KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ (İKİNCİ DÖNEM)
ALTTAN ALINAN DERSLERİN GÖREVLENDİRMELERİ VE SINAV PROGRAMI
DUYURU
ALTTAN ALINAN DERSLERİN
GÖREVLENDİRMELERİ VE SINAV PROGRAMI
1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı öğrencilerinin (bütün
programlarda) 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Döneminde başarısız
oldukları dersleri Bahar (İkinci) Dönemde tekrar açılmıştır.
2. Dersleri ve sınavları aşağıdaki tabloda unvanları, isimleri ve bölümleri
yazılan öğretim elamanları yürütecektir. Birinci dönem görevlendirilen
öğretim elamanlarının bu dönem bu derslerle ilgili bir sorumluluğu ve
görevi yoktur. Bu nedenle, ilgili öğrencilerin bu öğretim elemanları ile
mutlaka görüşerek ders programı, derslerin içeriği, ders notları ile
kaynaklar ve sınavlar hakkında mutlaka bilgi almaları gerekmektedir.
3. Devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler de görevlendirilen öğretim
elemanlarının lisans programlarında yer alan hafta içi derslerine devam
edeceklerdir. Uygun ders planlaması yapmak için öğrencilerin mutlaka ilgili
öğretim elemanları ile görüşmesi gerekmektedir.
4. Öğrenciler mutlaka 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Bahar Döneminde alttan
aldıkları dersleri yürüten öğretim elemanlarıyla sınavlardan önce görüşerek
sınavların içeriği hakkında bilgi almalıdırlar.
5. Alttan alınan derslerin (Birinci Dönem) sınav programında derslikler ve
gözetmenler daha sonra yayınlanacaktır.
KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ (İKİNCİ DÖNEM)
ALTTAN ALINAN DERSLERİN GÖREVLENDİRMELERİ VE SINAV PROGRAMI
DERS GÖREVLENDİRMELERİ
BÖLÜM
TÜM
PROGRAMLAR
DERSLER
T–U-K
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
ÖĞRETİM ELEMANI
2-0-2
UNVAN
YRD. DOÇ. DR.
ADI-SOYADI
MUHAMMED BERİGEL
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
2-0-2
PROF. DR.
HATİCE ODACI
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
2-0-2
DOÇ. DR.
SABİHA ODABAŞI ÇİMER
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
2-0-2
YRD. DOÇ. DR.
MEHMET OKUTAN
SEÇMELİ I: EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
2-0-2
DOÇ. DR.
AYŞEGÜL SAĞLAM ARSLAN
SINIF YÖNETİMİ
2-0-2
YRD. DOÇ. DR.
ZUHAL DİNÇ ALTUN
BÖLÜMÜ/A.B.D.
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK A.B.D.
ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BİYOLOJİ EĞİTİMİ A.B.D.
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ VE PLANLAMASI, EKONOMİSİ A.B.D.
ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
FİZİK EĞİTİMİ A.B.D.
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ A.B.D.
SINAV PROGRAMI
Program
Adı
Sınav
Sırası
1
Dersin Adı
Ara Sınav
Saat
Y.Y.S.S.
Saat
17.00
Özür
Saat
Yer
Sınavı
1.6.2015 17.00 Öğr. Ele. Ç. O.
9.6.2015
17.00
Bütünleme
Saat
Sınavı
16.6.2015 17.00
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
4.5.2015
2
Sınıf Yönetimi
4.5.2015
18.00
2.6.2015 17.00 Öğr. Ele. Ç. O.
9.6.2015
18.00
16.6.2015
18.00
25.6.2015 09.00
Tüm
3
Eğitim Bilimine Giriş
4.5.2015
19.00
3.6.2015 17.00 Öğr. Ele. Ç. O.
9.6.2015
19.00
16.6.2015
19.00
25.6.2015 09.00
Programlar
1
Eğitim Psikolojisi
8.5.2015
17.00
4.6.2015 17.00 Öğr. Ele. Ç. O. 10.6.2015 17.00
17.6.2015
17.00
25.6.2015 09.00
2
Öğretim İlke ve Yöntemleri
8.5.2015
18.00
5.6.2015 16.00 Öğr. Ele. Ç. O. 10.6.2015 18.00
17.6.2015
18.00
25.6.2015 09.00
3
Seçmeli I: Eğitimde Program Geliştirme
8.5.2015
19.00
5.6.2015 17.00 Öğr. Ele. Ç. O. 10.6.2015 19.00
17.6.2015
19.00
25.6.2015 09.00
Yer
Yer
Yer
Mezuniyet
Saat
Sınavı
25.6.2015 09.00
Yer
Download

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı