T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Başkanlık
Sayı
Konu
: 67597785-301.03- 240
: Meclis toplantısı
09.04.2015
Sayın ………………………..
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince
13 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesinin 9. katındaki Meclis Salonunda
toplanacaktır.
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.
Hüseyin SÖZLÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı
GÜNDEM :
1-Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporuna ait teklif
2-Encümen üyeleri seçimine ait teklif
3-Kooperatiflere ve projelere ortak olunmasına ait teklif
4-Tavukçuluk Projesine ait teklif
5-Adana Büyükşehir Belediyesi Otogar ve Otopark Şube Müdürlüğü Otogar ve Otopark Yönetmeliği ceza
miktarlarına ait teklif
6-Büyükşehir Belediyesi 2015 mali yılı ücret tarifesindeki değişikliğe ait teklif
7-Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu
8-Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2015 tarihli ve 49 sayılı kararı ile onaylanan Çukurova İlçesi
Kireçocağı (100. Yıl) Mahallesi 7811 ada 3 parsel ve Şambayadı Mahallesi 11193 ada 3 parsel, 11187 ada
9 parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik 3 adet itiraz dilekçesine ait teklif
9-Seyhan İlçesi, Yurt Mahallesi, 8894 ada 7 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2014/106 Esas2015/236 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik teklif
10-Sarıçam İlçesi, Kılıçlı Mahallesi, 333 ve 352 bölmelere yönelik Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin
06.03.2015 tarihli ve 32 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifi
11-Seyhan İlçesi sınırları içerisinde Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait 4 adet trafo alanına
yönelik Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarihli ve 20 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan değişikliği teklifi
12-Yüreğir İlçesi, Köprülü (PTT Evleri Mahallesi), 3926 ada ve çevresinde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin
07.04.2015 tarihli ve 18 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi
13-Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 6725 ada 1-2-3-4-5-6 parseller ve 6726 ada 1 parselde 1/5000
ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi
14-Çukurova İlçesi, Toros Mahallesi, 6307 ada 6-7-8 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
teklifi
15-Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığının 05.03.2015 tarihli ve 2089 sayılı yazısına istinaden Karacaoğlan
Mahallesi 13,5 hektar alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ve yetki verilmesine ait teklif
16-İsim verilmesine ait teklif
Download

Nisan 2015 Tarihli Meclis Gündemi