BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SÜBTAM)
ANALİZ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
(Siirt Üniversitesi Personelleri, Diğer Üniversitelerin Personelleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Özel Sektör)
Analiz İstek Formu tam ve eksiksiz doldurulur ve SÜBTAM'a ulaştırılır.
SÜBTAM tarafından proforma hazırlanır. Analizi talep eden kişi/kuruma
gönderilir.
* Proforma kabul edilirse numune, numune kabul koşullarında, SÜBTAM’
da Numune Kabul Birimi’ne teslim edilir.
Analiz ücreti, SÜBTAM banka hesabına yatırılır.
(Ziraat Bankası Siirt şubesi, Hesap Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı
IBAN: TR04 0001 0000 9462 1307 5210 11)
Ödeme yapıldığına dair bankadan alınan dekont SÜBTAM’a ulaştırılır.
Ödeme dekontu tarafımıza ulaşınca, talep edilen analizler Araştırma Merkezi
tarafından yapılır.
** Analizi yaptıran kişi/kuruma fatura hazırlanır.
Fatura ve analiz sonuçları analizi yaptıran kişi/kuruma gönderilir.
* Nu mune Kabul Koşulları; nu mune kapların ın ü zerinde numuneyle ilgili b ilg ileri içeren et iket (nu munenin adı, kodu,
kuruluş adı, nu mune alma tarihi, yeri, analizin tip i g ibi) olmalıdır. Bu koşullara uygun olmayan örnekler analiz için kabul
edilmeyecektir.
** Fatura bilgileri, analizi yaptıran kurum kişi tarafından açık bir şekilde belirtilmelidir.
İLETİŞİM
Analiz talepleri ve gerekli bilgiler için lütfen SÜBTAM ile iletişime
geçiniz.
Adres: Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Bilim ve Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi 56100 Siirt
[email protected]
0484 223 12 24
Dahili: 3460/ 3461
SÜBTAM Hesap Bilgileri:
Ziraat Bankası Siirt şubesi
Hesap Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı
IBAN: TR04 0001 0000 9462 1307 5210 11
Download

ANALİZ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ