Snezana Stojadinov'
19210 Bor
3.0ktobar 53/3
pravni sud Srbije
11000 Beograd
Nemanjina 9
Sudija Bojovic Siadana
Veza: Obavestenje Upravnog suda br. Su VI525/11 od 17.05.2011.god.
Postovana gospodo Sudija Bojovic,
Ovim putem zelim da Vam se zahvalim zbog brzog odgovora na molbu koju
sam podnela, a u vezi predmeta Upravnog suda U 12681/10.
Vasom odlukom da, u skladu sa svojim nadleznostima, odobrite prekoredno
resavanje mog predmeta, pokazali ste da savesno i profesionalno obavljate svoj
posao, a pre svega da imate izrazen osecaj za primenu prava. Uputili ste pozurnicu
radi ubrzanja i okoncanja ovog postupka, na cemu Vam neizmerno zahvaljujem. Kao
neko ko je prinuden da svoja prava ostvaruje preko suda, smatram da ste zaista
prava osoba za funkciju koju obavljate. U Vama sam prepoznala humanost, iako Vas
licno ne poznajem. Takode me j:e_ fasciniiala efikasnost u postupanju, kako Vasem,
tako i sudija u ovom predmetu, jer je odluka doneta odmah nakon odobrenja
prekorednom resavanju.
°
Iskreno Vam zelim puno srece
privatnom zivotu.
uspeha, kako u profesionalnom tako i u
U Boru, 27.06.2011.
S velikim postovanjem,
Snezana Stojadinovic
I
~~Q6i !\.-l6' U\ L
Download

Preuzmi dokument