TC. KAVAK İCRA DAİRESİ
2014/126 TLMT.
Yakıt Cinsi : Motorin
Malzeme sac kalınlığı : 4 mm Siyah sac. İzolasyonlu ve toprağa gömülü vaziyette.
Adeti : 1 Ad. DEĞERİ: 2450.00 TL.
7- AKARYAKIT TANKI ve MÜŞTEMİLATI Tipi : Silindirik
Hacmi : 14.000 LT.
Yakıt Cinsi : 95 Oktan Benzin.
Malzeme Sac Kalınlığı : 4 mm Siyah Sac. İzolasyonlu ve Toprağa gömülü vaziyette.
Adeti : 1 Ad. DEĞERİ : 2550.00 TL.
8- AKARYAKIT TANKI ve MÜŞTEMİLATI Tipi : Silindirik
Hacmi : 16.000 LT. Yakıt Cinsi : Motorin
Mal/eme Sae Kalınlığı : 4 mm Siyah Sac. İzolasyonlu ve Toprağa gömülü vaziyette.
Adeti : 1 Ad. DEĞERİ : 2750.00 TL.
9- AKARYAKIT TANKI ve MÜŞTEMİLATI : Tipi : Silindirik
Hacmi : 22.000 LT. Yakıt Cinsi: Motorin
Malzeme Sac Kalınlığı : 4 mm Siyah Sac. İzolasyonlu ve Toprağa gömülü vaziyette.
Adeti : 1 Ad. DEĞERİ : 3650.00 TL.
10- AKARYAKIT TANKI ve MÜŞTEMİLATI Tipi : Silindirik Hacmi : 30.000 LT. Yakıt C
insi : Motorin
Malzeme Sac Kalınlığı : 4 mm Siyah Sac. İzolasyonlu ve Toprağa gömülü vaziyette.
Adeti : 1 Ad.
DEĞERİ : 3850.00 TL.
B - ELEKTRİK TESİSATI :
1-Tüm işletmenin Aydınlatma. Enerji besleme. Kablolama, Kumanda Panosu ve
Besleme Panoları dahil bedeli :
DEĞERİ :4200.00 TL.
2 - JENARATÖR ( Kabin ve transfer panosu dahil ) :
Marka : AKSA
Model : AJD 44
Güç : 40 KVA
Seri No : 425 107
Üretim yılı : 2001
RPM : 1500 d d
Ad : 1 DEĞERİ : 7850.00 TL.
Kıymet taktiri istenilen Akaryakıt istasyonunun Mekanik ve Elektrik tesisatlar toplam
değeri; 42.500.00 ( Kırk iki bin beş yüz ) TL dir.
GENEL TOPLAM :42.500.00 TL. + 1.188.931.00 TL. = 1.231.431.00 TL.
3.SONUÇ:
Kavak İlçesi Dereköy mahallesi 107 ada1I nolu parsel. 4575.51 m2 alanlı benzin ve
LPG istasyonu ve dinlenme tesisleri ve arsası . GENEL TOPLAM : 1.23 1.43 1.00
TL.
Dosya kapsamında bulunan kavak Dereköy mahallesi 107 ada 1 nolu parselin tapu
kaydında M. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü lehine 25 yıl müddetle İNTİFA HAKKI (
Başlama 04.06.1991)mevcut.
Yine intifa süresinin kısaltılması intifa hakkının süresinin Kısaltılması ( Tarih.
10.12.2010. bitim tarihi 18.09.2015 - Süre 4 yıl 9 ay 13 gün ) mevcut.
Bu İntifa süresi dikkate alındığında söz konusu taşınmazın bu haliyle söz konusu
bedelin %5 oranında değer düşüklüğüne yol açacağı kanaatindeyiz.
Yani takdir edilen bedel 1.231.431,00 TL . İntifa süresi dolduktan sonraki değerdir.
Mevcut durumda İntifa süresi dikkate alındığında bu değer: 1.231.431.00 TL *( 10,05 ) - 1.169.859.45 TL. dir.
3.SONUÇ:
Kavak ilçesi Dereköy mahallesi 107 ada 1 nolu parsel, 4575.51 m2 alanlı benzin ve
LPG istasyonu ve dinlenme tesisleri ve arsasının toplam değeri; Mevcut
(İntifa Hakkılı ) değeri : 1.169.431,00 TL. İntifa hakkı süresi sonundaki değeri :
1.231.431,00 TL. dir. Adresi : Samsun Kavak 107 Ada 1 Parsel Dereköy Mahallesi
Yüzölçümü : 4575,51 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu: :Kavak Belediyesi uygulama imar planı içinde akaryakıt istasyonudur.
Kıymet: 1.169.431.00 TL
KDV Oranı : % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında
1. Satış Günü : 23/07/2015 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 17/08/2015 günü 14:00- 14:10arası
Satış Yeri : Kavak icra Dairesinde Satış Şartları :
1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.uov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50 sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi.
KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır, ihale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu
fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/126 Tlmt. sayılı dosya
başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 59208 www.bik.gov.tr
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Kavak İlçe, 107 Ada No.,1 Parsel No, Dereköy
Mahalle/Mevkii.Taşınmaz 4575.51 m2 alanlı benzin ve LPG istasyonu ve dinlenme
tesisleri ve arsasıdır.Taşınmazın tamamı borçluya aittir.Taşınmaz Kavak Belediyesi
uygulama imar planı içinde akaryakıt istasyon alanına isabet etmektedir.Kavak
Dereköy Mahallesi Samsun- Ankara ana karayolu yol kenarındadır. Yakın
çevresinde. Her türlü alt yapı hizmeti mevcuttur, ilçe merkezine 800m. Mesafede,
üzerine her türlü bina yapılabilir. Düz bir coğrafi yapıya sahiptir.Tasınmaz her zaman
alınıp satılabilir niteliktedir.
Taşınmazın üzerinde petrol istasyonu ve dinlenme tesisi mevcuttur.Tesis yeri halen
kullanılabilir haldedir.Dinlenme tesisinde 140 m2 lik tek katlı yıkama yağlama binası,
, 25m2 lik yığma tek katlı depo, yine 220 m2 alana kurulu iki katlı ana bina, 160 m2
lik tek katlı market, wc bulunmakladır. Ayrıca 20 m2 lik tek katlı saç çatılı sundurma
mevcuttur.
Ana bina betonarme karkas cinsinde yapılmış, servis yeri, cafe, depo, mutlak. .
market, hol, bay-bayan mescidi. wc ler. mutfak.. personel odalarıdan oluşmaktadır.
Bu bölümlerin tabanları seramik döşeme kaplı, duvarları plastikboya, tavanlar
alçıpan asma tavandır. Diğer bölümlerinki seramiktir. Depolar tek katlı yığma olarak
yapılmışlar ve yıpranma oranları %40'dır.Bina önünde 4 adet pompa istasyonu,
adet tank. bir LPG pompası, vardır. Pompaların üzerinde 320 m2 lik kanopi ve 80
m2 alüminyum doğramalı tonoz vardır.Dinlenme tesisi önü ve tesis önü 4120 m2 lik
çelik hasırlı beton ile kaplıdır.
DEĞERİ : Yukarıdaki özellikler ve serbest- alım- satımlar dikkate alındığında arsa
m2 değeri : 100.00 TL /m2 .olarak takdir edilmiştir.
BİNALAR : Binalar bayındırlık Bakanlığı 2014 yılı yapı yaklaşık maliyetleri dikkate
alınarak birim m2 değerleri tespit edilmiştir.
Binalar 3. sınıf A grubu yapı cinsinde olup m2 değeri 550,00 TL/m2 dir.
Binanın yıpranma oranı %5 dir.
Arsa değeri : 4575.51 m2 * 100.00 L/m2 - 457.551,00 TL.
Ana bina : 220 m2 * 550.00 TL/m2 *0.80 - 96.800.00 TL.
Yıkama yağlama binası : 140 m2 * 550.00*0.40 = 30.800,00 TL.
depo binası : 25 m2 * 550.00*0,70 = 9.625,00 TL
Saha betonu : 4120 m2 * 120 ,00TL/ m2 = 494.400.00TL.
Tonoz : 80 m2*50 USD*2.10 TL/dol =8.400.00 TL.
Kanopi : 320m2 * 90 USD. *2.10 tl/Dol. = 60.480,00 TL.
Amblem 1.000 Dol *2,10 = 2.100,00 TL.
Fiyat panosu 15 * 325 Dolar *2.10 TL/dol. = 8.775.00 TL.
Çevre düzenlemesi vb. diğer giderler ( Maktuen ) = 20.000,00 TL.
Toplam : 1.188.931.00 TL.
MEKANİK TESİSAT:
1 - AKARYAKIT POMPASI 4 ( 2+2 ) TABANCALI ( 4 tabanca ile de motorin dolumu
yapılmaktadır. ) :
Tipi : Dalgıç tip Pistonlu 4MPP Motorin doluma uygun.
Marka : MEKSAN
Model : Yazar kasalı
Üretim yılı : Debi : Qmax.45Lt dak.
Q min. 5 Lt dak.
Basınç : Pmin/max 1.5 - 2.5 bar
Seri No : 020406
Müştemilatı : Dolum Tabancası, Elektronik Yazar Kasası ve Borulama.
Adeti : 1 AD.
DEĞERİ: 3.250.00 TL
2 - AKARYAKIT POMPASI 4 ( 2+2 ) TABANCALI ( 4 tabanca ile de motorin dolumu
yapılmaktadır. ) :
Tipi : Dalgıç Tip Pistonlu 4MPP Motorin doluma uygun.
Marka : MEKSAN
Model : Yazar kasalı
Üretim yılı : Debi : Qmax.45Lt/ dak.
Q min. 5 Lt dak.
Basınç . Pmin/max 1.5 2.5 bar
Seri No : Müştemilatı : Dolum Tabancası. Elektronik Yazar Kasası ve Borulama.
Adeti : 1 AD. DEĞERİ:3250.00 TL
3 - AKARYAKIT POMPASI 4(2+2) TABANCALI ( 4 tabanca ile de kurşunsuz 95
oktan benzin dolumu sapılmaktadır. ) :
Tipi : Dalgıç Tip 4MPP 95 Oktan benzin doluma uygun
Marka : MEKSAN
Model : Yazar kasalı
Üretim yılı : Debi : Qmax.45Lt/ dak.
Q min. 5 Lt dak.
Basınç : Pmin/max 1.5 2.5 bar
Seri No : Müştemilatı : Dolum Tabancası. Elektronik Yazar Kasası ve Borulama.
Adeti : 1 AD. DEĞERİ :3250.00 TL
4-LPG POMPASI 1 TABANCALI ( Tabanca ile de LPG gaz dolumu yapılmaktadır. ) :
Tipi : LPG DİSPENSER Marka : CSA
Model : Yazar kasalı ELPG D 1-2 ATC
Üretim yılı : 2005
Debi : Qmax. 50 Lt/ dak.
Q min. 5 Lt/ dak.
Basınç .1-25 bar
Seri No : 09050440
Müştemilatı : Dolum Tabancası. Elektronik Yazar Kasası ve Borulama
Adeti : 1 AD.
DEĞERİ: 3100.00 TL
5- AKARYAKIT TANKI ve MÜŞTEMİLATl:
Tipi : Silindirik
Hacmi : 13.000 LT. Vakit Cinsi : Motorin
Malzeme sac kalınlığı : 4 mm Siyah sac.
İzolasyonlu ve toprağa gömülü vaziyette
Adeti : 1 Ad.
DEĞERİ: 2350.00 TL.
6 - AKARYAKIT TANKI ve MÜŞTEMİLATI :
Tipi : Silindirik
Hacmi : 13.500 LT.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:
belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve
yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.
2- 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik
kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun
belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından
belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda
herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde
ayrıca dil sınavı yapılacaktır.
NOT :
1- Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca
denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2- Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.
3- Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce
bilmeleri şarttır.
İlan şartlarımızı taşıyan adayların 13.04.2015– 27.04.2015 tarihlerinde; Doçent
kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,
Yardımcı Doçent kadrosuna ba şvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat
başvurmaları gerekmektedir.
Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz
web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.
İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular
kısmında mevcuttur.
İlan başvuru tarihi: 13.04.2015
İlan bitiş tarihi: 27.04.2015
İlan olunur.
MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
DOÇENTLER :
1- Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün
dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış
diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve
bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf
teslim edeceklerdir.
2- 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
YARDIMCI DOÇENTLER :
1- Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına;
öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim
B!R!M!
BÖLÜMÜ
BEDEN E"!T!M! VE
SPOR YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNET!C!L!"!
MÜHEND!SL!K
FAKÜLTES!
B!LG!SAYAR
MÜHEND!SL!"!
TIP FAKÜLTES!
TEMEL TIP
B!L!MLER!
MALATYA SA"LIK
YÜKSEKOKULU
ANAB!L!M DALI
UNVANI
DER. ADET
AÇIKLAMA
DOÇENT
1
1
Spor yönetimi ve organizasyonu alanında çalı#maları olmak.
B!LG!SAYAR
DONANIMI
DOÇENT
1
1
Optimizasyon ve kontrol alanında çalı!maları olmak
ANATOM!
DOÇENT
1
1
ÇOCUK GEL!S!M!
YARDIMCI
DOÇENT
3
1
D!$ HEK!ML!"!
FAKÜLTES!
KL!N!K B!L!MLER
PER!ODONTOLOJ!
YARDIMCI
DOÇENT
3
1
E"!T!M FAKÜLTES!
GÜZEL SANATLAR
E"!T!M!
RES!M !$ E"!T!M!
YARDIMCI
DOÇENT
3
1
E"!T!M FAKÜLTES!
ÖZEL E"!T!M
Z!H!N ENGELL!LER
E"!T!M!
YARDIMCI
DOÇENT
1
1
GÜZEL SANATLAR VE
TASARIM FAKÜLTES!
RES!M
RES!M ANASANAT
DALI
YARDIMCI
DOÇENT
5
1
Yüksek lisans ve doktorasını sanat tarihi alanında yapmı# olmak.
!KT!SAD! VE !DAR!
B!L!MLER FAKÜLTES!
!$LETME
SAYISAL
YÖNTEMLER
YARDIMCI
DOÇENT
1
1
Veri madencili%i, kümeleme analizi ve karar a%acı konularında çalı#maları olmak.
!KT!SAD! VE !DAR!
B!L!MLER FAKÜLTES!
!$LETME
YÖNET!M VE
ORGAN!ZASYON
YARDIMCI
DOÇENT
3
1
Tepe yöneticilerin güç kullanımı alanında çalı#mı# olmak.
!LET!$!M FAKÜLTES!
GAZETEC!L!K
BASIN EKONOM!S!
VE !$LETMEC!L!"!
YARDIMCI
DOÇENT
1
1
Gazetecilik alanında doktora yapmı# olmak.
MÜHEND!SL!K
FAKÜLTES!
MAK!NE
MÜHEND!SL!"!
S!V!L HAVA
ULA$TIRMA
!$LETMEC!L!"!
MEKAN!K
YARDIMCI
DOÇENT
1
1
Makine Mühendisli%i alanında Doktora yapmı# olmak ve kompozit malzemeler
konusunda çalı#ma yapmı# olmak.
YARDIMCI
DOÇENT
1
2
Havacılık ve uzay bilimleri alanında akademik tecrübeye sahip olmak , lisans ve lisansüstü
seviyede ders vermi! olmak.
S!V!L HAVACILIK
YÜKSEKOKULU
Çocuk Geli!imi ve E"itimi Anabilim Dalında doktora yapmı! olmak
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 58768 www.bik.gov.tr
T.C. KOVANCILAR İCRA DAİRESİ
2013/17 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Bahçelievler Mah Köyaltı Mevkii,
6638 Parsel No, arsa nitelikli, Arsa üzerinde 3 katlı betonorme bina
bulunanan, her bir katı 160 m2 olan, 2006 yılında yapılmış
bodrum+zemin+2normal kattan oluşan, konut III. Snıf A grubu Yapı Birim
fiyatı esas alınarak toplam maliyatinden %25 müteahhitlik karı düşülerek
hesaplanan ve konut 176.400.-TL olarak, arsa ise 96.674,50.-TL olarak
hesap edilen ve taşınmazın toplam değeri 273.074.50.-TL olduğu hesap
edilen taşınmaz
Adresi : Bahçelievler Mahallesi Köyaltı Mevkii 6638 Parseldeki taşınmaz
Yüzölçümü : 744 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Kovancılar Belediye Başkanlığının 30/04/2013 tarih 440
sayılı yazısı ile taşınmazın Belediye Uygulama imar planı sınırları dahilinde
olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 273.074,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 10/06/2015 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 10/07/2015 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri : Kovancılar İcra Müdürlüğü Önü - Kovancılar ELAZIĞ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/17 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
B.: 58216 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. BUCAK İCRA DAİRESİ
2014/156 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
Taşınmazın Bilgileri : Burdur İli, Bucak İlçesi, Çamlık Beldesi, Kavaklı
Mahallesi, Çukuryer Mevkii, 191 Ada, 2 Parsel de kayıtlı, 5.501,47 m2
yüzölçümlü, tapu kaydı Bahçe niteliğindedir.
Taşınmazın İmar Durumu : Çamlık köyü yerleşim alanı ve imar planı
dışında toplu tarım alanı sahasındadır.
Taşınmazın Özellikleri : Taşınmaz üzerinde değerine etki edecek bir adet
müştemilat cinsi baraka ve muhtelif ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın
tamamı borçluya ait olup, umuma ait yola cephelidir. Gayrimenkulün bahçe
toprağı, kırmızımtırak kahverengi/gri renkli, killi-tınlı ve orta bünyelidir. Bahçe
toprağı hafif taşlılık arz etmektedir. Ortalama toprak derinliği tahminen 1m
den fazladır.Topografik açıdan eğimi % 2-4 civarı düz vasıflıdır.Parsel hali
hazırda üzerinde bağ evi tarzı mesken ve müştemilatı bulunan,bahçe
görünümündedir.Bahçenin ortalarında birkaç yıldır işlenmeyen,Y.ot istilasına
uğramış,düz olan geniş alanlar ile kenar ve muhtelif yerlerde çeşitli ağaçlar
bulunmaktadır.Kayalık taşlık ve kenarlarda pırnal meşe,çalılıklar mevcuttur.
Parsel üzerinde tespiti yapılan ağaçlar ve mesken haricinde tarımsal/ticari
herhangi bir yapı bulunmamaktadır, etrafı çevrili değildir, sınırları zeminde
belirgindir.Parselin üzerinde bulunan zirai emtiaların parasal değeri: 1.520,00
TL.dir.Toprak bünyesi ve yapısı, topografyası,2.sınıf tarım arazisi olması,
yolunun bulunması, Kavaklı Mahallesi yerleşim yerine yakın olması, değerini
etkilemektedir.Arazi Değeri 55.014,70.-TL'dir.Taşınmaz üzerinde dört adet
demir boru üzerine ahşaptan yapılmış,üzeri Örtülü3x3=9,00m2 alanında,
baraka tipi müştemilat bulunmaktadır. Müştemilat basit şekilde ahşaptan
yapılmış ve %60 yıpranmış durumdadır. 1A yapı grubundadır.Baraka tipi
müştemilatın değeri 360,00 TL.dir.
Takdir Olunan Kıymeti : 55.374,70 TL. KDV Oranı: % 18
1. Satış Günü : 22/05/2015 günü saat:14:00-14:10
2.Satış Günü: 22/06/2015 günü saat:14:00-14:10
Satış Yeri : Bucak Adalet Sarayı Müzayede(Mezat) Salonunda
Satış şartları : 1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın
yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin
edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer
ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair
olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan
hariç bırakılacaktır. 4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde
ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale
feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son
ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren
herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2014/156 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.
(İ.İ.K 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Bu örnek bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir..
B.: 58994 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

tc kovancılar icra dairesi tc bucak icra dairesi