BAŞVURU FORMU
MURATPAŞA BALKON VE BAHÇE GÜZELLERİ YARIŞMASI
MURATPAŞA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Muratpaşa Balkon ve Bahçe Güzelleri Yarışması’na, evimin balkon
düzenlemesiyle ………………………………………………….................… isimli
apartmanımız/sitemiz adına bahçe düzenlemesiyle katılmak istiyorum.
Bu yarışmaya özel yönetmelik hükümlerini aynen kabul ettiğimi,
balkon/bahçe düzenlemesine ait fotoğrafların Mart-Mayıs 2015
tarihlerine ait olduğunu taahhüt ederim.
…. /…../2015
İmza Tasarımı Yapılan Balkon / Bahçe Sahibi / Apartman Yöneticisinin
Adı Soyadı
:
Doğum Tarihi / Yeri :
Mesleği
:
Cep Tel
:
E-posta :
Katıldığı Kategori :
Tasarımı Yapılan Balkon / Bahçe’nin Bulunduğu Adres:
MURATPAŞA BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
“BALKON VE BAHÇE GÜZELLERİ” YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN TANIMI
Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içerisinde, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi,
Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Çiçekçiler Odası Antalya Şubesi ve Akdeniz Üniversitesi Peyzaj
Mimarlığı Bölümü işbirliğiyle, ilçe sakinlerinden oluşan katılımcıların balkon ve bahçelerinin belirli
kriterlere göre değerlendirilerek en güzel balkon ve konut bahçesi seçimlerinin yapıldığı bir yarışmadır.
Yarışma, Balkon Güzelleri ve Konut Bahçesi Güzelleri olmak üzere iki farklı kategoriden oluşmaktadır.
YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU
Yarışmanın amacı, Muratpaşa ilçe sınırlarındaki konut balkon ve bahçelerinin yarışma ortamında
değerlendirilerek, görsel kalite, bitkisel materyal kullanımı ve çeşitlilik konusunda daha güzel, örnek
teşkil eden mekanların oluşturulmasıyla ilgili teşvik edici bir etki yaratabilmektir. Yaşam kalitesinin
yüksek olduğu, kentsel mekanlarla bütünleşen, gri beton renginden uzaklaşıp, Akdenizli olma bilinciyle
doğaya yakınlaşabildiğimiz alanlar oluşturmak birincil amaçtır.
KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya Muratpaşa Belediyesi sınırlarında yaşayan herkes katılabilir.
2. Yarışmaya, profesyonel olarak bahçe düzenleme hizmeti, peyzaj mimarlığı hizmeti sunan kişi veya
firmalar katılamaz, yarışma ile ilgili hiçbir hak iddia edemez.
3. Jüri değerlendirmesi fotoğraflar üzerinden yapılacaktır. En az 5 fotoğrafla yarışmaya başvurulabilir.
Fotoğraflardan biri balkon / bahçe düzenlemesinin genelini gösterir nitelikte olmalıdır. Diğer fotoğraflar
tasarımı yapılan balkonun / bahçenin farklı açılarından çekilmiş fotoğrafları olup, mekanın bütünsel
olarak algılanmasını anlatmalıdır.
4. Fotoğraflar minimum 1024*768 piksel ve jpeg formatında yüksek çözünürlüklü olmalıdır. Fotoğraflar
hem dijital (CD ortamında) hem de baskı (minimum 18x24cm boyutlarında) formatlarında teslim
edilmelidir.
5. Yarışma ile ilgili olarak katılımcıların yarışma fotoğraflarının her türlü yayın ve reklam hakları
Muratpaşa Belediyesi’ne aittir. Fotoğraflar, belediyenin yayınlarında, reklam materyallerinde süresiz ve
sınırsız olarak kullanılabilir.
6. Muratpaşa Belediyesi, gerek şartnamede, gerekse yarışma koşullarında isterse değişiklik yapabilir.
7. Başvuru formunda belirtilen bilgiler özenle doldurulmalıdır; eksik bilgiyle yapılan başvurular geçersiz
sayılacaktır.
8. Yarışmaya başvuranlar, yönetmelik koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
9. Son başvuru tarihi 22 Mayıs 2015’tir.
10. Yarışmacılar başvuru sırasında (madde 11’te talep edilen) materyalleri A3 zarfı içine yerleştirip, zarfın
üzerine Ad Soyad ve Adres bilgilerini yazarak:
Muratpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi No: 63 Muratpaşa – ANTALYA adresine
KARGO YOLUYLA YA DA ELDEN TESLİM EDEBİLİR.
11. Başvuru dosyasında istenenler:
a. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu
b. Balkon/bahçe düzenlemesine ait fotoğrafların
i. CD’ye kaydedilmiş dijital halleri (CD’nin üzerinde mutlaka başvuru sahibinin ismi ve adres yazmalıdır.)
ii. Minimum 18x24cm boyutlarında baskı halleri (Fotoğrafların arkasında mutlaka başvuru sahibinin ismi
ve adres yazmalıdır.)
c. Başvuru sahibinin balkon ve bahçe düzenlemesine ilişkin düşünce ve duygularını içeren bir sayfayı
geçmeyecek tanıtıcı yazı
12. İnternet üzerinden başvurular değerlendirilmeyecektir.
13. Jüri Değerlendirmesi 27-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında fotoğraflar üzerinden yapılacak olup, jüri
üyeleri ön elemeyi geçen uygulamaların derecelendirmesi konusunda gerek gördüğü takdirde
uygulamaları yerinde görebilir.
14. Katılımcılar, Muratpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden ve/veya
www.muratpasa-bld.gov.tr adresinden yarışma yönetmeliğini ve başvuru formunu temin edebilirler.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Konut Bahçeleri İçin;
• Konut bahçesinin genel görünümü ve çevresi ile olan uyum
(bahçe duvarı, otopark, sert zeminler, engelli rampaları vb. gibi)
• Konut yapı alanı ile konut bahçesi arasındaki uyum
• Konut bahçesinde oluşturulan mekanlardan maksimum faydalanma
• Fonksiyon ve estetik değerlerin birlikteliği
• Seçilen bitkilerin konut yapı alanı ile konut bahçesi arasındaki uygunluğu
• Kullanılan bitki çeşitlilikleri ve birlikte kullanılabilirliği
• Budama ve şekil verme
• Kullanılan aksesuarlar
• Sulama ve bakım ihtiyaçları gibi kriterlere göre değerlendirilecektir.
Konut Balkonları İçin;
• Genel görünüşler ve çevreleriyle olan uyum
• Mekanlardan maksimum faydalanma
• Seçilen bitki ve mekanların uygunluğu
• Kullanılan bitki çeşitlilikleri ve birlikte kullanılabilirlikleri
• Kullanılan aksesuarlar
• Bitkilerin sağlık kriterleri
• Budama ve şekil verme
• Renk uyumları
• Sulama ve bakım ihtiyaçları gibi kriterlere göre değerlendirilecektir.
DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL
Balkon Güzeli Ödüllleri
Birincilik Ödülü
1000 TL
İkincilik Ödülü
750 TL
Üçüncülük Ödülü
500 TL
Mansiyon ödülleri
Balkon aksesuarları
Bahçe Güzeli Ödülleri
Birincilik Ödülü
İkincilik Ödülü
Üçüncülük Ödülü
Mansiyon Ödülleri
JURİ ÜYELERİ
DANIŞMAN JÜRİ ÜYESİ
Muratpaşa Belediye Başkanı Av. Ümit UYSAL
KURUM
Antalya Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi
Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
Çiçekçiler Odası Antalya Şubesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
TOPLAM
KİŞİLER
2 Kişi
1 Kişi
1 Kişi
1 Kişi
1 Kişi
1 Kişi
7 Kişi
AYRINTILI BİLGİ VE İLETİŞİM:
HÜLYA ARSLANBAY ÖZYOL
Muratpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tel: 0242 320 22 22 / 1925
E-mail: [email protected] / [email protected]
Adres: Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi No: 63 07160 Muratpaşa / Antalya
1500 TL
1250 TL
1000 TL
Bahçe aksesuarları
Download

BAŞVURU FORMU - Muratpaşa Belediyesi