1st cut: 3-4 cm 2nd cut: 2-3 cm
Nisko košenje
Prvi korak je nisko košenje travnjaka. Odaberite
vreme kada travnjak nije vlažan. Ukloniti sve
ostatke nakon košenja.
Grabuljanje travnjaka
Izgrabuljajte dobro travnjak kako biste uklonili sve
sasušene delove travnjaka.
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm
Setva
Odaberite odgovarajuću Turfline® smešu. Grass Fix
je dobar izbor za podsejavanje. Sejte unakrsno.
1 cut: 6-8 cm 2 cut: 3-4 cm
st
nd
Prihrana travnjaka
Prihranite dobro travnjak dodavanjem kvalitetnog
mineralnog đubriva koje sadrži azot, fosfor i kalijum.
Veći procenat azota se preporučuje u proleće, a
manji u jesen.
Grabuljanje travnjaka
Izgrabuljajte površinu tako da seme i mineralno
đubrivo dođu u kontakt sa vlagom , da bi se ubrzalo
klijanje. Lagano uvaljajte ukoliko je to moguće.
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm
cut: 3-4 cm
Turfline
...vrt
vlasnikov
omiljeni
Ako želite savršen travnjak npr. otporan na gaženje,
na sušu ili sporo-rastući, gust travnjak, Vi ćete naći
smešu u Turfline® liniji koja tačno odgovara Vašim
potrebama. Visok standard kvaliteta i izgleda
Turfline® travnjaka su rezultat inovacije i pažljivog
razvoja svake smeše.
Semena trave su testirana pod lokalnim klimatskim
uslovima i najvišeg su sertifikovanog kvaliteta u
Evropi.
Pogledajte kako da posejete novi
travnjak ili kako da podsejete
postojeći.
Zalivanje travnjaka
Obezbedite redovno zalivanje travnjaka. Nakon
zasnivanja, navodnjavajte umereno. Potrebno je
oko 30-40 mm vode po jednom zalivanju kako bi
se obezbedilo dobro ukorenjavanje.
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm
Košenje travnjaka
Prvo košenje bi trebalo izvršiti tek kada travnjak
dostigne visinu od 6-8 cm. Košenje vršiti pažljivo
uz postepeno spuštanje noževa, tako da visina
pokošenog travnjaka bude 3-4 cm.
Monteagro d.o.o. Beograd
Mihaila Bogićevića 4/8 • 11000 Beograd
011/7612-713 • www.monteagro.co.rs
[email protected][email protected]
Sve fotografije u ovoj brošuri su vlasništvo ® DLF-TRIFOLIUM A/S. Da biste upotrebili fotografije, obratiti se DLF-TRIFOLIUM A/S.
Poboljšajte postojeće travnjake
podsejavanjem
Uputstvo za korisnike
DLF-TRIFOLIUM • Ny Oestergade 9 • DK 4000 Roskilde
Tel. +45 46 33 03 00 • Fax +45 46 32 08 30 • www.dlf.com • [email protected]
SER
Zasnivanje novog travnjaka
Priprema zemljišta
Pripremite zemljište prekopavanjem ili uz pomoć
motokultivatora. Ako je potrebno, nivelišite
površinu. Kvalitet travnjaka zavisi od dobro
pripremljene podloge za setvu. Dobra drenaža je
takođe važna, a pomoći će i dubinsko prekopavanje.
Grabuljanje zemljišta
Izgrabuljajte zemlju. Izvršite valjanje ili utabajte
dobro zemlju,a zatim rastresite grabuljama. Na
kraju dodajte mineralno đubrivo i izgrabuljajte
ga, da bi se stimulisalo klijanje i obezbedilo dobro
ukorenjavanje.
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm
ODABERITE ODGOVARA JUĆU TRAVNU SMEŠU
MOJ TRAVNJAK ĆE
PRVENSTVENO BITI...
ORNAMENTAL
SPORT
TURBO
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm
Prekrivanje semena
Ponovo izgrabuljajte zemlju da biste prekrili seme.
Na više peščanim površinama izvršite ponovo
valjanje.
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm
Zalivanje
Tokom sušnih perioda neophodno je redovno
zalivanje travnjaka finim prskanjem.
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm
1 cut: 6-8 cm 2 cut: 3-4 cm
st
nd
Košenje travnjaka
Prvo košenje bi trebalo izvršiti tek kada travnjak
dostigne visinu od 6-8 cm. Košenje vršiti pažljivo
uz postepeno spuštanje noževa, tako da visina
pokošenog travnjaka bude 3-4 cm.
Saveti za setvu
Srazmera setve za sve mešavine je oko 1 kg /30-40 m2. Za najbolje
rezultate, sejte smeše u rano proleće, kasno leto ili ranu jesen.
ECO LAWN
WATER LESS
GRASS FIX
WORLD CUP
KORIŠĆEN ZA IGRU
U HLADU
OTPORAN NA SUŠU
ZA POPRAVKU
SA MALO MINERALNOG ĐUBRIVA
SA MALO ODRŽAVANJA
KOJI SE BRZO RAZVIJA
Opisi travnih smeša
Najviše preporučena travna smeša za upotrebu =
Gusta, meka, nisko-rastuća trava za travnjake
Ornamental dobro uspeva i na suncu i u senci. Dobro se
oporavlja nakon gaženja i oštećenja.
Eko-friendly trave za travnjake
Eco Lawn zahteva minimum zalivanja i prihranjivanja
mineralnim đubrivom zato što sadrži Microdetelinu®.
Microdetelina® sadrži azot i ”hrani” biljke trave i u toku sušnih
perioda. Ovo obezbeđuje zelenu boju travnjaka u toku cele
sezone.
Seme trave za intenzivno gaženje
Sport je otporan na gaženje i sadrži QuickAction® ljulj koji
obezbeđuje brz rast. Sport ima gust i kompaktan busen i jako se
brzo oporavlja nakon oštećenja.
Travnjaci koji zahtevaju manje zalivanja
Water Less zahteva manje zalivanja zbog upotrebe trava sa
dubokim ukorenjavanjem. Ovo je takođe razlog za otpornost
na sušu i zašto zadržava zelenu boju i tokom dužih sušnih
perioda. Otporan je na gaženje,gust i dobro se oporavlja nakon
oštećenja.
Seme trave za brzo zasnivanje travnjaka
Turbo sadrži jedinstveni Italijanski ljulj, travu koja najbrže klija. U
isto vreme, QuickAction® osigurava najbolje uspostavljanje i rast
i deluje i na niskim temperaturama u rano proleće ili kasnu jesen.
Seme trave za reparaciju postojećih travnjaka
Grass Fix sadrži QuickAction® engleski ljulj za brz rast i
oporavak oštećenog travnjaka. Svako seme je presvučeno
iSeed® mineralnim đubrivom, koje obezbeđuje brz i snažan
prvobitni rast travnjaka. Povećana težina semena omogućava
lakše sejanje.
Seme trave za senovite terene
Shadow je veoma otporan na senku npr. od drveća i zgrada.
Shadow zahteva malo zalivanja i đubrenja.
Seme trave za svetsko prvenstvo u Brazilu
World Cup je travna smeša za travnjake koja sadrži
QuickAction® ista kao i na stadionima za svetski kup u Brazilu.
Brzo raste i otporan je na gaženje i gust je i dobro se oporavlja
nakon oštećenja.
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm
Dubina setve
Da biste osigurali dobru klijavost izvršite sejanje na
dubini od 1cm.
SUNSHINE
UKRASNI TRAVNJAK
1st cut: 6-8 cm 2nd cut: 3-4 cm
Setva
Izaberite odgovarajuću travnu smešu iz Turfline®
linije. Možete sejati u svako vreme počev od ranog
proleća pa do rane jeseni. Sejte unakrsno da biste
ravnomerno rasporedili seme.
SHADOW
Seme trvae za sunčane terene
Sunshine je izuzetno otporan na sušu i ima gust i kompaktan
rast. Dobro uspeva na suncu i dobro se oporavlja nakon gaženja
i oštećenja. Sunshine zadržava lepu zelenu boju tokom sušnih
perioda.
QuickAction®
QuickAction® je poboljšana trava koja nudi brz i jak rast na
temeperaturama zemljišta i do 3˚C i veoma je otporna na
povećano gaženje i sušu i ima povećanu otpornost na bolest.
QuickAction® se može nabaviti samo od firme DLF-TRIFOLIUM.
THE SECRET TO A GREEN LAWN
Download

Turfline ...vrt vlasnikov omiljeni - DLF