EK-2
No
ÇALGI TOPLULUKLARI DERSİ DERS İÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Ad-Soyad
Derse hazırlıklı
gelme.
Orkestra dersine
gereken ilgiyi
gösterme.
Not: 5 ve 6. Sütunlar 10’ ar puan diğerleri 20’şer puandır.
Öğretmeni dinler
ve uyarılarını
dikkate alma.
Öğretmenin (Şefin)
komutlarına
uyabilme ve birlikte
çalabilme
Arkadaşları
çalarken onları
dinleme.
Aldığı
sorumluluğu
yerine getirme.
Download

EK-2 ÇALGI TOPLULUKLARI DERSİ DERS İÇİ