EK-2
No
GİTAR DERSİ DERS İÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Ad-Soyad
Derse hazırlıklı
gelme(Araç
gereçleri ile).
Derse devamlılık.
Not: 4 ve 6. Sütunlar 10’ ar puan diğerleri 20’şer puandır.
Öğretmeni dinleme
ve uyarılarını
dikkate alma.
Gitar dersine
gereken ilgiyi
gösterme.
Verilen ödevleri
zamanında
getirime.
Tırnaklarının
bakımını düzenli
olarak yapma.
Download

EK-2 GİTAR DERSİ DERS İÇİ PERFORMANS