BUHARA – ŠAHRISABZ - SAMARKAND
Doručak. Transfer za Samarkand preko Šahrisabza (270 км, 4 sata). Obilazak Šahrisabza: Ruševine dvorca „Ak-Saraj“ (14. v.), Mauzolej
Džahongira (14. v.), Mauzolej „Gumbazi-Sejdan“ (15. v.), džamija“Kok Gumbaz“ (15. v.). Nastavak puta za Samarkand. Po dolasku u
Samarkand smeštaj u hotel. Nodenje.
28.08. 7. dan SAMARKAND - TAŠKENT
Doručak. Obilazak Samarkanda: Mauzolej „Gur-Emir“ (15. v.), Mauzolej „Ruhabad“ (14. v.), Trg Registan (15-17. v.), Opservatorija
Uglukbeka (14-15. v.), Džamija „Hazret-Hizra“ (19. v.), Glavna džamija „Bibi Haanim“ (14-15. v.), Arhitektonski kompleks „Šahi-Zinda“ (1215. v.), U 16.00h transfer do železničke stanice - putovanje brzim vozom „Afrosiab“ za Taškent u 17:00. Dolazak u Taškent u 19.10h.
Transfer do hotela i smeštaj. Nodenje.
29.08. 8. dan TAŠKENT
Doručak. Slobodno vreme za šetnju po Taškentu. Mogudnost dopunskog turističkog programa u toku dana i uveče poseta nacionalnom
restoranu (fakultativno).
30.08. 9. Dan TAŠKENT – MOSKVA - BEOGRAD
Napuštanje soba i transfer do aerodroma u 02.00h. Let za Moskvu u 04.50h (let SU 1871). Dolazak u Moskvu u 07.50h. Nastavak puta za
Beograd u 10.30h (let SU 2090). Dolazak u Beograd u 12.20h. KRAJ PROGRAMA
CENA SU IZRAŽENE PO OSOBI U EUR
HOTEL
USLUGA
1/2
1/1
Smeštaj u hotelima 3* i 4*
BB
1.395€
1.540€
Cena aranžmana obuhvata: avio prevoz na svim relacijama letovima Aeroflota, smeštaj u u hotelima 3* i 4* u dvokrevetnim sobama na
bazi nodenja sa doručkom (smeštaj obuhvata i prvu nod 22/23.08. kao i poslednju nod (29/30.08.), avio prevoz Taškent - Urgenč 24.08.,
prevoz vozom Samarkand - Taškent 28.08., večeru sa folklornim programom u Buhari 25.08., transferi i prevoz konfornim autobusima,
mineralna voda u autobusu na maršruti izmedju gradova, pozivno pismo koje je neophodno za pribavljanje uzbekistanske vize, ulaznice za
sve objekte i muzeje nevedene u program, lokalni vodiči, usluge vodiča-pratioca grupe, troškove organizacije putovanja.
Cena aranžmana ne obuhvata: aerodromske i ostale pripadajude takse (podložne su promenama sve do dana polaska na put i pladaju se
prilikom prijave) u ukupnom iznosu od oko 140€), uzbekistanska viza (dobija se na aerodromu u Taškentu) u iznosu od oko 15 USD
(podložno je promeni), večeru sa nacionalnim programom ( poslednje veče 29.08.) - 30 EUR (faklultativno), naknade za mogudnost foto i
video snimanja na istorijskim objektima, međunarodno zdravstveno osiguranje, fakultativne izlete, lične troškove i ostale nepomenute
troškove.
NAPOMENA:
Viza za Uzbekistan se dobija po sletanju na aerodrom u Taškentu. Prethodno obezbeđujemo potvrdu od ambasade za šta je neophodno
dostaviti:
- skeniran pasoš u boji,
- navesti trenutno zanimanje, bračni status i ime oca,
- zaposleni moraju dostaviti i potvrdu o zaposlenju na engleskom jeziku.
Nakon toga sledi procedura viziranja, koja je uključena u cenu programa.
NAČIN PLADANJA:
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 40 % od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak do 15 dana pre polaska
- platnim karticama
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana
USLOVI PLADANJA:
Pladanje se vrši isključivo u dinarima po prodajnom kursu Banca Intesa za efektivu na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu
kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.
KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU: 15 dana pre polaska ili do popune mesta.
KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA, U SLUČAJU OTKAZIVANJA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA PUTOVANJA JE 5
DANA PRE POČETKA PUTOVANJA. ZA REALIZACIJU PROGRAMA POTREBNO JE MINIMUM 15 PUTNIKA
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencija Champions Travel.
Organizator Turistička agencija Champions Travel, licenca OTP broj 48/2014.
Cenovnik br. 1 od 12.02.2015.
Download

Preuzmite program u PDF-u