expoMED & SAYED ETKİNLİK PROGRAMI
SAYED GÜNCEL SAĞLIK SEMPOZYUMU
27.03.2015 / CUMA – INTEREXPO SALONU
10:30-10:45
Açılış/Protokol Konuşmaları
10:45-11:30
1. Oturum: TİG : Yeniden Yükselen Değer mi?
Oturum Başkanı: Op. Dr. Merve Akın
TKHK İzleme Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcısı
10:45-11:00
TKHK'da TİG Uygulamaları
Dr Cevher Cesur (TKHK İstatistik Analiz ve Raporlama Dairesi)
11:00-11:15
TİG'e Dayalı Verilerin İstatistiksel Analizlerde Kullanılması
Aziz Küçük (TKHK Analiz ve Raporlama Dairesi Başkanı)
11:15-11:30
Hastanelerde TİG Uygulamaları ve TİG'den Beklentiler
Prof Dr Nurullah Zengin (Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi
Başhekimi)
11:30- 12:00
Tartışma
15:00-16:00
2. Oturum: Evde Sağlık ve Sosyal Bakımda Teknoloji Kullanımı
Oturum Başkanı: Prof Dr M Hamza Müslümanoğlu (TKHK İstanbul Fatih Bölgesi
Genel Sekreteri)
15:00- 15:15
Sosyal Bakımda Yardımcı Teknolojiler
Coşkun Gürboğa (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Gn Md.lüğü Daire Başkanı)
15:15-15:30
Evde Sağlıkta Kullanılan Tıbbi Cihazlar ve Bakım Süreçleri
Emine Kutluk (TKHK İstanbul Fatih Bölgesi Genel Sekreterliği Uzmanı)
15:30- 15:45
Evde Sağlıkta Tıbbi Cihaz Tedarik Yöntemleri ve Geri Ödeme
Ali Rıza Işık (Osmaniye Halk Sağlığı İl Müdürlüğü)
15:45-16:15
Tartışma
28.03.2015 / CUMARTESİ – INTEREXPO SALONU
10:30-11:30
3. Oturum: Özel Hastanelerin Sağlık Hizmetlerindeki Yeri
Oturum Başkanı: Hüseyin Çelik (Sağlık Bakanlığı Müsteşer Yardımcısı)
10:30-10:45
Türkiyede Özel Hastanecilik Nereye Gidiyor?
Dr Reşat Bahat
10:45-11:00
Özel Hastanelerin Finansmanında SGK Dışı Kaynaklar
Dr Sema Akgün
11:00-11:15
Özel Hastanelerde Sağlık Turizmi
Dr Ahmet Şah Kolan
11:15-11:30
Özel Hastanelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Dr Cevat Şengül
11:30- 12:00
Tartışma
15:00-16:00
4. Oturum: Türkiyede Tıbbi Malzeme ve Cihaz Piyasası
Oturum Başkanı: Prof Dr Özkan Ünal (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu Başkanı)
15:00- 15:15
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Faaliyetleri
Dr Ali Sait Septioğlu (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan
Yardımcısı)
15:15-15:30
Piyasa Gözetim Denetim Faaliyetleri ve Uyarı Sistemi
Fatih Tan (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı)
15:30- 15:45
Tıbbi Cihazda Yerli Malı Desteği
Prof Dr Öner Odabaş (SAYED Başkanı)
15:45-16:15
Tartışma
Download

expoMED & SAYED ETKİNLİK PROGRAMI