CEVAP 3 (BOYKESİT)
96 m
95 m
(enterpolasyon ile)
94, 7 m
hmin = 2,7 m
hmaks = 5,5 m
Jmin=0,00333 m/m
Jmaks = 0,067 m/m
h=4,06 m
h=2,7 m
h=4,07 m
92 m
92 m
h=4,35 m
91,94 m
Jm=Jmin
Jm=Jz=0,017
90,93 m
h=hmin
hterfi=2,79 m
hd=0,28 m
90,65 m
90 m
89,3 m
89,2 m
Jm=Jmaks=0,067 m/m
Jm=Jmin=0,00333 m/m
h=hmin
Not: Bu soruda 3-4 kanalı başına yapılan
düşü alternatif olarak 3-4 arasında uygun bir
yere de yapılabilir
87,3 m
L (1-2) = 50 m
X1=33,6 m
L (2-3) = 60 m
X2=16,4 m
L (3-4) = 50 m
Download

CEVAP 3 (BOYKESİT)