KAYIT FORMU
REGISTRATION FORM
Adı, Soyadı /Name:: ……….…………………
Ünvanı/Title: ………………………………...
Çalıştığı Kurum ve Bölümü /Institution and
Department: …..…………………………...
…………………………………………………
Adres /Address: ……………………………….
Telefon /Phone: ………………………………
Faks: ………………………………................
E-mail: ………………………………………..
Kaydınızın kesinleşmesi için banka ödeme
dekontu ile birlikte bu formun doldurularak email ile [email protected] adresine
gönderilmesi gerekmektedir.
To complete the registration, please e-mail
the copy of bank payment with this filled form
to [email protected]
Dü zenley en Kur um
Organizing Institution
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Koç University School of Nursing
Düzenleme Kurulu
Organizing Committee
Kurs Ücreti / Registration Fee
200 TL
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2015
Deadline: 31 May 2015
Katılımcı sayısı sınırlıdır.
NİTELİKSEL ARAŞTIRMA KURSU
22-23 HAZİRAN 2015
22-23 JUNE 2015
İSTANBUL
Başkanlar / Chairs
Prof. Zuhal Bahar
Prof. Lale Büyükgönenç
Sekreterler / Secretaries
Doç. Dr. Ayfer Elçigil
Yrd. Doç. Dr. Memnun Seven
Üyeler / Members
Doç. Dr. Şeyda Özcan
Uzm. Hemşire Selvinaz Albayrak
Kurs Tarihleri / Dates
22-23 Haziran 2015 / 22-23 June 2015
QUALITATIVE RESEARCH COURSE
İletişim / Contact Info
Uzm. Hemşire Selvinaz Albayrak
GSM: 05438708905
Tel /Phone: 02123112647
E-mail: [email protected]
Eğitimci /Educator: Prof. Hoda WASSIF
University of Bedfordshire, UK
Kurs Yeri /Place: Koç Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Güzelbahçe
Sok. No.20 Nişantaşı 34365 İstanbul
NİTELİKSEL ARAŞTIRMA KURSU /
QUALITATIVE RESEARCH COURSE
22 Haziran 2015, Pazartesi
Monday 22nd June, 2015
NİTELİKSEL ARAŞTIRMA KURSU /
QUALITATIVE RESEARCH COURSE
23 Haziran 2015, Salı
Tuesday 23rd June, 2015
09.00-10.30
Niteliksel araştırma paradigmaları / Overview
of research paradigms in qualitative research
09.00-10.30
Niteliksel araştırmada veri analizi / Data analysis
in qualitative research
10.30-10.45
10.30-10.45 Kahve arası / Coffee Break
Kahve arası / Coffee Break
10.45-12.30
Niteliksel araştırma yöntemleri ve hemşirelikte
kullanımı / Qualitative research methods and
their use in nursing
10.45-12.30
Niteliksel araştırmada veri analizi / Data analysis
in qualitative research
12.30-13.30 Öğle yemeği / Lunch
12.30-13.30 Öğle yemeği / Lunch
13.30-14.30
Niteliksel araştırmada veri toplama stratejileri:
Gözlem / Data Collection Strategies in
Qualitative Research: Observation
13.30-15.30
Niteliksel araştırmada mükemmeli yakalamak /
Establishing rigour in qualitative research
15.30-15.45
14.30-15.30
Niteliksel araştırmada veri toplama stratejileri:
Görüşme / Data Collection Strategies in
Qualitative Research: Interviews
Kahve arası / Coffee Break
15.45-17.00
Niteliksel araştırma makalesinin yazımı: Yayıncı
yaklaşımı / Writing a qualitative research paper:
some editorial perspectives
17.00-17.30
Sorular ve cevaplar / Questions and answers
Şube Adı-Kodu / Chapter- Bank Sort
Code: Koç Üniversitesi Şubesi - 938
Hemşirelik Yüksekokulu
Banka Hesap No / Account No: 89925975 (TL)
IBAN: TR76 0006 7010 0000 0089 9259 75
“Türkçe çeviri yapılacaktır.”
Translation will be available.
4B
16.45-17.30
Proje fikirlerinin tartışılması / Discussion of
Project Ideas
Banka / Bank name: Yapı Kredi Bankası
Alıcı / Account holder: Koç Üniversitesi
15.30-15.45 Kahve arası / Coffee Break
15.45-16.45
Niteliksel araştırmada veri toplama stratejileri:
Odak grup / Data Collection Strategies in
Qualitative Research: Focus group
BANKA BİLGİSİ / BANK INFORMATION
Konaklama ile ilgili işlemler katılımcıya aittir.
Accommodation will be her own responsibility of
the participant.
Download

kayıt formu regıstratıon form