Yatay Uçuş
Alıştırmalar
Uçak Karakteristikleri (HTK224A)
• Kanat Alanı: 125 m2
• Sürükleme poleri: 0,024
• Maksimum taşıma katsayısı: 0,041
1,424
• Minimum kütlesi: 41.000 kg
79.000 kg
• Maksimum kalkış kütlesi: • Motor sayısı: 2
• Tek motorun maksimum tepkisi: 75400
0,82
• Maksimum işletme Mach sayısı: Uçağın Maksimum Finesi
• Maksimum fines:
1
2
1
2 0,041
0,024
15,94
Uçağın Minimum Sürüklemesi
• Minimum sürükleme:
• Maksimum kalkış kütlesinde:
9,81 79000
15,94
48.620
Deniz Seviyesindeki Minimum Sürükleme Hızı
• Deniz seviyesinde: 1,225 kg/m3
• Minimum sürükleme hızı:
2
0,041
0,024
2
3,6
1,852
9,81
1,225
79.000
125
115
223,6
115 /
5.000 ft.teki Minimum Sürükleme Hızı
• 5.000 ft irtifada: 0,8617, • Minimum sürükleme hızı:
0,041
0,024
veya
2
1,0555 kg/m3 ve 9,81 79.000
1,0555 125
223,6
0,8617
124
241
⁄
650
241
5.000 ft.teki Maksimum Yatay Uçuş Hızı
• Boyutsuz tepki faktörü:
2
75400 0,8617
9,81 79000
15,94
2,673
• Boyutsuz hızlar oranı:
1
• Maksimum yatay uçuş hızı:
• Mach sayısı:
• Bu durumda:
2,673
2,27
547
650
2,673
241
0,84
0,82
1
547
0,82
650
533
2,27
10.000 ft.teki Minimum Sürükleme Hızı
• 10.000 ft irtifada: 0,7385, • Minimum sürükleme hızı:
0,041
0,024
veya
2
0,9046 kg/m3 ve 9,81 79.000
0,9046 125
223,6
0,7385
133,8
260
⁄
638,3
260
10.000 ft.teki Maksimum Yatay Uçuş Hızı
• Boyutsuz tepki faktörü:
2
75400 0,7385
9,81 79000
15,94
2,29
• Boyutsuz hızlar oranı:
1
• Maksimum yatay uçuş hızı:
• Mach sayısı:
• Bu durumda:
2,29
2,086
543
638,3
2,29
260
0,85
0,82
1
543
0,82
638,3
523
2,086
20.000 ft.teki Minimum Sürükleme Hızı
• 20.000 ft irtifada: 0,5328, • Minimum sürükleme hızı:
0,041
0,024
veya
2
0,6527 kg/m3 ve 9,81 79.000
0,6527 125
223,6
0,5328
157,6
306
⁄
614,3
306
20.000 ft.teki Maksimum Yatay Uçuş Hızı
• Boyutsuz tepki faktörü:
2
75400 0,5328
9,81 79000
15,94
1,653
• Boyutsuz hızlar oranı:
1
• Maksimum yatay uçuş hızı:
• Mach sayısı:
• Bu durumda:
1,653
1,723
528
614,3
1,653
306
0,859
0,82
614,3
1
528
0,82
504
1,723
30.000 ft.teki Minimum Sürükleme Hızı
• 30.000 ft irtifada: 0,3741, • Minimum sürükleme hızı:
0,041
0,024
veya
2
0,4583 kg/m3 ve 9,81 79.000
0,4583 125
223,6
0,3741
188
366
⁄
589,3
366
30.000 ft.teki Maksimum Yatay Uçuş Hızı
• Boyutsuz tepki faktörü:
2
75400 0,3741
9,81 79000
15,94
1,16
• Boyutsuz hızlar oranı:
1
• Maksimum yatay uçuş hızı:
• Mach sayısı:
1,16
1,323
483
589,3
1,16
366
0,82
1
483
0,82
1,323
Mutlak Tavanı (Maksimum Kalkış Kütlesi)
• Mutlak tavan koşulu: • Boyutsuz tepki faktörü:
1⇒
1
2 75400
9,81 79000
9,81 79000
2 75400 15,94
15,94
0,32242
Enterpolasyon İşlemi
h (ft)
33.000 0,3345
33000
34000 33000
0,32242
34.000 0,3220
33000
0,32242 0,3345
0,3220 0,3345
0,32242 0,3345
34000
0,3220 0,3345
33.966
34.000
33000
34.000 ft.teki Minimum Sürükleme Hızı
• 34.000 ft irtifada: 0,3220, • Minimum sürükleme hızı:
0,041
0,024
veya
2
0,3944 kg/m3 ve 9,81 79.000
0,3944 125
223,6
0,2981
202,7
394
⁄
579
394
34.000 ft.teki Maksimum Yatay Uçuş Hızı
• 34.000 ft mutlak tavan olduğundan:
1
1
1
1
394
394
579
0,68
1
1
Grafik Gösterim
Grafik Gösterim
Tepki sınırı
Yapısal sınır
Motor Arızasında Mutlak Tavan
1
• Mutlak tavan koşulu: • Boyutsuz tepki faktörü:
1⇒
2 1
9,81
2
75400
79000
9,81 79000
1
75400 15,94
15,94
0,64484
Enterpolasyon İşlemi
h (ft)
14.000 0,6500
14000
15000 14000
0,64484
15.000 0,6292
14000
0,64484 0,65
0,6292 0,65
0,64484 0,65
15000
0,6292 0,65
14.250
14000
5.000 ft Maksimum Yatay Uçuş Hızı (N‐1)
• Boyutsuz tepki faktörü:
2
1
75400 0,8617
9,81 79000
15,94
1,336
• Boyutsuz hızlar oranı:
1
• Maksimum yatay uçuş hızı:
• Mach sayısı:
1,336
1,49
359
650
0,552
1,336
241
1
359
0,82
1,49
10.000 ft. Maksimum Yatay Uçuş Hızı (N‐1)
• Boyutsuz tepki faktörü:
2
1
75400 0,7385
9,81 79000
15,94
1,145
• Boyutsuz hızlar oranı:
1
• Maksimum yatay uçuş hızı:
• Mach sayısı:
340
638,3
1,145
1,305
0,532
1,145
260
1
340
0,82
1,305
Grafik Gösterim
Bütün motorlar faal
Motorlardan biri arızalı
Grafik Gösterim
Bütün motorlar faal
Motorlardan biri arızalı
2 Motorlu Uçakta, Performans Kaybı
N = 2
Mutlak Tavan [ft]
N‐1 = 1
Kayıp
34.000
14.000
%58,8
5.000 ft
533
359
%32,6
10.000 ft
523
340
%35,0
Maksimum Hızlar [kts]
Uçuş Zarfı
Tepki kuvveti
Download

Yatay Uçuş Uygulaması