nalazimo genetsku liniju i to najslabiju kariku - to sve
činimo sa namerom, da sakrijemo od sebe sopstveni
neuspeh, da se ne sukobimo sa nečim neprijatnim,
da prevarimo sami sebe. Meñutim, uvek je u dubini
duše prikriven lažni indentitet, onaj koji je sa svim
upoznat, koji se nikada ne otkriva, ne pokazuje se
pred svetom, krivac, koji čak ne isplivava ni na nivo
svesnosti.
Sa ovim se borimo svakodnevno. Ima kada uspemo
da pobedimo, ima kada gubimo, ili se ne dešava
ništa, ali ono što sigurno mogu da kažem je
činjenica, da posle terapijskog razgovora izmeñu
dece i roditelja dolazi do jedne tanke veze, jedne
svetle niti koja ih povezuje, koja od svake lepe reči,
od svake pročitane bajke ili od večernjeg poljupca ili
zagrljaja postaje sve deblja i stalno raste.
Ispovijest jednog vanzemaljskog bića
ARYANA HAVAH
Inuaki, reptil koji živi u meni
Potresna ispovijest o prošlosti, sadašnjosti i
budućnosti Zemlje
Da se vratimo našem dogañaju. Sećam se da je bilo
oblačno letnje jutro. Bila je jaka zapara, da se
ugušiš. Odlučila sam da otvorim prozor sa namerom
da svež vazduh potisne onaj tihi, neprijatan i potmuli
osećaj. Nisam se osećala dobro u sopstvenoj koži.
Osećala sam pritisak oko solarnog pleksusa (4
prsta ispod pupka prim. prev.) Znala sam da je ovaj
pritisak moj unutrašnji signal za opasnost, znak koji
mi javlja da će se desiti nešto što mi baš neće prijati.
Iz sveg srca sam se nadala da je ova uzbuna lažna,
jer sam znala da će jedan novi dečak doći na
terapiju.
Originalni naslov: Inuaki, reptilianul din mine
de Havah, Aryana
Orfeu 2000, Bukarest, 2009
Prevod Seleši Laslo maš. ing.
Predgovor spisateljice
Pre svega želela bih da Vam kažem nekoliko reči o
sebi. Nisam laka osoba, naprotiv, jedna sam od onih
ljudi, koji istražuju, kritikuju i svoju logiku ne
zasnivaju uvek na naučnim činjenicama, već više na
svojim doživljajima i sopstvenim iskustvima. Ne
mogu za sebe da kažem da sam početnik u
paranormalnim pojavama, jer još kao dete primam
komunikacije i poruke, ali isključivo zbog struke, prvo
posmatram nedostatke sagovornika i tek onda
njegove sposobnosti.
Moram da Vam kažem da sam psiholog i uglavnom
radim sa decom. Deca svih doba kao i socijalnog
porekla dolaze kod mene. Imam takvu decu, čije
roditelje bi trebalo obučavati i takvu decu koja imaju
ozbiljne probleme socijalizacije. Neka od njih
povlače se u sebe (introvertna) dok druga pokazuju
veoma bogato iskustvo, ali sva su ona duhovna bića
koja se trude da udovolje ljudskim zahtevima i
pokušavaju da se usaglase sa frekvencijom planete,
da se usaglase sa društvom i da postanu članovi tog
društva.
Uvek tvrdim, da je potrebna jedna škola za odrasle,
koja bi bila obavezna da izazove duh da se pojavi u
ovom svetu. Nepotrebno je decu stalno obasipati
poklonima i raznim materijalnim dobrima, jer ona
imaju potrebe za ljubavlju, brigom i pažnjom.
Meñutim, mi zbog nedostatka vremena ili zato što
smo suviše stresni, umorni smo, odbacujemo ih od
sebe, šaljemo ih u njihove sobe da se igraju, ili što je
još gore: poveravamo ih drugima, da se oni bave
njima,
njihovim potrebama, brigom, učenjem i
kasnije se pitamo, na koga liči ovo dete, što je tako
nasilno ili plašljivo, od koga je nasledilo ovu
nemilosrdnost ili ovaj način razgovora? Unutar
porodice stalno istražujemo neku sličnost - i uvek
U zakazano vreme stiže u ordinaciju sa svojom
majkom.
Potomak, jedno čarobno biće, sa nebeskoplavim
očima, sa kuštravom kosom boje kestena, u ne
potpuno novim farmerkama i u jednoj žutoj majici sa
natpisom: Love me. (voli me prim.prev.)
Pomislim, kako bi bilo dobro, kada bi na odeći
svakog deteta pisalo, voli me. Na taj način se valjda
to ne bi zaboravilo. Dugo me je posmatrao, dok se
odlučno nije smestio u fotelju. Znala sam, jer sam
pročitala u bolesničkom kartonu, da se zove David
(što nije njegovo stvarno ime) i da ima 7 godina.
Obično posle odreñenog vremenskog perioda
prilagoñavanja, kada osetim
da mogu da
komuniciram sa detetom, zamolim roditelje da
sačekaju u čekaonici, ali na moje iznenañenje David
zamoli Majku da napusti ordinaciju.
Postala sam nervozna od reakcije, jer nisam
pomenula ništa slično i pokušavam da otkrijem
uzrok. Saznala sam od njega, da ga je majka dovela
jer stalno čuje neki glas: "kao da mu se neko obraća
telefonom", koji govori, hteo ili ne, stalno odgovara
na pitanja, koji mu pomaže kako da prevaziñe razne
nivoe, u kojima uvek dobija ispravan predlog.
Zamolila sam ga da kaže kako se zove taj glas. Na
to je odgovorio Aghton, i kaže da je iz jedne druge
konstelacije ( zvezdani sistem prim prev.) odakle je i
on sam stigao kroz reinkarnaciju. Ostaće u vezi sa
njim sve vreme dok je tu na zemlji. Upitala sam
koliko dugo će ostati sa nama, odgovorio je: " ako
računamo u sadašnjem vremenu, otprilike 200
1
godina, ali ubrzo ćemo drugačije računati vreme
kaže mi i zato ne zna dokle će ostati."
Skoro dva sata smo razgovarali i iznenadila sam se
koliko su mu odgovori zreli i temeljni. Kroz razgovor
sam ustanovila, da neke odgovore daje "telefon u
njegovoj glavi".
Pre nego što je napustio prostoriju, okrenuo se
prema meni i rekao:"da juče kada je saznao od
majke da treba da doñe ovde, Aghton je rekao
njemu, da preda poruku psihologu, da je zamoli, da
o svemu što budu razgovarali, napiše knjigu, bez
obzira da li će joj se svideti ili ne to što kaže.
Istovremeno, neka poveruje da je sve stvarno i da
ne žali za vazom koju je jutros razbila dok je otvarala
prozor".
Možete zamisliti kakva panika me je u tom trenutku
uhvatila, jer sam bila sama i jedino sam ja znala za
taj dogañaj!
Toga trenutka sam dobila povratnu informaciju da je
sve stvarnost što sam doživela. Osećala sam se kao
da se jedan ogroman talas izdigao ispred mojih
očiju. Tada se realizovalo u meni, da moje zamisli,
od kojih sam pošla, mada su bile potkrepljene
iskustvom iz moje struke, su jedan skizofreničan
ezoteričan doživljaj, ili su
rezultat takve vrste
komunikacije, koja izvire iz drugih lica koja smatramo
višim od sebe, da smo drugačiji od okoline, da je ta
misao, da je to sve bez osnove.
Tako sam stigla do uloge spisateljke. Pokušavam
naravno na osnovu njegovih uputstava, da sakupim
sve važne poruke. Vratiću vam isto tako, kako su
one dospele do mene, bez da pokušam nešto da
doteram, ispravim, želela sam da održim izvornu
čistotu i istinitost.
Unapred sam zahvalna, što ste posvetili vreme za
čitanje ove knjige. Neki od vas će misliti da su to
gluposti, dok će drugi to razumeti. Od prvih tražim
oproštaj, dok drugima želim da pronañu sopstveni
put i neka postanu svesni zašto su tu.
A: Na početku si rekao da dolaziš sa druge planete,
preko reinkarnacije. Da li znaš kako se zove
planeta?
D: Zove se Inuak i blizu je Oriona.
A: I stanovnici se isto zovu, Inuak?
D: Ne, zovu se Inuaki.
A: Dakle ti si Inuaki?
D: Bio sam Inuaki , sada sam Zemljanin.
A: Kakva ti je bivša planeta?
D: Lepša je od Zemlje.
A: Jel isto tako izgleda?
D: Skoro. Ima vode na njoj, planine, ravnice, ali je
rastinje drugačije. Drveće ima uglavnom isti oblik
,sličnu boju kao srebro na zemlji, samo je malo
svetlije.
A:Imate li godišnja doba?
D: Da, ali nisu takva kao na zemlji. Tamo nikada nije
zima, ne postoji sneg. Samo kiša. Lišće ne opada sa
drveća. Nema ni vrućine, kao što je tu leti.
A: Imate li mora i okeane?
D: Da, mora nazivamo avata, dok okeane surim.
Imamo i ribe, samo im je boja drugačija. U stvari sve
je drugačije boje.
A:Kakva im je boja?
D: Drugačija, ne znam kako da kažem, boje su istih
nijansi, samo su malo svetlije. Crvena nije tako jarka
kao ovde, kao da je crveno-bela.
A:Ružičasta?
D:Ne, manje je crvena, kao da je dodato malo bele
boje.
A: Kakvi su Inuaki , jesu li ljudskog oblika?
D: Ne, Inuaki su jako slični gušterima ali i ljudskim
bićima.
A: Dakle gmizavci su?
D: Ne, nisu gmizavci, oni su Inuaki.
A: Možeš li da opišeš kako izgleda jedan?
D: Visoki su kao tvoja polica za knjige (oko 2m) stoje
na dve noge, imaju dve ruke, kao i mi samo sa tri
prsta. Slično hodaju, razlika je samo u tome što
imaju debeo i moćan rep. Koža im je bela dok su im
oči ljubičasto zlatne. Govore kao mi.
A: Šta podrazumevaš pod tim: kao mi?
D: Telepatski, kažu nešto u mislima i ostali to
razumeju.
A: To je poruka, kao što i ti dobijaš?
D: Da, naravno.
A: Imaju li zube?
D: Da
A: Čime se hrane ovi Inuaki?
D: Jedu kao i mi, ali ne i meso. Hrane se kao
vegetarijanci kod nas, zelenišem i voćem, kao i
semenkama.
A: Ove biljke se gaje na sličan način kao kod nas?
D: Slično, ali ne traje tako dugo.
A: Kako to misliš?
D: Kada zasadiš seme u zemlju, dodaš malo vode i
pomisliš koliko brzo treba da da rezultate i desiće se
kada si ti odredio.
I.
Već kod drugog susreta smo se ovo dete i ja malo
zbližili. Činilo mi se, kao da se već dugo poznajemo.
Šta više stvorio se jedan odnos koji je bio veoma
blizak i tesan, što osećaju samo stari drugari.
Upitala sam ga, kako bi mu više odgovaralo, da mu
postavljam pitanja ili da mu dozvolim da on priča.
Posle malo razmišljanja odgovorio mi je. Da bi voleo
da ga ja pitam.
Aryana: Kako se zoveš ovde na zemlji?
David: David
A: Imaš i drugo ime?
D:Sada nemam. Imao sam bezbroj imena, ali sada
imam samo ovo.
A: Kako bi voleo da te zovem?
D: David.
A: Zašto?
D: Jer je to moje trenutno ime.
2
A: Ako želim da imam jabuku sutra, mogu da je
uberem sa drveta?
D: Ne baš tako brzo. Najkraće vreme je : dva okreta.
A: Kakva okreta?
D: Okret planete koji je jednak sa vaših 5 dana.
D: Da, ako nisi razmišljao na vreme, tada možeš da
zatražiš od bilo koga da ti da hranu. Svako je
raspoložen da ti pomogne, ali to se ne dešava baš
često.
A: I kako se dešava ovo čudo? Kako uspevaju Inuaki
da dobiju sve što požele? Jeli planeta odgovorna za
to?
D: U nekom smislu da. Tamo je tlo malo drugačije
nego što je tu. U svakom slučaju jako je čisto. Ali
nemoj misliti da je to dovoljno. Namera je važna.
Zamoliš Matrix i stvar se ostvaruje, ako imaš potrebe
za tim. Oni samo to mole za čim imaju potrebe. Ništa
više od toga. Sve je sveže, nema smisla da hranu
držiš u zamrzivaču, kada možeš bilo kada da je
ubereš. Nema smisla ni to, da tražiš više nego što ti
je potrebno, jer i to znači gubitak i to se Matrixu ne
sviña.
A: Kakav je postupak? Zakopaš seme i zamoliš da
iznikne?
D: Nekako tako. Zakopaš seme u zemlju, poliješ ga
vodom, ozračiš svetlošću i ljubavlju, i pomisliš, da se
poveže sa uopštenim Matrixom od kojeg dobije
potrebne informacije za razvoj za toliko dana koliko
si ti odredio. Tada se unutrašnjost ispuni svetlošću iz
koje iznikne jedna tanka nit, koja se povezuje sa
Matrixom i tako započinje proces.
A: Kada oberete voće i povrće, šta se dešava sa
ostalim delovima biljke?
D: Ona dalje živi, ali sledeći plodovi voća i zeleniša
služe samo kao seme ili je jednostavno puste da se
osuši i zatim je zamole da se brzo raspadne na one
elemente iz koje je i stvorena, kako bi na planeti
ostala ravnoteža.
A: Kako da razumem da kod vas nema ñubreta?
D: Ne baš. Oni nemaju ñubreta, jer nemaju materijal
za pakovanje i druga pomoćna sredstva. Ako treba
nešto da bace, odnesu to na odreñeno mesto, gde
Inuaki pomažu da se rastvori na elementarne
delove.Zato kod nas nema ñubreta na gomili ili
razbacanih stvari.
A: Dobro, ali ako neko ne odnese na odreñeno
mesto to što želi da baci, ako ga jednostavno izbaci
na put?
D: Što bi učinio tako nešto? Ja još nisam čuo da je
to neko učinio. To je nelogično.
A: Imate li vi automobile i druga prevozna sredstva?
D: Da, ali su jedne vrste. Van planeta saobraćamo
letećim tanjirima, kako ih čovečanstvo naziva. Na
Inuaki koristimo iste tipove vozila, samo su mnogo
manja.
A: Kakvo gorivo se upotrebljava?
D: Nema goriva. To su kao stalno pokretna vozila.
Funkcionišu do beskraja, bez pogonskog goriva.
Sadrže neke ploče smeštene jedna iznad druge,
koje su magneti raznog polariteta, koji stvaraju jedno
energetsko polje, koje se na zemlji naziva Merkaba.
Snagom misli aktiviraju se dva tetraedra, na čijoj
sredini su magneti. Polja magneta primaju tetraedri,
koji zatim počinju da se okreću, stvaraju takvo polje
snage, koje omogućava da se prevozno sredstvo
kreće. Promenom polariteta vozilo se može podizati i
spuštati, dok se sa promenom ugla menja kretanje
levo ili desno. To se postiže nekim šlemom koji se
stavlja na glavu i u neposrednoj vezi je sa srcem
prevoznog sredstva.
A: Na neki način, upravlja se i kreće snagom misli?
D: Da pomoću misli, ali bez magneta to ne bi
funkcionisalo.
A: Od čega su izgrañeni brodovi?
D: Od neke vrste metala, koji postoji i tu na zemlji.
To je u stvari legura pet metala. Ovu mešavinu
prave nekim svetlosnim zracima. Ovi zraci se
stvaraju pomoću velikih kristala.
A: Ima li svako takav brod?
D: Samo tada kada ima potrebe za tim.
A: Kada uzmeš brod, jel on onda tvoje vlasništvo?
D: Ne, brodovi su svačiji. Kada više nemaš potrebe
za njim vratiš ga na mesto odakle si uzeo. Nema
nikakvog smisla zadržavati ga, jer svako može da ga
uzme kad god mu zatreba.
A: Da li se za to plaća, postoji li uopšte novac kao
platežno sredstvo?
D: Ne, tamo nema novca, jer nemaš šta da radiš sa
njim. Svako radi onda kada treba, kada pomaže
nekome. Jer kada zamole imaju sve što im je
potrebno.
A: Imate li voñe?
D: Da, postoje u nekom obliku. Posle svake 260-te
rotacije planete menja se voña i dvanaest članova
veća. To liči na vaše izbore ovde, ali niko ne može
biti izabran nikada više, sve dok svaki stanovnik ne
bude voña. Koga smo jednom izabrali taj nikad više
ne može biti biran. Nikako ne možeš ponovo da
postaneš voña dok nemaš bar 5200 rotacija planete.
A: Mislim da je to dobra stvar!
D: Da, jer svako je optimista i spreman na žrtvovanje
i kada želiš da sve bude dobro, naravno to se i
ostvaruje.
A: Imate li vi dece?
D: Da, ali sistem je sasvim drugačiji. Kada se utvrdi
da ima potrebe za novim naraštajem, traže se takvi,
koji žele da imaju dece i oni će zatim začeti
naslednika, koji odrasta na specijalnom mestu, koje
je optimalno zamišljeno, da bi razvoj deteta bio
savršen. To je kao jedan dečiji dom, sa tom
razlikom, što im je tu sve obezbeñeno. Nauče istoriju
planete, ponašanje, meditaciju, telepatiju, gajenje
biljaka, tehniku i mnogo toga. Profesori su uvek
najiskusniji, najstariji Inuaki. Deca mogu da se nañu
sa roditeljima kada god požele kao i obratno. Jer su
stalno u telepatskoj vezi, tako da odvojenost ne
stvara probleme. Tamo razdaljine ne predstavljaju
problem.
3
A: Naslednici se rañaju živi ili se izlegu iz jaja?
D: Živi, ali u stvarnosti se ne rañaju, jer se kao
embrioni začinju i razvijaju na specijalnom mestu.
Roditelji odlaze na to mesto i ostavljaju svoj materijal
za oplodnju, koji se zatim razvija pod nadzorom.
Zato se oni nikada ne razbole, ne postoji nikakav
genetski poremećaj.
A: Da li potomci nasledjuju kuće, vrednosti, da li
stvari mogu da se naslede?
D: Ako želiš, ali to nema smisla, svako ko je postao
odraslo biće, dobija pomoć da stvori sve što mu je
potrebno. Nema potrebe da dobiješ nešto od
nekoga, ako ti možeš da dobiješ sve što poželiš.
A: Dobro, ali ako imaš porodični nakit? Postoji li
uopšte tako nešto?
D: Ne, to je nepotrebno. Imamo i mi zlato, ali se to
koristi za izgradnju brodova i za pravljenje raznih
legura. Nema nikakvog smisla da stavljaš zlato ili
neki drugi metal na sebe, jer to izaziva poremećaj
energetskog polja.
A: Kod nas se to visoko ceni.
D: Da, jer je to kod vas statusno pitanje, neka vrsta
društvenog položaja, dok kod nas ne možeš biti
nešto drugo nego što si, jer svi znaju ko stoji
nasuprot tebe, šta znaš da radiš i za šta si
sposoban.
A: Jesam li dobro razumela, svi ste na istom nivou?
D: Ne, jer su iskustva različita, i tamo postoje Inuaki
koji
raspolažu
različitim
sposobnostima,
nadarenošću. Neki se razumeju u grañevinarstvo,
drugi u biljke, dok su neki učitelji. To ne znači da
ostali ne poznaju ove poslove. Tamo se sve mora
naučiti i kada si dobio sve informacije tada se
odlučuješ za šta si zainteresovan i sposoban.
A: Da li se život odvija u parovima? Bračni drugovi?
Različiti polovi?
D: Da, postoje različiti polovi, koji mogu da žive u
parovima ali ne tako kao ovde. Tamo te ništa ne
obavezuje da ostaneš, ako ne želiš. Bilo kada da
ostaneš sam, možeš da tražiš sebi partnera. Deca
mogu da ostanu zajedno sa roditeljima, ako tako
žele kada odrastu, ali se to ne dešava. Dozvoljeno
je, ali se to ne dešava, jer niko ne oseća potrebu za
tim. Tamo su svi drugovi.
A: Organizuju li proslave i zabave kao kod nas?
D: Mogu da se nañu bilo kad, kad god požele, ali
nisam video slične stvari kao ovde.
A: Ali ako se neko posvaña sa komšijom?
D: Tako nešto ne postoji. Nikada nisam čuo da se
tako nešto desilo. Ako i postoji neko razmimoilaženje
tada se sazove savet i upita se Knjiga Zakona, ali se
već jako davno to nije desilo.
A: Šta je Knjiga Zakona?
D: Jedan ogroman kristal, u koji su naši preci
uklesali pravila. U suštini to su opšta pravila
ponašanja. Kada imaš neki problem, položiš ruku na
kristal i on pošalje odgovor u tvoju glavu dajući ti
tako rešenje u skladu sa zakonima.
A: Kako to pošalje u tvoju glavu?
D: Ne znam tačno kako, jer nikada nisam to radio.
Tako sam razumeo, da se javljaju neke slike, koje ti
pokazuju šta treba da radiš.
A: I pridržavaju se toga?
D: Naravno!
A: Dobro, ali ako neko kaže, da on ne želi to, on bi
nešto drugo da uradi jer nije zadovoljan odgovorom!
D: Ne može. Kako da ne uradi to što je video?
Svako se pridržava pravila.
A: Dobro, ali predpostavimo da neće, jer je on
odlučio da ubije taj entitet, koji mu je pričinio štetu.
D: Smeje se naglas. To je nemoguće. Ubiti nekoga,
to je kao da ubiješ sebe. Jer ubistvo stvara
pretumbacije u Matrixu, okreće se i vraća tebi. Tako
nešto se nije desilo još od pamtiveka. Možda je u
dalekoj prošlosti postojalo tako nešto, ali sada je
nemoguće, oni su to davno prevazišli. Ne znam kako
da ti objasnim, ali oni ne znaju da učine zlo. Ne
poznaju te stvari. Jednostavno ne postoji tako nešto.
Sećam se, kada sam saznao, da postoje takve misli,
to mi se učinilo kao aberacija. (zabluda prim. prev.)
A: Ali su postojale?
D: Da, ali jako davno. Učili smo o tim stvarima, ali to
danas ne postoji.
A: Možeš to da mi prevedeš na zemaljske godine?
D: (Posle malog razmišljanja) Možda oko 500.000
godina.
A: Dakle vi već 500.000 godina živite u savršenoj
simbiozi? (zajednički život prim.prev.)
D: Ne, manje, ali u početku je bilo teško, dok se
nismo rastali.
A: Od čega ste se rastali?
D: Da nastavimo razgovor sledećom prilikom.
A: Dobro.
Oprostila sam se od Davida i pokušavam da
razumem to što mi je rekao. Vraćajući se, shvatam,
da sam trebala da mu postavljam druga pitanja. Sa
mnogo više informacija, tačnije sročena, meñutim
nove informacije su me toliko zbunile, da sam
izgubila pažnju. Tako sam odlučila da spremim
beleške sebi o nekim detaljima o kojima sam mislila
da treba da ga pitam.
II.
A: Na to sam mislila, da još jednom ispričaš kakav je
život na Inuaki. Žive u zajedničkoj prostoriji ili imaju
svoje kuće?
D: Ne, svako ima svoju kuću. U suštini ne postoje
kuće, kao ovde na zemlji, ne postoje panelne
zgrade.
A: Kakve su kuće?
D: Grañene su u zemlji. Nadošli su na to da nema
smisla da grade na površini zemlje, jer tako gube
plodnu zemlju i zato grade ispod zemlje. Iznad kuće
se gaje biljke i tako je sve optimalno iskorišćeno.
A: Od čega su grañene kuće?
D: Zidovi su od neke vrste peska, koji je pomešan sa
raznim kristalnim zrncima. Smeša se pomoću talasa
rastapa, isto kao i kod brodova i od nje se izlivaju
4
veliki blokovi, od kojih zatim svako seče komade
kakvi im trebaju. Oni se ugrañuju u zemlju i zatim se
rastapanjem spoje u savršene kocke.
A: Imate li nameštaj?
D: Da, ali je drugačiji nego što je tu na zemlji. Sve se
izrañuje od prirodnih materijala. Nešto što je veoma
slično bambusu, kao i drvetu. Ne nose odelo.
A: Dakle kreću se goli?
D:Da to je sasvim prirodno. Bilo bi neobično da se
neko obuče.
A: I nije im zima?
D: Ne, jer ako im je zima, obraćaju se Matrixu za
toplotu.
A: Kako?
D: Ako mi je hladno tada se usaglasim sa Opštim
Matrixom i zatražim toplotu. U tom trenutku se moje
telo odmah ugreje i osećaj hladnoće nestaje. To je
kao kad bi mi moj organizam pomagao da se
ugrejem.
A: Znaš to da uradiš i ovde?
D: Ali ne traje dugo, jer postoji jako mnogo
interferencije.
A: Kako dobijate svetlost?
D: Isto tako. Zatražim svetlost od Opšteg Matrixa i
dobijem je.
A: Odnosno, kada bih ja sada zatražila svetlost,
priključim se na Matrix, tada bi se soba ispunila
svetlošću?
D: Prirodno ne. Ovde to još nije moguće, ali
vremenom će biti. Trenutno su velike turbolencije i ni
ti nisi sposobna da to uradiš. Posebno ne na duže
staze. Možda će ti uspeti
koncentracijom, na
trenutak, jer morfogenetičko polje Zemlje to još ne
dozvoljava.
A: Kažeš da još ne, ali će biti?
D: Da još brže nego što veruješ.
A: Kada?
D: Uskoro. Sve što mogu da kažem je da ćeš videti.
A: Valjda u jednom drugom životu?
D: Ne, naravno još u ovom.
A: Objasni malo šire?
D: Uskoro će planeta promeniti svoju vibraciju.
A: Dakle ona čuvena 2012-ta!
D: Da. Zemlja će ući u petu dimenziju i tada...
A: Kako može ući u petu dimenziju, kada smo mi u
trećoj? Preskočićemo četvrtu?
D: Mi smo već u četvrtoj dimenziji!
A: Ne, mi smo u trećoj dimenziji, to svako zna.
D: Svako ko neće da prihvati da je i vreme samo
jedna dimenzija.
A: Vreme je samo jedna mera?
D: Isto kao dužina, širina ili visina, apsolutno sve što
je merljivo na Zemlji. Sve su to ljudi izmislili.
A: Dakle stupamo ravno u petu dimenziju?
D: Da, nešto slično tome, ali pre toga moramo da
shvatimo neke poglede i postanemo svesniji drugih
dimenzija.
A: Hoćeš reći, da legnemo i sutradan se probudimo
u petoj dimenziji?
D: Ne, neće se to desiti preko noći, jer će se još
mnoge stvari desiti na Zemlji. To će biti razni
predznaci. Sve ove promene će se desiti u tri
meseca. U ta tri meseca ćemo razumeti, šta je u
stvari četvrta dimenzija.
A: Na kakve predznake misliš?
D: Pre svega 2009-ta godina će biti sudbonosna.U
drugom delu će zemlju zahvatiti razne katastrofe,
koje će možda biti praćene i gubitkom zemljišta.
Aktiviraće se i vulkani. Što će dovesti do toga da
prorade oni koje smo već davno smatrali mrtvima.
Pojačaće se i seizmičke aktivnosti. U 2011
čovečanstvo će se suočiti sa jednim jakim solarnim
vetrom, koji će onemogućiti upotrebu električne
energije. Elektromagnetni vetrovi onemogućiće i
komunikacione kao i informacione veze, koje se
neće moći koristiti.
A: Možeš li mi reći, kada će krenuti novi svemirski
brod na Inuak.
D: Nažalost za Inuak nema broda!
A: Iz izrečenoga sam došla do zaključka da nas
čeka jedan taman period.
D: To je kao i svaki drugi period. Zemlja pokreće
proces čišćenja i mi svi zajedno sa njom moramo
proći taj period. Biće težak period, ali vredi to proći.
Čeka nas jedan sasvim drugi svet. Ne mogu da ti
objasnim, da razumeš. Ove stvari treba doživetivideti. Inače ih ne možeš uporediti ni sa čim.
A: Možda jedan utopistički svet! Bila bi lepa priča,
kada bi se probudili u jednom savršenom svetu.
D: Kao što sam rekao, biće tako, ali ne odjednom.
Biće nekoliko potpuno zbrkanih godina, u kojima će
se sve promeniti. O svemu se mora nanovo
razmisliti. Tu mislim na religiju i nauku.
A: Kako misliš, dokle će trajati ovaj period
sreñivanja?
D: Izmeñu tri do pet godina.
A: Posle 2012-te ili pre?
D: Posle. Pre toga moramo da razumemo da nismo
sami u univerzumu.
A: Kako ja znam 2012. Zemlja dolazi u jednu ravan
sa centrom Galaksije, koja je crna rupa. Da li mi
možeš objasniti šta je crna rupa?
D: Crna rupa je mesto gde ne postoji dimenzija.
Potpuno je prazna. To je neka nulta tačka
Univerzuma, gde prestaje da postoji stvaranje.
A: Dakle ne postoji ništa, za šta je to dobro?
D: To je mesto gde se svaka materija raspadne na
svoje sastojke zahvaljujući jednoj ogromnoj
svetlosnoj snazi. Tu upadaju ohlañene planete,
asteroidi, komete, oblaci prašine, sve je tu upijeno.
Ako hoćeš možeš da je uporediš sa jednom
ogromnom mešalicom, gde se sve što dospe
raspadne na subatomske delove, da bi se pretvorilo
u energiju, jer ništa ne može da se izgubi.
A: Kažu da su to ulazi u druge svetove?
D: Ne, to je što sam rekao. Veze izmeñu univerzuma
su vortexi (vrtlozi prim.prev.) kojima se stvaraju ove
5
veze i oni su uvek postojali od početka sveta.
Naravno ovakve vrtloge možemo izazvati i veštački.
A: Kako?
D: Snagom misli uz pomoć ogromnih kristala.
Emisijom misli u jedan ogroman kristal stvaraju se
misaoni oblici, koji pojačanjem izazivaju smetnje u
Matrixu, koje fizički, odnosno u univerzumu stvaraju
jedan kanal, podzemni tunel i to su povezne tačke
univerzuma.
A: Dakle, treba
da shvatimo da postoji više
univerzuma?
D: Da, ima ih deset.
A: I svaki univerzum je kao naš?
D: Ne, on je jedinstven. Samo u stvaranju su slični i
imaju odgovarajući deo u Matrixu. Što samo po sebi
upućuje da su jedinstveni u kosmosu i da imaju svoj
sistem.
A: I sa svim tim upravlja Bog.
D: Zavisi na kog Boga misliš?
A: Kojem se molimo.
D: Da, svi se mi molimo istom Bogu, kojeg smo
nasledili, ali on nije Stvoritelj. Svaki univerzum ima
svog Stvoritelja i sopstvene entitete kao voñe.
Meñutim iznad svega toga postoji nešto ogromno,
beskrajno, jedan energetski oblik, što mi smatramo
vrhovnim Bogom, Izvorom, Beskrajnim. Sadrži sve
što je stvoreno. Sve Univerzume, svetove, ostale
Bogove i entitete. On sve sadrži u sebi.
A: Postoji li još neko osim njega?
D: Interesantna misao, ali Inuaki imaju sve napisano
u Knjizi Zakona, nisam čuo niti video ništa
slično.Možda postoji, ali još niko nije došao do
svesnog nivoa, da bi dokazao tu činjenicu.
A: Bilo kako da je, nije bitno. To već prevazilazi naše
pojmove shvatanja.
D: Da, jer mi sve vrednujemo na osnovu zemaljske
nauke i saznanja, ali to su samo prepreke kreirane
preko nas i naših poznanika. Stvaranje je nešto
potpuno drugo. Nema nikakve veze sa tim što mi
znamo ili shvatamo. Čovek nije samo jedan
mehanizam, već je nešto mnogo dublje.
A: To mi svi znamo! U nama je zatvorena jedna
besmrtna duša.
D: Nije zatvorena!
A:Nego?
D:Duša, kako ti kažeš, se ne nalazi unutar tela,
odnosno ne u potpunosti.
A:Nego, gde se nalazi?
D: Tamo gore iznad svih entiteta.
A:I kako je tamo?
D: Da ti objasnim. Iznad svakog čoveka postoji nešto
kao vazdušni balon. To je neka providna tvorevina,
beličasta, u kojoj je sadržan duplikat fizičke forme.
Zamisli to kao da imaš jedan mali duplikat sebe.
Balon je jednom uvijenom debelom niti vezan za
telo, koje polazi iz te stvari i priključuje se na telo oko
glave. Nit je oko 25-30 cm, odnosno tolika je u
odraslo doba. Pri rañanju je veoma tanka, svega
1cm. Kako čovek stari, tako se deblja, dok se prema
smrti tanji, potpomažući da se lakše odvoji.
A: Dobro, ali ako je osoba mlada i doživi saobraćajni
udes?
D: To se ne računa, jer mera uvek odgovara
godinama. U slučaju smrti usled udesa dolazi do
kidanja niti i zato je smrt bolna, jer je prisilno
razdvajanje bolno.
A: I to je sve?
D: Ne, naravno. To je veoma uprošćen način da ti
ispričam ovaj aspekt.Mi smo povezani sa ovim
balonom, ali na mestu povezivanja sa telom postoji
bezbroj niti, koje se mogu naći čak duboko u telu. To
su ti kao neki koreni. Različite su boje i debljine. Na
primer na nivou prstiju su tanki i plavi.
A: Šta se dešava tada, kada čovek izgubi jednu
ruku? Jel se tada povlače niti?
D: Ne, ostaju na mestu, kao da ruka postoji i dalje.
A: Šta se dešava u trenutku smrti?
D: Pre nego što se nit prekine, počinje da se povlači.
Prvo u rukama i nogama, zatim iz ramena, krsta,
zatim stomaka i glave, a kao zadnje povlači se iz
srca.
A: Gde se povlače?
D: Sve se prvo povlači u neki kanal, koji je u
kičmenom stubu. Čak i onaj u srcu. Tu ostaje tri
dana i samo posle toga dolazi do kidanja i može da
ode balon.
A: Jel istina da ljudi nose sa sobom svoja dela?
D: Dela ne, ali osobenosti, sposobnosti, greške, to
da.
A: A gde dela ostaju?
D: Ona ostaju u Matrixu. Tamo idu, tamo su se
desila i ostaju tamo.
A: Jel to ono što mi nazivamo Hronika Akaše?
D: To je Opšti Matrix Stvaranja.
A: To je kao neka banka podataka, jedan ogroman
kompjuter?
D: Da možemo i tako reći, ali kompjuter je neko
stvorio, dok je Matrix
uvek postojao. On nije
stvoren. On je stvorio nas.
A: Ti Matrixom nazivaš Boga?
D: Ne , Bog upravlja Matrixom. Matrix stalno postoji
kao jedan energetski oblik.
A: Ne razumem, možeš li objasniti šire?
D: Ne znam kako.
A: Jel su Bog i Matrix dva različita pojma?
D: Ne, ali nije ista stvar. Bog i Matrix su uvek
postojali. Ista im je energetska izgrañenost, ali nisu
ista stvar. Bog može raditi sa Matrixom, dok Matrix
ne može ništa sa Bogom. Poreklo stvaranja je iz
Matrixa.
A: Opiši Matrix.
D: Matrix je prvobitna forma energije. Tu se nalazi
svaki oblik misli, pojmovi, otisci i energija koja je
stvorena ili će postojati. Iz svih Univerzuma.
A: To je kao neki Sveti Duh, kojeg je Bog udahnuo u
ljude, čime ih je stvorio?
6
D: Nešto kao to. Ljudi i sve što postoji stvoreno je iz
energije Matrixa, ali Duh je poreklom od Boga.
Samo je duh deo Boga.
A: Mi znamo da smo stvoreni po liku Božjem.
D: Sve je stvorio Bog, biljke, životinje, čak i kamenje.
Oblici, karakteristike, osobenosti to je Matrixovo, jer
se odvojilo iz njegove energije. Pojam je dakle
duplikat , emisija Stvaralačkog Ja.
A: I biljke imaju taj balon?
D: Da, sve ima. Biljke , životinje, stene, sve ima. Čak
i oni entiteti koje ne vidimo, kada smo inkarnirani.
A: Dobro, ali...
D: Voleo bih da stanem. Osećam se umorno.
Posle njegovog odlaska sedim u fotelji gde je pre
toga on sedeo. Pokušavam da osetim njegovu
prisutnost, da se poistovetim sa njim. Mislim na to,
kakva zrelost i mudrost je u njemu, u ovom sitnom
dečaku. Pokušavam da preuzmem njegove
doživljaje, misli. Jedna gomila misli se formira u
mojoj glavi. Volela bih kada bi mi odgovorio, da me
pokrene, ali znam zasigurno, da bi bilo nepravilno
prekoračiti granicu.
čovek da se razvija da izmišlja stvari. Ovaj aspekt
znači razvoj, osnovu napretka.
A: To znači, da smo u stanju da radimo sa
Matrixom?
D: Da, mi svakako radimo sa Matrixom, čak i tada
kada ne izmišljamo ništa, jer naš svaki doživljaj i
iskustvo ide ka Matrixu.
A: Zašto?
D: Jer su to energetske forme i Matrix je isto
energetska forma koja uskladištuje energije.
A: A karma, sudbina isto odatle dolazi?
D: Ne dolazi jer se tamo nalazi. Uradiš neko delo,
recimo pomažeš nekome da ozdravi. U Matrix ulazi
energetska forma, dobra misao, namera da
pomogneš drugom i ostavlja tamo trag. To se
konzervira tamo i onog trenutka kada imaš potrebe
za tim, vraća se.
A: Šta se dešava sa lošim delima?
D: Loša dela, ako ih možemo tako nazvati, su u
suštini oblici misli sa negativnom energijom. Ne
dešava se ništa u Matrixu sa njima. Ličnost koja ih je
izmislila mora da pati zbog toga. Kada za to postoji
potreba isto se vraća osobi. Znaš, uvek mora da
postoji ravnoteža. Što imaš više negativnih oblika
misli
ili oblika negativnih delovanja, to lakše
postaješ njihov cilj. To su nesreće.
A: Da, ali zar dobar čovek ne bi trebalo da naginje
dobrim delima, dobrobiti i harmoniji?
D: Da, jer je Matrix u prvobitnom obliku harmonija,
ljubav, savršenstvo. Zato svaka stvar, koja ne
odgovara svom polaritetu, mora da se isčupa i uništi.
Kako to može da se uradi? Potrebno je osobu vratiti
onome ko je stvorio, jer samo stvoritelj može da
razgradi na elemente i sastavne energije.
A: Dobro, ali postoje li anñeli dobre karme?
D: Da, tu su tako poznati, ali to su entiteti koji
upravljaju Matrixom. Oni su u savršenoj harmoniji sa
njim, žive u njemu i odgovorni su za održavanje
ravnoteže. Oni nadziru kada se uzima telo da se
pridržavaju Zakona. Čovek uzima nazad to što je
dao.Izvorno Matrix je čoveku dao zdravlje, mir,
inteligenciju, dok je on sam prikupio mržnju,
neprijateljstvo i strast, zato on ove vibracije dobija
nazad.
A: U sledećem životu?
D: Da, ali ne bezuslovno. Najbolje bi bilo, ako bi još
u ovom životu dobio nazad. Tada bi bilo mnogo
lakše.
A: Mi smo svi bili ravnopravni jednom? Zar ne?
D: Mi smo i sada svi ravnopravni. Sve što postoji u
Univerzumu i u Matrixu je ravnopravno. Svi smo, tu
na zemlji, povezani. Pripadamo istom segmentu
Matrixa. Inuaki pripadaju jednom drugom segmentu,
bez obzira mi smo povezani na nivou Matrixa.
Posebni smo,ali ipak pripadamo negde istom mestu.
A: To znači da su nam Inuaki braća i sestre?
D: Da. Istoj energiji, misli, planu, stvaranju
pripadamo. U Matrixu imamo jedan odreñeni
segment, iz čega smo stvoreni. Meñutim ta energija
III.
A: Molim te, nastavimo tamo gde smo stali kod
predhodnog razgovora.
D: Kod biljaka i životinja smo stali.
A: O onim balonima smo razgovarali.
D: Da ,to postoji kod svega. Sve što je stvoreno time
raspolaže. Znaš kada čovek gradi kuću sebi, nešto
se pojavi prvo u obliku tog balona. Lebdi u okolini
onoga koji je to zamislio. Kako čovek dolazi do
završetka misli, tako se sve jasnije ocrtava slika i u
tom trenutku može da počne gradnja. Balon se
pojavi i poveže sa kućom koja je u gradnji i ostaje tu
sve dok postoji kuća.
A: Ako kupuješ nov stan ili kuću? Mislim na to kada
ne gradiš sam kuću, već je kupuješ gotovu.
D: Tada kuću kupuješ sa balonom zajedno. Jer to
pripada kući, a ne ličnosti. Loša strana toga je, jer
kupuješ kuću sa uspomenama bivšeg vlasnika. Sa
njegovim doživljajima. Sa tugom, srećom i sa
zahvalnošću.
A: I to ima uticaja na nas?
D: Da.
A: Postoje ličnosti koje mogu da očiste kuće.
Energetski i na nivou vibracija. Oni mogu da
pročitaju odreñene stvari, dogañaje i mogu da očiste
energije, vibracije i sadržaje, ali ne mogu da izbrišu
staro i da stvore jedno novo.
D: Ne, jer je kuća nečija. Ona je stvorena samom
izgradnjom i postoji sve dotle dok odreñena stvar ne
nestane. To je zakon.
A: Dakle, Bog nas je stvorio i mi isto imamo jedan
takav balon. Mi možemo da stvaramo i to što smo
izmislili, to dobija balon?
D: Ne potpuno isti, samo sličan. Da tako je, mi
možemo da stvaramo, jer smo deo Boga. Zato može
7
A: Dobro pokušajmo. Svake nedelje u 22:30.Šta
treba da radimo?
D: 5 minuta da ponavljamo mladi smo,zreli smo,
zdravi smo, životno sposobni, dobri smo, voljeni smo
i da ne postoji smrt. Živećemo večito.
A: Možemo pokušati, što da ne, ali ako svako misli
drugačije ili ako još doda nešto?
D: Svaka reč oslobaña neku energiju ili neki nivo.
Misao-energija-forma koja je iz Matrixa i ona koju
smo mi formirali, biće dostupna onima, koji šalju
slične vibracije. Ništa ne može da je ometa, jer to je
odreñena talasna dužina i frekvencija na kojoj je
stvorena.
A: Dobro, postupićemo tako.
D:Vredeće!
A: Rekao si, da sve što čovek radi je jedna forma,
na početku u vidu balona,a zatim se javlja i na
materijalnom nivou. Šta je sa onim stvarima koje su
drugi napravili, a mi ih kupili?
D: I one imaju svoj balon. Na primer ako kupiš
kompjuter, kao osnova tome postojala je zamisao,
koja je stvorila misaono-energetsku-formu, zatim se
materijalizovala. Početni objekat ima svoju formu za
koju se vezuju ostali baloni.
A: Dakle, ako kupiš neku odeću, ona nema svoj
balon?
D:Ne, jer je ona skopčana sa originalom.
A: Dobro, ali ako znamo da postoje prokleti
dijamanti, koji stvaraju problema svojim vlasnicima,
šta stim?
D: Ja sam govorio o stvarima koje je čovek stvorio.
Sve u prirodi ima svoj balon ako je poreklom iz
Matrixa. Odnosno sve što je stvorio Bog ima
sopstveni, jedinstveni balon, koji je povezan sa
jednim većim. Ono što je stvorio čovek ima
sopstveni, ali oni su zajednički, bez obzira koliki broj
komada je napravljen, svi imaju jedan, jer imaju
drugačiju energiju nego oni iz Matrixa.
A: Ali ako moj komšija ode kod istog graditelja i
izgradi sličnu kuću?
D: Nije bitno, može biti potpuno ista,
imaće
sopstveni balon, jer se menja stvaraoc.
A: I kako to da odeća zadržava otisak vlasnika koji
je nosio. To znači da energija dospeva u jedinstveni
balon? Odatle može bilo ko da je uzme?
D: Ne, preostala energija je neki vid otiska
predmeta. Na primer ako naslediš krevet, imaćeš u
tome udela onih koji su ga ranije koristili. Ako ga
očistiš, promeniš presvlaku, obojiš ga, energija
nestaje, postaje nova. Ako bi otisak ostavili u balonu,
tada se to ne bi moglo promeniti.
A: A životinje?
D: One imaju sopstveni balon, ali je manji i na svoj
način je povezan sa jednim većim, koji je vezan za
karakteristiku soja.To se dešava i sa biljkama kao i
sa kamenjem.
A: Razumela sam. Kada jedan čovek umre, gde ide
njegov balon?
D: U Matrix, u segment kojem pripada.
odgovara i našoj energiji i to utiče na nas.
Podsvesno smo povezani. Ali to što se dešava sa
nekim, to se dešava i sa ostalima. Šta više, zemlja i
sunčani sistem tesno su povezani sa ljudima. Dela
jednog čoveka imaju uticaja na svakog čoveka.
A: Dobro, što bih ja bila odgovorna za to, ako neko
želi da baci atomsku bombu?
D: Jer si ti ćutke pristala. Kad bi oni, koji se ne slažu
sa ovim, bili udruženi... ili si samo ti mislila da to
nije dobro? Loše treba nekako zaustaviti, ako to
želiš iz čistog srca, da se to ne desi, tada je tvoj
misaoni-oblik stigao do Matrixa, to bi se pretvorilo u
energetske talase i tada bi drugi ljudi mogli da ih
uhvate. Danas na žalost čovečanstvo živi u teškoj
ravnodušnosti. Ljude čak ni mir ne interesuje. Mislim
na stvarne želje, koje izviru iz duše, nisu samo za to
ispoljene da čine dobro.
A: Ja ne verujem u to da moja želja za mir ,sama po
sebi, može dovesti do mira.
D: Da, ti ne veruješ, a drugi ni toliko. Radije se
nemojmo time baviti i dozvolimo da se stvari
dešavaju svojim tokom. Zasnovano na tome, da će
drugi, sposobniji, uraditi umesto nas. Zašto da radiš,
ako možeš da se opustiš?
A: To nije sasvim tačno, mi ne poznajemo ove stvari.
Nešto sam načula, ali niko ne veruje u to, jer se ne
može dokazati.
D: Može se dokazati, ali to kod svakoga mora da
izvire iznutra a ne drugi da kažu. Zemljani su
naučeni da sprovode tuñe zamisli, predrasude, ili da
reaguju na osnovu tuñih informacija. Rekli su nam
da smo roñeni, živimo i zatim umiremo. Zašto? Ko je
tako odlučio?
A: Bog.
D: Ne. Mi smo tako odlučili. Mi smo stvorili jednu
misaono-energetsku-formu u Matrixu, na koju se
naravno svi priključujemo,
čak i našu decu
priključujemo, naučno im objašnjavamo ove stvari.
Mi sami programiramo ove stvari. Ti bi trebala da
kažeš, da ne želiš da se pridružiš, da ne prihvataš
to, da ne pripadaš grupi, da bi volela nešto drugo!
A: I to bi uspelo?
D: Naravno, čak šta više treba da stvoriš jedan novi
oblik misaono-energetske-forme iza koje će stati svi
oni koji bi voleli da upoznaju ovo ili razumeju.
A: Kako to da uradim da bi razumeli?
D: Ja preporučujem svima, koji su pročitali ovu
knjigu, da se svake nedelje priključe u 22:30 na ovu
novu misaono-energetsku-formu. Mi smo sada
stvorili misaono-energetsku formu, koja kaže, da je
čovek besmrtan. Rodi se, odraste i ostaje takav.
Snažan je, zdrav i životno sposoban.
A: Dobro, ali zar neće doći do prenaseljenosti, ako
se rodi beskrajan broj ljudi.
D: Nemoj se nervirati, sve je regulisano. Broj
stanovnika samo Matrix može da odredi. Drugačije
ne ide.
A: Ako niko ne umre , možda bi neko voleo da ode?
D: To se samo reguliše.
8
A: Postoji li pakao? Mislim na pakao kako ga
uopšteno zamišljamo?
D: Ne znam, šta podrazumevamo pod paklom?
Meñutim, balon stiže na svoje mesto koje odgovara
sadržaju. Segment Matrixa sastoji se iz više nivoa.
Baloni ostaju na odgovarajućem nivo vibracije.
A: Postoje, ali šta rade? Jednostavno su samo
tamo?
D: Ne, stupaju u vezu sa onima koji su tamo, na
odgovarajući način.
A: Zar to nije gubljenje vremena?
D: Isto to ti kažem i ja. Mi hoćemo to, da što pre
odrastemo i ujedno da što pre umremo, da se što
pre vratimo u Matrix, Zašto?To još nisam uspeo da
razumem. Naše mesto je na toj planeti čiji smo
sastavni deo. Treba što više da pomažemo, da se
usavršavamo, moramo da stignemo do istine i do
spoznaje stvaranja, ali dolazimo tu i žurimo se da
odemo.
A: Razumeš li šta bi se desilo ako bi Hitler i drugi
diktatori živeli beskonačno?
D: To više ne bi bilo moguće. Ako bi se čovečanstvo
vezalo za mir,celovitost i beskonačnost, tada ne bi
više mogli da dodju ovde dok ne bi postali takvi kao
ostali. Bili bi isključeni iz reinkarnacije od strane
Matrixa (mislim na ovdašnju reinkarnaciju). Ne bi im
više dozvolio, jer zbog svoje frekvencije bi bili
isključeni iz zemljinog segmenta u Matrixu. Otišli bi
na takvo mesto, koje odgovara njihovoj frekvenciji.
Moraš da razumeš da većina definiše pravac.
A: Bilo bi dobro, kada bi jedan deo voña odstranili i
odneli odavde!
D: Hoćete li? Svake nedelje uveče to želite zajedno,
da oni koji ne odgovaraju istini Matrixa budu
odvojeni, odstranjeni, poslati u jedan drugi segment!
A: Ja mislim, da je to stvar karme. Zato smo to
zaslužili.
D: Gluposti! Ako to kažeš, znači da se slažeš sa
njima. Jer oni samo uz našu pomoć ostaju ovde. Mi
nemamo nikakvu karmu. Jer čovek je u stvari na toj
tački da završi sa zakonom karme.
Mi ne dugujemo nikome ništa, tako da ne moramo
da spuštamo glavu. Moramo da kažemo, svako
pojedinačno, komšiji, roñaku. Kraj! Dosta nam je!
Dosta je bilo do sada!Stanite! Od sada smo
slobodni! Molimo Matrix da odnese svakoga koji
krši pravila igre, ko je protiv istine, ko nas na neki
način tlači i pokorava. Zemaljska blaga kao što su
voda, vazduh, hrana, pogonsko gorivo, bogatstvo
planete pripada svakome. Glupo je verovati da je
Bog deo stvorenog dao u ruke jedinke, jedne
porodice. Zašto?
Tražite svoja prava! Zbog sebe samih, zbog svojih
naslednika!
A: Kako to lepo i jednostavno zvuči! Razumeš li da
je to jedna utopija? Oni koji su vlasnici planete već
stolećima, generacijama raspolažu ovim pravima.
D: A ko im je dao prvobitno pravo? Da li je Bog tako
odlučio? Imaju li neki dokument o tome? Neki
sporazum sa Bogom? Ne, oni su sami sebi dali to
pravo. Uzeli su ono što nije njihovo, što je još gore
uzeli su od svakoga.
A: Dobro, ali ako se ne bi pridržavali prava na
svojinu, nastao bi haos!
D: Ne ne bi, jer tada bi ljudi razumeli da je sve
njihovo i uzeli bi samo ono što im je potrebno, jer
uvek mogu to da učine. Uzeti više nego što je
potrebno, postalo bi besmisleno. Ako se ne bi
utrkivali sa komšijama, ako se ne bi divili nekim
kućama, automobilima, šta bi se desilo? Znaj da i ti
možeš da imaš bilo šta, ako to želiš i hoćeš.
A: Bilo bi lepo.
D: Ja ti samo toliko kažem, da to tako treba da bude
i sigurno je da će tako i biti. Jer ljudi i planeta
zaslužuju to. Stigli smo do te tačke da čovečanstvo
mora da uzme svoju sudbinu u svoje ruke. Da samo
odlučuje. Da samo gazduje i osmišljava šta hoće. Da
stvori sopstvene Zakone i da sam bira svoje voñe.
Da više ne dozvoljava da istina i život budu oduzeti
od njega.
A: Kako možemo to da uradimo?
D: Prvenstveno, verujte u to, da je sve moguće
promeniti. Drugo, zatražite od Matrixa da se
oslobodite ropstva i pravo na upravljanje.
A: Ali mi smo ti koji smo izabrali voñe!
D: Ne nikako. Oni su izabrali sami sebe. U stvari, oni
koji vode planetu su uvek jedni te isti. Jeste da se
menjaju fizički, imaju drugo ime, menjaju mesto,ali
oni već hiljadama godina vladaju. Menjaju jedni
druge, kreću se tamo-amo, ali u suštini kao
misaono-energetske-forme su uvek isti.
A: Ti misliš na razne okultne organizacije, za koje se
tvrdi da vode svet?
D: Da, ali sa tom korekcijom, da oni stvarno vode.
Sve: izbori, demokratija, sloboda, zakoni, sve je to
samo jedna uloga, jedna varka. Razmisli, ako moraš
da biraš od dva predsednička kandidata, od kojih je
jedan nasilan, a drugi ubica. Nemaš drugog izbora,
kojeg ćeš odabrati?
A: Nijednog, neću otići da glasam.
D: Naravno, jedan od njih će svakako pobediti.
Zašto? Jer neki misle, da imaju razloga da glasaju
za jednog ili drugog!
A: Dobro, ali ako odem i glasam za jednoga, logika
kaže da će jedan pobediti od njih dvojice.
D: Ispravno. Ali postoji mogućnost da bojkotuješ
izbore. Da otvoriš usta i progovoriš. Ako niko ne bi
otišao da glasa, ako bi prisutnost bila nedovoljna,
tada nijedan ne bi pobedio. To bi bio prvi korak.
A: Da, otišli bi neki ljudi, prijatelji, rodbina...
D: Možemo dugo da razglabamo, jer su nam oni
prikazali život da to izgleda logično. Da se na
intuiciju i na osećaje ne sme osloniti! Prvo pokušaj
nešto da uradiš i posle toga kaži može ili ne!
A: Možda ćete pokušati vi novo pridošli, jer mi smo
već umorni!
D: Da, lakše je optužiti nasledstvo...mnogo je
jednostavnije, nego nagovoriti sebe da rešiš ...
9
A: Vi današnja kristalna i indigo deca... apropo jel ti
pripadaš njima?
D: Ne, oni su drugačiji.
A: Čula sam da su oni posebna vrsta...
D: Da, ali ne svi. Nisu svi koji u svojoj strukturi imaju
indigo boju došli da pomažu planeti. Neki su zato
poslati da je destabilizuju , baš sada u ovom
trenutku. Inače Aghton ti poručuje da nije svako dete
hiperaktivno i ne treba sa svakim loše vaspitanim
detetom biti popustljiv. Dobar osećaj nema nikakve
veze sa poljima boja. Raditelji su ti koji iz nekog
razloga smatraju da imaju previše, samo da bi pokrili
svoje neuspehe u vaspitanju. Pokušavaju da
prenesu svoj neuspeh na nešto pročitano. Isto tako
je i sa autizmom, koji jako malo veze ima sa
neuklapanjem u ovaj svet.
A: Da, kažu da je autista dete sa manama čije
frekvencije ne odgovaraju planeti...
D: Nemoguće da ne odgovaraju, jer oni dolaze iz
istog segmenta Matrixa. Oni im još od početka
zemlje odgovaraju ,čak šta više i zavise od nje.
A: Šta je onda sa njima?
D: Ne mislim na svakoga, ali većina njih su grešili
prema planeti ili čovečanstvu. Tu mislim na velike,
ogromne greške. Oni su svojom smrću ostavili teret
u Matrixu, koji je na neki način i u sledećem životu u
vezi sa njima i šalje im letargiju (ravnodušnost
prim.prev.) da ne bi bili sposobni da istu stvar učine,
ali istovremeno da im vrati što su radili. Zato ih ljudi
odbijaju, isključuju ih. Naša je odgovornost da im
pomažemo, jer oni pripadaju nama, nama samima.
Na nekom nivou smo povezani.
A: Ostali koji ne pripadaju ovoj kategoriji?
D: Oni su plemenite duše, preosetljivi, specifični, ali
koji su na nekoj tački postojanja poremetili polje
Matrixa. Njih ima jako malo. Prepoznaješ ih tako što
nisu agresivni i pored svojih problema ipak emituju
ljubav, tihi su, pristojni, osećaju ko želi da im se
približiti. Imaju potrebe za održavanje veza, one koji
su sa njima prihvataju kao drugove. Oni su ti koji su
došli sa jednim odgovarajućim ciljem. Većina njih su
bili pioniri, pronalazači ili revolucionari.Ostavili su
nešto čovečanstvu, možda su to pogrešno koristili i
razumeli i sada su zato došli da to promene . Možda
su bili revolucionari na nekim poljima. Njihov
problem je što žive u dva sveta, ako mogu tako da
se izrazim. Vide što mi ne. Ljudi još nemaju tu
sposobnost da im pomažu. Kljukaju ih lekovima i
podvrgavaju ih raznim programima socijalizacije.
A: Tu ti protivrečim! To im je na pomoć!
D: Nije istina. Pomažu im u tome da postanu isti kao
svi, ali oni su posebni. Trebalo bi ih ostaviti na miru,
dozvoliti im da ispolje svoje sposobnosti. Oni su ti
koji treba da nam pokažu da postoji nešto i iznad
materije. Da dokažu da je talas misli najača
frekvencija i da je moguće ovladati vremenom i
prostorom.
A: Već si izgubio! Neću da ti se suprotstavljam.
Hoćeš li mi govoriti o indigo deci koja su došla da
pomognu planeti? Odakle oni dolaze?
D: Oni dolaze iz odgovarajućeg segmenta zemlje ili
iz nekog drugog segmenta. Oni koji dolaze iz istog
mesta, segmenta Matrixa, to su uzvišeni entiteti koji
otvaraju nove pravce. Oni koji dolaze iz drugih
segmenata oni su viši entiteti, oni dolaze iz drugih
segmenata Matrixa i njihova je uloga da pomažu
planeti. Obe kategorije imaju svoje sposobnosti, da
se svesno priključe na memoriju Matrixa i da koriste
njegovo znanje. Oni se prilagoñavaju najbrže i
najlakše promenama frekvencije. Oni su ti koji će
uspeti ponovo da prisvoje planetu i da rukuju njome.
A: Šta će se desiti sa nama ostalima, koji se nećemo
usaglasiti sa novim parametrima?
D: Oni će biti odvedeni u jedan drugi segment
Matrixa. To se može desiti bilo kada. U odreñeno
vreme segmenti se očiste. Skupe se oni koji
odgovaraju jednom nivou energije i frekvencije. Oni
stvaraju jedan novi segment Matrixa.
A: Kao jedna nova zajednica?
D: Da, tačno tako.Oni će biti stavljeni na isto mesto i
tu će i ostati dogod ne krene jedan novi proces
čišćenja.
A: Jel se sada nalazimo u toj situaciji?
D: Razmisli, ovde smo došli sa istim vibracijama. Za
sto hiljada godina smo se udaljili jedni od drugih i
sada je došlo vreme poravnanja.
A: Jel to prvo izjednačavanje.
D: Ne to je treće.
A: Jel bi mi govorio o drugim?
D:Ne, jer ih ne poznajem.
A: Da razumem to tako,da sa vremena na vreme
Univerzum razdvaja entitete? Dobri ostaju zajedno,
dok loši odlaze?
D: Ne možemo odvojiti dobro od lošeg. Matrix
odlučuje ko ostaje, a ko odlazi.To je stvar
frekvencije.
A: I ovo se uvek dešava? Svi entiteti segmenta idu
na isto mesto?
D: Moraju da se poklapaju na nivou frekvencija tada
kada se donosi odluka da se jedan novi segment
stvori.
A: Zar se ne razlikuju univerzumi, planete i rase?
D: Kao što sam već rekao, povezani smo na
odreñenom nivou. Zamešeni smo od istog testa.
A: Da, ali podležemo različitim zakonima.Ako bi
sastavili Zemljane i Inuake, šta bi se desilo?
To je nemoguće, jer oni po frekvencijama ne
odgovaraju jedni drugima. Inuaki su bili to što smo
mi sada. Ne postoji više na Inuaki takav koji
odgovara najrazvijenijem ovde na zemlji.
A: Dakle oni su bolji, mirniji, više vole?
D: Oni više ne smetaju Matrixu. Ničim. Nasuprot,
pomažu da se podesi. Da se pozitivno napuni.
A:Kako to čine?
D: Svojim delima, mislima i doživljajima. Znaju da se
moraju uvek tome prilagoñavati i povezani su i žive u
10
harmoniji sa Matrixom.Nema nikakvog smisla
poremetiti ravnotežu.
A: Vidim da si počeo da se vrpoljiš, želiš li da
stanemo?
D: Prvo bi bilo dobro da razumeš, da sve ima svoju
logiku. Ništa ne postoji slučajno i samo od sebe. Iza
svake stvari, bića postoji jedna misao, jedna misaoenergija-forma.
A: Da, ali neke su ljudi napravili. Dakle i čovek zna
da materijalizuje stvari?
D: Da, ali nažalost ne samo ispravne i dobre stvari.
A: Da li životinje mogu da poremete Matrix ?
D: Ne, jer su one u nečemu sasvim drugačije. Slične
su Bogu i sposobne da stvaraju jednim oblikom
misao-forme.
A:Ovo je samo jedna ideja, zar otkrića nisu postojala
još ranije u Matrixu i sada može da ih izvadi ko
hoće?
D: Da, možemo reći. Neke ideje su još ranije bile
otkrivene. Uzmimo na primer jedan avion. Izmislio ga
je čovek pre nekoliko hiljada godina koji je postavio
pitanje kako bi se moglo leteti slično pticama? Svako
ko je na ovu temu razmišljao, dodao je svoju
energiju, sve dok jednog lepog dana neko nije otkrio
avion, došao na istu frekvenciju, razvio ideju i
presadio je u materiju.
A: Zar ne postoje misli stvorene od Boga?
D: Ne. U segmentu zemlje sve misli su stvorili ljudi.
Postoje i drugi oblici misli koje su stvorili drugi
entiteti.
A: Ne razumem?
D: Predpostavimo, da Inuaki daju saglasnost za
korišćenje svetlosti kristala za preradu ili korišćenje
metala. Postoje dva rešenja. Ili se reinkarnira jedno
biće koje je sačuvalo izvornu frekvenciju znanja
Matrixa, ili se pošalje jedna misaono-energetskaforma u segment zemlje u Matrixu. Ovo drugo se
češće koristi.
A: To znači, da ti imaš pristup znanju Inuaki i da si ti
zato došao da nam predaš jedno posebno znanje?
D: Da, ali o tome bih rado pričao sledećom prilikom.
IV.
A: Govorimo danas o tome kako si ti dospeo ovde
na zemlju i zašto? Jesi li ti odabrao mesto i roditelje?
D: Ne u potpunosti. Oni su se javili
jednom
dostupnom kanalu u datom trenutku.
A: A ti si došao, otelotvorio si se i rodio kao dete?
D:Nisam se rodio.
A: Da, ja mislim da si se rodio. Šta si drugo mogao
da uradiš?
D: Ovo je malo komplikovano. Oni su imali jedno
dete, koje se normalno rodilo, posle devet meseci
trudnoće, kao svako zemaljsko biće. Nažalost, bilo
je bolešljivo i prema programu trebalo je da napusti
planetu. Tada sam došao ja i preuzeo njegovo
mesto.
A: Možeš li biti malo precizniji? Ne razumem baš
sve.
D: Njihovo dete David, rodio se i došao na svet, da
umre. To je bio njegov program. On je posle 6
meseci trebalo da umre. Tada su u Matrixu odlučili
da ja preuzmem njegovo mesto.
A: Da, ali kako? Zar roditelji nisu primetili da imaju
drugo dete?
D: Ne, jer sam ja bio tamo umesto njega.
A: Odlučili, ne razumem?
D: Dete se rodilo kao preosetljivo. Stalno je bilo
bolešljivo, prehladjeno. U šestom mesecu majka ga
je našla u krevetu u komi. Otrčala je sa njim kod
lekara gde su pokušali da ga ožive, ali on je umro.
Za nekoliko trenutaka stalo mu je srce. Tada se
duša odvojila od tela i ja sam preuzeo telo. Lekari su
mislili da su oni oživeli dete, ali nije bilo tako, on je
otišao.
A: I nisu primetili?
D: Nemoguće je, jer je bilo isto telo.
A: Ti si svesno ušao u telo, sa znanjem da si taj ko
si?
D: Kada sam stupio u telo znao sam ko sam.
Pokušao sam svesno da ga oživim, ali biološki sat i
funkcije tela su dozvolile da telo oživi kao beba.
Zatim je svesno u potpunosti nestalo. Sve sam
zaboravio i morao sam da prodjem sve stanice
učenja, kao bilo koje dete.
A: Zašto?
D: Da bi naučio da se prilagodim zemaljskom životu i
frekvencijama. Da razumem mentalitet i način života.
A: Mnogo vremena si izgubio!
D: Ne, nikako, jer sam dobio Božić sa svim
radostima i svetlošću, što je meni omiljeni praznik.
Majka je rekla da će doći anñeo. Toliko sam bio
uzbuñen, da nisam mogao da spavam. Tada sam
počeo da razmišljam i u mislima da pričam, pitajući
sebe odreñene stvari i neko je počeo da mi
odgovara. Bilo je potrebno dosta vremena da ja to
razumem. Najgore je bilo to, što sam ostao sam, jer
niti majka niti otac nisu hteli da me poslušaju, čak
šta više zabranili su mi da drugima govorim o tome.
Čak i moj drug Vladut je rekao da sam neobičan i
ako ne završim sa tim glupostima, neće se više igrati
samnom.
A: Tako si uspostavio vezu sa Aghtonom?
D: U stvari on je uspostavio vezu samnom. On mi je
rekao da su me sve vreme posmatrali i tek tada su
stupili u vezu samnom, kada se moja veza sa
Zemljom potpuno stabilizovala.
A: Zašto?
D: Jer je postojala opasnost, da podsećajući me,
zaželim da napustim zemlju.
A: Jel bilo teško?
D: Da, jer sam došao sa odreñenim zadatkom i to
moram da obavim.
A: Aghton ti je govorio o Inuaki?
D: Ne nije govorio. Bilo je kao da sam posmatrao
neki film. Gledao sam unutrašnjim vidom (umno),
kao da sam posmatrao jedan TV u glavi. Sve od
roñenja na Inuaki do odlaska. Video sam istorijat
11
planete, ponovo sam preživljavao sve moje živote,
povratio sam moje znanje. Sa čim nisam bio načisto,
pitao sam i on je odgovarao u vidu slika, glasova i
pokazujući mi frekvencije.
A: Jesi ti umro na Inuaki, da bi mogao da doñeš?
D: Ne nisam umro, već sam prešao na drugi nivo,
svesno razgrañujući svoje telo i čekajući
odgovarajući trenutak da mogu da dodjem ovde.
A: Dakle roditelji su na neki način odabrani!
D: Ne, to je bila odluka u zadnjem trenutku. Oni su
bili jedan mlad par, koji su išli nekim ezoteričnim
putem, koji je bio u stvari nastavak jedne jake
mistične škole. Devojka je trebala da zatrudni i da
rodi mene, ali se predomislila i prekinula trudnoću.
A: Ali ako si ti poseban entitet, što joj nisu rekli to, da
ti imaš podršku?
D: Rečeno joj je, ali ona je mislila da je premlada.
Slate su joj i poruke u snu, meñutim zbog straha nije
razumela. U stvari strah i mržnja su jedini zemaljski
osećaji koji sprečavaju razvoj i znanje.
A: Nisi mogao više da čekaš?
D: Ne mogu dugo da ostanem u Matrixu. Da sam se
duže zadržao trebalo bi da se pomešam ili da se
rodim kao Inuaki. Zato sam odlučio da preuzmem
Davidovo mesto.
A: U Matrixu ti samo odreñeno vreme stoji na
raspolaganju?
D: Da, jer samo pre otelotorenja tvoje osobine i
memorija ostaju u Matrixu, jer energija koja je u
Matrixu može da poremeti jedinstvo entiteta, kada
proñe odreñeno vreme.
A: Šta se desilo sa Davidovim entitetom?
D: On se vratio u Matrix i sada čeka neku drugu
priliku.
A: Jel to ispravno prema njemu?
D: Dospeo je na jedno više mesto nego odakle je
došao.
A: Zašto?
D: Jer program sa kojim je došao ostao je telu koje
sam ja preuzeo.
A: Dakle preuzeo si njegovu karmu?
D: Ne baš sasvim, jer vi karmu razumete drugačije.
Ja sam preuzeo veliki deo poremećaja koje je u
prošlosti ostavio u Matrixu, ali samo one, koje je
sada doneo da ih rešava. Ostalo je ostalo u sistemu
Matrixa, gde je i sada. Doneće ga sa sobom kada
tako odluči.
A: To znači, da ti moraš da se sada suočavaš sa
njegovim problemima?
D: Da.
A: Ako ima ozbiljne zdravstvene probleme? Mislim
na budućnost.
D: Znam kako da ih prevaziñem, jer to je jedna
smeša, što je on ostavio i što sam ja doneo. Osim
toga, sve je rešivo, ako znaš kako se to radi.
A: Da, naravno ako znaš.
D: Mi znamo, problem je u tome, da vi zemaljci ne
želite to da osvestite.
A: Opisao bi mi kako ide preuzimanje tela?
D: To je suprotno od toga što nazivamo smrću. Jer
balon se oslobaña kada se telo odvoji od niti i tada
jedan drugi preuzima njegovo mesto. To počinje da
se razgranava, preko temena sve do kičme, da bi
zatim dospeo do srca, odatle u želudac u glavu i na
kraju u udove. Zatim telo dobija jednu količinu
svetlosti koja dolazi iz polja Matrixa. To je jedan
kratak ali jako intenzivan bljesak. Posle toga telo
osećaš kao svoje. Osećaš bol, glad, ubode, i možeš
da upravljaš njime po svojoj želji i da ga usmeravaš.
Meñutim, kao što sam rekao, imao sam
ograničavajuće mogućnosti kretanja, jer je glava
sadržavala znanje samo jednog 6-to mesečnog
dečaka.
A: A ako entitet preuzme telo odraslog čoveka? Jel
to moguće?
D: Da, ali tada raspolaže prednostima odraslog
čoveka i mnogo više stvari može da uradi.
A: To znači da sam aktivira znanje?
D: Ne, i on mora da se prilagodi telu, vibracijama
mesta, pulsiranju Zemlje.
A: Dobro, ali to znači da ima veliku prazninu,
amneziju. Ne seća se ničega, ne bi prepoznao
rodbinu, drugove?
D:Ne, ne bi imao amneziju. Jer sa preuzimanjem
tela preuzima i informacije. Uspomene trenutnog
života su uskladištene u telu i u Matrixu. U stvari u
Matrix dospeva oblik misli-energija-forma. U telu
ostaju uskladištene uspomene kao i iskustva i
osećaji.
A: Oni nemaju uticaja na Matrix?
D: Da , jer oni stvaraju poremećaj u Matrixu, ali
drugačijeg tipa, i to isključivo u ličnom segmentu
Matrixa. Zemaljska iskustva i osećaji obezbeñuju
normalno funkcionisanje tela. To je jedno zemaljsko
saobraćajno sredstvo koje je hranjeno energijom
hrane ili iskustva.
A:Kada entitet sazna da telo nije bilo njegovo od
početka?
D: To zavisi od njegove sposobnosti prilagoñavanja.
Nije zakonitost, ali saznaje kada se telo prilagodi
frekvenciji Zemlje.
A: Mnogo osoba je tako prisutno?
D: Ne znam, znam samo toliko da nas je sa Inuaka
desetoro.
A:Sa tobom istovremeno?
D: Ne u različitim vremenima. Ja sam treći.
A: Ostali to znaju, jesu li oni svesni toga?
D: Aghton kaže da osim samnom,
sa još
sedmoricom može da komunicira.
A:Šta se desilo sa onom dvojicom?
D: Preuzimanje tela nije uspelo. Postoje neke
opasnosti.
A:Nema načina da se to sredi?
D:Nema.
A:Dokle ostaju takvi?
D: Tek sa smrću tela može doći do toga, program se
mora završiti.
A: I ne može ništa da se uradi?
12
D: Ne, jer se mora pridržavati Zakona. Sve ima svoju
logiku.
A: Zašto se dešaja ovi nesrećni slučajevi?
D: Kako ja razumem, kod jednog je preuzimanje
predugo trajalo. Telo nije bilo dovoljno snabdeveno
kiseonikom i došlo je do oštećenja mozga. Drugi je
doživeo udes kod preuzimanja tela. Entitet koji je bio
u telu, predomislio se kada se nova nit učvrstila i
tako u telu žive dve duše. To stvara veliku zbrku u
sistemu, jer se njome ne može upravljati.
A: Ove stvari se nisu znale unapred?
D: Ne, kako možeš znati. Sve je započeto,
komunikacija i sve je u redu. Jedan je i od mene
razvijeniji, jer ga oba roditelja podržavaju.
A: Čime se bave roditelji?
D: Istraživači su, ali pripadaju Redu Ružinih krstaša,
tako da imaju uvida u više ezoteričnih učenja.
A: Ali ne pripadaju nekoj sotonističkoj organizaciji?
D: Ne, to je nešto potpuno drugo. Istina je da postoje
i takvi pravci, koji svoju dobrobit stavljaju na prvo
mesto u odnosu na razvoj i nepristrasnost, ali oni o
kojima govorim sigurno nisu negativni.
A: Jesu li u Rumuniji?
D: Ne, samo sam ja tu. Od onih kojima je uspelo da
preuzmu telo, troje su u Americi, jedan u Francuskoj,
jedan u Kini i jedan u Nemačkoj.
A: Zajedno sa tobom, sedmorica, gde je još jedan?
D: Na jednom specijalnom mestu. Što Aghton ne
može da mi kaže.
A: Aghton je sa tobom govorio?
D: Uglavnom.
A: Zašto je odabrao ovo rasulo.
D: Smešteni smo prema važnosti redosleda
dogañanja, koji će se desiti.
A: Ja iz toga zaključujem, da mi sa Francuzima i
Kinezima nećemo učestvovati u nekom značajnom
dogañanju.
D: Naprotiv, ali tu nema toliko posla. Sve će se
dešavati lagano.
A: Zašto?
D: Jer su na ovom području bića veoma razvijena,
sledećim generacijama su ostavila neku energetsku
buru, koja sadrži veoma značajne informacije. To će
se otkriti u jednom trenutku. Istovremeno, kako
postanu dostupne ove informacije, dobijamo
odgovore na sva ona pitanja koja su iskrsnula u toku
evolucije. Pitanja o kojima su ispravni odgovori
uglavnom sakriveni, zaboravljeni i ubogaljeni.
A: Jedan primer?
D: Ne, jer to nije moj zadatak.
A: Jel
daleko momenat kada ćemo moći da
koristimo ovu riznicu znanja?
D: Ne, nema još mnogo i neki već to koriste, čak šta
više i prosleñuju ove informacije.
A: A mi što ne znamo o tome?
D: Čujemo, ali ne marimo. Većina vas to smatra
bajkom.
A: Jesu li u celoj Rumuniji živela ova bića?
D: Uglavnom u sredini sadašnje Rumunije, na
jednom mestu u planini je ogromno skladište
informacija.
A: Zašto o ovome niko nije znao?
D: Aghton kaže, da mnogi to znaju, ali neće da kažu.
Postoje ličnosti, koje su već stupile tamo.
A: Ovo je za Rumuniju karakteristično. Ako čuješ
nešto što ne bi trebalo da znaš, kažu ti da si
neupućen, da si pogrešno razumeo, ili nisi još
dostigao nivo kada ti se može otkriti tajna.
D: Svako će saznati kada tome doñe vreme.
A: Šta možeš da kažeš o našoj državi?
D: Jedina je država koja ima sedam aktivnih čakri.
A: Druge nemaju?
D: Nemaju. Zemlja kao takva isto ima sedam
energetskih tačaka, razasutih po celoj planeti, ali ni
jedna država nema sedam energetskih tačaka. To je
razlog zašto su odreñena društva sa negativnim
tokovima energija hteli da stave ruku na Rumuniju.
A: Možeš da mi kažeš gde su čakre planete.
D Čakre zemlje su u Kaliforniji, Južnoj Americi,
Australiji, Engleskoj, Egiptu, Iraku i na Tibetu.
A: A u Rumuniji?
D:Jedna je u Felsosombatfalva (okrug Braša), druga
je u Radnaihavas, treća Silañšomljo, četvrta
Capidavan, peta Sarmisegetuza, šesta planina
Paring, a sedma je u Geta Subkarpatima. Ne u
ovom poretku kako sam rekao, ne mogu ih otkriti, jer
još nisu stoposto aktivne.
A: Možeš nam nešto reći o planinama Bucega?
D: U Bucegu kao i u Ceahlau postoji jedno
informativno blago o kojem sam govorio. Kada bi
ljudi pogledali možda bi i videli. Na tim mestima
pojavile su se neke energetske tvorevine, kao neke
četvorougaone piramide. Sada se vide kao neki
hologrami, ali kako se približavamo odreñenim
dogañanjima, biće sve izraženije.
A: Kakvu ulogu imaju ove piramide?
D: One brane državu od raznih energetskih napada i
od nekih oblika i one emituju odreñene misaonoenergetske-forme, koje pružaju odbranu i spiritualni
razvoj . Pokušavaju nekako da u čitavoj Rumuniji
podignu nivo frekvencije, kako samog mesta tako i
ljudi.
A: Liče li ovi energetski centri na ljudske?
D: Da, podudarni su sa njima. Imaju istu boju i ulogu.
A: Koji im je cilj?
D: Oni podešavaju, nadziru i optimiziraju
funkcionisanje planete. Kao i čakre kod živih bića
koje nadziru funkcionisanje čitavog sistema. Ljudi
imaju iste centre, jer žive i mora da im se nivo
frekvencija podudara sa Zemljom.
A: A čakre Rumunije?
D: One su aktivirane tek 1986 godine, svoj
maksimum će postići 2011.
A: Šta im je uloga?
D: Ne mogu više da kažem, jer zemlja ove države
postoji od samog nastanka zemlje. Tu su stvorena i
prva bića, koja su zatim otišla da nasele čitavu
13
planetu. Ova država će imati
važnu ulogu u
sledećim godinama. Kolektivna svest koju su ostavili
preci, će eksplodirati, ispunjavajući srca onih kojima
će biti dato preživljavanje.
A: Da prežive?
D: Da, biće izvesnih problema.
A: Kakve brige.
D: Nešto povezano sa vodom, ali nemam više prava
da znam.
A: Rumuniju će prekriti voda?
D: Ne, biće samo ekonomskih problema. U stvari
moguće je da će biti velika ekonomska kriza. Možda
čak i jedan veliki zemljotres.
A: Možeš li jasnije da kažeš.
D: Ne, voleo bih da stanem.
Zamolila sam Davida, da pre nego što ode, dozvoli
da razgovaram sa njegovom majkom. Mogu da
saznam od nje, da li se dete stvarno rodilo sa
posebno osetljivim telom i da li je prvih šest meseci
bilo stalno bolesno? Šta više u tom periodu je imao i
jednu tešku upalu pluća, zbog koje je jedva ostao
živ. Što je otežavala intolerancija prema
antibioticima i da su lekari dva puta pokušavali da ga
ožive. Saznala sam od nje i to, da je sve bilo kao
čudo, jer posle tog dogañaja David je postao toliko
zdrav, da nikada više nije imao nikakve probleme.
Otpratila sam je do vrata i pozdravile smo se. Pre
nego što je otišla okrenula se prema meni i šapnula
mi je:
- Znate interesantan je osećaj, ne bih volela da me
smatrate ludom, ali tada kada je otvorio oči, imala
sam osećaj, da to nije on! Dogovarala sam se oko
ove stvari i sa popom, i držali smo jednu ritualnu
proceduru čišćenja, ali... da li je moguće da je
opsednut?
Otvorila sam usta da odgovorim, ali me je
preduhitrila i rekla: - Molim vas nemojte mi
odgovoriti, nisam spremna na to. Ne bih volela da
sa nama živi u istoj sobi jedno strašilo.
Kada su otišli, utonula sam u svoje misli. Razmišljala
sam, da bi bilo dobro, kada bi majka preslušala traku
našeg razgovora. Odlučila sam, da to ipak ne
uradim, pre nego što se oko toga usaglasimo.
V.
A: Želiš li nešto posebno da mi saopštiš?
D: Ne, samo me pitaj. Aghton je samo toliko rekao,
da ti spomenem da su ukupno šest ritualnih
procedura održali samnom radi čišćenja od ñavola,
na raznim mestima. Majka je htela da neke stvari
kažem njoj, posebno zbog toga jer neki od popova i
nisu bili to, kako su izgledali, ali se predomislila, jer
bi to dovelo do poremećaja odnosa unutar porodice.
A: Kako to misliš da nisu bili to, kako su izgledali?
Nisu bili popovi?
D: Da, bili su, ali su delovali van svojih ubeñenja.
A: Ali poznaješ valjda izreku: uradi to što ti pop kaže,
i ne to što on čini.
D: Ne. Jer treba da činiš i kažeš to što smatraš da je
ispravno i dobro. Da daješ primer sopstvenim
ponašanjem, svojom vibracijom i načinima
doživljavanja, jer ti kao zemaljsko biće treba da
posvedočiš, to je tvoj zadatak. Zašto bi trebalo da
druge ubediš da rade takve stvari u koje ne veruju?
A: Jer postoje odreñeni oblici ponašanja i odreñeni
moralni principi.
D: Ispravno, ali to mogu da šire samo oni koji veruju
u to i žive u skladu sa tim.
A: U redu vratimo se nazad na čakre. Volela bih da
te pitam, da li Inuaki imaju isto sedam čakri?
D: Ne,
imaju deset. Imaju sedam takvih kao
Zemljani i tri koje su paralelni prstenovi, koji su
smešteni iznad glave.
A: Treba to tako da razumem da su ostale tri na
energetskom nivou iste?
D: Ne, nikako.
A: U čemu se razlikuju?
D: Mi tu na zemlji imamo sedam čakri, ali i oko
našeg tela isto ima sedam energetskih polja koje su
iste boje kao čakre. U suštini podudarna su sa
bojom čakri. Smeštena su jedno u drugo, slično
koncentričnim krugovima.
A: Ovo mi nazivamo bioenergetskim poljima.
D: Dobro, ali ova bio-polja su karakteristična samo
za Zemlju. Kod Inuaka to nije prisutno. Postojali su
nekada davno, ali kada je planeta izvela skok oni su
se pretvorili u savšene energetske lopte. One su
zlatne boje.
A: Koja je svrha ovih balona?
D: Oni pomažu u podešavanju i održavanju
ravnoteže organizma.
Pomoću njih se može
komunicirati, jer kada bi to voleo da uradiš, oni
porastu i dospeju do one ličnosti sa kojom bi voleo
da razgovaraš. Pomoću ove lopte aktivira se i
Merkaba. U stvari uz pomoć ove lopte dešava se
sve.
A: I mi ćemo ih imati posle skoka?
D: Da, ali sada pokušavaju da sprovedu jedan nov
eksperiment.
A: A to je?
D: Pokušavaju da izvedu skok i zadrže trenutno telo.
A: Zar Inuaki nisu zadržali svoje telo?
D: Samo formu. Njihovo telo je postalo lakše,
energičnije, u suštini cela planeta se promenila kako
strukturalno tako i energetski. Sada pokušavaju da
zadrže telo ali da promene energiju. Odnosno da
zadrže molekularnu izgrañenost. Samo će se DNK
promeniti. Kod ljudi je trenutno samo jedna četvrtina
kodova aktivna. Ostali ne funkcionišu.
A: Šta znači njihovo aktiviranje?
D: Sa aktiviranjem svih kodova DNK čovek će biti u
stanju da zadrži svetlost Matrixa u telu, frekvenciju,
glas i informacije. To znači da je u potpunosti
priključen na pulsaciju Univerzuma i na njegovo
disanje.
14
Živeće u harmoniji sa njim. Trebalo bi da vidiš DNK
kako funkcioniše kao posrednik u emisiji glasa,
svetlosti i informacije.
A: Kako to misliš na pulsaciju Univerzuma?
D: Univerzum ima isto svoju pulsaciju i vibraciju. To
se emituje galaxijama, zatim preuzima sunčev
sistem pa zemlja. Odatle preuzima glava, koja zatim
to prosleñuje u srce da bi ono razaslalo svuda po
telu. Trenutno se tako dešava, ali pošto su kodovi u
DNK delimično blokirani, čovek prima samo četvrtinu
vibracija.
A: I ti imaš samo četiri aktivna koda?
D: Ne, ja imam skoro 70% aktivnu DNK. U stvari
nisam jedini. Ima nas već mnogo.
A: Zašto se ne aktivira kod svakoga?
D: Jer ne učini svako taj skok . Oni koji ne idu sa
nama dalje, za njih nema smisla da se aktivira. Ako
bi aktivirani otišli u Matrix, to bi stvorilo veliku zbrku,
kako u segmentu Matrixa kome pripadaju, tako i
entitetima. Oni moraju ostati u Matrixu, dok se na
jednoj drugoj planeti ne desi takav skok, ali to bi
imalo posledice po njih, jer bi za vreme jednog života
morali da reše svaku misaono-energetsku-formu
koja bi imala negativan uticaj , što bi slali u sopstveni
segment Matrixa.
A: A oni koji ostaju tu, kada će se njihov kod u
potpunosti aktivirati?
D: Čim se desi skok. Kodovi počinju da se aktiviraju,
ali će tek kasnije postići svoj maksimum.
A: Zašto?
D: Jer će planeta Zemlja tek posle skoka biti u redu.
Trenutno Zemlja pati, jer je prepuna suprotnih
energija.
A: Odnosno?
D: Ti znaš da su pojedinačne vibracije koje su bitne,
mržnja i ljubav. Ostale su samo posledice ove dve.
A: Ali čovek za vreme svoga života proñe kroz sva
osećanja.
D: Da, ali je došlo vreme da se odlučimo, na kojoj
strani bi želeli da budemo. Došlo je vreme kada
doživljavamo to što emitujemo iz sebe, jer Zemlja
više ne preuzima ništa od nas. Čak šta više vraća
nam ono što smo celoga života doživljavali. Isto se
dešava i sa Matrixom. Jedan potpuni proces
čišćenja je u toku.
A: Jel to razlog i za mnoge bolesti?
D: I to može biti jedno od objašnjenja.
A: Kako da se oslobodimo mnogih negativnih
emocija?
D: Da bi se oslobodili negativnih osećanja treba da
naučimo da ih predamo, da se suočimo sa njima i da
ih preobrazimo.
A: Da, dobro, ali ako se bojiš pasa? Nema šta da
radiš?
D: Ima. Treba da ih voliš. Razgovaraj svako veče sa
njihovim balonom koji upravlja njima. Šalji misli
opraštanja, ljubavi, i pomozi im, sve to šalji Matrixu,
za njihovu rasu. To možeš da uradiš i sa potpunim
strahom kao i sa mržnjom. Sve treba potražiti,
dovesti na nivo svesti i zatim sve to preobraziti u
ljubav i svetlost. To moraš prvo da uradiš da bi
primio novu energiju.
A: Jel to neka nova specijalna energija?
D: Ne, to je ženska energija.
A: Ali to već postoji?
D:Da, ali nije bila dominantna energija. Svo vreme
dominirala je muška energija. To se sada menja,
energije treba da se uravnoteže na nivou Zemlje,
kako po intenzitetu tako i po vibraciji. Nastaće neka
vrsta uravnoteženja snaga.
A: Činjenica je da ako su sile ravnopravne, tada se
one poništavaju.
D: Što je dobro, jer ravnoteža znači savršenstvo.
A: Ali i žene su imale vodeću ulogu u datom
trenutku?
D:Da, ali posle su došli muškarci, zatim ponovo žene
i ponovo muškarci. Bilo je četiri slična ciklusa, i sada
stupamo u peti. U stvari to odgovara odreñenim
dogañajima.
A:Kakvim dogañajima?
D: Prvo je bio ciklus vatre, zatim zemlje, pa je
usledio ciklus vazduha i na kraju vode.
A: I šta je još ostalo?
D: Ostao je ciklus etera. Sada stupamo u njega.
Mislim na etar kao na stanje Matrixa i kako je u
Matrixu sve u ravnoteži, tako i tu mora biti u
ravnoteži.
A: Kaži jesu li ovi ciklusi bili planirani?
D: Sve je isplanirano.U Univerzumu sve funkcioniše
prema nekoj logici. Ništa se ne dešava slučajno.
A: Kakva logika?
D: To su Univerzalni zakoni. Univerzum funkcioniše
prema njima, ali sve se sastoji iz ljubavi.
A:Kada govoriš o ljubavi, tada misliš na zemaljsku
ljubav?
D: Ljubav koju tu možemo iskusiti je samo jedan
sitan deo ljubavi koji je u Matrixu u obliku misaoenergija-forma. Tu ne može u potpunosti da se
osvesti u tebi.
A: Navedi neki primer.
D: Ljubav Univerzuma je harmonija na Zemlji, mir,
zadovoljstvo, poštovanje, razumevanje, pomirenje
sa samim sobom, to je mešavina svega ovoga.
Nešto što je nalik koncentričnim loptama.
A: Treba još dugo da čekamo?
D:Ne, naprotiv nema više da se čeka.
A: Ti misliš da će se ljudi tako brzo odreći starih
navika?
D: Da, jer oni koji ostaju, raspolagaće novim
osobinama. Imaće sasvim drugačije poglede. Oni će
se automatski povezati sa novom energijom i
informacijama. Zbog toga njihovo „ja“počinje da se
menja, da se oblikuje. Sve to dolazi iznutra.
A: I kako će to izgledati energetski?
D: Otvoriće se čakre koje će funkcionisati sa
maximalnim parametrima i to optimalno. U tom
trenutku kada najviša srednja čakra dostigne svoj
maximum, tada počinju da se aktiviraju gornje tri.
15
One se neće pokrenuti sledeći jedna drugu, već
kada prvi prsten postigne polovinu svoga maximuma
tada se aktivira druga i kada ona dostigne polovinu,
aktivira se i treća. Znači kod završetka drugog
prstena, treći je dostigao tek polovinu kapaciteta.
A: A treća?
D: Ona se automatski aktivira i završava. Nema
pravila, neki završavaju ranije neki kasnije, sve
zavisi od individue. Tek kada su sve tri aktivirane
tada se aktivira i zlatna lopta, kojom raspolažu
Inuaki.
A: Ali neće biti razlike meñu ljudima?
D: Ne, jer će se aktiviranje balona odvijati odjednom.
Bilo kako, zavisi od frekvencije Zemlje. Znak
aktivacije iz Matrixa će se pojaviti, tek kada ljudi i
Zemlja budu na istoj frekvenciji.
A: Ali ako bude još ljudi koji se nisu aktivirali?
D: To je nemoguće. Moraš da shvatiš da je reč samo
o energiji. Meñutim prijem energije se menja od
čoveka do čoveka.
A: Može li to da potraje stotinama godina?
D: Ne, nikako.
A: Šta misliš koliko dugo će trajati asimilacija? Mislim
do maximuma.
D: Oko tri godine, ako merimo u sadašnjem
vremenu.
A: Uvek naglašavaš sadašnje, trenutno vreme..
Tada će se drugačije meriti vreme?
D: Tada neće više biti vremena.
A: Znači nećemo imati više vreme kao jedinicu?
D: Ne, jer neće više postojati vreme.
A: Dobro, ako više neće postojati godine, kako
možeš da znaš koliko imaš godina?
D: Više nećeš imati starosno doba. Moraš razumeti
da je vreme trenutno samo jedna linija. Kreneš od
jedne tačke do druge. U Univerzumu si jednostavno,
istovremeno svuda, ne treba da poñeš odnekud da
bi stigao negde.
A: Da, ali prema nečemu moraš da se ravnaš.
D: Da, ravnaćemo se prema otkucajima srca
Univerzuma.
A: Ti si mi rekao da vi brojite obrtaje planeta. Znači,
ipak mora postojati neka vremenska jedinica!
D: Tako je, ali rotacijama planete upravlja puls
Univerzuma. Inuaka je takva, kao da je jedno srce
Matrixa. Kako naše srce kuca, tako se Inuaka
okreće oko svoje ose u ritmu Matrixa.
A: Jel Inuaka srce Matrixa?
D: Jedno od srca. Tako kažem da bi razumela.
Svaka planeta, koja je obavila skok, postaje neka
vrsta srca. Tačnije priključuje se na puls Univerzuma
i u savršenoj harmoniji je sa njim.
A: Rekao si, da pokušamo da u telu obavimo skok.
Zašto?
D: Zato što to još niko dosada nije obavio. Pošto je u
Univerzumu sve pokušaj, eksperiment, došlo je
vreme da se to obavi.
A: I tako je odreñeno da se to desi naZemlji?
D: Može se reći.
A;A na ostalim planetama koje su obavile skok,
desilo se isto?
D: Ne. Mene su poslali, kao i ostale Inuake, da vama
objasnimo neke stvari, kako bi većini na planeti
uspelo. Pokušavamo da masovno podignemo svest i
to se može obaviti samo preko prenosa poruka.
A: Misliš na činjenice koje će tek doći?
D: Ne, mislim na to, da zemaljci moraju da saznaju
ko su u stvarnosti, odakle su došli, ko ih vodi i gde
im je mesto u Univerzumu.
A: Ko smo mi?
D: Promenjenim glasom. Ja sam Aghton i došao
sam da vam kažem da ste svetlosna bića. Da ste
deca Matrixa, možda i najsavršenija,sadržite u sebi
sve elemente Matrixa, kako na nivo frekvencija tako i
energetski. Vaše više biće, savršenstvo, predstavlja
beskraj, i zato se morate tako manifestovati. Vi ste
stvoreni iz pulsacije Univerzuma, iz daha Stvoritelja i
iz Božanske volje (namere).
Vi ste njegova deca, raspolažete
njegovim
sposobnostima, potencijalom, i
mogućnostima
delovanja. Imate sada mogućnost da postanete
aktivni, da bi svesno učestvovali u sustvaranju.
Probudite se!
A: Slušajući ove reči primećujem da je David pao na
ležaljku. Prišla sam, ali ga ne pomeram, jer
otvarajući oči mi kaže: - Oprosti mi, ali osetio sam
jedno jako strujanje, koje je prošlo kroz moje telo i
pozlilo mi je.
Pružila sam mu čašu vode, izbegavajući da
spomenem, da je poslednje reči i rečenice rekao
jednim sasvim drugim glasom.
Pogledala sam u njegove plave oči, u oči jednog
sedmogodišnjaka i pomislila, koliko tajni Univerzuma
je skriveno iza njegovih plavih očiju.
- Predlažem da stanemo danas tu! – rekla sam
završavajući razgovor.
VI.
A: Kod predhodnog razgovora prekinuli smo tamo,
kada si sa jednom porukom došao do nas. Da li bi
nam ispričao o čemu je reč?
D: Da, ali pre nego što to detaljnije ispričam, moram
da vam kažem neke stvari i o Inuaki.
A: Izvini.
D: Dosta davno, možda pre nekih osamstohiljada
godina - ako računamo u sadašnjim godinama Inuaka je bila planeta slična Zemlji. Planeta je bila
naseljena primitivnim bićima, koja su samo malo
ličila na današnje Inuake. Nisu bili inteligentni i nisu
raspolagali današnjim sposobnostima Inuaka. To što
je bilo vredno pažnje, to je bio sastav tla, jer je bio
bogat mineralima i kristalima. Posebno silicijumom,
vodom i vazduhom koji su bili čisti, zbog čega su
postali cilj Galaktičkih osvajača. Na jednom
odreñenom mestu u datom trenutku došao je
svemirski brod. To je bio jedan mali izviñački
svemirski brod sličan onome koji mi danas koristimo
u lične potrebe, kojim su došla dva bića veoma
16
agresivna ali razvijena. Ova bića su proučila tlo uzeli
su uzorke i otišli. Poveli su sa sobom i dva dečaka
sa Inuake. Deo stanovništva, sa kojima su
uspostavili vezu, mislili su, da
su ih posetila
nadprirodna bića.
To su mislili zbog svemirskog broda i predmeta koje
su ostavili na tlu Inuake. Kada bi sada pogledali te
stvari, one liče na parabolnu antenu. Meñutim kako
je stanovništvo bilo sa zaostalim znanjem, počeli su
ih poštovati. Prošlo je mnogo vremena od susreta,
otprilike oko dve generacije...Nešto nije bilo jasno i
čisto?
A: Koliko su Inuake u to vreme dugo živeli?
D: Najstariji na planeti je bio oko 45 - 50 zemaljskih
godina.
A: Jel Inuaka isto izgledala kao i danas? Mislim tu na
planine, klimu,...
D: Inuaka je tada bila izložena vremenskim
nepogodama. Duvali su jaki vetrovi, ali su veoma
kratko trajali. Kako sam ja razumeo, postojala je
zima i bila je veoma hladna. Postojale su planine,
brda, doline i pašnjaci, ali oni nisu bili tamo gde su
trenutno sada.
A: Da li je stanovništvo bilo izloženo opasnostima?
Kao npr. mesožderima?
D: Da, najveća opasnost je bila u vodama. Tamo su
živela gigantska bića slična krokodilima, koji su
povremeno
napuštali
vodu
i
desetkovali
stanovništvo. Zato su ljudi navikli da žive i spavaju
na visokim stenama ili na drveću. Gradili su neku
vrstu kuća od lijana, od debelih izraslina. Tamo su
noćivali.
A: Imali su i domaće životinje?
D: Da.
A: Jesu li ih jeli?
D: Da.
A: Jesu li kuvali jela, poznavali su vatru?
D: Ali ne tako kao sada. Nisu znali da zapale vatru
upaljačem ili šibicama. Postojala su mesta u tlu gde
su to dobijali. To je bilo prirodno.
A: Šta su još jeli?
D:
Biljke, ali ih nisu pripremali. Ubrali su ih
jednostavno i pojeli. Bilo kako da je bilo, ali nisu imali
sudove za kuvanje. Oružje je uglavnom bilo od
kamena i drveta povezano lijanama.
A: Šta su pili?
D: Vodu.
A: Morsku?
D: Ne iz izvora. Nisu smeli da pridju moru jer su se
bojali, a i sama voda nije bila pitka.
A: Zašto su živeli tako malo?
D: Jer su najčešće bili ubijeni ili su doživeli nezgodu.
Tome su doprinele i bolesti kao i borbe meñu
plemenima.
A: Zašto su se borili?
D: Jer su živeli u zatvorenim grupama, u nekoj vrsti
klanova i kada su se sreli uvek se završavalo tučom
ili čak borbom.
A: Jesu li imali voñe?
D: Poglavar je uvek bio najstarija ličnost. Kada je on
umro, preuzeo je voñstvo sledeći najstariji.
A: Jesu li živeli u stabilnim parovima?
D:Ne, svako je bio sa onim sa kim je želeo, ali samo
unutar grupe.
A: Razumem!
D: Kao što sam i spomenuo, dve generacije su
prošle
posle
posete
onih
bića...
A: Imam još jedno pitanje.Kako su izgledala ona bića
koja su došla iz Vasione?
D: Ličili su na današnje Inuake, ali im je koža bila
tamno smeña, a oči su im bile sive kao pepeo. Kada
kažem da su ličili, mislim na to da su prema obliku
bili slični, ali na leñima duž kičme su imali
braonkasto sive bodlje, koža im je bila gruba i imali
su poseban miris...
A: Kakav miris?
D: Interesantan, kao kada bi pomešali miris miša i
sumpora.
A: A jesu li bili dobri?
D: U početku su bili veoma dobri. Želeli su da steknu
poverenje ljudi, jer su stigli u društvo sličnih bića.
Inauki nisu primetili, da su to naslednici onih
Inuakija, koje su odneli sa sobom. Zahvaljujući tome,
susret dve rase je prošao bez problema. Ovi novi
stanovnici doprineli su razvoju planete kao i
stanovništva. Doneli su jednostavne, ali i veoma
složene mašine. Naučili su ih kako da se služe
vatrom i donetim mašinama. Odabrali su njih
nekolicinu, koje su vaspitali za voñe, i naučili su ih
kako treba da upravljaju narodom. Stavljali su im
tanke prstenove na čelo, govoreći da su to neke
antene. Poklali su vodene nemani, da bi omogućili
naseljavanje i pored vode. Ono što Inuake nisu
primetili, da su naslednici koji su roñeni posle
kolonizacije bili drugačiji. Bili su jako slični
prastanovnicima, ali su bili mnogo veštiji i raspolagali
su sa više sposobnosti.
A: Zašto?
D: Jer su se pomešale rase. Sopstvene gene su
pomešali sa Inuakima i to su ugrañivali u nove
generacije koje su osvajale sve više prostora.
A: Zašto su to radili?
D: Imali su potrebe za sposobnim radnicima koji bi
rukovali donetim mašinama.
A: Šta su oni u suštini tražili?
D: Zlato, kristale, i druge vrste minerala.
A: Šta su radili sa tim?
D: Većinu materijala su odnosili i uglavnom ga
koristili za izgradnju brodova, ali bilo je potrebe i za
održavanje vrste.
A: Ko su oni bili?
D: Anunakima su se zvali i došli su iz zvezdanog
sistema Drakule.
A: Jel bilo korisno ovo genetsko mešanje?
D: Na neki način veoma, jer su se Inuake veoma
razvile. Počeli su da razumeju odreñene stvari, da
sude i razvijaju se. Gradili su kuće nadzemno i
organizovali su se u neke vrste gradova.
17
A: Jel su se svi promenili?
D: Ostali su neki usamljeni klanovi, ali sa njima su se
Anunake obračunale, jer su im izgledali veoma
agresivno.
A: Jel se životni vek produžio
genetskom
manipulacijom?
Životni ciklus Inuake postao je duži, posebno zato
što su nestale opasnosti. Nisu više postojali ratovi,
prisilna ubistva. Hrana je postala raznovrsnija, jer su
ih novo pridošli naučili da obrañuju zemlju. Ostale su
neke povrede na radu, ali one su bile retke. Jedini
problem je bio u tome, što je ponekad neki Inuak
nestao. A Anunaki su rekli da su ih odneli na jedan
viši nivo, to je bilo neobično. Ulili su u njih misao o
višem bogu i višim voñama.
A: Kao neka vrsta vere?
D: Ali, to je bila jedna neiskrena vera. Jer Inuaki su
nasledili verovanje od predaka da su Anunaki doneli
neke odbrambene sisteme.
A: Dokle je trajala kolonizacija?
D: Otprilike oko 30 hiljada godina. Dotle se na
planeti živelo u krizi.
A: Šta se desilo posle?
D: Jednom prilikom jedan Inuak je skinuo prsten sa
glave. U početku je skidao prsten samo kada ga
Anunaki nisu videli.Činivši to češće, spoznao je
osobine sojih vladara. Čak šta više počeo je da
oseća njihov miris i frekvencije. Jednom je primetio
kako su pojeli jednog Inuakija.
A: Kako su ga pojeli?
D: Jednostavno. To je bio ritual.
A: Kakav ritual?
D: Dve niti su vezali za prsten koji je bio na neki
način povezan sa jednim velikim kristalom. Bio je
okrenut glavom nadole i jednostavno su mu prerezali
vrat. Krv koja je iscurila prikupljena je u jedan sud i
svako od prisutnih je pio. Žrtvu su zatim rasparčali i
meso podelili meñusobno. Ostatak su bacili u more
A: Znači da su u suštini bili zli?
D: Jako. Danas znamo mnogo više o njima. Bili su
negativna bića. Ličili su na skakavce koji preplave
rastinje i za njima ne ostaje ništa. Došli su,
kolonizirali, klali, pokrali rude i minerale, zaprljali
planetu i zatim je napustili tražeći neku drugu.
A: Zašto su to činili?
D: Jer je njihova planeta bila već iscrpljena i trenutno
nenaseljena. Oni su težili da obezbede održavanje
svoje rase ali za to su im bili potrebni kristali. Jer
brodovi su im bili od legura zlata i silicijuma. Nisu
mogli poklati jedni druge i zato su morali da tragaju
za drugim planetama.
A: Zar su se samo mesom hranili?
D: Samo su meso jeli, ali svoj život su dopunjavali
doživljajima.
A: Kako to misliš doživljajima?
D: Tako što su ih skupljali od žrtve u kristalima o
kojima sam govorio...jer u trenutku smrti osećaj
straha je veoma jak... i u toku smrti ga dodiruju da bi
preuzeli vibracije.
A: Kako to misliš u trenutku smrti?
D: Energija koja se emituje u trenutku smrti je veoma
jaka. Isto je toliko jaka kao u toku roñenja. Tu
energiju skupe i po potrebi je koriste.
A: Dobro, ali za šta je dobra ta energija?
D: Uz pomoć te energije oni žive. Shvati već jednom:
oni ne raspolažu ni sa kakvim pozitivnim doživljajem.
Ne poznaju šta je ljubav. Ne znaju da se ispolje, čak
šta više drže to daleko od sebe.
Oni su najtamnija bića Univerzuma. Nemaju grižu
savesti i ne osećaju krivicu. Nemaju osećaj za zlo,
jedini im je cilj da vrsta preživi.
A: Da li žive i danas na Inuaki?
D: Ne, već davno su napustili planetu. Ukupno su tu
živeli oko dvestohiljada godina.
A: Kao da si rekao trideset hiljada.
D: Trideset hiljada godina su držali planetu u
ropstvu, da tako kažem. Mnogo je tačnije da su se
Inuaki pobunili posle trideset hiljada godina. Bili su
to grubi susreti sa velikim gubicima na obe strane.
Situacija je izgledala nerešivo i Anunaki su posle
izvesnog vremena odlučili da odu. To je u stvari bila
jedna prevara, jer su oni samo odigrali ulogu da
odlaze. Uz pomoć nekoliko vernih Inuaka, izgradili
su podzemne baze, gde su se povukli. Gde su živeli
skoro dvestotine hiljada godina. Odatle su upravljali
planetom, nastavljajući sa istim delatnostima.
A: I to Inuaki nisu primetili?
D: Ne. Čak šta više za voñe planete postavljeni su
oni Inuaki koji su bili njima verni.Oni su igrali
dvostruku igru, služeći Anunakima.
A: Dobro, ali na jednoj odreñenoj tački su izumrli...
D: Da, ali su moć vladanja ostavili svojim
naslednicima, koji su bili specijalno obučeni za to.
A: Jel to znači, da su na Inuaki bile palate slične
kraljevskim zemaljskim palatama?
D: Naravno, jer je to jedan od vodećih oblika u
Matrixu.
A: I kako smo mi svi to mogli da izaberemo?
D: U odreñenom trenutku to je jedinstveno
prihvaćeno! Ako prihvataš jednu stvar, i tome se
priključuju i druge ličnosti , tada se povezuješ sa
segmentom Matrixa koji je stvoren i koji omogućava
da se ta misao ostvari.
A: Kako ste uradili to da odu?
D: To se desilo tek posle toga kada su bezbroj
generacija stavili u poziciju sluga. U datom trenutku
istorije kod Inuakija se promenila frekvencija. Novi
nivo energije nije dozvolio Anunakima, da žive na
svojim područjima. Jednostavno nisu mogli više da
opstanu i tako su sami napustili planetu.
A: Gde su otišli?
D: Prema drugim planetama. Tražili su takve planete
koje odgovaraju uslovima života, kao što je vazduh,
minerali itd...
A: Ali Inuakima su ostale njihove mašine?
D: U izgradnji trenutno učestvuje njihov DNK. Posle
skoka bilo je potrebno još hiljadu godina da se
oslobodimo negativnih uticaja. Mislim na sve.
18
A: Ali kako sam razumela, oni se već davno
ispoljavaju pozitivno.
D: Da to znači, da se bilo ko može promeniti. Samo
treba hteti.
A: Ali Inuaki su još pre skoka nadošli na to, ko su oni
u stvari?
D: Samo po neki. Jer je sve bilo organizovano da bi
stvarnost ostala nevidljiva. Inuaki su vodili njihove
sluge. Oni koji su smeli da iskažu svoje sumnje su
umrli ili su podvrgnuti specijalnom tretmanu.
Gde im je slomljena volja i svaki otpor. Struktura
društva je tako zamišljena da niko ništa ne može da
učini.
A: Ali današnji Inuaki su se kao vrsta razvili
zahvaljujući genetskoj manipulaciji Anunakia i njima
mogu da zahvale što su tu gde su.
D: Da, oni kao vrsta su se razvili zahvaljujući
genetskom uticaju Anunakia.
A: Znači li to, da su Anunaki kao vrsta razvijeniji?
D: Da u mnogo čemu su bili razvijeniji. Pre svega bili
su na višem nivou inteligencije, zatim su znali da
komuniciraju telepatski, razumeli su se i u daljinske
komunikacije, u promenu misli i ne kao zadnje,
raspolagali su sa veoma razvijenom tehnologijom.
A: Može se reći da su bili, što bi smo danas rekli
"paranormalni"?
D:Da.
A: Ali ukrštanjem nisu prenete sve osobine na
Inuake?
D: Ne, jer su bili trovani odgovarajućim materijama
koje su stavljali u vodu, u zemljište i u vazduh.
A: Kakve materije?
D: Takve materije kojima su sprečavali pristup ovim
informacijama. Ovi kvaliteti su samo posle skoka
mogli da se ispolje.
A: Razumem, ali istina je da su Inuaki postali toliko
razvijeni, zahvaljujući Anunakima.
D: Da.
A: Da nije bilo njih, Inuaki ne bi bili to što su.
D: Naravno.
A: Jel to znači da je kolonizacija nekako bila unapred
isplanirana, da bi se planeta razvila?
D: Da. I oni moraju biti korisni za nešto, jer u
Univerzumu ne postoji ništa što je beskorisno.
A: Da li ovi Anunaki predstavljaju neku staru vrstu?
D: Oni pripadaju jednom od prvih entiteta.
A: Oni su došli isto iz Matrixa?
D: Sve je nastalo iz Matrixa i sve se tamo vraća.
A:Ali oni imaju svoje mesto, jedan odgovarajući
segment Matrixa? Ako su oni genetski modifikovali
stanovništvo Inuake, tada se vraćaju u segment
Matrixa Anunakia?
D: Ne, oni ostaju u segmentu Matrixa koji pripada
Inuakima.
A: A oni Inuaki koji su ubijeni pre potpune genetske
manipulacije.
D: I oni su stigli u segment Matrixa Inuaka, odakle su
se reinkarnirali i preuzeli DNK Anunakia.
A:To znači da ne možeš izaći iz segmenta Matrixa
kojem pripadaš bez obzira koliko si razvijen?
D: Tako je. Svi zajedno ili niko.
A: Ali naši sveci, za koje kažu da su otišli Bogu?
D: Otišli su Matrixu segment planete Zemlje, odakle
se reinkarniraju ako je tako dato ili ostaju tamo kao
vodiči. To se naročito dešava sa onima koji su
naučili sve svoje lekcije i svojim delima su to i
potvrdili.
A: Tako da razumem, bez obzira koliko si razvijen,
samo zajedno sa drugima možeš preći u jedan drugi
segment?
D: Da. Jer mi smo svi zajedno. Mi i naša planeta.
Samo zajedno možemo da se razvijamo.
A: Šta ako se većina razija, a neki ne. Šta se dešava
sa njima?
D: Ako uzmemo konkretno Zemlju, koja je spremna
za velike promene, tada situacija može da bude
malo drugačija. Ne dešava se često da jedna
planeta učini skok, potrebno je nekoliko hiljada
godina pripreme. Zo to dugo vreme, ljudi dolaze i
reinkarniraju se, primaju različite vibracije prelazeći
celokupnu planetu i njena osećajna stanja svakako.
Sada predpostavimo da smo mi na nivou Matrixa
spremni. Oni koji ne odgovaraju, njih vraćaju u
Matrix, gde ostaju sve dotle, dok se skok ne ostvari i
bude stabilan. Tada će se odlučiti, ko će dobiti šansu
da se vrati na zemlju. Ostali će biti odstranjeni iz
segmenta i otići će u specijalno za njih stvoren
segment. Tu će biti duše iz različitih segmenata, ali
su one kompatibilne. One će se sjediniti i stvoriće
jednu novu jedinicu Matrixa.
A: Odnosno oni počinju ispočetka?
D: Na nekoj novoj planetu počinju ispočetka.
A: Kao na ovoj, zaboravljajući da su bili živi?
D: Naravno. Kao što sam rekao to je Zakon.
A: Znači oni koji se ne podrede većini, napustiće
nas!
D: Mogu biti i takvi, koji se ne podreñuju manjini.
A: Odnosno?
D: Planeta sačini jedan skok. Ljudi to isto moraju da
urade. Ova stvar će se sigurno desiti. Budite sigurni
da će biti tako. Oni koji nisu spremni, automatski će
biti stavljeni van segmenta.
A: Ali ti si rekao da većina odlučuje!
D: Ali sada smo suočeni sa jednim specijalnim
slučajem, koji se retko dešava. Zato je cela planeta
praćena pažnjom, jer prvi put u istoriji Univerzuma
pokušavaju da se sačuva fizičko telo.
A: Zar Inuaki nisu zadržali svoje telo?
D: Da, ali samo kao oblik, ali nisu zadržali strukturu,
gustinu, sama glava se modifikovala.
Sada su drugačiji nego što su bili na početku, bez
obzira što su zadržali svoj izgled.
A: Mi ćemo ostati isti?
D: Da, to žele.
A: Ako ne uspe?
D: To niko ne zna osim Boga. Ako ne uspe, to znači
da je tako trebalo da bude.
19
A: Ako ne uspe šta će se desiti sa Zemljom?
D: Neće više postojati. Isto kao i Sunčani sistem, ali
ne verujem da neće uspeti. Jer su se i planete
počele prilagoñavati našem Sunčanom sistemu.
Planete i Sunce se isto pripremaju. Bilo bi
nepotrebno gubljenje energije, što Matrix sigurno ne
bi dozvolio. Razmisli samo, planeta je imala potrebe
milionima godina da se pripremi. Zašto bi se toliko
energije utrošilo uzalud, da sve propadne? U
univerzumu sve ima svoju logiku, ništa se ne može
izgubiti.
A: Da, ali postoji mala šansa da ispadne neželjeno.
D: Uvek postoji mogućnost za to, ali ja mislim, da će
se sve desiti kako treba.
A: Nadajmo se.
D: Voleo bih da stanemo. Sledećom prilikom hoću
da govorim o Zemlji.
VII.
A: Rekao si da danas hoćeš da govoriš o Zemlji.
D: Da. Voleo bih da kažem, da sve što se desilo na
Inuaki, mislim na kolonizaciju, to se desilo i sa
Zemljom.
A: Ko nas je kolonizovao?
D: Isto Anunaki. Pre otprilike petstohiljada
zemaljskih godina, spustio se jedan brod koji je uzeo
uzorke vode i minerala i otišao, da bi se kasnije
vratio u društvu drugih brodova i naselio ovde. Cilj je
bio isti kao na Inuaki. Eksploatacija mineralnih
bogatstava. Sa povratkom su doneli Inuake sa
planete Inuak. Jel bi im bilo suviše naporno da
nauče stanovništvo da rade razvijenim mašinama.
Postavili su Inuake da rade, ali se utvrdilo da im
snaga nije dovoljna, čak šta više, izazvali su i jednu
pobunu. To je podstaklo Inuake da nateraju ljude na
rad. Meñutim utvrdilo se da oni nisu dovoljno
razvijeni da drže korak u radu sa Inuakima. Samo ih
je to bunilo. Tako je došlo do genetske manipulacije
ljudima, samo što gene DNK nisu uzeli neposredno
od sebe već od Inuaka.
A: Hoćeš reći da smo mi rod?
D:Da.
A: Odnosno da mi raspolažemo sa vašim DNK?
D: Da, zahvaljujući nama postojite, kao rasa.
Genetsko stanje tadašnje Zemlje pomešano je sa
našim genetskim stanjem i tako je stvorena
današnja ljudska rasa.
Zašto ne ličimo na vas?
D: Anunaki uvek zadržavaju spoljašnu formu, jer se
ona prilagoñava poreklu okoline. Fizički izgled u
potpunosti odgovara planeti.
A: Postoji jedna naučna teorija, prema kojoj je u
jednom vremenskom periodu došlo do naglog
preobražaja u ljudskoj DNK. Možda i na planetarnom
nivou imamo zajedničkog pretka, koji je pre 180 300.000 godina živeo u Africi.
D: Tako je, prva genetska manipulacija se tada
desila.
A: Prva?
D: Da. Jer pre otprilike 40.000 godina Anunaki su
dodali sopstveni genetski kod na DNK.
A: Ali zašto?
D: Jer su došli do tog momenta, kada su ljudi počeli
da shvataju, ko su oni u stvarnosti. Pomislili su da,
ako se ljudi približe svojom grañom Anunakima da
će ih tada lakše prihvatiti.
A: Dakle, mi smo mešavina Inuaka, Anunakia i
primitivnih ljudskih bića? Njihova kombinacija DNK?
D: Da.
A: Ako dobro razumem više smo Anunaki, nego
nešto drugo.
D: Ne, jer druga modifikacija nije uspela sa
celokupnim stanovništvom i zato je došlo do jedne
mešavine sa onima koji su neposredno dobili DNK
od Anunakia i ostalih koji su raspolagali samo sa
DNK Inuaka. Postoje čiste krvne linije, koje su
sačuvale čistu krvnu liniju Anunakia
A: Do sada smo valjda podjednaki, zar ne?
D: Ne. Jer i dan danas se primenjuju ista pravila. Još
uvek postoje čiste krvne linije.
A: Hoćeš reći da postoje takve porodice koje poštuju
svoje poreklo i ne prihvataju mešanje krvi?
D: Da.
A: Šta se desilo sa Anunakima kada su otišli?
D: Oni nisu otišli , samo su se povukli, tu su meñu
nama.
A: Čula sam o ovoj teoriji, ali ne znam u šta da
verujem?
D: Ja ne želim nikoga da ubeñujem. Samo toliko bih
želeo da kažem, da su oni ti koji nas vode. Istina je
da upravljaju iz senke, ali oni su gospodari sveta.
A: Kaži mi, jel ovi Anunaki liče na guštere samo što
idu na dve noge?
D: Da.
A:Postoje i takve priče, prema kojima oni nisu
toplokrvna bića?
D: Nazovi kako želiš, ali ovi Anunaki su direktni
potomci.
A: Poznajem teoriju, ali meni je potpuno
neprihvatljivo. Niko to nije video i ne može to
dokazati. Tačno...
D: Da potpuno tačno znamo, poznajemo ih, čak i
vlade rade za njih. Mi smo samo mali deo njih.
A: Prema tome, samo mali deo nas je od njih.
D: Ne postoji u glavi nešto što je odgovorno za
negativne misli kao i za agresivnost.
A: Jel bi nam rekao, kako ti vidiš njihovo voñstvo?
D: Otprilike pre 6500 godina zbog masovnih pobuna
Anunaki su odlučili da se povuku, ali ne u bukvalnom
smislu, već samo da upravljaju iz senke. Zato su oni
stvorili nekoliko tajnih društava i u glavnim crtama su
definisali trenutne vere. Obučili su popove i postavili
ih da im služe. Postavili su nekoliko dogmi i
poluistina, zbog kojih su bili dosta uspešni, jer su
ljudske mase počele da ih poštuju i da ih slušaju.
A: U prošlosti su stvarno postojale ljudske žrtve. Ali
ritualna ubistva su radili u čast Bogova.
20
D: Da. To su bili isti Bogovi. Ova ritualna ubistva se
još i dan danas praktikuju. Mora da razumeš, da oni
od ovih stvari zavise, jer to znači hranu za njih.
Jedna od tajnih organizacija ima za zadatak da ova
učenja širi. Ove okultne organizacije se danas mogu
naći na svim nivoima. Društva i oni su tu aktivni.
A: Kako to rade?
D: Oni su u strukturama vlasti, u strukturama
administracije, upravi preduzeća u bankarskom
sistemu, vojsci, miliciji, u zakonodavstvu, u školama,
medijima. Oni su prisutni svugde, zahvaljujući onim
ljudima koji im služe, koje su obučili, koji zatim dalje
obučavaju druge itd... Oni su ti koji trenutno sada
vode svet.
A: Dobro, ali kako im je to uspelo?
D: Oni predstavljaju jednu staru rasu. Njihovo znanje
je veoma razvijeno i iskonsko je. Mrze materiju,
poznaju sve zakone univerzuma i sve aspekte. Dobri
su astrolozi. Mogu da utiču na ljudski um, na
vremenske prilike, na energiju, duševni mir, jednom
rečju bilo kada i bilo šta mogu da urade. Iskoristili su
veru da je interpretiraju za sopstvene interese.
Ugradili su pogrešna, neprirodna učenja u ljude.
Uverili su ljude da je astrologija praktično znanje
sotonino. Stvorili su utisak u ljudima da su snovi
poreklom od ñavola. Meñutim ñavo, onako kako smo
ga mi zamislili, kao takav uopšte i ne postoji. Snovi
su u stvari kapije izmeñu Univerzuma i Matrixa. Na
svim značajnim mestima širom planete, koje zrače
potencijalnu energiju, izgradili su razne spomenike ili
neke objekte, da bi eliminisali pozitivna zračenja. Ni
na koji način nisu želeli da se poremeti zaglupljivanje
čovečanstva.
A: Ali ipak, kako su oni postali voñe?
D: Pomoću vere, koja je jednom elastičnom dogmom
i programima imala za cilj prekid intuicije. Uz pomoć
politike, a posebno preko bankarskog sistema. Oni
su u stvari naš novac. Oni nam daju da jedemo, daju
nam toplotu, stanove, škole, slobodu, zdravstveno
osiguranje i apsolutno sve oni obezbeñuju.
Kraljevske porodice su njihovi direktni krvni
naslednici. U krvi naših predsednika teče njihova
krv. Svako ko je na poziciji je u nekakvoj vezi sa
njima i sa ovim tajnim organizacijama.
A: Jesu li toga svesne ove kraljevske porodice i razni
Predsednici?
D:Da. Oni poznaju svoje poreklo, poštuju to i
saglasni su sa odlukama organizacije. Oni su ti koji
manipulišu sa nama, upravljaju i usmeravaju nas,
naš život, jer se mi u suštini rañamo, živimo i
umiremo za njih.
A: Ali postoje i neki spiritualni pokreti koji već znaju
za to i govore nam o tome.
D: Da, tako je, ali mnoge meñu njima baš oni
podržavaju specijalno u interesu da nam budu
pristupačne informacije, ali koje su iskrivljene.
A: To znači da je ovo jedan ñavolji krug? Bilo šta da
radimo, ostajemo robovi?
D: Ne. Mi moramo da slušamo sopstvenu dušu.
Prvenstveno to. Niko ne stoji iznad stvaranja, svi
smo mi podjednaki i isti, tako da niko nema prava da
nam kaže kako da razmišljamo, u šta da verujemo i
šta da učimo.
A: Ali ipak nauka je korisna! Preko nje smo naučili
neke stvari i preko nje smo se razvijali.
D: Nauka je takodje pod njihovom kontrolom. U
novije vreme preuzela je ulogu vere. Današnja
nauka nema šta da traži u Matrixu. To je jedna
indukovana nauka, jedna takva nauka, koja je zato
stvorena, da nas zbunjuje, što nema nikakve veze
sa stvarnošću. Na jednoj tački razvoja čovečanstva
pojavile su se sumnje u veru, u njihove dogme. Tada
su Anunaki morali da nañu načina kako da reše ovaj
problem, kako da nastave da vladaju, kako da
nastave sa ugradnjom učenja, zaglupljivanjem, i tako
se pojavila nauka.
A: Ali čega su se bojali?
D: Toga da se čovek probudi i razume da postoji i
iznad tela, da je deo Jedinstvenog Postojanja, da je
slobodan i beskrajan isto kao i samo stvaranje.
A: Ali kada to shvate šta će se desiti? Ništa.
D: Čovečanstvo će ih poraziti i proterati. Njihov
problem je u tome, da nema više gde da idu. Njihova
planeta je mrtva, dok su druge planete za njih
nedostupne. Došli su do one tačke u Matrixu, gde ih
ona menja kao rasu, prvo ih ukine i zatim ih
preobrazi. Oni to ne žele, jer se boje toga.
A: Ja još uvek ne razumem kako mogu da rade bilo
šta! Kako ne mogu da ih otkriju?
D: Jer oni upravljaju svime, ko ih tada može otkriti.
Bilo ko da ih otkrije i pokuša nešto da kaže odmah
ga proglase za šarlatana, budalu ili ludaka, da želi
zlo i tako ga odmah obeleže. Voñe iz senke su
ugradile u nas savršene programe za manipulaciju i
za upravljanje osećajima. Kažu nam kako treba da
razmišljamo, u šta da verujemo, kako da reagujemo,
šta da jedemo, pijemo, šta da slušamo. Bez izuzetka
sve je uprogramirano. Sve je sračunato i
sprovedeno. Ništa nisu zaboravili. Razmisli samo,
kada naučnik otkrije nešto što im ne odgovara,
odmah njih stotinu skoče da to opovrgnu, ali ako se
otkrije nešto što im odgovara tada se odmah nañe
na stotine "naučnika" da ga podrže. U stvari još uvek
postoje takvi ljudi, koji se ne mogu uveriti u to, koji
još veruju u dobro i smeju to da iskažu. Ove ljude ili
izoluju ili ih ismevaju, obeleže ih ili odstranjuju
nesrećnim slučajem, iznenadnom smrću ili ih sklone
"samoubistvom". Sve su sračunali do najsitnijih
detalja i nadziru da se ne desi ništa nepredviñeno.
A: Dobro, ali ako bi postojao jedan veći broj ljudi, koji
slično razmišljaju, tada ne bi mogli da urade što žele.
Ne mogu ubiti celo čovečanstvo! Valjda postoje
takve ličnosti koje poznaju sistem i smeju slobodno
da iskažu istinu.
D: Oni koji su u sistemu, oni poznaju istinu do
tančina i koji bi hteli da je iznesu, njih sklanjaju.
Znači ne predstvaljaju opasnost, a što se tiče mase
21
... Stvari stoje drugačije. Mi smo kontrolisani
hemijskim sredstvima i na mentalnom nivou i tako
mogu da upravljaju nama.
A: Hemijskim sredstvima?
D: Da. Sve što kupujete, hrana ili piće, lekovi, voda
kojom se umivamo, apsolutno sve je programirano.
A: Hoćeš li detaljnije objasniti?
D: Svako hemijsko sredstvo koje se dodaje hrani ili
vodi, sredstva za konzervisanje, razni dodaci, lekovi,
specijalno su razvijeni da bi ljudi reagovali na
odreñene stimulacije ili ne, zavisno od toga šta
treba.
A: Ali lekovi spašavaju tolike živote!
D: Da, poneki. Dok su drugi isključivo zato razvijeni,
da se ljudi udalje od Prvobitnog Izvora.
A: Valjda, ali jako je teško povući granicu, šta da
radimo sa antibioticima, biti bez vakcina...
D: Vakcina je najveća prevara. Ona napada imuni
sistem. Ja sam se jako loše osećao posle poslednje
vakcine, na koju sam prisiljen. Jasno sam video
kako su u moj organizam uneli mikrobe i kako su oni
napali moje čakre, destabilizujući ih, da bi zatim celo
moje telo reagovalo, drhtalo, negativno utičući na
sistem sa unutrašnjim lučenjem i na sve žlezde.
A: Da, ali lekovi deluju i povoljno!
D: Da, ali možemo živeti i bez njih. Lekovi u stvari
više štete nego što pomažu. Bolest je samo jedan
znak, jedna opomena, da nešto loše radimo. Možda
tamo gde si ne valja vazduh, zagañen je, hrana ti ne
odgovara, ili su ti možda loše misli i pogrešna
osećanja. Umesto da uzimaš pilule, morao bi da
razmotriš ove činjenice. Pilule ti, kako ih ja vidim, ne
čine ništa drugo, samo prigušuju simptome, ali ne
prodiru do suštine, do uzročnika. U onom trenutku,
kada progutaš jednu tabletu, ona se raspadne u
organizmu, i pretvara se u energiju. Ova energija se
razlikuje od prirodne i zavisi od sastavnih delova
tablete. Čim dospe u organizam, podešava
izlučevine u organizmu, povećava ih ili smanjuje.
Organizam bi to mnogo tačnije znao da reguliše, ako
bi se odstranili uzroci bolesti.
A: Valjda, ali otkriće protivotrova bilo je fantastično.
D: Da, ali u stvari na taj način se upravlja
organizmom. Što više antibiotika popijemo,
organizam se više brani, podešava sebe, dostižući
tu tačku kada više ne odgovara. Bakterije i virusi su
deo našeg života, isto kao i same planete. Jer od
samog početka mi smo bili zajedno sa njima.
Moramo ih prihvatiti. U stvari naš organizam to
poznaje. Zna da je sve izračunato.
A:Gde su sada Anunaki, za koje tvrdiš da upravljaju
nama?
D:Oni žive zajedno sa nama. Skriveni su od našeg
pogleda isto kao i od povremenih osećanja. Možemo
reći, da oni žive u jednoj drugoj dimenziji, ali sada su
tu meñu nama. Oni su aktivni učesnici našeg života.
Meñu nama su i svakodnevno se srećemo sa njima,
ali mi ne učestvujemo u njihovom životu.
A: Ali konkretno gde su oni.
D: Oni imaju ogromne podzemne baze, takoreći
gradove. Oni žive tamo, ali se zadržavaju i na
površini zemlje. Žive meñu nama i srećemo se sa
njima, ali ih ne prepoznajemo.
A: Odnosno ne vidimo ih?
D: Ne nisu nevidljivi, ali imaju energetsko polje oko
sebe, uz čiju pomoć imaju izgled kakav god požele.
To je razlog što su za nas neprepoznatljivi.
A: Kako se brane?
D: Umom.
A: Ne koriste mašine, jer mentalna snaga im je
mnogo viša od čovečije, njima je to neka vrsta igre.
Oni nam prikazuju jednu sliku, neku vrstu projekcije,
bez naprezanja.
A: I tako saobraćaju slobodno meñu nama?
D:Ne samo što saobraćaju, već nas i vode, čak šta
više možda i žive sa nama u istom domaćinstvu.
Nekada su nam šefovi ili čak i životni partneri,
drugari...
A: Dakle možeš da se oženiš sa jednim Anunakijem,
a da to ne znaš?
D: Moguće je, ali je to obično isključeno, jer se ne
mešaju van svoje rase.
A: Čak ni sa nosiocima njihovog DNK?
D: Samo u odreñenim slučajevima. Kada odluče da
je potrebno da se krvna linija osveži, tada prihvataju
ličnosti van njihove rase, ali veoma su obazrivi, tek
posle temeljnih ispitivanja.
A: Kakvih ispitivanja?
D: Genealoško, lično, astrološka obeležja i mnoge
druge...
A: Astrološka obeležja?
D: Da i to prvenstveno. Znaju da uticaj planeta ima
veoma važnu ulogu u ličnosti osobe. Inače je
astrologija najstarija nauka. U njoj je skriveno i
skupljeno svo znanje Univerzuma.
A: Nisam znala da je tako važna.
D: Ni ne smemo da znamo.Rekli su da su astrolozi
čarobnjaci, da su poreklom od ñavola. Meñutim,
kako nas ova etiketiranja više ne dotiču, onda su
rekli da je to samo gubljenje vremena.
A: Zašto?
D: Jer pomoću astrologije možeš da se usaglasiš sa
Univerzumom. Biti u saglasju sa nebeskim telima
znači da si u saglasnosti sa stvaranjem. Na
podsvesnom nivou, na sve nas utiče sunce, mesec i
sve planete. Zemlja je jedan ogroman magnet, koji
obrćući se oko svoje ose stvara jedno magnetno
polje. Ovo magnetno polje ima važnu ulogu i uticaj
na život na zemlji. Postoje kosmički ciklusi,
pulsiranje sunca, elektromagnetne pojave, magnetni
vetrovi.
Ljudi bi trebali da obrate pažnju na takve stvari.
Postoje razni ciklusi: za žetvu žita, berbu grožña, za
odreñene radove u odreñeno vreme, za rañanje
dece i suprotno svemu tome. Postoje kobni ciklusi,
sve ima svog smisla. Ništa se ne dešava slučajno.
A: Ali ne razumem. Zašto bi skrivali to i njima bi bilo
korisno.
22
D: Ne, ne bi bilo korisno, jer bi tada i ljudi shvatali
smisao života. Ako bi živeli svesno, tada bi i ljudima
bile dostupne neiscrpne rezerve Matrixa. Izlečili bi se
koristeći kosmičke energije. Obrañivali bi zemljište u
najoptimalnije vreme i to bi dovelo do obilnog roda,
do bogatstva. Ne bi se koristili pesticidi, jer bi bilo
lakše uništavati štetočine nekim biljkama ubranim u
skladu sa ciklusima meseca. Ako bi pratili nebeska
tela, deca bi bila zdravija, sposobnija za život, bila bi
bolja. Na svet bi došla sa različitim zadacima ali i sa
sličnijim i zdravijim telima.
A: Kako se mogu oterati štetočine raznim biljkama?
D: Da, moguće je. Na taj način što odreñene vrste
sadiš izmeñu korisnih biljaka, kao što su zeleniši i
žitarice ili ih zalivaš rastvorom odreñenih biljaka.
Bliže je stvarnosti da zasadiš biljku nego da ih
uništavaš.
A: Daj jedan primer za takvu biljku.
D: Neven ili kadifica. Štiti leje sa zelenišem, čak šta
više i maline kao i jagode od štetočina. Rekao sam i
svojoj baki koja u početku nije htela da veruje, ali
kasnije se uverila da sam bio u pravu. Nisu imali više
problema sa jagodama.
A: Ali šta to radi kadifica? Kako utiče na štetočine?
D: Izdvaja takvu supstancu, koja otera štetočine, kao
i jednu specijalnu energiju koja štiti biljke stupajući u
vezu sa energetskim poljem štetočine i primora je da
napusti to mesto. U stvari kadifica samu sebe štiti na
taj način, ali korisna je i okolnim biljkama.
A: Postoje li mnoge vrste takvih biljaka i cveća?
D: Da, u suštini sve biljke su korisne za nešto. Ništa
nije suvišno. Čak šta više i ljudi mogu sami sebe da
leče. Meñutim potrebno je uzeti u obzir dva činioca:
astralni period kada se bere biljka i ličnost koja bere
tu biljku.
A: I to ima uticaja?
D: Da, jer u odreñenim vremenskim periodima imaju
maksimalnu uticajnu vrednost i veoma je bitno
duševno stanje onoga ko bere biljke. Jer je on taj
koji prvi stavlja svoje ruke na biljku i preuzima ili
menja energetsko stanje.
A: Nisam znala!
D: Ličnost, koja bere mora biti zdrava, mirna i
uravnotežena. To je veoma bitno.
A: Tako je, ali ove stvari su nepoznate.
D: Biljke su isto živa bića, čarobne su, dobre. One su
zato tu, da su nam na ispomoći i da nam pomažu.
Nažalost mi ih sečemo, uništavamo, ubijamo.
da bi ih zatim bacili, isto kao i jelke. Kada bi čula
kako drveće vrišti kada ga seku! Džabe! Niko ih ne
čuje!
A: Ali rekao si da ti se sviña Božić!
D: Da, jako mi se sviña, ali kao doživljaj, osećaj,
frekvencija. Moja je sreća, da je moja majka još
ranije kupila jednu veštačku jelku. Jako je lepa,
svakako je bitna misao. Ne verujem da bih mogao
opstati kod kuće sa jednim mrtvim drvetom i još da
se radujem tome! Inače ljudi imaju sposobnost da
unište planetu i još da se raduju tome!
A: Odnosno?
D: Odnosno, mi ubijamo planetu, praznimo njene
rezerve i još smo zadovoljni.
A: Dobro onda ćemo stati.
Posle Davidovog odlaska sam nekoliko minuta samo
sedela i razmišljala, pokušavala sam da razumem
informacije. Sećam se da sam čitala u knjizi Davida
Icaka: U Višoj Tajni, o prevoñenju glinenih ploča
Sumera, koje su otkrivene 1850-te oko 400 km
daleko od Bagdada. Tekst je preveo Zaharije Štićin,
jedan poznati istraživač, istoričar, lingvista i pisac.
On tvrdi da ploče sadrže podatke o jednoj višoj vrsti,
prema ploči nazvani AN:UNNAK:KI koji su dospeli u
Sumeriju a došli su sa jedne planete nazvanu Nibiru.
Štićin tvrdi o ovoj planeti, da ima period obrtanja od
3600 godina, što počinje izmeñu Jupitera i Marsa i
proteže se dalje od Plutona, daleko u svemir. Ploče
sa neverovatnom tačnošću prikazuju naš sunčani
sistem sa planetama, dajući tačne podatke o veličini
kao i o njihovoj putanji.
Štićin kaže, da su ovi Anunaki stigli pre 450.000
godina na zemlju, tražeći zlato. Sleteli su negde na
teritoriju današnje Afrike, da bi eksploatisali
podzemna bogatstva. U početku su u rudnicima
radili samo Anunaki, ali su se pobunili i tada je elita
donela odluku da će stvoriti jednu hibridnu rasu,
koja je sposobna za rad. Pokušavali su na više
načina, ali na kraju su ostali kod današnjeg oblika
čoveka. Ploče opisuju, da su stvorene i takve
genealoške linije, koje su u njihovo ime upravljale,
čak je ispričao i to kako su stvorena kraljevstva.
Vredno je pomena, da razvoj ljudske rase potvrñuje,
da je naša rasa pre 200.000 godina prošla kroz
jednu formu usavršavanja. Homo erectus odjednom
je postao homo sapiens da bi posle 350.000 godina
dobio jedan novi impuls. Možda treba malo razmisliti
o izjavi princeze Dajane, koja je prema Davidu Icaku
rekla jednoj svojoj drugarici, da engleska kraljevska
porodica potiče od stranaca koji su kao gmizavci i
čak šta više imaju i svoj svemirski brod. Jedna
interesantna stvar: Pogledajmo samo crte lica
trenutnog predsednika EU. Izgleda kao jedan od
Bogova sa glinenih ploča! Na ovu listu mogli bi
staviti još mnogo njih. prim. prev.
Da se pretvore u homo sapiens, u današnjeg
čoveka. Koji su bili razlozi ovih razvojnih perioda, to
ne zna niko i nemoguće je objasniti kako se desilo.
Šta više, naučna istraživanja potvrñuju, da svi
imamo poreklo od jedne pramajke koja je živela u
Africi pre 140 - 300.000 godina.
VIII.
A: Prekinuli smo kod uništavanja planete. Šta si hteo
da nam kažeš?
D: Razmisli samo o tome šta bi se desilo, kada bi
mikrobi, koji žive u našem telu, uzeli kap naše krvi i
koristili je u svojim automobilima. Kada bi uzeli parče
kosti da sa ponosom stave na svoju ruku ili nam
odsekli malo kose da je poklone kada idu kod
23
nekoga u posetu, da bi je zatim bacili. To mi otprilike
radimo sada sa zemljom. Mučimo je, osakaćujemo,
seckamo, gnjavimo, i sve to u ime nauke, razvoja,
dobrobiti. To smo mi preuzeli od Anunakia, da
upropastimo i uništimo zemlju u interesu mineralnih
bogatstava. To smo jako dobro naučili.
A: Ali ako ih ne bi iskoristili, šta bi radili, čime bi
obavljali transport, čime bi se grejali, šta bi jeli?
D: To sve može da se učini svojim umom,
jednostavno našom voljom.
A: U redu, ali nas niko nije učio tome. Zašto to ne
uče u školama?
D: Jer su i škole pod istom kontrolom. Okultne
organizacije su imale za cilj da destabilizuju školski
sistem, što su uspešno i učinile. Učenje je
zasnovano
na racionalnom i logičnom umu i
razmišljanju. Podaci su tako rasporeñeni, da unište
svaki trag intuiciji ili pristup Matrixu. Učitelji, svojim
uputstvima pretvaraju decu u robote, kojima je
zabranjeno ispoljavanje slobodne volje. Čak i roditelji
učestvuju u tome. Koliko puta si čula od
odraslih...moraš da učiš, moraš da paziš na
nastavnika, ako to kaže i knjiga onda je to tačno...ja
nikada nisam umirao od dosade u školi!...
Zahvaljujući učenju sam postao to što sam... To su
slogani, kojima vi odrasli napadate nas decu. Šta
misliš zašto se današnja deca ne ineresuju,
dosañuju se do smrti u zabavištu i zašto neće tamo
da idu. Zašto moraju da uče to što znaju da nije
istina?
A: Dobro, ali ne možemo da ostanemo kod kuće, jer
tada bi bili nepismeni!
D: Ne treba da ostanemo kod kuće, samo
jednostavno, vi odrasli bi trebali da promenite
sistem. Treba hteti da se to desi, tada će sigurno i
biti dostupno.
A: Nemoj reći da nema korisnih predmeta...kao što
je istorija, biologija.
D: Bili bi korisni, kada bi informacije bile istinite. Šta
sam naučio u školi? Njihovu istinu! Šta ste učili vi?
Njihovu istinu! Šta radite sada vi?
Radite za njih! Šta ćemo postati i mi ako se stvari ne
promene?
Radićemo za njih. To je jedan čarobni krug, iz kojeg
mi deca ne možemo da izadjemo. Džabe mi
osećamo da to nije dobro, ali zbog vas ne možemo
da istupimo. Vi ste ti koji to prihvatate, gutate priče,
zbog lenjosti, komocije.
Zbog straha ili jednostavno zbog toga što ste
zadovoljni svojim životom. Ako imaš sve, zašto bi
trebalo da želiš više?
A: To nije baš tako. Mi smo preuzeli sistem i nosimo
ga dalje...
D: Vi ste preuzeli jedan takav sistem, koji nikada nije
bio odgovarajući, a ipak silite to i dalje. Vi ste krivi za
to!
A: Ali šta možemo da učinimo?
D: Da želite promene. Da aktivno učestvujete u
tome. Da ih otkrijete i celom svetu pokažete.
A: Koga?
D: Anunake.
A: Ali kako, kada ih ne vidimo?
D: Poželite da ih vidite i videćete ih! U stvari postoje
već ljudi, koji ih vide kao ja. Oni su meñu nama,
pripadaju našim životima. Ja sam suviše mali, da me
uzmu ozbiljno. Oni odrasli koji to vide, ne govore jer
se boje drugih.
A: I šta sada treba da činimo?
D: Oni koji vide neka progovore. Neka pokažu
prstom na njih. Viñenje je poklon Stvoritelja. Treba to
koristiti.
A: Zašto neki vide sebe, a drugi ne?
D: Oni koji vide, mogu to da učine, jer imaju jaču
vezu sa Matrixom. Ovo se ostvaruje vezom višeg ja i
tela i osvešćavanjem te veze. Kada informacija
može slobodno da struji izmeñu dve strukture, gde
nas tok može svesno odvesti, tada energija na svim
nivoima postaje vidljiva i ništa ne ostaje skriveno.
A: A oni koji ne raspolažu ovom sposobnošću?
D: Oni je mogu aktivirati, mogu vežbati komunikaciju
i tada se ovaj poklon pojavi i postaješ svestan.
A: Kako?
D: Kao što sam rekao, sve zavisi od volje, govora,
misli ili od jedne vibracije. Kad na nešto pomisliš,
tada se to preobraća u misaono-energetsku-formu i
stupa u vezu sa jednim segmentom Matrixa, koji
dozvoljava da se ta želja pretvori u stvarnost. To je
kao kada zasadiš jedno seme i čekaš da izraste, da
uzbereš plod. U stvari, čovečanstvo sada ima
mnogo veću stvaralačku moć nego što je imalo
ikada.
A: Dobro, ali konkretno, kako možemo ovo više
viñenje da razvijemo? Mislim da misliš na treće oko.
D: Možemo to nazvati i trećim okom, ali to je prvo a
ne treće, jer informacije koje dolaze od njega treba
da nam budu osnova. To što vidimo našim fizičkim
očima to je refleksija naše stvarnosti. To što Anunaki
reflektuju i sa tim upravljaju.
A: Konkretno, postoji li neka tehnika ili neki
postupak, postoje li neki koraci koje treba da sledimo
D: Naravno. Prvo ljudi moraju da ponovo uspostave
vezu izmeñu uma i višeg Ja.
A: Šta ti nazivaš višem Ja?
To je istina. Savršena potpuna spoznaja, koja je
duboko u nama skrivena. To je direktna veza sa
Matrixom, kojom svako ljudsko biće raspolaže. Koja
je jako zamagljena zbog postojeće interferencije.
A: Kakve interferencije?
D: Anunaki ne žele da čovečanstvo spozna istinu.
Zato pored pogrešnih informacija ljude truju i
hemijskim sredstvima, čiji je cilj da postanemo
ravnodušni. Ova hemijska sredstva napadaju
hipotalamus, njega napadaju i blokiraju. Hipotalamus
je veoma važan deo ljudskog organizma. Na primer,
timus je žlezda koju ako svesno aktiviramo,
produžavamo naš život. Inače svaka žlezda ima
drugi zadatak, ali svaka se može podešavati ako bi
24
čovek dobio direktne informacije iz Matrixa, a ne iz
donjeg polja Zemlje.
A: Šta je u donjem polju Zemlje?
D: Mi odatle dobijamo informacije, zahvaljujući ovim
veštačkim blokadama. U donjem polju Zemlje mogu
se naći svi oblici niske energetske forme misli.
Anunaki su tu smestili sve što se odnosi na loše,
strah, mržnju, paniku, fobije, smrt i još mnogo što
šta. Mi se hranimo svim tim, jer nam je samo to
dostupno.
A: Ali mi imamo i lepe misli...
D: Da, ali one dolaze iz polja Matrixa.
A: Gde se mogu naći ova donja polja?
D: Oko zemlje. Cela zemlja je obuhvaćena time. Sve
što dolazi kao informacija dolazi odatle, samo malo
informacija dolazi iz Matrixa.
A: Kako možemo doći do Matrixa?
D: Ostvarite vezu izmeñu višega Ja i uma.
A: Kako?
D: Reći ću ti jedan primer. Kada želim da dobijem
odgovor na neko pitanje i ako mi Aghton ne
odgovara, zatvorim svoje oči stojeći i pomislim, da
se povežem sa Matrixom, da bi saznao istinu. To
radim i kažem, ako je odgovor da, neka se tada
moje telo nagne napred, a ako je ne, neka se moje
telo nagne nazad. Veoma jednostavno.
A: I odgovor je uvek istina?
D: Uvek. Pokušaj i ti. Možeš početi sa onim
pitanjima, na koje znaš odgovor. Meñutim moraš
paziti da odgovore ne daš ti i to svesno. Moraš da se
iznenadiš odgovoru. Postavi pitanje kao da ništa ne
znaš.
A: Predpostavljam da ću ovaj zadatak prevazići, šta
još treba da uradim?
D: Aghton kaže, da ti pokažem jedan postupak.
Smestiš se na jedno mesto gde te niko ne
uznemirava, gde ti niko neće smetati, može to biti i
krevet pre spavanja. Na početku treba da kažeš telu,
da na prirodan način, bez muke, odstrani sve
otrovne materije, koje su skupljene u njemu. U stvari
to bi trebalo da činiš svaki dan. Jako je korisno.
Zatim počni da moliš svoje više Ja, da stupi u vezu
sa tobom.
Jedno lično mišljenje: još jako davno, još pre doba
interneta sam čuo da su timus nekada davno stranci
smanjili zato da bi ograničili razvoj telepatskih i
drugih osobina. To su sprovele one snage koje su
čovečanstvo želele da dovedu u ropstvo.
A: I kako se ispoljava ova veza.
D: Kada razgovaram sa mojim višem Ja, snagom
misli odem na jedno specijalno mesto. Pomislim da
sam na Inuaki. Imam jedno omiljeno mesto pored
drveta. Odatle mogu da vidim more. Ti tamo možeš
da odeš u mislima ili bilo gde, gde bi volela da
budeš. Gde ti se sviña.
A: Predpostavimo da mi se sviña pored jednog
vodopada.
D: Odeš tamo. Prvo pogledaš u vodu i na sve što je
oko nje. Pokušaš da osetiš miris mesta, zatim
dodirneš vodu i osetiš je. Imenuješ to mesto za tvoje
Tajno Mesto. Na taj način tu niko ne može da udje.
Biće sveto. Zatim pokušaš da osvestiš svoje više
biće, svoje više Ja. Na početku ćeš osetiti ogromnu
ljubav, toliku, da ćeš osećati da ne može da stane u
tebe, u tvoje telo, zatim jedno olakšanje, osetićeš
mir. Kada si dostigla ova stanja, pokušaćeš da
kažeš Matrixu. Reci mu šta bi volela. Moraš da znaš
da će se ostvariti samo želje vezane za tebe. Ne
možeš tražiti od tvog višeg Ja da izleči tvoju babu.
Možeš da ga upitaš zašto je bolesna. Možeš da
ostvariš samo takve programe koji se odnose na
tebe. Ništa drugo.
A: Konkretno, recimo, volela bih da vidim svoju
istinu. Šta treba da pitam?
D: Volela bih da saznam istinu, samo toliko, ništa
više. Tvoje Ja će znati šta treba da uradi. Meñutim,
ono će ti davati istinu samo u detaljima, jer ljudski
um ne bi mogao da podnese toliko informacija
odjednom.
A: Ako želim da sam dobro, zdrava?
D: Želela bih da ozdravim. Vezano za bolest, tvoje
više ja će ti pokazati zašto si bolesna. Samo tada
možeš ozdraviti ako shvatiš i otkloniš uzrok bolesti.
A: Kako mi to pokazuje?
D: Možda odjednom, kao neki film u tvojoj glavi, ili će
ti poslati poruku u tvoj um, ili ćeš imati snove. Moraš
znati, ako ne ostaneš dosledna onom što ti kaže,
tada nećeš imati šanse da ozdraviš.
A: Ali ako je to jedna karmička bolest?
D: Tada će ti pokazati na taj način da razumeš.
Sada živimo u takvom vremenu kada možemo
otkloniti probleme iz prošlosti. Suština je, da treba da
želiš.
A: A ako želim da vidim Anunakije?
D: Kažeš da bi volela da vidiš Anunakije. Kao što
sam ti već rekao, prvo moraš da se očistiš od
hemikalija, koje sprečavaju tvoj hipotalamus da
funkcioniše kako treba.
A: Koji su to toksini?
D: Ima ih bezbroj. Vidim ih u osvežavajućim pićima,
u hrani... ali najotrovniji su u pasti za zube. Pametno
je postavljeno, jer vi terate decu da operu zube pre
leganja u krevet. To ostaje u telu i celu noć ima
svoje dejstvo.
A: Na koju hemikaliju misliš?
D: Na fluor.
A: Ali to je zdravo za zube!
D: Nema nikakvog uticaja na zube. To daju da bi
sprečili funkciju hipotalamusa. To znam sasvim
sigurno. Ali bio sam primoran da ga koristim.
A: I misliš da je otrovan?
D: Sto posto.
A: Ali šta je cilj tom masovnom trovanju?
D: Prvenstveno se odnosi na roñene posle 1960., jer
tada je čakra same Zemlje počela da se čisti. Tada
su počela da se inkarniraju razvijenija bića. Postojala
su i dotle, ali tada masovno, izmeñu 1960 i 1996-te.
Novo pridošli su sposobni za neke paranormalne
25
stvari i da ih razvijaju. Neka ostane meñu nama, ne
znam zašto to zovete tako, jer to su sasvim
normalne stvari. Ovo predstavlja veliku opasnost za
Anunakije, jer se od njih ne mogu sakriti. Zato su
počeli da eksperimentišu i došli su do saznanja, da
je najbolji način da se spreče ovi dogañaji, delovanje
putem hemijskih sredstava. Kako nisu uspeli da
ubede celokupno stanovništvo da uzimaju lekove,
morali su da izmisle nešto novo, trovanje hranom.
Jako je jednostavno. Zar ne primećuješ kako
koncentracija ovih materija sve više raste iz godine u
godinu?
A: Ne.
D: Jer si već navikla i to ti ne smeta. Njihova
nesreća, ali ujedno i naša je da neće imati šta da
rade sa ovim hemikalijama i zato su izmislili druge
instrumente.
Mnogo
jače,
kojima
stvaraju
interferenciju izmeñu nas i Matrixa.
A: Kakve instrumente?
D: Releje, mobilne telefone, energetske bombe, i
gama zrake.
A: Ne verujem.
D: Zašto?
A: Ako umremo, šta će oni raditi?
D: Mi nećemo umreti. Sve više umiru, ali nikada
neće svo stanovništvo. Oni koji ostanu, biće njihovi
robovi. Kao žive lutke. To je to što bi oni voleli, ali
znam zasigurno, da se neće tako desiti.
A: Šta će se desiti?
D:Biće dobro i lepo. Jer trenutno baš Matrix radi na
tome da se Zemlja podesi. Imaćemo probleme, kako
na površini tako i u vazduhu, ili zbog vremenskih
prilika ili ekonomskih.
A: Znam već si mi rekao. Da nabavimo
poljoprivredna
sredstva,
semena...kuće
sa
okućnicom...
D: Da, to bi bilo dobro.
A: Možemo staviti novac u rezervu i po potrebi ga
uzeti.
D: Ubrzo će bankarski sistem pasti. Svuda. Novac
više neće imati vrednost.
A: Kako to misliš ubrzo?
D: Negde 2009-te ili početkom 2010-te.
A: Tako brzo?
D: Da. Što pre to bolje, jer Zemlja mora da se očisti
od ovih frekvencija i od svega što se može nazvati
ekonomskom manipulacijom. Suviše dugo smo bili
pod stegom Anunakia.
A: Šta ćemo jesti?
D: To što imamo, što sami proizvedemo. Moramo
imati male rezerve hrane, dobro je to znati.
A: Ne zvuči baš nešto dobro!
D: Jako je dobro. Ja lično jedva čekam da proñe
2012-ta. U stvari posle februara 2013-te sve će se
stabilizovati i započeti jedno novo doba. Doba
Zemlje i njenih stanovnika. Biće to doba mira. Treba
da znaš, da su Zemljani dobri. Svako ko nosi DNK
Inuakija je nešto posebno. Skoro svako će ići dalje.
A: Ali koliko ih je?
D: Jako mnogo. Ne mogu da ih prebrojim, ali ih
vidim na ulici. Prepoznajem ih kao moje roñake,
braću i sestre. Rumunija je jako čista sa ovog
aspekta. Tu ima jako malo Anunaki krvi. Ima je, ali
jako malo.
A: Kako ih prepoznaješ?
D: One koje volim prepoznajem po njihovim
vibracijama. Pogledam ih i znam. To možeš i ti da
uradiš.
A: A negativni?
D: Pokušajmo sledeće! Pogledaj u oči osobe sa
kojom razgovaraš. Samo u oči. Nemoj gledati osmeh
ili gestove. Gledaj i upitaj, da li je Inuaki ili Anunaki.
Tvoje više Ja će ti odgovoriti.
A: Ako sam saznala da je Anunaki, šta tada da
radim?
D: Zamoli svoje Ja, da ti prikaže njegovu prirodu i
tada ćeš znati, šta treba da radiš da bi izbegla da
slušaš njihove savete i uputstva.
A: Oni znaju da su Anunaki?
D: Poneki da, ali većina njih ne. Znaju samo oni koji
su gore. Njima su objasnili i oni su prihvatili njihove
uslove, čak šta više svesno su učestvovali u
pokoravanju planete.
A: Da li možemo pomoći onima koji ne znaju?
D: Ne. Jer su oni skloni ka lošem. Sve to dolazi
odnekud iznutra. Šta misliš zašto postoje one
okultne finansijske zajednice, zašto se samo neki
upisuju u ta društva. Zašto samo neki hoće da
masovno nanesu štetu ljudima?
A: Šta će se desiti sa ovim ljudima?
D: Oni će ići sopstvenim putem. Ne možemo se
mešati u planove Matrixa
A: Ali ako ipak postoje ličnosti koje bi voleli da se
promene? Zašto da se njima ne pomogne da
ostanu?
D: Ne, jer nova energija ne dozvoljava i oni ne mogu
da odgovore ovim zahtevima. Jer su drugačije
grañe. Idu svojim putem.
A: Ja ipak ne mogu da poverujem, da svako ko ima
krv Anunakija pripada jednoj grupi. Mora da postoje
takvi ljudi koji ne pripadaju ni jednoj grupi.
D: Veruj mi, da ne postoje. To je nešto što se ne
može objasniti. Oni su prepoznatljivi po svojoj
frekvenciji iako nisu svesni zašto to rade, oni se
grupišu u organizacije.
A: Svako iz tih organizacija raspolaže Anunaki DNK
?
D: Ne. Prišli su i oni koji nemaju taj DNK. Njima će
se pružiti mogućnost da se promene.
A: Ali zašto misliš da su se priključili ovim grupama
ako njihovo Ja to ne oseća?
D: Možda iz radoznalosti, straha, ili iz želje da se
popnu na društvenoj lestvici, jer trenutno je to
najbolje. Možda su neki nasledili od roditelja, kojima
su prikazali nestvarnu stvarnost. Ima bezbroj
razloga.
A: I šta treba da učine da se prilagode novim
frekvencijama?
26
D: Ništa. To će odlučiti Matrix. Ako smetnje koje
nose sa sobom nisu tako opasne, tada će im se
dozvoliti da istupe iz segmenta Matrixa Anunakija.
Ako su njihove frekvencije neregularne i opasne,
tada je to... to je bila njihova odluka i sa tim će ići
dalje... nažalost!
A: Ali ja sam mislila, da će možda dobiti još jednu
šansu. Ne znaju!
D: Mi im ne možemo pomoći. Samo oni mogu to da
urade. Mogu da pitaju Matrix, ako su povezani sa
više Ja. Samo tako mogu da dobiju odgovor. Ako
nemaju pristup tada je to veliki problem. Ja ne znam
šta bih još mogao da uradim.
A: Reci mi samo, oni koji imaju veze sa ovim
organizacijama, a nemaju veze sa Anunakima... jel
njih ima mnogo?
D: Da.Ima ih više nego što bi trebalo.
A: I kod nas?
D: Da. Stvarno ima ih jako mnogo. Nažalost, ovde
će se desiti nešto neobično.
A: Da, rekao si.
A: Stanimo. Posle Davidovog odlaska uključila sam
kompjuter i ukucala fluor i vezu sa hipotalamusom i
iznenadila
se
količinom informacija. Najviše
podataka našla sam na sajtu www.fluoridealert.org.
Saznala sam da do 1990. nisu vršena nikakva
istraživanja kako fluor utiče na hipotalamus. Treba
da znamo da je hipotalamus jedna mala žlezda, koja
se nalazi izmeñu leve i desne moždane hemisfere.
Uloga mu je da proizvodi melatonin, koji kontroliše
rast.
Materija proizvedena od strane hipotalamusa je
izlučevina kojoj istraživači u zadnje vreme pridaju
sve veći značaj, posebno u sprečavanju smetnji sa
spavanjem. Ova materija je odgovorna za
održavanje perioda sna u toku dana i za održavanje
prirodnog ciklusa.Verovatno vrši
uticaj na
sprečavanje raznih obolenja od raka.
Pomaže u periodu puberteta i istovremeno štiti
organizam od slobodnih radikala, od njihovih štetnih
uticaja na ćelije. Prvi od istraživača koji je započeo
proučavanje bio dr.Jenifer Luke, sa engleskog
koledža Surrey, koji je dokazao da kao prvobitan cilj,
fluor ima napad na hipotalamus. Ukoliko se u
organizmu nalazi veća količina fluora, izaziva teške
poremećaje u funkcijama, u ranom detinjstvu dovodi
do simptoma puberteta i smanjuje u organizmu
odbrambenu moć protiv slobodnih radikala. Na istom
web sajtu možemo saznati da kod ploda dovodi do
genetske mutacije i uticajan je faktor za stvaranje
raka. Čitav niz proučavanja dokazuju da je fluor
odgovoran za rak kostiju. Naravno ova istraživanja
su još na početku, još su u stadijumu laboratorijskih
istraživanja. Šteta je što na ova istraživanja niko ne
obraća pažnju, kao i sve što im ne odgovara.
Pomislite samo na to šta bi značilo za industriju,
kada bi se dokazalo da je fluor otrovan! Za svaki
slučaj preporučujem Vam, da pročitate ove stranice.
Ima veoma interesantnih detalja. Saznala sam još i
to sa interneta, da hipotalamus pomaže živim
organizmima u prilagoñavanju na nove frekvencije
Zemlje. Nadolazim da je sve to nama dostupno. To
može bilo ko da pronañe, da pročita, da razume i
ako je potrebno neko ko će im skrenuti pažnju, neko
ko će ih protresti, ali zašto...
IX.
A: Možemo li danas da razgovaramo o nekim
metodama lečenja ili terapijama?
D: Da.
A: Možeš li reći nešto o lečenju raka?
D: Rak se stvara kada se ličnost suprotstavlja
Matrixu. Ako neko odbije zadatak sa kojim je poslat,
ako napusti karmički trag, tada organizam reaguje i
razvija rak. Može biti i donet, odnosno duša stiže sa
tim problemom, ali uvek postoji mogućnost izlečenja.
Treba da znaš da to nije kazna, baš nasuprot. To je
velika pomoć. Oni koji su dobili mogućnost da se
očiste od ove bolesti su jako dragi Stvoritelju.
A: Ovo je za mene već previše!
D: Ali zašto?
Zar ne bi volela da upozoriš svoje dete pre nego što
napravi nepopravljivu grešku, da bi zatim nekoliko
stotina godina muke čekalo? To radi i Matrix. Šalje ti
jednu poruku. Ako bi čovek uzeo u obzir poruku,
ispravio bi, očistio bi sebe od misli koje su suprotne
životu, od oblika ponašanja, energija i tada bi
ozdravio. Nažalost ovo nije poznato svima.
A: Dobro, ali daj jedan primer, kako treba postupiti.
D: Daj jedan konkretan problem, na koji misliš?
A: Imam jednog bolesnika, koji
ima tumor u
stomaku. Šta treba da uradi.
D: Prvenstveno treba da zna, da je i tumor jedan živi
entitet i ima specifičan način ispoljavanja. On je
dospeo u organizam preko programa koji je stvorio
bolesnik. Prvo što treba da uradi je da počne da
komunicira sa njim. Da počne da govori sa njim bez
osećaja besa, da se zahvali za dolazak, što je
razboleo njegovo telo, da je razumeo upozorenje i
znak opasnosti. Zatim iz temelja mora da promeni
način života i način razmišljanja. Neka odbije
negativne misli i druženje sa pesimistima, slušanje
tužnih priča, neka ne gleda takve emisije i filmove
koji raspolažu negativnim nabojem. Neka se hrani
svesno.
A: Kako svesno?
D: Da se pridržava dijete. Neka ne jede mast
životinjskog porekla ili hranu tretiranu hemikalijama.
Neka bude sve prirodno. Neka se umiva samo
prirodnim sapunima i neka izbegava hlor i fluor.
A: I koliko dugo to treba da radi?
D: Sve dok tumor ne nestane.
A: To je sve?
D: Ne. Kao što sam rekao tumor je jedan živi entitet.
Orzirom da je pozdravljen kod dolaska treba zamoliti
da ode i oprostiti se od njega. Da je razumeo poruku
i da će promeniti način života. Jako je bitno da se
promeni u stvarnosti. Jer drugačije neće imati šanse
27
da se oporavi. Neka stavi ruku tamo gde je tumor,
dok razgovara sa njim. Neka zamisli da iz desne
ruke emituje
ljubav, mir, tišinu i prihvatanje.
Paralelno sa tim neka zatraži oproštaj od Matrixa, i
neka zamoli za otklanjanje bilo kakve zbrke koju je
učinio. Najčešće Matrix odgovara na to. Poslaće
ideje, poslaće možda ljude i slike o nekim
dogañajima. Najčešće to znači da je problem tamo.
Sve što treba da radi je da promeni polaritet
delovanja i misli.
A: Možeš li mi objasniti detaljnije?
D: Kada se povežem sa Matrixom i pojavi se u mojoj
glavi komšija, sa kim sam se posvañao, tada ću
znati da treba sa njim da se pomirim. Treba da
pokušam da povratim harmoniju. Prvo zatražim
oproštaj od Matrixa i zamolim, da mi dozvoli da
izbrišem ovu zbrku. Zatim pokušam da stupim u
kontakt sa odgovarajućom ličnošću i da se pomirim
sa njom.
A: Dobro, ali ako ta osoba više ne živi tu, odselio se
negde i ne znam gde je?
D: Tada govorim sa Matrixom i svu moju ljubav,
harmoniju šaljem u mislima i zamolim ga da preda
toj ličnosti, bilo gde da je. To je kao kada se moliš za
svoje grehe, koji su stvarno smetnja. Matrix zna koji
su i odmah preduzima korake brišući iste.
A: Ako se ja obratim Matrixu za oproštaj, jer sam
ubila nekoga, Matrix će mi oprostiti?
D: Da.
A: I mogu ponovo to da učinim?
D: Mislio sam na oproštaj koji dolazi iz srca. Ponoviti
grešku i zatim moliti za oproštaj nije ništa drugo,
nego licemerstvo. Misliš li da Matrix ne pamti? To je
isto kao kada sebe pokušaš da prevariš.
A: Ali ubistvo je ubistvo. Zar Matrix oprašta to?
D: Ponekad smrt nekoga nije ista ubistvu. Može to
biti i poravnanje jedne postojeće zbrke. Tada čovek
već plaća gubljenjem svoje slobode na Zemlji, ali u
Matrixu to je brisanje jednog dela.
A: Ali predpostavimo, da smo ubili nekoga, što nije
karmičkog porekla, šta se dešava tada ako zatražim
oproštaj?
D: Ako molba dolazi stvarno iz srca, ako si se
pokajala tada Matrix to zabeleži za sebe. Stvorenu
zbrku možeš izbrisati samo jednim suprotnim delom.
To znači da će onaj koga si ubio u jednom drugom
životu ubiti tebe. Kada si dostigla tačku, gde treba da
plaćaš svojim životom, tada Matrix uzima u obzir da
li si se stvarno pokajala. Kada treba da plaćaš
smrću, tada to obično pretvara u lakšu nesreću, ili
ćeš imati neki problem, ali ostaješ u životu.
A: Dakle ako izgubim ruku ili nogu, to znači da sam
to zaslužila?
D: Naravno.
A: Oni kojima se presadi organ?
D: Njihov život spasava dužnik iz jednog drugog
života ili više života. Neke plemenite duše znaju, da
mora neko drag da se reinkarnira, da bi se mučio i
zlopatio zbog nečega. Tada traže svoje pravo, da se
vrate na zemlju da bi umrli i tako spasili tu osobu od
patnje. Ove veze su jako retke. Jer to je u stvari
povraćaj nekih dugova. Neki čovek umre dok drugi
na taj način dobije mogućnost da živi. Dakle onaj ko
žrtvuje sebe, brisao je svoj račun i može sada da
gleda svoj život u sledećoj reinkarnaciji.
A: Ima i takvih ljudi, koji su prošli kroz presañivanje
organa i kažu da imaju neke navike koje ranije nisu
imali. Dok drugi osećaju prisustvo nekog drugog,
prisustvo lica koje je dalo organ.Kako to
objašnjavaš?
D: Svaki predmet, stvar ili u našem slučaju organ
zadržava osobenosti lica koje je dalo organ. To je
zbog memorije ćelija, ćelija od kojih je organ
izgrañen. Treba da znaš da su ćelije isto živa bića
koja ne zavise jedni od drugih. One su memorisale
odreñene osobenosti ili želje lica koje je dalo organ.
Kada doñu u novo telo, tada ne rade ništa drugo već
ono na šta su naučene. Tako može da se objasni što
osoba počinje da radi odreñene stvari koje ranije
nije. Ovome se dodaje još i to, da donor na neki
način ostaje i dalje u vezi sa onim kome je dao
organ. To nije veza za ceo život, ali traje dotle, dok
biće koje je otišlo to smatra dobrim, sve dok se
organ nije u potpunosti integrisao u telo i um čoveka
koji ga je primio. To je neka vrsta pomoći.
A: Ali zašto samo neki to osećaju?
D: Svako mora da oseti, jer je biće donator stalno
prisutno, ali razlike se javljaju u svesnosti i u
prihvatanju. Postoje ličnosti, koje traže, koje istražuju
da bi saznale istinu, dok drugi to negiraju, da na to
misle. Odavde su poreklom neke prepreke, koje
sprečavaju bilo kakvu komunikaciju i vezu. Sve
zavisi od uma i od želje za Istinom.
A: Postoje meñutim lica, koja odbacuju ugrañene
organe.
D: Da. Njima su presadili takve organe, koji im nisu
namenjeni ili nisu uspeli da dodju u vezu i ostvare
energetsku i vibracionu vezu i tada telo ne prihvata
organ, kao da se nameće.
A: Šta možemo da učinimo da organizam prihvati
organ?
D: Treba da razgovaraju sa njim. Neka ga pozdrave
u novom telu, i neka mu se zahvale za pomoć. Neka
ga zamole da optimalno radi i da doñu u potpunu
harmoniju sa novim organom. Neka se zahvale
donoru za donetu žrtvu, neka zamole Matrix, da
otkloni smetnje zbog kojih pate. Toliko bi trebalo
učiniti... Znaš li šta ja ne razumem?
Zašto uopšte treba doći u tu situaciju? Zašto je
potrebno presañivanje organa? Čovek može da
ozdravi pre nego što doñe u tu situaciju.
A: Ali ti si rekao, da su neki problemi karmičkog
porekla...
D: Da, ali i oni se mogu rešiti na drugačiji način, bez
bola, takvim suprotnostima koje poništavaju one
misaono-energetske forme koje su osnove bolesti.
A: Odnosno?
28
D: Ako znaš, da si nekome u nekom drugom životu
naneo neko zlo i zbog toga moraš da patiš, zašto ne
bi pokušao da mu nešto dobro uradiš u ovom životu.
Da uravnotežiš naboj.
A: To bi bilo čarobno, ali ne znamo kome smo naneli
zlo.
D: Da, možemo to da saznamo. Bitno je da želiš i
tada će te život dovesti u situaciju kada možeš da
vratiš svoje dugove. Posebno sada u ovom periodu,
ljudi imaju tu šansu, da poprave sve. Svaka smetnja
se može otkloniti, ako to želiš iz čistog srca.
Najvažnije je meñutim, da svesno živimo. Da
pokušamo da više ne generalizujemo takve stvari.
Da ne stvaramo više takve misaono-energetskeforme koje čine osnovu svemu. Da ne činimo više
zlo, da shvatimo da smo svi povezani, da sve što
nas okružuje, pripada nama. Da moramo da
pomažemo i aktivno učestvujemo u tome da sve
doñe u ravnotežu, tada bi sve bilo savršeno.
A: Da, ali nekada i nenamerno činimo zlo...
D: Ne postoji tako nešto. Kako možeš nesvesno da
uradiš zlo kada imaš
mogućnost da vagaš...
sposobnost da razmišljaš. Bilo šta možeš da uradiš,
ali možeš i da odbiješ. Postoji mogućnost da odlučiš
na osnovu tvoje procene. Svako delo, akcija ili misao
koja šteti nekome, tu mislim na ljude, biljke, životinje,
čak i na Zemlju, ili bilo šta što je uništavanje, je delo
protiv Matrixa i stvara negativnu misaonoenergetsku formu, koja odlazi i stvara zbrku i
uglavnom ti se vraća.
A: Oni ne ostaju u Matrixu?
D: U početku ostaju u Matrixu i to posle dobijaš
nazad još u istom životu ili delimično kroz više
života, zavisno od veličine negativnog dela. Pošto
Zemlja podrazumeva
segmente Matrixa koji moraju biti što čistiji, zato se
stvorene energije vraćaju. To znači da se ljudi
moraju suočiti sa stvorenom energijom. Jer Matrix ih
ne prima. Zato se u životu javljaju razne prepreke,
nezgode ili nesreće. Time
plaćamo. Dobijamo
nazad sve što smo uradili, jer to zaslužujemo.
A: I to je dobro?
D: Naravno. To je jedna dodatna šansa za
napredovanje, inače bi morali čekati na jedan nov
život, da bi ostvarili harmoniju, a za to već nema
mogućnosti
A: To znači, da živimo našu poslednju inkarnaciju?
D: Ne. Ne živimo poslednju inkarnaciju, već
inkarnaciju u kojoj možemo promeniti karmu. I posle
skoka će duše dolaziti na Zemlju, ali će to biti samo
one, koje nisu pravile veliku zbrku u Matrixu. Zar ne
razumeš da Zemlja ide ka jednom novom
dobu...dobroj...spiritualnosti...prema dobu mira.
A: Kaži mi samo...koliko će vremena proći, da bude
sve kao na Inuaki?
D: Ne znam da procenim. Zavisi od razvoja
shvatanja ljudi. Zemlja će stvarno učiniti skok, to će
se desiti posle 2012-te...ali koliko će vremena proći
dok se ostvari harmonija, ne znam. U normalnim
prilikama dobro treba da doñe posle februara 2013,
da bi se do kraja godine sve stabilizovalo.
A: Znači da će posle 2012 godine, još jednu godinu
trajati stabilizacija ljudi i Zemlje?
D: Tako nekako...ali zavisi...
A: Odnosno?
D: Planeta Zemlja će na kraju 2012-te učiniti skok.
Oni koji ostaju, moraće da se preobraze kako u
mislima tako i delima. Ako neće biti spremni, tada
im neće uspeti, jer će polje Matrixa poslati jedan
impuls za čišćenje. To znači, da će se opet desiti
nešto, što će odabrati stanovništvo. Posle toga će
biti potpuni mir i tišina. Meñutim ako ljudi razumeju,
tada će se Matrix smiriti i sve će poteći u miru.
A: Kako će se odabrati stanovništvo?
D: Raznim kataklizmama i bolestima, konfliktima...
postoje mnoge metode za to. Bilo kako bilo nije
bitno.Bilo bi šteta da se nešto desi.
A: Dakle, sigurno je da će biti mir nezavisno od toga
šta ljudi misle ili rade posle 2013-te.
D: Kako ja vidim... da.
A: Hoćemo se mi još videti?
D: Ja sam dobio zadatak da se u ovoj godini deset
puta sretnem sa tobom. Toliko je uprogramirano.
Sigurno da ćemo se sresti i posle 2012-te.
A: Jel bi mi rekao zašto si mene odabrao?
D: Nisam te ja odabrao, poslat sam. U mom zadatku
je odreñeno da treba da se nañemo, da bi se mogla
ostvariti ova akcija.
A: Zašto baš ja?
D: Jer ti imaš potpuno čist DNK Inuakija. Imaš vezu
sa oba segmenta Matrixa, kako sa Inuak tako i sa
Zemljom. Ti si tačno takva kao ja.
A: Valjda, ali ja nisam svesna ovih stvari.
D: Nije ni potrebno. Programirano je bilo da se desi
vremenski, i desilo se. To je trebalo tako da se desi.
Od sada ćeš iz sopstvenih snaga dolaziti do
informacija. Treba da ih primeniš.
A: Primeniću ih...
D: Videćeš, da će ti
koristiti ove informacije,
Rumunija je jedno posebno mesto, ima svoju ulogu.
A: To si već rekao jednom davno. Kakvu misiju?
D: Odavde će krenuti spoznaja novih stvari. I odavde
će krenuti jedan takav čovek , koji će objasniti i
pomoći ljudima da postanu svesni svog poslanstva.
Njegov dolazak će biti najavljen.
A: Ko će ga najaviti?
D: Jedan muškarac.
A: Postoji taj muškarac.
D: Već odavno postoji. Ustvari sada je već star
čovek, ali tek nedavno je razumeo zašto je poslat.
On je već počeo da objavljuje ko će doći...
A: Kao Jovan Krstitelj?
D: Da jedna takva duša, koja nosi osobenosti
Jovana, i isto se tako i sada zove.
A: Jel ga svet poznaje, jesu li čuli o njemu?
D: Samo njih nekolicina, meñutim nije još došlo
vreme da mu čuju glas, da još nema mnogo...
A: On donosi vest o dolasku novog Mesija?
29
D: Da.
A: Odnosno o Isusu?
D: Koji dolazi kao biće koje će mnogo šta osvetliti,
jer raspolaže takvim osobinama kao Isus, ali da
budem iskren, on je pokraden, prevaren. Meñutim,
on nosi i druge osobine u sebi,osobine bića koja su
tu živela.
A: Misliš na one, koji su uvek širili veru?
D:Da, koji su otkrili istinu. Sve te osobine ima onaj
koji dolazi.
A: Ali on nije meñu njima? Još nije roñen?
D: On se neće roditi. Telo koje će preuzeti već
postoji, ali on još nije u njemu.
A: To znači da će stupiti u jedno telo koje već
postoji tu na Zemlji?
D: Da.
A: I to telo je u Rumuniji?
D: Da.
A: Da li bi mi rekao gde je?
D: Ne, jer ne znam ko je on. Samo Matrix sadrži tu
informaciju i naravno Stvoritelj.
Ja samo to znam, šta će se desiti. Rumunija je
odabrana za ovu ulogu. Zato će naša država biti u
velikoj meri zaštićena od dogañanja koja dolaze.
Rumuni će biti važni sa aspekta ispomoći u hrani.
Imaće i druge obaveze u novom svetu, ali ovo ne
mogu sada da kažem.
Bilo kako bilo mi živimo na jednom svetom mestu.
To čak i biljke znaju, pogledaj samo koliko lekovitih
biljaka imamo, koliko su raznovrsne. U stvari,
stvarno bi to trebali da cenimo. Čovek jednostavno
mora biti sposoban da se harmonizuje sa prirodom,
ali on to još nije razumeo. U svakom slučaju
činjenica je da sada, tu, živimo ta vremena i trebalo
bi da razmislimo o tome. Trebalo bi da shvatimo, da
je mogućnost razvoja naša šansa. Istovremeno se
može reći, da kada on dodje, da će stupiti u telo koje
mu je namenjeno, u svako naše telo.
A: Da li bi to objasnio?
D: U tom trenutku kada fizički bude tu na Zemlji,
njegova energija će prodreti u sve Vas, postajući
kompatibilna sa Vama. To je slično tome kao kada
nam neko daje plus energiju, svetlost ili neku
informaciju, da bi postali sposobni da se prilagodimo
novim koordinatama . Prodire u nas njegov dah i
postajemo na neki način drugačiji: postajemo bolji,
razvijeniji, razumniji. Shvatićemo da smo svi braća i
sestre i to ćemo i ispoljiti. Otprilike toliko. Voleo bih
da stanem.
A: Pre nego što završimo današnji razgovor volela
bih da te upitam još nešto?
D: Izvoli.
A:Hoćemo li znati da smo drugačiji?
Hoćemo li biti svesni toga?
D: Da. Matrix je već počeo da radi na tome. Već
neko vreme dobijamo više misaono-energetske forme.Ova poruka je predata sa ciljem da nam
podigne nivo frekvencija i energije. Da postanemo
sposobni da primimo ovaj nebeski dah. Neki već
osećaju to i počeli su da rade na sebi, dok drugi još
nisu razumeli zašto se osećaju drugačije, ali bez
obzira na to svako je izložen ovome dahu i
bombardovanju energija visoke frekvencije. Čak su i
Anunaki u istoj situaciji, sa tom razlikom, da to
doživljavaju kao veliku opasnost i zato se trude da
preduzmu odgovarajuće korake. Cilj svih ovih
promena je, da nas pripremi za prihvatanje višeg
energetskog naboja. Ova viša energija će biti
predata u celini i zato naš organizam mora da bude
u potpunosti usaglašen sa tim i spreman za prijem.
U tom trenutku, kada dobijemo tu energiju,
saznaćemo o čemu je reč i kakav smo čaroban
poklon dobili. To je tako, kao da je neko upalio svetlo
u našem umu, počinjemo drugačije da razumemo
stvari i najzad ćemo shvatiti Istinu.
A: Svako će podjednako dobiti tu energiju koja dolazi
iz Matrixa?
D: Da, ali će je svako primiti na različitom nivou. Neki
uopšte neće biti sposobni za to.
A: Zašto?
D: Jer su oni ti koji idu ka drugim nivoima. Matrix zna
za to i zato je sprečio da njima bude dostupna. Jer
bi im bilo štetno da se napune tom energijom. Oni
stoje na drugom nivou razvoja i moraju proći
drugačiji put. To bi značilo da ne bi odgovarali
novom segmentu Matrixa i bili bi odstranjeni i odatle,
čime bi bili blokirani u procesu reinkarnacije i trebali
bi da čekaju na jedan nov proces da im energije
postanu kompatibilne.
A: I to je loše?
D: Da, jer bi time usporili mogućnost bržeg razvoja.
Oni bi morali da ostanu na jednom mestu na
neodreñeno vreme. Ako idu sa grupom tada mogu
da uspeju da se istaknu i tako završe proces svojih
programa. Mogli bi da učine stvari koje bi im podigle
nivo frekvencija.
A: Hvala, da stanemo tu.
X.
Ovo je naš poslednji susret. Znaj da ćeš mi
nedostajati.
D: I ti meni, ali nemoj da zaboraviš da na mentalnom
nivou možemo da komuniciramo bilo kada to
poželimo.
A: Možda ti da, ali ja to još moram da učim.
D: Naravno da možemo, videćeš.
A: O čemu bi voleo danas da govoriš?
D: Voleo bih da govorim još o Anunakima.
A: Izvoli.
D: Oni doživljavaju najteži period svoga postojanja.
A: Zašto?
D: Jer znaju da će uskoro biti razotkriveni. Njihovo
vreme se približava kraju i učiniće sve samo da to
spreče. Znaju da ljudski um emituje takve frekvencije
koje menjaju prostor i vreme i utiču na vreme i tako
utiču i na Matrix. Zato će oni iskoristiti sve da bi
uticali na stanovništvo i stvorili takve misaono-
30
energetske -forme koje će bar za jedno vreme moći
da spreče promene.
A: Zar oni sami od sebe ne mogu da stvore te
blokirajuće energije?
D: Ne, jer to je poklon samo ljudskoj rasi. Mi smo
deca Matrixa i mi u potpunosti odgovaramo našem
segmentu. Oni su neka vrsta parazita. Samo mi
možemo da nadjemo i preobrazimo ili sprečimo. Oni
imaju samo tu mogućnost da nam šalju takve
energije koje nas čine obamrlim, tupim prema
informacijama koje dolaze iz Matrixa. Imaju
mogućnost da utiču na naše razmišljanje, da ga
menjaju, ali vezano za sudbinu Zemlje ne mogu
ništa da učine.
A: Kako hoće da utiču na nas?
D: Sa strahom. Oni su veliki majstori stvaranja
panike, straha, mržnje, i sve to u materijalnom svetu.
To utiče na tok naših misli i svi počinjemo da
postavljamo pitanja.
Počinjemo da istražujemo, da bi našli Istinu. Postoje
ljudi koji su već razumeli, šta se to dešava, ko smo,
odakle smo došli i kuda idemo. Njihovi glasovi
počinju da se čuju. Sve više se govori o 2012-toj, o
promeni polova, o raznim ekonomskim krizama o
globalnom otopljenju. Oni koji to čine iznose veoma
ozbiljne potvrde, ali uvek postoje i oni koji negiraju
takve informacije. Onosno počinju da manipulišu
pojmovima kataklizme, uništavanja i smrti. Sve što
bih želeo da kažem je da to sve tako treba da se
desi. Jer da bi se oslobodili, da bi išli dalje, moramo
promeniti stare navike. Moramo se osloboditi
spoznatih ograda i iz sveg srca moramo prihvatiti to
što će doći; svet mora da pati, ali to će biti patnja
kratkog daha. Inuaki je trebalo 100 godina da se
prilagodi novim frekvencijama. Nama će trebati
samo nekoliko godina prilagoñavanja. To je poklon
Matrixa.
A:Šta mi treba da radimo?
D: Da želimo promene. Treba da šaljemo prema
Matrixu one misaono-energetske-forme u kojima
molimo da se ovo desi. Što više ljudi se sjedini u
mislima,
A: Matrix neće uraditi ove promene ako mi aktivno
ne učestvujemo u tome?
D: Da, ali promene će biti bolnije i teže, jer Matrix
mora da odstrani sve neprijateljske energije da bi se
mogla uspostaviti ravnoteža. Samo posle toga, kada
su smetnje odstranjene iz polja segmenta Matrixa za
Zemlju može doći do harmonije. Meñutim, ako celo
čovečanstvo sarañuje, tada misaono-energetskeforme koje dospevaju u Matrix pomažu i Matrix to na
svoj način uzima u obzir, kao da ne postoje
neprijateljski činioci i odgovara smanjujući gubitke.
A: Shvataš li da je nemoguće celo čovečanstvo
navesti na to da podjednako razmišljaju?
D: Nije nemoguće. Svako ljudsko biće koje se
podredi novom vetru Matrixa, pomaže da snaga
raste, što eksponencijalno povećava broj aktivnih.
Kao što sam ti već rekao, nemoj zaboraviti da
odlučuje glas većine.
A: Još uvek ne razumem, zašto nas Anunaki ne
ostave na miru. Možda ćemo i njih prihvatiti?
D: Ne možemo ih prihvatiti, jer da smo ih stvarno
poznavali već bi ih davno oterali. Ako ih i prihvatimo,
ni tada ne mogu ostati, jer ne odgovaraju novim
frekvencijama na Zemlji. Sa druge strane ljudi će
najzad shvatiti da su sopstveni gospodari. Da su
sposobni sami da upravljaju, da su dosada bili robovi
svojih vlada, odreñenih porodica, da ne zavise od
nikoga i ničega. Sada je vreme da se probudimo i da
počnemo da osećamo da je potrebno da u svoje
ruke uzmemo svoje živote. Ne moramo više da
gutamo dnevne doze otrova, došlo je naše vreme.
To Anunaki ne mogu da prihvate.
A: Šta treba da uradimo?
D: Moramo da razumemo, da smo svi jednaki, da su
nam misli čarobne i to što želimo, to će se i desiti.
Svako treba da želi promene, treba da se mentalno
približimo onoj tački gde će Zemlja učiniti skok.
Treba da pomognemo da se razume svet, da
pozitivno razmišljamo, da aktivno učestvujemo u
ovom programu i u širenju tog programa.
A: Da, ali kako?
D: Da razgovaramo sa ljudima, sa onima koje
volimo, sa drugarima o promenama koje se bliže. Da
im objasnimo šta znači promena i zašto je potrebna.
Moramo da im pokažemo da ne postoji nikakva
opasnost, da se odvija nešto sasvim prirodno, jer u
prirodi sve ima svoju logiku. Da mi svi učestvujemo u
tome, u ovom nebeskom planu. Da ih podržimo u
tome da urade minimalne sigurnosne poteze, da se
što lakše prebrodi ovaj period promena. Otprilike
toliko treba da radimo.
A: Na kakve sigurnosne mere misliš?
D: U prvom redu, da se stvore odreñene, minimalne
rezervne količine hrane. Mislim na semena, alatke i
na sve što znači hranu i sigurnost. U drugom redu,
moramo da se pripremimo mentalno. Mnogo je lakše
proći jedan period nestašice, kada znaš da je to
prolazno i da te na kraju čeka nešto dobro. U
suprotnom, ako na nešto mislimo sa strahom, tada
će misaono-energetske-forme, koje mi stvaramo,
privući iste takve frekvencije i to će dovesti do toga
da ćemo biti izloženi svesno ili podsvesno, ogromnoj
količini negativnih informacija, koje će pokrenuti
procese uništavanja organizovanog života ili će duh
napustiti segment Matrixa za Zemlju. Nijedno nije
dobra mogućnost. Zašto bi trebalo jednu ovakvu
mogućnost da propustimo? Svaka duša je radila
milionima godina da bi dostigla ovo, bila bi ogromna
greška da se sada spotaknemo. Naš zadatak je da
probudimo čovečanstvo, da im kažemo, da
pokušamo da im objasnimo, da bar istražuju šire
informacije o ovome. Moramo shvatiti da je stvarnost
to što danas doživljavamo, da je to stvoreno sa naše
strane, našim mislima. Meñutim, to je skriveno od
nas, osakaćeno je. Istina je da smo mi ti koji smo to
31
učinili, jer su uticali na nas, ucenjivali nas, nasedali
smo na to, ali to ne smanjuje našu krivicu. Mi smo za
to jedini odgovorni. Došlo je vreme kada nam niko
neće oprostiti. Sve moramo da kažemo, šta mislimo,
u šta verujemo. Ovo saopštavamo svima meñu
nama. Nema više vremena za to da se skrivamo, da
mislimo na to šta će reći komšija, ako sazna u šta mi
verujemo. Treba da razmišljamo o tome šta će reći
komšija, ako smo mi znali šta će se desiti, a njemu
nismo kazali...
A: Ali ljudi će nas smatrati potpuno ludima...
D: I tada? Neka neki misle da smo ludi, drugi će se
pridružiti nama u ovoj zamisli, dok će treći tražiti
sopstvena rešenja... na to treba misliti, kolikom broju
ljudi češ pomoći, koliko ćeš ih spasiti, koliko njih će
promeniti mišljenje. Šta je bitnije, koliko njih te je
osudilo ili oni kojima si pomogao?
A: Logično oni kojima si pomogao. Ali šta možemo
konkretno da uradimo?
D: Prvenstveno, svakog dana treba da poželimo da
smo bolji i sve razmniji. Drugo, svakog dana posle
buñenja uradimo jednu kratku meditaciju kojom
pokušamo da udjemo u frekvencije ljubavi. To će
nam omogućiti da istupimo iz frekvencije Matrixa
mržnje. Svako veče, pre nego što zaspimo,
zamolimo Matrix da u toku spavanja stupimo u
neposrednu vezu sa njim. Tako ćemo
sami sebe spojiti, jedinstveno ćemo vibrirati sa
njegovim pulsom, da bi se menjali. Naše telo i um
proći će kroz radikalne promene, ali postepeno, što
će nas pripremiti na svim nivoima za predstojeće
promene. U trenutku kada planeta izvede skok,
bićemo tamo zajedno sa njim i probudićemo se
projektovani u jedan sasvim drugi svet, gde više
neće postojati strah, mržnja i materijalizam. Neće biti
ni Anunakija, jer oni ne mogu ići sa nama u ove više
frekvencije. Oni privremeno ostaju u jednom sasvim
drugom polju, u društvu onih koji liče na njih. Oni već
vide ovo i zato se boje.
To ih prisiljava da povećaju svoje energije i
informacije kojima nas napadaju.
A: Kako se ispoljavaju ovi napadi?
D:Na fizičkom polju. Prvenstveno nas bombarduju
manipulisanom hranom. Najviše korišćena hrana na
zemlji je hleb, a u brašno je najlakše ubaciti neke
"upotrebljive" stvari. Zatim vode veoma interesantne
ratove za vakcinisanje. Protiv takozvanih bolesti.
One koji otvoreno govore o ovome, ismevaju,
kažnjavaju ih, ograñuju se od njih. Imaju bezbroj
načina. Izdaju knjige, imaju svoje emisije na TV sa
ciljem da dokažu da odreñene teorije koje bi trebale
da su javne, proglašavaju lažnim. Na energetskom
nivou, svakog dana smo izloženi bombardovanju
takvim energijama koje blokiraju naše čakre,
posebno osećaj ljubavi. To nam onemogućava da
prihvatamo korisne energije poslate od Matrixa.
A: Kako nas bombarduju? Neprekidno?
D: Ja osećam napad dva puta dnevno. Jednom oko
ponoći i jednom oko podneva.
A: Koliko to traje?
D: Oko pola sata.
A: To se dešava globalno?
D: Da. Kako ja vidim, svakome šalju u to vreme
odreñene informacije. Hoću da vam kažem, kada je
kod nas ponoć i podne.
A: Kako čine to bombardovanje?
D: Pomoću odreñenih ureñaja, koji liče na obeliske.
Oni su od granita, ali unutrašnjost im je prazna. U
unutrašnjost stižu preko raznih podzemnih prolaza.
Tu smeštaju ogromne kristale, koji sadrže odreñene
programe. U odreñenim vremenskim periodima
Anunaki ulaze da bi proverili funkcionisanje,
menjajući programe i jačinu emitovanja.
A: Gde su ti obelisci? U unutrašnjosti zemlje?
D: Napolju su. Svi ih vidimo. U Englskoj, Americi,
Egiptu, Francuskoj, svuda ih ima. Ukupno ih ima
sedam
A: Ne možemo ništa da učinimo da sprečimo
emisiju?
D: Mi ne možemo to da sprečimo, samo možemo da
se branimo.
A: Kako?
D: Najbolju odbranu daje mesing.
A: Kako se to upotrebljava?
Nosimo stalno jednu mesinganu narukvicu. Bitno je
da bude okrugla ili ovalna, nikako ne četvorougaona.
A: Kakav je problem sa četvorougaonom?
D: Ne odgovara energetskom polju čoveka. Kod nas
je sve nekako okruglo. Razmisli samo, ako praviš
presek trupa, ruke, glave, prsta, čakre... sve je
okruglo. Znak beskonačnosti. Moja majka ima prsten
u obliku kvadrata koji nekada nosi pored burme. Ja
vidim kako utiče na njene čakre. Vidim jasno kako
počinju da se smanjuju i kako menjaju brzinu
obrtanja.
A: Zar je dosta da nosimo nešto od mesinga?
D: Da. Jako mnogo pomaše. Idealno bi bilo, kada bi
odbranili i sobu gde spavamo.
A: Kako?
D:Obuhvatimo sobu jednom mesinganom žicom ili
barem krevet. Krajevi moraju da se dodiruju. Tako
ćemo biti zaštićeni. Ništa ne može da poremeti ovo
polje, posebno ako u tom trenutku, kada sastavimo
krajeve, pošaljemo u Matrix misao odbrane. Mesing
je nešto sveto.
A: Zašto?
D: Jer je energetski, svojom frekvencijom jako blizu
frekvenciji polja ljubavi.
A: Valjda je odatle poreklo verovanja izmeñu planete
Venere i mesinga?
D: Mesing utiče na razvoj biljaka, ima terapeutski
uticaj na pluća i uskoro će otkriti da pozitivno utiče i
na DNK čoveka. Nošenje ovog metala omogućuje
da celo telo doñe u vibraciju čiji je cilj otvaranje
čakre ljubavi. Istovremeno sa otvaranjem ove čakre,
telo može da počne odbranu od bilo kakvog
energetskog napada.
A: Zašto?
32
D: Jer duh na ovom nivou ima istu pulsaciju sa
Matrixom. Vibrira istim glasom, zato ima učešće u
odbrani i podršci. To znači da je čovek na putu
uzdizanja i Istine i da se ova veza ni na koji način ne
može prekinuti. Moraš da razumeš, da je razlog,
zašto smo na zemlji, da doprinesemo usponu i
promenama i na neki način ćemo biti nagrañeni kao
stanovnici za to jednim novim svetom. Biće sjajno.
Biće sasvim drugačije nego što je sada. Tome
možemo da doprinesemo
ako pozitivno
razmišljamo, želeći da se ovaj stari sistem završi, da
bi mogli da udjemo u jedno novo doba. Ne smemo
da obraćamo pažnju na tuña objašnjenja, da utiču
na nas preko svojih strahova, treba da slušamo
svoje srce. Ako bi voleli da se nešto promeni, tada iz
celog bića i srca treba to da želimo. Svakoga
trenutka treba da mislimo na slobodu, na promene,
na ljubav. Mentalno treba da stvorimo jedan idealan
svet, treba da živimo u njemu i da ga hranimo
nadom i verovanjem. Sada je došao trenutak da
niko nema prava da nam zakida od života, da
odlučuje o našoj sudbini. Zato vas molim, priključite
nam se, onima koji smo zato došli, da vam ove
informacije predamo. Molimo vas da nam pomažete
kako bi i mi mogli da pomognemo vama.
A: Pokušaćemo, ali ne znam da li će uspeti?
D: Samo treba hteti. Nije teško. Potrebno je samo da
pošalješ misao, želju za promenom do Matrixa. On
preuzima ovu misaono-energetsku-formu, pojačava
je da bi se ispoljila. To je sve. Sve će doći samo od
sebe.
A: Obećavam da ću to učiniti.
D: Nemojte zaboraviti nedeljom na mentalni susret.
A: U 22:30.
D: Da.
A: Mislim da je došlo vreme, da malo stanemo.
Volela bi da kažeš još nešto?
D: Ne. Volim svakoga i samu Zemlju. Nadam se da
sam vam bio od pomoći.
A: Naravno.
D: Želim, da se u jednom novom svetu sretnemo.
A: Nadam se i ja, da ćemo se još videti. Već mi
nedostaješ.
D: Kao što sam rekao, još ćemo se sresti. Bilo kada,
kad poželiš.
A: Daj mi vremena, da prvo pokušam sa mentalnim
susretima...
D: Rekao sam već, samo treba da želiš...
A: Da ali teško mi je...
D: Lako je. Mi svi možemo da budemo zajedno,
samo kad poželimo.
A: Da, ali život nas stavlja u teške situacije, kada
nemamo vremena ni za sebe, za meditaciju.
D:To su njihovi uticaji. Anunakija. Kad god osetiš, da
te nešto zadržava, blokira, pomisli samo na mene,
na one koji smo došli sa Inunake i o onima koji su
ostali tamo. Mi ćemo vam pomoći, isto tako kao što
ćemo pomoći i ostalima, ko bude tražio našu pomoć.
Jer mi smo jedno sa vama.
A: Hvala.
D:Nema na čemu. Da se nañemo svi u sledećih
hiljadu godina mira i ljubavi!
A:Gledajući unazad na naše susrete, nadolazim da
bih imala još bezbroj pitanja, na koje bi volela da
dobijem odgovore. Možda je samo toliko bilo meni
namenjeno. Možda je Matrix u njegovoj velikoj
mudrosti meni saopštio samo one informacije koje
sam bila u stanju da prihvatim. Ne mogu da kažem
da nisam uznemirena, ozlojeñena, iznenañena i da
nisam frustrirana zbog toga što sam čula. Neke
stvari sam već poznavala, dok su me druge bocnule
tamo gde sam mislila da me ništa ne može
iznenaditi i promeniti, primoravajući me da shvatim
stvarno ko sam ja u suštini, koja ne zna ništa.
Bez obzira što me moja racionalnost navodi na
žestoka odbijanja nekih misli, u dubini duše ipak mi
nešto šapuće, da je sve to istina. Nisam još u tom
stanju, da nešto objektivno proanaliziram. Jedina
stvar koja me je naterala da napišem ovu knjigu je
moj susret sa ovom neobičnom dušom i moja vera u
njegovu iskrenost i poštenje. Mudrost i teret tajne
koju su skrivali odrazi njegovih nekada sjajnih ali
umornih plavih očiju.
Zato Vam predlažem, da nekoliko nedelja pokušamo
da napustimo našu ulogu odraslog, pokušajmo da
sagledamo
svet
očima
jednog
gladnog
sedmogodišnjaka. Zaboravimo na stare zamisli i
navike, zaboravimo to što su nas drugi učili, na šta
su nas primoravali. Doñite, da sada, od ovog
trenutka poželimo da saznamo istinu. Povežimo se
svi sa Matrixom i dobijmo neposredno od njega
informaciju. Recimo, od današnjeg dana, šta je to
što nas interesuje, ne šta misle komšije, drugari,
roditelji. Mi smo mi sami. Zajedno smo; posebni
entiteti, ali na nivou Matrixa pripadamo jednoj
organskoj celini. Tako kako je Bog govorio preko
usta ovog dečaka. Doživljavamo neobična vremena,
vreme u kojem Zemlja mora da se promeni, da se
sinhronizuje sa novom frekvencijom. Možda smo se
borili za ove mogućnosti kroz bezbroj godina. Valjda
smo molili nebo i žudili za ovim dogañajima, za
ovom pomoći. Svakim rañanjem i umiranjem bili smo
sve bliže Matrixu i bili smo bliže ovom uzvišenom
trenutku. Naše je zadovoljstvo i zasluga što smo
stigli dovde. Naša je šansa. Hajde da sjedinimo naše
mogućnosti, snage, da probijemo zidove neznanja i
nenaučnosti, irealizma, ograde materijalizma, da
zajedno odemo PREKO: Gde nas očekuje jedno
mirnije, bolje i razumnije sutra, jedan lepši svet.
Sve vas volim i želim vam, da vam Istina ispuni srce.
Zato nikada nemojte zaboraviti ove moje reči: Ja
sam Put, Istina i Život!
33
Download

Ispovijest jednog vanzemaljskog bića ARYANA