ADLİ TIP KURUMU ASİSTAN DOKTOR
NİSAN 2015
EĞİTİM PROGRAMI
TARİH
2 Nisan Perşembe
7 Nisan Salı
SAAT
15.30
15.30
KONU
Kimyasal – Biyolojik – Radyoaktif ve
Nükleer (KBRN) Etkenlere Bağlı
Yaralanmalar
Tıbbi Bilirkişilikte Çapraz Sorgu
Deneyimleri
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Doç. Dr. Yalçın BÜYÜK
Adli Tıp Kurumu Başkanı
Uz. Dr. Ömer MÜSLÜMANOĞLU
ATK Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı
Prof. Dr. Coşkun YORULMAZ
İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. Adli Tıp AD. Öğr. Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Kağan GÜRPINAR
Maltepe Üni. Tıp Fak. Adli Tıp AD. Öğr. Üyesi
ATK Fizik İhtisas Dairesi
9 Nisan Perşembe
15.30
Fizik İhtisas Dairesi Olgu Sunumu
Uz. Dr. Tuncay ÇINAR
ATK Fizik İhtisas Dairesi Başkan V.
Adli Tıp Uzmanı
İbrahim ÖZTÜRK
Fizik Mühendisi
ATK Fizik İhtisas Dairesi
14 Nisan Salı
15.30
Hastane Temelli Çocuk İstismarı ve
İhmaline Yaklaşım
(Çocuk Koruma Birimi /Çocuk İzlem
Merkezi)
Prof. Dr. Mehmet Akif İNANICI
Marmara Ü. Tıp F. Adli AD Başkanı
Uz. Dr. Hasan AĞRITMIŞ
16 Nisan Perşembe
15.30
Cinsel Saldırı Vakalarında Muayene
ATK Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Üyesi
Adli Tıp Uzmanı
Uz. Dr. Çiğdem SÜNER
ATK Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Raportörü
Adli Tıp Uzmanı
21 Nisan Salı
15.30
Cinsel Saldırı İle İlişkili Ölümlerin Adli
Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Yalçın BÜYÜK
28 Nisan Salı
15.30
Akıl Hastalarında Hukuki Yeterlilik ve
Ceza Sorumluluğu
Prof. Dr. Alaattin DURAN
Adli Tıp Kurumu Başkanı
ATK Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı
İ.Ü. Cerrahpaşa T.F. Psikiyatri AD. Başkanı
Prof. Ahmet BELCE
Bezmialem Üni. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
ATK Kimya İhtisas Dairesi
30 Nisan Perşembe
15.30
Kimya İhtisas Dairesi olgu sunumu
İsmail ATEŞ
ATK Kimya İhitas Dairesi Başkanı
Dr. Oya TANÇ YETER
ATK Kimya İhtisas Dairesi Uzmanı
Download

Nisan 2015 Asistan Eğitim Programı