”Sve je lako, samo treba znati.”
Ruskin & Hunt Akreditiv
Činjenice
• Vodeća agencija za odnose sa javnošću.
• Poslujemo od 2009. godine.
• Tim od 23 stalno zaposlena.
• Preko 150 zadovoljnih klijenata.
Ruskin & Hunt Akreditiv
Ruskin & Hunt u regionu
Zapadni Balkan predstavlja region sa zemljama koje odlikuje brza, otvorena ekonomija, kao i
specifična društvena i poslovna klima. Poslovanje u takvim uslovima je konstantno suočeno
sa novim i stalno rastućim izazovima. Naše iskustvo i dostignuća su direktna preporuka za one
koji žele da ojačaju i uvećaju svoj rast i uticaj na ovom specifičnom tržištu.
U okviru poslovne mreže agencije Ruskin & Hunt postoje dva regionalna predstavništva, u Srbiji (Beograd) i u Crnoj Gori (Cetinje). Zahvaljujući njihovoj međusobnoj saradnji, obim našeg
uticaja je značajno uvećan.
Republika Srbija je kontinentalna zemlja u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi. Ona pokriva južni
deo Panonske nizije i centralni
deo Balkana. Srbija se graniči sa Mađarskom na severu, Rumunijom i Bugarskom
na istoku, sa Republikom Makedonijom i Albanijom na jugu, a sa Hrvatskom, Bosnom i
Hercegovinom i Crnom Gorom na zapadu i
jugozapadu.
Crna Gora je republika koja se
nalazi u Jugoistočnoj Evropi. Sa
jugozapadne strane oivičena je
Jadranskim morem, dok se na
zapadu graniči sa Hrvatskom, na severozapadu sa Bosnom i Hercegovinom, na severoistoku sa Srbijom, i sa Albanijom na jugoistoku.
Republika Hrvatska je na raskrsnici Srednje Evrope, jugoistočne Evrope I Mediterana. Hrvatska se graniči sa Mađarskom
na severoistoku, Srbijom na istoku,Bosnom I
Hercegovinom na jugoistoku, Crnom Gorom
na jugoistoku, Jadransko more na jugozapadu I Slovenijom na severozapadu.
Bosna i Hercegovina je zemlja u
jugoistočnoj Evropi, nalazi se na
Balkanskom poluostrvu. Bosna
je na granici Hrvatske na severu
i jugozapadu, sa Srbijom na istoku i Crnom
Gorom na jugoistoku.
Ruskin & Hunt Akreditiv
O nama
Agencija Ruskin & Hunt počela je sa radom u januaru mesecu 2009. godine.
U 2013. godini Agencija je proširila svoje
poslovanje i na teritoriju Crne Gore, osnivajući predstavništvo Ruskin & Hunt Crna
Gora. Tim Ruskin & Hunt čine 22 iskusna
profesionalca, i taj broj se konstantno uvećava.
Agencija je specijalizovana za usluge odnosa sa javnošću, sa fokusom na korporativne
komunikacije, B2B, B2C, ali takođe i na odnose sa Vladom, nevladinim organizacijama,
stranim investitorima / fondovima i političkim
partijama.
Naša pažnja posebno je usmerena kako na
dugoročne strategije, tako i na brzo i precizno ispunjenje zacrtanih ciljeva.
Ruskin & Hunt obezbeđuje svojim klijentima
strateško savetovanje po svim pitanjima koja
utiču na javnost i donosioce odluka.
Naše iskustvo i rad su preporuka za sve
one koji žele da osnaže i uvećaju svoj rast
i uticaj na ovom specifičnom tržištu. Naše
zaposlene karakteriše sposobnost brzog
zaključivanja, precizno izvršavanje operativnih poslova, kao i želja za pobedom. Naše
zajedničko iskustvo obezbedilo nam je jedinstvenu sposobnost da probleme uočimo i
rešimo čak i pre nego što se pojave.
Od 2013. godine Agencija posluje u saradnji
sa britanskom multinacionalnom kompanijom za odnose sa javnošću – Bell Pottinger
Private (BPP). Partnerstvo podrazumeva
kooperaciju sa BPP PR mrežom, kao i sa
predstavništvom u Briselu.
Od 2015. godine Ruskin & Hunt je počeo da funkcioniše kao potpuno integrisana PR agencija. Svesni smo značaja pružanja prave informacije krajnjim korisnicima koristeći sve kanale
komunikacije, zato jer razumemo i znamo da je definisani brend najmoćnije oružje.
Ruskin & Hunt Akreditiv
Naša vizija
Poslovna filozofija
”Sve je lako, samo treba znati.”
“Laborare est Orare.”
“Raditi je isto što i moliti se.”
Filipo Bruneleski
Džon Raskin
Naš kreativni tim, podjednako kao i naš menadžment, oformljen je oko ovog renesansnog principa po kome je suština uspeha u
svakom poslu – veština rada, nastala kao
krajnji efekat jasne vizije.
Da, rad je molitva, a život – večna potraga
za smislom (u kojoj se povremeno prolazi
kroz svečane, trijumfalne kapije uzvišenosti,
kreativnosti, dostojanstva, osećanja mere,
darovitosti…).
Strateško usmerenje u pravcu idealnog cilja
mora biti praćeno i najvišim kvalitetom realizacije.
Plodovi rada se zato ne smeju veštački odvajati od načina na koji se sam rad obavlja.
Svaka posledica ovde ima svoj uzrok, svaki
neuspeh – svoje konkretne razloge, a svaki
uspeh – svoj poseban povod za zadovoljstvo.
Tek tako će svaki posao biti pravilno i do kraja završen, na zadovoljstvo svih (klijenta, realiziatora i krajnjeg korisnika).
Zato je važno – nikada ne odbacivati svakodnevnicu. Ne odustajati od veza sa prirodom.
Ne zaboravljati prijatelje. Ne deliti nečiju sudbinu na „važne“ i „nevažne“ dane.
Kao posvećeni profesionalci koji postižu vrhunske rezultate, svesni smo moći jasne vizije i
radnih veština koje iz nje proističu. Naš kvalitet je rezultat duboke posvećenosti, koja predstavlja srž naše poslovne filozofije. Čvrsto verujemo da uspeh nije stvar trenutka ili slučaja,
već rezultat posvećenog rada na sprovođenju zamisli iz sveta ideja u stanje njihove potpune
ostvarenosti.
Ruskin & Hunt Akreditiv
Organizaciona struktura
Precizno definisana struktura naše interne organizacije sastoji se od in-house i outsource
sektora. Savršena usklađenost unutar i između njih rezultira preciznom realizacijom bilo kog
zahteva proisteklog iz želje Klijenta.
Upravni
odbor
Zamenik
Direktora
Izvršni
direktor
Direktor za
odnose sa
klijentima
Finansijski
direktor
Sektor za rad
sa klijentima
Kreativni
sektor
Sektor
digitalnih
komunikacija
Sektor
produkcije
Medija
direktor
Pravno
finansijski
sektor
Pravni
savetnik
Menadžer
Art Direktor
Direktor
Izvršilac
Dizajneri
Account
Menadžeri
Asistenti
Operater
pripreme za
štampu
Asistenti
Menadžer
Direktor
Poreski
savetnici i
računovođe
Ruskin & Hunt Akreditiv
Usluge
Visokokvalitetan rad, širok spektar delatnosti, kao i ekspertiza u različitim oblastima, čine nas
pouzdanim partnerom na polju pružanja različitih komunikacijskih usluga.
ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR)
Komunikacione strategije
ODNOSI SA POSLOVNOM
ZAJEDNICOM
Odnosi sa medijima
Komunikacija između pravnih subjekata
(B2B) i Komunikacija od pravnog subjekta
do krajnjeg korisnika (B2C)
Krizna komunikacija
Interne komunikacije
Društvena odgovornost
Edukacija i obuka
Press clipping i monitoring medija
DIGITAL
Digitalni PR
Web dizajn
Izrada i razvoj web prezentacija
Interaktivni mediji
KONSALTING
Strateški konsalting
Konsalting u oblasti komunikacija
BREND
Stvaranje i razvijanje brenda
Brend strategija
ODNOSI SA
DONOSIOCIMA ODLUKA
Odnosi s Vladom
Javni poslovi
Internacionalni javni poslovi
Odnosi sa stejkholderima
Brifinzi
ADVERTISING
Ideja i koncept
Kreativne strategije
Planiranje nastupa u medijima
DIZAJN
Grafički dizajn i priprema za štampu
Izrada korporativnog identiteta
Dizajn proizvoda
POLITIČKE KAMPANJE
Strategija
Organizacija manifestacija
Odnosi sa medijima
Izrada medija plana
Priprema za nastup u javnosti
Pisanje govora
MANIFESTACIJE
Izrada koncepta manifestacija i promocija
Kompletna organizacija i realizacija
Promocija proizvoda
PRODUKCIJA
Video
Audio
Print
Iskustvo
5
PREDSEDNIČKIH
KAMPANJA
18
18
GODINA
LIČNOG
GODINA
KONSALTINGA
ISKUST VA
PRO BONO
50
OD SRCA
SITUACIJA
35
30
JEDINSTVENIH
REŠENIH
KRIZNIH
PROJEKATA
IZDAVAČKIH
PROJEKATA
100
400
PROJEKATA
VIDEO
PRODUKCIJE
KONFERENCIJA
ŠTAMPU
300
NEZABORAVNIH
MANIFESTACIJA
www.ruskinhunt.com
Download

Sve je lako, samo treba znati.”