Eve Ensler / VAGININI MONOLOZI
BIBLIOTEKA
Knjiga 2.
Urednik: Boško Zatezalo
Eve Ensler VAGJNINI MONOLOZI
Copyright © za hrvatsko izdanje: V.B.Z., d.o.o., 10 010 ZAGREB, Goranska 12
Tel./faks: 01/6235-418 i 01/6235-419 e-mail: [email protected] Za nakladnika: Boško
Zatezalo Korektorica: Dobrila Arambašić-Kopal Grafička priprema: V. B.Z. studio,
Zagreb Tisak: EUROADRIA d.o.o., Ljubljana 2000.
CIP-Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb
UDK 821.11 1-4 = 163.42
ENSLER, Eve
Vaginini monolozi / Eve Ensler; s engleskoga preveo Borivoj Radaković. -Zagreb :
V. B. Z„ 2000. - (Biblioteka Vitrail, knj. 2.)
Prijevod djela: The vagina monologues.
ISBN 953-201-046-7 •100512066
Eve Ensler
VAGININI MONOLOZI
S engleskoga preveo Borivoj Radaković
ZAGREB
Naslov izvornika:
Eve Ensler:
THE VAGINA MONOLOGUES
Copyright © 1998 by Eve Ensler
Published by arrangement with Villard Books, a division of Random House Inc.
Arielu koji mi ljulja vaginu i tjera srce da prsne
PREDGOVOR
Gloria Steinern
Ja pripadam generaciji koja je govorila - »dolje«. Naime, pod tom su - rijetko i
stišanim glasom izgo-varanom - riječju žene iz moje porodice mislile na
cjelokupne ženske genitalije, unutarnje i vanjske.
Nisu to u pitanju bile žene neuke za izraze kao što su vagina, labia, vulva,
klitoris. Naprotiv, sve su se one školovale za učiteljice i vjerojatno su im
informacije bile dostupnije negoli većini drugih žena.
Nije čak u pitanju bilo ni to da su bile neslobodne niti da su »zaostale«, kako
bi same rekle. Jedna mi je baka zarađivala novac tako što je u svojoj strogoj
protestantskoj crkvi drugima pisala tekstove za propovijedi - kojima, pak, sama
nije vjerovala ni riječi - a potom se istim tim novcem kladila na konjskim
utrkama, pa je zarađivala još i više. Druga je bila sufražetkinja,
odgojiteljica, čak i nekadašnja politička kandidatkinja, sve na zaprepaštenje
mnogih iz njezine židovske zajednice. Moja je majka, pak, nekoliko godina prije
nego što sam se ja rodila, bila pionirka novinske reportaže i na svoju je diku
nastavila odgajati dvije kćeri na način mnogo prosveće-niji nego što su nju
podizali. Ne sjećam se da se ikada služila onim šatrovačkim riječima po kojima
žensko tijelo ispada prljavo i sramotno, i za to sam joj zahvalna. Kao što ćete
na ovim stranicama vidjeti, mnoge su kćeri odrastale pod mnogo većim teretom.
Pa ipak, one prave, manje obremenjene riječi nisam čula. Na primjer, niti jednom
nisam čula riječ klitoris. Godine su mi trebale dok nisam naučila da žene
posjeduju jedan jedincati organ koji nema druge uloge nego da osjeća užitak. (A
zamislite samo da muško tijelo ima jedan takav jedinstven organ: što bismo se
naslušale o njemu!; a što bi mu sve tek bilo potrebno da se zadovolji?...) I kad
su me bili učili govoriti i pisati, i kad su me učili voditi brigu o svom
tijelu, izricali su mi nazive za svaki od njegovih čudesnih dijelova - osim u
onom jednom području koje se ne spominje. Zbog toga sam ostala nezaštićena
naspram onih sramotnih riječi i prljavih pošalica pred školom i, kasnije,
naspram uvriježenog vjerovanja da muškarci, bilo kao ljubavnici ili kao
liječnici, o ženskom tijelu znaju više nego same žene.
Duh samospoznavanja i slobode što ćete ga zateći na ovim stranicama ja sam prvi
put nazrela u Indiji gdje sam živjela nekoliko godina nakon fakulteta.
U tamošnjim sam hinduističkim hramovima i svetištima prvi put vidjela lingam,
apstraktni muški spolni simbol, ali sam vidjela i yoni, ženski spolni simbol: u
obliku cvijeta, ili trokuta ili kao dvostruki oval špičastih krajeva. Saznala
sam da je prije nekoliko tisuća godina taj simbol bio obožavan kao moćniji od
svog muškog parnjaka, kao vjera koja se prenijela u tantrizam, čije je središnje
načelo muška nesposobnost dosizanja ispunjenja osim kroz spolno i emocionalno
sjedinjenje s nadmoćnom ženskom spi-ritualnom energijom. To je vjerovanje bilo
toliko duboko i toliko rasprostranjeno da su ga u svoju tradiciju preuzele čak i
neke od kasnije nastalih monoteističkih religija koje isključuju žene, unatoč
tome što su ga nekada (a i dalje je tako) vođe glavnih religija marginalizirali
ili nijekali kao herezu.
Na primjer: gnostički su kršćani obožavali Sofiju kao ženskog Duha Svetog, a
Mariju Magdalenu smatrali su najmudrijom od svih Kristovih učenika; tantrički
budizam i dalje poučava da budastvo prebiva u vulvi; islamski sufistički mistici
vjeruju da se fona, ili ushit, može postići samo kroz fravaši, ženski duh;
Šekina iz židovskog misticizma samo je inačica Šakti, ženske duše Boga; čak je i
katolička Crkva uključila oblike obožavanja Marije koji se više usredotočuju na
majku negoli na sina. U mnogim zemljama Azije, Afrike i u drugim dijelovima
svijeta gdje se bogovi i dalje prikazuju i u ženskom i u muškom obličju,
žrtvenici imaju oblik dragulja u lopoču i drugih prikaza lingama u yoni. Hindu
boginje Durga i
Kali u Indiji jesu utjelovljenja yonine moći rađanja i smrti, stvaranja i
uništavanja.
Ipak, kad sam se vratila kući, Indija i obožavanje yoni pokazali su mi se veoma
dalekima od američkih navada u odnošenju prema ženskim tijelima. Čak je i
seksualna revolucija iz šezdesetih učinila samo to da je veći broj muškaraca
mogao doći do više žena. Ono »ne« iz pedesetih naprosto je zamijenjeno stalnim,
uspaljenim »da«. Tek s feminističkim akti-vizmom iz sedamdesetih počele su se
javljati alternative svemu - od patrijarhalnih religija do Freuda (razmak od A
do B), od dvostrukog standarda seksualnog ponašanja do jedinstvenog standarda
patrijarhalno/političko/religioznog nadzora nad ženskim tijelima kao sredstvom
reprodukcije.
Te rane dane otkrivanja meni simboliziraju onak-va»emocionalna sjećanja kao što
je hod kroz Žensku kuću Judy Chicago u Los Angelesu u kojoj je svaku od soba
napravila druga umjetnica i gdje sam po prvi put u svojoj vlastitoj kulturi
otkrila žensku simboliku. Na primjer, lik što ga nazivamo srcem - a čija
simetričnost daleko više podsjeća na vulvu negoli na nesimetričan organ koji
dijeli njegovo ime - vjerojatno je rudiment ženskog spolnog simbola. (Stoljeća
muške dominacije svela su ga s moći na romantiku.) Ili, dok s Betty Dodson
(srest ćete je na ovim stranicama) sjedim u jednoj njujorškoj kavani i nastojim
se praviti cool dok ona svojim razdraganim objašnjavanjima masturbacije kao moći
oslobađanja elektrizira prisluškivače. Ili kad svratim u magazin
Ms.1 i među uvijek duhovitim natpisima na oglasnoj ploči tamo nalazim: »Deset je
sati uvečer - jesi li sigurna da znaš gdje ti je klitoris?« U trenutku kad su
feministkinje kao spas ovoga obezvrijeđenog svijeta počele na bedževe i na
majice stavljati »Moć pičke!« prepoznala sam restauraciju neke drevne sile.
Napokon, indoeuropska riječ cunt2 derivirana je iz imena boginje Kali kao Kunda
ili Cunti i dijeli isti korijen kao kin ili country.3
Ova zadnja tri desetljeća feminizma također su označena dubokim gnjevom jer su
se razotkrile i istine o nasilju nad ženskim tijelom, bilo da ono, nasilje,
poprima oblik silovanja, spolnog zlostavljanja u djetinjstvu, zlostavljanja
lezbijki, fizičkog napastovanja žena, spolnog napastovanja, terorizma protiv
slobode
1 Ms. - novija inačica za građansko oslovljavanje ženskih osoba u situacijama u
kojima je bračni status osobe nevažan ili se namjerno zanemaruje; ta skraćenica
nastala je pedesetih godina u Americi, a od sedamdesetih je, nakon feminističke
inicijative, ušla u opću upotrebu i na mnogim mjestima potiskuje tradicionalne
"Miss" i "Mrs."; op. prev.
2 cunt - pička, građanski prohibirana riječ kao vulgarni izraz za ženski spolni
organ; op. prev.
3 kin - rod, rodbina, krvno srodstvo... prema indoeuropskom Gen - latinsko
genus, gotsko kuni staroenglesko kynn, kao i grčko gina, praslavensko gena, u
hrvatskom i većini današnjih slavenskih jezika žena, odnosno njemačko kind,
hrvatsko čedo, englesko child itd.; country -kraj, okolina, područje, zemlja,
zavičaj, postojbina, domovina, selo; prema latinskom contra (nasuprot), odnosno
prema vulgarno latinskom {regio) contrata, odnosno contrata térra - zemlja koja
leži nasuprot promatraču, područje; u ovom potonjem primjeru teško je izvesti
izravnu etimološku vezu s cunt; op. prev.
rađanja, bilo zločina ženskog genitalnog sakaćenja u mnogim dijelovima svijeta.
Žensko mentalno zdravlje spašava se iznošenjem tih skrivenih iskustava u
javnost, imenovanjem, preusmjeravanjem srdžbe u pozitivno djelovanje kako bi se
nasilje reduciralo i zaliječilo. Ova predstava i ova knjiga dio su plim-skog
vala kreativnosti koji je rezultirao iz te energije, energije govorenja istine.
Kad sam prvi put išla gledati Eve Ensler kako izvodi iskaze s ovih stranica što ih je prikupila iz više od dvjesto razgovora s raznim ženama, a potom ih
pretočila u poeziju za kazalište - pomislila sam: »Pa ja sam to oduvijek znala:
ovo je putovanje govora istine na kojem se nalazimo već tri desetljeća.« A tako
i jest. Žene su joj povjeravale svoja najintimnija iskustva, od seksa do
rađanja, od onih o prešutnom ratu protiv žena do nove slobode za ljubav između
žena. Tu na svakoj stranici stoji snaga izgovaranja neizrecivog - kao što se u
pozadini odvija priča i o samoj toj knjizi. Jedan je izdavač čak već bio platio
predujam za ovu knjigu, a potom je, nakon stoje kasnije trezveno porazmislio,
dao Eve Ensler da zadrži novac samo neka tu knjigu s tom riječju na »v« da
negdje drugdje. (Hvala izdavaču »Villardu« što je objavio sve ženske riječi čak i u naslovu.)
No, vrijednost Vagininih monologa nadilazi puko pročišćavanje prošlosti pune
negativnih stavova. Ona nudi osoban, na tjelesnosti utemljen način kretanja
prema budućnosti. Ja mislim da čitatelji, muškarci, baš kao i žene, iz ovih
stranica mogu izroniti ne samo s osjećanjem slobode u sebi - i jednih prema
drugima - već s drukčijim stavovima prema starim patrijarhalnim dualizmima
žensko/muško, tijelo/svijest, te seksualno/duhovno koji su ukorijenjeni u
podjeli naših fizičkih bića na »dio koji se spominje« i »dio koji se ne
spominje«.
Ako se knjiga s »vaginom« u naslovu i dalje doimlje kao nešto što je veoma
daleko od pitanja filozofije i politike, nudim još jedno od svojih naknadnih
otkrića.
Godine 1970. bavila sam se izvjesnim istraživanjima u Kongresnoj knjižnici i
tada sam pronašla skrivenu povijest religiozne arhitekture koja je jednu
činjenicu uzimala za sigurno kao da je stvar općeg znanja: tradicionalna
konstrukcija zdanja većine patrijarhalnih svetišta oponaša žensko tijelo. Stoga
tamo postoje unutarnji i vanjski ulaz, labia majora i la-bia minora; središnji
vaginalni brod prema oltaru; sa svake strane po jedna pobočna jajovodna
struktura; a onda u svetom središtu, oltar, odnosno maternica, gdje se odigrava
čudo - gdje muškarci rađaju.
Ta mi je poredba bila nova, ali pogodila je točno gdje treba. Naravno, pomislila
sam. Središnji obred patrijarhalnih religija jest onaj dio u kojem muškarci
simboličkim rađanjem preuzimaju yoni-moć stvaranja. Nije ni čudo da muške
religijske vođe tako često govore da su ljudi rođeni u grijehu - jer smo rođeni
u ženskim bićima. Kroz muškarce se možemo ponovno roditi samo ako se podvrgnemo
pravilima patrijarhata. Nije, pak, onda čudo da nam svećenici i ministranti u
haljinama po glavama prskaju patvorinu rodne vode, nadijevaju nam nova imena i
obećavaju ponovno rođenje u vječan život. A nije čudo ni to da se muško
svećenstvo trudi žene zadržati podalje od oltara, upravo onako kao što ih drže
podalje od kontrole nad vlastitom moći reprodukcije. Simbolički ili zbiljski,
sve je to posvećeno moći kontrole koja prebiva u ženskom tijelu.
Otada više nikada pri ulasku u te patrijarhalne religijske stukture nisam
osjetila onu nekadašnju otuđenost. Umjesto toga, spustim se niz vaginalni brod,
zamišljam kako preuzimam oltar sa svećenicima - i ženskim i muškim, jednako koji neće vrijeđati žensku spolnost, kako univerzaliziram mitove o Stvaranju
pričuvane samo za muškarce, kako umnažam spiritualne riječi i simbole i u svim
živim stvarima obnavljam Božji duh.
Ako vam se čini da je odbacivanje pet tisuća godina patrijarhata znači velik
pothvat, onda se samo usredotočite na to da na tom putu proslavite svaki onaj
korak koji znači samopoštovanje.
Na to sam mislila kad sam gledala djevojčice kako u svoje teke crtaju srca, kako
ih stavljaju umjesto točke nad »i«, i pitala se: »Jesu li, zapravo,
magnetizirane tim primordijalnim oblikom jer je toliko nalik njihovim vlastitim
tijelima?« Mislila sam na to kad sam slušala skupinu od dvadesetak različitih
djevojčica od devet do šesnaest godina dok odlučuju iznaći kolektivnu riječ koja
bi uključivala sve - vaginu, labia, klitoris. Nakon mnogo raspri, najdraža im je
bila - »pregršt snage«. Stoje još važnije, rasprava se vodila uz graju i smijeh.
Pomislila sam: »Kako dug i blagosloven put od onog šaputavog dolje.«
Željela bih da su moje pramajke znale da im je tijelo sveto. Vjerujem da će, uz
pomoć gorljivih prosvjeda i čestitih riječi poput ovih u ovoj knjizi, bake,
majke i kćeri budućnosti same sebe izliječiti - i poboljšati svijet.
UVOD
»Vagina.« Eto, izgovorila sam. »Vagina« - i opet sam rekla. Zadnje tri godine tu
riječ izgovaram neprekidno i stalno je ponavljam. Izgovaram je u kazalištima, na
koledžima, po predvorjima, u kafeima, na večernjim domjencima, u radijskim
emisijama po cijeloj zemlji. Izgovorila bih je i na TV kad bi mi dali. Izgovaram
je stotinudvadesetosam puta svake one večeri kad izvodim svoju predstavu
Vaginini Monolozikoja se zasniva na razgovorima što sam ih vodila s raznolikom
grupom od više od dvije stotine žena o njihovim vaginama. Izgovaram je u snu.
Izgovaram je zato što se očekuje da je ne izgovorim. Izgovaram je jer je to
nevidljiva riječ - riječ u kojoj su izmiješani tjeskoba, nelagoda, prezir i
gađenje.
Izgovaram je jer vjerujem da ono što ne izrek-nemo zapravo i ne vidimo, ne
potvrđujemo i ne pamtimo. Ono što ne izgovaramo, postaje tajnom, a tajne često
proizvode stid, strah i mitove. Izgovaram je jer želim da mi jednoga dana, kad
je izrek-nem, bude ugodno, da se ne stidim i da ne osjećam krivnju.
Govorim je jer još nismo smislile obuhvatniju riječ koja doista opisuje i cijelo
područje i njegove dijelove. »Pička« je možda i bolja riječ, ali je s njom
povezano previše opterećenja. A osim toga, mislim, da mnogi od nas nemaju sasvim
jasan pojam o čemu govorimo kad kažemo »pička«. I »vulva« je dobra riječ; govori
mnogo određenije, ali mislim da većini nas nije jasno što sve vulva uključuje.
Ja govorim »vagina« jer kad sam je počela tako izgovarati, otkrila sam koliko
sam prije toga bila podijeljena na zasebne dijelove, koliko mi je tijelo bilo
odvojeno od uma. Moja vagina bila je »nešto tamo«, odsutno, u daljini. U njoj
sam rijetko prebivala, čak je nisam ni pohodila. Bavila sam se poslom, pisala
sam; bila sam majka, prijateljica. Svoju vaginu nisam vidjela kao prvotno
počelo, mjesto bića, duha, stvaralaštva. Strah je bio u njoj, bila je puna
straha. Kad sam bila mala, silovali su me, i premda sam odrasla i sa svojom
vaginom učinila sve ono što čini i svaka druga odrasla osoba, otkako su me
silovali, nikada nisam doista ispočetka ušla u taj dio svog tijela. U biti sam
veći dio svog života proživjela bez svog pogona, svog središta, svog drugog
srca.
Kažem »vagina« jer hoću da ljudi reagiraju, i reagirali su. Tu su riječ
pokušavali cenzurirati kuda god su Vaginini Monolozi putovali i u svakom obliku
komunikacije: u najavama u važnijim listovima, na kartama koje su se prodavale u
prodavaonicama, na transparentima koji vise na pročeljima kazališta, na
telefonskim sekretaricama na blagajnama i čiji bi glasovi uvijek izgovarali samo
»Monolozi« ili »Monolozi o V«.
»Zbog čega to?« pitam. »Pa Vagina' nije pornografska riječ; to je zapravo
medicinska riječ, naziv za jedan dio tijela kao što je i 'lakat', 'ruka',
'rebro'.«
»Možda nije pornografska«, kažu mi ljudi, »ali je prosta. Što ako je čuje moja
mala kćer, što da ja onda njoj kažem?«
»Pa možeš joj reći da sama ima vaginu«, velim im. »Ako to još ne zna. Možda
biste to mogle proslaviti.«
»Ali mi njezinu vaginu ne zovemo žvagina'«, vele oni.
»Pa kako je zovete?« pitam ja.
A oni mi kažu: »pikica«, »piša«, »čučica«, »mu-cica«... i slijedi čitav popis.
Ja izgovaram »vagina« jer sam čitala jednu statistiku prema kojoj se u svim
dijelovima svijeta ženama zbog vagine događaju jezive stvari: u Sjedinjenim
Državama svake godine bude silovano 500 000 žena; u svijetu je 100 milijuna žena
genitalno iznaka-ženo; i tu također može uslijediti čitav popis. Ja govorim
»vagina« jer želim da te ružne stvari prestanu. I znam da neće prestati sve dok
ne priznamo da se opće zbivaju, a jedini način da to omogućimo jest da,se žene
osposobe da govore bez straha od kazne "osvete.
Zastrašujuće je izgovarati tu riječ. »Vagina«. Isprva se čini kao da probijaš
nevidljiv zid. »Vagina«. Osjećaš krivnju i grijeh, kao da te netko hoće
stlačiti. A onda, nakon što tu riječ izrekneš, po stoti ili tisućiti put,
pokazuje se da je to tvoja riječ, tvoje tijelo, tvoje najhitnije mjesto.
Odjednom shvaćaš da su sav onaj stid i zbunjenost što si ga prije toga osjećala
bili oblik stišavanja vlastite žudnje što ti je neprekidno nagrizalo sve
ambicije.
A onda tu riječ počinješ izgovarati sve češće i češće. Izgovaraš je sa
svojevrsnom strašću, svojevrsnom potrebom, jer osjećaš da će te, ako je samo
prestaneš izgovarati, strah ponovno obuzeti i da ćeš ponovno zapasti u onaj
zbunjeni šapat. Stoga je izgovaraš gdje god možeš, spominješ je u svakom
razgovoru.
Ushićena si zbog svoje vagine; želiš je proučiti i istražiti, upoznati se s
njom, otkriti kako je treba slušati, kako joj treba pričiniti užitak, čuvati je
da bude zdrava, mudra i jaka. Učiš se kako da zadovoljiš samu sebe i poučavaš
ljubavnike/ljubavnice kako da te i oni zadovolje.
Svjesna si svoje vagine preko cijelog dana, gdje god bila - u svom automobilu, u
veletrgovini, u radionici, u uredu. Svjesna si tog dragocjenog, divnog,
životonosnog dijela tijela između nogu i on ti stvara smiješak; ponos.
I što više žena bude izgovaralo tu riječ, to će manje njezino izricanje značiti
neku veliku stvar; postat će dijelom našega jezika, dijelom našeg života. Naše
vagine tako bivaju integrirane, štovane i svete. Postaju dijelom naših tijela,
povezuju se s našim svijestima, razbuktavaju nam duh. I tako nestaje stid,
prestaje nasilje, jer vagine su vidljive i stvarne i vezuju se uz snažnu, mudru
ženu koja izgovara svoju vaginu.
Pred nama je još podugačak put.
Ovo je tek početak. Ovo je mjesto na kojem se govori o vaginama, na kojem se uči
o vaginama drugih žena da bi se poslušale priče i razgovori, da bi se na pitanja
odgovorilo i da bi se pitanja postavljala. Ovo je mjesto na kojem se zbiva
oslobađanje od mitova, stida i straha. Ovo je mjesto na kojem se vježba
izgovaranje te riječi jer, kao što znamo, riječ je ono što nas pokreće i
oslobađa. »VAGINA«.
VAGININI MONOLOZI
Kladim se da vam je pomalo neugodno. I meni je tako bilo. Tako sam i započela
ovaj komad. Zbog vagina sam osjećala nelagodu. Bilo mi je neugodno zbog onoga
što inače mislimo o vaginama, a još sam se nelagodnije osjećala što o njima
uopće i ne mislimo. Bilo mi je neugodno i zbog moje vlastite vagine. Trebao mi
je kontekst drugih vagina - zajedništvo, kultura vagina. A njih okružuju tako
silna tama i tajna - pravi Bermudski trokut. Odatle se nitko nikada nije javio.
Kao prvo, nije baš lako čak niti pronaći vlastitu vaginu. Ženama znaju proći i
tjedni, mjeseci, ponekad i godine, a da je i ne pogledaju. Razgovarala sam s
jednom visoko utjecajnom poslovnom ženom koja mi je rekla da je za takvo što
odveć zauzeta; nema kada. Pregledati svoju vaginu, rekla je, pa tu imaš cijeli
dan posla. Moraš leći na leđa ispred ogledala, najbolje je ako odražava cijeli
lik. Pa ga moraš postaviti u savršen položaj, pa napraviti savršeno
osvjetljenje, ali ti onda samo ogledalo ili položaj koji zauzmeš bacaju sjenu.
Tu se sva iskriviš. Uvrćeš glavu, kriviš leđa. Već tu si potpuno iscrpljena...
Rekla je da ona za takve stvari nema vremena. Ma hajde, posla preko glave.
Tako sam odlučila sa ženama pričati o njihovim vaginama, praviti intervjue o
vagini, a oni su se pretočili u monologe o vagini. Razgovarala sam s više od
dvije stotine žena. Razgovarala sam sa staricama, s mladim ženama, s udatima, s
neudatima, s lezbijkama, sa sveučilišnim nastavnicama, glumicama, poslovnim
ženama, savjetnicama za pitanja spolova, s Amerikankama afričkog porijekla, s
Hispankama, sa ženama azijskog porijekla, s izvornim Američan-kama, s
Bjelkinjama, Židovkama. Isprva su bile nevoljne za razgovor. Pomalo ih je bilo
stid. Ali kad jednom počnu, više ih se ne da zaustaviti. A te žene su potajno
voljele govoriti o svojim vaginama. I bile su oduševljene, uglavnom stoga što ih
to nitko prije nije pitao.
Počnimo s riječju »vagina«. U najboljem slučaju zvuči nešto kao zaraza, možda
medicinski instrument: »Sestro, brzo, dodajte vaginu.« »Vagina«. »Vagina«. Nije
važno koliko je puta izgovorite, nikada neće zazvučati kao riječ koju baš želite
reći. Potpuno besmislena, savim neseksualna riječ. Ako je, sve u nastojanju da
budete politički korektni, upotrijebite za vrijeme seksa, kao: »Dušo, daj mi
malo pomazi vaginu« - taj čas ste upropastili cijeli čin.
I meni je neugodno zboga vagina, zbog onoga kako ih sve nazivamo - i kako ih ne
nazivamo.
U Great Necku je zovu pičkica. Jedna žena odatle rekla mi je da joj je majka
znala govoriti: »Zlato, nemoj nositi gaćice ispod pidžame; pičkica se treba
provjetravati.« U Westchesetru je zovu pikica, u New Jerseyju pizdica. Pa onda
»kutijica«, »krilo«, »pipica, »pika«, »piša«, »piska«, »pupica«, »ribica«,
»pičić«, »žabica«, »pi-pi«, »nuna«, »dika«, »stidić«, »šuška-buš-ka«, »mucica«,
»školjkica«, »mindža«, »muci-muci«, »kokica«, »lađica«, »mongo«, »pidžama«,
»smješki-ca«, »štrudla«, »veselnica«, »kolačić«, »tortica«, »pim-pa«, »Mirni« u
Miamiju, »pukotina« u Philadelphiji i »smrdulja« u Bronxu. Nelagodno mi je zbog
vagina.
Neki od ovih monologa približni su doslovnim razgovorima, neki od njih zapravo
su složeni od nekoliko intervjua, u nekima sam samo ponudila zametak priče, a
poslije sam uživala. Ovaj monolog je gotovo sasvim onakav kakvim sam ga i čula.
A ova se tema nametala u svakom razgovoru, a često je bila opterećena. Tema su:
DLAČICE
Ne može se voljeti vaginu a ne voljeti i dlačice. A mnogi ljudi ne vole dlačice.
Moj prvi i jedini muž, na primjer: on je dlačice mrzio. Stalno je govorio da je
to neuredno i nečisto. Pa me nagovorio da se obrijem. Vaginu. Izgledala mi je
nekako ispupčena i potpuno razgolićena kao u djevojčice. Njega je to
raspametilo. A kad smo vodili ljubav, meni je po vagini bilo valjda onako kako
se osjeća i po bradi. Godilo mi je kad je protrljam, ali me i boljelo. Kao kad
se češeš tamo gdje te ubo komarac. Kao da je došlo do upale. Izbile su mi
neugodne crvene kvržice. I nisam je više htjela brijati. A onda je moj muž imao
neku vezu. Skupa smo otišli u bračno savjetovalište, a on je rekao da se ševi sa
strane jer da ga ja ne želim spolno zadovoljiti. A ja samo nisam htjela brijati
vaginu. Savjetnica me pitala zašto ne bih ugodila mužu. Ja sam joj rekla da
mislim da je to perverzno. Onaj čas kad dolje više nisam imala dlačice, bilo mi
je kao da sam mala i nisam mogla govoriti drukčije nego dječjim glasićem, a i
sva mi je koža bila nadražena, tako da mi ni cinkova mast nije pomogla. Onda ja
nju pitam: »A hoće li se on, ako ja obrijem vaginu, prestati ševiti sa strane?«
I još je pitam je li već imala dosta takvih slučajeva. A ona veli da pitanja
ometaju čitav proces. Nije bilo druge nego da se opet u to upustim. Ona je bila
sigurna da je to jako dobro za početak.
Ovaj put, kad smo došli kući, on se dao na posao da mi obrije vaginu. To mu je
došlo nešto kao dodatna nagrada što smo uopće išli na terapiju. Nekoliko me puta
posjekao, pa je u kadi bilo i malo krvi. Nije čak ni primijetio, jer je bio
uzbuđen što me brije. A onda, poslije, kad se muž pritisnuo uz mene, osjetila
sam kako me, onako šiljat i oštar, bode po cijeloj mojoj goloj ispupčenoj
vagini. Jer nije bilo zaštite. Nije bilo kovrča.
Tada sam shvatila da su dlačice tu zbog jednog razloga - one su kao list oko
cvijeta, kao travnjak oko kuće. Da bi se voljela vagina, treba voljeti i
dlačice. Ne mogu se ubrati samo oni dijelovi koje hoćeš. A osim toga, moj se muž
nikada nije prestao ševiti okolo.
Svim ženama što sam ih intervjuirala postavljala sam ista pitanja, a potom sam
odabiralo odgovore koji su mi se najviše dopali. Moram, međutim, reći da nikada
nisam ni čula odgovor koji mi se ne bi dopao. Te sam žene pitala:
»Kad bi se tvoja vagina odijevala, što bi nosila?«
Kožnu jaknu. Svilene čarape. Vizona.
Ružičastog udava. Muški smoking. Traperice. Nešto pripijeno. Smaragde. Večernju
haljinu. Dukat.
Samo Armanija.
Haljinicu za balerine.
Prozirno crno donje rublje.
Večernju haljinu od tafta.
Nešto što se može prati u stroju za rublje.
Krinku za oči kao na maskenbalu.
Ljubičastu pidžamu od pliša.
Angoru.
Crvenu mašnu.
Hermelin i perle.
Velik šešir pun cvijeća.
Šešir od leoparda.
Svileni kimono.
Beretku.
Trenirku.
Tetovažu.
Neku napravu koja proizvodi električni šok, pa da odbija nepoželjne. Visoke
pete.
Čipku, a na to - vojničke čizme!
Ljubičasto perje, vlasulju i školjke.
Pamuk.
Pinaforu.
Bikini.
Impregnirani ogrtač.
Kad bi tvoja vagina mogla govoriti, što bi rekla,
dvije riječi?
Uspori malo. Jesi to ti? Nahrani me. Ja želim. Njam, njam. Oh, da. Daj opet. Ne
tamo, tu. Liži me.
Ostani kući. Odličan izbor. Razmisli ponovno. Molim još. Zagrli me. Poigrajmo
se. Nemoj prestati. Još, još. Sjećaš me se? Uđi mi. Još ne. Joj, mama.
Da, da.
Ljuljaj me.
Uđi na svoj rizik.
Joj, Bože.
Hvala Bogu.
Tu sam.
Hajdemo.
Hajdemo.
Nađi me.
Hvala ti.
Bonjour.
Pretjerano.
Nemoj odustati.
Gdje je Brian?
To je bolje. Da, tu. Tu.
Vodila sam razgovore sa grupom žena u dobi između šezdeset pet i sedamdeset pet.
Ti su mi razgovori bili najbolniji, možda zbog toga što mnoge od tih žena nitko
nikada nije ništa pitao o vagini. Ja sam imala izuzetnu sreću što sam odrasla u
feminističkom vremenu. Jedna je žena doživjela sedamdeset dvije godine, a da
nikada nije vidjela vlastitu vaginu. Dodirivala se samo kad se prala pod tušem,
ali nikada sa svjesnom namjerom. Nikada nije doživjela orgazam. Sa sedamdeset
dvije je krenula na terapiju i, nakon terapeutki-njina hrabrenja, posvetila je
sebi jedno poslijepodne, upalila svijeće, okupala se, pustila neku ugodnu
glazbu, i počela otkrivati vlastitu vaginu. Kaže da joj je trebalo više od
jednog sata jer je u to vrijeme imala
artritis, ali kad je napokon našla klitoris, kaže, splakala se. Ovo je monolog
za nju.
POPLAVA
(Židovka, po govoru iz Queensa)
Ono tamo dolje? Dolje ti nisam bila još od 1953. Ma kakvi, nema nikakve veze s
Eisenhowerom. Ma ne, nikako, tamo dolje ti je podrum. Jako vlažan, pljesniv.
Uopće ni nemaš želju ići dolje. Vjeruj mi. Pozlilo bi ti. Zagušljivo. Jako
mučno. Daje na plijesan i gljivice, svašta. Fuj! Smrdi ne-izdrživo. Uvlači ti se
u odjeću.
Ma ne, ništa ti se tamo dolje ne događa. Nikakvih eksplozija plina ni požara ni
ničega. Ništa dramatično. Mislim... čuj, nema veze. Ma kakvi. Nema ti to veze.
Ne mogu ja s tobom razgovarati o tome. Što treba jednoj pametnoj curi kao što si
ti da se kod starih gospoda raspituje o onom dolje? Kad sam ja bila djevojka, mi
takve stvari nismo radile. Što? Isuse..., pa znaš, ne...?
Je, bio je jedan momak, neki Andy Leftkov. Bio je zgodan - čuj, tako sam bar
mislila. I visok, kao ja, i zbilja mi se jako sviđao. I pozvao me na spoj, u
njegovom autu...
Ne mogu ti pričati o tome. Ne mogu pričati o tome dolje. Naprosto znaš da je
tamo. Kao podrum. Nekad ima šute. Čuje se voda u cijevima, i tu ti se hvataju
razne stvari, svakakve životinjice i to, i vlažno je, tu i tamo mora doći neki
muški da začepi gdje curi. Inače, vrata su stalno zatvorena. Zaboraviš na to.
Mislim, to je dio kuće, ali ga ne vidiš i ne misliš na njega. A mora biti tu jer
kuća mora imati podrum. Kako bi to bilo da ti se spavaća soba nalazi u temelju
kuće.
Joj, Andy, Andy Leftkov. Tako je. Andy je jako dobro izgledao. On ti je bio prilika. To smo tako zvali u moje vrijeme. I bili smo kod njega u autu, novi
bijeli Chevy BelAir. Sjećam se da sam stalno mislila da su mi noge predugačke za
to sjedalo. Ja ti imam jako duge noge, znaš. Stalno sam se udarala o onu ploču
naprijed. Bila sam se nešto zagledala u čašice na koljenima, a on me samo
poljubio, nekako onako iznenada kao: zaskočio me kao u filmovima. Joj, to me
tako uzbudilo, strašno sam se uzbudila, i, čuj, dolje ti nastane prava poplava.
Uopće time nisam mogla vladati. To je bilo nešto kao sila strasti, ta rijeka
života, to ti se samo izlilo iz mene, kroz gaćice, pa sve po sjedalu u autu,
novom Chevyju Bel-Airu. Ne, to nije bilo pi-pi, a imalo je neki miris - čuj,
iskreno govoreći, zapravo uopće i nije imalo miris,ni po čemu, ali on, Andy, on
je rekao da smrdi po prokislom mlijeku, da mu je sad od toga isprljano sjedalo
od auta. 1 još da sam »smrdljiva perverznja-ča«, tako mi je rekao. Ja sam mu
htjela objasniti da me njegov poljubac uhvatio potpuno nespremnu, da mi se to
obično ne događa. Pokušala sam to što se izlilo otrti haljinom. A to mi je bila
nova haljina, onako: boje jaglaca, i strašno je ružno izgledala kad je sva bila
od toga što se izlilo. Andy me odvezao kući i ni riječi, ali ni riječi nije
rekao kad sam izišla van, i - kako sam zatvorila vrata od auta, tako sam
zatvorila i cijelu priču. Zaključala. Nikada je više nisam otvorila za promet.
Jesam poslije toga malo izlazila s dečkima, ali sam, kad bih se samo sjetila
onog potopa, uvijek bila nervozna. Takvom nečemu više nikada nisam bila ni
blizu.
Imala sam ti ja razne snove. Lude snove. Joj, tako zbrkane. Zbog čega? Zbog
Burta Raynoldsa. Ne znam zašto. Nije mi on puno značio u životu, ali u
snovima... uvijek Burt. Uvijek uglavnom isti san. Nas dvoje smo vani. Burt i ja.
Neki restoran kao oni što ih imaš u Atlantic Cityju, sve nešto veliko,
svijećnjaci i posluga od tisuće konobara, svi u odorama. Burt mi daje stručak
orhideja. Prikopčavam ga na kostim. Smijemo se. Predjelo od rakova. Veliki
rakovi, bajni rakovi. Onda me on pogleda u oči, privlači me k sebi nasred
restorana i - baš kad se sprema da me poljubi, cijela se dvorana zatrese, ispod
stola izlete golubovi - uopće ne znam što ti golubovi traže tamo -i točno tamo
dolje krene poplava. Samo toči iz mene.
Lipti li lipti. Tu su ribe, barke, i cijeli se restoran puni vodom, a Burt stoji
do koljena u toj poplavi iz mene, bulji u mene užasno razočaran što sam mu to
opet napravila, zaprepašten je dok gledamo kako njegovi prijatelji, Dean Martin
i sve takvi, u smokinzima i večernjim haljinama plivaju kraj nas.
Ne sanjam više takve snove. Ne otkako su mi izvadili skoro sve što ima veze s
onim dolje. Uklonili su mi maternicu, jajovode, sve ženske stvari. A liječnik je
mislio da je duhovit. Pa mi veli da: »Što se ne koristi, to se čisti«. Shvatila
sam da je zapravo u pitanju bio rak. Sve je moralo van. Kome, uostalom, i treba?
Pa je li tako? To je sve precijenjeno. Bavila sam se drugim stvarima. Ja ti jako
volim izložbe pasa, na primjer. Pa prodajem starine. I tako.
Što bi ona nosila? Kakvo je to pitanje: što bi nosila? Nosila bi velik natpis:
»Zatvoreno zbog poplave.«
Što hoću time reći? Pa rekla sam ti. Nije to tako. Nije ti to sad neka osoba
koja govori. Odavno je prestala biti biće koje govori. Sada je mjesto. Mjesto na
koje se ne ide. Zatvoreno, ispod kuće. Dolje. Jesi sad sretna? Navela si me da
govorim - izvukla si to iz mene. Navukla si jednu staricu da ti priča o onom
svom dolje. Je li ti sada bolje? {Okreće glavu; uzvraća:')
Zapravo, znaš, ti si prvi stvor uopće kojem sam o tome pričala; ali, znaš, sad
mi je nekako lakše.
ČINJENICA U VEZI S VAGINOM
Na suđenju jednoj vještici 1593. istražni je odvjetnik (oženjen čovjek) očito po
prvi put otkrio klitoris; identificirao gaje kao đavolju bradavicu, siguran
dokaz da je vještica kriva. Bila je to »mala mesnata kvržica poput bradavice
koja strši van, veličine jednog centimetra«, koju je tamničar »primijetio na
prvi pogled, ali je mislio ne odati jer je bila tik kraj tajnog mjesta koje nije
pristojno gledati. Ipak ga je na koncu, ne želeći skrivati tako čudnovat
predmet«, pokazao okupljenima. Nitko od promatrača nikada nije vidio takvo što.
Vještica je bila osuđena.
Ženska enciklopedija mitova i tajni
U mnogih sam se žena raspitivala i o menstruaciji. Tu se kao u zborskom napjevu,
u svojevrsnoj iskonskoj kolektivnoj pjesmi počela otkrivati jedna stvar. Kao da
su te žene jedna drugoj bile jeka. Puštala sam riječi da samo krvare jedna u
drugu. Sama sam se izgubila u tom krvarenju.
IMALA SAM DVANAEST GODINA.
MAMA ME PLJESNULA PO LICU.
Drugi razred, sedam godina, moj brat je pričao o menstruaciji. Smetalo me kako
se ružno smijao.
Otišla sam mami. Pitala sam je: »Što je to men-struacija?« A ona je rekla: »To
ti je interpunkcija. To ti se stavlja na kraju rečenice.«
Tata mi je donio čestitku: »Mojoj malenoj koja više nije tako mala.«
Ja sam bila užasnuta. Mama mi je pokazala debele higijenske uloške. One
upotrijebljene morala sam nositi u kantu ispod kuhinjskog slivnika.
Sjećam se da sam ja bila jedna od posljednjih. S trinaest godina.
Sve smo tako žudjele da nam dođe.
Jako sam se uplašila. Iskorištene sam uloške počela stavljati u vrećice od pakpapira i odlagati ih u mračna skrovišta ispod strehe.
Osmi razred. Mama mi je rekla: »Jao, pa to je divno!«
U srednjoj - prvo mi je procurilo nešto smeđe, pa mi je onda došla. To mi je
došlo nekako u isto vrijeme kao i dlačice ispod pazuha koje su mi rasle
nejednako: na jednom pazuhu sam ih imala, a na drugom ne.
Imala sam šesnaest, malo sam se prepala.
Mama mi je dala kodein. Mi smo imali krevete na kat. Spustila sam se na donji i
samo legla. Mami je bilo jako neugodno.
Jedne noći došla sam kući kasno i ušuljala se u krevet, a da nisam ugasila
svjetlo. Mama mi je bila pronašla upotrijebljene uloške, pa mi ih je strpala u
krevet između plahti.
Imala sam dvanaest godina, tada sam još nosila duge gaće. I prije nego što sam
se obukla, pogledam dolje niz stube. Eto ti je na.
Pogledam dolje i vidim krv.
Sedmi razred; mama mi je nekako vidjela donje rublje. Onda mi je dala najlonske
gaćice.
Moja mama je bila jako topla: »Haj'mo ti sada lijepo dati uložak.«
Moja prijateljica Marcia, kad je ona dobila, njeni su napravili proslavu.
Priredili su joj svečani ručak.
Pa sve smo jedva čekale menstruaciju.
Sve smo htjele da nam dođe odmah.
S trinaest godina. To je bilo još prije tampona. Moralo se paziti na odjeću.
Bila sam crna i siromašna. Ja u crkvi, a na stražnjem dijelu haljine krv. Nikome
nisam povjerila, ali sam mislila da sam grešna.
Imala sam deset i pol. Bez ikakve najave. Na gaćicama smeđa ljepljiva tekućina.
Pokazala mi je kako da stavim tampon. Ušao mi je samo do pola.
Svoju menstruaciju povezujem s jednom neobjašnjivom pojavom.
Mama mi je rekla da moram staviti krpicu. Mama je rekla: »Nikako tamponi. U
svoju cukricu ne smiješ ništa stavljati.«
Stavila sam pamučnu grudicu. Rekla sam mami. Dala mi je papirnate uloške
«Elizabeth Tavlor«.
S petnaest. Mama mije rekla: »Sa srećom.« Plje-snula me po licu. Nisam znala je
li to nešto dobro ili loše.
Moja menstruacija, nešto kao smjesa za kolač prije nego se stavi peći. Indijanke
pet dana sjede na mahovini. Tako bih htjela biti izvorna Amerikanka.
Imala sam petnaest i nadala sam se da ću dobiti. Bila sam visoka i stalno sam
rasla.
Kad sam u školi vidjela bijele djevojčice kako uzimaju tampone, mislila sam da
su pokvarene.
Primijetila sam male crvene kapljice po ružičastim pločicama. Samo sam rekla:
»Eto.«
Mami je bilo jako drago za mene.
Koristila sam »OB« i sviđalo mi se kad sam tamo gurala prste.
S jedanaest: nosila sam bijele gaćice. Krv mi je samo počela ići.
Mislila sam da je to strašno.
Nisam bila spremna.
Imala sam bolove u leđima.
Uzbudilo me.
Imala sam dvanaest godina. Bila sam sretna. Jedna moja prijateljica je baš
gledala pločicu Ouija4 kad ćemo mi dobiti menstruaciju, a ja pogledam dolje i
vidim krv.
Pogledala sam dolje i eto ti.
Ja sam žena.
Bila sam užasnuta.
Mislila sam da nikada neću dobiti.
To mi je promijenilo sve što sam mislila o sebi. Postala sam veoma tiha i zrela.
Dobra Vrjetnamka -mirna radnica, čedna, koja nikad ne otvara usta.
Devet i pol. Bila sam uvjerena da ću iskrvariti na smrt, smotala sam donje
rublje i bacila ga u kut. Nisam htjela da mi se roditelji zabrinu.
Mama mi je pripremila vruću vodu i vino i tako sam zaspala.
Bila sam u svojoj sobi u stanu kod mame. Imala sam neku zbirku stripova. Mama mi
je rekla: »Ne smiješ podizati tu kutiju sa stripovima.«
4 Oui - pločica sa slovima i simbolima, koristi se za gatanje; inače zaštićeno
ime proizvođača; op. prev.
Prijateljice su mi rekle da se krvari svaki mjesec.
Moja je mama bila malo vani, a malo u mentalnoj bolnici. Nije me mogla pratiti u
mome odrastanju.
»Draga gospođice Carling, molim vas da moju kćer ispričate s košarke. Upravo je
postala zrela.«
U kampu su mi rekli da se, dok imam menstru-aciju, ne kupam. Dali su mi neke
antiseptike da se njima trljam dolje.
Bilo me strah da će mi ljudi osjetiti miris. Bojala sam se da će mi reći da
smrdim po ribi.
Povraćala sam, nisam mogla jesti.
Ogladnjela sam.
Ponekad je jako crvena.
Volim kad mi kapljice kapaju u školjku. Kao boja.
Ponekad je smeđa, pa me to smeta.
Imala sam dvanaest. Mama me pljesnula i donijela mi crvenu pamučnu suknju. Tata
je otišao van po bocu sangrije.
Dok sam radila ove svoje intervjue, srela sam devet žena koje su svoje prve
orgazme doživjele točno na istom mjestu. To su bile žene u svojim kasnim
tridesetima i ranim četrdesetim. Sve su, u različitim vremenima, pohađale grupne
seanse što ih je vodila jedna divna i izuzetna žena, BettyDodson. Već dvadeset
pet godina Betty pomaže ženama da pronađu, zavole i maze vlastite vagine. Vodila
je grupe, ali je sa ženama radila i privatno, pojedinačno. Tisućama je žena
pomogla da osvijeste svoje središte. Ovaj je dio posvećen njoj.
RADIONICA ZA VAGINU
(Blag engleski prizvuk u izgovoru)
Moja vagina je školjka, okrugla, rumena, mekušna školjka koja se otvara i
sklapa, pa sklapa i otvara. Moja vagina je cvijet, ekscentrični tulipan,
središte mu je osjetljivo i duboko, miris tanahan, latice nježne, ali jedre.
Nisam to oduvijek znala. To sam naučila u radionici za vaginu. Naučila sam to od
žene koja vodi radionicu za vagine, od žene koja živi u vaginama, koja doista
vidi vagine, koja pomaže ženama da vide svoje tako što gledaju vagine drugih
žena.
Na prvoj sesiji je voditeljica radionice za vaginu tražila od nas da nacrtamo
sliku svoje vlastite »jedinstvene, lijepe, čarobne vagine«. Tako ju je nazvala.
Htjela je znati kako nama samima izgledaju naše jedinstvene, lijepe, čarobne
vagine. Jedna trudna žena nacrtala je neka velika crvena usta koja kao da
vrište, samo što iz njih umjesto krika sipaju kovanice. Jedna druga, vrlo mršava
žena, nacrtala je velik pladanj na kojem je bilo nešto kao devonšajerski vez. Ja
sam nacrtala veliku crnu točku, a oko nje vitičaste crtice. Ta crna točka bila
je jednaka crnoj rupi u svemiru, a vitičaste crtice trebale su biti ljudi,
stvari ili naprosto osnovni atomi koji nestaju u njoj. Inače sam o svojoj vagini
uvijek mislila kao o anatomskom vakuumu koji iz svog okoliša tu i tamo nasumce
usisa neke čestice i predmete.
Svoju sam vaginu uvijek shvaćala kao neovisnu cjelinu koja se vrti kao zvijezda
u vlastitoj galaksiji, da na koncu izgori u vlastitoj plinovitoj energiji ili se
rasprsne i raspe na tisuće drugih malih vagina, koje se sve dalje okreću u
svojim galaksijama.
O svojoj vagini nisam razmišljala u praktičnim ili biološkim pojmovima. Nisam
je, na primjer, vidjela kao dio mog tijela, kao nešto između mojih nogu, nešto
što ima veze sa mnom.
U radionici se od nas tražilo da pomoću ogledala promotrimo vlastite vagine. A
onda smo, nakon pomnog proučavanja, trebale cijeloj grupi verbalno iznijeti što
smo vidjele. Moram vam reći da se do tog trenutka sve što sam znala o vagini
zasnivalo na pukom rekla-kazala od drugih ili na vlastitom samo-otkrivanju. Ja
tu stvar zapravo nikada nisam vidjela. Nikada mi nije ni palo na pamet da je
pogledam. Za mene je moja vagina postojala na nekoj apstraktnoj razini. I to, da
je gledam, djelovalo mi je jako
nezgodno i nezgrapno, to kako smo se spuštale onako dolje kao što smo radile u
radionici, na onim svjetlucavim modrim strunjačama, s ogledalom u ruci. To me
podsjećalo na rane astronome i njihove primitivne teleskope.
Isprava sam je, svoju vaginu, osjetila kao nešto što me prilično uznemirilo. Kao
kad po prvi put vidiš rasiječenu ribu, pa otkriješ onaj drugi, složeni svijet
iznutra, odmah ispod kože. Bila mi je baš tako sirova, tako crvena, tako svježa.
A, što me najviše iznenadilo, sva je u slojevima. Sloj u sloju, prelijevanje u
nove slojeve. Moja vagina, poput nekog mističnog zbivanja koje mi neprekidno
odmata drugi pogled na sebe, koji je zbilja zbivanje po sebi, ali to znaš tek
nakon što se stvar dogodi.
I baš me zadivila moja vagina. Kad je u radionici došao red na mene, nisam mogla
ni pisnuti. Ostala sam bez riječi. Postala sam svjesna onoga što je voditeljica
radionice zvala »čudo vagine«. I samo sam htjela ostati ležati na strunjači,
onako raširenih nogu, i vječno istraživati svoju vaginu.
Bila je mi bolja od Grand Caniona, drevna i puna sklada. Imala je nevinost i
svježinu pravog engleskog vrta. Bila mije neobična, strašno neobična. I
nasmijavala me. Mogla sam se igrati skrivača, mogla sam je otvarati i zatvarati.
Bila je kao usta. Bila je kao osvit. A onda mi je u trenutku sinulo da sam to
ja, moja vagina: ono što sam i tko sam ja. Nije to bila cjelina. To je moja
nutrina.
A onda je žena koja je vodila radionicu pitala koliko ih je od nas u radionici
ikad doživjelo orgazam. Ruke su bojažljivo podigle dvije žene. Ja nisam digla
ruku, ali jesam doživjela orgazam. Nisam digla ruku jer su to bili slučajni
orgazmi. Događali su mi se sami. Događali su mi se u snu, a nakon njih bih se
budila sva obuzeta milinom. Događali su mi se većinom u vodi, najčešće u kadi.
Jednom u Cape Co-du. Događali su mi se na konju, na biciklu, na kozliću u
gimnastičkoj dvorani. Nisam podigla ruku jer, premda sam orgazme doživljavala,
nisam znala kako da ih sama pobudim. Nikada ih nisam ni pokušala pobuditi.
Mislila sam da je to neka mistična, magička stvar. Nisam se u to htjela
miješati. Imala sam osjećaj da je to pogrešno - petljati se u to - da je
umjetno, manipulantski. To bi mi onda bilo kao Hollywood - orgazam prema
formuli. Nestat će iznenađenja, i tajne. Problem je, doduše, u tome daje takvo
iznenađenje u mene nestalo još prije dvije godine. Već odavno nisam imala
magičan slučajni orgazam i već sam bila poludjela zbog toga. Zbog toga sam,
uostalom, i krenula u radionicu.
A onda je nastupio trenutak kojeg sam se istodobno i užasavala i za kojim sam
potajno čeznula. Voditeljica radionice nam je opet rekla da uzmemo ogledala i
vidimo možemo li odrediti gdje nam se nalazi klitoris. Ležimo tako, grupa nas
žena, na leđima, svaka na svojoj strunjači, tražimo svoje točke, svoja mjesta,
svoj smisao i, ne znam zašto, ali - najednom mi je došlo da plačem. Možda je to
bila samo zbunjenost. Možda je to bila spoznaja da moram odbaciti maštu, golemu
životodajnu maštu, spoznaja da će mi odsada to zapravo raditi nešto ili netko
drugi. Naviknula sam se živjeti zatajno, na magičan način, s vjerom u tajne. To
nalaženje klitorisa, i ta luda radionica sa sjajnim modrim strunjačama, od svega
toga je cijela ta stvar postala stvarnom, previše stvarnom. Osjetila sam kako mi
nailazi panika. Istodobni užas i spoznaja da nisam uspjela pronaći svoj klitoris
racionalizirali su mi to kao nešto što je obično i konzumerističko jer me,
zapravo, hvatao užas da sam možda i ja jedna od onih koje su zbog svoje građe
nesposobne, da sam jedna od onih frigidnih, mrtvih, isključenih, presahlih, što
vonjaju po marelicama, gorkih - jao, Bože moj! Ležala sam tako s tim ogledalom i
tražila svoju točku, dodirivala je prstima, a mislila sam samo na vrijeme kad
sam imala deset godina i kad sam u jednom jezeru izgubila zlatan prsten sa
smaragdima. I kako sam svaki čas za-ranjala do dna jezera, prelazila rukama po
kamenju, ribama, čepovima od boca i po sluzavom mulju, ali prsten nisam našla.
Hvatala me panika. Znala sam da će me kazniti. Nisam ga smjela nositi na
kupanje.
Voditeljica radionice je primijetila moje luđačko vrpoljenje, vidjela je kako se
znojim i teško dišem. Došla je do mene. Rekla sam joj: »Ja sam izgubila svoj
klitoris. Nestao je. Nisam ga smjela nositi na kupanje.« Voditeljica radionice
se nasmijala. Mirno me pogladila po čelu. Rekla mije daje klitoris nešto što se
ne može izgubiti. On je ja, moje biće. On je istodobno i zvonce na mojim vratima
i kuća sama. Njega ne treba tražiti, trebam biti on. Biti svoja vagina. Biti
moja vagina. Legla sam na leđa i zatvorila oči. Spustila sam ogledalo dolje.
Promatrala sam se kako lebdim iznad sebe. Gledala sam kako se polako počinjem
približavati sebi i kako ponovno ulazim. Osjećala sam se kao astronautkinja koja
se vraća u zemaljsku atmosferu. Taj ponovni povratak bio je miran: miran i blag.
Odskakivala sam i prizemljivala se, slijetala i odskakivala. Ušla sam u vlastite
mišiće, u krv i stanice, a onda sam u jednom trenutku samo skliznula u vaginu.
Odjednom mije bila ugodna i potpuno mi je pristajala. A ja sam bila tako topla,
uzbibana, spremna, mlada i živa. A onda, i bez gledanja, očiju i dalje
zatvorenih, stavila sam prst na ono što je tako iznenada postalo ja. Prvo mi se
javio mali drhtaj od kojeg sam zastala. Pa se drhtaj pretvorio u potres,
erupciju, svi slojevi i podslojevi samo su se stali razdvajati. Trešnja se
raspukla u drevni obzor svjetla i tišine koji se otvorio u ravnicu glazbe, boja,
nevinosti i žudnje, a ja sam, ležeći i bacakajući se na onoj svojoj maloj modroj
strunjači, osjetila povezanost, zov.
Moja vagina je školjka, tulipan i sudbina. Ja dolazim jer počinjem odlaziti.
Moja vagina, moja vagina, ja.
Godine 1993. išla sam po ulici na Manhattanu i u prolazu kraj jedne novinarnice
odjednom me duboko kosnula potresna slika na naslovnoj stranici News-daya.
Fotografija skupine od šest mladih žena koje su netom izišle iz logora za
silovanje u Bosni. Njihova su lica odavala užas i očaj, ali još mi je potresniji
bio osjećaj da je u životu svake od njih zauvijek ubijeno ono nešto slatko, ono
nešto čisto. Listala sam dalje. Na unutarnjim stranicama bila je jošjedna
fotografija tih žena neposredno nakon što su se ponovno sastale sa svojim
majkama i sada sve stoje u polukrugu u nekoj gimnastičkoj dvorani. Grupa je bila
povelika, a nijedna od njih, ni majke i kćeri, nije bila u stanju gledati u
kameru.
Shvatila sam da moram otići k njima. Morala sam se sresti s tim ženama. Godine
1994. sam, zahvaljujući podršci jednog anđela, Lauren Lloyd, provela dva mjeseca
u Hrvatskoj i u Pakistanu i razgovarala s bosanskim izbjeglicama. Razgovarala
sam s tim ženama i družila se s njima po kampovima, kafeima i izbjegličkim
centrima. Otada sam dvaput bila u Bosni.
Kad sam se nakon prvog putovanja vratila u New York, bila sam užasnuta. Bila sam
užasnuta zbog toga što je u srednjoj Europi bilo silovano 20 do 70 tisuća žena,
u sustavnoj ratnoj taktici, a nitko nije činio ništa da to zaustavi. Nisam to
mogla shvatiti. Jedna me prijateljica pitala što se čudim. Rekla je da u našoj
zemlji svake godine bude silovano 500 000 žena, a mi, barem teoretski, nismo u
ratu.
Ovaj se monolog zasniva na priči jedne od tih žena. Ja joj ovdje želim zahvaliti
što miju je povjerila. Zadivljena sam njezinim duhom i snagom, kao što se divim
svakoj od tih žena što sam ih srela, koje su preživjele takve jezive zločine u
bivšoj Jugoslaviji. Ovaj dio je za žene iz Bosne.
MOJA VAGINA JE MOJE SELO
Moja vagina su bila ona zelena, navodnjena, rujna polja, i kravica što muče,
zalazak sunca, moj dragi je blago dira mekom zlaćanom slamkom.
Imam nešto između nogu. Ne znam što je to. Ne znam gdje je. Ne diram. Ne sada.
Ne više. Ne odonda.
Moja vagina je pričalica, ne može dočekati, tako puno, tako puno priča, izgovara
riječi, ne može a da ne navaljuje, ne može a da ne priča, da, jao, da.
Ne otkako sam sanjala mrtvu životinju koju su dolje zašiti debelom crnom strunom
za ribolov. A miris te ružne mrtve životinje ne da se otkloniti. Grlo joj je
prerezano i krv mi probija kroz ljetnu haljinu.
Moja vagina pjeva djevojačke pjesme, sve zvonke pjesme ovnujskih zvonaca, sve
pjesme divljih jesenjih polja, vaginine pjesme, vaginine domaće pjesme.
Ne otkako su mi žarili dugačku tvrdu puščanu cijev. Tako hladnu, srce mije stalo
kada sam osjetila tu čeličnu šipku. Ne znam jesu lije namjeravali ispaliti ili
mi je zariti do mozga. Njih šestorica, nakazni doktori s crnim maskama, i flaše
su zabijali u mene. I štapove, i držala od metle.
Vagina puna riječne vode, bistre vode, koja neprekidno teče preko suncem
obasjana kamenja, po dražici od kamička, po kamenim dražicama.
Ne otkako sam čula paranje kože i zvuk kiselog krika, ne otkako mise u ruci
našao otkinut komad vagine, dio usne, sada sam ostala bez jedne cijele strane
usmina.
Moja vagina. Živo mokro vodeno selo. Moja vagina je moje rodno mjesto.
Ne otkako su se redali sedam dana, a smrdili su po govnima i dimljenu mesu, u
meni ostavljali ono svoje prljavo sjeme. Postala sam rijeka otrova i gnoja i sav
je urod umro, i ribe.
Moja vagina živo mokro vodno selo. Oskvrnuli su je. Izmrcvarili i spalili. Više
je ne dodirujem. Ne pohodim je.
Sada živim na nekom drugom mjestu. Ne znam gdje je to.
ČINJENICA O VAGINI
U devetnaestom su stoljeću djevojke koje su naučile samozadovoljavanjem razviti
orgazmičku snagu smatrane medicinskim problemima. Često su ih uzimali u
»tretman« i »korigirali« amputacijom, spaljivanjem klitorisa, odnosno
»minijaturnim pojasevima kreposti« - zašivanjem vaginalnih usana kako bi
klitoris bio izvan dohvata - pa čak i kastracijom, tako što su im kirurški
odstranjivani jajnici. U medicinskoj literaturi, pak, nema referenci za kirurško
odstranjivanje testisa ili amputaciju penisa kojom bi se spriječilo
samozadovoljavanje u dječaka.
Zadnja zabilježena kliterodektomija u Sjedinjenim Državama izvršena je 1948. na petogodišnjoj djevojčici.
Ženska enciklopedija mitova i tajni
ČINJENICA O VAGINI
Genitalno sakaćenje izvršeno je na 80 do 100 milijuna djevojaka i mladih žena. U
zemljama (uglavnom afričkim) gdje se prakticira, godišnje oko 2 milijuna mladih
žena čeka nož - ili britva, ili komad stakla - kojim će im ili odsjeći klitoris
ili im sve odstraniti, ili usmine potpuno ili djelomično zašiti nitima od ovčjeg
crijeva ili trnovima napraviti kopče.
Takva se operacija često uljepšano naziva »obre-zivanje«. Afrički specijalist
Nahid Toubia to jasno izlaže: »U muškaraca će se to kretati od amputacije većeg
dijela penisa« do »odstranjivanja cijelog penisa, njegova korijena od mekog
tkiva i dijela kože mošnji.«
Kao neposredne posljedice javljaju se tetanus, trovanja, krvarenja, presijecanje
mokraćovoda, mjehura, stijenki vagine i analnog mišića. Dugoročno
se, pak, javljaju kronične infekcije maternice, teški ožiljci koji mogu
zapriječiti kanale za protok života, fistularne izrasline, izrazit porast tegoba
i opasnosti pri porodu, te preuranjenu smrtnost.
The New York Times, 12. travnja 1996.
Zadnjih deset godina aktivno sam se bavila ženama bez doma, ženama koje obično
zovemo »beskućnica-ma« ne bismo li ih tako kategorizirali, pa zaboravili. S tim
ženama, koje su mi postale prijateljice, radila sam razne stvari. Vodim grupe za
samopomoć žena koje su doživjele silovanje ili su bile žrtve incesta, te sa
grupama žena ovisnim o drogama i alkoholu. S tim ženama idem u kino, s njima
objedujem. Skupa izlazimo. U tih deset godina s tim sam ženama obavila stotine
razgovora. Za sve to vrijeme srela sam samo dvije koje nisu kao djevojčice bile
podvrgnute incestu ili koje nisu bile silovane kao još vrlo mlade djevojke.
Razvila sam teoriju da za većinu tih žena »dom« označava vrlo zastrašujuće
mjesto, mjesto od kojeg bježe, i da su im ubježišta u kojima sam ih zatjecala
ujedno bila i prvo mjesto u kojem su u zajednici s drugim ženama ikada našle
sigurnost, zaštitu i utjehu.
Ovaj je monolog priča jedne žene, onakva kakvu mije sama ispričala. Srela sam je
prije kojih pet godina u jednom skloništu. Željela bih da vam mogu reći da je to
neobična priča zapravo - brutalna; ekstremna. Ali nije. Zapravo nije ni
približno toliko potresna koliko mnoge druge priče kojih sam se itekako
naslušala svih tih godina. Te sirote žene trpe strašno seksualno nasilje koje
prolazi neprijavljeno. Tim ženama zbog njihova društvenog položaja nije dostupna
nikakva terapija, kao ni drugi oblici liječenja. Opetovano nasilje na koncu im
proždire samopoštovanje i vodi ih u drogu, prostituciju, AIDS i, u mnogim
slučajevima, smrt. Na sreću, sama ova priča ima drukčiji ishod. Ta je žena u
skloništu u kojem se skrasila srela jednu drugu ženu i njih su se dvije
zaljubile. Ljubav im je pomogla da iziđu iz cijelog sustava skloništa i danas
vode divan zajednički život. Ovaj sam odjeljak napisala za njih, za njihove
čudesne duhove, za žene koje ne vidimo, a koje su ranjene i koje nas trebaju.
MALA SUŠKA-BUŠKA KOJA JE USPJELA
(Južnjakinja, obojena žena)
Sjećanje: prosinac 1965.; pet mi je godina
Mama mi onim svojim zastrašujućim, bučnim glasom kao prijetnju životu kaže da se
prestanem češati po šuški-buški. Prestrašila sam se da ću se bih se odozdo mogla
skroz razderati. Više se tu ne diram, čak ni kad se kupam. Strah me da će mi
unutra ući voda i da će me skroz ispuniti pa da ću se rasprsnuti. Preko šuškebuške stavljam flastere, ali mi uvijek u vodi spadaju. Pomišljam da stavim
zapušač, čep za kadu pa da njime spriječim da mi uđe voda. Spavam s tri para
šarenih pamučnih gaćica na srca ispod jednodjelne pidžame. I dalje se želim
dirati, ali se ne diram.
Sjećanje: imam sedam godina
Edgar Montane, koji ima deset godina, nešto se naljuti i iz sve snage me udara
između nogu. Imam osjećaj kao da me cijelu raspolovio. Jedva hodam do kuće. Ne
mogu piškiti. Mama me pita što mi je to s mojom šuškom-buškom, a kad joj
ispričam što mi je Edgar učinio, viče na mene i kaže mi da više nikada nikome ne
dam da me tamo dolje dira. Pokušavam joj objasniti da me nije dirao: pa, mama,
udario me.
Sjećanje: imam devet godina
Igram se u krevetu, skačem i padam i nabijem šušku-bušku na okvir kreveta.
Ispuštam prodorne kri-čave glasove koji mi izviru točno iz usta šuške-buš-ke.
Vode me u bolnicu i zašivaju rasjekotinu.
Sjećanje: s deset godina
U kući sam kod mog oca, a on gore na katu ima zabavu. Svi piju. Ja se sama igram
u prizemlju i isprobavam novi pamučni grudnjak i gaćice što sam ih dobila na dar
od očeve prijateljice. Iznenada mi s leđa prilazi očev najbolji prijatelj, neki
Alfred, strašno velik, skida mi nove gaćice i u šušku-bušku mi gura veliki tvrdi
penis. Vrištim. Ritam se. Pokušavam ga srušiti sa sebe, ali već mi ulazi.
Pojavljuje se moj otac s puškom i začuje se užasan prasak i odjednom krv, sve po
Alfredu i po meni. Uvjerena sam da mi je šuška-buška potpuno ispala van. Alfred
je doživotno paraliziran, a meni mama punih sedam godina ne da da se vidim s
ocem.
Sjećanje: u dobi od dvanaest godina
Moja šuška-buška je jako nezgodan dio tijela, mjesto bola, odvratnosti, udaraca,
osvajanja i krvi. Poprište za nesreće. Zona zle sreće. Imam osjećaj da između
nogu imam autocestu i, sada sam već djevojka, putujem, idem daleko odatle.
Sjećanje: imam trinaest godina
U našem susjedstvu stanuje prekrasna dvadeset-četvorogodišnja žena i ja cijelo
vrijeme samo buljim u nju. Jednog me dana poziva u svoj automobil. Pita me volim
li se ljubiti s dečkima, a ja joj velim da ne volim. Onda mi kaže da mi želi
nešto pokazati, pa se naginje prema meni i jako mi nježno poljubi usne, pa mi
onda stavlja jezik u usta. Oh! Pita me bih li htjela doći k njoj, pa me onda
opet poljubi i kaže mi da se opustim, da je osjetim, da pustim da nam se jezici
osjete. Pita moju mamu mogu li preko noći ostati kod nje, a mama je oduševljena
što se ta lijepa, uspješna žena zanima za mene. Ja se i bojim i jedva čekam.
Stan joj je fantastičan. Pic-pic. Sedamdesete su: sve ukrasi, meki jastuci,
svjetla za ugođaj. Tu sam odlučila da, kad odrastem, i ja budem tajnica kao i
ona. Za sebe pripravlja votku, a onda me pita što bih ja popila. Kažem joj isto
što i ona, ali ona kaže da misli da se mojoj mami ne bi sviđalo da ja pijem
votku. Kažem da joj se vjerojatno ne bi sviđalo ni što se ljubim s curama, a na
to ta lijepa žena i meni napravi piće. Poslije toga se presvlači u jednodi-jelni
kombinezon od satena čokoladne boje. Tako je lijepa. A ja sam uvijek prije
mislila da su lezbe ružne. Kažem joj: »Divno izgledate«, a ona veli: »I ti.«
Kažem joj: »Ja imam samo ovaj pamučni grudnjak i gaćice.« Potom me oblači,
polako, i meni daje kombinezon od satena. Svijetlomodar je kao oni prvi blagi
dani u proljeće. Alkohol mije ušao u glavu pa sam se oslobodila i spremna sam.
Iznad svog kreveta drži sliku neke gole Crnkinje sa strašno velikom afro-frizurom. Nježno me i meko poliježe na krevet i ja svršavam od samog trljanja naših
tijela. Sa mnom i s mojom šuškom-buškom radi svašta što sam prije smatrala
zločestim i..., oh. Kaže mi: »Tvoju vaginu još nisu dirali muškarci, tako divno
miriše, tako svježe, tako bih htjela da ti zauvijek ostane takva.« Ludo sam
uzbuđena, a uto zvoni telefon, naravno - moja mama. Sigurna sam da zna; uvijek
me u svemu uhvati. Teško dišem, ali se, dok uzimam telefon, pokušavam ponašati
normalno, a ona me pita: »Što ti je, jesi li trčala?« Kažem: »Nisam, mama,
vježbamo.« Onda ona kaže lijepoj tajnici da pripazi da se tuda slučajno ne bi
motali dečki, a gospoda joj kaže: »Vjerujte mi, ovdje zbilja nema nikakvih
momaka.« Poslije toga ta me lijepa žena uči svemu o mojoj šuški--buški. Nagovara
me da se pred njom igram sama sobom i uči me na koje sve načine mogu sama sebi
priuštiti užitak. Silno je pažljiva. Kaže mi da uvijek moram znati kako da sama
sebi napravim užitak, pa tako nikada neću ovisiti o muškarcu. Sutradan ujutro
brinem se jesam li postala lezba: jako sam se zaljubila u nju. Ona se smije, ali
je više nikada nisam srela. Sada mi ljudi kažu da je to bilo svojevrsno
silovanje. Ja sam imala tek trinaest, a ona dvadeset-četiri. Pa, velim im ja,
ako je to bilo silovanje, onda je to bilo dobro silovanje, silovanje koje je od
moje jadne šuške-buške napravilo nešto nalik raju.
Na što ti miriše vagina
Na zemlju Vlažne otpatke Na Boga
Na novo-novcato jutro
Dubinu
Slatki đumbir
Znoj
Ovisi
Mošus
Na mene
Rekli su mi da nema mirisa
Ananas
Vrč esencije
Na Palomu Picasso
Cimet i klinčiće
Ruže
Miomirisnu mošusno jasminovu šumu, duboku, duboku šumu Močvarnu mahovinu Jako
ukusan slatkiš Južni Pacifik
Na nešto između ribe i ljiljana
Na breskve
Na šumu
Na zrelo voće
Čaj od jagoda i kivija
Na ribu
Na raj
Na ocat i vodu
Na blagu slatkastu vodicu
Sir
Ocean Ševu
Na spužvu Na početak
U nešto više od tri godine s ovim sam komadom pro-putovala cijelu Ameriku (a
sada i svijet). Već bih mogla napraviti zemljovid vagino-prijateljstva svih
gradova prijatelja vagine što sam ih obišla. Mnogo ih je već. Bilo je i mnogo
iznenađenja; iznenadio me Oklahoma City. U Oklahoma Cityju su poludjeli za
vaginom. Pittsburg me iznenadio. Voli se vagina u Pitts-burgu. Bila sam već
triput. Kamo god da dođem, nakon predstave mi prilaze žene da mi ispričaju svoje
priče, daju prijedloge, da mi prenesu svoje reakcije. To mije i najdraži dio
putovanja s ovim komadom. Dolazim u priliku da čujem zaista čudesne priče.
Pričaju mi ih jednostavno, običnim riječima. Uvijek me podsjećaju na to kako su
životi žena izuzetni, i kako su duboki.
I podsjećaju me na to kako su žene izolirane i kako su često u svojoj izolaciji
potlačene. Kako samo ponekome uopće pričaju o patnji i pomutnji. Koliko je sve
to okruženo stidom. Kako je ženama važno da ispričaju svoje priče, da ih
podijele s drugim ljudima, kako naš opstanak kao žena ovisi o tom dijalogu.
Nakon jedne predstave ovog komada u New York Cityju čula sam priču o mladoj
Vijetnamki koja se, kad je imala pet godina - a netom je bila došla u Ameriku pa
nije znala govoriti engleski - igrala sa svojim najboljim prijateljem i pala na
ulični hidrant i tako rasjekla vaginu. Kako nije bila u stanju prenijeti što joj
se dogodilo, jednostavno je krvave gaćice sakrila pod krevet. Majka ih je
pronašla i pretpostavila je da su je silovali. Djevojčica nije znala riječi za
»ulični hidrant«, pa tako roditeljima nije mogla objasniti što se doista zbilo.
Roditelji su optužili brata njezine najbolje prijateljice da ju je silovao.
Djevojčicu su hitno odveli u bolnicu gdje se oko njezina kreveta okupila cijela
skupina muškaraca koji su joj gledali onako otvorenu, izloženu vaginu. Na putu
kući shvatila je da je otac više ne želi ni pogledati. U njegovim očima ona je
bila potrošena, gotova žena. I više je nikada nije stvarno pogledao.
Ili, pak, priča o prelijepoj mladoj ženi u Oklahomi koja mije nakon predstave
prišla u pratnji svoje maćehe da mi kaže da se rodila bez vagine i da je to
shvatila tek kad je imala četrnaest godina. Igrala se s jednom prijateljicom.
Uspoređivale su genitalije i ustanovile da su njezine drukčije, da u nje nešto
nije u redu.
«5" ocem je, s roditeljem koji joj je bio bliskiji, otišla ginekologu i liječnik
je otkrio da njoj zapravo nedostaje vagina ili maternica. Ocu se slomilo srce i
trudio se potisnuti suze i tugu kako se djevojčica ne bi razočarala. Na povratku
kući od doktora otac joj je u plemenitom pokušaju da je utješi rekao: »Ne brini,
dušo. Sve će biti dobro. Zapravo, bit će sjajno. Naći ćemo mi za tebe najbolju
domaću pišu u cijeloj Americi. A kad nađeš muža, znat će da smo je napravili
specijalno za njega.«I nabavili su joj novu pišu, pa je tako postala smirena i
sretna, a kad je dvije večeri kasnije k meni došla s ocem, njihova me međusobna
ljubav naprosto rastopila.
Pa onda jedne večeri u Pittsburgu kad se k meni probila jedna vrlo uzbuđena žena
i rekla mi da mora sa mnom razgovarati što je prije moguće. Njezina mi je
gorljivost bila tako uvjerljiva da sam je, čim sam se vratila u New York, odmah
nazvala. Rekla mije da je maserka i da mora sa mnom razgovarati o tkivu njezine
vagine. A tkivo je bitno. »Ja nemam tkiva«, rekla mije. I čitav mije sat o tome
pričala u takvim pojedinostima, s takvom putenom jasnoćom, da sam, kad je
završila, morala leći. Za vrijeme tog razgovora govorila mije i o riječi
»pička«. Ja sam za vrijeme predstave o njoj izgovorila nešto negativno, a ona
mije rekla da ja tu riječ uopće nisam shvatila. Imala je potrebu da mije još
jednom objasni. Još mi je pola sata govorila o riječi »pička«, a kad je
završila, ja sam bila preobraćena. Ovo sam napisala za nju.
PRIHVAĆANJE PIČKE
Evo, zovem je pička. Usvajam tu riječ, »pičku«. Zbilja mi se sviđa. »Pička.«
Počujte to. »Pička.« P, P, Pe, Pe. Pećina, pričalica; putena; prelijepa; priđi pažnja, poniri pažljivo, p, p, i, onda: »I« - iskreno, istinito, i kao izvor;
znači: »pi« - znači: pitoma, pitalica, i psiče i piska i pisti i iznova
izazovna, iznenadna, pa potom, preko, prijeko potrebno, oh, oh, pazi, ono: č potom: »Č« znači pič, čujte kako glasovi savršeno pristaju jedni drugima - č čisto: čarna, čak-ra, čudna, čudesna, čujte kako je to uvijek neka dubina,
uvijek okruglo, veliko slovo Č, č (visokofrek-ventan zvuk), onda nježno č, toplo
č; pič, PIČ, K -»k« kao krug, okrugli kruh, krepka Pič-k, pič-k, taj k čvrsto
kao kroz krajolik kože, kuća, kućica, A, pi, čka kao A, ah; a P, a I, a Č, a K,
a A, »Pička, pička«, reci mi »Pička.« »Pička.«
PITALA SAM JEDNU ŠESTOGODIŠNJU DJEVOJČICU:
»Što bi nosila tvoja vaginicaP«
»Crvene duboke tenisice i kapicu Metsa koja se nosi naopako.«
»Kad bi mogla govoriti, što bi rekla?«
»Rekla bi riječi koje počinju sa 'K" i T - kornjača i truba na primjer.«
»Na što te podsjeća tvoja vagina?«
»Na jako tamnu breskvu. Ili na dijamant koji sam našla u kutijici za nakit i sad
je moj.«
»Po čemu je tvoja vagina posebna?«
»Znam da negdje duboko unutra ima jedan jako pametan mozak.«
»Na što ti miriše tvoja vagina?« »Na pahuljice.«
ŽENA KOJA JE VOLJELA USREĆIVATI VAGINE
Volim vagine. Volim žene. Ne vidim to kao dvije zasebne stvari. Žene mi plaćaju
da njima vladam, da ih uzbuđujem, da ih dovodim do kraja. A nisam tako počela.
Naprotiv: počela sam kao odvjetnica. Ali s trideset i kojom postala sam
opsjednuta time da usrećujem žene. Bilo je tako mnogo nezadovoljenih žena. Tako
mnogo žena koje nisu imale pristup seksualnoj sreći. Sve je počelo kao dopunsko
poslanje, a potom sam se sva u to unijela. Postala sam u tome jako dobra, gotovo
briljantna. To je moje umijeće. Počele su mi za to plaćati. Kao da sam tako
stekla svoje zvanje. Otada mi porezno pravo izgeda užasno dosadno i beznačajno.
Kad vladam ženama, nosim izazovnu odjeću -čipka, svila, koža - i rabim pomagala:
bičeve, lisice, užad, umjetne penise. U poreznom pravu nema ničega sličnog tome.
Tamo nema pomagala, nema uzbuđenja, a ja sam mrzila one modre poslovne kostime,
iako ih i sada s vremena na vrijeme nosim i u svom novom zanimanju i sasvim mi
lijepo služe. Sve je u kontekstu. U poreznom pravu nije bilo nikakvih pomagala,
a niti kostima. Tamo nema vlaženja. Nema mračne tajanstvene predigre. Nema
nabreklih bradavica. Nema slatkih usta, a ponajviše nema gr-caja. Svakako ne
onakvih o kojima ja govorim. Sada vidim da je to bio ključ; grcanje je bilo to
što me na koncu dovelo do toga da postanem ovisna o tome da usrećujem žene. Kad
sam bila mala i kad sam u filmovima gledala žene dok vode ljubav i proizvode
čudne orgazmičke jecajne zvukove, to mi je bilo smiješno. To mije izazivalo neku
čudnu histeriju. Nisam mogla vjerovati da su ti silni, nastrani, nekontrolirani
zvukovi iz žena izlazili tek tako.
Čeznula sam za time da jednoga dana i ja tako grcam. Vježbala sam pred
ogledalom, snimala se na kazetofon, jecala sam na razne načine, raznim
glasovima, ponekad onako, operski, ponekad sa zatom-ljenijom, gotovo zapretanom
artikulacijom. Ali kad sam god poslije toga puštala vrpcu, uvijek mi je zvučalo
lažno. Zato što je i bilo lažno. Nije zapravo bilo ukorijenjeno ni u što
seksualno, nego samo u moju žudnju da bude seksualno.
A onda, kad sam imala deset godina, jednom mi se strašno počelo piškiti. Usred
vožnje automobilom. Prošao je gotovo čitav sat i kad sam napokon odjurila
piškiti u neku malu prljavu pumpnu postaju, to je bilo tako uzbudljivo da sam
zagrcala. I grcala sam sve vrijeme dok sam piškila. Nisam mogla vjerovati - ja,
na postaji Texacoa negdje usred Louisiane, i grcam! I upravo sam tu shvatila
daje grcanje povezano s time da ono što želiš ne dobiješ odmah, da je povezano s
odgađanjem. Shvatila sam da su grcaji najbolji kad te uhvate i iznenade; izlaze
ti iz skrovitih tajanstvenih dijelova koji govore svojim vlastitim jezikom.
Shvatila sam da su ti grcaji zapravo sam taj jezik.
I tako sam postala stenjačica. Većinu je muškaraca to smetalo. Da budem iskrena,
užasavalo ih je. Ja sam im bila preglasna i nisu se mogli usredotočiti na ono
što rade. Gubili su koncentraciju. A time su gubili sve. Voditi ljubav kod njih
u stanu nije dolazilo u obzir. Zidovi su bili pretanki. Ja sam, pak, u svojoj
zgradi došla na glas i ljudi su me u liftu gledali s prezirom. Neki su muškarci
mislili da sam prežesto-ka; neki su govorili da sam luda.
Tako sam se zbog grcanja počela osjećati loše. Postala sam tiha i pristojna.
Zvukove sam slala u jastuk. Naučila sam kako da svoje jecanje prigušim, kako da
ga zadržim kao kihanje. Ali, počele su mi se javljati glavobolje, a sve su mi se
veze začas raspadale. Već sam počela gubiti nadu, a onda sam otkrila žene.
Otkrila sam da se to što grcam većini žena dopada - a što je još važnije,
otkrila sam kako i mene duboko uzbuđuje kad druge žene jecaju, kad ja njih
dovedem do grcanja. To mi je postalo svojevrsna strast.
Otkrivanje ključa, otključavanje vagininih usta, otključavanje tog glasa, te
divlje pjesme.
Vodila sam ljubav s tihim ženama i pronalazila im ono mjesto u njima, a one su
zbog svog stenjanja bile šokirane. Vodila sam ljubav sa stenjačicama, a one bi
tada pronalazile još dublje, i prodornije grca-je. Time sam bila opsjednuta.
Čeznula sam za time da žene dovodim do toga da zagrcaju, da vladam njima, kao
neka dirigentica, voditeljica bande.
Meni se pronalaženje tempa, pravog mjesta ili kuće jecaja pretočilo u nešto
slično kirurgiji, nešto kao istančana znanost. Tako sam ja to zvala.
Ponekad mi uspijeva to mjesto pronaći i kroz traperice. Ponekad se prišuljavam
izokola, zatajno, polako iskopčavam alarme koji ga okružuju, pa pro-direm
unutra. Ponekad koristim prisilu, ali ne divlju silu koja tlači, nego više silu
kao da vladam, kao: »Odvest ću te na jedno mjesto; ne brini ništa, samo lezi,
uživaj u vožnji.« Ustanovila sam da i prije nego što grcanje uopće počne, dok
jedemo salatu ili piletinu, slučajno, bilo gdje, prstima, »To ti je
jednostavno«, zbilja jednostavno, u kuhinji, sve pomiješano u octu s mirodijama.
Katkada se služim pomagalima -i baš volim pomagala - katkad kažem ženi da sama
preda mnom pronađe svoje grcanje. Čekam, ustra-jem dok se ne otvori. Ne dam se
zavarati manjim, površnijim jecajima. Ne: tjeram je dalje, sve dok ne zaječi
njezina snaga.
Postoji klitoralni jecaj (mek zvuk, iz usta), va-ginalni grcaj (dubok zvuk, iz
grla), kombinirani
klitoralno-vaginalni grcaj. Postoje i predjecaji (naznaka zvuka), skoro grcaji
(kružni zvuk), grcaji tipa: navali! (dublji, definitivan zvuk), elegantni grcaji
(sofisticaran, smješljiv zvuk), zvonki grcaji (zvuk raspjevana kamena), WASP5
grcaj (bez zvuka), polure-ligiozni grcaji (zvuk muslimanskog zapjévanja), grcaji
s navrh brda (zvuk sličan jodlanju), djetinji grcaji (gugutav zvuk), pseći
grcaji (dahtav zvuk), rođendanski grcaji (zvuk raskalašne zabave), nezapriječeni ratoborni biseksualni grcaji (dubok, agresivan, zvuk stupanja), grcajistrojnice, ispaćeni Zen-grcaji (iskrivljen, gladan zvuk), grcaji filmske dive
(visok, operski ton), grcaj kao kad ti netko zavrne prst, te, konačno,
iznenađujući tostruki orgazmički grcaj.
5 WASP - prema: White Anglo-Saxon Protestant - Bjelkinja, Anglo-Saksonka,
protestantkinja; op. prev.
Kad sam završila ovaj prethodni dio, pročitala sam ga ženi na čijim se izjavama
zasniva. Nije imala osjećaj da taj dio ima s njom ikakve veze. Dobro, dopao joj
se, ali u njemu nije vidjela sebe. Smatrala je da sam na neki način zaobišla
govoriti o vaginama, da ih i dalje nekako tretiram kao objekte. Čak su i sami
jecaji na neki način ispali kao pretvaranje vagine u objekt, tako što su
odvojeni od ostatka vagine, od cjeline žene. Zbilja postoji razlika u tome kako
lezbijke vide vaginu. Zato sam s njom razgovarala još jednom.
»Kao lezbijka«, rekla je, »mislim da trebaš početi od onog mjesta koje čini
lezbijsko središte, a koje nije uokvireno heteroseksualnim kontekstom. Nije
stvar, na primjer, u tome da sam ja sklona ženama zato što ne volim muškarce.
Muškarci uopće nisu dio te jednadžbe.« Još je dodala: »Morašgovoriti o ulasku u
vagine. Bez toga ne možeš govoriti o lezbijskom seksu.«
»Na primjer«, rekla je, »ja se volim s nekom ženom. Ona je u meni. Ja sam u
meni. Samu sebe jebem s njom. U meni su četiri prsta; dva njezina, dva moja.«
Ne znam jesam li htjela govoriti o seksu. A onda, opet, kako da govorim o
vaginama ako ne govorim o njima kad su u djelovanju? Muči me pitanje
nadraživanja, brinem se da moj komad ne postane podložan zloupotrebi. Zar da ja
govorim o vaginama tako da uzbuđujem ljude? Je li to loše?
»Mi lezbijke«, rekla je, »poznajemo vagine. Mi ih diramo. Ližemo ih. Igramo se s
njima. Nadražujemo ih. Mi vidimo kad klitoris nabubri. Vidimo i vlastiti
klitoris.«
Uviđam da sam zbunjena dok je slušam. Cijeli sklop razloga: uzbuđenje, strah,
njezina ljubav prema vaginama i utjeha njima i moje distanciranje, muka da sve
ovo kažem pred vama, publikom.
»Volim se igratis rubom vagine«, veli ona, »prstima, zglobovima na prstima,
vršcima prstiju, jezikom. Volim ulaziti polako, ulazim sporo, a onda brzo stavim
tri prsta.
Postoje i druge šupljine, drugi ovori; usta, na primjer. Kad mi je ruka
slobodna, stavljam joj prste u usta, u vaginu, može ijedno i drugo, sve vrijedi,
sve odjednom, ona mi prste usisava u sebe ustima, vaginom. Ijedna i druga sisa,
ijedna i druga je vlažna.«
Shvaćam da ne znam što je pravo. Čak ne znam ni što ta riječ znači. Tko
odlučuje? Tako mnogo učim iz toga što mi ona govori. O njoj. O sebi.
»A onda se vraćam svojoj ovlaženosti«, kaže. »Može ući u mene. Sada mogu
doživjeti da sam i sama vlažna, puštam joj da prstima uklizi u mene, ona mi
stavlja prste u usta, u vaginu, što je isto. Izvlačim joj ruku iz moje vagne.
Trljam svoju vlažnost o njezino koljeno tako da me osjeti. Svojom joj vlažnošću
klizim niz nogu dok joj se ne nađem licem između bedara.«
Ruši li govor o vaginama tajnu ili je to samo još jedan mit koji drži vagine u
tami, nepoznate i neza-dovoljene?
»Stavljam joj jezik na klitoris. Jezik zamjenjuje prste. Moja usta ulaze u
njezinu vaginu.«
Izgovaranje ovih riječi zvuči zločesto, opasno, odveć izravno, previše određeno,
krivo, prejako, kontrolirano, živo.
»Stavljam joj jezik na klitoris. Jezik zamjenjuje prste. Moja usta ulaze u
njezinu vaginu.«
Voljeti žene, voljeti naše vagine, znati ih dirati, zbližiti se s onime što
jesmo i što trebamo. Da bismo postigle zadovoljstvo, da bismo one koje volimo
naučile da nas zadovolje, da budemo prisutne u svojim vaginama, da bismo o njima
mogle govoriti na glas, da bismo govorile o njihovoj gladi i bolu, samoći i
duhu, da budu vidljive kako ne bi bile uništene u mraku bez velikih posljedica,
tako da naše središte, naša točka, naš pogon, da taj naš san više ne bude
odijeljen, osakaćen, otupljen, slomljen, nevidljiv ili postiđen.
»Moraš govoriti i o ulaženju u vaginu«, rekla je. »Hajde«, velim, »uđi onda.«
Ovaj sam komad izvodila više od dvije godine i tek mi je tada sinulo da u njemu
nema dijela o rađanju. Doista bizaran propust. Kad sam to nedavno spomenula
jednom novinaru, on mije rekao: »Kakve to veze ima?«
Prije gotovo dvadeset jedne godine usvojila sam sina, Dylana, koji ima približno
godina kao ja. Prošle su godine on i njegova žena Shiva dobili dijete. Zamolili
su me da budem prisutna pri porodu. Mislim da u cijelom svom istraživanju do tog
trenutka zapravo nisam shvaćala što je to vagina. A ako sam se prije rođenja
moje unuke Colette i bojala, sada je svakako istinski obožavam.
BILA SAM U ONOJ DVORANI
(Za Shivu)
Bila sam s njom; a vagina joj je bila otvorena. Svi smo bili tamo: njezina
majka, njezin muž i ja
i sestra iz Ukrajine koja joj je u vaginu ugurala cijelu ruku
s gumenom rukavicom
i opipavala je iznutra i prevrtala
dok nam je nehajno govorila - kao da zavrće
slavinu pod vodenim pritiskom.
Bila sam u rađaonici kad je zbog kontrakcija
počela puziti na sve četiri
i ispuštati čudnovate jecaje koji su joj navirali iz
svih pora
i prošlo je nekoliko sati kad je odjednom samo kriknula
divlje, i rukama počela sjeći kroz električki nabijen zrak.
Bila sam s njom kad joj se vagina
iz stidljive spolne rupe
pretvorila u arheološki tunel, u sveti kalež,
venecijanski kanal, dubok zdenac u kojem zapreteno stoji sićušno djetešce
i čeka oslobađanje.
Gledala sam boje njezine vagine. Neprekidno u promjeni.
Gledala sam kako naglo modri,
pa postaje mjehuričavo crvena kao rajčica,
sivkasto rumena, pa zagasita;
Gledala sam kako joj se krv kao znoj skuplja
po rubovima,
gledala sam kako joj iz rupa nadiru žuta i bijela tekućina, i izmet, usirena
krv, kako kuljaju sve jače i jače
i kroz rupu sam vidjela dječju glavu
čuperak crne kosice, vidjela sam je odmah iza
kosti - tvrda obla uspomena,
a sestra Ukrajinka samo je prevrtala i prevrtala
umašćenom rukom.
Bila sam tamo s njom i nas smo je dvije, njezina majka i ja,
uzele svaka za jednu nogu i široko ih
razmaknule i gurale ih
iz sve snage prema njoj, gurale smo,
a njezin muž je strogo brojao: »Jedan, dva,
tri«,
i govorio joj da se usredotoči, jače. Onda smo se zagledali u nju. Nisamo odatle
mogli skinuti oči.
Zaboravili smo na vaginu, svi,
čime bi se inače objasnilo
to nepostojanje straha, odsutnost čuđenja.
Bila sam tamo i kad joj je liječnik
ugurao kliješta »Alke u zemlji čuda«
i kad joj se vagina pretvorila u velika operska usta
koja su zapjevala svom snagom; prvo glavica, onda siva mlitava ručica, a onda,
tako brzo, sklisko nam tjelešce pada u drhtave ruke.
Ostala sam i poslije sam se samo okrenula i suočila se s njezinom vaginom.
Stajala sam i pustila sebi da je gledam raskrečenu, potpuno izloženu,
razvaljenu, nabreklu i raskidanu dok krvari liječniku po rukama, a on je mirno
zašiva.
Stajala sam i dok sam je tako gledala, vagina joj se odjednom
pretvorila u široko crveno bibavo srce.
Srce je sposobno za žrtvovanje.
Takva je i vagina.
Srce je kadro oprostiti i zacijeliti.
Može mijenjati oblik i pušta nas unutra.
Može se raširiti i pustiti nas van.
To može i vagina.
Može boljeti za nas i za nas se napinjati, umrijeti za nas
i krvariti i iskrvariti nas u ovaj teški
čudesni svijet.
To može i vagina.
Bila sam u onoj dvorani.
Toga se dobro sjećam.
ZAHVALE
Ima toliko mnogo čudesnih ljudi koji su pripomogli da se ovaj komad rodi, a
potom i da zaživi u svijetu. Želim zahvaliti onim hrabrima koji su i ovaj komad
i mene doveli u svoje gradove, na koledže i u kazališta: Pat Carmer, Sarah,
Raskin, Gerald Blaise Labida, Howie Baggadonutz, Carole Isenberg, Catherine
Gammon, Lynne Hardin, Suzanne Paddock, Robin Hirsh, Gali Gold.
Moja posebna zahvalnost ide Steveu Tilleru i Cliveu Flowersu za prekrasnu
britansku premijeru i Radi Borić što je omogućila da se predstava u velikom
stilu izvede u Zagrebu i što mi je sestra. Blagoslovljene neka su plemenite,
jake žene iz Centra za žene žrtve rata u Zagrebu.
Hoću se zahvaliti divnim ljudima u Kazalištu »Here« u New Yorku koji su bili
krucijalni za uspješno izvođenje tamošnje predstave: Randy Ro-Uison i Barbari
Busackino za duboku odanost i povjerenje u ovom poslu; Wendy Evans Joseph za
veličanstveno uprizorenje i golemu velikodušnost; Davidu Kellyju; Heather Carson
za seksi, smjelu rasvjetu. Alexu Avansu i Kim Kefgen za strpljenje i perfekciju, kao i za izvođenje plesa šuške-buške sa mnom iz noći u noć.
Želim se zahvaliti Stephenu Pevneru za veliku podršku pri pokretanju svega
ovoga, kao i Robertu Leviathanu za njegovu vjeru. Hvala i Micheleu Steck-leru
stoje uvijek bio pri ruci kad treba; Donu Summi što se brinuo da tisak kaže
svoju riječ, te Alisi Solomon, Alexis Greene, Rebecci Mead, Chris Smith, Wendy
Weiner, magazinu Ms., The Village Voiceu i Mirabelli što su o predstavi govorili
s toliko ljubavi i poštovanja.
Želim se zahvaliti Gloriji Steinern na divnim riječima i na tome što je ovim
putom išla prije mene, kao i Betty Dodson zbog njezine ljubavi prema vaginama i
što je sve ovo i začela.
Želim se zahvaliti Charlotti Sheedy što me podržavala i što se borila za mene,
te Marcu Kleinu za njegov svakodnevni rad i golemu potporu i strpljenje. Želim
zahvaliti Carol Bodie: njezina vjera u mene krijepila me kroz sve teške godine,
a njezino zauzimanje za mene poticalo je ovaj rad unatoč tome što su drugi
strahovali, te na koncu doveo do njegova ostvarenja.
Želim se zahvaliti Willi Shalit za veliku vjeru u mene i za talent, bodrenje i
iznošenje moga rada u svijet. Želim se zahvaliti Davidu Phillipsu što je bio moj
sveprisutni anđeo, te Lauren Lloyd za velik dar iz Bosne. Hvala Nancy Rose za
stručno i ljubazno vođenje; posebna zahvala Marianne Schnall, Sally Fisher,
Feminist.Com i Odboru V-Daya.
Želim se zahvaliti Garyju Sunshineu što se pojavio u pravom trenutku.
Želim se zahvaliti svojoj izuzetnoj urednici, Mo-llie Doyle, što je zastupala
ovu knjigu u mnogim izdavačkim kućama i što mi je, konačno, bila velika
partnerica. Želim se zahvaliti Marysue Ricci što se latila ovog projekta i što
mi je pomagala da pronađem put kroz ovu knjigu. Želim se zahvaliti izdavaču
»Villardu« što se nije bojao.
Ima još prijateljskih zahvala: Pauli Allen, za priskakanje; Brendi Currin za
mijenjanje moje karme; Diani Vegh, čija me širokogrudnost liječila; Jamesu
Lecesneu, jer vidi i vjeruje; Marku Matouseku što me poticao da proničem dublje;
Pauli Mazur što se dala na velik put; Sapphire, što je pomicala moje granice;
Kim Rosen, koja mi daje disati i umrijeti.
Želim zahvaliti velikim ženama: Michele Mc-Hugh, Debbie Schechter, Maxi Cohen,
Judy Katz, Judy Cocoran. Joan Stein, Kathy Najimi, Teri Schwartz i Bety
djevojkama za neprekidnu ljubav i podršku. Želim zahvaliti svojim mentoricama Joanne Woodward, Shirley Knight, Lynn Austin i Tini Turner.
Želim zahvaliti svojoj majci, Chris; svojoj sestri Lauri; svome bratu Curtisu
što je pronašao kraći put da se vratimo jedni drugima.
Želim odati priznanje vrlim, hrabrim ženama u programu SWP koje se stalno
suočavaju s mrakom i jezde kroza nj, naročito Maritza, Tarusa, Stacey, Ilysa,
Belinda, Denise, Stephanie, Edwing, Joanne, Beverly i Tawana.
Želim odati duboku zahvalu stotinama žena koje su me primile u svoje privatne
stanove, koje su mi s povjerenjem dale svoje priče i tajne. Neka njihove priče
utru put u slobodan svijet za Hannah, Katie, Moly, Adisu, Lulu, Allyson,
Oliviju, Sammy, Isa-bellu i druge.
Želim se zahvaliti svome sinu, Dylanu, što me naučio ljubavi, svojoj snahi Shivi
i svojoj unuci Coco, što se rodila.
Na koncu, želim se zahvaliti svom partneru Ari-elu Orr Jordanu koji je
suzačetnik ovog komada, a čija su dobrota i obzirnost djelovale kao čudesan
lijek i koje su bile početa
O AUTORICI
Eve Ensler piše drame i filmske scenarije. Njezina predstava Vaginini Monolozi
dobila je nagradu Obie za 1997. i bila nominirana za nagradu Drama Desk Award.
Bila je hit na Off-Broadwayu i gostovala po cijelim SAD i inozemstvu, uljučujući
i predstave u Jeruzalemu, Zagrebu i Londonu. Njezina drama Nužne mete, što ju je
naručio Joseph Papp Public Theater imala je izvedbe na Broadwayju u korist
bosanskih izbjeglica, a u njoj su nastupale Meryl Streep i Angelica Huston.
Ostale njezine drame uključuju Floating Rhoda and the Glue Man; Extraordinary
Measures; The Depot, Scooncat, Loud in My Head; Lemonade; Ladies; Reef and
Particle i Cinderella Cendrillion. Objavljivala je u Common Boundary, Ms.-u, te
u Utne Readeru. Sada radi s Glennom Closeom na scenariju »Seven County«, drame o
ženama u zatvoru.
VagininiMonolozi'izvedeni su u okviru V-daya u New Yorku 1998. i u Londonu
1999., kao i 2000. u Los Angelesu. Nužne mete izvedene su u Narodnom pozorištu u
Sarajevu 1998., s Glenn Close, Marisom Tornei, Vesnom Mršić i Ines Fančević i
drugima.
SVE O EVE
Kada je prije četiri godine vodila razgovore sa ženama o njihovim skrovitom
mjestu, onome »dolje«, Eve Ensler nije ni slutila u što će se pretvoriti njezina
radoznalost. U predgovoru, danas već kultne, knjige Vaginini monolozi, nastale
na osnovi razgovora s dvjestotinjak žena o njihovim vaginama, Eve progovara o
mjestu s kojega, baš »poputBermudskog trokuta, nitko ne izvještava«.
Razlog je jednostavan. Žene nitko ranije i nije pitao što misle, što osjećaju i
kako vide svoje vagine. Jer i onda kada ih mimikriramo eufemizmima nalik »ono
dolje« ili, iz dječjeg jezika imenujemo pi-picama, kokicama, žabicama i
mačkicama, one svejednako ostaju ishodišno mjesto ženstva.
Eve nije obeshrabrila prvotna začuđenjost na upit o vaginama - »Što se o tome
dolje ime reći«, pitat će sredovječna žena u monologu Poplava, kao ni polagana
otvaranja žena. Nisu je obeshrabrili ni prvi neuspjesi u traženju izdavača koji
bi tiskao sakupljene ženske ispovijedi, iskaze žena različitih godina, etničkih
pripadnosti, zanimanja, seksualnih preferencija pažljivo kolažirane činjenicama
o vaginama. Ona je naprosto »bila zabrinuta za vagine«. Činjenice su govorile o
stoljećima represije nad ženskim spolnim organom, od osuda žena prozvanih
vješticama zbog posjedovanja »čudne, đavolske bradavice« klitorisa, do
suvremenoga genitalnog sakaćenja kojemu su izloženi milijuni žena zemalja
»trećega svijeta«.
Nisu ju obeshrabrila niti prva izvođenja tekstova umreženih u predstavu o
vaginama koju je sama izvodila po malim sveučilišnim dvoranama i kazalištima.
Nisu stoga što je imala jasnu namjeru: progovoriti o vaginama kako bi se
osvijestilo nasilje protiv žena. Prihod s izvedaba bio je namijenjen ženskim
projektima i grupama koje rade sa zlostavljanim ženama ili skloništima za
pretučene žene i beskućnice.
I sama je autorica preživjela seksualno nasilje pa stoga zna koliko je vremena i
energije potrebno ženama žrtvama nasilja da zaliječe traumu.
Za Eve je progovoriti o vaginama značilo progovoriti o ženskoj biti, jer to
vagine doista jesu. »Moja vagina, to sam ja«, reći će žena u priči Vaginina
radionica. U tekstovima, oblikovanim u monologe, Eve progovara na način koji
suptilno spaja feminističko stajalište i umjetnički pristup, gnjev i humor,
nježnost i nepatetičnost, odlučnost i lirski izričaj.
Nije se pri tome bojala nedvosmisleno i glasno izgovoriti i riječ pička, tražeći
da se preimenuje posve neerotična riječ vagina.
Žene su dočekale komad s radosnim prepoznavanjem. Prepoznale su daje Eve
progovorila u njihovo ime, u ime njihovih zaboravljenih, potisnutih,
zlostavljanih, ali moćnih i životodajnih vagina. Njihove su vagine pronašle
»kontekst drugih vagina«, uokviren u kazališni komad, ukoričen u knjigu
Vagininih monologa.
Eve je izvodila komad uporno, iz večeri u večer na daskama kazališta Here u New
Yorku. S pozornice, u kojemu sam komad vidjela sad već davne 1996. godine,
mjesecima se čuo, isprva pomalo prigušen, a kako su se nizale priče o vaginama,
njihovoj snazi primanja, »posebnojpameti«, orgastički uzdasi (Eve izvodi seriju
različitih orgazama) dvoranu je punio veseli, grleni, oslobađajući smijeh. Ili,
pak, mukli jecaji kada Eve progovara o zlostavljanim vaginama. I u ovoj je
knjizi tekst Moja vagina je moje selo, prema priči izbjeglice iz Bosne koju je
Eve intervjuirala za svoga boravka u Zagrebu 1995., a koja ostavlja gledatelje
nijemima.
Žene su prepoznale o čemu govore vagine. Žene su prepoznale zašto Eve govori o
vaginama.
Eve neprestance nadopisuje vaginine priče, jer joj nakon svake predstave dolaze
žene u želji da s njom podijele nešto o svojoj »jedinstvenoj, neponovljivoj
vagini« koje s drugim vaginama čine »svemir vagina«. I sama sam bila
svjedokinjom kada joj je u
Santa Feu poslije predstave prišla žena koja joj je htjela reći »nešto što još
nije nikome rekla«. Tako su Vaginini monolozi svojevrstan work in progress
(djelo u nastajanju).
Eve bilježi drukčiju povijest. Žensku povijest. Žena koje bilježe tu povijest
još uvijek nema dovoljno, stoga Eve pozorno sluša i zapisuje.
Vaginini su monolozi polako osvajali prostore Amerike - od Oklahoma Cityija,
Dalasa, Seattlea do Washingtona, a novi se virus govora vagina nezaustavljivo
širio. Dok su prve najave o izvedbi govorile o Monolozima, prešućujući riječ
vagina, a gleda-teljice i gledatelji šaputali riječ sa »v«, s vremenom se
dogodila prava poplava. Odjednom su svi govorili o vaginama. Zaredale su
pohvalne kritike i nagrade. Tako je 1997. Eve Ensler dobila za tekst i izvedbu
prestižnu nagradu Obie (off-Broadway Award).
Vagine su s predstavom nastavile putovati Amerikom, ali im je prostor postajao
premalenim. Željele su potovati i tako su ih vidjeli i čuli u Stockholmu,
Berlinu, Jerusalemu, Zagrebu, Ateni...
1997. u prostoru HDLU-a, u Meštrovićevu paviljonu, Eve predstavlja vagine i
zagrebačkoj publici. Bez velikih najava, usmenom predajom, proširio se dobar
glas o vaginama.
Prihod je predstave bio namijenjen Centru za žene žrtve rata, kao i mnogo puta
ranije.
Eve uz Zagreb vežu i »ratne uspomene«, kao i žene iz Centra za žene žrtve rata
koji je posjetila prvi puta 1995. Tada sam ju i upoznala i otkrila njenu
predanost borbi protiv nasilja nad ženama, njenu strast za pravičnosti i brigu
za Druge. Tijekom Rata, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini sakupljala je priče
izbjeglica na osnovu kojih je napisala komad Nužne mete. Komad je 1996. izveden
na Broadwayju u Helen Hayes Theater s Meryl Streep, Anjelicom Huston i Cherry
Jones u naslovnim ulogama. Nužne mete su u ljeto 1998. izvedene u sarajevskom
Narodnom po-zorištu, uz Glenn Close i Marisu Tomei, te bosanske glumice Vesnu
Mašić i Ines Fančović. I ovaj puta za žene izbjeglice koje su gledale predstavu.
Eve rado dolazi u Hrvatsku. Otkrila je plaže u Bratušu i Vignju, domaću
atmosferu dvorišta u Krvavici i jaku crnu kavu.
Početkom 1998. Villard tiska Vaginine monologe i knjiga ubrzo postaje
bestsellerom. Uz broširano izdanje, tiskano je i posebno izdanje uvezano u
crveno platno. Samo putem Interneta, u Amazon Com. -u mjesecima je
najprodavanija knjiga. Prevedena je na grčki, švedski, njemački, hibru, srpski,
portugalski (u Brazilu).
Eve neumorno i dalje zagovara vagine, glasno izgovorajući njihovo ime i
ispuštajući glasove zadovoljstva na kazališnim pozornicama. Putuje, govori o
ženama, nasilju, beskućnicama kojima je posvetila knjigu The Ladies i s kojima
vodi grupe samopo-moći. Završava dramu Conviction, o političkoj zatvorenici u
američkom zatvoru, dok joj se komad Limunade uspješno izvodi u Houstonu.
Napisala je scenarij Seven Counts za Glenn Close - sedam priča o ženama u
zatvoru, s kojima je provela u zatvoru Bedford Hill nekoliko mjeseci vodeći
radionice kreativnog pisanja i režirajući dokumentarne o radionici. Organizira
čitanja tekstova zatvorenica, ne odvajajući svoju umjetnost od feminističkog
aktivizma.
Početak 1999. provodi u Londonu gdje u kazalištu King's Head izvodi Vaginine
monologe, kojima ni tradicionalno hladna engleska publika nije mogla odoljeti. U
New Yorku predstava seli na off-Broadway u West Side Theater. Eve dobiva još
jednu nagradu: Drama Desk Award. Nakon stoje tri mjeseca izvodila komad, kako u
šali voli reći »z imala orgazme osam puta tjedno, uključujući subotnju
matineju«, Eve prepušta izvedbu drugim glumicama.
Trenutno piše novu knjigu i sprema se na put u Rusiju i Afganistan, Brazil i
Hrvatsku... Points of Reentry bit će sačinjena na osnovi razgovora sa ženama
koje će govoriti o odnosu prema vlastitom tijelu.
Čini se posve prirodnim što su Vaginini monolozi izašli iz korica knjige i što
su prerasli okvire kazališnog djela. Eve je inicirala V Day {Dan V), dan protiv
nasilja nad ženama. Na samo Valentinovo, preimenovano u Vaginin dan, umjesto
komercijalno--slatkastog srca ponudila je vagine. Pred 2500 gledatelja, 1998. u
Hammerstein Ballroomu u New Yorku Vaginine monologe govore mnoge poznate
glumice, pjevačice, feministice. Eve posjeduje moć okupljanja žena i prenošenja
svojih vizija tako da nema
žene koju nije očarala svojim govorom o vaginama i koja joj se ne bi pridružila
u »slavljenju vagina«. U projektu Dana Vveć sljedeće godine u Londonu, u Old
Vicu, zajedno nastupaju britanske i američke glumice, sve obučene u crveno,
zaštitni znak Vagini-nih monologa, s užitkom otkrivajući »Čudo vagina«. Jednako
je bilo i ove veljače u Los Angelosu u Wil-burn Theater-u, gdje je uz Eve
nastupao i njen »putujući cirkus« glasnogovornica vagina.
Za 2001. priprema se veliki događaj proslave vagina za 20 000 žena u Madison
Square Gardenu. Dan V'yz. postao pokret, revolucija vagina.
Šeri Argov
ZAŠTO MUŠKARCI VOLE
Prevela Aleksandra Čabraja
Laguna
Naslov originala
Sherry Argov
WHY MEN LOVE BITCHES
Copyright © 2004, 2002, 2000, Sherry Argov All rights reserved.
Translation Copyright © 2008 za srpsko izdanje, LAGUNA
Ovu knjigu posvećujem svojoj
majci i ocu.
8
ŠERI ARGO V
SADRZAJ
Zahvalnice 11 Uvod 13
1. OD „KRPE" DO DEVOJKEIZ SNOVA 17 Ponašajte se kao
premija i on će poverovati u to Upoznajte Finu Devojku 19 Ona
ima ,,Je Ne Sais Qoui" 33 Upoznajte „novu i usavršenu" kučku 35
2. ZAŠTO MUŠKARCI VIŠE VOLE KUČKE 39 Otkrijte tajnu: šta
svaka Fina Devojka treba da zna Uživanje u lovu 41 Kompleks
mame / droce 51 Pravilo kaveza 55 Moć izbora 60
3. PRODAVNICA SLATKIŠA 65 Kako da maksimalno iskoristite
svoju žensku i seksualnu moć Slatkiš po slatkiš 67 Slađa pobeda 71
Plan raspodele slatkiša 76 Slatka tajna 79
4. TUPAVA KAO LISICA 85 Kako da ga ubedite daje on glavni dok
vi vodite igru Tupava lisica pažljivo postupa s njegovim egom 87
Tupava lisica je vešt pregovarač 98
Tupava lisica je tajanstvena 103 Tupava lisica ostaje verna sebi
104
5. SKAKANJE KROZ OBRUČ POPUT DRESIRANE PUDLICE
107 Zašto se žene prepuštaju muškarcu ipostaju nesigurne Nova
škola: ko je vaš gazda? 109 Od kenjkavice do opasnice 116
Kučka za neupućene 121
Zašto muškarci vole kučke
9
6. NEMA VIŠE ZVOCANJA 129 Šta da radite kad on počne da vas
shvata zdravo za gotovo, a zvocanje ništa nepomaže Ljubavnica ili
majka? 131 Rp: Ponašajte se prema njemu kao prema prijatelju
136 Bolje je „pokazati" nego „kazati" 146
7. TAJNA „PRAVILA IGRE" SUPROTNOG TIMA 151 Sve ono što
ste naslućivali, ali nikada niste čuli od njega Šta muškarci misle o
ženskom načinu komunikacije 153 Petnaest najvažnijih znakova
da je žena nesigurna 155 Petnaest razloga zašto muškarci
„glume ravnodušnost" 159 Petnaest muških mišljenja o tome
kako održati strast u vezi 162 Petnaest stvari koje odbijaju
muškarce 165 Petnaest razloga zašto muškarci više vole otresite
žene 167 Deset znakova da je muškarac zaljubljen 170
8. ČUVAJTE SVOJU RUŽIČASTU KARTICU 173 Razlozi
zbogkojih vam finansijska nezavisnost daje moć Finansijska
nezavisnost: ko vas poseduje? 175 Novac i razum 184
9. KAKO OBNOVITIDUHOVNIIZAZOV 193 Kako osvežiti
„varnicu" Prvi korak: umesto da tražite od njega da se
usredsredi na vas, usredsredite se sami na sebe 195 Drugi korak:
izmenite rutinu 198 Treći korak: povratite smisao za humor 206
10. NOVA I USAVRŠENA KUČKA 209 Uputstvo za preživljavanje
namenjeno ženama koje su suviše dobre Kučka drži do sebe 211 Kučku
je nemoguće potpuno osvojiti 214 Kučka se definiše iznutra 218 Kučka
ima jaku volju i veruje u sebe 221
DODATAK ŠERINA PRAVILA PRIVLAČNOSTI225
Pre svega, želim da zahvalim svojim roditeljima, Ebi i Džudi
Argov, najvažnijim ljudima u mom životu.
Veliko hvala Geriju M. Krebsu, glavnom uredniku Adams
Media Corporation, za neposrednu i stalnu podršku koju je pružao ovom projektu i na neprocenjivoj kreativnoj pomoći. Bila mi
je čast da radim s njim.
Takođe želim da zahvalim i Bobu Adamsu, čija izdavačka
kuća ima izvanredan tim. Posebnu zahvalnost dugujem direktorki službe za odnose s javnošću Keri (Luis) Mekgro, pomoćnici urednika Kejt Epštajn, urednici Lori Meklafin, i umetničkom
direktoru Polu Beatrisu, zbog njegove kreativne vizije i prelepog dizajna korica. Iskreno zahvaljujem i Dariji Pero, direktorki
dizajna i tehnologije, na kreativnom daru i iskrenom trudu.
Posebno hvala Elen Fejn i Šeri Šnajder, koautorkama Pravila,
na prikazima moje knjige, podršci, i na tome što su zajedno sa
mnom vodile emisiju „Ljubavne dileme" („Dating Dillemas").
Takođe bih želela da zahvalim i ostalima koji su pisali prikaze moje knjige: Belindi Foster, Donu Gibu, Vings Hauzer, Reju
Holitu, Pegi G. Miler, Lorin Roš i Lin Sterba.
Želim da zahvalim svima u KRLA i KLSX na mogućnosti da
se pojavim u radio-programu.
Zahvaljujem višem uredniku Palisadian-Posta, Bilu Brunsu,
zato što mi je pružio mogućnost da pišem za njegove novine i
nije štedeo vreme pomažući mi.
Želim da zahvalim svom fotografu Džefu Himanu na ljubaznosti koju ću uvekpamtiti; Denijelu Didžaku, sjajnom advokatu i sjajnom prijatelju; Džudi Mejzel i Majku Konu što su mi
pomogli da se snađem u izdavaštvu; i Džoelu i Šarloti Parker iz
12
ŠERI ARGO V
Parker PR, što su verovali u ovu knjigu od samog početka. Hvala
Kristoferu Napolitanu, izvršnom uredniku Plejboj enter- prajzisa,
što mi je objavio prvi intervju i predstavio moju knji- gu u svom
časopisu.
Posebno zahvaljujem svima koji su svojim pričama i iskustvima doprineli ovoj knjizi. Veliko hvala mojoj bliskoj prijateljici Suzan Nilsen, koja je slušala sva poglavlja i smejala se,
plaćajući uz to ogroman međugradski telefonski račun.
Takođe želim da spomenem Bena i Brin Argov i da im čestitam na prinovi, i da zahvalim i svojoj maci Tigru. Na kraju, ali
ne i na poslednjem mestu, želim da zahvalim muškarcu koji ima
posebno mesto u mom životu, na stalnoj podršci i na tome što
mi uvek donosi osmeh na lice.
Zašto muškarci vole kučke je ljubavni vodič namenjen ženama koje
su „previše fine". Reč kučka u naslovu ne treba shvatiti previše
ozbiljno - koristim je na pomalo ironičan način, koji odgovara
šaljivom pristupu cele ove knjige.
Naslov i sadržaj izražavaju nešto što mnoge žene misle, ali
ne govore. Svaka žena se ponekad plaši da pred muškarcem
pokaže nesigurnost. Svakoj ženi se dešavalo da joj se muškarac
uporno udvara, i da izgubi interesovanje istog časa kad mu ona
izađe u susret. Svaka žena zna kako izgleda biti shvaćena zdravo
za gotovo. Takve probleme ima većina žena, i udatih i neudatih.
Dakle, zašto muškarci vole kučke? Najpre treba napraviti
razliku između često pejorativne upotrebe te reči i toga kako je
ona upotrebljena ovde. Naravno, ne preporučujem ženama da
budu bezobzirne. Kučka o kakvoj ja govorim nije žena koja gazi
preko leševa, niti zloban lik, poput onog kakav je Džoan Kolins
glumila u Dinastiji. Niti je to pak klasična „kancelarij- ska
kučka", koju svi na poslu mrze.
Žena kakvu ja opisujem je ljubazna, ali i jaka. Ona posedu- je
vrlo prefinjenu snagu. Ne odustaje od svog života, i ne juri
muškarce. Nikad ne dozvoljava muškarcu da pomisli kako je
stopostotno pod njegovom vlašću. I ume da se odbrani kada on
pređe granicu.
Ona zna šta želi, ali se neće poniziti da bi to dobila. Ali ona je
i ženstvena, poput „čelične magnolije" - ljupka spolja, ali nepokolebljiva iznutra. Njena ženstvenost je njena prednost. Nije reč
o tome da ona iskorištava muškarce, jer igra pošteno. Međutim,
ona ima nešto što fina devojka nema: prisustvo duha, jer nije
opčinjena romantičnim fantazijama. Prisustvo duha joj omogućava da upotrebi svoju moć kad je to neophodno.
14
ŠERI ARGO V
Pored toga, ona je u stanju da ostane pribrana i kad je pod
pritiskom. Dok „suviše fina" žena neprestano popušta, sve dok
sasvim ne klone, žena koja ima prisustvo duha zna kada treba
da se povuče.
Od više stotina muškaraca s kojima sam razgovarala pišući
ovu knjigu, preko devedeset posto se nasmejalo i složilo s naslovom već posle prvih pola minuta. Neki su se smeškali kao da
sam upravo otkrila njihovu najskriveniju tajnu. „Muškarcu je
potreban duhovni izazov", govorili su mi. Ova tema se uvek
iznova ponavljala.
Svaki muškarac s kojim sam razgovarala objašnjavao je to
malo drugačije, ali je suština bila ista: „Muškarci vole kad je
žena pomalo oštra“', govorili su. Dve poruke su bile kristalno
jasne: prvo, opisujući ženu koja deluje sigurno, redovno su koristili izraz duhovni izazov. Drugo, reč kučka je predstavljala sinonim za njihovu predstavu duhovnog izazova. A tu osobinu su
smatrali privlačnijom od svih ostalih.
Kad sam u razgovoru s muškarcima pominjala izraz duhovni
izazov, odmah im je bilo jasno na šta mislim. S druge strane, stotine žena s kojima sam razgovarala retko su isto shvatale tu
frazu. Često su je radije povezivale s inteligencijom nego s nesigurnošću. Ti razgovori ne samo da su potvrdili moje pretpostavke - oni su me učvrstili u mojim namerama. Smatrala sam da
nešto što je za muškarce tako očigledno ne treba skrivati od žena.
Ova knjiga se bavi upravo onim pitanjima kojima se muškarci ne bave. On vam neće reći: „Slušaj, ne budi krpa", „Nemoj
uvek na sve da pristaješ" „Ne dozvoli da se tvoj svet vrti oko
mene". Ova knjiga je neophodna, jer ovako nešto muškarac neće reći
svojoj partnerki.
U narednim poglavljima jasno ćete čuti sledeću poruku:
uspeh u ljubavi ne zavisi od izgleda; on zavisi od stava. Mediji
nas uveravaju u suprotno. Tinejdžerke u časopisima čitaju:
„privucite njegovu pažnju" nekim komadom odeće ili određenim izgledom. „Takva i takva boja karmina ili laka za nokte će
ga osvojiti", uverava je časopis. A čemu to uči devojčicu? Kako
da opsesivno traži nečije odobravanje.
Zatim, tu je stav medija prema godinama. Tinejdžerke se
pretvaraju u samouverene dvadesetogodišnjakinje, koje mediji
bombarduju negativnim stavovima o starenju. Poruka glasi: dve
bore i jedna strija, i žena je „otpisana", poput prošlogodišnje
robe koja se prodaje upola cene. A čemu je to uči? Kako da
opsesivno izbegava nečije neodobravanje.
Dakle, koja je poruka ove knjige? To da je izvesna bezobzirnost neophodna za samopoštovanje. Ne bezobzirnost prema
drugim ljudima, već radije prema onome šta drugi misle. Kučka je
moćna žena koja crpe ogromnu snagu iz svoje sposobnosti
nezavisnog mišljenja, naročito u svetu koji još uvekuči ženu da
se odriče same sebe. Ovakva žena ne živi po tuđim merilima,
već isključivo po svojim.
To je žena koja igra po sopstvenim pravilima, samouverena,
slobodna i jaka. Nadam se da je to osećaj koji će u ženama
pobuditi ova knjiga.
Žena s pozitivnim iskustvima s muškarcima poseduje dve
prefinjene osobine, o kojima govorim u ovoj knjizi: smisao za
humor i držanje koje saopštava: „Ja sam ovde gazda. Ja ću ti reći
odakle krećemo i kuda idemo." Ta žena ima prisustvo duha, što
joj omogućava da čini ono što je u njenom interesu, i stav koji
govori da nije prinuđena da bude tu. Ona je tu po sopstvenom
izboru.
Kučke koje muškarci toliko vole deluju samouvereno i, da,
pomalo „oštro". To je, sasvim slučajno, upravo ona oštrina koju
muškarci smatraju tako privlačnom. Razlika je u tome što ova
žena ne traga za tom osobinom negde izvan sebe; to je ona
posebna odlika koju ona sama ima.
Napomena: U ovoj knjizi neka imena su izmenjena na
zahtev ljudi s kojima sam razgovarala
16
ŠERI ARGO V
OD „KRPE" DO
Ponašajte se kao premija i on će
poverovati u to
„Seksepil je pedeset posto ono što imate i pedeset
posto ono što ljudi misle da imate."
SOFIJA LOREN
Svi znaju ko je „fina devojka". To je žena koja se previše trudi i
pruža sve muškarcu kojeg jedva poznaje, ne tražeći od njega da
mnogo ulaže u vezu. Ona je žena koja slepo daje, jer silno žudi
da njena ljubav bude uzvraćena. Ona je žena koja radi sve što
misli da njen muškarac želi, jer po svaku cenu želi da održi
vezu. Svaka žena je u nekoj situaciji bila takva.
Naravno, prosečan modni časopis pruža ženama smešne
savete iz kojih je očigledno zbog čega se žene tako revnosno
trude. „Budite neuhvatljivi, a zatim mu pripremite obrok od
četiri jela... Ispecite mu kolačiće za Dan zaljubljenih s egzotičnim začinima iz Malezije (baš kao Marta Stjuart). Ne zaboravite
ukrasne podmetače i organske jagode, za kojima ste satima tragale. Poslužite mu sve to na drugom sastanku, u crnoj čipkanoj
spavaćici." A šta se ovim receptom postiže? Katastrofa.
18
ŠERI ARGO V
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 1
Sve za čim u životu jurimo, beži.
Ovo posebno važi za muškarce. S jednom napomenom: Ako
ga jurite u crnoj čipkanoj spavaćici, prvo će spavati s vama... a
onda će pobeći.
Zašto muškarac beži iz ovakvih situacija? Beži zato što ženino ponašanje ne odaje da ona sebe naročito ceni. Tek su počeli
da se viđaju, i njihova veza je još uvek relativno površna. Pa
ipak, ona mu već nudi sve što ima.
Njena spremnost da se toliko trudi oko muškarca kojeg
gotovo i ne poznaje, podrazumeva jednu od dve mogućnosti.
On će zaključiti da je ona očajnica, ili će zaključiti da je spremna da spava s muškarcem kojeg je tek upoznala. Ili oboje. A u
svemu tome se gubi njegova zahvalnost za njen ogroman trud.
Kad muškarac izgubi poštovanje prema ženi zbog toga što ona
sebe potcenjuje, izgubiće i želju da joj se približi. Bila ona u spavaćici ili bez nje.
S druge strane, devojka iz snova se ne ubija od muke da bi
nekog zadivila. Zato se on, zapravo, zaljubljuje u ženu koja mu
ne sprema obroke od četiri jela. A nećete je videti ni kako pred
njega iznosi najbolji pribor. Počeće tako što će mu spremiti
obrok od jednog jela. (Kokice.) Bez ukrasnih podmetača. Dovoljna je najobičnija plastična činija. Ona će jednostavno pitati gosta:
„Hej, hoćeš li iz kesice ili iz činije?" Šest meseci kasnije, ista žena
zgotovi neki ručak i pred njega spusti topao tanjir. I šta on tada
pomisli? „Čoveče! Kakav sam ja frajer!"
Nije važno je li to testo s prelivom iz obližnje prodavnice.
Reći će: „Ovo je najbolje jelo koje sam probao u životu!"
Sad se on oseća kao kralj. A jedina razlika je u količini vremena i truda koje je on prethodno morao da uloži. Nije to dobio
bez muke, i stoga to više ceni.
Zašto muškarci vole kučke
19
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 2
Žene kojima muškarci skidaju zvezde s neba nisu uvek
tako posebne. To su često one koje naizgled ne mare
mnogo za njih.
Ovde nije reč o psihološkim igrama ili o manipulisanju.
Suština je u tome da li očajnički čeznete za pažnjom ili otvoreno
pokazujete da možete biti ravnopravan partner u vezi. Radi se o
tome jeste li u stanju da u vezi držite do sebe.
Šta bi se desilo ako biste mu od prvog dana stavili do znanja
da ste spremni na svaku žrtvu? Pomisliće da ste očajni i hteće da
proveri koliko ste daleko spremni da idete. Odmah će početi da
vas testira. Što mu vi više činite, to će on više i očekivati. Odmah
će vas shvatiti kao „durasel" bateriju, i zapitaće se: „Koliko ona
može da izdrži? Koliko mogu da izvučem iz nje?"
Fine devojke moraju da nauče ono što kučka već zna. Preterani trud i udovoljavanje muškarcu ubijaju njegovo poštovanje;
time nanose smrtni udarac privlačnosti koju on oseća prema
ženi i čine da veza bude kratkog daha.
Većina muškaraca ne vidi ženu koja se previše trudi kao
nekoga ko nudi duhovni izazov. Inteligentne žene često greše u
tome što pretpostavljaju da, zahvaljujući svom obrazovanju, ili
tome što su u stanju da učestvuju u političkim raspravama ili se
pak dobro razumeju u investicije, mogu duhovno da stimulišu
muškarca za vreme zajedničke večere. Ali duhovni izazov nema
mnogo veze s razgovorom. (Doduše, ako ona ne razlikuje Ala
Grina od Alana Grinspana ili, na primer, Hjustona? Onda već
imamo problem.)
Načelno, duhovni izazov zavisi od toga da li očekujete poštovanje. On zavisi od toga kako se odnosite prema muškarcu.
Zavisi od toga zna li on da se ne plašite da ostanete bez njega.
Fina devojka greši i u tome što je uvek dostupna. „Ne želim
da igram igre", kaže ona. Tako mu dozvoljava da vidi koliko se
plaši da ga izgubi, i on uskoro shvata da je ona potpuno u
20
ŠERI ARGO V
njegovoj vlasti. To je često faza u kojoj žene počinju da se žale:
„On mi ne poklanja dovoljno pažnje. Nije onako romantičan kao
nekad."
Kučka je manje pristupačna. Ponekad je dostupna; ponekad
nije. Ali ona je ljubazna. Dovoljno ljubazna, naime, da uzme u
obzir kada on želi da je vidi, da bi mu ponekad udovoljila. U
prevodu? On nema stopostotnu kontrolu nad njom.
A šta je sa ženom koja će sve ostaviti i potrčati svom muškarcu? Taj muškarac takođe zna da je ona potpuno u njegovoj vlasti. Posle nekoliko sastanaka on izlazi s društvom, vraća se u
ponoć i zove je, a ona odmah potrči kod njega. Kada žena odlazi muškarcu usred noći, treba joj samo neonska tabla na krovu
auta na kojoj piše: ISPORUKA.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 3
Žena pruža muškarcu duhovni izazov kada on oseća da ona
nije potpuno u njegovoj vlasti.
Vreme koje provodite s njim mnogo govori. Fina devojka već
posle nekoliko nedelja poznanstva sedi uz momka nasmrt se
dosađujući, dok on radi nešto što njega zanima. Možda gleda
spotove na televiziji, čisti svoj pribor za pecanje, svira gitaru ili
popravlja auto. Ona je očajna, ali se ne žali. Umesto toga, ćuti i
uljudno vrti palčeve, samo da bi bila u njegovom društvu.
Kučka se, s druge strane, otvoreno žali. Zapravo, ne prestaje.
To nije ništa loše, jer mu time stavlja do znanja da njome ne
može da briše pod. Ali upamtite, duhovni izazov nema mnogo
veze s verbalnim nadmetanjem. Ima veze s vašim ponašanjem i
time koliko ste spremni da se odričete. Na primer, on kaže da
voli plavuše. Vi imate taman ten, tamne oči i crnu kosu. Kad vas
sledeći put vidi, već ste izblajhali kosu i obrve. U prevodu? On
ima stopostotnu kontrolu nad vama.
Zašto muškarci vole kučke
21
Kaže se da „ljubav na usta ulazi". To je istina, ali ne morate
rintati šest sati da biste ga nahranili. Bez obzira da li jedete u
restoranu ili naručite hranu, stomak je pun, i ljubavi ima
dovoljno. Načelno pravilo: ako je jelo toplo, on će ga pojesti.
Ostalo je protraćen trud.
Žene su uslovljene da daju sve od sebe. Još nisam videla
muški časopis u kojem piše kako da on ženi spremi obrok od
četiri jela. Recepti se tu mogu naći samo u dodatku za bodibilding, gde objašnjavaju kako se belance muti s pšeničnim
klicama.
Bavim se pitanjem kuvanja jer je to jedna od mnogih oblasti
u kojima se žene previše trude. To ne znači da treba potpuno da
odustanete od kuvanja. Možda ste već godinu dana zajedno i
slavite godišnjicu. Možda mu je rođendan i želite da ga posebno
obradujete.
U posebnim prilikama, i pošto on to zasluži, pripremanje
obroka za njega je lep gest. Ali to nije nešto što treba da učinite
tek tako. Pošto je ova knjiga namenjena ženama, napravila bih
propust ako u nju ne bih uključila bar neki recept za prve
nedelje zabavljanja. Ali, za razliku od recepata Marte Stjuart,
ovaj se lako pamti. Nećete morati čak ni da ga zapišete u svesku s receptima.
Kokice predlažem zbog jednostavnosti i kratkog vremena pripreme. Najpre stavite kesicu u mikrotalasnu pećnicu. Kad se
sav kukuruz iskoka, pažljivo izvadite kesicu iz pećnice jer će biti
veoma vrela. Prilikom vađenja kokica iz mikrotalasne, obavezno upotrebite rukavicu, kecelju i špatulu. To ne samo da će
zadiviti vašeg gosta, već će ostaviti utisak i da ste izuzetno
stručni.
22
ŠERI ARGO V
Ako otkrijete da su kokice zagorele, obratite pažnju s koje je
to strane. Ako su zagorele odozgo, bacite one koje su pocrnele, a
ostatak sipajte u zdelu. Time poslužite svog gosta, a zatim pažljivo procenite vreme prilikom pečenja nove kesice za sebe.
Količina: jedna i po porcija. (Dovoljno je.)
Prokuvajte vodu u šerpi i ubacite u nju dve hrenovke.
Kuvajte ih pet minuta, tako da budu čvrste ili blago al dente.
Ponudite gosta nekim osvežavajućim napitkom. Zatim ga
pošaljite na terasu, da uživa u pogledu - jer je atmosfera
najvažnija. Za to vreme iseckajte hrenovke i u svaki komadić
zabodite čačkalicu. Baš kao Marta, i vi možete istinski izraziti
svoju kreativnost širokom lepezom različitih boja čačkalica.
Zatim poslužite dva „fina umaka": kečap i senf. Ovo jelo nikada
nemojte nazvati seckanim hrenovkama, već isključivo „gurmanskom zakuskom s finim umacima".
A sada, desert: kupovni rolat poslužen uz kafu (instant).
Ukus mentola završetku večere uvek daje otmen ton. Preporučujem pepermint ili spermint.
Znaćete da je večera bila senzacionalno uspešna kad sledeći
put bude zahtevao da večerate u restoranu. Nikad više u životu
nećete čuti pitanje: „Hej, šta ima za večeru?"
Ako mu se, nakon izvesnog vremena, ikad omakne da pita
šta ćete skuvati, jednostavno mu ponudite da spremite svoje
specijalitete: kokice, hrenovke i rolat s kafom i sokićem. Odmah
zatim počnite da se spremate, jer ćete za sat vremena imati
rezervisan sto u restoranu.
Zašto muškarci vole kučke
23
Kučka nije žena koja sedi kod kuće i bavi se usavršavanjem
veština kojima će „uloviti" muškarca. Ona smatra da je u početku dovoljno da se usredsredi na to da mu bude prijatno
društvo. To je više nego dovoljno dok on ne zasluži „posebno
mesto" u vašem životu.
U početku, pomno obratite pažnju na sledeće: ako on ne želi
ni prstom da mrdne da bi vas privukao, nedvosmisleno vam
pokazuje da nemate šta da očekujete ni u budućnosti. To ponašanje nema nikakve veze s vašom vrednošću. Ali ima mnogo
veze sa onim što on može da ponudi. A takođe ima veze i s
onim kako se vi predstavljate. Da li se preterano trudite? Ako on
ima šta da ponudi, ali mu vi ne pružate mogućnost da se
potrudi oko vas, on neće imati drugog izbora sem da se povuče.
Kad se fina devojka previše trudi, njeno ponašanje govori: „Ono
što ja nudim nije dovoljno, i ja nisam dovoljna." Kučka, naprotiv, prenosi veoma različitu poruku: ,,Ja sam dovoljna. Uzmi ili
ostavi."
A sada, poređenje:
,,JA NISAM DOVOLJNA."
,,JA SAM DOVOLJNA.
UZMIILI OSTAVI."
Ona ga često zove i govori
mu: „Molim te, javi mi se."
Ona mu se javlja kad je
slobodna.
Ona obleće oko njega kao
stjuardesa-pripravnica.
Ona ga viđa kad joj je zgodno.
Ona jasno stavlja do znanja
da joj je cilj ozbiljna veza,
iako ne zna mnogo o njemu.
Ona se dobro zabavlja i ništa ne
obećava muškarcu kojeg jedva
poznaje.
Kad se on javi, ona je besna
što se nije javio ranije.
Kad se on javi, zanima ga gde je
ona i zašto nije bila tu.
Ona ga često vozi.
On dolazi po nju i kad mu to
nije usput.
24
ŠERI ARGO V
Ona ga pita: „Kuda ide naša
veza?"
On nema pojma kuda ide
njihova veza, a ona se ne trudi
da mu to objasni.
Ona priča o tome kako želi
decu.
Ona se ne seća njegovog
prezimena.
Ona se raspituje o njegovim
„bivšim".
On pominje bivšu; ona gleda na
sat.
PRVO = KRPA
DRUGO = DEVOJKA IZ SNOVA
Temelji se polažu od prvog dana. Od samog početka, on
svesno (da, svesno) pokušava da provali gde su granice i koliko
ona može da proguta.
Telefonski pozivi su, takođe, jasan pokazatelj. Da li čekate da
vam se on javi pre no što nešto isplanirate? Da li se kidate od
muke ako se on ne javi, ne zove ili se ne pojavi kako je dogovoreno?
Ako to činite, ne učite ga tačnosti. Naprotiv, pokazujete mu
da ste potpuno u njegovoj vlasti, što nije dobra poruka za nekoga koga ste tek upoznali.
Činjenica je da se većina muškaraca namerno ne javlja, samo
da vide kako ćete vi reagovati. Kad je žena iznervirana, lako ju je
pročitati. Ako se samo malo povuče, muškarac može lako proceniti koliko žena očajnički žudi za vezom. Zato zaboravite sve
teorije iz časopisa o tome zašto se muškarci ne javljaju.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 4
Ponekad se muškarac namerno ne javlja, samo da vidi kako će
žena reagovati.
U ljudskoj je prirodi da muškarac ispituje koliko daleko sme
da ide. To se jasno vidi u ponašanju dece, pa čak i kućnih ljubimaca. To je normalno.
Povlačenje je takođe nešto što muškarci rade da bi dobili
potvrdu. Nijedan muškarac neće reći: „Srećo, treba mi potvrda o
Zašto muškarci vole kučke
25
tome kako stojim kod tebe." Umesto toga, on će se povući, da
vidi kako ćete reagovati. Ako reagujete emotivno, to mu daje
osećaj moći. A ako često emotivno reagujete, vremenom će vas
smatrati sve manjim duhovnim izazovom. Ali ako ne može
uvek da predvidi vašu reakciju, ostaćete za njega izazov.
A to mu takođe pruža i nešto što mu je neophodno: slobodu. Ako se ne čujete s njim nešto duže nego što je uobičajeno,
pokažite mu da apsolutno nemate nikakav „stav" o tome. Takvo
ponašanje će učiniti da se zapita koliko vam nedostaje (tj. da li
,,vam je potreban") kad nije tu. To mu pruža razlog da se potrudi, jer vas neće smatrati nesigurnom.
Potrudite se da ne postavljate pitanja u stilu: „Zašto me nisi
zvao?" ili „Zašto mi se ne javljaš nedelju dana?" Ako se ponašate kao da to uopšte niste primetili (jer vreme leti kad se lepo
provodite), on će se potruditi oko vas. Zašto? Zato što će osetiti
da nema potpunu kontrolu nad vama.
Jedan poznati tinejdžerski časopis nedavno je ženama dao
vrlo loš savet. Predložili su devojkama da ostavljaju poruke na
neočekivanim mestima, na primer, u njegovom rancu ili ormariću, ili da „napišu pesmu i zakače je za brisače njegovog auta".
Kao da to nije dovoljno da ubije svaku privlačnost koju on
oseća... Čekajte, ima još. Povrh svega, savetuju da ga iznenadite „dostavom pice". Dakle: saberite sve to, i šta dobijate?
Čaroban recept da ga ubedite kako ga progonite.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 5
Ako se od početka ponašate zavisno, to ga odbija. Ali ako ste
mu nedostižni, za njega postaje pravi izazov da vas osvoji.
Ni ovde nije reč o igranju igre. Reč je o poznavanju ljudske
prirode i ponašanju u skladu s njom. Muškarac uvek želi ono što
ne može da ima. Kad muškarac upozna ženu koja deluje nezainteresovano, za njega je izazov da je osvoji.
26
ŠERI ARGO V
Takođe, kada on pokuša da navede ženu da se ponaša nesigurno, a ona odreaguje ponosno i dostojanstveno, dinamika
odnosa se odjednom menja. Isti onaj momak koji je bežao od
ozbiljne veze kao đavo od krsta, počinje da veruje u nju. Sad on
počinje da mašta o tome da mu takozvana kučka kuva ručak,
slaže čarape ili da ga juri. Ali ako se otpočetka ponašate nesigurno, on to jednostavno neće ceniti.
Još jedna greška koju žene prave jeste da potcenjuju sebe. Kad
ste s njim na sastanku, nikad ne treba da pričate o tome kako želite
da izvršite plastičnu operaciju ili da smršate. Nemojte odbacivati njegove komplimente. To su trenuci u kojima treba da
budete sigurni u sebe.
Pa kakav je ispravan stav? ,,To sam ja, u punom sjaju... i ništa
bolje ne možeš dobiti." Ne morate trošiti bogatstvo na terapije.
Samo ponavljajte te reči u sebi dok ne poverujete u to. Na
kraju ćete zaista poverovati, a isto tako i on.
Skromnost? Ne brinite. To je izlečiva mana, mali mentalni
kvar. Ako primetite kod sebe neku skromnost, poniznost ili bilo
šta slično, odmah to ispravite. Vratite se uverenju da ste „premija". Tačka. Kraj priče. Slučaj je rešen. Ako se nekome ne dopada
vaše samopouzdanje, to je njegov problem. Zašto? Zato što ste vi
uvek važniji od njih, eto zašto.
Primer: jeste li ikada čuli da neki muškarac priča kako su svi
momci bili zaljubljeni u njegovu bivšu? On o njoj govori tako da
vi, kada konačno vidite njenu sliku, ostajete zabezeknuti. Zapravo, želite da mu kažete: „Dragi, ona izgleda kao da je igrala
glavnu ulogu u filmu Lesi se vraća kući." Ne trudite se, jer će on
odmah pojuriti u njenu odbranu: „Uživo je bolje izgledala." Ne
vredi? Pokušajte opet. „Tada je bolje izgledala? (Pauza.) Ne,
stvarno, to je baš loša slika." (I dalje ne prolazi.)
Ono što žene treba da shvate jeste da izgled nema mnogo
veze s tim da li muškarac shvata ženu kao premiju. U gornjem
primeru radi se o vrlo jednostavnom mentalnom triku: ona se
Zašto muškarci vole kučke
27
ponašala kao da je premija, a onda se dogodilo nešto čudno. On
je potpuno zaboravio kako ona izgleda.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 6
Muškarac će usvojiti stav koji sami imate o sebi.
Isto važi i u obrnutom smeru. Lepa žena može postati ružna
u muškarčevim očima ako je veoma nesigurna.
Udvarao vam se; dakle, smatra vas privlačnom. Uzdržano
ponašanje i samouveren stav ubediće ga da ste neodoljivi.
Nikad nemojte pretpostavljati da niste dovoljno privlačni, i
da zbog toga treba naročito da se trudite ili da jurite nekog
muškarca. Ukus je subjektivna stvar. Ono što je za jednog muškarca „ružno" za drugog je „divno". Izgled je važan na prvom
sastanku. Kad se on zaljubi, važan je vaš stav. Važno je umete li
da držite do sebe. A to zavisi od toga kako se vi držite.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 7
Ponašajte se kao premija i on će poverovati u to.
Žena se takođe ponižava kad god se poredi s drugom
ženom. Zato ne pokazujte da vas plaši to što se u blizini pojavila
druga privlačna žena. Ako želite da žena čiji izgled zaslužuje
ocenu 6 na skali od 1 do 10 izgleda kao da zaslužuje 12, šta treba
da radite? Jednostavno. Ponašajte se kao da vas ona ugrožava.
Ako se pravite da je ne primećujete, on će uočiti vaše samopouzdanje i zainteresovaće se za vas. A zatim će se desiti još
nešto neobično. Ona odjednom više neće izgledati tako dobro.
Ona ima tek onoliko značaja koliko joj vi pridajete.
Jedna moja prijateljica po imenu Samanta izašla je na prvi
sastanak s momkom koji ju je odveo na boks-meč. Između
rundi, kao i obično, pojavijivala se zgodna, polunaga striptizeta,
28
ŠERI ARGO V
s brojem naredne runde u rukama. Momak je pogledao u nju a
zatim se, nastojeći da se ponaša kao džentlmen, okrenuo i pogledao u Samantu. Ona se ponašala kao da nema pojma šta se
dešava. Kad se striptizeta posle sledeće runde opet pojavila u
providnoj čipkanoj spavaćici, moja prijateljica se nagla preko
sedišta i nemarno upitala momka može li da se posluži
njegovom flašicom vode. On je odgovorio: „Naravno." Ni u
jednom trenutku se nije ponašala kao da je ugrožena. Umesto
toga, ostala je vrlo mirna, kao da druga žena ne postoji. Na kraju
treće runde, on više nije ni primećivao ženu u ringu.
Krajnji rezultat je bio da se on do ušiju zaljubio u Samantu. A
dok ju je vraćao kući, neprestano joj je ponavljao koliko je lepa.
Rezultat je bio očigledan. Nastavio je da se udvara njoj, a ne
striptizeti koja se previše trudila da bi privukla pažnju koja je
često vrlo kratkog daha.
Mada je ponašanje moje prijateljice bilo uzorno, njegovo nije
bilo naročito romantično. Obratite pažnju da li vas na prvom
sastanku muškarac vodi na neko romantično mesto. Ako vas
povede na boks-meč, u striptiz-bar ili negde gde obično izlazi s
drugarima, svojim izborom vam saopštava da ne namerava da s
vama ostane dugo. Ako vas na prvom sastanku povede na
takva mesta, drugi put nemojte izaći s njim.
Ako se nađete u neugodnoj situaciji, nemojte se osećati primorano da se takmičite sa drugom ženom. Pored toga, nije
potrebno da se razgolićujete ili da se naročito trudite da biste u
seksualnom smislu privukli muškarčevu pažnju. Poznajem
ženu koja uvek svlači slojeve odeće, zavisno od toga kako su
ostale žene oko nje obučene. I tu se takođe radi o preteranom
trudu. Nema potrebe.
Otvoreno ispoljavanje seksualnosti nije prednost u privlačenju muškarca. Nije reč o tome hoćete li uspeti da ga uzbudite; to nije naročito postignuće. On se može uzbuditi i dok vozi
Zašto muškarci vole kučke
29
motor ili spava. Problem nije u tome da li ga uzbuđujete; već da
li on ostaje uzbuđen i pošto se zadovolji. To je suština.
Prave muškarce privlači žena koja otkriva manje, a ne više.
Ako on vidi zgodnu sekretaricu s punđom, usred bela dana, zapitaće se kako izgleda s raspuštenom kosom. Ako vidi ženu čija
odeća nagoveštava da se nešto miče ispod bluze, njegova želja
da to vidi biće veća nego kada je sve otkriveno. Kada pokažete
oblik, ali ne otkrivate svaki centimetar kože, „odmotavanje poklona" postaje mnogo zanimljivije. Ako treba nešto da raskopča
da bi video ono što želi, to će ga uzbuditi više. Ne manje.
Često se čuje kako o izazovno obučenoj ženi muškarac
komentariše: ,,Ne bih je izbacio iz kreveta ni kad bi grickala krekere." To važi sve dok on ,,ne dobije ono što želi", a onda, s krekerima ili bez njih, odiazi dalje. Nije najteže probuditi muškarčevo interesovanje. Važno je znati kako ga održati.
Vaš status u vezi potiče od toga kako se vi držite. Preterani
trud je preterani trud, i on obuhvata sve, od prečestog zivkanja
muškarca i spremanja obroka od četiri jela do izazovnog oblačenja. Setite se izreke: sveća koja prejako sija brzo izgara.
Ako se u nekoj kasnijoj prilici obučete izazovno, to je već
druga priča. Tada će on znati da to radite samo za njega, te će to
postati poslastica. Zato često čujete muškarce kako kažu da žele
damu u dnevnoj sobi i kurvu u spavaćoj. Njegovo interesovanje održaćete onim što ne pokazujete.
Nemojte se rukovoditi televizijskim reklamama. Žena koja
uspeva da održi muškarčevo interesovanje nije ona koja se
oseća sigurnom zbog nekakve mini suknje, minđuše u pupku ili
crne haljine s dubokim dekolteom. Kučka se ne oslanja na takvo
šta da bi stekla samopouzdanje. Oslanja se na ono što ona, kao
žena, jeste.
,,On treba da me prihvati onakvu kakva sam!", kaže fina
devojka. Da te prihvati? O ne, sestro. Osvesti se. Treba da izgubi glavu zbog tebe. Prihvatanje s tim nema nikakve veze. On
30
ŠERI ARGO V
prihvata krpu. Ali žudi za devojkom iz svojih snova. Ako želite
da budete prihvaćene, idite na grupnu terapiju. Ovde govorimo o tome da on treba da luduje za vama. To je počelo još dok
je bio mali. Kad je za Božić dobio igračku koju nije čak ni tražio,
igrao se njome celih pet minuta. Igračka koju je obožavao bila je
ona s najviše police u prodavnici, koju je kupio svojim dvomesečnim džeparcem. Nije mogao da je dohvati, ali je stalno
odlazio da je gleda. Svakog jutra je ustajao u cik zore da raznosi
novine kako bi mogao da je kupi. To je igračka koje će se uvek
sećati, jer je morao da je zaradi.
U NJENOJ GLAVI
„Izuzetno se trudim."
U NJEGOVOJ GLAVI
„Previše se trudi. Očajnica."
„Ne želim da igram igre." „Previše priča."
„Brinem o njemu."
„Ponaša se kao da mi je mama."
„Dajem sve od sebe da bi „Ona je stvarno fina, ali
veza uspela."
jednostavno nema 'hemije'."
A s kučkom? Hemije ima napretek.
tu
Zašto muškarci vole kučke
31
Ona ima “Je Ne Sais Quoi”
Je ne sais quoije francuski izraz koji znači ,,ne znam šta". To je
„ono nešto" što se ne može izraziti rečima. To je ona prefinjena
privlačnost koja se ne može sasvim odrediti. Na šta se ona
svodi? Na ženu koja se dobro oseća u sopstvenoj koži, i koju ne
možete navesti da o sebi misli loše.
Tu se ne radi o izgledu; rasne lepotice svakodnevno dobijaju
korpe. Ne radi se ni o inteligenciji. Žene svih vrsta, od genijalki
do onih čiji je IQ podoban biljkama, svakodnevno uspevaju da
osvoje muškarce. Radi se o zagonetnosti, i o tome kako da je
stvorite.
Kad izgubite oštrinu, u vezi više nema vatre. Posmatrajte ga
kao šibicu. Šibicu palite tarući je o hrapavu stranu kutije. Kad se
ta strana uglača i otupi, sve je teže upaliti šibicu.
Na primer, muškarac će vam možda reći: „Mislim da mi
treba malo vremena da razmislim o svemu." Fina devojka odgovara: „Molim te, ne napuštaj me." Ali ne i kučka. Ona se nudi da
mu pomogne pri pakovanju. Zašto? (Odaberite a, b ili c.)
a) Ona voli da mu pomaže.
b) On ne ume sam da se spakuje.
c) Ona voli sebe.
Obratite pažnju: tačan odgovor je pod c. Zato što voli sebe,
kučka ne želi nekog ko ne želi nju. Ne grli mu kolena i ne moli za
milost. Ona zadržava svoju oštrinu. A time sprečava da on
uopšte poželi da ode.
Njen stav govori da ga ona ne voli očajnički, da ga ne želi
očajnički, da ne dopušta da joj se on previše zavuče pod kožu.
Ona upravlja situacijom. Bez muke. A to je upravo ono što se
odražava kao šarm.
32
ŠERI ARGO V
Je ne sais quoi je seksepilan, ležeran stav. Ne samo da kučka
ne zavisi od njega, ona često nije ni usredsređena na njega.
Jeste li ikad primetili kako, kad telefonirate i ne obraćate
pažnju na muškarca s kojim ste, on vas odjednom ljubi u vrat i
pokušava da vam privuče pažnju? Ako ga zanemarite, on će se
zainteresovati. Ako mu poklonite sve svoje vreme i pažnju, on
će pobeći.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 8
Najbitnija razlika između kučke i žene koja je previše fina
jeste strah. Kučka mu pokazuje kako se ne plaši da će ga
izgubiti.
Margaret Atvud kaže: „Strah ima svoj miris, kao i ljubav."
Kažu da uzbuđenje i strah potiču iz istog dela mozga. Kad se
muškarac pomalo plaši da će izgubiti ženu, njegovo uzbuđenje
raste.
Njegova psiha je poput biljke. Treba joj voda, ali i vazduh.
Kad muškarca prerano ubedite da nema čega da se plaši, isto je
kao i kad previše zalijete biljku. To je ubija.
Žene treba dobro da upamte kakva je zapravo kučka. Kučka
je fina. Ona je slatka kao breskvica. Ženstvena je i nasmešena.
Ona samo ne donosi odluke na osnovu straha da će izgubiti
muškarca.
Razlika između kučke i fine devojke nije toliko u karakteru
koliko u držanju. To nema nikakve veze s drskošću. Kučka je
kučka po svojim postupcima, po tome što ne želi da se odrekne
sebe.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 9
Ako je prinuđena da bira između svog dostojanstva i veze,
kučka će iznad svega ceniti svoje dostojanstvo.
Zašto muškarci vole kučke
33
Kučka ostaje onakva kakva je za vreme čitave veze sa muškarcem. Ona ne zaboravlja svoje prijatelje. Ne odriče se svoje
karijere niti hobija. Ne poklanja muškarcu sve svoje vreme i ne
trudi se previše. I, za razliku od fine devojke, ona nije previše
popustljiva kad je reč o poštovanju.
Ona je takođe oštra i ima ogromno samopoštovanje; drži se
uverenja da svoje odluke treba da donosi na osnovu sopstvene
vrednosti. Pošto se ona ne plaši, ironijom sudbine on počinje da
strahuje da će je izgubiti. To je kao obrnuti magnet. Osoba koja je
manje zavisna od ishoda veze, automatski privlači drugu osobu
u istu tu vezu.
Upoznajte “novu i usavršenu” kučku
Ovo poglavlje ćemo zaključiti novom definicijom reči kučka.
Smatrajte je nazivom ,,od milja". Kučka nije žena koja sikće kad
priča. Ona nije drska ni nevaspitana. Ona je uljudna, ali jasna.
Muškarcu se obraća direktno, slično kao što muškarci međusobno komuniciraju. Tako je muškarcu lakše da komunicira s
njom nego sa ženom koja previše priča ili deluje preosetijivo, jer
ga previše emocionalne i osetljive žene zbunjuju. Kučka zna šta
hoće i lakše joj je da to otvoreno kaže. Stoga ona obično i dobija
to što želi. Evo deset osobina koje je odlikuju:
1. Ona čuva svoju nezavisnost.
Nije važno je li direktorka kompanije ili konobarica u
restoranu. Ona pošteno zarađuje za život. Ponosna je i ne traži
nikakvu milostinju.
2. Ona ne juri za njim.
34
ŠERI ARGO V
Mesec, Sunce i zvezde ne vrte se oko njega. Ona ne zakazuje
sastanak s njim kad joj horoskop kaže da je njegov veliki
Merkur u opadanju u njenoj maloj Veneri. On nije centar sveta.
3 Ona je tajanstvena.
Postoji razlika između iskrenosti i razgolićivanja. Ona je iskrena, ali ne otkriva sve. Ne stavlja, verbalno, sve karte na sto.
Bliskost rađa prezir, a predvidljivost dosadu.
4. Ona ga pušta da čezne za njom.
Ona ga ne viđa svake večeri niti ostavlja duge poruke u
njegovoj govornoj pošti. Ne zbližava se s njegovom sekretaricom u firmi za samo nedelju dana. Muškarci poistovećuju
čežnju s ljubavlju. Čežnja je dobra.
5. Ona se ne trudi previše.
Ona pazi da komunikacija ostane jasna i izbegava razgovore
kad je nervozna. Kada razbistri glavu, obraća mu se sažeto i
odmah „prelazi na stvar".
6. Ona gospodari svojim vremenom.
Ona nikud ne žuri, naročito kada on želi da požuri. Pridržava
se svog, a ne njegovog rasporeda, čime sprečava da on
preuzme kontrolu nad njom.
7. Ona ima smisla za humor.
Smisao za humor mu daje na znanje da je ona pribrana.
Međutim, za nju nepoštovanje nije predmet šale.
8. Ona visoko ceni sebe.
Kad joj on uputi kompliment, ona mu kaže hvala. Ne pobija
njegove reči. Ne pita kako je izgledala njegova bivša i ne
upoređuje se s drugim ženama.
9. Ona se interesuje i za druge stvari pored njega
Kad on oseća da nije ,,sve i svja" u njenom životu, ona mu
deluje poželjnije. Ženi koja je zauzeta ne mari kad je muškarac nedostupan. On ne zauzima sva polja na tabli za monopol
u njenoj glavi. Ne zauzima ni sva najvažnija mesta. On dobija
samo jedno od onih malih ljubičastih polja, pored onoga gde
piše „start".
10. Ona održava svoje telo poput skladne mašine.
Zašto muškarci vole kučke
35
Ona pazi na svoj izgled i zdravlje. Samopoštovanje jednog
čoveka odražava se u tome kako održava svoj fizički izgled.
Ako joj on kaže da ne voli crveni karmin, ona će ga ipak nositi
ako joj to prija
36
ŠERI ARGO V
2.
ZAŠTO MUŠKARCI VIŠE VOLE
kučke
Otkrivanje tajne: šta svaka fina devojka
treba da zna
„Sreća? Dobra cigara, dobra hrana, dobra cigara i
dobra žena - ili loša žena. To zavisi od toga koliko sreće
možete da podnesete."
DŽORDŽ BERNS
Zašto muškarci vole kučke
37
Uživanje u lovu
Žene treba da shvate kako muškarci vole da „uživaju u lovu", i
da su izrazito takmičarski nastrojeni. Oni vole brze automobile,
atletiku i lov. Vole da popravljaju stvari, da ih proučavaju, da
tragaju za nečim.
Igra mačke i miša, koja žene izluđuje, muškarcima je zapravo
veoma uzbudljiva. To je suštinska razlika između polova. Ženi
je obično cilj ozbiljna veza, koju takođe možemo nazvati i odredištem. Muškarcu je putovanje do tog odredišta često najzanimljivije.
Kučka shvata da će se muškarac koji nešto želi za to i boriti, i
da će ta borba samo rasplamsati njegovu želju. Ako ne uspe iz
prvog pokušaja, on počinje da žudi za tim ciljem. To ga izaziva i
raspaljuje mu maštu. Žena koja je suviše fina ometa ovaj proces.
Muškarac će se verovatno dosađivati ako ne mora naročito da se
trudi.
Niko, ni u jednoj oblasti života, ne ceni ono što dobija na
poklon i bez po muke. Kada žena odmah spava s muškarcem,
time ga ne vezuje za sebe. Muškarci s kojima sam razgovarala
često su mi priznavali da seks do kojeg su lako dolazili nije bio
tako uzbudljiv.
To je kao džekpot. Ako odmah dobije, završio je za to veče.
Ali kad dobija postepeno, situacija se razvija drugačije. Nekoliko puta će dobiti, a zatim malo izgubiti. U tom trenutku ni motkom ga ne možete oterati od džekpota, jer mu se čini da je na
pragu novog dobitka. Gotovo oseća ukus pobede. Njegova
urođena, takmičarska muška priroda stupa na scenu i navodi ga
da ostane tu i da se bori. A ako gubi, boriće se još odlučnije.
38
ŠERI ARGO V
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 10
Kada žena ne popušta lako i ne deluje poslušno i pokorno,
muškarcu je zanimljivije da je osvaja.
Još jedan primer je odlazak u lov s „drugarima". Oni odlaze na
čitavih nedelju dana. On tamo spava u prljavoj vreći i dozvoljava da ga komarci proždiru. Jede hranu kakvu robijaši ne bi ni
takli. Zbog čega? Zbog lova. A onda, ako uspe da ubije losa,
dolazi kući šepureći se poput pauna, i želi da okači glavu tog
losa nasred dnevne sobe. (Gle čuda - lovac je sad dekorater.)
Obratimo pažnju na nešto veoma važno. Kad biste mu ostavili mrtvog losa ispred vrata, on ga ne bi ni pipnuo. To bi mogao
biti onaj isti los kojeg je lovio, pa ipak, njegov osećaj bi bio potpuno drugačiji. Eto kako lov utiče na njegovo interesovanje za
ženu. Kad žena juri muškarca, to je isto kao da mu ostavlja
mrtvog losa na pragu.
Njen cilj nije da se ponaša zlobno. Ona treba da mu pruži
osećaj uživanja u lovu tako što neće žuriti i što će mu dozvoliti
da bude muško. Njegovu prirodu je lako razumeti, jer je to i naša,
ljudska priroda.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 11
Kad se cilj nađe nadohvat ruke, on podstiče ogromnu žudnju
koja teži da bude zadovoljena.
Muškarci često priznaju: „Čovek uvek želi ono što ne može
imati." Kučka mu nikad ne dozvoljava da pomisli kako ju je
smotao oko malog prsta. Pošto je nikada u potpunosti ne osvoji,
on nikad ne prestaje da je lovi.
Dakle, kada on misli da je postigao cilj i da ste njegovi, nije
zgoreg da ga nežno podsetite kako niste u njegovoj vlasti. Evo
nekoliko poređenja između fine devojke i kučke.
Zašto muškarci vole kučke
39
SCENARIO # 1: ON VAS ZOVE I OČEKUJE DA STE KOD
KUĆE.
Ako nekuda ide, fina devojka Kučka ga povremeno pušta
ga prvo zove da mu kaže gde će da razmišlja o tome kuda je
biti i kada će se vratiti.
otišla.
Često ga uverava da joj je
mobilni
telefon
uključen,
ukoliko bude poželeo da priča s
njom.
Ona mu omogućava da se
zapita da li je izvan njegovog
domašaja, jer ne objašnjava
uvek gde je.
SCENARIO # 2: ON KAŽE DA ĆE VAM SE JAVITI U
ODREĐENO VREME, KAD STIGNE KUĆI. POZIV KASNI.
Fina devojka se dere na njega
i kaže kako se zabrinula.
„Trebalo je da mi se javiš!"
Kučka se ne uzbuđuje tako
lako, te je nije tako lako
pročitati. Možda će se javiti
na telefon a možda i neće,
zbog čega će početi da mu
nedostaje
SCENARIO # 3: ON DELUJE POMALO
ZAMIŠLJENO I NE NAROČITO PRIČLJIVO
Fina devojka ga neprestano
saleće pitanjima: „O čemu
razmišljaš?" Ona se brine jer
misli da se on udaljava od nje.
ODSUTNO,
Kučka je obuzeta sopstvenim
mislima. Ona ne paniči, što ga
navodi da joj se opet približi
SCENARIO # 4: ON DEBELO KASNI NA SASTANAK I PUŠTA
JE DA ČEKA.
Fina devojka čeka, četiri puta
ga zove na mobilni i govori mu
da treba „više da je ceni".
Kučka čeka pola sata, a zatim
pravi novi plan.
Ove situacije se ne razlikuju toliko u tome kako postupate
prema njemu, koliko u tome kako postupate prema sebi. Ponašanje kučke i bez reči govori da ona neće menjati svoj život da bi
mu se prilagodila.
40
ŠERI ARGO V
JESTE LI SUVIŠE FINI? KRATKI TEST
1. Da li se osećate krivom kad kažete ne, ili kažete ne pa se
posle toga preispitujete?
Da Ne
2. Da li često govorite svom partneru kako biste želeli da
prema vama postupa s više poštovanja?
Da Ne
3. Da li često morate da se ubeđujete i pregovarate oko nečeg
što želite?
Da Ne
4. Da li se često odričete sna ili vremena koje posvećujete
sebi, da biste udovoljili njegovim potrebama?
Da Ne
5. Da li često pristajete na sastanak na brzinu i onda kad to
njemu odgovara?
Da Ne
6. Da li vam se dešava da morate ponoviti šta želite, kao da
vas on nije čuo?
Da Ne
7. Posle svađe, da li se uvek prvi javljate ili izvinjavate?
Da Ne
8. Da li smatrate da ste mnogo više zaljubljeni i da mnogo
više izražavate osećanja od njega?
Da Ne
9. Da li se posle sastanka s njim često osećate iscrpljeno?
Da Ne
10. Da li vam je neprestano potrebno više pažnje i podrške
Da Ne
Ako ste odgovorili ,,da" na pet ili više od ovih deset pitanja,
znači da dajete mnogo više nego što primate. Hajde da razmotrimo zbog čega vaša popustljivost nije u vašem interesu.
Zašto muškarci vole kučke
41
Žene shvataju važnost ravnoteže između posla i zabave. One
raspodeljuju vreme između porodice i prijatelja. Istovremeno
rade i studiraju. Ali, kad je u pitanju muškarac, fina devojka
gubi svaki osećaj za ravnotežu i odmah mu pruža sve. Međutim,
od kučke on dobija samo parče kolača. Ostatak ona čuva za sebe.
Sve počinje vrlo naivno. „Šta sad radiš?" pita on kad je nazove mobilnim. ,,Pa, htela sam da s drugaricom pogledam neki
film", odgovara ona. Ključna reč je htela sam (prošlo vreme). On
zatim pita: „Hoćeš da se vidimo?" Ona dve sekunde razmišlja.
„Važi."
Muškarac će pokušati da vas učini veoma dostupnom, jer je
sasvim prirodno da želi da olakša sebi. On će probati da vas
navede da mu ugađate, govoreći vam sledeće:
,,Ne volim da planiram unapred."
„Želim da se ponašam spontano."
„Volim da menjam planove u hodu."
Još jedan ključni činilac po kojem se fina devojka razlikuje od
kučke jeste koliko će se predati muškarcu u ruke. Pošto vaša
veza postane ozbiljna i pošto je on već duže vreme zainteresovan, možete se ponašati malo spontanije. U početku, međutim,
nemojte uvek biti dostupni. Ako budete, uvek će biti po
njegovom.
Fina devojka će često otkazivati sastanke s drugaricama ako
joj on zakaže sastanak u poslednjem minutu. Kučka će terati po
svome, jednostavno se pridržavajući prethodnog plana. Poznajem jednu kučku koju partner apsolutno obožava. Ako ona
lakira nokte na nogama kad se on javi, ona odgovara: „Baš ti
hvala, ali trenutno sam nešto zauzeta."
42
ŠERI ARGO V
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 12
Muškarac zna kakve žene pristaju na pozive i sastanke u
poslednjem trenutku.
Ponekad će muškarac nabaviti karte za neki događaj u poslednjem trenutku. Ili će isplanirati romantično iznenađenje. On
je spontan, ali je jasno da ste mu vi najvažniji - stoga to nije greh.
Ako vas stalno zove i često želi da vas vidi, to je dobar znak.
Međutim, morate se čuvati onih sastanaka i poziva u poslednjem trenutku, kada on nema pametnfja posla. Kad je žena zaljubljena u muškarca, ponekad nije u stanju da razlikuje to dvoje.
SPONTANI MOMAK KOJI
VAS SHVATA KAO REZERVU
Ne čujete se cele dve nedelje, a
onda se odjednom javlja.
SPONTANI MOMAK KOJI
VAS OBOŽAVA
On unapred zakazuje
sastanke, ali takođe želi da
vas spontano viđa i mimo
toga.
Najvažniji su mu sastanci s
Njegovi drugovi se žale da je
društvom.
nestao s lica zemlje.
Zadirkuju ga, ali on ne mari.
Sprema se za putovanje s
Neprestano vas moli da
prijateljimaine traži da pođete uzmete koji slobodan dan da
s njim.
biste mogli nekud da
otputujete zajedno.
Nervozan je kad je s vama i
Srećan je u vašem društvu.
često se žali što nema više
Njegovi prijatelji i porodica
slobodnog vremena.
smatraju da deluje
zadovoljnije nego ikad.
Zove vas da otkaže plan za to Ako mora da otkaže
veče. Kasnije iste noći, vi ga
sastanak, oseća se neprijatno.
zovete i dobijate automat- sku Zove vas kada se vrati, jer
sekretaricu. Zatim vam se on nema šta da krije od vas i želi
narednog dana javlja s dobrim da vi znate kako je „potpuno
izgovorom.
otvoren".
Zašto muškarci vole kučke
Ne želi da vas izvodi niti da
troši mnogo novca. Možda će
vam čak tražiti i pozaj- micu.
Pre nego što se okrenete,
počećete da ga izdržavate dok
studira.
Obznanjujete da nemate
nikakvih planova za vikend. A
on, mada radi cele nedelje, ne
trudi se da tada nađe vremena
za vas.
43
Učiniće sve samo da vam
izmami osmeh.
Skoro uvek vas viđa kad je
vama zgodno, osim kada je
zauzet zbog posla ili ima
neke druge opravdane
razloge.
Klasičan primer za ovo je tipičan „poziv u štetu". Tip čeka da
se čuje s nekim drugim pre no što vam potvrdi može li da se vidi
s vama. Nazvaće vas u pet po podne i reći vam da se još nije
istuširao i da dolazi. Zatim se ponovo javlja u sedam i izjavljuje:
„Svratio mi je drugar Troj." Potom kaže da će malo izaći s Trojem i da želi da se vidi s vama posle toga. Vraća se kasno i tada
vam nudi da se vidite, pod uslovom da vi dođete kod njega.
Ma koliko želeli da ga vidite, nemojte ići. U ovom trenutku
treba ozbiljno da razmislite da li da se ikad više vidite s njim. Ako
odete, nećete mu zbog toga biti zanimljiviji; umanjićete
privlačnost koju oseća prema vama.
Moja prijateljica po imenu Kristl našla se u sličnoj situaciji i
savršeno odreagovala. Muškarac po imenu Bret pozvao ju je u
subotu uveče; bila je već prošla ponoć i padala je kiša, a on ju je
zavodljivim tonom nagovarao da dođe do njega. Klasičan poziv
,,u štetu". Kristl se nije čula s Bretom dve nedelje, pošto je on
nagovestio kako bi želeo da se „viđa i s drugima". Takođe,
stanovao je 50 kilometara daleko od nje.
Kristl je odgovorila: „Važi, dragi. Krećem. Treba mi samo pet
minuta da obučem haltere ispod mantila. Stižem za četrdeset
minuta." Zatim je zamolila Breta da je sačeka na ulici s kišobranom, da se ne bi skvasila na putu do njegove zgrade. On je
čekao, čekao i čekao. Tri sata kasnije, iznenada je shvatio: ništa
od seksa.
44
ŠERI ARGO V
Kad se ujutru probudila, Kristl je zatekla nekoliko poruka od
Breta. U jednoj od njih pomenuo je kako je dobio grip od stajanja
na kiši. (To nije njena krivica. Trebalo je da se vakciniše protiv
gripa.)
Kučka je opet fina. Slatka je kao breskvica. Ali u svakoj breskvi nalazi se tvrda koštica. A to znači da ona neće objašnjavati
očigledne stvari muškarcu čije ponašanje pokazuje kako je ne
poštuje. Nema načina da držite do sebe u jednoj vezi i istovremeno tolerišete nepristojno ponašanje. Pravi muškarac ne želi
ženu kojom će brisati pod. Nema ničeg lošeg u samopoštovanju i postavljanju nekih uslova.
Uslov # 1
Sastanak se zakazuje unapred.
Poruka? Vaše vreme ipažnja su dragoceni.
Ako se prema sebi ponašate kao prema nečemu što ima visoku cenu, on će vas, prirodno, više poštovati. Na primer, ako vas
on nazove i kaže: „Kad možemo da se vidimo?", nemojte reći: „
„Kad god poželiš. Izaberi vreme. Bilo kada!" On predlaže petak.
„Važi!" On predlaže utorak. „Može!" On predlaže sastanak u
treću narednu subotu: „Važi!"
Umesto toga, uljudno mu recite da vam odgovaraju dve
večeri. Zatim ga pustite da odabere jednu od te dve. Verovatno
će odabrati obe.
Evo jednog sličnog primera. Jedan doktor kojeg poznajem
započeo je privatnu praksu. Nije želeo da njegova sekretarica
govori pacijentima: „Naravno, uvek smo slobodni. Svratite bilo
kad." Umesto toga, posavetovao ju je da kaže: „Mogu da vam
zakažem u 2.15 ili u 4.15. Šta vam više odgovara?" Većina ljudi
će više ceniti pregled kod lekara koji je očigledno prilično zauzet, ali spreman da se prilagodi, namesto onoga koji radi non-stop,
poput dragstora.
Zašto muškarci vole kučke
45
Uslov # 2
Ne viđajte se s nijim kad ste „na rezervi".
Poruka? On nije važniji od vaših najosnovnijih potreba (na
primer odmora).
On kaže da bi želeo da vas vidi u devet uveče, a vi ne želite
da ostajete do kasno? Kažite mu: „Više bih volela da se vidimo
malo ranije." Ako to njemu ne odgovara jer radi do kasno, ne
raspravljajte se. Jednostavno predložite neko drugo veče.
Uslov # 3
Ako se n eprovodite dobro ili vam u njegovom društvu nije
prijatno, prekinite sastanak i navedite bilo koji razlog zašto
idete kući.
Poruka? Očekujete odredeni nivo ponašanja.
Na primer, izašli ste na prvi sastanak. On se napije i počne
nevaspitano da se ponaša. Za početak, nikad ne ulazite u auto s
nekim ko je pijan. Uvek nosite kreditnu karticu u zadnjem
džepu ili novčanicu od 20 dolara u brushalteru. Kažite mu da
ćete ranije otići kući. Izvinite se, idite u toalet i pozovite taksi.
Moja prijateljica Keli ugrabila je momka kojeg su mnoge
devojke želele, tako što je od samog početka diktirala uslove. To
je činila jednostavno tako što se držala povučeno. Momak je bio
izuzetno uspešan, vrlo privlačan i harizmatičan. Keli je sreo u
kafeteriji gde često ruča. Delovao je samouvereno, i navikao je
da ga žene jure.
Keli je bila izuzetak. Pokušavao je da skrene njenu pažnju, ali
ona se beše sva posvetila svom sendviču sa šunkom. Bila je svesna da je on posmatra, ali se pravila da to ne primećuje. Došao je
ponovo u utorak. I sredu. I četvrtak. Kad ju je konačno pitao da
izađe s njim, ona je posle kraćeg oklevanja odgovorila: ,,Ne
poznajem te, pa ne mogu da te gledam kao momka. Hajde da
izaemo kao prijatelji, pa ćemo videti."
46
ŠERI ARGO V
Taj momak je navikao da ga žene opsedaju, ali Keli je predstavljala izazov, jer je morao da osvaja ženu koja mu je odmah
dala na znanje da je neće lako osvojiti. Ona je držala do sebe.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 13
To što postavljate uslove nagoveštava da imate mogućnost
izbora. Gotovo automatski predstavljate se kao krpa, ili kao
devojka iz snova.
„Uslovi" su nepoznat pojam za devojku koja je previše fina.
(A bez njih ne bi trebalo ni da izlazite iz kuće.) Nemojte me
pogrešno shvatiti. Bezuslovna ljubav je predivna. Samo pazite
da do nje dode pošto vaši uslovi budu ispunjeni.
Kompleks mame/droce
Na polju psihoanalize postoji jedna muška začkoljica koja se
zove kompleks Madone/prostitutke. Zaboravićemo nadobudno
naklapanje i objasniti neformalnu mama/droca verziju, da bismo
bolje razumeli svoje muške partnere. Teorija mame/droce kaže
da će vas muškarac posmatrati ili kao svoju „mamu" ili kao
svoju „drocu". Reč droca označava kurvu. Droca je bilo koja žena
s kojom on ima seksualne odnose, žena s kojom bi želeo da ima
seksualne odnose ili žena s kojom je imao seksualne odnose.
Suprotnost droci je mama. Muškarac će osetiti nežnost prema
ženi koja je fina i dobra, kao što oseća nežnost prema majci.
Pošto ona ne predstavlja izazov i uvek je tu, on je uzima zdravo
za gotovo. Zato često čujete kako muškarci kažu: „Ona je
stvarno fina, ali nema tu hemije." Stoga:
Zašto muškarci vole kučke
47
BEZOPASNO + DOSADNO + MAMA =NEMA VARNICA
&
NEPREDVIDIVO + NEMA DOSADE + DROCA =
VATROMET
Iako muškarce privlači nezavisna žena koju ne može imati,
on će ipak pokušati da vas pretvori u svoju mamu. Tražiće da
mu kuvate, čistite i perete veš.
Jedna moja poznanica vrlo brzo je uspešno rešila problem
pranja veša. Na samom početku svog braka ubacila je svoju
crvenu bluzu u mašinu, zajedno s muževljevim belim pamučnim donjim rubljem. Zatim je pojačala temperaturu, da zapečati posao. Jedini par gaća koji mu je ostao bio je onaj koji je imao
na sebi. Nijedan heteroseksualni muškarac koji drži do sebe, ni
mrtav ne bi dozvolio da ga iko vidi u ružičastom vešu. Ugledavši
uništeni veš, muž joj je zapretio upravo onim rečima koje je ona i
želela da čuje: ,,Da mi nikad više u životu nisi oprala veš!"
Fina devojka treba da zna da će, ma koliko se ona trudila da
bude uzorna domaćica, iza zatvorenih vrata on ipak i dalje želeti
drocu. To dvoje je povezano. Kako? Neprestano dadiljanje na
kraju će odbiti muškarca. Da, kažu da svaki muškarac u ženi
traži majku. To je lepa teorija, ali ne znači da treba da mu perete
veš ili da se ponašate kao njegova dadilja. Postoje četiri stavke
koje čine da se muškarac oseća kao da ga gušite ili se ponašate
kao njegova majka i koje ga često odbijaju, te ga navode da se
okrene protiv vas kao buntovni tinejdžer. Evo šta treba da
izbegavate, da se ne biste pretvorili u njegovu mamicu:
Nemojte ga proveravati niti tražiti da vam javlja kuda ide i
kada se vraća.
Nemojte očekivati (osim ako se tako dogovorite) da sve
slobodno vreme provodi s vama.
Nemojte tražiti da vam objašnjava kuda ide i šta radi kad nije
s vama.
48
ŠERI ARGO V
Nemojte previše bdeti nad njim, jer mu tako ne ostavljate
dovoljno prostora da vam se sam približi.
Nikada nemojte ostavljati utisak da ga gušite. Recimo, na
primer, da je on upravo završio telefonski razgovor s tetkom
koju dugo nije video. Ako odmah počnete da ga zapitkujete i
zahtevate da vam kaže s kim je pričao, delovaćete upravo kao da
ste vezali kecelju oko struka i preuzeli ulogu mame. Baš kao
tinejdžer, on će se pobuniti.
Žene nesvesno govore mnogo šta zbog čega zvuče kao mamice: „Odmori se malo", „Nemoj da ostaješ do kasno", „Nazovi me
kad dođeš kući" ili „Pojedi nešto pre nego što kreneš". Time ćete
učiniti da se on oseća kastrirano. To je isto kao kad kažete dvogodišnjaku: „Kad malo odspavaš, poješćemo kolačić."
Kad tražite od muškarca da vam kaže gde je bio ili da vam
javlja kuda ide, ponašate se majčinski. Možda je zakasnio pola
sata pri povratku kući. Možda mu je komšija pomagao da
popravi kosilicu, ili je uz pivo prčkao po ortakovom autu. Istog
časa kad on pomisli da treba da vam objašnjava šta je radio,
osećaće se kao da je izgubio svoju slobodu. Zatim će smisliti
nekakvu priču da sakrije nešto što zapravo ne treba kriti, samo
da bi zaštitio svoj „teren" ili „prostor". Imaće osećaj da je sateran uza zid.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 14
Ako ga gušite, on će početi da se brani i da traži odstupnicu da
bi zaštitio svoju slobodu.
Ne dozvolite da se on oseća kao da treba da traži vašu
dozvolu za svakodnevne sitnice koje želi da radi. Ako pomno
pratite njegovo kretanje, osećaće se kao da ga gušite. Ne
dozvolite da se on oseća kao pod mikroskopom. Odmah će pomisliti
da ga kontrolišete i istog časa poželeti da pobegne.
Zašto muškarci vole kučke
49
Nemojte provirivati u kupatilo dok se on brije i kasni na
posao. Ne zavirujte u pretinac u njegovom autu kao da se tamo
krije nešto vrlo sumnjivo. Nemojte prisluškivati njegove telefonske razgovore. Ne pokušavajte da okupirate njegovu kuhinju
ili da ostavljate svoje stvari u njegovom kupatilu, kao da želite
da osvajate teritoriju. Ne tražite da sve slobodno vreme provodi
s vama, i ne govorite mu „Nedostaješ mi" čim se ne vidite dva
sata. Ako radite tako nešto, vi ga pritajeno jurite.
Ne izgovarajte rečenice poput: „Uvuci košulju u pantalone",
„Idi operi ruke" ili „Očešljaj se". Ne pitajte ga svakih pet minuta
je li gladan, i nemojte ga dvoriti - osim kad je prehlađen. (Ako
samo malo šmrkne, možete se ponašati kao da je smrtno
bolestan.)
Ne planirajte da sve vikende provodite zajedno tako da mora
tražiti dozvolu od vas kad želi da ide na pecanje. Pustite ga da
koji put baci udicu. U suprotnom, počeće da vam otkazuje
sastanke. Zašto? Zato što će se ponašati kao buntovni tinejdžer
kome je mama zabranila da izlazi. Radiće to namerno, da vi ne
biste počeli da mu određujete kako treba da provodi svoje vreme.
Kada vaše zajedničke trenutke počnete da namećete kao obavezu, oduzimate mu nešto što mu čini zadovoljstvo i pretvarate
to u mukotrpan posao. Ako se ponašate ljubazno, a pri tom
očekujete da vam on uzvrati na isti način, svojom vezanošću, taj
vaš zahtev vratiće ga nekoliko koraka unazad. Kad god učinite
da se on oseća kao da mora da se vidi s vama, osećaće to kao
napornu dužnost. Kada nema obavezu da vas vidi, taj isti
sastanak činiće mu zadovoljstvo.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 15
Kad god žena previše zahteva od muškarca, on će pružiti
otpor. Pustite ga da vam sam pruži koliko želi; tada ćetc videti
kakav je on zapravo.
50
ŠERI ARGO V
Muškarci vole komplikovane stvari. Vole automobile s ručnim menjačem. Vole da skaču iz aviona i da se penju na planine. Vole da postižu nemoguće. Stoga je on, kad treba da se
potrudi da bi vas video, zapravo srećniji. Tada to ne doživljava
kao napor.
Ova teorija važi za sve - za telefonske razgovore, vreme koje
provodite zajedno, seks, ili pak za to treba li on da vam se javlja
svake večeri. Ako mu uvek pružite osećaj kako je slobodan da
radi šta mu se prohte, uvek će osećati požudu. Bićete mu ljubavnica, a ne majka. Shvatiće vas kao povlasticu, umesto kao
obavezu, i sam će vam prići.
Pravilo kaveza
Istog časa kad se oseti ranjivim, muškarac počinje da strahuje da će biti emocionalno skrhan. Kad upozna finu devojku, ona
predstavlja mogućnost veze „zauvek". Ne dao bog da ona dozvoli da joj koji put preko usana pređe reč vez. Odmah zovite
hitnu. On odmah pomisli kako ona želi da ga zarobi i rodi mu
decu. Ne dao bog da se ona oduševi kad vidi slatku bebicu?
Trauma. On odmah dobija noćne more i smatra da joj je pod
hitno nephodan dodatni oblik zaštite od trudnoće.
Ponekad čujete kako muškarci kažu: „Želim da ostanem slobodan", ili ,,Ne želim da se vezujem". Ili pak koriste izraze poput
zakopati se ili papučić. Moj omiljepi izraz je ona složenica kod koje
je u prvom delu onaj deo ženskog tela, a za njom sledi reč
paćenik.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 16
Kučka ostavlja muškarcu dovoljno prostora, tako da se on ne
plaši kako će ga ona zatvoriti u kavez. Onda... on počinje da se
trudi da zatvori nju.
Zašto muškarci vole kučke
51
Muškarci se očigledno nasmrt plaše da će izgubiti svoju slobodu. Pomisao da bi mogli ostati vezani za jednu ženu njih prestravljuje. Ako žena odmah počne da se ponaša kao da očekuje od
muškarca da se ponaša kao da su u ozbiljnoj vezi, pre nego što je
on sam morao da se potrudi oko toga, on će se uplašiti i pobeći. S
finom devojkom dovoljno je nekoliko sastanaka da se oseti
zarobljenim. A onda počinje „robija".
ŠTA ONA KAŽE...
„Volela bih da mi kažeš kuda
ideš noću. To je puka
pristojnost."
„Zabrinem se ako mi se ne
javljaš kad nismo zajedno."
„Trebalo bi da smo zajedno.
Šta će ti prijatelji kad imaš
mene?
„Želela bih da se u roku od
godinu dana udam i dobijem
decu."
ŠTA ON ČUJE
Ograničeni izlasci pod
nadzorom stražara, nakon
kojih sledi policijski čas.
Zveckanje okova kojima mu je
oko noge privezano topovsko
đule.
,,Za petnaest minuta gasimo
svetla!"
Ništa. (Zatvorenik u
bekstvu.)
Odjednom,puf! Čarolija nestaje. On se oseća kao zatvorenik
sabijen u ćeliju. Nasuprot tome, kučka je uzdržanija, te deluje
kao da ne želi da mu oduzme slobodu ili da ga zaključa u kavez.
To je jedan od najvažnijih razloga zbog kojeg kučke više privlače muškarce.
Zapitajte se...
• Jeste li se ikad potukli jastucima i primetili da je to
uzbudilo i vas i partnera?
• Jeste li ikad primetili da se muškarac uzbudi kad se u
šali porvete s njim?
• Jeste li primetili da se muškarac uzbudi kada pređe granicu, a vi mu „pokažete gde mu je mesto"?
52
ŠERI ARGO V
• Jeste li se ikad zapitali zašto vas muškarci koji vas ne
zanimaju uporno progone?
• Kada izlazite s nekim i ne poklanjate mu previše pažnje,
da li se on više zainteresuje i počinje sve intenzivnije da
vam se udvara?
• Jeste li se ikad igrali s kućnim ljubimcem i primetili da je
vaš dragi ljubomoran?
Da bismo razumeli sve ove pojave, moramo se okrenuti
mestu gde se kriju pravi odgovori na naša pitanja: životinjskom
svetu.
Muškarci su lovci i, kao i svi grabljivci, motivisaniji da ugrabe plen koji im se opire. Kučka uzbuđuje većinu muškaraca jer je
uzbudljivo pokoriti moćnu ženu.
Razmotrimo sada kako da to primenimo u praksi. Studentkinja po imenu Nensi krenula je u večernju školu i zainteresovala se za jednog kolegu. On joj je stalno prilazio sve bliže, dok je
napokon nije pozvao da izađu. Ona je rekla: „Važi, hoću. Ali dok
smo na časovima, želim da naš odnos bude isključivo profesionalan." Među njima je očigledno bilo dosta hemije, tako da
ga njena primedba nije nimalo odvratila. Naprotiv, on se posvetio Operaciji Osvajanja Devojke.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 17
Ako mu kažete da niste preterano zainteresovani za ozbiljnu
vezu, on će učiniti sve da vas ubedi da promenite mišljenje.
Najbolji način da ugušite njegove strahove jeste da mu date
na znanje da vas ne zanima ništa „suviše ozbiljno". Dokle god
delujete zainteresovano za njega, on će vam se približavati.
Prema njegovom shvatanju, on će uvek biti u stanju da vas ubedi
u suprotno, jer su muškarci navikli da se susreću sa ženama koje
žele ozbiljnu vezu. Ako ostavljate utisak da vas ozbiljna veza ne
Zašto muškarci vole kučke
53
zanima, rušite njegovu sliku o programu zaključavanja u kavez.
Više neće znati šta da očekuje.
Tako ćete vi preuzeti kormilo u ruke, a on će želeti da ostane
na brodu. Kada on upravlja, nema „uzbuđenja", ni „lova". Ali
kad vi upravljate, vožnja odjednom postaje zabavna, jer on ne
zna šta će se dalje dešavati. (Priznaću vam, drage moje sestre, da
ste veoma sebične ako ne želite da mu pružite tako sjajnu
zabavu.)
ŠTA MOŽETE REĆI
DA BISTE IZBEGLI „KAVEZ "
Kad izađete na prvi sastanak, kažite mu da ,,ne želite ozbiljnu
vezu, bar za sada". (Naravno, situacija bi se mogla izmeniti.)
Ako radite zajedno, recite: ,,Ne znam je li pametno da mešamo
posao i zadovoljstvo." (Moraće malo da vas ubeđuje.)
Ako ne živite u istom gradu, recite: „Nisam sigurna da ovakve
veze mogu da opstanu." (Neodlučnost je dobra.)
Isto važi i u obrnutom smeru. Ako vam se on, na primer, ne
sviđa i želite da prestane da vas zove, recite: „Bebe? Obožavam
ih! Želim najmanje šest komada, možda i više. Moj biološki sat
kucka, tako da bi bolje bilo da ih rodim što pre. Što pre. Recimo,
šest beba u naredne četiri godine..." Samo nastavite da pričate o
tim bebama.
To je savršen pristup za onog simpatičnog tipa koji vas ne
zanima, ali ne želite da ga povredite. Savršen način da ga se
otarasite. „Pelene? Lako ih je menjati. I ne brini... brzo ćeš se
navići na miris kake! To ne traje dugo, samo dok ne nauče da
idu na nošu..." Samo dobro pazite da se nađete u prizemlju dok
mu to budete govorili, da se ne bi povredio u slučaju da skoči s
balkona. (Otvorene prozore i veću nadmorsku visinu takođe
treba izbegavati.)
Ako se ne oseća primoranim na to, on će vam sam prići.
Mislite o njemu kao o preplašenom psu lutalici. Posle izvesnog
54
ŠERI ARGO V
vremena, on će se pripitomiti i prići vam. Ali ako ga napadnete
ili ga saterate uza zid, pobeći će.
To takođe objašnjava zašto muškarci više vole kučke. Kad
on upozna ženu koja deluje nepristupačno ili pomalo kučkasto,
on već unapred ima izgovor zašto se neće suviše zbližiti s njom.
„Ona je kučka, tako da to neće biti previše ozbiljno. Samo ću se
malo zabaviti", govori on sebi. Zabava jednako sloboda. To jest,
sve dok se on ne veže, a onda nastupa šah-mat. Muškarci ne
biraju hoće li se zaljubiti. To se dešava slučajno. Zato se kaže:
„pao je" na nju. Opa! Pao je. Imao je plan... ali se taj plan
izjalovio.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 18
Uvek mu ostavite utisak da je potpuno slobodan. Tada više
neće morati da bude na oprezu.
Što je muškarac opušteniji, to će biti neoprezniji; a onda je
samo pitanje vremena kada će stići do tačke bez povratka. Kad
se ludo zaljubi, nećete morati da ga pitate: „Kuda ideš?" ili „Šta
radiš?" Reći će vam sve što ste ikad hteli da znate, zato jer on
tako želi, a ne zato što ste ga vi pitali. A i kad bude izlazio s društvom, jedva će čekati da se vrati kući, vama.
Moć izbora
Znate li onu nezaboravnu scenu iz filma Dolazak u Ameriku u
kojoj Edi Marfi, kao princ, stoji pred oltarom uoči venčanja sa
svojom prelepom nevestom s kojom su mu ugovorili brak? Pre
obreda, on je vodi u sporednu prostoriju i pita je: „Šta želiš?"
Ona odgovara: „Šta god ti želiš." Zatim je pita šta voli da jede.
„Šta god ti voliš." Njeni odgovori postaju sve uslužniji. Zatim on
Zašto muškarci vole kučke
55
traži od nje da laje i skakuće na jednoj nozi. Kad ona i to učini,
on shvati da nije u stanju da se oženi njome.
Muškarac želi ženu koja ima sopstveno mišljenje. Svoje mišljenje. Vaše držanje otkriva mu imate li samopouzdanja.
Otkriva mu hoćete li umeti da zadržite svoj stav prema njemu.
Kad vam on uputi neki „sitni bezobrazluk", možete mu odmah
uzvratiti svojim „sitnim bezobrazlukom". On poštuje ženu koja
ume da „razmenjuje udarce" s njim i koja se drži svog stava.
Ne morate se uvek složiti sa svim što on misli. Muškarac se
zaljubljuje kad oseti da je sreo „sebi ravnu" ženu.
Ako imate svoje mišljenje, ne ustručavajte se da ga izrazite.
Kad vas on pita: „Koji film želiš da gledaš?", nemojte mu uvek
reći da on izabere. Kako bi bilo da kažete: „Hej, gledala sam već
dva tvoja filma 's jurnjavom i pucanjem', pa ćemo večeras pogledati jedan ženski' film." Muškarce privlače žene koje govore ono
što misle. Kako to jedan oženjeni muškarac opisuje, „ponekad se
samo spremite za izlazak i recite njemu da ostane kod kuće da
čuva decu. Nemojte ga zamoliti. Recite mu."
Drugi muškarac je rekao nešto još upečatljivije. „Mislim da
većini muškaraca ne bi smetalo da žena vodi glavnu reč u kući.
Samo pod uslovom da to niko drugi ne sazna."
Dakle, od samog početka veze budite odlučni. Ne ponašajte
se kao beskičmenjak. Sećate li se one scene iz filma Kad je Hari
sreo Seli, kada devojci koju glumi Meg Rajan treba sat vremena
da naruči sendvič? Imajte svoje mišljenje. Recite šta želite.
Budite uljudni, ali se ne plašite da kažete šta mislite.
Recimo da ulazite u video-klub i birate film koji ćete zajedno
gledati. Ne uzimajte onaj koji ste već odgledali. „Gledaću ga
ponovo ako ga ti nisi gledao." Trgnite se. „Ima mnogo dobrih
filmova. Kako bi bilo da uzmemo neki koji ni ti ni ja nismo
gledali?"
Ako vam on predloži indijsku hranu a vi je ne podnosite,
kažite: „Hej, čula sam da je ovde u blizini jedan mnogo dobar
56
ŠERI ARGO V
restoran." Pokažite mu da se ne plašite da nešto predložite ili
preuzmete inicijativu. Pretpostavite da on želi da bude džentlmen. A ako želi da bude džentlmen, želeće i da vam ugodi.
Za razliku od fine devojke, kučka traži ravnopravnost. Ako
momak zahteva da uvek on bira filmove i restorane i ne mari
za ono što ona voli, kučka se uopšte neće viđati s njim. Ne radi
se o tome hoće li jesti italijansku ili kinesku hranu. Ne radi se o
ovom ili onom filmu. Reč je o tome da se on ponaša sebično. To
je mana koju kučka neće tolerisati.
Sledeći primer je smešan, ali navodim ga jer je očigledno
dobar. Jedna moja prijateljica, Šveđanka po imenu Ana, nedavno je izašla na večeru s mladićem koji je naručio dve porcije
jastoga. Konobar je doneo dva živa jastoga i upitao: „Hoće li
vam ovi odgovarati, gospodine?" Moja prijateljica nije vegetarijanka, ali je u Švedskoj odrasla s parom žaba ljubimaca i zgrozila se kad je videla žive jastoge kako se koprcaju. Rekla je: ,,Ne
bih mogla da sedim ovde ni narednih pet minuta znajući da se
ovo dvoje živi kuvaju", i zahtevala da promene narudžbinu.
Ana se mogla opkladiti u svu svoju ušteđevinu da joj se taj
momak više neće javiti, ali javio se. Naredne nedelje zvao ju je
skoro svakog dana. Bilo mu je važnije da ugodi njoj nego da
naruči jastoga. To je džentlmen. Ne kažem da je trik s jastogom
nešto što treba da pokušate kod kuće, ali je daleko bolji od
odgovora neveste Edija Marfija koja je rekla: „Šta god ti želiš."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 19
Iznad svega, on budno motri da li ste emotivno previše zavisni
od njega.
Nije reč o tome da muškarac želi ženu koja stalno prigovara
ili se uvek na nešto žali. On želi ženu koja se ne ustručava da
izrazi svoje mišljenje, čak i kad se ono ne slaže s njegovim.
Kad on na prvom sastanku pita: „Šta želiš da radimo?",
nemojte slegnuti ramenima i reći: ,,Hm. Pa, znaš. Bilo šta." Ne
Zašto muškarci vole kučke
57
morate reći da želite da idete na bandži skokove i planinarenje,
a da nakon toga dođete kući i cele noći vodite ljubav. Ali pokažite mu da imate „volje za životom". Svojim životom.
Najvažnije je kako ćete to izraziti. „Povremeno [zevanje]
pročitam neku knjigu." To nije isto kao: „Upravo čitam jednu
božanstvenu knjigu Suzan Faludi, neverovatno je zanimljiva.
Ona je sjajan pisac."
Da bismo bolje razumeli zašto nesigurne žene odbijaju muškarce, pogledajte sledeći primer. Jeste li ikad imali drugaricu
koja uvek dolazi kod vas kada je neki momak iznervira? Između tih scena nigde je nema. Ne vidite je po dva meseca, a onda
vam se isplače na ramenu kad je dečko ispali. Posle toga je opet
ne viđate, sve dok je ne ispali neki sledeći momak.
Konačno više nećete ni želeti da se družite s njom, jer ćete
osećati da ona ničim ne doprinosi vašem prijateljstvu. Eto kako se
muškarac oseća kad ste suviše zavisni od njega. Ako se suviše
oslanjate na njega, postajete teret. On je ljudsko biće, i ima sopstvene probleme. Pokažite mu da ćete mu biti ravnopravan
partner, što znači da ćete i vi dati svoj doprinos.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 20
On mora osećati da ste vi odabrali da budete s njim, a ne da
vam je to neophodno. Tek tada će vas shvatiti kao
ravnopravnog partnera.
Jednostavna činjenica da kučka ume da se usprotivi ili da
povremeno pokaže zube kod njega ostavlja utisak da joj on nije
neophodan. Ona ume da se oslanja sama na sebe. I zato, umesto
da se oseća kao da je izgubio svoju slobodu, on će osećati da je
osvojio jaku ženu. To je veza u kojoj svako daje svoj doprinos, a
ne tegobna obaveza.
Zbog toga je toliko važno da mu date dovoljno prostora.
Tako nećete delovati očajno, već ponosno. To će vam omogućiti
58
ŠERI ARGO V
da za njega zauvek ostanete izazov. Zašto? Vi ste odabrali da
budete s njim. To vam nije potrebno. Kao osoba, vi ste celoviti i s
njim i bez njega. Ovo je najvažnija poruka koju mu možete
saopštiti: nezavisnost umesto zavisnosti. To kod njega ostavlja
utisak da vi držite do sebe.
Zašto muškarci vole kučke
59
3.
PRODAVNICA slatkiša
Kako da maksimalno iskoristite svoju
žensku i seksualnu moć
„Seks je kao mala privatna prodavnica. Morate ga pažljivo
nadzirati."
ME VEST
60
ŠERI ARGO V
Slatkiš po slatkiš
Ako prelistate svakodnevne članke o tome šta muškarce
privlači kod žena, naći ćete uobičajene, dosadne, predvidljive
odgovore: „Studije pokazuju da muškarci cene... lep izgled,
hemiju i privlačno držanje." Kakvo iznenađenje!
Zatim okrenite sledeću stranicu. „Kupite novi sjaj za usne...
Počupajte obrve, a zatim ih fino iscrtajte... Ubacite tri doze kolagena u usne debelo namazane sjajem..." I onda će vam on jesti iz
ruke, je li tako? Neće, u ovom životu. Naći ćete se opet na
početku, samo bez obrva.
Jeste li se ikad zapitali zašto se neodoljivi momci žene devojkama iz susedstva? Vama ona izgleda obično, ali za njega je to
„prirodna lepotica". Nije važno što je njen najglamurozniji trenutak bila pobeda na izboru za ,,mis bundevicu" u šestoj godini
života. Kada ode s njom u krevet, on je srećan kao pacov u
fabrici sira.
Načelno, postoje dva načina da žena ohrabri muškarca da se
ludo zaljubi u nju pošto ga je već privukla. Najpre, treba da mu
raspali maštu, u seksualnom smislu. Drugo, treba malo da sačeka pre nego što se veza konzumira, u seksualnom smislu. To nas
dovodi do teorije o „prodavnici slatkiša": Nemojte mu odjednom
dati čitavu prodavnicu. Dajte mu slatkiš po slatkiš
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 21
Ako muškarac mora da čeka pre nego što ode u krevet sa
ženom, ne samo da će mu ona delovati privlačnije, već će
takođe imati vremena da počne da ceni njenu ličnost.
Muškarci ne žele da žene to znaju, ali oni gotovo od samog
početka svrstavaju ženu u jednu od dve kategorije: „samo za
provod" i „vredi truda". A ako vas svrsta u kategoriju „samo za
provod", gotovo je nemoguće izvući se iz nje.
Zašto muškarci vole kučke
61
Ne radi se o tome da je kučka promiskuitetnija ili konzervativnija - reč je o tome da ona zahteva da je on shvati kao „vrednu truda". A to najčešće znači da će svoju seksualnost otkrivati
postepeno.
Svojim držanjem, kučka neprimetno „vodi igru". Pošto je on
smatra pomalo nepristupačnom, svestan je da joj se većina muškaraca ne može približiti. Zapravo, nije čak siguran ni da li on to
može. Zato će retko kada moći da dozvoli sebi luksuz da je
smatra dobrom „samo za provod".
Krpa ima više šanse da bude shvaćena kao laka žena, jer ona
najčešće odlazi u krevet s muškarcem iz pogrešnih razloga - i
veoma prerano. To nema nikakve veze s tim da li ona deluje
konzervativno. Nije važno da li nosi dugačke suknje i konjski
rep i ide na kurs domaćinstva - ili pak nosi seksi odeću i izgleda
kao kraljica žurki - posledice su iste. U bilo kom scenariju, ako
ona ode u krevet s muškarcem zato što smatra da treba to da učini
da bi ga osvojila, on će to naslutiti i prestati da je poštuje.
Muškarac po imenu Bred ovako opisuje ovu razliku: „Postoje dve vrste seksepila. Jedno je žena koja se očigledno trudi da
bude seksepilna. Zatim, postoji žena koja se ne trudi da bude
seksi - ona to jednostavno jeste. Većina momaka drugu smatra
mnogo seksepilnijom. Na prvi pogled to možda neće biti
uočljivo, jer će se muškarci okretati za ženom koja se iz sve snage
trudi, budući da je njen seksepil uočljiviji. Ali žena koja se ne
trudi jednostavno je seksepilnija. I to je devojka koju ćete
shvatiti ozbiljno."
Najzanimljivije je to što je Bred tek diplomirao. A ako momak
dvadesetih godina to već jasno vidi, budite sigurni - tako će biti
s većinom muškaraca koje upoznate.
Sledeća tabela pokazuje koliko brzo muškarac može da dođe
do ovakvih zaključaka s relativno malo podataka. Obratite
pažnju na to da obe vrste žena deluju seksi, pa ipak, jedna deluje
nesigurno, a druga ne.
62
ŠERI ARGO V
ŽENA
ŽENA KOJA
„SAMO ZA PROVOD"
„VREDI TRUDA"
Na prvom sastanku ili
Ona prefinjeno flertuje i otkriva
prilikom prvog telefonskog
svoju putenost govorom tela.
razgovora, ona mnogo priča o
seksu.
Nosi odeću koja je vrlo kratka
i otkriva noge, grudi i leđa.
Njena seksualnost je
prenaglašena. Ona mu
pokazuje sve ono što on
svakodnevno viđa.
Neprestano mu upućuje
komplimente i gleda u njega
kao u boga.
Otkriva samo jedan od svojih
fizičkih atributa. Ili nosi nešto
što je pomalo prozirno. Njena
seksualnost je deo njene
ličnosti, i ne deluje usiljeno.
Održava njegovo interesovanje
tako što mu upućuje
komplimente kad on želi seks,
tako da on oseća da je i dalje ,,u
igri".
Već na trećem sastanku oblači Ostavlja istu takvu spavaćicu
crnu čipkanu spavaćicu, ne
sa unutrašnje strane vrata svog
prepuštajući ništa njegovoj
kupatila, tako da je on vidi kad
mašti.
uđe u njega. Tada će je on
gutati pogledom, zamišljajući je
u toj spavaćici.
Već na drugom sastanku ga
Strasno se ljube ispred vrata.
poziva kod sebe. On obećava Ona bi ga rado pozvala unutra,
da će se „samo maziti".
ali ume da savlada sopstvenu
Završavaju u krevetu; ali ona žudnju i oprašta se s njim na
nije sigurna da je to želela. On ulazu.
je već dobio celu prodavnicu
slatkiša.
Varnica ne gasne... već se
Varnica polako gasne.
rasplamsava.
Koliko treba da čekate pre nego što odete s njim u krevet?
Što duže možete. U krajnjem slučaju, zadržite platonski odnos
bar prvih mesec dana. Na taj način ćete omogućiti sebi dovoljno
Zašto muškarci vole kučke
63
vremena da ga upoznate. Ne želite da spavate s njim pre nego
što saznate da je oženjen. Ili da njegova bivša često ima problema s kolima, pa on uvek mora da je vozi. Ili da ga je sestra od
tetke nedavno ostavila, kad ju je prevario s njenom starijom
sestrom.
To što dajete slatkiše jedan po jedan ne znači da ste hladni
ili naivni. To samo znači da tražite najbolje. Time obezbeđujete
da muškarac stekne naviku da se trudi, i da postupa s vama
onako kako vi želite.
Kad ne spavate odmah s muškarcem, stvarate situaciju u
kojoj i male stvari mnogo znače. Tada će on ostetiti žmarce duž
kičme kad ga negde, pred svima, nežno uhvatite za ruku. Ili će
često navraćati, samo da vas vidi. U njegovim očima bićete najlepša žena na svetu. Suština je u toj čarobnoj varnici. Muškarci
žive za nju.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 22
Seks i „varnica" nisu jedno isto.
Slađa pobeda
Ako muškarac oseća da najpre mora da vas osvoji – seksualno, svojom muškošću, duhom ili privlačnošću - on će vas više
ceniti. Muškarci su posesivni. Njemu je drago što zna da drugi
muškarci ne mogu lako dospeti tamo kuda on pokušava da stigne. Kao da je istovremeno kapetan Kirk i Kristifor Kolumbo,
on želi da istraži novu teritoriju na koju pre njega nije kročilo
previše muškaraca. A on procenjuje koliko vi „dajete" po jednoj
jedinoj stvari koja mu je dostupna: koliko brzo dajete njemu.
Istina je da postoje i retki „neočekivani" ljubavni susreti
između dvoje ljudi koji po pravilu nisu promiskuitetni, i da se
na kraju ipak sve dobro završi. Ali to je izuzetak, a ne pravilo.
64
ŠERI ARGO V
Jedna od mojih najbliskijih prijateljica, Britani, po struci je
farmaceut i veoma lepa žena „vredna truda", koja može mnogo
da ponudi muškarcu. Ona gotovo uvek spava s momkom već
prilikom prvih nekoliko sastanaka. Nedavno je spavala s jednim
momkom koj i joj se zaista svideo. Odmah posle seksa, on se
zamislio. Zatim ju je pogledao i upitao: ,,Da li ovo radiš sa svim
momcima?" Prisetila se kako se tada osećala: „Bila sam prilično
uvređena!"
Ako odmah spavate s muškarcem, on će najpre reći sebi:
„Prosto nije mogla da mi odoli!" Međutim, potom će se malo
počešati po glavi i zapitati se koliko je drugih muškaraca kojima takođe niste mogli da odolite.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 23
Pre seksa, žena razmišlja jasno, a muškarac ne. Posle seksa,
situacija je obrnuta. Muškarac razmišlja jasno, a žena ne.
Kada se seks dogodi brzinom svetlosti, muškarac je dobio
ono što želi. Razlog zašto on sad jasno razmišlja jeste to što
oseća olakšanje, jer je već postigao svoj cilj. U međuvremenu,
žena tek počinje da ostvaruje svoj. Ona nije završila posao.
Stoga ona počinje da juri njega... a on beži.
Sviđalo se to nekome ili ne, u početku veze vi pregovarate o
svojim međusobnim odnosima. A ako prerano sklopite dogovor, gubite svu svoju pregovaračku moć. Kučka ne žuri s donošenjem odluke da li je dotični muškarac neko s kim uopšte želi
da ima vezu. I ne želi da mu bude usputna stanica, niti recka na
njegovom krevetu.
U početku, on želi da spava s vama. Nije mu važno čime se
bavite. Nije mu važno kakav auto vozite. Nije mu bitno da li za
doručak volite pecivo i kafu s veštačkim zaslađivačem i obranim mlekom. Zato vi morate da preokrenete situaciju.
Zašto muškarci vole kučke
65
Kad ga naterate da čeka, on počinje da primećuje da ste
„drugačiji". A tada počinje da uočava i da li volite obrano
mleko, umesto pavlake, u kafi.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 24
Svaki muškarac želi seks odmah; a o tome želi li vezu
razmišlja tek kasnije. Ako mu ne date to što želi odmah,
postajete njegova devojka pre no što on sam toga postane
svestan.
Muškarci vole tu igru koja žene izluduje. Zamislite sledeći
scenario: punokrvni američki mužjak gleda finale bejzbol kupa
u kojem je rezultat 47:3. To nije naročito uzbudljivo, zar ne? Ali
kad gleda utakmicu koja stiže do produžetaka - on tri sata sedi
kao na iglama. Kada njegov tim konačno pobedi, on urla:
„Bravo! Bravo!" Njegov idol na TV-u sada šljepka ostale po
zadnjici, otvarajući piće kojim će nazdraviti svojoj pobedi.
Ako biste ga deset godina kasnije pitaii da prepriča to finale
on bi ga opisao kao da je bilo juče. Isto se dešava i kad mu se
žena polako prepušta. Njega to sve više uzbuđuje.
Ovo možda zvuči kao pravilo „stare škole", ali budite sigurni
da je taj savet zasnovan na bezbrojnim razgovorima sa muškarcima, i mlađim i starim. Savršeni primer je Nejtan. Tek mu je
dvadeset pet, i prilično dobro prolazi kod žena. Evo šta je on
rekao, od reči do reči:
Ako se žena prerano prepusti, prestajemo da se udvaramo i da se
trudimo. A iskreno, radije bismo se trudili. Mi uživamo u toj
igri, i ako se ona prebrzo okonča, razočarani smo. Čak se, u sebi,
lomimo. Znamo da to želimo, ali svesni smo i toga da želimo da
nas devojka natera da čekamo. Inače, sve će biti kratkog daha. A
potom nastavljamo dalje
66
ŠERI ARGO V
Istina, neki muškarci uopšte ne žele da se trude. Postoje
muškarci koji se pridržavaju „pravila tri sastanka". To pravilo
kaže da, ako žena ne popusti do trećeg sastanka, oni prestaju da
joj se javljaju.
Ima i onih koji istinski žele da pronađu ženu s kojom će provoditi vreme. Međutim, „pravilo tri sastanka" je za one muškarce koji su potpuno isključili tu mogućnost; samo žele da osvoje
poen i pobegnu. Ako muškarac odustane zato što u tome nije
uspeo do trećeg sastanka to je jasan signal da bi, pošto to postigne, ionako pobegao.
Fina devojka će verovatno osetiti obavezu,pritisak, ili će pak
biti izmanipulisana da što pre ode u krevet s muškarcem. Ona
spava s njim verujući da će ga sjajnim seksom vezati za sebe,
kao da je to što ona ima da ponudi „zlatno". Kučka shvata da
seks postaje „zlatan' tek ako do njega ne dođe odmah.
Nemojte da vas zavara to što muškarci to žele brzo, i što su
navikli da tako i bude. Kad bi mogli da biraju, većina muškaraca bi volela da zna koliko će ih stajati - da zna konačnu cifru, u
dolarima - da ženu odvedu u krevet. Između momka i fine
devojke gotovo kao da postoji neizgovoreni dogovor, po kojem se
odvija razmena: „'Pazi vamo, spreman sam da uložim dve
večere, buket cveća i jedan odlazak u bioskop - ukupno 255,92 $.
I ni pare više."
On kalkuliše koliko može da potroši, i želi da zna koliko će
ga to koštati.
Kučkajepametnija. Ona zna da će on, ako ne juri nju, juriti
neku drugu. Zato, kakav god bio njegov budžet, manji ili veći,
ona brine o tome da ga on potroši na nju, i ni na koga drugog. Po
njenom mišljenju, ona je njegova najbolja investicija.
„Pravilo tri sastanka" kučku ne zanima. Ona će pustiti momka da ode - i neće se pogadati s njim. A on će se na kraju oženiti
ženom koja ne igra po njegovim pravilima - već po sopstvenim.
Pošto njoj nije nikakav problem da preko usana prevali Vidimo
Zašto muškarci vole kučke
67
se, njemu se čini da ne bi smeo da dozvoli sebi da joj uskrati
poštovanje.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 25
Muškarac nagonski oseća da li ženina seksualnost potiče od
njenog samopouzdanja ili iz nesigurnosti. On oseća kada žena
pristaje na seks da bi mu udovoljila.
Za razliku od fine devojke, kučka veruje da ima mnogo više
da ponudi muškarcu od puke seksualnosti. Zato ona odlazi u
krevet kada oseti želju za tim - i kada se u vezi oseća udobno.
Dovoljno je seksepilna, i upravo zbog toga se ne razbacuje seksepilom, kao da je to jedino što može da mu pruži.
Ovo se ne menja ni pošto se veza konzumira. On i dalje ne
može da predvidi kada će voditi ljubav s njom. On ne zna da li
će se to dogoditi u utorak ili u sredu. Ili u subotu, ili nedelju. I
tako tajanstvenost i lov nikad ne prestaju, i on nikad nema osećaj
da ju je u potpunosti osvojio. A to je zbog toga što ona spava s
njim po sopstvenim pravilima.
Kad do seksa dođe prerano, zato što fina devojka očajnički
želi da zadrži muškarca, njegovo ponašanje se u potpunosti
menja. Večere, cveće i sveće - sve odjednom nestaje. Umesto da
je vodi u restoran i bioskop, on sada nenajavljeno upada kod nje
s filmom, jer već zna šta će se dogoditi.
Međutim, kada ga žena navede da čeka i da vremenom
postane romantičan, večere i cveće i dalje traju. Zašto? Zato što
je on već stekao naviku da se prema njoj odnosi s poštovanjem,
pre nego što je postigao svoj cilj.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 26
Loše navike se stiču lakše od dobrih, jer dobre navike
zahtevaju svesni napor. Čekanje podstiče taj napor.
68
ŠERI ARGO V
Pravi muškarac ostaće uz vas dokle god je siguran u dve
stvari: on želi da zna da li vas seksualno privlači, i želi da se
uveri da je još ,,u igri". Dokle god vidi svetlo na kraju tunela,
nastaviće da ide dalje.
Međutim, neće mu dugo trebati da otkrije kako dobija dvosmislene poruke ili da shvati da ga izazivate. Zato će vam naredni odeljak pomoći u održavanju tanane ravnoteže koja je
muškarcu potrebna da ne bi smatrao da ga vučete za nos.
Plan raspodele slatkiša
Pošto se svesno trudite da veza ne stigne prerano do kreveta,
upamtite da će njegov cilj biti različit od vašeg. Vi želite da
obema nogama stojite na zemlji; on želi da ih dignete uvis.
Pri tom nije uvek od pomoći to što vam se taj dečko strahovito sviđa i što ste jednako uzbuđeni kao i on. Tada lako dolazi do
dvosmislenih poruka, jer je on tako seksi, i uz to vas zavodi. A
on će pak otvoriti četvore oči u potrazi za zelenim svetlom. Zato
je važno da vaši signali budu vrlo jasni:
• Crveno znači ,,ne".
• Zeleno znači „kreni".
• Žuto znači da ga vučete za nos, što će ga razbesneti.
Na primer, može se dogoditi da ostanete bez bluze ili da
dođe do nešto prisnijih dodira dok se ljubite na kauču. U takvoj
situaciji, on će smatrati da ste spremni za akciju. To nije trenutak da mu kažete: „Ne, još nisam spremna." To je kao da oduzimate slatkiš detetu pošto ste mu već dali da ga okusi.
Ne možete ga nadraživati do krajnjih granica, a onda reći:
„Ne, jednostavno mislim da još nije vreme." Pomisliće: „Kako
nije vreme kad su ti sise gole, trljaš me već sat vremena, a pantalone su ti raskopčane?"
Zašto muškarci vole kučke
69
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 27
Ako isključite seksualni prekidač u poslednjem trenutku, on
će smatrati da ga vučete za nos.
Sada je vreme da objasnimo kako muškarac postaje napaljen i
razočaran. Kad njegovo uzbuđenje splasne, ostaće besan i razočaran. Posle toga biće mnogo manje spreman da učestvuje u igri'
pošto ste ga lišili sveg zadovoljstva. Smatraće da ne igrate
pošteno, i umesto da oseća požudu, počeće da vam prebacuje.
Ako oseti da ga vučete za noš, možda će potpuno prestati da
vam se javlja.
Razmislite o tome. Ne možete sat vremena mahati psu šniclom ispred nosa, a onda mu dobaciti komadić peršuna. Ako
želite da vas muškarac poštuje, morate igrati pošteno.
Sledeća uputstva omogućiće vam da odložite seks, a da on
pri tom ne pomisli da ga vučete za nos:
•
•
•
•
•
U početku, trudite se da ne ostajete sami ni kod njega ni
kod vas, posebno kasno noću.
Organizujte sastanke tako da se viđate van kuće. Ili mu
recite da dođe po vas, a zatim otiđite negde.
Smislite zabavne dnevne izlaske. Ako idete na vožnju biciklom, to je očigledno crveno svetlo. Ali ako u ponoć ležite
umotani u ćebe ispred kamina s bocom vina, onda mu
očigledno dajete zeleno svetlo.
Ljubite ga senzualno i provokativno. Ali radite to negde
napolju, gde verovatno neće dugo trajati. Ne uzbuđujte ga kad
ste sami zajedno, dok se valjate po podu, krevetu ili kauču.
Prilikom prvih nekoliko izlazaka, on će verovatno poželeti da posle izlaska, kasno uveče, dođe kod vas. Ako vam se
čini da on želi seks ali vi još niste sasvim spremni, pre- kinite
zavođenje na vratima. Ako živite u stanu, oprostite se u
ulazu. „Mnogo ti hvala, divno sam se provela."
70
•
•
•
•
•
•
•
ŠERI ARGO V
Često se smešite, smejte se njegovim šalama i trudite se da
mu u vašem društvu bude prijatno. Želite da vas on smatra i
prijateljicom i ljubavnicom. Dobar je znak ako on mnogo
priča o sebi, naročito ako je pomalo nervozan. Ako mu se
sviđate, želeće da prema vama bude otvoren.
Umereno flertujte. Pazite na seksualne šale, jer to zapravo
nikad nisu šale. Muškarci se često služe humorom da ispitaju
teren. Ne budite kruti - možete se smejati njegovim šalama i
ponašati se nestašno. Ali nemojte predugo pričati o seksu, jer
će on to smatrati zelenim svetlom.
Hvalite ga. Stavite mu do znanja da ga smatrate privlačnim.
Na primer, nagnite se ka njemu i pomirišite njegov parfem
kad vas zagrli. Ili mu recite da divno izgleda. Time nenametljivo potvrđujete da namerno čekate, iz razloga koji
nemaju nikakve veze s njegovom poželjnošću.
Pokažite mu da ste nežni i puteni. Držite se za ruke, ili mu
naslonite glavu na rame, tako da se on oseća muževno. Blago
ga pomilujte po nozi u bioskopu. Ali nemojte ga mamiti; to
znači - zadržite se kraj njegovog kolena. Ne zalazite u intimne
delove tela, jer će on to smatrati zelenim svetlom.
Pokušajte da izbegnete žestoki peting u njegovom autu dok
vas vraća kući, jer će on želeti da ide do kraja. Čak ni momak
s novim be-em-veom koji vas tera da obrišete noge pre nego
što uđete u njegov auto i sednete na njegova kožna sedišta,
neće oklevati da „obavi posao" u autu. Uostalom, zato ga je i
kupio.
Ako je veoma kasno, nemojte mu reći: ,,U redu, možeš da
uđeš... samo na minut." Nemojte ga zvati u stan da upozna
vašu macu Cicu. Ne nudite ga kafom. Ne nudite ga čajem.
Nemojte mu pokazivati kako ste sredili stan. Ne postoji
ulazak „samo na minut" posle ponoći.
Nemojte mu dati na znanje da vi određujete tempo, iako to
činite. Nikada mu nemojte reći da će čekati najmanje mesec
Zašto muškarci vole kučke
71
dana. Ne nagoveštavajte da li je „vruće" i trudite se da mu ne
dajete trodnevne vremenske prognoze o tome za šta ćete
uskoro biti spremni. Samo nemojte stvarati priliku da se nešto
desi, ako za to još niste spremni.
• Ne verujte mu kad vam kaže: „Samo ćemo se maziti." Čak i
ako ga dugo poznajete i ako je savršeni džentlmen koji se
izvanredno dobro savlađuje, ne treba da ga izazivate.
• Razmenjujte nežnosti javno. To je uglavnom prilično bezbedno, jer ne možete otići dalje od toga.
Klasičan primer dvosmislene seksualne poruke dogodio se
mojoj prijateljici Pem. Prošle zime je, posle izlaska, pozvala
dečka u svoj stan, jer je u autu bilo zaista hladno. Napravila je
toplu čokoladu i obukla flanelsku pidžamu. Počeli su da se
ljube. Ona je pretpostavila da je flanelska pidžama toliko konzervativna da on to neće shvatiti kao poziv na seks. Iznenadila
se kad je shvatila da on očekuje daleko više od tople čokolade.
Za muškarca, spavaćica je spavaćica. Ako obučete nešto
udobno u čemu spavate (makar i neke ružne bokserice ili flanelske papuče), on će to shvatiti kao zeleno svetlo.
Čak i ako vas on pomalo pritiska, ako mu se zaista sviđate, u
dubini duše on će želeti da ga naterate da čeka. On želi da veruje da ste „drugačiji". Želi da ga smatrate privlačnim, poželjnim i
zgodnim. Želi da se smejete njegovim šalama, i da ga smatrate
duhovitim. On želi boginju. On želi... Superženu.
Pa kako ćete ostaviti takav utisak? Jednostavno. Dozvolite
mu da vas osvaja i nemojte mu se suviše lako prepustiti. Navucite pripijene visoke čizme i postanite Superžena iz njegovih
snova.
72
ŠERI ARGO V
Slatka tajna
Pošto muškarac i žena postanu ljubavnici, „krpa" i devojka iz
snova se i dalje ponašaju različito.
Jedna od najvećih grešaka fine devojke je u tome što se ona
takmiči s drugim ženama. Kad ugleda negu drugu devojku, ona
će ga možda upitati: ,,Je li zgodna?" Ili će se, možda,takmičiti s
bilo kojom devojkom za koju misli da mu se dopada: nekom
manekenkom, devojkom s duplerice, striptizetom, pornozvezdom.
PRAVILO. PRIVLAČNOSTI # 28
Ako se pored njega osećate nesigurno, neka vam vaša
nesigurnost bude putokaz.
Često se kaže da žene dostižu vrhunac svoje seksualnosti tek
posle tridesete godine. Većina žena tek tada uspeva da prevaziđe svoju nesigurnost, ili osećaj da treba da se takmiče sa drugim ženama. Seks tada postaje bolji, jer je ona u stanju da mu
kaže šta želi. Oseća se sigurnije. Ima više samopouzdanja. Može
da se opusti jer se više ne stidi.
Mnoge žene osećaju obavezu da ispune nekakav ideal. Ili
smatraju da u spavaćoj sobi treba da odigraju spektakularnu
predstavu. Čak sam čula kako neki muškarci kritikuju žene,
govoreći: „Što glasnije vrišti, to bolje."
Sveprisutnost pornografije samo pokazuje koliko su ti standardi postali nerealni. Čak i u porno-filmovima glasovi se
nasnimavaju. To znači da su devojke koje vrište: ,,Da! Da! Daj
mi ga!", često potpuno obučene žene od dvesta kilograma, koje
sede na stolici u studiju i vrište u mikrofon.
Kučka po pravilu ne definiše sebe prema spoljašnjim merilima. Ali žene koje su previše fine često pokušavaju da dostignu
ta merila. Kada je žena suviše opterećena utiskom koji će osta-
Zašto muškarci vole kučke
73
viti u krevetu, ona često potpuno zaboravlja zašto je uopšte tu.
To više nije seks - već „animacija".
KAKO ODGLUMITI ORGAZAM SLIKOVITI VODIČ
• Izvijte leđa pod uglom od 45 stepeni i dahćite kao pas.
• Izgovorite nekoliko banalnih rečenica iz drugorazrednog pornića. Na primer: recite Velikom Tati da vam
on to radi najbolje na svetu.
• Naravno, najvažnije: „Da, da, da... još, još... ne prekidaj"
Zatim snažno udarite po najbližem jastuku.
• Kombinujte elemente. To znači da ćete ponekad najpre šljepnuti jastuk a zatim vrisnuti, a drugi put najpre vrisnuti, pa onda šljepnuti jastuk. Muškarci vole
raznovrsnost.
• Ne zaboravite da sisate svoj prst.
• Sada malo očigledne nastave. Pitajte ga čije je „ono", a
onda mu recite da je njegovo!
• Ako on promeni položaj, načas zastane ili ode da pije
vode, ne obraćajte pažnju i nastavite da vrištite.
• Sada prelazimo na navodni orgazam: raspomamljeno
vrištite, i počnite s Kegelovim vežbama. Stegnite...
otpustite... stegnite... otpustite.
• Posle seksa ne zaboravite ljubavne razgovore. Pre
njega ste imali dvojicu. (Dobro, najviše trojicu. Ali to je
vaša poslednja ponuda.)
UPOZORENJE: Ako vaš muškarac vidi ovu stranicu, to bi
moglo izazvati suprotan efekat (erektilna disfunkcija).
74
ŠERI ARGO V
Kučka daleko ređe izvodi ovakve „predstave". Ona je mnogo
iskrenija. Ona traži ono što želi. Ako on to ne radi dobro, ona ga
neće ohrabrivati, dajući mu lažnu povratnu informaciju. U tom
slučaju on neće naučiti kako da je zadovolji, a to kučki ne odgovara, jer ona s pravom mari za sopstveno zadovoljstvo.
Ne preporučujem ženama da glume orgazam. Ova mala lekcija predstavlja satiru na račun pritiska koji žene osećaju. Ako se
uz nekog muškarca osećate kao na pozornici ili na takmičenju,
nemojte spavati s njim.
Muškarca daleko više uzbuđuje kada se žena ponaša prirodno i kad iskreno pokazuje šta voli ili ne voli. Muškarac voli da
vidi uzbuđenu ženu, jer to automatski uzbuđuje i njega. A to je
daleko važnije od spektakularne predstave.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 29
Pravi muškarac mašta o ženi koja iskreno voli seks.
Ako istinski uživate umesto da to glumite, već ste na pola
puta da zadovoljite i njega. Istina je da muškarčev ego treba na
pravi način negovati, ali to se postiže vašim zadovoljstvom. Isto
pravilo koje važi van spavaće sobe, važi i u spavaćoj sobi: kučka
je sposobnija da ga zadovolji, jer je više usmerena ka sopstvenom zadovoljstvu. On zasigurno zna da ona uživa u svakom
trenutku. A to hrani njegov ego bolje od ičega drugog.
Fina devojka takođe greši u tome što je neiskrena i po drugim pitanjima. Na primer, recimo da ona spava s njim na drugom sastanku i da je on pita koliko je ljubavnika imala. Ona mu
upućuje najuobičajeniji mogući odgovor: „Imala sam samo tri
ljubavnika."
Kučka to ne radi. Ona neće spavati s muškarcem kojeg jedva
poznaje, a zatim se predstavljati maltene kao devica: „Imala
sam samo tri ljubavnika... S prvim me je bolelo... Drugi nije bio
tako dobar kao ti... Treći je imao samo sedam centimetara i
Zašto muškarci vole kučke
75
trajalo je svega pola minuta... A četvrti... Ups, izvini... nije bilo
četvrtog. Dobro, u redu, imala sam i četvrtog. Ali s njim nisam
išla do kraja, pa se to ne računa... Ni peti se ne računa, jer sam
bila pijana..."
Ako mu kažete da ste imali tri ljubavnika a stariji ste od bebe,
znaće da ga lažete. Pokažite mu delima da ste prava dama tako
što ćete ga pustiti da čeka. A ako vas bude ispitivao o vašem
intimnom životu, recite mu: „Verovatno sam imala manje
muškaraca nego ti žena." Ako budete reagovali kao da nešto
želite da sakrijete, probudićete njegovo podozrenje.
A šta da radite kad on počne da se hvališe svojim prošlim
uspesima? Nikako ne treba da ga slušate, jer ćete čuti ulepšanu
verziju - a mogli biste čak i poverovati da u njima ima istine.
Kad on pomene drugu ženu, kučka će izraziti svoj stav
pogledom na sat. Ona već zna da je ono što mu ona nudi
dovoljno - uzmi ili ostavi. A ako on ne promeni temu dok ona
navija sat, reći će: „Dragi, ja ti nisam ortak. Molim te, nemoj da
mi pričaš o drugim ženama."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 30
Kad god se žena takmiči s drugom ženom, ona se ponižava.
Upamtite, u spavaćoj sobi - kao i izvan nje - muškarci su
navikli na nesigurne žene, a tim pre vi treba da budete drugačiji. Morate odisati samopouzdanjem i svojim ponašanjem pokazati da vas nije briga jeste li ga dostojni i da li ga neka druga
žena može preoteti.
Ako iskrsne tema druge žene, u nekom razgovoru nemarno
recite: „Ako bilo koja žena može da mi otme momka, neka ga
slobodno zadrži, jer ga ja ionako više ne bih želela." Zatim se
nasmešite, otpijte gutljaj vina i promenite temu: „Jesi li skoro
gledao neki dobar film?"
76
ŠERI ARGO V
Ako nemate poverenja u njega, nemojte se viđati s njim.
Međutim, dok vam ne pruži razlog da posumnjate u njega,
ponašajte se kao da mu verujete. Tako ćete delovati sigurnije,
kao da svojim ponašanjem govorite: ,,Pa naravno da želiš da
budeš sa mnom!"
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 31
Kad sevne ona prava „varnica", bravu otvara
samo jedan ključ.
Pravi muškarac želi da mu verujete, jer to znači da imate
poverenja u njegov karakter. Sve dok vam ne pruži razlog da
posumnjate, verujte mu. Ako se zaljubljuje u vas, on vam neće
reći da želi da bude samo s vama - vi ćete to i sami znati. Zvaće
vas svakodnevno i zahtevati da se viđate samo s njim. Jer on
neće želeti da iko drugi priđe blizu njegovoj devojci iz snova.
Zašto muškarci vole kučke
77
4.
Tupava
KAO LISICA
Kako da ga ubedite da je on glavni dok
vi vodite igru
„Imam utisak da je izraz 'slabiji pol' smislila neka
žena, nastojeći da razoruža muškarca kojeg je želela
da osvoji."
OGDEN NEŠ
78
ŠERI ARGO V
Tupava lisica pažljivo postupa
s njegovim egom
U poslednjem poglavlju pomenuli smo kako moć opija muškarce, isto kao što romantika opija žene. A sada... pozabavimo
se time malo detaljnije.
Da bi muškarac bio motivisan da daje, on se u tim situacijama mora osećati dobro. On želi obožavanje i zahvalnost. Ego je
glavni razlog zašto muškarci idu u rat. To je razlog zašto osnivaju ogromne korporacije. To je razlog zašto zabadaju sebi igle u
zadnjicu u teretani, pre dizanja teških tegova. To je razlog zašto
mole, kradu i pozajmljuju. A ego je i razlog zašto se zaljubljuju.
Ovo objašnjenje možda zvuči prosto, ali nije: muškarac voli
da se oseća „muževno". Zato neće stati da se raspita za pravac.
Nije važno što mu govorite da je pre šest ulica trebalo da skrene
levo. On i dalje gazi pedalu i juri u suprotnom pravcu. Muškarci
se nikad ne gube. Oni samo...
• „Upoznaju nove krajeve."
• „Menjaju odredište."
• „Žele da vide čega ima u drugoj ulici."
• „Istražuju novi teren."
On se nikad ne gubi. Ne, inspektor Gedžet samo detaljno
proverava šta se nalazi u krugu od pedeset kilometara izvan
ciljanog odredišta.
Ako želite da skrene desno, kažite mu: „Mislim da je to
negde levo." U muškarčevoj glavi, njegova sposobnost orijentacije uvek je bolja od ženske. Sve je to pitanje ega, koji nema
pravac niti smer rotacije.
Zašto muškarci vole kučke
79
Tri reči koje će garantovano uzbuditi svakog muškarca? ,,U
pravu si." Nikada ga nećete uveriti u suprotno, zato se nemojte
uzalud truditi.
Pustite ga neka on bude u pravu. Vi budite pametni. To je
upravo razlog zašto tupava lisica pušta muškarca da misli kako
je on glavni. Pokoravajući se njegovoj moći, vi mu „punite baterije". Tako mu dajete ono što mu je potrebno, a on toga čak nije ni
svestan.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 32
Pustite ga da misli kako je on glavni. On će tada činiti sve što
želite, jer će uvek želeti da u vašim očima bude „kralj".
Pokoji put, kad je velikodušan, dajte mu na znanje da je glavni. Dozvolite mu da se oseća kao alfa mužjak i velika zverka. On
je muško, i nosi pantalone. A za to vreme - pogodite ko sprovodi svoju volju?
Moja prijateljica Anet naučila je to na najteži način. Naivno je
rekla svom novom momku kako je ubila zmiju u svom dvorištu. On ju je upitao: „Kako si je ubila, zaboga?" Ona je tada
detaljno opisala kako je to „obavila" teškom lopatom. Dok je
slušao živopisni opis brutalnog „masakra", na njegovom licu
ogledao se krajnji užas. Kasnije te večeri, imao je problema sa
erekcijom.
Očigledno kršenje „penisnog" zakona: kad vi počnete da se
ponašate kao Tarzan, on počinje da se oseća kao Džejn. Nemojte
nikad ubiti ni bubicu u njegovom prisustvu. Nemojte menjati
gumu na autu. Zapravo, nemojte menjati čak ni sijalicu. (Bože
sačuvaj, sestro.)
Svakom punokrvnom muškarcu najvažniji je osećaj da je on
„muško". To ne znači da uvek treba da budete pokorni. Ali, dok
mu s jedne strane nudite „duhovni izazov", ne zaboravite da
morate negovati i njegov ego. Velika je razlika između negova-
80
ŠERI ARGO V
nja njegovog ega i nesigurnosti. Nikad ne treba da pomisli kako
vam je „neophodan" kada je reč o:
•
•
•
•
•
•
zdravom razumu
rešavanju svakodnevnih problema
emocionalnoj stabilnosti
verovanju u vlastitu vrednost
samopoštovanju
vašem ličnom osećaju celovitosti
Ove stavke nagoveštavaju nesigurnost. Međutim, možete mu
pokazati da vam je potrebna njegova muževnost, i da je cenite.
Zasigurno će vam jesti iz ruke ako oseća da volite njegovu
„muževnost", ili da se divite njegovoj... snazi.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 33
Ako nežno negujete njegov ego, on neće
pokušavati da silom preuzme vođstvo.
Pohvala je efikasno oruđe kad treba da postignete da on
postupa s vama onako kako vi želite. Nemojte mu prigovarati:
„Nekad si mi donosio cveće." Odsad pa nadalje, svaki buket koji
vam bude doneo biće „najlepši koji ste ikad videli". Nemojte se
žaliti da vas ne izvodi dovoljno. Umesto toga, svaki restoran u
koji vas odvede neka bude „predivan" ili „božanstven".
Kad vas pita jeste li ranije tu dolazili, nemojte mu pričati o
dvojici prethodnih momaka koji su vas vodili upravo u isti
romantični kutak u kojem sada sedite. (Osim ako želite da vas
više nikad ne dovede na to mesto.)
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 34
Kada delujete nežno i ženstveno, budite u njemu
nagon da vas zaštiti. Kad delujete agresivnije,
budite u njemu nagon za takmičenjem.
Zašto muškarci vole kučke
81
Kad god muškarcu stavite do znanja da želite da „nosite pantalone", skoro uvek će doći do sukoba, pri čemu ćete - čestitamo vi postati njegov suparnik. Ako se takmiči s vama, želeće da vas
pobedi, a ako na taj način želite nešto da postignete, srećno vam
bilo.
Muškacima je potrebno malo obuke, a najbolji način za to
jeste da ih pohvalite kad se dobro ponašaju. Najomiljenija
muškarčeva reč? „Najbolji". Nije važno hoćete li mu reći: „Dragi,
ti najbolje jedeš kikiriki - bolje od svih koje sam u životu
upoznala." Upotrebite reč najbolje, i uvek ćete privući njegovu
nepodeljenu pažnju.
Sprijateljite se s njegovim egom. Recimo, na primer, da živite
zajedno i da on želi da vam pomogne u uređenju stana. Velike
su šanse da će u nekom trenutku on poželeti da „iskaže" svoju
muškost time što će nešto okačiti na zid. (Nešto što se neće
slagati ni sa čim.) Kad vam ushićeno pokaže slonovske kljove,
afrički mač ili plakat s prvenstva u bejzbolu iz 1986. koji on
naziva „umetnošću", ostanite ozbiljni i ubedljivo mu kažite: „Da,
dragi, dedina puška iz osamnaestog veka je veličanstvena!"
Potom odmah zatražite njegovu „preko potrebnu pomoć" i
uređivanju garaže ili podruma.
Želite da vam on pomaže u kući? Samo učinite da se oseća
neophodno (tj. moćno). Dajte mu sitne zadatke. Nije važno da li
ćete tražiti da isprogramira video-rekorder ili da vam pomone
da okačite uramljenu fotografiju na zid. Dok koristi onu bučnu
električnu bušilicu, on se oseća kao Rambo. Kada slika bude
visila nakrivo - a hoće - pravite se da je savršena. Jednostavno
sačekajte da on izađe iz sobe i ispravite je.
Kad vam u ruke preda svoju platu, zahvalite mu što je tako
naporno radio ,,za dobrobit cele porodice". Opet sačekajte da on
izađe iz sobe. Zatim pregledajte obračun, da biste proverili da li
su mu platili sve prekovremene sate.
Upamtite, kad se on ponaša kao muškarac i lepo postupa sa
vama, „ispoštujte" njegov ego. Ponekad on treba da se oseća kao
Konan.
82
ŠERI ARGO V
Kad god u kući uradi nešto korisno, kao na primer, postavi
policu, pohvalite ga. Nije važno što polica visi skroz nakrivo i
što sve sa nje klizi i pada. Plješćite poput najsrećnije foke u zoološkom vrtu, a zatim pozovite majstora da je popravi, dok on
nije kod kuće. Onog časa kad kažete: „Ova polica stoji nakrivo",
stvar je propala. On nikad više neće uraditi ništa korisno u kući.
Osećaće se gore od deteta koje su izgrdili na času tehničkog.
Muškarci imaju veliki ego, koji se mora negovati. Upravo to
čini „tupava lisica". Ona sitnim stvarima postiže da se on oseća
kao King Kong njenog sveta. Evo nekoliko saveta pomoću kojih
će „tupava lisica" učiniti da se on oseća moćno:
• Ako predveče šetate psa, zamolite ga da pode s vama, jer
„želite da vas on zaštiti".
• Ako ubije neku bubicu, skrenite pogled. I ne okrećite se
dok vas on ne uveri da je „okruženje bezbedno".
• Ako noću čujete nekakve šumove (recimo, ptičicu koja
skakuće po krovu), ponašajte se kao da ste strašno uplašeni. Zamolite ga da proveri „kakva je to buka".
• Pošto on otkrije izvor buke, kažite mu da vam prija kada
je on uz vas, jer se tako „osećate mnogo sigurnije".
• Zamolite ga da otvori teglu koju vi ne možete da otvorite
(čak i ako možete). ili da vam raskopča raisferšlus na
haljini (čak i ako možete da ga dohvatite). Ili ga zamolite
da vam dohvati neku malu kutiju.
• Dok gledate neki strašan film, čvrsto se držite za njega.
Ako u filmu ima nasilja, pokrijte oči i recite mu da vam
kaže kad se scena završi.
• Ako je napolju hladno, zavucite se u njegov kaput i privijte se uz njega da vas ugreje.
• Kažite mu da pomeri komad nameštaja (čak i ako to i
sami možete da uradite). Kad on to s lakoćom učini, kažite mu kako je taj komad nameštaja bio težak. „Kako si
jak! Gospode, stvarno ne znam kako si ga pomerio."
Zašto muškarci vole kučke
83
• Pustite ga da vam parkira auto,- ili da ga isparkira s
prepunog parkinga. Ako mu kažete da je „mnogo bolji
vozač" od vas, stvarno će vam jesti iz ruke. Verovatno će
vam i oprati auto ili sipati gorivo.
Negovanje njegovog ega je prosto poput dečje pesmice. Kad
dete iz obdaništa donese crtež - koliko god on bio ružan - majka
ga nikada ne kritikuje. Ona nikad ne pita: ,,Je li to pas ili krava?
Hej, mali - završi posao kako treba." Umesto toga mu kaže: „Ovo
je predivno!" Tada dete misli da je budući Pikaso, i nastavlja da
crta.
Pohvale su važne. Kad vas izvede na večeru, zahvalite mu
jednom za večerom, i još jednom kad mu poželite laku noć. Fina
devojka često greši, jer neprestano zahvaljuje. Zatim ga narednog dana opet zove, da bi na njegovoj telefonskoj sekretarici
ostavila tri poruke u kojima takođe zahvaljuje. Kao da je nikad
niko nije izveo na večeru.
U početku, bez oklevanja dozvolite mu da plaća večere.
Nakon što se izvesno vreme budete viđali, možete podeliti trošak. Ali nemojte ga deliti na pola ili plaćati naizmenično - on nije
kolega s posla kojeg dugo niste videli.
Kada je muškarac zaista očaran ženom, neće želeti da podeli
račun. Neće joj reći: ,,Ti si jela salatu od ćuretine, a ja govedinu.
Dakle, ti treba da platiš..." Ako je obožava, neće razmišljati o
svakoj pari. Razmišljaće samo o tome kako da je osvoji.
Ako on nije pri parama, predložite neki jeftih restoran, ili
neki izlazak koji ne košta mnogo, Idite u muzej. Vozite bicikl.
Podelite većeru i ne naručujte piće. Međutim, ako vam na prvih
nekoliko sastanaka zatraži da podelite račun, nemojte nastaviti
da se viđate s njim. Nije toliko reč o novcu, koliko o činjenici da
on ne želi da vas zadivi. A to nikad nije dobar znak.
84
ŠERI ARGO V
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 35
On će dozvoliti ženi-krpi da plati večeru na prvih nekoliko
sastanaka, ali mu to neće pasti na patnet kad je s devojkom
svojih snova.
Sledeći razgovor odigrao se u mojoj radio-emisiji. Jedna slušateljka pitala je treba li da pusti muškarca da plaća, a ja sam
rekla: ,,U početku, da." I moj gost, muškarac, i ton-majstor na to
su skočili i rekli: „ Ali to nije pošteno." Onda su mi to ponovili,
slovo po slovo: „Nije pošteno. P-o-š-t-e-n-o." Shvatam šta žele da
kažu. Ali takođe nije pošteno ni to što mi dobijamo šezdeset
posto njihove plate, što moramo da nosimo neudobne mega
brushaltere i visoke potpetice, da ostajemo u drugom stanju i
rađamo decu. Zato, neka on bude muškarac. Džentlmen.
Najvažnije je da mu, kada on plati, na kraju večere stavite do
znanja da to zaista cenite. Pohvalite njegov izbor hrane, vina ili
restorana. Ako nešto nije valjalo, ne komentarišite.
Tupava lisica zna da treba što manje da ga kritikuje. Zato ona
nikad ne zvoca. Umesto toga, ona manevriše.
Na primer, kada on ostavi odeću na podu kraj kreveta pre
spavanja... ne brinite. Verovatno će ujutru ustati i pokupiti je. A
zatim će je ponovo obući.
A šta je s onim čarapama i vešom, razbacanim po celoj kući?
To je vaša krivica jer ste kupili korpu za veš sa poklopcem. (Suviše komplikovano.) Nabavite korpu bez poklopca i strateški je
smestite u ugao. Čestitamo. Upravo ste postavili sopstveni koš. I
šta se dešava kad god on u nju ubaci svoj prljavi veš? Dobija dva
poena.
Da li uvek vi menjate rolne toaletnog papira? Da li on uvek
dobija novu rolnu, dok vama ostaju zgužvani ostaci, zalepljeni
za karton? Ništa strašno, i to se može popraviti.
Jedne nedelje ujutru, on će ući u kupatilo i sesti na šolju, sa
sportskim dodatkom u rukama. Prvih dvadesetak minuta neće
ni primetiti da nema papira, jer će proučavati rezultate utakmi-
Zašto muškarci vole kučke
85
ca. A onda, kad to obavi, viknuće: „Draga? Draga?! Gde si?!"
(Nema odgovora.)
To je trenutak kada vi treba da iznesete smeće. Na kraju krajeva, napolju je sunčano i ptičice pevaju. (Uzgredno pitanje:
koliko će mu trebati vremena da shvati kako ispod umivaonika
ima još toaletnog papira?)
Ako joj on ne pomaže u kući, tupava lisica se ne žali i ne kaže
mu: „Nemaš pojma koliko ja rintam po kući." Umesto toga, ona
poziva agenciju za kućne pomoćnice. Vidite li koliko je to jedno.
stavno? Sada ne samo da će se znati koliko vredi to njeno
„rintanje", već će taj novac otići u tuđi džep.
Evo još jednog primera kako tupava lisica „manevriše". Moja
prijateljica Šeron ubijala se čisteći za decom i mužem. Htela je da
unajmi nekoga da joj sprema kuću jednom nedeljno. Njen muž
se usprotivio da svake nedelje plaća po pedeset dolara za spremanje kuće, mada su imali dovoljno novca za to. Zahtevao je da
kućna pomoćnica dolazi „samo jednom mesečno".
Šeron je postupila kao tupava lisica i složila se da pomoćnica dolazi jednom mesečno - približno. Jednom mesečno joj je
ispisivala ček, a za ostale tri nedelje tražila mu je po pedeset
dolara u gotovom, i davala ček u prodavnici. Time ne samo da je
sprečila svakodnevne svađe, već je njen muž svake nedelje
dolazio u savršeno spremljen stan.
Princip Tupave Lisice, koji ovde iznosimo, omogućava vam
miran život bez svade:
• Slažite se sa svim što on kaže.
• Ne objašnjavajte ništa.
• Zatim uradite ono što vama najviše odgovara. To će vam
umnogome olakšati život.
Na primer, tupava lisica je dovoljno pametna da sebe poštedi
mnogih muka, zahtevajući odvojena kupatila. Pre svega, pojam
finih ili dekorativnih peškira muškarcima je nepoznat. Za njega,
peškir je peškir, što znači da je peškir za kupanje i peškir za
plažu, a peškir za pranje auta i peškir za menjanje ulja u autu.
86
ŠERI ARGO V
Pomislili biste da će on poštedeti bar onaj najlepši, s roze
mašnicom, ali niste vi te sreće. A peškiri koje koristite isljučivo
za lice? Pozdravite svoju novu krpu za brisanje poda.
Povremeno, naići ćete na veoma urednog muškarca. Ali, najčešće, deliti kupatilo s muškarcem prava je tuga. Deset minuta
pošto ste najnovijim sredstvom očistili umivaonik i ogledalo, on
će ući i sve to isprskati. To je kao da delite kupatilo sa sopstvenim kućnim moržem. Naučnici se još nisu udružili sa zoolozima da pronađu objašnjenje zašto muškarci „prskaju" sve redom.
Zato, dok oni to ne otkriju, zahtevajte sopstveno kupatilo.
Tupava lisica takode mudro raspoređuje kućni prostor na
najpošteniji mogući način. Njemu daje 20 procenata plakara, ali
„čitavu garažu" ili podrum. On, isto tako, nadzire i kosilicu,
automobile, roštilj i alat. Upamtite: muškarci budno paze na teritoriju, zato treba da u svom „staništu" i dvorište proglasite njegovim terenom. To će vam dobro doći kad budete prisvajali
kupatilo.
U Japanu imaju zanimljivu izreku: mudra ženka orla ne
pokazuje kandže. Američke žene smatraju Japanke potčinjenima, jer se one klanjaju muškarcu i ulicom hodaju iza njega.
Međutim, Japanci po pravilu donose svoje plate kući i daju ih
ženama. U japanskom domu žena nadzire finansije i odlučuje kako se
troši novac.
Sada shvatamo pravi razlog zbog kojeg Japanka ulicom ide
iza muškarca: hod joj usporavaju duboki, teški džepovi. Sirotica jedva drži korak s njim.
Pored toga što mora osećati da je ,,u pravu", muškarac treba i
da misli da je sve „njegova ideja". Zato, upamtite, sve je uvek
njegova ideja. Čak i ako nije, ubedite ga da jeste.
Kad on u društvu počne da se hvali nečim čega ste se zapravo vi dosetili, nemojte se buniti zbog toga. On mora da pokaže
kako je on gazda. Nemojte ga ispravljati niti pokušavati da ga
„raskrinkate" pred zajedničkim prijateljima, jer će se osećati
Zašto muškarci vole kučke
87
kastrirano. To je kao kad mama prekori sina pred školskim
drugarima. U javnosti, on mora da „spase obraz".
Ako je baš neophodno, sačekajte da ostanete sami s njim da
biste mu rekli šta vam smeta. Recite mu to nasamo, a ne pred
drugima. Ako je reč o nečem nebitnom, neka se slobodno okiti
vašim perjem. Šta mari? Tupava lisica je pametnija. Ona se nikad
ne svađa oko nebitnih stvari, naročito ako unapred zna da
pobedom ne dobija apsolutno ništa. Tupava lisica je jaka, ali
deluje krotko. Ona brani svoje interese, ali nije gruba. Ona primenjuje „pravilo prilagođavanja". Naizgled prepušta svoju moć
muškarcu, ali time je zapravo osvaja.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 36
Formalni položaj moći služi samo za pokazivanje u
javnosti, ali pravi položaj moći je samo za ličnu
upotrebu. A to je jedini koji je zaista važan.
Kad je reč o bilo kakvim „ego" potrebama, pomozite mu da
pred drugima deluje muževno. Pustite ga da otvara vrata i da
priča s konobaricama u restoranu. „Džonson, sto za četvoro." To
je samo formalni položaj moći, koji je beznačajan.
Kad zaista vi vodite igru, nije vam potrebno da se razmećete
time. Ako postupa s vama kao sa svojom devojkom iz snova,
imaćete svu moć koja vam je potrebna. Upamtite, ženska snaga
je podjednako moćna. To je poetska pravda: muškarci upravljaju svetom, ali žene upravljaju muškarcima.
Elis, privlačna starija žena koja je već godinama u braku, dala
mi je sledeći savet: „Kad god nešto želim da uradim, ubedim
muža da je to bila njegova ideja. Kažem mu: 'Dušo, da li bi radije
da idemo u ovaj ili onaj restoran?' On plaća, zato ga uvek puštam da misli kako on bira. A kad završimo večeru? Kažem mu:
'Ovo je baš bila sjajna ideja!'"
Većina muškaraca zna da ženu uzbuduju romantične stvari,
ali žene ne razumeju da je efekat isti kad muškarcu pružite
88
ŠERI ARGO V
osećaj moći. Od toga se prosto tope. To je dobroćudan način
održavanja ravnoteže u vezi.
Muškarci čine isto. Oni znaju da mi volimo ruže. Oni ne bi
nimalo patili kad više nikad u životu ne bi videli ružu. Ruže im
znače isto onoliko koliko i ukrasne biljke u kancelariji, ili korov
koji raste iz pukotina u pločniku.
Većina žena neće odbiti nijedan razuman predlog muškarcu
koji joj je upravo doneo predivan buket ruža. Kada gladite
njegov ego, učinak je isti. On će želeti da u vašim očima izgleda
kao kralj, i da vam udovolji. Muškarci celog života žude za
ženom koja će ih zadivljeno pogledati i reći im: „Božanstven si" i
„Ja ti se divim". Popeće se na vrh planine, samo da bi zadobili
divljenje žene koju vole.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 37
Ako mu pružite osećaj moći, želeće da vas zaštiti i da
vam pokloni čitav svet.
Kad jednom uhvatite kormilo u vezi, pružaćete mu ono što
mu je potrebno (moć), a da on toga čak nije ni svesan. To pali čak i
kod najbistrijih muškaraca. Evo šta je Albert Ajnštajn rekao o
svojoj ženi, na pedesetu godišnjicu njihovog braka:
Kad smo se venčali, sklopili smo sporazum. Glasio je ovako: u
našem zajedničkom životu ja ću donositi sve krupne, a moja
žena sve sitne odluke. Čitavih pedeset godina pridržavali smo
se tog dogovora. Veruje, da se u tome krije tajna uspešnosti
našeg braka. Međutim, najčudnije od svega je to što za tih
pedeset godina nije bilo nijedne krupne odluke.
Tupava lisica ne mora uvek da se „pokorava" svom muškarcu, kao u onom zavetu u kojem se kaže: „Obećavam da ću te
voleti, poštovati i pokoravati ti se dok nas smrt ne rastavi". Ona
ima sopstveno tumačenje bračnog zaveta. Ona „obećava da će
voleti, poštovati i ponekad delovati pokorno".
Zašto muškarci vole kučke
89
Ovo nije savet kako da se odreknete svoje moći ili postanete
krotke. Ovo je način da steknete moć, time što ćete udovoljavati
muškarcu i tako ga navesti da svoju energiju usmeri ka vama.
Kad su u pitanju emocije, muškarcima je potrebna mala pomoć,
jer nisu uvek svesni šta ih motiviše. Morate ga ubediti da je on
glavni; tada će biti mnogo prijemčiviji za vaše potrebe i mnogo
će se više truditi da vam ugodi. Time ćete ga motivisati i održati
njegovo interesovanje. Tada će želeti da vam prepusti uzde; a
tako ćete dobiti svu moć koja vam je potrebna.
Tupava lisica je vešt pregovarač
Sada, kad su žene već odavno počele da rade, muškarci se
više ne osećaju tako neophodnim. Mada rade isto koliko i ranije,
više nemaju osećaj da su poštovani kao „glava kuće", kao nekad.
Kako kaže Erika Džong: „Čuvajte se muškarca koji hvali emancipaciju žena. On upravo namerava da da otkaz."
Žene koje su u ostalim sferama života uspešne, često kažu:
,,Ne treba valjda da se izvinjavam što sam jaka." A već sledeće
nedelje pitaju se zašto ,,ne mogu da nađu pravog muškarca".
Zato što pravi muškarac želi ž-e-n-u. Biti kučka ne znači izgubiti svoju ženstvenost. Ali to takođe ne znači ni da ćete pokušati
da javno nosite pantalone u kući. To samo znači da ne dozvoljavate nikom da vas ponižava.
Klasična superžena želi vezu u kojoj su muškarac i žena
„ravnopravni". To je lepa teorija, ali se u praksi brzo pretvara u
jednostran odnos.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 38
Kad se žena ponaša kao da je sposobna za sve, na
kraju će morati sve i da radi.
90
ŠERI ARGO V
Upravo zbog toga morate od početka paziti šta radite. Nikad
ne započinjite ono što ne želite da završite. Ako ne želite da svakodnevno kuvate, nemojte ni počinjati da kuvate svako veče.
Ako ne želite da stalno idete u nabavku, nemojte to činiti. Pustite ga da on vama ugađa.
U početku, muškarcima je veoma važno da vas zadive, i zato
su posebno predusretljivi. To je pravo vreme kad treba da mu
pomognete da stekne korisne navike. Kasnije, kad već počnete
da činite sve za njega, biće teško promeniti ukorenjene navike.
Na primer, posle nekoliko sastanaka, možda ćete se uveče
zateći ispred vaših vrata, razmenjujući poljupce za laku noć. To
je trenutak za pamćenje. Zvezde trepere, mesec blista i oboje
pogledom tražite zvezdu padalicu. On gotovo neće ni primetiti
da u levoj ruci drži vašu kesu za smeće.
Ako vam muškarac ponudi da vas izvede na ručak ili večeru,
pustite ga da to učini. Ako vas pita da li da vam donese hranu
kući, odaberite rolnice s jajima. Ako vas pita treba li vam nešto iz
prodavnicc, kažite mu da vam donese slatkiše koje volite. Nije
suština u tome što će on platiti tri dolara. On uživa ispunjavajući
vaše želje. To mu pruža osećaj da on „vodi igru". Mada to
zapravo činite vi.
Finoj devojci je najteže da nauči da prima. Pustite ga da vam
ugada, jer je deo njegove muškosti i u tome da on bude
„odgovoran".
Tupava lisica se ne odriče moći, ona samo ostavlja utisak da
to čini. A to joj mnogo pomaže, jer tako dobija ono što želi.
Evo jednog klasičnog primera. Moja poznanica Mišel ispričala mi je nešto o muškarcu s kojim se viđa. Na drugom sastanku pitao ju je želi li da dođe kod njega. Ona je reagovala kao
prava tupava lisica. Pravila se da ne čuje njegov predlog i vrlo
ljubazno upitala: ,,Da li ti više odgovara neko drugo veče? Ako ti
večeras nije zgodno, nema problema."
Zašto muškarci vole kučke
91
Mišel je potpuno preokrenula situaciju. Nije se iznervirala
niti mu je govorila šta treba da radi. Jednostavno mu je ponudila neke druge mogućnosti, među kojima i onu da ona neće
učestvovati u njegovim planovima. Zatim je pustila njega da
odabere.
Najlepše od svega je to što je tupava lisica prijatna, taktična i
uvek Ijubazna, tako da muškarac misli da on upravlja situacijom (mada zapravo nije tako). Iako tupava Iisica deluje kao da
ništa ne shvata, ona je veoma svesna svega što se dešava. To je
upravo kao u uspešnim poslovnim pregovorima:
1. Ona ne objašnjava svoju poziciju.
2. Spremna je da se povuče ako joj uslovi ne odgovaraju.
Tupava lisica čini oboje, bez reči. Ona pregovara svojom
spre- mnošću (ili pak nespremnošću) da učestvuje. Ako joj
ponuda zvuči dobro, kaže: ,,U redu." Ako joj ne zvuči dobro,
odgovara: „Rado bih, ali sam nešto umorna." Ona mu odgovara
pozitiv- no kada se ponaša kao džentlmen, i nenapadno se
povlači kada on ne ispuni njena očekivanja.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 39
Muškarci ne reaguju na reči.Oni reaguju na
prekid kontakta.
Tupava lisica se takođe dobro snalazi u situaciji kada je on
pomalo potcenjuje. Na primer, recimo da na prvom sastanku u
restoranu čekate da vas smeste za sto za večeru, a on vam stavlja ruku na donji deo leđa - najniži deo leđa - zapravo, kad bi je
spustio još malo niže, znao bi da li više volite klasične gaćice ili
tangu. Treba samo da se napravite ludi, izmaknete se kao da je
to učinio sasvim slučajno i kažete: ,,Ah, izvini."
Još jedan primer desio se mojoj prijateljici Taliji. Bili su na
večeri i konobar je doneo račun. Momak s kojim je izašla našalio se s konobarom, rekavši mu da račun da njoj, a zatim posmatrao njenu reakciju. Ona je nagla glavu u stranu i napravila
92
ŠERI ARGO V
zbunjen izraz lica, kao da nikad u životu nije čula nešto slično.
Zatim je počela da trepće, kao da halucinira.
Tupava lisica ne govori sve otvoreno. Nasuprot tome, fina
devojka greši, jer gotovo uvek sve otvoreno objavljuje. Kako
kaže jedan mladić, Pol: „Žene previše pričaju. Kada se uznemire,
ne zatvaraju usta. Radije bih odigrao šest rundi u ringu s Majkom Tajsonom nego slušao ženu kako neprestano ponavlja
jedno te isto."
Setite se kako je izgledalo kada vam je prošli put muškarac
otvorio dušu i sve ispričao. U početku to deluje kao „bliskost".
Ali taj osećaj novine brzo gasne. Naravno, muškarci žele bliskost
- ali ispod struka.
Dvočasovni telefonski razgovori koje volite velika su greška.
Prvi put to će mu se dopasti, jer će znati da ste zainteresovani.
Posle toga će mu se zgaditi. Ne dozvolite da telefonski razgovori
predugo traju. Ne dozvolite da vas on shvati kao tegobnu
obavezu. Na telefonu budite ljubazni i kratki - i nikad mu neće
dosaditi da vas zove.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 40
Preopširni razgovori o „vezi" gase osećaj
„nepoznatog", a samim tim i tajanstvenost.
Kada niste nesigurni, nisu vam neophodni stalni razgovori o
vezi. Kad ste sigurni u sebe, on ne oseća da ste sto posto u njegovoj
vlasti. A kad niste sto posto u njegovoj vlasti, on vam jede iz
ruke.
Izbacite ove reči iz svog rečnika: treba da razgovaramo. Moja
prijateljica Žanet podelila je sa mnom svoje zapažanje o
muškarcima: „Morate im se polako prikradati. Nahranite ih,
dajte im pivo, a onda to uzgredno spomenite. Udite na zadnja
vrata. Uđite i izađite - pre no što oni shvate šta se dogodilo."
Kada razgovaraju jedan s drugim, muškarci nešto kažu, a
onda čekaju da onaj drugi odgovori. Jedan klimne glavom.
Zašto muškarci vole kučke
93
Zatim drugi nešto progunđa. Jedan naruči piće; drugi časti pivo.
Najduži odgovor sastoji se od dve rečenice. Jeste li to maločas
trepnuli? „Povezivanje" je upravo počelo.
Većina muškaraca za „sentimentalne" razgovore ima prag
tolerancije od približno dva minuta. Pri kraju drugog minuta,
misli počinju da mu lutaju. Pomisliće: „Čoveče, ala sam gladan.
Šta li ima za večeru?"
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 41
Muškarci poštuju žene koje komuniciraju sažeto, jer
upravo tako muškarci međusobno razgovaraju.
Kučka komunicira drugačije od fine devojke. Kučka se izražava jednostavno, i sažeto iskazuje suštinu. Fina devojka otvara
srce i govori sve što misli i oseća. A šta on tada čuje? Ništa.
Međutim, zapaža njenu nesigurnost, koja ga na kraju odbija.
Tupava lisica je tajanstvena
Tupava lisica zna da bliskost rađa prezir, zato mu ne otvara
srce već na prvim sastancima. Ona dopušta da „kajmak sam
ispliva na površinu", i ne ubrzava taj proces.
Kad upoznate nekog muškarca, nemojte se truditi da preuzmete na sebe održavanje razgovora. Nemojte neprestano pričati
zato što ste nervozni. Ako ostanete uzdržani i smireni, delovaćete
privlačnije, da i ne pominjemo - moćnije.
Jednom sam izašla s muškarcem kojeg sam tek upoznala.
Počeo je da mi iznosi sve gnusne detalje svoje prethodne veze.
Nisam imala želje da to slušam, ali ga nisam kritikovala niti mu
objašnjavala da se ne ponaša kako treba. Bila sam uljudna.
Jednostavno sam ga upitala: „Pa, Džone, šta te čeka na poslu ove
nedelje?"
94
ŠERI ARGO V
Tupava lisica ne pita: „Možemo li da promenimo temu?"
Dozvola nije neophodna.
Tupava lisica takođe ne priča muškarcu o svojim prethodnim
vezama. Vi ste „premija", i nemate za sobom dugačak spisak
ljubavnih jada. On ne mora da zna da vam je bivši muž pokrao
sve uređaje, da ne plaća alimentaciju i da ima brata mafijaša koji
je u zatvoru zbog reketiranja. Ako je fin čovek, on neće biti
oduševljen time što vas prošli mladić ,,još uvek opseda i nikako
ne ostavlja na miru".
Ako vas upita o bivšem, recite mu samo: „Razišli smo se." Ili:
„Želeli smo različite stvari." Kada on postavlja pitanja o stvarima koje ga se ne tiču, tupava lisica daje „neodređene i uopštene" odgovore.
A koliko vi treba da otkrivate? Ne pričajte mu ružne stvari o
sebi. On ne mora da zna da ne volite svoje butine, ili da niste ni
sa kim izašli već sedam i po meseci. Radoznalci ne moraju sve da
znaju.
Muškarci automatski pretpostavljaju da ćete, ako ste zainteresovani za njih, učiniti sve da ih „zarobite". On odmah smatra
da mislite „ozbiljno"; da spremate miraz i želite da mu izrodite
decu. Zato je važno da vas smatra drugačijom: vi ste opušteni,
samouvereni, i srećni, s njim ili bez njega. To je osnov formule
„slobodni i srećni", opisane u pravilu privlačnosti # 42.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 42
Ako ste vi uvek SREĆNI, a on uvek SLOBODAN, i
on će uvek biti SREĆAN.
Ako želite da mu pričate o tome koji vam je omiljeni sladoled, samo napred. O putovanju u Beliz? Naravno. O svojim problemima na poslu, ili o tome kako ste se razočarali u stručnjaka
za lečenje neplodnosti? Ne.
Sasvim je u redu da neka od njegovih pitanja u vezi s vama
ostanu bez odgovora. Zapravo, to je preporučljivo. Sve u svemu,
Zašto muškarci vole kučke
95
svako vam u stvari pokazuje kakav je. Niko vam to neće otvoreno reći. Stoga, ono što neko govori svojim ponašanjem jeste
zaprzvo jedino što je važno.
Tupava lisica ostaje verna sebi
Lisica je sitna životinja, a u životinjskom svetu male životinje
su uvek plen. Stoga lisica zna da mora sama štititi svoje interese, naročito na početku veze. S druge strane, fina devojka
veruje u sve što joj se kaže, zato jer to dobro zvuči, i time se
izlaže mogućnosti da bude povređena. Lisica zna da će muškarac verovatno, u početku, „ulepšavati" svoje namere; stoga ona
mora biti na oprezu.
ŠTA ON NEĆE REĆI
ŠTA ĆE ON REĆI
„Želim seks i samo seks, bez „Želeo bih da imam ozbiljnu
ikakvih obaveza."
vezu."
„Spavaj sa mnom, i nedelju „Veruj mi."
dana ću glumiti tvog dečka."
„Hej, mogu li da se, osim s ,,Ti si drugačija."
tobom, viđam s još tri devojke?"
„Želiš li da budeš čudo za tri „Dosadili su mi izlasci."
dana?"
Uzgredno pitanje: koji muškarac osvaja više devojaka, onaj
koji „ulepšava" svoje namere, ili onaj koji je iskren? Ali naravno, ako on ima skriveni plan, nikad joj to neće priznati. Zato
lisica mora sama da otkrije o čemu se radi.
Razlog što tupava lisica ne otkriva svoja zapažanja jeste to što
se on mnogo brže razotkriva kad ne shvata da ga ona posmatra. Kad muškarac priča o sebi ili o svojim bivšim vezama, on to
možda čini da bi joj pomogao da ga brže „upozna". Radije nego
96
ŠERI ARGO V
da se uključi u ta teška pitanja i odgovore, lisica neobavezno
ćaska. Zašto? Čovek se najiskrenije izražava u šali. On će vam
reći sve što treba da znate u opuštenom razgovoru, u šali ili
ponekom uzgrednom primedbom. Ako je vuk prerušen u
ovčicu, brkovi će brzo proviriti.
Kad tupava lisica nasluti da nešto „nije u redu" kod nekog
muškarca, ona mu to ne kazuje. Jedini razgovor koji tupava lisica obavlja je onaj između njena sopstvena dva uha. Kako reče
predsednik Lindon B. Džonson: „Morate znati kad treba da
držite jezik za zubima."
Kada nekom kažete kako vam se čini da pokušava da manipuliše vama, on će trenutno pokušati da vas razuveri. Reći će:
„Ti si nepoverljiva" ili „Pogrešno si me procenila". Jeste li ga
pogrešno procenili? Nadajmo se. Jedina greška je u tome što ste
mu to rekli.
Tupava lisica se oslanja sama na sebe. Ona procenjuje ljude
prema sopstvenom iskustvu. Tupava lisica se bolje stara o sebi i
donosi pametnije odluke, jer ne žuri i posmatra kako se muškarac ponaša. Ona veruje u sopstvenu procenu i sopstvene životinjske instinkte.
Nijedna progonjena životinja ne pruža grabljivcu drugu priliku. Lisica naslućuje opasnost i beži. Nikad nemojte ostati uz
nekoga ko vam je pokazao da povređuje druge. Ako to čini slučajno, to je drugo. Ali - namerno povredivanje? Završili smo.
Saznali ste sve što treba da znate.
U početku, zabavljajte se i izlazite... ali ne otkrivajte još sve
svoje karte. Što je najvažnije, ne žurite. Tako ne samo da ćete biti
lukavi kao lisica, već ćete sačuvati i svoju nezavisnost.
Kada fina devojka pretpostavi da je život pravedan, ili da će
je njen princ iz bajke zauvek štititi, ona se odriče važnog zaštitnog mehanizma. Lukava lisica nije zaslepljena lepim željama o
bajkovitom hepiendu, poput Pepeljuge. Uprkos svemu, ona
Zašto muškarci vole kučke
97
veruje samo sebi i čuva sopstvena leđa, umesto da očekuje od
muškarca da on to čini.
To svaka životinja radi da bi preživela, da ne bi postala nečiji „ručkić". Iznad svega, lukava lisica razume - i čvrsto se toga
pridržava - najvažniji prirodni zakon: svaka životinja misli prvo
na sebe.
98
ŠERI ARGO V
5,
SKAKANJE KROZ
OBRUČ
POPUT DRESIRANE PUDLICE
Zašto se žene prepuštaju muškarcu i
postaju nesigurne
“Nikad ne treba pregovarati u strahu."
DŽON F. KENEDI
Zašto muškarci vole kučke
99
Nova škola: ko je vaš gazda?
Kada fina devojka upozna muškarca, u njenom životu često
dolazi do naizgled nebitnih promena. Ona menja svoje svakodnevne navike. Prestaje da se viđa s prijateljima. Prestaje da
odlazi na časove joge i da igra tenis vikendom. Prestaje da radi
sve ono što je radik dok je bila „solo". Evo šta sad radi:
• Otkazuje odlazak kod frizera... zbog izlaska s njim.
• Prestaje da odlazi u teretanu posle posla... da bi se videla
s njim.
• Prestaje da se viđa s prijateljima... da bi njemu pružila
osećaj da je „najvažniji".
• Otkazuje svoje planove... jer postoji mogućnost da će joj
se on javiti.
• Ne prati nastavu u školi... jer stalno proverava je li dobila poruku od njega.
• Ne može da se usredsredi na posao... jer stalno proverava elektronsku poštu, da vidi je li stigao mejl od njega.
• Zapostavlja svoju karijeru... da bi pomagala njemu i
podr- žavala njega.
• Prestaje da sanja o bilo čemu izvan njihove veze... jer
sanja samo o njemu.
Kučka ne prestaje da živi po sopstvenom ritmu. To je, samo po
sebi> sprečava da izgubi ravnotežu, za razliku od fine devoj- ke
koja zaboravija sve svoje navike.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 43
Ako dopustite da se uobičajeni ritam vašeg života prekine,
nastaje praznina. A onda, da biste nadomestili ono čega se
odričete, počinjete da očekujete i tražite više od svog partnera.
100
ŠERI ARGO V
Tereza je klasičan primer za to. Ona ide na časove salse dva
puta nedeljno. Kad je upoznala svog novog dečka, prestala je da
odlazi na te časove jer on nije želeo da ona pleše. Igrala je i tenis,
ali on nije, te je i s tim prekinula.
Deluje nebitno, zar ne? Nije baš tako. Ona se odriče onoga što
voli. Razlog zašto se ftna devojka odriče svega mnogo govo- ri o
njenom samopouzdanju. Ona se često odriče nečega jer se plaši
da se njemu neće svideti onakva kakva je.
Pored toga, malo-pomalo, sužavanje aktivnosti dovodi do
ozbiljnih promena kod nje same. U izvesnom trenutku muškarac
to primećuje, i to ga odbija, jer on - pre nje - shvata da je ona
izgubila svoju nezavisnost.
A šta se dešava kad ona izgubi nezavisnost? Pogledajmo
kakvo je „stanje Terezine veze" pošto se odrekla časova salse i
tenisa. Ona kaže: „Provodili smo skoro svako veče zajedno, i
gotovo odmah upali u takvu šemu. On mi nije rekao da mu je to
'previše'. Jednostavno se više nije često osmehivao, i činilo mi se
da više nije srećan. Postajala sam sve nesigurnija, i sve sam se
više trudila da mu udovoljim. Samo sam žeiela da se on ponaša
kao na početku."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 44
Većina zena čezne da od muškarca dobije nešto što
zapravo one treba da pruže same sebi.
Fina devojka misli da se odriče nečega da bi zauzvrat dobija
nešto bolje. Ona se odriče kontrole nad sopstvenim životom. Kad
dode vreme da dobije to što je očekivala, ona je razočarana.
Osim što ostaje praznih ruku, ona je uz to i iscrpljena.
Muškarac retko kada shvata koliko se fina devojka žrtvuje.
On ne mora da se žrtvuje jer se ona prilagođava njemu. Pošto se
odrekne svega, ona počinje da zahteva isto od njega. Želi da on
prestane da se viđa s porodicom i prijateljima. Ona želi da sve
Zašto muškarci vole kučke
101
slobodno vreme provodi s njim. Ako on ode u teretanu, i ona
želi da ide s njim.
S kučkom on ne oseća takav pritisak, i zato želi da bude s
njom češće, a ne ređe, i poštuje je jer vidi da ona ima „svoj život".
Recimo da žena kaže muškarcu da te večeri ne može da se vidi s
njim, jer ide na čas grnčarije. On će se počešati po glavi i
pomisliti: „Ona će radije ići na čas grnčarije nego izaći sa
mnom?" To ne samo da ga privlači; obara ga s nogu.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 45
Žena u muškarčevim očima deluje sigurnije kada on
ne može da je otrgne od njenog života, jer je ona tim
životom zadovoljna.
Kada uživate u svom životu, s njim ili bez njega, muškarac će
vas prihvatiti i ceniti takvu kakva ste.
KO JE VAŠ GAZDA?
FINA DEVOJKA
KUČKA
Fina devojka zaboravlja ono u Kučka ceni svoje prioritete,
čemu je ranije uživala i ono što vrednosti i izbore. Uvek.
joj je nekad bilo važno.
Ona ostaje... svoj gazda.
Njen gazda je... on.
Fina devojka čeka da joj on da Kučka sluša samo sebe. Ne
na znanje kada njihova
pruža mu priliku da počne da
bliskost postaje „preterana".
se dosađuje.
Njen gazda je... on.
Ona ostaje... svoj gazda.
Fina devojka oseća njegovo
raspoloženje, budno motreći
odobrava li on njeno
ponašanje.
Kučka se ne opterećuje
njegovim mišljenjem, niti joj je
potrebno njegovo odobravanje.
Njen gazda je... on.
Ona ostaje... svoj gazda.
102
ŠERI ARGO V
Kad je on naklonjen finoj
devojci, ona se oseća dobro;
kad je on odbacuje, ona se
oseća loše.
Kučka ima više samopouzdanja, tako da tuđe raspoloženje ne utiče mnogo na nju.
Umesto toga, ona igra tenis.
Njen gazda je... on.
Fina devojka smatra svoja
interesovanja „beznačajnim" ili
sporednim.
Ona ostaje... svoj gazda.
Kučka ne smatra svoja interesovanja sitnim ili beznačajnim.
To su njena interesovanja.
Njen gazda je... on.
Ona ostaje... svoj gazda.
Fina devojka od početka daje Kučka daje samo kad je davanje
previše, a kasnije traži da joj on uzajamno.
u tome uzvrati.
Ona ostaje... svoj gazda.
Njen gazda je... on.
Kada veza počne brzinom svetlosti muškarac će se u izvesnom trenutku povući da bi povratio svoju potrebu za sopstvenim prostorom, a tada će žena izgubiti ravnotežu. Tada fina
devojka počinje da deluje nesigurno, jer se trudi da „povrati"
njegovu naklonost. Muškarac gubi poštovanje prema ženi kojoj
je neophodno njegovo odobravanje, naročito kada se ona preterano trudi da ga stekne.
Muškarac mora biti taj koji će „nuditi darove". On mora da
bude pomalo na oprezu. On mora da pazi jesu li mu pertle vezane, jesu li mu pantalone lepo upasane i ponašanje uzorno. Kad
otvara vrata automobila, kada pazi šta govori i kako se ponaša,
to znači da je poštuje. Na taj način, ona ostaje pomalo „kučkasta" u njegovim očima, jer on mora neprestano da pazi šta radi;
ne sme se opustiti kad je reč o ponašanju prema njoj.
Zašto muškarci vole kučke
103
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 46
Onog časa kad žena počne previše da se trudi da zadovolji
njegova merila, ona obara standarde njihove veze.
Dokle god žena vlada sama sobom i ostaje to što jeste, biće
mu potrebna. Kad muškarac misli o ženi koja vlada sama
sobom, on automatski razmišlja o njenim željama, i o tome kako
da joj ugodi.
Žene daleko češće otkazuju svoje planove. Muškarci se ne
odriču „izlazaka s drugarima". Muškarci se ne odriču svog
posla, ni sna ni hrane. (Muškarci se čak ne odriču ni svojih
majki.) Isto tako, oni poštuju ženu koja se drži onoga što je njoj
važno.
Kada ste posiednji put čuli nekog momka da zove svog frizera i kaže mu: „Vidi, Seme... moram da otkažem šišanje u 2.15.
Seli i ja moramo da provodimo više vremena zajedno, da bismo
se zbližili." To se jednostavno ne dešava. Nije važno da li ste
prethodne noći imali spektakularan seks njišući se na lusteru, i
pri tom toliko vrištali da su se sve komšijske mačke razbežale.
U 2.15, vaš muškarac će pripasti Semu. Muškarci umeju da se
prebace iz romantičnog raspoloženja u praktično - a isto tako i
kučka. Ona mu se obraća njegovim sopstvenim jezikom.
Fina devojka je, međutim, previše nesigurna da bi se opustila. „Ali on me neprestano zove", kaže ona. To je možda tačno,
medutim, vi imate pravo da odlučite kada ćete se pojaviti - i tako
ostajete svoj gazda.
Čak i na trkama, auto mora da zastane da bi se promenile
gume, inače neće moći da ostane u trci i zadrži pravac, i izgubiće
kontrolu. Muškarci ne razmišljaju uvek dugoročno; zato, ako
mu dopustite da kontroliše brzinu, on će verovatno dopustiti da
veza velikom brzinom udari u zid. Kako kaže izreka: „Sveća
koja prejako sija brzo izgara." Zato je apsolutno neophodno da vi
određujete dinamiku i da se pridržavate sopstvenog ritma. Inače
ćete početi da skačete kroz obruče. Ponavljam, uopšte nije važno
da li on neprestano želi da vas viđa. Čak i ako je on neverovatan
104
ŠERI ARGO V
i ako ste u ogromnom iskušenju, nemojte mu posvetiti sve svoje
vreme.
U početku nastojte da se viđate s njim oko dve trećine puta u
odnosu na ono što on predlaže. Kad je reč o onoj trećoj trećini,
imate „nešto drugo u planu". Nemojte sedeti kod kuće i vrteti
palce, čekajući njegov sledeći poziv. Imajte na umu da to ne
znači da treba da glumite „neosvojivost" Budite realni. Naterajte
sebe da se pridržavate svojih uobičajenih navika, kojih ste se
držali pre nego što ste ga upoznali. Ako izgubite svoj ritam,
izgubićete psihičku ravnotežu i postaćete nesigurni i zahtevni.
Moja bivša cimerka Gejl uvek je bila sjajna u tome. Često je
isključivala telefon i nije primala ničije pozive. Ako bi po podne
bila umorna i želela da uveče ostane kod kuće, otkazivala je
sastanak. Popila bi čašu vina i leškarila uz dobru knjigu ili omiljenu TV emisiju. Uvek su je opsedali privlačni momci.
Biti kučka ne znači biti nadmena. Suprotno onome u šta nas
ubeduju mediji, nije važno koliko ste „in" „kul" ili „drčni". Moć
je u kontroli koju imate nad sobom. Zapravo, kad se žena suviše
trudi da bude „drčna", ona često gubi sopstveni ritam, jer se
suviše trudi da ubedi sebe da je jača nego što zapravo jeste.
Kako kaže Gregori Korso, „moć je kada stojite na uglu i ne
čekate nikoga". Kad nikoga ne čekate, to znači da vam niko nije
potreban. Kada tako pristupite muškarcima, svako ko vam priđe
moraće da se suoči s vama na ravnoj nozi. Pre svega, ne smete
žudeti za njegovim odobravanjem - tek tada će vaše sopstvene
potrebe biti zadovoljene.
Na primer, Lin je upravo počela da se zabavlja s plastičnim
hirurgom po imenu Kevin. Stanovalisu odvojeno, i jedne večeri
ona mu je spremila večeru. Javio joj se u poslednjem trenutku da
otkaže dolazak na večeru, jer je zamenio smenu s jednim
kolegom. Lin je već bila pripremila komplikovana jela. On se
javio samo pola sata pre nego što je trebalo da dođe. Da ju je
nazvao ranije, čim se sa kolegom dogovorio o zameni, ne bi
spaia s nogu spremajući hranu.
Zašto muškarci vole kučke
105
Tada je ona napravila grešku i skočila kroz obruč. Ponudila
mu je da mu naredne večeri pripremi istu takvu večeru. I jo š da
to učini kod njega u stanu. Zapravo je trebalo da zaboravi na
kuvanje. Trebalo je da mu kaže: „Mmm. Ovo je baš ukusno,
Kevine. Šteta što si to propustio."
Kada muškarac svojim ponašanjem ne ukazuje ženi poštovanje a ona to prihvata, on zaista prestaje da je poštuje. Kao što
se moglo i očekivati, naredne večeri, kada je Lin u Kevinovom
stanu spremila večeru, on to nije dovoljno cenio, što je nju
povredilo. Ubrzo su prestali da se viđaju.
Kučka ne dopušta sebi da se „utopi" u nekog drugog. Zato
njeno ne znači ne, a njeno da znači da . Nije joj cilj da bude drska,
već da bude jasna. Možete biti vrlo ljubazni i istovremeno vrlo
jasni. Muškarac će poštovati ženu koja jasno i neposredno
saopštava šta želi, ne preispitujući se i ne okoIišajući. Ako muškarac, na primer, kasni na sastanak, kučka će se iznervirati jer joj
to stvara nevolje. Ali iznervirati se ne znači prepustiti se emocijama. Ona će reći nešto u stilu: „Ne traći moje vreme. Ako ćeš
kasniti, molim te javi mi da bih mogla napraviti druge planove.
Imam pametnija posla nego da tebe čekam."
Ako se on sledeći put opet ponaša nedolično, ona će ga čekati
petnaest do dvadeset minuta, a zatim otići bez njega. Ona ceni
sopstveno vreme i planove. Ona ni u jednom trenutku ne zaboravlja na sebe.
Kada ste u takvoj situaciji, zapitajte sebe: kako to izgleda iz
njegove perspektive? Kakvu mu poruku šaljem svojom reakcijom na njegovo ponašanje?
Vašu istinsku moć, dakle, odlikuje:
• poznavanje sopstvenog ritma i ponašanje u skladu s tim;
• poznavanje sebe i onoga što prihvatate ili ne prihvatate;
• sposobnost da donosite odluke bez naknadnog preispitivanja i ne dozvoljavajući nikome da vas nagovori na suprotno;
• posedovanje samokontrole, jer je istinska moć kontrola
koju imate nad sobom.
106
ŠERI ARGO V
Kad vladate sobom, ne morate se stalno prepuštati emocijama. Kada imate tu britku „oštrinu", vi ostajete... svoj gazda. Ironijom sudbine, tako takode postajete i... njegov gazda.
Od kukavice do opasnice
Kad god je žena suviše emotivna ili kenjkava, to ume da
odbije muškarca, posebno kad je jedva poznaje. Kučka je
odvažnija, zbog čega je muškarcu lakše da komunicira s njom.
Njen način izražavanja je sličniji grubljem tonu, kojim muškarci
razgovaraju međusobno.
Jedan muškarac je savršeno opisao kako previše emocionalan i kenjkav ton plaši muškarce, naročito na početku veze.
Njega je odbilo nekoliko srceparajućih Holmarkovih razglednica, koje mu je poslala žena koju je tek upoznao.
Još jedan sličan primer daje muškarac kojem je žena, takođe
na samom početku poznanstva, neprestano čitala pesme. „Sve
su mi delovale predugačko i razvučeno. Neke su bile kratke i
dosadne. Ali zajedničko im je bilo to što su sve bile glupe. 'Ah,
ljubav moja' Ili, 'Srce mi je otežalo od ljubavi, te mi razdire
grudi'. Uz to je i plakala čitajući ih. Počeo sam da je izbegavam."
Jedan muškarac opisao je šta mu se dogodilo sa ženom koju
je poznavao tri nedeije. Rekao je: „Muškarcu nije neophodno da
svakih pola minuta čuje kako ga žena voli. Ova žena je to neprestano ponavljala. Činilo mi se da izlazim s papagajem: Volim te...
Volim te... Volim te... Volim te... Volim te!"
Muškarci takode primećuju da li se previše trudite da ostvarite vezu. Imate li desetak sentimentalnih ljubavnih priručnika
razbacanih po stolu? Dajete li „lične" oglase i tražite li momka na
internetu? Imate li onu jednu brbljivu prijateljicu koja vas uvek
odaje? Ulazite u svoj stan s njim posle sastanka, pritiskate
dugme na telefonskoj sekretarici i čujete njen glas: ,,Ćao, draga.
U nedelju je još jedna samačka žurka u autoperionici. Služe
Zašto muškarci vole kučke
107
besplatnu kafu. A čula sam i da dolaze neki novi raspuštenici.
Ko rano rani, dve sreće grabi!"
Biti opasnica znači da se ne ubijate od silnog truda. Onog trenutka kad muškarac oseti da se previše trudite, nema više izazova. Kad jednom, slučajno, zakoračite u tu sferu, morate ga
iznova osvojiti, pokazujući mu da ga nećete čekati. Vi imate svoj
život. Imate druga interesovanja, a neka su i važnija od njega.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 47
Skačete kroz obruč svaki put kada mu uporno i jasno
pokazujete kako „dajete sve od sebe"
Ne razgovarajte telefonom satima pre prvog sastanka. Malo
se našalite. Budite smeliji. Dogovorite se o sastanku, a zatim
uljudno privedite razgovor kraju. Ne potežite teška pitanja od
samog početka. Ne koristite izraze s psihoterapije, poput
katarzične, preživljavanje, prouzrokuje, otvoriti se ili dete u nama.
Nemojte mu kuvati pileću supicu i govoriti mu da treba „jedno
drugome da negujete dušu".
Ako verujete u astrologiju, nemojte mu govoriti da treba da
se sastajete samo kada Merkur „obilazi" oko Meseca, ili se tri
nedelje „retrogradno kreće" oko Jupitera (pauzirajući uz kaficu
negde kod Plutona). Nemojte mu pričati ko ste bili u „prošlom
životu" niti šta planirate da budete u narednom. Pomisliće da
vam fali neka daska u glavi.
U početku, izbegavajte da se viđate s njim više dana uzastopno. Za početak, viđajte se dve do tri večeri nedeljno. Ne
durite se i ne kenjkajte kad vam se ne javlja. Povremeno ga
morate navesti da se zapita šta radite kad niste s njim. Kada vi
određujete raspored, on će vas uvek biti željan, i to će mu
napuniti baterije. Ako vas odvede u neki fini restoran, nemojte
naručiti stručak celera ,,sa uljem i sirćetom", a zatim kljuckati
hranu s njegovog tanjira kao ptičica. Nemojte biti nervozni i
opterećeni time kako treba da ga zadivite svojim manirima za
stolom. Pokažite da umete da uživate u životu. Ne otkrivajte mu
108
ŠERI ARGO V
već prilikom prve zajedničke večere koje probleme iz detinjstva
u sebi „razrešavate". Ne pokušavajte da ispravite ni njegove
mane. Poznajem jednu ženu koja je muškarcu kupila knjigu
Utorci s Morijem. Mislila je da će mu ta knjiga pomoći da se
oslobodi svoje opsednutosti poslom. Previše psihologiziranja
deluje kao kenjkavost.
Ne pratite ga kada izlazi s prijateljima. Ne želite da budete
jedan od njegovih „ortaka".
Nemojte polako prolaziti autom kraj njegovog stana, s isključenim farovima, da vidite je li kod kuće. A ni brzo. Ako vas
nazove i pozove vas da kasno uveče dođete kod njega nakon što
se vratio sa izlaska s drugarima, nemojte pohitati tamo skakućući i lupkajući petama, kao Džuli Endrus u filmu Moje pesme,
moji snovi. Ne zabavljajte se s muškarcima koji pate od bilo kakve
vrste zavisnosti, u nadi da ćete im „pomoći" odlazeći s njima na
sastanke društva anonimnih alkoholičara. Pustite ga da sam reši
svoje probleme. Ako ne postupa dobro sam sa sobom, nikada
neće dobro postupati s vama. Nikad ga ne zovite više od jednom
uzastopno, čak ni ako vas njegova telefonska sekretarica prekine
usred rečenice. Ne ostavljajte mu dugačke, sentimentalne poruke. Poruke treba da budu prijateljske, ali kratke i ljubazne.
Nemojte mu slati više od jednog mejla uzastopno, ili mu pisati
dugačke mejlove o „osećanjima", „problemima" i svojim neispunjenim „potrebama". Ako vam on pošalje mejl, nemojte mu
svaki put odgovarati istog minuta. Nemojte prestati da jedete,
spavate ili vežbate. Pridržavajte se svojih navika. Ako želi da
provodi s vama više vremena nego što vi možete da odvojite,
pozovite ga da vam se pridruži u nečemu što inače radite - dok
šetate psa ili vikendom vozite bicikl.
Izbegavajte sastanke u poslednji čas jer vam on „nedostaje".
Kad uđete u kuću, nemojte odmah preslušavati poruke i javiti
mu se istog časa. Opustite se, istuširajte ili lezite u kadu,
večerajte i odmorite se. Ponašajte se u skladu sa sopstvenim
ritmom i nazovite ga kad vama odgovara. On mora znati da vi
živite svoj život... svakog dana. Ako pričate s njim telefonom, a za
Zašto muškarci vole kučke
109
to vreme vam stigne poziv na drugoj liniji, nemojte mu reći:
„Sačekaj sekund. Ne spuštaj slušalicu! Ko god da je, otarasiću ga
se!" Pošto nastavite razgovor, nemojte mu odmah prijavljivati
identitet druge osobe s kojom ste razgovarali. „To je bio veterinar. Maca Tigar ima upalu uva."
• Nemojte uvek putovati po četrdeset minuta do njega samo
zato što vi imate cimerku, a on je sam. Pogledajte mapu i
uverite se: razdaljina od njega do vas potpuno je istovetna
onoj od vas do njega. Zato neka vas ne peče savest ako on
dolazi do vas.
• Nemojte tražiti njegovu ljubav. Nemojte ga mamiti da vam je
pokaže. Nemojte mu pružati ljubav onda kad je on ne pruža
vama. Ako vas on ignoriše, nemojte se sve više tru- diti.
„Dragi, hoćeš da te izmasiram?"
• Ne budite rob telefona. Nemojte puštati njegove glasovne
poruke drugarici i analizirati svaku reč. Posmatrajte širu sliku. Da li on u celini doprinosi tome da vam život bude lepši i
da li se dobro osećate posle sastanka s njim? (Ako ne, „premotajte" poruku i obrišite je.)
• Nemojte učiti napamet njegov telefonski broj već u prvoj nedelji viđanja niti ga zivkati i spuštati slušalicu. Znaće da ste to
vi.
• Ako je neraspoložen, izvinite se i posvetite svojim poslovima.
• Iznad svega, svesno se trudite da ostanete usredsređeni na
svoj život. Tako ćete porasti u njegovim očima.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 48
Morate paziti da ne utonete u živi pesak. Ako ne
uspete da zadržite vlast nad sobom, vaša veza je
osuđena na propast.
110
ŠERI ARGO V
Kučka za neupućene
Postoji nešto što muškarac primećuje od prve poruke
ostavljene na ženinoj telefonskoj sekretarici: da li se ona previše
trudi. Možda se suviše trudi da ostavi utisak na njega; možda se
suviše trudi da ga osvoji; ili se pak suviše trudi da bude
seksepilna. Bez obzira je li suviše nesigurna ili se suviše trudi,
rezultat je isti. Kučka se nikad toliko ne trudi da nekoga zadivi.
On okreće njen broj i javlja se telefonska sekretarica. Biiip!
Zatim se čuje cvrkutavi, sneni glas: ,,Ćao. Dobili ste Suzanin
broj. Nisam kod kuće i trenutno sam nešto zauzeta [kikot]... Pa,
ako biste bili taaaaaaako ljubazni da ostavite poruku posle
zvučnog signala, potrudiću se da vam se javim čiiiiiiim stignem.
Mada sam tek stigla iz Portugala, i još se nisam raspakovala. Ali
čim budem imala trenutak slobodnog vremena, nazvaću vas.
Sačekajte zvučni signal... ćao... pa, pa... cmok... prijatan dan... i
hvala vam što ste se javili." Biiip! Nedostaje joj još samo pozivni
broj 900 i svodnik, i mogla bi da počne da radi.
Često se kaže kako „muškarci vole prirodne žene" To nema
blage veze sa šminkom ili ofarbanom kosom. To što je žena prirodna, ne znači da je vegetarijanka i da pije zeleni sok, niti da
koristi organski karmin. „Prirodno" znači da odbija sve što je
preterano, jer se tada vidi da se žena suviše trudi da skrene nečiju
pažnju. Kad god se žena suviše trudi, ona skače kroz obruč.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 49
Skakanje kroz obruč često ima loše posledice: on to
vidi kao mogućnost da dobije »i jare i pare". Ali ako
ostajete tik izvan njegovog domašaja, on će uvek
paziti kako se ponaša.
Pogledajmo kako se odvijala veza jedne žene koja je bila
spremna da skače kroz obruč. To je klasičan scenario. Sara je
kupila avionsku kartu da ode kod Mikija, muškarca kojeg je sre-
Zašto muškarci vole kučke
111
la samo jednom, kad je za praznike bio u njenom gradu. Mesec
dana su se dopisivali mejlom i čuli telefonom. Ubeđena da je on
„onaj pravi", Sara je odlučila da treba ponovo da se vide.
Avionska karta je koštala 400 dolara. Miki se složio da joj
plati smeštaj, to jest 40 dolara za motel. Čim je Sara stigla, pao je
seks u motelu. Zatim ju je odveo u kafeteriju, gde je platio kafu
kuponima koje je dobio uz sobu. Posle toga usledila je još jedna
runda seksa – d o k j e on gledao utakmicu.
Trenutak za pamćenje, zar ne? Nema predigre. Ni sveća. Ni
prigušene muzike. Nema zajedničkog tuširanja. Umesto toga, on
jednim okom gleda utakmicu, i sluša prenos. „Rezultat je tri
prema dva... i gužva je pred golom. Gooool!" Svaki muškarac čak i onaj koji je rastao u zatvoru - dovoljno je pametan da zna
kako je gledanje utakmice za vreme seksa neuljudno. Teško da je
to bio „romantični vikend udvoje" Posle dva dana romantike,
jedva su čekali da pobegnu jedno od drugog.
A sada da napravimo poređenje. On je dobio brdo hrane,
mnogo seksa i još je odgledao i utakmicu (nije loše, za 40 dolara).
Njen ceh je iznosio preko 400 dolara. Ona je, međutim, dobila
dva paketića kikirikija u avionu, svaki sa po 2,5 kikirikija, ukupno pet komada. Čak i da je računala polovine svakog zrna, opet
ne bi daleko dogurala.
Kučka nikad ne dovodi sebe u takav položaj. Ona bi zahtevala da on dode kod nje, i j o š bi predložila neki hotel na pogodnom mestu.
Kada fina devojka skače kroz obruč ili se iz petnih žila trudi,
ona to čini jer umišlja kako će je on „učiniti celovitom". Da biste
sprečili da varnica zgasne, ponekad je najbolje ostati tik izvan
muškarčevog domašaja, jer mu to puni baterije.
Fina devojka ne sme da se „opusti", zbog svoje fantazije da je
on „onaj pravi" njena „srodna duša". Međutim, ta fantazija je
štetna, jer podstiče kratkovido gledište da je on centar njenog
sveta.
Drugi razlog zašto žene hrle u vezu jeste strah. Jedna žena,
Meri, kaže: „Ne umem da kažem 'ne’ svom dečku. Na primer,
112
ŠERI ARGO V
vozim se do njegove kuće i čekam napolju u autu dok on ne
dođe kući s posla. Večeram kasno, i kasno odlazim u krevet,
iako rano ustajem. Narednog dana osećam se krajnje izmoždeno."
Pitala sam Meri zašto mu jednostavno ne kaže: „Ne večeras,
dragi. Stvarno moram da se odmorim." Odgovorila je: „Zato što
se on onda naduri. Pretpostavljam da se u dnu duše plašim da će
naći drugu devojku."
Kučka se ne plaši da će izgubiti muškarca, jer zna da jedina
prava opasnost vreba ako ona izgubi sebe. Gotovo od samog
početka, žene se odriču sebe u tim sitnicama. Zbirni efekat ovih
sitnih ustupaka, međutim, čini da se one osećaju iscrpljeno. Evo
kako to izgleda:
• Ona kratkovido smatra da je ono što joj on pruža apsolutno neophodno.
• Zbog te fantazije, ona se odriče svojih svakodnevnih
potreba.
• Ona oseća sve veću izmoždenost, ali nastavlja da se sve
više trudi, verujući da će joj on pomoći da se ponovo oseća
ispunjeno.
• On naslućuje njenu spremnost da se preterano trudi, stoga
se opušta i pruža joj još manje.
• Ona to oseća, i još se više trudi da skače kroz obruče.
• Ovaj ciklus se ponavlja i pogoršava, a njena iscrpljenost je
sve veća.
Rešenje? Odreći se te fantazije. A ako osećate otpor zbog
nečega što mu pružate, nemojte mu to pružati. Pružajte samo
onoliko koliko vam prija. To će vam omogućiti da ostanete sa
obe noge čvrsto na zemlji.
Sećate li se kako ste još u obdaništu naučili neka zlatna pravila? To su lepe teorije, ali u stvarnom svetu moramo malo da ih
doteramo.
Zašto muškarci vole kučke
ZAMENIMO...
113
SA...
„Čini drugima ono što želiš da „Čini drugima kad dokažu da
drugi čine tebi."
su vredni toga."
„Ljubav sve pobeduje."
„Ljubav pobeduje nju kad ona
da sve od sebe."
„Bolje je davati nego primati."
„Bolje je i davati i primati."
„S dobročinstvom počni u
svojoj kući."
,,U ovoj kući nikom nije
neophodno dobročinstvo."
„Sve je dobro što se dobro
svrši."
„Sve je dobro za one koji vode
računa o sebi."
„Voli bližnjega svoga."
„Voli najpre sebe, pa će i tvom
bližnjem uz tebe biti lepše."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 50
Fina devojka mu pruža previše kad joj udovoljavanje
njemu postane važnije od udovoljavanja sebi.
U svakodnevnom životu, pravilo privlačnosti # 50 je ponekad veoma neuhvatljivo. Na primer, žena može biti izuzetno
rastrzana između vremena koje posvećuje karijeri i onog koje
posvećuje sebi, i vrlo iscrpljena. On je poziva na sastanak: „Može
li u sredu?" Ona mu kaže da joj sreda ne odgovara jer u četvrtak
ujutru ima mnogo posla. On zatim pita: „Hoćemo li u utorak, ili
u četvrtak?" Ona tada prihvata. Njene potrebe su gurnute pod
tepih, a što je najgore, ona to čini sama. Zatim izlazi s njim,
umorna i nervozna, jer je suviše radila i nije imala vremena da se
odmori.
Kučka to ne radi komplikovano; već jednostavno. Zar je teško
predložiti: „Vikend bi zbilja bio najbolji." Tako će svima biti bolje.
Kučka se upravlja prema sebi.
Na prvom sastanku Keti je otkrila da joj momak u restoranu
ne dozvoljava da naruči ono što želi. Stalno je ponavljao: „Moraš
ovo da probaš..." Ona je bila odlučna ali uljudna, i konačno, on je
114
ŠERI ARGO V
naručio ono što je ona želela. Zatim je naručio i bocu vina, iako je
ona rekla da ne želi da pije kad vozi, posebno zato što je radni
dan. On joj je napunio čašu i nazdravili su, te nije htela da se
raspravlja. Kucnuli su se i ona je otpila jedan gutljaj, iz pristojnosti, ali nijedan više. Posle toga više nije ni takla čašu.
U ovom primeru je najvažnije to što mu ona nije ništa objašnjavala. Samo je uradila po svome. Nije tražila dozvolu da ispuni sopstvene želje, samo je postupila u skladu s njima.
Druga poznanica ispričala mi je priču o jednom muškarcu s
kojim je izlazila. Posle samo dva sastanka tražio je da ga ona
odveze na aerodrom u četiri ujutru (da, ujutru).
Na drugom sastanku on joj je iznosio svoj plan, dok je ona
slušala. „Mogla bi da ustaneš u 4, dođeš po mene u 5, stigneš do
aerodroma u 6, da se vratiš kući do 7, istuširaš se i stigneš na
posao u 8 sati." (Ukrotitelj je detaljno isplanirao skakanje kroz
obruče.) Evo neobične ideje koja mu uopšte nije pala na pamet:
mogao je da plati 7 dolara za minibus, radije nego da je izvlači iz
kreveta u zlo doba. Ona je uljudno odgovorila: „Žao mi je. Biću
zauzeta." On je pitao: „Kako to misliš zauzeta? Šta ćeš raditi?
Spavaćeš?" Ona se nasmešila i mirno rekla: „Da."
Ako se on ponaša kao da je savršeno normalno da treba da
skačete kroz obruče, nemojte dozvoliti da vas to pokoleba. Zanemarite to što on priča. Kada on kaže: „Mene zanimaju duhovne
stvari", nemojte ga slušati. Samo motrite kako se ponaša.Ako
kaže da ga zanima duhovnost, a traži mnogo „neduhovnih ustupaka", rukovodite se sopstvenim rasuđivanjem.
Još jedan vid skakanja kroz obruče je kada žena „meri vreme"
po muškarčevim pozivima. Koliko puta ste pozvali drugaricu da
joj kažete „Hajde da se vidimo", a ona čekala poziv svog momka
da bi vam odgovorila? To su uvek žene s kojima muškarci loše
postupaju. Ona se iscrpljuje, jer je spremna da čeka ,,kao na
čiviluku", i nikad ništa ne planira sve dok „izvan svake sumnje"
ne isključi mogučćost da će se videti s njim. Onda vam se javlja i
kaže: „Važi, hajde da se vidimo", ali tada je već 10 uveče.
Zašto muškarci vole kučke
115
Ako se on ne javi dovoljno rano da pokaže kako poštuje vaše
vreme, rešenje je jednostavno: nemojte mu ga poklanjati.
Evo primera žene koja skače kroz obruče - i koji, istovremeno, obara stereotipe da su lepota i mladost ono što najviše
privlači muškarce. Devetnaestogodišnja Karla bila je tako lepa
da bi se mogla naći na naslovnim stranicama časopisa, i to bez
fotošopa. Plakala mi je na ramenu pričajući kako joj je njen
momak Bart rekao da, kad izlazi s drugovima, gleda šesnaestogodišnjakinje.
A sada da čujemo Bartovu verziju: „Nisam zaljubljen u nju
koliko ona u mene." Ispričao mi je kako mu je, u njegovom
stanu, prala veš. „Ponašao sam se kao pravi kreten. A znate li šta
mi je ona rekla: 'Čim ti operem veš, idem kući'. Imao sam još tri
ture veša, i sve je oprala. Stvarno bih je više poštovao da je rekla:
'Jebi se', i otišla."
Jedan savet: ako ste kod njega, bilo kada, nemojte raditi
nikakve kućne poslove. Jedini veš koji treba da perete jeste vaš
sopstveni. Jedina kada koju treba da ribate jeste vaša. Jedini za
kim treba da čistite jeste vi sami. Ako mu je u stanu krš, idite u
svoj stan. Ako vas zamoli da mu pomognete da pospremi kuću,
budite taktični Samo mu recite da spremačica subotom ima
slobodan dan.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 51
Ako prečesto morate da skačete kroz obruč, ta veza
verovatno nije dobra za vas. Kad je veza prava, sve
ide lakše i ne zahteva velike napore.
Upamtite, ovde nije reč o muškarcu. To je vaš život... i suviše
je dragocen da biste ga protraćili. Radite sve onda kad to vama
odgovara, naročito kad je reč o ljubavnoj vezi i o tome koga
puštate ,,u svoj život". To će se pokazati kao daleko bolja investicija... naročito kad je reč o vašem dostojanstvu.
116
ŠERI ARGO V
6.
Nema
VIŠE . ZVOCANJA
Šta da radite kad on počne da vas
shvata zdravo za gotovo, a zvocanje
ništa ne pomaže
“Bolje je dobro učiniti nego dobro reći."
BEN FRENKLIN
Zašto muškarci vole kučke
117
Ljubavnica ili majka
Scenario je svima dobro poznat: fina devojka se „polomi" da
udovolji svom muškarcu. On dolazi kući s posla, a ona pokušava da zapodene razgovor. On je isključuje, govoreći: „Umoran
sam." Ona sprema večeru koju on jede ispred televizora, da bi
mogao da gleda sportski pregled. Ona se trudi da izgleda što
lepše; on to ne primećuje. Ali obratite pažnju šta se dešava kad
vidi devojku u kupaćem kostimu; ostaje gotovo bez daha. Dijagnoza? Ona oseća da je on shvata zdravo za gotovo.
Poput ulične skitnice s kartonom na kojem piše: Radim za
hranu, vaš natpis sada glasi: Radim da skrenem pažnju. Pa, nemoj
se više „satirati", drugarice. Sad radimo po novom sistemu. U
starom sistemu, njegov nedostatak pažnje rešavali smo zvocanjem. A ako niste primetili, ono nije davalo rezultate. Zato svi
koraci o kojima govorimo u ovom poglavlju podrazumevaju
promene u ponašanju. Kad muškarcu zvocate, on se sve više
povlači.
U suštini, treba da upamtite da, mada je on odrastao čovek, u
njemu čuči trogodišnjak koji pati od poremećaja pažnje. Kad god
zvocate, vi u njemu budite tog trogodišnjaka, i u roku od trideset
sekundi, aktivira mu se „dečačka žlezda".
To je lakše nego promeniti radio-stanicu. U roku od trideset
sekundi on će vas isključiti, i neće vas ponovo uključiti dok
zanovetanje ne prestane. Nije važno da li mu pantalone gore i
dim ispunjava sobu. On neće čuti nijednu vašu reč. Zato treba da
komunicirate ponašanjem... radije nego rečima. Pošto muškarac
ne želi da razgovara o osećanjima kao što to čine žene, sve što se
izgovori više od dva puta spada u zvocanje. Nikada nemojte od
muškarca više od dva puta tražiti da nešto uradi, inače će početi
da se oseća kao da ga mama grdi. A kad god mu zvocate,
ponašaće se kao svojeglavi tinejdžer i buntovnik
118
ŠERI ARGO V
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 52
Kad zvocate, on vas isključuje. Ali kada govorite
svojim ponašanjem, on će obratiti pažnju na to.
Žene često kažu: „Dečaci su tako slatki. Šta im se kasnije
desi?" Po Frojdu, do zbrke dolazi negde u vreme kada uče da idu
na nošu. Da bismo bolje razumeli poreklo „dečačke žlezde" i
shvatili kako muškarac shvata ženu zdravo za gotovo, najpre
ćemo prostudirati ponašanje malog dečaka.
Trogodišnjak želi da bude nezavisan od mame, ali takode želi
da bude siguran, zdravo za gotovo, da je ona i dalje u njegovoj
blizini. Zato isprobava koliko daleko sme da ode. Neposlušni
mali dečak vragolasto zalazi za ugao, i zastaje. Zatim se trkom
vraća, da proveri je li mama još tu.
Kod odraslih muškaraca postoji još jedan dodatni korak u
sredini tog procesa. Pošto ode, ali pre no što se vrati, baciće
pogled preko ramena da proveri: „Šta mama sad radi? Da li
zvoca? Da li paniči? Hoće li juriti za mnom?" Od vašeg ponašanja zavisi hoće li otići dalje ili krenuti natrag, ka vama.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 53
Čak i kad muškarac shvata ženu zdravo za gotovo, on
će i dalje želeti da se uveri kako je ona negde „u
blizini".
Razmislite koliko je zvocanje uzaludno. Ono ga razuverava i
pruža mu priliku da nastavi da se udaljava, znajući da ste vi još
uvek tu. Veoma malo se može postići rečima. On neće sesti i reći
vam: „Vidi, ja hoću da se olenjim u ovoj vezi. Ali želim da mi i
dalje kuvaš i spavaš sa mnom kad god ja to poželim. Zapravo,
baš sam se sad napalio... hoćemo li?"
Pomislili biste da je žena koja prihvata takve uslove na nekim
teškim drogama. Pa ipak, žene to rade svakodnevno. Neprestano. „Šta se to dogodilo?", pita se ona. U početku, on se iz sve
snage trudio da joj pokaže da je džentlmen; otvarao joj je vrata,
Zašto muškarci vole kučke
119
puštao je da prva naručuje u restoranu, i tako dalje. Dakle, on
zna kako treba postupati sa ženom. Do zanemarivanja dolazi
postepeno, bez ikakvog upozorenja, i svakako bez njenog pristanka, tako da ona i ne shvata da se to dogodilo dok ne postane očigledno da je on skrenuo s puta. Tada ona počinje da zvoca
kako bi ga navela da se vrati na pravi put.
Kad jednom žena shvati da joj se muškarac po čitav dan izležava, ona često pokušava da mu to kaže na pogrešan način.
„Više me ne izvodiš i ne donosiš mi cveće." Ili: „Nikada ne izlazimo." To je znak da je ona potpuno u njegovoj vlasti. On se više
ne trudi jer je, prema njegovom shvatanju, samo njegovo prisustvo dovoljno da je zadovolji. On joj odgovara: ,,Pa s tobom
sam, zar ne?"
Da bi mama navela trogodišnjaka da pohrli nazad ka njoj,
ona mora da ostane tik izvan njegovog domašaja. Razlog zbog
kojega je zvocanje održava njemu nadohvat ruke jeste to što ona
stoji kao ukopana i čeka ga. Ona možda želi da joj on pruži više,
da se više trudi ili da joj na neki način pokloni više pažnje. Ali
ona i dalje čeka. Kao na čiviluku.
Jedino što je gore od njegovog osećaja da je zaključan u kavezu jeste vaš osećaj da ste vi zaključani u njegovom. Zato i postoji
potreba za potpunim zaokretom, opisanim u ovom poglavlju.
Kad vas on shvati zdravo za gotovo, to znači da ste u njemu
probudili istu vrstu ljubavi koju oseća prema svojoj majci,
staramajci ili bilo kojoj ženi koja ga je odgajila. Sada ste postali
„njegova matora". Koliko god vi vrištali na njega, on zna da
nikuda nećete otići. „Možda mi dupe pomera, ali me i dalje voli i
mogu da radim šta god želim." A to je upravo onaj osećaj
sigurnosti koji vi ne želite da mu pružite.
Mu.škarci znaju da to nije u redu, ali ipak žele da vide koliko
daleko mogu da doguraju. Kako mi je rekao jedan muškarac:
„Muškarci mogu da se ponašaju bezobrazno onoliko koliko im
vi dozvolite." To ne znači da na svetu nema divnih muškaraca.
Ali karakteran muškarac - ili, kad smo već kod toga, bilo koja
karakterna osoba - ne želi nešto što sam ne zaslužuje. Zato će
120
ŠERI ARGO V
svakog pravog muškarca, koji drži do sebe, privući žena koja ne
dopušta nikome da je gazi.
Ako vas on shvati zdravo za gotovo, a vi se bez ikakvog objašnjenja malo povučete, to će ga iznenaditi i još će i te kako privući njegovu pažnju. Više se ne ponašate onako kako je navikao
i više niste njegova mama. Taj postupak u njemu budi želju za
vama kao za ljubavnicom. Ali ako se ponašate kao „njegova
matora", shvatiće vas kao majku i, samim tim, uzeti zdravo za
gotovo.
Nedovoljna pažnja muškaraca nije jedino na šta se žene žale.
One često zvocaju zbog kućnih poslova. I tu ga morate prevaspitati bez reči. Većini muškaraca nije naročito važno je li im kuća
čista ili je u haosu. Većini muškaraca je dovoljno da dođe kući i
skljoka se na umrljani i ulegnuti kauč. Nije mu važno je li sudopera puna sudova od juče ni da li su na tepihu ostali blatnjavi
tragovi.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 54
Kada vaše ponašanje postane predvidljivo, on će vas
verovatno zavoleti kao majku - i sve više shvatati
zdravo za gotovo.
Kad stojite u redu na kasi, u prodavnici, i posmatrate porodice s decom, primetićete da majke koje imaju kontrolu nad
svojom decom nisu one koje zvocaju ili viču. Ona samo izgovori
jednu rečenicu ili pogleda u dete. Pošto je dete poštuje i nije
sigurno šta će se potom dogoditi, ono će se upristojiti. Da biste
naučili muškarca kako treba da postupa s vama, nisu potrebne
reči. Malo ćutanja ili distance često završava sav posao.
Ponekad ćete, kao ljubavnica, morati da postavite uslove koji
su, takođe, u interesu „maloga". A zašto? On je muškarac. I u
njemu će se uvek kriti mali trogodišnjak
Sve promene u ponašanju, o kojima govorimo u ovom poglavlju, omogućavaju vam da zadržite miran, šarmantan i ulju-
Zašto muškarci vole kučke
121
dan ton. Cilj svega toga je da izbegnete da se pretvorite u
njegovu majku i da ponovo postanete njegova ljubavnica.
Muškarac nije u stanju da pomiri seksualna osećanja s ljubavlju prema majci. Zato dobro pazite kakav ćete ženski lik
predstavljati u njegovom životu. Da biste ostali njegova ljubavnica, on mora uvek biti na oprezu. Takvo ponašanje budi njegovo interesovanje i navodi ga da vam se približi. Srećniji je kad
ste mu ljubavnica nego kada ste mu majka. Naravno, na kauču
se oseća udobno i zadovoljno. Ali kad mu postanete majka, on
više nije zadovoljan jer više nema ljubavnicu... a ni vi nemate
ljubavnika.
Ovo poglavlje pruža vam uvid u to kako da preokrenete situaciju i da ga navedete da krene u potragu za vama kad mu misli
odlutaju u drugom pravcu. Muškarci su lovci. Ono što on dobija
od fine devojke jeste zaštitnička, majčinska ljubav, koja guši
njegovu seksualnu žudnju. On ne lovi svoju majku. Ono što fina
devojka treba da shvati jeste da predvidljivi pokrivač sigurnosti
koji pruža muškarcu guši njegovu želju.
Žene često razuveravaju muškarca, ili ga ubeduju u svoju ljubav, da bi ga osvojile. Ali kučka ga osvaja tako što se ponaša kao
da bi mogla da ostane ili da ode. Stoga prefinjeno povlačenje
može učiniti da vaš muškarac „živne" i pusti korak. Savete iz
ovog poglavlja, takođe, možete primeniti:
• kada on deluje suviše uljuljkano
• kad priča o tome kako ni sam ne zna da li želi vezu
• kad vam ne ukazuje poštovanje
• kad uporno ignoriše vaše potrebe
Hajde da počnemo. Ne preskačite „start", ne podižite dvesta
dolara - jer, sestro, biće vremena za to i kasnije.
122
ŠERI ARGO V
Rp: Ponašajte se prema njemu kao prema prijatelju
Setite se početka vaše veze, kada ste tek upoznali svog
partnera. Tada mu niste zvocali. Najverovatnije ste se prema
njemu ponašali kao prema prijatelju. Bili ste opušteni; dobro ste
se zabavljali i često smejali. Niste se ustručavali da izrazite svoje
mišljenje. On nije bio alfa i omega vašeg života.
Otkad ste počeli sa zvocanjem, vaše ponašanje priča drugu
priču. „Svaki tvoj postupak utiče na mene." Iz tog i samo iz tog
razloga, zvocanje ga zapravo nagrađuje. Ne zato što on uživa u
tome, već zato što ga ono uverava da vam je do njega stalo.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 55
Negativna pažnja je i dalje pažnja. Ona muškarcu
daje na znanje da obraćate pažnju na njega - baš kao
što on želi.
Nije važno jeste li vrhunski advokat-krivičar i umete da održite završnu reč od koje se vrti u glavi. Zvocanje mu ipak daje na
znanje kakav je njegov položaj, a kakav je vaš. To nije nešto zbog
čega on treba da brine ili čime treba da razbija glavu. To ga ne
intrigira i ne privlači. Naprotiv, on vas isključuje.
Sada vi želite da „razgovarate", a on želi da radi bilo šta osim
da razgovara. A ako nastavite s tim, on će prebaciti krivicu na
vas.
KAKO PREBACITI KRIVICU NA SUPROTNU STRANU
- PRAKTIČNO UPUTSTVO Najpre joj recite da nije pravo vreme za razgovor. Upamtite, nikad nije pravo vreme za „razgovor".
• Pre nego što čujete ijednu reč, kažite joj da je sve pogrešno
shvatila i da je „preosetljiva".
• Budite raznovrsni: ponedeljkom i sredom ona „preteruje".
Utorkom i četvrkom „od komarca pravi magarca". A vikendom „umišlja".
•
Zašto muškarci vole kučke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
123
Promenite temu. Kažite: „Ti imaš PMS, je l' tako?"
Ako to ne uspe, prihvatite svađu. Budite krajnje ratoborni, ali
stalno ističite da ju je ona započela.
Ako je ona u pravu u šest tačaka, a vi samo napola i to u
jednoj, naglašavajte samo tu jednu tačku u kojoj ste napola u
pravu.
Ne uzimičite. Neprestano joj nabijajte na nos tu jednu stavku, zahtevajući brz odgovor. Ako okleva, upotrebite to kao
dokaz da ste u pravu.
Ako je ona očigledno u pravu, iskopajte neku njenu manu
koja nema nikakve veze sa svadom i upotrebite je.
Obavezno stvorite sopstveni, zamišljeni savet stručnjaka
(sastavljen od ljudi koje ona ne poznaje). Kažite: „Čak i Džo i
Džim se slažu sa mnom i misle da si krajnje nerazumna."
Kada ona nešto pokuša da objasni na drugi način, prevrnite
očima.
Imenujte sebe za njenog kućnog terapeuta. Recite joj: ,,Ti ovo
sama sebi radiš. Zašto to sebi radiš?"
Prebrojte koliko se puta ponovila i obavezno joj to recite.
To je isto kao boks. Napadajte levicom; udarajte desnicom.
Zatim uzmičite...
Kako je govorio Muhamed Ali: „Oblećem kao leptir; ubadam kao pčela." Oblećite oko teme i ubadajte pitanjem zašto
ona „nije u stanju da se toga okane".
Nastavite igru i budite opušteni.
I upamtite, sve je uvek njena krivica. To je vaš stav i držite se
toga.
Druga njegova taktika jeste da vas potpuno isključi. On vidi da
vam se usne miču, ali ne čuje šta pričate. Isključio je ton, pomoću
daljinskog upravljača u svojoj glavi. Potajno se nada da ćete se
„nazvocati do besvesti" i tako iscrpsti. Smatra da ćete, ako bude
dovoljno dugo čekao, na kraju odustati i ostaviti ga na miru.
Žene se razlikuju prema načinu i dužini zvocanja. Očigledno,
kako kaže jedan muškarac s kojim sam razgovarala - baš kao i
124
ŠERI ARGO V
kada je reč o odeći, parfemima i vodenju ljubavi - svaka žena
ima svoj „osobeni stil" zvocanja. Navešćemo samo nekoliko:
• Maratonsko zvocanje: Ova žena zvoca vrlo dugo, i kad
krene, spremna je da zanoveta dva do tri sata.
• Sprintersko zvocanje: Ova žena zvoca kraće. Njen izliv
je strastveniji i zato se brže umara.
• Zvocanje iz zaleta: Ova žena počinje jadikovkom, a
zatim polako hvata zalet, prelazeći u zvocanje. Na kraju
zaplače. Što duže zvoca, to je intenzitet jači i manje je
verovatno da će prestati.
• Jutarnje zvocanje: Ono počinje čim sunce grane. Čim
otvori oči, on čuje njeno prvo jutarnje zanovetanje. Ili ga
ono čak budi, s prvim petlima.
• Noćno zvocanje: Upravo dok on tone u REM fazu sna,
ona ga mune i podseća šta sve treba da uradi sledećeg
dana.
• Zvocanje iz zasede: Ova žena koristi faktor iznenađenja.
Hvata ga nespremnog, u bilo koje doba dana. Jednoga trenutka sve je u redu, a zatim, bez ikakvog upozorenja, ona
skače iz zasede i napada.
• Snajpersko zvocanje: Ovo je zvocanje s predumišljajem,
koje se sastoji od jedne ubitačne primedbe. Obično je to
dobro smišljen udarac, s razornim posledicama.
Kada stane ženi na žulj, muškarac često nema pojma o tome.
Ako je učinio nešto što ju je pogodilo, ona mora imati na umu da
on možda jednostavno nije znao da to ne sme da radi.
Stoga, ako želi da mu skrene pažnju da ju je naljutio, žena
treba da ostane pribrana. Treba mirno da ga pita: „Mogu li nešto
da ti objasnim?" Mora mu prići kao da on nije imao nameru da je
povredi, jer on najčešće ništa i ne sluti o tome.
Šakil O'Nil je rekao: „Ovo je teška igra. Ponekad morate da
igrate povređeni, ponekad morate potisnuti bol." Razlog zašto
morate potisnuti bol jeste to što vam on ometa rasuđivanje. Na
duge staze, vaš način komunikacije uticaće na njegovu želju za
vama.
Zašto muškarci vole kučke
125
Ako žena počne da gubi muškarčevu pažnju, to je zato što se
ponašala predvidljivo i postala mu protivnik, umesto partner.
Zato:
zvocanje = predvidljiva žena = osećaj obaveze =
gašenje požude
ravnodušnost = manje predvidljivo ponašanje = obnovljeno
interesovanje
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 56
Kad se prema njemu ponašate opušteno, kao prema
prijatelju, on će vam se sam približiti. Zato što želi
romantiku, ali i zato što želi da on priđe vama.
Ako ga zamislite kao prijatelja, moći ćete prema njemu da se
odnosite bez opterećenja ili intenziteta koji zvocanje podrazumeva. Nemojte mu reći: „Hej, ortak. Hej, burazere", i s izveštačenim osmehom tresnuti pred njega hladno pivo. Nemojte mu nuditi da zajedno merkate ženske ili žvaćete duvan. Nemojte
preterivati.
Međutim, postupajte prema njemu kao prema prijatelju, što
znači da zauzmete stav koji deluje neočekivano u datim okolnostima. Ako ste bili napeti, nesigurni ili zahtevni, a sada ste
nemarni, opušteni i nezabrinuti, on će se suočiti s reakcijom koju
nije očekivao.
Na primer, ako on stalno pronalazi izgovore zašto ne provodi više vremena s vama, vi treba da nađete izgovore zašto ne
možete da provodite više vremena s njim. Je li to neka igra? Ne.
Ako je on previše zauzet, a vi ste već pokušali da mu objasnite
kako se osećate, vreme je da mu svojim ponašanjem pokažete da
više ne može da postavlja uslove. To zato što će njegovi uslovi i
dalje najverovatnije nastaviti da vas razdvajaju - a to nije ono što
vi želite.
126
ŠERI ARGO V
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 57
Blaga distanca, uz utisak da održavate dobru
samokontrolu, učiniće da postane nervozan jer će
pomisliti kako bi vas mogao izgubiti.
Evo jednog klasičnog primera. Vi želite da ga češće viđate i
predlažete mu da zajedno otputujete za vikend. On kaže: „Ne,
ne mogu, moram da radim." Ranije ste, tipično, jadikovali zbog
toga što on ne provodi dovoljno vremena sa vama. Ono što će ga
iznenaditi i privući njegovu pažnju biće to što ćete vi skrenuti
levo kada on očekuje da skrenete desno.
Ako vi ne pokažete nikakva osećanja i odmah izgubite interesovanje za to putovanje, on će se odmah zabrinuti. Većina muškaraca je navikla da žene stalno žele da budu uz njih. On će se
zabrinuti kad dođe u situaciju da uporno brani nešto do čega
vama, na neki volšeban način, više nije ni stalo. Ako to više ne
pominjete i pravite se da ste sasvim zaboravili na to, on će početi
da se preispituje. „Hmm... kako to da je ovo u redu kad ja znam
da nije?" Sad je njegov uticaj na vas doveden u pitanje i on više
nije siguran da ste sto posto u njegovoj vlasti. Kada on ne dobija
zvocanje za koje zna da ga zaslužuje, počeće da se pita šta se to
dešava.
Recimo da se on rado vida s vama dve večeri u nedelji, ali
voli da vikende sačuva za sebe. Ponekad se vikendom viđate, a
ponekad vas ostavlja na cedilu i odlazi nekud s momcima.
Poslednje što želite jeste da medved Jogi pomisli da ste vi tupavi
Bubu. „Hej, Jogi, šta ćemo sad da radimo? Super!"
Morate izmeniti obrazac koji njemu pogoduje, bez ikakvog
upozorenja i emocija. Upotrebite iste onakve izgovore kakve je on
nudio vama, očekujući da ih prihvatite. „Volela bih da se vidimo
u četvrtak, ali ne mogu. Stvarno imam mnogo posla. Hoću da
idem u teretanu posle posla i biću preumorna. Videćemo se
sledeće nedelje." Jednim jedinim potezom učinili ste nešto što ne
biste mogli postići ni svim zvocanjem i jadikovanjem ovoga
Zašto muškarci vole kučke
127
sveta. Kada niste dostupni, on će se i te kako potruditi da nađe
vremena za vas.
Ako nekoga ko dresira papagaje pitate kako se to radi, reći će
vam da morate postaviti prečku približno u nivou svog ramena.
Objasniće vam da ne smete postaviti prečku iznad svoje visine,
jer će tada ptica misliti da je bolja od vas. Bez obzira na to koliko
vas ptica voli, ako morate da pružite ruku iznad glave da biste je
dosegnuli, time povećavate šansu da vas ona ugrize. Ova ptičja
dinamika možda objašnjava poreklo izraza kočoperan.
Ako, s druge strane, spustite pticu na zemlju, ona će se osećati ranjivo. Stručnjaci predlažu da to činite kada želite da je
„obuzdate". Ako joj tada pružite prst, umesto da vas ugrize, ona
će vam se popeti na prst i želeće da vam se popne na ruku. Kada
se vaš muškarac ponaša kao da vredi više od vas, prevrednujte
ravnotežu i ravnopravnost u svojoj vezi tako što ćete nežno uzeti
svoju „ptičicu" u ruke i spustiti je na zemlju.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 58
Muškarac shvata ženu zdravo za gotovo onda kada je
zainteresovan, ali se više ne trudi oko nje.
Na primer, Rondu je njen momak shvatao zdravo za gotovo.
Kasno jedne večeri pozvao ju je da „svrati". Ona mu je napomenula da je trenutno bez auta, koji je bio na popravci. Njen dečko
je bio sedam minuta vožnje udaljen od nje, sa ispravnim autom,
parkiranim tačno ispred kuće. Pitao je: ,,Pa, Ronda, kada će ti popraviti auto?" Shvativši da ona nema prevoz, odustao je od
sastanka.
U ovom primeru, Rondu je „otkačio" tip koji je želeo da ga
ona noću zagreje, ali nije hteo da vozi sedam minuta da bi otišao
po nju. U takvoj prilici ona bi obično počela da zvoca, ali ovog
puta nije. Kada se sledeći put javio, Ronda je s njim razgovarala
vrlo nemarno, kao da je neki poznanik. Prijatelj. Ortak. Mućaćo.
Rekla je: ,,Hej, super što si se javio. Možeš li da me pozoveš malo
128
ŠERI ARGO V
kasnije? Pričam na drugom telefonu." Kada ju je nešto kasnije
pozvao, ona se tuširala. Zatim je zvao i treći put. Neobavezno su
proćaskali. Tada se prvi put u njihovoj vezi njeno ponašanje
izmenilo iz strasnog u ravnodušno. Posle kraćeg vremena, oglasio se drugi poziv i ona je uljudno prekinula razgovor. „Čujemo
se uskoro. Ćao, dušo." Gotovo istog časa momak je počeo da joj
poklanja mnogo više pažnje.
Hajde sada da zaustavimo traku i da je premotamo... a sada,
analizirajmo čitav događaj. Pogledajte kako mu je Ronda jednostavno stavila do znanja kako treba da joj pruži više:
1. On se ponašao neuljudno.
2. On zna da se ponašao neuljudno.
3. On je očekivao njeno zvocanje.
4. Ona nije zvocala.
5. On je postao nesiguran.
6. Ona se ponašala opušteno i samouvereno.
7. Ona mu nije ništa objašnjavala i nije pokazivala nikakve
emocije.
8. On je rekao sebi: ,,Uh-uh. Moraću da pripazim šta
radim."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 59
Kad zvocate, vi postajete problem, koji on rešava tako
što vas isključuje. Ali kad ne zvocate, on je prinuđen
da rešava problem.
Kad postoji neki problem, muškarci žele da ga „poprave".
Kada zvocate, vi ostavljate utisak da je problem u vama. Savršen
primer za ovo je Dajana, koja je zvocala svom mužu zahtevajući
da on popravi bravu u vešernici. Pošto mu je to ponovila treći
put, toliko se revoltirao da ga više nikakva sila ne svetu ne bi
mogla navesti da popravi tu bravu.
Jedne večeri u goste su im došli prijatelji. Naočigled svog
muža, Dajana je zamolila muža svoje prijateljice da popravi
Zašto muškarci vole kučke
129
bravu u vešernici, onim ljupkim tonom „dame u nevolji" koji
muškarci obožavaju. Odmah je počela da traži šrafciger. U tren
oka njen muž je potrčao uz stepenice kao Brzi Gonzales i za dva
minuta popravio bravu.
Muškarci preziru da drugi muškarci rade njihove poslove. To
je za njih pitanje teritorije - kao da neki drugi muškarac zalazi na
njegov teren. Kada ga nekoliko puta zamolite da nešto uradi a
on to ipak ne učini, kažite: „Dobro, dragi, ne moraš to da radiš.
Naš komšija Ed je rekao da će on to srediti." Ako nemate komšiju, recite mu da će to uraditi njegov najbolji drug. Tako ćete
postići da on obavi sve što je potrebno, za tili čas.
Moja prijateljica Lusi je primetila da njen muž ne obraća
pažnju kada ga ona zamoli za pomoć. Na primer, kad bi došla s
pijace, često ga je molila da unese namirnice u kuću. On je uvek
radio nešto drugo, te je odgovarao: „Sad ću, za minut." Minut
kasnije ona bi rekla: „Hrana će se pokvariti. Ako hoćeš to da
uradiš, molim te uradi odmah." Posle svakog odlaska na pijacu
sledilo je natezanje.
Tada je prestala da ga moli za pomoć i primetila promenu.
Kad bi počela da unosi namirnice a on upita treba li joj pomoć,
odgovarala je: ,,Ne, hvala, dragi. Sama ću." On je odjednom
poželeo da unosi namirnice.
A evo šta se desilo mojoj prijateljici Rajani, koja je neprestano zvocala mužu da odveze dete u školu. On je uvek pronalazio
izgovore da bi to izbegao. Ali, umesto da mu zvoca, Rajana se
sprijateljila s jednim samohranim tatom iz susedstva, koji je
počeo da vozi i njihovo dete. Kada je njen muž shvatio da mu
komšija vozi dete, Tata Medved je odjednom natakao šofersku
kapu na glavu.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 60
Ako njegove poslove prepustite nekom drugom i
počnete da hvalite onoga ko ih obavlja, muškarac će
poželeti da ih opet sam radi.
130
ŠERI ARGO V
Upamtite, muškarcima treba malo podsticaja. Oni nisu
naročito talentovani za kućne poslove. Pre nego što je postao
Tata Medved, on je živeo kao nepripitomljeni meda, u svom
samačkom staništu (s nameštajem). Setite se kako je to izgledalo
kad ste se prvi put obreli u tom brlogu. Posteljina je bila
rasparena, a jastuci bez navlaka. Lampa se sastojala od prastarog
abažura na isto tako starom srebrnom stalku, sa osveživačima
vazduha prikačenim s obe strane. Izgledala je tako grozno da se
čak ni skupljači starih stvari nisu zaustavili da je pokupe kad ste
je ostavili kraj puta.
Zato je dan kad vaš „medved-sustanar" počne da uvodi
merila stanovanja, dan kada će vaša kultura stanovanja drastično opasti. Držite se svojih merila, ali bez zvocanja. Postoji bolji
način.
Kad želite da ga motivišete zvocanjem ili osećajem krivice, on
se oseća loše. Ako, medutim, podstičete njegov ego, on se oseća
dobro. Pohvale su mu potrebne. Kada izađe da namesti poštansko sanduče i vrati se u kuću, kažite: „Mnogo ti hvala, dušo!"
Hvalite ga što više. Onda će pomisliti: „Što ne bih popravio i
bravu u vešernici?"
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 61
Kada zvocate, on vidi slabost.
Barbara mi je ispričala simpatičnu priču o tome kako je jednog nedeljnog poslepodneva podstakla muža da joj pomogne.
Dok je on nije gledao, iskrala se u garažu i proverila koji osigurač reguliše svetla u onom delu kuće u kojem se on nalazio.
Zatim ga je isključila i vratila se u kuću, praveći se da pojma
nema šta se dogodilo. „Dragi? Plašim se! Šta se desilo sa strujom?" Njemu nije palo na pamet da bi se ona setila da isključi
osigurač. Tako ga je mudro podstakla da je odmah skočio s
kauča. Veliki Tata pritiče u pomoć! Pomogao joj je jer je osećao
da joj je potreban, kao „muška glava u kući".
Zašto muškarci vole kučke
131
Našao je baterijsku lampu i sišao do table s osiguračima.
Poverio joj je komplikovanu dužnost - da pridržava baterijsku
lampu. „Čvrsto je drži." Kad je ponovo uključio osigurač, ona je
delovala ponosno i zadivljeno. „Hej! Ne mogu da verujem. Kako
si to uradio?" Zatim je pozvala svoju majku: „Mama, on je tako
pametan..."
Šta se dešava kad učinite da se on oseća kao muškarac? Kao
junak? Legenda? Možete mu tražiti bilo šta i on će jedva čekati
da to i uradi. Neće to učiniti zato što ste mu zvocali, već zato što
to želi. I tada će se zbog toga osećati dobro.
Kako je rekao Džon Čerton Kolins: „Nikada ne zahtevajte kao
svoje pravo ono što možete tražiti kao uslugu." Kad zvocate,
tražite nešto kao svoje pravo; kada tražite uslugu, njemu to izgleda kao prijatno iskustvo. Pritrčaće vam u pomoć ako ga budete hvalili. Baš kao što žena želi da je muškarac vidi kao „devojku iz snova", muškarac želi da bude „junak" u očima žene.
Bolje je „pokazati“ nego „kazati“
Ukoliko već izvesno vreme zvocate i želite da mu privučete
pažnju, isprobajte nešto novo. Izvesno vreme nemojte pokazivati osećanja. I nemojte objašnjavati zašto. Nemojte mu reći da
ste doživeli prosvetljenje. Nemojte mu reći da je to „vaše novo
lice". Nemojte prenaglašavati tu promenu. „Osećanja? Kakva
osećanja?" Pokažite mu - bolje nego da kažete - kako više ne
želite da govorite sve što vam je na srcu.
Pop-psiholozi vas savetuju da ne potiskujete svoja osećanja.
Oni vam govore da se „iskažete". Počnite svaku rečenicu rečima:
„Osećam..." Tražite povratnu informaciju. Zatim sedite ukrug,
uhvatite se za ruke i dodajte jedni drugima papirnate maramice.
Obećajte da to više nikada nećete raditi i da ćete zauvek srećno
živeti. Potom platite terapeutu 175 dolara. To je predivan teorijski ideal. Čovek prosto oseti toplinu i nežnost kad samo pomisli
132
ŠERI ARGO V
na „izražavanje osećanja". A sigurna sam da, u retkim slučajevima, to čak i pomaže (jer, kada potrošite ukupno 20.000 dolara
na terapeuta, ne možete podneti pomisao da ne pomaže). Ali
nemojte se zavaravati. Nijedan muškarac se nije promenio zbog
bračne terapije. Muškarci terapiju smatraju vidom ucene prinudnim otkupom. Jedini razlog zašto se na terapiji popravljaju jeste da ne bi bankrotirali. Pola seanse je obično dovoljno.
„U redu, bolje mi je. Možemo li sada da isključimo taksimetar?"
Kad vas on shvata zdravo za gotovo, izražavanje osećanja ne
pomaže. Morate mu to pokazati delima. Neprestano izražavanje
osećanja liči na moljakanje. Tako delujete nesigurno umesto
dostojanstveno. Ali ako se povučete kada on pređe granicu? Vrlo
dostojanstveno.
Kad je zaintrigiran, budući da vam karte nisu otvorene, on je
prinuđen da vas vidi drugačije. To nije ljubav koju je gajio
prema majci. Ili sestri. Ili baki. Sada ste privukli njegovu pažnju
jer se on više ne nalazi u „zoni bezbednosti", koja mu omogućava da dobije i jare i pare.
To ne znači da ćete vi biti zlobni. Muškarce to uzbuđuje. Setite se tipičnih muških fantazija u doba odrastanja: to su uvek
žene koje imaju moć nad njima. Profesorka koja mu je predavala
u osmom razredu, medicinska sestra u domu zdravlja, bebisiterka koja mu je dala neki slatkiš više, policajka s lisicama. Sve te
žene su na svoj osoben, ženski način imale moć nad njim, čime
su ga dovodile u potčinjeni položaj, a on to voli.
Kada muškarcu objasnite kako se osećate, on najćešće uopšte
neće shvatiti o čemu pričate. Verovatno ćete ga samo zbuniti i
iznervirati. Ali ako pogledate pravilo privlačnosti # 62, videćete
šta on shvata.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 62
Muškarac emotivnu ženu smatra slabićem.
Moj prijatelj Geri, koji vozi auto-trke, pričao mi je o jednoj
devojci koja mu je zvocala. Po završetku, Geri je sedeo pored sta-
Zašto muškarci vole kučke
133
ze sa svojom devojkom. Tada mu je prišlo nekoliko devojaka i
zatražilo autogram. „Nisam mogao da verujem da se ona toliko
iznervirala što je nisam predstavio kao svoju devojku. Jednostavno sam zaboravio da to učinim, ali ona nije prestajala da zvoca.
Nadurila se", seća se on. Posebno je zanimljivo ono što je on
potom rekao: „Znate li šta najviše odbija muškarca? Mučenica."
Ne znamo je li devojka zaista reagovala preterano, jer je on
možda i otvoreno flertovao. Ali ono što je u ovoj priči zanimljivo
jeste njegov izbor reči mučenica. Ona je pokušala da ga kontroliše
i izmanipuliše pomoću osećaja krivice; a muškarci mrze da neko
njima manipuliše. S druge strane, da se taktično povukla, on bi
video ženu koja ima ponosa i dostojanstva - dve izuzetno
privlačne osobine.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 63
Isto kao što preterana bliskost rađa prezir, pomalo
nepristupačno držanje može često da podstakne
njegovo poštovanje.
Ako se muškarac prilikom izlaska ne ponaša lepo prema
vama, treba samo da ostanete uljudni i da ranije odete kući.
„Sutra me čeka naporan dan. [Zevnite.] Moram ranije na spavanje." Kada sledeći put izađete, ponašaće se najbolje što ume.
Jedna moja poznanica po imenu Sintija ispričala mi je zanimljivu priču o svom momku. Već su se ozbiljno zabavljali, kada je
on jedne večeri otišao u striptiz-bar. Njoj zbog toga nije bilo
nimalo drago i želela je da ga spreči da ponovo ode tamo. Međutim, nije mu zvocala. Nekoliko dana kasnije pravila se da je dobila posao u obližnjem striptiz-baru. „Radim na garderobi. Zar to
nije sjajno?" Zatim je počela da priča o tome kako sada traži
prikladnu obuću, s visokom platformom.
Na sledećem sastanku nosila je drečavi ružičasti karmin i
napadno natapirala kosu, kao da je pretrpela strujni udar. Potom
se pojavila jarkoplava senka preko čitavog kapka, sve do obrva.
134
ŠERI ARGO V
On je hteo da vidi „fukse", i njegova devojka mu je isporučila
„super-fuks-deluks" paket.
Nije mu dugo trebalo da kaže: ,,Ne želim da se moja devojka
muva po takvom mestu!" Tako je započela rasprava koja se
završila zajedničkim zaključkom da će se oboje držati podalje od
„takvih mesta". (Vidite? Zašto biste se sami zalagali za svoje
mišljenje kad on to može da uradi umesto vas?)
Ponekad se događa da se pojavi i nekakav veći problem, koji
zahteva ozbiljnu diskusiju. Ako i kada se to desi, postoji način da
obznanite svoj stav bez zvocanja ili neprestanog ponavljanja.
Ako vas on upita: „Postoji li nekakav problem?" samo duboko
udahnite i mirno odgovorite: „Da, postoji. Ali stvarno ne želim
sad da pričam o tome. Razgovaraćemo o tome kasnije."
Umesto da bude isključen, ton je sada pojačan do maksimuma, tako da se čuje i najmanji šum. Sva je prilika da nećete
morati da mu kažete ni reč, jer još pre nego što stignete do
rasprave, on će se već pobrinuti da to više nikad ne uradi. U
međuvremenu, smišljaće načine da se iskupi. I sve to pre nego
što ste rekli ijednu reč. Mnogo bolje, zar ne?
To je kao da defragmentirate njegov hard disk. Sami ćete ga
naterati da ga očisti, bez ikakvog zvocanja. Vi ćete se samo udaljiti i gledati svoja posla... dok se on bude „samopopravljao".
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 64
On će zaboraviti koliko mu značite... ako ga vi na to
ne podsetite.
Mnoge žene misle da treba da „trgnu" momka iz učmalosti
zvocanjem. „Dobiće on svoje." Ili pak nisu svesne da zvocaju.
Povremeno podsetite sebe: „Hej, i muškarci su ljudi." Stavite se u njihov položaj - nije naročito zabavno biti uz nekoga ko
se ponaša kao vaša mama.Svoj stav stavićete mu do znanja ne
rečima, već svojim pona- šanjem. Na kraju krajeva, jaka žena je
ono o čemu muškarci sanjaju. Bejzbol, viršle, pite od jabuka i...
kučke - šta ima bolje od toga.
Zašto muškarci vole kučke
135
7.
Tajna
„PRAVILA IGRE" SUPROTNOG
TIMA
Sve ono što ste naslućivali, ali nikada
niste čuli od njega
“Nemojte naučiti tajne zanata. Naučite zanat."
ANONIMNI AUTOR
136
ŠERI ARGO V
Šta muškarci misle o ženskom načinu
komunikacije
Žene često pretpostavljaju da muškarci nisu „u dosluhu" sa
svojim osećanjima i da nemaju pojma kako izgleda romantična
veza. Pošto se muškarci retko kada otvoreno izjašnjavaju, žene
smatraju da „oni to jednostavno ne kapiraju".
Muškarci nerado govore o osećanjima. Čak izbegavaju i da
gledaju filmove o „osećanjima". Majk mi je opisao kako muškarcima izgledaju filmovi o osećanjima, koje žene vole: „Uvek su tu
neka majka, ćerka i majčin najbolji prijatelj. U čitavom filmu su
na plaži, ili cede paradajz u bašti, s nekim glupim slamnatim
šeširima na glavi. I svi stalno nešto njakaju. 'Mama? Buaaa' Onda
i mama počne da plače. Gomila žena koja plače nije nikakav
zaplet. Ne mogu to da gledam dva sata."
Muškarcima je razgovor o osećanjima ili gledanje „ženskih
filmova" zanimljivo otprilike koliko i nama da ih posmatramo
kako se zavlače pod auto i popravljaju motor. Za njih gledanje
filmova kao što su Doba nežnosti ili Čelične magnolije predstavlja
okrutnu i neobičnu kaznu. Jedan momak po imenu Kris priseća
se: „Bilo je grozno! A morao sam da gledam to sranje tri sata,
samo da dokažem da nisam kreten." Takva izjava izmamila je
podršku momka koji je stajao u blizini: „Razumem te, čoveče. To
je sranje. To je skoro isto tako strašno kao kad moraš da slušaš
Majkla Boltona. Sve to cmizdrenje i njakanje? Ne mogu to da
podnesem."
Takođe je zanimljivo i kako muškarci govore o „osećanjima".
Ako tražite od nekog muškarca da naglas kaže tu reč, on će je
izgovoriti s užasom. „Ossse-ćaaaaanja." U nastavku razgovora,
primetićete bolan izraz njihovog lica, kao da se podvrgavaju
nekakvoj hirurškoj intervenciji. Propratne reakcije su različite;
Zašto muškarci vole kučke
137
često dolazi do problema s varenjem. (Stoga, pre razgovora o
„osećanjima", obavezno obarite pirinač da biste smirili njegov
uznemireni stomak.)
Nedostatak osećanja navodi žene da smatraju kako muškarci
„nisu u dosluhu" s njima. Ali to je daleko od istine. Za vreme
pripremanja ove knjige, razgovarala sam sa stotinama muškaraca svih starosnih doba. Najmlađi je imao sedamnaest, a najstariji sedamdeset godina; neki su bili oženjeni, a neki samci. Na
moje iznenadenje, bolje su izražavali svoja osećanja od mnogih
devojaka s kojima sam takođe razgovarala o tome. Otkrila sam
da su muškarci izuzetno otvoreni i iskreni.
U ovom poglavlju iznela sam najbolje, najsadržajnije citate i
pobrojala ih redom, da bih pomogla ženama da saznaju šta to
muškarci zapažaju. Izdvojila sam one koji otkrivaju šta muškarci misle o nesigurnim ženama, o odlučnim ženama, i šta ih privlači ili odbija.
Ove informacije „povezuju tačkice" i potkrepljuju savete
iznesene u ostalim poglavljima. Shvatićete ne samo šta ti saveti
znače, već i zašto su izneseni u ovoj knjizi.
138
ŠERI ARGO V
Petnaest najvažnijih znakova da je žena nesigurna
1.
2.
3.
4.
5.
„Ako žena ne pokazuje odmah sva svoja osećanja, ona
deluje manje emotivno, i privlačnija je. To pomaže da se
veza lakše odvija. Na primer, momak mora da ide na posao.
To ne znači da on ne želi da provodi vreme sa ženom; već
često ne može. Zato, kad vam žena daje prostora da mirno
živite, osećate da ona mnogo više doprinosi vašem životu."
„Volim žene koje su ponekad ćudjive jer tada nisam siguran šta misle. One deluju mnogo sigurnije, kao da vladaju
sobom i svojim osećanjima. Prijatno je imati kraj sebe osobu
koja dobro razmisli pre nego što nešto kaže."
„Neke žene deluju oprezno ili kao da se pravdaju, a i to se
može protumačti kao nesigurnost. Jedna žena me je odbila
još pre nego što smo uopšte izašli. Toliko se trudila da se
zaštiti da mi je još u prvom telefonskom razgovoru rekla šta
sve neće tolerisati. Upozoravala me je zbog nečega što joj se
desilo s bivšim momkom. Nismo još ni izašli zajedno, a ona je
već postavljala pravila. Nisam napravio čak ni saobraćajni
prekršaj, a ona me je već osudila na smrt. Samo sam je pitao
da izađemo!"
„Izašao sam s jednom ženom koja me je preslišavala. Stekao
sam utisak da se ranije opekla. Zapravo, delovalo je više kao
da je bila spržena. Nijedan muškarac ne voli osećaj kako
plaća zbog grešaka nekog drugog tipa."
„Zabavljao sam se s jednom ženom koja je neprestano pričala. Tonuli smo u san razgovarajući, i ja bih se probudio i
shvatio da ona još priča. Shvatio sam da to ne radi zato što
želi nešto da mi kaže, već jednostavno zato što ne ume da
ućuti."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 65
Mnoge žene previše pričaju jer su nervozne - a
muškarci to često shvataju kao znak nesigurnosti.
Zašto muškarci vole kučke
6.
7.
8.
9.
10.
11.
139
„Zabavljao sam se s jednom ženom koja je bila stvarno
nesigurna. Neprestano sam morao da je razuveravam, da je
tešim, zbog svega i svačega. Zbog njene porodice, prijatelja,
posla. Za vreme seksa, rekla mi je: 'Znaš li šta mi se danas
desilo na poslu?' Tada mi je razbila ego!"
„Razgovor je deo bliskosti, ali nije sve u tome. Žene previše
pričaju o osećanjima. Ako vam se čini da vam je ponestalo
tema za razgovor, to nije dobro. Negde na sredini, mora
postojati ravnoteža."
„Jedna žena je htela da me promeni. Pokušala je da me
navede da više govorim o svojim osećanjima. “Hej, slušaj, u
stanju sam da rešavam sopstvene probleme."
„Kada neko pokušava da me nagovori da se otvorim a ja to
ne želim, nema načina da izvuče nešto od mene. Zatvoriću
se još više. Nije mi potrebna žena da mi 'pomogne'."
„Zaista nas usreći kad nas žena pusti da izađemo s društvom i ne buni se zbog toga. Kao, na primer, kada nabavim
karte za utakmicu u poslednjem trenutku. Ako se ona ne
uzbuđuje čak ni kada otkažem sastanak s njom, zavređuje
moje poštovanje. To ostavlja utisak da je sigurna u sebe, i da
takođe želi da i ja budem zadovoljan."
„Imao sam jednu devojku koja je toliko pričala da sam
mogao da odem u drugu sobu, a ona bi i dalje govorila.
Jednom sam bio u kupatilu i želeo sam da me ostavi na miru,
a ona je i dalje pričala, kroz vrata. Stvarno mislim da s njom
nešto nije u redu."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 66
Kad mora da razgovara o osećanjima, muškarcu se čini kao da
mora nešto da radi. Kad je sa ženom, on želi da se zabavlja.
12. „Kada momak priča o nečemu, to traje pola minuta. Ali kod
žena nema kraja. Ono što njemu izgleda kao sitnica, za nju je
životno pitanje. Onda pokušate da joj pomognete i kažete joj:
140
ŠERI ARGO V
'Srećo, to nije važno.' Ali time samo pogoršavate stvari, jer
ona misli da vam nije stalo."
13. „Mislim da je žena koja manje priča privlačnija, jer deluje
zagonetnije. Ne valja previše pričati. Bitan je kvalitet, a ne
kvantitet komunikacije. Kad je žena nervozna ili je nešto
brine, on to treba da oseti bez ijedne reči."
14. „Jedna žena je želela da neprestano budemo zajedno.
Mešala se u to kako provodim svoje vreme. A svaki tip ima
sopstveni način rekreacije. Htela je da radim nešto što ja
nisam želeo. Ako zna da nisam 'umetnički' tip, treba da me
pusti da budem to što jesam. Ne treba da me vuče u galerije i
muzeje. Ako momak fino postupa s devojkom, ali joj ne piše
stihove i ne kupuje glupave čestitke da izrazi osećanja, ona
treba jednostavno da ga pusti na miru."
15. „Ne smeta mi kad žena menja nameštaj u kući, ali kad
pokušava da promeni mene, to ne valja. Želim ženu koja ima
sopstveni život i ne traći svu svoju energiju nastojeći da
kontroliše moj."
Ono što je iz ovih odgovora očigledno jeste da koliko god
žena želela bliskost, ne može da natera muškarca na to - a još
manje da ga natera da promeni svoju ćud. Uočite da u poslednjem citatu muškarac čak kaže da žena traći svoje vreme. Kad
god žena govori tako da, u bilo kom smislu, deluje emotivno,
većina muškaraca će to odmah odbaciti i smatrati „ženskim trućanjem". Najvažnije je da se izražavate kratko i jasno, inače on
neće čuti nijednu reč.
I ne samo to: ako neprestano pokušavate da navedete muškarca da razgovara o osećanjima ili da poklanja ogromnu pažnju vašim osećanjima, izazvaćete suprotan efekat. Evo zašto:
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 67
Ako ga stalno nagovarate da priča o osećanjima, ne samo da
ćete delovati nesigurno, već ćete na kraju izgubiti njegovo
Zašto muškarci vole kučke
141
poštovanje. A kad izgubi poštovanje, on još manje obraća
pažnju na vaša osećanja.
Stoga, ako osećate da vam on ne poklanja pažnju, budite
„tupavi kao lisica". Kada on ne ispunjava vaše potrebe, samo se
blago povucite i ništa ne objašnjavajte. Kako ćemo videti u
poslednjem poglavlju, muškarci ne reaguju na reči.
Žene proganjaju muškarce, pokušavajući da iznude razgovor o osećanjima. A kako bi se moglo i očekivati, oni tada beže.
Da bi bebica potrčala mami, mama pre svega mora da presta- ne
da trči za detetom.
Ako vi to, međutim, ne zahtevate i ne proganjate ga trudeći se
da mu nametnete „okrutno i čudno žensko trućanje", steći ćete
njegovo poštovanje. Dokle god mu se obraćate kratko i ljubazno
i povlačite se na pomalo zagonetan način, delovaćete dostojanstvenije i on će poklanjati više pažnje vašim osećanjima - čak i
bez ijedne reči.
142
ŠERI ARGO V
Petnaest najvažnijih razloga zbog kojih
muškarci „glume“ ravnodušnost
Pitala sam muškarce zbog čega kriju osećanja, to jest zašto se
prave ravnodušni. Pitala sam ih zašto se često pretvaraju da su
kul, mačo i jači nego što zaista jesu. Oni to rade jer smatraju da
tako moraju, naročito u odnosima sa ženama.
Žene se često pitaju zašto muškarcima treba toliko vremena
da ih pozovu telefonom. Na primer, muškarac im traži broj telefona, a onda čeka šest dana pre nego što se javi. Zatim je izvede
na sastanak na kojem se lepo provedu, a onda opet čeka pet
dana pre no što se ponovo javi. U međuvremenu, ona se češka
po glavi i pita: „Šta to znači?"
Muškarci su navikli da ih žene odbijaju, zato ovo taktičko
odlaganje zapravo predstavlja njihovu odbranu. U početku, on
će biti proračunat. Biće racionalan, suprotno od „emotivan", jer
on smatra da će otvoreno, odnosno „emotivno" ponašanje, biti
protumačeno kao znak slabosti. U utorak, on će reći sebi:
„Mislim da ću je zvati u četvrtak." Većina muškaraca pojma
nema da bi žene više volele poziv u utorak.
Pa zašto onda to rade? Zato da bi „spasli obraz" i ostavili utisak da oni „vladaju" situacijom. Jedan zgodan momak po imenu
Stiven iznenadio me je svojom iskrenošću. Kazao je: „Ženama
treba prići tako da izgleda kao da to stalno radite i da vam to nije
naročito važno. Onog časa kad počnete da se ponašate kao da
vam je to važno, žena to odmah nanjuši i počne da se prema
vama ponaša drugačije." To je razlog zašto muškarci čekaju pre
nego što se jave, a onda se ponašaju pomalo nemarno. Oni veruju da žene ne poštuju muškarce koji deluju slabo ili ranjivo.
Iz toga možete zaključiti sledeće: ne shvatajte lično ako se on
ne javi nekoliko dana. Kad vam se čini da vas on pomalo zapostavlja, to često može biti prerušeni kompliment: on vas toliko
Zašto muškarci vole kučke
143
želi da se plaši da vi to ne primetite. Ponekad se pak muškarci
namerno povlače da bi videli kako ćete reagovati, jer su radoznali da vide koliko je vama stalo. Ako mi ne verujete, nastavite
da čitate. Evo šta su sve ti avolčići priznali:
1. „Momci žele da devojke misle kako oni imaju veliki izbor
kad je reč o ženama, čak i kada nije tako. Zato preteruju.
To čine da bi ženama delovali privlačnije."
2. „Naravno, muškarci glume ravnodušnost. Zato što su
tako privlačniji u ženskim očima. Znam neke tipove koji
odmeravaju čak i devojke koje nisu naročito privlačne,
samo da bi se njihove devojke osetile pomalo nesigurno."
3. „Momci ne žele da priznaju sebi da jedna žena može imati
takvu moć nad njima. To što žena može toliko da utiče na
nas ruši naš ego. Ne želimo da se osećamo kao da ne vladamo sobom."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 68
U početku, jedino na šta treba da obratite pažnju jeste
to da li je on i dalje s vama, jer ionako neće večito
moći da obuzdava ili krije svoja osećanja.
4. ,,U početku obično ne zovem devojku često jer ne želim da
ostavim utisak da mi je suviše stalo."
5. „Momci su isto tako emotivni kao i devojke. Oni to samo
ne pokazuju jer im društvo nalaže da to ne čine. Kao
muškarac, morate pokazati da vladate sobom."
6. „Kada se ona ponaša kao da joj nije stalo to može da vas
prestravi. Žene mogu da unište muškarce, a toga čak nisu
ni svesne. Ako žena udari pesnicom o sto i ode? To može
da uništi tipa..."
7. „Kada se muškarac iskreno zaljubljuje u neku ženu, često
to pokušava da prikrije. Veoma su retki muškarci koji će
se slomiti i rasplakati pred ženom."
144
ŠERI ARGO V
8. „Naravno da muškarci glume ravnodušnost... da bi zainteresovali žene. Želimo da se dopadnemo ženama i ne
želimo da one misle da nam je previše stalo. Ako odmah
pokažete da ste veoma zainteresovani, žena će pomisliti
da ste očajni."
9. „Ponekad se u početku pravim da ne obraćam pažnju na
devojku, ili je ne zovem često da bih probudio njeno
interesovanje. Nijedan tip ne želi da deluje očajnički."
10. „Muškarci više žude za seksom. Žene mogu da obuzdaju svoj seksualni nagon, dok su muškarci robovi svoga."
11. „Momci to rade da bi se svideli ženama. Većina frajera
misli da dobri momci loše prolaze i da žene, u izvesnom
smislu, žele lošeg momka."
12. „Ako delujete slabo, ljudi vas iskorišćavaju. Neki muškarci misle da će, ako se suviše otvore, žene to iskoristiti
protiv njih."
13. „Ako devojci pokažete da odavno niste bili sa ženom,
ona će pomisliti da ste očajni ili da samo želite da budete
sa bilo kojom ženom."
14. „Žene imaju vlast jer one kontrolišu seks. Zapravo, žene
nisu ni svesne koliku moć imaju. Mnogi muškarci smatraju da nas to stavlja u potčinjen položaj."
15. „Kada se muškarac pravi ravnodušan, on misli da će
zadiviti ženu svojim snagom ili moći. On samo pokušava
da ispadne frajer, kao da zna šta treba da radi. Nijedan tip
ne želi da bude shvaćen kao mamina maza ili slabić."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 69
Muškarci se prema ženama ponašaju isto kao i prema
drugim muškarcima. Oni se „prave ravnodušni" jer
ne žele da deluju kao slabići ili očajnici.
Zašto muškarci vole kučke
145
Petnaest muških miljenja kako sačuvati strast u vezi
Mnogi muškarci su mi govorili o održavanju strasti u vezi,
naročito oni koji su oženjeni ili su bili u braku. U ovom delu
razgovora uvek mi se činilo da je u pitanju igra reči. Ja sam
govorila o „romantici", a oni su mislili na seks. Ja sam govorila o
„strasti", a oni su mislili na seks. Govorila sam o „novim
iskustvima", a oni su mislili na seks. Govorila sam o „raznovrsnosti", a oni su me pitali: „Mislite na seks, je li tako?"
Uzimajući sve to u obzir, očigledno je da muškarci žele da se
razgovor o tome kako održati strast u vezi odnosi na... pogodili
ste... seks. Dok su muškarci manje skloni da pričaju o osećanjima,
ipak im je potrebno da osete bliskost sa osobom u koju su
zaljubljeni, i njima je podjednako važno da održe tu čarobnu
„varnicu". Kada muškarac zapostavi seks, on počinje da sumnja
u svoju muškost i njegova privlačnost dolazi u pitanje. Nije sve
samo u fizičkom činu.
1. „Muškarcu je potrebno da zna kako je uvek privlačan svojoj
ženi ili devojci. Potrebna nam je ta potvrda."
2. „Učinite nešto novo u krevetu. Bilo šta. Važno je samo da je to
nešto drugačije od onoga na šta je on navikao. Faktor iznenađenja uzbuđuje. Ako ste uvek odozgo, uradite to na boku."
3. „Kasno uveče ste iscrpljeni. Svakodnevne obaveze mogu da
ugase strast u vezi. Morate odvojiti vreme koje ćete posvetiti
jedno drugom. Izađite na večeru i angažujte i bebi-siterku ako
je potrebno."
4. „Kada zaboravljaju na prisnost i romantiku, ljudi se izgovaraju time da nemaju novca, vremena, da im smetaju deca.
Zaista je važno očuvati strast u vezi."
5. „Muškarci vole kad je žena maštovita, tako da s njom nije
dosadno. Ako je previše predvidljiva, jer neprestano priča o
vezi umesto da izlazi i da uživa u njoj, njemu će to brzo
dosaditi."
146
ŠERI ARGO V
6. „Odnedavno smo žena i ja počeli da ostavljamo decu kod
rodbine jednom mesečno i da putujemo za vikend, petkom ili
subotom uveče. To održava romantiku. To je priča za odrasle,
jedan na jedan."
7. „Lako je reći: 'Nemamo para za izlaske' Ili: 'Nemamo para da
otputujemo preko vikenda' Možda imate gomilu neplaćenih
računa ili smatrate kako bi trebalo da novac potrošite na decu.
Ali zaista ne smete dozvoliti sebi da zapostavite romantiku,
ili svoj seksualni život. To je veoma važno'"
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 70
Faktor iznenađenja, u spavaćoj sobi i van nje,
muškarcima je veoma važan i doprinosi njihovom
uzbuđenju.
8. „Sve što iznenaduje muškarca, uzbuđuje ga. Reč je o novim
zajedničkim iskustvima."
9. „Ako muškarca neprestano odbijate seksualno, strast će se
konačno ugasiti. Muškarci žele seks najmanje nekoliko puta
sedmično, a u idealnom slučaju žele ženu koju ne moraju ni
da pitaju."
10. „Bar jednom u životu, želeo bih da me žena uhvati za ruku i
povede u krevet. Momci uvek moraju da zahtevaju seks. Mi
uvek moramo da učinimo nešto da bi žena 'bila raspoložena za
to'. Ponekad momci jednostavno ne žele toliko da se trude."
11. „Volim žene koje, s vremena na vreme, umeju da preuzmu
inicijativu u seksu. Možda ne od samog početka, ali kad smo
u vezi, svakako. Tada se muškarac oseća poželjnijim."
12. „Mislim da provođenje izvesnog vremena odvojeno, čak i
kada živite zajedno, održava strast. Važno je da ponekad
možete da radite šta želite i da vam niko ne prebacuje zbog
toga. Kad odem na pecanje, shvatim da mi žena stvarno
nedostaje. A to je dobro, zar ne?"
13. „Ponekad žena može da učini da se muškarac oseti važnim
tako što će mu postavljati pitanja ili se interesovati za nešto
Zašto muškarci vole kučke
147
što on voli. Mogu pokušati da zajedno urade nešto neuobičajeno. Predlažem da isplanirate zajednički vikend kojem ćete
se oboje radovati."
14. „Vikendi umeju da budu naporni. Vozate decu tamo-amo
ili radite po kući. Mislim da romantiku održava to kad neke
prozaične stvari radite odvojeno jedno od drugog. Ja mogu da
izvedem decu dok ona sprema kuću, ili ona može da ih izvede dok ja ostajem kod kuće da uradim ponešto. Uveče će vam
biti prijatnije kada ste zajedno. Ne moram da gledam ženu
kako, s maramom na glavi, čisti pod."
15. „Kada ste duže zajedno, dobro je u krevetu raditi ono za šta
ste sigurni da on ili ona voli. Ali posle izvesnog vremena to se
pretvara u rutinu. Ubacite poneki nov potez. Ne mora to biti
ništa spektakularno, samo nešto što obično ne radite."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 71
Nemojte uvek iznova raditi isto u spavaćoj sobi.
Promenite nešto, da se ne bi sve pretvorilo u
predvidljivu rutinu.
Petnaest najvažnijih stvari koje odbijaju muškarce
Muškarci su izneli nekoliko raznovrsnih primedaba o onome
što ih odbija. Ovaj deo će možda nekima biti sam po sebi jasan,
dok drugima možda neće biti baš sve očigledno. U svakom slučaju, pošto vam vaš muškarac verovatno takvo šta neće otvoreno reći, možda ne bi bilo zgoreg da upamtite sledeće:
1. „Žena uvek treba da zatvori vrata kupatila kada je na toaletu. Mislim da je zbilja odvratno gledati ženu na toaletu. I
takođe, nemojte ostavljati ženske uloške i slične stvari tamo
gde momak može da ih vidi. Ne volimo čak da gledamo ni
one reklame na televiziji."
148
2.
ŠERI ARGO V
„Pomalo me odbija žena koja je preveliki materijalista. Ako
obraća pažnju na to kakve cipele nosim, kakav sat imam ili
kakav auto vozim, povlačim se."
3. „Ženina ljubomora može da bude odbojna. Jednom sam bio
s devojkom na sastanku, a u susednom autu sedeo je neko s
dugom plavom kosom. Devojka me je optužila da je odmeravam. Ispostavilo se da je to bio frajer!"
4. „Tajanstvenost je važna. Jednom sam razgovarao telefonom s jednom ženom, i čim smo počeli da pričamo, kazala
je da će morati da oslabi da bismo mogli da vodimo ljubav.
Koliko treba da nagovarate frajera na seks?"
5. ,,Ne volim žene koje nemaju svoj život, ili posao. Ili one koje
su u sosu zbog kredita. Ili imaju bivšeg dečka psihopatu.
Volim odgovorne žene."
6. „Volim žene koje mogu da viđam bez ikakvog pritiska. Ako
je tip pod pritiskom, a ona pritisak dodatno pojačava, tip će se
odmah zatvoriti u sebe."
7. „Ne volim kada me žena kritikuje pred drugima. Ako
uradim nešto pogrešno, treba to da mi kaže kod kuće."
8. „Kad dođe kući posle napornog dana, ostavite ga na miru
pola sata. Pozdravite ga i poljubite, i nemojte mu odmah
govoriti šta vam treba."
9. „Žena ne treba muškarcu da pokaže kako se njen svet vrti
oko njega. Jedna devojka mi je rekla da je provela tri sata
spremajući se za prvi sastanak sa mnom. To je malo previše."
10. „Svaki momak se plaši da će devojka posle venčanja skratiti
kosu, ugojiti se i izgubiti želju za seksom."
11. „Nijedna žena koja želi da se zabavlja s iole pristojnim
momkom, ne bi nikad trebalo da pije s njim. Ako se napijete
kod kuće, to je jedno. Ali ako u baru napravite budalu od
sebe, to strahovito odbija. Niko ne voli da bude s pijanicom."
12. „Nikad nemojte tipu dati na znanje da sedite kod kuće i
čekate njegov poziv, ili da se čitav vaš život vrti oko njega. On
takođe voli da zna da vas i drugi muškarci žele, dokle god ne
spavate ni s jednim od njih."
Zašto muškarci vole kučke
149
13. „Kada vas žena juri, to vas odbija. Sećam se kada su devojke
iz ženskog studentskog društva dolazile u naše bratstvo.
Osećao sam se kao da krave same dolaze na naš pašnjak. Bilo
je suviše lako."
14. „Kad vas žena tera da joj prijavljujete svaki svoj korak, to je
kao da vam neko meri vreme štopericom. To automatski
odbija."
15. „Žena nikad ne treba da se pojavi nenajavljeno, ni kod
momka u stanu niti na poslu. On će odmah pomisliti da je ona
tip žene iz 'Fatalne privlačnosti'."
Petnaest najvažnijih razloga zbog kojih muškarci više vole
otresite žene
Ženama od obdaništa ispiraju mozak pričom da treba da
budu fine. Setite se samo one dečje pesmice koja kaže da su
devojčice „slatke kao šećer i tako fine". Pop-kultura ne ohrabruje
žene da budu otresite, stoga one misle da treba da budu fine i
popustljive. Lepo je biti fin. Ali kad žena pomisli da treba da
bude fina bez obzira kako se sa njom postupa, imamo problem.
To često znači da je žena fina po cenu samoodricanja.
Kao što ste već čitali u raznim poglavljima ove knjige,
muškarca često odbija kada žena ne drži do sebe. Dok budete
čitali redove koje slede, ova poruka bi trebalo da dobije svoje
puno značenje, jer ćete to sada čuti izravno od muškaraca: njih
potajno uzbuđuje kučka, to jest žena koja drži do sebe. U ovom
trenutku dolazimo do suštine „pravila igre suprotnog tima". Evo
kako muškarci - sopstvenim rečima - otkrivaju zašto ih privlače
kučke. To je jedna od najbolje čuvanih tajni.
150
ŠERI ARGO V
1. „Kada se verbalno nadmećete sa ženom koja ume da vam
uzvrati, to uzbuđuje."
2. „Volim kad žena ume da me postavi na moje mesto. Ako se
ponašam nedolično i ona mi to stavi do znanja, počinjem da je
poštujem."
3. „Naše detinjaste osobine navode nas [muškarce] da pokušavamo da iskoristimo žene. Lepo je znati da žena koju volite to
ne toleriše."
4. ,,Da, priznajem. Ponekad se svađam sa ženom. Ne zato što
namerno želim da je nerviram; samo mi je ponekad loš dan, a
beda voli društvo. Kad mi pokaže gde mi je mesto, poštujem
to."
5. „Volim žene koje ne igraju igre. Njeno samopouzdanje
govori da sigurno zna nešto što ja ne znam. Onda kažem sebi:
'Hej, sigurno je vredi zadržati'"
6. „Ako je žena uvek ljupka i fina, to ume da bude dosadno."
7. „Ako muškarac smatra neku ženu glupom, neće njenu
naklonost uzimati ozbiljno, jer ne poštuje njeno mišljenje. Ako
je zaista pametna i deluje kao da zna šta radi, polaskan sam
što me želi. Osećam se kao da imam nešto vredno."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 72
Većina muškaraca ne poštuje ženu koja deluje suviše
popustljivo.
8. „Kad pokušate da uradite nešto što znate da nije u redu, a
žena vam kaže: 'To ne dolazi u obzir', to može da deluje uzbuđujuće. Zavisi od situacije, ali ja volim žene koje imaju dovoljno integriteta da se bore za svoja uverenja."
9. „Ženu smatram veoma seksepilnom ako se ponaša malo
oštrije. Ne plaši se da izrazi svoje neslaganje sa mnom niti da
mi kaže šta misli. Ne pristaje na sve, a to me drži na oprezu."
10. „Nikad nije bila previše popustljiva. U to vreme sam se žalio,
ali sada priznajem da me je to uzbuđivalo."
Zašto muškarci vole kučke
151
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 73
Ne plašite se da se borite za sebe ili da kažete svoje
mišljenje. Time ne samo da ćete zadobiti njegovo
poštovanje, već ćete ga ponekad čak i uzbuditi.
11. „Volim kad mi žena pokaže gde mi je mesto, ako znam da to
zaslužujem. Žena koja ume da koristi sopstvenu moć je seksepilna. Ili, kada nije tako stidljiva i ne plaši se da malo zatalasa."
12. „Muškarac poštuje ženu koja ne pristaje da se sa njom loše
postupa."
13. „Smatram žene sebi ravnima, i zato volim da se verbalno
takmičim s njima. Volim žene koje mi postavljaju zabavne
duhovne izazove, i nadmeću se sa mnom, svojim smislom za
humor. To je nestašna takmičarska igra."
14. „Zaista volim žene koje su pomalo temperamentne. Tada
znam da mi neće dozvoliti da ih iskoristim. Ponos je seksi."
15. „Otresita žena je seksepilna. Pretpostavljate da će ona biti
razuzdanija. S finom devojkom plašite se da će pobeći kući i
ispričati mami šta ste joj uradili."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 74
Muškarac automatski pretpostavlja da će u krevetu
kučka biti aktivnija, a fina devojka stidljivija.
152
ŠERI ARGO V
Deset najsigurnijih znakova da je muškarac zaljubljen
Pošto muškarci tako dobro skrivaju svoja osećanja, žene se
često pitaju kako će znati je li muškarac zaljubljen ili se samo
„pravi". Evo šta treba da imate na umu kad sebi postavljate ovo
pitanje: ako morate da se preispitujete da li vas on voli, a već ste
dugo zajedno, možda ste se zadovoljili nečim što nije baš
najbolje za vas.
Ono što su mi muškarci poverili odaje da često najviše govore upravo sitnice koje oni ženama čine.
1. „Znate da je momak zaljubljen kad mu ona u ponedeljak
uveče predloži: 'Hoćeš li da radimo ovo?', i on hoće. Zaljubljen je kad redovno bira njeno društvo, umesto društva svojih
drugova."
2. „Kad izgleda ushićeno. Odjednom je presrećan i deluje
drugačije. Kada on svojim rođacima i prijateljima odjednom
izgleda življe."
3. „Znate da je tip 'zaćoren' kad dozvoljava devojci da drži
ženske stvari kod njega u kući. Odjednom je ponosan zbog
ženskog dekora. Kupovaće nameštaj koji se njoj sviđa. I
dozvoliće joj da drži tampone u njegovom kupatilu. Želeće da
ona na sve načine učestvuje u njegovom životu."
4. „Počeće više da brine o sebi i da razmišlja dugoročnije.
Finansijski, fizički, u svakom mogućem smislu."
5. „Činiće sve što je u njegovoj moći [za nju]. Hitaće da je vidi.
Ako joj se jede krofna, usred noći će ustati iz kreveta da joj je
donese."
6. „Muškarci vole raznovrsnost, sve dok se ludo ne zaljube. Ali
ako on zaista želi jednu ženu, nije mu važno koga još može
imati, jer želi da bude s njom. Kad se on jednom veže, druge
žene više ne predstavljaju opasnost. Kada se stvarno do ušiju
zaljubite, mnoga iskušenja nestaju."
7. „Kada stalno misli na nju, kada joj sve čini ili kad neprestano smišlja načine da joj ugodi."
Zašto muškarci vole kučke
153
8. „Odjednom se oseća kao da može prestati da traži nekog
drugog."
9. „Kad je spreman da učini nešto što ne liči na njega da bi joj
ugodio. Nikada nije razmišljao o braku i deci, ali sa ovom
ženom je spreman na sve to."
10. „Ona uopšte neće morati da pita. Jednostavno će to znati."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 75
Kad se muškarac zaljubi, odjednom će davati sve od
sebe, i to mu neće nimalo teško pasti. Za tu ženu
učiniće ono što ne bi učinio ni za koga drugog.
Većina saveta u ovoj knjizi zasnovana je na onome što su mi
sami muškarci priznali. U jednom trenutku zapitala sam doktora po imenu Džordž zašto ne deli svoje najskrivenije tajne s
partnerkom. „Zato što, kad ih kažem vama, nema posledica. Ali
kad bih ih rekao njoj, bilo bi posledica." Posledice o kojima govori
Džordž jesu gubitak muške moći. Drugim rečima, muškarac će
teško priznati otresitoj ženi ili kučki koliko ga ona privlači.
Znala sam da je sve ono što su mi muškarci otkrili ne samo
iskreno, već i veoma važno, jer su o tome govorili „vrlo poverljivo". Muškarci su me redovno molili da ne otkrivam njihova
imena, jer su smatrali da će se drugi muškarci osećati izneverenim zbog onoga što su oni obelodanili.
Očigledno, vredi znati kako muškarci razmišljaju. Ali informacije iz ovog poglavlja ne treba da vas navedu da se još više
trudite da udovoljite muškarcu. Fine devojke to ionako rade do
besvesti. Ako su u tiganju dva ispražena jajeta, ona će razliveno
žumance uzeti za sebe. Ako ispeče dva kolača i jedan joj zagori,
ona će uzeti zagoreli, a njemu dati onaj bolji. Fina devojka nema
pojma zašto preterani trud izaziva suprotan efekat kada se
danonoćno sprovodi. Umesto da se toliko trudite da udovoljite
njemu, potrudite se više da udovoljite sebi... jer je, na kraju
krajeva, to pravi način da mu zaista udovoljite.
154
ŠERI ARGO V
8.
ČUVAJTE SVOJU
ružičastu
KARTICU
Razlozi zbog kojih vam finansijska
nezavisnost daje moć
“Elegancija se ne sastoji samo od nove haljine."
KOKO ŠANEL
Zašto muškarci vole kučke
155
Finansijska nezavisnost: Ko vas poseduje?
U vezi postoji jedan aspekt nezavisnosti koji ne smemo zaboraviti: novac. Mnoge žene sanjaju o tome da im princ na belom
konju plaća sve račune. Ono što se obično ne vidi jeste šta se
dešava pošto vas Princ iz bajke obori s nogu. Ako on u svom
zamku plaća sve račune, on će takode diktirati i uslove. Tada
princeza prestaje da se oseća kao princeza i počinje da se oseća
kao sluškinja.
U ovom poglavlju istražujemo šta se desi kada se odreknete
„svoga posla" i mogućnosti da se sami izdržavate.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 76
Muškarac vas nikad neće poštovati kao nekoga ko
drži do sebe ako finansijski ne stojite na sopstvenim
nogama.
Kad postanete legalni vlasnik automobila, dobijate „ružičastu karticu", odnosno potvrdu o vlasništvu. U nekim zemljama
„ružičasta kartica" znači otkaz. Međutim, značenje koje joj ja
ovde pridajem odnosi se na posedovanje vozila. Kada dobijete
ružičastu karticu, na vlasništvu nema nikakvih tereta. Nema
hipoteke. Nema neplaćenih dugova. To znači da ste postali
punopravni vlasnik, i šta ćete raditi s tim vozilom zavisi samo od
vas. Slično tome, kada žena čuva sopstvenu ružičastu karticu,
kao vlasništvo nad samom sobom, ona u vezi može biti ravnopravna.
Zato mnoge majke govore ćerkama: ako se žena odrekne
svoje nezavisnosti i postane finansijski zavisna od muškarca,
njeni životni izbori biće veoma skučeni. Biće pod tuđom vlašću.
Biće izložena nekome na milost i nemilost. Zato žena treba da
zadrži svoju nezavisnost, svoju „ružičastu karticu", i da ostane
neprikosnoveni vlasnik same sebe.
156
ŠERI ARGO V
posao = novac = zadržavanje svoje ružičaste kartice =
mogućnost da sami birate kako će se postupati s vama =
dostojanstvo
Ono što majke ne objašnjavaju detaljno jeste šta muškarac
oseća prema ženi koju mora da izdržava. Uskoro će početi da je
smatra dodatnim teretom umesto povlasticom. U tom trenutku,
više neće smatrati da je srećan što je s njom.
To se ne odnosi na ženu koja odgaja decu. Kad je reč o porodici, nema sumnje da će ona odraditi svoj deo... i više od toga.
On je tada neće smatrati teretom, jer će znati da je njen posao ponekad i teži od njegovog. U tom slučaju, otac shvata da mu njegov posao više prija od njenog, i zato mora da poštuje njen rad.
Dokle god imate mogućnosti da birate, zadržite svoju ružičastu karticu, i zadržaćete svoju moć. Ako poželite da odete,
uvek se možete spakovati i otići. Upravo ta nezavisnost učiniće
da on ne poželi da odete.
Nikakva „otresitost" niti „kučkasto" držanje ne mogu izmeniti muškarčevu svest o tome da niste u stanju da se oslonite na
sebe kad je reč o sredstvima za život.
Kad mu jednom predate svoju ružičastu karticu, on će se
osećati zarobljenim jer ćete vi sada za njega postati obaveza
umesto privilegija. A on će to doživljavati kao nešto što ga
sputava. Moraće da stvori hranu za dvoje, stan za dvoje i da plati
sve račune za dvoje. Neće dugo potrajati pre no što oseti teret
tog dodatnog pritiska i udvostručene odgovornosti izdržavanja
ne samo sebe, već i nekog drugog.
Kučka obično zadržava svoju nezavisnost i daje svoj doprinos u vezi, jer joj ponos ne dozvoljava da bude shvaćena kao
tuđi teret. Ona sebe neće dovesti u poziciju da ne sme da „talasa", jer će to činiti ako i kada oseti da nije dovoljno poštovana.
Važno je da mu stavite do znanja da svoje dostojanstvo cenite
iznad svega ostalog, čak i ako se zabavljate s vrlo uspešnim
muškarcem. On mora da oseti kako ćete se vi, ako ne bude dobro
Zašto muškarci vole kučke
157
postupao s vama, bez razmišljanja spakovati i preseliti iz njegove vile u garsonjeru. Mora da oseti da ćete radije voziti pinto
nego mercedes benc, ako zbog toga treba da trpite nepoštovanje.
On mora znati da ćete se pre odreći lagodnog života nego
pristati na nepoštovanje i zlostavljanje.
To se obično može saopštiti ponašanjem, ali ponekad se može
izreći i rečima. Na primer, recimo da gledate film Paklena
postelja, u kojem Fara Fosit glumi zlostavljanu ženu koja u
svakoj drugoj sceni ima šljivu na oku. Možete to iskoristiti kao
pravi trenutak da, uz kokice, saopštite svoje stavove svom muškarcu. Jednostavno se okrenite ka njemu, pogledajte ga u oči i
kažite: „Radije bih pržila hamburgere u Mekdonaldsu."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 77
Morate mu pokazati da nećete prihvatiti da se prema
vama loše ponaša. Tako ćete sačuvati njegovo
poštovanje.
Kada se suoči s nezavisnom ženom, muškarac je suviše zauzet nastojanjem da je osvoji da bi mogao osetiti dosadu. Ali sa
finansijski zavisnom ženom on smatra kako sme da se opusti i da
će ona to trpeti. Čak i ako nije tip muškarca koji je sklon zlostavljanju, osetiće dosadu ako nasluti da je ona spremna sve da istrpi.
Ne morate biti bogati; treba samo da sačuvate sposobnost da
se brinete o sebi. To je u neposrednoj vezi s njegovim poštovanjem. Ne sme vas voditi na večeru zato što ste gladni. To mora
biti njegov dar vama, dar koji prihvatate jer to želite. Tada će
nastaviti da vas daruje.
Žanet mi je ispričala kako se osećala kraj svog bivšeg muža
kada je samo on radio. Ona se seća:
Bio je hirurg i dobro je zarađivao. Ali četiri godine sam bila bez
kaputa. Nisam imala obraza da potrošim nekoliko stotina dolara na
dobar kaput kad ništa ne zarađujem. Zato sam nosila jakne koj sam
imala još od srednje škole ili pozajmljivala njegove kapute. Onog
158
ŠERI ARGO V
časa kad sam prihvatila jedan honorarni posao, osetila sam se mnogo
bolje. Ne samo zato što sam mogla da sebi kupujem stvari, već i zato
što nisam morala za sve da pitam njega.
Ako ste u stanju da se sami starate o sebi, sve što vam on
pokloni postaje samo ukusan dodatak. On ne mora da vam daje
svako parče hleba. Sva tri obroka dnevno. Ne mora da vas
izdržava.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 78
Svoju „ružičastu karticu" zadržavate kad umete da se
starate o sebi - s njim ili bez njega. On nikad ne treba
da oseti kako ste prepušteni njemu na milost i
nemilost.
Suzan B. Antoni je rekla: „Oduvek sam znala da ne bih mogla
da se odreknem svoje slobode i postanem sluškinja nekog
muškarca." Nije reč o tome je li žena muškarčeva sluškinja, niti o
tome zaraduje li ona u dlaku isto koliko i on. Takođe, nije reč o
tome da li ona ostaje kod kuće da bi odgajala decu, jer je to još
teži posao. Suština je u sledećem: da li žena ima mogućnost ili
sposobnost da ga napusti, ako i kad bude poželela da ode.
Kada muškarac u potpunosti izdržava ženu, desiće se jedna
od sledeće dve mogućnosti:
1.
On će početi da se oseća „sputano", kao da se našao u
ćorsokaku.
2.
Počeće da je posmatra kao devojčicu.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 79 Kada muškarac
posmatra ženu kao „devojčicu" ili sestru o kojoj mora
da se brine, njegova strast gasne. On ne želi da vodi
ljubav sa svojom sestrom.
I u ovom slučaju muškarac želi jaku ženu, a ne bespomoćno
detence. To će i seksualno uticati na njega.
Zašto muškarci vole kučke
159
Poznajem par u kojem muž, Majkl, zarađuje hleb. Nemaju
dece i on nosi sav finansijski teret na svojim plećima. Kad god
njegova žena Nensi donese kući novi par cipela, on joj održi
„govor o dve noge".
Govor o Dve Noge
„Imaš samo dve noge. Šta će ti tolike cipele? U godini ima 365
dana. Ti imaš sto pari cipela. To je po jedan par za svakih 3,65
dana. Ja imam papuče, patike i nekoliko pari cipela u kojima
idem na posao. Šta će tebi tolike cipele? Vidiš li ove moje? Nosim
ih već dve godine. Stvarno ne razumem. Šta će ti tolike cipele?"
Da i ona radi, bi li joj to govorio? Verovatno ne bi. Ali kad
muškarac plaća sve račune, novcu skače cena. Bolje bi joj bilo da
bar jedan dan nedeljno radi kao konobarica u restoranu i on se
ne bi bunio. Mogla bi da nosi nove cipele i odeću i ne bi morala
nikom ništa da objašnjava.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 80
Mogućnost da sami odaberete kako želite da živite i
mogućnost da birate kako želite da se s vama postupa
pružiće vam veću moć od bilo kakvog materijalnog
predmeta.
Kad vas on posmatra kao devojčicu, možda će na različite
načine pokazati nedostatak poštovanja. Možda će vam davati
„džeparac" ili vam govoriti koliko smete da trošite. Ili će vam
reći šta smete, a šta ne smete da kupite. Sva ta ograničenja za vas
znače gubitak slobode i nemogućnost da donosite sopstvene
odluke. Evo zašto je to važno:
• On će pomisliti kako uvek ima pravo da njegova bude
poslednja.
• Ponašaće se kao da on o svemu odlučuje.
• Moći će da vlada vašom srećom ili tugom.
• Postupaće s vama kao šef sa svojim potčinjenim.
160
ŠERI ARGO V
• Možda će vam nuditi pomoć prema sopstvenim uslovima, a vi ćete morati bespomoćno da čekate na to.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 81
U bilo kakvoj vrsti veze, ako jedna osoba oseti da
druga strana ničim ne doprinosi toj vezi, prestaće da
poštuje tu drugu osobu.
Opet, nije reč o tome da li on plaća veći deo računa, već da li
vi možete, u krajnjoj liniji, da se oslonite sami na sebe. Onda on
neće biti vaš vlasnik, već samo kandidat za kupovinu. On ima
pravo da se oseća kao „glava kuće". Upamtite, on treba da se
oseća kao „veliki gazda" u svojoj kući i na svojoj teritoriji. Ali
nikada ne treba da oseti kako raspolaže vašim sredstvima za
život.
Sposobnost da se brinete o sebi obezbeđuje vam da očuvate:
1. duhovni izazov;
2. poštovanje;
3. dugovečnost veze;
4. seksualnu žudnju.
Jedan primer. Roksana, koja bi se mogla opisati kao „sponzoruša", živela je s Kentom u njegovoj kući u Malibuu. Vozila je
mercedes benc i redovno kupovala na Rodeo drajvu. Njen
opstanak, sva njena sredstva za život i čitav njen život zavisili su
od Kenta, za kojeg ona nije naročito marila. Mada je naizgled
imala sve, ona se bila potpuno odrekla svoje „ružičaste kartice".
Jednoga dana došla sam po Roksanu da odemo zajedno na
ručak. Pre nego što smo krenule, otvorila je fioku i uzela nešto
novca, rekavši da mora nešto da uplati na svoj račun. Bila je u
minusu 20 dolara. Zatim mi je kazala: „Kent mi dozvoljava da
sačuvam svoje dostojanstvo. On ostavlja novac u fioci, tako da
ne moram da tražim od njega."
Zašto muškarci vole kučke
161
U ovom primeru nije ni bilo ponosa koji je trebalo „sačuvati". Ponos je... kada imate sopstveni novac. Jedino što bolje zvuči
od fraze ,,s ljubavlju" jeste „isplatiti po nalogu".
U navedenom primeru s Roksanom, nema sumnje da je problem bio u finansijama. Kent joj je ćak i predložio da se negde
honorarno zaposli. Rekao joj je: „Više bih te poštovao kad bi
radila." Ipak, ona se nije potrudila da potraži posao. Dve nedelje
kasnije, u suzama je pakovala svoje Guči torbe.
Kao što znamo iz novinskih naslova, ne isplati se biti „sponzoruša". Zapravo, sponzoruše su nedavno pretrpele još jedan
težak udarac: Vijagra. Sada rade dvostruko teže za istu platu. A
još nemaju ni socijalno.
Sve što žena treba da uradi da bi održala ravnotežu u vezi
jeste da sopstvenim novcem plati račun za struju ili da povremeno kupi namirnice. Svoju zahvalnost može da izrazi na bilo
koji od tih načina; muškarac će tada spremno platiti sve ostalo.
Ne moraju sve račune deliti na ravne časti, samo ih moraju
plaćati zajednički.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 82
Finansijska zavisnost nije ništa drugačija od
emotivne zavisnosti; u oba slučaja on će imati osećaj
da stopostotno vlada nad vama.
Moja poznanica Mišel živela je s jednim muškarcem četiri
godine. Gotovo sve to vreme on je plaćao sve račune i nikada se
nije žalio, jer Mišel nije imala nikakvih prihoda. Onda je nasledila nešto novca. Imala je 120.000 dolara na svom računu. Tada
je on zamolio Mišel da mu pripomogne pri plaćanju računa; ona
je to odbila.
On nije tražio od nje da preuzme sve troškove, čak ni polovinu. Samo je tražio da i ona učestvuje u plaćanju. Kamata od
njenog novca bila bi više nego dovoljna za plaćanje ponekog
162
ŠERI ARGO V
računa. Pa ipak, Mišel je tvrdila da joj je taj novac potreban za
„penziju".
Uskoro potom on se „penzionisao" iz njihove veze - a ona se
tada iselila. Potom je bila prinuđena da plaća višestruko veću
sumu za svoje troškove. Da je umesto toga počela da učestvuje u
plaćanju zajedničkih računa, učinila bi pravu stvar. Takođe, i
finansijski bi bolje prošla. Ali suština nije samo u novcu. Veza bi
imala više šanse da opstane da je ona uspostavila ravnotežu svojim
doprinosom.
Jedan milioner koji se obogatio sopstvenim radom, po imenu
Bendži, ovako je opisao svoje stanovište: „Uspešan muškarac
vrlo brzo shvata da žene reaguju na njegov novac. On zna da se
žene roje oko muškaraca s dubokim džepom. Treba samo da im
pokaže kako je bogat ili da vozi dobar auto i ima veliku kuću.
One odmah navaljuju na njega, kao mušice."
Istina, mnogo je bogatih muškaraca koji će sebi o ruku rado
okačiti neku barbiku i ona će, uz malo sreće, stići do uvaženog
statusa „stepfordske supruge". Ali taj muškarac nije „dobar
ulov", a ta žena će uvek imati nepouzdan „rok trajanja". On će,
vrlo verovatno, poželeti da zameni bespomoćnu, „potrošenu"
ženu novijim modelom, jer je od samog početka posmatra kao
igračku. Pravi muškarac, na duži rok, želi jaku ženu. On želi
partnerku koju će poštovati i koja je vredna truda: ravnopravnu
partnerku. On će možda zarađivati više od nje, a ona će možda
biti i domaćica i majka. Ali ona će davati svoj doprinos. Drugim
rečima, ona nije „sponzoruša" i može da se osloni na sebe. To
znači da je ona s njim po sopstvenom izboru.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 83
Koliko god žena bila lepa, izgled joj sam po sebi neće
obezbediti njegovo poštovanje. Spoljašnjost će ga možda
privući u početku, ali vaša nezavisnost će ga trajno
uzbuđivati.
Zašto muškarci vole kučke
163
Dostojanstvo i ponos ne zavise od toga izvlačite li novac iz
fioke, slamarice ili novčanika. Ne zavise od toga imate li kreditnu karticu ili gotovinu. Ako imate sopstvene prihode, koliko
god male, možete:
1. živeti po sopstvenim pravilima;
2. raditi po svome, umesto da igrate kako neko drugi svira;
3. birati kako želite da se postupa s vama;
4. odlučivati o tome šta ćete tolerisati, a šta nećete;
5. otići ukoliko ne dobijate ono što želite.
Ove stavke izražavaju upravo sve ono što kučka najviše ceni.
Ona u svakom pogledu čuva svoju moć. A kako kaže Henri
Kisindžer: „Moć je najveći afrodizijak."
Novac i razum
Dok sam sprovodila istraživanja pišući ovu knjigu, iznenadila sam se shvativši da muškarcima najčešće ne smeta da
plaćaju izlaske. Ono što im smeta jeste osećaj da se žene ponašaju kao da one imaju pravo na to - to jest kao da to očekuju.
Kad se ponašate kao da nešto očekujete, muškarac ne oseća
da to cenite. Ako on plaća, najbolje je da mu stavite do znanja
kako ste svesni da se potrudio i da ste mu zahvalni zbog toga.
Uvek iznova, muškarci su mi poveravali svoje razočaranje
ženama koje ne izražavaju zahvalnost i koje automatski očekuju
od muškarca da plaća. Neke žene čak izvedu muškarca na
njegov rođendan, takođe očekujući da on sve plati. Mnogi muškarci su mi, prilikom razgovora, ispričali priče o rođendanima i
godišnjim odmorima kad su njihove partnerke takođe očekivale
da oni plaćaju sve.
U jednom primeru, žena je pozvala društvo u restoran na
rođendansku proslavu, očekujući da „slavljenik" plati za sve.
Kada je stigao račun, ljudi su posegnuli za novčanicima. „Ma
164
ŠERI ARGO V
pustite. Mark će platiti", kazala je. (Ne treba ni da kažem da
Mark nije bio oduševljen.) Pogodilo ga je njeno automatsko
očekivanje da će on sve platiti.
Isto važi i za poklone i cveće. Da li izražavate oduševljenje i
zahvalnost ili samo progunđate „hvala" i stavite cveće u vazu?
Ako vam donese i uveo, nedelju dana star buket iz supermarketa, koji košta dva dolara, uzdržite se. Samo recite hvala, nasmešite se i stavite ga u vodu.
Ako vam donese poklon, nemojte mu reći da poklone uvek
menjate za nešto drugo, inače će prestati da vas daruje. Ako
možete, zamenite poklon za nešto slično, a onda mu kažite da je
to ono što vam je on kupio. Recite: „Izgleda drugačije, zar ne?"
(On nikad neće primetiti razliku.)
Ako želite da vam poklanja nakit, nemojte nikad izgovoriti
reč „zalagaonica". Ako ste pak založili neki komad nakita koji
ste dobili od bivšeg dečka ili muža, nikada to ne otkrivajte
muškarcu s kojim se zabavljate.
Zahvlanost je muškarcu veoma važna. Jedan moj poznanik,
Džo, raskinuo je sa svojom devojkom Kejt jer nije pokazala
zahvalnost za poklon koji joj je dao. Jednoga dana, kad je bio kod
nje, zamolila ga je da prebaci stari televizor iz jedne sobe u
drugu. Taj televizor joj je mnogo značio, jer ga je dobila na
poklon od oca. On ga je slučajno ispustio i televizor se razbio. On
ovako opisuje šta se tada dogodilo: „Strašno sam žalio zbog
toga, te sam otišao i kupio joj kućni bioskop vredan dve hiljade i
šeststo dolara, s najmodernijim stereom i televizorom. Posle
nedelju dana došli su im gosti i rekli: 'Čoveče! Kakav televizor.'
Ona je samo zajedljivo odgovorila: 'Džon je razbio stari' Umalo
sam pao sa stolice."
Te večeri Džon je otišao iz njenog stana i više je nikada nije
video.
Pošto su muškarci naučeni da ne pokazuju osećanja, žene
ponekad pretpostavljaju da muškarcima trošenje novca ništa ne
znači ili da one to ničim ne moraju da zasluže. Ako vam muškarac nešto pokloni, pokažite mu da to poštujete tako što ćete mu
Zašto muškarci vole kučke
165
zahvaliti na ljubaznosti. Ako želite da on s vama lepo postupa,
morate ga u tome ohrabriti, tako što ćete učiniti da se on oseća
važnim i posebnim kad god učini nešto velikodušno i lepo. U
suprotnom, neće imati motiva da to ponovi.
Vini, koji je po prirodi vrlo širokogrud, prićao mi je o jednoj
ženi po imenu Šona, koja je u skupom restoranu naručila jastoga. Kazao je: ,,Ne smeta mi što je naručila jastoga, već to što ga
nije ni pojela, već samo razmrljala. Zatim je rekla: 'U stvari,
nisam ni bila gladna' To me je dotuklo."
I ovde se, takođe, radi o tome da li se ponašate kao da očekujete
da vam on nešto da ili kao da smatrate da vam to duguje, ili pak cenite
njegovu velikodušnost i ljubaznost. Mnogi muškarci uživaju u
tome da daju dokle god osećaju da žena ceni ono što joj pružaju.
Ako vam on otvori vrata, dajte mu na znanje da i to cenite.
Kad god oseti da se divite njegovoj muževnosti i snazi, osećaće
se kao da je nagrađen. To će mu dati krila.
Novac takođe može da bude dobar pokazatelj muškarčevog
načina razmišljanja ili njegovih namera. Moja poznanica po
imenu Karla zabavljala se s momkom koji se zvao Gaj, i koji joj je
vrlo jasno stavio do znanja da ne može da plaća izlaske. Kad god
bi negde izašli, plaćali su svako za sebe. On je zahtevao da sve
dele na „ravne časti". Pošteno. Bez izuzetka.
Jednom su Karla i Gaj izašli u bar s nekolicinom njegovih prijatelja. Na njeno iznenađenje, on je bez problema plaćao piće
svojim drugarima. Platio je dve ture za dvadeset minuta, bez
razmišljanja potrošivši 80 dolara. „Konobar? Moj drugar Stiv
hoće još jedan 'long ajlend ajs-ti'." A koliko tog jutra, tražio je od
svoje devojke da plati 7 dolara za svoj doručak, omlet sa šunkom.
Ne treba ni reći da je Karla odmah shvatila da Gaj ne ceni
njihovu vezu i prestala da se viđa s njim. Kada muškarac traži da
podelite račun već prilikom prvih izlazaka, on vam time obično
od samog početka pokazuje da ne ceni dovoljno vas ili vezu s
vama.
166
ŠERI ARGO V
Naravno, neke žene ne vole da im muškarci otvaraju vrata i
plaćaju račune. One odbijaju da ih neko „plaća". Kučka nema taj
problem i „ne pravi pitanje" kada se s njom dobro postupa, zato
pušta muškarca da daje - i dopušta sebi da prima. Fina devojka,
koja ne dozvoljava da joj muškarac plati večeru, u dubini duše
obično ne želi da oseća obavezu prema muškarcu, a zna da će je
osetiti ako on plati većeru. Kučka nema takvih kompleksa. Ona
se uljudno i toplo zahvaljuje. I nijednog trenutka ne oseća grižu
savesti niti obavezu. Niti se oseća na bilo koji način poniženom.
Ako je on student ili je zaista u lošoj finansijskoj situaciji, ali
ipak želi da vas zadivi, predložiće vam neki izlazak koji ne košta
mnogo. Ili će pak predložiti nešto što ništa ne košta. Može da
ponese bocu jeftinog vina i ćebe i povede vas u predivan park. Ili
da kupi karte za bioskop. Ili vas pak može pozvati na žurku.
Ako je zaista lud za vama, neće vam dozvoliti da platite niti da
delite račun.
Poznajem jednu ženu, ginekologa po imenu Suzi, koja je
živela s doktorom Džordžom. Upravo je diplomirala i počela da
stažira, tako da joj je plata bila manja od plate medicinske sestre.
Džordž je, s druge strane, bio već ugledan hirurg i dobro je
zarađivao.
Živeli su zajedno u njegovoj kući na Holivud hilsu, koja je
bila gotovo već otplaćena; ipak, on je zahtevao da Suzi plaća
znatnu sumu novca za njegovu takozvanu „kiriju". Takođe su
sve troškove delili na pola: namirnice, račune za struju i tako
dalje, s izuzetkom hrane i peska za mačku, koje je morala da
kupuje Suzi (mačka je bila njena).
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 84
Kad se muškarac preterano brine da ga neko ne
iskoristi, to je znak da je i sam „grebator".
Dok je Džordž zarađivao pola miliona godišnje, gotovo sva
Suzina plata odlazila je na otplatu njenih studentskih kredita.
Uporedite životne troškove s njihovim prihodima:
Zašto muškarci vole kučke
•
•
•
•
167
Njegov prihod je 500.000 dolara.
Njen prihod je 25.000 dolara.
Oboje plaćaju po 25.000 dolara.
Mačka stanuje besplatno.
U ovom primeru, Džordž zaraduje dvadeset Suzinih plata,
ali račune dele na pola. I ne samo to, sredstva iz „Suzine banke"
odlazila su na otplatu njegove kuće. Šta to dokazuje? Da čak i
obrazovana, pametna žena poput Suzi može da bude suviše fina.
Finansijski odnos u svakoj vezi treba da se sastoji od davanja
i primanja. Niko ne bi trebalo samo da daje. Ako vas on povede
na neku skupu predstavu ili balet, a nemate vremena za večeru,
jer je on do kasno bio u kancelariji, naručite kinesku hranu i
dočekajte ga s večerom kad dođe po vas. Ako vas izvede na
večeru, na povratku kući iz teretane kupite karte za bioskop i
iznenadite ga.
Kad vam ponudi da vas izvede i želi da vi isplanirate veče,
uzmite u ozbir ono što on voli, kao i ono što vi volite. Na primer,
Linda je tražila da je njen momak Beni povede u pozorište. Beni
je „tipičan muškarac" i nerado gleda balet i pozorišne predstave.
Uprkos tome, ona je zahtevala da odu tamo. On je ovako opisao
taj izlazak: „Dao sam joj svoju kreditnu karticu, a ona je kupila
karte i iznajmila mi frak. Tako sam se našao sa onim smešnim
dvogledom u ruci, poput nekog šonje. Bila je to uvreda za moju
muškost. Nisam mogao da verujem da sam potrošio toliki novac, a onda brojao minute do kraja predstave. Tada sam joj
poslednji put dozvolio da pravi planove s mojom kreditnom
karticom."
Kada vam muškarac predloži da negde zajedno otputujete,
budite razumni. Ako vam ponudi da on plati put i kaže vam da
vi izvršite rezervaciju, dogovorite se s njim oko cena hotela i
pustite njega da odluči. Muškarci vole da se „pitaju" za sve i da
se njihovo mišljenje zaista uvažava. (Bar se pretvarajte da je
tako.) Ako on plati putovanje, iznenadite ga i naručite, i platite,
168
ŠERI ARGO V
doručak u krevetu. Ili ga izvedite na večeru, da mu zahvalite.
Kupite mu košulju ako putujete u tople krajeve ili džemper ako
ste u planini. Opet je reč o tome da treba da pokažete kako
poštujete to što vam on daje. Ni muškarci, kao ni žene, ne vole
da budu shvaćeni zdravo za gotovo.
Isto važi za poklone koje dobijate od njega. Ako vam nešto
pokloni, pokažite svoje oduševljenje - čak i ako je poklon ružan.
„Divno je!" Jedna moja prijateljica je od muža na poklon dobila
majicu. Bila je to nekakva mešavina ručnog bojenja i štampanog
uzorka, tako grozna da biste njome mogli plašiti decu. Iako je
mislila da je majica jeziva, ona ju je nosila kad su bili sami kod
kuće, zato da bi se on dobro osećao.
Previše fine žene često greše u tome što previše daju. One
daju do besvesti. Žena koja je previše fina oseća da mu je ,,potrebna" i hrli mu u pomoć, poput misionarke Crvenog krsta. I
slepo daje.
Na primer, Ebi se udala za Italijana po imenu Franko da bi
mu pomogla da dobije zelenu kartu. Negde za vreme njihovog
izrežiranog braka on ju je ubedio da je ludo zaljubljen u nju.
Otkrio je da je ona vegetarijanka, te se odrekao paste i počeo da
jede povrće. Ona je volela da stopira, pa je počeo da stopira i on.
Bila je posvećena „duhovnosti", pa se i on zainteresovao za
„duhovnost". Njihov razgovor u imigracionoj službi prošao je
uspešno, i Franko je dobio zelenu kartu. Dan kasnije, spakovao
se i rekao joj: „Ciao, bella!", odjahavši potom u sumrak. Nije
dobila verenički prsten, ali joj je zato ostao podugačak račun za
sudske troškove razvoda.
Takođe, vidala sam i kako žene koje su previše fine pozajmljuju novac muškarcima. Obično upravo žene koje su u teškoj
finansijskoj situaciji ne razmišljaju previše kad treba da predaju
svoj teško zarađeni novac muškarcu u ruke. Pozajmiće mu
novac za kupovinu muzičkog uređaja za njegov auto, iako nema
Zašto muškarci vole kučke
169
novca da servisira sopstveni. Pravilo o pozajmljivanju novca?
Nemojte.
Na primer, Šeril, koja odgovara profilu kučke, ispričala mi je
sledeću priču. Počela je da izlazi s Rikom, ali se nisu često viđali,
jer je on mnogo putovao. Posle trećeg sastanka, zatražio joj je
pozajmicu. Ovako je to opisala: „Rik me je nazvao iz Tahoe i
rekao da je u pitanju 'hitan slučaj'. Zamolio me je da mu telegramski pošaljem hiljadu dolara preko kancelarije Vestern
juniona, koja se nalazila s druge strane reke. Ali neprestano je
menjao priču o tome zašto mu treba novac. Jednom je rekao da je
to alimenatacija koju treba da plati nekoj ženi po imenu Bebs, za
dete koje nikada ranije nije spomenuo. Kazao je da će morati da
se ukrca na trajekt da bi prešao reku i došao do Vestern juniona, i
da karta košta trideset pet dolara u jednom smeru. Odgovorila
sam: „Naravno! Poslaću ti novac. Požuri i ukrcaj se na taj
trajekt."
Rik je nije najbolje shvatio. Nazvao ju je kasnije iste večeri,
posle vožnje trajektom, i rekao joj da novac još nije stigao. Šeril
se zaprepastila, a onda počela ubedljivo da tvrdi kako mu je,
zapravo, poslala novac. „Baš su nezgodne te telegramske pošiljke. Sutra ujutru odoh pravo tamo da vidim šta se to desilo!"
Sledećeg dana, Rik se ponovo ukrcao na trajekt da pokupi
svoj „plen" iz Vestern juniona. Na njegovo potpuno i krajnje
zaprepašćenje, tamo ga nije zatekao.
Naravno, Šeril više nije želela da ga viđa, jer je vrlo neukusno pozvati nekoga koga jedva i poznajete i zatražiti tako nešto.
Ali se tog događaja seća sa simpatijama. „Hej, pomislila sam da
će mu svež vazduh prijati. A ako ne bude imao drugog izbora,
uvek može da se zaposli na tom trajektu."
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 85
Ljudi pokazuju da imaju samopoštovanja
jednostavno time što žele da se oslanjaju sami na
sebe.
170
ŠERI ARGO V
Kučka nije zlobna; ona samo ne dozvoljava da je neko „voza".
Ako joj muškarac iznese neku sumnjivu ponudu, ona može da je
odbije. Da, postupajte s drugima onako kako biste želeli da
postupaju s vama. Ali istovremeno očekujte i da vaš mušarac s
vama tako postupa.
Kučka nikad ne bi dopustila muškarcu da pomisli kako je
ona tu jer „nema drugog izbora". Njena finansijska nezavisnost
ga uvek, makar i nenametljivo, podseća na to da ona, ukoliko joj
„boravak" s njim postane neprijatan, neće ostati dugo. To
obezbeđuje da veza ostane puna poštovanja, uzajamnosti i ljubaznosti... za sve.
Zašto muškarci vole kučke
9.
KAKO obnoviti
DUHOVNI IZAZOV
Kako osvežiti „varnicu"
„Kod ravnopravnosti je važno ne samo da budete
ravnopravni s muškarcem, već da postupate sa sobom
jednako kao što postupate sa muškarcem."
MARLO TOMAS
171
172
ŠERI ARGO V
Prvi korak: Umesto da tražite od njega da se
usredsredi na vas, usredsredite se sami na sebe
Ono što muškarca uzbuđuje kod nezavisne žene jeste to što je
ona nezavisna u odnosu na njega. Kad je s nezavisnom ženom,
muškarac oseća da kraj sebe ima ravnopravnog partnera. Kada
ona odustane od svojih svakodnevnih aktivnosti, on polako
počinje da je smatra sve manje zanimljvom. Umesto da pomisli
kako je osvojio premiju, on sada počinje da je smatra dodatnim
teretom.
Prvo što žena mora da učini da bi opet kresnula ona seksi
„varnica" jeste da ponovo preusmeri svoju energiju na sebe. Ona
mora da razvije svoja interesovanja nevezano za svog muškarca, baš kao što je to činila kad se on tek pojavio u njenom životu. Muškarci često smatraju da su žene koje poklanjaju mnogo
energije i pažnje sopstvenim interesovanjima mnogo uzbudljivije. To ne moraju nužno biti stvari koje i njega zanimaju, važno
je samo da ona ima vlastita interesovanja.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 86
Što ste nezavisniji u odnosu na njega, to će on biti
zainteresovaniji.
Sledeća priča dokazuje moju teoriju. Roba - privlačnog,
uspešnog muškarca koji je mogao da bira devojku koju želi zainteresovala je veoma neobična žena. On opisuje Loru kao
„konzervativnu kompjutersku štreberku", koja nosi duge plisirane suknje. Posle nekoliko sastanaka, on ju je pozvao na
krstarenje. Robu nije nedostajalo samopouzdanja i mislio je da će
pokazati Lori kako treba da se zabavlja. Pomislio je da će
„pomeriti njen svet". Lora je kazala da ne može da ide s njim.
Razlog? Imala je zakazanu prezentaciju taperver posuda.
Zašto muškarci vole kučke
173
Rob mi je ispričao šta se potom dogodilo. „Nadao sam se da
će se ona predomisliti. Na kraju sam otišao sam na krstarenje i
posle samo jednog dana vratio sam se avionom da vidim šta ona
to smera. Žurka za prodaju posuđa? Nemoguće. Jednostavno
nisam mogao da verujem da bi propustila egzotično putovanje
sa mnom, zbog prezentacije posuda. Pretpostavio sam da se
verovatno vida s nekim drugim muškarcem. Morao sam da se
uverim u to svojim očima."
Vratio se kući i navratio kod Lore one večeri kada je bila
zakazana prezentacija. I, gle čuda, sa zaprepašćenjem i nevericom otkrio je da ona zaista pravi prezentaciju posuda.
Kad je došao, Lora se obradovala. Pozvala ga je da uđe i
ponudila mu sendvič. Rob je tog trenutka mogao da jede jastoge
ili egzotične morske plodove na putu ka Bahamima, s bilo kojom
ženom koju bi poželeo. Umesto toga, grickao je mali gnjecavi
sendvič od tunjevine, sa zabodenom čačkalicom. Mogao je da
gleda najatraktivniju predstavu u Las Vegasu, ali se, umesto
toga, zabavljao razgledanjem posuda i zdelica: u obliku kolačića, zvezda, čak i srdaca.
Rob se i danas s nevericom seća toga. „Sedeo sam među
mnoštvom žena koje su kokodakale, oduševljavajući se nekim
plastičnim zdelama. Pio sam kafu iz šoljice za čaj, s minijaturnom kašičicom. Nisam mogao da verujem. Mislio sam: 'Ne, ovo
je nemoguće. Nisam valjda spao na to?'"
Je li mu Lora terala inat? Nipošto. Samo nije krenula utabanim putem odricanja od sopstvenih interesovanja, u zamenu za
nešto što je on smatrao boljim. Roba je zaprepastilo to što joj je ta
prezentacija značila više od krstarenja s njim. Kazao je: ,,Od tog
trenutka poklonio sam joj potpunu pažnju."
Rob je u punom sjaju odigrao svoju ulogu „velike zverke", ali
Lora nije bila zadivljena. Za razliku od kučke, finu devojku je
obično lako zadiviti. Ona svoju žudnju za vezom pokazuje
suviše otvoreno, što izaziva nepoštovanje.
174
ŠERI ARGO V
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 87
Ako suviše otvoreno pokazujete da nešto
priželjkujete, neki ljudi će pasti u iskušenje da vam
mašu „šargarepom" ispred nosa.
Kada „živite svoj život", ostavljate utisak da više niste toliko
zainteresovani i nestrpljivi. Kad ste opušteni, eliminišete iz
jednačine svoju „potrebu". Više ne delujete nesigurno, čime se
dinamika učmale veze trenutno menja.
Ako želite da obnovite izazov, neophodno je da nastavite s
aktivnostima kojima ste se bavili pre nego što se on pojavio u vašem
životu. Čim mu prvi put kažete da ne možete da se vidite s njim
zbog nečeg drugog što ste već isplanirali, on će to primetiti.
Uhvatićete ga nespremnog - i taj utisak će nastaviti da deluje.
Muškarci se zaista zaprepaste ako je ta aktivnost nešto sasvim beznačajno. U prethodnom primeru, bila je to prezentacija
posuda, ali dobro će poslužiti i bilo šta slično pletenju, baštovanstvu ili grnčariji. Budite sigurni da mu ego neće dozvoliti da
vas izgubi zbog jednog džempera, biljke ili grudve gline.
Šta god da odaberete, ako se strasno zainteresujete za nešto
drugo osim njega, to će ga ponovo privući. Garantovano. Postaviće sebi isto pitanje koje je postavljao u prvim nedeljama
zabavljanja s vama: „Kako je moguće da radije radi to nego da
bude sa mnom?"
Kad pokažete da niste spremni da se odreknete svega da
biste bili s njim, ostavićete utisak da imate ispunjen život. To će
ga podsetiti na vašu vrednost i zasigurno će pokušati da vam se
ponovo približi.
Drugi korak: Promenite rutinu
Kad želite da obnovite duhovni izazov, suštinski je važno da
promenite rutinu na koju se on navikao. Kada duhovni izazov
zgasne, rutina postaje predvidljiva i on se ponaša „automatski".
Zašto muškarci vole kučke
175
Misli počinju da mu lutaju jer ga ne stimulišete dovoljno. Dakle,
da otpočnemo sa stimulacijom, hoćemo li?
Kako je rekao Hari Truman: „Ako ne možete da ih ubedite,
zbunite ih." Kako? Potpunom promenom uobičajenog obrasca.
Ne žalite se i ništa ne objašnjavajte. Umesto da se viđate s njim
redovno, neka vaš raspored postane nasumičan. Kada je raspored
nasumičan, to znači da on više neće moći, tačno kao po satu, da
predvidi kada će vas sledeći put videti ili kada ćete se javiti.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 88
Kada promenite rutinu, to što ćete povremeno biti
odsutni navešće ga da vam se približi. Muškarci ne
reaguju na reči. Oni reaguju na prekid kontakta.
Ovo važi i kada se zabavljate i kad ste u braku. Ukoliko želite
da obnovite duhovni izazov, promenite svoj obrazac ponašanja.
Kad god vam on deluje nezainteresovano, samo promenite rutinu. Neudate žene često prave planove u skladu s pozivima
svoga momka. Udate žene često čekaju da im muž dođe kući s
posla. A i udate i neudate žene redovno sede kraj telefona, čekajući da ih muškarac pozove.
Trejsi je veoma uspešno promenila obrazac u svom braku.
Kad god je njen muž Alen odlazio na službeni put, uzimao je
zdravo za gotovo da će ona biti kod kuće. Trejsi je svake večeri
čekala da joj se Alen javi iz drugog grada, čak i kada je zbog toga
morala da odustane od sopstvenih planova. Kao što bi se moglo
i očekivati, Alen je počeo da se ponaša kao da su ti pozivi
tegobna obaveza, kao da joj se on javlja na „prozivku". Ili da
otkucava karticu. Javio bi joj se oko pola osam uveče, a zatim
odjurio da popije piće s kolegama.
Tada je devojka odlučila da malo zatalasa. Kako? Tako što je
ostala izvan njegovog domašaja. Kada je naredni put krenuo na
službeni put, ona ga je odvezla na aerodrom, ne rekavši mu:
176
ŠERI ARGO V
„Nazovi me kad stigneš tamo." Dok god je bio na putu, tek
povremeno je bila kod kuće kada se javljao; nekoliko puta pak
nije uspeo da je nađe. Odlazila je da se vidi s prijateljicama koje
dugo nije viđala i nije trčala kući da čeka njegov poziv.
Prve večeri kada Trejsi nije kod kuće sačekala njegov poziv,
Alen je odlepio. Potpuno je izgubio orijentaciju. Nazvao ju je u
pola osam uveče i zvao praktično svakih pola sata posle toga,
sve do pola jedanaest. Izašao je, popio pola pića, a zatim se vratio
u sobu da ponovo pozove ženu. Trejsi je došla kući u minut do
jedanaest; u jedanaest i minut zazvonio je telefon.
Dok je to ranije bila obaveza, Alen je sada bio srećan što ju je
zatekao. I ona je, takođe, bila srećna, naročito kad je pogledala u
telefonsku skretaricu, na kojoj je treptao veliki crveni broj 9. (Šest
poruka od njega i tri tajanstvena poziva sa spuštanjem slušalice.)
Tako su svi zadovoljni otišli na spavanje.
Alenu je Trejsi odjednom nedostajala. Zašto? Zato što je
počela da živi sopstveni život, izvan njihove veze.
Nikada nemojte prestati da živite svoj život. Upišite se na
neki kurs. Pronađite hobi. Upoznajte nove ljude. Bićete interesantni samo onoliko koliko su duboka vaša sopstvena interesovanja.
Jednostavna činjenica da ste zadovoljni sopstvenim životom
učiniće vas zanimljivom. Vi ste srećni s njim ili bez njega, i tako
ostajete... tik izvan njegovog domašaja.
Školski primer je Elen, udata žena koja je osećala da je muž
shvata zdravo za gotovo. Redovno je spremala večeru za svog
muža Sidnija i njihovo dvoje dece. Samo je Sidni išao na posao,
gde bi se obično zadržao do kasno. Često nije stizao na večeru na
vreme. Međutim, nju je pogadalo to što joj Sidni nije javljao šta
se dešava i ne bi je pozvao sve dok već ne bi dobrano zakasnio.
Ponekad mu je podgrevala večeru i po dva-tri puta pre no što bi
stigao.
Obično mu je govorila: „Treba da sedneš za sto da večeraš
zajedno sa decom, Sidni." Ali, dan za danom, ona je i dalje podgrevala večeru još dugo pošto bi deca otišla na spavanje.
Zašto muškarci vole kučke
177
Kao i mnoge fine devojke, Elen je bila suviše popustljiva.
Kučka bi, međutim, promenila planove u vezi s večerom. Ona bi
promenila rutinu. U nekom pogodnom trenutku jednostavno bi
pogledala svog muža i nemarno mu kazala: „Vidi, dušo, shvatam da radnim danom ne možeš da stigneš na večeru. Zato se
više neću zamarati spremanjem večere za tebe. Ako nešto ostane pošto deca jedu, staviću to u frižider. Ali možda bi bilo najbolje da kupiš sebi nešto za jelo na putu kući."
Nekoliko dana on bi kupovao sebi večeru. Prve večeri kupio
bi, recimo, pečenu piletinu. Druge večeri kupio bi možda sendvič. A posle hladnog sendviča morao bi da popije jedan alka-selcer zbog gorušice. Ne bi mu trebalo mnogo vremena da
počne da dolazi na domaću hranu, srećan i zadovoljan. I da stiže
kući... tačno na vreme.
Druga žena, po imenu Sendi, ispričala mi je kako je osetila da
je muž Vejd shvata zdravo za gotovo dok je, klečeći, ribala kuhinjski pod pošto je prethodno spremila ručak za njega. Najpre
je počeo da jede, a zatim joj je prišao i rekao: „Stvarno nema
smisla što sad pereš pod. To sredstvo za čišćenje smrdi. Zar ne
možeš da sačekaš da završim s jelom?" Poželela je da ga zadavi,
ali se uzdržala.
Narednih dana Sendi se povukla. Razgovarala je s njim vrlo
malo i ponašala se uzdržano. Desetak puta ju je pitao: „Šta ti je?",
pre nego što mu je rekla šta je posredi. Za samo nekoliko dana
pretvorila se iz „pčelice vrednice" u „kraljicu maticu".
Prvi korak u Sendinom planu? Kućna pomoćnica. Odlučno je
to zahtevala. Zatim je postavila nova pravila za stolom. Vejd je
ranije često počinjao da jede pre nje i ustajao od stola pre nego
što bi ona uopšte sela. Rekla mu je da ne kuva za dvoje zato da bi
na kraju jela sama. Takođe je predložila da se povremeno hrane
u restoranu, makar u nekom jeftinijem. Držala se svoje odluke.
Sada ne samo da imaju kućnu pomoćnicu, već i jednom nedeljno
jedu van kuće.
U oba slučaja, pridržavanjem „kućnog reda" žene su svojim
muževima bez reči stavljale na znanje da bi i oni, takođe, mogli
178
ŠERI ARGO V
nešto da izgube. Svojim ponašanjem su govorile: „Ili ćemo se
sresti negde na pola puta ili se uopšte nećemo sresti." (A ti nećeš
jesti.)
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 89
Nemojte nagrađivati loše ponašanje.
Žene često prave grešku tako što nastavljaju dalje utabanim
putem, i dalje ugadajući muškarcu, čak i kada znaju da ih on
shvata zdravo za gotovo. Savršen primer je Lori, koja se nedavno javila za vreme jedne moje emisije. Lori je samohrana majka
koja nema baš mnogo novca. Čitava dva dana jurila je po gradu
tražeći poseban pleh u obliku srca da bi svom dečku ispekla
kolač za Dan zaljubljenih.
Uzgredno pitanje: mislite li da je momku važno je li kolač u
obliku srca?
On bi verovatno više voleo tortu u obliku francuskog ključa,
ili daljinskog upravljača. Zapravo, baš negde oko Dana zaljubljenih i odmah posle prvenstva u ragbiju, u poslastičarnicama se
mogu nači torte u obliku ragbi lopte. Treba samo da poskidate s
nje one male čovečuljke i umesto njih napišete „Srećan Dan zaljubljenih". Utrošak vremena? Dvanaest minuta, umesto dva cela
dana.
Svaka žena koja oseća da je shvaćena zdravo za gotovo svakako treba malo da otpaše kecelju. Istina je da muškarci kažu:
„Ljubav na usta ulazi." Ali, u toj izreci nema ničega što bi vam
nalagalo da sami skuvate hranu koja će završiti u njegovom
stomaku. Zato moramo postaviti pitanje: ko treba da je skuva?
Izbora je mnogo, a vremena malo.
U kolačiću sreće piše: možete je naručiti. Ili kupiti. On može
da vas izvede u restoran. Može da spremi hranu na onom
ogromnom roštilju koji je jednostavno „morao da kupi".
Zamislite samo koliko će mu to biti zabavno. Može na taj
ogromni roštilj da baci dva hamburgera, skoro pola metra
Zašto muškarci vole kučke
179
udaljena jedan od drugog. A što je roštilj veći, to će se on
muževnije osećati dok ga koristi.
Ukoliko on predloži da pripremi hranu na roštilju, obavezno to podržite. Zatim mu ponudite da vi operete sudove. Kad
počne da sprema jelo, postavite sto, kao prava dama. Stavite na
njega kartonske tanjire i plastične čaše. Nije vam potreban stolnjak - samo papirne salvete.
Nikada nije prerano da ga podstaknete da učestvuje u kućnim poslovima. Zapravo, predlažem da to učinite čim prvi put
dođe kod vas. Pre toga ćete verovatno nekoliko puta izaći i
uspostaviti kontakt.
Ušetajte s njim u kuhinju i povedite ga u prijatan obilazak.
Kažite: „Ovde su čaše... tu su šolje... a ovde tanjiri. Piće stoji
ovde. Ako ti treba još nešto, molim te, posluži se sam. Moj dom
je i tvoj dom."
Dok pokazujete svom gostu gde se nalazi piće, možete uzgredno dodati: „Imam samo jednu molbu. Imam mali problem s
mravima, i... ah, sve posuđe mora da se ostavi u mašinu za sudove." Ono što on još ne shvata jeste da ste mu upravo kazali kako
ga nećete služiti i da u stanu nema posluge. Ako želi piće, neka
ga uzme sam. Ako hoće nešto da pojede, zna gde će to naći.
Nemojte ga „dvoriti". On neće ceniti vaše napore ako automatski preuzmete ulogu služavke. Ako mu, međutim, uzvratite
ljubaznost koju vam konstantno pruža, sve što dobije od vas
smatraće vrednim darom.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 90
On jednostavno ne poštuje ženu koja mu automatski
u svemu udovoljava.
Ponekad se promena rutine postiže promenom rasporeda
obroka; ponekad treba promeniti raspored vaših sastanaka i
viđanja.
180
ŠERI ARGO V
Studentkinja Anita je klasičan primer za ono što se dešava
kada žena ne obraća pažnju na uspostavljanje obrasca od samog
početka. Prvi simptom će uvek biti taj što ćete osetiti da se od vas
očekuje da budete ,,na čiviluku".
Anita opisuje kako je uspostavljen ovakav obrazac: „Viđala
sam Dejva nekoliko puta nedeljno. Pozvao bi me na moblini
telefon posle časova, oko četiri po podne, i tada bismo se dogovorili za izlazak. Zatim je počeo da se javlja sve kasnije. Celo
popodne sam provodila kao na iglama, ne znajući da li ćemo se
te večeri videti. Odustala sam od mnogih aktivnosti jer me je on
stalno držao 'na čiviluku'."
Žene poput Anite završavaju ,,na čiviluku" iz prostog razloga
što su spremne da čekaju. Kad se on jednom uveri da ga čekate,
nateraće vas da čekate večno. Zato je tada vreme da promenite
rutinu.
U Anitinom slučaju rešenje je bilo jednostavno. Trebalo je da
postane manje dostupna i zahteva da se sastanak zakaže bar dan
ranije. (Obratite pažnju da mu ona ne nudi da odlazi kod njega.)
Sve što treba da uradi jeste da ga pita: „Šta misliš, kada da se
vidimo?" Dejv bi mogao da odgovori: „Pozvaću te sutra kad
dođem s posla." Cilj je da dogovor ne ostane na tome. Jednostavno kažete: „Znaš šta, možda neću biti tu, a ne bih da propustimo sastanak. Za svaki slučaj, hajde da se sad dogovorimo."
Bez obzira na to u koje se vreme viđate, dogovorite se o tome
dan ranije. Ako on zahteva ,,da vam javi kasnije", samo mu recite
da vam mobilni ne radi, da vam pejdžer neće biti uključen ili da
ne smete da obavljate privatne telefonske razgovore na poslu.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 91
Ako vam on unapred ne zakaže vreme, nećete
ugovoriti sastanak.
Ponekad će muškarac za ovo okriviti prijatelja. Ako vam kaže
nešto u stilu: „Sutra uveče mi dolazi ortak. Dugo ga nisam video. Nisam siguran koliko će ostati. Ne mogu tek tako da ga
Zašto muškarci vole kučke
181
izbacim iz kuće", jednostavno odgovorite: „Nema problema.
Lepo se provedi sutra uveče." A zatim, ne izražavajući nikakav
„stav" o tome, recite mu da ćete moći da se vidite s njim nekog
drugog dana. I u ovom slučaju, ono na šta muškarci reaguju jeste
prekid kontakta.
Druga mogućnost jeste da protraćite dva sata čekajući njegov poziv. To su dva sata koja možete provesti u teretani ili na
bilo kojem drugom mestu kuda želite da odete. Većina zaposlenih žena ili majki, ili studentkinja, koje imaju krcat dnevni
raspored, ne mogu da odvoje dva sata dnevno za sebe. Ali će, ne
trepnuvši, provesti to vreme čekajući njegov poziv.
Promeniti rutinu znači malo izmeniti navike. Ako ga zovete
dva puta dnevno i učini vam se da se on ne raduje kad vas čuje,
zovite ga ređe i bez utvrđenog rasporeda. Ako se obično viđate
vikendom, kažite mu da te nedelje možete da se vidite nekog
radnog dana. Ove nedelje slobodni ste u utorak i petak. Sledeća
nedelja? Četvrtak i subota.
Jedna moja srećno udata prijateljica, Margaret, poverila mi je
svoju tajnu. Kazala je: „Kad god osetim da se moj muž malo
udaljio od mene, samo odem na vikend kod rođaka ili prijatelja. Kažem mu u četvrtak kako u petak putujem i da ću se vratiti u nedelju uveče. Za to vreme, možda ću se jednom javiti, da
mu kažem gde sam. I bez izuzetka... on je uvek onaj stari, pun
ljubavi, kad se vratim kući."
Evo još nekoliko predloga kako da promenite rutinu:
• Ako ga uvek zovete dok je u kancelariji, da saznate kad
stiže kući, s vremena na vreme nemojte biti kod kuće kad
se on vrati s posla.
• Nemojte mu govoriti gde ste svakog trenutka u danu.
• Ako vas pozove na mobilni telefon, nemojte odmah požuriti da se javite.
• Ako vas pozove pejdžerom, nemojte ga pozvati već za
pola minuta. Ili ga uopšte nemojte pozvati. Neka vas
potraži kad ste kod kuće - a ne kada izađete.
182
ŠERI ARGO V
• Ako vas pozove telefonom, nemojte se preterano truditi
da se javite. Neka vam ostavi poruku. Ili, ako želite da
budete uviđavni, kažite mu unapred da nećete biti kod
kuće.
• Ako sedite kraj telefona i proveravate ko vas je zvao kao
da vam život od toga zavisi, bolje isključite telefon. Čitajte knjigu. Pogledajte neki film iz video-kluba.
• Ako živite zajedno, izađite i malo se provedite. Ako on
očekuje da u odredeno vreme uvek budete kod kuće,
dođite malo kasnije.
Onog trenutka kad ne bude znao gde je njegova žena, on će
vas potražiti. On je lovac. Krenuće za vama. On ima urođeni
instinkt kojim štiti svoju teritoriju... i vas. Ali ako se suviše trudite, nećete u njemu probuditi tog lovca. On će biti spokojan - a
to znači da neće tražiti još.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 92
Najbolji način rešavanja problema ćesto
podrazumeva da on i ne zna da se problem rešava.
Kada postanete manje dostupni ili izmenite
predvidljivu rutinu, vi ćete ga privući zahvaljujući
njegovim nagonima.
Treći korak: Povratite smisao za humor
Kada se dogodi da u vezi izgubite smisao za humor, to se
obično podudara s razdobljem kada ste neprestano ,,kao na
iglama". To znači da ste opsednuti „svakim potezom" svog
partnera. A veoma je verovatno da se često i nervirate zbog
onoga što ne dobijate u toj vezi.
Zašto muškarci vole kučke
183
Smisao za humor je seksepilna osobina. Muškarci vam to
možda neće otvoreno reći, ali oni primećuju kad imate tu „oštricu". U početku ste se verovatno češće šalili i verbalno nadmetali
s njim. Kad nestane duhovni izazov, nestaje i smisao za humor.
Humor je veoma dobar način da muškarcu pokažete gde mu
je mesto ili da ga sprečite da pređe granicu. Možete mu na
vedar, nestašan način pokazati da vaše žensko samopouzdanje
ne zavisi od njega.
Smisao za humor ne sastoji se samo od toga da umete da
kažete nešto duhovito; on pokazuje vašu pribranost. On ljudima
daje na znanje da vam je udobno u svojoj koži. Time mu pokazujete da niste ,,na iglama". Cilj vam nije da postanete lakrdijaš;
to ne donosi rezultate, jer opet pokazuje da se suviše trudite.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 93
Kad počnete da se smejete, počinjete i da se
oporavljate.
Sposobnost šaljivog nadmetanja s njim je seksepilna, jer duhovitost ukazuje na vaš nezavisni način razmišljanja. Ne samo
da umete da mislite svojom glavom, već ste u stanju i da se
nasmejete onome što se oko vas dešava. Ako se malo verbalno
našalite s njim, verovatno neće smatrati da ste nesigurni.
Kad vas on zadirkuje, to je kao da vas pita: „Da li još imaš
onu oštricu?" Vaš smisao za humor daje mu odgovor na to pitanje i stavlja mu na znaje da ne može uvek on da postavlja uslove.
Evo jednog primera. Jedna moja prijateljica nekoliko puta je
izašla s momkom koji je kritikovao boju njenog laka za nokte.
Ona je odgovorila: „Odeljenje za prigovore je za večeras zatvoreno. Ali možete nam sutra faksom poslati svoj predlog, a mi
ćemo ga odmah ubaciti u kutiju za predloge." (Tu je pokazala na
svoju kantu za otpatke.) Njih dvoje su još zajedno i on je zaista
lud za njom. Do dana današnjeg ona koristi isti lak za nokte.
Humor ne samo da opušta, on čini da uvek delujete privlačno. Tom Henks je ovo dokazao u intervjuu s Barbarom Volters.
184
ŠERI ARGO V
Ona je rekla, otprilike: ,,Ne želim da povredim tvoja osećanja,
Tome, ali ti nisi baš neki seks-simbol." A on je na to odgovorio:
„Da, ali ja to prihvatam. I mislim da me to čini nekako seksepilnim." Mogao je da počne da se brani ili duri. Umesto toga, on
ju je razoružao.
Ako ne zapodenete svađu, već povremeno okrenete sve na
šalu, on će vas više poštovati. Tako pokazujete da verujete u
sebe. Na primer, možda će vas ismevati zbog načina kako parkirate auto. Takve šale čine da se on oseća muževno. Opuštena
žena, koja ume da se našali na svoj račun, više ga uzbuđuje, jer
on smatra da će ona biti zabavna i vedra.
Čak i da na sebi imate običnu vreću, otresitost deluje privlačnije od crne spavaćice na ženi koja pokazuje da očajnički žudi za
njegovim odobravanjem. (Da, čak i ako nosite one čarape s podvezicama koje vam prekidaju cirkulaciju, i od kojih vam mogu
otpasti noge.)
Uspešni političari uče kako da koriste humor da bi osvojili
birače i iskazali svoje samopouzdanje. Kada se Ronald Regan
kandidovao za predsednika, pitali su ga da li smatra manom to
što je najstariji čovek koji se ikad kandidovao za tu funkciju. On
je odgovorio: „Odbijam da zloupotrebim mladost i neiskustvo
svog protivnika u svoju korist."
U odnosu s muškarcem, međutim, treba uvek da držite čoveka na oprezu, da se nadmećete s njim. Ako vam on kaže nešto
pomalo nezgodno, odgovorite mu: „Praviću se da to nisam
čula." Ili: „Zašto ja ovo uopšte trpim?" Ili ga pak upitajte hoće li
da mu polomite koju ruku ili nogu...
Jedna moja poznanica, Darla, zabavljala se s momkom koji je
uvek pravio strašan krš u kući. U seksu su se izvanredno slagali. Kad je jednom umiljavajući se prišao Darli, ona ga je šaljivo
odgurnula. Zatim je prišla sudoperi i rekla: „Što više vremena
provedem perući sudove, to će nam manje vremena ostati za
'one stvari'." On je odjednom počeo revnosno da joj pomaže.
Zašto muškarci vole kučke
185
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 94
Humorom ćete uspeti da mu saopštite mnogo više
nego ozbiljnošću.
Vaš mušarac vas neprestano posmatra. On budno motri kako
ćete se ponašati. Posmatra kako reagujete kada vas zadirkuje i
kada vas kritikuje, bilo on, bilo neko drugi. On će ispitivati teren,
jer želi da proveri hoćete li pružiti otpor. Želi da vidi držite li do
sebe.
A kad smo već kod humora, hajde da se pozabavimo i rečju
kučka. Ako ikada dođe dan kada vam on kaže da ste kučka?
Duboko udahnite. Uživajte u tom trenutku. U sebi se nasmešite i
recite: „Dobro, sad znam da me on zaista voli."
186
ŠERI ARGO V
10.
Nova i usavršena
KUČKA
Uputstvo za preživljavanje namenjeno
ženama koje su previše dobre
„Uvek im pokažite onu staru vatru. Čak i kad se osećate
kao zgnječena grudva leda."
ETEL MERMAN
Zašto muškarci vole kučke
187
Kučka drži do sebe
„Nova i usavršena" kučka uopšte nije loša. Ona predstavlja
prefinjenu verziju poslovične, „stare" kučke. Ona nije drska niti
zlobna, niti pak zvocanjem pokušava da dobije ono što želi. Ona
govori svojim ponašanjem, i kučka je samo kad to mora da bude.
Jedan od najočiglednijih znakova da je žena „naučila lekciju"
jeste da više nije opsednuta time da mora udovoljiti muškarcu
niti bilo kome drugom osim sebi. Ko je ta „nova i usavršena"
kučka? Pogledajte sledeću definiciju:
Kučka (imenica) Žena koja ne lupa glavom o zid opsedajući
se tuđim mišljenjem - mišljenjem svog muškarca ili bilo koga
drugog. Ona shvata da je, ukoliko se nekome ne dopada, to
samo mišljenje jedne osobe; dakle, da to zapravo i nije naročito
značajno. Ona se ne trudi da dostigne bilo čija tuđa merila - već
isključivo svoja, sopstvena. Zbog toga se i prema muškarcima
odnosi osetno drugačije.
Kučka, takođe, i sebe shvata drugačije. Ona, da tako kažemo,
„ulazi u ring" sa ubeđenjem da predstavlja „ravnopravnog
suparnika" muškarcu. Sa finom devojkom muškarac automatski
ima osećaj da je on „teška kategorija", a ona „pero laka" (to jest
gubitnik). Samouverena žena koja staje na crtu i ne predaje se
bez borbe zavređuje muškarčevo poštovanje, čak i kada gubi.
Zašto? Zato što on tada zna da je reč o srčanoj ženi. Čak i kad
gubi, ona gubi dostojanstveno. A kada izađu iz ringa, on ne
može a da prema njoj ne oseti poštovanje.
Kučka se ponaša na način koji muškarci razumeju. Ona mu se
obraća istim jezikom kojim on razgovara sa svojim drugovima,
što mu, takođe, daje na znanje kako ona razgovara s njim na
ravnoj nozi. U stanju je da komunicira bez okolišanja i otvoreno.
Čini vam se da to nije važno? Pogledajte direktno poređenje:
188
ŠERI ARGO V
FINA DEVOJKA
KUČKA
Pokušava da svakodnevnim
umiljavanjem nagovori
muškarca da joj pruži to što
ona želi. Kad u tome ne uspe,
rasplakaće se, iznervirati ili
naduriti.
Nameće mu grižu savesti i
priča o „detetu u sebi"; deluje
pomalo detinjasto.
Ako je on na neki način
povredi, ona će se rasplakati.
Zatim će ga naterati da se
izvini i kaže da to nikad više
neće uraditi.
Ona ništa ne ulepšava i ne
ublažava. Otvoreno govori šta
želi i stavlja mu na znanje šta
se sme, a šta se ne sme kad je
ona u pitanju.
Ona je zrela žena i kod nje
nema ničeg „detinjastog".
Uvek razmišlja trezveno.
Ona će se povući i komunicirati svojim ćutanjem. Zatim će
mu reći šta želi, kada za to
bude spremna, prema sopstvenim merilima; u tom
trenutku jasno će mu staviti do
znanja da se to više neće
dogoditi jer, ukoliko se desi,
ona više neće biti tu.
Ona govori sebi: „Nije tako
mislio." Ili smišlja izgovore za
njegovo loše ponašanje.
Ona trenutno primećuje
njegovo nepoštovanje i
ukazuje mu na to bez
oklevanja.
Ona primorava sebe da čini i Ona ne čini ništa što joj ne
ono što zapravo ne želi da
prija i ne okleva da mu to i
učini, samo da bi udovoljila
kaže. Razgovara s njim na
muškarcu. Takode, pri tome se ravnoj nozi.
pretvara da je zadovoljna i da
joj to odgovara.
PRVO = POPUSTLJIVA
ŽENA = SVE MANJE
POŠTOVANJA
DRUGO = POŽELJNA ŽENA
= SVE VIŠE POŠTOVANJA
Zašto muškarci vole kučke
189
Dva odrasla muškarca gotovo nikada neće završiti razgovor
rečenicom: „Povredio si moja osećanja!" Najsličnije toj izjavi što
će jedan muškarac reći drugom, jeste: „Stvarno mi ideš na živce."
Recimo, na primer, da jedan muškarac pozajmi novac drugome i da mu ga ovaj ne vrati. U tom slučaju neće doći do duge i
komplikovane rasprave. Ako uopšte dođe do razgovora, on će
biti kratak i završiće se rečima: „Jebi se, drkadžijo!" Zatim će njih
dvojica prestati da se druže, i to će biti kraj priče.
Pošto kučka „naziva stvari pravim imenom", muškarac poštuje njen način razgovora. U muškarčevim očima bes predstavlja slabost. On će smatrati da kučka ima više vlasti nad sobom
od žene koja reaguje emotivno. Sa osećajnom ženom on će racionalizovati njeno ponašanje i reći kako je drmaju hormoni i PMS.
Ili će pomisliti da je ona slabić. Ali kad je reč o kučki, pomisliće
kako ona zna šta hoće a šta neće. Ona zna šta voli i šta ne voli.
Ona ima „energije". (Ali ne onu vrstu koju imaju navijačice.)
Kada glasno izgovarate reč K-U-Č-K-A, nemojte je izgovarati
kao da je reč o nečem lošem. Neki kažu da je ta reč akronim sledećeg izraza: kučka je žena Koja Uvek Čvrsto Kontroliše Atmosferu. Jedina viša stepenica, jedina veća čast, jeste biti „kučka
zahtevna za održavanje". To je znak uspeha i nagoveštava da je
reč o ženi koju muškarac želi da zadrži uz sebe. Ako ništa drugo,
zadržava je iz praktičnog razloga što je u nju toliko uložio da
više nije u stanju da je pusti da ode. I još uvek se trudi da je osvoji.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 95
Muškarac oseća da je osvojio ili potčinio ženu onda
kada ona počne da mu jede iz ruke. U tom trenutku
on počinje da se dosađuje.
190
ŠERI ARGO V
Kučku je nemoguće potpuno osvojiti
Dakle, zašto muškarci vole kučke? S kučkom oni nikad nemaju osećaj da su je u potpunosti osvojili, i zato nastavljaju da se
trude. Neki muškarci to čine čak i doživotno.
Kad uz sebe ima ženu koja je suviše spremna da se žrtvuje,
muškarac pada u iskušenje da se prema njoj loše ponaša. Šarlota je neprestano udovoljavala svom momku Tomu. Njegovo
interesovanje za nju, međutim, počelo je da opada.
Šarlota je mislila da će ponovo osvojiti Toma tako što će za
njega prirediti žurku na plaži. Organizovala je raskošno slavlje i
pozvala sve njegove prijatelje. Takođe je odlučila da plati tri
hiljade dolara za avion koji će „pisati po nebu". Dva aviona su na
nebu nacrtala predivno srce, a zatim ispisala reči: „Voleću te
zauvek". Pošto su avioni stigli iznad mesta događaja, trebalo im
je skoro pola sata da sve to savršeno izvedu. Posle toga svi su bili
ushićeni. Bila je to zadivljujuća predstava, svi su tako mislili osim Toma (koji se, nažalost, javio sat vremena pre žurke da kaže
kako neće moći da dođe). Tada je već bilo kasno da Šarlota
otkaže avione i dobije nazad ogromnu sumu novca koju je
potrošila. Pokušala je to da učini, ali bilo je prekasno. Avioni su
već bili krenuli na žurku.
Šarlotin primer nije neuobičajen. To se često dešava kad je
žena suviše dobra i kada skače kroz obruče: ona time izaziva loše
ponašanje.
Dok fina devojka gubi glavu, kučka, naprotiv, čini da muškarac izgubi svoju. Kada žena razmišlja trezveno, muškarac je
obično mnogo zainteresovaniji za nju. Stalno će misliti na nju,
neće moći da je se zasiti, i konačno će zaključiti da bez nje ne
može da živi.
U tome je suštinska razlika između muškaraca i žena: žene
žele sigumost i predvidljivost, dok muškarci žude za uzbuđe-
Zašto muškarci vole kučke
191
njem, opasnošću i nepredvidljivošću. Kao devojčica, fina devojka se igrala svojim lutkicama, Barbikom i Kenom; odrasla je
maštajući kako će i ona, isto tako, „zauvek srećno živeti". Dečaci
pak ne žele ni da čuju za Kena - oni se poistovećuju sa uzbudljivim likovima koji žive opasno, kao što su Betmen, Supermen i
Spajdermen.
Pitajte bilo koju majku koje joj dete zadaje više briga - sin ili
kćerka. Većina majki priznaje da su dečaci zamorniji, naročito
ako imaju više od jednog sina. Zašto? Za većinu muškaraca,
sigurnost = dosada. Zato oni tragaju za uzbuđenjem i opasnostima, i upravo žude za komplikacijama. Baš taj faktor opasnosti
privlači ga i kod kučke.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 96
Napetost koja okružuje pomalo „kučkastu" ženu
muškarcu pruža osećaj blage opasnosti. S njom on
oseća blagu nesigurnost jer mu se ona nikad potpuno
ne prepušta.
Setite se šta muškarci skupljaju, šta ih oduševljava. Pištolje,
municiju, sportske kartice, naučnofantastične časopise, nožiće,
autiće, mašine i baterijske lampe koje mogu da se pune. (Vi sada
treba začuđeno da pitate: „Stvarno, pune se?") I - o, da, ne zaboravimo „dragocenu" kolekciju malenih vojnika (tako slatkih) i
brza prevozna sredstva: automobile, vodene skutere, motocikle i
avione.
Fina devojka greši u tome što neguje muškarca i čini da se on
oseća suviše „bezbedno". Muškarci vrlo lako osete dosadu i zato
mu suviše sigurna i predvidljiva veza deluje jednolično. S kučkom
nije jednolično.
Fina devojka zabija glavu u pesak zanemarujući muškarčevu
potrebu za stimulacijom, opasnošću ili „izazovom". Ona to čini
na svoju štetu. Ona je poput noja. Kada noj ugleda grabljivca,
192
ŠERI ARGO V
umesto da se suoči s tigrom oči u oči, zabija glavu u pesak. Zato
on brzo postaje „ručkić".
Kučka gleda opasnosti u oči, ali fina devojka „zabija glavu u
pesak". Kučka vidi ono što se nalazi pred njom. Fina devojka vidi
ono što želi da vidi.
Evo šta sve „fina devojka" radi, već u prvih mesec dana zabavljanja... Masira mu stopala. Zatim, pravi kajganu sa šest dodataka, a uz to i palačinke. Pere mu veš i pegla košulje. Čita mu
pesme i po čitav dan želi da se mazi. A kad je on ostavi, ona
kaže: ,,Ne mogu da verujem da mi je to učinio!"
Mnoge žene veruju da muškarac želi ženu koja će raditi... sve
što on od nje zatraži. Teoretski, muškarci to zaista žele. Ali u
praksi, kada to stvarno dobiju, oni se toga gotovo istog časa zasite.
Onoga trenutka kad muškarac pomisli da u vašim očima ,,ne
može da pogreši" i da ćete progutati sve što vam kaže i uradi, vi
ste već „digli belu zastavu" kad je u pitanju privlačnost koju on
oseća prema vama. Njegova žudnja će se naglo ugasiti.
Takođe, ne verujte u priče o tome kako oni žele „damu u nevolji". Kako je rekao jedan muškarac: „Kada priteknete u pomoć
dami u nevolji, na kraju završite s nevoljnom damom."
Uverenje da žena mora da se „otvori do kraja" kako bi se
istinski predala ljubavi, nije znak ljubavi, već znak da se ona pretvara u „ručkić". Kada vidi popustljivu ženu, on kaže sebi: „O
ne. Ova mi se nikad neće skinuti s vrata. Zar ću zauvek morati
da vučem za sobom ovu pijavicu?" Kad to jednom shvati, on
počinje sve ređe da se javlja, ili pak odlazi zauvek - pošto je prethodno spavao sa njom.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 97
Žena koja uvek govori „da, dragi" i koja daje previše,
ostavlja utisak da veruje u muškarca više nego što
veruje u sebe. Muškarci to ne smatraju dobrotom, već
slabošću.
Zašto muškarci vole kučke
193
Kada fina devojka pokazuje da bez muškarca ne može da živi
i postavlja ga na pijedestal, ona mu pokazuje da o njemu misli
bolje od njega samog. A on se tada oseća vrlo nelagodno, jer zna
(bolje od bilo koga drugog) da on „nije vitez na belom konju".
Ali on zna i da je to njena fantazija i zato će se „potruditi". On
usiljeno pokušava da bude romantičan, ali uskoro počinje da se
pita koliko je i ona iskrena. Pomisliće: „Hmm... Pitam se kakva je
ona zapravo. Nemoguće je da je baš toliko fina." Poput kreditne
kartice s niskim kamatama, koja može da posluži samo mesec
dana, on će pomisliti da dobija samo „promotivni paket", a ne
pravu sliku.
S kučkom je sve mnogo jednostavnije i realnije. Nema bojazni da se, u bilo kom smislu, radi o „mamcu". On je nekoliko
puta iskušava, i ona mu svaki put pokaže gde mu je mesto. Tada
se dešavaju dve stvari. Prvo, on kaže sebi: „Ova nije glupa. Ne
trpi sva moja sranja."
Drugo, on oseća da ga je ona upoznala onakvog kakav zaista jeste. Videla je „najgore", ali joj se on ipak i dalje dopada.
Slično tome, i on je video „najgore" kod nje, i zato ne podozreva
da se u njoj krije nekakvo „iznenađenje". Kad je s kučkom,
možda će se s vremena na vreme iznervirati, ali verovaće da je
ono što ih vezuje stvarno.
Kučka se definiše iznutra
U jednom intervjuu Edi Marfi je rekao: „Najbolji savet koji
sam ikad čuo jeste: ne slušajte ničije savete." Takva strategija je
moćna, jer znači da sami upravljate svojim životom. To ne znači
da treba da prestanete da tragate za informacijama ili da pratite
šta se dešava sa strane, već samo da vi budete za kormilom. Vi
birate sopstveno odredište.
Ovakav stav neposredno utiče na to hoće li vas muškarac
smatrati nezavisnom. Onog trenutka kad prestanete da mislite
194
ŠERI ARGO V
svojom glavom i on počne da misli umesto vas, bićete izbačeni
sa upravljačkog sedišta i završićete kao „krpa". Onog časa kad
neko može da vam određuje kako treba da razmišljate i šta treba da
mislite o sebi, bićete mu prepušteni na milost i nemilost.
Ovakav stav, takođe, utiče na uspeh u mnogim drugim sferama života. Dokle god dozvoljavate da neko drugi odlučuje o
vašoj karijeri, snovima ili težnjama, drastično sputavate sami
sebe. Vredećete samo onoliko koliko vam taj neko dozvoli.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 98
Uvek mislite svojom glavom i zanemarite sve one
koji pokušavaju da vas sputavaju.
Bez obzira je li reč o vašem oblačenju, vašim potrebama u
vezi ili vašem poslu - ne dozvolite da neko drugi vlada vama.
Definišite sami sebe.
Onog časa kada počnete nezavisno da razmišljate, desiće se
dve stvari. Prvo, privlačićete pozitivne ljude i stvari poput magneta. Drugo, to će odbiti negativne ljude, koji pokušavaju da vas
spreče da postignete svoje ciljeve. Uvek će biti onih koji u glavu
žele da vam ubace crva sumnje, ukoliko im to dozvolite.
Držati do sebe i svog stava ne podrazumeva uvek verbalno
sukobljavanje. Ponekad je potrebno samo da ne traćimo energiju na negativne osobe.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 99
Istinski moćni ljudi ne objašnjavaju zašto žele
poštovanje. Oni jednostavno ne komuniciraju sa
onima koji im ga ne ukazuju.
Onome ko ima samopoštovanja ovo može zvučati vrlo jednostavno i očigledno, ali to je upravo ono što fina devojka ne čini.
Ona će postati žirant momku koji nije u stanju da otplaćuje
Zašto muškarci vole kučke
195
kredit. Spavaće s njim pre nego što mu sazna prezime. A iznad
svega, dozvoliće mu da odlučuje o tome koliko ona kao žena
vredi, umesto da to proceni sama.
Ljubaznost je uvek najbolji izbor. Ali ponekad ne možete biti
ljubazni prema onome ko vam ne želi najbolje. Kada to uočite,
sasvim je umesno biti ljubazan prema sebi i reagovati na odgovarajući način, tako što ćete izmeniti datu situaciju, ili pak tako
što ćete tom čoveku ograničiti pristup u svoj život.
Kučka ume da bude nežna - i vrlo ženstvena, ali ona ipak ima
svoje dostojanstvo. To je žena koja ljudima nenametljivo pokazuje da njome ne mogu da manipulišu. Ona neće skakati kroz
obruče. I neće definisati sebe u skladu s tuđim mišljenjima.
Savršen primer za ovo je moja odmerena prijateljica, Japanka
Masae. Ona živi u Sjedinjenim Državama tek nepunih godinu
dana i govori ne baš savršen engleski, s japanskim naglaskom.
Uprkos tome, ona je izvanredan primer prefinjenosti i spokojne
snage o kakvoj govorim.
Masae se izvesno vreme zabavljala s jednim Amerikancem,
Stivenom. Na njegov rođendan odlučila je da mu priredi gozbu
na japanski način. Spremila je miso supu, nekoliko vrsta sušija i
dva japanska specijaliteta. Poslužila je sve, takođe, kao uzorna
domaćica. Jedini Stivenov komentar bio je kako je sos od soje
preslan. „Sledeći put uzmi onaj sa zelenim poklopcem, jer ima
manje natrijuma."
Masae se zaprepastila, ali je ostala spokojna. Svojim šturim
rečnikom saopštila mu je: ,,Ja ti kuvam. A ti buniš? Neću radim
to za tebe." Od tada je uvek slušala samo pohvale.
Kako je rekla Elenor Ruzvelt: „Niko vas ne može naterati da
se osećate poniženo bez vašeg dopuštenja." Pozitivan čovek
govoriće vam pozitivne stvari, naročito onda kada se ne osećate
baš najbolje. Pošto ste neko vreme proveli u njegovom društvu,
osećaćete se kao da ste napunili baterije. Kada upoznate zaista
sjajnog muškarca, uz njega ćete poverovati da i vi možete biti
sjajni. To je odnos kakav želite da imate, i jedina vrsta odnosa
kakvu vredi imati.
196
ŠERI ARGO V
Što više trenirate sami sebe da razmišljate svojom glavom, to
ćete postajati privlačniji. Bićete u stanju da „očarate" muškarca.
Prosto ćete ga „omađijati". Budićete se srećniji nego ikad. Energija i životna snaga polako će vam se vratiti.
Mediji ne podržavaju takav stav; umesto toga, oni propagiraju mentalitet „kalupa", nastojeći da žene uklope u šablon. „Nosite ovo jer je to poslednja reč mode." (Promenite kanal.) „Ovo jednostavno morate nabaviti." (Promenite kanal.) „Ponavljajte u
sebi ove krilatice: uzeću i odbaciću. Imaću i zaboraviću..."
(Promenite kanal.) „Zahvaljujući novoj boji za kosu sa organskim sastojcima, svi će se okretati za vama."
Kad je žena sigurna u sebe, ona se ne plaši da sama definiše
sebe i suprotstavi se opšteprihvaćenom mišljenju. Ona neguje
sopstveni izgled. Vlastiti stil. Sopstvenu harizmu. Lični, osobeni
šarm. Muškarac želi nešto što se ne viđa svaki dan. Nije važno je
li joj kosa crvena ili plava. On želi jedinstvenu ženu, koja misli
svojom glavom.
Kad je reč o zabavljanju ili ozbiljnoj vezi, s većinom žena
muškarci se često osećaju kao krotitelji životinja. Kao da moraju
stolicom da odgurnu zver na pristojnu razdaljinu. „Odmakni
se... odmakni se..." I zato, kad sretnu ženu koja ima dovoljno
samopouzdanja da se čvrsto drži svog stava - ili da ih navede da
joj sami priđu - to na njih deluje drugačije. Na to nisu navikli i
zato ih to intrigira.
Kučka se ne plaši da bude drugačija, zbog čega ne pristaje na
„poziv u štetu", niti pak da bude samo jedna recka u nizu. Ona
neće muškarcu služiti za to da mu pravi društvo u kasne noćne
sate. Neće izvoditi striptiz oko njega. Neće se plašiti da napuni
trideset ili četrdeset godina. U bilo kojim godinama, ova žena se
oseća kao „premija". Ona ne dozvoljava da je definišu medijske
predstave o starenju; neće se osećati manje vrednom zato što
više nije tinejdžerka. Udata, neudata ili razvedena, ova žena je
zadovoljna sobom.
„Nova i usavršena" kučka o kojoj govorim nije žena grube
spoljašnosti. Suština nije u drskosti. U Italiji kažu: E tutto fumo e
Zašto muškarci vole kučke
197
niente arrosto. To doslovno znači: „Ima mnogo dima, ali se ništa
ne peče." Kad je žena suviše drska ili se ponaša previše „kučkasto", ili pak glumata i u bilo čemu preteruje, obično nema čime to
da potkrepi. „Nova i usavršena kučka" je istinski jaka, zato što je
ljubazna. Ali ona zauzvrat očekuje istu takvu ljubaznost.
Kučka ima jaku volju i veruje u sebe
Kad sam počela da razgovaram s muškarcima o ovoj knjizi,
nisam bila sigurna šta treba da očekujem. Mislila sam da će neki
reagovati na naslov Zašto muškarci vole kučke rečima: „Muškarci
ne vole kučke!" Međutim, dogodilo se sasvim suprotno. Oni su
nedvosmisleno potvrđivali - uvek iznova - da je jaka žena veoma
uzbudljiva. Ponekad su mi govorili zašto vole kučke. Ponekad
su se pitali: „Da, zašto volimo kučke?" Ali u preko devedeset
posto slučajeva nisu poricali činjenicu da ih jake žene uzbuđuju.
Muškarcima ne smeta kad sebe stavljate na prvo mesto.
Naprotiv, muškarac to obično poštuje. Kada ste nezavisni, on
oseća daleko manji teret i ne mora stalno da se napreže da bi vas
usrećio. Smatraće vas samouverenom, umesto hirovitom ili
nepouzdanom ženom koja ne zna šta hoće.
Staviti sebe na prvo mesto znači ponovo naučiti da brojimo.
U matematici, broj jedan dolazi pre broja dva (1... 2... pa opet...
1... 2...). Vi ste broj jedan i - za svaki slučaj, sedite li? – on je broj
dva! Sve do sada, pogrešno ste počinjali brojanje od „broja dva".
Broj jedan uopšte niste računali. Preskakali ste numero uno jer
vam se činilo da vi niste važni.
Život je produžetak škole. U trećem razredu osnovne mali
nasilnik prilazi drugom daku i počinje da ga kinji. Ošamari ga,
ukrade mu novac za užinu i pobegne. Dete koje ne dozvoljava
da ga zlostavljaju jeste ono koje ošamari nasilnika i otme mu svoj
ukradeni novac. (Uz još jedan, dodatni šamar, tek zato što je
mislio da bi to moglo da mu prođe.)
Nova i usavršena kučka razume taj princip i u svakodnevnom
životu odraslih. Ljudi se tako ponašaju iz dana u dan. Pokušaće
198
ŠERI ARGO V
da vas zveknu i pobegnu, bilo da je pitanju kolega, rođak, prijatelj ili, da... čak i ljubavnik. Jedina razlika je u tome što niko od
njih neće hteti da vam ukrade novac za užinu. Umesto toga,
svesno ili nesvesno, otimaće vam samopouzdanje.
Kad treba da verujete u sebe, suočite se sa situacijom i ne
uzmičite. Ako imate svoj cilj, san, ili želju... verujte u sebe na putu
do ostvarenja svoje želje, i naći ćete se gotovo na samom cilju.
Celog života ljudi će pokušavati da uzdrmaju vašu veru u
sebe. Kad god se to desi, podsetite sebe da u tome mogu uspeti
jedino ako im vi to dozvolite. Dok koračate svojim životnim
putem, uvek hodajte visoko dignute glave i nastavljajte dalje.
Ne dozvolite nikome da uzdrma vaše sampouzdanje jer je to,
zapravo, sve što imate.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 100
Najprivlačnija od svih osobina jeste dostojanstvo.
Zašto muškarci vole kučke
Dodatak
ŠERINA PRAVILA
privlačnosti
199
200
ŠERI ARGO V
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 1 Sve za čim u životu jurimo, beži.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 2 Žene kojima muškarci skidaju
zvezde s neba nisu uvek tako posebne. To su često one koje
naizgled ne mare mnogo za njih.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 3 Žena pruža muškarcu duhovni
izazov kada on oseća da ona nije potpuno u njegovoj vlasti.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 4 Ponekad se muškarac namerno
ne javlja, samo da vidi kako će žena reagovati.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 5 Ako se od početka ponašate
zavisno, to ga odbija. Ali ako ste mu nedostižni, za njega postaje
pravi izazov da vas osvoji.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 6 Muškarac će usvojiti stav koji
sami imate o sebi.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 7 Ponašajte se kao premija i on će
poverovati u to.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 8 Najbitnija razlika između kučke
i žene koja je previše fina jeste strah. Kučka mu pokazuje kako se
ne plaši da će ga izgubiti.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 9 Ako je prinuđena da bira
između svog dostojanstva i veze, kučka će iznad svega ceniti
svoje dostojanstvo.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 10 Kada žena ne popušta lako i ne
deluje poslušno i pokorno, muškarcu je zanimljivije da je osvaja.
Zašto muškarci vole kučke
201
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 11 Kada se cilj nađe nadohvat
ruke, on podstiče ogromnu žudnju koja teži da bude
zadovoljena.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 12 Muškarac zna kakve žene
pristaju na pozive i sastanke u poslednjem trenutku.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 13 To što postavljate uslove
nagoveštava da imate mogućnost izbora. Gotovo automatski
predstavljate se kao krpa, ili kao devojka iz snova.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 14 Ako ga gušite, on će početi da
se brani i da traži odstupnicu da bi zaštitio svoju slobodu.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 15 Kad god žena previše zahteva
od muškarca, on će pružiti otpor. Pustite ga da vam sam pruži
koliko želi; tada ćete videti kakav je on zapravo.
FRAVILO PRIVLAČNOSTI # 16 Kučka ostavlja muškarcu
dovoljno prostora, tako da se on ne plaši kako će ga ona zatvoriti
u kavez. Onda... on počinje da se trudi da zatvori nju.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 17 Ako mu kažete da niste
preterano zainteresovani za ozbiljnu vezu, on će učiniti sve da
vas ubedi da promenite mišljenje.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 18 Uvek mu ostavite utisak da je
potpuno slobodan. Tada više neće morati da bude na oprezu.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 19 Iznad svega, on budno motri da
li ste emotivno previše zavisni od njega.
202
ŠERI ARGO V
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 20 On mora osećati da ste vi
odabrali da budete s njim, a ne da vam je to neophodno. Tek
tada će vas shvatiti kao ravnopravnog partnera.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI #21 Ako muškarac mora da čeka pre
nego što ode u krevet sa ženom, ne samo da će mu ona delovati
privlačnije, već će takođe imati vremena da počne da ceni njenu
ličnost.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 22 Seks i „varnica" nisu jedno isto.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 23 Pre seksa, žena razmišlja jasno,
a muškarac ne. Posle seksa, situacija je obrnuta. Muškarac
razmišlja jasno, a žena ne.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 24 Svaki muškarac želi seks odmah;
a o tome želi li vezu razmišlja tek kasnije. Ako mu ne date to što
želi odmah, postajete njegova devojka pre no što on sam toga
postane svestan.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 25 Muškarac nagonski oseća da li
ženina seksualnost potiče od njenog samopouzdanja ili iz
nesigurnosti. On oseća kada žena pristaje na seks da bi mu
udovoljila.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 26 Loše navike se stiču lakše od
dobrih, jer dobre navike zahtevaju svesni napor. Čekanje
podstiče taj napor.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 27 Ako isključite seksualni
prekidač u poslednjem trenutku, on će smatrati da ga vučete za
nos.
Zašto muškarci vole kučke
203
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 28 Ako se pored njega osećate
nesigurno, neka vam vaša nesigurnost bude putokaz.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 29 Pravi muškarac mašta o ženi
koja iskreno voli seks.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 30 Kad god se žena takmiči s
drugom ženom, ona se ponižava.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 31 Kad sevne ona prava „varnica",
bravu otvara samo jedan ključ.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 32 Pustite ga da misli kako je on
glavni. On će tada činiti sve što želite, jer će uvek želeti da u
vašim očima bude „kralj".
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 33 Ako nežno negujete njegov ego,
on neće pokušavati da silom preuzme vođstvo.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 34 Kada delujete nežno i
ženstveno, budite u njemu nagon da vas zaštiti. Kada delujete
agresivnije, budite u njemu nagon za takmičenjem.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 35 On će dozvoliti ženi-krpi da
plati večeru na prvih nekoliko sastanaka, ali mu to neće pasti na
pamet kad je s devojkom svojih snova.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 36 Formalni položaj moći služi
samo za pokazivanje u javnosti, ali pravi položaj moći je samo za
ličnu upotrebu. A to je jedini koji je zaista važan.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 37 Ako mu pružite osećaj moći,
želeće da vas zaštiti i da vam pokloni čitav svet.
204
ŠERI ARGO V
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 38 Kad se žena ponaša kao da je
sposobna za sve, na kraju će morati sve i da radi.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 39 Muškarci ne reaguju na reči.
Oni reaguju na prekid kontakta.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 40 Preopširni razgovori o „vezi"
gase osećaj „nepoznatog", a samim tim i tajanstvenost.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 41 Muškarci poštuju žene koje
komuniciraju sažeto, jer upravo tako muškarci međusobno
razgovaraju.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 42 Ako ste vi uvek SREĆNI, a on
uvek SLOBODAN, i on će uvek biti SREĆAN.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 43 Ako dopustite da se uobičajeni
ritam vašeg života prekine, nastaje praznina. A onda, da biste
nadomestili ono čega se odričete, počinjete da očekujete i tražite
više od svog partnera.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 44 Većina žena čezne da od
muškarca dobije nešto što zapravo one treba da pruže same sebi.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 45 Žena u muškarčevim očima
deluje sigurnije kada on ne može da je otrgne od njenog života,
jer je ona tim životom zadovoljna.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 46 Onog časa kad žena počne
previše da se trudi da zadovolji njegova merila, ona obara
standarde njihove veze.
Zašto muškarci vole kučke
205
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 47 Skačete kroz obruč svaki put
kada mu uporno i jasno pokazujete kako „dajete sve od sebe".
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 48 Morate paziti da ne utonete u
živi pesak. Ako ne uspete da zadržite vlast nad sobom, vaša
veza je osuđena na propast.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 49 Skakanje kroz obruč često ima
loše posledice: on to vidi kao mogućnost da dobije ,,i jare i pare".
Ali ako ostajete tik izvan njegovog domašaja, on će uvek paziti
kako se ponaša.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 50 Fina devojka mu pruža previše
kad joj udovoljavanje njemu postane važnije od udovoljavanja
sebi.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 51 Ako prečesto morate da skačete
kroz obruč, ta veza verovatno nije dobra za vas. Kad je veza
prava, sve ide lakše i ne zahteva velike napore.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 52 Kad zvocate, on vas isključuje.
Ali kada govorite svojim ponašanjem, on će obratiti pažnju na
to.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 53 Čak i kad muškarac shvata
ženu zdravo za gotovo, on će i dalje želeti da se uveri kako je ona
negde „u blizini".
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 54 Kada vaše ponašanje postane
predvidljivo, on će vas verovatno zavoleti kao majku - i sve više
shvatati zdravo za gotovo.
206
ŠERI ARGO V
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 55 Negativna pažnja je i dalje
pažnja. Ona muškarcu daje na znanje da obraćate pažnju na
njega - baš kao što on želi.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 56 Kad se prema njemu ponašate
opušteno, kao prema prijatelju, on će vam se sam približiti. Zato
što želi romantiku, ali i zato što želi da on pride vama.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 57 Blaga distanca, uz utisak da
održavate dobru samokontrolu, učiniće da postane nervozan jer
će pomisliti kako bi vas mogao izgubiti.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 58 Muškarac shvata ženu zdravo
za gotovo onda kada je zainteresovan, ali se više ne trudi oko
nje.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 59 Kad zvocate, vi postajete
problem, koji on rešava tako što vas isključuje. Ali kad ne
zvocate, on je prinuđen da rešava problem.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 60 Ako njegove poslove prepustite
nekom drugom i počnete da hvalite onoga ko ih obavlja,
muškarac će poželeti da ih opet sam radi.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 61 Kada zvocate, on vidi slabost.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 62 Muškarac emotivnu ženu
smatra slabićem.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 63 Isto kao što preterana bliskost
rada prezir, pomalo nepristupačno držanje može često da
podstakne njegovo poštovanje.
Zašto muškarci vole kučke
207
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 64 On će zaboraviti šta sve dobija
od vas... ako ga vi na to ne podsetite.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 65 Mnoge žene previše pričaju jer
su nervozne - a muškarci to često shvataju kao znak
nesigurnosti.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 66 Kad mora da razgovara o
osećanjima, muškarcu se čini kao da mora nešto da radi. Kad je
sa ženom, on želi da se zabavlja.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 67 Ako ga stalno nagovarate da
priča o osećanjima, ne samo da ćete delovati nesigurno, već ćete
na kraju izgubiti njegovo poštovanje. A kad izgubite poštovanje,
on još manje obraća pažnju na vaša osećanja.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 68 U početku, jedino na šta treba
da obratite pažnju jeste to da li je on i dalje s vama, jer ionako
neće večito moći da obuzdava ili krije svoja osećanja.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 69 Muškarci se prema ženama
ponašaju isto kao i prema drugim muškarcima. Oni se „prave
ravnodušni" jer ne žele da deluju kao slabići ili očajnici.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 70 Faktor iznenađenja, u spavaćoj
sobi i van nje, muškarcima je veoma važan i doprinosi njihovom
uzbuđenju.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 71 Nemojte uvek iznova raditi isto
u spavaćoj sobi. Promenite nešto, da se ne bi sve pretvorilo u
predvidljivu rutinu.
208
ŠERI ARGO V
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 72 Većina muškaraca ne poštuje
ženu koja deluje suviše popustljivo.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 73 Ne plašite se da se borite za
sebe ili da kažete svoje mišljenje. Time ne samo da ćete zadobiti
njegovo poštovanje, već ćete ga ponekad čak i uzbuditi.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 74 Muškarac automatski
pretpostavlja da će u krevetu kučka biti aktivnija, a fina devojka
stidljivija.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 75 Kad se muškarac zaljubi,
odjednom će davati sve od sebe, i to mu neće nimalo teško pasti.
Za tu ženu učiniće ono što ne bi učinio ni za koga drugog.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 76 Muškarac vas nikad neće
poštovati kao nekoga ko drži do sebe ako finansijski ne stojite na
sopstvenim nogama.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 77 Morate mu pokazati da nećete
prihvatiti da se prema vama loše ponaša. Tako ćete sačuvati
njegovo poštovanje.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 78 Svoju „ružičastu karticu"
zadržavate kad umete da se starate o sebi - s njim ili bez njega.
On nikad ne treba da oseti kako ste prepušteni njemu na milost i
nemilost.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 79 Kada muškarac posmatra ženu
kao „devojčicu" ili sestru o kojoj mora da se brine, njegova strast
gasne. On ne želi da vodi ljubav sa svojom sestrom.
Zašto muškarci vole kučke
209
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 80 Mogućnost da sami odaberete
kako želite da živite i mogućnost da birate kako želite da se s
vama postupa pružiće vam veću moć od bilo kakvog
materijalnog predmeta.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 81 U bilo kakvoj vrsti veze, ako
jedna osoba oseti da druga strana ničim ne doprinosi toj vezi,
prestaće da poštuje tu drugu osobu.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 82 Finansijska zavisnost nije ništa
drugačija od emotivne zavisnosti; u oba slučaja on će imati
osećaj da stopostotno vlada nad vama.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 83 Koliko god žena bila lepa,
izgled joj sam po sebi neće obezbediti njegovo poštovanje.
Spoljašnjost će ga možda privući u početku, ali vaša nezavisnost
će ga trajno uzbuđivati.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 84 Kad se muškarac preterano
brine da ga neko ne iskoristi, to je znak da je i sam „grebator".
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 85 Ljudi pokazuju da imaju
samopoštovanja jednostavno time što žele da se oslanjaju sami
na sebe.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 86 Što ste nezavisniji u odnosu na
njega, to će on biti zainteresovaniji.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 87 Ako suviše otvoreno
pokazujete da nešto priželjkujete, neki ljudi će pasti u iskušenje
da vam mašu „šargarepom" ispred nosa.
210
ŠERI ARGO V
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 88 Kada promenite rutinu, to što
ćete povremeno biti odsutni navešće ga da vam se približi.
Muškarci ne reaguju na reči. Oni reaguju na prekid kontakta.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 89 Nemojte nagrađivati loše
ponašanje.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 90 On jednostavno ne poštuje
ženu koja mu automatski u svemu udovoljava.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 91 Ako vam on unapred ne zakaže
vreme, nećete ugovoriti sastanak.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 92 Najbolji način rešavanja
problema često podrazumeva da on i ne zna da se problem
rešava. Kada postanete manje dostupni ili izmenite predvidljivu
rutinu, vi ćete ga privući zahvaljujući njegovim nagonima
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 93 Kad počnete da se smejete,
počinjete i da se oporavljate.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 94 Humorom ćete uspeti da mu
saopštite mnogo više nego ozbiljnošću.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 95 Muškarac oseća da je osvojio ili
potčinio ženu onda kada ona počne da mu jede iz ruke. U tom
trenutku on počinje da se dosaduje.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 96 Napetost koja okružuje pomalo
„kučkastu" ženu muškarcu pruža osećaj blage opasnosti. S njom
on oseća blagu nesigurnost jer mu se ona nikad potpuno ne
prepušta.
Zašto muškarci vole kučke
211
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 97 Žena koja uvek govori „da,
dragi" i koja daje previše, ostavlja utisak da veruje u muškarca
više nego što veruje u sebe. Muškarci to ne smatraju dobrotom,
već slabošću.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 98 Uvek mislite svojom glavom i
zanemarite sve one koji pokušavaju da vas sputavaju.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 99 Istinski moćni ljudi ne
objašnjavaju zašto žele poštovanje. Oni jednostavno ne
komuniciraju sa onima koji im ga ne ukazuju.
PRAVILO PRIVLAČNOSTI # 100 Najprivlačnija od svih osobina
jeste dostojanstvo.
212
ŠERI ARGO V
O autoru
ŠERI ARGOV je autor knjige Zašto se muškarci žene kučkama, a
njeni članci pojavili su se u više od trideset časopisa, među
kojima su Cosmopolitan, Self, Glamour i First for Women. Šerine
knjige predstavljene su u televizijskim emisijama poput The
View i The 0'Reilly Factor, i hvaljene u časopisima Los Angeles
Times i Publishers Weekly. Knjiga Zašto muškarci vole kučke
adaptirana je i za pozorišno predstavljanje, i prevedena na
dvadesetak jezika. Šerin vebsajt možete posetiti na adresi www.
whymenlovebitches. com.
Download

Eve Ensler / VAGININI MONOLOZI BIBLIOTEKA Knjiga 2. Urednik