Sağlık Tesisleri’nde Mali Hizmetler Programı (Kiksoft) Yardımcı Döküman
Sağlık Tesisleri, HBYS yoluyla servislerden gelen malzeme taleplerini değerlendirir, stokta olmayan malzemelerin teminini, doğrudan temin
veya ihale yöntemiyle sağlar.
İhale ile temin edilecek mal alımı için Genel Sekreterlik ilgili birimlere ihale talebi yazıyla bildirilecek.
Genel Sekreterlik tarafından yapılan ihale ile ilgili talep formu hazırlama ‘çerçeve toplu alım talep formu hazırlama’ başlığı altında
açıklanmaktadır.
Doğrudan temin ile ilgili talep işlemleri ‘Doğrudan Temin İstek Yapılması’ başlığı altında açıklanmaktadır.
Satınalma biriminin doğrudan temin işlemleri ‘Satınalma Birimi Doğrudan Temin İşlemleri’ başlığı altında açıklanmaktadır.
Çerçeve/Toplu Alım Talep Formu Hazırlama
Genel Sekreterlik toplu alım ihalelerinde Sağlık Tesisi isteklerini Mali Hizmetler Programı (Kiksoft) yoluyla yapacaktır. Aşağıdaki örneklerde belirtilen yollar
takip edilecektir.
http://hatay.khb.saglik.gov.tr/ adresinde kiksoft depo girişi linkinden kiksoft web servise giriş yapılır. Resimde görüldüğü gibi ‘çerçeve toplu alım’ tıklanır.
İhale kategorisi seçilir ve kaydedilir.
Talep evrak no yanındaki ‘123’ butonu
tıklanarak otomatik olarak alınabilir.
Kaydedildikten sonra yeni bir pencere açılarak
ihale kapsamındaki malzeme listesi gelecek.
Depo birimi kullanıcısı talep ettiği malzemeleri
aşağıda açıklandığı gibi talep listesine
ekleyebilir.
Yanda görülen
örnekte olduğu gibi
ihale seçildikten
sonra ekle butonu
tıklanarak açılan
yeni pencereden
talep edilen
malzemeler tek tek
seçilip miktarları
belirlenir. Ardından
üst tarafta görünen
‘Stok
Koordinasyonuna
Gönder’ butonu
tıklanır. Toplu
alımlarda talep
işlemi
tamamlanmıştır.
Doğrudan Temin İstek Yapılması
HBYS (Fonet) versiyon b24 güncellemesi ile Fonet Kiksoft programları entegrasyonu sağlanmıştır. Böylece Depoların doğrudan temin istekleri
HBYS üzerinden yapılabilmektedir. Depo birim kullanıcıları ilgili birimlerin veya servislerin isteklerini stoktan karşılayamadığı durumda doğrudan
temin isteği yaparak malzemenin satın alınmasının talep eder.
Tüm işlemlerden sonra ‘istek gönder’ butonuna tıklanınca İstem Kiksoft
ekranına düşmüş oldu. Bundan sonra satınalma birim kullanıcısı kiksoft a giriş
yapıp doğrudan temin isteği ile ilgili satınalma işlemlerini gerçekleştirecektir.
Satınalma Birimi Doğrudan Temin İşlemleri
Depo tarafından HBYS den yapılan doğrudan temin isteklerinin satınalma işlemleri için Kiksoftun web servisi açılır ve giriş yapılır.
Doğrudan temin yapılacak dosya yandaki resimde
görüldüğü gibi Diğer İşlemler-Satınalma TalepleriTamamlandı adımları takip edilerek açılan listeden seçilir.
Dosya açıldıktan sonra alttaki örnek resimde görüldüğü gibi
sağ üst köşede bulunan Değiştir butonu tıklanır. Ardından
Doğrudan Temin alımına dönüştürmek için Doğrudan Temin
tıklanır.
Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi doğrudan temin satınalma işlemleri
başlamış oldu. Sayfa sayfa takip edilebilen işlemlerde her değişiklikten
sonra kaydet butonuna tıklanıp ileri butonu ile bir sonraki sayfaya
geçilmelidir.
İşlemler sayfa sayfa ilerlemektedir her
yeni sayfa da yapılan değişiklik kaydet
tuşu ile kaydedilir ve ile tuşu ile bir
sonraki sayfaya geçilir.
Aşağıdaki listede talep edilen kalemler gelmektedir. Eğer alınması
uygun görülmeyen ve ya toplu alım için bekletilecek bir kalem varsa
işaretlenerek üst menüde görülen alım yapılmayacak butonuna
tıklanır. Gerekçe yazılarak onaylanır. Daha sonra aynı kalem alımı
yapılacak olarak da değiştirilebilir.
Yaklaşık maliyet belirlenecekse yandaki gibi yaklaşık
maliyet belirlenecek işaretlenip gerekli yerler doldurulur.
Kaydedilerek sonraki sayfaya geçilir.
Sonraki sayfada aşağıdaki gibi alım ile ilgili piyasa
araştırma komisyonları, muayene komisyonları, kontrol
teşkilatları, dosyaya kaydedilebilir.
Onay belgesi sayfasında onay belgesi çıktısı alınabilir.
Sözleşme tasarısı sayfasında sözleşme söz konusuysa sözleşme
yapılacak işaretlenip ilgili yerler doldurulup kaydedilir.
Download

Yardımcı Döküman