T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Başkanlık
Sayı
Konu
: 67597785-301.03-159
: Meclis toplantısı
05.03.2015
Sayın ………………………..
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince
09 Mart 2015 Pazartesi günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesinin 9. katındaki Meclis Salonunda
toplanacaktır.
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.
Hüseyin SÖZLÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı
GÜNDEM :
1-Karalarbucağı Mevkii 7342 ada 6 nolu parsele yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu
10/02/2015 tarihli ve 42 sayılı kararının yeniden görüşülmesine ait teklif
2-Karalarbucağı Mevkii 1528 parsele yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 13/02/2015
tarihli ve 79 sayılı kararının yeniden görüşülmesine ait teklif
3-Karacaoğlan Mahallesi sınırları içerisinde Kentsel Dönüşüm Alanı belirlenmesine yönelik Büyükşehir
Belediye Meclisinin almış olduğu 13/02/2015 tarihli ve 81 sayılı kararının yeniden görüşülmesine ait
teklif
4-Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2015 tarihli ve 03 sayılı kararı ile onaylanan Kozan İlçesi,
3. etap 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yönelik 18 adet itiraz dilekçesine ait teklif
5-Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2015 tarihli ve 04 sayılı kararı ile onaylanan Kozan İlçesi,
4. etap 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yönelik 16 adet itiraz dilekçesine ait teklif
6-Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2015 tarihli ve 05 sayılı kararı ile onaylanan Kozan İlçesi,
5. etap 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yönelik 72 adet itiraz dilekçesine ait teklif
7-Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/01/2015 tarihli ve 17 sayılı kararı ile onaylanan Çukurova İlçesi,
Huzurevleri Mahallesi 7180 ada 4 parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine yönelik 6 adet
itiraz dilekçesine ait teklif
8-Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/01/2015 tarihli ve 18 sayılı kararı ile onaylanan Çukurova İlçesi,
Belediyeevleri Mahallesi, 6974 ada 5 parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine yönelik 2
adet itiraz dilekçesine ait teklif
9-Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1559 ada 830 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin
2014/266 Esas – 2014/2395 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ait teklif
10-Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8957 ada 6 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2014/251 Esas
– 2014/1949 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ait teklif
1/2
11-Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 930 ada 100 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin
2014/670 Esas – 2014/1776 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ait teklif
12-Yüreğir İlçesi, Karacaoğlan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı ile ilgili Adana 1. İdare Mahkemesinin
2013/1555 Esas – 2014/2313 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ait teklif
13-Seyhan İlçesi, Cemalpaşa Mahallesi, 1640 ada 71 parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin
07/01/2015 tarihli ve 05 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait
teklif
14-Sarıçam İlçesi, Mutlu Mahallesi, 10351 ada 23 parselde Adana 1. İdare Mahkemesi kararına istinaden
Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 06/01/25015 tarihli ve 02 sayılı
kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait teklif
15-Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi 726 ada 47 parselde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 02/02/2015
tarihli ve 08 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklif
16-Yüreğir İlçesi, Kadıköy Mahallesi 551 parselde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 03/02/2015 tarihli ve
09 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklif
17-Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi 1486 ada 374 parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2015
tarihli ve 21 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklif
18-Seyhan İlçesi sınırları içerisinde Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait 11 adet trafo alanına
yönelik Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 06/01/2015 tarihli ve 04 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklif
19-Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi 176 – 203 adalarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan
değişikliğine ait teklif
20-Seyhan İlçesi, Döşemebağlar Mahallesi 919 ada 10 – 27 – 47 – 48 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli
nazım imar plan değişikliğine ait teklif
21-Çukurova İlçesi, Göl Mahallesi imar yoluna yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait
teklif
22-Seyhan İlçesi, Sucuzade Mahallesi’ nde Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı oluşturulmasına yönelik
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklif
23-Sarıçam İlçe sınırları içerisinde Kültür Merkezi oluşturulmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar
plan değişikliğine ait teklif
24-Ziyapaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınır değişikliğine ait teklif
25-Teminat ücretlerine ait teklif
26-Lokman Hekim Sulama Birliği İşletmesinin devredilmesine ait teklif
2/2
Download

Mart 2015 Tarihli Meclis Gündemi